Page 1

I N F O R M A T I E - E N A D V E R T E N T I E B L A D VA N K A P E L L E

UITGAVE TRAINEWS • JAARGANG 73 - 7 MAART 2018 • NR 10

Uw stem maakt juist wél een verschil! (DOOR ELLEN DE VRIEND)

Je leest vaak: ‘Stemmen heeft geen nut, politici doen toch wat ze zelf willen’, maar in Kapelle was in 2010 juist te zien wat één stem verschil betekent. Toen werd de VVD de grootste partij met 1391 stemmen en CDA tweede met 1390 stemmen. Zorg dus dat u geïnformeerd bent en laat uw stem horen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart. In deze Scheldepost staat alle praktische informatie over de verkiezingen en het stemmen. De gemeenteraad is de hoogste instantie van het gemeentebestuur en stelt de kaders vast die het college van burgemeester en wethouders (B&W) uitvoert. Hoe meer stemmen een partij

krijgt, hoe meer invloed ze uit kunnen Gemeentebelang, SGP, PvdA, ChristenUnie oefenen. De raad gaat over dingen die en D66, die in de gemeente Kapelle voor alle inwoners van Kapelle belangrijk meedoen aan de verkiezingen, zich tot zijn, zoals verkeer, zorg, veiligheid, onze lezers. Ze legden in een persoonlijk sportvoorzieningen, afval ophalen, gesprek met onze redactie ook nog uit bestemmingsplannen voor woningen en wat hun partij belangrijk vindt en welke bedrijventerreinen, het subsidiebeleid, speerpunten ze hebben voor de komende de hoogte van de OZB, et cetera. Ook vier jaar. Zo kunt u precies zien welke partij controleert de raad of het college het uw stem verdient. Bovendien vormen afgesproken beleid wel op de juiste verkiezingen de basis van onze democratie: manier heeft uitgevoerd. Of het college een recht waarvan iedereen gebruik moet binnen de kaders is gebleven die de raad maken. heeft vastgesteld. En zijn de kosten niet N AT U U R L I J K G E N I E T E N VA N A M BA C H T E L I J K veel hoger uitgevallen dan van tevoren is In Kapelle zijn ongeveer 9.500 afgesproken? De raad heeft dus een grote kiesgerechtigden. Vier jaar geleden kwam invloed in de gemeente! iets meer dan zeventig procent van de kiezers stemmen. Woensdag 21 maart Vorige week richtten de lijsttrekkers worden ’s avonds de stemmen geteld van de zeven partijen: VVD, CDA, en verdeeld over het aantal zetels van

de gemeenteraad. In Kapelle zijn vijftien raadszetels beschikbaar. Dat betekent dat na de verkiezingen vijftien personen benoemd worden tot raadslid. Vier jaar geleden was de kiesdeler 445. Kandidaat raadsleden die 445 stemmen kregen bij de verkiezingen kwamen hierdoor rechtstreeks in de gemeenteraad. Stemmen voor de gemeenteraad heeft dus veel meer invloed dan bij een landelijke verkiezing, waarbij veel meer stemmen nodig zijn. Op Z Udonderdag I V E L 22 maart valt de Scheldepost één dag later dan u gewend bent in uw brievenbus. Dan voorzien van de voorlopige uitslagenkrant van de gemeente Kapelle met alle informatie, die voor de inwoners van de gemeente Kapelle belangrijk is.

B R A S S E RB IREA S• SCEARFI EE T• CAARFIEAT A R I A

(tegen inlevering van deze bon)

BRASSERIE • CAFETARI

EUROKNALLER!!! Keuze uit;

kroket, frikandel, kaassoufflé, nasihap, bamihap, kipcorn of viandel

Donderdag 8 maart zijn wij weer geopend.

nucount.nl | 06-11481191 | 0113-405074 Biezelingsestraat 22 | 4421 BM Kapelle

Iedere zaterdag altijd luxe buffet Ook uw aankoopmakelaar! Het buffet is iedere N AT U U Rzaterdag LIJK GENIETE N VA1 N AM C H| TT0113 E L34 I J26K14Z U I V E L Weststraat | 4421 ACBA Kapelle geopend vanaf 17:30 uur E info@ceeskole.nl | www.ceeskole.nl

€1,00

Geldig van 07-03-’18 t/m 11-03-’18

Luxe Lopend Buffet Prijzen dan merk je het verschil

Zaterdag Kinderen (4-11 jr)

Kinderopvang

€14,95 p.p. € 7,50 p.p.

Aletta

Luxe Lopend Buffet Prijzen Onbeperkt drinken €5(Bier, frisdranken en wijn)

Nu VERS GEBAKKEN ZALM toegevoegd aan het buffet

Rese rv snel eer wa vol=v nt ol

Geldig t/m 31 maart 2018

B R A S SBERRAI ES •SCEARF IEET A• RCI A AFETARIA

Erkend gastouder met jaren ervaring in Kapelle! A. Last - 06 55 942 820

Restaurant Golden Palace Biezelingsestraat 2 | 4421 BM Kapelle | T 0113-342369

www.chineesrestaurantkapelle.nl

WEEKMENU

BRASS

Voorgerechten

Zeeuwse vissoep of Carpaccio van ossenhaas met grana padano en mosterddressing

Hoofdgerechten

Zalm met serranoham, groene asperges en Hollandaisesaus of Gegrilde kalfsoester met jachtsaus en roerbakgroenten

Nagerecht

Huisgemaakte soesjes gevuld met bananenijs en karamelsaus

€19,95

Geldig van 07-03-2018 t/m 11-03-2018

Indien mogelijk graag reserveren W. Kanaalweg 23-25, Wemeldinge | 0113-621262 www.ietsanderswemeldinge.nl

Tel. 0113 801 991 - www.dtcs.nl - info@dtcs.nl Tel. Tel.0113 0113801 801991 991- -www.dtcs.nl www.dtcs.nl--info@dtcs.nl info@dtcs.nl D.T. Computer Services Molenpolderweg 22A Yerseke D.T. Computer Services Molenpolderweg 22A Tel. 0113 801 991 www.dtcs.nl - info@dtcs.nl D.T.Tel. Computer Services Molenpolderweg 22A Yerseke Yerseke 0113 801 991 - www.dtcs.nl - info@dtcs.nl

p.st.

Leven in een zelfstandige en vitale gemeente!

D.T.D.T. Computer 22A Yerseke ComputerServices Services Molenpolderweg Molenpolderweg 22A Yerseke

N AT U U R L I J K G E N I E T E N VA N A M BA C H T E L I J K Z U I V E L

www.kapelle.vvd.nl


2

| DE SCHELDEPOST • JAARGANG 73 • 7 MAART 2018 • NR 10

GEMEENTE KAPELLE NIEUWS- EN INFORMATIEPAGINA VOOR DE INWONERS VAN DE GEMEENTE KAPELLE

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP: WWW.KAPELLE.NL

Vier legpenningen Carnegie Heldenfonds uitgereikt

fietspad nog steeds een goede oplossing zou zijn. Ingenieursbureau Juust BV heeft daarom

Op donderdagavond 1 maart 2018 hebben vier redders een bronzen legpenning en een loffelijk

verschillende inrichtingsvarianten onderzocht. Vanuit verkeerskundig oogpunt adviseert het

getuigschrift van het Carnegie heldenfonds ontvangen voor moedig gedrag op 1 maart 2017.

bureau om fietsers op de rijbaan, de Annie MG Schmidtsingel, te laten rijden. De Biezelingseweg wordt dan geen vrijliggend fietspad, maar een groenstrook. De Annie MG Schmidtsingel ontsluit

Burgemeester Huub Hieltjes van de gemeente Kapelle reikte de penningen en de getuigschriften

dan de hele Zuidhoek en de route Biezelinge en de Dijkwelseweg. De gemeente neemt dit advies

uit aan mevrouw A. Blommers uit Groot Ammers, de heer G. Kant uit Sprang-Capelle, de heer A.

over.

van Herwijnen uit Scherpenisse en de heer F. van den Berge uit ’s-Gravenpolder. Gebruik van de weg De uitreiking vond plaats tijdens een bijeenkomst waarbij in totaal veertien professionele en

De gemeente heeft laten tellen hoeveel auto’s er gebruik maken van de Biezelingseweg en

niet-professionele hulpverleners werden bedankt voor hun inzet bij een auto-ongeluk. Het gezin

de Annie MG Schmidtsingel. Ook is uitgerekend hoeveel auto’s daar maximaal bij komen als

dat betrokken was bij het ongeluk is afkomstig uit Kapelle. De vrouw heeft samen met haar

Zuidhoek 1, 2 en 3 klaar zijn. Uit de tellingen blijkt dat het toekomstig gebruik van de straat ruim

echtgenoot de bijeenkomst georganiseerd om de hulpverleners te bedanken.

onder de norm voor een woonstraat valt. Na afronding van Zuidhoek 3 is het gebruik en de inrichting van de Annie MG Schmidtsingel vergelijkbaar met dat van de Vroonlandseweg.

Het ongeluk vond 1 maart 2017 plaats op de Deltaweg in Goes. Daarbij is de auto te water geraakt. Vier redders zijn nog voor de komst van de professionele hulpverleners het koude water

Meer informatie, zoals de onderzoeken van ingenieursbureau Juust, vindt u op

ingegaan om de moeder met haar twee kinderen uit de auto te halen. Beide kinderen zijn met

www.kapelle.nl/ontsluitingzuidhoek

een traumahelikopter naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De dochter is daar na vijf weken aan haar verwondingen overleden. k

Dij

Biez

De bronzen legpenning wordt uitgereikt aan degenen die met gevaar voor eigen leven het leven

eg

ew

ls we

gse

elin

van anderen hebben gered of dat hebben geprobeerd. Het loffelijk getuigschrift is een bewijs van

at

stra

moedig gedrag.

Vrijdag 9 maart 2018 kindergemeenteraadsdag

Zuidhoek 3 -

Op vrijdag 9 maart 2018 organiseert ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat in samenwerking met de gemeente Kapelle een Kindergemeenteraad. Aan dit pro¬ject zullen zes basisscholen met elk een fractie van ongeveer acht leerlingen meedoen. Tijdens deze

raat

rdst

Zuidhoek 1 & 2

levensstijl. De gemeen¬te heeft voor de uitvoering van het beste plan een bedrag van € 2.500,-

Noo

dag presteren ze concrete plannen in het kader van het thema gezonde voeding/gezonde - beschikbaar. Programma Tijdens de werkdag op het gemeentehuis voeren de leerlingen gesprekken met raadsleden. Zij vertellen de kinderen over hun werk en geven hun standpunten over het thema gezonde

NOORD

voeding/gezonde levensstijl. Met deze informatie kunnen de leerlingen hun projectvoorstellen goed onderbouwen. 's Avonds adviseren de leerlingen in een Kindergemeenteraadsvergadering de gemeenteraad

Uitnodiging raadsvergadering

over de besteding van het door de gemeente beschikbaar gestelde bedrag. Het project dat de

U bent van harte uitgenodigd om de openbare vergadering van de raad van de gemeente

meeste stemmen krijgt, wordt door de gemeente uitgevoerd. Een unieke kans dus om als kind

Kapelle bij te wonen op dinsdag 13 maart 2018, om 19.30 uur in het gemeentehuis,

daadwerkelijk invloed uit te oefenen op het gemeentebeleid.

Kerkplein 1 te Kapelle.

De werkdag duurt van 13.00 tot 19.30 uur. De Kindergemeenteraadsvergadering wordt 's

Concept agenda

avonds vanaf 18.00 uur voorgezeten door burgemeester Huub Hieltjes. Belangstellenden zijn

1. Opening en ambtsgebed

dan van harte welkom om op de publieke tribune plaats te nemen en de span¬nende discussie

2. Mededelingen en orde van de vergadering.

te volgen die moet leiden tot het beste pro¬ject. U kunt zich hiervoor aanmelden via:

c.van.koeveringe@kapelle.nl.

3. Vaststellen van de agenda.

Wat is ProDemos?

Beeldvormend deel

ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. ProDemos legt uit wat de spelregels

4. Spreekrecht

zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te

5. Vragenuurtje voor raadsleden

oefenen – in de gemeente, de provincie, het land en Europa.

6. Mededelingen raad/college B&W

Een hoofdelijke stemming zal beginnen bij de heer I.A. Vleugel.

7. Stand van zaken verbetertraject Emergo door de heer E. van Strien ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat informeert burgers over de democratische

rechtsstaat en stimuleert hen om hierin een actieve rol te spelen. Om zoveel mogelijk mensen

8. “Zo adviseren wij!”, introductie op het nieuwe raadsvoorstel door de heer

bij de politiek te betrekken, werkt ProDemos op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau.

Zie www.prodemos.nl

9. Sluiting beeldvormend deel

Ontsluiting Zuidhoek

(Veiligheidsregio Zeeland) A. van den Berge

Oordeelsvormend deel 10. Ontwerp 2e begrotingswijziging 2018 GR de Bevelanden

De gemeente Kapelle heeft de afgelopen tijd vragen gekregen over de toekomst van de Annie MG

Schmidtsingel en de Biezelingseweg. Nu een groot deel van Zuidhoek 1 en 2 is gebouwd en de

11. Vaststellen Erfgoedverordening Gemeente Kapelle 2018

bestemmingsplanprocedure voor de aanleg van Zuidhoek 3 loopt, willen we met dit artikel uitleg

geven over de plannen om de wijk te ontsluiten.

12. Vaststellen Subsidieverordening gemeentelijke monumenten 2018

Zie agendapunt 23 Zie agendapunt 24 Zie agendapunt 25

Onderzoek

13. Verruimen kwijtscheldingsnormen gemeentelijke belastingen

Bij het ontwerp van de wijk, in 2006, was het de bedoeling dat de Annie MG Schmidtsingel zou

zorgen voor de ontsluiting van de wijk. Ook zou de straat onderdeel uitmaken van de route

14. Vaststellen bestemmingsplan Wemeldinge, 5e herziening (Brouwerijweg 20)

Biezelinge-Dijkwelseweg. De oude ontsluitingsweg, de Biezelingseweg, zou een vrijliggend fietspad

worden. Omdat de Biezelingseweg zou komen te vervallen, kreeg een aantal woningen in de buurt

15. Vaststellen startnotitie bestemmingsplan Wemeldinge (Spoorlaan)

van het Fruitteeltmuseum daarom al in 2007 een nieuw adres. Ze verhuisden op papier van de

Biezelingseweg naar de Annie MG Schmidtsingel. Omdat het ontwerp inmiddels vrij oud is, wilden

16. Vaststellen fractievergoeding 2017

we voordat we de Annie MG Schmidtsingel definitief gaan inrichten, weten of een vrijliggend

Zie agendapunt 26 Zie agendapunt 27 Zie agendapunt 28 Zie agendapunt 29


DE SCHELDEPOST • JAARGANG 73 • 7 MAART 2018 • NR 10 |

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP: WWW.KAPELLE.NL

17. Overdrachtsdocument werkgroep Werkwijze raad

opvragen over uw AOW. Onder leiding van een docent en een vrijwilliger gaat u tijdens

de cursus achter de computer aan de slag. De cursus bestaat uit vier woensdagochtenden

Besluitvorming is voorzien op 8 mei 2018

18. Sluiting oordeelsvormend deel

van 09.30 tot 11.30 uur en start op 21 maart 2018. De cursus wordt gegeven in Cederhof.

Besluitvormend deel

Deelname is gratis, aanmelden verplicht via 0113 – 34 34 74.

19. Vaststellen besluitenlijst van 13 februari 2018 20. Vaststelling ingekomen stukken 13 maart 2018

Gratis toneel voorstelling ‘Ons kan niks gebeuren’

Dementievriendelijk Kapelle organiseert de theatervoorstelling ‘Ons kan niks gebeuren’. Een

Zie bijgevoegd afdoeningsvoorstel

21. Vaststellen bestemmingsplan Zuidhoek 3

voorstelling over wat dementie teweeg kan brengen.

Paul en Janine worden geconfronteerd met een diagnose die ze niet willen horen: dementie.

Oordeelsvormend besproken op 13 februari 2018

22. Vaststellen beeldkwaliteitsplan Zuidhoek fase 3

Janine wordt patiënt en Paul belandt in de rol van mantelzorger. Een onomkeerbaar

proces van vallen en opstaan begint, met ongeloof, angst, boosheid en - om het verdriet

Oordeelsvormend besproken op 13 februari 2018

23. Ontwerp 2e begrotingswijziging 2018 GR de Bevelanden

draagbaar te maken - de nodige humor; tot het verval compleet is. Janine wil niet naar een

verpleeghuis…

Zie agendapunt 10

24. Vaststellen Erfgoedverordening Gemeente Kapelle 2018

Datum: vrijdag 23 maart 2018

Tijd: 15.00 – 17.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur)

Zie agendapunt 11

25. Vaststellen Subsidieverordening gemeentelijke monumenten 2018

Locatie: Dorpshuis de Vroone, C.D. Vereekestraat 74, Kapelle

Zie agendapunt 12

26. Verruimen kwijtscheldingsnormen gemeentelijke belastingen

De voorstelling duurt ongeveer een uur. Na afloop van de voorstelling wordt er nagepraat.

Iedereen die geïnteresseerd is, is welkom. De toegang is gratis, aanmelden verplicht via

Zie agendapunt 13

27. Vaststellen bestemmingsplan Wemeldinge, 5e herziening (Brouwerijweg 20)

0113 – 34 34 74. De voorstelling wordt mede mogelijk gemaakt door de actie van

Albert Heijn Kapelle.

Zie agendapunt 14

28. Vaststellen startnotitie bestemmingsplan Wemeldinge (Spoorlaan)

Zie agendapunt 15

29. Vaststellen fractievergoeding 2017

Zie agendapunt 16

30. Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek(-sbrief) naar Regiotaxi en leerlingenvervoer

Oordeelsvormend besproken op 13 februari 2018

31. Benoemen 1e plaatsvervangend griffier gemeente Kapelle Hamerstukken

Waar kan ik terecht voor

Vragen over • Opgroeien en opvoeden • Zorg over mijn kind (Jeugdhulp)

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Kapelle T 0113 244323 E cjg@kapelle.nl Telefonisch bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur.

32. Vaststellen Nota Grondbeleid

Oordeelsvormend besproken op 13 februari 2018

33. Sluiting en ambtsgebed

Sounds of Silence Simon & Garfunkel Acoustic Theaterconcert Donderdag 8 maart 2018 Locatie: De Vroone

Vragen over

Buurtteam Kapelle: Zijn er problemen dan • Informatie en advies over helpt het Buurtteam u de weg te vinden in het allerlei zorg en woud van hulpverlenende organisaties en zorgt ondersteuning dat deze organisaties samenwerken in plaats van langs elkaar heen. T 0113 343474 (heel de week telefonisch bereikbaar) of via spreekuur/inloop van Cederhof Welzijn in Kapelle of Wemeldinge E info@cederhof.eu

Vragen over

Aanvang: 20.00 uur Entree: € 17,-“Tijdens een spontaan akoestisch optreden, backstage ergens in Duitsland, ontdekten ze elkaars voorliefde voor Simon & Garfunkel. Het applaus smaakte naar meer…” (Algemeen Dagblad 2016) Jop Wijlacker en Dennis Kolen halen hun jeugdherinneringen op met de mooiste Simon & Garfunkel songs; van het ingetogen Sound of Silence, Scarborough Fair en Homeward Bound tot het gezellig meezingen met Mrs Robinson, The Boxer en Cecilia. De liedjes worden ondersteund met sfeervolle beelden en afgewisseld met spraakmakende anekdotes en persoonlijke

• Werk, inkomen en schulden Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) • Hulp bij het zelfstandig thuis wonen van GR de Bevelanden (Wmo), bijvoorbeeld huishoudelijke M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes hulp, de regiotaxi en begeleiding T 0113 239100 E wiz@grdebevelanden.nl Telefonisch bereikbaar: maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur.

herinneringen. Door de harmonieuze stemmen, sfeervolle melodieën en diepgaande teksten ontstaat er zelfs in de grootste, prestigieuze zalen een intieme en intense sfeer. Momenten van bezinning maar ook vrolijk meezingen! Jop en Dennis brengen ons dichter bij Simon & Garfunkel dan we ooit durfden dromen…De voorverkoop van de eerste tour van Sound of Silence liep zo goed, dat menig zaal binnen no-time uitverkocht was. Kaarten voor de voorstelling zijn te koop via www.kapellecultureel.nl, info@kapellecultureel.nl of 0113 – 33 31 10.

Expositie schilderijen Gerhard de Witte In de hal van het gemeentehuis te Kapelle is tot en met 20 april 2018 een

Vragen over

Cederhof Welzijn • Mantelzorgondersteuning Locatie Bruelisstraat 107 in Kapelle: • Vrijwilligerswerk en vrijwillige hulp inloop maandag t/m donderdag van • Activiteiten in de buurt 10.00 uur tot 12.00 uur Locatie Dorpshuis De Wemel Dorpsplein 1 in Wemeldinge: inloop vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur 0113 343474 (heel de week telefonisch bereikbaar) info@cederhof.eu

expositie te zien van de Goese schilder Gerhard de Witte. Het werk is te zien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Werken in acryl Een selectie uit het omvangrijke oeuvre van de schilder wordt getoond en is veelal realistisch en herkenbaar. Het werk omvat landschappen, zee- en stadsgezichten uit de naaste omgeving. Ook andere onderwerpenzoals thema's, vogels en bloemen vangt hij wel in acrylverf op canvas.

Cederhof Welzijn Gratis cursus ‘Digisterker’

BEKENDMAKINGEN De gemeente Kapelle heeft er in 2016 voor gekozen om alle bekendmakingen en kennisgevingen alleen nog digitaal te publiceren op de website van de gemeente Kapelle. Dit kunt u teruglezen in de ‘Verordening elektronische bekendmakingen 2016’. De bekendmakingen en kennisgevingen vindt u op www.kapelle.nl/ bekendmakingen. Hier vindt u ook een link naar www.officielebekenmakingen.nl. In de bekendmaking of kennisgeving op de website leest u onder andere of u een zienswijze of bezwaar kunt indienen. Ook vindt u hier de exacte datum van het besluit en de bekendmaking.

Cederhof welzijn organiseert in samenwerking met de Bibliotheek Oosterschelde de cursus ‘Digisterker’. Tijdens deze cursus leert u omgaan met de digitale overheid. Het gaat om zaken zoals het online aanvragen van een DigiD, het aanvragen van toeslagen of digitaal informatie

Als extra service informeren wij onze inwoners ook nog via de Scheldepost. Dit is geen officiële bron voor bekendmakingen.

3


4

| DE SCHELDEPOST • JAARGANG 73 • 7 MAART 2018 • NR 10

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP: WWW.KAPELLE.NL

U kunt hier dan ook geen rechten aan ontlenen. De officiële bron is de bekendmaking op de website. VERGUNNINGEN Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle informeren, dat zij afgelopen week de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: Locatie Omschrijving 1. Vroonlandseweg 51 te Kapelle Het vervangen van 2 bestaande lichtmasten 2. Kloosterpoort 33 te Kapelle Het plaatsen van een tijdelijke aanbouw tbv de productielijn 3. Nieuwe Kerkstraat 11 te Kapelle Nieuwe Kerkstraat 11 te Kapelle

2. Het houden van actie Bamboes (rommelmarkt) op Koningsdag 27 april 2018 op het parkeerterrein voor sporthal Groene Woud te Kapelle De kennisgeving van deze verleende vergunningen kunt u vinden op: www.kapelle.nl/bekendmakingen MELDINGEN Burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle informeren u dat zij afgelopen week de volgende meldingen hebben geaccepteerd: Locatie Omschrijving 1. Dorpshuis De Wemel Het houden van een enveloppenspel en te Wemeldinge bingo op 27 april 2018 2. Diverse straten Wemeldinge Het houden van een fietsenoptocht op 27 april 2018 3. Rond Kapelle – Biezelinge Het houden van een aantal Bloesemfietstochten georganiseerd door het Fruitteeltmuseum 4. Dijkwelseweg 1A te Kapelle Sloopmelding asbestpijp 5. Verlorenwegje 2 te Kapelle Sloopmelding asbesthoudende daken 6. Maalstede 5 te Kapelle Sloopmelding asbest dak van schuur 7. Breijerweg 1 te Kapelle Sloopmelding asbest gesloopte schuur 8. Vroonlandseweg 120A te Kapelle het in werking hebben van een schildersbedrijf 9. Fleerbosseweg 16 B te Kapelle start van een bedrijf voor het vervoeren van vrachten met een duwboot.

De kennisgeving van deze aanvragen kunt u vinden op: www.kapelle.nl/bekendmakingen Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle informeren u, dat zij afgelopen week de volgende verzoeken tot intrekking van een omgevingsvergunningaanvraag hebben ontvangen: Locatie Omschrijving 1. Abbekindersezandweg 21 Het uitbreiden van een Bed & Breakfast te Kloetinge De kennisgeving van deze aanvragen kunt u vinden op: www.kapelle.nl/bekendmakingen

De kennisgeving van deze meldingen kunt u vinden op www.kapelle.nl/bekendmakingen

Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle maken informeren u, dat zij afgelopen week de volgende vergunningen hebben verleend: Locatie Omschrijving 1.Fluitekruid 21 te Kapelle Het wijzigen van de voordeur en voorgevelkozijn 2. Kloosterpoort 35 te Kapelle Het bouwen van een bedrijfscomplex 3. Dorpsstraat 42 te Wemeldinge Het verbouwen van een garage tot logeeradres 4. Annie MG Schmidtsingel te Kapelle Het aanleggen van een weg (kruising) De kennisgeving van deze verleende vergunningen kunt u vinden op: www.kapelle.nl/bekendmakingen

pauze met verloting Toneelstuk “Een ûûs voe allêênstaenden”

14 0113 gemeente@kapelle.nl www.kapelle.nl @Gem_Kapelle

SCHADE? Geen probleem

molendijk

…doet alles voor uw tuin!

HOVENIER & BESTRATING

ontwerp aanleg onderhoud

Handelsweg 41

EIGEN PRODUCTIE Optreden van Presentatiegroep en Toneelgroep ‘Ons Boeregoed’

Sinds 1 januari 2016 worden de officiële bekendmakingen/kennisgevingen van de gemeente Kapelle, op een aantal uitzonderingen na, alleen nog elektronisch gepubliceerd. Kijk voor de bekendmakingen op de website www.officielebekendmakingen.nl en voor de kennisgevingen op www.kapelle.nl/bekendmakingen Via de e-mailservice kunt u de actuele bekendmakingen/kennisgevingen automatisch per mail ontvangen.

Bezoekadres: Kerkplein 1, 4420 AC Kapelle

Apv- vergunningen Burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle informeren u dat zij afgelopen week de volgende Apv-vergunningen hebben verleend: Omschrijving 1. Ontheffing geluidhinder voor werkzaamheden aan de Vlakebrug in week 12

Ôns Boeregoed presenteert

Officiële bekendmakingen en kennisgevingen

Contactgegevens Gemeente Kapelle

4421 SH Kapelle Telefoon 0113 - 343436

bestrating blokhutten verlichting

T: 06 - 51 66 25 94 E: info@hbmolendijk.nl

Mobiel 06 51 825793

www.hbmolendijk.nl

kosterautoschade@live.nl

Een hoeie oefening voe jûlder lachspieren!!

Zaterdag 17 maart 2018 De Vroone, Kapelle

Voor levering en vakkundige montage van:

zaal open : 18.45 uur AANVANG : 19.30 UUR 10 euro entree

kijk ook eens op www.ons-boeregoed.nl

Kom je ok kieken ......

Havenoordseweg 5a Waarde 0113 - 34 87 48

• Kunststof en aluminium kozijnen • Alle soorten beglazing • Hardglazen deuren en douchecabines • Rolluiken en zonweringen • Dakkapellen en Velux dakvensters • Serres en terrasoverkappingen


DE SCHELDEPOST • JAARGANG 73 • 7 MAART 2018 • NR 10 |

Beemster plakken kaas 30+ of 48+ pak à 125 - 175 gram alle varianten 2 stuks

5.

7.45

verse worst

Wij willen bij Beemster kaas de lekkerste kaas van Nederland maken. Een kaas die smaakvol en smedig is, en van de allerbeste kwaliteit. Maar wij zouden onze kaas niet kunnen maken zonder Beemster polder, koeien, mens en natuur. Wij werken daarom hard om niet alleen een bijzonder lekkere kaas te maken maar ook een eerlijk kwaliteitsproduct!

naturel of met kruidnagel 1 kilo

2 VOOR

49

PER KILO

2.

4.38 - 4.98

PRIJSKLAPPER!

PRIJSKLAPPER!

4-pack à 4 x 1.5 liter alle varianten

98

3.

99

6.50 - 6.99

PRIJSKLAPPER!

Coca-Cola

5

Aanbiedingen zijn geldig t/m 10 maart 2018. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Agrimarkt_supermarkten Agrimarkt Goes, van Doornestraat 2a

facebook.com/ AgrimarktNL

Kijk voor actuele openingstijden op www.agrimarkt.nl

LENTESHOW IN ONZE WINKEL!

@agrimarkt

LENTESHOW! VRIJDAG 9 MAART 10.00 - 20.00 UUR

|

Cortina U5

7 versnellingen van € 759,- voor

€ 569,-

ZATERDAG 10 MAART 09.00 - 16.00 UUR

ACTIES DIVERSE OP

ellen nieuwe mod

Kortingen tot

40%

Giant Ultimo

8 versnellingen

van € 849,- voor

€ 634,-

OPRUIMING COLLECTIE 2017 ALLES MOET WEG!!

Kalkhoff Agattu i7 HS 15 AH Accu van € 2199,- voor € 1759,17 AH Accu van € 2399,- voor € 1919,-

VERKOOP DEMOMODELLE N TEGEN

zeer scherpe prijzen

Pegasus Opero

met shimano Steps Di2 van € 3199,- voor

KOFFIE MET WAT LEKKERS

staat klaar! EEN WARM FAMILIEBEDRIJF, WAAR VAKMANSCHAP, KWALITEIT, KLANTVRIENDELIJKHEID EN SERVICE HOOG IN HET VAANDEL STAAN!

Dijkwelsestraat 22 | 4421 AH Kapelle | T 0113 343 391 | E info@dekrommespaak.nl

www.dekrommespaak.nl

€ 2499,-

Giant Contend 1 van € 799,- voor

€ 599,-


6

| DE SCHELDEPOST • JAARGANG 73 • 7 MAART 2018 • NR 10

Woensdag 21 maart 2018

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN BURGEMEESTER HIELTJES ROEPT INWONERS OP TE GAAN STEMMEN “Wie geeft u uw vertrouwen?”

stemmen over de vraag: bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017? Meer informatie over het referendum en de Wiv kunt u vinden op www.referendumcommissie.nl.

Op woensdag 21 maart 2018 mag u weer stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Waarnemend burgemeester Huub Hieltjes van de gemeente Kapelle hoopt dat alle kiesgerechtige inwoners van Kapelle, Biezelinge, Wemeldinge, Schore en Eversdijk dit doen. “De gemeenteraad neemt belangrijke besluiten voor de gemeente Kapelle”, benadrukt Hieltjes.

STEMBUS

Op de dag van de verkiezing is er in de gemeente Kapelle een mobiel stembureau dat

“Bijvoorbeeld over het nieuwe sportcentrum, maar ook over de locaties voor nieuwe bedrijven

verschillende locaties aandoet in Kapelle, Biezelinge, Wemeldinge en Eversdijk. De stembus

en woningen en hoe de gemeente mensen helpt die extra zorg nodig hebben.”

is niet toegankelijk voor mindervaliden.

De beslissingen van de gemeenteraad raken alle mensen in de gemeente. Ze beïnvloeden

Route stembus

uw dagelijks leven en directe leefomgeving. “Daarom adviseer ik alle kiezers in de gemeente

Kapelle om na te denken over wie ze hun vertrouwen geven voor de komende vier jaar. Laat u informeren over wat er speelt in de gemeente en kijk wat u aanspreekt. Lees de verkiezingskrant

Van

Tot

1. Station Kapelle

07.00 uur

09.30 uur

2. Marktplein Biezelinge

10.00 uur

12.30 uur

die deze week huis-aan-huis wordt verspreid, kijk op de websites van de politieke partijen,

3. Wemeldingse Sluis

13.00 uur

15.00 uur

vul de stemwijzer van de PZC in, volg debatten en ga in gesprek met de deelnemers aan de

4. Caisson 15.30 uur 17.00 uur

verkiezingen over de speerpunten van hun partijen.”

5. Station Kapelle

17.30 uur

19.00 uur

6. Eversdijk, terrein

19.30 uur

21.00 uur

De Kapelse politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen roept Hieltjes op hun dromen

Locatie

familie Van der Meer

duidelijk uit te dragen. Als die idealen en plannen goed zichtbaar zijn voor de kiezers en de stembureaus op 21 maart druk worden bezocht, dan kijkt de burgervader tevreden terug op de verkiezingen. In de gemeente Kapelle is de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen traditiegetrouw hoog, een teken dat de inwoners zich betrokken voelen bij hun buurt. En voor een gemeente, gemeenschap en burgemeester is de inzet en betrokkenheid van de inwoners en ondernemers ook onmisbaar, vindt Hieltjes. “Het samenleven in een gemeenschap vraagt meer dan alleen een keuze maken in het stemhokje. De leefbaarheid, medemenselijkheid, natuur, onze veiligheid en het ondernemerschap vragen iedere dag aandacht en onderhoud.” De openheid en vriendelijkheid van de inwoners in de gemeente viel de nieuwe burgemeester meteen op. “Men spreekt hier met liefde over de dorpen en elkaar. Er is veel om trots op te zijn. Op Annie M.G. Schmidt, de fruitteelt, het toerisme, de haven in Wemeldinge, de identiteit van Eversdijk, het karakter van Schore, de ondernemendheid in Biezelinge en de voorzieningen in Kapelle. Ik hoop dat die betrokkenheid op 21 maart ook weer blijkt uit het hoge opkomstpercentage tijdens de verkiezingen.” Wanneer kiezers hun stem uitbrengen, is dat geen blanco cheque, stelt Hieltjes. “De nieuwe raadsleden en inwoners van Kapelle moeten ook na de verkiezingen met elkaar in gesprek blijven.”

DEBATAVOND IN DE VROONE

Op maandag 19 maart 2018 om 19.30 uur wordt hét lijsttrekkersdebat van de gemeente Kapelle georganiseerd in dorpshuis De Vroone. Onder leiding van debatleider Wouter de Waart van debat.nl gaan de zeven lijsttrekkers met elkaar in debat over diverse stellingen en onderwerpen. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Er is ook ruimte voor mensen in de zaal om te reageren of vragen te stellen aan de lijsttrekkers.

STEMLOKALEN

In de gemeente Kapelle staat het u vrij om in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente te gaan stemmen. Op uw stempas staat wel het adres van een stemlokaal bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Als het u beter past om in een ander stemlokaal te stemmen dan kan dat. Als u gaat stemmen dan moet u naast uw stempas(sen) ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Voor deze stemmingen geldt dat het

KIESWIJZER PZC ONLINE

identiteitsdocument maximaal vijf jaar verlopen mag zijn. Als u zich niet kunt identificeren

kunt u ontdekken met welke partij u de meeste overeenkomsten heeft.

Waar kunt u stemmen

mag u niet stemmen! U brengt uw stem uit op een stembiljet.

Heeft u stemadvies nodig? Op www.pzc.nl/kieswijzer Omdat u met een stempas overal binnen de gemeente mag stemmen vindt u hieronder een

REFERENDUM WET OP DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN 2017 Op woensdag 21 maart 2018 vinden zowel de gemeenteraadsverkiezingen als een raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) plaats. U kunt dan

overzicht van de locaties waar een stembureau is gevestigd: 1. Gemeentehuis (Hal) Kapelle, Kerkplein 1 2. Gemeentehuis (Hal) Kapelle, Kerkplein 1 3. De Vroone, C D Vereekestraat 74 4. Muzieklokaal Ons Genoegen, Dijkwelseweg 1 D


DE SCHELDEPOST • JAARGANG 73 • 7 MAART 2018 • NR 10 |

5. Zorgcentrum Cederhof, Cederlaan 9 6. Christelijke Gereformeerde Kerk Biezelinge, Biezelingseweg 6

UITSLAGENKRANT 22 MAART 2018

Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen verschijnt De Scheldepost eenmalig op donderdag, de

7. Dorpshuis Schore, Nieuwe Kerkplein 15

donderdag na de gemeenteraadsverkiezingen. In De Scheldepost van donderdag 22 maart 2018

8. Dorpscentrum De Wemel, Dorpsplein 1

leest u de voorlopige uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Kapelle.

9. CBS de Hoeksteen, Bierweg 1 A De stemlokalen zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur. De stemlokalen in het gemeentehuis zijn geopend van 07.00 uur tot 21.00 uur. De stemlokalen met  zijn toegankelijk voor mindervaliden.

ZETELVERDELING: HOE WORDEN NA DE VERKIEZINGEN DE ZETELS IN DE RAAD VERDEELD? Hieronder wordt stapsgewijs uitgelegd hoe de zetels in de gemeenteraad verdeeld worden na de verkiezingen.

STEMMEN: WAT HEEFT U NODIG EN HOE WERKT HET?

Zonder een stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas(sen) niet vergeet mee te nemen. Mocht u een stempas kwijtraken dan kunt u, uiterlijk dinsdag 20 maart 2018 tot 12.00 uur, een vervangende stempas aanvragen bij de gemeente. Mocht u alsnog uw ‘oude’ stempas terugvinden, dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas. Neem bij het stemmen naast uw stempas(sen) ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze stemmingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. Stemmen bij volmacht/iemand anders gaat voor u stemmen Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van de stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente Kapelle woont en ook een stempas voor deze stemming heeft ontvangen. Wilt u een andere kiezer voor beide stemmingen machtigen dan moet u op beide stempassen de achterzijde invullen. De kiezer die voor u gaat stemmen moet dan zelf ook voor beide stemmingen gaan stemmen. Van belang is dat de gemachtigde per stemming niet meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. Het geven van een machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf. De

1. Allereerst worden het totaal aantal stemmen op alle deelnemende partijen per lijsten en kandidaten vastgesteld. 2. Dan wordt de kiesdeler berekend. Dat gebeurt door het in totaal op alle kandidaten uitgebrachte aantal geldige stemmen te delen door 15 (dit is het aantal zetels in de Kapelse gemeenteraad). Het resultaat van deze deling wordt de kiesdeler genoemd. 3. Daarna wordt gekeken hoe vaak de deelnemende partijen qua stemmenaantal de kiesdeler hebben gehaald. Het resultaat van deze deling geeft het aantal volle zetels aan dat de partijen hebben behaald. Het aantal volle zetels is in de praktijk altijd kleiner dan 15. Resterende, nog te verdelen zetels heten restzetels. Rekenvoorbeeld grootste overschotten. (art. P8 Kieswet: minder dan 19 zetels) Gemeenteraad met 15 zetels en 7 deelnemende partijen. partij 1: 935 stemmen partij 2: 625 stemmen partij 3: 489 stemmen partij 4: 372 stemmen partij 5: 75 stemmen partij 6: 65 stemmen partij 7: 761 stemmen Totaal: 3.322 stemmen Kiesdeler berekenen Om de kiesdeler vast te stellen wordt het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen (3.322) gedeeld door het totaal aantal te verdelen zetels (15). Daarmee is de kiesdeler 3322 ÷ 15 = 221.

kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter laten zien. Voor deze stemmingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. Voor het referendum kunt u ook iemand machtigen die niet in de gemeente Kapelle woont maar wel een stempas heeft ontvangen voor deze stemming. De hiervoor benodigde formulieren kunt u afhalen of aanvragen bij de gemeente Kapelle of downloaden van www. kapelle.nl. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 door de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien. Stemmen met een kiezerspas/u wilt gaan stemmen in een andere gemeente (alleen voor het referendum)

Als u voor het referendum in een andere gemeente wilt stemmen, dan moet u een kiezerspas hebben. Zo’n kiezerspas kunt u verkrijgen door met de stempas van het referendum naar het gemeentehuis te gaan. Daar wordt uw stempas ingenomen en ontvangt u een kiezerspas. Met een kiezerspas voor het referendum kunt u dan gaan stemmen in elk willekeurig stemlokaal binnen Nederland. Het mondeling aanvragen van kiezerspassen kan tot uiterlijk dinsdag 20 maart 2018, 12.00 uur. U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas. De hiervoor benodigde formulieren kunt u afhalen of aanvragen bij de gemeente of downloaden van www.kapelle. nl. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 door de gemeente zijn ontvangen. Uw stempas van het referendum moet u bijvoegen. U ontvangt daarna een kiezerspas voor alleen deze stemming. Stemmen met een stembiljet U stemt door het rood maken van één wit stipje. Heeft u op het stembiljet meer witte stipjes rood gemaakt of bijvoegingen (tekst of tekeningen) geplaatst waardoor u kunt worden geïdentificeerd, dan wordt het stembiljet ongeldig. Als u zich bij het invullen heeft vergist, geeft u het stembiljet aan de voorzitter terug en vraagt u een nieuw stembiljet. De voorzitter geeft u eenmaal een nieuw stembiljet.

partij 1: partij 2: partij 3: partij 4: partij 5: partij 6: partij 7:

935 stemmen = 4,2 dus 4 (hele) zetels 625 stemmen = 2,8 dus 2 (hele) zetels 489 stemmen = 2,2 dus 2 (hele) zetels 372 stemmen = 1,6 dus 1 (hele) zetel 75 stemmen = 0,3 dus 0 zetels 65 stemmen = 0,3 dus 0 zetels 761 stemmen = 3,4 dus 3 (hele) zetels

Restzetelverdeling Aan de restzetelverdeling doen alleen lijsten mee die minimaal 75% van de kiesdeler hebben gehaald. In het voorbeeld is 75% van de kiesdeler: 166. Dat wil zeggen dat de partijen 5 en 6 niet verder meer meedoen. partij 1: 4 zetels (overschot: 935 – (4x221=884) = 51) partij 2: 2 zetels (overschot: 625 – (2x221=442) = 183) partij 3: 2 zetels (overschot: 489 – (2x221=442) = 47) partij 4: 1 zetel (overschot: 372 – (1x221=221) = 151) partij 7: 3 zetel (overschot: 761 – (3x221=663) = 98) partij 5: 0 zetels (overschot: 75) partij 6: 0 zetels (overschot: 65) Totaal: 12 zetels Daarmee is het nog te verdelen aantal zetels: 15 – 12 = 3 restzetels. De eerste restzetel gaat naar partij 2, de tweede naar partij 4 en de derde naar partij 7. Einduitslag: partij 1: 4 zetels partij 2: 3 zetels partij 3: 2 zetels partij 4: 2 zetels partij 5: 0 zetel partij 6: 0 zetels partij 7: 4 zetels Totaal: 15 zetels

WAT GEBEURT EN NA DE VERKIEZINGEN?

U stemt blanco door geen wit stipje rood te maken en niet op het stembiljet te schrijven of

Na de verkiezingen is de eerste belangrijke klus van de nieuwgekozen gemeenteraad het

te tekenen. U vouwt het onbeschreven stembiljet dicht en stopt het in de stembus. Schrijft

formeren van een college en de benoeming van de wethouders. In de gemeente Kapelle

u toch op het stembiljet, dan stemt u niet blanco maar geldt uw stem als ongeldig.

is het de gewoonte dat de partij die als grootste uit de stembus is gekomen, het voortouw neemt bij de coalitieonderhandelingen. Coalitieonderhandelingen moeten uiteindelijk

Na het invullen vouwt u het stembiljet zo dicht dat uw keuze niet zichtbaar is en doet u het

leiden tot een coalitieakkoord.

stembiljet in de voor de stemming bedoelde stembus. Een coalitieakkoord komt tot stand als een aantal partijen die samen een meerderheid van de zetels hebben in de raad (de helft plus één) het met elkaar eens zijn om

UITSLAGENAVOND

samen te gaan werken. Elke partij zal dan een aantal belangrijke punten uit het eigen

Op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen, woensdag 21 maart 2018, is het gemeentehuis

het coalitieakkoord genoemd. Elke coalitiepartij stelt dan een wethouders kandidaat voor

vanaf 20.30 uur geopend voor het bekendmaken van de uitslagen van alle stembureaus na

en ze schrijven op basis van het akkoord een coalitieprogramma. Daarmee is de nieuwe

sluiting om 21.00 uur. Dit gebeurt tijdens een openbare bijeenkomst. U bent hierbij van harte

‘regeerperiode’ van start gegaan.

welkom onder het genot van een hapje en een drankje.

verkiezingsprogramma willen uitvoeren (verkiezingsbeloften) komende vier jaar. Dit wordt

7


8

| DE SCHELDEPOST • JAARGANG 73 • 7 MAART 2018 • NR 10

Korte ingezonden berichten

Kinderkledingbeurs met voorjaarskleding en speelgoed

De eigen toneelgroep speelt deze avond, voor u in het Zeeuwse dialect, het fantastische toneelstuk “Uus voe allêênstaenden”. Tijdens de pauze is er weer de traditionele verloting met vele Zeeuwse producten. De zaal gaat open om 18.45uur. Aanvang van het programma is 19.30uur en de entree is € 10,- p.p . Meer info op www.ons-boeregoed.nl.

Nog even en dan kan de zomerkleding weer tevoorschijn komen... De Scheldepost is niet verantwoordelijk voor de inhoud van Op zaterdag 24 maart organiseren wij voor onderstaande ingezonden berichten. de derde keer een kinderkledingbeurs. Zo kun je voor een leuk prijsje de kledingkast zin heeft in een gezellige middag met live SVRZ en RWS onthullen cadeau voor van je zoon(tje) of dochter(tje) aanvullen. muziek. Entree is gratis. De jonge talenten Beatrixhof Wemeldinge De beurs wordt gehouden van 9.30 uur tot Dirk & Gijs laten deze middag horen dat Dinsdag 6 maart onthullen SVRZ en RWS 11.30 uur in de Christelijke Gereformeerde partner in wonen in de hal van het nieuwe tijdloze liedjes ook werkelijk tijdloos zijn en kerk, Biezelingseweg 6 in Biezelinge. Er is Beatrixhof in Wemeldinge een cadeau. Met Trudy & Marion zijn er weer voor een Popverkoop van tweedehands voorjaars- en Sjfetll, vrouwen rond 1900 . de onthulling vieren de zorgverlener en de sing-a-long. Zij zullen o.a. verzoeknummers zomerkleding (maat 56 tot 176), schoenen, De Vrouwen van Nu afdeling Wemeldinge woningcorporatie samen met betrokkenen, spelen van de lijstjes die de bezoekers sandalen en slippers. Ook wordt er nodigt u uit voor haar afdelingsavond op bewoners en andere genodigden de van de eerdere pop-sing-a-long hebben speelgoed verkocht, zoals duplo, lego, maar woensdag 14 maart 2018 om 20.00 uur opening van het woonzorgcentrum.“De ingediend. De Pop-sing-a-long wordt een ook stepjes en skeelers. in het Dorpshuis “de Wemel”. Dit keer hal van het Beatrixhof is de plek waar XXL uitvoering, want Hans en Herman, hebben we een onderwerp gekozen dat iedereen doorheen komt. Zo’n centrale plek beiden bekend van de band Tafkabb, nemen Kom gezellig kijken of er ook wat voor jou bij zit! Wil je ook kleding of speelgoed past bij vrouwendag en ons thema van mag wel wat opgefleurd worden”, vertelt ook een deel van de meezingers voor hun verkopen? Stuur dan een mailtje voor meer het jaar. Vrouwen over de hele wereld Maarten Sas, directeur-bestuurder van RWS. rekening. En wie weet wie er verder nog informative naar kledingbeursbiezelinge@ zijn kleurrijk. Niet alleen wat hun kleding Gabriëlle Davits, bestuurder van SVRZ vult allemaal “aanhaken”. Genoeg redenen om gmail.com betreft, maar ook in hun doen en laten. aan: “Daarom onthullen we op 6 maart een er weer een gezellig muzikaal feestje van Of het nu vrouwen zijn uit het verleden cadeau voor bewoners, de patiënten en te maken in Huiskamercafé De Vroone. We of vrouwen van Nu. Elke vrouw is anders. medewerkers van de huisartsenpraktijk en zien je graag! Dus …. “Zondag 11 maart Grote avond van ‘Ons Boeregoed’ in Fajga Szmulewicz gaat ons vertellen over de bewoners, medewerkers en bezoekers bij ons?”.Voor informatie: volg ons op Sjfetll, vrouwen rond 1900. Daarnaast van de groepswoningen.” ‘In de buurt bij Facebook of via zondagbijons@gmail.com. de Vroone te Kapelle Vereniging tot instandhouding van het tonen we nog beelden met muziek over familie en vrienden’ Davits vertelt verder: Zeeuws Cultureel Erfgoed ‘Ons Boeregoed’ hedendaagse vrouwen . Het belooft een “SVRZ is nu ook aanwezig in Wemeldinge, Kledingbeurs “het lichtpunt” presenteert zaterdag 17 maart a.s. interessante avond te worden, die we dit betekent dat ouderen die intensieve De kerken van Wemeldinge hebben weer haar jaarlijks grote avond in De als Vrouwen van Nu eigenlijk niet kunnen zorg nodig hebben in Wemeldinge kunnen gezamenlijk een organisatie die zich Vroone in Kapelle. U kun dit jaar in het missen. Bent u geen lid. Kom dan gerust blijven. De band met het dorp is groot, bezighoudt met het organiseren van 2e voorprogramma genieten van een optreden eens kijken hoe gezellig het bij ons is. mensen hebben hier hun wortels en sociale handskledingbeurzen. Een deel van de van de eigen presentatiegroep die op Misschien wordt u wel lid. Vriendelijke groet netwerk. Fijn dat ze in deze vertrouwde opbrengst wordt altijd geschonken aan een aparte wijze een presentatie geeft van de namens ons bestuur. omgeving kunnen blijven wonen. Zo is organisatie in de regio. De kinderkleding Zeeuwse klederdracht . Tot woensdag 14 maart? het fijnmazige netwerk van SVRZ met en speelgoedbeurs wordt gehouden op mooie voorzieningen in dorpen in Zeeland woensdagavond 21 maart a.s. in Hotel uitgebreid met een mooie locatie.” Wemeldinge, Noordelijke Achterweg 62 te “Op het moment dat ouderen intensieve THUIS Wemeldinge. De beurs wordt gehouden van zorg nodig hebben, moeten ze meestal 10-3-2018 08:30 Kapelle JO11-1 - VVC'68 JO11-1 18.30 tot 20.00uur Voor meer informatie of hun dorp verlaten”, aldus Sas. “Wij willen 08:30 Kapelle JO11-3 – Kapelle JO11-4 aanmelding kunt u mailen naar: dat onze huurders in Wemeldinge kunnen 08:30 Kapelle JO11-5 - Krabbendijke JO11-2 lichtpuntwemeldinge@gmail.com blijven wonen. Bij hun familie en vrienden in 08:30 Kapelle JO11-6 - Rillandia JO11-1 de buurt.” Voor wie? Beatrixhof biedt ruimte aan twee SVRZ groepswoningen. Een voor mensen met dementie en een voor mensen met een chronische lichamelijke aandoening. Verder is er een huisartsenpraktijk, een geldautomaat van de Rabobank en negen huurappartementen voor senioren. Het complex is gebouwd op de voormalige locatie van de Rabobank en bibliotheek. Door wie? Bouwgroep Peters B.V. uit Middelburg en Comfort Partners uit Heinkenszand hebben Beatrixhof gebouwd. RWS partner in wonen en zorgorganisatie SVRZ zijn samen de opdrachtgevers. Het projectmanagement werd verzorgd door PMB Marsaki.

Bezoek aan Het Stadhuis Museum in Zierikzee,

De museumclub van de Vrouwen van Nu afdeling Wemeldinge heeft op 29 maart een bustochtje naar dit museum gepland. Vertrek om 11.50 uur met de bus. De kosten voor de gids bedragen gezamenlijk € 35,00. Daarboven op komen de kosten van de bus: maximaal €7,50. Maar kan minder worden naar mate er meer deelnemers zijn. Een reden voor u, om eens een keertje mee te gaan om te kijken hoe gezellig dit uitje is. En misschien wordt u wel lid van de Vrouwen van Nu? Verdere inlichtingen en opgave vóór 15 maart bij Ineke Boeije tel 0113-621540.

Live muziek in “huiskamercafé” De Vroone

Zondagmiddag 11 maart a.s. wordt de foyer van De Vroone weer omgedoopt in een heus “huiskamercafé” en vindt de volgende editie plaats van “Zondag bij ons?”. Vanaf 15.00 uur staan de deuren open voor iedereen die

Rode Kruis Kapelle vertrekt in maart uit gebouw De Basis. De EHBO-cursussen die het Rode Kruis Kapelle geeft aan volwassenen worden vanaf nu gegeven in onze nieuwe leslocatie. We hebben hiervoor een geschikte ruimte gevonden in het gebouw van SVRZ Pomona, Groenewoud 1 in Kapelle.Deze ruimte biedt ons alle faciliteiten die we nodig hebben om onze EHBO-lessen goed te kunnen geven. Mondial Vogel Verhuizingen heeft Rode Kruis Kapelle aangeboden alle materialen die we nodig hebben voor onze evenementenhulpverlening en bij het geven van EHBO-cursussen aan de basisschoolleerlingen en volwassenen te verhuizen van De Basis naar onze nieuwe opslagruimte. Rode Kruis Kapelle wil Mondial Vogel Verhuizingen hiervoor hartelijk bedanken. Wilt u ook een EHBO of reanimatie diploma halen? Meer informatie over onze EHBO-cursussen vindt u op onze website: www.rodekruis.nl/kapelle

Expositie in Cederhof te Kapelle.

Van 27 februari – 23 april 2018 exposeert Jenny Blankenburgh in expositieruimte ‘de Binnentuin’ in Cederhof te Kapelle. Jenny heeft diverse creatieve workshops gevolgd en heeft zich daarna toegelegd op het tekenen van Mandala’s. Het tekenen hiervan geeft haar rust en voldoening. Een deel van haar collectie stelt zij ten toon in Cederhof. In dezelfde periode exposeert Marja Quist een deel van haar verzameling Olifanten. Wat ooit begon als een cadeautje van haar vader (in de Aziatische cultuur staat de olifant symbool voor geluk, lang leven en liefde) groeide uit tot een brede verzameling. De expositieruimte ‘de Binnentuin’ is alle dagen vrij toegankelijk van 8.00 uur tot 21.00 uur. Adres: Cederhof, Cederlaan 9 te Kapelle.

08:30 Kapelle JO7-1 08:30 Kapelle JO7-2 08.30 Kapelle JO7-4 09:30 Kapelle JO15-2 09:45 Kapelle JO13-1 09:45 Kapelle JO13-3 11:00 Kapelle JO17-1 11:00 Kapelle JO15-3 11:00 Kapelle MO15-1 12:45 Kapelle JO17-2 12:45 Kapelle VR1 14:30 Kapelle 2 14:30 Kapelle 3 14:30 Kapelle 4

- - - - - - - - - - - - - -

Patrijzen JO7-2 SSV'65 JO7-3 KrabbendijkeJO7-1 Hansweertse B. JO15-1 Steenbergen JO13-1 Nieuw Borgvliet JO13-2 SJO Lebo/SVN/VVB JO17-1 MOC'17 JO15-6 Koewacht MO15-1 ST Apollo'69/Kwadendamme/SV Hoedekenskerke JO17-1 SSV'65 VR1 Serooskerke 2 Apollo'69 2 ST Bevelanders/Cortgene 3

UIT 10-3-2018 08.30 Kapelle JO11-3 - Kapelle JO11-4 09:00 Arnemuiden JO9-2 - Kapelle JO9-5 09:00 Bevelanders JO9-1G - Kapelle JO9-2 09:00 SSV'65 JO7-5 - Kapelle JO7-3 09:00 Walcheren JO9-7 - Kapelle JO9-6 09:15 Bruse Boys JO9-2 - Kapelle JO9-3 09:15 Tern.Boys JO10-1 - Kapelle JO10-1 09:30 Tholense Boys JO9-1 - Kapelle JO9-1 10.15 Halsteren JO9-5 - Kapelle JO9-4 10:00 NSV JO13-1 - Kapelle JO13-2 10:15 RCS JO11-2 - Kapelle JO11-2 10:15 SC Welberg MO13-1 - Kapelle MO13-1 11:00 FC Dauwendaele - Kapelle JO15-1 JO15-1 12:30 FC Axel 4 - Kapelle 5 . 12.45 Walcheren JO19-1 - Kapelle JO19-1 14.30 Lewedorpse Boys 1 - Kapelle 1

Levensbelangrijke oproep!

OPGENOMEN OP VERZOEK VAN DE PETRAKERK (www.petrakerkkapelle.nl of mail naar eckapelle@petrakerkkapelle.nl) “Want Ik heb geen lust aan den dood des stervenden, spreekt de Heere HEERE, daarom bekeert u en leeft.” Ezechiël 18:32 In welke fase van uw leven u ook bent, jong of oud, ziek of gezond, dit is van levensbelang: Er is iets wat u moet weten! God, de Heere HEERE, heeft intens verdriet als u overlijdt zonder dat u uw leven heeft overgegeven aan Hem. Hij biedt u eeuwig leven aan, een leven ná dit leven! De enige voorwaarde: Bekeert u tot God, durf de controle van uw leven volledig in Zijn handen te leggen. Nu kan het nog! Wij weten niet wat de dag van morgen brengen zal… Vind u dit moeilijk, of wilt u hierin ondersteund en bemoedigd worden? Neem alstublieft contact op via onderstaand mailadres.


DE SCHELDEPOST • JAARGANG 73 • 7 MAART 2018 • NR 10 |

9

NIEUWE

COLLECTIE! KOM DAT ZIEN!!!

Uw vertrouwde adres voor het nieuw leveren en repareren van alle gerenommeerde merken van vrijstaande en inbouw: wasautomaten, wasdrogers, vaatwassers, koelers, klein huishoudelijke apparaten, audio en televisie. Ook voor vervanging en reparatie van uw keuken inbouwapparatuur kunt u bij ons terecht!

Nicky Noe Fashion Noordzandstraat 28

-

Yerseke

www.nickynoefashion.nl

Wij verzorgen uw complete elektrische installatie bij verbouwing en/of nieuwbouw. Installatiebedrijf van Willegen Kerkplein 67, Kapelle Tel. 0113 - 342210 willegen@euronics.nl

MEGA AANBIEDING!!

€899,-

samen weten we meer

EXCLUSIE F NACHTKAS TJ

E

ntie Uw gara abel rt o f voor com ! wonen

De Zeeuwse verzamelaar voor al uw metaalafval!

Uw vertrouwde specialist voor

Op werkdagen zijn wij geopend van 07.30 tot 17.00 uur. Iedere zaterdag geopend van 08.00-12.00 uur.

Sanitair- en verwarmingsinstallaties Gas, water, airco en elektra Dakbedekkingen en loodgieterswerk

www.groenleer.com

Onderhoud en service

Hét adres voor al uw oud ijzer en metalen!

BEL: 0113 561386

Kruiningen: Nishoek 27 4416 PE Kruiningen Tel. 06 - 51 49 11 18

Goes: Livingstoneweg 6 4462 GL Goes Tel. 06 - 86 86 02 34

info@groenleer.com

Thuiszorg in

spouwmuurisolatie

Kapelle e.o.

Duurzaam geproduceerd is goed geïsoleerd!

vloerisolatie

Gert Verschuure

• Bespaar nu tot 30% energiekosten met Pif- en Tonzonisolatie. • Gratis kruipruimteinspectie en een eerlijk advies!

06-51713596 g.verschuure@kpnplanet.nl www.verschuurebestrating.nl

MET GRATIS: - SYNTHETISCH DEKBED

COMPLEET LEDIKANT:

- 140X220

• LEDIKANT HAMILTON OF MIAMI

- 2 JERSEY HOESLAKENS

• 28 LATS 2 MOTORIG ELECTRISCH

- STRETCH MOLTON

• VERSTELBAAR BODEM

- DEKBEDOVERTREK 140X220

• 7-ZONE POCKETVEERMATRAS

- HOOFDKUSSEN

• COMFORT/SENIOREN HOOGTE

- BEZORGING EN MONTAGE* *IN ZEELAND

• IN WIT, EIKEN OF NOTEN

MEGABED KAPELLE | Kloosterpoort 5-21 | 4421SN Kapelle OPENINGSTIJDEN maandag

gesloten

(0113) 33 30 30

dinsdag t/m vrijdag

10:00 uur tot 17:00 uur

curadomi.nl

zaterdag

9:00 uur tot 16:00 uur

Curadomi is onderdeel van Lelie zorggroep

Boomkwekerij en Groenbedrijf De Fruittuin v.o.f. Het is NU planttijd!

Zitjes

50%

korting

l Sucgrces! e m m rd en Schïompregnee framen el ge e OeDouglas of schomm 5 4,9 rdegelijk € 16 : f a n Va dierenhokken & speeltoestellen

Oostpolderweg 2 — Krabbendijke — 0113 - 501001

Wij zijn het adres voor al uw tuinplanten, sierheesters, leibomen en (fruit)bomen. Oude fruitbomen in soorten en maten. Tevens bezorging en plaatsing mogelijk. Ook voor tuinaanleg en renovatie. Geopend op donderdag vrijdag en zaterdag van 8.30 tot 16.30 uur. Wemeldingse Zandweg 4B, Kapelle, tel. 0113-342944, mob. 06-11395456, www.defruittuin.com


10

| DE SCHELDEPOST • JAARGANG 73 • 7 MAART 2018 • NR 10

Weekenddiensten

Kerkdiensten

HUISARTSEN Voor spoedeisende hulp in de avond/nacht/ weekend/feestdagen bel de Huisartsenpost ’s-Gravenpolderseweg 114b te Goes. T 0900-1785 (alleen na telefonische afspraak). In echte noodgevallen bel: 112

BIEZELINGE Christelijk Gereformeerde Kerk 10.00 uur Ds. A.G.M. Weststrate 17.00 uur Ds. A.G.M. Weststrate

TANDARTSEN Noord- en Zuid-Beveland: altijd via T 06 22 347 209, zaterdags en zondags morgen van 9.00 - 10.00 uur DIERENARTSEN 10 EN 11 MAART • Gezelschaps Dierenartsenpraktijk Mosselman en Verboom, Dierenkliniek Goes en Dier & Arts Yerseke wordt verzorgd door: Dierenartsenpraktijk Mosselman-Verboom 's Heer Hendrikskinderendijk 99, Goes T 0113 - 27 00 72 •  Landbouwhuisdieren praktijk Mosselman/ Verboom wordt verzorgd door DAC Overschelde, T 0113 342 486 •  Dierenartspraktijk Lindenbergh wordt verzorgd door B. Lindenbergh. T 06 15 384 880, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. VERLOSKUNDIGEN •  Verloskundigen Reimerswaal, bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen in de week op T 0113 503 842, www.verloskundigenreimerswaal.nl • Verloskundigenpraktijk Goes, bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week op T 0113 224 099 of M 06 11 606 640, www.verloskundigenpraktijkgoes.nl

op zondag 11 maart

UITVAART ZORG Peter Butler Telefoon 0113 340 381 | Benonistraat 3 | 4421 DN Kapelle www.peterbutler.nl | pabutler@zeelandnet.nl Rouwcentrum: Maalstede 1a Kapelle

Protestantse Gemeente 10.00 uur Drs. R. Van Schouwen KAPELLE Cederhof 19.00 uur

Ds. D.H.J. Steenks

Gereformeerde Gemeente 10.00 uur leesdienst 16.30 uur D.W. Tuinier Hervormde Gemeente 10.00 uur Ds. L.C.P. Deventer HANSWEERT - SCHORE Protestantse Gemeente 10.00 uur Ds. J. v.d. Putte KATTENDIJKE Hervormde Gemeente 10.00 uur Ds. M. Riedijk

persoonlijke

Voor een uitvaart begeleiding Het adres voor een

Respectvol afscheid.

Van Dalen Natuursteen AL 75 JAAR Steengoed in: * Grafmonumenten

* Aanrechtbladen * Vensterbanken ALLES OP MAAT GEMAAKT

1

E

SOORT MATERIALEN TEGEN EEN REDELIJKE PRIJS!

Zaagmolenstraat 32b (aan het Molenplein) te Goes Telefoon (0113) 227919 - Fax (0113) 251075 Een vrijblijvend bezoek aan onze showroom waard Geopend: maandag t/m vrijdag van 8 tot 5 uur, zaterdags van 10 tot 12 uur

WEMELDINGE Vrije Evangelische Gemeente 10.00 uur Br. J. van den Ende

Sterven doe je alleen Maar ... Je hoeft het niet alleen te doen

Protestantse Gemeente 10.00 uur Ds. D.H.J.Steenks

LEEFMEESTER ... voor als het zover is

José van Rijsbergen: 06 19926112

www.callalelie.nl

Puzzel mee en maak kans op een boekenbon! Wie deze puzzel goed weet in te vullen, maakt kans op een boekenbon t.w.v. 10 euro te besteden bij Boekhandel Lectori.

Sudoku

Verzorgt de gehele uitvaart! Ook wanneer u een uitvaartverzekering heeft, kunt u ons inschakelen.

Tel: 0113 - 63 91 08 Mob: 06 - 40 48 40 76 24 uur per dag bereikbaar.

Stuur het juiste antwoord voor zaterdag in via onze website: www.scheldepost.nl/puzzel of stuur naar Kerkplein 3, 4401 ED Yerseke. Vermeld bij uw postverzending wel uw NAW gegevens, en ook uw e-mailadres. De naam van de winnaar wordt volgende week gepubliceerd in deze krant.

Striepseweg 4, 4435 RL Baarland Gratis boekje persoonlijke uitvaartwensen te bestellen. www.lindavanwingen.nl

De oplossing van vorige week

i' s n i M

De winnaar van vorige week is:

WE NIEU

Anita Timmerman

Gefeliciteerd met de boekenbon!

IEK

50 plusser is op zoek naar een kleine koopwoning. Voorkeur tuin op het zuiden. Reacties: 0113 34 11 86.

Oplossing

Zoek de 10 verschillen

RU B R

TEKENAAR: HUUB COENEN

De mini’s zijn een nieuwe rubriek in de Scheldepost. Iedere week zullen we ruimte maken om uw mini’s te plaatsen. De mini’s mogen door particulieren worden gebruikt en kunnen worden ingevuld op www.scheldepost.nl onder het kopje ‘aanleveren’.

Colofon UITGAVE Trainews ADVERTENTIES Inzenden voor maandag 12.00 uur, liefst vrijdag voor 12.00 uur reserveren. REDACTIE Inzenden vrijdag voor 12.00 uur. Commerciële redactie wordt niet geplaatst. Vraag naar de mogelijkheden omtrent het inzenden van redactie. ALGEMEEN Advertentieverkoop: Daniel van Iwaarden en Harold Zuidijk Redactie: Trainews CONTACT Trainews | Kerkplein 3 | 4401 ED Yerseke T 0113 70 02 02 | info@scheldepost.nl www.scheldepost.nl


DE SCHELDEPOST • JAARGANG 73 • 7 MAART 2018 • NR 10 |

Samen met U!

11

Wij zijn niet vies van een goed hypotheek gesprek 0113 - 570500 | ‘t Zeeuwse Hypotheek Huys

Super voordelige voorjaarsactie

Comfort zone gezichtsbehandeling 60 minuten Laat u tijdens de Comfort zone gezichtsbehandeling van 60 minuten meevoeren naar de exotische oorden. Deze behandeling heet u welkom met de heerlijke tranquility geur en laat u kennis maken met alles wat Comfort Zone te bieden heeft. Uw huid wordt compleet gereinigd. Deze reiniging bestaat uit een peeling en dieptereiniging waarbij onzuiverheden zullen worden verwijdert. Vervolgens kunt u genieten van een uitgebreide decolleté-, nek- en gezichtsmassage. Tijdens het masker, wat na de massage volgt, kunt u genieten van een heerlijke handmassage. We sluiten de behandeling af met complete dagverzorging afgestemd op uw huid.

https://kapelle.pvda.nl/

€ 37.50 p.p Deze actie is geldig in de maanden februari en maart City Spa Goes Schuttershof 23, 4461 DZ Goes Tel. 0113 231 277

Loop binnen tussen 17.30 20.00 uur

Inloopspreekuur Kapelle (startende) ondernemers Donderdag 8 maart Volgende maand... Na de vakantie... In het nieuwe jaar... Het is makkelijk om alles voor je uit te schuiven, maar wanneer ga je nu echt voor jezelf beginnen? Het antwoord is 'nu'. Van je passie je bedrijf maken, maar niet weten hoe? Of ben je al bezig met het maken van een ondernemingsplan, maar loop je nog tegen allerlei zaken en vragen aan? Kom eens langs tijdens ons inloopspreekuur voor (startende) ondernemers. Tijdens deze inloopspreekuren kun je gratis en vrijblijvend advies inwinnen over alles wat er komt kijken bij (het starten van) een eigen bedrijf. Laat je bedrijfsplan checken en krijg tips om te groeien. Ook als je nog geen klant bent bij Rabobank.

Kijk voor meer data en plaatsen op rabobank.nl/oosterschelde

Locatie: Kantoor Meijling & Sarneel Notarissen, Weststraat 5 in Kapelle

Kapelle LIJST 3 Voor een (ge)zinvolle samenleving


die we door geven diewillen we door willen geven 12

| DE SCHELDEPOST • JAARGANG 73 • 7 MAART 2018 • NR 10 Wij willen de Kies ouderen bij onze samenleving blijven actief blijven Kies 21maart maart opop21 Wij willen de ouderen bij onzeactief samenleving betrekken. Ouderen zijn en blijven een onmisbaar betrekken. Ouderen zijn en blijven een onmisbaar voor een gemeente voor een gemeente waardevol onderdeel van onze samenleving. waardevol onderdeel van onze samenleving. door willen willen geven diedie wewedoor geven

Rooij 4 samenleving WijHans willen dede ouderen bij onze Hans de Rooijactief 4 blijven

betrekken. Ouderen 1 zijn en blijven een onmisbaar Evert Damen Wemeldinge waardevol onderdeel Wemeldinge van onze samenleving.

Kapelle

“Niemand hoort“Niemand zich eenzaam te zich eenzaam te hoort Hans de Rooij 4 voelen.” voelen.”

Wemeldinge

“We moeten de klimaat-

“Niemand hoort zich eenzaam te voelen.” verandering stoppen.

Er is geen tijd meer te verliezen!”

cda.nl/kapelle cda.nl/kapelle

@CDAKapelle cda.nl/kapelle CDAKapelle CDAgemeenteKapelle @CDAKapelle

CDAgemeenteKapelle

CDAKapelle

CDAgemeenteKapelle

Feit: De 10 warmste jaren ooit gemeten zijn allemaal na 1990. Feit: Het zeeniveau is sinds 1870 met gemiddeld 20 cm gestegen. Een belangrijk deel, nl 7 cm, is na 1993 ontstaan.

e t s r e k k e L De t i u a n i g a p t s o p e d l e de Sch

De tijd om te praten is voorbij. Het CDA wil nu actie. Het is de ambitie van het CDA om Kapelle in 2030 CO2 neutraal te laten zijn. Zo dragen wij ons steentje bij aan het klimaatakkoord van Parijs.

Gemeente @CDAKapelle

Kapelle Gemeente Kapelle

CDAKapelle

Gemeente Kapelle

AMBACHTELIJK

M A AT W E R K + Keukens + Kasten + Tafels

Korringaweg 33 - Yerseke - tel. 0113 - 57 09 30

We e kaanbiedingen 06-03 t/m 10-03-2018

8.

Kabeljauwfilet

95

500 gram

Johannespassion J.S. Bach • Zaterdag 17 maart 19.30 • Hervormde Kerk, Kapelle • COV Te Deum Laudamus • o.l.v. Pim Overduin • Dordrechts kamerorkest, • solisten

2.

Tonijnsalade

85

150 gram

6.95

Visslaatjes 2 voor

Gepelde wokgarnalen 500 gram

10.95

Tot ziens bij Vishandel Van As Zeeland BV

WEEKMENU

9 maart t/m 15 maart Gerookte kipfilet cocktail met mandarijn en bleekselderij of venkelsoep met zalm en gerookte forel * Entrecote met bearnaisesaus of Rode poon met groene stoemp * Orochocolata 43

Donderdag onbeperkt spareribs eten voor slechts €17,95

Luxe brood- en banketbakkerij

KAARTVERKOOP WWW.TEDEUMLAUDAMUS.NL

en, Wie tot 3 kan tell r bellen! kan De Gangmake

0113 - 321 321

‘t Scheld 22, Wemeldinge, 0113-620606

www.clubcasco.nl

Markt 20, Kruiningen - Tel. 0113 - 321 321 - info@degangmaker.nl Biezelingsestraat 43, Kapelle - Tel. 0113 - 34 03 08 Paardenmarkt 12, Yerseke - Tel. 0113 - 57 00 74

AAnbiedingen AAnbiedingen

Week 10, 6 t/m 10 maart:

3 voor

HAZELNOOT SCHUIMGEBAKJES

Stem t r 21 maa D66

4 voor

Bolletje van de maand maart: SPELTBOL

voor

1.00

Dagverse boeketten en leuke bloementaartjes al vanaf € 6,99 Elke dag bij ons verkrijgbaar van Bloembinderij ’t Blommetje.

Do t/m Za

vrijDo t/m za t/m Za

10 t/m 12 okt. 10 t/m 12 okt.

KROKETBROODJES

Nu voor

€1,25 €1, 99

25

€1,

appelflappen

Nu voor appelflappen

Nu voor EUROKNALLER CHOCOLADE €1,-ROOMBROODJE

€1,

00 €1, eieRkoeken (4)

10 t/m 12 okt.

5 voor

RoZijnenbRooD half

RoZijnenbRooD half ELFZADENBROOD Nu voor

eieRkoeken (4)

Nu voor

€1, ROZIJNENBROOD HALF Nu voor

-

€1, panito Wit + panitospelt

12 oktober

MINI APPELFLAPPEN

9 t/m 10 maart 10 t/m 12 okt.

HEERLIJKE PAASCAKE

1. 2.19 2.99 3.49 5.49

vrij t/m za Do t/m Za

400 gr.

vrij t/m za Do t/m Za

koolhydraatarm brood

49

Zaterdag

LOW CARB,

warmeambachtelijke ambachtelijke bakker VanVan uwuw warme bakker

9 t/m 10 maart 9 t/m 10 12 oktober 10 t/m 12Dookt. 10 maart t/mDo 12t/m okt.Za Zaterdag t/m Za

Mee Praten Mee Doen Mee Beslissen

Alleen vandaag voor

39 €1, €1,99

panito Wit + panitospelt

Alleen vandaag voor

WILHELMINASTRAAT 31, 4424 BB WEMELDINGE 99 T: 0113-626417 E: BAKKERIJLUNCHROOMHEIDIS@HOTMAIL.COM Wilhelmina stRaat 31

€1,

4424 bb WemelDinge t: 0113-626417 bakkeRijlunchRoomheiDis@hotmail.com

IEDERE ZONDAG GEOPEND Wilhelmina stRaat 31 4424 bb WemelDinge

t: 0113-626417 iedere zondAg geopend bakkeRijlunchRoomheiDis@hotmail.com

iedere zondAg geopend


DE SCHELDEPOST • JAARGANG 73 • 7 MAART 2018 • NR 10 |

13

e t s r e k k e L De pagina uit t s o p e d l e h de Sc MAART-AANBIEDING - Viscounter Heekfilet per 100 gram van 1,08 voor

Rode mulfilet per 100 gram van 1,99 voor

0,89 1,59

Ook om verse friet en snacks af te halen, bent u bij ons aan het juiste adres!

maart-menu - Zee-eterij Huisgemaakte viskroketten met Zeeuws zeewier vooraf, als hoofdgerecht twee zeetongetjes met mosseltjes en garnaaltjes en als nagerecht citroen cheesecake met zwarte bessensaus.

per stuk

0.69

Blanke witlof

per kilo

0.99

Rode bieten

per kilo

0.99

Heerlijke mandarijnen

20 stuks

(nieuwe oogst)

27, 95 19, 50

2.50 Jonagold handappels 3 kilo 2.99

LAAGWATERmenu - maart Huisgemaakte garnalensoep vooraf, als hoofdgerecht gebakken heekfilet en als nagerecht sorbetijs met mango.

Hollandse komkommer

POOTAARDAPPELEN

LET OP:Tijdens de winterperiode hanteren we andere openingstijden. Kijk op www.deviskeete.nl Volg ons op facebook: www.facebook.com/viskeete

(vanaf 1,25 per kilo) (o.a. frieslander, eersteling, doré en agria) tuinzaden, sla-planten, plantuien, violen en primula’s. aanbiedingen geldig van woensdag t/m zaterdag

www.pietvanoost.nl

Witte- of bruine bollen zak 10 stuks

1.99

Boeren sesambrood wit, bruin of volkoren per stuk

0. 1. 99

09

De betere kipdrumsticks

Kip/kerrie salade

per kilo

per 100 gram

4.99 - 5.49

1.69

3. 1. 99

EMTÉ van Boven - Kapelle - 0113 340707 - info@emtekapelle.nl DEZE AANBIEDINGEN ZIJN UITSLUITEND GELDIG BIJ EMTÉ VAN BOVEN IN WEEK 10 - PRIJSWIJZIGINGEN, ZETFOUTEN EN UITVERKOCHT VOORBEHOUDEN

49


14

| DE SCHELDEPOST • JAARGANG 73 • 7 MAART 2018 • NR 10

DE ERKENDE ONDERNEMER ZORGT MET AANDACHT VOOR UW WARMTE!

Alles op alles, zodat mensen met Kastenstudio Zeeland, sterkeen in nierziekte maatwerk.in leven blijven en ook Met ruim 20 jaar ervaring in maatwerk kasten en Kastenstudio Zeeland, sterk in maatwerk. Kastenstudio Zeeland, sterk in maatwerk. echt leven!kasten en Met ruim 20 jaarblijven ervaring in maatwerk

CV ONDERHOUDSBEDRIJF Kees de Kok

interieurs Met ruim 20 jaar ervaring in maatwerk kasten en interieurs een specialist op dit gebied te noemen.

CV ONDERHOUDSBEDRIJF t 0113 - 34 31 42 de m 06Kees - 51 09 75Kok 70

Vroonlandseweg 4 4421 GK Kapelle

e cdekok@filternet.nl

een specialist interieurs op diteengebied te noemen. specialist op dit gebied te noemen.

Kastenstudio Zeeland, sterk in maatwerk. Met ruim 20 jaar ervaring in maatwerk kasten en interieurs een specialist op dit gebied te noemen. • Schuifwanden • Schuifdeurkasten • Draai- en vouwdeurkasten • Boekenkasten

nierstichting.nl

• Inloopkasten • Schuifwanden • Hardglazen en • Schuifdeurkasten stalen deuren • Draai- en vouw• Interieurbouw

• Inloopkasten • Schuifwanden Kastenstudio Zeeland, sterk in maatwerk. • ervaring Hardglazen • Schuifdeurkasten Met ruim 20 jaar in en maatwerk kasten en stalen deuren • Draai- en vouwinterieurs een specialist op dit gebied te noemen. • Interieurbouw deurkasten • Boekenkasten

• Inloopkasten • Hardglazen en stalen deuren • Inloopkasten • Schuifwanden • •Interieurbouw Bezoek onze showroom! Marie Curieweg 9-13, • Hardglazen en Schuifdeurkasten

deurkasten • Inloopkasten • Schuifwanden Kastenstudio Zeeland, sterk in(A58 maatwerk. Vlissingen afrit40), T 0118 - 70 02 55 stalen deuren Draai- en vouw• Boekenkasten • Hardglazen en Met ruim 20 jaar ervaring in•maatwerk • Schuifdeurkasten kasten en • Interieurbouw deurkasten www.kastenstudio-zeeland.nl interieurs een specialist op dit gebied te noemen. stalen deuren • Draai- en vouw• Boekenkasten Bezoek onze showroom! Marie Curieweg 9-13, • Interieurbouw deurkasten Vlissingen (A58 afrit40), T 0118 - 70 02 55 • Boekenkasten • Schuifwanden

• Inloopkasten

BezoekCurieweg onze showroom! Marie Curieweg 9-13, Bezoek onze showroom! Marie 9-13, • Hardglazen en • Schuifdeurkasten www.kastenstudio-zeeland.nl Vlissingen (A58 afrit40), T 0118 - 70 02 55

stalen Draai- en vouw- T 0118 Vlissingen• (A58 afrit40), - deuren 70 02 55 • Interieurbouw www.kastenstudio-zeeland.nl

Kastenstudio Zeeland, sterk in maatwerk. deurkasten Met ruim 20 jaar ervaring in maatwerk kasten en • Boekenkasten Kastenstudio Zeeland, Zeeland, sterk in sterk maatwerk. in maatwerk. BezoekKastenstudio onze showroom! Marie Curieweg 9-13, interieurs een specialist op dit gebied te noemen. Met ruim Met 20 ruim jaar20ervaring jaar ervaring in maatwerk in maatwerk kastenkasten en en Vlissingen (A58 afrit40), T 0118 - 70 02 55 interieurs interieurs een specialist een specialist op ditop gebied dit gebied te noemen. te noemen.

www.kastenstudio-zeeland.nl Bezoek onze showroom! Marie Curieweg 9-13,

Vlissingen (A58 afrit40), T 0118 - 70 02 55 www.kastenstudio-zeeland.nl • Inloopkasten • Schuifwanden

• Schuifdeurkasten Schuifwanden • Schuifwanden • Draai- en vouw• • Schuifdeurkasten Schuifdeurkasten • deurkasten • Draaien vouwDraaien vouwBoekenkasten • deurkasten deurkasten • Boekenkasten • Boekenkasten

• • • • • •

Hardglazen en Inloopkasten • Inloopkasten www.kastenstudio-zeeland.nl stalen deuren Kastenstudio Zeeland, sterk in maatwer Hardglazen • Hardglazen en en Interieurbouw deuren stalenstalen deuren Met ruim 20 jaar ervaring in maatwerk kas • Interieurbouw Interieurbouw

interieursVERBOUW een specialist op dit gebied te n NIEUWBOUW ONDERHOUD

Tevens adres voor:

Bezoek onze showroom! Marie Curieweg 9-13, Vlissingen (A58 afrit40), T 0118 - 70 02 55 Bezoek onze showroom! Curieweg Bezoek onze showroom! Marie Marie Curieweg 9-13, 9-13, Vlissingen (A58 afrit40), - 70 Vlissingen (A58 afrit40), T 0118T-0118 70 02 55 02 55

tegelwerk

www.kastenstudio-zeeland.nl www.kastenstudio-zeeland.nl www.kastenstudio-zeeland.nl

Toetie Voetie

Uw schilder in Complete voetverzorging aan huis Bezoek onze showroom! Marie Curieweg • Ambachtelijk schilderwerk Voor mooie verzorgde voeten komt de de gemeente

Voorjaar bij Anne-Lique Mode Open huis D.V.

13 t/m 22

maart

• Inloopkasten • Schuifwanden leidingwerk • Hardglazen e • Schuifdeurkasten De Klinker 8 timmerwerk stalen deuren • Draai- en vouw4421 KC Biezelinge metselwerk • Interieurbou deurkasten tel. 0113-343973 dakbedekking 06-53155056 • Boekenkasten

pedicure van Toetieafrit40), Voetie bij uT aan huis. - 70 02 55 Vlissingen (A58 0118

Jarina Zoeteweij 06 - 11 40 03 29 •KAPELLE Decoratieve muurschilderingen www.kastenstudio-zeela • Wand- en vloerafwerking

Grote hoedencollectie voor kind-jeugd-dames en heren

20% korting op de hoedencollectie! vanaf €69.95

De voorjaarscollectie kleding hangt voor u klaar. Van maat 36 tot 54. Mooie voorjaarstinten D.V. voor elk wat wils!

Modeshow 17 maart 10:30 uur

Bij aanmelding voor de

Van harte welkom!

Modeshow ontvangt u cadeaubon t.w.v. €10,www.anneliquemode.nl

Alle maten worden geshowd! Koffie met iets lekkers staat voor u klaar.

GOUDVERF.COM

• Ambachtelijk schilderwerk • Decoratieve muurschilderingen • Wand- en vloerafwerking

SIERLIJSTEN & ROZETTEN Kijk voor productinformatie en prijzen op onze website WWW.GOUDVERF.COM of bel ons! 0113 - 57 41 82 / 06 40 - 64 92 39

GRATIS ADVIES EN BEZORGING BINNEN DE REGIO

Bij een aankoop op zaterdag 17 maart een kleuranalyse cadeau! bij vanaf besteding €75,k o e l -

e n

e l e k t r o t e c h n i e k

oede service!

Voor een g installatiebedrijf Koel- & elektrotechnisch

Nieuw! De Brocante Zolder..

RepaRatie • SeRvice • Nieuwbouw

Uw woonaccessoires verkopen? Kijk op de site voor de mogelijkheden

Langeville 17 Yerseke 0113-574257

APK écht voor een vaste lage prijs

voor koel- en

www.anneliquemode.nl

De koffie staat klaar, parkeren voor de deur

vriescellen tevens uw adres voor airconditioning

APK écht voor een us geen extra kosten voor vaste lage prijs fmelding of een emissietest! Dus geen extra kosten voor afmelding of een emissietest!

Nijverheidstraat 1 • Kruiningen • tel. 0113 - 38 11 13 • mobiel 06 - 53 78 07 32

Steengoede aanbiedingen!! Terrassteen 20x30x4 cm zwart en grijs/zwart Siersteen 20x30x6 cm diverse kleuren

Verkrijgbaar bij:

Tuintegel 60x60x5 cm antraciet en grijs/zwart

Deze campagne wordt georganiseerd door

De Jonge

De Jonge

Goes, Pearyweg 10, 0113-214810, www.toyota-goes.nl Vlissingen, Industrieweg 23, 0118-410800, www.toyota-vlissingen.nl

Goes, Pearyweg 10, 0113-214810, www.toyota-goes.nl Vlissingen, Industrieweg 23, 0118-410800, www.toyota-vlissingen.nl

Christelijke boekhandel De Bron Ooststraat 8 4421 EB Kapelle www.christelijkeboekhandeldebron.nl

€ 13,00 p/m2

€ 5,00 p/stuk

Betontegels 50x50x5 cm en 40x60x5 cm grijs € 3,00 p/stuk Stapelblokken 60x15x15 cm antraciet Blokhutten o.a. 300x200 cm met luifel Geïmpregneerde palen 7x7 cm div. lengtes Geïmpregneerde planken 1.8x14.5 cm

Jan P. Boogert

€ 3,00 p/stuk € 850,00

€ 1,99 p/m1

€ 1,75 p/m1

Sierbestrating | tuinhout | blokhutten Oosterland 0111-642682

www.weekvanhetchristelijkeboek.nl www.weekvanhetchristelijkeboek.nl WCB 2018 - Advertentieprint.indd 1

€ 9,95 p/m2

22-02-18 10:34


DE SCHELDEPOST • JAARGANG 73 • 7 MAART 2018 • NR 10 |

Haal meer uit uw

belastingaangifte › Accountancy › Fiscale aangiften

Elk voorjaar valt bij iedereen de welbekende blauwe envelop weer op de mat. Er wordt van u verwacht dat u uw belastingaangifte invult. Velen zitten aan te hikken tegen het invullen ervan. Ook omdat de belastingregels continu wijzigen, wordt het doen van belastingaangifte er niet makkelijker op. Wat de Belastingdienst zelf ook beweert. Iedereen die een inkomen uit werk of uitkering ontvangt, moet belastingaangifte doen. De Belastingdienst stelt dat dit ‘de belangrijkste verplichting van Nederlanders is op het gebied van belastingheffing’. Wanneer belastingaangifte? De meeste mensen ontvangen in deze periode van het jaar de jaaropgaaf van de werkgever of uitkeringsinstantie. Op het moment dat u de jaaropgaaf ontvangt, kunt u aangifte doen. Daarnaast krijgt u automatisch bericht van de Belastingdienst, waarin staat tot wanneer u belastingaangifte kunt doen. De uiterste datum is 1 mei. Doet u echter voor 15 april aangifte, dan garandeert de Belastingdienst dat u voor 1 juli uw teruggave hebt.

› Administratieve dienstverlening › Bedrijfs- en fiscaal advies

Partner in succes Ooststraat 47b | 4421 EA Kapelle T 0113-348786 | E info@ahgp.nl

www.ahgp.nl

Uw boekhouding volledig geautomatiseerd? Count helpt u op weg. Biezelingsestraat 22

Maximaal voordeel Wie niet thuis is in allerlei fiscale regels, doet er goed aan een specialist in te schakelen. Zij kijken of u alleen bent, gehuwd of samenwonend en vullen de enkelvoudige aangifte in of combineren de aangifte met uw partner. Ook kunnen zij de Voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting voor u invullen. Uiteindelijk zorgen zij zo dat u het maximale rendement haalt uit uw persoonlijke, financiële situatie. U kunt zich bovendien onzeker voelen over de juistheid van alle gegevens.

D A

Elektronisch aangifte Met het elektronische aangifteprogramma heeft de Belastingdienst het doen van een belastingaangifte een stuk eenvoudiger gemaakt. Maar een eitje is het nog steeds niet. Wilt u het zelf doen, neem dan een avondje vrij en regel uw zaken. Vergeet niet dat als u geen aangifte doet, de Belastingdienst zelf een inschatting van uw inkomen maakt. U moet dan bovendien niet allee de aanslag maar ook een verzuimboete betalen.

S K A N T O I E O R

V

DE GOFFAU

4421 BM Kapelle

0113 405 074

www.nucount.nl

Molendijk 2a, 4401 NL Yerseke, tel. 06-12574953 E-mail : ko@advieskantoordegoffau.nl Website : www.advieskantoordegoffau.nl

administratie- en adviesbureau

HET ADRES VOOR ONDERNEMER EN PARTICULIER Voor het vakkundig en voordelig verzorgen van uw belastingaangifte en boekhouding

BEKIJK NU OOK ONZE APP! Ons kantoor is ook ‘s avonds en op zaterdagmorgen geopend. Wij komen ook bij u thuis. Bel tijdig voor een afspraak.

Rijksweg 1A | 4421 PT Kapelle | Tel. 0113- 344732 info@devonkaab.nl | www.devonkaab.nl

ONDERNEMERS: Bent u voornemens uw onderneming / aandelen over te dragen? * Voor waardebeoordeling kunnen wij als adviseur u begeleiden met dit traject. * Second-opinion ingeval van onenigheid bij uittreding. * Ook voor echtscheidingskwesties. * Vele jaren ervaring!!!

NIEUW IN KAPELLE !

HOUTEKAMER Administraties & Belastingen Wij verzorgen uw inkomstenbelastingaangiften tegen all-in tarief

Wenst u binnenkort een onderneming op te starten? Bij ons kunt u terecht voor alle ondernemersvragen. Betaalt u teveel belasting? Neem ook dan contact op. Heeft u geld voor privé nodig uit uw B.V.? Wij hebben mogelijk belastingbesparende oplossingen. Tevens kunnen wij u van dienst zijn bij: * bedrijfsadviezen * moeilijke belastingcontroles * opstellen en beoordelen van overeenkomsten * adviezen en berekeningen t.b.v. echtscheidingen * adviezen bij opname in een verzorgings-/verpleegtehuis m.b.t. regeling eigen bijdrage

Neem vrijblijvend contact op voor het maken van een afspraak en wij kunnen u wellicht een aantrekkelijk aanbod doen.

• • • • •

Verzorgen/inrichten administraties Verzorgen salarisadministraties Verzorgen jaarrekeningen Verzorgen belastingaangiften Overige (bedrijfs)adviezen

Dijkwelsestraat Dijkwelsestraat5555- -4421 4421AG AG Kapelle Kapelle Tel.: Tel.:0113-853744 0113-853744/ /Gsm: Gsm:06-15204056 06-15204056 E-mail: E-mail:info@houtekamer-ab.nl houtekamer-ab@zeelandnet.nl

15


16

| DE SCHELDEPOST • JAARGANG 73 • 7 MAART 2018 • NR 10

Zoek en vind werk in de Scheldepost:

Kom jij bij ons werken? We zijn op zoek naar collega’s die in de weekenden met regelmaat ons team willen aanvullen op partijen. Meer info? Mail of bel en vraag naar Andrea!

Schoudeeweg 1, Wemeldinge, tel. 0113-626088, info@schoudee.nl, Facebook: Gasterij Schoudee

We zijn op zoek naar een

HULP IN DE AFDELING VERSPANING Voor de uitvoering van de volgende werkzaamheden: • Zaagbank bedienen + op orde houden van zaagbank. • Materiaal geordend houden. • Laden/lossen van vrachtwagens. • Opgeruimd houden van de werkvloer. • Transport indien nodig. • Allerlei voorkomende werkzaamheden. Het zou mooi zijn als u beschikt over een rijbewijs en heftruckcertificaat. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Ronald in ’t Veen, tel. 0113 - 50 12 55. U kunt uw sollicitatie richten aan: Per brief: CF Techniek BV T.a.v. Ronald in ’t Veen Postbus 46 4413 ZG Krabbendijke

Per mail: r.veen@cftechniek.nl

Ter versterking van ons team zijn wij per direct op zoek naar:

MEDEWERK(ST)ER HOUSEKEEPING donderdag en vrijdag overdag Lans is een veelzijdig, bloeiend en innoverend familiebedrijf, dat gevestigd is in Maasdijk en houdt zich bezig met de productie en het verpakken van trostomaten. Een familiebedrijf met een

AFWASSERS M/V avond/weekend, leeftijd vanaf 16 jaar

gezonde ondernemingsgeest en een eigen filosofie. Een filosofie met drie P’s als pijler: die van Planet, People en Profit. Lans beschikt over diverse teeltlocaties in het Westland en in Zeeland met een totale oppervlakte van 52 ha.

Momenteel zijn wij op zoek naar een:

MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST

Lans is een veelzijdig, bloeiend en innoverend familiebedrijf, dat gevestigd is in Maasdijk en houdt zich bezig met de productie en het verpakken van trostomaten. Een familiebedrijf met een gezonde ondernemingsgeest en een eigen filosofie. Een filosofie met drie P’s als pijler: die van

Sollicitaties schriftelijk of per e-mail aan: Manoir Restaurant Inter Scaldes Mw. C.S. Brevet Zandweg 2 4416 NA KRUININGEN E info@interscaldes.nl T 0113 - 38 17 53

(locatie Rilland)

Planet, People en Profit. Lans beschikt over diverse teeltlocaties in het Westland en in Zeeland met een totale oppervlakte van 52 ha.

Momenteel zijn wij voor onze locatie in Rilland op zoek naar een:

MEEWERKEND VOORMAN

Omschrijving functie: • Verantwoordelijk voor het onderhoud van de kasopstanden, de technische installaties en de interne transportmiddelen. • Oplossen van storingen van de technische installaties en de interne transportmiddelen. • Storingsdienst lopen ten behoeve van de WKK-installaties.

Omschrijving functie: • Verantwoordelijk voor een bepaald onderdeel van de gewasverzorging in een kas. • Stuurt een team aan. • Meewerken en inzetbaar zijn voor alle voorkomende werkzaamheden in de kas. • Eens per 2 weken op zaterdagmorgen werken.

Functie-eisen: • MBO werk- en denkniveau. • Technische achtergrond (elektrisch, motorisch). • Zelfstandige, kwaliteitsgerichte en flexibele werkhouding. • Creatief. • Analytisch inzicht. • Hands-on mentaliteit. • Goede beheersing van de Nederlandse taal.

Functie-eisen: • MBO werk- en denkniveau. • Zelfstandige en kwaliteitsgerichte en flexibele werkhouding. • Hands-on mentaliteit. • Goede communicatieve vaardigheden. • Kennis van Excel. • Goede beheersing van de Nederlandse taal.

Wij bieden: • Een zelfstandige en uitdagende functie. • Een goede werksfeer in teamverband. • Passende beloning en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. • Ruimte voor het volgen van cursussen die aansluiten op de functie.

Interesse? Kijk op www.lans.nl Solliciteren? Stuur een e-mail met c.v. naar: r.vanheijningen@lans.nl of stuur een brief.

Bathpolderdwarsweg 1 4411 TH Rilland t +31(0)113-560519 f +31(0)113-552344

waar nieuwe ideeën groeien www.lans.nl

www.facebook.com/Lanstomaten

Gevraagd:

VERKOPER / VERKOOPSTER viswinkel Triton Voor onze viswinkel bij Mosselhandel Triton B.V. te Yerseke zijn wij op zoek naar een verkoper/verkoopster. Het betreft een parttime functie voor de vrijdag en de zaterdag. Bij voorkeur ben je flexibel inzetbaar in de vakanties. Je bent verantwoordelijk voor het netjes verzorgen van de winkel en het helpen en adviseren van de klanten. Werk je graag met mensen én heb je verantwoordelijkheidsgevoel? Solliciteer dan naar: nadine@tritonmosselen.nl

Wij bieden: • Een uitdagende functie met doorgroeimogelijkheden. • Een goede werksfeer in teamverband. • Passende beloning en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. • Ruimte voor het volgen van cursussen die aansluiten op de functie.

Interesse? Kijk op www.lans.nl Solliciteren? Stuur een e-mail met c.v. naar: r.vanheijningen@lans.nl of stuur een brief.

Bathpolderdwarsweg 1 4411 TH Rilland t +31(0)113-560519 f +31(0)113-552344

waar nieuwe ideeën groeien www.lans.nl

www.facebook.com/Lanstomaten


DE SCHELDEPOST • JAARGANG 73 • 7 MAART 2018 • NR 10 |

Een baan met groeikansen! Met ingang van het nieuwe schooljaar is er bij ons plaats voor een

Machinefabriek Bakker B.V. is een metaalverwerkend bedrijf, gespecialiseerd in r.v.s. installaties en machinebouw voor de schelpdiervisserij. Sinds 1924 ontwikkelen wij unieke installaties die technische kennis combineren met ervaring in het kweken en verwerken van schelpdieren. In de loop der jaren zijn wij uitgegroeid tot marktleider op het gebied van verwerkingsinstallaties op visserschepen. Wij maken voornamelijk oogstmachines, spoelsystemen en verwerkingslijnen voor schelpdierverwerkende bedrijven, zowel nationaal als internationaal. Wij verzorgen het gehele traject: van innovatief ontwerp tot doordachte constructie, van bedrijfsklare installatie tot uiteindelijke ingebruikname. Ook het optimaliseren van bestaande installaties behoort tot onze werkzaamheden.

Leerling constructie-/bankwerker Omschrijving werkzaamheden: Je werkt binnen in een werkplaats, buiten op ons terrein of op locatie (vaak aan boord). Je werkt voornamelijk met staf-, plaat-, profiel- en pijpmaterialen, meestal in rvs. Van je leidinggevende krijg je een werkopdracht, deze opdracht kan de verschillende technieken, zoals lassen, zagen, walsen, boren, monteren enz. inhouden. Voor dit werk heb je technisch inzicht nodig en moet je handig zijn. Verder moet je nauwkeurig werken om ongelukken met machines te voorkomen. Voor deze functie vragen wij: sJEBENTBEREIDEEN"",OPLEIDINGTEVOLGEN sJEBENTWOONACHTIGINDEREGIO2EIMERSWAAL+APELLEEO sGOEDEMOTIVATIEENINZICHT sNIETBANGOMJEHANDENUITDEMOUWENTESTEKENENVUILTEMAken sCOLLEGIAALINGESTELDZIJN Wij bieden: sHETSALARISDATJEGAATVERDIENENISAFHANKELIJKVANJELEEFtijd en het niveau van de opleiding sVERGOEDINGSCHOOL REIS ENBOEKENGELD sDOORGROEIENNAARHOGERNIVEAU sONGEVALLENVErzekering sVAKANTIEGELD sINTENSIEVEBEGELEIDINGENDAARDOORMEERKANSOPHETBEHALENVan je diploma Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met dhr. G. van de Zande: 0113-571521. Je schriftelijke sollicitatie met c.vKUNJEVOORMAARTZENDENNAAR info@wbakker.nl of -ACHINEFABRIEK"AKKER"6 $REGWEG ,$9ERSEKE t.a.v. dhr. Van de Zande

advertentie opening lo.pdf 1 3/4/2018 9:16:17 PM

Loop binnen tussen 17.30 en 20.00 uur.

Hé, 'huizensiteomspitter'!

Droomhuis gevonden?

8 maart Inloopspreekuur speciaal voor woonwensen Ben je op zoek naar een (nieuw) huis? Dan wil je vast weten hoeveel je kunt lenen. Loop dan even binnen tijdens het Inloopspreekuur voor een vrijblijvende berekening. Ook als je nog geen klant bent bij Rabobank.

Kijk voor meer data en plaatsen op rabobank.nl/oosterschelde Locatie: Kantoor Meijling & Sarneel Notarissen, Weststraat 5, Kapelle

17


18

| DE SCHELDEPOST • JAARGANG 73 • 7 MAART 2018 • NR 10

GARAGE HOOGESTEGER

ONTDEK DE VELE OPTIES VOOR EEN EXTRA BRIL

DIJKWELSESTRAAT 59 • KAPELLE • TEL (0113) 34.13.15

Reparaties op korte termijn

Ook in de avonduren geopend

Reparatie en onderhoud van alle merken auto’s Altijd op de hoogte van de nieuwste technieken

50% KORTING OP HET 2DE PAAR

Aluminium 0,75 Actuele prijzen: Aluminium 0,75 Actuele prijzen: RVS 0,80 Koper kabel 38% PER1,52 ACTUELE PRIJZEN KG 0,80 Koper kabel 38% 1,52 Aluminium 0,75 Actuele prijzen: Lood 1,05 Aluminium kabel 0,45 RVS Aluminium 0,75 Koper kabel 38% 1,30 1,05 Aluminium kabel 0,45 RVS 0,80 Koper 1,52 Zink 1,00 Koperkabel loodkabel 0,70 Lood (zonder stekkers) RVS 0,83 1,00 Koper loodkabel 0,70 Lood 1,05 Aluminium kabel Electro motoren 0,35 Aluminium loodkabel 0,45 0,35 Zink Lood 1,48 Aluminium kabel 0,35 Aluminium loodkabel 0,45 0,35 Zink 1,00 Koper loodkabel 0,70 IJzer motoren 0,15 Zuiver koper 4,42 Electro Zink 1,50 Koper loodkabel 0,15 Zuiver koper 4,42 Electro 0,35 Aluminium loodkabel 0,65 0,35 Accu’s motoren 0,40 Onzuiver koper 4,02 IJzer Electro motoren 0,24 Alumini. koperkabel 0,40 Onzuiver koper 4,02 IJzer 0,15 Zuiver koper 4,42 Katalysators Gemengd rood koper0,35 3,50 Accu’s IJzer 0,18 Zuiver koper Gemengd rood koper 4,75 3,50 (per stuk) vanaf 10,00 Geel koper / messing 2,32 Katalysators Accu’s 0,40 Onzuiver koper 4,02 Accu’s 0,60 Onzuiver koper stuk) vanaf 10,00 Geel koper / messing 2,32 (per Katalysators Gemengd rood koper 4,06 3,50 GEEN KOELKASTEN OF OLIEHOUDENDE PRODUCTEN Katalysators vanaf 10,00 Gemengd rood koper 3,61 (per stuk) vanaf 10,00 Geel koper / messing 2,32 GEEN KOELKASTEN OLIEHOUDENDE (per stuk) PRODUCTEN Geel koper / messing OF 2,80 GEEN KOELKASTEN OF OLIEHOUDENDE PRODUCTEN GEEN KOELKASTEN OF OLIEHOUDENDE PRODUCTEN

BRILLENGLAZEN* T/M 15 APRIL 2018

WIJ ADVISEREN U DE BESTE KIJKOPLOSSINGEN!

Handelsweg 53 4421 SH Kapelle info@metaalhuiskes.nl 0113-340170 - 0620920557

* vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Ooststraat 7 | Kapelle Tel. 0113 344820

ma-vrij 08.30 - 17.00 • za van 09.00 - 12.00 uur

WWW.GARAGEHOOGESTEGER.NL

www.booneoptiek.nl

VO ORJA ARS AC TIE 2018

...BIJ CONTANTE AANKO OP VAN €5,- ONTVANGT U 1 OVY ZEGEL .

PRIJZEN ZIJN NIET INWISSELBAAR TEGEN CONTANTEN.

ALLEEN ZEGEL S MET VO ORJAARSAC TIE 2018 ZIJN GELDIG.

8 MAART T/M 27 MAART 2018

€ 2 5 0 ,-

Slagerij de Waard

ALLE PRIJZEN IN WAARDEBONNEN

ONDERNEMERSVERENIG ING YERSEKE

H O O F D P R IJ S

1 e PR IJ S

€ 1 5 0 ,-

20 MAN DEN

3 e PRI JS

€5 0,2 PR IJ S e

€ 1 0 0 ,-

U heeft recht op zegels bij iedere contante aankoop bij de deelnemende winkeliers tijdens de actie.

4X OESTERIJ

KRUKEL S MET KRENTE NBRO OD

PROEVERIJ VO OR 2 PERSONEN

4X DI NE RB ON CAF É RES TAU RAN T ‘T AN KER

Gemeentebelang Lijst

Stop verkeersblunders! Voor volwaardig sportcomplex! Stop met gemeentelijke arrogantie! Voor vrije zondag openstelling winkels! Stop invloed landelijke politiek!

gbkapelle.nl

Scheldepost | week 10  
Scheldepost | week 10