Page 1

KATALOG PRODUKTOWY EDYCJA 20I0

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA Pantone 423

BP EDYCJA 2009 1-1

Urządzenia awaryjne

Ochrony indywidualne

Pierwsza pomoc


KATALOG PRODUKTOWY EDYCJA 20I0

Pantone 187

URZĄDZENIA AWARYJNE Pantone 423


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 do oczu ABS, wylewki AXION MSR, mocowana do ściany Myjka

KOD 0100420 /7260BTAxion

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Wydajność (l/min)

Zasilanie

Odpływ

Waga (kg)

0100420

7260BTAxion

14

½”

1½”

3,6

0100402

7260BAxion

14

½”

1¼”

3,0

Wyposażenie Syfon rurka odpływowa

Opis

Myjka do oczu i twarzy, mocowana do ściany z własnym syfonem. Wylewka typu Axion MSR o laminarnym strumieniu wody opłukującym oczy i twarz. Wylewka pokryta jest powłoką antymikrobiologiczną SANIGUARD. Misa myjki wykonana jest z zielonego tworzywa ABS ze stabilizatorami UV, dzięki czemu nie zmienia koloru i nie kruszeje w kontakcie z substancjami alkalicznymi, roztworami soli, olejami, większością kwasów oraz światłem słonecznym. Myjka uruchamiana przy pomocy dźwigni ręcznej, zapewnia stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Wyposażona w filtr sitowy usuwający zanieczyszczenie z wody. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Dostępna w wersji z syfonem lub rurką odpływową. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie oczy i twarze ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania oczu i twarzy, zainstalowane w bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia do opłukiwania oczu i twarzy należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100420 7260BTAxion

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 do oczu ABS, wylewki AXION MSR, mocowana do ściany Myjka

Wyposażenie dodatkowe TWBSEW - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 19 l/min 9201 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 75 l/min 9201EF - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 26,5 l/min 9022 - Znak informacyjny trójstronny - myjka do oczu 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny SP220W – Zespół sterujący montowany do ściany, do nożnego uruchamiania myjki

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100420 7260BTAxion

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Myjka do oczu i twarzy SN,wylewka Axion Msr, mocowana do ściany

KOD 0100421/7460BTAXION

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Wydajność Zasilanie (l/min)

0100421

7460BTAXION 24

0100422

7460BAXION 24

Odpływ

Waga (kg)

Wyposażenie

½”

1¼”

3,2

Syfon

½”

1¼”

2,6

Rurka odpływowa

Opis

Myjka do oczu, mocowana do ściany z rurką odpływową i syfonem. Wylewka typu Axion MSR o strumieniu opłukującym oczy i twarz. Misa myjki wykonana jest ze stali nierdzewnej o jasnym wykończeniu zewnętrznym. Myjka uruchamiana przy pomocy dźwigni ręcznej. Posiada urządzenie kompensacji ciśnienia zapewniające stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Wyposażona w filtr sitowy usuwający zanieczyszczenia z wody. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie oczy i twarze ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w  odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania oczu i  twarzy, zainstalowane w  bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia do opłukiwania oczu i twarzy należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100421 7460BTAXION

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Myjka do oczu i twarzy SN,wylewka Axion Msr, mocowana do ściany

Wyposażenie dodatkowe TWBSEW - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 19 l/min 9201 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 75 l/min 9201EF - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 26,5 l/min 9022 - Znak informacyjny trójstronny - myjka do oczu 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny SP220W – Zespół sterujący montowany do ściany, do nożnego uruchamiania myjki

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100421 7460BTAXION

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 do oczu i twarzy, misa ABS, wylewka Omni-Flo, Myjka mocowana do ściany

KOD 0100002 / 7000BT

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Wydajność (l/min)

Zasilanie

Odpływ

Waga (kg)

Wyposażenie

0100002

7000BT

24

½”

1½”

4,9

Syfon

0100001

7000B

24

½”

1½”

4,4

Rurka odpływowa

Opis

Myjka do oczu i twarzy, mocowana do ściany z własnym syfonem. Wylewka typu Omni-Flo o wielokrotnym strumieniu myjącym, delikatnie opłukującym całą twarz i oczy. Misa myjki wykonana jest z zielonego tworzywa ABS ze stabilizatorami UV, dzięki czemu nie zmienia koloru i nie kruszeje w kontakcie z substancjami alkalicznymi, roztworami soli, olejami, większością kwasów oraz światłem słonecznym. Myjka uruchamiana przy pomocy dźwigni ręcznej. Posiada urządzenie kompensacji ciśnienia zapewniające stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Wyposażona w filtr sitowy usuwający zanieczyszczenia z wody. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Dostępna w wersji z syfonem lub rurką odpływową. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie oczy i twarze ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w  odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania oczu i  twarzy, zainstalowane w  bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia do opłukiwania oczu i twarzy należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100002 7000BT

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 do oczu i twarzy, misa ABS, wylewka Omni-Flo, Myjka mocowana do ściany

Zasilanie 1/2"

Regulator strumienia 803mm Zasilanie

686mm Odpływ Rurka odpływowa 11/4" (syfon tylko w 7000BT)

Odpływ 11/2" +(syfon tylko w 7000BT) Ściana Podłoga

Wyposażenie dodatkowe TWBSEW - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 19 l/min 9201 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 75 l/min 9201EF - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 26,5 l/min 9022 - Znak informacyjny trójstronny - myjka do oczu 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny SP220W – Zespół sterujący montowany do ściany, do nożnego uruchamiania myjki

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100002 7000BT

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 do oczu, misa ABS, wylewki Soft-Flo, mocowana do ściany Myjka

KOD 0100005 / 7100BT

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Wydajność (l/min)

Zasilanie

Odpływ

Waga (kg)

Wyposażenie

0100005

7100BT

9

½”

1¼”

3,4

Syfon

0100004

7100B

9

½”

1¼”

2,8

Rurka odpływowa

Opis

Myjka do oczu, mocowana do ściany z własnym syfonem. Podwójnie opatentowana wylewka typu Soft-Flo o strumieniu opłukującym oczy. Misa myjki wykonana jest z zielonego tworzywa ABS ze stabilizatorami UV, dzięki czemu nie zmienia koloru i nie kruszeje w kontakcie z substancjami alkalicznymi, roztworami soli, olejami, większością kwasów oraz światłem słonecznym. Myjka uruchamiana przy pomocy dźwigni ręcznej. Posiada urządzenie kompensacji ciśnienia zapewniające stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Wyposażona w filtr sitowy usuwający zanieczyszczenia z wody. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie.Dostępna w wersji z syfonem lub rurką odpływową. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie oczy i twarze ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w  odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania oczu i  twarzy, zainstalowane w  bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia do opłukiwania oczu i twarzy należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100005 7100BT

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 do oczu, misa ABS, wylewki Soft-Flo, mocowana do ściany Myjka

Ściana

Zasilanie 1/2" Rurka odpływowa 11/4" (syfon tylko w 7100BT)

Podłoga

Odpływ 11/2" +(syfon tylko w 7000BT)

Wyposażenie dodatkowe TWBSEW - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 19 l/min 9201 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 75 l/min 9201EF - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 26,5 l/min 9022 - Znak informacyjny trójstronny - myjka do oczu 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny SP220W – Zespół sterujący montowany do ściany, do nożnego uruchamiania myjki

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100005 7100BT

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 do oczu i twarzy, misa ABS, wylewki Feather-Flo, mocowana do Myjka ściany

KOD 0100008 / 7120BT

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Wydajność (l/min)

Zasilanie

Odpływ

Waga (kg)

Wyposażenie

0100008

7120BT

19 l/min

1½”

1¼”

5,5

Syfon

0100007

7120B

19 l/min

1½”

1¼”

2,8

Rurka odpływowa

Opis

Myjka do oczu i twarzy, mocowana do ściany z własnym syfonem. Podwójnie opatentowana wylewka typu Feather-Flo o strumieniu opłukującym oczy i twarz. Misa myjki wykonana jest z zielonego tworzywa ABS ze stabilizatorami UV, dzięki czemu nie zmienia koloru i nie kruszeje w kontakcie z substancjami alkalicznymi, roztworami soli, olejami, większością kwasów oraz światłem słonecznym. Myjka uruchamiana przy pomocy dźwigni ręcznej, zapewnia stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Wyposażona w filtr sitowy usuwający zanieczyszczenie z wody. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Dostępna w wersji z syfonem lub rurką odpływową. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie oczy i twarze ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w  odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania oczu i  twarzy, zainstalowane w  bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia do opłukiwania oczu i twarzy należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100008 7120BT

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 do oczu i twarzy, misa ABS, wylewki Feather-Flo, mocowana do Myjka ściany

Ściana

Zasilanie 1/2" Podłoga

Rurka odpływowa 11/4" (syfon tylko w 7120BT)

Odpływ 11/2" (syfon tylko w 7120BT)

Wyposażenie dodatkowe TWBSEW - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 19 l/min 9201 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 75 l/min 9201EF - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 26,5 l/min 9022 - Znak informacyjny trójstronny - myjka do oczu 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny SP220W – Zespół sterujący montowany do ściany, do nożnego uruchamiania myjki

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100008 7120BT

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 do oczu, misa ABS, wylewki Soft-Flo, mocowana do ściany Myjka

KOD 0100011 / 7260BT

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Wydajność (l/min)

Zasilanie

Odpływ

Waga (kg)

Wyposażenie

0100011

7260BT

9

½”

1¼”

3,6

Syfon

0100010

7260B

9

½”

1¼”

3,1

Rurka odpływowa

Opis

Myjka do oczu, mocowana do ściany z własnym syfonem. Podwójnie opatentowana wylewka typu Soft-Flo o strumieniu opłukującym oczy. Misa myjki wykonana jest z zielonego tworzywa ABS ze stabilizatorami UV, dzięki czemu nie zmienia koloru i nie kruszeje w kontakcie z substancjami alkalicznymi, roztworami soli, olejami, większością kwasów oraz światłem słonecznym. Myjka uruchamiana przy pomocy dźwigni ręcznej. Posiada urządzenie kompensacji ciśnienia zapewniające stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Wyposażona w filtr sitowy usuwający zanieczyszczenia z wody. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Dostępna w wersji z syfonem lub rurką odpływową. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie oczy i twarze ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w  odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania oczu i  twarzy, zainstalowane w  bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia do opłukiwania oczu i twarzy należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 100011 7260BT

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 do oczu, misa ABS, wylewki Soft-Flo, mocowana do ściany Myjka

Regulator strumienia

Rurka odpływowa 11/4" (syfon tylko w 7260BT) Zasilanie 1/2"

Odpływ 11/2" (syfon tylko w 7260BT) Podłoga Ściana

Wyposażenie dodatkowe TWBSEW - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 19 l/min 9201 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 75 l/min 9201EF - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 26,5 l/min 9022 - Znak informacyjny trójstronny - myjka do oczu 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny SP220W – Zespół sterujący montowany do ściany, do nożnego uruchamiania myjki

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 100011 7260BT

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 do oczu i twarzy, misa ABS, wylewki Feather-Flo, mocowana do Myjka ściany

KOD 0100014/7270BT

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Wydajność (l/min)

Zasilanie

Odpływ

Waga (kg)

Wyposażenie

0100014

7270BT

19

½”

1½”

3,6

Syfon

0100013

7270B

19

½”

1¼`

3,1

Rurka odpływowa

Opis

Myjka do oczu i twarzy, mocowana do ściany z własnym syfonem. Podwójnie opatentowana wylewka typu Feather-Flo o strumieniu opłukującym oczy i twarz. Misa myjki wykonana jest z zielonego tworzywa ABS ze stabilizatorami UV, dzięki czemu nie zmienia koloru i nie kruszeje w kontakcie z substancjami alkalicznymi, roztworami soli, olejami, większością kwasów oraz światłem słonecznym. Myjka uruchamiana przy pomocy dźwigni ręcznej, zapewnia stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Wyposażona w filtr sitowy usuwający zanieczyszczenie z wody. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Dostępna w wersji z syfonem lub rurką odpływową. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie oczy i twarze ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w  odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania oczu i  twarzy, zainstalowane w  bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia do opłukiwania oczu i twarzy należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100014 7270BT

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 do oczu i twarzy, misa ABS, wylewki Feather-Flo, mocowana do Myjka ściany

Ściana

Regulator strumienia

Zasilanie 1/2" Podłoga

Wyposażenie dodatkowe TWBSEW - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 19 l/min 9201 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 75 l/min 9201EF - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 26,5 l/min 9022 - Znak informacyjny trójstronny - myjka do oczu 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny SP220W – Zespół sterujący montowany do ściany, do nożnego uruchamiania myjki

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100014 7270BT

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 do oczu i twarzy, misa SN, wylewki Feather-Flo, mocowana do ściany Myjka

KOD 0100019/7360BT

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Wydajność (l/min)

Zasilanie

Odpływ

Waga (kg)

Wyposażenie

0100019

7360BT

19

½”

1½”

3,8

Syfon

0100018

7360B

19

½”

1¼”

3,2

Rurka odpływowa

Opis

Myjka do oczu i twarzy, mocowana do ściany z własnym syfonem. Podwójnie opatentowana wylewka typu Feather-Flo o strumieniu opłukującym oczy i twarz. Misa myjki wykonana jest ze stali nierdzewnej o jasnym wykończeniu zewnętrznym. Myjka uruchamiana przy pomocy dźwigni ręcznej, zapewnia stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Wyposażona w filtr sitowy usuwający zanieczyszczenie z wody. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Dostępna w wersji z syfonem lub rurką odpływową. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie oczy i twarze ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w  odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania oczu i  twarzy, zainstalowane w  bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia do opłukiwania oczu i twarzy należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100019 7360BT

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 do oczu i twarzy, misa SN, wylewki Feather-Flo, mocowana do ściany Myjka

Ściana

Regulator strumienia

Podłoga

Odpływ 11/2" +(syfon tylko w 7360BT) Zasilanie 1/2"

Rurka odpływowa 11/4" (syfon tylko w 7360BT)

Wyposażenie dodatkowe TWBSEW - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 19 l/min 9201 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 75 l/min 9201EF - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 26,5 l/min 9022 - Znak informacyjny trójstronny - myjka do oczu 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny SP220W – Zespół sterujący montowany do ściany, do nożnego uruchamiania myjki

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100019 7360BT

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Myjka do oczu i twarzy, wylewka AXION, mocowana do ściany, bez misy

KOD 0100424 /7324AXION

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Wydajność (l/min)

Zasilanie

Waga (kg)

0100424

7324AXION

14

½”

2

Opis

Myjka do oczu i twarzy, mocowana do ściany bez misy. Podwójnie opatentowana wylewka typu Axion o strumieniu opłukującym oczy i twarz uruchamiana przy pomocy dźwigni ręcznej, zapewnia stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Wyposażona w filtr sitowy usuwający zanieczyszczenie z wody. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Dostępna w wersji z syfonem lub rurką odpływową. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie oczy i twarze ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania oczu i twarzy, zainstalowane w bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia do opłukiwania oczu i twarzy należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100424 7324AXION

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Myjka do oczu i twarzy, wylewka AXION, mocowana do ściany, bez misy

Wyposażenie dodatkowe TWBSEW - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 19 l/min 9201 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 75 l/min 9201EF - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 26,5 l/min 9022 - Znak informacyjny trójstronny - myjka do oczu 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny SP220W – Zespół sterujący montowany do ściany, do nożnego uruchamiania myjki

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100424 7324AXION

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Myjka do oczu i twarzy, wylewki Feather-Flo, mocowana do ściany, bez misy

KOD 0100017 /7324

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Wydajność (l/min)

Zasilanie

Waga (kg)

0100017

7324

19

½”

2,1

Opis

Myjka do oczu i twarzy, mocowana do ściany bez misy. Podwójnie opatentowana wylewka typu Feather-Flo o strumieniu opłukującym oczy i twarz uruchamiana przy pomocy dźwigni ręcznej, zapewnia stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Wyposażona w filtr sitowy usuwający zanieczyszczenie z wody. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie.Dostępna w wersji z syfonem lub rurką odpływową. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie oczy i twarze ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w  odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania oczu i  twarzy, zainstalowane w  bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia do opłukiwania oczu i twarzy należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100017 7324

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Myjka do oczu i twarzy, wylewki Feather-Flo, mocowana do ściany, bez misy

Ściana

Zasilanie 1/2"

Podłoga

Wyposażenie dodatkowe TWBSEW - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 19 l/min 9201 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 75 l/min 9201EF - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 26,5 l/min 9022 - Znak informacyjny trójstronny - myjka do oczu 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny SP220W – Zespół sterujący montowany do ściany, do nożnego uruchamiania myjki

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100017 7324

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 do oczu, misa SN, wylewki Soft-Flo, mocowana do ściany Myjka

KOD 0100024/7460BT

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Wydajność (l/min)

Zasilanie

Odpływ

Waga (kg)

Wyposażenie

0100024

7460BT

9

½”

1½”

3,8

Syfon

0100023

7460B

9

½”

1¼`

3,2

Rurka odpływowa

Opis

Myjka do oczu, mocowana do ściany z własnym syfonem. Podwójnie opatentowana wylewka typu Soft-Flo o strumieniu opłukującym oczy. Misa myjki wykonana jest ze stali nierdzewnej o jasnym wykończeniu zewnętrznym. Myjka uruchamiana przy pomocy dźwigni ręcznej. Posiada urządzenie kompensacji ciśnienia zapewniające stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Wyposażona w filtr sitowy usuwający zanieczyszczenia z wody. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Dostępna w wersji z syfonem lub rurką odpływową. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie oczy i twarze ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w  odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania oczu i  twarzy, zainstalowane w  bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia do opłukiwania oczu i twarzy należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100024 7460BT

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 do oczu, misa SN, wylewki Soft-Flo, mocowana do ściany Myjka

Ściana

Regulator strumienia

Zasilanie 1/2" Podłoga

Odpływ 11/2" +(syfon tylko w 7460BT)

Rurka odpływowa 11/4" (syfon tylko w 7460BT)

Wyposażenie dodatkowe TWBSEW - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 19 l/min 9201 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 75 l/min 9201EF - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 26,5 l/min 9022 - Znak informacyjny trójstronny - myjka do oczu 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny SP220W – Zespół sterujący montowany do ściany, do nożnego uruchamiania myjki

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100024 7460BT

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 do oczu i twarzy, misa SN, wylewki Soft-Flo i pierścień natryskowy, Myjka pokrywa ABS, mocowana do ściany

KOD 0100037/7760BT

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

0100037

7760BT

0100036

7760B

Wydajność (l/min) wylewka - 9 l pierścień - 7 l wylewka - 9 l pierścień - 7 l

Zasilanie

Odpływ

Waga (kg)

Wyposażenie

½”

1½”

5

Syfon

½”

3,2

Rurka odpływowa

Opis

Myjka do oczu i twarzy, mocowana do ściany z własnym syfonem. Podwójnie opatentowana wylewka typu Soft-Flo o strumieniu opłukującym oczy oraz pierścień natryskowy opłukujący twarz. Misa myjki wykonana jest ze stali nierdzewnej o jasnym wykończeniu zewnętrznym z pokrywą ABS ze stabilizatorami UV, dzięki czemu nie zmienia koloru i nie kruszeje w kontakcie z substancjami alkalicznymi, roztworami soli, olejami, większością kwasów oraz światłem słonecznym. Myjka uruchamiana przy pomocy dźwigni ręcznej. Posiada urządzenie kompensacji ciśnienia zapewniające stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Wyposażona w filtr sitowy usuwający zanieczyszczenia z wody. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie oczy i twarze ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w  odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania oczu i  twarzy, zainstalowane w  bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia do opłukiwania oczu i twarzy należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100037 7760BT

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 do oczu i twarzy, misa SN, wylewki Soft-Flo i pierścień natryskowy, Myjka pokrywa ABS, mocowana do ściany

Regulator strumienia

1/2” IPS Zasilanie Podłoga

Odpływ 11/2" +(syfon tylko w 7760BT)

Ściana

Rurka odpływowa 11/4" (syfon tylko w 7760BT)

Wyposażenie dodatkowe TWBSEW - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 19 l/min 9201 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 75 l/min 9201EF - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 26,5 l/min 9022 - Znak informacyjny trójstronny - myjka do oczu 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny SP220W – Zespół sterujący montowany do ściany, do nożnego uruchamiania myjki

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100037 7760BT

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 do oczu i twarzy, misa ABS, wylewki Axion MSR, mocowana do Myjka podłogi

KOD 0100403 /7261AXION

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Wydajność (l/min)

Zasilanie

Odpływ

Waga (kg)

0100403

7261AXION

14

½”

1 ¼”

8,4

Opis

Myjka do oczu, mocowana do podłogi. Wylewka typu Axion MSR o strumieniu opłukującym oczy i twarz. Misa myjki wykonana jest z zielonego tworzywa ABS ze stabilizatorami UV, dzięki czemu nie zmienia koloru i nie kruszeje w kontakcie z substancjami alkalicznymi, roztworami soli, olejami, większością kwasów oraz światłem słonecznym. Myjka uruchamiana przy pomocy dźwigni ręcznej lub nożnej. Posiada urządzenie kompensacji ciśnienia zapewniające stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Posiada podstawę podłogową i nogę z rury 1¼` z galwanizowanej stali w kolorze zielonym. Wyposażona w filtr sitowy usuwający zanieczyszczenia z wody. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie.Dostępna w wersji z syfonem lub rurką odpływową. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie oczy i twarze ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania oczu i twarzy, zainstalowane w bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia do opłukiwania oczu i twarzy należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100403 7261AXION

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 do oczu i twarzy, misa ABS, wylewki Axion MSR, mocowana do Myjka podłogi

Wyposażenie dodatkowe TWBSEW - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 19 l/min 9201 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 75 l/min 9201EF - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 26,5 l/min 9022 - Znak informacyjny trójstronny - myjka do oczu 8901RFK - Prysznic ręczny do ciała z wężem i wylewką typu Feather-Flo z tworzywa ABS 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100403 7261AXION

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Myjka do oczu i twarzy, misa SN, wylewka Axion MSR, mocowana do podłogi

KOD 0100405 /7461AXION

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Wydajność (l/min)

Zasilanie

Odpływ

Waga (kg)

0100405

7461AXION

9

½”

1¼”

9

Opis

Myjka do oczu i twarzy, mocowana do podłogi. Wylewka typu Axion MSR o strumieniu opłukującym oczy i twarz. Misa myjki wykonana jest ze stali nierdzewnej o jasnym wykończeniu zewnętrznym. Myjka uruchamiana przy pomocy dźwigni ręcznej lub nożnej. Posiada urządzenie kompensacji ciśnienia zapewniające stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Wyposażona w filtr sitowy usuwający zanieczyszczenia z wody. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Dostępna w wersji z syfonem lub rurką odpływową. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie oczy i twarze ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania oczu i twarzy, zainstalowane w bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia do opłukiwania oczu i twarzy należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100405 7461AXION

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Myjka do oczu i twarzy, misa SN, wylewka Axion MSR, mocowana do podłogi

Wyposażenie dodatkowe TWBSEW - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 19 l/min 9201 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 75 l/min 9201EF - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 26,5 l/min 9022 - Znak informacyjny trójstronny - myjka do oczu 8901RFK - Prysznic ręczny do ciała z wężem i wylewką typu Feather-Flo z tworzywa ABS 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100405 7461AXION

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 do oczu i twarzy, misa ABS, wylewka Omni-Flo, mocowana do podłogi Myjka

KOD 0100003 / 7001

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Wydajność (l/min)

Zasilanie

Odpływ

Waga (kg)

0100003

7001

24

½”

1¼”

9,3

Opis

Myjka do oczu i twarzy, mocowana do podłogi. Wylewka typu Omni-Flo o wielokrotnym strumieniu myjącym, delikatnie opłukującym całą twarz i oczy. Misa myjki wykonana jest z zielonego tworzywa ABS ze stabilizatorami UV, dzięki czemu nie zmienia koloru i nie kruszeje w kontakcie z substancjami alkalicznymi, roztworami soli, olejami, większością kwasów oraz światłem słonecznym. Myjka uruchamiana przy pomocy dźwigni ręcznej lub nożnej. Posiada urządzenie kompensacji ciśnienia zapewniające stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Posiada podstawę podłogową i nogę z rury 1 ¼”; z galwanizowanej stali w kolorze zielonym. Wyposażona w filtr sitowy usuwający zanieczyszczenia z wody. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Dostępna w wersji z syfonem lub rurką odpływową. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie oczy i twarze ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w  odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania oczu i  twarzy, zainstalowane w  bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia do opłukiwania oczu i twarzy należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100003 7001

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 do oczu i twarzy, misa ABS, wylewka Omni-Flo, mocowana do podłogi Myjka

Ściana

Regulator strumienia 1/2” IPS Zasilanie

Podłoga

1-1/4” IPS Odpływ

Wyposażenie dodatkowe TWBSEW - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 19 l/min 9201 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 75 l/min 9201EF - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 26,5 l/min 9022 - Znak informacyjny trójstronny - myjka do oczu 8901RFK - Prysznic ręczny do ciała z wężem i wylewką typu Feather-Flo z tworzywa ABS 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100003 7001

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 do oczu, misa ABS, wylewki Soft-Flo, mocowana do podłogi Myjka

KOD 0100006 / 7101

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Wydajność (l/min)

Zasilanie

Odpływ

Waga (kg)

0100006

7101

9

½”

1¼”

7,8

Opis

Myjka do oczu, mocowana do podłogi. Podwójnie opatentowana wylewka typu Soft-Flo o strumieniu opłukującym oczy. Misa myjki wykonana jest z zielonego tworzywa ABS ze stabilizatorami UV, dzięki czemu nie zmienia koloru i nie kruszeje w kontakcie z substancjami alkalicznymi, roztworami soli, olejami, większością kwasów oraz światłem słonecznym. Myjka uruchamiana przy pomocy dźwigni ręcznej. Posiada urządzenie kompensacji ciśnienia zapewniające stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Posiada podstawę podłogową i nogę z rury 1 ¼”; z galwanizowanej stali w kolorze zielonym. Wyposażona w filtr sitowy usuwający zanieczyszczenia z wody. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Dostępna w wersji z syfonem lub rurką odpływową. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie oczy i twarze ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w  odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania oczu i  twarzy, zainstalowane w  bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia do opłukiwania oczu i twarzy należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100006 7101

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 do oczu, misa ABS, wylewki Soft-Flo, mocowana do podłogi Myjka

Ściana

Zasilanie 1/2"

Podłoga

Odpływ 11/4"

Wyposażenie dodatkowe TWBSEW - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 19 l/min 9201 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 75 l/min 9201EF - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 26,5 l/min 9022 - Znak informacyjny trójstronny - myjka do oczu 8901RFK - Prysznic ręczny do ciała z wężem i wylewką typu Feather-Flo z tworzywa ABS 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100006 7101

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 do oczu i twarzy, misa ABS, wylewki Feather-Flo, Myjka mocowana do podłogi

KOD 0100009 / 7121

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Wydajność (l/min)

Zasilanie

Odpływ

Waga (kg)

0100009

7121

19

½”

1¼”

8,1

Opis

Myjka do oczu, mocowana do podłogi. Podwójnie opatentowana wylewka typu Feather-Flo o strumieniu opłukującym oczy i twarz. Misa myjki wykonana jest z zielonego tworzywa ABS ze stabilizatorami UV, dzięki czemu nie zmienia koloru i nie kruszeje w kontakcie z substancjami alkalicznymi, roztworami soli, olejami, większością kwasów oraz światłem słonecznym. Myjka uruchamiana przy pomocy dźwigni ręcznej. Posiada urządzenie kompensacji ciśnienia zapewniające stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Posiada podstawę podłogową i nogę z rury 1 ¼”z galwanizowanej stali w kolorze zielonym. Wyposażona w filtr sitowy usuwający zanieczyszczenia z wody. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Dostępna w wersji z syfonem lub rurką odpływową. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie oczy i twarze ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w  odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania oczu i  twarzy, zainstalowane w  bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia do opłukiwania oczu i twarzy należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100009 7121

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 do oczu i twarzy, misa ABS, wylewki Feather-Flo, Myjka mocowana do podłogi

1/2” IPS Zasilanie Ściana MINIMUM

Podłoga

1-1/4” IPS Odpływ Wyposażenie dodatkowe TWBSEW - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 19 l/min 9201 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 75 l/min 9201EF - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 26,5 l/min 9022 - Znak informacyjny trójstronny - myjka do oczu 8901RFK - Prysznic ręczny do ciała z wężem i wylewką typu Feather-Flo z tworzywa ABS 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100009 7121

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 do oczu, misa ABS, wylewki Soft-Flo, mocowana do podłogi Myjka

KOD 0100012 /7261

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Wydajność (l/min)

Zasilanie

Odpływ

Waga (kg)

0100012

7261

9

½”

1¼”

8,4

Opis

Myjka do oczu, mocowana do podłogi. Podwójnie opatentowana wylewka typu Soft-Flo o strumieniu opłukującym oczy. Misa myjki wykonana jest z zielonego tworzywa ABS ze stabilizatorami UV, dzięki czemu nie zmienia koloru i nie kruszeje w kontakcie z substancjami alkalicznymi, roztworami soli, olejami, większością kwasów oraz światłem słonecznym. Myjka uruchamiana przy pomocy dźwigni ręcznej lub nożnej. Posiada urządzenie kompensacji ciśnienia zapewniające stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Posiada podstawę podłogową i nogę z rury 1 ¼” z galwanizowanej stali w kolorze zielonym. Wyposażona w filtr sitowy usuwający zanieczyszczenia z wody. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Dostępna w wersji z syfonem lub rurką odpływową. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie oczy i twarze ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w  odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania oczu i  twarzy, zainstalowane w  bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia do opłukiwania oczu i twarzy należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100012 7261

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 do oczu, misa ABS, wylewki Soft-Flo, mocowana do podłogi Myjka

Ściana

Regulator strumienia

1/2” IPS Zasilanie

Podłoga

1-1/4” IPS Odpływ Wyposażenie dodatkowe TWBSEW - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 19 l/min 9201 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 75 l/min 9201EF - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 26,5 l/min 9022 - Znak informacyjny trójstronny - myjka do oczu 8901RFK - Prysznic ręczny do ciała z wężem i wylewką typu Feather-Flo z tworzywa ABS 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100012 7261

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 do oczu i twarzy, misa ABS, wylewki Feather-Flo, mocowana do Myjka podłogi

KOD 0100015 /7271

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Wydajność (l/min)

Zasilanie

Odpływ

Waga (kg)

0100015

7271

19

½”

1¼”

8,4

Opis

Myjka do oczu, mocowana do podłogi. Podwójnie opatentowana wylewka typu Feather-Flo o strumieniu opłukującym oczy i twarz. Misa myjki wykonana jest z zielonego tworzywa ABS ze stabilizatorami UV, dzięki czemu nie zmienia koloru i nie kruszeje w kontakcie z substancjami alkalicznymi, roztworami soli, olejami, większością kwasów oraz światłem słonecznym. Myjka uruchamiana przy pomocy dźwigni ręcznej lub nożnej. Posiada urządzenie kompensacji ciśnienia zapewniające stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Posiada podstawę podłogową i nogę z rury 1 ¼”; z galwanizowanej stali w kolorze zielonym. Wyposażona w filtr sitowy usuwający zanieczyszczenia z wody. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie.Dostępna w wersji z syfonem lub rurką odpływową. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie oczy i twarze ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w  odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania oczu i  twarzy, zainstalowane w  bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia do opłukiwania oczu i twarzy należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100015 7271

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 do oczu i twarzy, misa ABS, wylewki Feather-Flo, mocowana do Myjka podłogi

Ściana

Regulator strumienia 1/2” IPS Zasilanie Podłoga

1-1/4” IPS Odpływ

Wyposażenie dodatkowe TWBSEW - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 19 l/min 9201 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 75 l/min 9201EF - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 26,5 l/min 9022 - Znak informacyjny trójstronny - myjka do oczu 8901RFK - Prysznic ręczny do ciała z wężem i wylewką typu Feather-Flo z tworzywa ABS 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100015 7271

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Myjka do oczu i twarzy, misa SN, wylewki Feather-Flo, mocowana do podłogi

KOD 0100021 /7361

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Wydajność (l/min)

Zasilanie

Odpływ

Waga (kg)

0100021

7361

19

½”

1¼”

9,1

Opis

Myjka do oczu, mocowana do podłogi. Podwójnie opatentowana wylewka typu Feather-Flo o strumieniu opłukującym oczy i twarz. Misa myjki wykonana jest ze stali nierdzewnej o jasnym wykończeniu zewnętrznym. Myjka uruchamiana przy pomocy dźwigni ręcznej lub nożnej. Posiada urządzenie kompensacji ciśnienia zapewniające stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Posiada podstawę podłogową i nogę z rury 1 ¼”; z galwanizowanej stali w kolorze zielonym. Wyposażona w filtr sitowy usuwający zanieczyszczenia z wody. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Dostępna w wersji z syfonem lub rurką odpływową. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie oczy i twarze ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w  odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania oczu i  twarzy, zainstalowane w  bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia do opłukiwania oczu i twarzy należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100021 7361

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Myjka do oczu i twarzy, misa SN, wylewki Feather-Flo, mocowana do podłogi

Ściana

Regulator strumienia 1/2” IPS Zasilanie Podłoga

1-1/4” IPS Odpływ Wyposażenie dodatkowe TWBSEW - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 19 l/min 9201 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 75 l/min 9201EF - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 26,5 l/min 9022 - Znak informacyjny trójstronny - myjka do oczu 8901RFK - Prysznic ręczny do ciała z wężem i wylewką typu Feather-Flo z tworzywa ABS 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD KOD 0100021 7361

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Myjka do oczu, misa SN, wylewki Soft-Flo, mocowana do podłogi

KOD 0100025 /7461

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Wydajność (l/min)

Zasilanie

Odpływ

Waga (kg)

0100025

7461

9

½”

1¼”

9

Opis

Myjka do oczu, mocowana do podłogi. Podwójnie opatentowana wylewka typu Soft-Flo o strumieniu opłukującym oczy. Misa myjki wykonana jest ze stali nierdzewnej o jasnym wykończeniu zewnętrznym. Myjka uruchamiana przy pomocy dźwigni ręcznej lub nożnej. Posiada urządzenie kompensacji ciśnienia zapewniające stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Wyposażona w filtr sitowy usuwający zanieczyszczenia z wody. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie . Dostępna w wersji z syfonem lub rurką odpływową. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie oczy i twarze ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w  odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania oczu i  twarzy, zainstalowane w  bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia do opłukiwania oczu i twarzy należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100025 7461

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Myjka do oczu, misa SN, wylewki Soft-Flo, mocowana do podłogi

Ściana

Regulator strumienia 1/2” IPS Zasilanie Podłoga

1-1/4” IPS Odpływ Wyposażenie dodatkowe TWBSEW - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 19 l/min 9201 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 75 l/min 9201EF - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 26,5 l/min 9022 - Znak informacyjny trójstronny - myjka do oczu 8901RFK - Prysznic ręczny do ciała z wężem i wylewką typu Feather-Flo z tworzywa ABS 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100025 7461

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Myjka do oczu i twarzy, misa SN, wylewki Soft-Flo i pierścień natryskowy, pokrywa ABS, mocowana do podłogi

KOD 0100035 /7720

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

0100035

7720

Wydajność (l/min) wylewka - 9 l pierścien - 7 l

Zasilanie

Odpływ

Waga (kg)

½”

1¼”

12 (kg)

Opis

Myjka do oczu i twarzy, mocowana do podłogi. Podwójnie opatentowana wylewka typu Soft-Flo o strumieniu opłukującym oczy oraz pierścień natryskowy opłukujący twarz. Misa myjki wykonana jest ze stali nierdzewnej o jasnym wykończeniu zewnętrznym z pokrywą ABS ze stabilizatorami UV, dzięki czemu nie zmienia koloru i nie kruszeje w kontakcie z substancjami alkalicznymi, roztworami soli, olejami, większością kwasów oraz światłem słonecznym. Myjka uruchamiana przy pomocy dźwigni ręcznej lub nożnej. Posiada urządzenie kompensacji ciśnienia zapewniające stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Wyposażona w filtr sitowy usuwający zanieczyszczenia z wody. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie oczy i twarze ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w  odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania oczu i  twarzy, zainstalowane w  bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia do opłukiwania oczu i twarzy należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100035 7720

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 do oczu i twarzy, misa SN, wylewki Soft-Flo i pierścień natryskowy, Myjka pokrywa ABS, mocowana do podłogi

Ściana

Regulator strumienia 1/2” IPS Zasilanie

Podłoga

1-1/4” IPS Odpływ

Wyposażenie dodatkowe TWBSEW - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 19 l/min 9201 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 75 l/min 9201EF - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 26,5 l/min 9022 - Znak informacyjny trójstronny - myjka do oczu 8901RFK - Prysznic ręczny do ciała z wężem i wylewką typu Feather-Flo z tworzywa ABS 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100035 7720

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Myjka do oczu i twarzy, misa SN, wylewki Soft-Flo i pierścień natryskowy SN, pokrywa SN, mocowana do podłogi

KOD 0100039 /7777

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

0100039

7777

Wydajność (l/min) wylewka - 9 l pierścień - 7 l

Zasilanie

Waga (kg)

½”

11,8

Opis

Myjka do oczu i twarzy, mocowana do podłogi. Wylewki typu Soft-Flo wraz z pierścieniem natryskowym ze stali nierdzewnej, misa z pokrywą ze stali nierdzewnej. Uruchamiana przy pomocy dźwigni ręcznej lub nożnej, zapewnia stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Wyposażona w filtr sitowy usuwający zanieczyszczenie z wody. Wydajność: myjka 9 l/min, pierścień 7 l/min. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie oczy i twarze ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w  odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania oczu i  twarzy, zainstalowane w  bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia do opłukiwania oczu i twarzy należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100039 7777

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Myjka do oczu i twarzy, misa SN, wylewki Soft-Flo i pierścień natryskowy SN, pokrywa SN, mocowana do podłogi

Wyposażenie dodatkowe TWBSEW - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 19 l/min 9201 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 75 l/min 9201EF - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 26,5 l/min 9022 - Znak informacyjny trójstronny - myjka do oczu 8901RFK - Prysznic ręczny do ciała z wężem i wylewką typu Feather-Flo z tworzywa ABS 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100039 7777

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Myjka do oczu, przenośna o wypływie grawitacyjnym 60 l

KOD 0100026 /7500

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Wydajność (l/min)

Materiał

Pojemność

Waga (kg)

0100026

7500

1,5

polietylen o wysokiej gęstości

60

9

Opis

Myjka do oczu, przenośna o wypływie grawitacyjnym. Zbiornik wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości, zapewnia lekkość i trwałość konstrukcji myjki przenośnej. Myjka pozwala na skuteczne obmywanie oczu przez ponad 15 min przy wypływie wody około 1,5 l/min. Opuszczenie ramienia koloru żółtego powoduje wypływ wody z wylewek. Poprzez załączony wspornik może być mocowana na ścianie lub ustawiona na półce. Razem z myjką dostarczany jest dodatek bakteriostatyczny, który pozwala przetrzymywać wodę w zbiorniku przez kilka miesięcy bez rozwoju bakterii. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie.Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszędzie tam, gdzie oczy ludzi mogą być narażone na szkodliwe działanie substancji chemicznych i materiałów korozyjnych, gdzie należy zapewnić dostęp do odpowiednich urządzeń awaryjnych bez możliwości skorzystania ze stałego zasilania wodnego. Pomimo, iż myjkę model 7500 można umieścić w różnych miejscach, jest szczególnie przeznaczona do miejsc oddalonych od źródeł zasilania w wodę oraz w miejscach o niewielkim ruchu, gdzie mimo to wymagane jest zapewnienie środków bezpieczeństwa. Urządzenia do opłukiwania oczu i twarzy należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100026 7500

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Myjka do oczu, przenośna o wypływie grawitacyjnym 60 l

Ściana

Podłoga

Wyposażenie dodatkowe 9082 - Dodatek bakteriobójczy do urządzeń przenośnych 9008 - Wózek transportowy do myjki przenośnej

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100026 7500

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Myjka do oczu, przenośna o wypływie grawitacyjnym 32 l

KOD 0100027 /7501

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Wydajność (l/min)

Materiał

Pojemność (l)

Waga (kg)

0100027

7501

1,5

polietylen o wysokiej gęstości

30

4,2

Opis

Myjka do oczu, przenośna o wypływie grawitacyjnym. Zbiornik wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości, zapewnia lekkość i trwałość konstrukcji myjki przenośnej. Myjka pozwala na skuteczne obmywanie oczu przez ponad 15 min przy wypływie wody około 1,5 l/min. Opuszczenie ramienia koloru żółtego powoduje wypływ wody z wylewek. Poprzez załączony wspornik może być mocowana na ścianie lub ustawiona na półce. Razem z myjką dostarczany jest dodatek bakteriostatyczny, który pozwala przetrzymywać wodę w zbiorniku przez kilka miesięcy bez rozwoju bakterii. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszędzie tam, gdzie oczy ludzi mogą być narażone na szkodliwe działanie substancji chemicznych i materiałów korozyjnych, gdzie należy zapewnić dostęp do odpowiednich urządzeń awaryjnych bez możliwości skorzystania ze stałego zasilania wodnego. Pomimo, iż myjkę model 7501 można umieścić w różnych miejscach, jest szczególnie przeznaczona do miejsc oddalonych od źródeł zasilania w wodę oraz w miejscach o niewielkim ruchu, gdzie mimo to wymagane jest zapewnienie środków bezpieczeństwa. Urządzenia do opłukiwania oczu i twarzy należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100027 7501

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Myjka do oczu, przenośna o wypływie grawitacyjnym 32 l

Podłoga

Wyposażenie dodatkowe 9082 - Dodatek bakteriobójczy do urządzeń przenośnych 9008 - Wózek transportowy do myjki przenośnej

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100027 7501

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Natrysk awaryjny, wylewka ABS, AXION MSR, sufitowy, zasilany poziomo

KOD 0100406 /8122HAXION

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Wydajność (l/min)

Zasilanie

Waga (kg)

0100406

8122HAXION

76

1”

3,8

Opis

Natrysk (prysznic) bezpieczeństwa, sufitowy o zasilaniu poziomym. Wylewka wykonana jest z zielonego tworzywa ABS ze stabilizatorami UV, dzięki czemu nie zmienia koloru i nie kruszeje w kontakcie z substancjami alkalicznymi, roztworami soli, olejami, większością kwasów oraz światłem słonecznym. Uruchamiany przy pomocy dźwigni ręcznej, zapewnia stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Dostarczany w podstawowym zabezpieczeniu antykorozyjnym koloru zielonego. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie ludzie mogą być narażeni na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania ciała, zainstalowane w bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia awaryjne do opłukiwania ciała należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100406 8122HAXION

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Natrysk awaryjny, wylewka ABS, AXION MSR, sufitowy, zasilany poziomo

1” IPS F Zasilanie

Podłoga

Wyposażenie dodatkowe TWBSSH - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 95 l/min 9202 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 151 l/min 9021 - Znak informacyjny trójstronny - natrysk awaryjny 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100406 8122HAXION

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Natrysk awaryjny, wylewka ABS, AXION MSR, sufitowy, zasilany pionowo

KOD 0100407 /8122VAXION

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Wydajność (l/min)

Zasilanie

Waga (kg)

0100407

8122VAXION

76

1”

2,9

Opis

Natrysk (prysznic) bezpieczeństwa, sufitowy o zasilaniu pionowym. Wylewka wykonana jest z zielonego tworzywa ABS ze stabilizatorami UV, dzięki czemu nie zmienia koloru i nie kruszeje w kontakcie z substancjami alkalicznymi, roztworami soli, olejami, większością kwasów oraz światłem słonecznym. Uruchamiany przy pomocy dźwigni ręcznej, zapewnia stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie ludzie mogą być narażeni na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania ciała, zainstalowane w bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia awaryjne do opłukiwania ciała należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100407 8122VAXION

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Natrysk awaryjny, wylewka ABS, AXION MSR, sufitowy, zasilany pionowo

1” IPS F Zasilanie

Podłoga

Wyposażenie dodatkowe TWBSSH - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 95 l/min 9202 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 151 l/min 9021 - Znak informacyjny trójstronny - natrysk awaryjny 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100407 8122VAXION

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Natrysk awaryjny, wylewka ABS, stojący, mocowany do podłogi

KOD 0100040 /8100

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Wydajność (l/min)

Zasilanie

Waga (kg)

0100040

8100

76

1¼”

15,5

Opis

Natrysk (prysznic) bezpieczeństwa, mocowany do podłogi. Wylewka wykonana jest z zielonego tworzywa ABS ze stabilizatorami UV, dzięki czemu nie zmienia koloru i nie kruszeje w kontakcie z substancjami alkalicznymi, roztworami soli, olejami, większością kwasów oraz światłem słonecznym. Uruchamiany przy pomocy dźwigni ręcznej, zapewnia stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Dostarczany w podstawowym zabezpieczeniu antykorozyjnym koloru zielonego. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie ludzie mogą być narażeni na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania ciała, zainstalowane w bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia awaryjne do opłukiwania ciała należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100040 8100

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Natrysk awaryjny, wylewka ABS, stojący, mocowany do podłogi

1-1/4” IPS Zasilanie

Podłoga

Wyposażenie dodatkowe TWBSEW - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 19 l/min 9201 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 75 l/min 9201EF - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 26,5 l/min 9022 - Znak informacyjny trójstronny - myjka do oczu 8901RFK - Prysznic ręczny do ciała z wężem i wylewką typu Feather-Flo z tworzywa ABS 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100040 8100

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Natrysk awaryjny sufitowy, wylewka AL poniżej linii sufitu

KOD 0100051/8163

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Wydajność (l/min)

Zasilanie

Waga (kg)

0100051

8163

76

1”

5,5

0100052

8164

76

1”

5,4

0100053

8165

76

1”

8

0100054

8170

76

1”

5,5

Wyposażenie wylewka AL poniżej linii sufitu wylewka AL w linii sufitu, zawór uruchamiający we wnęce wylewka AL poniżej linii sufitu, zawór uruchamiający we wnęce wylewka AL w linii sufitu

Opis

Natrysk (prysznic) bezpieczeństwa, sufitowy z wylewką poniżej lini sufitu. Wylewka z odlewu aluminiowego. Uruchamiany przy pomocy dźwigni ręcznej, zapewnia stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie ludzie mogą być narażeni na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania ciała, zainstalowane w bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia awaryjne do opłukiwania ciała należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100051 8163

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Natrysk awaryjny sufitowy, wylewka AL poniżej linii sufitu

Wyposażenie dodatkowe TWBSSH - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 95 l/min 9202 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 151 l/min 9021 - Znak informacyjny trójstronny - natrysk awaryjny 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100051 8163

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Natrysk awaryjny, wylewka ABS, sufitowy, zasilany poziomo

KOD 0100042 /8122H

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Wydajność (l/min)

Zasilanie

Waga (kg)

0100042

8122H

76

1”

3,8

Opis

Natrysk (prysznic) bezpieczeństwa, sufitowy o zasilaniu pionowym. Wylewka wykonana jest z zielonego tworzywa ABS ze stabilizatorami UV, dzięki czemu nie zmienia koloru i nie kruszeje w kontakcie z substancjami alkalicznymi, roztworami soli, olejami, większością kwasów oraz światłem słonecznym. Uruchamiany przy pomocy dźwigni ręcznej, zapewnia stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie ludzie mogą być narażeni na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania ciała, zainstalowane w bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia awaryjne do opłukiwania ciała należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100042 8122H

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Natrysk awaryjny, wylewka ABS, sufitowy, zasilany poziomo

1” IPS F Zasilanie

Podłoga

Wyposażenie dodatkowe TWBSSH - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 95 l/min 9202 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 151 l/min 9021 - Znak informacyjny trójstronny - natrysk awaryjny 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100042 8122H

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Natrysk awaryjny, wylewka ABS, sufitowy, zasilany pionowo

KOD 0100043 /8122V

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Wydajność (l/min)

Zasilanie

Waga (kg)

0100043

8122V

76

1”

2,9

Opis

Natrysk (prysznic) bezpieczeństwa, sufitowy o zasilaniu pionowym. Wylewka wykonana jest z zielonego tworzywa ABS ze stabilizatorami UV, dzięki czemu nie zmienia koloru i nie kruszeje w kontakcie z substancjami alkalicznymi, roztworami soli, olejami, większością kwasów oraz światłem słonecznym. Uruchamiany przy pomocy dźwigni ręcznej, zapewnia stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie ludzie mogą być narażeni na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania ciała, zainstalowane w bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia awaryjne do opłukiwania ciała należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100043 8122V

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Natrysk awaryjny, wylewka ABS, sufitowy, zasilany pionowo

1” IPS F Zasilanie

Podłoga

Wyposażenie dodatkowe TWBSSH - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 95 l/min 9202 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 151 l/min 9021 - Znak informacyjny trójstronny - natrysk awaryjny 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100043 8122V

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Natrysk awaryjny, wylewka SN, sufitowy, zasilany poziomo

KOD 0100045/8123H

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Wydajność (l/min)

Zasilanie

Waga (kg)

0100045

8123H

76

1”

4,6

Opis

Natrysk (prysznic) bezpieczeństwa, sufitowy o zasilaniu pionowym. Wylewka wykonana jest ze stali nierdzewnej o jasnym wykończeniu. Uruchamiany przy pomocy dźwigni ręcznej, zapewnia stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Rurka dostarczana jest w podstawowym zabezpieczeniu antykorozyjnym koloru zielonego. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie ludzie mogą być narażeni na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania ciała, zainstalowane w bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia awaryjne do opłukiwania ciała należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100045 8123H

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Natrysk awaryjny, wylewka SN, sufitowy, zasilany poziomo

1” IPS F Zasilanie

Podłoga

Wyposażenie dodatkowe TWBSSH - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 95 l/min 9202 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 151 l/min 9021 - Znak informacyjny trójstronny - natrysk awaryjny 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100045 8123H

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Natrysk awaryjny, wylewka SN, sufitowy, zasilany pionowo

KOD 0100046/8123V

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Wydajność (l/min)

Zasilanie

Waga (kg)

0100046

8123V

76

1”

3,7

Opis

Natrysk (prysznic) bezpieczeństwa, sufitowy o zasilaniu pionowym. Wylewka wykonana jest ze stali nierdzewnej o jasnym wykończeniu. Uruchamiany przy pomocy dźwigni ręcznej, zapewnia stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Rurka dostarczana jest w podstawowym zabezpieczeniu antykorozyjnym koloru zielonego. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie ludzie mogą być narażeni na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania ciała, zainstalowane w bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia awaryjne do opłukiwania ciała należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100046 8123V

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Natrysk awaryjny, wylewka SN, sufitowy, zasilany pionowo

1” IPS F Zasilanie

Podłoga

Wyposażenie dodatkowe TWBSSH - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 95 l/min 9202 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 151 l/min 9021 - Znak informacyjny trójstronny - natrysk awaryjny 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100046 8123V

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Natrysk awaryjny, wylewka ABS, sufitowy, zasilany poziomo, odporny na korozję

KOD 0100047/8130H

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Wydajność (l/min)

Zasilanie

Waga (kg)

0100047

8130H

76

1”

2,7

Opis

Natrysk (prysznic) bezpieczeństwa, sufitowy o zasilaniu pionowym odporny na korozję. Wylewka z ABS. Uruchamiany przy pomocy dźwigni ręcznej, zapewnia stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie ludzie mogą być narażeni na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania ciała, zainstalowane w bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia awaryjne do opłukiwania ciała należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100047 8130H

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Natrysk awaryjny, wylewka ABS, sufitowy, zasilany poziomo, odporny na korozję

1” IPS F Zasilanie

Podłoga

Wyposażenie dodatkowe TWBSSH - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 95 l/min 9202 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 151 l/min 9021 - Znak informacyjny trójstronny - natrysk awaryjny 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100047 8130H

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Natrysk awaryjny, wylewka ABS, sufitowy, zasilany pionowo, odporny na korozję

KOD 0100048/8130V

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Wydajność (l/min)

Zasilanie

Waga (kg)

0100048

8130V

76

1”

2,4

Opis

Natrysk (prysznic) bezpieczeństwa, sufitowy o zasilaniu pionowym odporny na korozję. Wylewka z ABS. Uruchamiany przy pomocy dźwigni ręcznej, zapewnia stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie ludzie mogą być narażeni na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania ciała, zainstalowane w bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia awaryjne do opłukiwania ciała należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100048 8130V

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Natrysk awaryjny, wylewka ABS, sufitowy, zasilany pionowo, odporny na korozję

1” IPS F Zasilanie

Podłoga

Wyposażenie dodatkowe TWBSSH - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 95 l/min 9202 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 151 l/min 9021 - Znak informacyjny trójstronny - natrysk awaryjny 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100048 8130V

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Natrysk awaryjny, sufitowy, zasilany poziomo, całość z SN

KOD 0100049/8133H

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Wydajność (l/min)

Zasilanie

Waga (kg)

0100049

8133H

76

1”

4,2

Opis

Natrysk (prysznic) bezpieczeństwa, sufitowy o zasilaniu pionowym. Natrysk wykonana jest ze stali nierdzewnej o jasnym wykończeniu zewnętrznym. Uruchamiany przy pomocy dźwigni ręcznej, zapewnia stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie ludzie mogą być narażeni na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania ciała, zainstalowane w bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia awaryjne do opłukiwania oczu, twarzy i ciała należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100049 8133H

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Natrysk awaryjny, sufitowy, zasilany poziomo, całość z SN

1” IPS F Zasilanie

Podłoga

Wyposażenie dodatkowe TWBSSH - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 95 l/min 9202 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 151 l/min 9021 - Znak informacyjny trójstronny - natrysk awaryjny 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100049 8133H

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Natrysk awaryjny, sufitowy, zasilany poziomo, całość z SN

KOD 0100050/8133V

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Wydajność (l/min)

Zasilanie

Waga (kg)

0100050

8133V

76

1”

3,4

Opis

Natrysk (prysznic) bezpieczeństwa, sufitowy o zasilaniu pionowym. Natrysk wykonana jest ze stali nierdzewnej o jasnym wykończeniu zewnętrznym. Uruchamiany przy pomocy dźwigni ręcznej, zapewnia stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie ludzie mogą być narażeni na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania ciała, zainstalowane w bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia awaryjne do opłukiwania ciała należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100050 8133V

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Natrysk awaryjny, sufitowy, zasilany poziomo, całość z SN

1” IPS F Zasilanie

Podłoga

Wyposażenie dodatkowe TWBSSH - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 95 l/min 9202 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 151 l/min 9021 - Znak informacyjny trójstronny - natrysk awaryjny 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100050 8133V

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Urządzenie łączone - myjka do oczu i twarzy, wylewka ABS, AXION MSR, misa SN, natrysk awaryjny, wylewka ABS

KOD 0100408/8300AXION

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

0100408

8300AXION

Wydajność (l/min) myjka - 14 l natrysk- 76 l

Zasilanie

Odpływ Waga (kg)

1 ¼”

1 ¼”

20

Opis

Urządzenie łączone - myjka do oczu i twarzy. Misa ze stali nierdzewnej o jasnym wykończeniu zewnętrznym. Wylewka Axion MSR o strumieniu opłukującym oczy i twarz. Uruchamiana przy pomocy dźwigni ręcznej lub nożnej, wyposażona w filtr sitowy usuwający zanieczyszczenie z wody. Natrysk (prysznic) bezpieczeństwa uruchamiany przy pomocy dźwigni ręcznej. Wylewka z zielonego tworzywa ABS ze stabilizatorami UV, dzięki czemu nie zmienia koloru i nie kruszeje w kontakcie z substancjami alkalicznymi, roztworami soli, olejami, większością kwasów oraz światłem słonecznym. Konstrukcja urządzenia zapewnia stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Dostarczane w podstawowym zabezpieczeniu antykorozyjnym koloru zielonego. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie oczy, twarze lub ciała ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania oczu, twarzy i ciała, zainstalowane w bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia awaryjne do opłukiwania oczu, twarzy i ciała należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100408 8300AXION

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Urządzenie łączone - myjka do oczu i twarzy, wylewka ABS, AXION MSR, misa SN, natrysk awaryjny, wylewka ABS

Wyposażenie dodatkowe TWBSSH - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 95 l/min 9202 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 151 l/min 9020 - Znak informacyjny trójstronny - urządzenie awaryjne łaczone 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny 8901RFK –Prysznic ręczny do ciała z wężem i wylewką typu Feather-Flo z tworzywa ABS

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100408 8300AXION

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Urządzenie łączone - myjka do oczu i twarzy, wylewka ABS, AXION MSR, natrysk awaryjny, wylewka ABS

KOD 0100409/8320AXION

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

0100409

8320AXION

Wydajność (l/min) myjka - 14 l natrysk- 76 l

Zasilanie

Odpływ

Waga (kg)

20

Opis

Urządzenie łączone - myjka do oczu i twarzy. Misa wykonana z zielonego tworzywa ABS ze stabilizatorami UV, dzięki czemu nie zmienia koloru i nie kruszeje w kontakcie z substancjami alkalicznymi, roztworami soli, olejami, większością kwasów oraz światłem słonecznym. Wylewka Axion MSR o strumieniu opłukującym oczy i twarz. Uruchamiana przy pomocy dźwigni ręcznej lub nożnej, wyposażona w filtr sitowy usuwający zanieczyszczenie z wody. Natrysk (prysznic) bezpieczeństwa uruchamiany przy pomocy dźwigni ręcznej. Wylewka z zielonego tworzywa ABS ze stabilizatorami UV, dzięki czemu nie zmienia koloru i nie kruszeje w kontakcie z substancjami alkalicznymi, roztworami soli, olejami, większością kwasów oraz światłem słonecznym. Konstrukcja urządzenia zapewnia stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Dostarczane w podstawowym zabezpieczeniu antykorozyjnym koloru zielonego. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie oczy, twarze lub ciała ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania oczu, twarzy i ciała, zainstalowane w bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia awaryjne do opłukiwania oczu, twarzy i ciała należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

TOPSERW

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100409 8320AXION

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Urządzenie łączone - myjka do oczu i twarzy, wylewka ABS, AXION MSR, natrysk awaryjny, wylewka ABS

Wyposażenie dodatkowe TWBSSH - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 95 l/min 9202 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 151 l/min 9020 - Znak informacyjny trójstronny - urządzenie awaryjne łaczone 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny 8901RFK –Prysznic ręczny do ciała z wężem i wylewką typu Feather-Flo z tworzywa ABS

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100409 8320AXION

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Urządzenie łączone - myjka do oczu i twarzy, wylewka Omni-Flo, misa ABS, natrysk awaryjny, wylewka ABS

KOD 0100055/8200

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

0100055

8200

0100056

8200CRP

0100057

8200WC

Wydajność (l/min) myjka - 24 l natrysk- 76 l myjka - 24 l natrysk- 76 l myjka - 24 l natrysk- 76 l

Zasilanie

Odpływ

Waga Typ (kg)

1¼”

1¼”

21,9

1¼”

1¼”

22,4

standardowy

1¼”

1¼”

25

niepełnosprawni

Opis

Urządzenie łączone - myjka do oczu i twarzy. Misa i wylewka wykonane z zielonego tworzywa ABS ze stabilizatorami UV, dzięki czemu nie zmienia koloru i nie kruszeje w kontakcie z substancjami alkalicznymi, roztworami soli, olejami, większością kwasów oraz światłem słonecznym. Wylewka Omni-Flo, o wielokrotnym strumieniu myjącym, delikatnie opłukującym całą twarz i oczy uruchamiana przy pomocy dźwigni ręcznej lub nożnej, wyposażona w filtr sitowy usuwający zanieczyszczenie z wody. Natrysk (prysznic) bezpieczeństwa uruchamiany przy pomocy dźwigni ręcznej. Konstrukcja urządzenia zapewnia stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Dostarczane w podstawowym zabezpieczeniu antykorozyjnym koloru zielonego. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie oczy, twarze lub ciała ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania oczu, twarzy i ciała, zainstalowane w bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia awaryjne do opłukiwania oczu, twarzy i ciała należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

KOD 0100055 8200

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Urządzenie łączone - myjka do oczu i twarzy, wylewka Omni-Flo, misa ABS, natrysk awaryjny, wylewka ABS

Wyposażenie dodatkowe TWBSSH - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 95 l/min 9202 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 151 l/min 9020 - Znak informacyjny trójstronny - urządzenie awaryjne łaczone 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny 8901RFK –Prysznic ręczny do ciała z wężem i wylewką typu Feather-Flo z tworzywa ABS

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100055 8200

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Urządzenie łączone - myjka do oczu, wylewka Soft-Flo, misa SN, natrysk awaryjny, wylewka ABS

KOD 0100058/8300

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

0100058

8300

0100062

8309CRP

Wydajność (l/min) myjka - 9 l natrysk- 76 l myjka - 24 l natrysk- 76 l

Zasilanie

Odpływ

Waga Typ (kg)

1¼”

1¼”

20,1

1¼”

1¼”

20,4

standardowy

Opis

Urządzenie łączone - myjka do oczu. Misa ze stali nierdzewnej o jasnym wykończeniu zewnętrznym. Wylewki Soft-Flo o strumieniu opłukującym oczy. Uruchamiane przy pomocy dźwigni ręcznej lub nożnej, wyposażone w filtr sitowy usuwający zanieczyszczenie z wody. Natrysk (prysznic) bezpieczeństwa uruchamiany przy pomocy dźwigni ręcznej. Wylewka z zielonego tworzywa ABS ze stabilizatorami UV, dzięki czemu nie zmienia koloru i nie kruszeje w kontakcie z substancjami alkalicznymi, roztworami soli, olejami, większością kwasów oraz światłem słonecznym. Konstrukcja urządzenia zapewnia stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Dostarczane w podstawowym zabezpieczeniu antykorozyjnym koloru zielonego. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie oczy, twarze lub ciała ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania oczu, twarzy i ciała, zainstalowane w bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia awaryjne do opłukiwania oczu, twarzy i ciała należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

TOPSERW

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100058 8300

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Urządzenie łączone - myjka do oczu, wylewka Soft-Flo, misa SN, natrysk awaryjny, wylewka ABS

Wyposażenie dodatkowe TWBSSH - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 95 l/min 9202 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 151 l/min 9020 - Znak informacyjny trójstronny - urządzenie awaryjne łaczone 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny 8901RFK –Prysznic ręczny do ciała z wężem i wylewką typu Feather-Flo z tworzywa ABS

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100058 8300

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Urządzenie łączone - myjka do oczu i twarzy, wylewka Feather-Flo, natrysk awaryjny, wylewka ABS

KOD 0100061/8309

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

0100061

8309

Wydajność (l/min) myjka - 19 l natrysk- 76 l

Zasilanie

Odpływ Waga (kg)

1¼”

1¼”

20,4

Opis

Urządzenie łączone - myjka do oczu i twarzy. Misa ze stali nierdzewnej o jasnym wykończeniu zewnętrznym. Wylewki Feather-Flo o strumieniu opłukującym oczy i twarz.. Uruchamiane przy pomocy dźwigni ręcznej lub nożnej, wyposażone w filtr sitowy usuwający zanieczyszczenie z wody. Natrysk (prysznic) bezpieczeństwa uruchamiany przy pomocy dźwigni ręcznej. Wylewka z zielonego tworzywa ABS ze stabilizatorami UV, dzięki czemu nie zmienia koloru i nie kruszeje w kontakcie z substancjami alkalicznymi, roztworami soli, olejami, większością kwasów oraz światłem słonecznym. Konstrukcja urządzenia zapewnia stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Dostarczane w podstawowym zabezpieczeniu antykorozyjnym koloru zielonego. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie.Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie oczy, twarze lub ciała ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania oczu, twarzy i ciała, zainstalowane w bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia awaryjne do opłukiwania oczu, twarzy i ciała należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100061 8309

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Urządzenie łączone - myjka do oczu i twarzy, wylewka Feather-Flo, natrysk awaryjny, wylewka ABS

Wyposażenie dodatkowe TWBSSH - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 95 l/min 9202 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 151 l/min 9020 - Znak informacyjny trójstronny - urządzenie awaryjne łaczone 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny 8901RFK –Prysznic ręczny do ciała z wężem i wylewką typu Feather-Flo z tworzywa ABS

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100061 8309

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Urządzenie łączone - myjka do oczu i twarzy, wylewka Feather-Flo, natrysk awaryjny, wylewka ABS

KOD 0100064/8317

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

0100064

8317

Wydajność (l/min) myjka - 19 l natrysk- 76 l

Zasilanie

Waga (kg)

1¼”

20,4

Opis

Urządzenie łączone - myjka do oczu i twarzy bez misy. Uruchamiane przy pomocy dźwigni ręcznej lub nożnej, wyposażone w filtr sitowy usuwający zanieczyszczenie z wody. Natrysk (prysznic) bezpieczeństwa uruchamiany przy pomocy dźwigni ręcznej. Wylewka z zielonego tworzywa ABS ze stabilizatorami UV, dzięki czemu nie zmienia koloru i nie kruszeje w kontakcie z substancjami alkalicznymi, roztworami soli, olejami, większością kwasów oraz światłem słonecznym. Konstrukcja urządzenia zapewnia stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Dostarczane w podstawowym zabezpieczeniu antykorozyjnym koloru zielonego. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie oczy, twarze lub ciała ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania oczu, twarzy i ciała, zainstalowane w bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia awaryjne do opłukiwania oczu, twarzy i ciała należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100064 8317

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Urządzenie łączone - myjka do oczu i twarzy, wylewka Feather-Flo, natrysk awaryjny, wylewka ABS

Zasilanie 1-1/4” IPS

Połączenie Podłoga

Wyposażenie dodatkowe TWBSSH - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 95 l/min 9202 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 151 l/min 9020 - Znak informacyjny trójstronny - urządzenie awaryjne łaczone 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny 8901RFK –Prysznic ręczny do ciała z wężem i wylewką typu Feather-Flo z tworzywa ABS

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100064 8317

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Urządzenie łączone - myjka do oczu, wylewka Soft-Flo, misa ABS, natrysk awaryjny, wylewka ABS

KOD 0100070/8320

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

0100070

8320

0100071

8320CRP

Wydajność (l/min) myjka - 9 l natrysk- 76 l myjka - 9 l natrysk- 76 l

Zasilanie

Waga (kg)

1¼”

20,1

1¼”

20,1

Typ

standard

Opis

Urządzenie łączone - myjka do oczu. Misa wykonana z zielonego tworzywa ABS ze stabilizatorami UV, dzięki czemu nie zmienia koloru i nie kruszeje w kontakcie z substancjami alkalicznymi, roztworami soli, olejami, większością kwasów oraz światłem słonecznym. Wylewki Soft-Flo o strumieniu opłukującym oczy. Uruchamiane przy pomocy dźwigni ręcznej lub nożnej, wyposażone w filtr sitowy usuwający zanieczyszczenie z wody. Natrysk (prysznic) bezpieczeństwa uruchamiany przy pomocy dźwigni ręcznej. Wylewka z zielonego tworzywa ABS ze stabilizatorami UV, dzięki czemu nie zmienia koloru i nie kruszeje w kontakcie z substancjami alkalicznymi, roztworami soli, olejami, większością kwasów oraz światłem słonecznym. Konstrukcja urządzenia zapewnia stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Dostarczane w podstawowym zabezpieczeniu antykorozyjnym koloru zielonego. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie oczy, twarze lub ciała ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania oczu, twarzy i ciała, zainstalowane w bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia awaryjne do opłukiwania oczu, twarzy i ciała należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

KOD 0100070 8320

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Urządzenie łączone - myjka do oczu, wylewka Soft-Flo, misa ABS, natrysk awaryjny, wylewka ABS

Wyposażenie dodatkowe TWBSSH - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 95 l/min 9202 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 151 l/min 9020 - Znak informacyjny trójstronny - urządzenie awaryjne łaczone 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny 8901RFK –Prysznic ręczny do ciała z wężem i wylewką typu Feather-Flo z tworzywa ABS

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100070 8320

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Urządzenie łączone - myjka do oczu i twarzy, wylewka Feather-Flo, natrysk awaryjny, wylewka ABS, płyta naciskowa, niepełnosprawni

KOD 0100072/8327WC

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

0100072

8327WC

Wydajność (l/min) myjka - 19 l natrysk- 76 l

Zasilanie

Odpływ

Waga (kg)

1¼”

1¼”

20,4

Opis

Urządzenie łączone dla niepełnosprawnych - myjka do oczu i twarzy bez misy. Oba elementy uruchamiane są jednocześnie przez obciążenie płyty naciskowej. Wyposażone w filtr sitowy usuwający zanieczyszczenie z wody. Natrysk (prysznic) bezpieczeństwa uruchamiany przy pomocy dźwigni ręcznej. Wylewka z zielonego tworzywa ABS ze stabilizatorami UV, dzięki czemu nie zmienia koloru i nie kruszeje w kontakcie z substancjami alkalicznymi, roztworami soli, olejami, większością kwasów oraz światłem słonecznym. Konstrukcja urządzenia zapewnia stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Dostarczane w podstawowym zabezpieczeniu antykorozyjnym koloru zielonego. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie oczy, twarze lub ciała ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania oczu, twarzy i ciała, zainstalowane w bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia awaryjne do opłukiwania oczu, twarzy i ciała należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100072 8327WC

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Urządzenie łączone - myjka do oczu i twarzy, wylewka Feather-Flo, natrysk awaryjny, wylewka ABS, płyta naciskowa, niepełnosprawni

Wyposażenie dodatkowe TWBSSH - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 95 l/min 9202 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 151 l/min 9020 - Znak informacyjny trójstronny - urządzenie awaryjne łaczone 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny 8901RFK –Prysznic ręczny do ciała z wężem i wylewką typu Feather-Flo z tworzywa ABS

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100072 8327WC

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Urządzenie łączone - myjka do oczu i twarzy, wylewka Feather-Flo, misa SN, natrysk awaryjny, wylewka ABS, całość SN

KOD 0100073/8335

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

0100073

8335

Wydajność (l/min) myjka - 19 l natrysk- 76 l

Zasilanie

Odpływ

Waga (kg)

1¼”

1¼”

20,4

Opis

Urządzenie łączone - myjka do oczu i twarzy. Misa ze stali nierdzewnej o jasnym wykończeniu zewnętrznym. Wylewki Feather-Flo o strumieniu opłukującym oczy i twarz. Uruchamiane przy pomocy dźwigni ręcznej lub nożnej, wyposażone w filtr sitowy usuwający zanieczyszczenie z wody. Natrysk (prysznic) bezpieczeństwa uruchamiany przy pomocy dźwigni ręcznej. Wylewka z zielonego tworzywa ABS ze stabilizatorami UV, dzięki czemu nie zmienia koloru i nie kruszeje w kontakcie z substancjami alkalicznymi, roztworami soli, olejami, większością kwasów oraz światłem słonecznym. Konstrukcja urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej, zapewnia stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie oczy, twarze lub ciała ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania oczu, twarzy i ciała, zainstalowane w bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia awaryjne do opłukiwania oczu, twarzy i ciała należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100073 8335

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Urządzenie łączone - myjka do oczu i twarzy, wylewka Feather-Flo, misa SN, natrysk awaryjny, wylewka ABS, całość SN

Złącze Podłoga

1-1/4” IPS Odpływ

Wyposażenie dodatkowe TWBSSH - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 95 l/min 9202 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 151 l/min 9020 - Znak informacyjny trójstronny - urządzenie awaryjne łaczone 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny 8901RFK –Prysznic ręczny do ciała z wężem i wylewką typu Feather-Flo z tworzywa ABS

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100073 8335

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Urządzenie łączone - myjka do oczu, wylewka Soft-Flo, misa ABS, natrysk awaryjny, wylewka ABS, całość PCV

KOD 0100074/8336

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

0100074

8336

Wydajność (l/min) myjka - 19 l natrysk- 76 l

Zasilanie

Odpływ

Waga (kg)

1¼”

1½”

20,1

Opis

Urządzenie łączone - myjka do oczu. Misa wykonana z zielonego tworzywa ABS ze stabilizatorami UV, dzięki czemu nie zmienia koloru i nie kruszeje w kontakcie z substancjami alkalicznymi, roztworami soli, olejami, większością kwasów oraz światłem słonecznym. Wylewki Soft-Flo o strumieniu opłukującym oczy. Uruchamiane przy pomocy dźwigni ręcznej lub nożnej, wyposażone w filtr sitowy usuwający zanieczyszczenie z wody. Natrysk (prysznic) bezpieczeństwa uruchamiany przy pomocy dźwigni ręcznej. Wylewka z zielonego tworzywa ABS ze stabilizatorami UV, dzięki czemu nie zmienia koloru i nie kruszeje w kontakcie z substancjami alkalicznymi, roztworami soli, olejami, większością kwasów oraz światłem słonecznym. Konstrukcja urządzenia wykonana z PCV zapewnia stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Dostarczane w podstawowym zabezpieczeniu antykorozyjnym koloru zielonego. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie oczy, twarze lub ciała ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania oczu, twarzy i ciała, zainstalowane w bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia awaryjne do opłukiwania oczu, twarzy i ciała należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

TOPSERW

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100074 8336

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Urządzenie łączone - myjka do oczu, wylewka Soft-Flo, misa ABS, natrysk awaryjny, wylewka ABS, całość PCV

Zasilanie 1-1/4” IPS

Odpływ 1-1/2” PVC

Podłoga

Wyposażenie dodatkowe TWBSSH - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 95 l/min 9202 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 151 l/min 9020 - Znak informacyjny trójstronny - urządzenie awaryjne łaczone 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny 8901RFK –Prysznic ręczny do ciała z wężem i wylewką typu Feather-Flo z tworzywa ABS

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100074 8336

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Urządzenie łączone - myjka do oczu, wylewka Soft-Flo i pierścień natryskowy, misa SN, pokrywa ABS, natrysk awaryjny, wylewka ABS

KOD 0100075/8346

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

0100075

8346

Wydajność (l/min) myjka - 9 l pierścień - 7 l natrysk - 76 l

Zasilanie

Odpływ

Waga (kg)

1¼”

1¼”

21,2 (kg)

Opis

Urządzenie łączone - myjka do oczu i twarzy. Misa wykonana z zielonego tworzywa ABS ze stabilizatorami UV, dzięki czemu nie zmienia koloru i nie kruszeje w kontakcie z substancjami alkalicznymi, roztworami soli, olejami, większością kwasów oraz światłem słonecznym. Wylewki Soft-Flo wraz z pierścieniem natryskowym, o strumieniu opłukującym oczy i twarz. Uruchamiane przy pomocy dźwigni ręcznej lub nożnej, wyposażone w filtr sitowy usuwający zanieczyszczenie z wody. Natrysk (prysznic) bezpieczeństwa uruchamiany przy pomocy dźwigni ręcznej. Wylewka z zielonego tworzywa ABS ze stabilizatorami UV, dzięki czemu nie zmienia koloru i nie kruszeje w kontakcie z substancjami alkalicznymi, roztworami soli, olejami, większością kwasów oraz światłem słonecznym. Konstrukcja urządzenia zapewnia stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Dostarczane w podstawowym zabezpieczeniu antykorozyjnym koloru zielonego. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie oczy, twarze lub ciała ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania oczu, twarzy i ciała, zainstalowane w bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia awaryjne do opłukiwania oczu, twarzy i ciała należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100075 8346

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Urządzenie łączone - myjka do oczu, wylewka Soft-Flo i pierścień natryskowy, misa SN, pokrywa ABS, natrysk awaryjny, wylewka ABS

Zasilanie 1-1/4’’ IPS

Regulator strumienia

Odpływ 1-1/4” IPS

Podłoga

Wyposażenie dodatkowe TWBSSH - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 95 l/min 9202 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 151 l/min 9020 - Znak informacyjny trójstronny - urządzenie awaryjne łaczone 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny 8901RFK –Prysznic ręczny do ciała z wężem i wylewką typu Feather-Flo z tworzywa ABS

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100075 8346

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Myjka do oczu i twarzy, misa SN, wylewki Feather-Flo, montowana w blacie

KOD 0100016 /7301DM

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Wydajność (l/min)

Zasilanie

Odpływ

Waga (kg)

0100016

7301DM

19

½”

1¼”

4,2

Opis

Myjka do oczu i twarzy, montowana w blacie. Podwójnie opatentowana wylewka typu FeatherFlo o strumieniu opłukującym oczy i twarz. Misa myjki wykonana jest ze stali nierdzewnej o jasnym wykończeniu zewnętrznym. Myjka uruchamiana przy pomocy dźwigni ręcznej, zapewnia stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Wyposażona w filtr sitowy usuwający zanieczyszczenie z wody. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Dostępna w wersji z syfonem lub rurką odpływową. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie oczy i twarze ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w  odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania oczu i  twarzy, zainstalowane w  bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia do opłukiwania oczu i twarzy należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100016 7301DM

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Myjka do oczu i twarzy, misa SN, wylewki Feather-Flo, montowana w blacie

Zalecana Przycisk

1/2” IPS Zasilanie

1-1/4” NPS Odpływ

Zalecana

Wyposażenie dodatkowe TWBSSH - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 95 l/min 9201 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 75 l/min 9201EF - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 26,5 l/min

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100016 7301DM

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 do oczu i twarzy montowana do blatu lub zlewu, wylewki Feather-Flo Myjka

KOD 0100028/7610

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Wydajność (l/min)

Zasilanie

Waga (kg)

Sposób montażu

0100028

7610

19

½”

3,15

montowana do blatu lub zlewu

0100029

7611

19

½”

3,1

montowana do blatu

Opis

Myjka do oczu i twarzy, montowana do blatu lub zlewu. Wylewki typu Feather-Flo o strumieniu opłukującym oczy i twarz. Uruchamiana jednym ruchem przechylającym statyw myjki w dół. Zapewnia stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Wyposażona w filtr sitowy usuwający zanieczyszczenie z wody. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie bezpieczeństwo jest najważniejsze oraz gdzie oczy i twarze ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania oczu i twarzy, zainstalowane w bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Prawidłowo zamontowane urządzenie jest stabilne, wygodne w użyciu i nie zajmuje miejsca na blacie roboczym.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100028 7610

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 do oczu i twarzy montowana do blatu lub zlewu, wylewki Feather-Flo Myjka

Ściana

1/2” O.D. Zasilanie (ZIMNA)

Wyposażenie dodatkowe TWBSSH - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 95 l/min 9201 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 75 l/min 9201EF - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 26,5 l/min

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100028 7610

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 do oczu montowana do blatu, wylewki Soft-Flo SN, polerowana Myjka

KOD 0100030/7612

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Wydajność (l/min)

Zasilanie

Waga (kg)

Sposób montażu

0100030

7612

9

½”

3,15

prawostronna

0100031

7612LH

9

½”

3,1

lewostronna

0100032

7613

9

½”

2,1

prawostronna

Opis

Myjka do oczu, montowana do blatu, prawostronna z przekręcanym statywem. Wylewki typu Soft-Flo o strumieniu opłukującym oczy. Uruchamiana przy pomocy dźwigni ręcznej, zapewnia stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Wyposażona w filtr sitowy usuwający zanieczyszczenie z wody. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie bezpieczeństwo jest najważniejsze oraz gdzie oczy i twarze ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania oczu i twarzy, zainstalowane w bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Prawidłowo zamontowane urządzenie jest stabilne, wygodne w użyciu i nie zajmuje miejsca na blacie roboczym.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100030 7612

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 do oczu montowana do blatu, wylewki Soft-Flo SN, polerowana Myjka

1/2” O.D. Zasilanie

Wyposażenie dodatkowe TWBSSH - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 95 l/min 9201 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 75 l/min 9201EF - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 26,5 l/min

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100030 7612

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 do oczu i twarzy montowana w szafce we wnęce ściennej, wylewki Myjka Feather-Flo, niepełnosprawni

KOD 0100033/7655WC

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Wydajność (l/min)

Zasilanie

Waga (kg)

Typ

0100033

7655WC

19

½”

12,2

otwarta

0100034

7656WC

19

1 ½”

17

zamknięta

Opis

Myjka do oczu i twarzy, montowana w szafce we wnęce ściennej, wersja dla niepełnosprawnych. Wylewki typu Feather-Flo o strumieniu opłukującym oczy i twarz. Uruchamiana jednym ruchem przechylającym statyw myjki w dół. Zapewnia stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Wyposażona w filtr sitowy usuwający zanieczyszczenie z wody. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie oczy i twarze ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania oczu i twarzy, zainstalowane w bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenie nadaje każdemu wnętrzu estetyczny wygląd oraz zapewnia dokładne opłukanie oczu i twarzy osób poszkodowanych. Urządzenia do opłukiwania oczu i twarzy należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100033 7655WC

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 do oczu i twarzy montowana w szafce we wnęce ściennej, wylewki Myjka Feather-Flo, niepełnosprawni

Otwory do montażu 4x

Włączony Otwory do montażu 4x

1/2” IPS Zasilanie Wyłączony

1/2” IPS Zasilanie Podłoga

Wyposażenie dodatkowe TWBSSH - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 95 l/min 9201 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 75 l/min 9201EF - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 26,5 l/min

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100033 7655WC

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Myjka do oczu i twarzy przechylana w dół

KOD 0100104 /7651

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Wydajność (l/min)

Zasilanie

Waga (kg)

0100104

7651

19

½”

3,15

Opis

Myjka laboratoryjna do oczu i twarzy w układzie przechylanym, chromowana i polerowana z wylewkami z plastiku ABS. Myjka jest uruchamiana poprzez przechylenie ramion wylewek w dół, co powoduje otwarcie zaworu kulowego o stabilnej pozycji otwartej. Podwójna opatentowana wylewka typu Feather-Flo z zielonego tworzywa ABS. Pokrywki głowic wylewek samoczynnie się otwierają pod wpływem ciśnienia wody. Wewnętrzne filtry piankowe chronią użytkownika przed zanieczyszczeniem wody. Są łatwo wyjmowane do czyszczenia i konserwacji. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w wyposażeniu standartowym Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie oczy i twarze ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w  odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania oczu i  twarzy, zainstalowane w  bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia do opłukiwania oczu i twarzy należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100104 7651

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Myjka do oczu i twarzy przechylana w dół

Wyposażenie dodatkowe TWBSSH - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 95 l/min 9201 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 75 l/min 9201EF - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 26,5 l/min

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100104 7651

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Myjka do oczu i twarzy, wąż zasilający, mocowana do ściany, wylewka Axion MSR

KOD 0100425/8901BAXION

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Wydajność

Zasilanie

Waga (kg)

0100425

8901BAXION

14

½”

2

Opis

Myjka do oczu i twarzy, mocowana do ściany z wężem zasilającym. Pojedyncza wylewka typu Feather-Flo. Uruchamiana przy pomocy ściskanej dźwigni ręcznej. Wąż zasilający o średnicy 20 mm i długości 245 cm. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie ludzie mogą być narażeni na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania ciała, zainstalowane w  bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia do opłukiwania oczu i  twarzy należy lokalizować w  miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100425 8901BAXION

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Myjka do oczu i twarzy, wąż zasilający, mocowana do ściany, wylewka Axion MSR

Mur

1/2’’ IPS Zasilanie

Wyposażenie dodatkowe TWBSEW - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 19 l/min 9201 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 75 l/min 9201EF - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 26,5 l/min

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100425 8901BAXION

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Myjka do oczu i twarzy, wąż zasilający, mocowana w blacie, wylewka Axion MSR

KOD100426/8903AXION

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Wydajność

Zasilanie

Waga (kg)

0100426

8903AXION

14

½”

2

Opis

Myjka do oczu i twarzy, mocowana w blacie z wężem zasilającym. Pojedyncza wylewka typu Axion. Uruchamiana przy pomocy ściskanej dźwigni ręcznej. Wąż zasilający o średnicy 20 mm i długości 245 cm. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Zgodna z normą EN151542.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie ludzie mogą być narażeni na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania ciała, zainstalowane w  bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia do opłukiwania oczu i  twarzy należy lokalizować w  miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl 100426 8903AXION

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Myjka do oczu i twarzy, wąż zasilający, mocowana w blacie, wylewka Axion MSR

Wyposażenie dodatkowe TWBSEW - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 19 l/min 9201 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 75 l/min 9201EF - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 26,5 l/min

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl 100426 8903AXION

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Myjka do oczu i twarzy, wąż zasilający, mocowana w blacie, podwójna wylewka Feather-Flo

KOD 0100083/8904

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Zasilanie

Waga (kg)

0100083

8904

½”

3

Opis

Myjka do oczu i twarzy, mocowana w blacie z wężem zasilającym. Podwójna wylewka typu Feather-Flo o strumieniu lekko opłukująca oczy i twarz, z głowicami skierowanymi pod kątem 45º. Uruchamiana przy pomocy ściskanej dźwigni ręcznej. Wąż zasilający o średnicy 20 mm i długości 245 cm. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie ludzie mogą być narażeni na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania ciała, zainstalowane w  bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia do opłukiwania oczu i  twarzy należy lokalizować w  miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100083 8904

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Myjka do oczu i twarzy, wąż zasilający, mocowana w blacie, podwójna wylewka Feather-Flo

1/2’’ IPS Zasilanie

Wyposażenie dodatkowe TWBSEW - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 19 l/min 9201 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 75 l/min 9201EF - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 26,5 l/min

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100083 8904

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Myjka do oczu i twarzy, wąż zasilający, mocowana do ściany, pojedyncza wylewka Feather-Flo

KOD 0100080/8901B

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Zasilanie

Waga (kg)

0100080

8901B

½”

1,8

Opis

Myjka do oczu i twarzy, mocowana do ściany z wężem zasilającym. Pojedyncza wylewka typu Feather-Flo. Uruchamiana przy pomocy ściskanej dźwigni ręcznej. Wąż zasilający o średnicy 20 mm i długości 245 cm. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie ludzie mogą być narażeni na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania ciała, zainstalowane w  bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia do opłukiwania oczu i  twarzy należy lokalizować w  miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100080 8901B

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Myjka do oczu i twarzy, wąż zasilający, mocowana do ściany, pojedyncza wylewka Feather-Flo

Mur

1/2’’ IPS Zasilanie

Wyposażenie dodatkowe TWBSEW - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 19 l/min 9201 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 75 l/min 9201EF - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 26,5 l/min

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100080 8901B

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Myjka do oczu i twarzy, wąż zasilający, mocowana w blacie, pojedyncza wylewka Feather-Flo

KOD 0100082/8903

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Zasilanie

Waga (kg)

0100082

8903

½”

2

Opis

Myjka do oczu i twarzy, mocowana do ściany z wężem zasilającym. Wylewka typu Feather-Flo. Uruchamiana przy pomocy ściskanej dźwigni ręcznej. Wąż zasilający o średnicy 20 mm i długości 245 cm. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie ludzie mogą być narażeni na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania ciała, zainstalowane w  bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia do opłukiwania oczu i  twarzy należy lokalizować w  miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100082 8903

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Myjka do oczu i twarzy, wąż zasilający, mocowana w blacie, pojedyncza wylewka Feather-Flo

1/2” IPS Zasilanie

Wyposażenie dodatkowe TWBSEW - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 19 l/min 9201 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 75 l/min 9201EF - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 26,5 l/min

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100082 8903

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Myjka do oczu i twarzy, wąż zasilający spiralny, mocowana do ściany, podwójna wylewka Feather-Flo

KOD 0100084/8905

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Zasilanie

Waga (kg)

0100084

8905

½”

2,4

Opis

Myjka do oczu i twarzy, mocowana do ściany z wężem zasilającym spiralnie zwijanym. Podwójna wylewka typu Feather-Flo o strumieniu lekko opłukująca oczy i twarz, z głowicami skierowanymi pod kątem 45º. Uruchamiana przy pomocy ściskanej dźwigni ręcznej. Wąż zasilający spiralnie zwinięty długości 365 cm. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie ludzie mogą być narażeni na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania ciała, zainstalowane w  bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia do opłukiwania oczu i  twarzy należy lokalizować w  miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100084 8905

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Myjka do oczu i twarzy, wąż zasilający spiralny, mocowana do ściany, podwójna wylewka Feather-Flo

Mur

1/2’’ IPS Zasilanie

Podłoga

Wyposażenie dodatkowe TWBSEW - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 19 l/min 9201 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 75 l/min 9201EF - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 26,5 l/min

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100084 8905

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Myjka do oczu i twarzy, wąż zasilający spiralny, mocowana do ściany, pojedyncza wylewka Feather-Flo

KOD 0100085/8908

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Zasilanie

Waga (kg)

0100085

8908

½”

2,4

Opis

Myjka do oczu i twarzy, mocowana do ściany z wężem zasilającym spiralnie zwijanym. Pojedyncza wylewka typu Feather-Flo pod kątem 45º. Uruchamiana przy pomocy ściskanej dźwigni ręcznej. Wąż zasilający spiralnie zwinięty długości 365 cm. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie ludzie mogą być narażeni na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania ciała, zainstalowane w  bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia do opłukiwania oczu i  twarzy należy lokalizować w  miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100085 8908

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Myjka do oczu i twarzy, wąż zasilający spiralny, mocowana do ściany, pojedyncza wylewka Feather-Flo

Mur

Zasilanie 1/2’’ IPS

Wyposażenie dodatkowe TWBSEW - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 19 l/min 9201 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 75 l/min 9201EF - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 26,5 l/min

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100085 8908

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 do oczu, mocowana na kranie Myjka

KOD 0100102 / 6335

Opis

Myjka do oczu mocowana na kranie, wyposażona w dwie wylewki z otwierającymi się samoczynnie, pod wpływem wody, pokrywkami. Uruchamiana przy pomocy przycisku znajdującego się w środkowej części korpusu, między wylewkami. Zasilanie ½` lub ¼` przez zastosowanie dołączonego adaptera, co umożliwia połączenie z każdą wylewką kranu posiadającą gwint.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie oczy ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania oczu, zainstalowane w bezpośredniej bliskości stanowisk pracy.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100102 6335

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Urządzenie dekontaminacyjne, przejściowe

KOD 0100076/8560

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Zasilanie

Waga (kg)

0100076

8560

1”

124

Opis

Urządzenie dekontaminacyjne przejściowe posiada 22 szt. stożkowych tryskaczy, fabrycznie ustawionych nie regulowanych. Ścianki wykonane są z zielonego tworzywa ABS ze stabilizatorami UV, dzięki czemu nie zmienia koloru i nie kruszeje w kontakcie z substancjami alkalicznymi, roztworami soli, olejami, większością kwasów oraz światłem słonecznym. Uruchamianie odbywa się przy pomocy dźwigni ręcznej. Przeznaczone do miejsc o wysokim zagrożeniu. Całkowicie spłukuje ciało w kilka sekund. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Całkowicie spłukuje całe ciało w kilka sekund. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie ciała ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania ciała, zainstalowane w bezpośredniej bliskości stanowisk pracy.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100076 8560

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Urządzenie dekontaminacyjne, przejściowe

Wyposażenie dodatkowe TWBSSH - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 95 l/min 9202 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 151 l/min 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100076 8560

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Urządzenie dekontaminacyjne, ścienne

KOD 0100077/8590

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Zasilanie

Waga (kg)

0100077

8590

1”

45

Opis

Urządzenie dekontaminacyjne ścienne posiada 12 szt. stożkowych tryskaczy, fabrycznie ustawionych nie regulowanych. Uruchamianie odbywa się przy pomocy dźwigni ręcznej. Przeznaczone do miejsc o wysokim zagrożeniu. Całkowicie spłukuje ciało w kilka sekund. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Całkowicie spłukuje całe ciało w kilka sekund. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie ciała ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania ciała, zainstalowane w bezpośredniej bliskości stanowisk pracy.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100077 8590

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Urządzenie dekontaminacyjne, ścienne

Wyposażenie dodatkowe TWBSSH - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 95 l/min 9202 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 151 l/min 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100077 8590

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Urządzenie dekontaminacyjne - kabina z myjką do oczu i twarzy niepełnosprawni

KOD 0100078/8600WC

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Zasilanie

Odpływ

Waga (kg)

0100078

8600WC

1”

3”

212,5

Opis

Urządzenie dekontaminacyjne w wersji dla osób niepełnosprawnych - kabina z myjką do oczu i twarzy oraz 7 szt. stożkowych tryskaczy. Wylewki Feather-Flo o strumieniu opłukującym oczy i twarz. Tryskacze rozmieszczone po 3 szt. z każdej strony, 1 szt. nad głową, fabrycznie ustawione nie regulowane. Oba elementy uruchamiane są jednocześnie przez obciążenie płyty naciskowej. Kabina wykonana z z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym. Przeznaczone do miejsc o wysokim zagrożeniu. Całkowicie spłukuje ciało w kilka sekund. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie ciała ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania ciała, zainstalowane w bezpośredniej bliskości stanowisk pracy.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100078 8600WC

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Urządzenie dekontaminacyjne - kabina z myjką do oczu i twarzy niepełnosprawni

Wyposażenie dodatkowe TWBSSH - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 95 l/min 9202 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 151 l/min 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100078 8600WC

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Urządzenie dekontaminacyjne - kabina z myjką do oczu i twarzy, natrysk awaryjny, niepełnosprawni

KOD 0100079/8605WC

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Zasilanie

Odpływ

Waga (kg)

0100079

8605WC

1”

3”

194

Opis

Urządzenie dekontaminacyjne w wersji dla osób niepełnosprawnych - kabina z myjką do oczu i twarzy, wylewki Feather-Flo o strumieniu opłukującym oczy i twarz oraz natryskiem (prysznicem) bezpieczeństwa, wylewka z ABS ze stabilizatorami UV, dzięki czemu nie zmienia koloru i nie kruszeje w kontakcie z substancjami alkalicznymi, roztworami soli, olejami, większością kwasów oraz światłem słonecznym. Oba elementy są uruchamiane niezależnie przy pomocy dźwigni ręcznej. Konstrukcja urządzenia zapewnia stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Kabina wykonana z z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym. Przeznaczone do instalowania na płasko z podłogą dla ułatwienia dostępu osobom na wózkach inwalidzkich oraz do miejsc gdzie nadmiar rozlanej wody może spowodować szkody. Całkowicie spłukuje ciało w kilka sekund. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie ciała ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania ciała, zainstalowane w bezpośredniej bliskości stanowisk pracy.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100079 8605WC

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Urządzenie dekontaminacyjne - kabina z myjką do oczu i twarzy, natrysk awaryjny, niepełnosprawni

Wyposażenie dodatkowe TWBSSH - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 95 l/min 9202 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 151 l/min 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100079 8605WC

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Urządzenie mrozoodporne - myjka do oczu i twarzy, wylewka Feather-Flo, natrysk awaryjny, wylewka ABS

KOD 0100113/8365EWFP

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

0100113

8365EWFP

Wydajność (l/min) myjka - 19 l natrysk- 76 l

Zasilanie

Waga (kg)

1¼”

25

Opis

Urządzenie łączone mrozoodporne - myjka do oczu i twarzy, bez misy. Wylewki Feather-Flo o strumieniu opłukującym oczy i twarz, uruchamiane przy pomocy dźwigni ręcznej jednocześnie z natryskiem. Natrysk (prysznic) bezpieczeństwa uruchamiany przy pomocy dźwigni ręcznej jednocześnie z myjką do oczu i twarzy. Wylewka ABS. Specjalne zawory spuszczają wodę z urządzenia po zakończeniu używania, dla ochrony przed zamarznięciem. Zawory zasilające oraz spustowe znajdują się poniżej poziomu przemarzania. Dostępne trzy głębokości zakopania: 61 cm, 107 cm, 168 cm. Dostarczane w podstawowym zabezpieczeniu antykorozyjnym koloru zielonego. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Specjalna konstrukcja myjki zapewnia ochronę przed zamarznięciem. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie oczy, twarze lub ciała ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania oczu, twarzy i ciała, zainstalowane w bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia awaryjne do opłukiwania oczu, twarzy i ciała należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100113 8365EWFP

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Urządzenie mrozoodporne - myjka do oczu i twarzy, wylewka Feather-Flo, natrysk awaryjny, wylewka ABS

Wyposażenie dodatkowe TWBSSH - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 95 l/min 9202 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 151 l/min 9020 - Znak informacyjny trójstronny - urządzenie awaryjne łaczone 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny 8901RFK –Prysznic ręczny do ciała z wężem i wylewką typu Feather-Flo z tworzywa ABS

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100113 8365EWFP

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Myjka do oczu, mrozoodporna, misa SN, wylewki Soft-Flo, mocowana do ściany

KOD 0100022 /7433FP

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Wydajność (l/min)

Zasilanie

Odpływ

Waga (kg)

0100022

7433FP

9

½”

1¼”

5,1

Opis

Myjka do oczu, mocowana do ściany z rurką odpływową w wykonaniu mrozoodpornym. Podwójnie opatentowana wylewka typu Soft-Flo o strumieniu opłukującym oczy. Misa myjki wykonana jest ze stali nierdzewnej o jasnym wykończeniu zewnętrznym. Myjka uruchamiana przy pomocy dźwigni ręcznej. Posiada urządzenie kompensacji ciśnienia zapewniające stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Specjalna konstrukcja myjki zapewnia ochronę przed zamarznięciem. Wyposażona w filtr sitowy usuwający zanieczyszczenie z wody. Dostępna w wersji z syfonem lub rurką odpływową. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca na zewnątrz, gdzie oczy i twarze ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania oczu i  twarzy, zainstalowane w  bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia do opłukiwania oczu i twarzy należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100022 7433FP

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Myjka do oczu, mrozoodporna, misa SN, wylewki Soft-Flo, mocowana do ściany

Mur

1-1/4” IPS Odpływ

1/2” IPS Zasilanie

Wyposażenie dodatkowe TWBSEW - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 19 l/min 9201 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 75 l/min 9201EF - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 26,5 l/min 9022 - Znak informacyjny trójstronny - myjka do oczu 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny SP220W – Zespół sterujący montowany do ściany, do nożnego uruchamiania myjki

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100022 7433FP

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Natrysk awaryjny, mrozoodporny, wylewka ABS, mocowany do ściany

KOD 0100041 /8111FP

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Wydajność (l/min)

Zasilanie

Waga (kg)

0100041

8111FP

76

1”

3,1

Opis

Natrysk (prysznic) bezpieczeństwa, mocowany do ściany w wykonaniu mrozoodpornym. Wylewka wykonana z zielonego tworzywa ABS ze stabilizatorami UV, dzięki czemu nie zmienia koloru i nie kruszeje w kontakcie z substancjami alkalicznymi, roztworami soli, olejami, większością kwasów oraz światłem słonecznym. Uruchamiany przy pomocy dźwigni ręcznej, zapewnia stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Specjalna konstrukcja natrysku zapewnia ochronę przed zamarznięciem. Dostarczany w podstawowym zabezpieczeniu antykorozyjnym koloru zielonego. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie ludzie mogą być narażeni na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania ciała, zainstalowane w bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia awaryjne do opłukiwania ciała należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100041 8111FP

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Natrysk awaryjny, mrozoodporny, wylewka ABS, mocowany do ściany

Ściana

Podłoga

1” IPS F Zasilanie

Wyposażenie dodatkowe TWBSEW - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 19 l/min 9201 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 75 l/min 9201EF - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 26,5 l/min 9022 - Znak informacyjny trójstronny - myjka do oczu 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny SP220W – Zespół sterujący montowany do ściany, do nożnego uruchamiania myjki

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100041 8111FP

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Urządzenie łączone mrozoodporne - myjka do oczu, wylewka Soft-Flo, misa SN, natrysk awaryjny, wylewka ABS

KOD 0100060/8300FP

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

0100060

8300FP

Wydajność (l/min) myjka - 19 l natrysk- 76 l

Zasilanie

Odpływ Waga (kg)

1¼” natrysk, 1¼” ¾” myjka

34

Opis

Urządzenie łączone mrozoodporne myjka do oczu. Misa ze stali nierdzewnej o jasnym wykończeniu zewnętrznym. Wylewki Soft-Flo o strumieniu opłukującym oczy. Uruchamiane przy pomocy dźwigni ręcznej lub nożnej, natrysk (prysznic) bezpieczeństwa uruchamiany przy pomocy dźwigni ręcznej. Wylewka z zielonego tworzywa ABS ze stabilizatorami UV, dzięki czemu nie zmienia koloru i nie kruszeje w kontakcie z substancjami alkalicznymi, roztworami soli, olejami, większością kwasów oraz światłem słonecznym. Specjalne zawory spuszczają wodę z urządzenia po zakończeniu używania, dla ochrony przed zamarznięciem. Zawory zasilające oraz spustowe znajdują się poniżej poziomu przemarzania. Dostępne trzy głębokości zakopania: 61 cm, 107 cm, 168 cm. Dostarczane w podstawowym zabezpieczeniu antykorozyjnym koloru zielonego. Konstrukcja urządzenia zapewnia stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Dostarczane w podstawowym zabezpieczeniu antykorozyjnym koloru zielonego. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Specjalna konstrukcja myjki zapewnia ochronę przed zamarznięciem. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie oczy, twarze lub ciała ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania oczu, twarzy i ciała, zainstalowane w bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia awaryjne do opłukiwania oczu, twarzy i ciała należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

KOD 0100060 8300FP

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Urządzenie łączone mrozoodporne - myjka do oczu, wylewka Soft-Flo, misa SN, natrysk awaryjny, wylewka ABS

Wyposażenie dodatkowe TWBSSH - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 95 l/min 9202 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 151 l/min 9020 - Znak informacyjny trójstronny - urządzenie awaryjne łaczone 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny 8901RFK –Prysznic ręczny do ciała z wężem i wylewką typu Feather-Flo z tworzywa ABS

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100060 8300FP

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Urządzenie łączone, mrozoodporne z ogrzewaniem kablowym - myjka do oczu i twarzy, natrysk awaryjny

KOD 0100067/8317CTFPB

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

0100067

8317CTFPB

0100065

8317CTFPEx

0100066

8317CTFPT

Wydajność (l/min) myjka - 19 l natrysk- 76 l myjka - 19 l natrysk- 76 l myjka - 19 l natrysk- 76 l

Zasilanie

Waga (kg)

1¼”

47

1¼”

47

1¼”

47

Typ zasilanie dolne wykonanie Ex ATEX zasilanie górne

Opis

Urządzenie łączone mrozoodporne - myjka do oczu i twarzy bez misy. Podwojnie opatentowana wylewka typu Feather- Flo o strumieniu lekko opłukujacym oczy i twarz. Uruchamiane przy pomocy dźwigni ręcznej, wyposażone w filtr sitowy usuwający zanieczyszczenie z wody. Natrysk (prysznic) bezpieczeństwa uruchamiany przy pomocy dźwigni ręcznej. Wylewka z zielonego tworzywa ABS ze stabilizatorami UV, dzięki czemu nie zmienia koloru i nie kruszeje w kontakcie z substancjami alkalicznymi, roztworami soli, olejami, większością kwasów oraz światłem słonecznym. Konstrukcja urządzenia zapewnia stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Dostarczane w podstawowym zabezpieczeniu antykorozyjnym koloru zielonego. Urządzenie gotowe do instalacji z ogrzewaniem kablowym i zasilaniem dolnym. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie oczy, twarze lub ciała ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania oczu, twarzy i ciała, zainstalowane w bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia awaryjne do opłukiwania oczu, twarzy i ciała należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

KOD 0100067 8317CTFPB

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Urządzenie łączone, mrozoodporne z ogrzewaniem kablowym - myjka do oczu i twarzy, natrysk awaryjny

Wyposażenie dodatkowe TWBSSH - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 95 l/min 9202 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 151 l/min 9020 - Znak informacyjny trójstronny - urządzenie awaryjne łaczone 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny 8901RFK –Prysznic ręczny do ciała z wężem i wylewką typu Feather-Flo z tworzywa ABS

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100067 8317CTFPB

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Urządzenie łączone, mrozoodporne z ogrzewaniem kablowym (natrysk) myjka do oczu i twarzy, natrysk awaryjny

KOD 0100068/8319CTFP

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

0100068

8319CTFP

0100069

8319CTFPEx

Wydajność (l/min) myjka - 19 l natrysk- 76 l myjka - 19 l natrysk- 76 l

Wykonanie

Zasilanie

Waga (kg)

stal nierdzewna

1¼”

42

wykonanie EX

1¼”

45

Opis

Urządzenie łączone mrozoodporne - myjka do oczu i twarzy bez misy. Podwojnie opatentowana wylewka typu Frather Flo o strumieniu lekko opłukujacym oczy i twarz. Uruchamiane przy pomocy dźwigni ręcznej, wyposażone w filtr sitowy usuwający zanieczyszczenie z wody. Natrysk (prysznic) bezpieczeństwa uruchamiany przy pomocy dźwigni ręcznej. Wylewka z zielonego tworzywa ABS ze stabilizatorami UV, dzięki czemu nie zmienia koloru i nie kruszeje w kontakcie z substancjami alkalicznymi, roztworami soli, olejami, większością kwasów oraz światłem słonecznym. Konstrukcja urządzenia zapewnia stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6. Urządzenie całkowicie zmontowane gotowe do instalacji z ogrzewaniem kablowym (natrysk) i zasilaniem od dołu lub góry. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Zgodna z normą EN15154-2.

Zastosowania

Wszelkie miejsca, gdzie oczy, twarze lub ciała ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania oczu, twarzy i ciała, zainstalowane w bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Urządzenia awaryjne do opłukiwania oczu, twarzy i ciała należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.

Gwarancja / Opieka pogwarancyjna

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100068 8319CTFP

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Urządzenia awaryjne Pantone 423 Urządzenie łączone, mrozoodporne z ogrzewaniem kablowym (natrysk) myjka do oczu i twarzy, natrysk awaryjny

Wyposażenie dodatkowe TWBSSH - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 95 l/min 9202 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 151 l/min 9020 - Znak informacyjny trójstronny - urządzenie awaryjne łaczone 9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny 8901RFK –Prysznic ręczny do ciała z wężem i wylewką typu Feather-Flo z tworzywa ABS

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 0100068 8319CTFP

str. 2/2


KATALOG PRODUKTOWY EDYCJA 20I0

Pantone 187

OCHRONY INDYWIDUALNE Pantone 423


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Ochrony Indywidualne Pantone 423 Półmaska ochronna Profile²

KOD 1400001 /6032072

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Rozmiar

Norme

1400001 1400002 1400003

6032072

S

EN140, znak CE

6032071

M/L

EN140, znak CE

6032070

L

EN140, znak CE

Opis

Część twarzowa wykonana z bezwonnego, lekkiego TPE (termoplastycznego elastomeru), dzięki czemu jest niezwykle miękka i wygodna do stosowania nawet przy długim czasie pracy. Duża średnica zaworów sprawia, że opory oddychania są bardzo niskie, co znacznie zmniejsza zmęczenie użytkownika. Półmaska nie powoduje podrażnień ani alergicznych reakcji skóry, ponieważ nie zawiera lateksu ani silikonu. Uprząż i sprzączki wygodnie przylegają do głowy nie powodując uczucia ucisku. Paski na głowę i szyję łatwo się nakłada i reguluje. Przezroczysta część twarzowa pozwala na łatwe stwierdzenie, czy maska wymaga czyszczenia. Umieszczona w środkowej części membrana umożliwia porozumiewanie. Kielichowy kształt pod brodą odprowadza pot z twarzy. Niski profil i filtry umieszczone z boku zapewniają równowagę i pełne pole widzenia. Każdy filtr PRO² jest wyposażony w pokrywę stanowiącą filtr wstępny chroniący przed iskrami, odpryskami i zanieczyszczeniami. Pokrywa dodatkowo przedłuża żywotność filtrów. Prosty mechanizm mocowania filtrów umożliwia szybkie podłączenie do półmaski. Dostępna pełna gama filtrów.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1400001 6032072

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 Tabela doboru filtrów PRO2 Pantone 423

Kolor

Zabezpiecza i chroni przed

Numer artykułu

Kod produktu

PRO² P3 (2)

stałe i płynne cząstki niebezpieczne oraz radioaktywne, mikroorganizmy np: bakterie i wirusy. Przeznaczony do wielokrotnego użytku. Opakowanie 2 szt., norma EN143, EN14387, znak CE.

6053070

1400008

PRO² A1 (2)

gazy i pary związków organicznych z punktem wrzenia powyżej 65°C (klasa 1). Przeznaczony do wielokrotnego użytku. Opakowanie 2 szt., norma EN143, EN14387, znak CE.

6044070

1400009

PRO² A2 (2)

gazy i pary związków organicznych z punktem wrzenia powyżej 65°C (klasa 1 - dłuższy czas użytkowania). Przeznaczony do wielokrotnego użytku. Opakowanie 2 szt., norma EN143, EN14387, znak CE.

6044071

1400010

PRO² A1B1E1 (2)

gazy i pary związków organicznych, nieorganicznych i kwasowych. Przeznaczony do wielokrotnego użytku. Opakowanie 2 szt., norma EN143, EN14387, znak CE.

6044072

1400011

PRO² A1B1E1K1 (2)

gazy i pary związków organicznych, nieorganicznych i kwasowych oraz amoniak. Przeznaczony do wielokrotnego użytku. Opakowanie 2 szt., norma EN143, EN14387, znak CE.

6044073

1400012

PRO² A1P3 (2)

gazy i pary związków organicznych z punktem wrzenia powyżej 65ºC (klasa 1) a także stałe i płynne cząstki niebezpieczne oraz radioaktywne, mikroorganizmy np: bakterie i wirusy. Przeznaczony do wielokrotnego użytku. Opakowanie 2 szt., norma EN143, EN14387, znak CE.

6044080

1400013

PRO² A2P3 (2)

gazy i pary związków organicznych z punktem wrzenia powyżej 65ºC (klasa 1 - dłuższy czas użytkowania) a także stałe i płynne cząstki niebezpieczne oraz radioaktywne, mikroorganizmy 6044081 np: bakterie i wirusy. Przeznaczony do wielokrotnego użytku. Opakowanie 2 szt., norma EN143, EN14387, znak CE.

1400014

PRO² A1B1E1P3 (2)

gazy i pary związków organicznych, nieorganicznych i kwasowych a także stałe i płynne cząstki niebezpieczne oraz radioaktywne, mikroorganizmy np: bakterie i wirusy. Przeznaczony do wielokrotnego użytku. Opakowanie 2 szt., norma EN143, EN14387, znak CE.

6044082

1400015

PRO² A1B1E1K1P3 (2)

gazy i pary związków organicznych, nieorganicznych i kwasowych, amoniaku a także stałe i płynne cząstki niebezpieczne oraz radioaktywne, mikroorganizmy np: bakterie 6044083 i wirusy. Przeznaczony do wielokrotnego użytku. Opakowanie 2 szt., norma EN143, EN14387, znak CE.

1400016

Nazwa

Filtr przeciwpyłowy

Pochłaniacze

Filtropochłaniacze

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1400001 6032072

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Ochrony Indywidualne Pantone 423 Półmaska ochronna Profile², 2 flitry PRO²

KOD 1400021 / 6032170

KOD 1400030 /5032193

KOD 1400033 / 5032190

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu Filtry

Rozmiar

1400021 1400022 1400023 1400027 1400028 1400029 1400024 1400025 1400026 1400030 1400031 1400032 1400033 1400034 1400035

6032170

2*PRO² P3

S

6032173

2*PRO² P3

M/L

6032176

2*PRO² P3

L

6032172

2*PRO² ABEK1P3 S

6032175

2*PRO² ABEK1P3 M/L

6032178

2*PRO² ABEK1P3 L

6032181

2*PRO² A2P3

S

6032184

2*PRO² A2P3

M/L

6032187

2*PRO² A2P3

L

5032193

2*PRO² P3

S

5032194

2*PRO² P3

M/L

5032195

2*PRO² P3

L

5032190

2*PRO² A2P3

S

5032191

2*PRO² A2P3

M/L

5032192

2*PRO² A2P3

L

Norma

EN140, EN143, znak CE

EN140, EN14387, znak CE

EN140, EN14387, znak CE

EN140, EN143, znak CE

EN140, EN14387, znak CE

Opis

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl

Półmaska Profile² z filtrami w komplecie. Część twarzowa wykonana z bezwonnego, lekkiego TPE (termoplastycznego elastomeru), dzięki czemu jest niezwykle miękka i wygodna do stosowania nawet przy długim czasie pracy. Duża średnica zaworów sprawia, że opory oddychania są bardzo niskie, co znacznie zmniejsza zmęczenie użytkownika. Półmaska nie powoduje podrażnień ani alergicznych reakcji skóry, ponieważ nie zawiera lateksu ani silikonu. Uprząż i sprzączki wygodnie przylegają do głowy nie powodując uczucia ucisku. Paski na głowę i szyję łatwo się nakłada i reguluje. Przezroczysta część twarzowa pozwala na łatwe stwierdzenie, czy maska wymaga czyszczenia. Umieszczona w środkowej części membrana umożliwia porozumiewanie. Kielichowy kształt pod brodą odprowadza pot z twarzy. Niski profil i filtry umieszczone z boku zapewniają równowagę i pełne pole widzenia. Każdy filtr PRO² jest wyposażony w pokrywę stanowiącą filtr wstępny chroniący przed iskrami, odpryskami i zanieczyszczeniami i dodatkowo przedłużający żywotność filtrów. Prosty mechanizm mocowania filtrów umożliwia szybkie podłączenie do półmaski.

KOD 1400021 6032170

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Ochrony Indywidualne Pantone 423 Półmaska ochronna Profile², kaptur, Lite Hood Ready-Pak

KOD 1400471 /5032120

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Typ

Rozmiar

1400471 1400472 1400473 1400474 1400475 1400476 1400477 1400478 1400479

5032120

2*PRO² P3

S

5032121

2*PRO² P3

M/L

5032122

2*PRO² P3

L

5032123

2*PRO² A2P3

S

5032124

2*PRO² A2P3

M/L

5032125

2*PRO² A2P3

L

5032126

2*PRO² ABEK1P3

S

5032127

2*PRO² A2P3

M/L

5032128

2*PRO² A2P3

L

Norma EN140, EN143, znak CE

EN140, EN14387, znak CE

EN140, EN14387, znak CE

Opis

TOPSERW

Półmaska Profile² z filtrami PRO² P3 oraz lekkim kapturem zamocowanym do maski w komplecie. Kaptur posiada przezroczysty wizjer z foli z włókna octanowego oraz miękką, dopasowującą się uszczelkę szyjną. Materiał kaptura zapewnia ochronę przed cząstkami stałymi oraz bryzgami płynów. Jest odporny na wiele substancji niebezpiecznych. Część twarzowa wykonana z bezwonnego, lekkiego TPE (termoplastycznego elastomeru), dzięki czemu jest niezwykle miękka i wygodna do stosowania nawet przy długim czasie pracy. Duża średnica zaworów sprawia, że opory oddychania są bardzo niskie, co znacznie zmniejsza zmęczenie użytkownika. Półmaska nie powoduje podrażnień ani alergicznych reakcji skóry, ponieważ nie zawiera lateksu ani silikonu. Uprząż i sprzączki wygodnie przylegają do głowy nie powodując uczucia ucisku. Paski na głowę i szyję łatwo się nakłada i reguluje. Przezroczysta część twarzowa pozwala na łatwe stwierdzenie, czy maska wymaga czyszczenia. Umieszczona w środkowej części membrana umożliwia porozumiewanie. Kielichowy kształt pod brodą odprowadza pot z twarzy. Niski profil i filtry umieszczone z boku zapewniają równowagę i pełne pole widzenia. Każdy filtr PRO² jest wyposażony w pokrywę stanowiącą filtr wstępny chroniący przed iskrami, odpryskami i zanieczyszczeniami i dodatkowo przedłużający żywotność filtrów. Prosty mechanizm mocowania filtrów umożliwia szybkie podłączenie do półmaski. Lekki kaptur w kolorze żółtym.

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1400471 5032120

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Ochrony Indywidualne Pantone 423 ochronna całotwarzowa Promask², Maska rozmiar standard

KOD 1400006 /5012890

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu Numer artykułu

Opis

Norma

1400006

Maska ochronna całotwarzowa Promask2, rozmiar standard

EN136, znak CE

5012890

Opis

Wykonana z szarego, miękkiego i elastycznego silikonu, doskonale wyważona. Małe wymiary oraz ścisłe przyleganie czynią ją szczególnie przydatną do pracy w miejscach ciasnych o utrudnionym dostępie. Posiada bardzo wygodną krawędź uszczelniającą o przekroju T, która zapewnia dokładne uszczelnienie minimalizując uczucie nacisku na twarz. Wewnętrzny obieg powietrza zabezpiecza wizjer przed zaparowywaniem oraz umożliwia szybkie i skuteczne odprowadzanie CO2, co zmniejsza zmęczenie użytkownika, nawet przy długotrwałym noszeniu. Wyposażona w szeroki, panoramiczny wizjer, zapewniający maksymalne pole widzenia oraz mebranę głosową ułatwiającą komunikowanie się z otoczeniem. Filtry umieszczone z boku gwarantują równowagę i pełne pole widzenia. Każdy filtr PRO² jest wyposażony w pokrywę stanowiącą filtr wstępny chroniący przed iskrami, odpryskami i zanieczyszczeniami. Pokrywa dodatkowo przedłuża żywotność filtrów. Prosty mechanizm mocowania filtrów umożliwia szybkie podłączenie do maski. Dostępna pełna gama filtrów. Rozmiar standardowy, filtry 2*PRO², norma EN136, znak CE.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1400006 5012890

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 Tabela doboru filtrów PRO2 Pantone 423

Kolor

Zabezpiecza i chroni przed

Numer artykułu

Kod produktu

PRO² P3 (2)

stałe i płynne cząstki niebezpieczne oraz radioaktywne, mikroorganizmy np: bakterie i wirusy. Przeznaczony do wielokrotnego użytku. Opakowanie 2 szt., norma EN143, EN14387, znak CE.

6053070

1400008

PRO² A1 (2)

gazy i pary związków organicznych z punktem wrzenia powyżej 65°C (klasa 1). Przeznaczony do wielokrotnego użytku. Opakowanie 2 szt., norma EN143, EN14387, znak CE.

6044070

1400009

PRO² A2 (2)

gazy i pary związków organicznych z punktem wrzenia powyżej 65°C (klasa 1 - dłuższy czas użytkowania). Przeznaczony do wielokrotnego użytku. Opakowanie 2 szt., norma EN143, EN14387, znak CE.

6044071

1400010

PRO² A1B1E1 (2)

gazy i pary związków organicznych, nieorganicznych i kwasowych. Przeznaczony do wielokrotnego użytku. Opakowanie 2 szt., norma EN143, EN14387, znak CE.

6044072

1400011

PRO² A1B1E1K1 (2)

gazy i pary związków organicznych, nieorganicznych i kwasowych oraz amoniak. Przeznaczony do wielokrotnego użytku. Opakowanie 2 szt., norma EN143, EN14387, znak CE.

6044073

1400012

PRO² A1P3 (2)

gazy i pary związków organicznych z punktem wrzenia powyżej 65ºC (klasa 1) a także stałe i płynne cząstki niebezpieczne oraz radioaktywne, mikroorganizmy np: bakterie i wirusy. Przeznaczony do wielokrotnego użytku. Opakowanie 2 szt., norma EN143, EN14387, znak CE.

6044080

1400013

PRO² A2P3 (2)

gazy i pary związków organicznych z punktem wrzenia powyżej 65ºC (klasa 1 - dłuższy czas użytkowania) a także stałe i płynne cząstki niebezpieczne oraz radioaktywne, mikroorganizmy 6044081 np: bakterie i wirusy. Przeznaczony do wielokrotnego użytku. Opakowanie 2 szt., norma EN143, EN14387, znak CE.

1400014

PRO² A1B1E1P3 (2)

gazy i pary związków organicznych, nieorganicznych i kwasowych a także stałe i płynne cząstki niebezpieczne oraz radioaktywne, mikroorganizmy np: bakterie i wirusy. Przeznaczony do wielokrotnego użytku. Opakowanie 2 szt., norma EN143, EN14387, znak CE.

6044082

1400015

PRO² A1B1E1K1P3 (2)

gazy i pary związków organicznych, nieorganicznych i kwasowych, amoniaku a także stałe i płynne cząstki niebezpieczne oraz radioaktywne, mikroorganizmy np: bakterie 6044083 i wirusy. Przeznaczony do wielokrotnego użytku. Opakowanie 2 szt., norma EN143, EN14387, znak CE.

1400016

Nazwa

Filtr przeciwpyłowy

Pochłaniacze

Filtropochłaniacze

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1400006 5012890

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Ochrony Indywidualne Pantone 423 Półmaska ochronna Profile 40

KOD 1400036 /2016145

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Typ

Norma

1400036 1400037

2016145

M/L

EN140, znak CE

2016147

S/M

EN140, znak CE

Opis

Przystosowane do stosowania z jednym filtrem ze złączem gwintowym 40 mm PRO2000 o wadze 300 g lub mniejszej. Część twarzowa wykonana z trwałego, ciekłego kauczuku silikonowego LSR. Posiada przesuwne, ułatwiające szybkie zakładanie paski mocujące. Szeroka krawędź uszczelniająca ułatwia skuteczne i komfortowe dopasowanie półmaski do twarzy. Harmonijkowe fałdy w części nad nosem oraz pod brodą absorbują ruchy i zabezpieczają przed utratą szczelności w trakcie użytkowania. Norma EN140, znak CE.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1400036 2016145

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 Tabela doboru filtrów PRO2000 Pantone 423

Kolor

Zabezpiecza i chroni przed:

Waga Numer (g) artykułu

Kod produktu

Filtr przeciwpyłowy PRO2000 PF10 P3

cząstki substancji stałych i płynych, cząstki substancji toksycznych oraz radioaktywnych, mikroorganizmy np: bakterie i wirusy.

90

EC251R

1400038

Pochłaniacz PRO2000 GF22 A2

gazy i pary organiczne, np. rozpuszczalniki o punkcie wrzenia powyżej 65°C

190

EC200R

1400039

Pochłaniacz PRO2000 GF22 B2

gazy i pary nieorganiczne, np. chlor, siarkowodór, cyjanowodór, fluor, chlorocyjan, fosgen

195

EC201R

1400040

Pochłaniacz PRO2000 GF22 K2

amoniak i organiczne pochodne amoniaku.

255

EC203R

1400042

Pochłaniacz PRO2000 GF32 A2B2E2K2

organiczne, nieorganiczne oraz kwaśne gazy i amoniak oraz organiczne pochodne amoniaku

320

EC213R

1400065

268

EC219R

1400043

230

EC220R

1400044

265

EC221R

1400045

370

EC222R

1400067

Nazwa

Filtr przeciwpyłowy

Pochłaniacze

Filtropochłaniacze Filtropochłaniacz PRO2000 GF32 AX Filtropochłaniacz PRO2000 CF22 A2P3 Filtropochłaniacz PRO2000 CF22 B2P3 Filtropochłaniacz PRO2000 CF32 E2P3

gazy i pary organiczne, np. rozpuszczalniki o punkcie wrzenia powyżej 65°C, cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, bakterie i wirusy gazy i pary organiczne, np. rozpuszczalniki o punkcie wrzenia powyżej 65°C, cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, bakterie i wirusy gazy i pary nieorganiczne, np. chlor, siarkowodór, cyjanowodór, fluor, chlorocyjan, fosgen, cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, bakterie i wirusy gazy i pary kwaśne np: dwutlenek siarki, fluorowodór, kwas mrówkowy, dwutlenek azotu, cząstki substancji stałych i płynych, cząstki substancji toksycznych oraz radioaktywnych, mikroorganizmy np: bakterie i wirusy

Filtropochłaniacz PRO2000 CF22 K2P3

amoniak i organiczne pochodne amoniaku, cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, bakterie i wirusy

300

EC223R

1400048

Filtropochłaniacz PRO2000 CF22 A2B2E1P3

gazy i pary nieorganiczne, cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, 270 bakterie i wirusy.

EC230R

1400047

Filtropochłaniacz PRO2000 CF32 A2B2E2K2P3

gazy i pary organiczne, gazy i pary kwaśne, amoniak i organiczne pochodne amoniaku, cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, bakterie i wirusy. Gazy i pary organiczne, gazy i pary kwaśne, amoniak i organiczne pochodne amoniaku, cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, bakterie i wirusy. Zredukowany otwór.

370

EC233R

1400068

370

NBC

1400071

Filtropochłaniacz CF32 A2B2E2K2-P3 Filtropochłaniacz PRO2000 CF32 AXP3

gazy i pary związków organicznych o punkcie wrzenia poniżej 65°C, cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki 310 substancji radioaktywnych i toksycznych, bakterie i wirusy.

EC239R

1400070

Filtropochłaniacz PRO2000 CF22 A1E1HgP3

gazy i pary organiczne, rtęć i związki rtęci, cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, bakterie i wirusy

EC238R

1400069

268

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1400036 2016145

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Ochrony Indywidualne Pantone 423 ochronna całotwarzowa Vision Maska

KOD 1400058 /RFF1000M/L

KOD 1400061 /RFF4000M/L

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Typ

Rozmiar

Norma

1400060 1400059 1400058 1400063 1400062 1400061

RFF1000S

gniazdo filtra centralne

S

EN136, znak CE

RFF1000M

gniazdo filtra centralne

M

EN136, znak CE

RFF1000M/L

gniazdo filtra centralne

M/L

EN136, znak CE

RFF4000S

gniazdo filtra boczne

S

EN136, znak CE.

RFF4000M

gniazdo filtra boczne

M

EN136, znak CE.

RFF4000M/L

gniazdo filtra boczne

M/L

EN136, znak CE.

Opis

Waga całkowita maski wynosi niewiele ponad 600 g a umieszczenie filtrów w dolnej części, blisko twarzy gwarantuje doskonałe jej wyważenie. Unikamy tym samym niepożądanego napięcia mięśni szyi, istotnie zwiększając komfort użytkownika. Wizjer odpowiednio uformowany, wykonany z  poliwęglanu odpornego na zarysowania oraz rozpuszczalniki stanowi pewną i  trwałą ochronę twarzy i  oczu. Jego kształt zapewnia nieograniczone (98%), bez zniekształceń optycznych, pole widzenia. Szeroki, odpowiednio uformowany pas uszczelniający wykonany kauczuku silikonowego (LRS), w kontakcie ze skórą pozostaje miękki i elastyczny zapewniając doskonałe przyleganie bez konieczności dociągania pasków mocujących. Materiał LRS nie wywołuje alergii oraz minimalizuje możliwość wystąpienia podrażnień skóry użytkownika. Dzięki półmasce wewnętrznej przepływ powietrza jest o dpowiednio ukierunkowany. Zapobiega to zaparowywaniu wizjera oraz ogranicza poziom występowania CO2. Matowe wykończenie półmaski wewnętrznej zapobiega powstawaniu odblasku na wewnętrznej stronie wizjera. Przystosowana do stosowania z  jednym filtrem ze złączem gwintowym 40 mm PRO2000.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1400058 RFF1000M/L

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 Tabela doboru filtrów PRO2000 Pantone 423

Kolor

Zabezpiecza i chroni przed:

Waga Numer g artykułu

Kod produktu

Filtr przeciwpyłowy PRO2000 PF10 P3

cząstki substancji stałych i płynych, cząstki substancji toksycznych oraz radioaktywnych, mikroorganizmy np: bakterie i wirusy.

90

EC251R

1400038

Pochłaniacz PRO2000 GF22 A2

gazy i pary organiczne, np. rozpuszczalniki o punkcie wrzenia powyżej 65°C

190

EC200R

1400039

Pochłaniacz PRO2000 GF22 B2

gazy i pary nieorganiczne, np. chlor, siarkowodór, cyjanowodór, fluor, chlorocyjan, fosgen

195

EC201R

1400040

Pochłaniacz PRO2000 GF22 K2

amoniak i organiczne pochodne amoniaku.

255

EC203R

1400042

Pochłaniacz PRO2000 GF32 A2B2E2K2

organiczne, nieorganiczne oraz kwaśne gazy i amoniak oraz organiczne pochodne amoniaku

320

EC213R

1400065

268

EC219R

1400043

230

EC220R

1400044

265

EC221R

1400045

370

EC222R

1400067

Nazwa

Filtr przeciwpyłowy

Pochłaniacze

Filtropochłaniacze Filtropochłaniacz PRO2000 GF32 AX Filtropochłaniacz PRO2000 CF22 A2P3 Filtropochłaniacz PRO2000 CF22 B2P3 Filtropochłaniacz PRO2000 CF32 E2P3

gazy i pary organiczne, np. rozpuszczalniki o punkcie wrzenia powyżej 65°C, cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, bakterie i wirusy gazy i pary organiczne, np. rozpuszczalniki o punkcie wrzenia powyżej 65°C, cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, bakterie i wirusy gazy i pary nieorganiczne, np. chlor, siarkowodór, cyjanowodór, fluor, chlorocyjan, fosgen, cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, bakterie i wirusy gazy i pary kwaśne np: dwutlenek siarki, fluorowodór, kwas mrówkowy, dwutlenek azotu, cząstki substancji stałych i płynych, cząstki substancji toksycznych oraz radioaktywnych, mikroorganizmy np: bakterie i wirusy

Filtropochłaniacz PRO2000 CF22 K2P3

amoniak i organiczne pochodne amoniaku, cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, bakterie i wirusy

300

EC223R

1400048

Filtropochłaniacz PRO2000 CF22 A2B2E1P3

gazy i pary nieorganiczne, cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, 270 bakterie i wirusy.

EC230R

1400047

Filtropochłaniacz PRO2000 CF32 A2B2E2K2P3

gazy i pary organiczne, gazy i pary kwaśne, amoniak i organiczne pochodne amoniaku, cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, bakterie i wirusy. Gazy i pary organiczne, gazy i pary kwaśne, amoniak i organiczne pochodne amoniaku, cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, bakterie i wirusy. Zredukowany otwór.

370

EC233R

1400068

370

NBC

1400071

Filtropochłaniacz CF32 A2B2E2K2-P3 Filtropochłaniacz PRO2000 CF32 AXP3

gazy i pary związków organicznych o punkcie wrzenia poniżej 65°C, cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki 310 substancji radioaktywnych i toksycznych, bakterie i wirusy.

EC239R

1400070

Filtropochłaniacz PRO2000 CF22 A1E1HgP3

gazy i pary organiczne, rtęć i związki rtęci, cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, bakterie i wirusy

EC238R

1400069

268

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1400058 RFF1000M/L

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Ochrony Indywidualne Pantoneprzeciwpyłowy 423 Filtr PRO2

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu Numer Opis artykułu

Norma

1400008 1400009 1400010 1400011 1400012 1400013 1400014 1400015 1400016

6053070 PRO² P3 (2)

EN143, EN14387

6044070 PRO² A1 (2)

EN143, EN14387

6044071 PRO² A2 (2)

EN143, EN14387

6044072 PRO² A1B1E1 (2)

EN143, EN14387

6044073 PRO² A1B1E1K1 (2)

EN143, EN14387

6044080 PRO² A1P3 (2)

EN143, EN14387

6044081 PRO² A2P3 (2)

EN143, EN14387

6044082 PRO² A1B1E1P3 (2)

EN143, EN14387

6044083 PRO² A1B1E1K1P3 (2)

EN143, EN14387

Opis

Wytwarzane według najnowocześniejszej technologii z materiałów najwyższej jakości. Zaopatrzone w unikatową osłonę ochronną ze skierowanymi ku tyłowi otworami wylotowymi. Osłona chroni materiał filtrujący przed bryzgami, iskrami, odpryskami i zanieczyszczeniami przyczyniając się do znacznego wydłużenia żywotność filtra. Filtry są wyposażony w złącze bagnetowe, które umożliwia szybkie podłączenie do półmasek oraz masek ochronnych.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1400008 6053070

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 Tabela doboru filtrów PRO2 Pantone 423

Kolor

Zabezpiecza i chroni przed

Numer artykułu

Kod produktu

PRO² P3 (2)

stałe i płynne cząstki niebezpieczne oraz radioaktywne, mikroorganizmy np: bakterie i wirusy. Przeznaczony do wielokrotnego użytku. Opakowanie 2 szt., norma EN143, EN14387, znak CE.

6053070

1400008

PRO² A1 (2)

gazy i pary związków organicznych z punktem wrzenia powyżej 65°C (klasa 1). Przeznaczony do wielokrotnego użytku. Opakowanie 2 szt., norma EN143, EN14387, znak CE.

6044070

1400009

PRO² A2 (2)

gazy i pary związków organicznych z punktem wrzenia powyżej 65°C (klasa 1 - dłuższy czas użytkowania). Przeznaczony do wielokrotnego użytku. Opakowanie 2 szt., norma EN143, EN14387, znak CE.

6044071

1400010

PRO² A1B1E1 (2)

gazy i pary związków organicznych, nieorganicznych i kwasowych. Przeznaczony do wielokrotnego użytku. Opakowanie 2 szt., norma EN143, EN14387, znak CE.

6044072

1400011

PRO² A1B1E1K1 (2)

gazy i pary związków organicznych, nieorganicznych i kwasowych oraz amoniak. Przeznaczony do wielokrotnego użytku. Opakowanie 2 szt., norma EN143, EN14387, znak CE.

6044073

1400012

PRO² A1P3 (2)

gazy i pary związków organicznych z punktem wrzenia powyżej 65ºC (klasa 1) a także stałe i płynne cząstki niebezpieczne oraz radioaktywne, mikroorganizmy np: bakterie i wirusy. Przeznaczony do wielokrotnego użytku. Opakowanie 2 szt., norma EN143, EN14387, znak CE.

6044080

1400013

PRO² A2P3 (2)

gazy i pary związków organicznych z punktem wrzenia powyżej 65ºC (klasa 1 - dłuższy czas użytkowania) a także stałe i płynne cząstki niebezpieczne oraz radioaktywne, mikroorganizmy 6044081 np: bakterie i wirusy. Przeznaczony do wielokrotnego użytku. Opakowanie 2 szt., norma EN143, EN14387, znak CE.

1400014

PRO² A1B1E1P3 (2)

gazy i pary związków organicznych, nieorganicznych i kwasowych a także stałe i płynne cząstki niebezpieczne oraz radioaktywne, mikroorganizmy np: bakterie i wirusy. Przeznaczony do wielokrotnego użytku. Opakowanie 2 szt., norma EN143, EN14387, znak CE.

6044082

1400015

PRO² A1B1E1K1P3 (2)

gazy i pary związków organicznych, nieorganicznych i kwasowych, amoniaku a także stałe i płynne cząstki niebezpieczne oraz radioaktywne, mikroorganizmy np: bakterie 6044083 i wirusy. Przeznaczony do wielokrotnego użytku. Opakowanie 2 szt., norma EN143, EN14387, znak CE.

1400016

Nazwa

Filtr przeciwpyłowy

Pochłaniacze

Filtropochłaniacze

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1400008 6053070

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Ochrony Indywidualne Pantoneprzeciwpyłowy 423 Filtr PRO2000

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

1400038 1400039 1400040 1400042 1400043 1400044 1400045 1400047 1400048 1400065 1400067 1400068 1400069 TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl

1400070

Numer Nazwa artykułu Filtr przeciwpyłowy PRO2000, typ PF10 EC251R P3, do maski Vision Pochłaniacz PRO2000, typ GF22 A2, do EC200R maski Vision Filtr przeciwpyłowy PRO2000, typ GF22 EC201R B2, do maski Vision Filtr przeciwpyłowy PRO2000, typ GF22 EC203R K2, do maski Vision Pochłaniacz PRO2000, typ GF32 AX, do EC219R maski Vision Filtropochłaniacz PRO2000, typ CF22 A2EC220R P3, do maski Vision Filtropochłaniacz PRO2000, typ CF22 B2EC221R P3, do maski Vision Filtropochłaniacz PRO2000, typ CF22 EC230R A2B2E1-P3, do maski Vision Filtropochłaniacz PRO2000, typ CF22 K2EC223R P3, do maski Vision Pochłaniacz PRO2000, typ GF32 EC213R A2B2E2K2, do maski Vision Filtropochłaniacz PRO2000, typ CF32 E2EC222R P3, do maski Vision Filtropochłaniacz PRO2000, typ CF32 EC233R A2B2E2K2-P3, do maski Vision Filtropochłaniacz PRO2000, typ CF22 EC238R A1E1Hg-P3, do maski Vision Filtropochłaniacz PRO2000, typ CF32 AXEC239R P3, do maski Vision

Norma EN143, waga 90 g, znak CE. EN14387:2004, waga 190 g, znak CE. EN14387:2004, waga 195 g, znak CE EN14387:2004, waga 255 g, znak CE EN14387:2004, waga 268 g, znak CE EN14387:2004, waga 230 g, znak CE EN14387:2004, waga 265 g, znak CE EN14387:2004, waga 270 g, znak CE EN14387:2004, waga 300 g, znak CE EN14387:2004, waga 320 g, znak CE EN14387:2004, waga 370 g, znak CE EN14387:2004, waga 370 g, znak CE EN14387:2004, waga 268 g, znak CE EN14387:2004, waga 268 g, znak CE

Opis

Wytwarzane według najnowocześniejszej technologii z materiałów najwyższej jakości. Zapewniają długotrwałe użytkowanie, a także niezawodność w najtrudniejszych zastosowaniach. Charakteryzują się małą masą oraz niewielkimi oporami przepływu. Przeznaczone do wielokrotnego użytku o dłuższym okresie użytkowania. Okres przechowywania 5 lat w stanie nierozpakowanym. KOD 1400038 EC251R

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 Tabela doboru filtrów PRO2000 Pantone 423

Kolor

Zabezpiecza i chroni przed:

Waga Numer (g) artykułu

Kod produktu

Filtr przeciwpyłowy PRO2000 PF10 P3

cząstki substancji stałych i płynych, cząstki substancji toksycznych oraz radioaktywnych, mikroorganizmy np: bakterie i wirusy.

90

EC251R

1400038

Pochłaniacz PRO2000 GF22 A2

gazy i pary organiczne, np. rozpuszczalniki o punkcie wrzenia powyżej 65°C

190

EC200R

1400039

Pochłaniacz PRO2000 GF22 B2

gazy i pary nieorganiczne, np. chlor, siarkowodór, cyjanowodór, fluor, chlorocyjan, fosgen

195

EC201R

1400040

Pochłaniacz PRO2000 GF22 K2

amoniak i organiczne pochodne amoniaku.

255

EC203R

1400042

Pochłaniacz PRO2000 GF32 A2B2E2K2

organiczne, nieorganiczne oraz kwaśne gazy i amoniak oraz organiczne pochodne amoniaku

320

EC213R

1400065

268

EC219R

1400043

230

EC220R

1400044

265

EC221R

1400045

370

EC222R

1400067

Nazwa

Filtr przeciwpyłowy

Pochłaniacze

Filtropochłaniacze Filtropochłaniacz PRO2000 GF32 AX Filtropochłaniacz PRO2000 CF22 A2P3 Filtropochłaniacz PRO2000 CF22 B2P3 Filtropochłaniacz PRO2000 CF32 E2P3

gazy i pary organiczne, np. rozpuszczalniki o punkcie wrzenia powyżej 65°C, cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, bakterie i wirusy gazy i pary organiczne, np. rozpuszczalniki o punkcie wrzenia powyżej 65°C, cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, bakterie i wirusy gazy i pary nieorganiczne, np. chlor, siarkowodór, cyjanowodór, fluor, chlorocyjan, fosgen, cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, bakterie i wirusy gazy i pary kwaśne np: dwutlenek siarki, fluorowodór, kwas mrówkowy, dwutlenek azotu, cząstki substancji stałych i płynych, cząstki substancji toksycznych oraz radioaktywnych, mikroorganizmy np: bakterie i wirusy

Filtropochłaniacz PRO2000 CF22 K2P3

amoniak i organiczne pochodne amoniaku, cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, bakterie i wirusy

300

EC223R

1400048

Filtropochłaniacz PRO2000 CF22 A2B2E1P3

gazy i pary nieorganiczne, cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, 270 bakterie i wirusy.

EC230R

1400047

Filtropochłaniacz PRO2000 CF32 A2B2E2K2P3

gazy i pary organiczne, gazy i pary kwaśne, amoniak i organiczne pochodne amoniaku, cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, bakterie i wirusy. Gazy i pary organiczne, gazy i pary kwaśne, amoniak i organiczne pochodne amoniaku, cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, bakterie i wirusy. Zredukowany otwór.

370

EC233R

1400068

370

NBC

1400071

Filtropochłaniacz CF32 A2B2E2K2-P3 Filtropochłaniacz PRO2000 CF32 AXP3

gazy i pary związków organicznych o punkcie wrzenia poniżej 65°C, cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki 310 substancji radioaktywnych i toksycznych, bakterie i wirusy.

EC239R

1400070

Filtropochłaniacz PRO2000 CF22 A1E1HgP3

gazy i pary organiczne, rtęć i związki rtęci, cząstki substancji stałych i płynnych, cząstki substancji radioaktywnych i toksycznych, bakterie i wirusy

EC238R

1400069

268

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1400038 EC251R

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Ochrony Indywidualne Pantone 423 powietrzny, ucieczkowy, 15 min, torba standardowa Aparat

KOD 1400452 /ELSA15B

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

1400452

ELSA15B

Norma Materiał EN 1146 , EC/686/86 ,SOLAS MED, Lloyd’s PCV Marine oraz Polskiego Rejestru Statków.

Opis

W skład aparatu wchodzi butla stalowa ze sprężonym powietrzem z zaworem redukcyjnym, przewód doprowadzający powietrze do kaptura oraz torba na aparat. Stały dopływ powietrza do kaptura (przez 15 min) jest uruchamiany automatycznie po otwarciu torby. W zaworze redukcyjnym znajduje się zawleczka, która jest połączona paskiem do pokrywy torby. Otwarcie torby powoduje wyrwanie zawleczki i uruchomienie przepływu powietrza. Unikalna budowa kaptura zapewnia najwyższy komfort użytkowania oraz znakomita widoczność we wszystkich kierunkach. Aparat posiada gwizdek ostrzegawczy sygnalizujący wyczerpanie się powietrza. Posiada oznaczenie CE za zgodność z normą EN 1146 oraz EC/686/86 a także dopuszczenie SOLAS MED, Lloyd’s Marine oraz Polskiego Rejestru Statków. Wszystkie aparaty powietrzne Sabre są produkowane zgodnie z certyfikatem ISO9001.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1400452 ELSA15B

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Ochrony Indywidualne Pantone 423 filtrowentylacyjny Tornado T-POWER, zespół nadmuchowo-flitrujący, Aparat pas biodrowy, tester przepływu

KOD 1400130 /T/Power

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

1400130

T/Power

Opis

Dzięki ergonomicznej konstrukcji Tornado noszone jest na pasku i stanowi lekki, kompaktowy i wygodny w użyciu zespół nadmuchowy. Antystatyczna, polipropylenowa obudowa umożliwia stosowanie w środowiskach niebezpiecznych, przy występowaniu potencjalnego zagrożenia; eksplozji gazu lub płynu. Stały przepływ powietrza jest elektronicznie kontrolowany. Ponadto blokowanie filtrów lub niski stan baterii jest automatycznie sygnalizowany poprzez sygnał dźwiękowy i ostrzegawczy. Dodatkowo charakteryzuje się systemem rozpoznającym typ używanego kaptura z funkcją bieżącego monitorowania i optymalizacji przepływu. Opcjonalnie możliwość doboru ładowarki i filtrów według indywidualnych potrzeb, w łatwy sposób można zainstalować gniazda pod dodatkowe filtry.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1400130 T/Power

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187kaptury i maski Dostępne

Kod produktu Pantone 423

1400111 1400112 1400115 1400113 1400114 1400514 1400116 1400125 1400126 1400127 1400129 1400121 1400122 1400118 1400119 1400120 1400123 1400117

Numer artykułu T1

Rozmiar M/L

T1

S/M

T3

M/L

T2

M/L

T2/AS

M/L

T2/SU

M/L

T4WM/2

M/L

PROCAP

M/L

PROCAP 3

M/L

PROCAP 5

M/L

PROCAP WELD

M/L

T8

M/L

T8

S/M

T7

M/L

T7

M

T7

S

T9

M/L

T5

M/L

Akcesoria Kod produktu 1400133 1400134 1400247 1400162 1400139 1400163 1400158 1400159 1400133 1400136 1400138 1400248 1400249

Numer artykułu Opis Tor/Batt/Lite Tor/Adapt T/AL/Filter Tor/WH5 Tor/WB/Comfort Weld/Cape TEWF3/11 TEWF4/913 Tor/Batt/Lite Tor/BC/SM/10 BAG/PPR Hose/PVC/3M Hose/PVC/10M

1400250

AFU300

1400251

AFU600

1400135

Tor/BC/SM

Lekka bateria NiMH, 8 godzinna. Element iskrobezpieczny. (Ładowanie tylko ładowarką TOR/BC/SM) Dodatkowe gniazda filtrów (para) Zapasowy filtr przeciwzapachowy Ognioodporny rękaw na wąż (opcyjnie) Wyściełany pas w wersji komfort z materiału odpornego na iskry/płomienie (jako opcja) Przeciwodpryskowa pelerynka 110 x 90mm filtr do spawania auto-przyciemniający się, stały stopień przyciemnienia 11 110 x 90mm filtr do spawania auto-przyciemniający się, zmienny stopień przyciemnienia 9-13 Lekka bateria NiMH, 8 godzinna. Element iskrobezpieczny. (Ładowanie tylko ładowarką TOR/BC/SM) Inteligentna ładowarka, 10 gniazdowa UK/Euro/Aus Podręczna torba - kolor czarny Wąż powietrzny, PVC, 3 metrowy, ze złączem CEN Wąż powietrzny, PVC, 10 metrowy, ze złączem CEN Jednostanowiskowy filtr linii powietrznej (trzy stopniowy) na stojaku z jednym złączem wyjściowym CEN dla przepływy filtrowanego powietrza ponad 300l/min. Dwustanowiskowy filtr linii powietrznej (trzy stopniowy) na stojaku z dwoma złączami wyjściowymi CEN dla przepływy filtrowanego powietrza ponad 600l/min. Inteligentna ładowarka UK/Euro/Aus

T4

T5

PROCAP

PROCAP WELD

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

T-25, T-25/CS

T3

T9

T2/AS

T8

T-2, T-2/ SU

EN12941 – Dotyczy ochrony dróg oddechowych EN12942 – Dotyczy ochrony dróg oddechowych EN14594 – Dotyczy ochrony dróg oddechowych EN166 – Oczu EN175 – Przy spawaniu EN397 – Głowy EN352-3 – Słuchu (w opcji)

T1

Przeznaczenie

T7

NORMY I ZASTOSOWANIE

✔ ✔ ✔

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1400130 T/Power

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Ochrony Indywidualne Pantone 423 zasilany linią powietrzną Tornado T-A-LINE, liniowy regulator Aparat przepływu, pas biodrowy

KOD 1400246 /T/A/Line

Opis

Dzięki ergonomicznej konstrukcji T-A-Line noszone jest na pasku z prawej lub lewej strony i stanowi lekki, kompaktowy i wygodny w użyciu zespół regulatora. Poprzez automat dawkujący, zapienia optymalny przepływ powietrza do kaptura. Ponadto niski przepływ powietrza jest automatycznie sygnalizowany poprzez sygnał dźwiękowy i ostrzegawczy. Dodatkowe złącze wyjściowe – umożliwia podłączenie narzędzi pneumatycznych np. pistoletu natryskowego. Dodatkowo uniwersalny filtr zapachowy i tłumik poprawiają komfort pracy, a wizualny sygnalizator zanieczyszczenia olejem ostrzega o występowaniu w powietrzu zanieczyszczeń olejowych.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1400246 T/A/Line

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187kaptury i maski Dostępne

Kod produktu Pantone 423

1400111 1400112 1400115 1400113 1400114 1400514 1400116 1400125 1400126 1400127 1400129 1400123 1400117

Numer artykułu T1

Rozmiar M/L

T1

S/M

T3

M/L

T2

M/L

T2/AS

M/L

T2/SU

M/L

T4WM/2

M/L

PROCAP

M/L

PROCAP 3

M/L

PROCAP 5

M/L

PROCAP WELD

M/L

T9

M/L

T5

M/L

T4

T5

PROCAP

PROCAP WELD

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

T-25, T-25/CS

T3

T9

T2/AS

T8

T-2, T-2/ SU

EN12941 – Dotyczy ochrony dróg oddechowych EN12942 – Dotyczy ochrony dróg oddechowych EN14594 – Dotyczy ochrony dróg oddechowych EN166 – Oczu EN175 – Przy spawaniu EN397 – Głowy EN352-3 – Słuchu (w opcji)

T1

Przeznaczenie

T7

NORMY I ZASTOSOWANIE

✔ ✔ ✔

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1400246 T/A/Line

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Ochrony Indywidualne Pantone 423 Półkaptury ochronne do Tornado T-POWER lub T-A-LINE

KOD 1400111 /T1

KOD 1400115 /T3

KOD 1400117 /T5

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Rozmiar

1400111 1400112 1400115 1400117

T1

M/L

T1

S/M

T3

M/L

T5

M/L

Opis 1400111 /T1 Lekki pół-kaptur przeznaczony do T-Power lub T-A-Line, wykonany z trwałego materiału nylonowego z pokryciem PU. Charakteryzuje się wygodnym, szerokim, uszczelnieniem części twarzowej. 1400115 /T3 Lekki Kaptur przeznaczony do T-Power lub T-A-Line wyposażony w odporny na uderzenia wizjer z poliwęglanu, lub włókna octanowego. Zapewnia szerokie pole widzenia, a wizjer w łatwy sposób unosi się. Ponadto przez kaptur zachodzi ukierunkowany przepływ powietrza, który polepsza komfort użytkowania. Charakteryzuje się wygodnym, szerokim, uszczelnieniem części twarzowej. 1400117 /T5 Hełm przeznaczony do T-Power lub T-A-Line. Charakteryzuje się możliwością łatwego unoszenia wizjera wykonanego z poliwęglanu lub włókna octanowego. Dzięki zastosowaniu kasku ochronnego z pokrętłem regulacji rozmiaru możliwość osiągnięcia małych rozmiarów przy wygodnym, szerokim uszczelnieniu części twarzowej. Opcjonalnie możliwość zamówienia ochrony słuchu.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1400111 T1

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Ochrony Indywidualne Pantone 423 Kaptury ochronne do Tornado T-POWER lub T-A-LINE

KOD 1400113 /T2

KOD 1400114 /T2/as

KOD 1400514 /T2/SU

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

1400113 1400114 1400514

T2 T2/AS T2/SU

Opis T2 / KOD 1400113 Kaptur przeznaczony do T-Power lub T-A-Line, wykonany ze wzmocnionego antystatystycznego poliuretanu. Charakteryzuje się łatwością czyszczenia i przeprowadzania odkażania. Dodatkowo taśmowe uszczelnienie zabezpiecza przed przeciekaniem, i zapewnia wysoki współczynnik ochrony. Krój kaptura umożliwia noszenie okularów i brody. T2/AS / KOD 1400114 Kaptur przeznaczony do T-Power lub T-A-Line, wykonany ze wzmocnionego antystatystycznego poliuretanu. Charakteryzuje się łatwością czyszczenia i przeprowadzania odkażania. Dodatkowo taśmowe uszczelnienie zabezpiecza przed przeciekaniem i zapewnia wysoki współczynnik ochrony. Krój kaptura umożliwia noszenie okularów i brody. T2/SU / KOD 1400514 Jednorazowy kaptur przeznaczony do T-Power lub T-A-Line, wykonany z lekkiego i odpornego na wsiąkanie płynów materiału. Zapewniający najwyższy stopień ochrony. Jednorazowe przeznaczenie eliminuje konieczność odkażania kaptura dla innego pracownika. Charakteryzuje się szerokim pasem uszczelniającym część twarzową.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1400113 T2

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Ochrony Indywidualne Pantone 423ochronne do Tornado T-POWER lub T-A-LINE Maski

KOD 1400116 /T4WM/2

KOD 1400125 /PROCAP

KOD 1400129 /PROCAP WELD

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

1400116 1400125 1400126 1400127 1400129

T4WM/2

Typ

PROCAP

wizjer przezroczysty

PROCAP 3

wizjer przyciemniony 3

PROCAP 5

wizjer przyciemniony 5

PROCAP WELD

wizjer z przyłbicą spawalniczą

Opis 1400116 /T4WM/2 Maska przeznaczona do T-Power lub T-A-Line, charakteryzuje się wygodnym, szerokim uszczelnieniem części twarzowej a wizjer w łatwy sposób unosi się. Ponadto przez kaptur zachodzi ukierunkowany przepływ powietrza, który polepsza komfort użytkowania. Istnieje możliwość wyboru filtra spawalniczego pasywnego lub auto-zaciemniającego się. Opcjonalnie do wyboru szeroka gama akcesoriów. 1400125 /PROCAP Hełm przeznaczony do T-Power lub T-A-Line. Charakteryzuje się innowacyjnym sposobem uszczelniania wizjera z czaszą hełmu przeciwdziałającemu dostawaniu się zanieczyszczeń. Dodatkowo zatrzaskowy połączony z krętlikiem łącznik węża polepsza swobodę ruchów. Opcjonalnie dostępny szeroki zakres wizjerów.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1400116 T4WM/2

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Ochrony Indywidualne Pantone 423 Kaptury ochronne przeznaczone do Tornado T-POWER lub T-A-LINE

KOD 1400123 /T9

KOD 1400117 /T5

KOD 1400124 /T25/PC

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

1400123 1400517 1400124

T9 T25/CS T25/PC

Opis 1400123 /T9 Kaptur przeznaczony do T-Power lub T-A-Line, wykonany z poliuretanu o wysokiej odporności chemicznej. Charakteryzuje się nieograniczonym polem widzenia i wysokim współczynnikiem ochrony. Dzięki swojej budowie jest łatwy w przeprowadzaniu odkażania i umożliwia noszenie okularów jak i brody. 1400517/T25/CS Kaptur przeznaczony do T-Power lub T-A-Line, wykonany z butylo-vitonu materiału o wysokiej odporności chemicznej oraz mechanicznej. Charakteryzuje się wysokim współczynnikiem ochrony a wizjer z poliwęglanu odporny jest na uderzenia. Jest to zastosowanie kasku ochronnego z pokrętłem regulacji rozmiaru. Całość stanowi zintegrowaną ochronę dla środowisk podwyższonego ryzyka. 1400124/ T25/PC Kaptur hypalonowy o wysokiej odporności chemicznej, wyposażony w wizjer z poliwęglanu lub z włókna octanowego. Przeznaczony jest do pracy z T-Power lub T-A-Line.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1400123 T9

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Ochrony Indywidualne Pantone 423ochronne przeznaczone do T-POWER Maski

KOD 1400121 /T8

KOD 1400118 /T7

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Rozmiar

1400121 1400122 1400118 1400119 1400120

T8

M/L

T8

S/M

T7

M/L

T7

M

T7

S

Opis 1400121 /T8 Półmaska przeznaczony do T-Power charakteryzuje się konstrukcją umożliwiającą stosowanie wraz z innym sprzętem ochronnym tj, osłona spawalnicza, ochraniacze słuchu, kaski, gogle. Zapewnia wygodą poprzez wykonanie z silikonu uszczelki w części twarzowej. Ponad to boczne zamocowanie węża nie przeszkadza w wykonywaniu pracy. 1400118 /T7 Maska przeznaczony do T-Power charakteryzuje się wygodą dzięki wykonanej z silikonu uszczelce w części twarzowej. Zapewnia szerokie 98% pole widzenia. Wizjer jest odporny na zarysowania i rozpuszczalniki.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1400121 T8

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Ochrony Indywidualne Pantone 423 Filtry przeciwpyłowe, pochłaniacze

KOD 1400143 /TF210

KOD 1400141 /TF200

KOD 1400148 /PF251/2

KOD 1400142 /TF203

KOD 1400149 /PF252/SUPER

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Typ

1400141 1400142 1400143 1400144 1400145 1400146 1400147 1400148 1400149

TF200

Pochłaniacz, typ A2, do T-Power

TF203

Pochłaniacz, typ K1, do T-Power

TF210

Pochłaniacz, typ A1B1E1, do T-Power

TF220

Pochłaniacz, typ A2PSL, do T-Power

TF223

Pochłaniacz, typ K1PSL, do T-Power

TF230

Pochłaniacz, typ A1B1E1PSL, do T-Power

TF233

Pochłaniacz, typ A2B2E2K2 Hg - PSL, do T-Power

PF251/2

Filtr przeciwpyłowy, typ PSL, do T-Power

PF251/SUPER

Filtr przeciwpyłowy, typ PSL, do T-Power

Opis

Wytwarzane według najnowocześniejszej technologii z materiałów najwyższej jakości. Zaopatrzone w unikatową osłonę ochronną ze skierowanymi ku tyłowi otworami wylotowymi. Osłona chroni materiał filtrujący przed bryzgami, iskrami, odpryskami i zanieczyszczeniami przyczyniając się do znacznego wydłużenia żywotność filtra.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1400141 TF200

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Tabela doborów filtrów Pantone 187 Pantone 423

Kolor kodu Kod produktu

Numer artykułu

Nazwa

Podstawowe obszary zastosowań

FILTR PRZECIWPYŁOWY (wymagana 1 sztuka)

1400148

PF251/2

Filtr przeciwpyłowy, typ PSL, Zabezpiecza i chroni przed: cząstkiami stałymi i do T-Power płynnymi tj: pyły, mgły, dymy, bakterie i wirusy.

1400149

PF252/ SUPER

Filtr przeciwpyłowy, typ PSL, Zabezpiecza i chroni przed: cząstkiami stałymi i do T-Power płynnymi tj: pyły, mgły, dymy, bakterie i wirusy.

POCHŁANIACZE GAZOWE (wymagane 2 lub 3 szt. tego samego typu, użyj TOR/ADAPT)

1400141

TF200

Pochłaniacz, typ A2, do T-Power

Zabezpiecza i chroni przed: gazami i parami organiczonymi, np. rozpuszczalnikami o punkcie wrzenia powyżej 65°C.

1400142

TF203

Pochłaniacz, typ K1, do T-Power

Zabezpiecza i pochłania amoniak i ograniczone pochodne amoniaku.

TF210

Zabezpiecza i chroni przed: gazami i oparami Pochłaniacz, typ A1B1E1, do organicznymi o punkcie wrzenia powyżej 65°C oraz T-Power kwaśnymi gazami i oparami np. chlor, siarkowodór, cyjanowodór, dwutlenek siarki, chlorowodór.

1400143

FILTROPOCHŁANIACZE (wymagane 3 szt. tego samego typu, użyj TOR/ADAPT)

1400144

TF220

1400145

TF223

1400146

TF230

1400147

TF233

Zabezpiecza i chroni przed: gazami i parami organiczonymi, np. rozpuszczalnikami o punkcie Pochłaniacz, typ A2PSL, do wrzenia powyżej 65°C. oraz cząstkami stałymi i T-Power płynnymi tj. pyły włókna, mgły, dymy, bakterie, wirusy. Przeznaczony do wielokrotnego użytku. Zabezpiecza i chroni przed: amoniakiem i Pochłaniacz, typ K1PSL, do ograniczonymi pochodnymi amoniaku oraz cząstkami T-Power stałymi i płynnymi np pyły, włókna, mgły dymy, bakterie i wirusy. Zabezpiecza i chroni przed: gazami i oparami organicznymi o punkcie wrzenia powyżej 65°C oraz Pochłaniacz, typ A1B1E1PSL, kwaśnymi gazami i oparami np. chlor, siarkowodór, do T-Power cyjanowodór, dwutlenek siarki, chlorowodór i cząstkami stałymi i płynnymi tj. pyły, włokna, mgły, dymy, bakterie i wirusy. Zabezpiecza i chroni przed: gazami i oparami organicznymi o punkcie wrzenia powyżej 65°C oraz kwaśnymi gazami i oparami np. chlor, siarkowodór, cyjanowodór, dwutlenek siarki, chlorowodór i cząstkami Pochłaniacz, typ A2B2E2K2 stałymi i płynnymi tj. pyły, włokna, mgły, dymy, bakterie Hg - PSL, do T-Power i wirusy. poinad to filtropochłanaicz chłonie amoniak i ograniczone pochodne amoniaku, opary rtęci, cząstki stałe i płynne tj. pyły, włókna mgły, dymy, bakterie i wirusy.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1400141 TF200

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Ochrony Indywidualne Pantone 423 Hełm ochronny Elite model 300 z wentylacją

KOD 1400882 /HC300VELG

KOD 1400630 /HC315VELY

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

1400311 1400882 1400886 1400884 1400885 1400883 1400881 1400459 1400457 1400901 1400314 1400878 1400903 1400902 Więźba plastykowa HDPE

Dostępne kolory:

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl

1400636 1400630

Numer artykułu HC300VEL

Typ Hełm ochronny wentylowany Elite model 300 - niebieski

HC300VELG

Hełm ochronny wentylowany Elite model 300 - zielony

HC300VELGY Hełm ochronny wentylowany Elite model 300 - szary HC300VELHO Hełm ochronny wentylowany Elite model 300 - jaskrawo pomarańczowy HC300VELHY Hełm ochronny wentylowany Elite model 300 - jaskrawo żółty HC300VELO

Hełm ochronny wentylowany Elite model 300 - pomarańczowy

HC300VELR

Hełm ochronny wentylowany Elite model 300 - czerwony

HC300VELW

Hełm ochronny wentylowany Elite model 300 - biały

HC300VELY

Hełm ochronny wentylowany Elite model 300 - żółty

Hełm ochronny wentylowany Elite model 300 - więźba z pokrętłem regulującym, zielony Hełm ochronny wentylowany Elite model 300 - więźba z pokrętłem HC315VEL regulującym, biały Hełm ochronny wentylowany Elite model 300 - więźba z pokrętłem HC315VELB regulującym, niebieski Hełm ochronny wentylowany Elite model 300 - więźba z pokrętłem HC315VELGY regulującym, szary Hełm ochronny wentylowany Elite model 300 - więźba z pokrętłem HC315VELO regulującym, pomarańczowy Hełm ochronny wentylowany Elite model 300 - więźba z pokrętłem HC315VELR regulującym, czerwony Hełm ochronny wentylowany Elite model 300 - więźba z pokrętłem HC315VELY regulującym, żółty

HC315VEG

Opis

Lekki i stylowy hełm ochronny wykonany z HDPE zapewnia bezpieczeństwo jak i komfort użytkowania. Jest to połączenie wygodnej więźby z taśmy Terylene z nowoczesną, wykonaną z polietylenu o wysokiej gęstości, dobrze wyważoną skorupą. Wyposażony w szczeliny 30 mm do mocowania akcesoriów i innych elementów ochrony indywidualnej. Ponadto rynienka przeciwdeszczowa na obwodzie hełmu ułatwia pracę w złych warunkach na wolnym powietrzu. Dodatkowo możliwa regulacja rozmiaru na taśmie. Opcjonalnie możliwe otwory wentylacyjne w skorupie hełmu, potnik, paski pod brodę. Norma EN397. Waga 310 g.

KOD 1400882 HC300VELG

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Ochrony Indywidualne Pantone 423 Hełm ochronny Elite model 300 bez wentylacji

KOD 1400460 /HC300ELB

KOD 1400650 /HC315ELR

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Typ

1400460 1400595

HC300ELB

Hełm ochronny Elite model 300 - bez wentylacji, niebieski

HC300ELG

Hełm ochronny Elite model 300 - bez wentylacji, zielony

1400880

HC300ELHO

Hełm ochronny Elite model 300 - bez wentylacji, jaskrawo pomarańczowy

1400454 1400309 1400455 1400456

HC300ELO

Hełm ochronny Elite model 300 - bez wentylacji, pomarańczowy

HC300ELR

Hełm ochronny Elite model 300 - bez wentylacji, czerwony

HC300ELW

Hełm ochronny Elite model 300 - bez wentylacji, biały

HC300ELY

Hełm ochronny Elite model 300 - bez wentylacji, żółty

1400904

HC315ELB

1400650

HC315ELR

1400313

HC315ELW

1400900

HC315ELY

Hełm ochronny Elite model 300 - więźba z pokrętłem regulującym, niebieski Hełm ochronny Elite model 300 - więźba z pokrętłem regulującym, czerwony Hełm ochronny Elite model 300 - więźba z pokrętłem regulującym, biały Hełm ochronny Elite model 300 - więźba z pokrętłem regulującym, żółty

Opis

Więźba plastykowa HDPE

Dostępne kolory:

Lekki i stylowy hełm ochronny wykonany z HDPE zapewnia bezpieczeństwo jak i komfort użytkowania. Jest to połączenie wygodnej więźby z taśmy Terylene z nowoczesną, wykonaną z polietylenu o wysokiej gęstości, dobrze wyważoną skorupą. Wyposażony w szczeliny 30 mm do mocowania akcesoriów i innych elementów ochrony indywidualnej. Ponadto rynienka przeciwdeszczowa na obwodzie hełmu ułatwia pracę w złych warunkach na wolnym powietrzu. Dodatkowo możliwa regulacja rozmiaru na taśmie. Opcjonalnie możliwe otwory wentylacyjne w skorupie hełmu, potnik, paski pod brodę. Norma EN397. Waga 310 g.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1400309 HC300ELR

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Ochrony Indywidualne Pantone 423 Hełm ochronny model 600 z wentylacją

KOD 1400592 /HC600VR

KOD 1400896 /HC615VO

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

1400593 1400461 1400619 1400462 1400592 1400458 1400295 1400891

Więźba z taśmy Terylene.

Dostępne kolory:

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl

Numer artykułu HC600VB

Typ Hełm ochronny wentylowany model 600 - niebieski

HC600VG

Hełm ochronny wentylowany model 600 - zielony

HC600VHO Hełm ochronny wentylowany model 600 - jaskrawo pomarańczowy HC600VO

Hełm ochronny wentylowany model 600 - pomarańczowy

HC600VR

Hełm ochronny wentylowany model 600 - czerwony

HC600VW Hełm ochronny wentylowany model 600 - biały HC600VY

Hełm ochronny wentylowany model 600 - żółty

HC600VHY Hełm ochronny wentylowany model 600 - jaskrawo żółty

1400632

HC615VB

Hełm ochronny wentylowany model 600 - więźba z pokrętłem regulującym, niebieski

1400645 1400898

HC615VG

Hełm ochronny wentylowany model 600 - więźba z pokrętłem regulującym, zielony

1400897

HC615VHY

1400896

HC615VO

1400631

HC615VR

1400299 1400895

HC615VW Hełm ochronny wentylowany model 600 - więźba z pokrętłem regulującym, biały

HC615VGY Hełm ochronny wentylowany model 600 - więźba z pokrętłem regulującym, szary

HC615VY

Hełm ochronny wentylowany model 600 - więźba z pokrętłem regulującym, jaskrawy żółty Hełm ochronny wentylowany model 600 - więźba z pokrętłem regulującym, pomarańczowy Hełm ochronny wentylowany model 600 - więźba z pokrętłem regulującym, czerwony Hełm ochronny wentylowany model 600 - więźba z pokrętłem regulującym, żółty

Opis

Lekki i stylowy hełm ochronny wykonany z ABS zapewnia bezpieczeństwo jak i komfort użytkowania. Jest to połączenie wygodnej 8 punktowej więźby z nowoczesną, dobrze wyważoną skorupą. Ponadto tylna taśma wspierająca jest głęboko schowana. Wyposażony w szczeliny 30 mm do mocowania akcesoriów i innych elementów ochrony indywidualnej. Rynienka przeciwdeszczowa na obwodzie hełmu ułatwia pracę w złych warunkach na wolnym powietrzu. Dodatkowo możliwa regulacja rozmiaru na taśmie. Opcjonalnie możliwy potnik, paski pod brodę, wysuwana osłona oczu. Dostępne również w wersji wykonanej z poliwęglanu, odpornego na wysoką temperaturę 150°C. Norma EN397, włączenie z opcjonalnymi dopuszczeniami pod katem deformacji poprzecznej, odporności na bryzgi płynnego metalu, izolacyjności elektrycznej 440 V oraz odporności termicznej do -30°C. certyfikat VDE oraz EN50365. Waga 350 g. KOD 1400592 HC600VR

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Ochrony Indywidualne Pantone 423 Hełm ochronny model 600 bez wentylacji

KOD 1400642 /HC615G

KOD 1400298 /HC615Y

Dostępne modele / Dane techniczne

Więźba z taśmy Terylene.

Dostępne kolory:

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl

Kod produktu

Numer Typ artykułu

1400292 1400647 1400890 1400888 1400889 1400887 1400648 1400644 1400646 1400298 1400892 1400642

HC600B

Hełm ochronny model 600 - więźba z Terylenu, niebieski

HC600G

Hełm ochronny model 600 - więźba z Terylenu, zielony

HC600GY Hełm ochronny model 600 - więźba z Terylenu, szary HC600HO Hełm ochronny model 600 - więźba z Terylenu, jaskrawo pomarańczowy HC600HY Hełm ochronny model 600 - więźba z Terylenu, jaskrawo żółty HC600O

Hełm ochronny model 600 - więźba z Terylenu, pomarańczowy

HC600R

Hełm ochronny model 600 - więźba z Terylenu, czerwony

HC600W

Hełm ochronny model 600 - więźba z Terylenu, biały

HC600Y

Hełm ochronny model 600 - więźba z Terylenu, żółty

HC615Y

Hełm ochronny model 600 - więźba z Terylenu, z pokrętłem regulującym, żółty

HC615B

Hełm ochronny model 600 - więźba z Terylenu, z pokrętłem regulującym, niebieski

HC615G

Hełm ochronny model 600 - więźba z Terylenu, z pokrętłem regulującym, zielony

1400894

HC615O

Hełm ochronny model 600 - więźba z Terylenu, z pokrętłem regulującym, pomarańczowy

1400893 1400641

HC615R

Hełm ochronny model 600 - więźba z Terylenu, z pokrętłem regulującym, czerwony

HC615W

Hełm ochronny model 600 - więźba z Terylenu, z pokrętłem regulującym, biały

Opis

Lekki i stylowy hełm ochronny wykonany z ABS zapewnia bezpieczeństwo jak i komfort użytkowania. Jest to połączenie wygodnej 8 punktowej więźby z nowoczesną, dobrze wyważoną skorupą. Ponadto tylna taśma wspierająca jest głęboko schowana. Wyposażony w szczeliny 30 mm do mocowania akcesoriów i innych elementów ochrony indywidualnej. Rynienka przeciwdeszczowa na obwodzie hełmu ułatwia pracę w złych warunkach na wolnym powietrzu. Dodatkowo możliwa regulacja rozmiaru na taśmie. Opcjonalnie możliwy potnik, paski pod brodę, wysuwana osłona oczu. Dostępne również w wersji wykonanej z poliwęglanu, odpornego na wysoką temperaturę 150°C. Norma EN397, włączenie z opcjonalnymi dopuszczeniami pod katem deformacji poprzecznej, odporności na bryzgi płynnego metalu, izolacyjności elektrycznej 440 V oraz odporności termicznej do -30°C. certyfikat VDE oraz EN50365. Waga 350 g.

KOD 1400292 HC600B

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Ochrony Indywidualne Pantone 423BASE + Czapka z wkładką przeciwurazową, daszek skrócony FIRST

KOD 1400464 /HC22R/RP

KOD 1400540 /HC22HVHY/RP

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

1400280 1400463 1400464 1400465 1400539 1400540 1400612 1400899

Numer artykułu Typ FIRST BASE+ Czapka z wkładką przeciwurazową EN812 HC22DG/RP zmniejszony daszek, ciemnozielona FIRST BASE+ Czapka z wkładką przeciwurazową EN812 HC22NB/RP zmniejszony daszek, granatowa FIRST BASE+ Czapka z wkładką przeciwurazową EN812 HC22R/RP zmniejszony daszek, czerwona FIRST BASE+ Czapka z wkładką przeciwurazową EN812 HC22GY/RP zmniejszony daszek, szara FIRST BASE+ Czapka z wkładką przeciwurazową EN812 HC22RB/RP zmniejszony daszek, niebieska First Base + Cap - czapka z jaskrawego materiału z taśmą HC22HVHY/RP odblaskową , zmniejszony daszek, jaskrawo-żółta FIRST BASE + Czapka z wkładką przeciwurazową HC22BLK/RP zmniejszony daszek, czarna First Base + Cap - czapka z jaskrawego materiału z taśmą HC22HVHO/RP odblaskową, zmniejszony daszek, jaskrawo-pomarańczowa

Opis

Dostępne kolory:

Czapka ochronna z daszkiem, wyposażona w elastyczną, wewnętrzną wkładkę, wykonaną z trwałego tworzywa ABS, zapewnia ochronę głowy użytkownika przed uderzeniami w miejscach gdzie zagrożenie jest względnie niewielkie. Dodatkowo wewnętrzna cześć wkładki wykonana jest z pianki o zamkniętych komorach, która skutecznie absorbuje uderzenia. Tkanina czapki przepuszcza powietrze i zapewnia wysoki poziom wentylacji, co w rezultacie zmniejsza niewygodę i poprawia komfort użytkowania. Standardowo czapka posiada szeroki chłonny pasek absorbujący pot. Ponadto materiał odporny jest na zabrudzanie a czapka w praniu (do 60oC) nie ulega deformacji. Unikalny sposób regulacji obwodu czapki poprawia jej mocowanie na głowie i pozwala na dostosowanie do obwodów głowy w zakresie 52-65 cm. Przystosowana do noszenia wraz ze środkami osłony słuchu oraz oczu. Certyfikat CE zgodny z normą EN812. Waga 150 g.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1400279 HC22NB

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Ochrony Indywidualne Pantone 423BASE + Czapka z wkładką przeciwurazową, daszek standardowy FIRST

KOD 1400879/HC22HV/HO

KOD 1400279/HC22NB

KOD 1400598/HC22R

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

1400279 1400538 1400594 1400596 1400597 1400598 1400633 1400879

Numer artykułu Typ FIRST BASE+ Czapka z wkładką przeciwurazową EN812 HC22NB daszek standardowy, granatowa NOWOŚĆ - First Base + Cap - czapka z jaskrawego HC22HV/HY materiału z taśmą odblaskową, kolor jaskrawo-żółty FIRST BASE+ Czapka z wkładką przeciwurazową EN812 HC22BLK daszek standardowy, czarna FIRST BASE+ Czapka z wkładką przeciwurazową EN812 HC22RB daszek standardowy, niebieska FIRST BASE+ Czapka z wkładką przeciwurazową EN812 HC22DG daszek standardowy, ciemnozielona FIRST BASE+ Czapka z wkładką przeciwurazową EN812 HC22R daszek standardowy, czerwona FIRST BASE+ Czapka z wkładką przeciwurazową EN812 HC22GY daszek standardowy, szara NOWOŚĆ - First Base + Cap - czapka z jaskrawego materiału HC22HV/HO z taśmą odblaskową, pomarańczowa

Opis

Dostępne kolory:

Czapka ochronna z daszkiem, wyposażona w elastyczną, wewnętrzną wkładkę, wykonaną z trwałego tworzywa ABS, zapewnia ochronę głowy użytkownika przed uderzeniami w miejscach gdzie zagrożenie jest względnie niewielkie. Dodatkowo wewnętrzna cześć wkładki wykonana jest z pianki o zamkniętych komorach, która skutecznie absorbuje uderzenia. Tkanina czapki przepuszcza powietrze i zapewnia wysoki poziom wentylacji, co w rezultacie zmniejsza niewygodę i poprawia komfort użytkowania. Standardowo czapka posiada szeroki chłonny pasek absorbujący pot. Ponadto materiał odporny jest na zabrudzanie a czapka w praniu (do 60oC) nie ulega deformacji. Unikalny sposób regulacji obwodu czapki poprawia jej mocowanie na głowie i pozwala na dostosowanie do obwodów głowy w zakresie 52-65 cm. Przystosowana do noszenia wraz ze środkami osłony słuchu oraz oczu. Certyfikat CE zgodny z normą EN812. Waga 150 g.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1400279 HC22NB

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Ochrony Indywidualne Pantone 423 INTERCHANGE Metalowe mocowanie osłony twarzy (chemikalia) - HC600/HC300

KOD 1400351 /IM917C

KOD 1400548/IM914C

Opis

1400351 /IM917C Lekki uchwyt metalowy, proszkowo malowany, przeznaczony do hełmów Protector Style 600 i Style 300 oraz innych hełmów o podobnym nowoczesnym profilu daszku. Uchwyt posiada dwie uszczelki chroniące przed przedostaniem się pyłu i płynów z zewnątrz. Powłoka lakieru proszkowego zapewnia odporność chemiczną i termiczną. Przeznaczony do miejsc wymagających wysokiej odporności termicznej i mechanicznej. Wyposażony w pewne sprężynowe mocowanie. Przystosowany do osłon twarzy z serii IV900. Norma EN166, EN1731, znak CE. 1400548/IM914C Lekki uchwyt metalowy przeznaczony do hełmów Protektor Tuffmaster I oraz innych hełmów o tradycyjnym, zaokrąglonym daszku. Przeznaczony jest do większości środowisk przemysłowych oraz wysokich temperatur. Wyposażony w dwie uszczelki. Przystosowany do osłon twarzy z serii IV900 i FL408. Norma EN166, EN1731, znak CE.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1400351 IM917C

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Ochrony Indywidualne Pantone 423 INTERCHANGE Metalowe mocowanie osłony twarzy - HC600/HC300

KOD 1400350 /IM917

Opis

Lekki uchwyt metalowy przeznaczony do hełmów Protector Style 600 i Style 300 oraz innych hełmów o podobnym nowoczesnym profilu daszku. Uchwyt posiada dwie uszczelki chroniące przed przedostaniem się pyłu i płynów z zewnątrz. Przeznaczony do miejsc wymagających wysokiej odporności termicznej i mechanicznej. Wyposażony w pewne sprężynowe mocowanie. Przystosowany do osłon twarzy z serii IV900. Norma EN166, EN1731, znak CE.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1400350 IM917

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Ochrony Indywidualne Pantone 423 HDPE osłona czoła z wizjerem z poliwęglanu

KOD 1400346 /F200P75C

Opis

Lekka osłona czołowa w komplecie z niskoudarową osłoną na twarz z poliwęglanu. Jest prosta w użyciu i nadaję się do częstego, krótkotrwałego stosowania. Wyposażona w system podnoszenia osłony twarzy z blokadą pozycji oraz paskiem mocującym. Norma EN166, znak CE.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1400346 F200P75C

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Ochrony Indywidualne Pantone 423 Formowane mocowanie osłony twarzy zintegrowane z ochraniaczem podbródka (bez wizjera)

KOD 1400344 /F800

Opis

Alternatywne rozwiązanie dla tradycyjnego półkasku z osłoną twarzy, posiadające ramkę wokół osłony twarzy, wykonaną z przezroczystego poliwęglanu zapewniającego wysoki poziom ochrony oraz szerokie pole widzenia. Posiada wbudowaną osłonę brody oraz zapadkowy mechanizm podnoszenia z blokadą pozycji. Ponadto wygodnie dopasowuje się do głowy. Opcjonalnie możliwa osłona w wersji Anti – fog, chroniącej przed zaparowaniem. Norma EN166, znak CE.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1400344 F800

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Ochrony Indywidualne Pantone 423 INTERCHANGE wizjer z poliwęglanu

KOD 1400364 /IV901PA

KOD 1400362 /IV902PC

KOD 1400360 /IV900PC

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Typ wizjera

Norma

Długość (mm)

1400360

IV900PC

wizjer z poliwęglanu

EN166 1 B39

235

1400361

IV900PA

wizjer z poliwęglanu odporny na zaparowywanie

EN1661 B39N

235

1400362 1400363

IV902PC

wizjer z poliwęglanu

EN1661 B

150

IV901PC

wizjer z poliwęglanu z osłoną podbródka

EN166 1 B39

185

1400364

IV901PA

wizjer z poliwęglanu odporny na zaparowywanie z osłoną podbródka

EN1661 B39N

185

Opis

Wykonana z poliwęglanu osłona jest dopuszczona do stosowania pod kątem ochrony przed uderzeniami o średniej sile, płynami oraz bryzgami płynnego lub stopionego metalu. Ponadto poliwęglan jest najlepszym materiałem pod względem odporności na nieograniczone substancje chemiczne w tym kwasy, wytrzymuje promienie cieplne o temperaturze do 900°C. (przy osiągnięciu maksymalnej temperatury materiał zaczyna się odkształcać i wypaczać). Charakteryzują się wytrzymałością na udary o prędkości 120 m/s. Norma EN166 1 B39, znak CE.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1400360 IV900PC

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Ochrony Indywidualne Pantone 423 INTERCHANGE wizjer z włókien octanowych

KOD 1400368 /IV901AA

KOD 1400367 /IV901AC

KOD 1400366 /IV900AA

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer Typ wizjera artykułu

Norma

Długość (mm)

1400365

IV900AC wizjer z włókien octanowych

EN166 2-1.2 1 F3

235

1400366

wizjer z włókien octanowych odporny na IV900AA zaparowywanie wizjer z włókien octanowych z osłoną IV901AC podbródka wizjer z włókien octanowych odporny na IV901AA zaparowywanie z osłoną podbródka

1400367 1400368

EN166 2-1, 2 1 F3N 235 EN166 2-1.2 1 F3

185

EN166 2-1, 2 1 F3N 185

Opis

Wykonana z włókna octanowego osłona jest dopuszczona do stosowania pod kątem ochrony przed uderzeniami o średniej sile, płynami oraz promieniowaniem ultrafioletowym. Ponadto włókno octanowe jest najlepszym materiałem pod względem odporności na ograniczone substancje chemiczne w tym w tym rozpuszczalniki organiczne. Charakteryzują się dobrą odpornością na zadrapania oraz wytrzymałością na udary o prędkości 45 m/s. Norma EN166 2-1.2 1 F3, znak CE.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1400365 IV900AC

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Ochrony Indywidualne Pantone 423 INTERCHANGE 185mm wizjer z termoosłoną, z osłoną podbródka

KOD 1400370 /IV951TC

Opis

Osłona termiczna jest dopuszczona do stosowania pod kątem ochrony przed uderzeniami o małej sile, bryzgami płynów oraz bryzgami stopionego metalu. Ponadto przystosowana jest do pracy w warunkach wysokich temperatur oraz wykazuje odporność na rozpuszczalniki i związki organiczne. Wytrzymuje promienie cieplne o temperaturze. Wytrzymuje promieniowane cieplne o temperaturze dp 1500°C (po osiągnięciu maksymalnej temperatury powierzchniowej laminat zaczyna odwarstwiać się, co stanowi dobry znak ostrzegawczy przed nadmiernym ciepłem). Charakteryzują się wytrzymałością na udary o prędkości 45 m/s. Długość185 mm. Norma EN166 1 F39, znak CE.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1400370 IV951TC

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Ochrony Indywidualne Pantone 423 INTERCHANGE wizjer złoty

KOD 1400372 /IV950GG

KOD 1400371 /IV950GC

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Typ wizjera

Norma

Długość (mm)

1400371

IV950GC

stopień zaciemnienia 4

EN166 1B39 EN171 4-4

235

1400372

IV950GG

stopień zaciemnienia 5

EN166 1B39 EN169 5-4

235

Opis

Osłona typu Gold jest dopuszczona do stosowania pod kątem ochrony przed uderzeniami, bryzgami płynów, bryzgami stopionego metalu, promieniowaniem podczerwonym i ultrafioletowym Ponadto przystosowana jest do pracy w warunkach wysokich temperatur i jaskrawych odblasków. Wytrzymałość na promieniowanie cieplne o temperaturze do 1600°C. Charakteryzują się wytrzymałością na udary o prędkości 120 m/s.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1400371 IV950GC

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Ochrony Indywidualne Pantone 423 INTERCHANGE 235mm wizjer z siatką metalową do wysokich temperatur

KOD 1400373 /IV950ST

Opis

Osłona termiczna z siatki metalowej jest dopuszczona do stosowania pod kątem ochrony przed silnym promieniowaniem cieplnym. Siatka metalowa pochłania ciepło umożliwiając pracownikowi komfortową pracę. Materialnie posiada dopuszczenia pod kątem zagrożeń związanych z bryzgami płynnego materiału, przez co wymaga dodatkowej ochrony oczu. Długość 235 mm. Norma EN1731 SC, znak CE.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1400373 IV950ST

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Ochrony Indywidualne Pantone 423 INTERCHANGE 235mm wizjer do spawania, stopień zaciemnienia 5 (5)

KOD 1400374 /IV950W5

Opis

Osłona spawalnicza jest dopuszczona do stosowania przy spawaniu gazowym i łukowym. Zapewnia ochronę przed udarami o małej sile, bryzgami płynów, jaskrawym blaskiem, promieniowaniem podczerwonym i ultrafioletowym. Długość 235 mm. Stopień zaciemnienia 5. Norma EN169 5 1 F3, znak CE.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1400374 IV950W5

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Ochrony Indywidualne Pantone 423 INTERCHANGE 185mm wizjer dla leśnictwa

KOD 1400376 /IV920NY KOD 1400375 /IV920ST

KOD 1400377 /IV920SS

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

1400375 1400376 1400377

Typ wizjera

Norma

Długość (mm)

IV920ST

z siatką ze stali nierdzewnej, polepszający widoczność

EN1731 S

185

IV920NY

z siatką nylonową

EN1731 S

185

IV920SS

z siatką ze stali nierdzewnej, polepszający widoczność

EN1731 S

185

Opis KOD 1400376 /IV920NY Przeznaczone są do prac związanych z koszeniem i przycinaniem, gdzie głównym zagrożeniem są duże cząstki materiałów stałych oraz ciągłe narażanie na obtarcia na skórze twarzy. Wybór właściwej siatki zależny jest od relacji między ochroną a widocznością jaka jest wymagana w konkretnym zastosowaniu. Ponadto pod osłona należy nosić dodatkową ochronę oczu. KOD 1400375 /IV920ST Osłona z siatki dla pilarzy jest dopuszczona do stosowania pod kątem ochrony przed uderzeniem dużymi cząstkami stałymi oraz obtarciem. Osłona z siatki przeznaczona jest do prac związanych z koszeniem i przycinaniem, gdzie głównym zagrożeniem są duże cząstki materiałów stałych oraz ciągłe narażanie na obtarcia na skórze twarzy. Wybór właściwej siatki zależny jest od relacji między ochroną a widocznością jaka jest wymaga w konkretnym zastosowaniu. Ponadto pod osłona należy nosić dodatkową ochronę oczu.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

KOD 1400377 /IV920SS Osłona z siatki dla pilarzy jest dopuszczona do stosowania pod kątem ochrony przed uderzeniem dużymi cząstkami stałymi oraz obtarciem. Osłona z siatki przeznaczona jest do prac związanych z koszeniem i przycinaniem, gdzie głównym zagrożeniem są duże cząstki materiałów stałych oraz ciągłe narażanie na obtarcia na skórze twarzy. Wybór właściwej siatki zależny jest od relacji między ochroną a widocznością jaka jest wymaga w konkretnym zastosowaniu. Ponadto pod osłona należy nosić dodatkową ochronę oczu. Długość 185 mm. Norma EN1731 S, znak CE.

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1400376 IV920NY

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Ochrony Indywidualne Pantone 423 Przezroczysty wizjer z włókien octanowych

KOD 1400384 /FL800A

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Typ wizjera

Norma

Długość (mm)

1400384

FL800A

z włókien octanowych

EN166 2-1.2 1 F3

235

1400385

FL800AN

z włókien octanowych odporny na zaparowywanie

EN166 2-1.2 1 F3

235

1400386

FL800P

z włókien octanowych

EN166 1 B39

235

Opis 1400384 /FL800A Wykonana z włókna octanowego osłona Anti - fog (chroni przed zaparowaniem) jest dopuszczona do stosowania pod kątem ochrony przed uderzeniami o średniej sile, płynami oraz promieniowaniem ultrafioletowym. Ponadto włókno octanowe jest najlepszym materiałem pod względem odporności na ograniczone substancje chemiczne w tym rozpuszczalniki organiczne. Charakteryzuje się dobrą odpornością na zadrapania oraz wytrzymałością na udary o prędkości 45 m/s. 1400386 /FL800P Wykonana z poliwęglanu osłona jest dopuszczona do stosowania pod kątem ochrony przed uderzeniami o średniej sile, płynami oraz bryzgami płynnego lub stopionego metalu. Ponadto poliwęglan jest najlepszym materiałem pod względem odporności na nieograniczone substancje chemiczne w tym kwasy oraz wytrzymuje promienie cieplne o temperaturze do 900°C. (przy osiągnięciu maksymalnej temperatury materiał zaczyna się odkształcać i wypaczać) Charakteryzują się wytrzymałością na udary o prędkości 120 m/s.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1400384 FL800A

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Ochrony Indywidualne Pantone 423ochronne Gogle

KOD 1400428 /GCV140AN

KOD 1400434 /G39P

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu Typ

1400428

GCV140AN

szybka z włókna octanowego odporna na zaparowywanie

1400429 1400430 1400434

GCV140P

szybka z poliwęglanu

GCV140PN

szybka z poliwęglanu odporna na zaparowywanie

G39P

szybka z poliwęglanu

Opis 1400428 /GCV140AN Tradycyjne gogle z otworami do wentylacji pośredniej. Wyposażone w dużą ramkę z PCV zapewniającą komfort i dopasowanie, a także możliwość zakładania na okulary optyczne. Wymienny wizjer z włókna octanowego odporny na zaparowywanie, zapewnia pole widzenia - 1400. Norma EN166 1 B 3 4 9 CE. Waga 114 g. 1400434 /G39P Tradycyjne gogle z bezpośrednią wentylacją. Wyposażone w dużą ramkę zapewniającą komfort i dopasowanie. Wymienny wizjer z poliwęglanu odporny na zadrapania, zapewnia pole widzenia 130°. Norma EN166 1 B CE. Waga 87 g.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1400428 GCV140AN

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Ochrony Indywidualne Pantone 423ochronne SPECTRA-VU Gogle

KOD 1400422 /GCV90AN

KOD 1400427 /GCV90NVRBPN

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu Typ

1400422

GCV90AN

1400423

GCV90BVAN

1400424

GCV90PN

1400425

GCV90BVPN

1400426

GCV90NVPN

bez wentylacji, szybka z poliwęglanu odporna na zaparowywanie

1400427

GCV90NVRBPN

bez wentylacji, szybka z poliwęglanu odporna na zaparowywanie, uszczelka gąbkowa

w pełni wentylowane, szybka z włókna octanowego odporna na zaparowywanie tylko wentylacja dolna, szybka z włókna octanowego odporna na zaparowywanie w pełni wentylowane, szybka z poliwęglanu odporna na zaparowywanie tylko wentylacja dolna, szybka z poliwęglanu odporna na zaparowywanie

Opis

Nowoczesne gogle o konstrukcji półokrągłej, dopasowane do twarzy. Wyposażone w miękką ramkę z PCV zapewniającą komfort i dopasowanie. Wymienny wizjer zapewnia pole widzenia - 160o. Norma EN166 1 B 3 4 9 CE. Waga 126 g.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1400422 GCV90AN

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Ochrony Indywidualne Pantone 423 Sundowner - soczewki powlekane warstwą utwardzoną i przeciwdziałającą zaparowywaniu w czarnej oprawce

KOD 1400443 /S71CB

KOD 1400444 /S71SB

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu Typ

Norma

Waga (g)

1400443

S71CB

przezroczyste

EEN166 1 F CE

41

1400444

S71SB

przyciemnione

EN166 5-3,1 1 FCE

41

Opis

Nowoczesne okulary z zaokrąglona ramką, są doskonale dopasowane do kształtu twarzy. Chronią przed przedostaniem się pyłu do oczu. Wyposażone w czarne ramiona o regulowanej długości i miękką podkładką na nos z PCV.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1400443 S71CB

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Ochrony Indywidualne Pantone 423 Okulary nakładkowe

KOD 1400436 /S46C

KOD 1400442 /S60CB

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu Typ

1400436

S46C

niepowlekane soczewki

1400437

S46CB

soczewki powlekane warstwą utwardzoną, Niebieska komfortowa taśma

1400442

S60CB

soczewki powlekane

Opis 14004360 /S46C Stylowe i lekkie okulary o wysokiej jakości wykończenia zapewniają komfort pracy. Dodatkowo pasują do wszystkich typów okularów optycznych. Wyposażone w wygodną uszczelkę z PCV. Ramka przezroczysta. Norma EN166 1 FCE. Waga 49 g. 1400442 /S60CB Stylowe lekkie okulary, blisko przylegające do twarzy, zapewniające bezpieczeństwo i komfort, wyposażone w szybkę przezroczystą z poliwęglanu, odpornego na zarysowania.. Ramka niebieska. Norma EN166 3-1,2 1 FCE. Waga 34 g.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1400436 S46C

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Ochrony Indywidualne Pantone 423 Explorer - soczewki powlekane warstwą utwardzoną

KOD 1400441 /S98CBK

KOD 1400439 /S140s

KOD 1400440 /S141C

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu Typ

1400438

S140C

przezroczyste

1400439 1400440 1400441

S140S

przyciemnione

S141C

przezroczyste

S98CBK

przezroczyste

Opis 1400439 /S140s Nowoczesne okulary o ostrych liniach, są doskonale dopasowane do kształtu twarzy. Wyposażone w przezroczystą szybkę oraz szare ramiona o regulowanej długości. Norma EN166 3-1.2 1 F CE. Waga 27 g. 1400440 /S141C Nowoczesne okulary do okazjonalnego stosowania z przezroczystą szybką z poliwęglanu, odporną na zaparowywanie oraz regulacją ramion. Całość wykończona czarno-srebrną ramką. Norma EN166 3-1.2 1 F CE. Waga 30 g. 1400441 /S98CBK Okulary o nowoczesnych ostrych liniach. Wyposażone w pojedynczą szybkę z poliwęglanu odporną na zarysowania oraz czarne ramiona o regulowanej długości.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1400438 S140C

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Ochrony Indywidualne Pantone 423 Nauszniki nagłowne SNR

KOD 1400572/Z1HBE

KOD 1400573/Z2HBE

KOD 1400574/Z3HBE

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu Numer artykułu

1400572

Z1HBE

1400573

Z2HBE

1400574

Z3HBE

Typ

Zastosowanie

Waga (g)

Zone 1 - nagłowne SNR 29 (20) odpowiednik EH8 Zone 2 - nagłowne SNR 31 odpowiednik EH10 Zone 3 - nagłowne SNR 34 odpowiednik EH12

środowisko o nisko - średnim natężeniu 252 hałasu środowisko o średnio - wysokim natężeniu 281 hałasu środowisko o wyjątkowo wysokim 346 natężeniu hałasu

Kolor

żółty

pomarańczowy

czerwony

Opis

Słuchawki zapewniają skuteczną ochronę w szerokim zakresie hałasu, stanowią lekką konstrukcję z szerokim komfortowym pałąkiem nagłownym oraz dwupunktowym mocowaniem kielichów z pałąkiem. Ochronniki wykonane są z dialektycznego materiału odpornego na uderzenia i wykończone miękką, komfortową wkładką. Charakteryzują się łatwą regulacją rozmiaru oraz możliwością podłączenia osłony twarzy.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1400572 Z1HBE

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Ochrony Indywidualne Pantone 423 Nauszniki nahełmowe SNR

KOD 1400569/Z1HME

KOD 1400570/Z2HME

KOD 1400571/Z3HME

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

1400569

Z1HME

1400570

Z2HME

1400571

Z3HME

Typ

Zastosowanie

Waga (g) Kolor

Zone 1 - nahełmowe SNR (żółte) odpowiednik EC8 Zone 2 - nahełmowe (pomarańczowe) odpowiednik EC10 Zone 3 - nahełmowe SNR (czerwone) odpowiednik EC12

środowisko o nisko - średnim 252 natężeniu hałasu środowisko o średnio - wysokim 281 natężeniu hałasu środowisko o wysokim natężeniu 346 hałasu

żółty

pomarańczowy

czerwony

Opis

Słuchawki zapewniają skuteczną ochronę w szerokim zakresie hałasu, stanowią lekką konstrukcję z dwupunktowym mocowaniem kielichów ze wspornikiem. Ochronniki wykonane są z dialektycznego materiału odpornego na uderzenia i wykończone miękką, komfortową wkładką. Charakteryzują się łatwą regulacją rozmiaru, możliwością podłączenia osłony twarzy oraz możliwość stosowania do gniazd o różnej szerokości.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1400569 Z1HME

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Ochrony Indywidualne Pantone 423 Nauszniki naszyjne SNR

KOD 1400576/Z2NBE KOD 1400575/Z1NBE

KOD 1400577/Z3NBE

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

1400575 1400576 1400577

Numer Typ artykułu Zone 1 - naszyjne Z1NBE SNR (20) Zone 2 - naszyjne Z2NBE SNR (20) Zone 3 - naszyjne Z3NBE SNR

Zastosowanie środowisko o nisko - średnim natężeniu hałasu środowisko o średnio - wysokim natężeniu hałasu środowisko o wysokim natężeniu hałasu

Kolor żółty pomarańczowy czerwony

Opis

Słuchawki zapewniają skuteczną ochronę w szerokim zakresie hałasu, stanowią superlekką konstrukcję z dwupunktowym mocowaniem kielichów ze wspornikiem. Wyposażone w taśmę nagłowną. Ochronniki wykonane są z dialektycznego materiału odpornego na uderzenia i wykończone miękką, komfortową wkładką. Charakteryzują się łatwą regulacją rozmiaru.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1400575 Z1NBE

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Kombinezony i rękawice ochronne Pantone 423 Lekki kombinezon ochronny SafeGard 76, Typ 5, 6 ASTM F1671-97a

ASTM F1671-97a

EN 533 Index 1

ASTM F1671-97a

i

EN 533 Index 1

ASTM F1671-97a

i TYPE 5

EN533 533 6 TYPE EN1073-2 EN Index1 1 Index

EN1149

KOD 2000500 / ES428SMA

ii Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Rozmiar

Typ

2000500 2000501 2000502 2000503 2000504 2000505

ES428SMA

S

5, 6,

ES428MED

M

5, 6

ES428LGE

L

5, 6

ES428XL

XL

5, 6

ES428XXL

XXL

5, 6

ES428XXXL

XXXL

5, 6

Normy EN 340:2002, EN 13034:2005, EN 13982:2004, EN 1149-1:2005, EN 1073:2002

Opis

Jednorazowy, pozwalający oddychać skórze. Wykonany z czterech warstw polipropylenu SMMS o wartości 55g/m2 dającego skuteczną ochronę. Zastosowany materiał charakteryzuje się wysokim stopniem przewiewności, miękkości i  elastyczności co znacząco poprawia komfort użytkowania. Kaptur kombinezonu składa się z  trzech kawałków. Został zaprojektowany w  taki sposób, aby można było nosić elementy ochrony dróg oddechowych – półmaski lub maski pełnotwarzowe. Ponadto zastosowano wstawkę poszerzającą część spodni w  kroku, aby poprawić dopasowanie do ciała i  wytrzymałość kombinezonu. Ściągacze rękawów i  nogawek uszczelniają kombinezon. Suwak na całej długości kombinezonu ułatwia wkładanie i  zdejmowanie. Poprzez zastosowanie wyższej jakość szwów oraz ich unikalnego wzmocnienia uzyskano dużo wyższą wytrzymałość na pękanie i  odporność na zniszczenie. Antyelekrostystatyczny, chroni przed skażeniem pyłami radioaktywnymi.

ZASTOSOWANIE

Stosowany w przemyśle do ochrony przed niebezpiecznymi pyłami i  lekkim opryskaniem mało niebezpiecznymi cieczami. Używany do prac przy usuwaniu włókien azbestowych, ich transporcie i  przeładunku oraz w  procesach metalurgicznych i  obróbki drewna. Przeznaczony do prac związanych z odkażaniem i czyszczeniem. szwy spajane

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 2000500 ES428SMA

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU Pantone 187 Test numer Pantone 423 EN 530 EN 863 ISO 2960 ISO 7854 ISO 9073 ISO 811 ERT 140.1-81 EN 1149-1 EN 1073-2

Opis odporność na ścieranie odporność na przekłucie wytrzymałość na rozerwanie oporność na zginanie i uderzenie wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż i w poprzek (md/cd) wodoszczelność metodą ciśnienia hydrostatycznego przenikalność powietrza właściwości antystatyczne promieniotwórczość/skażenie

Rezultat >500 cl 9.2 N 51 kN/Msq > 100 K cyc 48.5 N/22.5N 460 mm 400 L/Msq/s test zaliczony test zaliczony

ODRZUCANIE ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH – EN 368 Substancja chemiczna Kwas siarkowy 30% Soda kaustyczna 10%

Przenikanie 0% 0%

Odrzucenie 96.7% 98.4%

Opis ochrona przed ochlapaniem ciekłymi chemikaliami

Rezultat

KOŃCOWY TEST UBIORU Test numer EN13034 Typ 6 EN 13982 Typ 5 EN 5082

test zaliczony ochrona przed cząstkami suchymi test zaliczony 120.73 N

wytrzymałość szwów

METODA ELEKTROKORUNDOWA – WG3 N263 Rozmiar cząsteczki 1.2 – 1.5 um 1.5 – 2.2 um 2.0 – 2.5 um 2.5 – 3.0 um 3.0 – 3.5 um > 3.5 um

Przenikanie w% 3.65 1.92 0.70 0.48 0.31 0.25

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 2000500 ES428SMA

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Kombinezony i rękawice ochronne Pantone 423 Kombinezon ochronny Safegard GP

ASTM F1671-97a

ASTM F1671-97a

EN 533 Index 1

i

EN 533 Index 1 ASTM F1671-97a ASTM F1671-97a

i TYPE 6

EN 5335 TYPE Index 1

EN 533 EN1149 EN1073-2 Index 1

KOD 2000847 / ESG428MA

i

i Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Rozmiar

Typ

2000847 2000848 2000849 2000850 2000851 2000852

ESG428MA

S

5, 6

ESG428MED

M

5, 6

ESG428LGE

L

5, 6

ESG428XL

XL

5, 6

ESG428XXL

XXL

5, 6

ESG428XXXL

XXXL

5, 6

Normy EN 340:2002, EN 13034:2005, EN 13982:2004, EN 1149-1:2005, EN 1073:2002

Opis

Jednorazowy, pozwalający oddychać skórze. Wykonany z ekonomicznej wersji polipropylenu SMS. Zastosowany materiał charakteryzuje się wysokim stopniem przewiewności, miękkości i elastyczności co znacząco poprawia komfort użytkowania. Kaptur kombinezonu składa się z trzech kawałków, wszywka w  kroczu również trzyczęściowa, wszystkie szwy szyte standardowo. Został zaprojektowany w taki sposób, aby można było nosić elementy ochrony dróg oddechowych – półmaski lub maski pełnotwarzowe. Ściągacze rękawów i  nogawek uszczelniają kombinezon. Dwustronny suwak na całej długości kombinezonu ułatwia wkładanie i  zdejmowanie. Antyelekrostystatyczny, chroni przed skażeniem pyłami radioaktywnymi.

ZASTOSOWANIA

Stosowany w przemyśle do ochrony przed niebezpiecznymi pyłami i lekkim opryskaniem mało niebezpiecznymi cieczami.

szwy szyte

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 2000847 ESG428MA

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU Pantone 187 Test numer Pantone 423 EN 530 EN 863 ISO 2960 ISO 13938-1 ISO 9073 ISO 811 EN 1149-1 EN 1073-2

Opis odporność na ścieranie odporność na przekłucie wytrzymałość na rozerwanie oporność na zginanie i uderzenie wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż i w poprzek (md/cd) wodoszczelność metodą ciśnienia hydrostatycznego właściwości antystatyczne promieniotwórczość/skażenie

Rezultat >100<500 cl 7,7 N 112 kPa > 100 K cyc 26.50N/25.0 N 19,3 kPa test zaliczony test zaliczony

ODRZUCANIE ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH – EN 368 Substancja chemiczna Kwas siarkowy 30% Soda kaustyczna 10%

Przenikanie 0% 0%

Odrzucenie 96.3% 97.7%

Opis ochrona przed ochlapaniem ciekłymi chemikaliami

Rezultat

KOŃCOWY TEST UBIORU Test numer EN13034 Typ 6 EN 13982 Typ 5 EN 5082

test zaliczony ochrona przed cząstkami suchymi wytrzymałość szwów

test zaliczony 80.5 N

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 2000847 ESG428MA

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Kombinezony i rękawice ochronne Pantone 423 Lekki kombinezon ochronny MicroMAX NS Cool Suit, Typ 5, 6 ASTM F1671-97a

ASTM F1671-97a

EN 533 Index 1

ASTM F1671-97a

i

EN 533 Index 1

ASTM F1671-97a

i TYPE 5

EN533 533 EN1073-2 TYPE 6 EN Index Index 11

EN1149

KOD 2000803 / EMNC428SML

ii Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Rozmiar

Typ

2000803 2000804 2000805 2000806 2000807 2000808

EMNC428SML

S

5, 6,

EMNC428MED

M

5, 6

EMNC428LGE

L

5, 6

EMNC428XL

XL

5, 6

EMNC428XXL

XXL

5, 6

EMNC428XXXL

XXXL

5, 6

Normy EN 340:2002, EN 13034:2005, EN 13982:2004, EN 1149-1:2005, EN 1073:2002

Opis

Jednorazowy z mikroporowatą powłoką zewnętrzną (laminat), 68 g/m2, zapewniającą najwyższą ochronę przed cieczami i kurzem. Wykonany z miękkiego i elastycznego materiału, który pozwala oddychać skórze. Tylna część kombinezonu (plecy) wykonana z  oddychającego materiału SMMS o  wartości 55 g/m2;. W  znaczącym stopniu poprawia to komfort użytkowania przy zachowaniu wysokiego stopnia ochrony. Kaptur kombinezonu składa się z  trzech kawałków. Został zaprojektowany w  taki sposób, aby można było nosić elementy ochrony dróg oddechowych – półmaski lub maski pełnotwarzowe. Ponadto zastosowano wstawkę poszerzającą część spodni w  kroku, aby poprawić dopasowanie do ciała i  wytrzymałość kombinezonu. Ściągacze rękawów i nogawek uszczelniają kombinezon. Suwak na całej długości kombinezonu, chroniony zakrywającą go patką, ułatwia wkładanie i zdejmowanie. Poprzez zastosowanie wyższej jakość szwów oraz ich unikalnego wzmocnienia uzyskano dużo skuteczniejszą ochronę. Antyelektrostatyczny, chroni przed skażeniem pyłami radioaktywnymi.

ZASTOSOWANIE

Szczególnie polecany do prac malarskich i lakierniczych z  użyciem rozpylacza, a  także przy kontakcie z  olejami i  żywicami silikonowymi, w  przetwórstwie spożywczym i  rolnictwie oraz wszędzie tam gdzie oczekiwany jest wysoki komfort użytkowania w połączeniu z wysokim stopniem ochrony. szwy spajane

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 2000803 EMNC428SML

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU Pantone 187 Test numer

Opis

EN 530

odporność na ścieranie

EN 863

odporność na przekłucie

ISO 2960

wytrzymałość na rozerwanie

ISO 7854

oporność na zginanie i uderzenie

ISO 9073

wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż i w poprzek (md/cd)

ISO 811

wodoszczelność metodą ciśnienia hydrostatycznego

EN 1149-1 EN 1073-2

właściwości antystatyczne promieniotwórczość/skażenie

Pantone 423

Rezultat kombinezon 750 cls plecy >500 cls kombinezon 10,0 N plecy 9.2 N kombinezon 89.4 N plecy 51kN/Msq kombinezon >100 K cyc plecy >100 K cyc kombinezon 58.5 N/31.5N plecy 48.5N/22.5N kombinezon 351cm plecy 460mm test zaliczony test zaliczony

ODRZUCANIE ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH – EN 368 Substancja chemiczna Kwas siarkowy 30% Soda kaustyczna 10%

Przenikanie kombinezon 0% plecy 0% kombinezon 0% plecy 0%

Odrzucanie kombinezon 97.7% plecy 96,7% kombinezon 99.1 % plecy 98,4%

KOŃCOWY TEST UBIORU Test numer EN13034 Typ 6 EN 13982 Typ 5 EN 5082

Opis ochrona przed ochlapaniem ciekłymi chemikaliami

Rezultat test zaliczony

ochrona przed cząstkami suchymi wytrzymałość szwów

test zaliczony 88.8 N

METODA ELEKTROKORUNDOWA – WG3 N263 Rozmiar cząsteczki 1.2 – 1.5 um 1.5 – 2.2 um 2.0 – 2.5 um 2.5 – 3.0 um 3.0 – 3.5 um > 3.5 um

Przenikanie 0 2 1 0 0 0

Działanie strumienia 0 0.28 0.48 0 0 0

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 2000803 EMNC428SML

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Kombinezony i rękawice ochronne Pantone 423 Lekki kombinezon ochronny MicroMAX, Typ 5, 6 ASTM F1671-97a

ASTM F1671-97a

EN 533 Index 1

i

EN 533 Index 1 ASTM F1671-97a ASTM F1671-97a

i TYPE 6

EN 5335 TYPE Index 1

EN 533 EN1149 EN1073-2 Index 1

KOD 2000200 / EM428LGD

i

i Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Rozmiar

Typ

2000802 2000200 2000201 2000827 2000202 2000203

EM428SML

S

5, 6

EM428LGD

L

5, 6,

EM428MED

M

5, 6,

EM428XL

XL

5, 6

ECR428LGE

XXL

5, 6

EM428XXXL

XXXL

5, 6

Normy EN 340:2002, EN 13034:2005, EN 13982:2004, EN 1149-1:2005, EN 1073:2002

Opis

Ultralekki, super wytrzymały, jednorazowy. Mikroporowata powłoka zewnętrzna (laminat), 68 g/ m2, zapewnia najwyższą ochronę przed cieczami i kurzem. Wykonany z miękkiego i elastycznego materiału, który pozwala oddychać skórze. Wzmocniona tkanina umieszczona pomiędzy zewnętrznymi warstwami materiału, znaczącą poprawia wytrzymałość i odporność kombinezonu. Unikalne właściwości tkaniny gwarantują wysoką odporność na rozdarcie w obu kierunkach. Kaptur kombinezonu składa się z  trzech kawałków. Został zaprojektowany w  taki sposób, aby można było nosić elementy ochrony dróg oddechowych – półmaski lub maski pełnotwarzowe. Ponadto zastosowano wstawkę poszerzającą część spodni w  kroku, aby poprawić dopasowanie do ciała i wytrzymałość kombinezonu. Ściągacze rękawów i nogawek uszczelniają kombinezon. Suwak na całej długości kombinezonu, chroniony zakrywającą go patką, ułatwia wkładanie i zdejmowanie. Antyelektrostatyczny, chroni przed skażeniem pyłami radioaktywnymi.

ZASTOSOWANIE

Stosowany do ochrony przed ochlapaniem mało niebezpiecznymi cieczami i zabrudzeniem. Powszechnie używany do prac wymagających zwiększonej odporności mechanicznej kombinezonu, przy malowaniu z  użyciem rozpylacza (możliwość wielokrotnego użycia), w  pomieszczeniach o wysokim poziomie czystości (zbliżonych do sterylności), przy usuwaniu włókien azbestowych, ich transporcie i przeładunku a także w przetwórstwie spożywczym i rolnictwie. szwy spajane

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 2000200 EM428LGD

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU Pantone 187 Test numer Pantone 423 EN 530 EN 863 ISO 2960 ISO 7854 ISO 9073 ISO 811 ASTM E96 B EN 1149-1 EN 1073-2

Opis odporność na ścieranie odporność na przekłucie wytrzymałość na rozerwanie oporność na zginanie i uderzenie wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż i w poprzek (md/cd) wodoszczelność metodą ciśnienia hydrostatycznego stopień przepuszczalności pary i wilgotności właściwości antystatyczne promieniotwórczość/skażenie

Rezultat 500 cls 15, 5 N 222, 6 N > 40 K cyc 47, 8N/55.0 N 310 cm 1147 g/24 godz./MSQ test zaliczony test zaliczony

ODRZUCANIE ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH – EN 368 Substancja chemiczna Kwas siarkowy 30% Soda kaustyczna 10%

Przenikanie 0% 0%

Odrzucanie 98, 1% 98, 5%

KOŃCOWY TEST UBIORU Test numer EN13034 Typ 6 EN 13982 Typ 5 EN 5082

Opis ochrona przed ochlapaniem ciekłymi chemikaliami

Rezultat test zaliczony

ochrona przed cząstkami suchymi wytrzymałość szwów

test zaliczony 87, 3 N

METODA ELEKTROKORUNDOWA – WG3 N263 Rozmiar cząsteczki 1.2 – 1.5 um 1.5 – 2.2 um 2.0 – 2.5 um 2.5 – 3.0 um 3.0 – 3.5 um > 3.5 um

Przenikanie 0 2 1 0 0 0

Działanie strumienia 0 0.28 0.48 0 0 0

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 2000200 EM428LGD

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Kombinezony i rękawice ochronne Pantone 423 Lekki kombinezon ochronny MicroMAX NS, Typ 5, 6 ASTM F1671-97a

ASTM F1671-97a

EN 533 Index 1

i

EN 533 Index 1 ASTM F1671-97a

i TYPE 6

TYPE 5

EN 533 EN1149

Index 1 KOD 2000300 / EMN428SMA

i Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Rozmiar

Typ

2000300 2000301 2000302 2000303 2000304 2000305

EMN428SMA

S

5, 6

EMN428MED

M

5, 6

EMN428LGD

L

5, 6

EMN428XL

XL

5, 6

EMN428XXL

XXL

5, 6

EMN428XXXL

XXXL

5, 6

Normy EN 340:2002, EN 13034:2005, EN 13982:2004, EN 1149-1:2005, EN 1073:2002

Opis

Jednorazowy z mikroporowatą powłoką zewnętrzną (laminat), 68 g/m2, zapewniającą najwyższą ochronę przed cieczami i kurzem. Wykonany z miękkiego i elastycznego materiału, który pozwala oddychać skórze. Kaptur kombinezonu składa się z  trzech kawałków. Został zaprojektowany w taki sposób, aby można było nosić elementy ochrony dróg oddechowych – półmaski lub maski pełnotwarzowe. Ponadto zastosowano wstawkę poszerzającą część spodni w kroku, aby poprawić dopasowanie do ciała i  wytrzymałość kombinezonu. Ściągacze rękawów i  nogawek uszczelniają kombinezon. Suwak na całej długości kombinezonu, chroniony zakrywającą go patką, ułatwia wkładanie i zdejmowanie. Unikalne właściwości tkaniny gwarantują bardzo dobrą rozciągliwość oraz wytrzymałość kombinezonu. Antyelektrostatyczny, chroni przed skażeniem pyłami radioaktywnymi.

ZASTOSOWANIE

Stosowany do ochrony przed ochlapaniem mało niebezpiecznymi cieczami i zabrudzeniem. Powszechnie używany przy malowaniu z użyciem rozpylacza (możliwość wielokrotnego użycia) oraz w  warunkach laboratoryjnych. Doskonale sprawdza się przy usuwaniu włókien azbestowych, ich transporcie i przeładunku a także przetwórstwie spożywczym i rolnictwie.

szwy szyte

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 2000300 EMN428SMA

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU Pantone 187 Test numer Pantone 423 EN 530 EN 863 ISO 2960 ISO 7854 ISO 9073 ISO 811 ASTM E96 B EN 1149-1 EN 1073-2

Opis odporność na ścieranie odporność na przekłucie wytrzymałość na rozerwanie oporność na zginanie i uderzenie wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż i w poprzek (md/cd) wodoszczelność metodą ciśnienia hydrostatycznego stopień przepuszczalności pary i wilgotności właściwości antystatyczne promieniotwórczość/skażenie

Rezultat 750 cl 10,0 N 89.4 N > 100 K cyc 58.5 N/31.5N 351 mm 850 g/24 godz./Msq test zaliczony test zaliczony

ODRZUCANIE ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH – EN 368 Substancja chemiczna Kwas siarkowy 30% Soda kaustyczna 10%

Przenikanie 0% 0%

Odrzucanie 97.7% 99.1%

KOŃCOWY TEST UBIORU Test numer EN13034 Typ 6 EN 13982 Typ 5 EN 5082

Opis ochrona przed ochlapaniem ciekłymi chemikaliami

Rezultat test zaliczony

ochrona przed cząstkami suchymi wytrzymałość szwów

test zaliczony 88.8 N

METODA ELEKTROKORUNDOWA – WG3 N263 Rozmiar cząsteczki 1.2 – 1.5 um 1.5 – 2.2 um 2.0 – 2.5 um 2.5 – 3.0 um 3.0 – 3.5 um > 3.5 um

Przenikanie 0 2 1 0 0 0

Działanie strumienia 0 0.28 0.48 0 0 0

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 2000300 EMN428SMA

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Kombinezony i rękawice ochronne Pantone 423 Lekki kombinezon ochronny MicroMAX TS, ASTM F1671-97a Typ 4, 5, 6 ASTM F1671-97a

EN 533 Index 1 EN 533

Index 1 ASTM F1671-97a

i

TM F1671-97a ASTM F1671-97a TYPE 4

EN 533

EN 14126 EN 533 Index 1 Index 1

TYPE 6

TYPE 5

i EN 533 Index 1

i EN1073-2

EN1149

KOD 2000400 / EMT428SMA

i

i Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Rozmiar

Typ

2000400 2000401 2000402 2000403 2000404 2000405

EMT428SMA

S

4, 5, 6,

EMT428MED

M

4, 5, 6

EMT428LGD

L

4, 5, 6

EMT428XL

XL

4, 5, 6

EMT428XXL

XXL

4, 5, 6

EMT428XXXL

XXXL

4, 5, 6

Normy EN 340:2002, EN 14605:2005, EN 13034:2005, EN 13982:2004, EN 14126:2003, EN 1149-1:2005, EN 1073:2002

Opis

Jednorazowy, wykonany z miękkiego i  elastycznego materiału, który pozwala oddychać skórze. Powłoka zewnętrzna z tworzywa warstwowego o wartości 65 g/m2, zapewnia najwyższą ochronę przed cieczami i kurzem. Wzmocnione i osłonięte taśmą szwy w pełni uszczelniają kombinezon. Kaptur kombinezonu składa się z  trzech kawałków. Został zaprojektowany w  taki sposób, aby można było nosić elementy ochrony dróg oddechowych – półmaski lub maski pełnotwarzowe. Ponadto zastosowano wstawkę poszerzającą część spodni w kroku, aby poprawić dopasowanie do ciała i wytrzymałość kombinezonu. Ściągacze rękawów i nogawek uszczelniają kombinezon. Suwak na całej długości kombinezonu, chroniony zakrywającą go patką, ułatwia wkładanie i zdejmowanie. Antyelektrostatyczny, chroni przed skażeniem pyłami radioaktywnymi.

ZASTOSOWANIE

Stosowany do ochrony przed ochlapaniem mało niebezpiecznymi cieczami i zabrudzeniem a także wszędzie tam gdzie wymagana jest zwiększona ochrona przed niebezpiecznymi cieczami i substancjami chemicznymi (Typ 4). Doskonale sprawdza się przy usuwaniu włókien azbestowych, ich transporcie i przeładunku a także w pomieszczeniach o wysokim poziomie czystości (zbliżonych do sterylności). Ponadto używane w  szpitalach i  ratownictwie medycznym jako ochrona przed skażeniem biologicznym oraz bakteriami przenoszonymi przez krew. Stanowi skuteczną ochronę przed ptasią grypą. szwy kryte taśmą

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 2000400 EMT428SMA

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU Pantone 187 Test numer Pantone 423 EN 530 EN 863 ISO 2960 ISO 7854 ISO 9073 ISO 811 ASTM E96 B EN 1149-1 EN 1073-2

Opis odporność na ścieranie odporność na przekłucie wytrzymałość na rozerwanie oporność na zginanie i uderzenie wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż i w poprzek (md/cd) wodoszczelność metodą ciśnienia hydrostatycznego stopień przepuszczalności pary i wilgotności właściwości antystatyczne promieniotwórczość/skażenie

Rezultat 750 cl 10,0 N 89.4 N > 100 K cyc 58.5 N/31.5N 351 cm 850 g/24 godz./Msq test zaliczony test zaliczony

PRZENIKANIE ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH – EN 374-3 Substancja chemiczna Kwas siarkowy 30% Soda kaustyczna 10%

Opis materiał szwy materiał

Rezultat 45 min 3 min >540 mim

ODRZUCANIE ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH – EN 368 Substancja chemiczna Kwas siarkowy 30% Soda kaustyczna 10%

Przenikanie 0% 0%

Odrzucenie 97.7% 99.1%

KOŃCOWY TEST UBIORU Test numer EN13034 Typ 6 EN 13982 Typ 5 EN 14605 Typ 4 EN 5082

Opis ochrona przed ochlapaniem ciekłymi chemikaliami

Rezultat test zaliczony

ochrona przed cząstkami suchymi test zaliczony ochrona przed ciśnieniowym opryskiem ciekłymi chemikaliami wytrzymałość szwów

test zaliczony 88.8 N

METODA ELEKTROKORUNDOWA – WG3 N263 Rozmiar cząsteczki 1.2 – 1.5 um 1.5 – 2.2 um 2.0 – 2.5 um > 2. 5 um

Przenikanie 0 2 1 0

Działanie strumienia 0 0.28 0.48 0

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 2000400 EMT428SMA

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Kombinezony i rękawice ochronne Pantone 423 Lekki kombinezon ochronny TOMTEX, Typ 3, 4 ASTM F1671-97a

ASTM F1671-97a

EN 533 Index 1

EN 533 Index 1

i

i ASTM F1671-97a

TYPE 3

TYPE 4

EN1149

KOD 2000600 / ETO428SMA

EN 533 Index 1

Dostępne modele / Dane techniczne

i

Kod produktu

Numer artykułu

Rozmiar

Typ

2000600 2000601 2000602 2000603 2000604 2000605

ETO428SMA

S

3, 4,

ETO428MED

M

3, 4

ETO428LGE

L

3, 4

ETO428XL

XL

3, 4

ETO428XXL

XXL

3, 4

ETO428XXXL

XXXL

3, 4

Normy

EN 340:2002, EN 14605:2005, EN 1149-1:2005, EN 1073:2002

Opis

Ultralekki, jednorazowy, wygodny w użyciu, chroni przed ochlapaniem i oblaniem niebezpiecznymi związkami chemicznymi. Materiał pokryty kopolimerem PP/LDPE daje skuteczną ochronę przed wieloma rodzajami chemikaliów. Zastosowanie wzmocnionych i  zabezpieczonych taśmą szwów w  znaczącym stopniu wpływa na poprawę ochrony użytkownika i  wytrzymałości kombinezonu. Kaptur kombinezonu składa się z  trzech kawałków. Został zaprojektowany w  taki sposób, aby można było nosić elementy ochrony dróg oddechowych – półmaski lub maski pełnotwarzowe. Ponadto zastosowano wstawkę poszerzającą część spodni w  kroku, aby poprawić dopasowanie do ciała i  wytrzymałość kombinezonu. Ściągacze rękawów i  nogawek uszczelniają kombinezon. W  pełni zabezpieczone taśmą szwy oraz podwójny suwak z  przodu, z  podwójnym zapięciem, zapewniają pełną ochronę przed kontaktem z chemikaliami. Antyelektrostatyczny.

ZASTOSOWANIE

Stosowany do ochrony przy czyszczeniu pojemników i zbiorników z chemikaliami, przy rozpylaniu różnego rodzaju substancji w  rolnictwie oraz przemyśle. Używany do prac przy transporcie i przeładunku ciekłych chemikaliów, likwidacji odpadów oraz wycieków chemicznych.

szwy kryte taśmą

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 2000600 ETO428SMA

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU Pantone 187 Test numer Pantone 423 EN 530 EN 863 ISO 2960 ISO 7854 ISO 9073 ISO 811

Opis odporność na ścieranie odporność na przekłucie wytrzymałość na rozerwanie oporność na zginanie i uderzenie wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż i w poprzek (md/cd) wodoszczelność metodą ciśnienia hydrostatycznego

EN 1149-1

właściwości antystatyczne

Rezultat >100, <500 9.51 N 228 kPa >5.000, < 54.0N/34.5 N 286 cm test zaliczony – dodatkowo warstwa wewnętrzna

CZAS PRZEBICIA W MINUTACH – EN374-3 Substancja chemiczna Materiał Szew ponad 540 ponad 330 Kwas siarkowy 30% Kwas solny 36% 122 ponad 322 Kwas fluorowodorowy 48% 38.5 nt Kwas azotowy 56% 279 nt > 480 nt Soda kaustyczna 42% > 480 nt Podchloryn sodowy 12% Chromian potasowy > 480 nt Kwas octowy lodowy 29 nt Glikol etylenowy > 480 nt > 480 nt Kwas fosforowy 85% Uwaga: Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie części ubioru mogą mieć wskaźnik czasu przebicia niższy niż sam materiał. Jak potwierdzają testy, niektóre chemikalia mogą działać na materiał na różne sposoby.

KOŃCOWY TEST UBIORU Test numer EN 14605 Typ 3 Typ 4 EN 5082

Opis ochrona przed ciśnieniowym opryskiem ciekłymi chemikaliami ograniczenie opryskania chemikaliami ograniczenie opryskania chemikaliami wytrzymałość szwów

Rezultat test zaliczony test zaliczony 168.4 N

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 2000600 ETO428SMA

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Kombinezony i rękawice ochronne Pantone 423 Lekki kombinezon ochronny Pyrolon XT, Typ 5, 6 ASTM F1671-97a

ASTM F1671-97a

EN 533 Index 1

i

ASTM F1671-97a EN 533 ASTM F1671-97a

Index 1

i TYPE 5

EN 533 TYPE 6

Index 1

EN14116 533 EN Index :2008 1

EN1149

KOD 2000700 / EX428SMA

i

i Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Rozmiar

Typ

2000700 2000701 2000702 2000703 2000704 2000705

EX428SMA

S

6,

EX428MED

M

6

EX428LGE

L

6

EX428XL

XL

6

EX428XXL

XXL

6

EX428XXXL

XXXL

6

Normy

EN 340:2002, EN 1149-1:2005, EN 14116:2008

Opis

Przewiewny, jednorazowy, zaprojektowany dla ochrony przed zanieczyszczeniami i niewielkim opryskaniem. Właściwości FR oznaczają, że włókno nie pali się w  kontakcie z  ogniem i  nie przyczyni się do powstania ognia. Tkanina zwęgla się bez powstawania płomienia i efektu ociekania lub wykrusza się. Kaptur kombinezonu składa się z  trzech kawałków. Został zaprojektowany w taki sposób, aby można było nosić elementy ochrony dróg oddechowych – półmaski lub maski pełnotwarzowe. Ponadto zastosowano wstawkę poszerzającą część spodni w kroku, aby poprawić dopasowanie do ciała i  wytrzymałość kombinezonu. Ściągacze rękawów i  nogawek uszczelniają kombinezon. Antyelektrostatyczny.

ZASTOSOWANIE

Stosowany jako podstawowa ochrona przed niewielkim opryskaniem lub zabrudzeniem chemikaliami, szczególnie tam, gdzie jest możliwe wystąpienie wysokiej temperatury lub niedużego ognia - huty, przemysł petrochemiczny i rafinerie, czyszczenie zbiorników pod ciśnieniem wymagające użycia łatwopalnych cieczy oraz dystrybucja ropy naftowej i jej przetwarzanie.

szwy szyte

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 2000700 EX428SMA

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU 423 TestPantone numer EN 530 EN 863 ISO 2960 ISO 7854 ISO 9073 ISO 811 ISO 9273

Opis odporność na ścieranie odporność na przekłucie wytrzymałość na rozerwanie oporność na zginanie i uderzenie wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż i w poprzek (md/cd) wodoszczelność metodą ciśnienia hydrostatycznego stopień przepuszczalności pary i wilgotności

EN 1149-1

właściwości antystatyczne

Rezultat 500 cls 16.82 N 224.5 kN/Msq >100 K cyc 64.48N/43.53N 29.5 cm 177.15 mm/s w 100pa test zaliczony – dodatkowo warstwa wewnętrzna

ODRZUCANIE ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH – EN 368 Substancja chemiczna Kwas siarkowy 30% Soda kaustyczna 10%

Przenikanie 1% 1.3%

Odrzucenie 97% 96, 5%

Opis ochrona przed ochlapaniem ciekłymi chemikaliami

Rezultat

KOŃCOWY TEST UBIORU Test numer EN 13034 Typ 6 EN 5082

wytrzymałość szwów

test zaliczony 123, 5 N

METODA ELEKTROKORUNDOWA – WG3 N263 Rozmiar cząsteczki 1.2 – 1.5 um 1.5 – 2.2 um 2.0 – 2.5 um 2.5 – 3.0 um 3.0 – 3.5 um > 3.5 um

Przenikanie 14.23% 11.68% 7.87% 6.92% 6.65% 5.07%

OPÓŹNIANIE PALENIA SIĘ EN 533

test zaliczony Brak ognia lub dziury w rąbku materiału poddawanego próbie Brak płonących szczątków materiału. Płomień nie rozchodzi się po materiale.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 2000700 EX428SMA

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Kombinezony i rękawice ochronne Pantone 423 Lekki kombinezon ochronny Pyrolon CRFR, Typ 3, 4 ASTM F1671-97a

ASTM F1671-97a

EN 533 Index 1

EN 533 Index 1

i

ASTM F1671-97a

i ASTM F1671-97a

TYPE 3

TYPE 4

EN1149

EN EN14116 533 :2008 1 Index

KOD 2000100 / ECR428SML

i EN 533 Index 1

Dostępne modele / Dane techniczne

i

Kod produktu

Numer artykułu

Rozmiar

Typ

2000100 2000101 2000102 2000103 2000104 2000105

ECR428SML

S

3, 4,

ECR428MED

M

3, 4

ECR428LGE

L

3, 4

ECR428XL

XL

3, 4

ECR428XXL

XXL

3, 4

ECR428XXXL

XXXL

3, 4

Normy

EN 340:2002, EN 14605:2005, EN 1149-1:2005, EN 14116:2008

Opis

Jednorazowy, chroni przed zabrudzeniem i ciśnieniowym opryskiem ciekłymi chemikaliami. Właściwości FR oznaczają, że włókno nie pali się w  kontakcie z  ogniem i  nie przyczyni się do powstania ognia. Tkanina zwęgla się bez powstawania płomienia i efektu ociekania lub wykrusza się. Kaptur kombinezonu składa się z trzech kawałków. Został zaprojektowany w taki sposób, aby można było nosić elementy ochrony dróg oddechowych – półmaski lub maski pełnotwarzowe. Ponadto zastosowano wstawkę poszerzającą część spodni w  kroku, aby poprawić dopasowanie do ciała i  wytrzymałość kombinezonu. Ściągacze rękawów i  nogawek uszczelniają kombinezon. W  pełni zabezpieczone taśmą szwy oraz podwójny suwak z  przodu z  podwójnym zapięciem zapewniają pełną ochronę przed kontaktem z chemikaliami.

ZASTOSOWANIE

Stosowany jako ochrona przed ciśnieniowym opryskiem lub zabrudzeniem chemikaliami, szczególnie tam, gdzie jest możliwe wystąpienie niewielkiego ognia - przemysł petrochemiczny i rafinerie, czyszczenie zbiorników pod ciśnieniem wymagające użycia łatwopalnych cieczy oraz dystrybucja ropy naftowej i jej przetwarzanie.

szwy kryte taśmą

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 2000100 ECR428SML

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU Pantone 187 Test numer Pantone 423 EN 530 EN 863 ISO 2960 ISO 7854 ISO 9073 ISO 811

Opis odporność na ścieranie odporność na przekłucie wytrzymałość na rozerwanie oporność na zginanie i uderzenie wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż i w poprzek (md/cd) wodoszczelność metodą ciśnienia hydrostatycznego

EN 1149-1

właściwości antystatyczne

Rezultat >1500 cls 14.7N 111.8 kN/Msq >40 K cyc 49N/34.3 N 741 cm test zaliczony – dodatkowo warstwa wewnętrzna

PRZENIKANIE CHEMICZNE Substancja chemiczna Kwas siarkowy 30% Soda kaustyczna 10% Alkohol metylowy Soda kaustyczna 10%

Czas do przeniknięcia 19.7 min > 480 min > 480 min 13 min

KOŃCOWY TEST UBIORU Test numer EN 14605 Typ 3 Typ 4 EN 5082

Opis ochrona przed ciśnieniowym opryskiem ciekłymi chemikaliami ograniczenie opryskania chemikaliami ograniczenie opryskania chemikaliami wytrzymałość szwów

Rezultat test zaliczony test zaliczony 168.4 N

OPÓŹNIANIE PALENIA SIĘ EN 533

test zaliczony Brak ognia lub dziury w rąbku materiału poddawanego próbie Brak płonących szczątków materiału. Płomień nie rozchodzi się po materiale.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 2000100 ECR428SML

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Kombinezony i rękawice ochronne

ASTM F1671-97a

Pantone 423 Lekki kombinezon ochronny ChemMAX 1, ASTM F1671-97a Typ 3, 4, 5 i 6 ASTM F1671-97a

EN 533 Index 1

EN 533 Index 1

i ASTM F1671-97a

i

i

ASTM F1671-97a

TYPE 3

TYPE 4

TYPE 5

EN1149

EN 533 Index 1

EN 533 Index 1

TYPE 6

EN 533 EN 14126 Index 1 KOD 2000809 / E1CH428SML

i

i szwy kryte taśmą

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Rozmiar

Typ

2000809 2000810 2000811 2000812 2000813 2000814

E1CH428SML

S

3, 4, 5, 6

E1CH428MED

M

3, 4, 5, 6

E1CH428LGE

L

3, 4, 5, 6

E1CH428XL

XL

3, 4, 5, 6

E1CH428XXL

XXL

3, 4, 5, 6

E1CH428XXXL

XXXL

3, 4, 5, 6

Normy EN 340:2002, EN 14605:2005, EN 13034:2005, EN 13982:2004, EN 14126:2003, EN 1149-1:2005, EN 1073:2002

Opis

Ultralekki, jednorazowy, wygodny w użyciu, o wyjątkowej elastyczności, chroni przed ochlapaniem i  oblaniem niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Materiał polipropylenowy pokryty polietylenową powłoką o  wysokiej gęstości zapewnia skuteczną ochronę przed wieloma rodzajami chemikaliów. Jaskrawy, żółty kolor ułatwia identyfikację kombinezonu. Zastosowanie wzmocnionych i zabezpieczonych taśmą szwów w znaczącym stopniu wpływa na poprawę ochrony użytkownika i  wytrzymałości kombinezonu. Kaptur kombinezonu składa się z  trzech kawałków. Został zaprojektowany w taki sposób, aby można było nosić elementy ochrony dróg oddechowych – półmaski lub maski pełnotwarzowe. Ponadto zastosowano wstawkę poszerzającą część spodni w  kroku, aby poprawić dopasowanie do ciała i  wytrzymałość kombinezonu. Ściągacze rękawów i  nogawek uszczelniają kombinezon. W  pełni zabezpieczone taśmą szwy oraz podwójny suwak z  przodu, z  podwójnym zapięciem, zapewniają pełną ochronę przed kontaktem z  chemikaliami. Antyelektrostatyczny.

ZASTOSOWANIE

Stosowany do ochrony przy czyszczeniu pojemników i zbiorników z chemikaliami, przy rozpylaniu różnego rodzaju substancji w  rolnictwie oraz przemyśle. Używany do prac przy transporcie i przeładunku ciekłych chemikaliów, likwidacji odpadów oraz wycieków chemicznych.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 2000809 E1CH428SML

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU Pantone 187 Test numer Pantone 423 EN 530 EN 863 ISO 2960 ISO 7854 ISO 9073 EN 1149-1

Opis odporność na ścieranie odporność na przekłucie wytrzymałość na rozerwanie oporność na zginanie i uderzenie wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż i w poprzek (md/cd) właściwości antystatyczne

Rezultat klasa 2 klasa 2 klasa 1 klasa 1 klasa 3 test zaliczony

Opis ochrona przed ciśnieniowym opryskiem ciekłymi chemikaliami ograniczenie opryskania chemikaliami ograniczenie opryskania chemikaliami ochrona przed ochlapaniem ciekłymi chemikaliami

Rezultat

KOŃCOWY TEST UBIORU Test numer EN 14605 Typ 3 Typ 4 EN13034 typ 6 EN 13982 typ 5 EN 5082

test zaliczony test zaliczony test zaliczony

ochrona przed cząstkami suchymi wytrzymałość szwów

test zaliczony 88.8 N

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 2000809 E1CH428SML

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Kombinezony i rękawice ochronne

ASTM F1671-97a

Pantone 423 Lekki kombinezon ochronny ChemMAX 2, ASTM F1671-97a Typ 3, 4, 5 i 6 ASTM F1671-97a

EN 533 Index 1

EN 533 Index 1

i ASTM F1671-97a

i

i

ASTM F1671-97a

TYPE 3

TYPE 4

TYPE 5

EN1149

EN 533 Index 1

EN 533 Index 1

TYPE 6

EN 533 EN 14126 Index 1 KOD 2000815 / E2CH428SML

i

i szwy kryte taśmą

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Rozmiar

Typ

2000815 2000816 2000817 2000818 2000819 2000820

E2CH428SML

S

3,4,5,6

E2CH428MED

M

3,4,5,6

E2CH428LGE

L

3,4,5,6

E2CH428XL

XL

3,4,5,6

E2CH428XXL

XXL

3,4,5,6

E2CH428XXXL

XXXL

3,4,5,6

Normy EN 340:2002, EN 14605:2005, EN 13034:2005, EN 13982:2004, EN 14126:2003, EN 1149-1:2005, EN 1073:2002

Opis

Jednorazowy, wygodny w użyciu, o wyjątkowej elastyczności, chroni przed ochlapaniem i oblaniem niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Materiał polipropylenowy pokryty specjalną powłoką wierzchnią Saranex® 32P zapewnia skuteczną ochronę przed wieloma rodzajami chemikaliów. Biały kolor ułatwia identyfikację rodzaju kombinezonu. Zastosowanie wzmocnionych i zabezpieczonych taśmą szwów w  znaczącym stopniu wpływa na poprawę ochrony użytkownika i  wytrzymałości kombinezonu. Kaptur kombinezonu składa się z  trzech kawałków. Został zaprojektowany w  taki sposób, aby można było nosić elementy ochrony dróg oddechowych – półmaski lub maski pełnotwarzowe. Ponadto zastosowano wstawkę poszerzającą część spodni w kroku, aby poprawić dopasowanie do ciała i  wytrzymałość kombinezonu. Ściągacze rękawów i  nogawek uszczelniają kombinezon. W  pełni zabezpieczone taśmą szwy oraz podwójny suwak z  przodu, z  podwójnym zapięciem, zapewniają pełną ochronę przed kontaktem z chemikaliami. Antyelektrostatyczny.

ZASTOSOWANIE

Stosowany do ochrony przy czyszczeniu pojemników i zbiorników z chemikaliami, przy rozpylaniu różnego rodzaju niebezpiecznych substancji w  rolnictwie oraz przemyśle. Używany do prac przy transporcie i  przeładunku ciekłych chemikaliów, likwidacji niebezpiecznych odpadów oraz wycieków chemicznych.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 2000815 E2CH428SML

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU Pantone 187 Test numer Pantone 423 EN 530 EN 863 ISO 2960 ISO 7854

Opis odporność na ścieranie odporność na przekłucie wytrzymałość na rozerwanie oporność na zginanie i uderzenie

Rezultat klasa 5 klasa 2 klasa 2 klasa 6

ISO 9073

wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż i w poprzek (md/cd)

klasa 5/4

EN 1149-1

właściwości antystatyczne

test zaliczony

Opis ochrona przed ciśnieniowym opryskiem ciekłymi chemikaliami ograniczenie opryskania chemikaliami ograniczenie opryskania chemikaliami ochrona przed ochlapaniem ciekłymi chemikaliami

Rezultat

KOŃCOWY TEST UBIORU Test numer EN 14605 Typ 3 Typ 4 EN13034 typ 6 EN 13982 typ 5 EN 5082

test zaliczony test zaliczony test zaliczony

ochrona przed cząstkami suchymi wytrzymałość szwów

test zaliczony 88.8 N

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 2000815 E2CH428SML

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Kombinezony i rękawice ochronne

ASTM F1671-97a

Pantone 423 Lekki kombinezon ochronny ChemMAX 3, ASTM F1671-97a Typ 3, 4, 5 i 6 ASTM F1671-97a

EN 533 Index 1

EN 533 Index 1

i ASTM F1671-97a

i

i

ASTM F1671-97a

TYPE 3

TYPE 4

TYPE 5

EN1149

EN 533 Index 1

EN 533 Index 1

TYPE 6

EN 533 EN 14126 Index 1 KOD 2000821 / E3CH428SML

i

i szwy kryte taśmą

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Rozmiar

Typ

2000821 2000822 2000823 2000824 2000825 2000826

E3CH428SML

S

3, 4, 5, 6

E3CH428MED

M

3, 4, 5, 6

E3CH428LGE

L

3, 4, 5, 6

E3CH428XL

XL

3, 4, 5, 6

E3CH428XXL

XXL

3, 4, 5, 6

E3CH428XXXL

XXXL

3, 4, 5, 6

Normy EN 340:2002, EN 14605:2005, EN 13034:2005, EN 13982:2004, EN 14126:2003, EN 1149-1:2005, EN 1073:2002

Opis

Jednorazowy, najwyższej jakości o wysokich parametrach użytkowych, wygodny, elastyczny, chroni przed szeroką gamą niebezpiecznych substancji chemicznych. Materiał polipropylenowy pokryty specjalną powłoką ochronną EVOH zapewnia najwyższą ochronę przed wieloma rodzajami chemikaliów. Szary kolor ułatwia identyfikację rodzaju kombinezonu. Zastosowanie wzmocnionych i  zabezpieczonych taśmą szwów w  znaczącym stopniu wpływa na poprawę ochrony użytkownika i  wytrzymałości kombinezonu. Kaptur kombinezonu składa się z  trzech kawałków. Został zaprojektowany w  taki sposób, aby można było nosić elementy ochrony dróg oddechowych – półmaski lub maski pełnotwarzowe. Ponadto zastosowano wstawkę poszerzającą część spodni w  kroku, aby poprawić dopasowanie do ciała i  wytrzymałość kombinezonu. Ściągacze rękawów i  nogawek uszczelniają kombinezon. W  pełni zabezpieczone taśmą szwy oraz podwójny suwak z  przodu, z  podwójnym zapięciem, zapewniają pełną ochronę przed kontaktem z  chemikaliami. Antyelektrostatyczny.

ZASTOSOWANIA

Stosowany do ochrony przez jednostki ratownictwa przecichemicznego, przy czyszczeniu pojemników i zbiorników ze szczególnie niebezpiecznymi chemikaliami, przy rozbiórce budynków przemysłowych i zakładów chemicznych. Używany do prac przy transporcie i przeładunku ciekłych wysoce niebezpiecznych chemikaliów, likwidacji niebezpiecznych odpadów oraz wycieków chemicznych.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 2000821 E3CH428SML

str. 1/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU Pantone 187 Test numer Pantone 423 EN 530 EN 863 ISO 2960 ISO 7854 ISO 9073 EN 1149-1

Opis odporność na ścieranie odporność na przekłucie wytrzymałość na rozerwanie oporność na zginanie i uderzenie wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż i w poprzek (md/cd) właściwości antystatyczne

Rezultat klasa 2 klasa 2 klasa 2 klasa 4 klasa 4/3 test zaliczony

Opis ochrona przed ciśnieniowym opryskiem ciekłymi chemikaliami ograniczenie opryskania chemikaliami ograniczenie opryskania chemikaliami ochrona przed ochlapaniem ciekłymi chemikaliami

Rezultat

KOŃCOWY TEST UBIORU Test numer EN 14605 Typ 3 Typ 4 EN13034 typ 6 EN 13982 typ 5 EN 5082

test zaliczony test zaliczony test zaliczony

ochrona przed cząstkami suchymi wytrzymałość szwów

test zaliczony 88.8 N

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 2000821 E3CH428SML

str. 2/2


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Kombinezony i rękawice ochronne Pantone 423 Nakładki ochronne na buty MicroMAX NS

KOD 2000800 / EMN22NS

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

2000800 2000801

Numer artykułu EMN22NS

Typ krótkie

EMN23NS

długie

Opis

Jednorazowe zakładane na obuwie robocze. Wykonane z tkaniny z mikroporowatą powłoką zewnętrzną (laminat), 68 g/m2, zapewniającą najwyższą ochronę przed cieczami i kurzem. Spody antypoślizgowe z PVC. Rozmiar uniwersalny.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 2000800 EMN22NS

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Kombinezony i rękawice ochronne Pantone 423 Rękawice nitrylowe Nitrosol, odporne na chemikalia, bez ściągacza

EN 388 : 2003

EN374-2 & 3 : 2003

KOD 2000829 / EN10

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Wykończenie bez wyłożenia

Długość (cm) 33

Grubość (mil) 10

2000829 2000830 2000831 2000832

EN10 EN15 EN22

bez wyłożenia

33

15

bez wyłożenia

38

EN15F

22

z wyłożeniem włóknowym

33

15

Opis

Utwardzona powierzchnia zapewnia ochronę mechaniczną i chemiczną przed działaniem rozpuszczalników: ropopochodnych, aromatycznych, żrących oraz kwasów tłuszczowych stosowanych w  przemyśle spożywczym. Charakteryzują się doskonałą wytrzymałością na rozerwanie, przebicie, przetarcie i przecięcie. Dzięki powierzchni z wytłoczonym wzorem ułatwiają łatwiejsze i  bezpieczne chwytanie mokrych przedmiotów. Rękawice są wykonane z  materiałów dopuszczonych do stosowania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Składniki i materiały są zgodne z przepisami FDA w zakresie kontaktu z żywnością. Dostępne w rozmiarach 7-11.

ZASTOSOWANIA

Idealnie nadają się do stosowania w przemyśle elektronicznym, lotniczym, samochodowym, chemicznym.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 2000829 EN10

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Kombinezony i rękawice ochronne Pantone 423 Rękawice z gumy naturalnej Natrasol, odporne na chemikalia, bez ściągacza

EN 388 : 2003

EN374-2 & 3 : 2003

KOD 2000833 / ER15

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Wykończenie bez wyłożenia

Długość (cm) 33

Grubość (mil) 15

2000833 2000834

ER15 ER15F

z wyłożeniem włóknowym

33

15

Opis

Rękawice chronią przed środkami żrącymi, detergentami, alkoholami i wieloma ketonami. Dzięki utwardzanej powierzchni zapewniają wyższą wytrzymałość na ścieranie i  odporność chemiczną niż w  innych rękawicach z  naturalnej gumy. Kształt profilowany do dłoni i  ergonomicznie zaprojektowane naturalne krzywizny palców gwarantują komfortowe dopasowanie do dłoni użytkownika. Wytłaczane wzory powierzchni zapewniają lepszą chwytność mokrych przedmiotów. Rękawice są wykonane z  materiałów dopuszczonych do stosowania w  przemyśle spożywczym i  farmaceutycznym. Składniki i  materiały są zgodne z  przepisami FDA w  zakresie kontaktu z żywnością. Dostępne w rozmiarach 7-11.

ZASTOSOWANIA

Idealnie nadaja się do stosowania w przemyśle elektronicznym, półprzewodnikowym, przy pracach z użyciem kwasów, ketonów, zasad, substancji żrących i epoksydowych, przy czyszczeniu zbiorników oraz lekkich pracach montażowych.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 2000833 ER15

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Kombinezony i rękawice ochronne Pantone 423 Rękawice neoprenowe Neosol, odporne na chemikalia, bez ściągacza

EN 388 : 2003

EN374-2 & 3 : 2003

KOD 2000835 / EC18F

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Wykończenie bez wyłożenia

Długość (cm) 33

Grubość (mil) 18

2000835 2000836

EC18F EC27F

z wyłożeniem włóknowym

33

27

Opis

Rękawice odporne są na cały szereg substancji chemicznych, m.in. substancje żrące, oleje i rozpuszczalniki. Rękawice mają utwardzoną powierzchnię, dzięki czemu są bardziej odporne na zużycie, ścieranie i działanie chemikaliów niż tradycyjne rękawice neoprenowe. Kształt profilowany do dłoni i  ergonomicznie zaprojektowane naturalne krzywizny palców zapewniają komfortowe dopasowanie do dłoni użytkownika. Rękawice są wykonane z  materiałów dopuszczonych do stosowania w  przemyśle spożywczym i  farmaceutycznym. Składniki i  materiały są zgodne z przepisami FDA w zakresie kontaktu z żywnością. Dostępne w rozmiarach 7-11.

ZASTOSOWANIA

Stosowane są przy pracy z rozpuszczalnikami, alkoholami, kwasami, środkami żrącymi, w rafineriach petrochemicznych, przy obróbce fotograficznej a także przy odtłuszczaniu i sprzątaniu.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 2000835 EC18F

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Kombinezony i rękawice ochronne Pantone 423 Rękawice z neoprenu i gumy naturalnej Neolasol, odporne na chemikalia

EN 388 : 2003

EN374-2 & 3 : 2003

KOD 2000837 / ECR27F

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Wykończenie

2000837

ECR27F

bez wyłożenia

Długość (cm) 33

Grubość (mil) 27

Opis

Dwuetapowy proces produkcji umożliwia wytworzenie powłoki z mieszaniny neoprenu i  naturalnej gumy na podkładzie ze 100% naturalnej gumy, dzięki czemu rękawice uzyskują podwyższoną odporność na cały szereg substancji chemicznych co czyni je bardzo uniwersalnymi i ekonomicznymi. Kształt profilowany do dłoni i ergonomicznie zaprojektowane naturalne krzywizny palców zapewniają komfortowe dopasowanie do dłoni użytkownika. Miękkie wyłożenie włóknowe pochłania pot i zapewnia wygodę przy narażeniu na działanie rozpuszczalników. Wytłoczony wzór diamentowy zapewnia wysoką chwytność zarówno suchych, jak i mokrych przedmiotów. Dostępne w rozmiarach 7-11, długość 33 cm.

ZASTOSOWANIA

Idealnie nadają się przy produkcji pestycydów, sprzątaniu i pracy ze środkami czystości, przetwórstwie chemicznym, lekkich pracach montażowych oraz w przemyśle spożywczym.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 2000837 ECR27F

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Kombinezony i rękawice ochronne Pantone 423 Rękawice nitrylowe uniwersalne NitroGard

EN 388 : 2003

KOD 2000838 / EN201

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

2000838 2000839 2000840 2000841

Numer artykułu Wykończenie EN201 ze ściągaczem i powlekaną dłonią EN202

ze ściągaczem i powlekaną całą powierzchnią

EN301

ze wzmocnionym ściągaczem i powlekaną dłonią

EN302

ze wzmocnionym ściągaczem i powlekaną całą powierzchnią

Opis

Powlekane rękawice robocze ogólnego stosowania. Wytrzymała powłoka nitrylowa zapewnia wysoką wytrzymałość na ścieranie, przystosowanie do chwytania przedmiotów o szorstkiej powierzchni, wytrzymałość na przedarcie, przebicie i  przecięcie oraz doskonałą chwytność na sucho. Ponadto rękawice wykazują odporność na działanie smarów, olejów i cieczy. Miękka osnowa z  dzianiny zapewnia wysoki komfort użytkowania. Ergonomiczny kształt ułatwia dopasowanie i zwiększa komfort użytkowania. Dostępne w rozmiarach 7-11.

ZASTOSOWANIA

Rękawice przeznaczone do stosowania: przy produkcji kamienia i cegieł, pracach konserwacyjnych, trasporcie i montażu szkła, w przemyślę petrochemicznym, w zakładach metalowych i odlewniach.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 2000838 EN201

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Kombinezony i rękawice ochronne Pantone 423 Rękawice nitrylowe NitroGard Lite, do prac średnio ciężkich, uniwersalne

EN 388 : 2003

KOD 2000842 / EN101

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

2000842 2000843

Numer artykułu Wykończenie EN101 ze ściągaczem i powlekaną dłonią EN102

ze ściągaczem i powlekaną całą powierzchnią

Opis

Rękawice o trwałej powłoce nitrylowej do prac średnio ciężkich charakteryzują się dobrą wytrzymałością na ścieranie przy chwytaniu przedmiotów o szorstkiej powierzchni, wytrzymałością na przedarcie, przebicie i  przecięcie. Zapewniają doskonałą chwytność na sucho. Wykazują odporność na działanie smarów, olejów i cieczy. Osnowa z dzianiny i zakrzywione palce zapewniają doskonałą elastyczność i  chwytność. Ergonomiczny kształt ułatwia dopasowanie i  zwiększa komfort użytkowania. Ponadto mają lepszą wentylację co dodatkowo poprawia komfort noszenia. Dostępne w rozmiarach 7-11.

ZASTOSOWANIA

Idealnie sprawdzają się w produkcji o średniej i lekkiej intensywności pracy, w magazynach oraz przy pracach transportowych i montażowych o średniej intensywności.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 2000842 EN101

str. 1/1


KATALOG PRODUKTOWY EDYCJA 20I0

Pantone 187

OPATRUNKI Pantone 423

WATER-JEL


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Opatrunki Water-Jel

NOŚĆ DO AT

5

YCIA UŻ

PRZYD

Pantone 423 Opatrunki, hydrożelowe, schładzające, sterylne

lat

KOD 1200006/ 0820.20

KOD 1200004/0416.28

KOD 1200003/0404.60 KOD 1200005/ 0818.20

KOD 1200007/ 1216.20 KOD 1200002/0206.60

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Dopuszczenie

Wymiary (cm)

Przydatność do użycia

1200002 1200003 1200004 1200005 1200006 1200007

0206.60

CE, FDA

5*15

5 lat

0404.60

CE, FDA

10*10

5 lat

0416.28

CE, FDA

10*40

5 lat

0818.20

CE, FDA

20*46

5 lat

0820.20

CE, FDA

20*55

5 lat

1216.20

CE, FDA

30*40

5 lat

Opis

Łatwe w transporcie, przechowywaniu i użyciu. Składają się z żelu chłodzącego i nośnika (nietkanego poilestru) o przeznaczeniu medycznym. Opatrunki Water-Jel natychmiast po nałożeniu na oparzone miejsce chłodzą je, łagodzą ból i chronią przed zanieczyszczeniem ran. Żel, którym nasączone są opatrunki, oparty jest na bazie wodnej, przez co z łatwością rozpuszcza się w wodzie. Nie przykleja się do ran i może być nakładany bezpośrednio na nią. W przypadku oparzeń o niewielkiej rozległości z powodzeniem można stosować żel na oparzenia w buteleczce lub saszetce. Dopuszczenie CE, FDA.

ZASTOSOWANIE

Przedszpitalna pomoc w przypadku oparzeń. Wszelkie miejsca gdzie ludzie mogą zetknąć się nawet z małym źródłem ciepła o niezbyt wysokiej temperaturze. Water-Jel jest dobrze znany wśród pracowników ratownictwa medycznego, straży pożarnej, ratownictwa morskiego i lotniskowego oraz w wojsku, przemyśle, usługach gastronomicznych, w Formule I i na innych wyścigach samochodowych na całym świecie.

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA

Opatrunki Water-Jel są pakowane jałowo i mogą być przechowywane przez 5 lat.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1200002 0206.60

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Opatrunki Water-Jel

NOŚĆ DO AT

5

YCIA UŻ

PRZYD

Pantone 423 Koc hydrożelowy, schładzający, sterylny

lat

KOD 1200011 /3630.4

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu Dopuszczenie Wymiary (cm) Przydatność Opakowanie do użycia

1200008 1200009 1200010 1200011 1200012

9672.4

CE, FDA

244*183

5 lat

kanister

7260.4

CE, FDA

183*152

5 lat

kanister

P7260.4

CE, FDA

183*152

5 lat

torba

3630.4

CE, FDA

91*76

5 lat

kanister

P3630.4

CE, FDA

91*76

5 lat

torba

Opis

Łączy w sobie naukowo opracowany żel oraz specjalnie przygotowany materiał nośny, tworząc razem prosty i skuteczny system pierwszej pomocy w przypadku oparzeń. Żel zawiera substancje zmiękczające, ulega biodegradacji, ma właściwości ochronne i jest rozpuszczalny w wodzie, dzięki czemu koc można z łatwością zdjąć z rany bez jej podrażnienia. Włóknem nośnym jest wełna czesankowa, posiadająca zdolność pochłaniania żelu schładzającego w ilości 13-krotnie większej od swej wagi. Koc Water-Jel stosuje się przede wszystkim u osób o dużej rozległości oparzeń. Natychmiast po owinięciu poszkodowanego następuje chłodzenie miejsc poparzonych. Ponadto wyrównuje temperaturę skóry, jednocześnie łagodząc ból. Jest powszechnie stosowany jako osłona przed ogniem i wysokimi temperaturami. Mogże służyć jako skuteczna pomoc w ewakuacji z płonącego budynku, umożliwiając ludziom ucieczkę.

ZASTOSOWANIE

Przedszpitalna pomoc w przypadku oparzeń. Wszelkie miejsca gdzie ludzie mogą zetknąć się nawet z małym źródłem ciepła o niezbyt wysokiej temperaturze. Water-Jel jest dobrze znany wśród pracowników ratownictwa medycznego, straży pożarnej, ratownictwa morskiego i lotniskowego oraz w wojsku, przemyśle, usługach gastronomicznych, w Formule I i na innych wyścigach samochodowych na całym świecie.

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA

Koce Water-Jel są pakowane jałowo i mogą być przechowywane przez 5 lat.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1200011 3630.4

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Opatrunki Water-Jel

NOŚĆ DO AT

3

YCIA UŻ

PRZYD

Pantone 423 Żel hydrożelowy, schładzający

latA

KOD 1200015 /BJ120

KOD 1200013 /BJ50b

KOD 1200014 /BJ60b

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu Numer artykułu Dopuszczenie Opakowanie

Przydatność do użycia

1200013

BJ50B

CE, FDA

3 lata

1200014

BJ60B

CE, FDA

1200037 1200015 1200036 1200017

BJ80

3 lata

CE, FDA

butelka z dozownikiem 50 ml butelka z pompką dozującą 60 ml butelka z dozownikiem 80 ml

BJ120

CE, FDA

butelka z dozownikiem 120 ml

3 lata

BJ240

CE, FDA

butelka z dozownikiem 240 ml

3 lata

BJ540

CE, FDA

saszetka 5*4 g

3 lata

3 lata

Opis

W przypadku oparzeń o niewielkiej rozległości z powodzeniem można stosować żel w buteleczce. Ich sposób działania i skład oparty jest na takiej samej technologii jak ta używana w opatrunkach i kocach na oparzenia. Natychmiast po nałożeniu na miejsce poparzone, żel zmniejsza ból i schładza skórę. Posiada działanie aseptyczne i stanowi doskonałą barierę przeciwko czynnikom powodującym wzrost ciepła. Opakowanie stanowi poręczna butelka z wygodą pompką dozującą. Doskonale sprawdza się w przypadku oparzeń kuchennych w kuchniach domowych i przemysłowych. Bardzo przydatny w apteczkach domowych i zakładowych.

ZASTOSOWANIE

Przedszpitalna pomoc w przypadku oparzeń. Wszelkie miejsca gdzie ludzie mogą zetknąć się nawet z małym źródłem ciepła o niezbyt wysokiej temperaturze. Water-Jel jest dobrze znany wśród pracowników ratownictwa medycznego, straży pożarnej, ratownictwa morskiego i lotniskowego oraz w wojsku, przemyśle, usługach gastronomicznych, w Formule I i na innych wyścigach samochodowych na całym świecie.

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA

Butelki z żelem mogą być przechowywane przez 3 lata.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1200015 BJ120

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Opatrunki Water-Jel

NOŚĆ DO AT

5

YCIA UŻ

PRZYD

Pantone 423 opatrunków na oparzenia (critical kit) Zestaw

lat

KOD 1200030 /BKCKWJE

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Dopuszczenie

Przydatność do użycia

1200030

BKCKWJE

CE, FDA

5 lat

Opis

Przeznaczony do oparzeń o krytycznym znaczeniu, ułatwia szybkie udzielenie pierwszej pomocy dorosłym lub dzieciom w przypadku oparzeń twarzy i rąk. Przeznaczony do zastosowania przez służby ratownicze i medyczne. Skład zestawu: 2*0404 (opatrunek 10 x 10 cm), 1*1216 (opatrunek na twarz 30 x 40 cm), 2*0820 (opatrunek na dłoń 20 x 50 cm), 2*bandaż, 1*nożyczki. Dopuszczenie CE, FDA.

ZASTOSOWANIE

Przedszpitalna pomoc w przypadku oparzeń. Wszelkie miejsca gdzie ludzie mogą zetknąć się nawet z małym źródłem ciepła o niezbyt wysokiej temperaturze. Water-Jel jest dobrze znany wśród pracowników ratownictwa medycznego, straży pożarnej, ratownictwa morskiego i lotniskowego oraz w wojsku, przemyśle, usługach gastronomicznych, w Formule I i na innych wyścigach samochodowych na całym świecie.

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA

Opatrunki Water-Jel są pakowane jałowo i mogą być przechowywane przez 5 lat.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1200030 BKCKWJE

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Opatrunki Water-Jel

NOŚĆ DO AT

5

YCIA UŻ

PRZYD

Pantone 423 specjalny dla PSP w torbie Zestaw

lat

KOD 1200031 /BKLGPFB

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Dopuszczenie

Przydatność do użycia

1200031

BKLGPFB

CE, FDA

5 lat

Opis

Przeznaczony do zastosowania przez jednostki straży pożarnej zarówno PSP jak OSP. Skład zestawu: 2*1216 (opatrunek 30 x 40 cm), 6*0818 (opatrunek 20 x 45 cm), 1*0820 (opatrunek 20 x 50 cm), 1*0404 (opatrunek 10 x 10 cm), 2*bandaż, 1*nożyczki. Dopuszczenie CE, FDA

ZASTOSOWANIE

Przedszpitalna pomoc w przypadku oparzeń. Wszelkie miejsca gdzie ludzie mogą zetknąć się nawet z małym źródłem ciepła o niezbyt wysokiej temperaturze. Water-Jel jest dobrze znany wśród pracowników ratownictwa medycznego, straży pożarnej, ratownictwa morskiego i lotniskowego oraz w wojsku, przemyśle, usługach gastronomicznych, w Formule I i na innych wyścigach samochodowych na całym świecie.

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA

Opatrunki Water-Jel są pakowane jałowo i mogą być przechowywane przez 5 lat.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1200031 BKLGPFB

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Opatrunki Water-Jel

NOŚĆ DO AT

5

YCIA UŻ

PRZYD

Pantone 423 opatrunków na oparzenia, torba (karetka) Zestaw

lat

KOD 1200018 /BKLGWJE

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Dopuszczenie

Przydatność do użycia

1200018

BKLGWJE

CE, FDA

5 lat

Opis

Przeznaczony do zastosowania przez jednostki ratownictwa medycznego. Skład zestawu: 1*P3060 (koc 91 x 76 cm), 1*0820 (opatrunek na dłoń 20 x 50 cm), 1*0818 (opatrunek 20 x 46 cm), 2*0416 (opatrunek 10 x 40 cm), 1*1216 (opatrunek na twarz 30 x 40 cm), 4*bandaż, 1*nożyczki. Dopuszczenie CE, FDA.

ZASTOSOWANIE

Przedszpitalna pomoc w przypadku oparzeń. Wszelkie miejsca gdzie ludzie mogą zetknąć się nawet z małym źródłem ciepła o niezbyt wysokiej temperaturze. Water-Jel jest dobrze znany wśród pracowników ratownictwa medycznego, straży pożarnej, ratownictwa morskiego i lotniskowego oraz w wojsku, przemyśle, usługach gastronomicznych, w Formule I i na innych wyścigach samochodowych na całym świecie.

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA

Opatrunki Water-Jel są pakowane jałowo i mogą być przechowywane przez 5 lat.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1200018 BKLGWJE

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Opatrunki Water-Jel

NOŚĆ DO AT

5

YCIA UŻ

PRZYD

Pantone 423 opatrunków na oparzenia, torba (catering) Zestaw

lat

KOD 1200022 /BKSMCBK

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Dopuszczenie

Przydatność do użycia

1200022

BKSMCBK

CE, FDA

5 lat

Opis

Przeznaczony do zastosowania w kuchniach hotelowych, zakładach gastronomicznych oraz w fastfoodach. Skład zestawu: 2*0206 (opatrunek 5 x 15 cm), 2*0404 (opatrunek 10 x 10 cm), 1*0416 (opatrunek 10 x 40 cm), 1*BJ60 (żel w buteleczce), 1*bandaż, 1*nożyczki. Dopuszczenie CE, FDA.

ZASTOSOWANIE

Przedszpitalna pomoc w przypadku oparzeń. Wszelkie miejsca gdzie ludzie mogą zetknąć się nawet z małym źródłem ciepła o niezbyt wysokiej temperaturze. Water-Jel jest dobrze znany wśród pracowników ratownictwa medycznego, straży pożarnej, ratownictwa morskiego i lotniskowego oraz w wojsku, przemyśle, usługach gastronomicznych, w Formule I i na innych wyścigach samochodowych na całym świecie.

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA

Opatrunki Water-Jel są pakowane jałowo i mogą być przechowywane przez 5 lat.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1200022 BKSMCBK

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Opatrunki Water-Jel

NOŚĆ DO AT

5

YCIA UŻ

PRZYD

Pantone 423 opatrunków na oparzenia, torba (przemysł) Zestaw

lat

KOD 1200021 /BKSMIBK

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Dopuszczenie

Przydatność do użycia

1200021

BKSMIBK

CE, FDA

5 lat

Opis

Przeznaczony do zastosowania w zakładach pracy oraz halach produkcyjnych. Skład zestawu: 2*0206 (opatrunek 5 x 15 cm), 2*0404 (opatrunek 10 x 10 cm), 1*0416 (opatrunek 10 x 40 cm), 1*1216 (opatrunek na twarz 30 x 40 cm), 1*BJ60 (żel w buteleczce), 1*bandaż, 1*nożyczki. Dopuszczenie CE, FDA.

ZASTOSOWANIE

Przedszpitalna pomoc w przypadku oparzeń. Wszelkie miejsca gdzie ludzie mogą zetknąć się nawet z małym źródłem ciepła o niezbyt wysokiej temperaturze. Water-Jel jest dobrze znany wśród pracowników ratownictwa medycznego, straży pożarnej, ratownictwa morskiego i lotniskowego oraz w wojsku, przemyśle, usługach gastronomicznych, w Formule I i na innych wyścigach samochodowych na całym świecie.

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA

Opatrunki Water-Jel są pakowane jałowo i mogą być przechowywane przez 5 lat.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1200021 BKSMIBK

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Opatrunki Water-Jel

NOŚĆ DO AT

5

YCIA UŻ

PRZYD

Pantone 423 opatrunków na oparzenia, torba (straż pożarna) Zestaw

lat

KOD 1200019 /BKSMWJE

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Dopuszczenie

Przydatność do użycia

1200019

BKSMWJE

CE, FDA

5 lat

Opis

Przeznaczony do zastosowania przez jednostki straży pożarnej zarówno PSP jak OSP. Skład zestawu: 2*0206 (opatrunek 5 x 15 cm), 2*0404 (opatrunek 10 x 10), 2*0416 (opatrunek 10 x 40 cm), 1*1216 (opatrunek na twarz 30 x 40 cm), 2*bandaż, 1*nożyczki. Dopuszczenie CE, FDA.

ZASTOSOWANIE

Przedszpitalna pomoc w przypadku oparzeń. Wszelkie miejsca gdzie ludzie mogą zetknąć się nawet z małym źródłem ciepła o niezbyt wysokiej temperaturze. Water-Jel jest dobrze znany wśród pracowników ratownictwa medycznego, straży pożarnej, ratownictwa morskiego i lotniskowego oraz w wojsku, przemyśle, usługach gastronomicznych, w Formule I i na innych wyścigach samochodowych na całym świecie.

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA

Opatrunki Water-Jel są pakowane jałowo i mogą być przechowywane przez 5 lat.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1200019 BKSMWJE

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Opatrunki Water-Jel

NOŚĆ DO AT

5

YCIA UŻ

PRZYD

Pantone 423 na oparzenia dla gastronomii Catering Kit Zestaw

lat

KOD 1200032 /CATPK01

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Dopuszczenie

Przydatność do użycia

1200032

CATPK01

CE, FDA

5 lat

Opis

Przeznaczony do oparzeń o krytycznym znaczeniu, ułatwia szybkie udzielenie pierwszej pomocy w przypadku oparzeń twarzy i rąk. Przeznaczony do zastosowania w gastronomi. Skład zestawu: 1*0206 (opatrunek 5 x 15 cm), 1*0404 (opatrunek 10 x 10 cm), 2*BJ335 (szaszetka 3 x 3,5 g), 2*bandaż, 1*nożyczki, żel na oparzenia BJ240 ml. Dopuszczenie CE, FDA.

ZASTOSOWANIE

Przedszpitalna pomoc w przypadku oparzeń. Wszelkie miejsca gdzie ludzie mogą zetknąć się nawet z małym źródłem ciepła o niezbyt wysokiej temperaturze. Water-Jel jest dobrze znany wśród pracowników ratownictwa medycznego, straży pożarnej, ratownictwa morskiego i lotniskowego oraz w wojsku, przemyśle, usługach gastronomicznych, w Formule I i na innych wyścigach samochodowych na całym świecie.

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA

Opatrunki Water-Jel są pakowane jałowo i mogą być przechowywane przez 5 lat.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1200032 CATPK01

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Opatrunki Water-Jel

NOŚĆ DO AT

5

YCIA UŻ

PRZYD

Pantone 423 opatrunków na oparzenia, ścienny (duży) Zestaw

lat

KOD 1200024 /EBSUNIT1

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Dopuszczenie

Przydatność do użycia

1200024

EBSUNIT1

CE, FDA

5 lat

Opis

Skład zestawu: 2*0404 (opatrunek 10 x 10 cm), 2*0416 (opatrunek 10 x 40 cm), 1*1216 (opatrunek na twarz 30 x 40 cm), 1*BJ60 (butelka 60 ml), 1*BJ535 (szaszetka 5 x 3,5 g), 2*bandaż, 1*nożyczki. Dopuszczenie CE, FDA.

ZASTOSOWANIE

Przedszpitalna pomoc w przypadku oparzeń. Wszelkie miejsca gdzie ludzie mogą zetknąć się nawet z małym źródłem ciepła o niezbyt wysokiej temperaturze. Water-Jel jest dobrze znany wśród pracowników ratownictwa medycznego, straży pożarnej, ratownictwa morskiego i lotniskowego oraz w wojsku, przemyśle, usługach gastronomicznych, w Formule I i na innych wyścigach samochodowych na całym świecie.

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA

Opatrunki Water-Jel są pakowane jałowo i mogą być przechowywane przez 5 lat.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1200024 EBSUNIT1

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Opatrunki Water-Jel

NOŚĆ DO AT

5

YCIA UŻ

PRZYD

Pantone 423 Koc hydrożelowy, schładzający, sterylny, ścienny (koc)

lat

KOD 1200025 /EBSUNIT2 Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Dopuszczenie

Przydatność do użycia

1200025

EBSUNIT2

CE, FDA

5 lat

Opis

Skład zestawu: 1*P3630 (koc 91 x 76 cm). Dopuszczenie CE, FDA.

ZASTOSOWANIE

Przedszpitalna pomoc w przypadku oparzeń. Wszelkie miejsca gdzie ludzie mogą zetknąć się nawet z małym źródłem ciepła o niezbyt wysokiej temperaturze. Water-Jel jest dobrze znany wśród pracowników ratownictwa medycznego, straży pożarnej, ratownictwa morskiego i lotniskowego oraz w wojsku, przemyśle, usługach gastronomicznych, w Formule I i na innych wyścigach samochodowych na całym świecie.

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA

Kocei Water-Jel są pakowane jałowo i mogą być przechowywane przez 5 lat.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1200025 EBSUNIT2

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Opatrunki Water-Jel

NOŚĆ DO AT

5

YCIA UŻ

PRZYD

Pantone 423 opatrunków na oparzenia, ścienny (mały) Zestaw

lat

KOD 1200026 /EBSUNIT3

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Dopuszczenie

Przydatność do użycia

1200026

EBSUNIT3

CE, FDA

5 lat

Opis

Skład zestawu: 1*0206 (opatrunek 5 x 15 cm), 1*0404 (opatrunek 10 x 10 cm), 2*BJ335 (szaszetka 3 x 3,5 g), 2*bandaż, 1*nożyczki. Dopuszczenie CE, FDA.

ZASTOSOWANIE

Przedszpitalna pomoc w przypadku oparzeń. Wszelkie miejsca gdzie ludzie mogą zetknąć się nawet z małym źródłem ciepła o niezbyt wysokiej temperaturze. Water-Jel jest dobrze znany wśród pracowników ratownictwa medycznego, straży pożarnej, ratownictwa morskiego i lotniskowego oraz w wojsku, przemyśle, usługach gastronomicznych, w Formule I i na innych wyścigach samochodowych na całym świecie.

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA

Opatrunki Water-Jel są pakowane jałowo i mogą być przechowywane przez 5 lat.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1200026 EBSUNIT3

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Opatrunki Water-Jel

NOŚĆ DO AT

5

YCIA UŻ

PRZYD

Pantone 423 oparzenia dla służb militarnych Military Kit w karnistrze 183*152 cm Koc na (kanister)

lat

KOD 1200035/

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

1200035

Numer artykułu

Dopuszczenie

Przydatność do użycia

CE, FDA

5 lat

Opis

Łączy w sobie naukowo opracowany żel oraz specjalnie przygotowany materiał nośny, tworząc razem prosty i skuteczny system pierwszej pomocy w przypadku oparzeń. Żel zawiera substancje zmiękczające, ulega biodegradacji, ma właściwości ochronne i jest rozpuszczalny w wodzie, dzięki czemu koc można z łatwością zdjąć z rany bez jej podrażnienia. Włóknem nośnym jest wełna czesankowa, posiadająca zdolność pochłaniania żelu schładzającego w ilości 13-krotnie większej od swej wagi. Koc Water-Jel stosuje się przede wszystkim u osób o dużej rozległości oparzeń. Natychmiast po owinięciu poszkodowanego następuje chłodzenie miejsc poparzonych. Ponadto wyrównuje temperaturę skóry, jednocześnie łagodząc ból. Jest powszechnie stosowany jako osłona przed ogniem i wysokimi temperaturami. Mogże służyć jako skuteczna pomoc w ewakuacji z płonącego budynku, umożliwiając ludziom ucieczkę. Dopuszczenie CE, FDA, wymiary 183*152 cm, opakowanie kanister.

ZASTOSOWANIE

Przedszpitalna pomoc w przypadku oparzeń. Wszelkie miejsca gdzie ludzie mogą zetknąć się nawet z małym źródłem ciepła o niezbyt wysokiej temperaturze. Water-Jel jest dobrze znany wśród pracowników ratownictwa medycznego, straży pożarnej, ratownictwa morskiego i lotniskowego oraz w wojsku, przemyśle, usługach gastronomicznych, w Formule I i na innych wyścigach samochodowych na całym świecie.

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA

Koc Water-Jel jest pakowany jałowo i może być przechowywany przez 5 lat.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1200035

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Opatrunki Water-Jel

NOŚĆ DO AT

5

YCIA UŻ

PRZYD

Pantone 423 na oparzenia dla służb militarnych Military Kit Zestaw

lat

KOD 1200033 /WJBK01

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu

Numer artykułu

Dopuszczenie

Przydatność do użycia

1200033

WJBK01

CE, FDA

5 lat

Opis

Przeznaczony do oparzeń, ułatwia szybkie udzielenie pierwszej pomocy w przypadku oparzeń twarzy i rąk. Przeznaczony do zastosowania przez służby militarne. Skład zestawu: 1*3630 (koc 91*76 cm w torbie) 1*0818 (opatrunek 20*45 cm) 1*0820 (opatrunek na dłoń 20 x 50 cm), 2*0416 (opatrunek 10*40) 1*1216 (opatrunek na twarz 30*40) 4*bandaż 1*nożyczki. Dopuszczenie CE, FDA.

ZASTOSOWANIE

Przedszpitalna pomoc w przypadku oparzeń. Wszelkie miejsca gdzie ludzie mogą zetknąć się nawet z małym źródłem ciepła o niezbyt wysokiej temperaturze. Water-Jel jest dobrze znany wśród pracowników ratownictwa medycznego, straży pożarnej, ratownictwa morskiego i lotniskowego oraz w wojsku, przemyśle, usługach gastronomicznych, w Formule I i na innych wyścigach samochodowych na całym świecie.

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA

Opatrunki Water-Jel są pakowane jałowo i mogą być przechowywane przez 5 lat.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1200033 WJBK01

str. 1/1


kontakt, pomoc, wsparcie techniczne

0 801 000 501 porada@topserw.com.pl

www.topserw.com.pl

Pantone 187 BEZPIECZNA PRACA / Opatrunki Water-Jel Pantone 423 Hand Sanitizer

Dostępne modele / Dane techniczne Kod produktu Numer artykułu Opakowanie

1200015 1200036 1200013 1200017 1200014

HS1728

saszetki z żelem do dezynfekcji rąk, 144 szt

HS1800

saszetki z żelem do dezynfekcji rąk, 25 szt

HS2-24

żel do dezynfekcji rąk, 60 ml

HS4-24

żel do dezynfekcji rąk, 120 ml

HS8-24

żel do dezynfekcji rąk, 240 ml

Opis

Antybakteryjny żel do rąk na bazie alkoholu zabijający efektywnie 99,9% bakterii, grzybów, wirusów i zarazków (w tym także: H1N1/09, A-Virus, SARS, Adeno- i Rota-Virus, HBV/HCV/HIV) jednocześnie zapobiegający dalszemu ich rozprzestrzenianiu się. Dzięki zawartości witaminy E i Aloesu łagodny dla skóry. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia WHO (World Health Organization) rozprzestrzenianiu wirusa grypy można zapobiec poprzez częste mycie rąk lub użycie środków antybakteryjnych na bazie alkoholu. Zawartość: Alcohol 62%, Aqua 36,52%, Propylene Glycol 0,5%, pozostałe 0,98%.

ZASTOSOWANIE

Żel do dezynfekcji rąk.

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA

Żel skutecznie działa nawet przez 36 miesięcy od momentu otwarcia, dostępny jest w poręcznej saszetce lub w łatwym w użyciu dozowniku.

TOPSERW

poczucie bezpieczeństwa

05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl KOD 1200015 HS1728

str. 1/1


Nazywam się Radek Porada zachęcam do zapoznania z naszymi katalogami: • Urządzenia awaryjne • Ochrony indywidualne • Opatrunki Water-Jel • Latarki Ex Atex • Narzędzia Ex • Sorbenty • Szafy ognioodporne • Szafy zabezpieczające • Pojemniki zabezpieczające • System smarowania Oil Safe • Palety (wanny) wychwytowe, ociekowe • Magazyny i regały zabezpieczające • Osprzęt do eksploatacji beczek • Maty podłogowe, przemysłowe • Maty podłogowe, gastronomiczne • Maty podłogowe wejściowe • Osłony zabezpieczające • Zabezpieczenia antypoślizgowe • Blokady i zawieszki (Lockout/Tagout) • Przemysłowy system znakowania • Fontanny, źródełka wody pitnej

Pantone 187 Pantone 423

TOPSERW Stanisław Echilczuk, Mirosław Kuziuk Spółka Jawna 05-220 Zielonka, ul. Marecka 66

ODDZIAŁ POŁUDNIE 43-300 Bielsko-Biała ul. Warszawska 153/210

ODDZIAŁ CENTRUM 05-220 Zielonka ul. Marecka 66

Oddział Północ 81-035 Gdynia ul. B. Krzywoustego 12/5

TEL +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 FAX +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl

TEL +48 33 810 14 82 +48 33 810 14 92 FAX +48 33 829 48 27 poludnie@topserw.com.pl

TEL +48 22 771 94 22 +48 22 771 94 25 FAX +48 22 771 94 66 centrum@topserw.com.pl

TEL +48 58 622 33 53 +48 58 622 33 56 FAX +48 58 664 22 28 polnoc@topserw.com.pl

ISO 9001:2001

Bezpieczna Praca  

KATALOG PRODUKTOWY edycja 20i0 OchrOny indywidualne Pantone 187 Pantone 423 BP EDYCJA 2009 1-1 KATALOG PRODUKTOWY EDYCJA 20I0 Pantone 187 Pa...

Advertisement