Tragel Magazine 'Samen Werken'

Page 1

MAGAZINE NOVEMBER 2018

SAMEN WERKEN

Wij staan er. Samen met collega’s.

Thema arbeidsmarkt - Over werken bij Tragel Bestuurder vertelt - Nieuws en meer...


ARBEIDSMARKT De zorg verkeert in zwaar weer. Wie gaan het werk doen nu de vergrijzing voelbaar wordt? Tragel is een maatschappelijke organisatie

Tragel werkt samen met regionale partners aan een oplossing

gevestigd in Zeeuws Vlaanderen. Met bijna

voor de krappe arbeidsmarkt. De eigen koers die al veel eerder

800 medewerkers ondersteunen en bege-

is ingezet wordt steeds meer gewaardeerd door medewerkers en

leiden we mensen met een beperking

potentiële nieuwe medewerkers.

zodat zij een goed leven kunnen leiden. Dat doen we vanuit ruim 70 locaties in

Tragel maakt werk van leren en ontwikkelen

samenwerking met cliënten en bewoners,

Talent ontwikkelen vinden we belangrijk. Doen waar je goed in

hun familie en vertegenwoordigers, mede-

bent, talenten ontwikkelen die je ook in huis hebt. Tragel biedt

werkers en vrijwilligers, Vrienden van

veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Bijvoorbeeld via

Tragel en andere netwerkrelaties.

de Tragel Academie of via BBL trajecten in samenwerking met

Samen doen is ons motto.

Zeeuwse opleidingsinstituten. Werken bij Tragel zorgt voor kansen en groeimogelijkheden. We nodigen mensen uit die stabiel in het leven staan en interesse hebben in onze organisatie om kennis te maken. Dat geldt voor jonge mensen die net van de opleiding komen of binnenkort afstuderen èn voor ervaren mensen uit de zorg of daarbuiten. Met trots presenteert Tragel het eerste magazine met het thema Arbeidsmarkt. Veel leesplezier!

C O LO FON Redactie: Tragel Communicatie en Artext Foto’s: Gino van den Broecke, NedBase, archief Tragel en Anne Quaars Ontwerp en opmaak: Cows & Stars Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van Tragel.

Vragen of tips? Neem contact op via communicatie@tragel.nl of www.tragel.nl 2


I NH O UD De charme? Het blijft mensenwerk!

Arbeidsmarktproblematiek biedt ook nieuwe kansen

4

10

Interview met eerste begeleiders Kari en Michel over het ontwikkelen van je talenten.

Column van Guus Bannenberg, bestuurder van Tragel over de arbeidsmarkt.

Tragel is altijd in beweging 11

De zorg is in beweging, dat geldt ook voor Tragel. ‘Samen doen’ is de titel van de beleidsvisie waarin staat hoe Tragel dit aanpakt.

Vers van de pers 6

Tragel website vernieuwd / Trots! Zeeland onbeperkt / Samen sterk in Zeeland

Goed om te weten 12

Alle ins en outs over Tragel vind je hier. Hier vind je tevens alle evenementen voor december.

Bij Tragel kun je alle kanten op

Achthonderd onbetaalbare handen

8

14

Werk vinden dat bij jou past. Doorgroeien of zelfs switchen van werkplek. Het kan bij Tragel. Lisa Bosteels over werken bij Tragel.

Vierhonderd vrijwilligers hebben een belangrijke rol bij Tragel. Zij staan voor achthonderd handen die belangeloos uit de mouwen gaan.

TRAGEL MAGAZINE

3


INTERVIEW

Wij staan er. Samen met collega’s.

De charme? Het blijft mensenwerk! Iedereen is anders. Dat geldt ook voor mensen met

Collegialiteit

een beperking. Daarom is zorg en behandeling nooit

Michel Verkouter (42) is ook eerste begeleider, van

hetzelfde. Het is steeds ontdekken en bouwen voor de

een groep cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag.

medewerkers. Maatwerk zorgt dat cliënten en bewo-

Hij wijst ook op de collegialiteit die leidend is. “Het is

ners stappen kunnen zetten.

belangrijk dat je een team vormt. Zo staan we er niet alleen voor. Nooit. Als je wilt leren en een uitdaging

Kari Embregts (29) werkt met een speciale doelgroep.

zoekt, dan zit je hier op je plek. Als je van school komt,

Ze werkt zes jaar bij Tragel, waarvan nu bijna twee jaar als eerste begeleider van een groep die steeds stapjes maakt naar zelfstandigheid. “Ze komen allemaal vanuit lastige situaties, met gedrags- en verslavingsproblemen in combinatie met een verstandelijke beperking. We zoeken steeds naar de beste manier om te kunnen bouwen binnen de veilige omgeving die Tragel biedt. Samen werken we zo naar zelfstandigheid. Daarbij krijgen we ruimte van de organisatie, waarbij we steeds kunnen terugvallen op collega’s.”

4

Eerste begeleiders Kari en Michel.


dan begint het pas. Situaties op de werkvloer maken je rijker.” Zowel voor Kari als Michel geldt: speciale doelgroepen maken het werk leuk. Kari: “Het is soms ingewikkeld, maar het betekent ook veel uitdaging in de zoektocht naar passende zorg. Daar word ik enthousiast van. Je kunt veel dingen uitschrijven in zorgplannen en

Je blijft jezelf steeds ontwikkelen

programma’s, maar het blijft toch mensenwerk en maatwerk. Op het moment dat je ervoor staat, moet je de juiste manier ontdekken.”

Expertisecentrum

Kari Emgregts Eerste begeleider

Het Expertisecentrum van Tragel biedt een schat aan ervaring. Michel: “De collega’s van het Expertisecentrum zijn specialisten. Denk aan gedragsdeskundigen, logopedisten, bewegingsspecialisten enzovoort. Zij helpen en ondersteunen ons bij de zorg en behandeling.

scherp en kunt van elkaar leren. Zoals gezegd, het is

Wij durven te vragen. Er is altijd een antwoord en zo

steeds een uitdaging. Geen dag is hetzelfde. Maar ben

niet, dan zoeken we er samen naar. Je vertrouwt elkaar

je bereid ook naar jezelf te kijken en ook voor jezelf

als collega’s. Dat is nodig in je werk. Samen zorg je dat

kansen te pakken, dan is het hier goed. Onze cliënten

je de bewoners en cliënten passende zorg biedt.”

zorgen dat je ook jezelf steeds blijft ontwikkelen. Dat zijn mogelijkheden voor jou persoonlijk en dat is

Dat de expertise altijd dichtbij is, ervaart ook Kari.

heel waardevol.”

Ze zegt: “Je hebt altijd dienst met meerdere collega’s tegelijk. Je kunt direct sparren over het gedrag van een

Meer lezen? Kijk online op

cliënt en hoe je daarop kunt inspelen. Je houdt elkaar

www.tragel.nl/expertisecentrum.

Talent ontwikkelen Tragel maakt werk van talent. Heb jij interesse in ons werk? Informeer naar jouw mogelijkheden! Dat geldt voor als je net je opleiding afrondt en voor ervaren mensen met of zonder opleiding. Talent ontwikkelen is wat telt.

TRAGEL MAGAZINE

5


VERS VAN DE PERS

Tragel website vernieuwd

Vrienden van Tragel Benefietdiner

De nieuwe website illustreert hoe het werk bij Tragel

Op woensdag 17 april 2019 organiseert de Stichting

ontwikkelt van ‘Zorgen voor’ naar ‘Zorgen dat’. Met alle

Vrienden van Tragel voor de 7e keer op rij het Benefiet-

betrokkenen werken we aan een goed leven voor cliën-

diner. Deze culinaire netwerkavond wordt opgesierd

ten. Leven en wonen, werk en activering, behandeling

met een bijzondere veiling en allerlei activiteiten om

en recreëren zijn de ingrediënten.

fondsen te werven voor de Vrienden van Tragel. De opbrengst van de veiling en het diner wordt gebruikt om mensen met een beperking mee te laten doen aan (alledaagse) activiteiten in de samenleving. Kijk voor meer op tragel.nl/vrienden-van-tragel

Zeeland onbeperkt Tragel heeft samen met Arduin, Gors en Zuidwester het initiatief genomen voor Zeeland Onbeperkt. Deze samenwerking heeft tot doel om de best mogelijke gehandicaptenzorg in Zeeland te bieden. Eerder dit jaar is er een startcongres geweest bij Zuidwester.

Trots!

Op de Contacta in november, het grootste bedrijvenevenement van Zeeland, hebben partijen voor het eerst samen opgetreden. Met elkaar stonden ze op de beurs

Stichting De Upside van Down en Stichting Down-

om inwoners van Zeeland te interesseren en motiveren

syndroom presenteerden op 13 november jl. het INC

voor deze bijzondere sector.

Awards gala. Er zijn prijzen toegekend aan organisaties die mensen met een verstandelijke beperking omarmen. Die hun talenten tot bloei laten komen en daarmee mensen mét en zonder beperking motiveren. Silvia Neirinck van Tragel vond het hoog tijd om Tragel als organisatie in het zonnetje te zetten en nomineerde haar manager en het project van het Kookpunt voor de Award. Uiteindelijk heeft het initiatief niet de eindronde gehaald, maar daar is de ervaren waardering door deze trotse medewerker niet minder om. Tragel juicht het overigens zeer toe dat op deze positieve manier aandacht wordt gevraagd voor het goede leven van mensen met een beperking. En we waren heel erg blij met deze waardering door Silvia!

6


VERS VAN DE PERS

Samen sterk in Zeeland Forensische zorg is gespecialiseerde zorg die bijzon-

Dit sprak Tragel aan. Samen met DOOR wil Tragel de

dere aandacht vraagt. DOOR is een kleine organisatie

eigen ambulante forensische zorg versterken. Nadat de

voor forensisch beschermd wonen in Middelburg.

organisaties de wens hadden uitgesproken om samen

DOOR heeft afgelopen jaar gezocht naar samen-

te gaan werken is een proces gestart om dat ook

werkingspartners die samen met hen willen werken

juridisch voor elkaar te krijgen. Om samen aan de slag

aan sterke forensische zorg in Zeeland.

te gaan is het namelijk nodig om allerlei procedures te doorlopen. Inmiddels is het proces zo ver gevorderd dat het zeker is dat de fusie doorgaat. Het team forensische zorg van Tragel en het team van DOOR staan voortaan samen sterk in Zeeland. De samenwerking gaat de komende maanden leiden tot diverse initiatieven en er wordt gewerkt aan verdere informatieverstrekking over deze zorg. In januari 2019 treden DOOR en Tragel samen op bij het Festival Forensische Zorg met het programmavoorstel DOORgaan! .

TRAGEL MAGAZINE

7


INTERVIEW

De verschillende hulpvragen maken het veelzijdig werk

Bij Tragel kun je alle kanten op Werk vinden dat bij jou past. Doorgroeien of zelfs

op hun pad komt waar ze zich geen raad mee weten.

switchen van werkplek. Het kan bij Tragel. Praktische

Het gaat om zelfredzaamheid, maar om heel verschil-

en bruikbare opleidingen maken dat je het beste uit

lende dingen. De ene cliënt pakt heel makkelijk zelf

jezelf kunt halen en dat jouw talent ruimte krijgt.

de telefoon voor een afspraak. Bij de ander moet ik de huisarts bellen en soms meegaan naar het consult.”

Medewerker Lisa Bosteels werkte in 2013 al bij Tragel in de flexpool. Na een tussentijdse baan in België, werkt ze er opnieuw, Eerst bij het cluster Gedrag & Ontwikkeling en later bij het cluster Wonen & Werken in de wijk. Ze kreeg na de zomer het aanbod om als ambulant hulpverlener te werken in Terneuzen en Sluis en vanuit Kind & Jeugd. Ook werkt ze bij de kindergroep Scheldebalkon in Terneuzen. In de toekomst hoopt ze helemaal over te stappen naar ambulante hulpverlening.

Zelfredzaamheid Lisa: “Ik kom bij mensen met een licht verstandelijke beperking die op zichzelf wonen. Ik help met alles wat

8


Behoefte Een ambulant begeleider bevordert de zelfstandigheid van de cliënt. Lisa helpt met de dagelijkse bezigheden. De cliënten geven doorgaans zelf aan waar zij behoefte aan hebben. Het doel is om hen zo zelfstandig mogelijk te laten leven en wonen. Lisa: “We helpen bijvoorbeeld bij het zoeken van een baan, of staan de cliënt bij als er problemen zijn op het werk. Ook stimuleren we sociale contacten.” Lisa zit nu op haar plek, zegt ze. “De verschillende zorgvragen maken het erg leuk. Ik werk ook met cliënten waar kinderen bij betrokken zijn. De prioriteit ligt dan voornamelijk bij de opvoedondersteuning. Soms werk je ook samen met andere instellingen.”

Blij Waarom haar baan een uitdaging blijft? “De hulpvragen zijn heel divers, dat maakt het zo afwisselend. Soms is

Het mooiste vind ik wanneer ik iemand echt blij kan maken. Lisa Bosteels Ambulant Hulpverlener

er een praktisch probleem. Een andere keer moet je verder doordenken en op lange termijn zorgen voor iets dat het leven beter maakt, soms in samenwerking met collega’s of andere instanties. Het mooiste vind ik wanneer ik iemand echt blij kan maken. Dat ik een lach

mij gaan vertrouwen. Het belangrijkste is dat je moet

zie doordat ik iemand verder heb kunnen helpen. Het is

doen wat je zegt en zegt wat je doet. Dat geeft houvast

belangrijk om een band op te bouwen zodat de cliënten

en daar is iedereen bij gebaat.”

Tragel Academie Opleiden gebeurt op veel manieren, online en offline. De Tragel academie biedt tal van mogelijkheden voor het ontwikkelen van competenties en nieuwe vaardigheden. Er wordt daarbij nauw samengewerkt met regionale opleiders en er is veel ruimte voor praktijkleren.

TRAGEL MAGAZINE

9


COLUMN

Arbeidsmarktproblematiek biedt ook nieuwe kansen! vraagt. In die concurrerende arbeidsmarkt doet Tragel het goed. Toch dreigt er een absoluut tekort aan medewerkers in de regio. De vijver droogt op. Voor de langere termijn zet Tragel daarom in op een forse uitbreiding van de opleidingscapaciteit. Er worden voorbereidingen getroffen om vanaf medio 2019 jaarlijks 30-40 nieuwe BBL-leerlingen te laten instromen bovenop de BOL-leerweg en de reguliere werving. In de begroting voor 2019 worden middelen vrijgemaakt om het eerste leerjaar BBL boventallig in te kunnen zetten, bijvoorbeeld in leerafdelingen. Je zou kunnen zeggen dat de oude “in-service” opleiding weer min of meer terugkeert, want we proberen samen met Scalda zoveel mogelijk lesuren op locatie aan te bieden. Naast deze vernieuwing heeft Tragel nog veel meer te bieden. Bijvoorbeeld het persoonlijke leer-management systeem (LMS) en ruime middelen om bij te leren. Teams maken samen een teamontwikkelplan. Dat kan omdat we hebben gekozen om te werken in zelfstandige teams, waarbij teamleden naast hun reguliere werk ook De arbeidsmarktproblematiek stelt ons voor forse

speciale aandachtsgebieden hebben zoals voor kwali-

uitdagingen, maar biedt ook nieuwe kansen. Zo heeft

teit, financiën, facilitair, communicatie en personeel.

het ons geprikkeld om na te denken over de essentiële

Ook daarvan kun je leren.

vraag waarom je bij Tragel zou willen werken. Ons antwoord daarop is: om je talent verder te ont-

Kortom: werken bij Tragel is niet alleen een baan

wikkelen! Een baan is toch veel meer dan alleen geld

hebben, maar vooral ook je talent te ontwikkelen!

verdienen? Het is ook wat je teruggeeft aan persoonlijk contact en waardering. Maar ook dus om te leren

Guus Bannenberg, bestuurder

en je talent verder te ontwikkelen. Dat heeft ons op het spoor gezet om massaal in te zetten op leren en ontwikkelen en gericht beleid te ontwikkelen. De oorzaak voor de arbeidsmarktproblematiek in onze regio is gelegen in een voor Zeeuws-Vlaanderen specifieke combinatie van demografische krimp (met steeds minder aanbod van jonge studenten) en forse economische groei die om steeds meer nieuwe medewerkers

10

De vijver droogt op.


TRAGEL INNOVEERT

Tragel altijd in beweging De zorg is in beweging, dat geldt ook voor Tragel.

wensen van bewoners en cliënten en nemen dat als

‘Samen doen’ is de titel van de beleidsvisie waarin

ambitie.

staat hoe Tragel dit aanpakt. Om de visie handen

8. De achtste Taskforce gaat over Talent Ontwikkelen.

en voeten te geven wordt er gewerkt met groepen

Deze Taskforce heeft als missie: Bij ons kun je aan de

medewerkers die hun schouders onder actuele thema’s

slag, vanuit je hart!

zetten. Deze groepen worden Taskforces genoemd, de deelnemers zijn medewerkers met heel verschillende

De taskforce Talent Ontwikkelen zet zich in om nieuwe

kennis en kunde. Er zijn momenteel 8 Taskforces:

talenten aan te trekken en de loopbaan mogelijkheden bij Tragel te verbeteren. Er zijn kansen voor iedereen

1. Veilige Zorg: Hoe blijven cliënten en bewoners

die aan de slag wil in een betekenisvolle baan.

verzekerd van deskundige zorg door professionele

Jongeren, zij-instromers, switchers, partners van

medewerkers?

expats, nieuwkomers (ook uit het buitenland) en

2. Zelfstandige Teams: Medewerkers krijgen de ruim-

herintreders: Samen vormen we Tragel.

te om hun werk te doen op een persoonlijke manier,

Ben je al opgeleid voor werken met mensen met een

dichtbij de bewoners en cliënten.

beperking? Welkom! We blijven je uitdagen met nieuwe

3. Samen Doen: Hoe kunnen communicatiemiddelen,

kennis, bijvoorbeeld via onze Tragel Academie. Heb je

zorgtechnologie en scholing er voor zorgen dat we

interesse om aan het werk te gaan, maar ontbreekt een

steeds beter samenwerken?

passende opleiding? Ook dan staat onze deur voor je

4. Anders Wonen: Realiseren van aantrekkelijke en

open. De Taskforce werkt aan het stimuleren van deze

passende huisvesting voor bewoners en goede werk-

instroom. Samen met onderwijsinstanties in de buurt

plekken voor dagbesteding en medewerkers.

bieden we je trajecten op maat. Werken en leren gaan

5. Maatschappelijk Ondernemen: Tragel zorgt dat

hand in hand.

bewoners en cliënten mee kunnen doen en dat de samenleving meedoet met Tragel. 6. Sturen op uren: Het werk zo organiseren dat er

Tips of vragen?

zoveel mogelijk tijd en geld beschikbaar blijft voor de

Mail naar werken@tragel.nl of kijk online:

ondersteuning van bewoners en cliënten.

www.tragel.nl/werk-en-talent-ontwikkelen.

7. Onderscheidend aanbod: We luisteren naar de

TRAGEL MAGAZINE

11


GOED OM TE WETEN ... TALENTONTWIKKELING

TRAGEL KALENDER

LEREND NETWERK MET SCALDA

DECEMBER 5 Doe Café Clinge

Van 19.00 tot 21.00 uur in De Happerij

6

Open Café Hulst

Van 19.00 tot 22.00 uur bij Bally’s Diner

8

Kerstukken maken

Kerststukken maken met “De Maatjes”

van 13.30 tot 15.30 uur in de Schelp in

Oostburg. Deelname 5 euro.

14

Open Café Terneuzen

Open café bij Café Driewegen in

Terneuzen, disco met DJ Werner van

19.00 tot 22.00 uur

15

Creative middag

Voor het ontwikkelen van talenten werkt Tragel

Van 14.00 tot 16.00 uur in ‘t Onderonsje

samen met Scalda de regionale opleider voor de

Deelname 2,50 euro

15

Muziek met Frans

Van 14.00 tot 16.00 uur in de Kameleon

in Terneuzen. Deelname 2,50 euro

20

Doe Café Clinge

Van 19.00 tot 21.00 uur in De Happerij

zorg. Studenten van Scalda weten Tragel goed te vinden voor stages. Meer weten? Stuur een mail en stel je vraag Werken@tragel.nl of ga naar onze website.

GRENSOVERSCHRIJDEND

OVER DE GRENS De geografische ligging maakt dat Tragel ook een interessante werkgever is voor (potentiële) medewerkers die in België wonen. Tragel ontzorgt nieuwe medewerkers bij de zaken die nodig zijn om in het “buitenland” te werken.

22 Filmmiddag

in ‘t Onderonsje van 14.00 - 16.00 uur

27

Optreden Peter Dons bij ‘t Palet

Vanaf 14.00 uur met een heerlijke

lunch! Deelname 5 euro / 7,50 euro.

Kijk voor de actuele agenda op www.tragel.nl/evenementen

12


WIST JE DATJE

KERSTMARKT

WEBSHOP

ONLINE BESTELLEN

Reynaertcollege Hulst organiseert op vrijdag 14 december 2018 een kerstmarkt op de Grote Markt in Hulst. Een deel van de opbrengst gaat naar Vrienden van Tragel. Ook Tragel Shop is aanwezig met een kraam. Kom je ook?

EXPERIENCE ROOM

DE NACHT IS OM TE SLAPEN

Steeds meer mensen weten de weg naar de webshop van Tragel te vinden. Online bestellen zit in de lift en de webshop krijgt het steeds drukker. Naast een basis assortiment heeft de shop ook een prachtig aanbod voor de feestdagen. Kijk zelf bij www.tragelshop.nl

EVENEMENTEN

ALTIJD WAT TE DOEN Dat is het motto van de nachtzorg bij Tragel. Rustig en veilig kunnen slapen, met zoveel mogelijk aandacht voor de vrijheid, zelfstandigheid en privacy van bewoners is het. Tragel werkt aan deze vernieuwing met behulp van hedendaagse technologietoepassingen en in nauw overleg met bewoners en vertegenwoordigers. Steeds wordt gezocht naar de beste oplossing per bewoner. In deze ontwikkeling van de nachtzorg is het de kunst om een goed evenwicht te vinden tussen nabijheid en maatwerk door technologie. Om ver-

CliĂŤnten en bewoners van Tragel doen volop

trouwd te raken met nieuwe werkwijzen en

mee aan werk en evenementen in de samen-

technologie toepassingen heeft Tragel een

leving. Bezoek regelmatig onze website voor

speciale experience room ingericht. Een plek

aanstaande evenementen, het laatste nieuws of

om kennis te maken met wat nieuwe nachtzorg

meldt u aan als vrijwilliger. Neem een kijkje op

is en hoe het werkt.

www.tragel.nl TRAGEL MAGAZINE

13


INTERVIEW

Die lach, daar doe ik het voor! Vrijwilliger Ronald

Achthonderd onbetaalbare handen Vierhonderd vrijwilligers hebben een belangrijke

Elke donderdagochtend is het weer een uitje, zowel

rol bij Tragel. Zij staan voor achthonderd handen die

voor de kinderen als voor haar. “Liedjes zingen, spe-

belangeloos uit de mouwen gaan. De cliënten en

lenderwijs wennen aan het water… Het is meer dan

bewoners genieten. De vrijwilligers ook. Of het nu

zwemles. Het is ook het samenzijn en het contact.

gaat om evenementen, vrije tijdsbesteding of om

Water zorgt voor ontspanning, ook als iemand in zich-

dagbesteding, de vrijwilligers zijn er. Zij zijn een

zelf gekeerd is. Als ik dat zie, dan doet dat me goed.”

onmisbare steun voor de begeleiding. Ineke Bonsel en haar man Ronald brengen heel wat uurtjes door bij Tragel. Zij in het zwembad van medisch kinderdagverblijf De Tjasker in Zaamslag. Hij bij het Houtatelier in Axel. Ineke geeft al jarenlang zwemles. Die vaardigheid komt van pas bij haar vrijwilligersfunctie. Mede dankzij Ineke plonst een vast groepje jonge kinderen wekelijks in het zwembad van De Tjasker.

Meer dan zwemles “Je ziet ze ontspannen in het water. Prachtig!”, zegt ze.

14


Inekes man Ronald geniet van de vrolijkheid in het Houtatelier. Ronald doet machinaal voorwerk, zodat de cliënten en bewoners het hout verder met de hand kunnen bewerken. Hij vertelt: “Direct als je binnenkomt verschijnt er een lach op hun gezichten! Ik voel me nuttig en werk graag samen met de begeleiding. Je voelt dat ook zij blij zijn dat je er bent.”

Goede band De band die vrijwilliger Miranda van Loon met bewoner Patrick heeft, is speciaal. Miranda liep stage bij de

Pas als de muziek stopt, gaan wij naar huis.

woning van Patrick. Ze gaat regelmatig mee bij uitjes van Tragel en is ook bezoekvrijwilliger van Patrick. Miranda en Patrick zijn vaste gasten in het Open Café in Hulst.

Bewoner Patrick

Miranda: “We hebben een sterke vertrouwensband. Dat voel ik wanneer we bij elkaar zijn. Patrick vraagt hoe het met mij gaat. Ik vraag hem wat hij leuk vindt om te ondernemen. We leggen bezoekjes af. Ik zorg dat hij onder de mensen komt. Iedereen heeft recht op een sociaal leven. Ik heb een goede band met zijn ouders, die al wat ouder worden. Ze kunnen niet alles meer

Patrick vertelt: “Miranda zorgt dat ik mijn vrienden zie.

met Patrick ondernemen. Als vrijwilliger neem ik hen

Zij zorgt dat ik leuke dingen kan doen. Ik ben heel blij

een zorg uit handen. Ze kijken niet uit naar de harde

dat zij er elke keer voor mij is, want door haar kan ik

muziek in het open café, bijvoorbeeld. Voor mij is het

naar het Open Café. Daar wil ik geen minuut van mis-

wel elke keer een toffe avond.”

sen. Pas als de muziek stopt, gaan wij naar huis.”

Vrijwilliger worden? Vrijwilliger bij Tragel kun je zijn op regelmatige basis, maar ook voor een keertje. Meer weten? Kijk op www.tragel.nl/vrijwilligerswerk

TRAGEL MAGAZINE

15


Talent Ontwikkelen

Leren, werken en ontwikkelen gaan bij Tragel hand-in-hand Tragel is een maatschappelijke organisatie in Zeeuws-Vlaanderen en ondersteunt mensen met een beperking om een goed leven te leiden. We hechten aan betrokkenheid van bewoners en cliÍnten, vertegenwoordigers en familie, onze professionals, vrijwilligers en relaties. Dat maakt Tragel bijzonder. Samen doen is ons motto. Tragel is altijd op zoek naar talent. We nodigen mensen uit die stabiel in het leven staan en interesse hebben in onze organisatie om kennis te maken. Dat geldt voor jonge mensen die net van de opleiding komen of binnenkort afstuderen Ên voor ervaren mensen uit de zorg of daarbuiten. Als hedendaagse werkgever biedt Tragel interessante ontwikkelmogelijkheden. Voor mensen met een bijpassende opleiding, maar ook voor mensen die een carrière switch willen maken of op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging. Leren, werken en ontwikkelen gaan bij Tragel hand-in-hand. Bent u toe aan een interessante loopbaanstap en houdt u van mensen? Dan maken we graag kennis. Neem contact op. E: werken@tragel.nl T: 0114 - 382 000

www.tragel.nl 16

Kijk ook op social media


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.