__MAIN_TEXT__

Page 1

Kunstacademie

Infobrochure '20-'21


Kunstacademie Torhout en Zedelgem staat voor

De kunst van het woord, dans, muziek, beeldend en audiovisueel elk in hun eigenheid onlosmakelijk met elkaar verstrengeld

We kiezen voor

een verkennende eerste graad

een prikkel, een aanzet, een begin metrum in taal en muziek, ontwikkeling van fijne en grove motoriek

een brede tweede graad

twee dansstijlen, de basis van de klassieke muziektechniek, de grondbeginselen van beeldende vorming, een aanzet voor spel -en vertelkunst.

een open derde graad met een knipoog naar het creërende en cross- over keuzevakken die de creatieve geest aanwakkert of losweekt twee dansstijlen waar je de focus zelf kan kiezen de unieke keuze tussen klassiek, jazz-pop-rock, folk of een combinatie algemeen beeldend of animatiefilm speltheater of dramastudio of de beide een artistiek creërende vierde graad creatieve wezens die de wereld ingaan met vindingrijke en persoonlijke ideeën in hun rugzak met een open blik, vol verwondering in de wereld vorm geven aanschouwen maken

een unieke opleiding

2

in schrijven of experimentele muziek


Kunstacademie Torhout en Zedelgem wil

Verbinding tussen

leerlingen leraars toeschouwers verenigingen scholen mensen

Kunstacademie Torhout en Zedelgem zet in

op competenties van de leerling en de leraar als

Samenspeler Onderzoeker Performer Vakman Kunstenaar

De Kunstacademie Torhout en Zedelgem wenst

dat al wie verbonden is zich autonoom kan bewegen zich individueel aangesproken voelt mee het artistieke proces stuurt de artistieke vrijheid ontwikkelt zich goed voelt engagement opneemt kan openbloeien

kan schitteren!

3


Inhoud Structuur ........................................................................................... 5 5-jarigen of 3de kleuter..................................................................... 6 6 of 7-jarigen ..................................................................................... 7 8 jaar of ouder................................................................................... 8 Vervolgtraject.................................................................................. 12 Eerste graad in alle domeinen .................................................. 12 Tweede graad in alle domeinen ............................................... 12 Derde graad in alle domeinen .................................................. 12 Vierde graad in alle domeinen.................................................. 18 Specialisatie muziek.................................................................. 21 Zorgbeleid in de Kunstacademie ................................................... 22 Klas in de kijker ............................................................................... 25 Kunstacademie op de vestigingen ................................................. 26 We werken samen met‌................................................................ 30 Evenementen.................................................................................. 34 Wie is wie......................................................................................... 40 Uurroosters ..................................................................................... 45 Inschrijvingen schooljaar 2020-2021.............................................. 45 Kalender .......................................................................................... 47

4


Structuur Leeftijd

Graad

Muziek

Woordkunst

Dans

Beeldende en audiovisuele Kunst

6 jaar

1.1

speelatelier

dansatelier

beeldatelier

7 jaar

1.2

woordatelier 1ste graad

vanaf 8 jaar en 15+*

vanaf 8 jaar

vanaf 8 jaar vanaf 8 jaar en 15+

muziekatelier, groepsmusiceren en instrument/ koor**

woordatelier 2de graad

danslab 2de graad

2.1 2.2 2.3 2.4

beeldatelier OF animatiefilm vanaf ’21-‘22

vanaf 15+ 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3

S1 S2

instrument en 2 vakken naar keuze in de opties klassiek en JPR

dramastudio en speltheater

danslab 3de graad

instrument en 1 vak naar keuze OF experimentele muziek (zonder instrument) OF creërend muzikant

dramalab, theater en verteltheater OF schrijver

danslab 4de graad

Vanaf ’22-‘23

Instrument en 1 vak naar keuze

* volwassenen volgen slechts 3 jaar in de 2de graad (2.1 tot en met 2.3) ** jongeren in 2.1 kunnen koor volgen i.p.v. instrument

5


Muziek

5-jarigen of derde kleuter

● 45’ speelatelier voor kleuters

In speelatelier wordt vanuit het zingen gewerkt op taal, fijne motoriek, aanvoelen van ritme en metrum en wordt vooral plezier beleefd bij het maken van muziek.

Kleuterdans ● 45’ kleuterdans

In kleuterdans wordt gewerkt op de motorische ontwikkeling: het bewust worden van de ruimte en de ontdekking van hun eigen lichaam op een speelse manier. Alle kleuters vanaf het 3de kleuter zijn welkom.

6


Muziek ●

1 uur speelatelier

Je leert metrum en ritme aanvoelen, leert kennis maken met de verschillende muziekinstrumenten en komt in contact met leuke woord- en bewegingsspelletjes.

6 of 7-jarigen

Speelatelier is de perfecte voorbereiding op muziekatelier.

Woordkunst ● 1 uur woordatelier eerste graad

Ben je bezeten door woorden en letters, ben je een spraakwaterval of juist niet? Droom je ervan om te acteren, dan zit je goed bij het woordatelier.

Dans ● 1 uur dansatelier eerste graad

Je zet je eerste danspassen en leert de juiste lichaamshouding en basishoudingen uit de klassieke dans. Dansatelier is de beste manier om je voor te bereiden op het leren van een goede danstechniek.

Beeldende Kunst ● 2 uur beeldatelier eerste graad

Je gaat aan de slag met potloden, krijt, verf, klei en andere materialen waar je alleen maar durft van te dromen. Via allerlei opdrachten creëer je je eigen droomwereld. 7


Muziek

8 jaar of ouder

● 1 uur muziekatelier tweede graad ● 1 uur groepsmusiceren

● 1 uur instrument of 1u groepsmusiceren koor ● OF NIEUW! Tutti-klas 3 uur

Vanaf de tweede graad leer je de muziektaal: do, re, mi, fa, sol, kwartnoot, achtste rust, maatstreep en solsleutel, presto, diminuendo, staccato en forte. Is dat Chinees voor jou? Kom dan naar het muziekatelier! In groep muziek maken en de theorie al spelend leren. Dat is wat je te wachten staat in het groepsmusiceren. Ben je 15 jaar of ouder, dan kom je terecht in een aparte groep voor volwassenen. Iedereen vanaf 8 jaar, vooropleiding of niet, kan starten met het spelen van een instrument. We bieden probeersessies aan op onze opendeurdag zondag 20 september. Wie nog even wil wachten met het leren van een instrument kan aansluiten bij het koor en dit alleen in het eerste jaar muziek.

NIEUW! Tutti-klas piano of gitaar Je volgt 3 uur les per week (tweemaal 90 minuten), bij een leraar gitaar of piano. Deze lessen zijn een combinatie van muziekatelier en groepsmusiceren. Let op: plaatsen zijn beperkt tot 10 leerlingen piano en 10 leerlingen gitaar. Het uurrooster vind je op www. kunstacademietorhout.be

Welke instrumenten kan je bij ons leren? Accordeon - basgitaar - bugel - cello contrabas - diatonische accordeon - doedelzak dwarsfluit - fagot - gitaar - gitaar jazz-pop-rock harp - hobo - hoorn - klarinet - orgel - piano piano jazz-pop-rock - saxofoon - saxofoon jazz-poprock - slagwerk - trombone - trompet - tuba - viool zang en zang jazz-pop-rock - NIEUW! Klavier * Informeer op het secretariaat welke instrumenten je kan huren. * info klavierklas zie pagina 25 8


Woordkunst ● 1 uur woordatelier tweede graad voor jongeren

tot en met 12 jaar

● 1 uur dramastudio en 1 uur speltheater in de derde graad voor volwassenen vanaf 15 jaar (meer info, zie pagina 17)

8 jaar 8 jaar ouder ofofouder

In de lessen woordatelier staat het spreek- en speelplezier centraal. Stemplaatsing, volume en resonantie, maar zeker en vast ook de juiste articulatie en verstaanbaarheid zijn belangrijke aspecten. Naast het spreken gaan de leerlingen vaak ‘spelen’, verkleden ze zich en staan ze op het podium. Ben je 15 jaar of ouder en wil je starten met woordkunst, dan kom je meteen terecht in de derde graad. Dit in een aparte groep voor volwassenen.

Dans ● 2 uur danslab tweede graad jongeren ● 2 uur danslab tweede graad volwassenen

Lichaamshouding, spierversterkende oefeningen, coördinatie, soepelheid, evenwicht, oefeningen aan de barre, gebruik van de ruimte, huppelpas, galop, polka, … De dansers krijgen 2 lestijden van 2 verschillende leraars die andere accenten leggen in de klassieke en jazz-techniek. De dansers tonen hun vorderingen jaarlijks in Elysium in de theaterzaal van het Cc de Brouckere. Iedereen vanaf 15 jaar komt terecht in een aparte groep voor volwassenen.

9


Beeldende en audiovisuele kunst

8 jaar of ouder

● 2 uur beeldatelier tweede graad voor jongeren

OF ● 2 uur animatiefilm tweede graad voor jongeren In de lessen beeldatelier maak je kunstwerken en leer je experimenteren, ontdekken, verbeelden, zelfstandig werken en initiatief nemen met allerlei materialen. Je leert er ook respect hebben voor elkaar en voor het werk van anderen. En natuurlijk volgt er op het einde een echte tentoonstelling waar je je eigen originele werken aan anderen toont! Je zelfgemaakte werkjes, op een creatieve manier tot leven wekken op het scherm. Je leert de camera hanteren en werken met software waarmee je de eerste stappen kan wagen in de wereld van de film. Dat is wat je zal leren in animatiefilm!

● 2 uur beeldatelier keramiek voor volwassenen met een beperking OF ● 2 uur beeldatelier schilderen en tekenen voor volwassenen met een beperking

Volwassenen met een beperking kunnen terecht in onze beeldateliers schilderen en tekenen of keramiek. Hun vaste stek is in het Atelier‘t Centrum waar ze zich kunnen uitleven in de beeldende kunst. De vzw De Andere Academie staat mee in voor de ondersteuning én werkt hard om hen een plaats te geven om tentoon te stellen. Verschillende malen per jaar komen ze naar buiten met hun kunstwerken.

NIEUW! We starten een groep op in De Groene Meersen te Zedelgem op dinsdagnamiddag.

10


11


Vervolgtraject Eerste graad in alle domeinen Bij de start van het nieuwe schooljaar kan iedereen op leeftijd instappen, overschakelen naar een ander domein of verschillende domeinen combineren.

Tweede graad in alle domeinen Je volgt je traject met de verplichte vakken zoals vermeld op pagina 5.

Derde graad muziek â—? 3 uur les per week

Je speelt ...

Je volgt verplicht ...

Daarnaast volg je ...

En kies je 1 lestijd uit de volgende vakken

Accordeon Harp

1u/week instrument

1u/week groepsmusiceren, koor klassiek, popkoor of BP*

muzieklab, groepsmusiceren, koor klassiek, popkoor, componeren, improvisatie instrument, begeleidingspraktijk, improvisatie live electronics

Viool

1u/week instrument

1u/week strijkorkest, koor klassiek of popkoor

muzieklab, groepsmusiceren, orkest, koor, componeren, improvisatie

Slagwerk

1u/week instrument

1u/week groepsmusiceren, koor klassiek of popkoor

muzieklab, groepsmusiceren, koor klassiek, popkoor, componeren, improvisatie instrument, improvisatie live electronics

*BP = begeleidingspraktijk 12


Je speelt ...

Je volgt verplicht ...

Daarnaast volg je ...

En kies je 1 lestijd uit de volgende vakken

Blazers

1u/week instrument

1u/week groepsmusiceren, koor klassiek, popkoor, groepsmusiceren met Houtlands Jeugdensemble

muzieklab, groepsmusiceren,

1u/week instrument

1u/week 1u/week groepsmusiceren JPR* improvisatie JPR

1u/week instrument

1u/week groepsmusiceren, koor klassiek, popkoor of BP

1u/week instrument

2u/week Two in a box

1u/week instrument

1u/week groepsmusiceren JPR

1u/week BP JPR

1u/week instrument

1u/week groepsmusiceren, koor klassiek, popkoor of BP

muzieklab, groepsmusiceren, koor klassiek, popkoor, componeren, BP, improvisatie instrument, improvisatie live electronics

1u/week instrument

1u/week groepsmusiceren JPR

1u/week BP JPR

Zang

1u/week instrument

1u/week groepsmusiceren, koor klassiek, popkoor

muzieklab, koor klassiek, popkoor, componeren, improvisatie, improvisatie instrument, improvisatie live electronics

Zang JPR

1u/week instrument

1u/week koor klassiek, popkoor

muzieklab, componeren

Basgitaar JPR, saxofoon JPR

1u/week instrument

1u/week groepsmusiceren JPR

1u/week improvisatie JPR

Gitaar

NIEUW! Piano

NIEUW!

groepsmusiceren met Houtlands Jeugdensemble, koor klassiek, popkoor, componeren, improvisatie instrument, improvisatie live electronics

muzieklab, BP, koor klassiek, popkoor, componeren, improvisatie live electronics

*JPR = jazz-pop-rock 13


Muzieklab In het muzieklab wordt er vooral vanuit de praktijk gewerkt. Soms breng je je instrument mee naar de les. Al spelend krijg je achtergrondinformatie over muzikale vormen en stijlen. Je leert genres kennen van alle tijden en overal in de wereld. Je leert werken met computerprogramma’s om opnames en muziekpartituren te maken.

Groepsmusiceren derde graad In het groepsmusiceren van de derde graad wordt het samenspel verder uitgediept. Naargelang het instrument dat je kiest, zijn er verschillende mogelijkheden zoals klarinetchoir, piano vierhandig, saxchoir, fluitensemble, accordeonensemble,... Er is ook een groep die het accent legt op folkmuziek.

Two in a box De leerlingen die gitaar spelen, kunnen de vakken muzieklab en groepsmusiceren volgen bij één leerkracht. Luisteren naar muziek en samen muziek spelen worden hier gecombineerd in één actieve en boeiende les van 2 uur.

BP gitaar of piano BP staat voor begeleidingspraktijk. Hier leer je alles rond akkoorden: zowel de theorie als begeleidingstechnieken. Je leert er hoe je een melodie kan begeleiden of een eenvoudige improvisatie kan maken op een akkoordenschema.

Koor klassiek of popkoor Wat je zal doen in een koor, hoeft geen uitleg! In het koor klassiek is het repertoire meer gericht op de klassieke stijl. In het popkoor wordt het lichte genre gezongen. 14


Componeren Ontdek hoe een compositie tot stand komt en schrijf zelf je eerste meesterwerk. Hier zul je partituren creĂŤren, muziek opnemen en dit verwerken en bewerken op de computer.

Improvisatie instrument Wil je graag wat creatiever zijn met muziek en je eigen goesting doen? In de les improvisatie krijg je allerlei tools aangereikt. Kom los van een partituur, vertrouw op je oren en tover mooie zelfgemaakte melodieĂŤn uit je instrument.

Improvisatie live electronics Heb je interesse in multimedia en muziek? Hier krijg je een voorproefje van wat de optie experimentele muziek is in de 4de graad: elektronische muziek maken met audiosoftware en midi controllers, klankeffecten toevoegen, je instrument koppelen aan de computer, vervormen en live uitvoeren!

Optie jazz-pop-rock Vanaf de 3de graad kan je kiezen voor de optie jazz-pop-rock. We bieden sax, zang, gitaar, piano en basgitaar aan (enkel sax JPR en basgitaar JPR kan je al volgen vanaf 8 jaar in de 2de graad).

NIEUW! Voor wie gitaar en piano speelt: combineer optie klassiek en jazz-pop-rock. Wie instrument volgt in de optie klassiek kan de keuzevakken volgen in JPR. De blazers volgen de vakken groepsmusiceren JPR en improvisatie. De gitaristen en pianisten volgen groepsmusiceren JPR en BP JPR. Je leert improviseren en/of begeleiden in deze stijl, weg van de vertrouwde partituur en met akkoordsymbolen. 15


Derde graad dans â—? 2,5 uur les per week

Danslab NIEUW! Vanaf september kan je kiezen welke richting je uit wil in onze dansopleiding. Alle leerlingen krijgen anderhalf uur hedendaags, daarnaast kies je ofwel voor extra hedendaags (1u) ofwel voor klassieke dans (1u). Leg je eigen accent en kies wat jou het meest aantrekt: veel grondwerk in een hedendaagse stijl of sierlijke danspassen op balletschoenen in de klassieke stijl.

16


Derde graad woordkunst â—? 2 uur les per week

Dramastudio De creatieve verbeelding, spontaniteit, alertheid en impulsexpressie leer je ontdekken via speloefeningen. Er wordt geoefend op improvisatie en samenspel. Je leert er bewust omgaan met lichaamstaal, ademhaling en het vertalen van emoties in theater. Rollen worden verdeeld en er wordt gewerkt aan een toonmoment.

Speltheater Het accent ligt op spel- en vertelplezier. Er is aandacht voor de persoonlijkheid en de visie van de spreker bij het brengen van teksten of poĂŤzie. Er is steeds een analyse van een tekst vooraleer die getoond wordt aan een publiek. Voorlezen, spelen, vertellen en improviseren. Je zal teksten moeten memoriseren in functie van een afgewerkt toonmoment.

17


Vierde graad muziek ● 2 uur les per week

Optie klassiek Je speelt ...

Je volgt verplicht ...

Daarnaast kies je 1 lestijd uit de volgende vakken

Accordeon, gitaar, harp, slagwerk, strijkers, piano, blazers, zang

1u/week instrument

groepsmusiceren, muziekgeschiedenis, koor klassiek, popkoor, componeren, improvisatie instrument, begeleidingspraktijk

Blazers, zang

1u/week instrument

lid van één van onze partners (zie pagina 30-32)

Optie Jazz-pop-rock Zang JPR piano JPR gitaar JPR basgitaar JPR saxofoon JPR

1u/week instrument

groepsmusiceren JPR

Wie in de optie klassiek een instrument volgt, kan dit combineren met een pakket van 2 uur in jazz-pop-rock (groepsmusiceren en improvisatie JPR).

18


Optie experimentele muziek Deze optie is perfect voor leerlingen van de vierde graad die nieuwe media en muziek willen combineren. Hier vertrek je vanuit klank op zich. Computer en multimedia zijn onmisbare hulpmiddelen. Je ontdekt nieuwe software en maakt elektronische muziek, soundscapes en interactieve performances.

Optie creërend muzikant Wie liever creëert op het instrument moet beslist deze richting kiezen! Zelf aan de slag gaan met eigen composities, arrangementen maken, improviseren,… kortom jouw persoonlijk verhaal vertellen via muziek. Deze optie is ook ideaal voor leerlingen die hun 4.3 beëindigden en zich willen vervolmaken op hun instrument, in combinatie met het uitdiepen van meer theoretisch inzicht.

Optie creërend muzikant voor VIVES-studenten Voor studenten van de VIVES Hogeschool en leerkrachten die hun muzische vaardigheden diepgaander willen ontwikkelen. Wil je als leraar in de klas staan met een gitaar, piano of accordeon, dan moet je beslist deze opleiding volgen.

Vierde graad dans ● 3 uur les per week

Danslab NIEUW! We zijn heel blij dat we ook in deze graad een nieuwe optie kunnen aanbieden vanaf september! Je kiest ofwel voor 3 uur per week hedendaags ofwel voor de combinatie 1,5 uur hedendaags en 1,5 uur klassiek. 19


Vierde graad woordkunst â—? 2 uur les per week

Dramalab We gaan samen naar (theater)voorstellingen waarbij het belangrijkste uitgangspunt het verruimen van onze ervaringswereld is. Jullie spelen zelf niet mee in deze theatervoorstellingen maar gaan bewust leren kijken en luisteren. Hoe hebben beeldhouwers, schilders, schrijvers en theatermakers eeuwenlang geprobeerd om hun realiteit te vormen tot woord of beeld? En meer nog ... wat kunnen wij van hen leren?

Theater Kies samen met je leraar een toneelstuk, analyseer de teksten, kruip in de huid van een personage, gebruik je creativiteit en sta op een podium. Je maakt gebruik van de technieken die je de voorgaande jaren hebt geleerd en toont het aan je publiek.

Verteltheater In dit vak blijf je je verder verdiepen in de kunst van het spelen/vertellen. Het grote verschil met het vak theater is dat je in verteltheater altijd jezelf blijft, je spreekt naar het publiek, en gaat soms in interactie met hen. De nadruk in verteltheater ligt op natuurlijk spreken, geloofwaardig zijn en vanuit een persoonlijke motivatie een tekst tot bij het publiek brengen. 20


Optie schrijver (+15) ● 2 uur les per week

en ontmoetingen met schrijvers en vertellers

Schrijf je graag en zit je met een hoofd vol verhalen, flitsende dialogen of poëtische verzen? In het nieuwe vak schrijven krijg je de kans om je schrijftalent te ontwikkelen en ga je op zoek naar een persoonlijke schrijfstijl die jou het beste ligt. In een gemoedelijke sfeer laat je je inspireren doorgevestigde auteurs én door je medecursisten en ontdek je nieuwe manieren om jouw eigen creatieve ideeën om te zetten in een tekst.

Specialisatie muziek ● 2 uur les per week

Deze optie is voor leerlingen die 4.3 beëindigden en zich willen vervolmaken op hun instrument, in combinatie met het uitdiepen van het samenspelen in kleine groep. Dit kan ook gelijktijdig met de vierde graad gevolgd worden.

21


Zorgbeleid “Kunstacademie Torhout wil nu en in de toekomst blijven vernieuwen met een open geest, met oog voor de dingen en mensen om hen heen. Diversiteit is daarbij een basiswaarde. De kunstacademie ziet haar engagement als een taak in de maatschappij, omdat ze overtuigd is dat het ontwikkelen van creatieve talenten een meerwaarde betekent in de zelfontplooiing van mensen.” Deze woorden uit ons ‘Artistiek Pedagogisch Project’ zetten we om in de praktijk met een specifiek zorgbeleid! Allereerst bieden we voor elke leerling muziek die achterstand oploopt omwille van ziekte of afwezigheid, een zorguurtje aan. Op vraag of na voorstel van de leerkracht, kan elke leerling tijdens dat uur individuele begeleiding krijgen. Daarnaast bieden we voor leerlingen met specifieke noden individuele trajecten aan. In samenspraak met alle betrokken leerkrachten, de ouders en met de directie wordt een specifieke leerlijn op maat gemaakt. Hierbij kan de focus bij het individuele traject uitgaan naar een aangepast pakket van leerdoelen. Dit zowel voor jongeren als voor volwassenen. Echter, er zijn ook leerlingen die meer nood hebben aan ondersteuning en begeleiding. Zij kunnen terecht in muziekatelier waar de groepen heel wat kleiner zijn en de leerstof bijzonder visueel en bevattelijk wordt aangebracht. Verder staan onze deuren ook open voor volwassenen met een beperking. Zij kunnen terecht in onze beeldateliers waar de groepsgrootte en methodieken aangepast zijn.

De Kunstacademie ontvangt alle jongeren en volwassenen met een beperking, biedt hen kunst aan in alle domeinen en zet initiatieven op om hen de kans te geven kunst te ontdekken. Immers, de Kunstacademie hecht belang aan het welbevinden van iedereen die aan de school verbonden is. 22


23


24


Klas in de kijker Klavier - en orgelklas - David Van Bouwel In de klas van Meester David word je ondergedompeld in de wereld van de klavieren: piano, orgel, keyboard. De leerlingen ontdekken er alle gezichten van het orgel: van gerespecteerd historisch kerkorgel tot het hippe, hedendaagse elektronische orgel. David maakt je op zijn spontane en gedreven manier even warm voor Bach en Beethoven als voor creatief musiceren en improvisatie. In de pianoles wordt dan ook vaak samen gespeeld en geĂŻmproviseerd, al van in het prille begin. Maar maak je geen zorgen, improvisatie vraagt geen virtuositeit en jaren studie. Je legt je handen op het klavier, opent je oren en er ontstaat muziek. Stap binnen in de klavierklas en ontdek het zelf.

25


Kunstacademie in de vestigingen Let op: toezicht is niet aanwezig! 7 3

6

2

4

1

5

Torhout Ten Parke (1), De Goede Herder Herderstraat 1

26

Speelatelier 1.1 en 1.2 Muziekatelier 2.1 tem 2.3 Groepsmusiceren 2.1 en 2.2 Woordatelier 2.1 Dansatelier 1.1 en 1.2

De Kunstacademie voorziet geen opvang voor of na de lestijden in de centrumschool en de vestigingen. Daarom dringen wij er bij de ouders op aan hun kinderen ten vroegste een 5-tal minuten voor de aanvang van de lessen bij de school af te zetten en tijdig hun kinderen af te halen.


De Revinze (2), Don Bosco Revinzestraat 35

Speelatelier 1.1 en 1.2

Driekoningen (3), Steenveldstraat 2

Speelatelier 1.1 en 1.2 Muziekatelier 2.1 tem 2.3

Muziekatelier 2.1 tem 2.3 Groepsmusiceren 2.1 en 2.2 Woordatelier 2.1 en 2.2 Dansatelier 1.1 en 1.2 Kleuterdans

Groepsmusiceren 2.1 tem 2.2 Eureka (4), Rijselstraat 110

Speelatelier 1.1 en 1.2

Sint-Henricus (5), Sint Henricusstraat 4

Speelatelier 1.1 en 1.2 Muziekatelier 2.1 Woordatelier 2.1 tem 2.4

Koornbloem (6), Maria-Assumpta Korenbloemstraat 6

Speelatelier 1.1 en 1.2

Wijnendale (7), Kloosterstraat 5

Speelatelier 1.1 en 1.2

Muziekatelier en groepsmusiceren 2.1 en 2.2

Muziekatelier en groepsmusiceren 2.1 en 2.2

27


12 7

1 11 8 2 43 9

6

5 10

Zedelgem Zedelgem Dorp (1), Sint-Laurentiusstraat 3 8210 Zedelgem

Speelatelier 1.1 en 1.2 Muziekatelier en groepsmusiceren jongeren 2.1 tem 2.3 Muziekatelier en groepsmusiceren volwassenen 2.1 tem 2.3 Hobo

Zedelgem De Leeuw (2), Pastoor Staelensstraat 3A 8210 Zedelgem

Woordatelier 2.1 tem 2.3

Zedelgem De Leeuw (3), Sint-Elooistraat 25 8210 Zedelgem

Speelatelier 1.1 en 1.2

28

Muziekatelier en groepsmusiceren 2.1 en 2.2


GO De Glimlach (4), Sint-Elooistraat 2 8210 Zedelgem

Beeldatelier 1.1 tem 2.3

De Stapsteen (5), Kloosterstraat 2 8210 Veldegem

Speelatelier 1.1 en 1.2

De Fonkel (6), Schoolstraat 19 8211 Aartrijke

Speelatelier 1.1 en 1.2

Muziekatelier en groepsmusiceren 2.1 tem 2.3

Muziekatelier en groepsmusiceren 2.1 tem 2.3 Klarinet Woordatelier 2.1 tem 2.3 Dansatelier 1.1 en 1.2

Sint-Maartensschool (7), Ieperweg 9 8210 Loppem

Speelatelier 1.1 en 1.2

Groenhove (8), Ruddervoordestraat 1 8210 Zedelgem

Viool, gitaar, dwarsfluit, slagwerk, accordeon

Jonkhove (9), Aartrijkestraat 9 8211 Aartrijke

Kopers, piano

Oud-gemeentehuis Veldegem (10), Markt 10 8210 Veldegem

Piano, saxofoon

Groene Meersen (11), Stadionlaan 48 8210 Zedelgem

Beeldatelier 1.1 tem 2.3

Pasterelle (12), Ieperweg 11 8210 Loppem

Piano, klarinet

Muziekatelier en groepsmusiceren 2.1 tem 2.3 Gitaar

Dans 1.1 tem 2.3

29


We werken samen met ... Vanaf de 3de graad krijgen de leerlingen in domein muziek de kans om 1 keuzevak op te nemen buiten de Kunstacademie door zich in te schrijven en zich volledig te engageren in een muziekvereniging. De Kunstacademie werkt officieel samen met volgende verenigingen:

Koor Lamidore, Torhout www.koor-lamidore.be - FB: Koor Lamidore Lamidore is een Torhouts vierstemmig gemengd koor o.l.v. Anne-Leen Gevaert. Repertoire van klassiek tot lichte muziek. Repetitie: woensdag 20u-22u in het Diocesaan centrum Groenhove

Houtlandse Benjamins www.jongelingskring.be Dit Torhouts instaporkest o.l.v. Jasmien Vandewalle heeft als doel om jonge muzikanten (vanaf een half jaar instrumentles) de kans te geven hun eerste stappen te zetten in een harmonieorkest. Daarnaast organiseert het jeugdbestuur nevenactiviteiten om het sociale contact te versterken. Repetitie: - zondag 9u-10.15u

Houtlands Jeugdensemble www.jongelingskring.be Dit Torhouts jeugdorkest, o.l.v. Tom Hondeghem, verwelkomt muzikanten vanaf de derde graad instrumentles. Tijdens de repetities leren de muzikanten samen musiceren en bereiden ze zich voor op concerten, evaluatie tornooien en de overgang naar het Houtlands Harmonieorkest. Bovendien organiseert het jeugdbestuur heel wat activiteiten, bijvoorbeeld een muziekkamp, de kerstactiviteit… Repetitie: - vrijdag 19.15u -20.30u

Harmonie Rhetorika www.rhetorikatorhout.be De muzikanten repeteren tweewekelijks o.l.v. Robin Verhelst. Er is ook het trommelkorps Rhetorika Drums. Je hebt hen vast al aan het werk gehoord op één van de evenementen in Torhout. Repetitie: - Harmonie: woensdag 20u-22u in lokaal ‘t Centrum, Beerstraat - Rhetorika Drums: woensdag 19u-20u 30


Harmonie De Verenigde Vrienden, Staden FB: Harmonie De Verenigde Vrienden Staden Een kleine harmonie met een groot hart, dat is de harmonie van Staden. Met twee concerten per jaar en heel wat activiteiten: een jeugdensemble, trommelkorps en harmonie, vindt iedereen er wel zijn gading. Repetitie: - vrijdag 20u-22u

Koninklijke Harmonie De Burgersgilde, Lichtervelde www.deburgersgilde.be/harmonie De harmonie is deel van cultuurvereniging Burgersgilde, vzw. en staat o.l.v. Koen Dewulf. Verder heeft de vzw nog een dansgroep, een drumband, een toneelkring en zelfs een veloclub! Repetitie: - Jeugdharmonie: vrijdag 19.30u-20.30u - Harmonie: vrijdag 20.30u-22.30u

Sint-Cecilia De Zwaan, Lichtervelde www.vzwdezwaan.be Sint-Cecilia De Zwaan uit Lichtervelde is een fanfareorkest dat bestaat uit 45 gedreven muzikanten die iedere vrijdagavond repeteren o.l.v. Mieke De Meyer. Jaarlijks worden er twee concerten georganiseerd, in april en oktober. Daarnaast worden er regelmatig projecten uitgewerkt en aan wedstrijden deelgenomen. Repetitie: - Jeugdensemble: zondag 10u-12u - Fanfare: vrijdag 20.30u-22.30u

Koninklijke Harmonie Sint Cecilia, Oedelem www.harmonie-oedelem.be De harmonie, o.l.v. Pieter Lagacie, bestaat uit een 60-tal muzikanten tussen 13 en 70 jaar oud. Ze verzorgen jaarlijks drie grote concerten, waarin ze streven naar kwalitatief hoogstaande uitvoeringen, met een gevarieerd aanbod uit het (hedendaagse) hafabra-repertoire. De harmonie is ook een bruisende sociale vereniging, want ze organiseren jaarlijks meerdere activiteiten voor hun leden. Repetitie: - vrijdag 20.15u- 22u in de Gemeenteschool De Notelaar, Knesselarestraat 28 te Oedelem 31


Koninklijke Harmonie Het Gildemuziek, Roeselare www.gildemuziek.be De K.H. Het Gildemuziek Roeselare vzw is een veelzijdige harmonie waar jong en oud zich thuis voelen. In een aangename sfeer wordt hard gewerkt in voorbereiding van concerten en optredens, met een ruime aandacht voor sfeer, ontspanning en gezelligheid. Steeds met oog voor de evolutie in de hedendaagse hafabra-wereld. Repetitie: - vrijdag 20.15u-22u

Koninklijke Harmonie Eendracht en Kunstliefde, Gistel www.eendrachtenkunstliefde.be Eendracht en Kunstliefde Gistel, o.l.v. Bart Swimberhge, bestaat al 130 jaar en blijft zichzelf steeds weer muzikaal uitdagen. Iedereen is welkom, zowel beginnende als ervaren muzikanten. Repetitie: - zondag 10u-11.45u

Koninklijke Harmonie Kunst en Vermaak, Zedelgem www.kunstenvermaakzedelgem.be FB: Kunst en Vermaak Zedelgem De Harmonie van Zedelgem, o.l.v. Erwin Swimberghe bestaat uit zo’n 60 muzikanten en zo’n 30 majorettes en twirlers! Repetitie: - Jeugdensemble: zaterdag 17u-18u in de muziekklas “Op zolder” in Groenhove te Zedelgem, o.l.v. Bart Swimberghe - Opleiding drumband: maandag 19.15u -20.15u, o.l.v. Bart Swimberghe - Harmonie: maandag 20.15u-22u in het dienstencentrum“De Braambeier”, Loppemsestraat 14 te Zedelgem

De Speelschare, Diksmuide www.speelschare.be De Speelschare en de Speelkring vormen een muzikale jeugdbeweging met focus op muziekplezier en muziekbeleving. De tachtig musici zijn overwegend tussen 10 en 20 jaar. Grote momenten in de gevarieerde jaarwerking zijn onder meer Musica Festiva en de jaarlijkse buitenlandse concertreis van aanvang juli. Repetitie: - zondagvoormiddag

32


33


Evenementen Onder voorbehoud van de richtlijnen i.v.m. de strijd tegen het coronavirus, kunnen de data en invulling van de evenementen wijzigen.

Infodag zondag 20 september van 14-18u, Kunstacademie De hele namiddag zullen de leraars ter beschikking staan om informatie te geven. Wie muziek wil leren kan de instrumenten van dichtbij komen bekijken, beluisteren en in sommige gevallen zelfs proberen. Inschrijven is die dag ook mogelijk!

Ouderavond Zedelgem dinsdag 22 september om 19.30u, Zaal Instuif Groene Meersen, Zedelgem (ingang via jeugddienst)

Ouderavond Torhout donderdag 24 september om 19.30u, Foyer Kunstacademie Alle ouders van kinderen die voor het eerst les volgen aan de Kunstacademie worden hierop uitgenodigd. Die avond geeft de directeur alle informatie over de visie en de werking van onze school. De coรถrdinatoren geven wat meer inhoudelijke uitleg over de lessen. 34


Leerlingenconcert i.s.m. het Woonzorgcentrum woensdag 18 november om 14.30u, Kleine Kapel Kunstacademie De bewoners van het Woonzorgcentrum en van het dagcentrum de ’Oase’ worden vriendelijk uitgenodigd op het leerlingenconcert. Zowel muziek als woordkunst komen aan bod.

Leraars op het podium zaterdag 28 november om 19.30u, Kleine Kapel Kunstacademie Compagnie Ruiter – Platero Florestan Bataillie, Floris De Clercq, Dipika Singh, Ingeborg Vandenbroucke Poëtisch Muziektheater Een vrouw wiegt zichzelf op een schommel, onder een pijnboom. Het is een plek waar ze onverstoord en wild kan dagdromen. Een plek van troost en rust. Een plek die haar herinneringen bewaart. Een plek waar ze het dorp, vanop een veilige afstand kan zien. Zien. Niet kijken. Kijken, dat kan iedereen. Een originele herwerking van Platero y Yo, een poëtisch prozawerk van Juan Ramon Jiménez. Met de muziek van o.m. Federico Mompou, Mario Castelnuovo- Tedesco, Manuel de Falla en Francisco Tárrega. Kaarten gratis te verkrijgen vanaf 19 oktober via secretariaat Kunstacademie

Kersthappening zaterdag 19 december om 18, Kunstacademie Bij gezellige vuurkorfjes en een glaasje glühwein of warme chocolademelk kan je genieten van hemelse kerstmuziek en mooie verhalen gebracht door de verschillende klassen groepsmusiceren en woordkunstenaars. Iedereen welkom! Gratis toegang 35


Leerlingenconcert ten voordele van Kom op tegen Kanker zaterdag 23 januari, om 17u, Kleine Kapel Kunstacademie Dit leerlingenconcert kadert in het groter geheel van evenementen en activiteiten in de Stad Torhout die Kom op tegen Kanker steunen. Er is telkens veel respons bij de leerlingen die zich graag engageren om op te treden voor het goede doel. Kaarten kosten 4€ en zijn te verkrijgen op het secretariaat vanaf 4 januari.

APPLAUS! zaterdag 6 maart, om 19u - zondag 7 maart, om 10u, Theaterzaal Cc de Brouckere APPLAUS! is ondertussen een vaste waarde in Torhout en in de Academie. Twee unieke voorstellingen gebracht door alle leerlingen van de Kunstacademie. Muziek, woordkunst en dans gaan hand in hand doorheen twee wervelede voorstellingen vol humor, intieme muzikale momenten, groots spektakel en ontroerende muziekstukken gebracht op een hoog niveau. Ook beeldende kunst zal voortaan een creatieve plek krijgen in dit geheel. Dit is het hoogtepunt van het schooljaar voor vele leerlingen en voor de Kunstacademie!

Kaartenverkoop Applaus

● start onlineverkoop: zaterdag 23 januari 2021 vanaf 8.30 uur ● reserveren via www.ccdebrouckere.be ● secretariaat kunstacademie is open voor hulp bij reservaties ● tijdig reserveren is noodzakelijk, er wordt gewerkt met een wachtlijst ● kostprijs: 4€ ● Let op! Er zijn 2 voorstellingen. Welke klas wanneer aan bod komt, wordt bekend gemaakt half december via de uitnodiging en op de website. De voorstellingen worden ook live getoond in de congreszaal waar je de voorstelling gratis kan bijwonen.

36


Woordkunstfestival vanaf 19 april Toneelklassen en Club de B Monologen, verteltheater, teksten, theater, presentaties, spektakel, drama! Soms intiem, soms ontroerend, speels, ludiek, emoties van alle aard en dit gespeeld door aanstormend acteertalent uit Torhout. Iedereen is welkom op deze voorstellingen! Gratis toegang, geen reservatie.

Opendeurdag zondag 25 april, van 14 tot 18u, Kunstacademie De hele namiddag zullen de leraars ter beschikking staan om informatie te geven. Wie muziek wil leren kan de instrumenten van dichtbij komen bekijken, beluisteren en in sommige gevallen zelfs proberen.

Beeld pakt uit Zedelgem vrijdag 28 mei tot en met zaterdag 12 juni Atrium Gemeentehuis Zedelgem Beeldende en audiovisuele kunsten zijn ondertussen een vaste waarde in de Kunstacademie en ze pakken uit met hun werken op de tentoonstelling ‘Beeld pakt uit’. We kijken vol verwachting uit naar hun kunstwerken. De volwassenen die vroeger deel uitmaakten van de ‘Andere Academie’ zijn ondertussen vertrouwd met de Kunstacademie en stellen hun keramiek en schilderijen opnieuw voor aan het grote publiek.

Beeld pakt uit Torhout zaterdag 12 juni tot en met vrijdag 25 juni Tentoonstellingsruimte Cc De Brouckere 37


Elysium

vrijdag 21 mei, om 19u, zaterdag 22 mei, om 15u en 17u, Theaterzaal CC de Brouckere

Elysium’ is een dansvoorstelling waar de hele dansklas aan deel neemt. Er is een aaneenschakeling van verschillende optredens. Het hoogtepunt voor vele dansers! Je wordt tijdig op de hoogte gebracht wanneer welke groep aan bod zal komen. Kaarten kosten 4€. De kaartenverkoop start online via www.ccdebrouckere.be vanaf zaterdag 24 april.

Elysium mini zaterdag 12 juni, om 15.30u, Club de B

De jongste dansers staan voor het eerst op het podium en tonen trots hun eerste danspassen. Kaarten kosten 4€. De kaartenverkoop start online via www.ccdebrouckere.be vanaf zaterdag 8 mei om 8.30 uur. 38


Eindvoorstellingen 2021 De leerlingen in de Kunstacademie sluiten het schooljaar af met een eindvoorstelling. Deze concerten en toonmomenten zijn vrij toegankelijk voor het publiek en gaan door in Ten Walle met uitzondering van dans dat doorgaat in de dansstudio van de Kunstacademie gelegen in de sportdienst. Kom genieten van intieme muzikale momenten of van sierlijke danspassen en mooie choreografieën. ● Eindvoorstelling 4.3 deel 1

maandag 1 februari, 18u ● Eindvoorstelling 4.3 deel 2 dinsdag 2 februari, 18u ● Eindvoorstelling 4.3 deel 3

woensdag 3 februari, 14u ● Eindvoorstelling 4.3 deel 4 donderdag 4 februari, 18u ● Dansvoorstelling 3.3 en 4.3 zaterdag 13 februari, 9.30 ● Gitaar 4.3 woensdag 12 mei, 14u ● BP gitaar en BP piano woensdag 12 mei ● Dwarsfluit maandag 17 mei, 17u ● Gitaar 3.3 dinsdag 18 mei, 17u ● Hobo en fagot woensdag 19 mei, 15u ● Accordeon vrijdag 21 mei, 17u ● Piano 3.3 zaterdag 22 mei, 9u ● Strijkers woensdag 26 mei, 15u ● Koper en Zang donderdag 27 mei, 17u ● Saxofoon 2.4 en 3.3 maandag 31 mei, 17u

● Slagwerk

dinsdag 1 juni, 17u ● Groepsmusiceren klassiek woensdag 2 juni, 15u ● Harp 2.4 en piano 2.4 woensdag 2 juni, 14u ● Piano 2.4 donderdag 3 juni, 17u ● Basgitaar jpr, saxofoon jpr, zang jpr en Groepsmusiceren jpr donderdag 3 juni, 19u ● Piano 4.3 vrijdag 4 juni, 17u ● Saxofoon 4.3 en klarinet zaterdag 5 juni, 9u ● Piano 4.3 maandag 7 juni, 17u ● Gitaar 2.4 woensdag 9 juni, 14u ● Dansvoorstelling 2.4 vrijdag 11 juni, 17u

39


Wie is wie Schepen van onderwijs

Directie

Joost Cuvelier, schepen van onderwijs Torhout

Dirk Verhaeghe, schepen van DKO Zedelgem

Johan Vandecaveye, directeur Kunstacademie

Secretariaat

Tina Fiers, administratief medewerker

Beleidsteam

Leen Langenbick, algemeen coรถrdinator en coรถrdinator muziek

Evelyne Verhaeghe, administratief medewerker en leraar dwarsfluit en groepsmusiceren

Tamara Cuypers, aanvangsbegeleider

Stefanie Verhaeghe, administratief medewerker

Karin Vlerick, administratief medewerker 40


Leraars muziek

Bieke Afschrift, leraar piano

Stefaan Debevere, leraar saxofoon JPR, improviseren JPR, groepsmusiceren JPR

Reinaert Albrecht, begeleider

Harold Debusschere, leraar viool

Geert Baeckelandt, leraar klarinet

Phyllis Demylle, leraar gitaar

Florestan Bataillie, leraar piano

Nele Devos, leraar gitaar voor VIVES-studenten en speelatelier

Jasper Braet, leraar gitaar en coördinator ICT en leraar live electronics

Brecht d’Heere, leraar trompet

Kaatje Chiers, leraar hoorn

Tania D’Hoest, leraar gitaar

Floris De Clercq, leraar gitaar

Marjolein Gerets, leraar fagot en muziekatelier 41


42

Anne-Leen Gevaert, leraar hobo en muziekatelier

Lynn Leterme, leraar piano

Issa Hellebaut, leraar accordeon

Elke Maertens, leraar speelatelier, muziekatelier en groepsmusiceren

Tom Hondeghem, leraar groepsmusiceren

Kathy Maes, leraar muziekatelier

Sam Ista, leraar koper

Ami Muto, leraar piano en viool

Robrecht Kessels, leraar cello, muzieklab, muziekgeschiedenis en improvisatie

Katsiaryna Nekhaichuk, leraar viool

Yannick Langenakens, leraar piano

Bram Nolf, leraar hobo

Jihye Lee, leraar zang jazz-pop-rock

Denis Olaerts, leraar doedelzak


Juan Ortega Saez, leraar piano en begeleider

Mireille Vanderschaeghe, leraar muziekatelier en groepsmusiceren

Koen Quintyn, leraar compositie en piano

Melissa Vanderveeken, leraar piano

Dipika Singh, leraar klassieke zang

Michel Vangheluwe, leraar contrabas en basgitaar jazz-pop-rock, ICT-medewerker

Bart Swimberghe, leraar slagwerk

Christophe Vercruysse, leraar klarinet

Astrid Tison, leraar saxofoon

Emma Wauters, leraar harp

David Van Bouwel, leraar piano en orgel

Kenny Vandenheede, leraar gitaar

Leraars woordkunst Sofie Bossuyt, leraar woordatelier, speltheater en dramastudio 43


Charlotte Caeckaert, leraar woordatelier, dramalab en theater

Gaëlle Ribbens, coördinator en leraar danslab

Leraars beeldende kunst Gert De la Marche, leraar woordatelier, dramalab en theater Marieke De Maré, coördinator, leraar woordatelier en verteltheater Ingeborg Vandenbroucke, leraar woordatelier, dramalab, verteltheater en acteren

Jan De Coster, leraar beeldatelier tekenen en schilderen

Gerd de Kinderen, leraar animatiefilm

Leraars dans

44

Isabelle Crombez, leraar beeldatelier keramiek

Sarah De Candt, leraar dansatelier en danslab

Krist Depuydt, leraar beeldatelier keramiek

Erika Defurne, leraar danslab

David Vandecaveye, coördinator en leraar beeldatelier tekenen en schilderen

Joyce Osaer, coördinator en leraar danslab

Kristien Vanhaelewyn, coördinator en leraar beeldatelier


Uurroosters Raadpleeg onze website om de meest recente info te vinden over de uurroosters 20-21: www. kunstacademietorhout.be www. zedelgem.be/kunstacademie Je vindt er snel alle uurroosters per vestiging of per domein en leerjaar.

Inschrijvingen schooljaar 2020-2021 ● Online van dinsdag 2 juni tot en met woensdag 30 september 2020 via

www.kunstacademietorhout.be. Klik door naar ‘inschrijven in de kunstacademie’

● Kom langs op ons secretariaat te Torhout, Bruggestraat 12, 8820 Torhout.

Let op! dat kan enkel op afspraak - van dinsdag 2 juni tot en met zaterdag 11 juli - van maandag 24 augustus tot en met woensdag 30 september - op weekdagen van 14 tot 19 uur - zaterdag van 9 tot 11.30 uur

● Een afspraak maken doe je:

- via de website: ‘Inschrijven in de Kunstacademie’ a ‘Maak een afspraak’ - per mail: secretariaatacademie@torhout.be - per telefoon: 050 21 56 55

45


● Kom langs op ons secretariaat te Zedelgem, gemeentehuis, Pater A. Vynckeplein, 1, 8210 Zedelgem. Let op! dat kan enkel op afspraak - elke woensdag vanaf 3 juni tot en met woensdag 8 juli - van woensdag 26 augustus tot en met woensdag 30 september - enkel op afspraak - telkens tussen 9 en 13 uur ● Een afspraak maken doe je:

- per mail: kunstacademie@zedelgem.be - per telefoon: naar onthaal gemeentehuis 050 28 83 30 - online op de website van de gemeente www.zedelgem.be/kunstacademie - persoonlijk aan het onthaal van het gemeentehuis

● We schrijven ook op de volgende data op locatie in (onder voorbehoud):

De Fonkel, Schoolstraat 19

Woensdag 17 juni van 12 tot 14 uur

De Stapsteen, Kloosterstraat 2

Vrijdag 19 juni van 15 tot 17 uur

Sint-Maartensschool, Ieperweg 9

Donderdag 25 juni van 16 tot 18 uur

Zedelgem Dorp, Groenestraat 29

Vrijdag 26 juni van 16 tot 18 uur

De Glimlach, Sint-Elooistraat 2

Donderdag 27 augustus van 16 tot 18 uur

Zedelgem De Leeuw, Pastoor Staelensstraat 3A

Vrijdag 28 augustus van 16.30 tot 18 uur

Inschrijvingstarieven -18 jaar

€ 73

Jongerentarief Als de leerling op 31 december jonger is dan 18 jaar

€ 49

Verminderd jongerentarief Als 2de lid van het gezin of bij het volgen van twee studierichtingen

18 jaar tot 25 jaar

€ 137

Tarief voor volwassenen vanaf 18 tot 25 jaar

+ 25 jaar

€ 321

Volwassenentarief vanaf 25 jaar

€ 137

Volwassenen vanaf 25 jaar voor werklozen, andersvaliden, bestaansminimum,… (attest vereist)

Enkel voor Torhout: houders van het sociaal pasje krijgen een vermindering van 75% op het inschrijvingsgeld. Kinderen -12 jaar krijgen een fiscaal attest. 46


Kalender Vakanties en vrije dagen

● Herfstvakantie van 2 tot en met 8 november 2020 ● Wapenstilstand woensdag 11 november 2020

● Pedagogische studiedag woensdag 9 december 2020

● Kerstvakantie van 21 december 2020 tot en met 3 januari 2021 ● Krokusvakantie van 15 tot en met 21 februari 2021 ● Paasvakantie van 5 tot en met 18 april 2021

● Dag van de Arbeid zaterdag 1 mei 2021 ● Hemelvaart donderdag 13 mei 2021

● Facultatieve vrije dagen vrijdag 14 en zaterdag 15 mei 2021 ● Pinstermaandag 24 mei 2021

● Pedagogische studiedag woensdag 30 juni 2021

● Zomervakantie van donderdag 1 juli tot 31 augustus 2021

Evenementen

● Infodag zondag 20 september tussen 14 en 18 uur, Kunstacademie ● Ouderavond Zedelgem dinsdag 22 september om 19.30 uur, Zaal Instuif, Groene Meersen (ingang via jeugddienst) ● Ouderavond Torhout donderdag 24 september om 19.30 uur, Foyer Kunstacademie ● Leerlingenconcert i.s.m. het Woonzorgcentrum woensdag 18 november om 14.30 uur, Kleine Kapel ● Leraars op het podium zaterdag 28 november om 19.30 uur, Kunstacademie ● Kersthappening zaterdag 19 december om 18 uur, Kunstacademie ● Leerlingenconcert t.v.v. ‘ Kom op tegen kanker‘ zaterdag 23 januari om 17 uur, Kleine Kapel ● APPLAUS! 2021 zaterdag 6 en 7 zondag maart 2021 ● Woordkunstfestival vanaf 19 april, Toneelklassen Kunstacademie ● Opendeurdag zondag 25 april van 14-18 uur, Kunstacademie ● Elysium vrijdag 21 mei om 19 uur en zaterdag 22 mei om 15 en 17 uur ● Beeld pakt uit Zedelgem van vrijdag 28 mei t.e.m. zaterdag 12 juni, Atrium Gemeentehuis Zedelgem ● Beeld pakt uit Torhout van zaterdag 12 juni t.e.m. vrijdag 25 juni, Tentoonstellingsruimte CC de Brouckere ● Elysium Mini zaterdag 12 juni om 15.30 uur ● Proevertjesdagen vrijdag 25 juni en maandag 28 juni van 9 tot 12 uur 47


COLOFON samenstelling & redactie: Kunstacademie Torhout eindredactie: Kunstacademie v.u. Lokaal Bestuur Torhout J. Cuvelier Schepen foto’s: Kunstacademie druk: Koen Gevaert Drukkerij Torhout vormgeving: Kunstacademie Torhout Secretariaat Kunstacademie: Bruggestraat 12, 8820 Torhout, 050 21 56 55 secretariaatacademie@torhout.be www.kunstacademietorhout.be - www. zedelgem.be/kunstacademie

Profile for Lokaal Bestuur Torhout

Brochure Kunstacademie schooljaar 2020-2021  

Brochure Kunstacademie schooljaar 2020-2021  

Profile for torhout
Advertisement