Page 1

Zorgstroom

biedt volop mogelijkeden

gouden dagen met een

randje

Verzorgende IG

een functie met inhoud

Editie 2019

1


‘Met de behandeling van Hersenz geef ik de dingen een plekje en krijg ik nieuwe inzichten. dat helpt.’

U KUNT VERDER MET HERSENLETSEL BLIJVEND HERSENLETSEL, EN DAN? Een beroerte, ongeluk, hartstilstand of (hersen)ziekte kan leiden tot blijvend hersenletsel. Lukt het na revalidatie niet om het leven weer op te pakken? Bent u bijvoorbeeld vaak moe, vergeetachtig, snel boos of kunt u zich moeilijk concentreren? Met de behandelmethode Hersenz leert u beter omgaan met de ingrijpende gevolgen van niet–aangeboren hersenletsel (NAH). De behandeling is bedoeld voor u en uw naasten. HERSENZ DENKT VANUIT MOGELIJKHEDEN U leert bij Hersenz omgaan met het veranderd leven, energieverdeling, geheugen, concentratie en planning. Ook kan er sprake zijn van moeite met communicatie, zoals bij afasie. We kijken naar uw mogelijkheden en wat u met tips en training kunt verbeteren. De behandeling bieden we in groepen van 6

Tuinplannen beginnen bij:

H abo - a llemekinders HOVENIERS- EN GROENPROJECTEN

deelnemers. We kennen twee basisbehandelprogramma’s: ‘Verder met hersenletsel‘ en ‘Verder met afasie’. WAAR KUNNEN WIJ U HELPEN? Het programma ‘Verder met hersenletsel’ bieden we in Goes, Middelburg en Terneuzen. In het najaar van 2019 start ‘Verder met afasie’ in Goes in samenwerking met het Afasiecentrum (SVRZ/ Gors), dit programma is bedoeld voor mensen met NAH en afasie. MEER WETEN? We vertellen u graag meer over Hersenz. Kijk op www.gors.nl/ hersenz of neem contact met ons op via clientenbureau@gors.nl en (0113) 273 333.

TIMMERBEDRIJF MALJAARS timmerwerk

nieuwbouw

verbouw

onderhoud

koekoeksweg 1 | 4363 NA Aagtekerke Tel. 06 48 04 25 86 | info@timmerbedrijfmaljaars.nl

www.timmerbedrijfmaljaars.nl

Ontwerp Aanleg en Onderhoud

www.habohoveniers.nl Duinzoom 3 Renesse 0111-461248 info@habohoveniers.nl

2


Kom eens langs De afgelopen periode heb ik op diverse plaatsen in onze organisatie meegelopen. Het is mooi om te zien dat onze kernwaarden, open, passie en samen, geen papieren beloftes zijn. De manier waarop mijn collega’s hiermee werken spreekt mij aan. Je ziet het als het ware gebeuren. In de thuiszorg, binnen onze locaties, bij de welzijnsactiviteiten; overal herken ik de tomeloze inzet om cliënten de mogelijkheid te bieden een goed leven te leiden. Een leven, zoals ze al een leven lang gewend zijn. Onze visie op zorg vatten we samen in één eenvoudige zin: Uw leven, Samen zorgen. In de zorg die we bieden, zoeken we de samenwerking. We kijken in de eerste plaats naar wat de cliënt zelf nog kan en bepalen vervolgens in samenspraak wat de familie en wij daaraan kunnen bijdragen. Het uitgangspunt is positieve gezondheid, denken vanuit wat iemand nog wél kan. Cliënten voeren zolang mogelijk zélf de regie en zelfredzaamheid wordt bewust gestimuleerd.

Zelf de regie kunnen voeren, is voor iedereen belangrijk. Of je nu zorg van ons afneemt, bij ons woont of bij ons werkt. Dat laatste maakt ons ook een aantrekkelijke werkgever. We bieden onze medewerkers ruimte, vrijheid en de mogelijkheid zich te ontwikkelen en ontplooien. Als zorgorganisatie staan we er goed voor. De financiën zijn op orde en de cliënttevredenheidscijfers zijn keer op keer hoog. De grootste uitdaging schuilt nu in het aantrekken van nieuwe collega’s. Mannen en vrouwen die bewust kiezen voor de zorg. Ook wie eerder andere carrièrekeuzes maakte, is welkom. Elke ervaring maakt een mens rijker. Wij investeren graag in je. Onze scholingstrajecten zijn een goede manier om je intrede te doen in onze mooie organisatie. Wat je achtergrond ook is, kom eens langs. We maken graag kennis. Een dag meelopen is altijd mogelijk. Zo kun je ervaren wat jij kunt doen om samen met je collega’s zo goed mogelijk bij te dragen aan het leven van onze cliënten.

Ruben Leijnse, voorzitter Raad van Bestuur

COLOFON Verspreiding: Gemeente Middelburg, Vlissingen en Veere Uitgever:

Trainews Uitgeverij

Oplage:

50.000 exemplaren

04

Dagen met een gouden randje Annie en Monique zijn vrijwilliger bij Zorgstroom

06

Zorgstroom biedt volop mogelijkheden Na de tweede cliënt wist ik zeker : dit is wat ik wil

09

De anatomie van een huishoudelijke hulp Een opgeruimd huis voelt prettig

11

Samen zorgen Iedereen neemt zijn eigen kwaliteiten mee

12

Maatjes met vrijheid en verantwoordelijkheid Sacha en Erik werken in de thuiszorg

14

Verzorgende IG Een functie met inhoud

17

Het kwaliteitsweb Samen op zoek naar wat het leven zinvol maakt

Advertentie: Harold Zuidijk en Melchior Kater Redactie:

Caroline Houmes

Eindredactie: Afdeling Marketing & Communicatie Zorgstroom Vormgeving: Marije Verjaal en Sanne Houtekamer Fotografie:

Klaas van de Ketterij

Coverfoto:

Jan de Carpentier

3


Monique de Groote

gouden randje dagen met een

“Ik vind eigenlijk dat je iets voor een ander moet kunnen betekenen. Daarom doe ik al zeker veertig jaar allerlei soorten vrijwilligerswerk. Bij Hof ’t Seijs van Zorgstroom ben ik nu twee jaar vrijwilliger. Ik heb het echt reuze naar mijn zin. Dat plezier zit in kleine dingen. Een glimlach of een gebaar is vaak al voldoende. Een collega sprak vaak over dagen met een ‘gouden randje’. Dat is eigenlijk steeds onze inzet: bewoners een fijn moment bezorgen.” 4

Annie Geer tse is één ochtend per week in de weer met ouderen met dementie. Ze doen een spelletje, nemen samen de krant door of drinken een kopje koffie. “Toen ik star tte, wist ik niets van de zorg of dementie. Het was in die zin een sprong in het diepe. Natuurlijk word je goed begeleid door de zorgprofessionals. Daar komt bij dat ik graag wil leren.” Handmassages als contactmoment De ervaring van Monique de Groote met vrijwilligerswerk bij Zorgstroom is al even positief. “Als je begint, volg je enkele cursussen, bijvoorbeeld gericht op het werken met ouderen. Ook nu zijn er nog tal van cursussen en trainingen waarvan je als vrijwilliger gebruik kunt maken.” Monique star tte circa zes


maanden geleden bij Zorgstroom. Ze heeft altijd in de zorg gewerkt, maar door een ongeluk is een reguliere baan voor haar niet meer haalbaar. “Ik ben twee dagdelen per week bij Hof ’t Seijs. Ik wilde het liefst iets waarbij ik één op één contact zou hebben met bewoners. Dat is gelukt. Ik heb eerst een training gevolgd en geef nu handmassages. Dit biedt ouderen rust en ontspanning, en is tevens een contactmomentje.” Waar word je blij van? Franca Beirnaer t, vrijwilligerscoördinator bij Zorgstroom, ver telt dat ze altijd rekening houdt met de wensen en voorkeuren van de vrijwilligers. “Sommige vrijwilligers melden zich spontaan aan en anderen reageren op adver tenties die we plaatsen. Soms werken we met studenten, hbo-studenten bijvoorbeeld of scholieren die een maatschappelijke stage doen. Mijn eerste vraag is altijd: waar word je blij van? Vandaaruit zoeken we naar mogelijkheden. We hebben onder andere vijf grote locaties en thuiszorg. Er is daardoor altijd vrijwilligerswerk dat past. Echt niet alleen in de zorg, maar bijvoorbeeld ook als chauffeur, bezorger van maaltijden of klusjesman.” Een verrijking van mijn leven Annie en Monique worden allebei heel blij van het vrijwilligerswerk dat ze doen. “Ik kan me niet voorstellen dat ik niet meer zou werken”, vertelt Monique. “Het is heerlijk om te doen. Veel mensen zijn al behoorlijk op leeftijd. Dat betekent dat ze een heel leven achter zich hebben om over te ver tellen. Maar soms praten we ook gewoon over de dagelijkse dingen, die hen bezighouden. Daar geniet ik van. Verder biedt het vrijwilligerswerk mij een bepaalde structuur, ook dat is prettig.” Annie beaamt dit. “Ik vind het echt een verrijking van mijn leven. Ik ga bijna altijd blij naar huis. Bovendien, de kennis en ervaring die ik hier opdoe, komen me ook privé weer van pas.”

Franca Beirnaert

Annie Geertse

‘‘Dat is eigenlijk steeds onze inzet: bewoners een fijn moment bezorgen’’ Kleine gebaren, groot plezier Franca nodigt belangstellenden uit om contact op te nemen. “Vrijwilligers hebben een belangrijke taak in het geven van persoonlijke aandacht. Daar wordt iedereen beter van en dus ook de cliënten van Zorgstroom. Als vrijwilliger word je gezien en gewaardeerd. Voor sommigen is het een mooie opstap naar een betaalde baan. Andere vrijwilligers ambiëren dat juist niet. Zij zijn gewoon blij met de kleine gebaren, die dankbaarheid en waardering uitdrukken.” 5


David Jongeneel

Miranda Ridderhof

mogelijkheden Zorgstroom biedt volop

David Jongeneel is misschien wel het beste bewijs voor de opleidingskansen die Zorgstroom biedt. Hij startte ongeveer vijftien jaar geleden als huishoudelijke hulp en werkt inmiddels als wijkverpleegkundige. “Zorgstroom is een fantastische organisatie. Je krijgt volop scholings- en opleidingskansen en collega’s en leidinggevenden stimuleren je enorm om die te grijpen.”

De kwaliteit van onze begeleiding is hoog. We zijn bereid ver voor je te gaan! 6

Ellen Verheul, opleidingscoördinator bij Zorgstroom, is al even enthousiast. Het verhaal van David onderbouwt ze met enkele aansprekende cijfers. “Momenteel hebben we meer dan honderd mensen in dienst op basis van een leerwerkovereenkomst. Daarnaast bieden we alle ruimte voor bijvoorbeeld (snuffel) stages. De niveaus lopen uiteen van helpende niveau 2 tot verpleegkundige niveau 6. Zorg lever je nadrukkelijk met elkaar ; iedere functie op ieder niveau is belangrijk. Sommige van onze nieuwe medewerkers komen net van het vmbo, anderen hebben al een carrière achter zich.” Van de supermarkt naar de zorg Dat laatste geldt voor Miranda Ridderhof. Tot vorig jaar werkte zij in een supermarkt. Ze had al eens nagedacht over een baan in de zorg, maar het was er nooit van gekomen. “Doordat mijn vader zorg nodig had, werd ik weer met het vak geconfronteerd. Nu mijn zoon ‘oud en wijs genoeg’ is, vond ik dat dit het moment was om alsnog mijn kans te grijpen. Natuurlijk is het spannend. Werken en leren tegelijk betekent weer voor een paar jaar terug


Sommige van onze nieuwe medewerkers kom en net van het vmbo, anderen hebben al een carrière achter zich.

Ellen Verheul

de schoolbanken in. Dat was in het begin best even wennen. Inmiddels heb ik mijn draai gevonden. Ik heb leuke collega’s, mag zelfstandig in de wijk mijn werk doen en ik krijg een salaris. Bovendien heb ik een baangarantie. Met andere woorden, als ik straks mijn diploma Verzorgende IG op zak heb, heb ik ook gelijk een vaste baan.” Mooi carrièreperspectief Ellen ver telt dat dit voor veel nieuwe medewerkers een aantrekkelijk aanbod is. “Het mes snijdt op zo’n manier aan twee kanten. Wij hebben volop nieuwe collega’s nodig en op deze manier biedt Zorgstroom veel mensen een mooi carrièreperspectief. David bewijst dat dit geen loze woorden zijn. De kwaliteit van onze begeleiding is hoog. We zijn bereid ver voor je te gaan.” Zowel David als Miranda is erg te spreken over de manier waarop ook de collega’s met hen omgaan. “Iedereen is bereid je te helpen je zaken te leren en je wordt overal bij betrokken. Sterker nog, ze stimuleren en motiveren je.” Ellen vult aan en legt uit dat binnen Zorgstroom alle collega’s

werkbegeleider zijn. “Iedereen die gediplomeerd is, kan een leerling meenemen. Alle praktijkhandelingen leer je ook echt in de praktijk. Vanzelfsprekend spelen ook onze praktijkopleiders daarbij een belangrijke rol.” Hart bij de thuiszorg Net als David is ook Miranda in de wijk actief. Spijt van haar keuze heeft ze nog geen moment gehad. “Na de tweede en derde cliënt wist ik zeker : dit is wat ik wil.” Dat is ook wat David ervaar t. “Eerlijk is eerlijk, de HBO-V opleiding was pittig, zéker met twee kleine kinderen thuis, maar nu ik het diploma op zak heb ben ik blij. Mijn har t ligt echt bij de thuiszorg.”

7


KOCH Adviesgroep ► ► ► ►

Zorgeloos en discreet uw woning

Ingenieurs & Architecten

architectuur en bouwkunde technische installaties projectmanagement weg- en waterbouw

Wilt u uw zolder leeghalen? Blijft er inboedel achter na kleiner wonen, een scheiding, een overlijden, verzameldrang? Vaak is de eerste stap de lastigste. DTS Huisuitruimingen Zeeland helpt u hiermee. In een mum van tijd halen wij de ruimte leeg.

► constructies

kochadviesgroep.nl GOES Tel. +31 (0)113-213030

bezemschoon

Voor professionele meerwaarde

TERNEUZEN Tel. +31 (0)115-642700

Uw voordeel op vertoon van de X-tra pas: 10% korting op al onze werkzaamheden

Bel ons voor een vrijblijvende offerte

D.T.S verhuizingen & uitruimingen | De Rikkieweie 9, Serooskerke | 0118 – 59 18 62

Zorgstroom zoekt vakantiekrachten! Tel.: 0113 Tel.: 577 0113 220577 220

www.roegiersglas.nl www.roegiersglas.nl Tel.: 0113 577 220 www.roegiersglas.nl

Tel.: 0113 Tel.: 577 0113 221577 221 www.dekoeijerschilders.nl www.dekoeijerschilders.nl Tel.: 0113 577 221

werkenbijzorgstroom.nl/vakantiewerk

www.dekoeijerschilders.nl

Hoe wilt Hoe wilt u u herinnerd worden? herinnerd worden? Gerrit Klein, Adrienne KleinAdrienne en Lenny Adriaanse Gerrit Adrienne Klein, enAdriaanse Lenny Adriaanse Gerrit Klein, Klein enKlein Lenny

uw uitvaartwensen vastlegt, uw naasten later veel zorg Uitvaartwensenformulier Uitvaartwensenformulier aanvragen Als u Als uw uuitvaartwensen voorafvooraf vastlegt, kan ditkan uw dit naasten later veel zorg aanvragen u hulp bij het invullen van ditWij formulier. Wij wilt u hulpwilt bij het invullen van dit formulier. uit handen nemen het regelen uw uitvaart. Een geruststellend uit handen nemen bij hetbij regelen van uwvan uitvaart. Een geruststellend gevoel, gevoel,MisschienMisschien komen vrijblijvend en bij kosteloos om u persoonlijk te komen vrijblijvend en kosteloos u langs bij omuulangs persoonlijk te voor u en uw nabestaanden. voor u en uw nabestaanden.

informeren over alle mogelijkheden uw uitvaartwensen. informeren over alle mogelijkheden omtrent uwomtrent uitvaartwensen.

Uitvaartwensen vastleggen Uitvaartwensen onlineonline vastleggen kunt eenvoudig en kosteloos uw uitvaartwensen vastleggen via U kuntUeenvoudig en kosteloos uw uitvaartwensen vastleggen via www.monuta.nl/uitvaartwensen. www.monuta.nl/uitvaartwensen.

Naam

Naam

Adres

Adres

8

Adrienne Klein Adrienne Klein

LieverLiever uw uitvaartwensen op papier vastleggen? uw uitvaartwensen op papier vastleggen? Postcode Postcode Vraag dan gratis Uitvaartwensenformulier aan. Hetaan. formulier leidt u stap stapvoor langsstap langs Vraag danhet gratis het Uitvaartwensenformulier Het formulier leidtvoor u stap Woonplaats alle onderdelen van de van uitvaart. U kunt uw wensen zo gedetailleerd invullen invullen als u zelf als wilt.u zelf wilt. Woonplaats alle onderdelen de uitvaart. U kunt uw wensen zo gedetailleerd Als u het formulier naar onsnaar terugstuurt, krijgt u van een ons uitgewerkt overzichtoverzichtTelefoonnummer Alsingevulde u het ingevulde formulier ons terugstuurt, krijgtons u van een uitgewerkt Telefoonnummer terug. terug. Uw uitvaartwensen staan dan vrijblijvend geregistreerd en zijn altijd beschikbaar. Uw uitvaartwensen staan dan vrijblijvend geregistreerd en zijn altijd beschikbaar. E-mailadres E-mailadres U kuntUhet Monuta Uitvaartwensenformulier aanvragen via adrienneklein@monuta.nl of door of door kunt het Monuta Uitvaartwensenformulier aanvragen via adrienneklein@monuta.nl uw gegevens op de bon hiernaast in te vullen op teen sturen Monuta AdrienneAdrienne Klein, Klein, Aantal uw gegevens op de bon hiernaast in teen vullen op tenaar sturen naar Monuta Aantal Antwoordnummer 162, 4380 in Vlissingen (een postzegel is niet nodig). Antwoordnummer 162,VB4380 VB in Vlissingen (een postzegel is niet nodig). Evt. opmerkingen Evt. opmerkingen Monuta Adrienne Klein Monuta Adrienne Klein Industrieweg 20, 4382 Vlissingen Industrieweg 20,NA 4382 NA Vlissingen T 0118T- 41 27-60 Stuur mij alleen het alleen Uitvaartwensenformulier toe 0118 41 27 60 Stuur mij het Uitvaartwensenformulier toe (24 uur per dag bereikbaar) Neem contact op voor een afspraak (24 uur per dag bereikbaar) Neem contact op voor een afspraak I www.monutaadrienneklein.nl I www.monutaadrienneklein.nl


De anatomie van een huishoudelijke hulp Maak kennis met Nicolette Momberger. Zij is al tien jaar huishoudelijke hulp bij Zorgstroom. Ze geniet van haar werk en vindt het ideaal te combineren met haar gezin met twee pleegkinderen. Misschien schuilt er in jou ook een huishoudelijke hulp? Om dat te weten te komen, laat Nicolette zich graag ‘ontleden’.

Hoofd “Ik werkte voorheen als welzijnsmedewerker. Ik had moeite met alle rappor tages en het computerwerk. Nu werk ik drie uur en ben ik klaar. Het is daarbij prettig dat Zorgstroom volop rekening houdt met de tijden waarop ik kan werken. Het is bovendien een prettige werkgever. Het geld dat ik verdien, is een fijne aanvulling op ons gezinsinkomen. Ik krijg vakantiegeld en een eindejaarsuitkering en als ik ziek ben of vakantie heb, word ik doorbetaald.” Ogen “Ik heb inmiddels vier vaste adressen. Het zijn lang niet altijd ouderen waar je werkt. Ik werk bijvoorbeeld ook bij een Syrisch gezin, waarvan de man in rolstoel zit. Ik pas mijn werkzaamheden dan aan. De vrouw in dat gezin kan veel zelf, ik ondersteun haar met de wat grotere huishoudelijke taken. Mijn collega’s zie ik maar heel af en toe. Daarentegen heb ik met de bemiddelaar van

Zorgstroom veel contact. Dat is heel laagdrempelig. Via telefoon of e-mail krijg ik altijd direct antwoord.” Handen “Ik hou van aanpakken en vind schoonmaken leuk. In drie uur tijd lukt het om aardig wat te doen, zoals stofzuigen, stoffen, badkamer en wc schoonmaken en bedden verschonen. Soms hang ik nog eens een wasje op of doe ik de buitenboel. Doordat ik steeds op dezelfde adressen kom, weet ik wat er moet gebeuren, en hoe.” Hart “Het is heerlijk om op deze manier iets voor mensen te kunnen betekenen. Een opgeruimd huis voelt prettig. Naast het schoonmaken, is er altijd tijd voor een praatje bij een kopje koffie. Het is ver trouwd en gezellig. Dat voel ik zo, maar cliënten zeggen dat ook regelmatig. De waardering die ik voor mijn werk krijg, geeft me echt veel voldoening.” Voeten “Voor mijn werk hoef ik eigenlijk nooit ver te reizen. Ik woon in Serooskerke, en twee van de drie adressen zijn op het dorp. De andere adressen zijn in Grijpskerke en Gapinge, daar kan ik eenvoudig heen op de fiets.”

Ook aan de slag als huishoudelijke hulp? Kijk op

werkenbijzorgstroom.nl/hulp 9


TECHNEUTEN

GEZOCHT! WWW.PAREE.NL

Park Veldzigt 73, 4336 DX Middelburg T +31 (0) 118 65 14 02, F +31 (0) 118 65 14 03 info@vanbovenadvocaten.nl, vanbovenadvocaten.nl

                         

personenalarmering

Gewoon voor het geval dat.

X-tra pas:

Voordeel voor iedereen! Met één pas korting bij 150 regionale ondernemers en meer dan 700 webshops!

* Meer informatie of aanmelden:

www.maatjeinzeeland.nl of bel: 0118 55 12 15 10

Slechts € 10,95 per jaar. Vraag de pas nu aan via www.zorgstroom.nl/voordeelpas of bel 0118 - 68 40 00. Kijk ook voor alle ondernemers en hun aanbiedingen op de website.

zorgstroom.nl/voordeelpas


Samen zorgen “Familie, vrijwilligers, vrienden en kennissen: hun participatie is in Nieuw-Sandenburgh groot. Dat is fijn. Zij vormen de schakel tussen de cliënten en zorgprofessionals. Samen waarborgen we het welzijn van de cliënten en daarmee de kwaliteit van de zorg.”

Roosmarijn Versluis werkt als Verzorgende IG bij Nieuw-Sandenburgh in Veere. Zij is enthousiast over het grote aantal mantelzorgers en vrijwilligers dat dagelijks in het wooncomplex over de vloer komt. “De vrijwilligers spelen een grote rol bij het activiteitenprogramma; er zijn dagelijks veel vrijwilligers betrokken bij zowel de groepsactiviteiten als de individuele activiteiten. Verder zijn er vrijwilligers voor de boodschappen, is er een klussendienst en wordt er af en toe voor de bewoners gekookt. Iedereen neemt zijn eigen kwaliteiten mee. Door samen te werken, kunnen we de zorg verbeteren. ” Kwaliteit van leven Annet Tramper, divisiemanager Wonen en Zorg, is ervan overtuigd dat deze vorm van participatie de kwaliteit van leven van de bewoners ten goede komt. “We werken bij Zorgstroom vanuit de gedachte: Uw leven, Samen zorgen. Het doel is dat cliënten zo meer kwaliteit van leven ervaren. Om daaraan daadwerkelijk te kunnen bijdragen, stellen we altijd de vraag: wat heeft u hiervoor nodig? Vervolgens kijken we samen met het netwerk wie wat kan doen. Het netwerk van familie, vrienden en bekenden speelt een belangrijke rol. Logisch, het is fijn voor cliënten om zoveel mogelijk mensen om zich heen te hebben die er voor hen toe doen. Hiermee verschuift de rol van de zorgprofessionals. In plaats overal zelf voor te zorgen, is het nu vooral belangrijk dat zij zorgen dat het gebeurt. Kortom: van zorgen voor, naar zorgen dat. Dat vergt een omslag in denken en doen.” Bespreken en evalueren Al bij het opnamegesprek wordt besproken wat het netwerk van de cliënt kan doen. “In het zorgplan dat we opstellen, nemen we dit nadrukkelijk mee”, legt Roosmarijn uit. “Sommige familieleden helpen bijvoorbeeld met boodschappen doen, anderen doen de was, helpen met eten of gaan af en toe wandelen. Dit verschilt van persoon tot persoon. Ook de mate waarin mensen beschikbaar zijn, varieert. Sommigen doen dit bijvoorbeeld alleen voor de eigen vader of moeder

en anderen zijn wat breder actief. We zijn blij met iedere bijdrage en ondersteuning. Van bewoners hoor ik regelmatig dat zij het fijn vinden dat ik, als zorgprofessional, contact heb met een familielid.” Thuis wonen Annet vertelt dat ook voor cliënten die zelfstandig wonen, oog voor en inzet van het netwerk belangrijk is. “We stimuleren de participatie zowel bij Wonen en Zorg als bij Zorg Thuis. Zeker in de thuissituatie hebben we nadrukkelijk oog voor de partner en eventueel andere mantelzorgers. De belasting kan soms groot zijn. In dat geval denken we mee en stellen we bijvoorbeeld dagbesteding voor, zodat de partner een paar dagen per week tot zichzelf kan komen. Ook hebben we bezoekvrijwilligers, die de partner of mantelzorger wekelijks enkele uren kunnen ontlasten.” Professionals Vanwege het belang dat Zorgstroom hecht aan de participatie van vrijwilligers en mantelzorgers, zijn er medewerkers die zich specifiek op hen richten. “We hebben mantelzorgconsulenten in dienst. Zij organiseren regelmatig bijeenkomsten voor deze informele zorgverleners. Soms is dit gewoon een gezellige middag, maar ook bieden we informatie en training aan. Het mes snijdt zo aan twee kanten. We ondersteunen en horen gelijktijdig wat er leeft. We hebben ook een vrijwilligerscoördinator, die vacatures en vrijwilligers met elkaar matcht en vrijwilligers faciliteert in het oppakken van hun taken.” Versterken welzijn Roosmarijn is inmiddels helemaal gewend aan de nieuwe ‘collega’s’, waarmee ze zorg verleent. Ze is overtuigd van de meerwaarde, voor zowel cliënten als medewerkers. “Het voelt goed om de zorg te organiseren met mensen die de cliënten door en door kennen. Over en weer delen we informatie en helpen we elkaar. Ik vind dat heel positief. Het draagt nadrukkelijk bij aan het welzijn van de cliënten.” 11


Mooie combinatie van vrijheid en verantwoordelijkheid

Maatjes met vrijheid en verantwoordelijkheid

“Natuurlijk, we werken veel met vrouwelijke collega’s. Echt anders is dat niet, hooguit moeten we soms iets minder direct zijn. Het gezegde is niet voor niets: mannen komen van Mars, vrouwen van Venus. Het is fijn dat we samen in dit wijkteam werken. Als man kijk je soms toch anders tegen zaken aan. Vaak toetsen we eerst even onderling wat we ergens van vinden.”

Inmiddels onthouden cliënten ons veel beter dan de zoveelste vrouwelijke collega!

12

Erik Defauwes en Sacha Vaucouleur werken nu bijna een jaar samen binnen wijkteam Vlissingen Rood. Samen met hun collega’s bieden ze thuiszorg in een wijk net buiten de binnenstad van Vlissingen. De overstap naar Zorgstroom maakten ze welbewust. “Als verpleegkundige in de wijk heb je weer tijd voor de mensen. Ik werkte eerder bij de Landmacht en in het ziekenhuis. Tijdens mijn laatste baan moest alles snel en werd ik geleefd door mijn pieper en de telefoon”, ver telt Erik. “Nu ervaar ik veel meer vrijheid.” Klankborden Sacha moest even wennen aan zijn nieuwe baan. “Het is even schakelen van werken in een team, naar alleen op pad gaan. Maar natuurlijk ben je niet alleen. Je werkt met een aantal collega’s in de wijk. Je bent één telefoontje van hen verwijderd.” Sacha vindt het prettig dat Erik zijn collega is. “Hij is een soor t van maatje, een klankbord. Het is fijn om niet de enige man te zijn in het team. Ook de cliënten reageren leuk. Sommigen moesten even wennen aan het idee dat een man ze komt verplegen. Inmiddels onthouden cliënten


Sacha Vaucouleur

Erik Defauwes

ons veel beter dan de zoveelste vrouwelijke collega”, lacht hij. We doen het samen Het wijkteam waarin Sacha en Erik werken, is een zelfsturend team. “Ik had daar aanvankelijk weinig beeld bij, maar merk nu hoe leuk dat is om meer verantwoordelijkheden te hebben. Het geeft een extra toevoeging aan je werk. Ik ben bijvoorbeeld voorzitter van het team”, legt Erik uit. Ook Sacha is enthousiast. Hij is personeelsbeheerder en zorgt onder andere voor het rooster en de planning. “We moeten het samen doen in het team, dat maakt het leuk. Doordat ik de cliënten nu goed ken, probeer ik altijd rekening te houden met hun wensen. We werken nauw samen in het team. Daardoor kunnen we sneller problemen signaleren. We kennen elkaar en ver trouwen op elkaars oordeel.”

Lekker bijverdienen in je vakantie? Zorgstroom zoekt jou!

Een goed salaris, afhankelijk van je leeftijd,

werkzaamheden en opleiding

Vakantiebaan tijdens de schoolvakanties

Opdoen van kennis en ervaring in de zorg,

huishoudelijk werk of bij Tafel Thuis

Flexibele werkuren

Solliciteer werkenbijzorgstroom.nl/vakantiewerk 13


Verzorgende IG een functie met inhoud

Werken binnen een woonzorglocatie of in de thuiszorg. Zowel Lineke Abrahamse als Maaike Longdon maakten een bewuste keuze. Ze werken allebei als verzorgende IG bij Zorgstroom en zijn enthousiast over het werk dat zij dagelijks doen. “Als verzorgende IG mag je verpleegtechnische handelingen verrichten. Dat maakt ons werk extra interessant.” 14

Lineke werkt in het zorghotel in Hof ’t Seijs in Middelburg. “Onze werk- en denkwijze is ‘Uw leven, Samen zorgen’. Dit betekent dat de cliënten centraal staan, bij alles wat we doen. ’s Ochtends helpen we cliënten op gang. Daarbij houden we rekening met ieders voorkeuren. De een is namelijk vroeger actief dan de ander. We helpen ze met douchen en aankleden en verder mag ik, als verzorgende IG, ook bijvoorbeeld zwachtelen, wonden verzorgen, medicatie en injecties geven en katheters verzorgen.” Tijd voor een praatje Als de dag van Maaike begint, stapt ze in de auto. Eén voor één gaat ze de adresjes langs waar haar hulp nodig is. “In de thuiszorg hebben we twee


grote rondes. De ochtenddienst loopt van half acht tot half de middag. En de avonddienst begint om half vijf. Het leuke van mijn werk is dat ik bij veel verschillende mensen over de vloer kom; oud en jong, man en vrouw, gelovig of juist niet. Ik vind het een uitdaging om mensen in hun eigen omgeving te verzorgen, rekening houdend met hun normen en waarden.” Ze is blij dat er in haar werk ook ruimte is voor een kopje koffie of een praatje. Lineke reageert: “Natuurlijk ben je in ons werk soms ook een soort maatschappelijk werker. Iedere zorgverlener observeert de cliënt en neemt zijn of haar verhalen mee, bijvoorbeeld in de rapportages.” Teamwork Lineke koos bewust voor het werk in het zorghotel. “Ik vind het leuk om met de cliënten naar een doel te werken. Iedereen verblijft hier immers maar tijdelijk, gedurende de eerste weken van herstel. Ik vind het prettig dat ik makkelijk even een collega erbij kan roepen. We starten de dag bijvoorbeeld altijd met z’n drieën en zitten vooraf even samen voor een goede overdracht.” Anders dan Lineke is Maaike alleen bij een cliënt. “Gelukkig kun je altijd bellen met je collega’s. Soms doe ik dat al vooraf om goed te weten waarmee ik rekening moet houden. En soms achteraf: van een wond maak ik soms een foto, om die later te kunnen voorleggen aan de verpleegkundige of wondspecialist. Je hebt elkaars kennis nodig.” Veel verantwoordelijkheden Om hun kennis en bekwaamheid op het gebied van de verpleegtechnische handelingen op peil te houden, volgen Maaike en Lineke iedere drie jaar enkele theorie- en praktijkmodules. Naast deze verpleegtechnische handelingen die bij de functie

Maaike Longdon

Lineke Abrahamse

‘‘Ik vind het leuk om met de cliënten naar een doel te werken’’ van verzorgende IG horen, hebben Lineke en Maaike ook meer verantwoordelijkheden. “We onderhouden bijvoorbeeld contact met familieleden, mantelzorgers, huisartsen en andere disciplines. We werken de zorgleefplannen bij of passen die aan”, vertelt Maaike. Lineke vult aan: “We streven altijd naar 100% cliënttevredenheid. Daarvoor is het belangrijk om verwachtingen naar elkaar uit te spreken en duidelijk te zijn over wat we kunnen bieden. We kunnen misschien niet alles, maar we komen iedereen zo goed mogelijk tegemoet.” 15


Vogel Verhuizingen

10%

KORTING met uw Zorgstroom pas

Uw Erkende Verhuizer voor

✓ Zorgverhuizingen ✓ Particuliere Inboedels ✓ Woningontruiming

(kringloop)

Vogel Verhuizingen is een Zeeuws familiebedrijf met 90 jaar ervaring Onze gediplomeerde verhuizers ontzorgen u bij uw verhuizing Vraag naar onze unieke verhuispakketten

Vogel Verhuizingen, 0118-612669, info@vogel-verhuizingen.nl www.vogel-verhuizingen.nl 16


Kwaliteitsweb:

samen op zoek naar wat het leven zinvol maakt “Binnen Zorgstroom hebben we aandacht voor positieve gezondheid. Dit vergt een omslag in denken en in de manier waarop we met elkaar omgaan. We zijn ons ervan bewust dat het leven niet maakbaar is. Iedereen heeft te maken met uitdagingen, bijvoorbeeld sociaal, fysiek of emotioneel. Vanuit de gedachte van positieve gezondheid kijken we hoe cliënten zo prettig mogelijk kunnen leven, in het licht van deze uitdagingen. We kijken naar wat er wél is en laten hen zo lang mogelijk zelf de regie voeren.”

Eveline Post werkt als geestelijk verzorger bij de woonzorglocaties van Zorgstroom. Ze voert regelmatig gesprekken met bewoners over essentiële levensvragen. “In de gesprekken die ik heb, komen soms de meest fundamentele vragen aan bod. Wie ben ik? Wie ziet mij staan? Wat kom ik tegen in mijn leven? Wat is voor mij van betekenis? Cliënten worden veelvuldig met verlies geconfronteerd. Ook hun eigen levensdraad is bijna afgerold. Het leven is veranderd en het kan lastig zijn om daarmee om te gaan.’’ Ruimte voor individuele verschillen Eveline legt uit dat gezondheid traditioneel werd gedefinieerd als de afwezigheid van ziekte en aandoeningen. Dit is in haar ogen een te beperkte kijk op het leven. Gelijktijdig met de veranderende blik op gezondheid, veranderde ook de zorg. “Waar vroeger de zorg sterk volgens een vast stramien werd vormgegeven, is er de laatste decennia steeds meer ruimte voor individuele verschillen. Zorgstroom heeft het begrip positieve gezondheid omarmt en stelt zich voortdurend de vraag: hoe kunnen we u zo ondersteunen dat uw leven zinvol en betekenisvol is? Vanuit die gedachte hebben we het Kwaliteitsweb ontwikkeld. Dit is een nieuwe, vooruitstrevende tool, waarmee we in gesprek gaan over de kwaliteit van leven binnen zes levensdomeinen.”

Wat heeft u nodig? Deze zes levensdomeinen zijn lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, par ticipatie en dagelijks functioneren. “Door met behulp van het Kwaliteitsweb en haar zes levensdomeinen in gesprek te gaan, krijgen we een beeld van wat een bewoner belangrijk vindt in het leven en hoe iemand daaraan invulling geeft. Aan de hand daarvan vragen we hoe een bewoner op dit moment in het leven de kwaliteit ervaar t. En wat we kunnen doen om hierin te ondersteunen. Ver tel me wie u bent en wat voor u belangrijk is. Samen met familie, het netwerk en vrijwilligers proberen we uw leven zo goed als mogelijk voor t te zetten. Daarmee hopen we dat een verblijf in onze locaties niet langer gezien wordt als een ‘noodzakelijk kwaad’, maar als ‘noodzakelijk goed’.” Betrokken familie Eveline ver telt hoe zinvol en mooi dergelijke gesprekken kunnen zijn. “Het Kwaliteitsweb maakt gesprekken mogelijk die familieleden anders niet met elkaar voeren. Ik herinner me een gesprek waarin een bewoner aangaf hoe belangrijk hij de bezoeken van zijn dochter en schoonzoon vond. Dat was zo’n mooi moment, waarin opnieuw de relatie werd bevestigd. Het laat voor mij ook zien hoe belangrijk het is om familie bij de zorg te betrekken. Aandachtspunt Komend jaar is het werken met het Kwaliteitsweb een belangrijk speerpunt binnen Wonen en Zorg. “Inmiddels is iedereen zich ervan bewust dat je mensen niet in hokjes kunt plaatsen of langs een meetlat kunt leggen. Ik beschouw het Kwaliteitsweb als een mooi instrument om het anders te doen. We focussen nadrukkelijk op wat energie geeft en wat mensen maakt. Zo hou je letterlijk zin in leven.” 17


TMC PROJECT, TMC PROJECT, SPECIALIST IN STOFFERING SPECIALIST IN STOFFERING EN PROJECTINRICHTING EN PROJECTINRICHTING • HARDE EN ZACHTE • HARDE EN ZACHTE VLOERBEDEKKING VLOERBEDEKKING • VLAMVERTRAGENDE • VLAMVERTRAGENDE GORDIJNSTOFFEN GORDIJNSTOFFEN • BINNENZONWERING • BINNENZONWERING • BUITENZONWERING • BUITENZONWERING • PROJECTMEUBILAIR • PROJECTMEUBILAIR

De zorgsector stelt specifieke eisen aan De zorgsector stelt specifieke eisen aan de inrichting. Materialen moeten de inrichting. Materialen moeten bijvoorbeeld antibacterieel en hygiënisch bijvoorbeeld antibacterieel en hygiënisch zijn en de vloeren moeten een hoge zijn en de vloeren moeten een hoge antislipwaarde hebben. Onze projectantislipwaarde hebben. Onze projectmatige collecties vloeren en materialen matige collecties vloeren en materialen combineren we met de wooncollecties combineren we met de wooncollecties van TMC Wonen. Hierdoor kunnen we u van TMC Wonen. Hierdoor kunnen we u de optimale combinatie tussen sfeer, de optimale combinatie tussen sfeer, gebruiksgemak en duurzaamheid bij gebruiksgemak en duurzaamheid bij intensief gebruik aanbieden. intensief gebruik aanbieden.

PROJECT PROJECT

Maakt werken werken leuker leuker Maakt

Gefundeerd in het heden, bouwend aan de toekomst Grenadierweg 21 4338 PG Middelburg T 0118 - 616 616 E info@bouwgroep-peters.nl www.bouwgroep-peters.nl

SCOTTWEG 14 - 4462 GS GOES - T (0113) 22 41 26 SCOTTWEG 14 - 4462 GS GOES - T (0113) 22 41 26 WWW.TMCPROJECT.NL WWW.TMCPROJECT.NL

10 % van ware grootte Nieuwbouw in Zeeland

Wonen wordt genieten!

Aannemersbedrijf Van der Poel

BRESKENS Westhavendam

KWASTIMO ROTIKO

Vlissingen 0118 410175 06 30376850

KWASTIMO ROTIKO interieurspuiterij

kwastimorotiko.nl

18

schilderen behangen timmeren sanitair interieurspuiterij installatietechniek

ZIERIKZEE Zuidwellepoort

maatwerk in BOUW & ONTWIKKELING

10 % van ware grootte

Kijk voor meer informatie over onze projecten op de website! Aannemersbedrijf Van der Poel •• 0115 677 500 •• www.vanderpoelterneuzen.nl •• info@poelbv.nl


‘Voor iedere vraag EEN PASSENDE THERAPEUT’ Met veertien therapeuten met uiteenlopende specialisaties speelt FysiCo Nadorst een belangrijke rol in Middelburg. Veel cliënten bezoeken zelf de praktijk aan de Dillenburglaan. Waar nodig, gaan de therapeuten zelf op pad, bijvoorbeeld naar mensen thuis of naar één van de huizen van Zorgstroom. “We vormen een hecht team, werken nauw samen en zetten onze expertise optimaal in voor de cliënten. Naast kennis en kunde, hechten we veel waarde aan een persoonlijke klik. Met zoveel therapeuten in huis, is er altijd wel iemand waarbij je je het prettigst voelt. Daarmee houden we graag rekening.” Je prettig voelen is waarschijnlijk ook het uitgangspunt geweest bij het ontwerp van de praktijk. Het moderne pand is opvallend licht en ruim. Zonder dat het groot oogt, telt het pand acht behandelruimtes en een goed uitgeruste oefenzaal. Iedereen die er werkt, is even open en vriendelijk. Succesvolle therapie voor CTS Michiel Poppe is als fysiotherapeut en manueel therapeut aan de praktijk verbonden. Hij vertelt dat FysiCo Nadorst de enige fysiotherapiepraktijk in Midden-Zeeland is die tractietherapie aanbiedt voor de behandeling van het carpaal tunnel syndroom (CTS). “Het carpaal tunnel syndroom is een veel voorkomende klacht bij het polsgewricht. Met name vrouwen hebben hiervan last. De klachten zijn onder andere tintelingen in de hand, een dof gevoel en krachteloosheid, maar ook pijn. Regelmatig liggen mensen hiervan ’s nachts wakker, met een verstoorde nachtrust als gevolg.” Michiel vertelt dat vaak gedacht wordt dat een operatie de enige oplossing is. En dat, terwijl de tractietherapie in de praktijk succesvol blijkt te zijn. Michiel is enthousiast over de resultaten die ermee geboekt worden. “Bij bijna driekwart van de cliënten zijn na gemiddeld 12 tot 14 behandelingen de klachten verdwenen. Zo kunnen we hen een operatie besparen.” Start nieuwe beweeggroep Collega Mireille de Rijke is binnen de praktijk actief als geriatriefysiotherapeut. In samenwerking met andere organisaties is zij momenteel druk met het opstarten van een nieuwe beweeggroep voor ouderen in Nieuw-Middelburg. Deze beweeggroep slaat twee vliegen in één klap, namelijk

Mireille de Rijk

e

Max Dagevos

valpreventie en het doorbreken van een sociaal isolement. “Ik verwacht dat we begin deze zomer van start kunnen gaan. Het traject bestaat uit een informatiebijeenkomst, twee theoriebijeenkomsten en tien trainingsbijeenkomsten. We werken vooral aan spierkracht, balans en uithoudingsvermogen en stimuleren onderlinge sociale contacten. Dat dit werkt, bewijst de vorige beweeggroep. Zij komen nog regelmatig samen.” Samen sporten Een nieuw gezicht binnen de praktijk is Max Dagevos. Hij volgt momenteel de masteropleiding Sportfysiotherapie. “Ik heb eerst algemene fysiotherapie gestudeerd en ben me nu, eigenlijk net als alle collega’s hier, aan het specialiseren. Sportfysiotherapie spreekt me aan. Ik vind het uitdagend om mensen te begeleiden en samen naar een bepaald niveau te werken, of dat nu revalidatie is of vanuit preventief oogpunt.” Max begeleidt verschillende oefengroepen. “Dit zijn kleine groepen van maximaal zes deelnemers. Ze trainen samen, maar iedereen heeft zijn eigen doelen en een daarbij passend trainingsschema. Sommigen komen gewoon om zich fitter te voelen, zonder bijzondere klachten. Voor andere mensen is het een goed vervolg op een bepaalde therapie. Wat je doel ook is, je profiteert hier van professionele begeleiding door een fysiotherapeut. Je sport op de juiste manier en voorkomt daarmee onnodige blessures of terugval.”

Michiel Poppe

FysiCo Nadorst Dillenburglaan 2 | 4332 XX Middelburg Telefoon: 0118-629996 info@fysiconadorst.nl | www.fysiconadorst.nl 19


Winkellocat Ik zit heerlijk in mijn sta-opstoel!

Samen met onze kleindochter eropuit!

Genoemde act Vraag overige Scootmobiel- en Fietsadviesdag

Zitadviesdag

Wegdutten in uw comfortabele stoel, heerlijk! Maar een gezonde zithouding is dan wel belangrijk, net als veilig kunnen gaan zitten en opstaan. Omdat de perfecte stoel voor iedereen anders is, organiseren wij de Zitadviesdag. Hierbij voorzien we u van persoonlijk advies en profiteert u van diverse extra’s!

Scootmobielen en aangepaste fietsen, ze zijn verkrijgbaar in alle soorten en maten. Tijdens onze Adviesdag krijgt u meer informatie en kunt u diverse modellen uitproberen. Ontdek de beste keuze voor u en profiteer op deze dag van extra voordelen bij aankoop! Waar en wanneer: Vlissingen, Badhuisstraat 104 Vrijdag 12 april 2019

Waar en wanneer: Vlissingen, Badhuisstraat 104 Woensdag 10 april 2019

Nu op alle sta-opstoelen tot wel 25% korting

Scootmobielen nu al vanaf 849.-

Sta-opstoel huren

Scootmobiel huren

Wilt u eerst een sta-opstoel uitproberen? U huurt er al een voor € 32,50 per week. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op: www.medipoint.nl/stoelhuren

Wilt u eerst een scootmobiel uitproberen? U huurt er al een voor € 6,99 per dag. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op: www.medipoint.nl/scootmobielhuren

Maak gratis een persoonlijke afspraak of krijg meer informatie via:

088 - 10 20 100 (optie 3), www.medipoint.nl/adviesdagen of vraag het in de winkel Winkellocaties | Vlissingen, Badhuisstraat 104 Genoemde acties zijn ledenaanbiedingen. Geldig t/m 15-5-2019. Niet i.c.m. andere acties, kortingen of waardebonnen. Ledenkorting niet van toepassing op huur van sta-opstoel of scootmobiel. Vraag overige voorwaarden in de winkel.

20

Lenen, huren en kopen

088 - 10 20 100

www.medipoint.nl/naarbuiten

Profile for Trainews

Zorgstroom magazine | 2019  

Zorgstroom magazine | 2019  

Profile for trainews