__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Woensdag 21 juli 2021

Lokale ondernemer Mirjam Bouwense-Colijn In het kort Maarten Hage lijstrekker CDA Kapelle

VOORPAG IN A

Duurzaam Kapelle zet in op zon en wind

De gemeente Kapelle is ambitieus als het aankomt op de regionale klimaatdoelstellingen. De gemeenteraad is afgelopen week akkoord gegaan met de bouwstenen Elektriciteit en Natuur & Biodiversiteit, waardoor het college een mandaat heeft gekregen om te werken aan de klimaatplannen die eraan moeten bijdragen om Zeeland klimaatneutraal te maken in 2045. Foto: Gemeente Kapelle

Lees het artikel verder op pagina: 5

B R A S SBERRAI ES •SCEARF IEET A• RCI A AFETARIA

WEEKMENU

DE SPECIALIST IN KOZIJNEN, DEUREN EN SCHUIFPUIEN!

BRASSERIE

Voorgerechten:

Courgettesoep met chorizo of Wrap met gerookte zalm, sesam en wakame

Autoruitschade?

nucount.nl | 06-11481191 | 0113-405074 Biezelingsestraat 22 | 4421 BM Kapelle

Hoofdgerechten:

Duo van varkenshaas en tournedos met seizoensgroenten en bearnaisesaus of Gebakken kabeljauwhaas met zeegroenten en mosterd-dillesaus

Dessert:

Passievruchtenparfait met mangosaus en chocoladeschots

€22,50

Geldig van 21-07 t/m 25-07 2021

Slagveldstraat 56 A 4416 CC Kruiningen 0113 745 202 06 13 20 71 17 L.huissen@solidekozijn.nl

Producten Kozijnen Buitendeuren Schuifpuien

Kijk ook eens op onze website www.solidekozijn.nl

Graag vooraf reserveren! W. Kanaalweg 23-25, Wemeldinge | 0113-621262 www.ietsanderswemeldinge.nl

Tel. 0113 801 991 - www.dtcs.nl - info@dtcs.nl Tel. Tel.0113 0113801 801991 991- -www.dtcs.nl www.dtcs.nl--info@dtcs.nl info@dtcs.nl D.T. Computer Services Molenpolderweg 22A Yerseke D.T. Computer Services Molenpolderweg 22A Tel. 0113 801 991 www.dtcs.nl - info@dtcs.nl D.T.Tel. Computer Services Molenpolderweg 22A Yerseke Yerseke 0113 801 991 - www.dtcs.nl - info@dtcs.nl

D.T.D.T. Computer Services 22A Yerseke Computer Services Molenpolderweg Molenpolderweg 22A Yerseke

Een merk van

Persoonlijk advies in hypotheken en verzekeringen.

Autoruitschade? Autoruitschade?

Marijkelaan 2b, 4401 GG Yerseke • 0113 570 500 • info@zhhuys.nl • zhhuys.nl Bel 0113 - 251 700

Bel 0113 - 251 700

Scooter/motorverhuur Onderhoud

Choorhoekseweg 12a, 4424 NW Wemeldinge kloostermanmotoren@gmail.com, 06 23 89 86 10

www.kloosterman-motoren.nl

Bel 0113 - 251 700


2

De Scheldepost Woensdag 21 juli 2021

Nieuws- en informatiepagina van de gemeente Kapelle Bezoekadres : Kerkplein 1, Kapelle Postadres

: Postbus 79, 4420 AC Kapelle

Telefoon

: 14 0113

E-mail

: gemeente@kapelle.nl

Website

: www.kapelle.nl

Burgerzaken? Afspraak maken! De balie Burgerzaken werkt op afspraak. U maakt een afspraak via www.kapelle.nl. Voor het maken van een afspraak kunt u ook langskomen of bellen naar 14 0113.

www.facebook.com/gem.kapelle @Gem_Kapelle gemeentekapelle

Bij een aanvraag voor ondersteuning wordt gekeken of u bij te maken keuzes rekening gehouden heeft met het verloop van uw beperkingen en

50 jaar gemeente Kapelle

de mogelijkheden van uw eigen verantwoordelijkheid om tot (toekomstige)

De gemeente Kapelle is ontstaan uit verschillende herindelingen. De laatste

oplossingen te komen.

herindeling was op 1 januari 1970. Toen werden Kapelle en Wemeldinge samengevoegd tot één gemeente, de gemeente Kapelle. Kapelle is echt

De gewijzigde verordening kunt u terugvinden via:

een bloeiende gemeente waar in 50 jaar veel gebeurd en veranderd is.

lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR632849/2

Wemeldinge is met de komst van de jachthaven een vitale recreatieve kern geworden. Kapelle en Biezelinge zijn dorpen met goede voorzieningen,

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling WIZ van GR de

waardoor het hier goed wonen is. En Schore en Eversdijk hebben de charme

Bevelanden via (0113) 23 91 00.

van het kleinschalige behouden. Dus zoals in het Strategisch Kompas staat: Kapelle is een aantrekkelijke, groene woongemeente voor iedereen, waar ondernemers en inwoners bijdragen aan het woongenot. Daarom willen we 50 jaar Kapelle niet ongemerkt voorbij laten gaan. We hopen op 11 september een mooi feest voor onze

Rommeldam verplaatst naar 2022

inwoners te kunnen geven. Uiteraard met naleving van de dan

Er is uiteindelijk besloten om het Rommeldamfestijn te verplaatsen

geldende coronamaatregelen. Staat 11

naar 2022. Door de nieuwe maatregelen, maar ook op dit moment de

september al in uw agenda? Kijk voor

onzekerheid, werd het steeds moeilijker om een aantrekkelijk alternatief

meer informatie op www.kapelle.nl/50jaar.

programma te bieden voor de kinderen. Er is gekozen om het geheel te verschuiven naar volgend jaar. Volgend jaar wil Rommeldam weer een spetterende week organiseren.

Afsluiting Biezelingsestraat vrijdag 23 juli De Biezelingsestraat wordt op vrijdag 23 juli van 7.00 tot 12.00 uur afgesloten voor het doorgaand verkeer. Dit is nodig omdat voor hijswerkzaamheden een telekraan op de weg komt te staan. De hijswerkzaamheden vinden plaats ter hoogte van de kruising Biezelingsestraat met de CD Vereekestraat. Het verkeer wordt omgeleid.

Voorbereidingsbesluit voormalig sluizencomplex Wemeldinge Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle maakt bekend dat de gemeenteraad op 13 juli 2021 op basis van artikel 3.7 van de Wet

Ondersteuning voor inwoners vanuit de Wmo verandert per 1 juli 2021

ruimtelijke ordening heeft besloten: 1.

voormalige sluizencomplex te Wemeldinge, aangegeven op de verbeelding

De kosten voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) stijgen al een aantal jaren. Steeds vaker vragen mensen een bijdrage voor hulp in het

het voorbereidingsbesluit dat is vastgesteld op 24 november 2020 voor het met IMRO-code NL.IMRO.0678.sluizencomplexVB01-vast, in te trekken;

2.

huishouden, vervoer, rolstoel of een traplift in huis.

een voorbereidingsbesluit vast te stellen voor het voormalige sluizencomplex te Wemeldinge, aangegeven op de verbeelding met IMRO-code NL.IMRO.0678.sluizencomplexVB02-vast;

Ook de gemeente Kapelle heeft grote financiële uitdagingen op het gebied

3.

te bepalen dat het met ingang van de inwerkingtreding van het

van zorg. Om ondersteuning te kunnen blijven bieden aan inwoners die het

voorbereidingsbesluit verboden is om bouwwerken in het aangewezen gebied

écht nodig hebben, is het belangrijk dat er iets verandert. Dit betekent dat

te gebruiken of in gebruik te geven door verhuur als recreatiewoning;

er meer beroep gedaan wordt op wat iemand zelf kan of wat de omgeving

4.

te bepalen dat het verbod op verhuur van bouwwerken als recreatiewoning

kan bieden. Hieronder staan de veranderingen binnen de Wmo per 1 juli

niet geldt voor bouwwerken die op de dag van de bekendmaking van dit

2021:

besluit voor verhuur als recreatiewoning werden aangeboden c.q. werden gebruikt;

Als uw inkomen hoger is dan 150% van de bijstandsnorm, komt u niet in

5.

aanmerking voor hulp bij het huishouden; •

Als u voor eigen rekening particuliere hulp inhuurt, dan is alleen het

te bepalen dat het bovendien verboden is bouwwerken als bedoeld onder 4. te verhuren voor meer dan vier personen zijnde volwassenen indien die

komen voor ondersteuning vanuit de Wmo. Wel wordt meegewogen

volwassenen niet tot één huishouden behoren; 7.

te bepalen dat het verboden is bouwwerken als bedoeld onder 4. te verhuren

wil of kan ondersteunen en of er door het ontstaan van beperkingen

indien als gevolg van de verhuur meer dan één auto wordt geparkeerd in de

mogelijkheden wegvallen;

openbare ruimte in het gebied zoals weergegeven op de verbeelding bedoeld

Voor de aanschaf van een sportvoorziening geldt een maximale

onder 2;

bijdrage per drie jaar van € 3.060; •

voor meer dan zes personen; 6.

feit dat zich beperkingen voordoen geen reden om in aanmerking te of de particuliere hulp niet meer voldoende is, of deze hulp niet meer

te bepalen dat het verboden is bouwwerken als bedoeld onder 4. te verhuren

8.

dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt op de dag van de

Wanneer verhuizen naar een geschikte woning de beste en

bekendmaking. Het besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken,

goedkoopste oplossing is, dan zoeken we naar een geschikte woning

ligt vanaf woensdag 21 juli 2021 ter inzage in het gemeentehuis van Kapelle,

binnen de vijf Bevelandse gemeenten;

Kerkplein 1 te Kapelle.


De Scheldepost Woensdag 21 juli 2021

3

Kijk voor meer informatie op: www.kapelle.nl Bezoekadres : Kerkplein 1, Kapelle Postadres

: Postbus 79, 4420 AC Kapelle

Telefoon

: 14 0113

E-mail

: gemeente@kapelle.nl

Website

: www.kapelle.nl

Burgerzaken? Afspraak maken! De balie Burgerzaken werkt op afspraak. U maakt een afspraak via www.kapelle.nl. Voor het maken van een afspraak kunt u ook langskomen of bellen naar 14 0113.

www.facebook.com/gem.kapelle @Gem_Kapelle gemeentekapelle

U kunt de stukken ook online inzien via www.overheid.nl of op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is:

5 Alexanderstraat 10 in Kapelle: het uitbreiden van de woning.

NL.IMRO.0678.sluizencomplexVB02-vast.

6 Dijkwelsestraat 29 in Kapelle: het realiseren van een overkapping aan de bestaande garage.

Tegen dit besluit is op grond van artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht

7

geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Kasteelstraat 36 in Kapelle: het plaatsen van een overkapping in de achtertuin.

8 Vroonlandseweg 76 in Kapelle: het vervangen van de kozijnen en de houten gevelbekleding.

Bekendmakingen De officiële bekendmakingen en kennisgevingen van de gemeente Kapelle

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere en uitgebreide

maken we elektronisch bekend. Kijk hiervoor op www.officielebekendmakingen.

voorbereidingsprocedure)

nl. Wilt u nieuw geplaatste bekendmakingen en kennisgevingen van uw buurt in

1

uw mailbox ontvangen? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden via www.overheid. nl/attenderingsservice. Onderstaande informatie in de Scheldepost is een extra

Ambachtsweg 9X in Kapelle: het bouwen van een loods en het aanleggen van een 2e inrit en parkeerterrein.

2 Maalstede 1 in Kapelle: het aanleggen van een in- uitrit.

service, geen officiële bron voor bekendmakingen. U kunt hier dan ook geen rechten aan ontlenen.

Verleende omgevingsvergunningen 1

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle informeren u over het volgende:

bedrijfsverzamelgebouw, het aanleggen van een in- uitrit en parkeerterrein. 2 Molenweg 22 in Schore: het uitbreiden van de woning, het verplaatsen van

Vergunningen

de schuur en het realiseren van een paardrijbak. 3

Ambachtsweg 9X in Kapelle: het bouwen van een loods en het aanleggen

Ottertjes 49 – 50 in Kapelle: het bouwen van twee woningen (type tweeonder-één-kap).

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning 1

Korte Eeweg 2A, B, C en D in Wemeldinge: het bouwen van een

4

Fluitekruid 3 in Kapelle: het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning.

van een 2e inrit en parkeerterrein. 2 Steenweg 15A in Schore: het bouwen van een schuur.

5 Ottertjes 4 in Kapelle: het aanleggen van een in- uitrit.

3

Maalstede 1 in Kapelle: het aanleggen van een in- uitrit.

6 Bonzijweg 1 in Wemeldinge: het herbouwen van de bestaande schuur en het

4

Veerweg 6 in Kapelle: het veranderen en plaatsen van kozijnen aan de

doortrekken van het dak van de woning. 7

bovenzijde van de woning.

Paardeweegje 3 in Wemeldinge: het plaatsen van een erfafscheiding.

NIEUWBOUW NIEUWBOUW NIEUWBOUW

VERBOUW ONDERHOUD ONDERHOUD VERBOUW VERBOUW ONDERHOUD Tevens adres adres voor: voor: Tevens Tevens adres voor:

De Klinker Klinker 8 8 De De Klinker 8 4421 KC KC Biezelinge Biezelinge 4421 4421 KC Biezelinge tel. 0113-343973 tel. tel. 0113-343973 0113-343973 06-53155056 06-53155056 06-53155056

I AM KNAPP YOU ARE KNAPP WE ARE KNAPP

Heel veel keus in (leren) tassen. O.a. Bear Design!

#KNAPPINZEELAND

Ook komt er vrijwel dagelijks nieuwe hoogzomer én al herfst collectie binnen.

Kapsalon • Schoonheidssalon • Lifestylecoach Manicure • Pedicure • Parfumerie • Fashion Wilhelminastraat 76b 4424 BD Wemeldinge

T 0113 - 622309 M 06 - 39807847

E info@knappinzeeland.nl W www.knappinzeeland.nl

tegelwerk tegelwerk leidingwerk leidingwerk timmerwerk timmerwerk metselwerk metselwerk dakbedekking dakbedekking ntie Uw gara abel rt o f voor com ! wonen

Nóg meer koopjes in onze

ZOMER-SALE!

Tot 50% korting op gestickerde kleding.

Uw vertrouwde specialist voor Sanitair- en verwarmingsinstallaties Gas, water, airco en elektra Dakbedekkingen en loodgieterswerk

Leuke woonaccessoires, ook voor buiten.

Onderhoud en service

V O LG O N S O P FAC E B O O K E N I N S TAG R A M

BEL: 0113 561386


4

De Scheldepost Woensdag 21 juli 2021

Cederhof welzijn

Steunpunt Mantelzorg Bent of kent u een mantelzorger? Zorgt u voor een partner, kind met een beperking, ouder, of bijvoorbeeld een goede buur? Schrijft u zich dan in als

Sociaal Café - High Tea

mantelzorger bij Cederhof welzijn voor:

Op vrijdag 23 juli vanaf 9:30 uur bent u van harte uitgenodigd voor een gezellige

Informatie en advies

high tea! Bij De Wemel, Dorpsplein 1 te Wemeldinge, gaan we met elkaar

Praktische hulp

verschillende zoetige en hartige lekkernijen maken. Deze kunnen we daarna

Persoonlijke begeleiding

samen nuttigen met een kopje thee erbij! Wij vragen hiervoor een kleine bijdrage

Bijeenkomsten

van €1,50. Na inschrijving wordt u op de hoogte gehouden van nieuws en activiteiten Bingo in de Vroone

op het gebied van mantelzorg. Als ingeschreven mantelzorger ontvangt u

Op vrijdag 23 juli organiseert Cederhof Welzijn een Bingo in de Vroone te

daarnaast jaarlijks, in het kader van de Dag van de

Kapelle. De middag duurt van 14.00 tot 16.00 uur. U kunt gratis deelnemen aan de

Mantelzorg, een attentie ter waardering voor uw

Bingo, consumpties zijn voor eigen rekening.

inzet. Om u in te schrijven als mantelzorger kunt u contact opnemen met Cederhof Welzijn via:

Aanmelden is bij bovenstaande activiteiten verplicht. Dit kan door te bellen

0113- 34 34 74 of een mail sturen naar

naar 0113- 34 34 74 of te mailen naar welzijnclienten@cederhof.eu

mantelzorg@cederhof.eu

DE MANNEN ZIJN VERTROKKEN GLADDE WIELRENBENEN Permanent ontharen middels Soprano Titanium laser.

€ 199,prijs per behandeling

Is mijn administratie- of belastingadvieskantoor NOAB-gecertificeerd? m Welko

bij....

HERSELMAN

ACCOUNTS administratiekantoor

Ooststraat 1 - 4421 CZ Kapelle - Telefoon 0113 - 330039 - ha@zeelandnet.nl Ook verkrijgbaar: WILGERMAIN GEUREN, MARC INBANE & QMS Wil jij de SKINSY EXPERIENCE ervaren? Kom gerust eens langs, de koffie staat klaar! Weststraat 15, Kapelle | salon@skinsy.nl | 0618896512 | www.skinsy.nl Skinsy comfort your skin @skinsy.nl

DE VLOER DAAR BEN JE OP THUIS ! Houten vloeren PVC | Laminaat Renovatie van houten vloeren Traprenovatie Onderhoudsadvies

Biezelingsestraat 41 - 4421 BN Kapelle - Tel. 01102-44897

info@dejongeparket.nl 0113342305

dejongeparket.nl

Kinderopvang

Aletta

Erkend gastouder met jaren ervaring in Kapelle! A. Las Lastt - 06 06 55 55 942 942 820 820 A.

dijkwelsestraat 36 4421 AH Kapelle 0113 341540 | kapelle@hubo.nl

#HuboHelpt


De Scheldepost Woensdag 21 juli 2021

KE RKDIE N ST E N

Kerkdiensten Zondag 25 juli

Biezelinge Christelijk Gereformeerde Kerk 10.00 uur

Ds. J. Breman

Zwijndrecht

17.00 uur

Ds. W.J.A. Ester

‘s Gravenmoer

Protestantse Gemeente Foto: Gemeente Kapelle

VOORPAG I NA

De toekomst van Kapelle wordt, als het

Elektriciteit. Bij het akkoord wat bereikt

verbruik verminderen. Op de Smokkelhoek

aan wethouder Siwart Mackintosh ligt,

werd in de raad was er volgens de

hebben we als gemeente een facilitaire

vooral een duurzame toekomst waarbij

wethouder sprake van “breed gedragen

rol in twee initiatieven. Daar kijken we met

zon- en windenergie een belangrijke rol

steun”. “Er is veel belangstelling in

twee producenten naar het gebruik van

gaan spelen. “In de Willem-Annapolder

de gemeente voor zonne-energie.

warmte en hoe we daar op een duurzame

moet een grootschalig zonnepark komen.

Duurzaamheid is belangrijk voor ons

manier mee om kunnen gaan.”

Daarnaast proberen we zonnepanelen op

allen en daarom hebben we zorgvuldig

daken zoveel mogelijk te stimuleren, iets

onderzocht om te kijken wat haalbaar en

Biodiversiteit

wat we in de wijk Zuidhoek-3 al hebben

betaalbaar is. Uiteraard betrekken we ook

Naast deze projecten focust Kapelle

uitgevoerd.” Het zijn ambitieuze doelen

de bewoners hierbij die ook interesse

zich ook op biodiversiteit. “We sluiten

waarbij Kapelle verantwoordelijk zal zijn

tonen in verduurzaming.”

aan bij de Zeeuwse Bosvisie om tien

voor 6% van het opwekken van de zonne-

procent te vergroenen in tien jaar tijd. In

energie in Zeeland. “Dat is twee keer

Concrete plannen

de Zuidhoek III maken we gebruik van

zoveel als dat we zouden moeten halen.”

Kapelle heeft vooral gekeken naar

groene opvanggebieden waarbij je het

reële doelstellingen. Naast het

water langer vasthoudt aan de oppervlakte,

Bouwsteen

nieuwe zonnepark en het inzetten op

zodat hoosbuien zich makkelijk een weg

Het plan voor duurzame energie maakt

zonnepanelen wordt er ook gekeken

kunnen vinden. Ook hebben we een

onderdeel uit van de bouwsteen

naar andere duurzame investeringen.

project in Wemeldinge waarin een hele wijk

“Rust, ruimte en groen staan centraal in

duurzaam wordt ingericht met de focus op

onze plannen. In de Willem-Annapolder

vergroening en omgaan met water.”

vindt een upgrade plaats. Daar staan

“We kijken naar wat haalbaar en betaalbaar is”

nu tien windmolens, maar die worden

Laadpalen

vervangen door zes nieuwe waarvan er

Tenslotte komen er ook meer laadpalen.

twee op een terrein bij Schore komen.”

“We hebben nu 25 operationele laadpalen

Een andere uitdaging wordt de warmte in

en we groeien door tot 44. Dat gaat sneller

de bebouwde omgeving. “We willen het

dan we hadden voorzien.”

10.00 uur

Ds. Douwe de Roest

Bij goed weer

buitendienst,

Noordhoeksewegeling 1

Kapelle Hervormde Gemeente 10.00 uur

Ds. L.C.P. Deventer

Hansweert-Schore Protestantse Gemeente 9.30 uur

Ds. Olaf Haasnoot

Wemeldinge Vrije Evangelische Gemeente 10.00 uur

Ds. J.A. van den Ende

Protestantse Gemeente 10.00 uur

Dhr A. Verschoor

COLOFON

Dit is een wekelijkse uitgave van Trainews SUD O KU

Media. Wij zijn bewust met het milieu bezig,

Puzzel mee en maak kans op een cadeaubon!

jij als trouwe lezer ook? Leg dan deze uitgave na het lezen bij het oud papier zodat de krant wordt gerecycled. Samen zorgen we voor een prettig leesbare krant en een schoner milieu.

Wie deze puzzel goed weet in te vullen, maakt kans op een cadeaubon t.w.v. € 10,te besteden bij diverse lokale ondernemers in heel Midden-Zeeland!

Redactie: Wil je de redactie attenderen op een activiteit of onderwerp? Dat kan heel

Stuur het juiste antwoord voor maandag a.s. in via onderstaande website of stuur

eenvoudig via de website.

de oplossing naar Kerkplein 3, 4401 ED Yerseke. Vermeld bij je postverzending

Website:

je NAW-gegevens. De naam van de winnaar wordt in de volgende uitgave

scheldepost.nl

gepubliceerd. Gewonnen? De cadeaubon wordt door ons per post toegestuurd.

Contact: Trainews Media

Website: scheldepost.nl/puzzel

Kerkplein 3 | 4401 ED Yerseke 0113 70 02 02 | trainews.nl

De winnaar van vorige editie is:

Oplossing van de vorige editie:

Esli van Glabbeek

44936

5


6

De Scheldepost Woensdag 21 juli 2021

Heb je geen zin om te koken vanavond? Van 17.30 tot 19.30 uur (maandag t/m zaterdag) kan je een verse, warme maaltijd afhalen bij het restaurant van Cederhof. Loop gewoon even binnen, bestellen is niet nodig. Dagelijks een wisselend dagmenu waaruit je kunt kiezen! Voor het dagmenu zie de website van Cederhof. U bent welkom!


De Scheldepost Woensdag 21 juli 2021

7

LOKAL E O ND ER NEMER

Mirjam Bouwense-Colijn van VLBC: “Je moet soms echt out-of-the-box denken” Sinds 2012 is VLBC, oftewel Verliefd Bruidscouture, gevestigd in Kapelle. Mirjam Bouwense-Colijn is eigenaresse van de Boetiek-Atelier. Het was haar grote passie om een eigen zaak te hebben waar ze bruidsjurken ontwerpt en verkoopt. Mirjam heeft van haar hobby, haar beroep

begon heb ik veel vakkennis opgedaan. Ik

gemaakt. “Voordat ik hier zat was ik

wilde echt iets neerzetten waarbij kwaliteit

werkzaam in het familiebedrijf van mijn

centraal stond.”

ouders. Daar was ik verantwoordelijk voor het secretarieel werk en klantencontact

Out-of-the-box

in het IT-bedrijf. Het ondernemen zit wel

De voordelen van haar baan zijn volgens

in mijn genen, kun je zeggen. Maar het

Mirjam bijna niet op te sommen. “De reden

hebben een team van zeven en een atelier

voor gekozen om zelf ook trouwjurken

was tijd voor mij om wat anders te gaan

dat ik een bruidsmodezaak zo leuk vind

in het buitenland waar ook nog eens tien

te ontwerpen. “We verkopen niet alleen

doen. Mijn tante heeft ook een Ensaid

is dat er vakkennis voor nodig is en dat je

dames werken in opdracht. Wij werken

jurken, maar ik ontwerp ze ook zelf. Daarin

modevakopleiding aan huis en daar heb

soms out-of-the-box moet denken. Je krijgt

sowieso altijd als team. Je kan veel van

onderscheiden we ons van de meeste

ik veel van geleerd. Voor ik deze zaak

ook echt een band met je klant. Je mag iets

elkaar leren. Ik zeg altijd, je bent net zo

bruidsmodezaken. Wij kunnen vanuit niks

meebeleven wat ontzettend bijzonder is.

sterk dan dat je team is. En gaandeweg

een jurk maken en aanpassen waar nodig.

Dan krijg je het vertrouwen van de bruid.

leert men natuurlijk. Bij bruidsmode is

Ik merk dat er ontzettend veel vraag is naar

En dat geeft aan dat het heel erg speciaal

het zeker niet rechttoe, rechtaan. Dus

ons eigen ontwerp. Er komen niet alleen

is en ik zie dat als een leuke uitdaging.”

de ervaring die je opdoet is ook erg

lokale kranten, maar ook uit de Randstad

belangrijk.”

en België. Ik denk dat het te maken heeft

“Het ondernemen zit wel in mijn genen, kun je zeggen”

Samenwerking

met de persoonlijke behandeling en

Naast de ervaring die Mirjam heeft

Onderscheidend

expertise wat ze hier krijgen. Dat je iets

opgedaan bij haar tante, werkt ze ook

In tegenstelling tot sommige andere

krijgt wat helemaal naar wens is. The sky is

samen met een team van coupeuses. “We

bruidsmodezaken heeft Mirjam er bewust

the limit, zeg maar. Dat is onze kracht.”

CO LU MN

TA A RT

Bankpasfraude

Taart van de week

Afgelopen weken zagen wij een enorme piek

opname limiet en pinnen daarna duizenden

Elke week reikt De Scheldepost een taart van de

van bankpasfraude in het Oosterscheldegebied.

euro’s. Iedereen kan slachtoffer worden van

week uit. Ken jij iemand die een taart verdient?

Zeker acht mensen werden voor duizenden

deze vorm van fraude. Zowel jong als oud. Maar

Geef die persoon dan op via scheldepost.nl.

euro’s opgelicht. Naast de financiële impact

de politie ziet dat met name mensen ouder

De taart van deze week gaat naar:

heeft dit meestal ook flinke emotionele

dan 50 jaar worden opgelicht. Wat in deze piek

gevolgen. Omdat dit uiteraard ook in de

opvalt, is dat de Zeeuwse slachtoffers allemaal

gemeente Kapelle kan voorkomen hierbij wat

ouder zijn dan 80 jaar. Bij de meesten gaat het

extra informatie over dit onderwerp. Zeker tien

om bedragen van vier of vijfduizend euro per

Ze is genomineerd door Marianne Vos: ‘’Omdat ze

slachtoffers uit onder andere Goes, Kloetinge,

oplichting. Om meer slachtoffers te voorkomen

ondanks haar drukke baan eerste contactpersoon is

Kortgene en Wolphaartsdijk zijn benaderd door

is er door de politie een video gemaakt welke

voor haar overbuurvrouw die in het ziekenhuis heeft

nepmedewerkers van een bank. De oplichters

te vinden is op YouTube. Als je twijfelt of een

gelegen en nu in het verpleeghuis ligt. Ze zorgt voor

zijn uit op jouw geld of dat van je grootouders

telefoongesprek echt of nep is, weet dan dat een

haar poes en huis en regelt alles wat nodig is.’’

of buren. Ze vervalsen het telefoonnummer

bank nooit naar het saldo of pincode zal vragen.

dat op het scherm van de telefoon van het

Ook niet ter controle. Verbreek de verbinding en

slachtoffer verschijnt. Zo lijkt het net of de bank

zoek zelf het nummer van de bank op. Dan kun

jou belt. Dit wordt ook wel spoofing genoemd.

je ze zelf terugbellen en checken. De video is te

De nepmedewerker zegt dan dat uw rekening

vinden op YouTube onder “opgelicht door fake

of de bankpassen zijn gehackt. Daarna weten

bankmedewerkers”.

Eveline Cabboort

ze de pincode te ontfutselen en stellen ze voor om nieuwe bankpassen te bezorgen, ‘om meer schade te voorkomen’. De oplichters verschijnen daarna inderdaad aan de deur, verhogen het

Een heerlijke taart van de banketterie van ATC Scheldestromen in Kapelle.

Wijkagenten


€29

De Scheldepost Woensdag 21 juli 2021

APK ZONDER APK ZONDER VERRASSINGEN

VERRASSINGEN Vlissingen, Industrieweg 23, 0118-410800 APK ZONDER Direct online afspraak plannen Goes, Pearyweg 10, 0113-214810 VERRASSINGEN All-inclusive voor maximaal

Een taxatie nodig voor uw nieuwbouw plannen?

Altijd binnen 3 dagen terecht

Altijd binnen 3 dagen terecht

De Jonge

Direct online afspraak plannen

9595 €29 €29 95 €2995 De Jonge All-inclusive voor maximaal

€29 De Jonge Altijd binnen 3 dagen terecht

Direct online afspraak plannen

All-inclusive voor maximaal

Of heeft u voor de bank een gevalideerde taxatie van uw huidige woning nodig? Kies dan

DeJonge

Goes, Pearyweg 10, 0113-214810 Vlissingen, Industrieweg 23, 0118-410800

De Jonge

voor een register taxateur!

Goes, Pearyweg 10, 0113-214810 Goes, Pearyweg 10, 0113-214810 Industrieweg 23, 0118-410800 All-inclusiveVlissingen, voor maximaal

Cees Kole

Vlissingen, Industrieweg 23, 0118-410800

Direct online afspraak plannen BIEZELINGSESTRAAT 38 | 4 421 BS KAPELLE

Altijd binnen 3 dagen terecht

De HELE ZOMERCOLLECTIE VERRASSINGEN 50% en 70% KORTING!!! APK ZONDER

0113 34 26 14 | 06 53 40 53 22 INFO@CEESKOLE.NL | W W W.CEESKOLE.NL

met uitzondering van basis- en nieuwe collectie

Mijn kind wordt gepest en het raakt me. Tijd voor verandering! Ik help graag!

Cederlaan 2b, Kapelle | Tel. 06 - 12908986 info@highfivekapelle.nl | www.highfivekapelle.nl

Kantoorruimte te huur in Yerseke

Uw pers

Wij zijn gesloten vanaf 3 augustus tot en met 25 augustus. Vanaf 26 augustus staan wij weer voor u klaar!!

Goes,Pearyweg10,01 3-214810 Vlis ingen,Industrieweg23,01 8-41080

bij SSK keukens

In het centrum van Yerseke, op een A-locatie in de Vierstraat 28 komt de 1e verdieping te huur.

OPENINGSTIJDEN:

Het betreft werk- en spreekkamers met eigen toilet en keuken. Voldoende eigen parkeerruimte. Aanvaarding vanaf 1 november 2021. Voor informatie kunt u mailen naar 1 09-07-2021 12:46 admin@jpadmos.com

ai162582759826_KP60 vakantie.pdf

DORCAS, in actie voor de allerarmsten

M

CY

CMY

Stationssingel 10, 4421 BG Kapelle 0113 - 340 540 info@kopietje.nl www.kopietje.nl

K

Dinsdag 09.00-12.00 uur Woensdag 09.00-12.00 uur 13.00-17.00 uur Donderdag 09.00-12.00 uur 13.00-17.00 uur Vrijdag 09.00-12.00 uur 13.00-17.00 uur ‘s avonds op afspraak Zaterdag 09.00-15.00 uur

Volg ons ook op facebook!

Goudverf

VERF en TOEBEHOREN Uw persoonlijke keuken

Y

MY

www.eloisemode.nl

PRINT- EN KOPIESHOP

C

CM

Dorpsstraat 70 4413 BN Krabbendijke - Tel. 0113-26 99 59

Wij zijn van 23 juli tot 20 augustus vanwege uitstekend advies en service vakantie en technisch onderhoud gesloten! bij SSK keukenstudio WWW.GOUDVERF.COM

Vanaf DV maandag 23 augustus zijn wij u weer graag van dienst!

06-40 64 92 39 info@goudverf.com

Verzending, afhalen en bezorgen mogelijk!

Uw persoonlijke keuken KP60

8

95

bij SSK keukenstudio

SSK Keuk Kloosterw 4421 PV K Industriete ‘De Smokk 0113 - 33 0

Uw persoonlijke keuken bij SSK keukenstudio

SSK Keukenstudio Kloosterweg 6, 4421 PV Kapelle Industrieterrein ‘De Smokkelhoek’ Tel. 0113 - 33 00 04

SSK Keukenstudio Kloosterweg 6 4421 PV Kapelle Industrieterrein ‘De Smokkelhoek’ 0113 - 33 00 04

SSK Keukenstudio Kloosterweg 6 4421 PV Kapelle Industrieterrein ‘De Smokkelhoek’ 0113 - 33 00 04

SSK Keukenstudio Kloosterweg 6 4421 PV Kapelle

Een keuken bij SSK... 9 Unieke eigen service

9 Nederlands fabricaat

9 Uitstekende garantie

9 Persoonlijk advies

Een keuken bij SSK... 9 Unieke eigen service

9 Nederlands fabricaat

9 Uitstekende garantie

9 Persoonlijk advies

9 Eigen montageafdeling

9 Duidelijke informatie

9 Fotorealistisch ontwerp

9 Heldere afspraken

9 Alles in één hand!

9 Korte lijnen

9 Uitsluitend topkwaliteit

Een keuken bij SSK... 9 Unieke eigen service

9 Nederlands fabricaat

9 Uitstekende garantie

9 Persoonlijk advies

9 Eigen montageafdeling

9 Duidelijke informatie

9 Fotorealistisch ontwerp

9 Heldere afspraken

9 Alles in één hand!

9 Korte lijnen

9 Uitsluitend topkwaliteit


De Scheldepost Woensdag 21 juli 2021

9

IN H ET KO RT

Maarten Hage lijsttrekker CDA Kapelle

Bibliotheken Kapelle en Wemeldinge

Tijdens de Algemene Ledenvergadering,

terug naar normaal

gehouden op 8 juli in het Dorpshuis

Met de versoepelingen van de

te Schore, heeft CDA Kapelle

coronamaatregelen gaan ook de

gemeenteraadslid Maarten Hage

bibliotheken in Kapelle en Wemeldinge

verkozen tot lijstrekker. Maarten Hage

weer stapsgewijs terug naar normaal.

is 40 jaar en woont met zijn gezin

Zo worden inmiddels de reguliere

in Biezelinge. Hij is werkzaam als

openingstijden weer gehanteerd en kan

beveiligingsadviseur bij Colijn Beveiliging

er weer gebruik worden gemaakt van

in Kloetinge. Naast zijn politieke

de computers, studie- en werkplekken

activiteiten is Maarten in verschillende

en de leestafel. Het dragen van een

rollen maatschappelijk actief in Kapelle,

mondkapje in de vestigingen is niet

Biezelinge en omgeving. De verkozen

meer verplicht en registeren is alleen

lijsttrekker wil graag vanuit een verbindend

nog gewenst wanneer men langere tijd

midden vorm en inhoud geven aan dat wat

in de bieb wil verblijven. Wel wordt er in

de komende jaren nodig is in de Kapelse

de vestigingen nog een maximaal aantal

politiek. De ALV heeft verder bepaald

bezoekers toegelaten om de anderhalve

dat Ernest Franken (44) uit Kapelle de

meter afstand te kunnen waarborgen en

de pilot Boomerweb. Met de Medicatie

het dashboard waardoor dit direct kan

nummer 2 zal zijn op de lijst en Diederik

is de bieb nog niet onbemand geopend.

Controle App teken je medicatie digitaal

worden opgepakt. Cederhof werkt voor

van der Maas (21) uit Wemeldinge de

Als de situatie omtrent het coronavirus

af. Daarmee hopen ze de zorg nog

deze pilot samen met huisartsenpraktijk

nummer 3. Wethouder Siwart Mackintosh

zich positief blijft ontwikkelen, hoopt de

veiliger te maken. Met Boomerweb is altijd

Bruelis en huisartsenpraktijk de Jong en

uit Wemeldinge keert terug als lijstduwer.

bibliotheek in september ook weer met

een actuele toedienlijst voor medicatie

van der Wel. Omdat de ervaringen bij alle

Wanneer het CDA na de verkiezingen

verschillende activiteiten en cursussen te

beschikbaar en medicatiemomenten

betrokken partijen positief zijn bevonden

eventueel verantwoordelijkheid zou gaan

kunnen starten. Voor een overzicht van de

kunnen niet ongemerkt worden

is ervoor gekozen om uit dit initiatief uit

dragen in het college is hij kandidaat

actuele openingstijden en de agenda kunt

overgeslagen. De bekwaamheidscheck

te breiden. Het streven is om 17 augustus

wethouder. De rest van de kandidatenlijst

u terecht op bibliotheekoosterschelde.nl.

maakt inzichtelijk door wie een dubbele

bij alle cliënten van het verpleeghuis van

controle van risicovolle medicatie

eerder genoemde praktijken te werken met

en het verkiezingsprogramma zullen

Van links naar rechts: Ernest Franken, Maarten Hage en Diederik van der Maas

worden vastgesteld tijdens de Algemene

Huisartsen van Kapelle en Cederhof

mag worden uitgevoerd. Zo wordt de

Boomerweb. In het najaar zullen ook de

Ledenvergadering in november 2021.

verbeteren medicatie veiligheid

foutkans verkleind. Als er desondanks

cliënten wijkverpleging deze innovatieve

Sinds 3 juni jl. is Cederhof gestart met

iets niet goed gaat is dit inzichtelijk in

werkwijze gaan volgen.

MINI’S

P ETRA KERK

Gezocht:

In de week van 21 juni jl. hebben

Geven of nemen?

Echtpaar voor midweek-vakantie als

18 collectanten hun steentje bij

Het is zaliger te geven, dan te ontvangen. (Handelingen 20:35b)

chauffeur en huishoudelijke hulp.

gedragen aan de collecte voor de

2e week van september. Het betreft

MLD stichting. Samen hebben we

Uit vele onderzoeken blijkt dat

alleen maar geven geven en nog eens

oudere mensen, geen verzorging. Tel:

een mooi bedrag van 1.018,36 euro

mensen die geven gelukkiger zijn

geven? Dit klinkt eenvoudig maar zo is

06 50 65 12 76.

ontvangen. Hartelijk dank voor uw

dan mensen die alles voor zichzelf

het helaas niet. Vaak verwachten we

bijdrage en nogmaals een bedankje

houden. Het geven is vaak ook sterk

dat de ander de eerste stap zet in het

richting de collectanten.

cultuur bepaald. Wij westerlingen

geven. Het geheim van dit geluk zit

zijn vaak van het hamsteren en goed

opgesloten in het woord: liefde. Het

Aangeboden: Gratis boeken halen of boeken brengen. Minibieb Korenbloem 15

Bekijken:

voor onszelf zorgen. Als het even

toppunt van weggeven en liefde is:

Kapelle.

Schuurverkoop, mooie kleding en nog

kan, proberen we ook anderen voor

het dierbaarste wat u heeft, weggeven

veel meer spulletjes. Op zaterdag 24

ons karretje te spannen om daar dan

aan uw vijanden. Wilt u hiervan een

Gezocht:

juli. Van 10 tot 16.00 uur. Chezeeweg

zelf weer beter van te worden. Dit is

voorbeeld? God heeft Zijn Zoon Jezus

Jong gezin zoekt woning regio

16a Wemeldinge.

eigenlijk bijzonder als we zien dat onze

gegeven voor mensen die Hem haten

Kapelle / Goes / Middelburg.

basisvoorzieningen van eten, warmte

en Hem niet nodig denken te hebben.

Woonopp. +100 m2, perceelopp. +400

Te koop:

en veiligheid al lang vervuld zijn. Is

Wilt u Hem ontvangen? (Leestip: 1

m2, min. 3 slaapkamers. Voorkeur

Monitor EIZO LCD Color 24 inch +

het geheim van gelukkig worden dan

Johannes 4:7-21)

voor vrije ligging. Bel of app 06 81 86

toetsenbord Logitech Corded 280 E,

73 92.

7in prima staat, wegens verhuizing en geen desktop meer. Prijs samen € 50

Bedankt:

euro. Tel: 06 38 07 52 28.

Een particuliere mini plaatsen is helemaal gratis! Lever je mini aan via de website scheldepost.nl Voor bedrijven, politieke of commerciële diensten of de verkoop/verhuur van een (vakantie)huis kan een commerciële mini geplaatst worden voor €19,00. Dat kan via de knop 'commerciële mini aanleveren'.

Opgenomen op verzoek van de Petrakerk Kapelle. www.petrakerkkapelle.nl of mail naar: eckapelle@petrakerkkapelle.nl


10

De Scheldepost Woensdag 21 juli 2021

Uw vacature hier plaatsen? Het is mogelijk om hier uw vacature te plaatsen. Informatie of reserveren? Bel vrijblijvend: 0113 70 02 02 of mail naar support@trainews.nl.

WORD JIJ ONZE NIEUWE VRACHTWAGENCHAUFFEUR? FULLTIME / VESTIGING KRABBENDIJKE Wil jij werken in een toonaangevend en groeiend bedrijf met eerlijke, gezonde producten? Lees dan snel verder! WAT GA JE DOEN? Vanaf onze vestiging in Krabbendijke draai jij je vrachtwagen – volgeladen met appels en peren – de weg op. Je bent op weg naar het distributiecentrum om daar mooi op tijd je eerste lading te lossen. Met behulp van een elektrische pompwagen los je de producten en laad je de retourgoederen weer in. Je checkt de lading, zet alles goed vast en rijdt door naar de teler. Hier laad je de wagen vol met een nieuwe voorraad appels en peren die je lost bij een van onze vestigingen.

WIE BEN JIJ? Je bent enthousiast, positief en betrokken bij onze producten. Bovendien beschik je over goede communicatieve vaardigheden en kun je goed zelfstandig werken. VERDER HEB OF BEN JE: • Een rijbewijs CE en code 95. • Beschikbaar voor de vroege en late dienst. • Geen moeite met het rijden op verschillende vrachtwagens. WAT BIEDT VOGELAAR VREDEHOF JOU: • Rijden door heel Nederland. • Een mooie vergoeding voor het rijden in de ochtenden en avonden. • Modern arbeidsvoorwaardenpakket. • Uitzicht op vast dienstverband.

SPECIALIST IN HARDFRUIT Vogelaar Vredehof zorgt er dagelijks voor dat miljoenen consumenten kunnen genieten van de lekkerste appels en peren. Het familiebedrijf is binnen een aantal generaties uitgegroeid van teeltbedrijf tot internationaal handels- en verpakkingsbedrijf en service provider van enkele van de grootste retailers ter wereld.

MEER INFORMATIE? Check onze website: www.vogelaar.com of solliciteer direct via sollicitatie@vogelaar.com

Gevraagd:

MEDEWERKER Wij zoeken op korte termijn een gemotiveerde medewerker voor werkzaamheden in ons schaaldierenbedrijf. Werkzaamheden bestaan uit het verpakken van onze kreeften en krabben. Houd jij van aanpakken? Stuur je sollicitatie naar pieter@verwijskreeftenparken.com of telefonisch aanmelden tijdens kantooruren. Wij bieden een prima salaris en een goede werksfeer.

Verwijs’ Kreeftenparken b.v. Havendijk 13, 4401 NS Yerseke Tel. 0113-57 17 02


De Scheldepost Woensdag 21 juli 2021

Wij zijn op zoek naar: Algemeen medewerker binnendienst/chauffeur Geen groot rijbewijs nodig!

Winkelmedewerkster voor de zaterdagen en vakanties.

Wij zijn op zoek naar een:

• Jong, gemotiveerd persoon die van aanpakken weet

• Ervaring is geen pré • Betreft een fulltime functie • Werkzaamheden zijn het monteren van kunststof- en aluminiumkozijnen, zonwering etc. Ben jij enthousiast en leergierig? Neem dan snel contact met ons op! Havenoordseweg 5a - Waarde 0113 - 34 87 48 - info@willeboerkozijnenglas.nl

Korringaweg 33 - Yerseke - tel. 0113 - 57 09 30 info@vanaszeeland.nl

Roem van Yerseke zoekt nieuwe medewerkers:

• Medewerker verkoop binnendienst • Medewerker ondersteuning inkoop/ garnalenverwerking • Medewerker kwaliteitsdienst • Medewerker hatchery • Medewerker off bottom oesterkweek • Machinebedienden versbedrijf & conserven • Heftruckchauffeur • Monteur elektrisch Meer informatie op de website: www.roemvanyerseke.nl/nl/vacatures

11


12

De Scheldepost Woensdag 21 juli 2021

Heb jij, ben jij: Een passie voor agrarisch. Heb jij, Bereid ben jij:om in teamverband op de jaargetijden van de natuur in te spelen? Een passiejevoor agrarisch. Hiervoor die perioden van het jaar 6 dagen per week in te zetten? Bereid om in teamverband op de jaargetijden van de natuur in te spelen? Interesse in afwisselende werkzaamheden. Hiervoor perioden van het jaar 6 dagen per week in te zetten? Geen 8 totje5die mentaliteit. Interesse in afwisselende werkzaamheden. Geen 8 tot 5 mentaliteit. Wij zijn op zoek naar: Machinisten (tractor) met rijbewijs T en CE of bereid dit te gaan halen. Compost operator, verantwoordelijk voor mestverwerking. Technische man (allround monteur), met rijbewijs CE of bereid dit te gaan halen.Is een van bovenstaande jou op het lijf geschreven? joop@jvanleijsen.nl Gelijk een afspraak kan natuurlijk ook, bel 0166-612394 . Mestdistributie J. van Leijsen BV, Pelleweg 1, 4693 SE Poortvliet. www.jvanleijsen.nl


De Scheldepost Woensdag 21 juli 2021

13

Wij verhuren alles

Wij verhuren alles voor voorde de klusser! klusser!

SCHADE? Geen probleem

Wij verhuren alles

Handelsweg Handelsweg 41 4421 4421 SH SH Kapelle Kapelle

voor de klusser!

Telefoon Telefoon 0113 0113 - 343436 343436 Mobiel 06 51 825793 kosterautoschade@live.nl kosterautoschade@live.nl

Molendijk 10 • Yerseke Tel. 0113 - 57 22 77 • Fax 0113 - 57 44 77 Tel. privé: 0113 - 57 49 41 • • • • • • • • • •

machines & gereedschappen

machines & gereedschappen Denk eens na over daglenzen!

verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s onderhoud van alle merken APK-keuringen erkend keuringsroetmetingen bedrijf financiering APK schadereparatie + spuiten LID aircoservice + reparatie gratis leenauto AUTO haal- en brengservice banden, schokdempers, uitlaten, accu’s enz.

OCCASIONS:

machines & gereedschappen

Ooststraat 7 | Kapelle Tel. 0113 344820

www.csinkebv.nl

www.snipperbv.nl

Kersenweg 5, Kruiningen, 0113 - 50 64 99

www.csinkebv.nl

www.snipperbv.nl

Kersenweg 5, Kruiningen, 0113 - 50 64 99 www.csinkebv.nl www.snipperbv.nl

www.booneoptiek.nl

Kersenweg 5, Kruiningen, 0113 - 50 64 99

Fiat Panda 1.2

75.895 km € 3.750,-

Airco

bj. 2008

Mercedes A160

127.000 km € 6.250,-

Avantgarde, airco

Peugeot 107 1.0-12V

bj. 2010

76.157 km € 5.450,-

Airco, urban move

Toyota Aygo

bj. 2013

117.000 km € 3.850,-

Airco

Praten lucht op!

bj. 2009

VW Polo Tdi

211.000 km € 4.750,-

Airco, comfortline

VW Golf 1.4 TSI

Hoi! Ik ben Carlein We hebben een rolstoelbus nodig! Alleen die is heel duur en kunnen wij niet betalen. Daarvoor hebben we jullie hulp nodig. Wij sparen kroondoppen en plastic doppen.

De Luisterlijn is er voor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor. Anoniem, dag en nacht.

bj. 2011

123.434 km € 7.950,-

Highline, airco

bj. 2011

Ford Ka 1.2 Titanium 106.891 km € 5.300,Airco

bj. 2013

Ford Ka 1.2 Titanium 89.975 km € 3.950,Airco

bj. 2009

Ford Titaniumecoboost 63.213 km € 9.450,Airco

bj. 2013

Bel

0900-0767

Welke doppen kun je sparen? - Alle kroondoppen, dus doppen van bierflessen enz.

of chat via deluisterlijn.nl

Wil je leren reanimeren, een cursus EHBO aan baby’s en kinderen volgen of ga je voor de cursus uitgebreide EHBO? Het kan allemaal bij het Rode Kruis afdeling Kapelle.

Kijk voor alle informatie op www.rodekruis.nl/zeeland of neem contact op via bevelanden@rodekruis.nl

Industrieweg 1 | 4401 LA Yerseke | Tel. (0113) 57 16 99

BOVAG PECHHULP - ZOMER-/WINTERBANDENOPSLAG AIRCOSERVICE - HAAL- EN BRENGSERVICE - LEENAUTO’S

- Alle plastic doppen met een recycle teken erin, zie afbeelding.

Storing diagnose Onderhoud Ruitschade Schadereparatie

Kijk voor meer info op: carleinwilerbijzijn.nl

Voor verkoop zie onze site! Bij ons kunt u ook terecht voor verkoop en onderhoud van elektrische auto’s. Sinds 1970-2021

doneer!

Kijk op: www.doneeractie.nl/ bouw-een-thuis/-45822

ben jij lokaal zichtbaar?

Autoverhuur: Personenwagens - Bestelauto’s - 9-persoonsbussen Openingstijden maandag t/m vrijdag: 7.30 t/m 18.00 uur, za. 8.00 t/m 12.00 uur ’s avonds op afspraak

Vrijwillige hulp thuis in de laatste levensfase

Clarathuis.nl

www.autobedrijfdekramer. nl mail: info@autobedrijfdekramer. nl

DE ERKENDE ONDERNEMER ZORGT MET AANDACHT VOOR UW WARMTE!

T 0113 - 34 31 42 Vroonlandseweg 4 4421 GK Kapelle

M 06 - 51 09 75 70 E cdekok@solconmail.nl


14

De Scheldepost Woensdag 21 juli 2021

Uw familiebericht hier plaatsen? Het is mogelijk hier uw familiebericht te plaatsen. Denk aan een jubileum, trouwdag, geboorte, overlijden of een dankbetuiging. Uw uiting kan naar uw eigen wensen en op een persoonlijke manier samengesteld worden. Naast de algemene kennisgeving is het ook mogelijk om uw medeleven te betuigen in een bericht op deze pagina. Informatie of reserveren? Bel vrijblijvend: 0113 70 02 02 of mail naar support@trainews.nl

Heel verdrietig zijn wij na het veel te vroeg overlijden van onze lieve dochter

Liesbeth Haverhoek

Liesbeth

Ze was pas 54 jaar Lieverd, we gaan je zo missen ! Vrouw van Mikel Kraat Mama van Melvin en Karlijn Wemeldinge, 15 juli 2021 Wilhelminastraat 8, 4424 BC

Met groot verdriet en diepe verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze lieve nicht

Woorden schieten tekort voor dit enorme verlies. Wij wensen Mikel, Melvin, Karlijn, Loes en Jan, schoonouders en vrienden veel kracht toe in deze moeilijke tijd. Familie Korstanje Ooms en tantes Neven en nichten

Jan en Loes Haverhoek Jacco, in liefdevolle herinnering

In liefde gedenken wij

Liesbeth Kraat-Haverhoek dochter van onze goede vrienden Jan en Loes Cor en Leuny Adriaanse en fam.

Uitvaartverzorging

DE BEVELANDEN’ Johan Hoekman Coolhofflaan 4 Rouwcentrum “Waardig” 4414 BK Waarde Koninginneweg 2 0113-50 41 99 4414 AM Waarde 06-50 88 40 62 www.mariva-uitvaart.nl

VOOR EEN ZORGZAME BEGELEIDING Geldeloozepad 20 | 4463 AJ Goes (0113) 311 444 | uitvaartzorgcentrum.nl

UITVAART ZORG Peter Butler Telefoon 01130113 340 340 381381| |Benonistraat | 4421 DN Kapelle Telefoon Benonistraat 3|34421 DN Kapelle www.peterbutler.nl || info@uitvaartpeterbutler.nl www.peterbutler.nl info@uitvaartpeterbutler.nl StiltehuisRouwcentrum: Peter Butler: Kitskinderscheweg 4421 PJ Kapelle Maalstede 1a 1,Kapelle

persoonlijke

Voor een uitvaart begeleiding Het adres voor een

Respectvol afscheid.


De Scheldepost Woensdag 21 juli 2021

FOTO PAG I NA

Door de lens van onze lezers In deze editie plaatsen we zomerse kiekjes. We krijgen veel mooie beelden binnen. Prachtige foto’s van natuurgebieden, dieren die genieten van het zonnetje en oogverblindende luchten. Daar worden wij ontzettend vrolijk van! We bedanken alle lezers voor de enthousiaste berichtjes en de mooie foto’s. Natuurlijk hopen we dat jullie nog meer zomerse kiekjes naar ons sturen. Heb je een mooie foto en wil je deze delen in De Scheldepost? Stuur je foto dan in via de website: scheldepost.nl, redactie@ trainews.nl of via WhatsApp 0113 70 02 02.

Kamelen bij Wemeldinge. Foto: Angelique vd Hoven.

Zomer in Biezelinge. Foto: Corry Francke

Afvalverwerking in het Kapelse bos. Foto: Jorin Sentse

‘’Prikkel de egel” komt regelmatig in mijn tuin kijken of het lopend buffet geopend is voor een hapje en een drankje. Foto: Viola Visbeen.

Een beetje kleur op deze donkere dag. Foto: Manja Bor

Eerste vakantiedag met een lekker wijntje. Foto: Cindy Haneveld.

15


16

De Scheldepost Woensdag 21 juli 2021

Week 29 021 - Acties geldig t/m zaterdag Kamperfoeliestraat 85, 4461 VM Goes Tel. 0113 220 948 | www.marosgoes.nl ma - zo gesloten | di, wo en vrij 8:30 tot 18:00 uur do 8:30 tot 20:00 uur | za 8:30 tot 16:00 uur

5,-

BBQ

RIB- EN HAASKARBONADE

5,-

PER PERSOON

RUNDGEHAKT

5,

MAGERE RUNDERLAPPEN

3,50

SPEKLAPPEN KILO

vers voordeel

KILO

geldig op 23 en 24 juli

500 GRAM

5,50

VANAF:

-

KILO

nieuwe Zeeuwse uien

KEUZE UIT 50 VLEES/VISSOORTEN

BBQ TOPPER

5,-

SHASLICKS 9 STUKS

SOEPVLEES EN HACHEEVLEES

3,50

SLAVINKEN EN BLINDE VINKEN  

5,-

OSSENHAASSPIES XXL

KIPSATÉVLEES VAN DE FILET    

3,-

RUNDSAUCIJZEN

500 GRAM

2 kilo

€1,-

8 STUKS

500 GRAM Kesselaar - van de Vreede V.O.F.

’s-Gravenstraat 2, 4431 AC ’s-Gravenpolder 0113 312021 | info@kesselaar-agf.nl www.kesselaar-agf.nl

Openingstijden

Wij zijn op vrijdag 8:00-17:30 en zaterdag 8:00-17:00 geopend.

BBQ TOPPER 4+1 GRATIS

5,-

6 STUKS

Online bestellen, afhalen en bezorgen mogelijk! www.Vleesbaas.com Luxe brood- en banketbakkerij

Openingstijden

IN DE ZOMER

Wie Veerweg 38, Kamperland - Tel. 0113 - 37 12tot563 kan telleern,bellen! kan De Gangmak

0113 - 321 321

Week 29+30, 19 t/m 31 juli:

Deze week op het menu

TIJGER BRUIN OF WIT

heel

KERSENFLAPPEN

3 voor

PIZZABROODJES

3 voor

VRUCHTENSLOF

Van 24 juli tot 5 september is de winkel alleen open op

zaterdagochtend van 9-12 uur

steak van de slager T-Bone

per 2

Bolletje van de maand juli: MERIENBOL

voor

Elke maandag:

Schoorse Bredeweg 1, Schore

5 BRODEN (bruin, wit, Zeeuws en volkoren)

Tel. 0113-341455 info@boerderijwinkelintanker.nl boerderijwinkelintanker

AFBAKSTOKBROOD

voor

1.99 3.99 4.49 6.25 1.49 1.10 9.00

Uit ons vleeswarenassortiment!

vangst van de week Kabeljauw met lamsoor en zeekraal

‘t Scheld 22 | Wemeldinge | 0113-620606

www.cascowemeldinge.nl

SCHOUDERHAM

100 gram

GEKOOKTE WORST

100 gram

EIERSALADE

100 gram

JONG BELEGEN KAAS

500 gram

1.00 1.24 1.49 5.98


De Scheldepost Woensdag 21 juli 2021

Kijk voor een complete bbq op:

www.slagerij-jankees.nl Varkenshaassaté

Flinke kropsla

per stuk

Mooie bosui

per stuk

Hollandse sperziebonen Grote watermeloen

500 gram

per stuk

0.69 0.69 1.69 1.99

per 500 gram

€ 5,98

Niet gespietst (los)

Speklapjes

per 500 gram

€ 5,49

Naturel/gemarineerd (Duroc)

4+1 gratis

Kip houthakker Bbq worstjes 

per 500 gram

€ 5,50

Uit eigen keuken UIT EIGEN KEUKEN 

per 100 gram

Heerlijke schouderham

€ 1,75

Weet wat je eet, en proef het verschil!

Zeeuwse kersen

Aanbiedingen zijn geldig van donderdag 22 t/m woensdag 28 juli. Kijk voor meer reclame in de winkel of kijk op www.slagerij-jankees.nl

Weststraat 23 | 4421 AC Kapelle | Tel. 0113-330938

NU 50% korting op vele artikelen zoals: speeltjes, krabpalen, halsbanden, klompen laarzen, enz. (exclusief voeding en aanbiedingen). Onze laatste verkoopdag is 31-07-2021. Vanaf 01-08-2021 zijn wij definitief gesloten.

www.slagerij-jankees.nl

Kersen te koop!! Kole Fruit B.V.

aanbiedingen geldig van woensdag t/m zaterdag

Chezeeweg 33a Wemeldinge

B R A S SBERRAI ES •SCEARF IEET A• RCI A AFETARIA

Afhaalmenu’s Cafetaria:

Diverse ovenschotels | drie-luik aperitief | tonijn sashimi | huisgemaakte vissoep en kreeftensoep | visbami | belegde broodjes | salades en meer!

g n i d e i b n a a k e e W 22 juli t/m 28 juli:

BBQ visspies met marinade € 5,95/250g Scampi spiesje (gemarineerd) € 1,75

Kom gezellig langs in de winkel of geef je bestelling telefonisch of via Whatsapp door via 0113 - 572079 Korringaweg 31, Yerseke Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.30 uur, zaterdag van 08.30 uur tot 16.00 uur. Voor de laatste nieuwtjes en aanbiedingen volg ons via @viswinkel.aquatritonmossel

BRASSERI

en ct u d ro p e k ij rl ee h ze on n va is Geniet thu

WEEKAANBIEDING Geldig van 21-07 t/m 25-07 2021

Duo van varkenshaas en tournedos met seizoensgroenten, bearnaisesaus en verse friet of Gebakken kabeljauwhaas met zeegroenten, mosterd-dillesaus en verse friet

€12,50

Sate-, of Schnitzel-, of Kibbeling menu

€9,50

Zie ook ons weekmenu op de voorpagina W. Kanaalweg 23-25, Wemeldinge | 0113-621262 Of kijk op onze website www.ietsanderswemeldinge.nl

17


18

De Scheldepost Woensdag 21 juli 2021

Fabiusstraat 100, 3248 AK Melissant Tel. 0187 - 60 36 30 - e-mail: cndonselaar@kliksafe.nl www.cordekaasboer.nl

Oude 30+ kaas oud en minder vet, kilo

Blikboterhamworst 100 gram

Verse scharreleieren 10 stuks

Aanbieding geldig op de markt in Goes en Yerseke

Tegen inlevering van deze bon

9. 0.99

LUXE MIXNOTEN 7,00

0.99

CASHEWNOTEN 6,00

95

Op de markt in Yerseke en Wemeldinge

400 gram

400 gram

WARM, MET OF ZONDER ZOUT

Kom lekker genieten van onze zomerkaart!

ONS RESTAURANT EN TERRAS IS WEER OPEN!

Natuurlijk ben je welkom om zo binnen te lopen, maar wil je verzekerd zijn van een tafeltje? Dan is reserveren zeker aan te raden!

Korringaweg 33 - Yerseke - tel. 0113 - 57 09 30

Genieten van vis! Weekaanbiedingen 20-07 t/m 24-07-2021

Zeebaarsfilet 4 HALEN 3 BETALEN Visslaatjes

huisgemaakt, 2 voor

Krabsalade

150 gram

Wilt u zeker zijn van een plekje? Reserveer dan van tevoren via: 0113 - 626 454

Roerbakvis 500 gram

6.95 3.90 7.95

Tot ziens bij Vishandel Van As Zeeland BV

Afhalen is ook nog steeds mogelijk!

Prinses Julianastraat 30, Wemeldinge | Tel. 0113 - 626 454 www.thongthairestaurant.nl | elke maandag en dinsdag gesloten

Schoudeeweg 1 | 4424 NB Wemeldinge Tel: 0113-626088 | info@schoudee.nl

www.schoudee.nl


De Scheldepost Woensdag 21 juli 2021

Reclameprijzen 21-07 t/m 31-07 * aanbiedingen zijn 2 weken geldig

Tomahawk Irish geportioneerd a 1,1 kg Runderentrecote Irish beef 2x200 gram Sucadelappen 2 x 180 gram Hamburger rund gekruid 2 x 140 gram

€25,50 € 8,95 € 3,55 € 1,95

per kilo per pak per pak

Varkenshaassate 5 x 80 gram Spare ribs gegaard Sweet & Juicy Speklappen gemarineerd 4x120 gram Varkensfiletlapjes gemarineerd 5 x 80 gram

€ 4,25 € 8,95 € 4,25 € 3,80

per pak per kilo per pak per pak

Hollandse Kipfilet per kilo Toscaanse kippenhaasjes omwikkeld met spek

€ 6,40 € 3,95

per kilo per 4 stuk

Ruscello blauwaderkaas 60+ Excellentia belegen 300 gram Vloerdesembrood wit of bruin Mini Kaiserbroodjes 10 stuks

€ 15,25 € 3,25 € 2,50 € 1,25

per kilo per stuk per stuk per zak

Sliptongen per 5 stuks diepvries Scampi spies 10x80 gram Gepaneerde visfrietjes

€ 11,80 € 10,95 € 4,65

per zak per pak per kilo

Aardbeien bakje a 500 gram € 2,95 Veldsla bakje a 125 gram € 1,49 Pink Lady per kilo € 2,95 Mesclun bakje a 125 gram € 1,10 Rode uien zak a 1 kilo € 0,79

per pak

Lekker voor bij de borrel! Kingkrab salade 130 gram € 2,69 per bakje Tonijn salade 130 gram € 1,99 per bakje Surimi salade 130 gram € 1,99 per bakje Noordzee salade 130 gram € 2,95 per bakje Garnaalkroketjes 4x 65 gram € 5,45 per doosje

Vis- en vleeshandel G&B Kreeft 35/ Wulk 8 4401 NZ, Yerseke 0113-57 45 48 info@genbyerseke.nl

Maandag en dinsdag gesloten Woensdag 09:00 tot 17:00 Donderdag en vrijdag 10:00 tot 17:00 Zaterdag 09:00 tot 15:00

19


20

De Scheldepost Woensdag 21 juli 2021

DIRECT DE BESTE PRIJS Afdingen is niet nodig De stuntprijzen vliegen u om de oren, als u op zoek gaat naar een nieuwe keuken. Maar wilt u echt de goedkoopste keuken? U heeft er tenslotte niets aan als de kwaliteit van uw keuken en de service na een paar jaar tegenvalt. Als landelijke aan­ bieder kopen wij groot en scherp in. Wij geven u direct de beste prijs met de meeste voordelen, ongeacht uw gezins­ situatie. Afdingen is niet nodig. Beloofd!

8159,-

6 , 9 Ruim 280 beoordelingen Qasa.nl | juli 2021

Pelma is onderdeel van

Amundsenweg 47, Goes | pelmakeukens.nl

Profile for Trainews Media

Scheldepost | week 29  

Scheldepost | week 29  

Profile for trainews

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded