Tracker Spesial Produksjon

Page 1

SPESIAL PRODUKSJON


SPESIALPRODUKSJON Skap ditt eget unike Produkt

Ordre Prosessen forespørsel/bestilling

På spesial produksjon er hver forespørsel unik. Vi starter med å sende en forespørsel til fabrikken hvor vi forhører oss om mulighetene og veien videre.

minsteantall:

Minsteantall vil variere fra produkt til produkt, og om du velger lagerført-farge eller egen PMS.

Med 28 års erfaring i bransjen, samt tette samarbeid med våre fabrikker hjelper vi deg med å designe ditt eget unike produkt. På denne måten sikrer vi deg at produktet blir laget på en forsvarlig måte, og i samme gode Tracker kvalitet.

Eksempel 1: Art. 1010 Original T-Shirt (Bomull) Lagerførte Farger: 500 stk. | Egen PMS: 1000 stk. Eksempel 2: Art. 3066 Original Hood Jacket Lagerførte Farger: 500 stk. | Egen PMS: 500 stk.

leveringstid

Husk å beregn god tid når du ønsker å produsere noe på spesial produksjon. Vi estimerer mellom 3-4 mnd. leveringstid etter godkjent prøve/bilde.

Transport

Produktene våre leveres med båt (ca. 6 uker). Hvis man ønsker raskere levering kan varene sendes med fly (1-2 uker). *Flyfrakttillegg vil evt. forekomme.


Design Prosessen Mulighetene er mange!

Kun fantasien setter grenser! Du har muligheten til å gjøre endringer på våre eksisterende produkter eller lage noe helt nytt. Send oss gjerne en skisse av hva du ønsker, eller så hjelper vi deg med å utforme det du ønsker.

farger!

Velg en av våre lagerteførte farger eller velg din egen PMS farge. * Prosessen er litt mer tidkrevende og min.antallene høyere ved valg av egen farge.

detaljer!

Her kan man virkelig være kreativ! Detaljer som neckprint, necktape, labels, hangtags, zippere og knapper kan skreddersys.

print!

Produktene kan leveres ferdig trykket, brodert eller applikert m.m pakket etter ditt ønske.


Din logo her S

Din logo her S

Din logo her

DIN LOGO Her

S

DIN LOGO Her

DIN LOGO Her

Original T-Shirt

Original Pique

DIN LOGO

Original Hood Jacket

DIN LOGO her

Her

Baseball Cap

Bike Pack Extreme Pro Shell

Superlight Down Hood Jacket


Din logo her S

Din logo her S

Din logo her

DIN LOGO Her

S

DIN LOGO Her

DIN LOGO Her

Original T-Shirt

Original Pique

DIN LOGO

Original Hood Jacket

DIN LOGO her

Her

Baseball Cap

Bike Pack Extreme Pro Shell

Superlight Down Hood Jacket


Din logo her S

Din logo her S

Din logo her

DIN LOGO Her

S

DIN LOGO Her

DIN LOGO Her

Original T-Shirt

Original Pique

DIN LOGO

Original Hood Jacket

DIN LOGO her

Her

Baseball Cap

Bike Pack Extreme Pro Shell

Superlight Down Hood Jacket


Din logo her S

Din logo her S

Din logo her

DIN LOGO Her

S

DIN LOGO Her

DIN LOGO Her

Original T-Shirt

Original Pique

DIN LOGO

Original Hood Jacket

DIN LOGO her

Her

Baseball Cap

Bike Pack Extreme Pro Shell

Superlight Down Hood Jacket


Din logo her S

Din logo her S

Din logo her

DIN LOGO Her

S

DIN LOGO Her

DIN LOGO Her

Original T-Shirt

Original Pique

DIN LOGO

Original Hood Jacket

DIN LOGO her

Her

Baseball Cap

Bike Pack Extreme Pro Shell

Superlight Down Hood Jacket


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.