September - oktober 2022 - extra flap

Page 1

WELZIJN

In 2019 gingen we in Torhout van start met een nieuwe adviesraad, de Welzijnsraad, onder leiding van voorzitter Daniel Joseph. In de adviesraad zitten momenteel een 40-tal welzijns- en hulpverleningsorganisaties rond de tafel. We leerden elkaar in de eerste plaats beter kennen en brachten de organisaties in kaart.

Welzijn in Torhout

De brede waaier aan organisaties die instaan voor de zorg en het welzijn van onze Torhoutenaars is fenomenaal, en dat is zeker een goede zaak! We zijn trots hier een beknopt overzicht te geven van de welzijnsorganisaties in Torhout. Paul Dieryckx Schepen sociale zaken

Heb je interesse in de brochure met meer info over al

In Vlaanderen en België zijn zeker nog meer organisaties

deze organisaties en hun werking? Je vindt ze vanaf eind

aan het werk. Vind je niet wat je zoekt of wil je specifieke

september online op www.torhout.be/welzijnsraad of

informatie? Contacteer ons via welzijnsraad@torhout.be

kan een exemplaar verkrijgen in het stadskantoor of het

of bel naar het Sociaal Huis via 050 22 12 33.

Sociaal Huis. Algemene sociale dienstverlening CAW Noord-West-Vlaanderen - team Houtland - onthaalpunt Torhout

050 21 25 22

onthaal.houtland@ cawnoordwestvlaanderen.be

www.caw.be

Gezinsbond Torhout

050 22 00 30 0491 37 81 40

lecomtejens@gmail.com

torhout.gezinsbond.be

Hart Boven Hard Torhout

050 21 33 31

torhout@hartbovenhard.be

www.facebook.com/HBH8820

Sociaal Huis - OCMW Torhout

050 22 12 33

sociaal.huis@torhout.be

www.torhout.be/sociaal-huis

Sociaal Huis - Ontmoetingscentrum 't Centrum

050 22 12 33

sociaal.huis@torhout.be

www.torhout.be/ontmoetingscentrumtcentrum

Vrijwilligersloket

050 22 12 33

vrijwilligers@torhout.be

www.torhoutvrijwilligt.be

Welzijnsschakel De Klapdeur

0497 91 47 58

deklapdeurtorhout@gmail.com

www.deklapdeurtorhout.wordpress.com

Lichamelijke en geestelijke gezondheid Solidaris West-Vlaanderen dienst maatschappelijk werk

050 44 79 18

dmw.torhout@bondmoyson.be

www.solidaris-vlaanderen.be

Centrum voor Ambulante Revalidatie Noordhoek vzw

050 21 42 93

maia.dewymmer@carnoordhoek.be

www.carnoordhoek.be

Christelijke Mutualiteit dienst maatschappelijk werk

050 20 76 76

zorglijn.westvlaanderen@cm.be

www.cm.be

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Prisma (CGG) vzw

050 21 39 13 050 97 70 00

info@cggprisma.be

www.cggprisma.be

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen

050 34 24 24

info-brugge@cgg.be

www.centrageestelijkegezondheidszorg.be

Huisartsenwachtpost Houtland - Polder 1733

www.wachtposthoutlandpolder.be

Apothekers

www.apotheek.be

Tandartsen

www.tandarts.be

Huisartsen

https://nl.doctena.be/Huisarts/Torhout

Vroedvrouwen

www.vroedvrouwen.be

Thuisverpleging

www.zorg-en-gezondheid.be/adressen-vandiensten-voor-thuisverpleging

AA Torhout 'Samen sterk'

03 239 14 15

info@aavlaanderen.org

www.aavlaanderen.org

Liberale Mutualiteit Plus dienst maatschappelijk werk

050 89 15 20

DMW_4@LMPlus.be

www.LMPlus.be

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen dienst maatschappelijk werk

053 76 99 71

dmw@nzvl.be

www.nzvl.be

Helan - Onafhankelijk Ziekenfonds

www.helan.be/contact

www.helan.be

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds dienst maatschappelijk werk

03 491 86 50

dmw@vnz.be

www.vnz.be

KEERPUNT - Kompas vzw Ambulante Drugzorg Houtland

050 21 79 25

adk.Algemeen@kompasvzw.be

www.kompasvzw.be


WELZIJN

Kinderen en jongeren CLB Connect

050 44 50 10

info@clbconnect.be

www.clbconnect.be

CLB Houtland

050 67 16 71

algemeen@clbhoutland.be

www.clbhoutland.be

Huis van het Kind

050 22 12 33

huisvanhetkind@torhout.be

www.torhout.be/huis-van-het-kind

Kind en Gezin

078 15 01 00

westkust.en.polder@kindengezin.be

www.kindengezin.be

Lokaal Loket Kinderopvang

050 89 36 33

loketkinderopvang@torhout.be

www.torhout.be/lokaal-loket-kinderopvang

Familiehulp - kraamzorg

050 33 44 15

brugge@familiehulp.be

www.familiehulp.be

De Wieg - Expertisecentrum Kraamzorg

050 33 38 53

info@dewieg.be

www.dewieg.be

De Wieg - Thuiskraamzorg

050 22 33 52

kraamzorg@dewieg.be

www.dewieg.be

info@i-mens.be

www.i-mens.be

sociaal.huis@torhout.be

www.dekatrol.org www.torhout.be/studie-enopvoedingsondersteuning-de-katrol

i-mens De Katrol

050 22 12 33

Huiswerk Torhout

info@huiswerktorhout.be

www.huiswerktorhout.be

VZW De Patio Afdeling 't Groot Hersberge

050 21 12 92

staf-hersberge@depatiovzw.be

www.depatiovzw.be

Brugfiguren

050 22 12 33

brugfiguren@torhout.be

www.torhout.be/brugfiguren

Tordale

050 23 13 65

info@tordale.be

www.tordale.be

Ouderen en personen met een beperking Centrum voor Dagverzorging De Oase

050 22 12 22

lies.simpelaere@torhout.be karien.dewulf@torhout.be

www.torhout.be/centrum-voordagverzorging-de-oase

Dienst OndersteuningsPlan West-Vlaanderen vzw

0490 44 34 04

info@dop-wvl.be

www.dop-wvl.be

O'zon afdeling Zuid van vzw Oranje

050 33 43 17

info@o-zon.org

www.o-zon.org

De Peerdenposterij assistentieflats

0495 54 61 23

lavens@telenet.be

www.depeerdenposterij.be

PVT De Ent

050 23 14 00

Ent1@amandus.broedersvanliefde.be

www.amandus.be

Serviceflats Roger Windels

050 22 12 22

lies.simpelaere@torhout.be

www.torhout.be/serviceflats-roger-windels

Residentie Remberthove

051 58 21 68 051 69 19 92

socialedienst@meunyckenhof.be info@remberthove.be

www.meunyckenhof.be

Tordale

050 23 13 65

info@tordale.be

www.tordale.be

Woonzorgcentrum Sint-Augustinus

050 22 12 22

lies.simpelaere@torhout.be

www.torhout.be/woonzorgcentrum

Samana

050 21 52 88

info@samana.be

www.samana.be

Coponcho

02 215 02 63

info@coponcho.be

www.coponcho.be

Torhoutse seniorenverenigingen

050 22 12 33

senioren@torhout.be

www.torhout.be/stedelijke-seniorenraad

info@i-mens.be

www.i-mens.be

i-mens

Wonen De Woonwinkel

050 25 01 38

info@dewoonwinkel.be

www.dewoonwinkel.be

Woondienst JOGI

059 34 22 73

info@woondienstjogi.be

www.woondienstjogi.be

Familiehulp - gezinszorg - poetsdienst

050 13 44 55

brugge@familiehulp.be

www.familiehulp.be

Familiezorg West-Vlaanderen

050 21 41 82

torhout@familiezorg-wvl.be

www.familiezorg-wvl.be

Wit-gele kruis

050 63 44 00

zorgaanvraagtorhout@wgkwvl.be

www.witgelekruis.be

info@i-mens.be

www.i-mens.be

torhout@fietsbieb.be

www.fietsbieb.be/aanbod/west-vlaanderen/ torhout

Thuiszorg

i-mens

Materiële hulp Fietsbieb Torhout

0497 91 47 58

Kringwinkel midwest Torhout

050 22 33 30

Televestiaire

050 21 25 22

onthaal.houtland@ cawnoordwestvlaanderen.be

www.caw.be/locaties/ televestiaire-torhout-houtland/

Sociale Kruidenier De Kommisje

050 22 12 33

dekommisje@torhout.be

www.torhout.be/dekommisje

De pamperbank

050 22 12 33

huisvanhetkind@torhout.be

www.torhout.be/pamperbank

www.dekringwinkelmidwest.be

Awel, de luisterlijn voor kinderen en jongeren, zoekt vrijwillige beantwoorders Onzeker of het wel bij je past? Awel, ‘t is een match! Of je nu een echte huismus bent, een lange slaper, gekke unicorn, klusser of professor. Awel, dat is luisteren naar kinderen en jongeren van thuis uit, wanneer jij wil. Diploma maakt niks uit, luisteren wel. Word beantwoorder. Surf naar awel.be voor alle info.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.