Sparrensprokkels Maart - April 2022

Page 1

S P A R R E N S P R O K K E L S

Torhout

3 Trots op Torhout

Stadsmagazine Maart 2022 Jaargang 39 - Nr. 2

4 Schot in de roos

14 Shop & Go


I N T R O D U CT I E

We mogen stilaan dromen van een normaler voorjaar. Ook wie van sport, natuur of cultuur houdt, komt aan zijn trekken. Bezoek dit voorjaar zeker kasteel Ravenhof. Want de schuttersgilde Sint-Sebastiaan (de oudste vereniging van onze stad!) houdt er vanaf 24 april een interactieve tentoonstelling. Hét moment om met een VR-bril je schutterscapaciteiten te testen. Voor de expo zijn we trouwens nog op zoek naar een tabakspot die al jaren zoek is. Meer daarover in deze Sparrensprokkels. Weet jij waar die zich bevindt? Laat het ons dan zeker weten! En er is nog goed nieuws. De werken aan de ring naderen zijn einde en ook het landschapspark krijgt goed vorm. En het is er prachtig! Ga zeker een kijkje nemen. Je kan trouwens mee bepalen hoe we het landschapspark zullen noemen. Stem op de achterzijde van deze Sparrensprokkels op jouw favoriet! En wie

Laat ons ‘ja’ zeggen tegen de dingen die wél kunnen en uit ons kot komen.

weet win je er nog een leuke prijs mee. Ook de jonge garde van Torhout houdt hun agenda best vrij, want ook voor hen zijn er heel wat activiteiten in het verschiet. Buitenspeeldag op domein D’Aertrycke wordt sowieso een knaller. De iets oudere waaghalzen hebben hun plaats rond het

De dagen worden langer, de COVID-cijfers gaan de goeie kant

nieuwe skatepark dat op volle toeren draait. Skateworkshops,

op en we mogen stilaan dromen van een normaler voorjaar.

uitstappen met Torhout Beach, het wordt een druk voorjaar!

Grote evenementen zoals carnaval zijn nog niet aan de orde, maar geleidelijk aan komen er vooruitzichten. Zo verwachten we

Mensen ontmoeten is voor jong en oud noodzakelijk. Laat

de kinderen alvast op het kindercarnaval en is iedereen het 2e

ons dan ook zorg dragen voor elkaar. Een gesprekje en een

weekend van maart welkom op de parking van het zwembad voor

welgemeende ‘Hoe gaat het?’ doen wonderen. En mocht je zelf

de kermis! Ook de jaarlijkse Lenteshopping komt er weer aan.

even niet meer weten, in deze Sparrensprokkels vind je een

Hét moment om onze eigen, lokale winkeliers te steunen. Een

aantal organisaties die je graag verder helpen.

snel winkelbezoek kan binnenkort alvast via de nieuwe shop and go-parkeerplaatsen!

Ik schrijf dit met de zon die voorzichtig schijnt op het gezicht. Laat ons ‘ja’ zeggen tegen de dingen die wél kunnen en uit ons kot komen. Zo zorgen we zelf voor een aangenaam voorjaar

2

samen met buren, vrienden en familie. Torhout maakt zich alvast

Dossier

4

klaar.

Leven

6

Ontspannen

9

Lieselotte Denolf Schepen van cultuur en musea, stadsplanning, jeugd, informatie, erediensten en vrijwilligerswerking.

Wonen

14

Torhout Kort

17

Besturen

18

Lokaal bestuur

19

Wedstrijd ‘landschapspark’

20

Dit infotijdschrift wordt gratis aangeboden aan de inwoners van Torhout en verschijnt 6 maal per jaar. Overname van in dit blad gepubliceerde bijdragen is toegelaten mits duidelijke bronvermelding. Sparrensprokkels wordt gedrukt op chloorvrij papier. Redactieadres: Dienst Communicatie, Stadskantoor, Aartrijkestraat 11/B, Torhout, T 050 22 11 22, E-mail: communicatie@torhout.be


# T R OT S O P TO R H O U T

#trotsoptorhout Het Lokaal Opvanginitiatief in de Tuinstraat bestaat 5 jaar! Het Sociaal Huis organiseert al jaren lokale opvanginitiatieven (LOI) waar verzoekers om internationale bescherming, in de volksmond ‘asielzoekers’ opgevangen worden. In maart blaast het LOI in de Tuinstraat 5 kaarsjes uit! Daar worden 9 niet-

Wist je dat… —

we in het verleden al vluchtelingen hebben

begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) opgevangen.

opgevangen uit alle windstreken: El Salvador, China,

De afgelopen jaren vonden 50 jongeren die in België zijn zonder

Jemen, Somalië, Congo, Armenië, Angola, Senegal,

ouders of wettelijke vertegenwoordigers hier al een tijdelijke

Mauritanië, maar ook uit Nigeria, Tanzania, Niger,

thuis. In de ‘s Gravenwinkelstraat (het voormalige Sociaal Huis)

Pakistan, Ethiopië, Soedan, Mongolië, Nepal, Sri Lanka, Macedonië en Albanië …?

vind je ook het LOI ‘De Reynaert’, waar tijdelijk 16 meerderjarige alleenstaande volwassen mannen gehuisvest worden. 3

de oudste bewoner die werd opgevangen 73 jaar

gedreven maatschappelijk assistentes van het Sociaal Huis

was? Ondertussen is deze Ethiopische man 82 jaar

staan dagelijks in voor de begeleiding van de bewoners.

en zet hij zich nog steeds in voor mensenrechten! —

de jongste bewoner in de Tuinstraat nog geen 16 jaar was toen hij er werd opgevangen?

— In het LOI kunnen we geregeld rekenen op de hulp

moest Nederlands leren in brailleschrift! —

een volwassen man tegenwoordig gemiddeld slechts

bewoners, hen wegwijs te maken in onze stad, hen te

4 maanden in de Reynaert verblijft? Vroeger was

begeleiden naar het ziekenhuis … Momenteel zijn we op

dit soms langer dan een jaar! Het record werd

zoek naar een vrijwilliger die de bewoners wil helpen

gebroken door een Palestijnse man: hij verbleef 5

in de zoektocht naar een betaalbare woning. Zin om

jaar in ons opvangcentrum! De kortste verblijfsduur

als vrijwilliger aan de slag te gaan in het LOI? Laat het

was minder dan een week!

weten op vrijwilligers@torhout.be of 050 22 12 33.

Sparrensprokkels - Jaargang 39 - Nr. 2

van vrijwilligers. Om Nederlands te oefenen met de

er ooit een blinde man woonde in de Reynaert? Hij

3


D O SS I E R

Torhout kasteel Ravenhof

TOT

24/04 11/09

VAN 13:30U tot 17:30U

2022

Schiet op !

Binnenkort! Overzichtstentoonstelling Sint-Sebastiaansgilde: ‘Schot in de roos’.

er valt veel te beleven

TENTOONSTELLING POP-UPBAR IN HET PARK INTERNATIONAAL CARTOONPARCOURS INITIATIE boogschieten

www.visittoRhout.BE

ADV SPARRENSPROKKELS Schot in de Roos.indd 1

9/02/2022 11:24

Van zondag 24 april - Erfgoeddag - tot en met zondag 11 september 2022 - Open Monumentendag - wordt in het Kasteel Ravenhof een grootse tentoonstelling rond de plaatselijke schuttersvereniging

Gezocht: een unieke tabakspot

georganiseerd: ‘Schot in de roos’. De Koninklijke Gilde Sint-

Hoewel Torhout doorheen de eeuwen een

Sebastiaan, opgericht in, jawel 1384 (!), is de oudste nog actieve

pottenbakkerscentrum was en heel wat plaatselijke

vereniging van onze stad.

pottenbakkers actief lid waren van de SintSebastiaansgilde, is schutterskeramiek van plaatselijke

Naast de rijke geschiedenis van de vereniging plaatsen we

makelij uiterst zeldzaam. Slechts een handvol

historische schuttersmemorabilia in de kijker. Het wordt een

voorwerpen in Torhouts aardewerk gelinkt aan de

uitzonderlijke tentoonstelling waar je virtueel in actie kan

schutterij zijn ons bekend en worden in de Stedelijke

komen en je schutterscapaciteiten kan testen met een VR-bril.

Gildekamer tentoongesteld.

Bijkomend kan je in het Ravenhofpark de werken van enkele gerenommeerde internationale cartoonisten bewonderen, die

Op archieffoto’s van de tentoonstelling Torhouts

hun humoristische kijk geven op het schuttersbestaan. Een

Aardewerk, die doorging op de zolder van het stadhuis

cartoonwedstrijd o.l.v. Luc Descheemaecker (O’Sekoer). Ook de

in 1964, zien we een tabakspot gemaakt in opdracht

pen van stadsdichter Joris Denoo ontbeekt niet in deze expositie.

van de plaatselijke schuttersgilde. Enig spoor naar dit uitzonderlijk voorwerp is er sinds deze tentoonstelling

We nodigen iedereen uit om op zondag 24 april langs te komen

niet meer.

in en rond het Kasteel Ravenhof voor een heus schuttersfeest. Zowel voor de jongeren als de volwassenen voorzien we die dag

Het is een tonvormige

verschillende mogelijkheden om de beste schutter in zich naar

tabakspot, met onder- en

boven te halen.

bovenaan de pot en op het deksel een geometrisch

En… geen schuttersfeest zonder een gezellige bar! Speciaal

driehoek motief met

voor de gelegenheid brouwen de Houtlandse Brouwers het bier

stip. Op de buik in licht

‘Panache’. Een authentiek streekproduct, want de brouwerij ligt

reliëf bloemenranken

op een boogscheut van park Ravenhof.

van viooltjes en asterachtigen. Centraal

We bieden rondleidingen aan voor lagere scholen, initiaties voor

een medaillon met de

verenigingen en individuele bezoekers zijn meer dan welkom!

tekst: ‘KONINKLIJKE

Je leest het, het wordt een niet te missen gebeuren! Meer

HANDBOOG SCHUTTERSGILDE ST.SEBASTIAAN THORHOUT’.

informatie volgt via www.visittorhout.be en www.facebook. com/torhout.

4


D O SS I E R

Erfgoeddag 2022 De officiële start van de tentoonstelling ‘Schot in de roos’ is niet toevallig op 24 april, want dan is het Erfgoeddag. Ruim 6 eeuwen Sint-Sebastiaansgilde beheersen binnenkort het kasteel Ravenhof, qua erfgoed kan dat wel tellen! Erfgoeddag 2022 duikt met het thema ‘Erfgoeddag maakt

school’ in 2022 ook in het rijke schoolleven en -verleden. En ook binnen dat thema valt in Torhout

Ga je mee op stap in de Torhoutse scholen? Volg de rondleidingen met gids op zondag

een en ander te beleven.

24 april 2022, 10-18 uur- start op de verschillende sites.

Met Marie Moke en Pieter Behaeghel op stap: van klassen tot leven op school. Torhout staat bekend als een belangrijk onderwijscentrum. Sedert de late 18de eeuw ontwikkelden zich twee grote schoolcomplexen in de stad, het Sint-Jozefsinstituut/Normaalschool en het Sint Vincentiusinstituut. Schoolbestuurders als Marie Moke en Pieter Behaeghel zijn de leidraad tijdens een wandelroute die het unieke en onbekende erfgoed op de erfgoedsites belichten. Start : Bruggestraat 23 - Voorgebouw Sint-Jozefsinstituut

Van de Weverij La Thouroutoise tot Gemeenschapsonderwijs , een Eureka-kennismaking Een boeiende kennismaking met een voor velen onontsloten site waar ooit de bloeiende weverij La Thouroutoise het industrieel landschap van de stad bepaalde. Na de Tweede Wereldoorlog werd die stapsgewijs omgevormd tot een school. Een plaats voor verhalen dus en relicten uit een niet zo ver verleden. Start : Rijselstraat 110 Meer info : www.visittorhout.be en www.erfgoeddag.be

Oproep! Weet jij waar deze tabakspot vandaag te vinden is? Of ken je iemand die ons verder kan helpen? Of heb je andere leuke weetjes en attributen van de Kon. Handboog Schuttersgilde Sint-Sebastiaan uit Torhout die wel zouden passen in deze tentoonstelling? Aarzel dan niet en neem contact met ons via vrijetijdshuis@ torhout.be. Misschien kunnen we deze unieke pot een prominente plaats geven op de tentoonstelling.

Sparrensprokkels - Jaargang 39 - Nr. 2

5


L E V E N

Gratis juridisch advies Elke eerste dinsdag van de maand kan je terecht in het Sociaal Huis voor juridische eerstelijnsbijstand, telkens van 17 tot 19 uur. Dit kan een eerste mondeling juridisch advies zijn, praktische inlichtingen of verwijzing naar een gespecialiseerde instantie of organisatie. Dit advies is gratis voor iedereen. De eerstvolgende zitdagen zijn: 1 maart, 5 april en 3 mei 2022. Heb je meer dan een eerste mondelinge juridisch advies nodig, en heb je nood aan een advocaat voor bijstand of vertegenwoordiging? Als je te weinig bestaansmiddelen hebt, kun je ook beroep doen op de juridische tweedelijnsbijstand (vroeger pro-Deoadvocaten genoemd). Afhankelijk van je inkomen, krijgt je een volledige of gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand. Ook hiervoor kunt u terecht in het Sociaal Huis op de 1e vrijdag van de maand om 11 uur (opgelet: niet langer op de 3e vrijdag van de maand). De eerstvolgende zitdagen gaan door op 4 maart, 1 april en 6 mei.

Zitdagen partners Sociaal Huis In het Sociaal Huis houden heel wat externe diensten zitdagen op vaste tijdstippen. Daar kan je terecht met tal van vragen (vragen rond pensioen, rond zelfstandige activiteit, rond aanvragen bij de FOD Sociale zekerheid…). Door de coronapandemie lagen een aantal zitdagen even stil, ondertussen zijn de meeste opnieuw opgestart. —

Een actueel overzicht vind je op www.torhout.be/partners-sociaal-huis.

Vragen? Bel 050 22 12 33 of kom langs in het Sociaal Huis, Aartrijkestraat 11A 8820 Torhout.

Swingt jouw energiefactuur de pan uit? Kom naar het energieloket! De energieprijzen zijn de laatste tijd fors gestegen, en dat voelen we allemaal. Maar misschien kan het energieloket je helpen:

Kom langs in ontmoetingscentrum met je

Twijfel je of je wel het beste contract hebt, of recht zou kunnen

jaarafrekening van energie. Een maatschappelijk

openen op het sociaal tarief?

werker van het Sociaal Huis en een medewerker

Benieuwd hoe je meer energie kan besparen in je huis?

van De Woonwinkel helpen je graag verder.

Hulp nodig bij het regelen van een afbetaling van je

Waar? ‘t Centrum, Beerstraat 20 Torhout

jaarafrekening?

Wanneer? Elke dinsdag vanaf 1 maart tot 31 mei

Vragen rond dak- en zoldervloerisolatie, spouwmuurisolatie…?

van 13 tot 16 uur of bel op 050 22 12 33 om op een

Interesse in gratis offertes of vragen rond reeds ontvangen

ander moment een afspraak te maken.

offertes i.k.v. energiebesparende maatregelen?

6


L E V E N

Nu ook een afstandstolk in het Stadskantoor Wie doof of slechthorend is en hulp nodig heeft bij een gesprek kan beroep doen op een afstandstolkendienst.

De onthaalmedewerker zal je een tablet met de app

Een organisatie die vanop afstand (via het scherm van een

‘Afstandstolken’ geven.

smartphone, tablet of pc) alles wat er tijdens een gesprek gezegd wordt van Vlaamse Gebarentaal naar Nederlands

Ook als je zelf niet doof bent, maar contact wenst

tolkt en omgekeerd.

op te nemen met een dove persoon kan je de afstandstolkendienst gebruiken door te bellen naar het

Vanaf nu is er ook aan het onthaal in het Stadskantoor

nummer 09 352 01 12.

een afstandstolk ter beschikking. Wil je er gebruik van maken? Wijs dan naar het CAB-logo aan de balie.

Meer info: www.afstandstolk.be

We zijn er voor jou! Het moeten naleven van de coronamaatregelen, vaccinaties, de onzekerheden … het hakt er bij sommigen zwaar in. Daarom roepen we op om af en toe aan de mensen uit je omgeving te vragen hoe het met hen gaat, want het kan een wereld van verschil maken! Heb je het zelf moeilijk? Probeer er dan zoveel mogelijk over te praten en blijf niet met je problemen zitten. Zoek een vertrouwenspersoon, iemand van je familie, een vriend, een kennis, een buur … Weet ook dat je altijd vrijblijvend welkom bent in ons ontmoetingscentrum ‘t Centrum (Beerstraat 20, Torhout). We zijn open op dinsdag van 13 tot 16 uur, op

1712

woensdag van 9 tot 12 uur en op donderdag en vrijdag van 13

1712.be

tot 16 uur.

Professionele hulplijn voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling

Wil je liever anoniem je hart luchten? Ook dan zijn er

Opvoedingslijn

verschillende mensen waarbij je terecht kan! We lijsten ze

Tel. 078 15 00 10

hieronder graag voor je op.

www.opvoedingslijn.be

JAC

Tel. 106

www.caw.be/jac

www.tele-onthaal.be

Voor jongeren van 12 - 25 jaar

Awel

CAW

Tel. 102

Centrum algemeen Welzijnswerk

www.awel.be

www.caw.be

Telefoon en chatlijn voor kinderen en volwassenen

Hier kan je terecht met al je vragen in verband met

Zelfmoordlijn

algemeen welzijn

Tel. 1813

Nu praat ik er over

www.zelfmoord1813.be

www.nupraatikerover.be

Bel of chat als je dringend nood hebt aan een gesprek

Een platform voor jongeren waar je kan chatten over al je vragen

Sparrensprokkels - Jaargang 39 - Nr. 2

Eerste hulp bij opvoeding, voor ouders

Tele-onthaal

7


L E V E N

Dienst burgerzaken nodig? Check eerst even het digitaal loket! Heb je een attest van woonst of een uittreksel uit het

Weet je nog, die momenten waarop het leek alsof iedereen

strafregister nodig? Vraagt je werkgever een geboorteakte

tegelijk naar het Stadskantoor kwam? Het was best mogelijk

van je kind? Geen probleem, je hoeft hiervoor niet langs te

dat je een half uurtje moest wachten voor het jouw beurt was.

komen, want je vindt heel wat attesten, aktes en aanvragen

Gelukkig is dat verleden tijd! Door het werken op afspraak,

gewoon online. Ga naar www.torhout.be, zoek via de zoekbalk

word je steeds vlot geholpen.

het product dat je nodig hebt en klik op de knop “digitaal

Je kiest zelf de dag en het tijdstip van je afspraak en je

aanvragen”. Wanneer je aanmeldt met een digitale sleutel zoals

weet op voorhand of je iets moet meebrengen, zodat je niet

je eID, Itsme, of token krijg je bovendien meestal onmiddellijk

onverrichterzake moet terugkeren. Daarnaast ben je zeker

een antwoord. In het digitaal loket kan je nog niet alles, maar

dat de medewerker met de nodige expertise aanwezig is op

toch al heel wat zaken online aanvragen, doorgeven of regelen.

het moment van de afspraak want je dossier ligt klaar en is

En dat 24/24 uur, 7/7 met enkele muisklikken!

voorbereid.

Toch langskomen? Maak een afspraak Moet je toch langskomen, maak dan een afspraak. Ook dat doe je snel en makkelijk via www.torhout.be/maak-een-afspraak. Lukt het niet om je afspraak via de website te boeken, dan helpen onze medewerkers je graag telefonisch verder! Vragen voor onze dienst Burgerzaken? Mail burgerzaken@torhout.be of bel 050 22 11 22.

Zaal te huur? Laat het opnemen in onze zalengids! Vaak zijn lokale verenigingen, inwoners of ondernemers op zoek naar een zaaltje

Geef je mening over Cultuurcentrum de Brouckere en maak kans op een Bongobon t.w.v. 250 euro!

voor een evenement, privéfeest of een vergadering. Tegelijk is niet altijd duidelijk

Het cultuurcentrum neemt deel aan

welke zalen er ter beschikking zijn en welke

de publieksbevraging uitgevoerd door

voorwaarden daaraan gekoppeld zijn.

onderzoeksbureau LMR-LOMV. Zo houden ze de vinger aan de pols. Met

Aan de hand van een zalengids wil het lokaal

de resultaten gaan ze aan de slag om

bestuur dat makkelijker en overzichtelijker

hun werking verder te optimaliseren.

maken. In eerste instantie met de zalen die door het lokaal bestuur aangeboden worden,

Ook als je geen vaste bezoeker bent van het cultuurcentrum

maar om zo volledig mogelijk te zijn, willen

vinden we je mening belangrijk. Een leuk extraatje: voor

we ook het aanbod van derden opnemen.

iedere enquête die ingevuld wordt, wordt 1m² regenwoud gered en maak je bovendien kans op een Bongo-bon van 250

Wil je opgenomen worden in de zalengids?

euro!

Heb je een zaaltje te huur in Torhout? Wil

8

je opgenomen worden in onze zalengids?

Geef je mening via www.torhout.be/geef-je-mening

Registeer je locatie dan via www.torhout.be/

Deelnemen kan nog t.e.m. 31 mei 2022. Het invullen van de

zalengids.

vragenlijst gebeurt anoniem.


O N T S PA N N E N

Opendeurweekend Kunstacademie op 23 en 24 april De Kunstacademie opent haar deuren. Niet eventjes, maar een heel weekend lang! Op zaterdagvoormiddag 23 april ontvangen ze eerst de allerjongsten (4 tot 8 jaar) en hun ouders. De kinderen kunnen er kennismaken met de 4 domeinen: muziek, woord, dans en beeldende kunst. Deze infosessie wordt gevolgd door een instrumentenvoorstelling met klassieke, folk, jazz, pop en rock instrumenten. Op zondagvoormiddag 24 april kunnen alle huidige leerlingen

Of je nu 8 jaar bent of 80, als het kriebelt om je

(2.4 en hoger) zich informeren over de vele keuzevakken die de

creatieve kant te ontwikkelen, dan kun je tijdens dit

school organiseert. Daarna kan men genieten van een gezellig

opendeurweekend meteen inschrijven voor volgend

aperitiefconcert.

schooljaar 2022-23.

Er zijn tijdens beide namiddagen doorlopend workshops woord, beeld en dans, optredens, open klasmomenten en probeersessies. Ondertussen kun je in het secretariaat

Meer info op www.torhout.be/kunstacademie

terecht voor alle praktische vragen. Kortom, je kan het hele

en facebookpagina van de kunstacademie

weekend ongedwongen de sfeer opsnuiven in deze bruisende

Torhout.

kunstschool.

Eigen Kweek: Laat je verrassen door het jong West-Vlaams talent! Eigen Kweek is een initiatief dat jonge Vlaamse makers wil ondersteunen bij het begin van hun artistiek traject. Zij krijgen de unieke kans om een allereerste eigen productie te realiseren. En dit met voldoende tijd, ruimte, ondersteuning en budget. Na de creatie doen ze een tournee langs de cultuurcentra in hun eigen provincie. Cultuurcentrum de Brouckere stapte mee in dit ‘Nachtdieren’. Tickets via www.ccdebrouckere.be,

In ‘Nachtdieren’ staat de nachtwinkel centraal.

ccdb@torhout.be, 050 22 11

Helemaal alleen, op een verlaten plek. Als de nacht

50 of in het cultuurcentrum

valt, schiet het neonlicht aan en verschijnt het bordje

(van dinsdag tot vrijdag 8.30

open. De nachtwinkel is klaar voor haar klanten. Uit

tot 12.30 uur en van 13.30 tot

de bossen sluipen mensen die zich door de desolate

17.00 uur)

wereld naar de winkel begeven. De nacht is begonnen. De nacht onthult.

Sparrensprokkels - Jaargang 39 - Nr. 2

traject en programmeert op 9 maart de voorstelling

9


O N T S PA N N E N

Vakantie? Op het speelplein! Tijdens de paas- en zomervakantie kunnen kinderen van 3 t.e.m. 12 jaar terecht op speelpleinwerking De Warande om er naar hartenlust te spelen en ravotten. De animatoren voorzien een knotsgek speelaanbod om de kinderen de tijd van hun leven

Torhout X-tra komt er aan!

te bezorgen! De kleuters hebben een aparte werking in een

Ook dit jaar organiseert de jeugddienst uitstappen

afgesloten speelzone. Naast het aanbod op het speelplein staan

voor tieners onder de noemer van Torhout X-tra!

er ook enkele uitstappen op het programma. Deelnemen is niet

Even uitblazen na de paasexamens? Dikke fun

verplicht, voor de kinderen die ter plaatse blijven voorzien we

gegarandeerd op deze leuke uitstappen, hou dus zeker

natuurlijk ook een spetterend speelaanbod!

je agenda vrij!

Inschrijvingen voor de uitstappen kan via webshop.torhout.be of ter plaatse op het speelplein tijdens de paasvakantie. Voor een uitstap schrijf je vooraf in. De dag zelf schrijf je je ook in ter plaatse op het speelplein en betaal je de dagprijs bovenop de prijs van de uitstap. Meer info over de speelpleinwerking en de uitstappen via

Meer info via www.torhout.be/xtra. Inschrijvingen via

www.torhout.be/speelpleinwerking.

de webshop.torhout.be.

We houden de prijzen democratisch. Heb je een sociaal pasje, dan heb je recht op het sociaal tarief en betaal je 25% van het inschrijvingsgeld.

Torhout Beach Torhout Beach, dat is dé hotspot voor jongeren vanaf 12 jaar

Laat de verveling dus niet toeslaan en kom zeker (al dan

in het stadspark in Torhout.

niet samen met je vrienden) eens langs! Ook als je gewoon wat wil chillen ben je zeker welkom op Torhout Beach. Wij

In de paas- en zomervakantie zwaaien we onze deuren elke

voorzien gratis Wi-Fi, sport- en spelmateriaal en activiteiten.

weekdag van 13 tot 18 uur open. Een spelletje jenga, kubb of playstation? Of toch liever een potje voetbal, basketbal of

Torhout Beach is geen opvang:

een skatesessie?

je moet je niet inschrijven, je komt en gaat wanneer je wil. Torhout

10

Leg jouw favoriete muziek op en doe wat jij het liefste

Beach is volledig gratis, iedereen is

doet. Regelmatig worden er activiteiten en workshops

welkom en de begeleiding staat in

georganiseerd, op basis van jullie interesses.

voor het sfeerbeheer!


O N T S PA N N E N

Buitenspeeldag Op woensdag 20 april roepen we je op om buiten te gaan ravotten tijdens de 15de Buitenspeeldag. De voorbije twee jaar gooide het coronavirus roet in het eten, maar dit jaar spelen we terug in levende lijve op provinciedomein d’Aertrycke! Kinderen kunnen er samen met hun (groot) ouder(s) terecht van 13 tot 17 uur voor hopen © Simon Deketelaere

buitenspeelplezier! Wat het precies wordt houden we nog even geheim, maar hou www.torhout.be/ buitenspeeldag alvast in de gaten. Binnenkort meer nieuws!

Lokale Helden op zaterdag 30 april Op zaterdag 30 april slaat het lokaal bestuur de handen in elkaar met jeugdhuis De Troubadour voor de organisatie van Lokale Helden! Je kan er vanaf 14 uur terecht voor alles wat met muziek te maken heeft tijdens ‘Radio Troubadour’. Ben je muzikant, artiest of heb je zelf een bijzonder muzikaal project(je)? Neem contact met ons op via onze Instagramaccount @jeugdtorhout. Wie weet schitter jij wel op ons podium op 30 april!

Tijdens 8 sessies van 2 uur leer je de kneepjes van het

de deelnameprijs is een verzekering inbegrepen. We vragen

skateboarden. Absolute beginner of al wat planken versleten?

om je eigen skateboard mee te brengen. Indien je dit (nog)

De ervaren lesgevers kunnen je heel wat leren! Want 2 ‘local

niet hebt, kunnen we eentje voorzien. Geef ons dan wel op

legends’, die zelf al lange tijd met het plankje vertrouwd zijn,

voorhand een seintje via jeugddienst@torhout.be of dm

gaan samen met jou aan de slag. We hebben het over Teal’c

@torhout_beach.

Vansever, eigenaar van de Snav Skateshop en Jelle Deschout, voormalig Belgisch kampioen skateboarden.

Helm en andere beschermingsmiddelen (knie, pols...) zijn geen overbodige luxe. Breng die dus ook zeker mee.

Interesse? De sessies gaan door van 6 maart t.e.m. 24 april. Kostprijs voor de 8 sessies is 20 euro (sociaal tarief geldig). In

Inschrijven kan via webshop.torhout.be.

Sparrensprokkels - Jaargang 39 - Nr. 2

Skateworkshops in het nieuwe skatepark!

11


O N T S PA N N E N

Monitoren gezocht! © shutterstock

Save the date! 3 april groot verjaardagsfeest in het zwembad Het zwembad is jarig! En wat hoort bij een

Werk je graag met kleuters en kids? Ben je op zoek naar een

verjaardagsfeest in het zwembad? Tal van leuke

toffe bijverdienste? Ben je gebeten door sport? Dan hebben

activiteiten natuurlijk, en dat een hele dag lang, van ‘s

we goed nieuws! We zijn op zoek naar gemotiveerde en

morgens vroeg tot ‘s avonds laat! Ontdek wat jij leuk

gepassioneerde lesgevers om tijdens de sportkampen onze kleuters en kinderen van de lagere school te begeleiden. —

Interesse? Aarzel niet langer en neem contact op via

vindt en kom met ons meevieren.

Meer info: www.torhout.be/zwembad

sport@torhout.be.

Sporten met je sportbuddy

Geef je mening over ons zwembad! Het Torhoutse zwembad neemt deel aan een publieksonderzoek

Sporten is altijd fijner als je het samen doet. Of het nu

georganiseerd voor alle Vlaamse zwembaden. Wat vind je van de

bij het lopen, fietsen of wandelen is: een sportbuddy

beleving, het aanbod, de infrastructuur, … ? We willen het graag

motiveert je en helpt je langer vol te houden. Daarom

weten! Onder de deelnemers verloten we 5 beurtenkaarten,

roepen Sport Vlaanderen en het Lokaal Bestuur

20 zwemtickets en 10 filmtickets voor de film op dinsdagavond

Torhout iedereen op om een sportbuddy te zoeken en

in Cultuurcentrum de Brouckere. Twijfel dus niet en geef je

elkaar uit te dagen om samen te beginnen sporten.

mening!

Stuur gedurende 4 weken je foto of sportprestatie

Geef je mening via www.torhout.be/geef-je-mening

in naar sport@torhout.be en maak kans op een leuke prijs! Daarnaast kan je je ook inschrijven op de website van Sport Vlaanderen en ontvang je 8 weken lang motiverende tips & leuke uitdagingen. —

Meer info: www.sport.vlaanderen/ samensportjemeer

Wat vind jij van ons zwembad?

Doe mee aan ons onderzoek

Scan de QR-code of surf naar: www.sport22.eu/be/8064 Geef ons jouw feedback en: u red 1 m2 bedreigd regenwoud u win een sportpakket t.w.v. € 250

12


O N T S PA N N E N

Maak kennis met de beweegbank in het landschapspark We werken vanaf eind maart, elke donderdag van 19 tot 20 uur (onder voorbehoud), samen aan de conditie met een ervaren lesgever en maken hiervoor gebruik van de nieuwe beweegbank en de mooie wandelpaden in het nieuwe landschapspark. Schrijf je nu snel in, eventueel samen met je sportbuddy, voor deze lesreeks van 5 lessen via sport@torhout.be.

Geen carnavalstoet, wel kindercarnaval en kermis Helaas zullen er ook in 2022 geen praalwagens door onze stad trekken. Maar … het kindercarnaval en de geplande kermis gaan wel door. Het 2e weekend van maart kan jong en oud zich uitleven op de kermis. Deze zal door de werken van de stadskernvernieuwing doorgaan op de parking van het zwembad.

Een event organiseren? Vraag het aan via het evenementenloket! Met de lente en zomer in het vooruitzicht durven we

Op woensdag 2 maart wacht er de kinderen in Club De B een

voorzichtig dromen van feesten en evenementen. We

namiddag vol animatie en plezier tijdens het kindercarnaval!

verlangen ernaar om samen te komen, te vieren en te

Verkleed jezelf en maak er met je vriendjes een feestnamiddag

feesten!

van! Vooraf inschrijven is verplicht en kan door te mailen naar vrijetijdshuis@torhout.be. Het volledige programma kan je

Wil je zelf een evenement, sportwedstrijd of ander

vinden op www.visittorhout.be.

initiatief organiseren op grondgebied Torhout? Je kan eenvoudig jouw initiatief invoeren in het digitaal evenementenloket op www.visittorhout.be/ evenementenloket.

C L OW N R O C K Y

Jouw aanvraag komt meteen bij de juiste diensten terecht. Na het aanmaken van een eigen account kan je meteen aan de slag op het platform ‘Eaglebe’. Daar word je aan de hand van een aantal vragen door de procedure geloodst om een evenement aan te vragen. Je kan een geluidsvergunning of inname

KINDERCARNAVAL Club de B - 14 tot 17 uur

openbaar terrein aanvragen, en krijgt advies van onze veiligheidsdiensten. Heb je vragen, of loop je ergens vast? Neem contact op via evenementenloket@torhout.be, bel 050 22 07

aart 2022 2m via vrijetijdshuis@to

n rijf i Sch

rhou t.be

We helpen je met veel plezier verder!

Sparrensprokkels - Jaargang 39 - Nr. 2

70 of kom langs in het Vrijetijdshuis (Markt 1, Torhout).

13


W O N E N

Shop & Go: 30 minuten gratis parkeren om te shoppen! Wil je snel een boodschap doen of iets afhalen? Dan kan je vanaf 1 maart gebruikmaken van één van onze Shop & Go-plaatsen. In totaal komen er 53 zo’n parkeerplaatsen in Torhout. Vanaf 1 maart kunnen 40 Shop & Go-plaatsen gebruikt worden. —

Aartrijkestraat: 3 plaatsen.

Burg: 10 plaatsen.

Fraeysstraat: 2 plaatsen.

Industrielaan: 4 plaatsen.

Nieuwstraat: 2 plaatsen.

Oostendestraat: 15 plaatsen.

Spinneschoolstraat: 4 plaatsen.

SHOP & GO 30 minuten gratis parkeren Parkeer je wagen in één van de parkeervakken met een sensor.

Sensoren registreren hoe lang je parkeert.

30 minuten

START

GRATIS

Daarnaast leggen we in de vernieuwde stadskern ook

UUR VAN AANKOMST HEURE D’ ARRIVEE ANKUNFTSZEIT Lorem ipsum

pas ingevoerd als de werken daar afgerond zijn. Markt: 5 plaatsen.

Zuidstraat: 4 plaatsen.

Zwanestraat: 1 plaats.

Rijselstraat: 3 plaatsen.

RETRIBUTIE

Je hoeft niets te doen

nog 13 Shop & Go-plaatsen aan. Deze plaatsen worden

meer dan 30 minuten

SMS

Shop & Go? Wat is dat? —

Op deze parkeerplaatsen mag je van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 18 uur maximum 30 minuten gratis parkeren.

Je moet geen ticket of parkeerschijf voorzien.

Parkeersensoren registreren wanneer je aankomt

14

en vertrekt.

Ben je op zoek naar een parkeerplaats in het

Deze parkeerplaatsen kunnen niet gebruikt

centrum?

worden met een bewonerskaart, parkeerkaart of

Download vanaf 1 maart de app ‘Parkeren in

een kaart voor personen met een handicap.

Torhout’ (beschikbaar voor iOS en Android).

Je herkent de parkeerplaatsen aan hun

In de app vind je alle beschikbare parkeer- en

signalisatie en een aanwijzingsbord met uitleg.

Shop & Go-plaatsen in een handomdraai terug.


W O N E N

Onderhoudsvriendelijke inrichting Stiltepark Ons Stiltepark is een plaats waar iedereen in alle sereniteit zijn dierbaren moet kunnen gedenken. We streven dan ook naar een parkbegraafplaats die er

Voormalige pastorijwoning Don Bosco te koop

netjes en onderhouden bij ligt. Met het oog op een

Het lokaal bestuur verkoopt de voormalige

onderhoudsvriendelijke inrichting, startten we in de

pastorijwoning in de Lindestraat 17 in Don Bosco.

eerste twee rijen met het plaatsen van funderingen waarop de sierplaten kunnen rusten. Waar geen

Interesse in dit pand?

sierplaten liggen, geven deze funderingen ook aan tot

Alle info vind je via www.torhout.be/

waar aangeplant mag worden. Dit project zal stap voor

pastorijwoning-te-koop.

stap verder worden uitgevoerd. De concessiehouders zullen steeds vooraf schriftelijk worden gecontacteerd. Wil je als concessiehouder een sierplaat aanleggen of heb je nog vragen, neem dan contact op via burgerzaken@torhout.be of bel 050 22 11 22.

Verplaatsing urnen columbariummuur Begin februari vond de volgende stap in de vernieuwing van de columbariummuur plaats. Tijdens een ingetogen moment met de nabestaanden werden alle urnen een nieuwe nis gebracht. Nu de urnen verplaatst zijn naar hun nieuwe rustplaats kan de aannemer starten met fase 2 van de nissen verdwijnen en de muur wordt gekaleid. Deze gekaleide muren worden dan opgefleurd met klimhortensia’s.

© Elsie Desmet

werkzaamheden. De oorspronkelijke

Sparrensprokkels - Jaargang 39 - Nr. 2

uit hun huidige nissen gehaald en naar

15


W O N E N

Blik achter de schermen bij de stadskernvernieuwing De archeologische opgravingen de achterzijde van de Markt zijn achter de rug. Na heel wat waardevolle vondsten en een pak meer info nam aannemer Persyn de werkzone van de archeologen over om te starten met de rioleringswerken. Aan de zijde van de horecazaken is de riolering ondertussen geplaatst. De huisaansluitingen worden momenteel uitgevoerd. Daarna starten de funderingswerken voor de bovenbouw. De riolering in de huidige rijweg aan de voorzijde van de Markt wordt in maart aangelegd. De natuurstenen leggen we vanaf mei aan op de Markt. De nieuwe terrasconstructie op de Markt krijgt stilaan zijn vorm. De nutsmaatschappijen voorzien hierin in maart hun installaties. Ook de installatie voor de fonteinen op de Markt krijgt hier een vaste stek. De volledige afwerking van het terras zal samen uitgevoerd worden met de aanleg van de natuurstenen. De Kortemarkstraat is reeds volledig afgewerkt. De Rijselstraat wordt tegen midden maart opengesteld voor doorgaand verkeer, in enkele rijrichting. Van zodra het weer het toelaat wordt hier de asfalt gegoten. In afwachting hiervan

Heb je vragen over de stadskernvernieuwing?

kan je deze straten alvast gebruiken.

Neem contact op met Minder Hinder-coördinator Hannes via stadskernvernieuwing@torhout.be, 050 89 36 66 of maak

In de Zuidstraat zetten we in maart volop in op de aanleg van

een afspraak op www.torhout.be/maak-een-afspraak-

de bovenbouw en de afwerking. In april is deze zone volledig

ruimte en kom langs in het werfkantoor (Fraeysstraat 2A).

afgewerkt, waarna de natuurstenen kunnen uitharden.

Laat je fiets gratis labelen! Kom zeker langs tijdens één van deze momenten: —

van 28 maart tot en met 1 april.

op 29 mei (tijdens Feest in ‘t Groen, als de coronamaatregelen dit toelaten).

van 20 juni tot en met 24 juni.

van 12 september tot en met 16 september.

Telkens van 8 tot 9 uur en van 15.15 tot 16.15 uur. Op Wil je je fiets beschermen tegen diefstal? Laat je fiets dan zeker gratis labelen. Dat kan in het Fietspunt, aan de fietsenstalling aan de voorkant van het station (in de Viaductstraat).

16

woensdag 30 maart, 22 juni en 14 september open tot 18 uur. Het enige wat je nodig hebt is je identiteitskaart. Vergeet deze dus zeker niet mee te nemen!


KO R T

Vlaanderen zet in op efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer. De trein, tram en bus blijven vaste waarden. Centraal in deze ‘mobiliteitsswitch’ staat combimobiliteit. M.a.w. dat je verschillende vervoermiddelen combineert om je bestemming te bereiken. Denk aan trein, bus, tram, je eigen fiets of deelsystemen zoals een deelfiets of -wagen.

Samen maken we de mobiliteitsswitch Hoppin, het nieuwe mobiliteitsmerk dat alle

Op naar de mobiliteitsswitch

openbaarvervoersoplossingen onder één naam bundelt,

In 2022 werken de Vlaamse overheid, De Lijn, de vervoerregio’s

maakt combimobiliteit eenvoudiger. De ‘Hoppinpunten’ zullen

en de lokale besturen verder aan de realisatie van deze nieuwe

zorgen voor een vlotte overstap van het ene op het andere

mobiliteitsvisie. De Hoppincentrale wordt verder uitgerold, er

vervoermiddel. En om te weten welke vervoermiddelen je

verschijnen Hoppinpunten in het straatbeeld, het nieuwe net

het best combineert, waar je kan overstappen, hoe lang je

van De Lijn wordt op punt gezet en het flexvervoer wordt getest

onderweg bent en hoeveel de verplaatsing jou zal kosten, kan je

in een aantal regio’s.

op termijn zowel online als telefonisch een beroep doen op een website en een app.

Lees binnenkort meer over de nieuwe mobiliteitsvisie op mobiliteitsswitch.be

Ook in Groenhove hond aan de lijn, ’t zal wel zijn! De natuur is voor veel wandelaars de ideale plek om de hond mee uit wandelen te nemen. Maar in bossen en natuurgebieden - zoals Groenhove - moeten honden altijd aan de leiband! Dat is misschien niet zo prettig, maar wel nodig om 3 redenen: 1.

Heel wat mensen zijn (soms terecht) bang voor - zonder dat je het beseft - andere wandelaars bang tijdens hun wandeling of breng je hen in sommige gevallen zelfs in gevaar.

3.

Voor de wilde dieren die in het bos leven kan een loslopende hond ervoor zorgen dat ze opgeschrikt en

2.

Naar andere honden toe is het beter en veiliger dat

verjaagd worden. Zo komen ze mogelijks onder de

iedere hond aangelijnd is. Niemand wil op zijn of haar

wielen van een wagen terecht. Rond Groenhovebos zijn

wandeling een vechtpartij tussen zijn eigen hond en die

er zo het laatste jaar al een aantal reeën slachtoffer

van iemand anders.

geworden.

Sparrensprokkels - Jaargang 39 - Nr. 2

honden. Als je jouw hond los laat lopen dan maak je

17


K O R T

In Bangladesh wordt de luchtvervuiling

Ecologisch bouwen in Bangladesh dankzij Banglabari, een Torhouts initiatief.

voor 80% veroorzaakt door de verbranding in de steenbakkerijen. De primitieve ovens hebben een slechte verbranding en gebruiken steenkool van de laagste kwaliteit. De overheid wil de 7.000 bestaande steenbakkerijen sluiten, maar heeft geen haalbaar alternatief voor de baksteen.

een uitstekende isolatiewaarde, een hoge samendrukbaarheid en een lage waterabsorptie. Ze weerstaan gemakkelijk

Banglabari, een Torhoutse vzw en lid van TROSSO, ontwikkelde

krachtige stormen.

de voorbije jaren uitstekende ECO-blokken die als alternatief kunnen dienen voor bakstenen en golfplaten. De blokken

In 2021 bouwde Banglabari 40 huizen met ECO-blokken, een

worden immers niet gebakken, maar geperst in een moderne

school en een ziekenhuis in Bangladesh.

machine. Hierdoor is de ecologische voetafruk van de blokken 10-maal lager dan van de baksteen. De ECO-blokken hebben

Meer info op www.banglabari.be

Join the team Interesse om te werken bij het lokaal bestuur? Momenteel zijn we op zoek naar onderstaande profielen:

Verpleegkundigen — —

voltijds of deeltijds contract onbepaalde duur selectiegesprek volgend op de kandidaatstelling

Jobstudenten woonzorgcentrum — — — —

Zorgkundigen — —

een boeiende studentenjob in de zorg of logistiek je bent minimum 18 jaar tijdens het schooljaar, vakantieperiodes en weekends Online solliciteren via https://www.torhout.be/ jobstudenten-woonzorgcentrum

voltijds of deeltijds contract onbepaalde duur selectiegesprek volgend op de kandidaatstelling

Interesse? Raadpleeg de infobundel met de volledige toelatings- en aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijving, berekeningswijze bezoldiging en alle praktische info hoe te solliciteren op www.torhout.be/vacatures of neem contact op met de personeelsdienst via selecties@torhout.be of 050 22 11 35. Binnenkort verwachten we verschillende nieuwe openstaande vacatures: elektricien, jurist, administratieve medewerkers, facilitair medewerkers keuken, facilitair medewerkers schoonmaak … Interesse voor een functie bij het lokaal bestuur? Aarzel niet om spontaan te solliciteren via de website, of om uw CV op te sturen naar selecties@torhout.be. Hou zeker ook onze website www. torhout.be/vacatures in de gaten. 18


LO K A A L

B E S T U U R

College van burgemeester en schepenen

Kristof Audenaert Burgemeester Schrijversveld 20, Torhout GSM 0499 46 32 43 E-mail kristof.audenaert@torhout.be Zitdag: di. 10 - 12 uur / woe. 11 - 12 uur

Lieselotte Denolf eerste schepen Aartrijkestraat 118, Torhout GSM 0496 39 73 92 E-mail lieselotte.denolf@torhout.be Zitdag: woe. 9.30 - 12 uur

Paul Dieryckx tweede schepen Langepijpestraat 32 bus 1, Torhout GSM 0475 37 04 67 E-mail paul.dieryckx@torhout.be Zitdag: di. 9.30 - 11.30 uur

Elsie Desmet derde schepen Driekoningenstraat 102, Torhout GSM 0478 46 50 29 E-mail elsie.desmet@torhout.be Zitdag: vrij. 13.30 - 15.30 uur

Tom Vandenberghe algemeen directeur Claude Callewaert financieel directeur Hans Blomme vierde schepen Kruiskensstraat 1A, Torhout GSM 0475 32 84 31 E-mail hans.blomme@torhout.be Zitdag: woe. 14 - 16 uur

Rita Dewulf vijfde schepen Makeveldmolenstraat 3, Torhout GSM 0475 79 31 91 E-mail rita.dewulf@torhout.be Zitdag: ma. 9.30 - 12 uur

Joost Cuvelier zesde schepen Rubenslaan 11, Torhout GSM 0474 84 03 82 E-mail joost.cuvelier@torhout.be Zitdag: vrij. 15.30 - 17 uur

OPGELET! Zitdagen op afspraak. Meer info www.torhout.be/college-vanburgemeester-en-schepenen

Stadskantoor

Openingsuren onthaal:

In het stadskantoor van Torhout vind je: het onthaal,

Maandag tot vrijdag:

burgerzaken dienst ruimte, dienst milieu, dienst ICT, dienst

9.00 - 12.00 uur & 13.30 - 17.00 uur

financiën, dienst communicatie, personeelsdienst,

Zaterdag:

secretariaat en stadsarchief.

9.00 - 12.00 uur

Aartrijkestraat 11/B, 8820 Torhout

OPGELET! Niet alle diensten hebben dezelfde openingsuren,

Tel. 050 22 11 22 | Fax 050 22 05 80 | info@torhout.be

voor een overzicht, ga naar: www.torhout.be/contact

Wil je iets melden of heb je een tekortkoming gezien in onze stad?

Naam voornaam:

Adres:

Telefoon:

E-mail:

Melding:

Datum melding: Handtekening:

Sparrensprokkels - Jaargang 39 - Nr. 2

We vernemen het graag via www.torhout.be/overzicht-meldingen of vul onderstaande meldingskaart in.

19


Kies je favoriete naam voor het landschapspark! Het landschapspark naast de Noordlaan krijgt stilaan zijn definitieve vorm. Voor het park zijn deuren opent in de lente van 2022, is het lokaal bestuur op zoek naar een leuke naam. Kies jouw favoriet en maak kans op een leuke prijs! Hoe deelnemen? Surf naar www.torhout.be/geef-je-mening of scan de QR-code hiernaast en breng je stem uit. Lukt digitaal stemmen niet? Deponeer onderstaande strook in de box in het stadskantoor (Aartrijkestraat 11B, 8820 Torhout). Deelnemen kan tot en met 7 maart. Oplossing vorige editie: 15 hartjes 

Landschapspark (maart 2022) Naam voornaam:

Colofon Eindredactie: Dienst Communicatie

E-mail of telefoonnummer (om je te verwittigen als je één van onze winnaars bent):

Mijn favoriete naam voor het landschapspark is:

O

Bieshutpark = historische naam van de hoek waar de Aartrijkestraat en de Noordlaan elkaar kruisen. Een bies is een waterplant en er is een verwijzing naar de uitkijkhut op het park.

O

‘t Hoge Water = link met ‘t Hoge, de wijk die aanleunt tegen het park, en met het opvangen van overtollig regenwater in het bufferbekken.

O

‘t Overloop = link met het opvangen van overtollig regenwater en wandelen over het water via de houten vlonderpaadjes, die soms onder water zullen komen te staan.

Lees het wedstrijdreglement na op www.torhout.be/landschapspark.

Redactie: Ameel Laurence, Bardoel Karien, Callewaert Stefanie, Casier Christel, Cloet Heidi, Colaert Judith, Cuypers Tamara, De Cock Marlies, Dekoninck Mieke, Dello Raffaella, Denolf Lieselotte, Denys Tom, Desmet Elsie, Gaeremynck Karel, Lahoutte Florentien, Mestdagh Michiel, Plovie Cherline, Pollentier Annelies, Trio Heidi Lay-out en druk: Ontwerp Studio Engarde Lay-out Bredero Graphics Druk Bredero Graphics Verantwoordelijke uitgever: Lokaal Bestuur Torhout Aartrijkestraat 11/B, 8820 Torhout Verantwoordelijke schepen: Lieselotte Denolf


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.