Tragel Magazine Samen Sterk

Page 1

MAGAZINE NOVEMBER 2019

SAMEN STERK

Talent ontwikkelen vinden we belangrijk.

Werkwens van een cliënt – Samen sterk bij Tragel Coöperatief samenwerken -Nieuws en meer...


SAMEN STERK Tragel ondersteunt mensen met een beperking om een goed leven te leiden. Dit doen wij samen met alle betrokkenen met begeleiding, zorg, behandeling en verschillende mogelijkheden Tragel is een maatschappelijke organisatie gevestigd in Zeeland. Met bijna 800

medewerkers

ondersteunen

en

begeleiden we kwetsbare mensen zodat zij een goed leven kunnen leiden. Dat doen we vanuit ruim 70 locaties in samenwerking met cliënten en bewoners, hun familie en

vertegenwoordigers,

medewerkers

en vrijwilligers, Vrienden van Tragel en andere netwerkrelaties. Samen doen is ons motto.

voor wonen, werken, leren en recreëren. Talent ontwikkelen vinden we belangrijk, doen waar je goed in bent. Er is doorlopend aandacht om talent te blijven ontwikkelen in verschillende vormen. In dit magazine is te lezen hoe we dit bij Tragel samen doen, ieders kwaliteiten benutten, samen trots én sterk zijn.

Werk voor bewoners en cliënten Er zijn mogelijkheden om te werken bij Tragel, bijvoorbeeld in het restaurant, in de Tragel Shop of in de pluktuin. Maar Tragel werkt ook samen met het bedrijfsleven om cliënten en bewoners daar aan de slag te helpen.

Vrijwilligerswerk Vrijwilligers spelen een belangrijke rol bij Tragel. Zij maken het verschil en zetten zich belangeloos in bij activiteiten van Vrije Tijd, evenementen en dagbesteding van cliënten.

Werken en leren Competenties, de wil om je talent bij ons te ontwikkelen en betrokkenheid bij onze missie zijn voor ons belangrijk. Samen vormen we een professionele, maatschappelijke organisatie die

C O LO FON

mensen met een beperking ondersteunt en begeleidt om een goed leven te leiden.

Redactie: Tragel Communicatie en Artext Foto’s: Nedbase en Artext

Veel leesplezier!

Ontwerp en opmaak: Cows & Stars Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden

verveelvoudigd,

opgeslagen

in

een

geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van Tragel.

Vragen of tips? Neem contact op via communicatie@tragel.nl of www.tragel.nl

2


I NH O UD Werkwens van een cliënt 4

Enikö is op haar plek in de horeca

Op een professionele manier talent ontwikkelen 10

Column van Guus Bannenberg, bestuurder van Tragel over talent ontwikkelen.

Coöperatief samenwerken in Samen doen! 11

Medewerkers, vrijwilligers en vertegenwoordigers: allemaal spannen we ons enorm in om een goed leven te bieden voor bewoners en cliënten.

Vers van de pers 6

BBL-opleiding Appartement Van Hovestraat Verwendag

Goed om te weten 12

Alle ins en outs over Tragel vind je hier. Hier vind je tevens alle evenementen voor november en december.

Een vleugje Spaans temperament doet goed

De Maatjes geven het weekend glans

8

14

Met ruim veertig nieuwe collega’s die werken en leren bij Tragel, zijn er meer handen paraat in de zorg. Ook zijn er sinds deze zomer acht Spaanse medewerkers aan de slag.

De Maatjes in Oostburg maken de weekenden voor mensen met een beperking onvergetelijk.

TRAGEL MAGAZINE

3


INTERVIEW

Enikö heeft haar draai gevonden bij The Captains Coffee.

Enikö is op haar plek in de horeca Een echte baan, met collega’s in een echt bedrijf.

Werkwens

De werkwens van Enikö Smulders (29) is uitgekomen.

Enikö heeft een werkervaringsplek. Jobcoach Maria

Sinds het voorjaar werkt ze bij lunch-room The

Ros: “Dat zit tussen een baan en dagbesteding in. Alles

Captains Coffee aan de Vismarkt in Hulst.

begint met een werkwens. We kijken heel aandachtig naar de kwaliteiten en vaardigheden van een cliënt en

Of ze op haar plek zit? Enikö straalt! Ze neemt bestellingen op, bedient, ruimt af, doet de afwas, helpt in de keuken, zorgt dat de tafels er tiptop uitzien en legt de klanten in de watten. Ze vertelt: “Alles moet netjes zijn. Onze gasten komen hier voor hun plezier. Ik vind het leuk om het gezellig te maken. Ik heb het hier naar mijn zin. Zo kan ik sparen voor leuke dingen in mijn nieuwe huisje. Ik werk vier dagen bij The Captains Coffee. Ik ben ook nog een dag vrijwilligster in de peuterspeelzaal. Ik vind het leuk om bij mensen te zijn en voor ze te zorgen.”

4


wat iemand kan leren. Dan gaan na of we een match kunnen maken met een werklocatie in de buurt. Het is steeds maatwerk. Het bedrijf of de organisatie

Cliënten hebben veel te bieden.

moet het ook zien zitten om extra tijd te steken in de nieuwe kracht. Maar het loont! Cliënten hebben veel te bieden. Het gaat vaak in kleine stapjes, maar het is waardevol voor beide kanten. We moeten waakzaam blijven om niet te overvragen en steeds goed blijven opletten of het voor de cliënt en het bedrijf werkt.”

Maria Ros - Jobcoach

Klik Elke cliënt die aan de slag gaat, krijgt een werkmentor. Voor Enikö is dat Ingrid Emeleer. Ingrid vertelt: “Enikö kan altijd bij me terecht. We hebben een klik vanaf het

“We willen dat Enikö elke dag weer met een goed gevoel

eerste moment. We doen veel dingen samen, maar

naar huis gaat. Als het te druk is, kan ze zich even

ze krijgt ook de ruimte. We waarderen haar en kijken

terugtrekken. We bieden haar structuur en duidelijkheid.

steeds wat mogelijk is. Ze is zo vriendelijk voor onze

Daarom werkt het. We gaan steeds een stapje verder.

klanten! Haar beperking is geen belemmering in het

Enikö heeft haar draai hier echt gevonden. Je ziet haar

werk. Ze hoort gewoon bij ons team.” Werkgeefster

stralen. Dat is wat nodig is voor een gastvrije baan in de

Ria Poissonnier (eigenaresse van The Captains Coffee):

horeca.”

Meedoen, daar gaat het om! Voor alle cliënten van Tragel wordt een zinvolle werk- of dagbesteding gezocht. Alette Matser en Chantal Ferket van Zorgadvies: “Dit is meedoen in de samenleving! De vraag begint bij Zorgadvies. Passend werk hoort bij een goed leven. Alleen als een cliënt op waarde wordt geschat om wat hij of zij kan, is de weg vrij voor ontwikkeling. De manier waarop iemand aan de slag gaat, wordt vooraf goed bekeken met bijvoorbeeld de jobcoach en gedragsdeskundige.” Kijk voor meer op tragel.nl of neem contact op met onze professionals van Zorgadvies. TRAGEL MAGAZINE

5


VERS VAN DE PERS

Najaarsmodeshow Bewoners, cliënten en vrijwilligers gingen de catwalk op om de allernieuwste najaarsmode te showen. Een grandioos succes, met dank aan Zaman, Fashion by Reiss en Shoeby!

BBL-opleiding Voor de toekomst zal opleiding een belangrijke weg blijven om nieuwe medewerkers aan te trekken. Tragel wordt een opleidingsorganisatie en dat biedt kansen voor nieuwe dynamiek. In september van dit jaar zijn er maar liefst 43 leerlingen aan de interne BBL-opleiding gestart. Zo biedt Tragel mensen uit de regio kansen middels het werken en leren traject van Tragel.

Verwendag Een leuke verrassing tijdens de verwendag voor cliënten bij De Leest: een ritje met een oldtimer naar keuze. Woensdagmiddag 9 oktober verzamelden alle auto’s zich bij locatie De Leest. Uiteindelijk waren er zo’n 30 auto’s, zowel oldtimers als een paar hele mooie sportwagens. Nadat iedereen zijn favoriete auto had uitgekozen, vertrok de stoet voor een rit van een uur door de omgeving. Ook de markt van Hulst werd niet overgeslagen, wat ook voor het nodige vertier zorgde voor de bezoekers van de omliggende terrassen. “Deze auto is lekker ouderwets en maakt veel geluid, daar krijg ik echt een kick van!”, legt Vera uit. Na de rit werd er genoten van een feestelijke maaltijd!

6


VERS VAN DE PERS

Appartementen Van Hovestraat September dit jaar kregen de nieuwe bewoners de

Cliënten die begeleid zelfstandig wonen geven al jaren

sleutel van hun appartement aan de Van Hovestraat in

in de tevredenheidsonderzoeken aan dat ze privacy

Sint-Jansteen. “Ik kijk er erg naar uit, lekker licht en

en een eigen woning heel belangrijk vinden. Vandaar

ruim!”, aldus Wendy. Tragel vindt het belangrijk dat

dat in het strategisch vastgoedplan is opgenomen om

bewoners wonen op de manier die het beste bij hen

groepswoningen geleidelijk aan te vervangen door

past. Goed leven is het uitgangspunt in de missie van

appartementen.

Tragel. Daar is wonen een belangrijk onderdeel van.

Festival Forensische Zorg

Fietsevenement ‘Wat ben ik trots op deze kanjer!’. Vrijwilliger Ellen heeft samen met bewoner Fons mee gefietst met de

Iedereen heeft recht op een plek in de samenleving.

landelijke editie Ride for the Roses. De opbrengst van

Ook als je met justitie in aanraking bent geweest.

het fietsevenement is geschonken aan het goede doel.

Ons label DOOR is een ondersteuningsprogramma dat

Onze vrijwilligers maken het verschil! Net als Ellen

breed wordt ingezet in de forensische zorg. Ook in 2020

actief worden als vrijwilliger of meer weten? Kijk op

neemt DOOR weer deel het Festival Forensische Zorg.

tragel.nl.

Een drukbezocht festival dat jaarlijks terugkeert, vol ontmoetingen én het moment om kennis te maken met de nieuwste ontwikkelingen.

TRAGEL MAGAZINE

7


INTERVIEW

Ik ga regelmatig terug naar Spanje, maar hier ligt mijn toekomst.

Een vleugje Spaans temperament doet goed Met ruim veertig nieuwe collega’s die werken en

zijn helder. Het lezen van de zorgplannen is nog niet

leren bij Tragel, zijn er meer handen paraat in de zorg.

mogelijk, maar daar wordt hard aan gewerkt.”

Ook zijn er sinds deze zomer acht Spaanse medewerkers aan de slag. Deze collega’s zijn al opgeleid voor de zorg voor mensen met een beperking. Dat geeft de teams een beetje extra lucht, al wordt er flink gezwoegd op het aanleren van de Nederlandse taal. Werkbuddy’s, ervaren collega’s op de werkvloer, maken hen wegwijs in hun nieuwe woon- en werkomgeving. Werkbuddy Jonatan van Overmeiren begeleidt zijn nieuwe collega Miriam Gua (25). Hij vertelt: “Ze is een kei in haar vak en heeft het in zich om voor mensen met een beperking te zorgen. De Nederlandse taal is moeilijk, maar we komen er wel uit. De woorden die we nodig hebben op de groep,

8


Toekomst Miriam: “Ik krijg wekelijks Nederlandse les. Luisteren gaat al goed, spreken en lezen vind ik moeilijker. Eén van mijn zeven collega’s uit Spanje spreekt al goed Nederlands. Zij woonde hier al eerder en leert ons ook veel. Ik ben hier al best goed gewend. Het mooie is dat mijn cliënten me al echt kennen. Ook buiten Tragel onderneem ik veel om mijn nieuwe leven op te bouwen, vaak samen met collega’s. Ik ga regelmatig terug naar Spanje, maar hier ligt mijn toekomst.”

Nieuwe inzichten van nieuwe collega’s geven dynamiek. Monique Elegeert Manager Gedrag & Ontwikkeling

Nieuwe inzichten Cliëntvertegenwoordiger Isolde Stam is blij met de nieuwe mankracht. “Ze zijn allemaal goed opgeleid. De taal vergt wel veel aandacht. Engels wordt in Spanje

tweehonderd uur Nederlandse les gehad. Ze leren nu

niet aangeleerd. Het is van groot belang dat de Spaanse

erg veel op de werkvloer en krijgen wekelijks nog vier

medewerkers hier zowel op het werk als privé hun draai

uur les. Onze Spaanse collega’s zijn harde werkers en

vinden, zodat zij met plezier bij Tragel blijven werken.”

heel gemotiveerd. Het kost energie van het team om de

Daar wordt flink in geïnvesteerd, zegt manager

taalbarrière het hoofd te bieden, maar nieuwe inzichten

Monique Elegeert: “Vanaf mei hebben de medewerkers

van nieuwe collega’s geven ook dynamiek.”

Warm welkom De nieuwe Spaanse collega’s kregen een warm welkom deze zomer. Ze zijn via een wervingsbureau in Spanje bij Tragel terecht gekomen. Allen hebben een diploma in de zorg. Spanje kampt met een hoge werkloosheid. Er is weinig kans op een vaste baan. Tragel biedt na een jaar werken een vast contract. Er is veel hulp bij het integreren in de samenleving en het aanleren van de taal. Tragel werkt hiervoor samen met de gemeente, woningcorporaties en ondernemers in de regio. Kijk voor meer over werken en leren op tragel.nl. TRAGEL MAGAZINE

9


COLUMN

Op een professionele manier talent ontwikkelen Professioneel zijn is één van de drie kernwaarden

in formele opleidingen, het meeste leren we wellicht

van Tragel en dat is niet zonder betekenis. Kwaliteit

in de zelfstandige teams. Niet alleen in het dagelijks

moet zonder meer op orde zijn en daar werken we

werk, maar ook bijvoorbeeld door reflectie tijdens

voortdurend aan, onder andere met opleiding.

werkoverleg. Belangrijk voor het leren is een gezamenlijke visie op

We investeren daar flink in: Tragel geeft bijna vier

hoe we werken. Daarvoor hebben we al geruime tijd

keer zoveel uit aan opleiding, dan volgens de cao

geleden gekozen voor Triple C en LACCS. De principes

verplicht. Dat komt vooral doordat, vanwege de

daarvan zijn verwerkt in zorgprogramma’s die de

arbeidsmarktproblematiek, dit jaar maar liefst 43

handreiking vormen voor de praktijk. Het is belangrijk

leerlingen met de BBL-opleiding zijn gestart. Daarmee

dat we de zorgprogramma’s voortdurend aandacht

kunnen we een belangrijk deel van de toekomstige

geven

vacatures invullen en zorgen dat we op volledige

Het zou prachtig zijn als zelfstandige teams op basis

personeelssterkte blijven.

van de reflectie met elkaar de opleidingsprioriteiten

tijdens

de

reflectiemomenten

in

teams.

vaststellen en daaraan gaan werken. Daar kan het Een leven lang leren is een bekend motto en

mooie Leer Management Systeem van Tragel ook

onderschrijf ik van harte. Leren moet permanent

belangrijk aan bijdragen.

aandacht hebben voor iedereen, maar dat hoeft niet altijd met formele opleidingen. Enkele jaren geleden

Leren tijdens het werken is in andere woorden je talent

heeft Charles Jennings het 70-20-10 principe van leren

ontwikkelen. Een leven lang!

gepresenteerd. Slechts 10% leren we van formele opleiding in een gestructureerd cursusprogramma,

Guus Bannenberg

20% leren we van anderen in het team en maar liefst

Bestuurder

70% door ervaring op de werkvloer. Niet alles hoeft dus

Een leven lang leren is een bekend motto en onderschrijf ik van harte.

10


TRAGEL INNOVEERT

Coöperatief samenwerken in Samen doen! Medewerkers, vrijwilligers en vertegenwoordigers:

verzekerd van deskundige zorg door professionele

allemaal spannen we ons enorm in om een goed

medewerkers?

leven te bieden voor onze bewoners en cliënten.

2. Zelfstandige Teams: Medewerkers krijgen de ruimte

Veel voor hen essentiële zaken zijn opgenomen in het

om hun werk te doen op een persoonlijke manier,

ondersteuningspakket dat wordt vergoed. Maar niet

dichtbij de bewoners en cliënten.

alles: vakantie en vrije tijd bijvoorbeeld, maar ook

3. Samen Doen: Hoe kunnen communicatiemiddelen,

mentorschap niet.

zorgtechnologie en scholing er voor zorgen dat we steeds beter samenwerken?

De Taskforce Samen Doen is ondergebracht in een

4. Anders Wonen: Realiseren van aantrekkelijke

commissie. De commissie Samen Doen, onderdeel van

en passende huisvesting voor bewoners en goede

Stichting Vrienden van Tragel, zet zich in om die zaken

werkplekken voor dagbesteding en medewerkers.

toch te regelen. Zo is het project ‘Samen op vakantie’

5. Sturen op uren: Het werk zo organiseren dat er

gestart om betaalbare vakanties mogelijk te maken.

zoveel mogelijke tijd en geld beschikbaar blijft voor de

Ook is een Buddyproject gestart, wat vrijwilligers-

ondersteuning van bewoners en cliënten.

werk bij medewerkers onder de aandacht brengt.

6. Onderscheidend aanbod: We luisteren naar de

De commissie kijkt nu naar de mogelijkheid om mentor-

wensen van bewoners en cliënten en nemen dat als

schap te organiseren tussen vertegenwoordigers en

ambitie.

denkt erover om daarvoor een coöperatie op te richten

7. Talent Ontwikkelen: Deze Taksforce heeft als

voor én met vertegenwoordigers. Dat zou een prachtige

missie: Bij ons kun je aan de slag, vanuit je hart!

vorm van samen doen kunnen worden!

8. Maatschappelijke Ondernemen: Tragel zorgt dat bewoners en cliënten mee kunnen doen en dat de

Er zijn momenteel 8 Taskforces:

samenleving meedoet met Tragel.

1. Veilige Zorg: Hoe blijven cliënten en bewoners

TRAGEL MAGAZINE

11


GOED OM TE WETEN ... TRAGEL KALENDER NOVEMBER 21 Doe café De Happerij in Clinge

23 Spelletjesmiddag Buurthuis De Kameleon in Terneuzen

23 Doe café De Happerij in Clinge

APRIL 8 Vrienden van Tragel Benefietdiner VOC Dethon in Westdorpe

REIS SHOP

24 Sinterklaasfeest Restaurant ‘t Palet in Clinge

29 Open café Café Driewegen in Terneuzen

29 Wintermarkt

SAMEN OP VAKANTIE Vakantie is een manier om er even helemaal uit te zijn, ook voor mensen met een beperking.

Tragel Shop Eeckenstein in

De Reis Shop van Tragel bezorgt cliënten en

Sint-Jansteen

bewoners een zorgeloze vakantie. “Als je een beperking hebt, moet er vaak net iets meer

DECEMBER 5 Doe café De Happerij in Clinge

6 Open café Bally’s diner in Hulst

worden geregeld als je op reis gaat. Denk aan medische zorg en hulpmiddelen”, zegt Mireille Hamelink, initiatiefneemster van de Reis Shop. Als vrijwilliger een cliënt vergezellen naar leuk uitje of op vakantie? Kijk voor meer info op www.tragel.nl

14 Creatieve Kerstmiddag Terneuzen Buurthuis De Kameleon in Terneuzen

14 Creatieve Kerstmiddag Hulst

PRACHTIG ASSORTIMENT

‘t Onderonsje, Assestraat 43 in Hulst

19 Doe café De Happerij in Clinge

TRAGEL SHOP Steeds meer mensen weten de weg naar

JANUARI 3 Open café Bally’s Diner in Hulst

4 Nieuwjaarsparty voor De Maatjes De Schelp in Oostburg

9 Doe café De Happerij in Clinge

10 Nieuwjaarsfeest met Peter Dons Restaurant ‘t Palet in Clinge

18 Cupcakes versieren ‘t Onderonsje, Assestraat 43 in Hulst

18 Film Buurthuis De Kameleon in Terneuzen

12

Tragel Shop te vinden. Tragel Shop biedt bijzondere producten en diensten op maat aan. Naast het basisassortiment heeft de shop ook een prachtig aanbod voor de feestdagen. Bezoek één van onze Tragel Shop locaties of kijk in onze webshop: www.tragelshop.nl


VOOR HET GOEDE DOEL

EVENEMENTEN

MOOIE OPBRENGST LANGE STRANGETOCHT

ALTIJD WAT TE DOEN

Er liepen ruim 2000 wandelaars de Rotary’s

mee aan werk en evenementen in de samen-

Lange Strangetocht. Voor het plezier én het

leving. Bezoek regelmatig onze website voor

goede doel: een sportkooi naast het Zwin College

aanstaande evenementen, het laatste nieuws

en een belevingstuin bij Tragel in Oostburg.

of vrijwilliger worden? Neem een kijkje op

Aan het eind van de wandeltocht werd beide een

www.tragel.nl

Cliënten en bewoners van Tragel doen volop

cheque van maar liefst €7000,- overhandigd. Rotary Club Oostburg en alle deelnemers: hartstikke bedankt!

ONTMOETEN EN BEWEGEN

CRUYFF COURT TRAGEL Afgelopen zomer is het Cruyff Court Tragel in Clinge feestelijk geopend. Wist je dat je hier elke dag kunt samen komen, ontmoeten én bewegen? Het Cruyff Court Tragel is voor iedereen toegankelijk. Het court heeft een kunstgrasveld, biedt basketbalmogelijkheden en heeft een mobiele volleybal-, badminton- en tennisplayer. Hier om heen ligt een wandel- en oefenpad. Wees van harte welkom!

Cruyff Court Tragel

TRAGEL MAGAZINE

13


INTERVIEW

Het gaat om het samen leuke dingen doen.

De Maatjes geven het weekend glans Vrijwilligers geven het leven van bewoners en

zaterdagmiddag iets te doen te hebben. Het weekend

cliënten een beetje extra glans. Tragel heeft zo’n

is soms lang. De meeste bewoners en cliënten gaan op

400 vrijwilligers, die allemaal op hun eigen manier bijdragen. De Maatjes in Oostburg maken de weekenden onvergetelijk voor mensen met een beperking. Al vijf jaar zorgen ze elke maand in het weekend voor een extra activiteit in West-Zeeuws-Vlaanderen. Denk aan spelletjes- en muziekmiddagen, een picknick, bingo, creatieve middagen, wandelingen en uitstapjes. “De Maatjes brengen de bewoners en cliënten aandacht, gezelligheid, plezier en sociale contacten”, zegt begeleider Judith Slits. “Het is leuk om op 14


weekdagen naar dagbesteding of werk. Op zaterdag en zondag hebben zij het rustiger. Ze willen meedoen in de maatschappij en ook leuke dingen met elkaar beleven.”

Nieuwe mensen Dat de cliënten ernaar uitkijken, blijkt uit de reacties van bewoners Pascal van Luijk en Jacco Maas. Pascal vertelt: “Juist door deze dingen leer ik nieuwe mensen kennen en kom ik ook eens ergens anders. Bingo en bloemstukken maken vind ik erg leuk. Maar ik houd ook van lekker samen eten. Dus uit eten bij De Elderschans in Aardenburg wil ik nog wel eens doen.” Cliënt Jacco -muziekliefhebber en een echte feestvierder- geniet met volle teugen van dansen, zingen en muziek

De Maatjes brengen de cliënten aandacht, gezelligheid, plezier en sociale contacten. Judith Slis Begeleider

maken. Hij zegt: “Het gaat om het samen leuke dingen doen. Daarvoor hoeven we niet weg van huis. Ook bloemstukken maken en spelletjes doen vind ik goed.” hen echt weekend is, met kletspraatjes en een activiteit.

Echt weekend

Die hoeft niet groots te zijn. En het brengt niet alleen

En dat is precies wat Maatje Annette Slabbekoorn-

de bewoners en cliënten wat. Ikzelf vind het ook heel

Hamelink ervaart. “Het gaat om een gezellige middag

gezellig. Het geeft me energie en erg veel plezier.

waar extra handen voor nodig zijn. Samen koffie

Je staat ervan te kijken wat je met een middagje van je

drinken en iets leuks doen. Dat maakt dat het ook voor

tijd voor mensen kunt betekenen.”

Commissie D’r Bie De Maatjes is een onderdeel van Commissie D’r Bie, een stichting van ouders van kinderen met een beperking. D’r Bie zorgt voor leuke doe-dingen. Zo is er zwemles, muziekles, kookles, paardrijden en voetbal. De stichting wordt ondersteund door giften van bedrijven en particulieren. De vrijwilligers zijn erg betrokken. Extra handen zijn welkom! Meer lezen? Kijk op: www.commissiedrbie.nl of meld je aan via vrijetijd@tragel.nl. TRAGEL MAGAZINE

15


Werken en leren bij

Direct beginnen met je ideale baan Dat je bij Tragel kunt leren en werken én uitzicht hebt op een vaste baan, klonk voor Kirsty Eggermont (41) als muziek in de oren. Het was tijd voor een nieuwe stap, eentje die meer voldoening geeft. Kirsty is net begonnen met de BBL-opleiding Maatschappelijke zorg. Ze doet sinds april al werkervaring op bij Tragel, in de verzorging en de dagbesteding. Kirsty werkte eerder ook al in de zorg, met ouderen. “Met mensen werken is de ideale baan voor mij. Toch zocht ik een andere doelgroep die beter bij mij past. Bij Tragel voel ik me thuis. Ik kan het geleerde meteen in de praktijk brengen, dat is heel praktisch.”

Puur en oprecht Waarom ze de keuze maakte voor mensen met een beperking? Zonder twijfel vertelt Kirsty: “De bewoners en cliënten zijn zo puur van karakter. Ze zijn beperkt, maar oprecht. Wat je ziet is wat je krijgt. Er zijn moeilijke momenten, maar ook mooie momenten. Het is zo ontzettend leuk als je merkt dat je echt wat voor de cliënten en bewoners betekent. Soms kunnen ze het niet goed onder woorden brengen, maar dan merk je het op een andere manier. Een geluid, een blik in de ogen... Dit geeft mij meer voldoening dan in een winkel werken.”

Echte aandacht De overstap naar werken met mensen met een beperking ging vloeiend. “Tijdens de kennismakingsgesprekken met Tragel werd het heel duidelijk wat ik kon verwachten. Hoe de opleiding is, hoe mijn werkdag eruit ziet. Juist de combinatie van wonen en dagbesteding is erg leuk. De bewoners kennen je en ze weten dat ze bij je terecht kunnen. Ze verdienen elke dag echte aandacht en dat zit in kleine dingen. Een spelletje kiekeboe, een boek voorlezen of samen soep maken... Het zijn de eenvoudige dingen die hun en mijn dag maken.”

www.tragel.nl 16

Kijk ook op social media