Page 1

‘Schoudee voor als u iets te vieren heeft’ 9HUJDGHUHQSDUW\FHQWUXP6FKRXGHH (ONH]RQGDJ EUXQFKEXIIHW YDQDIXXU

6FKRXGHHZHJ 1%:HPHOGLQJH 7 ZZZVFKRXGHHQO

noord. achterweg 4424- EG noord.58-79A achterweg-58-79A 4424Wemeldinge EG Wemeldinge tel. 0113 - 621296 tel. 0113 - 621296

͘d͘Ĺ˝ĹľĆ‰ĆľĆšÄžĆŒ^ÄžĆŒÇ€Ĺ?Ä?ÄžĆ?zÄžĆŒĆ?ĞŏĞ dÄžĹŻÍ˜ĎŹĎ­Ď­ĎŻĎ´ĎŹĎ­ϾϾϭͲÇ Ç Ç Í˜ÄšĆšÄ?Ć?Í˜ĹśĹŻͲĹ?ŜĨŽΛĚƚÄ?Ć?Í˜ĹśĹŻ

0113 - 341138 NIEUWBOUW VERBOUW ONDERHOUD

Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć?<ŽůÄ&#x17E;DÄ&#x201A;ĹŹÄ&#x17E;ĹŻÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ć?ͲdÄ&#x201A;Ç&#x2020;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĆľĆ&#x152;Ć? tÄ&#x17E;Ć?Ć&#x161;Ć?Ć&#x161;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ď­Í&#x2022;Ď°Ď°ĎŽĎ­Ć&#x161;Ä&#x17E;<Ä&#x201A;Ć&#x2030;Ä&#x17E;ĹŻĹŻÄ&#x17E; dÍ&#x2014;ϏϭϭϯͲϯϰώϲϭϰ Í&#x2014;Ĺ?ŜĨŽÎ&#x203A;Ä?Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć?ŏŽůÄ&#x17E;Í&#x2DC;ŜůÍŽÇ Ç Ç Í&#x2DC;Ä?Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć?ŏŽůÄ&#x17E;Í&#x2DC;Ŝů

% 5 $ 6 6 ( 5 , ( Â&#x2021;& $ ) ( 7 $ 5 , $

KEUZEMENU

Garagedeur vervangen?

Voorgerechten vra a

Actie d

de

w

n

gu

ea

ler

naa

r d e a c tievo o r

wa

ar

garantie

Keukens Kasten â&#x2014;?Meubels â&#x2014;?Tafels â&#x2014;?Balies â&#x2014;?Bouw en Verbouw

0113 344200

n * ele

25%

KORTING op de Novoferm Duoport

â&#x2014;?

info@interieurbouwzeeland.nl

ns vak

e pan pd

Ontwerp & Realisatie â&#x2014;?

jaar

* o

10

www.interieurbouwzeeland.nl

Uiensoep met gegratineerde oude kaas of Salade met gerookte Schotse zalm

Hoofdgerechten Bord vol vis met beurreblancsaus of Biefstuk met pepersinaasappelsaus

Nagerecht

rk is o Maatwe

Dame blanche

â&#x201A;Ź14,95

De Jong Interieurbouw & Timmerwerken Ambachtsweg 3 (showroom) 4421 SK Kapelle 06-53 318 948 - 06-50 412 048

W. Kanaalweg 23-25, Wemeldinge 0113-621262 thuis, welkom bij Novoferm mWelkom bij Novoferm Welkom thuis, welkom bij Novoferm

www.ietsanderswemeldinge.nl


Gratis Proefles Babymassage

Woensdag 19 maart 2014 van 10.00 uur tot 11.30 uur Consultatiebureau aan de Stationssingel 2 in Kapelle Aanmelden via www.cjgkapelle.nl centrum voor jeugd en gezin Kapelle

06 221 053 62 CJGKapelle www.cjgkapelle.nl

cjgâ&#x20AC;&#x2122;s in de regio: www.cjgoosterschelderegio.nl


Nieuws- en informatiepagina voor de inwoners van de gemeente Kapelle Haar muziek omschrijft zich het beste als ‘easy listening’, rustige luisterliedjes, afgewisseld met up-tempo poppy nummers. Deze liedjes zal ze samen met haar 4-koppige band ten gehore brengen. Haar band bestaat uit drummer Edwin van Vlierden, gitarist Jens Kole, bassist Bas Matthijsse en toetsenist Stoffel Biesterbosch. De kaartverkoopadressen zijn: - Gemeentehuis Kapelle, Kerkplein 1 Kapelle 14 0113 - Bibliotheek Kapelle, Van der Biltlaan 32 Kapelle 0113 34 24 60 - Bibliotheek Wemeldinge, Prinses Beatrixweg 52 Wemeldinge 0113 62 60 20 - Mevrouw Mieke Pasman, Van der Biltlaan 65 Kapelle 0113 34 00 82 - De Vroone, C.D.Vereekestraat 74, Kapelle 0113 34 19 54 En op de avond van de voorstelling aan de zaal.

STICHTING WELZIJN KAPELLE

Sociaal café Vrijdag 7 februari 2014, 14.00 uur in het dorpshuis te Schore: een presentatie over het werk van Stal Hexagon te Schore door mevrouw Erica Janse. Nadien kunt u op eigen gelegenheid een bezoekje brengen aan de stal voor een korte rondleiding. Vrijwilligersvacaturebank De Kapelse digitale vrijwilligersvacaturebank is er voor organisaties die vrijwilligers zoeken én voor vrijwilligers die op zoek zijn naar een leuke en zinvolle tijdsbesteding. Op www.ouderenzorgkapelle.nl/vacaturebank staan diverse vacatures online. Neemt u gerust eens een kijkje. Vacature uitgelicht: vrijwillig bezorger Tafeltje Dekje Tafeltje Dekje is er voor mensen die niet meer in staat zijn zelf te koken. Een uitkomst dus, waardoor mensen langer zelfstandig kunnen blijven. Voor zowel Kapelle als Wemeldinge zoekt Stichting Welzijn Kapelle vrijwilligers die tussen de middag warme maaltijden bij mensen aan huis willen bezorgen. Dit gaat volgens een rooster waarbij u eens in de vier weken, zes dagen achtereen maaltijden bezorgt. De maaltijden worden iedere dag vers bereid in zorgcentrum Cederhof. Bent u op zoek naar leuk, actief vrijwilligerswerk waarbij u veel contact met mensen heeft? Neem dan snel contact op. Informatief huisbezoek Inwoners van de gemeente Kapelle die rond de 75 jaar zijn, hebben een aanbod ontvangen voor een informatief huisbezoek. Een vrijwillig burgeradviseur van de Stichting Welzijn Kapelle komt aan huis om informatie te verstrekken over wonen, zorg en welzijn en is er om uw vragen te beantwoorden. Heeft u geen brief ontvangen, maar wilt u ook graag gebruik maken van dit aanbod? Aarzel dan niet en neem contact op. Stichting Welzijn Kapelle 0113 – 34 34 74 - info@welzijnkapelle.nl www.ouderenzorgkapelle.nl/welzijnkapelle.nl

VERGUNNINGEN

Voor informatie en overleg inzake bouw- en verbouwplannen, kunt u dagelijks een afspraak maken met één van de medewerkers van bouwen woningtoezicht. Welstand De welstandcommissie vergadert op de dinsdagmiddag in de even weken vanaf 13.30 uur. U kunt een afspraak maken met de secretaris van de welstandscommissie om bij de beoordeling van uw bouwplan aanwezig te zijn, via telefoonnummer 14 0113. Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes staat de datum waarop de betreffende aanvraag is ontvangen): 1 Krullevaar 45 te Kapelle, het plaatsen van een erfafscheiding (10-01-2014) 2 Noordstraat 30 te Kapelle, het verbouwen van een pand en het realiseren van een bijzondere woonvorm (17-01-2014) Tegen bovenstaande aanvragen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dit kan alleen tegen verleende vergunningen. Ook kunnen tegen de aanvragen geen zienswijzen worden ingebracht, dit kan alleen wanneer op een aanvraag de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is en er een ontwerp van een beschikking ter inzage wordt gelegd. Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) Burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle maken bekend, dat zij ten aanzien van de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning de beslistermijn hebben verlengd: 1 Besluit van 23 januari 2014 om de beslistermijn te verlengen voor het plaatsen van een weegbrug aan de Oostelijke Kanaalweg 22 te Wemeldinge Volgens de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen een verlenging bezwaar maken. Het bezwaar moet binnen zes weken na de dag waarop het besluit aan de aanvrager is verzonden, schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 79, 4420 AC Kapelle. Het indienen van een bezwaarschrift per e-mail is niet mogelijk. Wij wijzen u erop dat een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft ten aanzien van een besluit. Indien gedurende de bezwarentermijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan bij de rechtbank ZeelandWest-Brabant (Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda) wordt een besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Voor het YHU]RHNRPHHQYRRUORSLJHYRRU]LHQLQJLVHHQJULIÀHUHFKWYHUVFKXOGLJG Verleende vergunningen Burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle maken bekend, dat zij de volgende vergunningen hebben verleend (tussen haakjes staat de datum waarop het betreffende besluit is verzonden): Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) 1 De Klinker 42 te Kapelle, het uitbreiden van de woning (21-01-2014) Volgens de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen een verleende vergunning bezwaar maken.

Het bezwaar moet binnen zes weken na de dag waarop het besluit aan de aanvrager is verzonden, schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 79, 4420 AC Kapelle. Het indienen van een bezwaarschrift per e-mail is niet mogelijk. Wij wijzen u erop dat het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet schorst. Wel kunt u, als u een spoedeisend belang hebt, bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant (Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda) een voorlopige voorziening (tot schorsing van de vergunning) vragen. Voorwaarde is wel dat u ook een bezwaarschrift hebt ingediend. Voor verdere informatie omtrent de openstaande rechtsmiddelen kunt u op het gemeentehuis een (gratis) folder verkrijgen. Omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) 1 De Kromomme 2 te Wemeldinge, het brandveilig gebruik van een kinderopvang in het dorpshuis Van 30 januari 2014 tot en met 13 maart 2014 Omgevingsvergunningen die vallen onder de uitgebreide procedure, zijn voorbereid met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Van deze vergunningen heeft een ontwerp ter inzage gelegen. Hierbij bestond de mogelijkheid om met betrekking tot dit ontwerp een ]LHQVZLM]HLQWHGLHQHQ'HGHÀQLWLHYHEHVOXLWHQOLJJHQJHGXUHQGH]HV weken na de verzenddatum ter inzage in het gemeentehuis, Kerkplein 1, Kapelle, bij het Servicecentrum Kapelle. 7HJHQGHGHÀQLWLHYHEHVOXLWHQNDQELQQHQGH]H]HVZHNHQEHURHSZRUden ingesteld bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant (Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda). Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die een zienswijze naar voren heeft gebracht over het ontwerpbesluit of die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht over het ontwerpbesluit. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet, met uitzondering van de activiteiten: kappen, slopen en het aanleggen van een in-/uitrit. Wel kan een belanghebbende die beroep heeft ingesteld, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. In dat geval wordt een besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Voor het instellen van beroep en KHWYHU]RHNWRWYRRUORSLJHYRRU]LHQLQJLVHHQJULIÀHUHFKWYHUVFKXOGLJG Overige vergunningen 1Aan Stichting KICI, voor het houden van een huis-aan-huistextielinzameling in 2015 in de gemeente Kapelle (17-01-2014) 2 Aan volleybalvereniging BOK voor het houden van een huis-aan-huisverkoop van oliebollen op donderdag 10 april 2014 in de kernen Kapelle, Biezelinge en Wemeldinge (24-01-2014) 9HUOHHQGHRQWKHIÀQJVWRNHQRSJURQGYDQGH:HWPLOLHXEHKHHUHQGH Algemene plaatselijke verordening 1 Het stoken van rest- en snoeihout vanaf 1 tot en met 15 maart 2014 op het perceel aan de Oude Weg naar het Stomme Kruis te Kapelle, kadastraal bekend als sectie O nummer 181 in de gemeente Kapelle (21-01-2014) 2 Het stoken van rest- en snoeihout vanaf 3 februari tot en met 15 maart 2014 op het perceel aan de Hoekseweg 3 te Kapelle, kadastraal bekend als sectie S nummer 841 in de gemeente Kapelle (24-01-2014) Volgens de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen een verleende vergunning bezwaar maken. Het bezwaar moet binnen zes weken na de dag waarop het besluit aan de aanvrager is verzonden, schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 79, 4420 AC Kapelle. Het indienen van een bezwaarschrift per e-mail is niet mogelijk. Wij wijzen u erop dat een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft ten aanzien van een besluit. Indien gedurende de bezwarentermijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan bij de rechtbank ZeelandWest-Brabant (Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda) wordt een besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Voorwaarde is wel dat u ook een bezwaarschrift hebt ingediend. Voor het verzoek om HHQYRRUORSLJHYRRU]LHQLQJLVHHQJULIÀHUHFKWYHUVFKXOGLJG Melding sloop 1 Dorpsstraat 35 te Wemeldinge, het verwijderen van asbesthoudende materialen (23-01-2014) Meldingen worden gepubliceerd ter informatie. Hiertegen is geen zienswijze, bezwaar en beroep mogelijk. Melding brandveilig gebruik 1 Goessestraatweg 14 te Kapelle, het brandveilig gebruiken van het kerkgebouw (23-01-2014) 2 Biezelingsestraat 67 te Kapelle, het brandveilig gebruiken van het kerkgebouw (24-01-2014) Meldingen worden gepubliceerd ter informatie. Hiertegen is geen zienswijze, bezwaar en beroep mogelijk.

VERKIEZING GEMEENTERAAD 2014

Zitting van het centraal stembureau inzake beslissing geldigheid ingeleverde kanidatenlijsten en nummering De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 19 maart 2014 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt, ingevolge artikel I 4 van de Kieswet bekend, dat dit bureau op vrijdag 7 februari 2014 om 16.00 uur, in het gemeentehuis, Kerkplein 1 te Kapelle in een openbare zitting zal beslissen over: - de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten; - het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten; - het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering; - de nummering van de geldig verklaarde lijsten; - de geldigheid van de lijstencombinaties. Plaats: Datum:

Kapelle 5 februari 2014

De voorzitter voornoemd, Mr. A.B. Stapelkamp

Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) - Kole Holding, Rijksweg 3A, Kapelle Het maatwerkvoorschrift heeft betrekking op het aspect geluid. Het besluit en alle ter zake zijnde stukken liggen ter inzage en wel van 6 februari tot en met 19 maart 2014 tijdens kantooruren in het gemeentehuis, Kerkplein 1 te Kapelle. Belanghebbende(n) kunnen tegen dit besluit tot en met 19 maart 2014 een bezwaarschrift indienen bij het college, Postbus 79, 4420 AC Kapelle. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht worden ondertekend en moet tenminste het volgende bevatten: - naam en adres indiener; - dagtekening; - een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; - de gronden van het bezwaar. Het besluit treedt na het verstrijken van de bezwaartermijn (zes weken) in werking. Aangezien een bezwaarschrift niet de werking schorst van het besluit, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Awb, gedurende genoemde periode, naast een bezwaarschrift, ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient u in bij de Rechtbank Zeeland West Brabant, Postbus 9006, 4800 PA Breda. Het besluit treedt dan op grond van artikel 20.3 van de Wet milieubeheer niet in werking voordat op een dergelijk verzoek is beslist. Voor zowel het behandelen van een bezwaarschrift als van een YHU]RHNRPHHQYRRUORSLJHYRRU]LHQLQJLVJULIÀHUHFKWYHUVFKXOGLJG Namens burgemeester en wethouders van Kapelle

BEKENDMAKING BELEIDSREGEL

ONDERHOUDSSUBSIDIE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN

Eigenaren van gemeentelijke monumenten kunnen subsidie aanvragen voor onderhoud aan een aangewezen gemeentelijk monument. Op basis van de subsidieverordening kunnen burgemeester en wethouders de verdeling vaststellen van de door de gemeenteraad beschikbaar gestelde middelen. Voor 2014 is de maximale subsidie vastgesteld op € 1.000,-- per aanvraag. Subsidies kunnen worden toegekend tot het plafond van het beschikbare budget is bereikt. Voor nadere informatie over de regeling kan contact worden opgenomen met de gemeente Kapelle. Kapelle, 5 februari 2014 Burgemeester en wethouders van Kapelle

BEKENDMAKING

Ter inzage legging opleggen maatwerkvoorschrift Wet milieubeheer. Burgemeester en wethouders van Kapelle; gelet op artikel 8.42 van de Wet milieubeheer, maken bekend, dat een maatwerkvoorschrift is gesteld ten behoeve van de volgende inrichting: Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) Stichting het Zeeuws Beeld, Jufferswegje 12P008, Kapelle Het maatwerkvoorschrift heeft betrekking op het aspect geluid. Het besluit en alle ter zake zijnde stukken liggen ter inzage en wel van 6 februari 2014 tot en met 20 maart 2014 tijdens kantooruren in het gemeentehuis, Kerkplein 1 te Kapelle. Belanghebbende(n) kunnen tegen dit besluit tot en met 20 maart 2014 een bezwaarschrift indienen bij het college, Postbus 79, 4420 AC Kapelle. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht worden ondertekend en moet tenminste het volgende bevatten: - naam en adres indiener; - dagtekening; - een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; - de gronden van het bezwaar. Het besluit treedt na het verstrijken van de bezwaartermijn (zes weken) in werking. Aangezien een bezwaarschrift niet de werking schorst van het besluit, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Awb, gedurende genoemde periode, naast een bezwaarschrift, ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient u in bij de Rechtbank Zeeland West Brabant, Postbus 9006, 4800 PA Breda. Het besluit treedt dan op grond van artikel 20.3 van de Wet milieubeheer niet in werking voordat op een dergelijk verzoek is beslist. Voor zowel het behandelen van een bezwaarschrift als van een verzoek om een voorlopige voorziening is JULIÀHUHFKWYHUVFKXOGLJG Namens burgemeester en wethouders van Kapelle

BEKENDMAKING

Ter inzage legging opleggen maatwerkvoorschrift Wet milieubeheer Burgemeester en wethouders van Kapelle; gelet op artikel 8.42 van de Wet milieubeheer, maken bekend, dat een maatwerkvoorschrift is gesteld ten behoeve van de volgende inrichting: Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) Servis Group B.V., Handelsweg 77, Kapelle Het maatwerkvoorschrift heeft betrekking op het aspect geluid. Het besluit en alle ter zake zijnde stukken liggen ter inzage en wel van 6 februari tot en met 19 maart 2014 tijdens kantooruren in het gemeentehuis, Kerkplein 1 te Kapelle.

BEKENDMAKING

Ter inzage legging opleggen maatwerkvoorschrift Wet milieubeheer Burgemeester en wethouders van Kapelle; gelet op artikel 8.42 van de Wet milieubeheer, maken bekend, dat een maatwerkvoorschrift is gesteld ten behoeve van de volgende inrichting:

LEES VERDER OP PAGINA 4


Luxe brood- en banketbakkerij

Aanbiedingen woensdag t/m zaterdag De groenteknaller:

0113 - 321 321

en, Wie tot 3 kan tell r bellen! kan De Gangmake

0DUNW.UXLQLQJHQ7HOLQIR#GHJDQJPDNHUQO 3DDUGHQPDUNW<HUVHNH7HO %LH]HOLQJVHVWUDDW.DSHOOH7HO

Spitskool

39

   N

0

heel 1 kilo

De Vershoek Kerkplein 14, 4401 ED Yerseke T: 0113 - 57 65 50 E: info@devershoek.nl I: www.devershoek.nl Tussen 12.00 en 13.00 uur zijn wij ook geopend!

Week 6 heel de week: VOLKORENBROOD voor GROTE CAKE

Sinaasappelsapje?

1,69 1,99

Appeltaart? Appelmoes?

Perssinaasappelen

199

Groot! 10 stuks

Heerlijke Goudreinet appelen

099

1 kilo

Broodje van de maand februari: VOLKOREN SESAMBOLLETJE

1,00

De echte zuivel!

De Marktklapper:

Chocoladevla

Groentesalade

Den Eelder

Elke week:

99

DINSDAG IN KRUININGEN

0,75 cl

WOENSDAG IN YERSEKE

0

200 gram

8,00

Bruin, wit, Zeeuws en volkoren

De Vershoekmix:

Vers gebrande noten

179

150 gram â&#x201A;Ź 0,99; 300 gram

Woensdag en donderdag: APPELCARREES

2+1 gratis! MELKBOLLETJES

4+2 gratis! nu voor

3,00 1,60

FRIKANDELBROODJES MET

2+1 gratis!

CHIPOLATASCHNITT UIENKRUIER voor

500 gram

299

Ook voor jouw Valentijn hebben wij een leuk cadeau! Welkom!

Gorter Jonge Jenever

Vrijdag en zaterdag:

CURRY

0

Max. 1 kilo per klant

Volg ons op Facebook! Leuke acties!

DONDERDAG IN KAPELLE 5 BRODEN VOOR

99

Kaasknaller:

Jong belegen of belegen kaas

3,40

4,95 1,29

KIJK EENS OP ONZE WEBSITE VOOR DE RECLAME EN ACTIVITEITEN: WWW.DEGANGMAKER.NL

De Zonnebloem afdeling Goes e.o. organiseert:

EENDAAGSE BOOTTOCHT Over de Zeeuwse wateren voor zieken, gehandicapten en huis gebonden senioren van alle gezindten.

Op donderdag 17 april 2014 Het vertrek- en aankomstpunt is in Goes aan de A. Joachimkade achter de Praxis! Van ca. 9:00 uur tot ca. 17:00 uu "BOCPPSELVOUVHFOJFUFOWBOhTNPSHFOTLPGmFUIFF hTNJEEBHTXFFSLPGmFUIFFFOESJFDPOTVNQUJFT FOFFOIFFSMJKLEJOFS 0PLWPPSPOUTQBOOJOHBBOCPPSEXPSEUHF[PSHE JOEFWPSNWBO[BOH NV[JFLFOFFOWFSMPUJOH

HEBT U ZIN OM MEE TE VAREN? Vraag dan vrijblijvend inlichtingen. 6LVOU[JDIPQHFWFOUPUGFCSVBSJCJKPOEFSTUBBOEFQFSTPOFO $PSSJF'MJLXFFSU#FQEF1BO

BOOTTOCHT â&#x20AC;&#x153;De Zonnebloem kleurt je wereld!â&#x20AC;? Kosten â&#x201A;Ź 32,-- per persoon

100 cl

1199

Parade Vieux

100 cl

1199


AANBIEDINGEN Do t/m Za Do t/m Za

10 t/m 12 okt.

10 t/m 12 okt.

Van uw warme ambachtelijke bakker

ROZIJNENBROOD HALF Nu voor

â&#x201A;¬1,25 APPELFLAPPEN

Online bloemen bestellen!

Nu voor

â&#x201A;¬1,-

Do t/m Za

10 t/m 12 okt.

Zaterdag

12 oktober

  EIERKOEKEN (4) Nu voor

     

      

BEZORGING IN HÃ&#x2030;Ã&#x2030;L NEDERLAND

â&#x201A;¬1,PANITO WIT + PANITOSPELT Alleen vandaag voor

â&#x201A;¬1,99

WILHELMINA STRAAT 31 4424 BB WEMELDINGE T: 0113-626417 BAKKERIJLUNCHROOMHEIDIS@HOTMAIL.COM

IEDERE ZONDAG GEOPEND


Autopagina

SCHADE?

morgen kunt u haar gerust weer een vraag stellen

Geen probleem Handelsweg 41 4421 SH Kapelle Telefoon 0113 - 343436

Mobiel 06 51 825793 kosterautoschade@live.nl

Brouwerijweg 1 ,4424 CG Wemeldinge

Bel de gratis KWF Kanker Infolijn 0800 - 022 66 22

Industrieweg 1 | 4401 LA Yerseke | Tel. (0113) 57 16 99

Al uw persoonlijke vragen over kanker persoonlijk beantwoord

BOVAG PECHHULP - ZOMER-/WINTERBANDENOPSLAG AIRCOSERVICE - HAAL- EN BRENGSERVICE - LEENAUTOâ&#x20AC;&#x2122;S

iedereen verdient een morgen

Uw adres voor: - Reparatie en onderhoud

Cabrio: Audi 89 cabrio

- APK - Aircoâ&#x20AC;&#x2122;s - Banden en uitlijnen

"Schakel ook over op Garage Hoogesteger voor onderhoud. Dat scheelt echt!"

E autobedrijfthart@hotmail.com

www.thartwemeldinge.nl

Automaat: Audi Q5 Quattro 2.0 TFSi Mercedes S280 autom. Opel Agila autom. Porsche Chayenne S4.0

66.487 km 80.842 km 94.232 km 125.710 km 90.341 km 89.088 km 90.146 km 140.099 km â&#x20AC;&#x2122;05 124.842 km 212.676 km 106.751 km 153.858 km 150.695 km 178.699 km 160.469 km 159.195 km 175.000 km 64.916 km â&#x20AC;&#x2122;13 â&#x20AC;&#x2122;05

â&#x20AC;&#x2122;02 â&#x201A;Ź 5.950,â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x2122;06 â&#x201A;Ź 4.750,â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x2122;03 â&#x201A;Ź 3.650,â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x2122;01 â&#x201A;Ź 2.450,â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x2122;05 â&#x201A;Ź 4.650,â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x2122;02 â&#x201A;Ź 2.450,â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x2122;06 â&#x201A;Ź 3.850,â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x2122;04 â&#x201A;Ź 2.950,â&#x20AC;&#x201C; VERKOCHT â&#x20AC;&#x2122;05 â&#x201A;Ź 9.850,â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x2122;94 â&#x201A;Ź 1.250,â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x2122;04 â&#x201A;Ź 3.950,â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x2122;05 â&#x201A;Ź 4.450,â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x2122;03 â&#x201A;Ź 2.750,â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x2122;96 â&#x201A;Ź 1.450,â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x2122;01 â&#x201A;Ź 3.350,â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x2122;02 â&#x201A;Ź 3.950,â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x2122;00 â&#x201A;Ź 4.750,â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x2122;08 â&#x201A;Ź 6.950,â&#x20AC;&#x201C; VERKOCHT VERKOCHT

195.697 km â&#x20AC;&#x2122;97 â&#x201A;Ź 4.750,â&#x20AC;&#x201C; 67.917 km â&#x20AC;&#x2122;09 â&#x201A;Ź 33.450,â&#x20AC;&#x201C; 294.969 km â&#x20AC;&#x2122;95 â&#x201A;Ź 3.950,â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x2122;13 â&#x201A;Ź 14.950,â&#x20AC;&#x201C; 97.344 km â&#x20AC;&#x2122;04 â&#x201A;Ź 18.950,â&#x20AC;&#x201C;

Stationcars/MPV/SUV+7-pers.:

- Autoruitschade

T 0113-622283

BMW 316 Ti CitroĂŤn C2 1.1 CitroĂŤn C5 2.0 16V Daewoo Matiz 0.8 Fiat Punto 1.2 16V Fiat Seicento 1.1 Ford Ka 1.3 Ford Ka 1.3i Mazda 6 1.8 sport Mercedes C200 Comp. Peugeot 106 Rally 13 Peugeot 206 1.6-16V Peugeot 307 1.6-16V Renault Clio 1.2-16V Renault Clio Saab 9-3 Seat Leon 1.6-16V Subaru Impreza GT Turbo Suzuki Splash 1.2 Toyota Aygo 1.0 5-drs. VW Golf 1.6

GARAGE HOOGESTEGER $)*+7%,3%342!!4s+!0%,,% 4%, 

www.garagehoogesteger.nl

Audi A4 Avant BMW 320 Chrysler Voyager 2.4 Ford Focus Wagon 1.8-16V Ford Mondeo Wagon 1.8-16V Opel Meriva Peugeot 206 SW 1.4

Diesel: Ford Mondeo Wagon Opel Corsa 1.3 DHT 5-drs

214.254 km â&#x20AC;&#x2122;98 â&#x201A;Ź 1.950,â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x2122;08 VERKOCHT â&#x20AC;&#x2122;00 â&#x201A;Ź 1.950,â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x2122;08 â&#x201A;Ź 8.350,â&#x20AC;&#x201C; 178.919 km â&#x20AC;&#x2122;04 â&#x201A;Ź 4.750,â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x2122;03 VERKOCHT 88.182 km â&#x20AC;&#x2122;05 â&#x201A;Ź 5.850,â&#x20AC;&#x201C; 193.856 km â&#x20AC;&#x2122;08 â&#x201A;Ź 10.450,â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x2122;04 â&#x201A;Ź 3.350,â&#x20AC;&#x201C;

Bestelautoâ&#x20AC;&#x2122;s:

Aan de prijs wordt niet gesleuteld

CitroĂŤn Berlingo 1.6 HDi 185.931 km â&#x20AC;&#x2122;09 â&#x201A;Ź 4.450,â&#x20AC;&#x201C; excl. btw Opel Combo 202.667 km â&#x20AC;&#x2122;01 â&#x201A;Ź 2.150,â&#x20AC;&#x201C; VW Caddy TDi 107.164 km â&#x20AC;&#x2122;09 â&#x201A;Ź 7.950,â&#x20AC;&#x201C; excl. btw VW Transporter D/C 160 pk 118.157 km â&#x20AC;&#x2122;09 â&#x201A;Ź 18.950,â&#x20AC;&#x201C; excl. btw

Brommobiel: Bellier Opale Ligier X Too Max

11.069 km â&#x20AC;&#x2122;08 â&#x201A;Ź 6.650,â&#x20AC;&#x201C; 5.508 km â&#x20AC;&#x2122;06 â&#x201A;Ź 5.450,â&#x20AC;&#x201C;

Komt binnen wegens inruil:

Nu bij Toyota een vast laag APK-tarief van slechts â&#x201A;Ź 19,95 Uw Toyota behoort tot de betrouwbaarste autoâ&#x20AC;&#x2122;s ter wereld. Maar zelfs een Toyota moet gekeurd worden, zodat u veilig op weg kunt blijven gaan. En dat kan nu heel voordelig omdat u een vast laag APK-tarief betaalt van slechts â&#x201A;Ź 19,95*. En combineert u de APK met een grote beurt, dan is de APK-keuring zelfs gratis! Graag zien we u dan bij een officiĂŤle Toyota dealer. * Dit bedrag is exclusief de wettelijke afmeldkosten. Voor modellen met een registratiedatum vóór 1/1/2006 wordt additioneel â&#x201A;Ź19,95 in rekening gebracht t.b.v. het uitvoeren van de verplichte emissietest.

De Jonge Goes, Pearyweg 10, 0113-214810 Vlissingen, Industrieweg 23, 0118-410800

Audi A3 sportback Fiat 500 Ford Focus sedan Kia Sorento Opel Corsa Renault Laguna gr. tour Seat Leon VW Caddy 5-pers. benz. VW Caddy SDi VW Tiguan sport/style

â&#x20AC;&#x2122;06 â&#x20AC;&#x2122;09 â&#x20AC;&#x2122;02 â&#x20AC;&#x2122;03 â&#x20AC;&#x2122;04 â&#x20AC;&#x2122;01 â&#x20AC;&#x2122;03 â&#x20AC;&#x2122;05 â&#x20AC;&#x2122;05 â&#x20AC;&#x2122;08

Autoverhuur: Aanhangwagens - Personenwagens - Bestelautoâ&#x20AC;&#x2122;s 9-persoonsbussen - Invalide/rostoelauto

Alle autoâ&#x20AC;&#x2122;s garantie - beurt - APK Openingstijden maandag t/m vrijdag: 7.30 t/m 18.00 uur, za. 8.00 t/m 14.00 uur â&#x20AC;&#x2122;s avonds op afspraak

www.autobedrijfdekramer. nl mail: adekramer@zeelandnet. nl


ONZE NIEUWE STER!

â&#x201A;¬ 8.890,-

VANAF

&YDMLPTUFOSJKLMBBSNBLFOÃ&#x2039;Ä´ 

t4UBOEBBSEEFVST t3VJNUFWPPSQFSTPOFO tBJSCBHT t0PLMFWFSCBBSNFU$75BVUPNBBU

A

7"#*+5&--*/(

#SBOETUPGWFSCS UPU LN $0VJUTUPPU UPUHLN

TRAMPER GOES B.V. Pearyweg 2, 4462 GT GOES, Tel. 0113 - 23 07 68

,JKLWPPSNFFSJOGPSNBUJFPQ

WWW.MITSUBISHI-MOTORS.NL/OUTLANDER

1SJKTJODM#1.#58 UFO[JKBOEFSTWFSNFME FYDMSFDZDMJOHCJKESBHF LPTUFOSJKLMBBSNBLFOBG"NFTUFMWFFO"GHFCFFMENPEFMLBOBGXJKLFOWBOEFTUBOEBBSETQFDJGJDBUJFT%F.JUTVCJTIJ4QBDF4UBSXPSEUHFMFWFSENFUKBBS.VMUJHBSBOUJF.JUTVCJTIJ"TTJTUBODF1BDLBHF *NQ..4/#7 "NTUFMWFFO DPOUBDU!NNTOOM8JK[JHJOHFOWPPSCFIPVEFOª  

Peter Butler 4421 DN Kapelle

Steengoed in: * Grafmonumenten

E

SOORT MATERIALEN TEGEN EEN REDELIJKE PRIJS!

Zaagmolenstraat 32b (aan het Molenplein) te Goes Telefoon (0113) 227919 - Fax (0113) 251075 Een vrijblijvend bezoek aan onze showroom waard Geopend: maandag t/m vrijdag van 8 tot 5 uur, zaterdags van 10 tot 12 uur

'HVSHFLDDO]DDN YRRUUXLWHUHQSDDUG

Telefoon 0113 340 381 www.peterbutler.nl

Uw vertrouwde specialist voor

Rouwcentrum:

Sanitair- en verwarmingsinstallaties

Maalstede 1a, Kapelle

Gas, water, airco en elektra

ALLES OP MAAT GEMAAKT

1

In orde?

Benonistraat 3

AL 75 JAAR * Aanrechtbladen * Vensterbanken

ntie Uw gara abel rt o f voor com ! wonen

U I T VA A R T V E R Z O R G I N G

Zadelpasservice Deken wasservice Afrasteringmateriaal

Voor een persoonlijke begeleiding

Onderhoud en service

voorbeeld paddock

bij uitvaart

BEL: 0113 561386

in hout afgezet! .UHHIW1=<HUVHNH 7HO ZZZGHVWRUXLWHUVSRUWQO LQIR#GHVWRUXLWHUVSRUWQO

Voor melding overlijden dag en nacht bereikbaar

MINI APPELFLAPPEN Zetfouten, prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden.

VAN BOVEN KAPELLE 0113 340707

6 stuks

VERSE RUNDERSAUCIJZEN SPRUITEN Zak 500 gram 0.99

DIVERSE SMAKEN Literpak 1.15

0

99

L I D VA N D E N E D E R L A N D S E O R D E VA N A D M I N I S T R AT I E - E N BELASTINGDESKUNDIGEN

1 99 2

2.94

VAN ONZE SLAGER:

MILK EN FRUIT

Met een NOAB bedrijfsadviseur komt de zaak in orde.

98

UIT EIGEN OVEN: Geldig van donderdag 6 tot en met zaterdag 8 februari 2014.

Ooststraat 1 4421 CZ Kapelle Telefoon: (0113) 33 00 39 Fax (0113) 33 00 88 E-mail: ha@zeelandnet.nl

Reparatiewerk

Dakbedekkingen en loodgieterswerk

HERSELMAN ACCOUNTS

0

69

per 500 gram

OLIFANT JONGE JENEVER

SLIJTERIJ/ KADOSHOP vraag naar onze bekende

Literï¬&#x201A;es 12.99

9

99

ZEEUWSE MANDJES!


  

Bedankt!  &     !

-)2 %'"$%'# '#"%'  ! 

$,!&$

Bedankt buurtbewoners, brandweer en gemeente Kapelle.

"+/ %$)**+++))..

Bedankt voor uw adequate optreden bij het uitbreken van de brand in de BSOruimte bij â&#x20AC;&#x2DC;t Grote Honk. Hierdoor is erger voorkomen. Namens Alphascholengroep, CBS â&#x20AC;&#x2DC;t Honk en Kibeo Bij ons is er geen wachtlijst!

mutsen en sjaals is binnen!

PowerBar voedingsrepen en gel

openingstijden: dinsdag t/m donderdag 9.00-18.00 uur vrijdag 9.00-20.00 uur zaterdag 9.00-16.00 uur

Ooststraat 1 - Kapelle - tel. 330093 www.herselmansport.nl


  

Aanbieding van de week

:RUNHUSLORWMDFNHQSDUNDÂśV QXYDQDIÂź *HYRHUGHOHUHQODDUV QXYDQDIÂź 7KHUPRRYHUKHPGHQ QXYDQDIÂź 3DUWLMVSLMNHUEURHNHQQXÂź Î&#x17D;Ć&#x2030;Ć&#x152;Ĺ?ĹŠÇ&#x152;Ä&#x17E;ĹśÇ&#x152;Ĺ?ĹŠĹśÄ&#x17E;Ç&#x2020;Í&#x2DC;dt Ambachtsweg 11, Kapelle tel. 0113-573335

Reserveren op 0113 621551 of info@hotelwemeldinge.nl

Thuiszorg

SIGMA S2U EN SIGMA TIGRON SATIN / GLOSS

in

DE BROEK DIE ECHT LEKKER ZIT!

Kapelle e.o.

Mooie, sterke en slijtvaste verf, zeer geschikt voor uw binnenschilderwerk. Met aangepaste formule tegen donkervergeling.

(0113) 33 30 30 Jacco Goud

curadomi.nl

www.goudverf.com

Curadomi is onderdeel van Lelie zorggroep

0113 - 57 41 82 / 06 40 - 64 92 39 Kijk voor de actuele prijzen op onze website of bel ons! GRATIS ADVIES EN BEZORGING BINNEN DE REGIO

Groot assortiment (34 t/m 44)

Noordzandstraat 13 - 4401 CE Yerseke - Tel. 0113 - 57 61 51 - www.kaaitje.nl


Bij SSK...

KEUKENS

À LA

KELLER

WAAROM EEN KEUKEN Bij SSK KOPEN... • • • • • •

Unieke eigen service Uitstekende garantie Eigen montageafdeling Realistisch foto-ontwerp Alles in één hand! Uitsluitend topkwaliteit

• • • • •

Nederlands fabricaat Persoonlijk advies Duidelijke informatie Heldere afspraken Korte lijnen

Kloosterweg 6 Kapelle industrieterrein ‘De Smokkelhoek’

Tel. 0113 - 33 00 04

Geopend:

www.ssk-keukenstudio.nl

maandag gt/m donderdag 9.30 tott 17.30 uur vrijdag g9.30 tot 21.00 uur koopavvond! zaterdag g9.30 tot 16.00 uur

Scheldepost nr. 06 | 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you