__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Woensdag 14 juli 2021

lokale ondernemer Barney van Beek het gesprek “Ik ben al 335 keer nerveus geweest, maar dat houdt me wel scherp”

VOORPAG IN A

Feestelijke doop van Philipskercke III

Groot feest afgelopen zaterdag in Wemeldinge. Daar vond de officiële doop van het schip Philipskercke III plaats door de vrouw van burgemeester Naterop en Cees Nobel. De uitvoering werd gedaan door ZMS in opdracht van Johan/Digna Faasse & Zand Transport Partners. Dat bedrijf wil met het vrachtschip zand, grind en verhardingsmateriaal vervoeren.

Autoruitschade?

Foto: Suzan Fotografie

Lees het artikel verder op pagina: 5

Stichting Leergeld helpt steeds meer kinderen EEN ZORG MINDER!

DOOR STICHTING LEERGELD HOEVEN DE KINDEREN UIT GEZINNEN WAAR

MEER INFO?

GEWOON MEEDOEN MET HUN LEEFTIJDSGENOOTJES.

VIA: INFO@LEERGELDOOSTERSCHELDEREGIO.NL

ARMOEDE HEERST NIET LANGS DE KANT TE STAAN, MAAR KUNNEN ZE

LEERGELD OOSTERSCHELDE REGIO IS TE BEREIKEN

www.hetkompas-wemeldinge.nl

www.rodekruis.nl/zeeland

gaat verder in een nieuw jasje! Verder blijft alles gewoon zoals u dat van ons gewend bent

B R A S SBERRAI ES •SCEARF IEET A• RCI A AFETARIA

Clarathuis.nl

Autoruitschade?

WEEKMENU Voorgerechten:

BRASSE

Autoruitschade?

Zeeuwse vissoep of Carpaccio van ossenhaas, grana padano, kappertjes en truffelmayonaise

Hoofdgerechten:

Gebakken scholfilet met zeegroenten en witte wijnsaus of Mixed grill met seizoensgroenten en stroganoffsaus Bel 0113 - 251 700

Bel 0113 - 251 700

Van Dusseldorpstraat 36, Goes

Dessert: Bel 0113 - 251 700

Hontestraat 1, Rilland

contact@westerhofvoetexperts.nl

Goes / Rilland T - 0113 405165

www.westerhofvoetexperts.nl

Coupe aardbeien met boerenroomijs en slagroom

€22,50

Geldig van 14-07 t/m 18-07 2021

Een merk van

Kozijnen Zonweringen Overkappingen ascozeeland.nl

Graag vooraf reserveren! W. Kanaalweg 23-25, Wemeldinge | 0113-621262 www.ietsanderswemeldinge.nl

Klaproos 98 in Kapelle 0113-269491 stichtingbabyhope.org

OPENINGSTIJDEN Dinsdag/donderdag Zaterdag

10.00-16.00 uur 10.00-12.30 uur

Adresgegevens Ooststraat 13, 4421 CZ Kapelle Tel. 0113 - 340787 (tijdens openingsuren) www.dorcas.nl/winkels/kapelle/

DORCAS, in actie voor de allerarmsten

Hoi! Ik ben Carlein We hebben een rolstoelbus nodig! Alleen die is heel duur en kunnen wij niet betalen. Daarvoor hebben we jullie hulp nodig. Wij sparen kroondoppen, en plastic doppen. Kijk voor meer info op: carleinwilerbijzijn.nl

Doneer


2

De Scheldepost Woensdag 14 juli 2021

Nieuws- en informatiepagina van de gemeente Kapelle Bezoekadres : Kerkplein 1, Kapelle Postadres

: Postbus 79, 4420 AC Kapelle

Telefoon

: 14 0113

E-mail

: gemeente@kapelle.nl

Website

: www.kapelle.nl

Burgerzaken? Afspraak maken!

www.facebook.com/gem.kapelle

De balie Burgerzaken werkt op afspraak. U maakt een

@Gem_Kapelle

afspraak via www.kapelle.nl. Voor het maken van een

gemeentekapelle

afspraak kunt u ook langskomen of bellen naar 14 0113.

Afsluiting Lange Meet

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle informeren u over het

Door straatwerkzaamheden op de kruising Lange Meet – Gagelaar - de Doolhof sluiten

volgende:

we de Lange Meet af voor het doorgaande verkeer. Dit doen we vanaf maandag 19 t/m

VERGUNNINGEN

vrijdag 23 juli 2021. De Gagelaar en de Doolhof blijven bereikbaar. Wij vragen uw begrip voor de overlast.

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning 1

Afsluiting Biezelingsestraat vrijdag 23 juli

Maalstede 1 in Kapelle: het aanleggen van een in- uitrit.

De Biezelingsestraat wordt op vrijdag 23 juli van 7:00 tot 12:00 afgesloten

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere en uitgebreide

voor het doorgaand verkeer. Dit is nodig omdat voor hijswerkzaamheden een

voorbereidingsprocedure)

telekraan op de weg komt te staan. De hijswerkzaamheden vinden plaats ter

1

hoogte van de kruising Biezelingsestraat met de CD Vereekestraat. Het verkeer

2 Maalstede 1 in Kapelle: het aanleggen van een in- uitrit.

Ambachtsweg 9X in Kapelle: het bouwen van een loods.

wordt omgeleid. Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning 1

Langstraat 12 in Schore: het tijdelijk plaatsen van een caravan in de achtertuin.

Bekendmakingen De officiële bekendmakingen en kennisgevingen van de gemeente Kapelle

Verleende omgevingsvergunningen

maken we elektronisch bekend. Kijk hiervoor op www.officielebekendmakingen.

1

nl. Wilt u nieuw geplaatste bekendmakingen en kennisgevingen van uw buurt in

Biezelingsestraat 56 in Kapelle: het plaatsen van een verdieping op de aanbouw van de woning.

uw mailbox ontvangen? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden via www.overheid.

2 Ottertjes 61 in Kapelle: het gewijzigd uitvoeren van een verleende

nl/attenderingsservice. Onderstaande informatie in de Scheldepost is een extra

omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning.

service, geen officiële bron voor bekendmakingen. U kunt hier dan ook geen rechten aan ontlenen.

MELDINGEN 1

Dijkwelseweg 19 in Kapelle: het slopen van de schuur/garage.

Cederhof welzijn

Of heeft u andere vragen over uw administratie of financiën? Dan kunt contact opnemen

Gezellige middag met liedjes van toen!

Vrijwilligers gezocht!

Op donderdagmiddag 29 juli tussen 14.30-16.30 uur wordt er een gezellige middag

Formulierenbrigade: We zoeken vrijwilligers die cliënten kunnen ondersteunen bij het

georganiseerd in dorpshuis de Vroone in Kapelle. Zanger Hans Duine speelt voor u

op orde brengen van de administratie en kunnen helpen bij het invullen van eenvoudige

liedjes van toen. De entree van deze middag is gratis. U hoeft zich van tevoren niet op

formulieren en aanvragen. Hierbij wordt de zelfstandigheid van de cliënt gestimuleerd. Bij

te geven, maar kunt u registreren aan de deur. De entree is gratis, consumpties zijn wel

ingewikkelde zaken zal een medewerker welzijn ondersteunen.

met Cederhof Welzijn: 0113 - 34 34 74 of welzijnclienten@cederhof.eu

voor eigen rekening. Heeft u vragen over deze activiteit dan kunt u contact opnemen met Cederhof Welzijn 0113 – 34 34 74.

Informatieve huisbezoeken: Daarnaast zoeken we vrijwilligers die cliënten (75+‘ers) willen bezoeken voor een informatief huisbezoek. Tijdens deze bezoeken verstrekt

Huurtoeslag over 2020 aanvragen

de vrijwilliger informatie op het gebied van wonen, zorg en welzijn. De vrijwilliger

Sinds januari 2020 kunnen meer huurders huurtoeslag krijgen. De harde

signaleert en onderzoekt een eventuele hulpvraag. De vrijwilliger heeft contact met een

inkomensgrenzen zijn afgeschaft. Tot en met 2019 kon het recht op huurtoeslag in één

medewerker welzijn.

keer vervallen als de huurder een paar euro extra verdiende. Sinds 2020 krijgt men minder huurtoeslag als het inkomen stijgt. Maar het is niet meer zo dat bij een kleine

Spreekt bovenstaande u aan, wilt u zich graag

stijging de huurtoeslag plotseling helemaal wegvalt. Mensen die geen huurtoeslag

inzetten voor een ander en bent u op zoek naar

ontvangen en er wel recht op hebben kunnen nog tot 1 september 2021 huurtoeslag over

flexibel vrijwilligerswerk? Neem dan contact op met

2020 aanvragen. Dit kan via: www.belastingdienst.nl/toeslagen. Heeft u hier vragen over?

Cederhof Welzijn: 0113-34 34 74.

Hoi! Ik ben Carlein We hebben een rolstoelbus nodig! Alleen die is heel duur en kunnen wij niet betalen. Daarvoor hebben we jullie hulp nodig. Wij sparen kroondoppen, en plastic doppen. Kijk voor meer info op: carleinwilerbijzijn.nl

Doneer

Welke doppen kun je sparen? Alle kroondoppen, dus doppen van bierflessen enz. En alle plastic doppen met een recycle teken erin, zie afbeelding.


De Scheldepost Woensdag 14 juli 2021

Raadsflitsen 13 juli 2021

DOOR: A LY B RE E MHA A R

Tijdens deze laatste vergadering voor het zomerreces

identiteitskader dat Trainews Media eerder blijkt te

wel of niet kleinschalig dichter bij de randen van de

zijn veel besluiten genomen. De jaarrekening 2020

hanteren dan hij had verwacht. Hij liet wel onverkort

dorpen, verdeelden de raad. CDA wil zonnepanelen

bijvoorbeeld die een positief resultaat liet zien van

blijken dat hij de beleidskeuzes van de uitgever

vooral concentreren in de Willem Anna-polder, D66

ruim een miljoen euro. Er komt een raadswerkgroep

respecteert, waarin de raad hem ook bijviel. Hij wil in

ook langs de randen en SGP en D66 ook langs de

voor de samenwerking in de gemeenschappelijke

overleg met de directeur van de Scheldepost en de

snelweg, Gemeentebelang wil geen zonneparken

regelingen en tussen gemeenteraden. Hiermee wil

contractvoorwaarden laten onderzoeken.

op landbouwgrond. De Bouwsteen werd uiteindelijk

ngstijden sdag g dag

9.00 ‐ 17.00 uur 9.00 ‐ 17.00 uur 10.00 ‐ 13.00 uur

de raad voorkomen dat ze te ver af komt te staan van

aangenomen met een amendement van SGP die

die samenwerkingen waardoor controle moeilijker

Zuidhoek 4

bermen langs de A58 niet meer uitsluit van plaatsing

wordt. Een probleem waar meer gemeenten mee te

Tijdens de discussie over woningbouw in het al

van zonnepanelen.

maken hebben. De motie hiervoor van SGP, D66 en

geplande nieuwbouwproject Zuidhoek 4, is het

Gemeentebelang werd aangenomen.

uitdrukkelijk de wens van de raad de bewoners daarbij

Ook de Bouwsteen natuur en biodiversiteit werd

te betrekken. Zeker de bewoners van de Gildenstraat,

aangenomen. Twee moties van D66 om het

voor hen zal het een grote verandering zijn om

buitengebied meer bij de doelstellingen te betrekken

De vraag die Gemeentebelang stelde tijdens

woningbouw tegenover zich te krijgen terwijl ze altijd

en om het maaibeleid aan te passen, haalden het niet.

het vragenuurtje kreeg veel bijval in de raad:

een vrij uitzicht hadden. Ook is het de bedoeling in

in hoeverre kan de Scheldepost nog de vaste

de periode tot 2030, een nieuw bedrijventerrein te

Sluizenterrein

berichtgeving plaatsen van de gemeente Kapelle

ontwikkelen langs de Langeweg in de Willem Anna-

Een convenant afsluiten met bewoners, huurders,

zijn als aankondigingen voor gebeurtenissen die

polder. ‘Bedrijven die voldoende werkgelegenheid met

verhuurders en andere betrokkenen heeft het niet

op een zondag plaatsvinden, door de krant uit

zich meebrengen en bij voorkeur in de agrarische en

gehaald: er was onvoldoende draagvlak om die te

principe niet geplaatst worden? En ook advertenties

energiesector actief zijn.’ aldus wethouder Mackintosh.

tekenen. Het is nog net gelukt een Leidraad voor

Krant en zondag

wsgierig?

.deelcafedebuurvrouw.nl van zondag-openstellingen niet, bijvoorbeeld van

handhaving af te sluiten, geldig tot 1 april 2022. Een

winkels in Wemeldinge tijdens het toeristenseizoen?

Zon en wind

voorbereidingsbesluit dat direct ingaat is daarom

De uitgever hanteert een nieuw identiteitskader

De Bouwsteen Elektriciteit deel 2 is aangenomen door

dringend. Althans, als de gemeente er inderdaad

waarmee dit niet verenigbaar is. ‘Prima’, aldus

de raad. Daarmee heeft de raad criteria vastgesteld

voor wil zorgen dat er niet meer woningen verhuurd

Ganseman ‘maar dan kan het niet de krant zijn

waaraan initiatieven voor de bouw van zonneparken

worden dan nu het geval is. Het voorbereidingsbesluit

waarin wij onze vaste berichtgeving plaatsen.’ Een

elcafedebuurvrouw

(zonnepaneel-locaties) en windparken getoetst

is aangenomen, wel met de kanttekening dat de gang

groot deel van de raad is het ermee eens. Ook

kunnen worden. Kwesties als zonneparken wel of

van zaken ‘bepaald geen schoonheidsprijs verdient.’

de burgemeester was verrast door het nieuwe

niet op landbouwgrond, wel of niet langs de A58 en

(Gemeentebelang).

elcafedebuurvrouw

inghartelijk@gmail.com molendijk

6‐18697713 www.rodekruis.nl/zeeland

Stichting Leergeld helpt steeds meer kinderen

m langs!

straat 27

EEN ZORG MINDER! DOOR STICHTING LEERGELD HOEVEN DE KINDEREN UIT GEZINNEN WAAR ARMOEDE HEERST NIET LANGS DE KANT TE STAAN, MAAR KUNNEN ZE GEWOON MEEDOEN MET HUN LEEFTIJDSGENOOTJES.

AC Kapelle

HOVENIER & BESTRATING

doneer!

…doet alles voor uw tuin!

ontwerp aanleg onderhoud

bestrating blokhutten verlichting

T: 06 - 51 66 25 94 E: info@hbmolendijk.nl Kijk op: www.doneeractie.nl/ bouw-een-thuis/-45822

www.hbmolendijk.nl Openingstijden Woensdag Vrijdag Zaterdag

Vanaf woensdag 14 juli

9.00 ‐ 17.00 uur 9.00 ‐ 17.00 uur 10.00 ‐ 13.00 uur

3 halen 1 betalen

Nieuwsgierig? www.deelcafedebuurvrouw.nl

Wij/deelcafedebuurvrouw zijn /deelcafedebuurvrouw gesloten stichtinghartelijk@gmail.com vanaf tel. 06‐18697713 27 juli t/m Of kom langs! 18 augustus.

AFGELOPEN JAAR HEEFT STICHTING LEERGELD OOSTERSCHELDEREGIO DIRECT EN INDIRECT RUIM 1000 KINDEREN ONDERSTEUND MET ONDER MEER DE AANSCHAF VAN SCHOOLSPULLEN, BIJVOORBEELD: COMPUTER, AANSCHAF VAN EEN FIETS, BIJDRAGE VOOR SCHOOLREIS, ZWEMLES OF VOETBALSCHOENEN.

Weststraat 27

MEER INFO? LEERGELD OOSTERSCHELDE REGIO IS TE BEREIKEN VIA: INFO@LEERGELDOOSTERSCHELDEREGIO.NL

4421 AC Kapelle

Een taxatie nodig voor uw nieuwbouw plannen? Of heeft u voor de bank een gevalideerde taxatie van uw huidige woning nodig? Kies dan voor een register taxateur!

Cees Kole BIEZELINGSESTRAAT 38 | 4 421 BS KAPELLE

Van harte welkom!

0113 34 26 14 | 06 53 40 53 22 Dorpsstraat 50 - Krabbendijke

INFO@CEESKOLE.NL | W W W.CEESKOLE.NL

3


4

De Scheldepost Woensdag 14 juli 2021

Benefietstocht 2021 Benefietstocht 2021streek Door onze mooie Zeeuwse Benefietstocht 2021 Door onze mooie Zeeuwse streek Zaterdag 24 julistreek Door onze mooie Zeeuwse Afstand 18, 24 of 28juli km Zaterdag 24 Starttijd 10:0024 - 13:00 Zaterdag juli Afstand 18, 24 of 28 km Inschrijfgeld €4,- p.p. Starttijd Afstand Inschrijfgeld Starttijd Extra Inschrijfgeld Extra

*inclusief consumpties onderweg *vooraf aanmelden niet nodig *inclusief consumpties onderweg *vooraf aanmelden nietkm nodig Afstand 130 *inclusief consumpties onderweg

Extra

Starttijd *vooraf aanmelden08:30-09:00 niet nodig Afstand 130 km Inschrijfgeld €30,- p.p. Starttijd 08:30-09:00 Afstand 130 Inschrijfdatum Voorkm 10 juli Inschrijfgeld €30,p.p. Starttijd 08:30-09:00 Inschrijfdatum Voor 10 Opgeven via: tfcbezemer.acties@hotmail.com Inschrijfgeld €30,p.p.juli

10:00 -of 13:00 18, 24€15,28per kmgezin Max. €4,p.p. - 13:00 voor kinderen -10:00 Puzzeltocht Max.p.p. €15,- per gezin €4,- Informatieboekje met -Max. Puzzeltocht voor kinderen €15,- perincl. gezin geschiedenis foto’s -- Informatieboekje met Puzzeltocht voor e -2 bakje koffie of kinderen thee gratis incl. foto’s -geschiedenis Informatieboekje met bij e‘Zeeuws Genieten’ -geschiedenis 2 bakje koffie offoto’s thee gratis incl. bij Genieten’ - 2e‘Zeeuws bakje koffie of thee gratis bij ‘Zeeuws Genieten’

Inschrijfdatum Voor 10 juli Opgeven via: tfcbezemer.acties@hotmail.com Opgeven via: tfcbezemer.acties@hotmail.com

*inclusief lunch en consumpties onderweg *inclusief lunch en consumpties onderweg

Na een leuke fietstocht afsluiten met een ijsje! *inclusief lunch en consumpties onderweg Na een leukeHaltestraat fietstocht afsluiten met een ijsje! Coremans, 78, Rilland Na een leuke fietstocht afsluiten met een ijsje!

Coremans, Haltestraat 78, Rilland Coremans, Haltestraat 78, Rilland

Openingstijden Woensdag Vrijdag Zaterdag

Uw adres voor gasflessen nieuw en omruil voor camping, boot, caravan, bbq, campers etc.

9.00 ‐ 17.00 uur 9.00 ‐ 17.00 uur 10.00 ‐OPENINGSTIJDEN 13.00 10.00-16.00 uur uur Dinsdag Donderdag 10.00-16.00 uur

Nieuwsgierig?

Zaterdag

10.00-12.30 uur

Adresgegevens www.deelcafedebuurvrouw.nl Ooststraat 13 CZ Kapelle /deelcafedebuurvrouw4421 Openingstijden Tel. 0113 - 340787 openingsuren) Woensdag 9.00 ‐(tijdens 17.00 uur /deelcafedebuurvrouw www.dorcas.nl/winkels/kapelle/ Vrijdag 9.00 ‐ 17.00 uur stichtinghartelijk@gmail.com Zaterdag 10.00 ‐ 13.00 uur DORCAS, in actie voor de allerarmsten tel. 06‐18697713

Nieuwsgierig? Of kom langs! www.deelcafedebuurvrouw.nl Weststraat 27 /deelcafedebuurvrouw 4421 AC Kapelle /deelcafedebuurvrouw

Openingstijden Woensdag 9.00 ‐ 17.00 uur Openingstijden Vrijdag 9.00 ‐‐ 17.00 17.00 uur uur Woensdag 9.00 Openingstijden Zaterdag 10.00 Vrijdag 9.00 ‐‐‐ 13.00 17.00 uur uur Woensdag 9.00 17.00 uur Zaterdag 10.00 ‐ 13.00 Vrijdag 9.00 ‐ 17.00 uur uur Nieuwsgierig? Zaterdag 10.00 ‐ 13.00 uur Nieuwsgierig? www.deelcafedebuurvrouw.nl

stichtinghartelijk@gmail.com

dijkwelsestraat 36 4421 AH Kapelle 0113 341540 | kapelle@hubo.nl

tel. 06‐18697713

#HuboHelpt

www.deelcafedebuurvrouw.nl Nieuwsgierig? /deelcafedebuurvrouw www.deelcafedebuurvrouw.nl /deelcafedebuurvrouw /deelcafedebuurvrouw stichtinghartelijk@gmail.com stichtinghartelijk@gmail.com tel./deelcafedebuurvrouw 06‐18697713

Of kom langs!

Kijk voor alle informatie op Weststraat 27of neem www.rodekruis.nl/zeeland contact op via 4421 bevelanden@rodekruis.nl AC Kapelle

tel. 06‐18697713 stichtinghartelijk@gmail.com tel. 06‐18697713 Of kom langs! Of kom langs! Weststraat 27 Weststraat 27 Of kom 4421 AClangs! Kapelle 4421 AC Kapelle Weststraat 27 4421 AC Kapelle


De Scheldepost Woensdag 14 juli 2021

KE RKDIE N ST E N

Kerkdiensten Zondag 18 juli

Biezelinge Christelijk Gereformeerde Kerk 10.00 uur

Ds. A.G.M. Weststrate

17.00 uur

Ds. A.G.M. Weststrate

Doopdienst

Protestantse Gemeente 10.00 uur

Mw. Ineke Bakker

Sommelsdijk

Foto: Suzan Fotografie Kapelle

VOOR PAG I NA

Hervormde Gemeente Het is gezellig druk op de kade

toevoegen. Dat is een binnenvaartschip

product. Mobiel heeft voor dit type motoren

van Wemeldinge. Veel mensen zijn

met een dubbele wand. “Na een aantal

een smeerolie ontwikkeld waardoor er

nieuwsgierig naar de scheepsdoop van

gesprekken met Johan hebben we een

minder keren ververst hoeft te worden.

Gereformeerde Gemeente

de Philipskercke III. Speciaal voor deze

tekening van het schip ontworpen. Het

Dat is ook een flinke besparing en beter

10:00 uur

Ds. J. IJsselstein

gelegenheid worden de bezoekers

hielp ook mee dat we de kennis in huis

voor het milieu. Je kan het dus als volgt

16:30 uur

Ds. J. IJsselstein

getrakteerd op een hapje en een drankje.

hadden om zo’n schip te bouwen. We zijn

samenvatten: het schip neemt meer tonnen

Volgens Cees Nobel, algemeen directeur

gestart met het casco. Die is gebouwd

mee met een lager brandstofverbruik

Hansweert-Schore

van Zeeland Maritime Services, hoort dat

in Polen. Bij het ontwerpen van het schip

dan vergelijkbare schepen terwijl het

Protestantse Gemeente

ook bij zo’n bijzondere gelegenheid. “Het

hebben we op een aantal dingen gelet.

dezelfde afmetingen heeft. Het schip heeft

9.30 uur

is al met al toch een grote investering

Zo is het gewicht van het casco circa

mede dankzij de ecologische ingrepen

geweest om het schip te bouwen. We

veertig ton lager dan een conventioneel

een Green Award Gold gewonnen in

Wemeldinge

vonden de doop daarom een geschikt

casco. Daarnaast heeft het casco een

Rotterdam. Bij die uitreiking werden diverse

Vrije Evangelische Gemeente

moment om er wat gezelligheid aan te

zogenaamde waterlijn verlenger. Dat leidt

schepen beoordeeld in onder meer de

10.00 uur

koppelen.”

ertoe dat het schip zestig ton zand per reis

categorie uitstoot van fijnstof/stikstof en

meer mee kan nemen dan een gebruikelijk

de Philipskercke III rolde daar als winnaar

Protestantse Gemeente

schip.”

uit. Met die waardering waren we ook erg

10.00 uur

Opdrachtgever Johan/Digma Faasse & Zand Transport Partners wilden graag een dubbelwandig beunschip aan hun vloot

“We zijn een jaar bezig geweest met de bouw”

10.00 uur

Ds. L.C.P. Deventer

Ds. A.C. den Hollander

Br. J. Moeleker

Ds. DHJ Steenks

tevreden.” Duurzaam Bij de bouw van het schip is er ook

Compleet schip

rekening gehouden met het milieu,

Nadat het gehele werkproces is afgerond,

aldus Cees. “Doordat we een zuinige

is het schip klaar voor gebruik. “We zijn

Volvo-motor hebben geplaatst zal ook

in totaal een jaar bezig geweest met de

de Co2-uitstoot van het vrachtschip

bouw. We zijn daarom ook zeer verheugd

afnemen. Daarnaast is er sprake van

dat mevrouw Naterop het schip heeft

een lager brandstofverbruik. Tenslotte is

gedoopt. Het is altijd weer een bijzondere

de smeerolie voor de motor een Mobiel

gebeurtenis om het eindresultaat te zien.” COLOFON

Dit is een weekelijkse uitgave van Trainews SUD O KU

Media. Wij zijn bewust met het milieu bezig,

Puzzel mee en maak kans op een cadeaubon!

jij als trouwe lezer ook? Leg dan deze uitgave na het lezen bij het oud papier zodat de krant wordt gerecycled. Samen zorgen we voor een prettig leesbare krant en een schoner milieu.

Wie deze puzzel goed weet in te vullen, maakt kans op een cadeaubon t.w.v. € 10,- te besteden bij diverse lokale ondernemers in heel Midden-Zeeland!

Redactie: Wil je de redactie attenderen op een activiteit of onderwerp? Dat kan heel

Stuur het juiste antwoord voor maandag a.s. in via onderstaande website

eenvoudig via de website.

of stuur de oplossing naar Kerkplein 3, 4401 ED Yerseke. Vermeld bij uw

Website:

postverzending uw NAW-gegevens. De naam van de winnaar wordt in de

scheldepost.nl

volgende uitgave gepubliceerd.

Contact: Trainews Media

Website: scheldepost.nl/puzzel

Kerkplein 3 | 4401 ED Yerseke 0113 70 02 02 | trainews.nl

De winnaar van vorige editie is:

Oplossing van de vorige editie:

Ruby Hoorenman

48681

5


6

De Scheldepost

ai162582759826_KP60 vakantie.pdf

Woensdag 14 juli 2021

1

09-07-2021

12:46

PRINT- EN KOPIESHOP

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

Stationssingel 10, 4421 BG Kapelle 0113 - 340 540 info@kopietje.nl www.kopietje.nl

Vanaf DV maandag 23 augustus zijn wij u weer graag van dienst! KP60

K

Weihoek 14 | 4416 PX Kruiningen | Tel. 0113 - 760905

Wij zijn van 23 juli tot 20 augustus vanwege vakantie en technisch onderhoud gesloten!

Nog steeds volop keuze in perkplanten, vaste planten, heesters, zaden.

Goudverf VERF en TOEBEHOREN uitstekend advies en service WWW.GOUDVERF.COM

06-40 64 92 39 info@goudverf.com

Verzending, afhalen en bezorgen mogelijk!

2e BEMESTING voor GRAS en BORDERS

Uit elkaar? Kies voor scheiden in overleg. www.scheidingspraktijk.nl

Wim Folmer

06 50 20 44 88 w.folmer@scheidingspraktijk.nl

Scheidingsconsulent

Gezond blijven en fit worden is nu belangrijker dan ooit! :Personal training :Duo training :Deskundig voedingsadvies :Yoga

Denk eens na over daglenzen! Ooststraat 7 | Kapelle Tel. 0113 344820 www.booneoptiek.nl

Kom langs voor een intakegesprek of bezoek de website en bekijk de mogelijkheden. 06-10481129 www.naylabelza.nl Nayla Belza Personal Training Dorpsstraat 57, Wemeldinge

TUINCENTRUM DE KEIJZER NOORDSTRAAT 59 | BIEZELINGE | TEL 0113-343137

KASTEN, WERKBLADEN en KEUKENAPPARATUUR • ruime keus • laagste prijs • wisselend assortiment

KEUKEN OUTLET WINKEL

r wel!

n niet... leuke

Goedkoper ka

Spoorstraat 18 C ‘S-GRAVENPOLDER

www.keukenoutletwinkel.nl Centrale verwarming

NIEUWBOUW NIEUWBOUW NIEUWBOUW

Onderhoud

VERBOUW ONDERHOUD ONDERHOUD VERBOUW VERBOUW ONDERHOUD

Gas- en waterinstallaties

Tevens adres adres voor: voor: Tevens Tevens adres voor:

Sanitair installaties Waterontharders Duurzame techniek

De Klinker 8 8 De De Klinker Klinker 8 4421 KC Biezelinge 4421 4421 KC KC Biezelinge Biezelinge tel. 0113-343973 0113-343973 tel. tel. 0113-343973 06-53155056 06-53155056 06-53155056

AZIATISCHE HOORNAERS BIN STIK HEVAERLIJK WAN A ZE IN ‘T NAUWE KOMME BIÊTE ZE IN JE POKE EN DAN KUN JE DER NOG ZIEK VAN WORRE OK! LAST VAN WESPEN? BEL 0113-639760 • WWW.TRAAS.NL

Vrije inloop ochtend Wilt u graag een ontspanningsmassage ervaren? Bent u heel benieuwd wat Reiki is en wat het voor u kunt doen? Of heeft u behoefte aan een luisterend oor? Op deze ochtend kunt u vrij inlopen om een van onderstaande mogelijkheden GRATIS te ervaren. Laat u verzorgen, maak kennis en vooral geniet!

Wanneer: vrijdag 16 juli 2021 - 09�00 tot 13�00 uur Locatie: De Vroone C.D. Vereekestraat 74, 4421 CE Kapelle (Schenkt u gratis een kop koffie of thee)

Opties: Ontspanningsmassage: - rug - arm/hand - benen

Opties: - Reiki behandeling - Energie in chakra’s opmeten - Edelstenen uittesten - en meer…

Opties: - Luisterend oor - Mentale hulp - Uitleg over wilsbeschikking - Hulp bij levens– en testament

tegelwerk tegelwerk leidingwerk timmerwerk metselwerk dakbedekking

WWW.BMOPLEIDINGEN.NL

WWW.REIKIPRAKTIJKYOU.NL

WWW.CALLALELIE.NL


De Scheldepost Woensdag 14 juli 2021

7

LOKAL E O ND ER NEMER

Barney van Beek van Auto Toonder is lokale ondernemer van de week: “Het belangrijkste is dat je transparant bent” Barney van Beek is serviceadviseur bij Auto Toonder BV. Die functie beoefent hij al ruim zes jaar. In die rol is hij onder meer verantwoordelijk voor het aansturen van de monteurs in de werkplaats. Daarnaast doet hij ook receptie werk. Voor zijn tijd bij Auto Toonder was Barney

hun gereed liggen. Op het moment dat zij

ook al werkzaam in de auto-industrie.

een auto bekijken en er iets naar voren

“Vanaf 2004 ben ik als leerling-monteur

komt, zoek ik het contact met de klant om

begonnen, ben opgegroeid tot technisch

aan te geven dat er zich iets voordoet.

specialist en werk nu hier met een

Dat resulteert in het opstellen van een

enthousiast team samen sinds 2014.”

offerte. Daarnaast vervul ik de functie van receptionist. Ik ontvang de klanten en plan

wat ervoor zorgt dat Barney elke dag met

auto, onderhoud en reparaties tot de

Van sleutelen tot aansturen

de werkzaamheden in. Het komt ook nog

plezier naar zijn werk gaat. “Veelzijdigheid

schadeafhandeling.”

Het werk dat Barney verricht in de garage

weleens voor dat ik aan auto’s sleutel,

is mijn grootste drijfveer. Het is een

is erg divers. “Ik zorg ervoor dat de jongens

maar dat is meer als het even druk is in

wat kleiner bedrijf waarbij persoonlijke

Toekomst

hun werk hebben. Dat de werkorders voor

de werkplaats. Verder pak ik wel kleine

aandacht voor de klant erg belangrijk is. Ik

Barney is vastbesloten om nog vele jaren

reparaties op die tussendoor komen zoals

werk nauw samen met eigenaar Arjan den

te werken voor het bedrijf. “Met deze rol

een kapot lampje of een lekke band of

Toonder waarbij we elkaar goed aanvullen

ben ik zeer tevreden. Ik zit er met mijn neus

een paar versleten ruitenwissers. Tenslotte

en aanvoelen wat erg fijn werkt.”

bovenop als de jongens aan het sleutelen

regel ik de in en verkoop van het magazijn

“Veelzijdigheid is mijn grootste drijfveer”

zijn. Dat helpt mij wel want dan kan ik

en als het nodig is spring ik bij in de

Ontzorgen

mezelf makkelijk verwoorden richting een

showroom.”

Voor Barney staat het voorop om de

klant of bij het maken van een factuur. Het

klant te ontzorgen. “Dat betekent dat we

belangrijkste is dat je open en transparant

Veelzijdigheid

alles voor de klant regelen. Dat gaat van

bent naar de klant toe. Want zij zorgen

De afwisseling in zijn werk is ook hetgeen

verkoop van een nieuwe of gebruikte

ervoor dat wij onze boterham hebben.”

CO LU MN

TA A RT

4330 ter plaatse…!

Meld iemand aan voor een gratis taart!

Het zal u niet ontgaan zijn dat we de afgelopen

over, maar nee hoor, weer veel water van boven

weken een overvloed aan regen en wind

en op een enkele plaats een straat onderwater

gekregen hebben. En ik kan u vertellen, als

maar ook nu gaan de kriebels weer voorbij. Maar

Iemand aanmelden voor de ‘taart van de week’?

het dan zo hard waait of er weer een hoosbui

dan wordt het maandag, een warm zonnetje veel

Feliciteer hem of haar met een verjaardag, jubileum

overtrekt, dat het toch een beetje gaat kriebelen.

vocht in de lucht en bladstil. Gaat de pieper af

of als hij/zij iets bijzonders voor anderen doet. De

De beelden uit de media zal ons allen niet zijn

voor stormschade…. Hoe wil je het hebben? Nu al

redactie kiest een genomineerde uit en brengt de

ontgaan wat er allemaal kan gebeuren tijdens die

de tweede keer zonder kriebels de deur uit voor

winnaar op de hoogte.

buien.

een uitruk die niet lijkt te kunnen. Maar ter plaatse bleek de gehele Noordweg geblokkeerd door een

Aanmelden is mogelijk via de website: scheldepost.nl

Maar ik moet bekennen dat de kriebels vaak

reusachtige boom die daaroverheen was gevallen.

onder het kopje ‘Aanmelden voor ‘taart van de week’.

weer overgaan zonder dat er iets bijzonders is

Oorzaak: compleet verrot vanbinnen. Dus ook wij

gebeurd. Hoe bijzonder is het dan, dat er op een

hebben onze storm en water inzetten gehad deze

licht regenachtige avond de pieper gaat voor

zomer, maar zonder kriebels vooraf!

wateroverlast. Ik keek nog even naar buiten en vervolgens nog eens goed op de pieper maar het stond er echt. Dus als een speer naar de kazerne om die ‘overstroming’ te lijf te gaan. Wat bleek, er was een waterleiding gesprongen. En ja, dat geef ook veel water. Niet van boven, maar van onderen. Op zondagmiddag kwam er ook een hoosbui Een heerlijke taart van

Koen Harlaar Vrijwillige brandweer

de banketterie van ATC Scheldestromen in Kapelle.


8

De Scheldepost Woensdag 14 juli 2021

ACTIE VAN DE MAAND JULI Bent u op zoek naar een fiets van topkwaliteit? De opticien op locatie

Een Riese & Müller fiets maakt uw fietstocht nóg comfortabeler.

VOORDELEN •

Gratis oogmeting

In uw eigen omgeving en op het tijdstip dat u uitkomt

Gratis service en advies

Ruime collectie monturen

Declaratie zorgverzekering is mogelijk

Goede nazorg

Pinnen mogelijk

MEER INFO? LEERGELD OOSTERSCHELDE REGIO IS TE BEREIKEN VIA: INFO@LEERGELDOOSTERSCHELDEREGIO.NL

gratis displayupgrade

Hanneke Boone - van den Dries 06 188 40 167

info@kijkbijhanneke.nl

EEN ZORG MINDER! DOOR STICHTING LEERGELD HOEVEN DE KINDEREN UIT GEZINNEN WAAR ARMOEDE HEERST NIET LANGS DE KANT TE STAAN, MAAR KUNNEN ZE GEWOON MEEDOEN MET HUN LEEFTIJDSGENOOTJES. AFGELOPEN JAAR HEEFT STICHTING LEERGELD OOSTERSCHELDEREGIO DIRECT EN INDIRECT RUIM 1000 KINDEREN ONDERSTEUND MET ONDER MEER DE AANSCHAF VAN SCHOOLSPULLEN, BIJVOORBEELD: COMPUTER, AANSCHAF VAN EEN FIETS, BIJDRAGE VOOR SCHOOLREIS, ZWEMLES OF VOETBALSCHOENEN.

Deze maand met

KIJK! BIJ HANNEKE

Stichting Leergeld helpt steeds meer kinderen

t.w.v. € 152,90

www.kijkbijhanneke.nl

vakkundig en persoonlijk

Kapelle Weststraat 13 T 0113 - 343055 Yerseke Dreef 2 T 0113 - 574590 www.electroworld.nl

Elektro World Lamper is een familiebedrijf met inspiratiewinkels in Kapelle en Yerseke en een eigen reparatieteam voor witgoed, TV en audio!

natuurlijk

verfrissend

dé voordeligste natuur winkel van Nederland

Searoop, 100% bijzonder Zeeuws tot wel 50% minder suikers 4 verrassende smaken voor de lekkerste limonade of mocktail natuurlijke ingrediënten biologisch

www.natuurvoordeel.nl ( 0113-405006

Wij feliciteren de familie Faasse en Zand Transport Partners B.V. met hun prachtige nieuwe schip en wensen hen een behouden vaart!

www.zmsbv.com


De Scheldepost Woensdag 14 juli 2021

9

HET G ES PR EK

“Ik ben al 335 keer nerveus geweest, maar dat houdt me wel scherp” Deze week vertelt Désirée Baks over haar werk als trouwambtenaar in de gemeenten Borsele en Kapelle.

Désirée Baks is al twintig jaar trouwambtenaar. Ze begon

uit. Je moet een beetje vriendjes worden met de mensen,

zonder trouwjurk, zonder ceremoniemeester en verder

in Kapelle met het voltrekken van huwelijken, maar sinds

want het is wel de bedoeling dat ze jou hele intieme

geen bijzonderheden. Er gingen ook veel huwelijken niet

zeven jaar doet ze dit ook in Borsele. Nog altijd haalt

dingen vertellen. Als ze iets vertellen dan maken we van

door. In de zomer kwam de regel dat er dertig mensen

ze veel voldoening uit haar werk. En ondanks dat er

tevoren duidelijk afspraken over wat ik mag gebruiken

bij mochten. Maar die pasten hier niet in de trouwzaal.

door de coronacrisis veel huwelijken worden uitgesteld

voor mijn speech. Vervolgens ga je weer naar huis en

In totaal mochten er toch maar 21 mensen in omdat we

of plaatsvinden in soms bizarre omstandigheden, blijft

ken ik de mensen redelijk goed. Dan ben je ook vriendjes

anders de afstand niet kunnen waarborgen. Ik vond het

Désirée doorgaan met haar grote passie.

geworden. Ik heb het gelukkig nooit meegemaakt dat een

echt heel gek om op die manier een huwelijk te voltrekken.

bruidspaar ontevreden was met mijn speech.”

In het begin moesten zelfs gezinnen apart van elkaar

Sinds wanneer werk je als buitengewoon ambtenaar van

zitten.”

burgerlijke stand (BABS)?

Wanneer is een speech voor jou geslaagd?

“Dit jaar doe ik dat precies twintig jaar. Ik ben begonnen in

“Ik vind het heel belangrijk dat er een ontspannen sfeer is.

Wat vind jij het ergste aan deze hele coronaperiode met

de gemeente Kapelle en sinds een jaar of zeven voltrek ik

Ik ben geen cabaretier, maar het is erg fijn als er gelachen

betrekking tot je werk?

ook huwelijken in Borsele. Het is goed te combineren met

kan worden. Maar daarentegen mag er ook ruimte zijn

“Dat ik niet bij de aanstaande bruidsparen thuis op bezoek

mijn baan als cliëntenondersteuner in de ouderenzorg. De

voor emotie. Daar moet je wel balans in zoeken. Er hoort

mocht. In de trouwboerderij hebben we best een goed

vrijdagen probeer ik dan vrij te houden om huwelijken te

ruimte te zijn voor humor, emotie en een serieus moment.

alternatief voor een gesprek, maar het is toch veel meer

voltrekken.”

Het jawoord is voor mij een serieus gebeuren. Ik ben ook

ontspannen voor een aanstaand bruidspaar als dit in hun

al 335 keer nerveus geweest, maar dat houdt me wel

eigen omgeving kan worden gehouden. Bovendien kan je

Twintig jaar is een mooie mijlpaal, maar hoe is dat

scherp. Na afloop vraag ik ook altijd aan het bruidspaar

dan qua gespreksstof nog eens ergens op inhaken zoals

precies begonnen?

hoe ze het vonden. In het algemeen zijn mensen blij met

een mooie tuin of een huisdier.”

“Heel toevallig. Wij kwamen twintig jaar geleden door het

me en dat geeft me voldoening. Ik leg voor mezelf altijd de

werk van mijn man in Zeeland wonen vanuit Veenendaal.

lat erg hoog.”

En dan je verbrand je al je schepen achter je waardoor je

Maakt corona jouw werk moeilijker? “In het begin was het lastig om mensen te vermanen als ze

feitelijk opnieuw moet beginnen. In de Scheldepost stond

Wat betekende corona voor het sluiten van huwelijken?

zich niet aan de regels hielden. Ik streef ernaar dat mensen

een advertentie voor buitengewoon ambtenaar van de

“In het eerste huwelijk wat ik voltrok in coronatijd mochten

vertrouwen in mij hebben als ik met ze in gesprek ben

burgerlijke stand. Dat leek mij leuk, maar ik wist niet of ik

alleen het bruidspaar en de getuigen aanwezig zijn. Maar

geweest. Dan geef je hen een goed gevoel.”

dat wel kon. Het was eigenlijk een impulsieve gedachte. Het is toch iets wat ik niet bedacht had, maar waar ik me wel erg thuis bij voel. Dat blijkt wel omdat ik het nu al twintig jaar doe.” Wat trekt je het meeste aan in jouw werk? “Wat ik het meest bijzonder vind is dat ik deel uit mag maken van zo’n bijzondere dag in een mensenleven. Het is een dag die je nooit meer vergeet. Dat ik daar een bijdrage aan mag leveren om er een mooie herinnering aan te maken doet me veel plezier.” Hoe bereid jij je voor op een huwelijksvoltrekking? “Ik bel ze eerst op en dan hebben we bij hun thuis een voorgesprek. Daar trek ik meestal wel anderhalf uur voor

“In het begin moesten zelfs gezinnen apart van elkaar zitten”


10

De Scheldepost Woensdag 14 juli 2021

Draagt u ons mooie Fruitteeltmuseum in Kapelle ook een warm hart toe?

De Zeeuwse verzamelaar voor al uw metaalafval! Op werkdagen zijn wij geopend van 07.30 tot 17.00 uur. Iedere zaterdag geopend van 08.00-12.00 uur.

www.groenleer.com Hét adres voor al uw oud ijzer en metalen!

Kruiningen: Nishoek 27 4416 PE Kruiningen Tel. 06 - 51 49 11 18

Goes: Livingstoneweg 6 4462 GL Goes Tel. 06 - 86 86 02 34

info@groenleer.com ntie Uw gara abel rt o f m o c voor wonen!

Uw vertrouwde specialist voor Sanitair- en verwarmingsinstallaties Gas, water, airco en elektra

    

Vrijwillige hulp thuis in de laatste levensfase

Hoi! Ik ben Carlein

       

  

Clarathuis.nl

We hebben een rolstoelbus nodig! Alleen die is heel duur en kunnen wij niet betalen. Daarvoor hebben we jullie hulp nodig. Wij sparen kroondoppen, en plastic doppen.

ZOMERVAKANTIE IN ZICHT! We hebben een mooie boekentafel, vele boeken extra voordelig geprijsd als midprice! Ook aan de kinderen is gedacht!

Welke doppen kun je sparen? - Alle kroondoppen, dus doppen van bierflessen enz. - Alle plastic doppen met een recycle teken erin, zie afbeelding.

Kom gauw kijken!

ZOMERVAKANTIE OPENINGSTIJDEN

Week 31 (3 aug) – week 34 (28 aug) OPEN 9 – 12 uur!

Eerste en laatste week zomervakantie gewoon open!

Dakbedekkingen en loodgieterswerk Onderhoud en service

BEL: 0113 561386

De Bron – christelijke boekhandel is een vrijwilligersorganisatie en steunt met de gemaakte winst een evangelisatiedoel.

Kijk voor meer info op: carleinwilerbijzijn.nl

Doneer

specialist

Zeeland! van

Dé aquarium& vijverspeciaalzaak

Ook voor de hengelsport liefhebber KORTINGSBON

• Alles voor de vijver • Onderhoudsartikelen voor je zwembad • Bezorgservice

t.w.v.

€ 2,50 op

vijverplanten

geldig tot en met 31 augustus 2021. bij inlevering van deze advertentie

Noordland 4 | 4451RP Heinkenszand | Tel. 0625336775 | info@aquariumplantenshop.nl

Bezoek ook onze uitgebreide webshop: www.aquariumplantenshop.nl Wij zijn 6 dagen per week geopend, u hoeft geen afspraak te maken. ‘s Avonds is private shopping mogelijk.


De Scheldepost Woensdag 14 juli 2021

11

Lange weg voor duo-fiets Meneer vertelt daarbij dat hij voor de tweede keer een

nieuwe afleverdatum gepland. Mits de fiets in orde is,

nieuwe klantondersteuner heeft.

zal deze worden afgeleverd. Afgesproken wordt dat die dag de gemeente eerst contact heeft met de leverancier

De Zeeuwse Ombudsman neemt contact op met de

en dan met meneer. Ondertussen heeft meneer voor

gemeente om te vragen wanneer meneer duidelijkheid kan

de vierde keer een nieuwe klantondersteuner. Uit ons

verwachten. De gemeente bevestigt dat het selectieproces

contact met de gemeente blijkt dat de aanpassing van de

voor de vervoersvoorziening lang heeft geduurd,

berging niet in één keer goed is gegaan; na realisering

echter dit heeft niet alleen aan de gemeente gelegen

bleek de deuropening toch nog te smal. Dit is intussen

maar ook aan meneer en omdat beiden instemden met

gelukkig hersteld. De gemeente erkent dat er fouten zijn

het aanvragen van een tweede offerte. De gemeente

gemaakt door personele wisselingen en dat er fouten bij

heeft nog geprobeerd om de duo-fiets in te tussentijd

de leverancier zijn gemaakt. De duo-fiets is uiteindelijk

te stallen bij een welzijnsorganisatie. Dit is helaas niet

geleverd en, niet onbelangrijk – past ook in de berging.

gelukt. De tweede offerte is €3.000,- goedkoper en

De gemaakte fouten zijn wel te verklaren, maar de

goedgekeurd. Het wachten is op de bouwtekening,

Ombudsman kan zich de frustratie van deze burger goed

daarna zal de aanpassing worden uitgevoerd. Zijn nieuwe

voorstellen. Een weloverwogen en gemeend excuus

klantondersteuner zal contact opnemen om te vertellen dat

richting de burger vanuit de gemeente zou in dit geval

hij het positieve besluit op zijn aanvraag volgende week

zeker op zijn plaats zijn.

De Zeeuwse Ombudsman wordt gebeld door een meneer

zal ontvangen. Drie maanden later neemt een ontredderde

uit één van de Zeeuwse gemeenten. Hij vertelt dat hij een

meneer opnieuw contact met ons op. De positieve

zoon met een verstandelijke en lichamelijke beperking

beslissing van de gemeente is inderdaad binnengekomen,

heeft en voor hem een jaar geleden een vervoermiddel

maar de fiets is nog niet geleverd. Wanneer dat zal zijn en

heeft aangevraagd op grond van Wet maatschappelijke

waarom dat nog niet is gebeurd, is opnieuw niet duidelijk.

ondersteuning. Nadat diverse middelen zijn getest, blijkt

Meneer weet ook niet bij wie hij dit moet navragen.

de duo-fiets de beste oplossing. Hem wordt toegezegd dat

Wij nemen snel contact op met de gemeente om de

de fiets er komt, maar daarvoor is wel een aanpassing van

klacht nogmaals onder de aandacht te brengen. Zij gaan

zijn berging nodig. Er komt iemand bij langs om te bekijken

de zaak uitzoeken. De betrokken rayonmanager bij

Secretaris en substituut Zeeuwse Ombudsman

hoeveel dat gaat kosten. Omdat deze offerte duur uitvalt,

de leverancier van de duo-fiets blijkt daar niet meer te

Tel: 06 – 52 22 96 51

wordt er een second opinion uitgevoerd. Meneer klaagt bij

werken. Er is contact met een collega van hem. De fiets

info@dezeeuwseombudsman.nl

de Ombudsman dat hij het allemaal wel lang vindt duren

zou die dag nog geleverd worden. Echter, de fiets heeft

www.dezeeuwseombudsman.nl

en daardoor erg beperkt is in zijn bewegingsvrijheid.

gebreken. De levering voor die dag is afgebeld. Er is een

KLEUREN

COLUMN

De Zeeuwse Ombudsman is onafhankelijk en helpt u als er problemen zijn tussen u en de Zeeuwse gemeenten of de samenwerkingsverbanden van deze gemeenten. Carla Hoogerland-Veerman


12

De Scheldepost Woensdag 14 juli 2021

Praten lucht op!

Wij verhuren alles

Wij verhuren alles voor voorde de klusser! klusser! Wij verhuren alles

voor de klusser!

De Luisterlijn is er voor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor. Anoniem, dag en nacht.

machines & gereedschappen

machines & gereedschappen

Bel

0900-0767

Wij verzamelen kraammaterialen in voor kraamprojecten in Afrika, India, Zuid-Amerika en Oost-Europa

of chat via deluisterlijn.nl

machines & gereedschappen www.csinkebv.nl

www.snipperbv.nl

Kersenweg 5, Kruiningen, 0113 - 50 64 99

www.csinkebv.nl

www.snipperbv.nl

Kersenweg 5, Kruiningen, 0113 - 50 64 99 www.csinkebv.nl www.snipperbv.nl Kersenweg 5, Kruiningen, 0113 - 50 64 99

Hoi! Ik ben Carlein

Gooi uw ongebruikte kraammaterialen niet weg , u kunt er levens mee redden!

We hebben een rolstoelbus nodig! Alleen die is heel duur en kunnen wij niet betalen. Daarvoor hebben we jullie hulp nodig. Wij sparen kroondoppen, en plastic doppen. Kijk voor meer info op: carleinwilerbijzijn.nl

Doneer

Klaproos 98 in Kapelle | 0113-269491 | stichtingbabyhope.org

Uw Van Bruggen Adviesgroep adviseur informeert: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur In bibendum, ex malesuada sodales Uw Van Bruggen Adviesgroep adviseur informeert: Lorem ipsumelit. dolor sit amet, consectetur In bibendum, ex malesuada sodales fermentum, neque neque tincidunt adipiscing Vestibulum vitae nulla Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur In bibendum, ex malesuada sodales fermentum, neque neque tincidunt adipiscing elit. Vestibulum vitae nulla Schenken voor een koophuis Het klinkt misschien raar: besparen door geld weg te Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur In bibendum, ex malesuada sodales Uw Van Bruggen Adviesgroep adviseur informeert: Lorem ipsum dolor sitamet, amet, consectetur bibendum, exmalesuada malesuada sodales fermentum, neque neque tincidunt adipiscing elit. Vestibulum vitae fermentum, efficitur sapien ac,nulla imperdiet neque, sit amet aliquet metus leo at Schenken voor een koophuis Het klinkt misschien raar: besparen door geld weg te InInbibendum, Lorem ipsum dolor sit consectetur ex sodales Uw Van Bruggen Adviesgroep adviseur informeert: fermentum, neque neque tincidunt adipiscing elit. Vestibulum vitae nulla fermentum, efficitur sapien ac, imperdiet neque, sit amet aliquet metus leo athebben is schenken Wanneer uw kinderen een koopwoning geven. Toch kan het uw kinderen veel geld schelen fermentum, neque neque tincidunt adipiscing elit. Vestibulum vitae nulla adipiscing elit. Vestibulum vitae nulla fermentum, neque neque tincidunt fermentum, efficitur sapien ac, imperdiet neque, sitvoor amet aliquet metus leo at elit. Fusce semper tortor ac convallis ex. Curabitur faucibus egestas eros ac Wanneer uw kinderen een koopwoning hebben is schenken geven. Toch kan het uw kinderen veel geld schelen fermentum, neque neque tincidunt adipiscing elit. Vestibulum vitae nulla Schenken een koophuis Het klinkt misschien raar: besparen door geld weg te fermentum, efficitur sapien ac, imperdiet neque, sit amet aliquet metus leo at ex. omlaag! Curabitur faucibus egestas eros ac tussen de 18 en 40 elit. Fusce semper tortor ac convallis Huis meer waard? Hypotheekrente neque, sit amet aliquet metus leo at fermentum, efficitur sapien ac, imperdiet extra interessant. Als zij (of hun partners) wanneer u nu al een deel van uw vermogen overhevelt. Schenken voor een koophuis Het klinkt misschien raar: besparen door geld weg te fermentum, efficitur sapien ac, imperdiet neque, sit amet aliquet metus leo at Klussen of verbouwen, hoe pakt u dat aan? elit. Fusce semper tortor ac convallis ex. Curabitur faucibus egestas eros ac Huis meer waard? omlaag! neque, sitlobortis. amet aliquet at tussen fermentum, efficitur sapien ac, imperdiet extra interessant. Als zijmetus (of hun leo partners) de 18 en 40 wanneer u nuMorbi al een deel van Hypotheekrente uw vermogen Phasellus faucibus vehicula nunc congue. mattis augue sed overhevelt. nisi iaculis Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

In bibendum, ex malesuada sodales

Wanneer uw kinderen een koopwoning hebben schenken geven. Toch kan het uw kinderen veel geld schelen elit. Fusce semper tortor ac convallis ex. Curabitur faucibus egestas eros ac isac lobortis. Phasellus faucibus vehicula nunc Wanneer uw kinderen een koopwoning hebben is schenken ex. Curabitur faucibus jaar zijn, mag uegestas ruim €egestas 100.000,belastingvrij voor hun woning ex.Curabitur Curabitur faucibus egestas eros ac lobortis. Phasellus faucibus vehicula nunc congue. Morbi mattis augue sed nisi iaculis ex. faucibus eros aceros elit. Fusce semper tortor ac convallis jaar zijn, mag u ruim €zij 100.000,belastingvrij voor hun woning Deze week leg ikeen in het kort uit hoe dit werkt. viverra. Duis hendrerit magna id est sagittis porttitor porttitor. Curabitur non ipsum extra interessant. Als (of hun partners) tussen de 18 en 40 wanneer u nu al deel van uw vermogen overhevelt. congue. Morbi mattis augue sed nisi iaculis lobortis. Phasellus faucibus vehicula nunc porttitor porttitor. Curabitur non ipsum viverra. Duis hendrerit magna id est sagittis extra interessant. Als zij (of hun partners) tussen de 18 en 40 wanneer u nu al een deel van uw vermogen overhevelt. zonnepanelen als uop hebt afgelost, verandert diegeld verhouding. De huizenprijzen zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Gaat u deze zomer klussen of verbouwen? Spaargeld ofBetaalde hypotheek? Let uwverandert verzekeringen! lobortis. Phasellus faucibus vehicula nunc congue. Morbi mattis augue sed nisi iaculis lobortis. Phasellus faucibus vehicula nunc congue. Morbi mattis augue sed nisi iaculis schenken. Voorwaarde is ze welhet dat ze het gebruiken voor zonnepanelen en/of alsen/of u hebt afgelost, dienon verhouding. De huizenprijzen zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Betaalde lobortis. Phasellus faucibus vehicula nunc congue. Morbi mattis augue sed nisi iaculis viverra. Duis hendrerit magna id est sagittis porttitor porttitor. Curabitur ipsum schenken. Voorwaarde is wel dat geld gebruiken voor viverra. Duis hendrerit magna idwerkt. est sagittis porttitor porttitor. Curabitur non ipsum jaar zijn, mag u 100.000,ruim €dignissim 100.000,belastingvrij voor hun woning Deze week leg ik in het kort uit hoe dit werkt. convallis. Nunc nisi felis, volutpat sit amet nec metus commodo. Sed in Daardoor kan de rente-opslag verlaagd worden, of zelfs geheel komen te uvijf vijf jaar geleden gemiddeld zo’n €volutpat 250.000, - voor een huis, bent u in goed gezelschap van heel Als u spaargeld heeft, kunt u dat inzetten. De dekking van een opstalverzekering jaar zijn, mag u ruim € belastingvrij voor hun woning Deze week leg ik in het kort uit hoe dit convallis. Nunc nisi felis, sit amet nec metus dignissim commodo. Sed in Daardoor kan de rente-opslag verlaagd worden, of zelfs geheel komen te uDan jaar geleden gemiddeld zo’n € 250.000, voor een huis, viverra. Duis hendrerit magna est sagittis porttitor porttitor. Curabitur non ipsum porttitor porttitor. Curabitur non ipsum viverra. Duis hendrerit magna id est sagittis de aankoop ofcommodo. verbetering van het huis of de hypotheek Als kinderen geld van umeer! erven, hebben ze een veel lager u porttitor porttitor. Curabitur non ipsum viverra. Duis hendrerit magna ididbestaat est sagittis convallis. Nunc nisi felis, volutpat sit amet nec metus commodo. Sed inom de aankoop of dignissim verbetering het huis ofin om deeen hypotheek Als kinderen geld van umeer! erven, hebben ze een veel lager vervallen. inmiddels dat een ton Daardoor de kans convallis. Nunc nisi felis, volutpat sit amet nec metus dignissim Sed veel andereisis Nederlanders. Daarom zet Zeker wanneer u dit inzet voor duurzame is dat vaak tevan beperkt als er tijdens schenken. Voorwaarde is ze wel datgeld ze het geld gebruiken voor vervallen. inmiddels dat een ton Daardoor bestaat de kans dat udat schenken. Voorwaarde ismassa, wel het gebruiken voor semper sed rutrum nulla. Fusce sagittis in, iaculis a turpis. Sed id pharetra semper massa, sed rutrum nulla. Fusce sagittis in, iaculis a turpis. Sed id pharetra convallis. Nunc nisi felis, volutpat sit amet nec metus dignissim commodo. Sed in nec metus dignissim commodo. Sed in convallis. Nunc nisi felis, volutpat sit amet nec dignissim commodo. Sed in convallis. Nunc nisi felis, sit amet minder hypotheekrente hoeft tevolutpat betalen. afofte lossen. Een schenking van €de 100.000,betekent een vrijstellingsbedrag dan wanneer uw partner erft. De vrijstelling ik een aantal belangrijke weetjes en maatregelen, rendeert dit metus een stuk beter. verbouwing schade ontstaat. Overweeg minder hypotheekrente te betalen. mee afmee lossen. Een schenking van € 100.000,betekent een vrijstellingsbedrag dan wanneer uw partner erft. Delager vrijstelling sagittis in, iaculis ahebben turpis. Sed id pharetra semper massa, sed rutrum nulla. sagittis in, iaculis aerven, turpis. Sed ideen pharetra semper massa, sed rutrum nulla. Fusce de aankoop verbetering van het huis of omFusce hypotheek Als kinderen geld van uhoeft hebben ze veel de aankoop ofteverbetering van hetdolor, huis of om de hypotheek Als kinderen geld van u erven, ze een veel lager justo. Sed pulvinar ante lacinia molestie luctus tempus eget tincidunt lorem justo. Sed pulvinar ante lacinia molestie luctus tempus dolor, eget tincidunt lorem sagittis in, iaculis a turpis. Sed id pharetra semper massa, sed rutrum nulla. Fusce Helaas zijn niet alle hypotheekverstrekkers bereid om deze rente-opslag Helaas zijn niet alle hypotheekverstrekkers bereid om deze rente-opslag aandachtspunten voor u op een rij. U bespaart dan namelijk op toekomstige daarom een zogenoemde CAR-verzekering semper massa, sed rutrum nulla. Fusce sagittis in, iaculis a turpis. Sed id pharetra semper massa, sed rutrum nulla. Fusce sagittis in,isiaculis a 660.000,-, turpis. Sed idmolestie pharetra maar liefst € 8.000,-. van partners is ruim € die van kinderen nog geen erfbelastingvoordeel van maar liefst € 100.000,8.000,-. van partners ruim €wanneer 660.000,-, die van kinderen nog geen tempus dolor, eget tincidunt lorem justo. Sed pulvinar ante lacinia molestie justo. Sed pulvinar ante lacinia luctus tempus dolor, eget tincidunt lorem mee aferfbelastingvoordeel te lossen. Een schenking van € betekent een vrijstellingsbedrag dan wanneer uw partner erft. De vrijstelling mee afluctus te lossen. Een schenking van €van 100.000,betekent een vrijstellingsbedrag dan uwbetaalt, partner erft. De vrijstelling zomaar te laten vervallen. Iets wat naar mijn mening wel zou moeten, De rente uu over de hypotheek betaalt, bestaat namelijk uit een zomaar te laten vervallen. Iets wat naar mijn mening wel zou Zo’n moeten, De rentedie die over de hypotheek bestaat namelijk uit een uitgaven voor energiekosten. af te sluiten als uquis zelf aan de slag gaat. luctus tempus dolor, eget tincidunt lorem justo. Sed pulvinar ante lacinia molestie elementum. Suspendisse tristique auctor pretium pulvinar. Aliquam diam nec pretium pulvinar. Aliquam quis diam nec elementum. Suspendisse tristique auctor luctus tempus dolor, eget tincidunt lorem justo. Sed pulvinar ante lacinia molestie luctus tempus dolor, eget tincidunt lorem justo. Sed pulvinar ante lacinia molestie € 21.000,-. elementum. Suspendisse tristique auctor pretium pulvinar. Aliquam quis diam nec € 21.000,-. elementum. Suspendisse tristique auctor pretium pulvinar. Aliquam quis diam nec erfbelastingvoordeel vanbijmaar liefst € 8.000,-. van partners iseen ruim € 660.000,-, die vanvooral kinderen nog geen Arno vanArno Dijkevan van liefst hypotheek € ten 8.000,-. van partners is ruim € 660.000,-, die van kinderen nogzonder geen omdaterfbelastingvoordeel de geldverstrekker een lagere hypotheek opzichte van basisrente en rente-opslag. Dit Dit geldt vooral voor hypotheken omdat de geldverstrekker bijmaar een lagere opzichte van basisrente rente-opslag. geldt voor hypotheken zonder Allereerst isen een goed draaiboek speciale verzekering biedt wélten dekking voor pretium pulvinar. Aliquam quis diam nec elementum. Suspendisse tristique auctor Arno vanArno Dijkevan convallis. Suspendisse mi tellus, ornare metus consectetur iaculis. Inhet sollicitudin Dijke pretium pulvinar. Aliquam quis diam nec elementum. Suspendisse tristique auctor convallis. Suspendisse mi tellus, ornare metus consectetur iaculis. In sollicitudin pretium pulvinar. Aliquam quis diam nec elementum. Suspendisse tristique auctor de waarde van de woning, aanzienlijk minder risico loopt. Vaak is het Vaak betaalt u al een renteopslag wanneer de hypotheek hoger dan convallis. Suspendisse mi tellus, ornare metus consectetur iaculis. In sollicitudin Wilt u hier meer over weten? Bel voor maken van een Arno van Dijke de waarde van de woning, aanzienlijk minder risico loopt. Vaak is het NHG. Vaak betaalt u al een renteopslag wanneer de hypotheek hoger dan essentieel. Loop eens door het huis en Als u een hypotheek heeft, kunt u die veel schades die tijdens een verbouwing €NHG. 21.000,-. metus consectetur iaculis. In sollicitudin convallis. Suspendisse mi tellus, ornare Wilt u hier meer over weten? Bel voor het maken van een Arno van Dijke € 21.000,-. Arno van Dijke convallis. Suspendisse mi tellus, ornare metus consectetur iaculis. In sollicitudin metus consectetur iaculis. In40 sollicitudin convallis. Suspendisse tellus, ornare aliquet tempor. Proin vehicula vel libero ac feugiat non, volutpat sit amet lacus. Uw financieel adviseur omhuizenprijzen deze reden aantrekkelijk om overiaculis. teontstaan. stappen naar een andere 50% van de koopsom is. mi Deze renteopslag kan wel oplopen consectetur In sollicitudin convallis. Suspendisse mi tellus, ornare aliquet tempor. vehicula vel libero ac feugiat non, volutpat sit amet lacus. bedenk wat u per kamer wilt aanpakken. misschien verhogen. De zijn kunnen om deze reden aantrekkelijk om over te52 stappen naar een andere 50% van deutoenmalige toenmalige koopsom is.sit Deze renteopslag kan wel oplopen ac feugiat non, volutpat amet lacus. aliquet tempor. Proin vehicula vel libero Wilt umetus hier meer over weten? Bel voor het maken van een vrijblijvende afspraak 0113 - Proin 50 of ga naar Wanneer behoorlijk wat vermogen heeft kan het ac feugiat non, volutpat sit amet lacus. aliquet tempor. Proin vehicula vel libero Uw financieel adviseur Wilt utempor. hier meer over weten? Bel voor het maken van vrijblijvende afspraak 0113 -wanneer 40 50 52 ofmooie ga een naar Wanneer udus dus behoorlijk wat vermogen heeft kan het Uw financieel adviseur geldverstrekker, die u wel een lagere rente biedt u een tot 0,6%. Over een hypotheek van € 250.000,betaalt u dan € 1500,extra aliquet Proin vehicula vel libero ac feugiat non, volutpat sit amet lacus. aliquet tempor. vehicula vel libero ac feugiat non, volutpat amet lacus. Vervolgens kunt upretium aan de hand daarvan de lacus. afgelopen jarenextra gestegen, waardoor deProin geldverstrekker, die u-Maecenas wel een lagere rente biedt wanneer u een mooie tot 0,6%. Over een hypotheek van €sit 250.000,betaalt umollis, danmollis, € 1500,Phasellus turpis nec diam vel consequat. egestas, metus aliquet tempor. Proin vehicula vel libero ac feugiat non, volutpat sit amet vrijblijvende afspraak 0113 40 50 52 of ga naar Wanneer u dus behoorlijk wat vermogen heeft kan het Phasellus pretium turpis nec diam mollis, vel consequat. Maecenas egestas, metus vel consequat. Maecenas egestas, metus Phasellus pretium turpis nec diam www.vanbruggen.nl/goes aantrekkelijk zijn om bij leven al een deel van uw vermogen te overwaarde heeft opheeft uw woning. rente per vrijblijvende afspraak 0113 - 40 50 52 ofmetus ga naarmetus Wanneer u duspretium behoorlijk wat vermogen heeft kan hetvermogen Phasellus pretium turpis nec diam mollis, vel consequat. Maecenas egestas, www.vanbruggen.nl/goes aantrekkelijk zijn om maken bij leven al een deel van uw teconsequat. een boodschappenlijstje van kans groot is dat u overwaarde heeft en weten? overwaarde op Meer uw woning. rente perjaar. jaar. Phasellus turpis nec diam mollis, vel consequat. Maecenas egestas, vel Maecenas egestas, metus Phasellus pretium turpis nec diam mollis, convallis iaculis feugiat, dolor turpis luctus convallis ante accumsan. www.vanbruggen.nl/goes aantrekkelijk zijn om bijschenkingsvrijstelling. leven alaccumsan. een deel vandiam uwWanneer vermogen te jaar convallis vel consequat. Maecenas egestas, metus Phasellus pretium turpis nec mollis, luctus convallis ante iaculis feugiat, dolor turpis schenken binnen de u elk luctus convallis ante accumsan. convallis iaculis feugiat, dolor turpis de materialen die nodig hebt enalaccumsan. een een deel dezeconvallis overwaarde Wilt u meer weten overturpis uw mogelijkheden www.vanbruggen.nl/goes aantrekkelijk zijnuom bij levenaccumsan. een deel vandaardoor uwWanneer vermogen tevan iaculis feugiat, dolor luctus convallis ante schenken binnen de schenkingsvrijstelling. u elk jaar luctus convallis ante convallis iaculis feugiat, dolor turpis convallis iaculis feugiat, dolor turpis luctus convallis ante accumsan. Wilt u weten wat in uw situatie verstandig is? Bel voor het maken van een Wanneer uw huis echter meer waard is geworden door de ultrices nunc, sit amet suscipit mi nisi etmaken schenken binnen de schenkingsvrijstelling. Wanneer u elk jaar ultrices nunc, sit amet suscipit mi nisi et convallis iaculis feugiat, dolor turpis luctus convallis ante accumsan. begroting. Tip: reken liever te ruim dan te kunt opnemen. voor een verbouwing of overwaarde niet meeruw dan € 5500,schenkt, uwWanneer kinderen Wilt uultrices weten wat in uw verstandig is? Bel voor Wanneer huis echter meer waardhoeven is geworden door de uhier nunc, sit suscipit mi et een schenken binnen de schenkingsvrijstelling. elk geen jaar ultrices nunc, sit50situatie amet suscipit mi nisihet etnisi van vrijblijvende afspraak 011340 52 of gaamet naar www.vanbruggen.nl/goes. marktontwikkelingen, of als u geïnvesteerd hebt in bijvoorbeeld ultrices nunc, sit amet suscipit mi nisi et niet meer dan € 5500,schenkt, hoeven uw kinderen hier geen ultrices nunc, sit amet suscipit mi nisi et niet meer dan € 5500,-ofschenkt, hoeven uwhebt kinderen hier geen krap! opnemen? Bel 40nisi 50 52et of ga diam. Sed ac nunc vel accumsan. vrijblijvende afspraak 011340accumsan. 50mi 52 dan of ga0113naar www.vanbruggen.nl/goes. marktontwikkelingen, als u geïnvesteerd in bijvoorbeeld diam. Sed ac nunc vel mi ultrices nunc, sit amet suscipit mi belasting over te betalen. niet meer dan € 5500,- schenkt, hoeven uw kinderen hier geendiam. diam. Sed ac nunc mi accumsan. diam. Sed acvel nunc vel mivel accumsan. diam. Sed acnunc nunc vel accumsan. Sed ac mimi accumsan.

congue. Morbi mattis augue seddit nisi iaculis geven. Toch kan het kinderen veel geld schelen elit. Fusce semper tortor ac convallis Deze week leg ikuw in het kort uit hoe werkt. elit. Fusce semper tortor ac convallis

Dijk

Uw financieel adviseur adviseu Uw financieel Uw financieel adviseur Uw financieel adviseur

belasting over te betalen. belasting over te betalen. belasting over te betalen.

naar www.vanbruggen.nl/goes.

diam. Sed ac nunc vel mi accumsan.

Van Bruggen Adviesgroep Goes | Piet Heinstraat 6, 4461 GL Goes | Bel 0113 - 40 50 52 of bezoek vanbruggen.nl/goes Van Bruggen Adviesgroep Goes | Piet Heinstraat 6, 4461 GL Goes | Bel 0113 - 40 50 52 of bezoek vanbruggen.nl/goes

Van Adviesgroep GoesGoes | Piet Heinstraat 6, 4461 GL Bel 0113 52 of bezoek VanBruggen Bruggen Adviesgroep | Piet Heinstraat 6, Goes 4461| GL Goes-| 40 Bel50 0113 - 40 50 vanbruggen.nl/goes 52 of bezoek vanbruggen.nl/goes

A M B A C H T E L I J K M A AT W E R K & T O TA A L R E A L I S AT IE V O O R PA R T I C U L I E R E N E N B E D R I J V E N

AANBOUW


De Scheldepost Woensdag 14 juli 2021

PETRAKERK

13

CA RTOON

Hoe is het, druk zeker? Een hand vol met rust is beter, dan beide de vuisten vol met arbeid en kwelling des geestes. (Prediker 4:6) De zomervakantie staat voor de deur.

met een overprikkelde geest? Juist in

Maar voor het zover is, schakelen

tijden van drukte is het goed om regel-

we met z’n allen nog een versnelling

matig een moment van rust te hebben.

omhoog. Er moet nog zoveel af

Als u zo een rustmoment hebt,

voordat het vakantie is. Op het werk

overdenk dan eens de vraag: wat geeft

moeten de puntjes nog even op de

mij echte rust? Jezus belooft in de

‘i’ gezet worden. Ook thuis willen we

Bijbel echte intense rust; rust voor uw

de nodige klusjes geklaard hebben

ziel. Een rust waarbij u niets meer hoeft

voordat dé vakantie begint. Nu de

te doen, maar Hij alles voor u doet en

vraag: Heeft u een hand vol rust of zijn

gedaan heeft! Bent u op zoek naar die

uw beide vuisten vol arbeid aangevuld

rust? (Leestip: Matheus 11:25-30)

Opgenomen op verzoek van de Petrakerk Kapelle. www.petrakerkkapelle.nl of mail naar: eckapelle@petrakerkkapelle.nl

H ISTO R I E

De dorpsvate in Eversdijk Gedurende de eerste helft van de

In het centrum van het dorp bevond zich

twintigste eeuw voltrokken zich grote

een vate, een speciaal voor de paarden

veranderingen. Dat gold ook voor de

aangelegde openbare drinkput, ook de

landbouw. Tot omstreeks 1900 waren het

geiten en schapen maakten er gebruik

vrijwel uitsluitend werkpaarden, die in de

van. De gemeente was verantwoordelijk

landbouw voor trekkracht zorgden. Omdat

voor het schoon houden en het onderhoud

zich ook in de dorpskernen meerdere

van de vate. De kosten hiervan kan je

boerderijen bevonden, waren de paarden

terugvinden in jaarrekeningen van de

dagelijks in het dorpsleven aanwezig.

gemeente. De vate voorzag in een behoefte want

werkpaarden, gold dit ook voor de vate.

de paarden zouden, na gedane arbeid

Ook de nevenfunctie van de vate, het

op weg naar de stal, niet nalaten om

verschaffen van water voor huishoudelijk

in de vate hun dorst te lessen. Het

gebruik en bij brand, kwam te vervallen.

was ook een fijne ontmoetingsplaats

De waterleiding was er voor in de plaats

voor de paardenknechten (nieuwtjes

gekomen. In de meeste dorpen is de vate

uitwisselen!) en de sociale paarden.

gedempt en vergeten. In de gemeente

Door de mechanisatie verdwenen de

Kapelle is de vate nog aanwezig bij de

paarden, de stallen kwamen leeg te staan,

kerk in Wemeldinge en zoals op de foto in

de boerenknechten werden vervangen

Eversdijk.

door tractorchauffeurs. De boerderijen verdwenen één voor één naar het buitengebied. Met het overbodig worden van de

Trijnie Lepoeter-Boes


14

De Scheldepost Woensdag 14 juli 2021

NU GROTE OPRUIMING WIJ HELPEN U GRAAG VOOR EEN PASSEND TUINADVIES EN ONTWERP, MAAR OOK BIJ:

VAN ONZE ZOMERCOLLECTIE Damesschoenen van o.a.: Ecco, Gabor, Wolky, Xsensible, Tamaris, Rieker, Waldlaufer

> BEPLANTINGSPLAN > ONDERHOUDSPLAN

Volg ons op Facebook!

NEEM CONTACT MET ONS OP! TUINADVIESZEELAND@GMAIL.COM OF 06 - 29 81 77 66

Herenschoenen van o.a.: Australian, Ecco, Berkelmans, Gaastra

Alle kinderschoenen

NU 50% KORTING Merken o.a.: Braqeez, Bunnies jr., HIP Shoe Style, Pinocchio, Shoesme

Kom snel kijken en doe uw voordeel!!! Bezoek ook onze webshop:

onlinemerkschoenen.nl Dorpsstraat 100 - Krabbendijke - Tel. 0113 - 50 15 89

0113 – 31 22 44

www.keukenplus.com Maak een afspraak voor een 3D-ontwerp

Volg ons ook online:

@Smit_Schoenmode -

Ook voor uw steunzolen!

SmitSchoenmode

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws, acties en trends… vind ons leuk op facebook!

Hoi! Ik ben Carlein Help Carlein een rolstoelbus bij elkaar te sparen. Kijk voor meer info op: carleinwilerbijzijn.nl

Doneer

BEN JIJ AL IBIZA PROOF BIKINI

BENEN

TENEN

Permanent ontharen middels Soprano Titanium laser.

€ 199,prijs per behandeling

Car Service

Garage HHoogesteger oogesteger Uw adres voor onderhoud & reparatie voor alle merken • APK Keuringsstation & AIRCO servicecentrum Ook verkrijgbaar: WILGERMAIN GEUREN, MARC INBANE & QMS Wil jij de SKINSY EXPERIENCE ervaren? Kom gerust eens langs, de koffie staat klaar! Weststraat 15, Kapelle | salon@skinsy.nl | 0618896512 | www.skinsy.nl Skinsy comfort your skin @skinsy.nl

d Onderhou e van & reparati CHE ELECTRIS AUTO’S

Dijkwelsestraat 59 • Kapelle • tel 0113 34 13 15 • garagehoogesteger.nl Openingstijden: maandag t/m donderdag 07-21 uur • vrijdag 07-18 uur • zaterdag 08-12 uur


De Scheldepost Woensdag 14 juli 2021

www.kringloopwinkelgoedengebruikt.nl

Meer dan 1.200 m2 winkelplezier!

Wilt u spullen inleveren? De inbreng is tot een halfuur voor sluitingstijd van de winkel geopend.

Dirk Dronkersweg 18 4462 GA Goes 0113 - 74 52 06

Openingstijden: Dinsdag: 09.30 - 16.30 uur Donderdag: 09.30 - 16.30 uur Zaterdag: 10.00 - 13.00 uur

ben jij lokaal zichtbaar?

trainews.nl

15


16

De Scheldepost Woensdag 14 juli 2021

Wij hebben afscheid genomen van een bijzondere man Wat overblijft zijn herinneringen

Cornelis Boeren Cor Partner van Christien Smith *Rucphen 18-10-1936

Kapelle 30-06-2021

Afscheid nemen doen we samen.

Christien Smith André en Coby Kinderen Kleinkinderen Valentijn en José Kinderen Kleinkinderen Christina

Richard Ensing

Wilt u meer weten rondom een passend afscheid? Bel ons dan gerust voor een afspraak. Wij komen vrijblijvend bij u langs om uw uitvaartwensen te bespreken. Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van ‘Cederhof thuiszorg en dokter de Jong’ voor de liefdevolle verzorging. Wij hebben op donderdag 8 juli jongstleden afscheid genomen van Cor.

Monuta Richard Ensing T 0113 - 783 993 E info@monutarichardensing.nl I monutarichardensing.nl

Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor alle lieve woorden, kaarten en bloemen, die wij hebben mogen ontvangen. Het heeft ons goed gedaan.

Richard Ensing

Correspondentieadres: Calla Lelie, CD Vereekestraat 74, 4421CE Kapelle

Met zorg en respect voor een persoonlijk afscheid in Zeeland

Coolhofflaan 4 Rouwcentrum “Waardig” 4414 BK Waarde Koninginneweg 2 0113-50 41 99 4414 AM Waarde 06-50 88 40 62 www.mariva-uitvaart.nl

BEGRAFENISVERZORGING

0118 - 61 60 12 (24/7)

BEGRAFENISVERZORGING POPPE BEGRAFENISVERZORGING 06 - 25 24 49 74

POPPE

POPPEPOPPE POPPE BEGRAFENISVERZORGING BEGRAFENISVERZORGING

BEGRAFENISVERZORGING

BEGRAFENISVERZORGING

POPPE

0118 POPPE - 61 60 12

(24/7)

06 - 25 24 49 74

0118 - 61 60 12 (24/7) 0118 - 61 06 - 25 2460 4912 74(24/7) MINNAARD 06 - 25 0118 - 61246049 1274 (24/7)

24/7 0113-639108 / 06-40484076 bereikbaar info@lindavanwingen.nl

www.lindavanwingen.nl

0118 - 61 60 12 06 - 25 24 49 74

06 - 25 24 49 74

UITVAART ZORG Peter Butler Telefoon 01130113 340 340 381381| |Benonistraat | 4421 DN Kapelle Telefoon Benonistraat 3|34421 DN Kapelle www.peterbutler.nl || info@uitvaartpeterbutler.nl www.peterbutler.nl info@uitvaartpeterbutler.nl StiltehuisRouwcentrum: Peter Butler: Kitskinderscheweg 4421 PJ Kapelle Maalstede 1a 1,Kapelle

Henk-Jan Minnaard begrafenisverzorging-poppe.nl Henk-Jan Minnaard Henk-Jan Minnaard Dienstverlening voor heel Zeeland begrafenisverzorging-poppe.nl Henk-Jan Minnaard Henk-Jan Minnaardbegrafenisverzorging-poppe.nl begrafenisverzorging-poppe.nl Dienstverlening voor heel Zeeland Dienstverlening voor heel Zeeland begrafenisverzorging-poppe.nl Dienstverlening Geen crematies voor heel Zeeland

persoonlijke

Voor een uitvaart begeleiding

Henk-Jan Minnaard

Dienstverlening voor heel Zeeland

ZORG ZORG

- RESPECT - AANDACHT

Ella Korstanje - Wirtz Pieternella Johanna

Kees Korstanje Jolanda en Jos Jessica & Menno, Tim, Daniëlle & Bart Conny Arco, Carlein Wemeldinge, 12 juli 2021

Het adres voor een

begrafenisverzorging-poppe.nl Henk-Jan Minnaard

Respectvol afscheid.

Uitvaartcentrum van Gentevoort Verrijn Stuartweg 28, Goes 0113 - 216815 www.uitvaart.vg

Wij zijn dankbaar en ontroerd door de vele, vaak hartverwarmende blijken van medeleven na het overlijden van mijn liefhebbende vrouw, onze lieve zorgzame moeder en oma

Janny van Gentevoort


De Scheldepost Woensdag 14 juli 2021

FOTO PAG I NA

Door de lens van onze lezers In deze editie plaatsen we zomerse kiekjes. We krijgen veel mooie beelden binnen. Prachtige foto’s van natuurgebieden, dieren die genieten van het zonnetje en oogverblindende luchten. Daar worden wij ontzettend vrolijk van! We bedanken alle lezers voor de enthousiaste berichtjes en de mooie foto’s. Natuurlijk hopen we dat jullie nog meer zomerse kiekjes naar ons sturen. Heb je een mooie foto en wil je deze delen in De Scheldepost? Stuur je foto dan in via de website: scheldepost.nl, redactie@ trainews.nl of via WhatsApp 0113 70 02 02.

Prachtige foto van de zonsondergang. Foto: Carolien Goedegebure

Boom van de buren verplaatsen ivm natte voeten. Foto: Corine Koeman

Op een vochtig pad is het voor een slak makkelijk oversteken. Foto: Cobi Groenendijk

Een seculent (cactus) die tot bloei kwam op Vaderdag in onze tuin. Foto: Jan de Bert

Een schitterende lucht gezien vanaf de Wemeldingsezandweg. Foto: Annet van de Linde

Een prachtig lieveheersbeestje. Foto: Krista van Maris

17


18

De Scheldepost Woensdag 14 juli 2021

Week 28 021 - Acties geldig t/m zaterdag Kamperfoeliestraat 85, 4461 VM Goes Tel. 0113 220 948 | www.marosgoes.nl ma - zo gesloten | di, wo en vrij 8:30 tot 18:00 uur do 8:30 tot 20:00 uur | za 8:30 tot 16:00 uur

B R A S SBERRAI ES •SCEARF IEET A• RCI A AFETARIA

Afhaalmenu’s Cafetaria:

BRASSERIE • CAFETARI

WEEKAANBIEDING Geldig van 14-07 t/m 18-07 2021

Mixed grill met seizoensgroenten, stroganoffsaus en verse friet of Gebakken scholfilet met zeegroenten, witte wijnsaus en verse friet

€12,50

ENTRECOTE SIMMENTALER BEEF 250 GRAM

Sate-, of Schnitzel-, of Kibbeling menu

€9,50

Zie ook ons weekmenu op de voorpagina W. Kanaalweg 23-25, Wemeldinge | 0113-621262 Of kijk op onze website www.ietsanderswemeldinge.nl

KIPPENVLEUGELS GEKRUID, KILO

KIPREEPJES

NATUREL/ INDISCH/ PIRI PIRI 500 GRAM

VARKENSLAPPEN KILO

3,99

BBQ VLEES

2,99

PER PERSOON (500 GRAM),

2,99 3,99

FRICANDEAU/ ROLLADE

4,

SHOARMAVLEES

4,

KILO

KILO

HELE GRILLWORST NATUREL/ KAAS

met goud bekroond | vernieuwd recept

50 50

KEUZE UIT 50 VLEES/VISSOORTEN

VANAF:

5,50

Vandaag voor 20.00 uur besteld = morgen in huis. www.zeelandBBQ.nl

RUNDER RIBLAPPEN 500 GRAM

3,75

OMA’S GEHAKTBALLEN 8 STUKS

PER STUK

5,

-

5,-

2 STUKS

8,-

Online bestellen, afhalen en bezorgen mogelijk! www.Vleesbaas.com

Niet naar het zonnige Zuiden, maar toch een zomers gevoel? Kom naar Het Aardbeitje voor uw zomerfruit! Aardbeien, kersen, frambozen, bramen, rode bessen, sperziebonen. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur Zaterdag van 9.00 uur tot 17.30 uur

Oude Rijksweg/De Klinker, Kapelle-Biezelinge www.fruitboerderijremeeus.nl | Tel. 06−12825817

CO LU MN

ZE ZIJN ER WEER! DE ZEEUWSE ZONNEKERSEN! Ronduit de lekkerste! Gerijpt onder de Zeeuwse zon. En dat proef je! Verkrijgbaar bij o.a. Landwinkel Elenbaas en boerderijwinkel Puur www.zeeuwsezonnekers.nl

Food Unplugged

Op 1 juli was ons bestuur van Gastronomisch Gilde te gast op het eerste

het terrein was de sfeer bovenal positief. Er werden weer handen gegeven,

festival van Nederland, sinds lange tijd. Dat was even inlezen zeg. Bij de

knuffels gedeeld en de sfeer was bijna als vanouds. Verder zo’n veertig

tickets een instructie om eerst te laten testen en dan met een QR code ‘op

tentjes met vernieuwende ondernemers met een verhaal of workshop. Van

zak’ naar het World Food Centre in Ede. Food Unplugged heet het festival,

de schillenboer anno 2021, tot gevulde koeken maken bij Broodheeren, van

georganiseerd door Food Inspiration, in het bos te midden van prachtige

ondergoed van bananenstammen, tot vegan sushi, van Dutch Cuisine, tot De

dennen en een fijne groep gelijkgestemden. En natuurlijk ook ‘onze’ oude

Jonge Garde. Beslist een aanrader, die nemen ze me

Goese burgemeester met een podiumplaats, René Verhulst! Hulde voor Ede,

niet meer af. Ook niet met de nieuwe maatregelen...

die gezondheid op de agenda heeft staan, daar zou Goes en ook Zeeland een voorbeeld aan kunnen nemen. Een plenaire tent met podium en host, Hans

Vragen/opmerkingen mogen jullie mailen op hans@

Steenbergen, waar we met alle bezoekers op strobalen konden plaatsnemen.

zilt-e.nl.

Met koptelefoons die op het gehele terrein zorgden dat je alles luid en duidelijk kon verstaan. Het gave, maar meteen ook vreemde, was dat het leek of Covid-19 niet heeft bestaan. Met alleen negatief geteste mensen op

Hans Everse


De Scheldepost Woensdag 14 juli 2021

Fabiusstraat 100, 3248 AK Melissant Tel. 0187 - 60 36 30 - e-mail: cndonselaar@kliksafe.nl www.cordekaasboer.nl

Stompe toren jong heerlijk jong en romig, kilo

Korringaweg 33 - Yerseke - tel. 0113 - 57 09 30

Weekaanbiedingen 13-07 t/m 17-07-2021 ZE ZIJN ER WEER:

ZEEUWSE MOSSELEN VERS UIT HET WATER

Zalmfilet 500 gram

Ongepelde wokgarnalen 500 gram Tonijnsalade

huisgemaakt, 150 gram

Kabeljauw preischotel huisgemaakt, 2 voor

Oude boeren komijn 500 gram Leverkaas

100 gram

Verse scharreleieren 10 stuks

8.95 5.95 0.99 0.99

Op de markt in Yerseke en Wemeldinge

Aanbieding geldig op de markt in Goes en Yerseke

Tegen inlevering van deze bon 250 gram

CASHEWNOTEN 3,00 500 gram

YOGHURT ROZIJNEN 4,00 LEKKER!!!

9.50 11.95 3.00 14.50

Tot ziens bij Vishandel Van As Zeeland BV

Kom lekker genieten van onze zomerkaart! Natuurlijk ben je welkom om zo binnen te lopen, maar wil je verzekerd zijn van een tafeltje? Dan is reserveren zeker aan te raden!

en ct u d ro p e k ij rl ee h ze on n Geniet thuis va Diverse ovenschotels | drie-luik aperitief | tonijn sashimi | huisgemaakte vissoep en kreeftensoep | visbami | belegde broodjes | salades en meer!

Weekaanbieding 15 juli t/m 21 juli:

Mossel pakket! 2 kg Jumbo mosselen met een zakje groenten, mosselkruiden en een mosselsausje voor € 19,50

Kom gezellig langs in de winkel of geef je bestelling telefonisch of via Whatsapp door via 0113 - 572079 Korringaweg 31, Yerseke Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.30 uur, zaterdag van 08.30 uur tot 16.00 uur. Voor de laatste nieuwtjes en aanbiedingen volg ons via @viswinkel.aquatritonmossel

Schoudeeweg 1 | 4424 NB Wemeldinge Tel: 0113-626088 | info@schoudee.nl

www.schoudee.nl

19


20

De Scheldepost Woensdag 14 juli 2021

Deze week op het menu

steak van de slager Diamanthaas met zeekraal en saus naar keuze

vangst van de week Rogvleugel met beurre noisette en zeekraal

‘t Scheld 22 | Wemeldinge | 0113-620606

www.cascowemeldinge.nl

Kersen te koop!!

Bospeen Mooie bloemkool

per stuk

Cantaloupe meloen

per stuk

Perssinaasappelen

20 stuks

0.99 1.25 1.25 2.50

Zeeuwse kersen NU 30% korting op vele artikelen zoals: speeltjes, krabpalen, halsbanden, klompen laarzen enz. (exclusief voeding en aanbiedingen). Onze laatste verkoopdag is 31-07-2021. Vanaf 01-08-2021 zijn wij definitief gesloten

Kole Fruit B.V.

aanbiedingen geldig van woensdag t/m zaterdag

Chezeeweg 33a Wemeldinge

Prijsknaller Gebraden gehakt

per bos

per 100 gram

Uit eigen keuken, pure E nr. vrij

€ 0,80 per 100 gram

Kipkerrie-salade

€ 1,25

Heerlijke malse biefstuk BBQ-tijd 100% runder hamburgers Heerlijk op de bbq

vers voordeel

per 250 gram

€ 5,50

geldig op 16 en 17 juli

Frieslanders

per stuk

€ 0,99

Voor de liefhebbers Argentijnse runder rib eye Lekker en super mals

Kijk voor een uitgebreide bbq

5 kilo

op www.slagerij-jankees.nl

Aanbiedingen zijn geldig van donderdag 15 t/m woensdag 21 juli. Kijk voor meer reclame in de winkel of kijk op www.slagerij-jankees.nl

Weststraat 23 | 4421 AC Kapelle | Tel. 0113-330938

www.slagerij-jankees.nl

€3,50

Kesselaar - van de Vreede V.O.F.

’s-Gravenstraat 2, 4431 AC ’s-Gravenpolder 0113 312021 | info@kesselaar-agf.nl www.kesselaar-agf.nl

Openingstijden

Wij zijn op vrijdag 8:00-17:30 en zaterdag 8:00-17:00 geopend.


De Scheldepost Woensdag 14 juli 2021

21

Uw vacature hier plaatsen? Het is mogelijk om hier uw vacature te plaatsen. Informatie of reserveren? Bel vrijblijvend: 0113 70 02 02 of mail naar support@trainews.nl.

Zeeland Belting Service BV De Poort 73 - 4411 PB Rilland Tel. 0113 - 55 10 40

Member of the Narviflex Group

www.zbsbv.nl E-mail: info@zbsbv.nl

De Poort 73, 4411 PB Rilland

Servicemonteur Productie en Buitendienst Z.B.S. Z.B.S. BV (Zeeland Belting Service), gevestigd te Rilland (NL), is een belangrijke service-partner voor transportbandgebruikers in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Recent is Z.B.S. toegetreden tot de Narviflex Group, de grootste transportbanden servicegroep in de Benelux, met fabrieken in België en Nederland en gespecialiseerd in kunststof en rubber transportbanden, evenals rubberartikelen en industriële plastics. Om ons team bij Z.B.S. BV te versterken zoeken wij een Servicemonteur Productie en Buitendienst. Jij gaat dagelijks onze klant uit de nood helpen.

Het takenpakket bestaat uit: • • • • • •

Productiewerkzaamheden in onze vestiging te Rilland Voorbereiden van transportbanden in de werkplaats Analyseren van defecten aan transportinstallaties Verbetervoorstellen doen aan de eindgebruiker Monteren en lassen van transportbanden Bekleden van rollen en trommels met diverse bekledingsmaterialen

Functie-eisen: • • • • • • •

MBO werk- en denkniveau VCA-certificaat is een pluspunt Technische achtergrond Ervaring in transportbanden is niet noodzakelijk Een net en representatief voorkomen Zelfstandig kunnen werken Flexibiliteit en een doorzetter

Arbeidsvoorwaarden: • • • •

Uitstekende arbeidsvoorwaarden Goede begeleiding en veel tijd om het vak te leren Ruimte voor eigen initiatief en inbreng Een afwisselende en uitdagende baan binnen een jong en professioneel team

Sollicitaties met c.v. graag richten aan: Zeeland Belting Service B.V. T.a.v. Peter Kole e-mail: peter@zbsbv.nl tel. 0113-551040

IBAN: NL43RABO0334018781

Inschrijvingsnr. K.v.K. Middelburg 22046967

Service…


22

De Scheldepost Woensdag 14 juli 2021

Uw vacature hier plaatsen? Het is mogelijk om hier uw vacature te plaatsen. Informatie of reserveren? Bel vrijblijvend: 0113 70 02 02 of mail naar support@trainews.nl.

WORD JIJ ONZE TOP-COLLEGA? WORD JIJ ONZE TOP-COLLEGA? Werk aan je carriѐre bij een internationaal familiebedrijf TOP heeft productielocaties in Nederland, Frankrijk, Polen, Rusland en Amerika en is hiermee één van de grotere uienverwerkers wereldwijd. Het bedrijf is in 1952 opgericht in ’s-Gravenpolder en sinds 1990 is het familiebedrijf verder uitgebreid. De TOP groep teelt, verwerkt en verkoopt alle soorten consumptie uien, plantuien en zilveruien. De uien worden gereed gemaakt voor consumptie of verwerkt tot geschilde uien, uienolie en gebakken uien. Hiernaast worden zilveruien en groenten verduurzaamd. Het hechte familiebedrijf met meer dan 150 medewerkers, kent een compacte en platte organisatiestructuur zodat er adequaat en slagvaardig ingespeeld kan worden op de wensen van onze klanten en op ontwikkelingen in de markt. De bedrijfscultuur is open, resultaatgericht en praktisch ingesteld en kenmerkt zich door een hoge mate van betrokkenheid.

Wij zijn op zoek naar:

Wij zijn op zoek naar: Heftruckchauffeur; Technisch medewerkers m/v Inpak Operator; Technisch operators m/v Teler (Rusland); Internationaal verkopers m/v Hoofd Technische Dienst; Sales support medewerker m/v International Sales Manager; Teelt agrariër m/v Productieplanner; Internationaal inkoper m/v Assistent-Productieleider.

Werken bij Top betekent werken in een dynamische omgeving, met prima voorwaarden en volop perspectief. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen. Voor meer informatie over deze vacatures kun je contact opnemen met Bart van Eikema Hommes.

Meer informatie? Mail naar bart.hommes@greencareerconsult.nl of bel 06-53159483


De Scheldepost Woensdag 14 juli 2021

vacature

Wil jij werken op een unieke plaats aan het water, in de jachthaven? Dan is Van der Rest Nautic op zoek naar jou! Wij zijn op zoek naar:

Allround monteur Jachtreparateur

(standplaats Wemeldinge)

(standplaats Kats)

Ga voor de informatie van beide vacatures naar www.vdrest.nl/categorie/vacatures/

;

Heb je interesse? Mail dan je sollicitatiebrief met CV naar adrienne@vdrest.nl t.a.v A.J. Vermin-van Liere.

Met spoed gezocht:

ELEKTRO- EN MECHANISCH MONTEURS www.famateq.nl

www.famateq.nl www.famateq.nl • 06-20838316

www.famateq.nl 21-018_FTQ_Pers_Adv_264x195_v3.indd 1

21-018_FTQ_Pers_Adv_264x195_v3.indd 1 21-018_FTQ_Pers_Adv_264x195_v3.indd 1

05-02-2021 13:35

05-02-2021 13:35 05-02-2021 13:35

23


24

De Scheldepost Woensdag 14 juli 2021

k j i l e f f e r t r o F

PRIJZEN VANAF € 249.000,- V.O.N.

14

NOG SLECHTS

Appartementengebouw ‘Burcht’ ligt op een steenworp afstand van de Goese binnenstad, openbaar vervoer en dagelijkse voorzieningen als diverse supermarkten, sporten medische voorzieningen.

BESCHIKBAAR!

De oplevering van dit project is voorzien voor eind 2021. Bijzonder aan deze 30 appartementen is niet alleen dat ze duurzaam worden ontwikkelt met hoge aandacht voor isolatie, energiegebruik en een eigen warmtepompinstallatie. Maar ook dat de appartementen compleet worden voorzien van vloer-,

SLEUTELKLAAR BIJ OPLEVERING!

wandafwerking én raambekleding. Uiteraard heeft u als koper meer dan voldoende keuze in kleurstelling en materiaal. Tel daar een complete inbouwkeuken en uitgekiend sanitair bij op, dan weet u dat na ontvangst van de sleutel u slechts hoeft schoon te maken en meubels te plaatsen. Om u meer over de appartemten te vertellen wordt er: zaterdag 24 juli van 11.00 tot 13.00 een informatiedag georganiseerd. Deze zal plaatsvinden bij het kantoor van Schrijver Versluys. U bent van harte welkom aan de Piet Heinstraat 10 in Goes. Mocht u liever op voorhand willen afspreken, bel dan voor een afspraak

BALKON OF BUITENTERRAS INBEGREPEN

(0113-223946) wij staan u graag te woord!

LET OP:

INFODAG ZATERDAG 24 JULI!

KIJK OP WWW.BURCHTGOES.NL

MEER INFO 0113-223946 info@schrijverversluys.nl

WO NI NGM AKELAAR S • B ETR OKKEN B I J M ENSEN

Profile for Trainews Media

Scheldepost | week 28  

Scheldepost | week 28  

Profile for trainews

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded