Groen tienen herfst 2014

Page 1

GROENKRANT GROEN TIENEN > NAJAAR 2014

"EEN PARTIJ IN BLAKENDE GEZONDHEID"

4

DE FIETSER IN TIENEN VOELT ZICH DE PEER IN HET VERKEER

© Foto: Bran Bolleire

3

>

Ons Groen Café, waar je van harte welkom bent, staat dit jaar in het teken van mobiliteit. Moet één 'type' verkeer ten koste gaan van andere weggebruikers? Hoe kan het anders?

JAAR VAN DE MOBILITEIT De week van de mobiliteit is ondertussen een maand geleden afgesloten. Meer dan ooit blijkt het draagvlak voor een autoluw centrum te groeien. Kunnen we alvast starten met enkele winkelstraten maandelijks autovrij te maken? Het is evident dat doorgaand verkeer uit het centrum geweerd moet worden, zonder daarom de auto uit de stad te bannen. Een beleid dat vooral gericht is op de wagen zorgt voor filehinder en een slechte luchtkwaliteit. Een auto staat ook meer dan 90% van de tijd stil. Wat zouden we kunnen doen met deze kostbare ruimte als er voor iedereen aangename alternatieven zijn?

Het treinstation is vooral op werkdagen erg populair. Dat heeft te maken met het frequente aanbod en - dankzij de grote parking - de relatief eenvoudige overstap van wagen op trein. De bus heeft nog meer potentieel. De aantrekkelijkheid ervan zou nog groter kunnen zijn door een uitgebreider aanbod. Maar de door Vlaanderen opgelegde besparingen lijken dit onmogelijk te maken...

Groen Tienen buigt zich over een Tiense mobiliteitstransitie Maar net daar knelt het schoentje, zo bleek ook uit de reacties op de autoloze zondag. Ouders, gesteund door harde cijfers van het BIVV, stellen de veiligheid van hun fietsende kroost in vraag. Het is duidelijk dat er amper of geen fietspaden ingericht kunnen worden in het Tiense stadscentrum. Dat is ook helemaal niet nodig als de grote vervoersstromen gescheiden blijven en een menging van verkeer in zone 30 wordt ingesteld. Ook de voetganger krijgt niet de ruimte die hij verdient. Er is nu eenmaal onvoldoende plaats om ieder zijn eigen plek te geven. Keuzes dringen zich op. Zijn woonerven de toekomst in de straten met woonkarakter? Het openbaar vervoer heeft de mogelijkheid om veel meer inwoners te bereiken. Je kan makkelijk een stapje in de wereld zetten zonder een Bob achter de hand.

Of gaan we beter voor de inrichting van tramlijnen of de teloorgegane buurtspoorwegen naar nabije steden? Gebruik maken van deelfietsen en deelwagens kunnen het openbaar vervoer de boost geven die het nodig heeft. Dat een transitie van het gebruik van vervoersmiddelen tot minder files leidt, staat wel als een paal boven water. Met open blik trappen we met onze nieuwjaarsreceptie het jaar van de mobiliteit in gang.

>

OOK JONG GROEN ZIT NIET STIL!

Wil je kennismaken met de huidige kern van Jong Groen regio Tienen of gewoonweg andere geïnteresseerde jongeren ontmoeten? Dan ben je van harte uitgenodigd op een van onze komende activiteiten. Op vrijdag 7 november organiseren we onze filmavond in het vrijetijdscentrum van Tienen. En jij bepaalt de film die we vertonen! Discussieer mee op onze Facebookpagina (Jong Groen regio Tienen) en maak je keuze uit volgend aanbod: - Les Barons: een Belgische komedie over vier Marokkaanse jongeren uit Sint-Jans-Molenbeek die zichzelf de baronnen noemen. Hun filosofie? Zo weinig mogelijk doen om zo lang mogelijk te leven. - Hotel Rwanda: gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Paul Rusesabagina als manager van een luxueus viersterrenhotel in Rwanda tijdens de dagen van de genocide in 1994. - Super Size Me: documentaire waarin Morgan Spurlock gedurende 30 dagen niets anders eet en drinkt dan fastfood en drank van de McDonald’s. De negatieve effecten laten niet lang op zich wachten. Kom zeker ook op zaterdag 13 december naar onze sofagesprekken waarin 3 gastsprekers komen vertellen over onderwerpen die de Tiense jongeren nauw aan het hart liggen!

KEVIN GROSSARD Voorzitter Werkgroep Mobiliteit Groen Tienen

JAN-FREDERIK KINNAER Jong Groen Regio Tienen


2

NIEUW IN DE DEPUTATIE: TIE ROEFS

>

Groen stuurt twee nieuwe Brabanders naar het parlement: An Moerenhout uit Kapelle-op-den-Bos en Anne Dedry uit Leuven.

Fris en matuur, twee keer politiek vuur

>

An Moerenhout vertolkt in het Vlaams Parlement de stem van iedereen die graag in onze provincie blijft wonen, maar dat niet langer kan betalen. Om echt het verschil te maken, moeten we dringend de huurmarkt versterken, bijvoorbeeld door huursubsidies en richtprijzen in te voeren. Na een loopbaan als freelance journalist, was An verbonden aan de KU Leuven als adviseur allochtone studenten en daarna als educatief medewerker aan het Centrum voor Basiseducatie. In Nepal richtte ze een project op om 120 kinderen naar school te laten gaan.

Tie Roefs is 47 jaar. Ze studeerde geschiedenis van de oudheid aan de KU Leuven en internationale betrekkingen en politieke wetenschappen aan de UCL. Ze woont in Kessel-Lo en is moeder van drie kinderen.

De zorgsector is de professionele biotoop van Anne Dedry. Dertig jaar geleden richtte ze De Bakermat op, een expertisecentrum rond kraamzorg. Maar ook rond kinderopvang, ouderenzorg en mantelzorg bouwde ze expertise op. In het federaal parlement maakt Anne werk van een gezonde gezondheidszorg, met meer inzet op forfaitaire geneeskunde, ondersteuning van mantelzorgers en het versterken van de eerstelijnszorg. Besparingen op kap van de patiĂŤnt of op de kap van de verpleegkundige, verzorgende en (huis-)arts, zijn voor haar absoluut uit den boze.

Op 16 september legde Tie Roefs de eed af als opvolgster van Luc Robijns. Luc was de eerste provinciaal gedeputeerde voor Groen ooit. Zijn realisaties illustreren hoe Groen het verschil maakt in het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Tie maakt zich sterk dat ze het goede groene beleid van Luc versterkt en verder zet.

De provincie droeg het beheer van 210 hectare natuur in de Grote Getevallei bij Linter en Zoutleeuw over aan Natuurpunt. Deze vereniging kan aan de slag in een robuust stuk natuur in een van de grootste open valleien van Vlaanderen. Eerder zette de provincie haar schouders onder De Groene Vallei. Dit grootschalig natuurgebied zal verschillende kleine stukjes natuur met elkaar verbinden. Vlaams-Brabant zal er de komende jaren een stuk groener uitzien. Er kwam ook een nieuw subsidiereglement ter ondersteuning van podiumkansen voor jong talent. Dit sluit naadloos aan op het provinciaal muziekconcours Rockvonk, waarvan alle finalisten gedurende twee jaar begeleiding krijgen.

Tie werkt nu verder op dit spoor. Dit is een wissel van wacht, niet van beleid. Tie is 47 jaar. Ze studeerde geschiedenis van de oudheid aan de KU Leuven en internationale betrekkingen en politieke wetenschappen aan de UCL. Ze woont in Kessel-Lo en is moeder van drie kinderen.

Dit is een wissel van de wacht, niet van het beleid. Verder behalen we binnenkort de titel van Fair Trade Provincie. Dankzij de gemeente Beersel, waar Groen-schepen Veerle Leroy bevoegd is voor ontwikkelingssamenwerking, haalden we de zes noodzakelijke criteria. De kroon op het werk is de ondertekening van het Burgemeestersconvenant door 57 Vlaams-Brabantse gemeenten, de grootste collectieve toetreding ooit. Hiermee engageren deze gemeenten zich om hun CO2-uitstoot met minstens 20% te verminderen tegen 2020. Daarnaast zetten ze sterk in op energiebesparing en gebruik van hernieuwbare energie.

AN MOERENHOUT EN ANNE DEDRY Vlaams en federaal volksvertegenwoordiger an.moerenhout@groen.be en anne.dedry@groen.be

Het klimaatbeleid beperkt zich echter niet tot engagementen. Luc riep een nieuw subsidiereglement voor klimaatprojecten in het leven, goed voor 500.000 euro per jaar, ter ondersteuning van lokale klimaatprojecten. In oktober zullen de eerste reeks klimaatprojecten bekendgemaakt worden.

Van 2008 tot 2012 was Tie voorzitter van Groen Leuven. De voorbije twee jaar was ze voorzitter van de provinciale Groenfractie. Stef Boogaerts uit Begijnendijk wordt de nieuwe fractievoorzitter. Luc Robijns blijft zetelen in de provincieraad.

TIE ROEFS Gedeputeerde provincie Vlaams-Brabant tie.roefs@groen.be

>

Provinciefractie (vlnr): Tie Roefs, Erik Torbeyns, Luc Robijns, Sarah Sneyers, Luc Debraekeleer, Stef Boogaerts en Bernadette Stassens.

Overhaaste afbouw provincies creĂŤert chaos Het is duidelijk dat het afslanken van de provincies een besparingsoperatie is door Vlaanderen, waarbij goed bestuur geen uitgangspunt is. De onzekerheid weegt niet alleen zwaar op het personeel, maar ook op heel wat organisaties die door de provincie ondersteund worden. Groen wil ook de bestuurlijke verrommeling tegengaan. Maar er blijft wel een bestuursniveau nodig tussen de gemeenten en de Vlaamse overheid. Daarom willen wij de provincies vervangen door democratisch verkozen stads- en streekgewesten. Die slorpen op termijn ook de huidige intercommunales en andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op. De overgang moet via een doordacht en organisch transitieproces gebeuren.


WOUTER VAN BESIEN MAAKT VAN GROEN STERKE PARTIJ IN BLAKENDE GEZONDHEID

Wouter Van Besien kan tevreden terugblikken op zijn periode als voorzitter. Groen is in blakende gezondheid. ‘We hebben 3 verkiezingen op rij gewonnen en hebben een record aantal mandatarissen. De verbreding in thema’s is gelukt en de generatiewissel is doorgevoerd’.

Daarnaast veranderde hij de naam Groen! (met uitroepteken) naar Groen, en voegde hij er een ondertitel aan toe: ‘Werkt voor iedereen’. Die baseline is vooral een attitude. Afgelopen voorjaar bracht hij ook een boek uit ‘Beter’, waarin hij bewijst dat de grondstroom in Vlaanderen groen is.

De partij is onder zijn voorzitterschap grondig veranderd. Het beeld van Groen is veel breder geworden. Het is voor iedereen duidelijk dat Groen een allesomvattend programma heeft en consequent kiest voor een sterk sociaal beleid én milieubeleid.

Sinds de verkiezingen zit Wouter in het Vlaams parlement, waar hij de regering het vuur aan de schenen zal leggen. ‘In het parlement en daarbuiten ga ik me bezig houden met het verduurzamen van de economie, met het versterken van de democratie, en met het voor mijn stad zo belangrijke dossier: de toekomst van de Antwerpse ring’.

De geloofwaardigheid van Groen is ook sterk toegenomen. De voorstellen zijn concreet en becijferd en worden met vuur verdedigd, door de beste parlementsleden. En in de lokale besturen brengen onze sterke mensen de ideeën van Groen in de praktijk. Wouter was vijf jaar actief als voorzitter, tijdens een turbulente politieke periode. Zo zat hij mee aan tafel tijdens de institutionele onderhandelingen voor de zesde staatshervorming en bereikte hij na 459 (!) dagen mee een akkoord.

Het enige wat vast staat is dat de nieuwe voorzitter een sterke vrouw is. ‘Ik ben tevreden dat er meerdere kandidaten zijn: Vlaams parlementslid Elke Van den Brandt en Kamerlid Meyrem Almaci. Da’s het bewijs dat de partij sterk staat. En wie het wordt, weten we midden november’.

Terwijl de regering bespaart op gewone mensen en gezinnen, wil de federale regering wel vijf miljard spenderen aan nieuwe gevechtsvliegtuigen. Foute keuze, verkeerde prioriteiten. Kristof Calvo

Federaal fractieleider Groen

© Imagedesk

‘Wouter Van Besien laat een partij achter die sterker in haar schoenen staat en meer au sérieux wordt genomen dan vijf jaar geleden’. Het was één van de meest rake uitspraken na de aankondiging van de voorzitter, kort na de zomervakantie.

Regering Bourgeois I schotelt Vlamingen zware factuur voor Wie kinderen in de crèche of in het hoger onderwijs heeft, wie de bus of tram neemt, wie soms naar een cultureel evenement gaat, wie in de sportclub zit: Alle Vlamingen krijgen een gepeperde factuur van de regering Bourgeois I, waarschuwt Groen-fractieleider Björn Rzoska. Ook de vele sociale en culturele verenigingen in Vlaanderen worden zwaar getroffen door een besparing van 190 miljoen door de regering van N-VA, Open VLD en CD&V. ’En wie op een wachtlijst voor een sociale woning of kinderopvang staat, wordt niet geholpen.’ ‘Hier wordt niet gesnoeid om te bloeien. De Vlaamse regering gaat dieper en harder dan ooit tevoren. Men dient eerder onherstelbare schade toe, dan verstandig te besparen’, zegt Rzoska, die zich met veel goesting opmaakt voor een slimme oppositie in het Vlaams parlement. ‘Wij willen dat het beleid veel socialer, groener en rechtvaardiger wordt’, zegt de groene oppositieleider. ‘De regering is te eenzijdig bezig met besparen, besparen, besparen. Groen wil met slim investeren de duurzame besparingen van morgen organiseren. Groen organiseert binnenkort hoorzittingen voor de verenigingen die hierdoor getroffen worden.’

© Imagedesk/Sander De Wilde

Groen wil met slim investeren de duurzame besparingen van morgen organiseren. Björn Rzoska Vlaams fractieleider Groen Bjorn.Rzoska@groen.be

Word lid

2014 herfst nationaal.indd 3

Voor 10 euro word je lid van een partij die oplossingen biedt voor vandaag én morgen.

www.groen.be/word-lid 02 219 19 19

10/3/2014 3:35:17 PM


4

• GROEN TIENEN INFORMEERT JE! DIFTAR? Wat is ervan aan? Diftar staat voor gedifferentieerd tarief: je betaalt volgens het gewicht aan vuilnis (per fractie). Vanaf 2015 gaat de stad Tienen met de intercommunale Ecowerf in zee en is het de bedoeling dit systeem, met een weegbrug, in te voeren op het containerpark. In tegenstelling tot wat vele inwoners denken, verandert er niets aan de huis-aan-huis-ophaling. De smalle Tiense voetpaden lenen zich niet tot het plaatsen van meerdere grote vuilcontainers.

VOEL JIJ JE SOMS DE PEER IN HET VERKEER?

//www.ecowerf.be -

WINDMOLENS? Wat is ervan aan? Storm en Elicio dienen een aanvraag in voor 30 windmolens langs de E40, tussen Hoegaarden en Oud-Heverlee. Wat Tienen betreft gaat het om 5 turbines ten zuiden van Kumtich. In een eerste fase werden omwonenden gevraagd naar hun bezwaren en opmerkingen. Daarnaast loopt er langs de E40 een tweede project van een achttal turbines, tussen Oorbeek en Goetsenhoven. De ontwikkelaar daarvan is Green Energy Dynamics. Eximag diende eerder al een gelijkaardig project in. De echte procedure zou voor beide projecten dit jaar nog starten. De bouw wordt pas voorzien in 2019, als de nodige vergunningen op tafel liggen. //www.windparke40.be -

>

Hoe? Wacht eens even! In plaats van de auto, de fiets centraal stellen? Kan dat ook? De fietsstraat bestaat sinds 2012, maar in Tienen is er nog geen te vinden.

De werken aan de vesten zorgen voor een stremming van het verkeer. Moet je op dat moment het verkeer door de stad sturen? Of van de gelegenheid gebruik maken om eindelijk die zone 30 in de binnenstad in te voeren?

WEG MET PROVINCIES? Wat is ervan aan? De besparingen van de Vlaamse regering - met focus op afbrokkeling (lees afschaffing) van de persoonsgebonden bevoegdheden (cultuur, welzijn, sport, jeugd) - stuurt het huidig provinciaal beleid ernstig in de war. Er is geen zicht op een alternatief voor de vele verenigingen en instellingen die in het verleden konden rekenen op financiële ondersteuning. bernadette.stassens@groen.be -

KLIMAATNEUTRAAL? Wat is ervan aan? Met het ondertekenen van het Burgemeestersconvenant op 25 juni 2014 heeft onze stad, onder impuls van onze groene provinciale gedeputeerde, een prioriteit gemaakt van het klimaatbeleid. Tienen moet nu een klimaatactieplan uitwerken om dit engagement vanaf 2015 waar te maken. Voor Groen is het sensibiliseren en het informeren van de Tienenaar een van de belangrijkste acties die de gemeente moet ondernemen. Alleen als iedereen een inspanning levert, kan er iets veranderen. Het gemeentebestuur moet wel het goede voorbeeld geven! De eigen gebouwen moeten energiezuinig gemaakt worden; de eigen verplaatsingen binnen de gemeente hoeven niet altijd met de auto en ook de gemeente kan voor eigen gebruik kiezen voor producten die dicht bij huis worden gemaakt, of voor Fairtradeproducten. In tijden van bezuiniging is investeren in klimaatvriendelijke maatregelen de enige logische, economisch verstandige en duurzame keuze. www.vlaamsbrabant.be/klimaatneutraal

Deze krant is een uitgave van Groen, door Eco Print Center zonder water gedrukt op 100% gerecycleerd papier.

®

Verantwoordelijke uitgever: Wouter Van Besien, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel

Op de autoloze zondag, een initiatief waar wij zo vaak op aandrongen, bouwden we een stand op de Grote Markt en vroegen de Tienenaars of zij zich soms "de peer in het verkeer" voelden. Dezelfde opmerkingen kwamen steeds terug: • Waarom geen zone 30 in de binnenstad? • De infrastructuur moet meer rekening houden met de fietsers. • Een beperkte autovrije zone. • Meer en betere fietsenstallingen. • Openbaar vervoer, aangepast aan de noden. De werken aan de vesten zijn in onze ogen een gelegenheid om de mobiliteit om te gooien. Als je op die vesten nu slechts 30 km/u mag rijden, is het onzinnig om in het stadscentrum 50 km/u toe te laten. Zo trek je het doorgaand verkeer door je binnenstad! Als de werken het autoverkeer belemmeren, is dat hèt moment om fietsverkeer te faciliteren. De realiteit is hier net omgekeerd: de fietser moet wijken voor de auto, want "die heeft het nu al zo moeilijk". En zo werd de omleiding die de fietsers van de Vesten moest houden, getekend langs straten die daar zonder flankerende maatregelen niet voor geschikt zijn. We moesten echt aandringen op een parkeerverbod in de Kliniekstraat, een verbod dat daarna opnieuw aangepast werd, met eerder het gemak van de automobilist dan de veiligheid van de fietser in gedachten.

CONTACT

Het lijkt een rode draad: bij werkzaamheden en omleidingen wordt de fietser niet enkel vergeten, maar echt gehìnderd: borden en hekken belanden op fietspaden, het fietspad ligt vol modder, onderborden voor fietsers worden vergeten of afgeplakt zonder alternatief. Maar ook structureel kan het beter. Groen riep al op om te onderzoeken waar het de fietser gemakkelijker en veiliger kan gemaakt worden. We vroegen - en bekwamen - al enkele concrete aanpassingen, maar een doortastende visie is er nog niet. Het blijft ook wachten op een eerste fietsstraat, waar fietsers de baas zijn en auto’s te gast. In zo'n fietsstraat mogen de fietsers de hele rijbaan gebruiken. Auto’s moeten er hun snelheid aanpassen (max. 30 km/u) en mogen de fietsers niet inhalen. Voel jij je als fietser of voetganger tekort gedaan? Laat ons weten waar je een probleem ziet en we maken er werk van!

TOM ROOVERS Gemeenteraadslid tom.roovers@groen.be

Groen Tienen

tienen@groen.be

John Vankeijenberg

www.groentienen.be

Houtemstraat 11

@groentienen

3300 Tienen

www.facebook.com/groentienen

0488 99 32 69


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.