Sportsnytfeb2016

Page 1

Februar 2016

Se mere inde i bladet


Udgiver:

DET SKER I SNEJBJERG

Snejbjerg Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening (SSG&I)

Kontaktpersoner: Fællesformand Dorthe Poulsgård Krogstrupvej 18 Tlf. 20 20 09 14 dorthe.johs@mail.tele.dk Trykning: ReklameTryk Herning Tlf. 97 14 14 55 www.reklametryk.dk Borgerforeningen: Formand Torben Borch Kristensen Solbjerg 8 7400 Herning Tlf. 51 46 01 55 tbk@snejbjerg-bf.dk Tennis: Poul Erik Henriksen Amalievej 2 Tlf. 97 16 80 08 tennis@snejbjergsgi.dk Amatørteater: Jørgen Rasmussen Toftbjerg 43 Tlf. 97 16 81 87 toftbjerg43@mail.dk

Forretningsfører/ Økonomi Carsten Thybo Solbjerg 20 Tlf. 97 16 82 38 fam.thybo@fibermail.dk

Forretningsfører/Sekretær Birgitte Baden Steffensen Syrenparken 8, Snejbjerg 7400 Herning Tlf. 29 26 35 51 birgittebaden@gmail.com

Badminton: Jonas Hansen Vestergade 6 7400 Herning Tlf. 41 81 96 66 info@sport-net.dk

Fodbold: Carsten Nielsen Ørskovvænget 53, Snejbjerg 7400 Herning Tlf: 25 37 10 34 carstendyrbye@gmail.com

Cykelmotion Svenn Vind Munkgårdkvarteret 115 Tlf. 20 71 20 66 datavind@hotmail.com

Skydning: Niels Kjær Gødstrupvej 17 Tlf. 97 16 85 46 nkk@hflc.dk

Fitness: Kirsten Isager-Nielsen Solbjerg 75 Tlf. 61 77 24 42 isager75@gmail.com

Gymnastik: Gitte Pedersen Hvedemarken 7 7400 Herning Tlf. 50 55 01 64 snejbjerggymnastik@gmail.com

Aktiv Samvær: Kjeld Christensen, Hvedemarken 5. Tlf. 97 16 16 10 bodil.kjeld@info.dk

Sportsnyt udgives 4 gange årligt af Snejbjerg Skytte-,

Håndbold: Bestyrelsesmedlem Karsten Mæng Stenbjergkvarteret 30 7400 Herning Tlf. 50 94 41 80 karsten@snejbjerghaandbold.dk

Motion: Jens Peder Mikkelsen Sydgaden 15 st. tv. Tlf. 40 46 38 77 tulsen@youmail.dk Senior Sport: Jens Fløe Snejbjergvej 39 Tlf. 97 16 40 57 ijf@hkcpost.dk Støtteforeningen: Erik Larsen Solbjerg 13 el@boconcept.com

Hollandsk Bingo – Bankocentret, Smedegade

28. februar

AquaPunkt event, Snejbjerg Svømmehal

14. marts

Motion Årsmøde på Engbjergskolen, kl. 19:30

19. marts

Gymnastikopvisning, Snejbjerg hallen

27. marts

HBC Spil – Bankocentret, Smedegade

30. marts

Årsmøder Fodbold, Svømning, Håndbold, Gymnastik og Fitness,

med efterfølgende foredrag af Lindy fra de rigtige mænd

4. april

Motion Sæsonstart løbeskole på Engbjergskolen, kl. 18:00

7. april

Generalforsamling i Støtteforeningen for Snejbjerg Idrætten i

Sportsnyt Michael Rasmussen Krogstrupsvej 25 Tlf. 96 29 32 12 sportsnyt@snejbjergsgi.dk

sportsnyt@snejbjergsgi.dk

(SSG&I), samt afdelingerne

Bladet udkommer uge 19 - 2016

www.snejbjergsgi.dk

24. februar

Gymnastik- og Idrætsforening

2

Svømmedisko, Snejbjerg Svømmehal

Svømning: Jeppe Jonsson Agerbjerg 97 Tlf. 97 16 20 22 jeppe@familien-jonsson.dk

Stof til næste nummer bedes afleveret senest 3. april 2016 til:

herunder.

18. februar

Snejbjerg Hallens restaurant

11. april

Snejbjerg SGI Generalforsamling

15. april

De frivilliges Fest

17. april

Sæsonafslutning /store prøve dag, Svømning

29. april

Hollandsk Bingo – Bankocentret, Smedegade

2. maj

23. maj

2. juni

HBC Spil – Bankocentret, Smedegade

14. juli

HBC Spil – Bankocentret, Smedegade

29. juli

Hollandsk Bingo – Bankocentret, Smedegade

Opstart sommerhold, Svømning Hollandsk Bingo – Bankocentret, Smedegade

Find mere info på www.snejbjergsgi.dk

www.snejbjergsgi.dk 3


SPORTSNYT • 34 % læser hele bladet, når det udkommer • 29 % skimmer artiklerne for arrange- menter og nyheder

SportsNyt FREMTIDENS Formandsskabet har givet sig selv den opgave at lave et servicetjek på SportNyt inden udgangen af 2015. Formålet er at SportsNyt skal følge med tiden og være nyttig for nutidens Snejbjerggenser. Endelig skal omkostningerne ved at udgive bladet står i et fornuftigt forhold til det udbytte, som bladet giver byens borgere. SportsNyt blev født i 1978. Snejbjerg SG&I ville dengang ikke skulle stå tilbage for andre - foreningen skulle have sit eget blad. Bladet skulle udgives 5 gange årligt og bestå af 8 sider, og allerede dengang sagde fællesforeningen nej tak til et reklamefinansieret blad. For det

4

første skønnedes det, at sponsorerne allerede støttede nok, og for det andet, duede det ikke, at budskaberne druknede i reklamerne. Siden da er SportsNyt udkommet 4 gange årligt og er med årene blevet mere omfangsrigt, men bladets layout anno 1978 svarer til det, vi kender i dag. For at træffe en kvalificeret beslutning vedr. SportNyt’s fremtid, blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af Merete Albæk, Martin Christensen og Michael Rasmussen. Arbejdsgruppen udarbejdede en spørgeundersøgelse hvoraf det bl.a. fremgik at:

www.snejbjergsgi.dk

• 23 % læser de artikler, der er rele vant for personen eller dennes familie • 8 % læser ikke SportsNyt, da relevant INFO findes på www.snejbjergsgi.dk • 6 % læser ikke SportsNyt - den ryger direkte i skraldespanden På baggrund af arbejdsgruppens undersøgelse samt efterfølgende diskussion i formandsskabet, blev det besluttet at SportsNyt fremover udkommer 2 gange årligt i papirform. Bladet vil fremover bestå af 16 sider i farver. Sideløbende vil det fra 1. april 2016 være muligt at tilmelde sig en nyhedsmail på Snejbjerg SG&I’s hjemmeside. Nyhedsmailen vil løbende give dig informationer om tilbud i én af foreningens 13 afdelinger. Læs mere på www.snejbjergsgi.dk Tag vel imod det ”nye” SportsNyt På formandsskabets vegne

AKTIV SAMVÆR Så er vi nået halvvejs i denne sæson med vores besøgsteder. Vi sluttede året af med en fantastisk aften i Kirkely med vores ’’Jule’’-aften middag, og den var rigtig hyggelig med både sange og julehistorie. Den 23. februar skal vi på VIA University College ( Teko som vi kalder det) Spændende at se hvad de har gang i derude. Vores Generalforsamling bliver lidt lavet om. Efter vores program skulle vi have haft en fra Lokalhistorisk Arkiv til at komme og fortælle og vise film, men det bliver en rundvisning på Snejbjerg ny skole i stedet. Vi slutter sæsonen af i Videbæk på Kunstpavillon og Kirken. Lige nu er vi i gang med at finde nye spændende steder, vi skal besøge i næste sæson. Mvh Aktiv Samvær Tille Pedersen

Dorthe Poulsgård Fællesformand

www.snejbjergsgi.dk 5


6

SNEJBJERG BYFEST

SNEJBJERG BYFEST

www.snejbjergsgi.dk

www.snejbjergsgi.dk 7


STØTTEFORENING BANKOSPIL Bankoudvalget, som er en del af Støtteforeningen for Idrætten i Snejbjerg, står bag bankospil på følgende dage:

Onsdag den 24. februar = Hollandsk Bingo Søndag den 27. marts = HBC Spil Fredag den 29. april = Hollandsk Bingo Mandag den 23. maj = Hollandsk Bingo Torsdag den 2. juni = HBC Spil Torsdag den 14. juli = HBC Spil Fredag den 29. juli = Hollandsk Bingo

ÅRSMØDER MED LINDY FRA

DE RIGTIGE MÆND Onsdag den 30. marts afholder Fodbold, Svømning, Håndbold, Gymnastik og Fitness årsmøder. Efter de respektive årsmøder inviteres alle til foredrag med Lindy fra DR1 serien De rigtige mænd.

Bankospillet finder sted i Bankocentret - Smedegade i Herning. Bankospillet er med til at samle penge ind til Støtte for Idrætten i Snejbjerg. Vi kan derfor kun opfordre jer alle til, at støtte bankospillet - og især på ovennævnte dage.

Et foredrag om Lindys liv før/under og efter programmet De rigtige mænd. Lindy kommer omkring emnerne sundhed, kost og motion fremført med masser af humor i øjenhøjde.

Vel mødt - Bankoudvalget

Følg med og hold øje på gruppernes hjemmesider og opslag i hallen for mere information, årsmøde indkaldelse og tilmelding.

KONTINGENT 2015/16 Støtteforeningen for Snejbjerg Idrætten har været rundt for at opkræve kontingent for perioden 2015/16. Var du ikke hjemme har du fortsat mulighed for at indbetale kontingentet på 60 kr.

Du kan indbetale beløbet på konto 6230-0008512477 eller via mobilepay eller swipp på mobil nr. 40570170. Tak til de frivillige, som har hjulpet med opkrævningen.

GENERALFORSAMLING Støtteforeningen for Snejbjerg Idrætten afholder generalforsamling Torsdag den 7. april 2016 kl. 19.30 i Snejbjerg Hallens restaurant. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen 8

ÅRSMØDER

www.snejbjergsgi.dk

Sæt  i kalenderen allerede nu.......det bli’r en fantastisk aften.

SUNDHED, KOST, MOTION & HUMOR www.snejbjergsgi.dk 9


MOTION

MOTION

Sydbank Nytårsløbet 2015 Snejbjerg Motion og Herning Løbeklub stod igen for at arrangere det 27. løb i rækken.Vi har brug for ca. 60 hjælpere for at sikre at alt fungerer, så det er en nødvendighed, at vi er 2 klubber om opgaven. Snejbjerg Cykelmotion var også involveret med bl.a. hjælp til trafikregulering fra deres trafikofficials. Dejligt med lidt velvilligt klubsamarbejde. Vi har valgt at promovere løbet som ”Danmarks hyggeligste Nytårsløb” for at vise, at hyggen er i højsædet. Dels er der altid en hyggelig stemning blandt

løberne uanset om man er eliteløber eller motionist. Og så er der jo altid varm suppe og en øl eller vand efter løbet. Her kan løberne diskutere deres fælles passion, og ønske hinanden et godt nytår, mens suppen fortæres.

Vi var lidt spændte på om den lille nedgang i antallet af løbere sidste år, ville fortsætte i år. Det gjorde det desværre, men det var alligevel et imponerende

skue, da de 463 løbere nærmest fyldte hele cykelstien fra Sportscenter Herning til Plejehjemmet ved Fuglsang sø. Grunden til nedgangen skyldes nok at der er kommet et nyt løb mere i Holstebro samme dag. Skovmotionisterne deroppe havde ca. 380 løbere til deres løb, og arrangørerne skriver, at de er blevet inspireret af vores løb til at lave deres eget. Måske vi skal kræve lidt ”patentafgift” af dem Vi vil i udvalget tænke over hvad vi vil gøre ved det. Måske skal vi lave en kortere rute også, så løberne ikke bliver væk pga. distancen på de 21. km. Det vil I sikkert høre mere om i år.

10

www.snejbjergsgi.dk

Nytårsløbet er blevet certificeret af Motion Danmark, som er et samarbejde mellem DGI og Dansk Atletik Forbund. Løbet har fået en ”sølv” certificering, hvilket indebærer at vi lever op til en del krav, og at der er en observatør tilstede, som laver en rapport til arrangørerne. Det er rart for os at have en udenforstående til at komme med kommentarerer og forbedringsforslag, så også eliteløbere trygt kan deltage i vores løb. Endvidere kan deres opnåede tider godkendes på de officielle danske ranglister.

Poul Erik L. Madsen

www.snejbjergsgi.dk 11


FITNESS I Snejbjerg Fitness er det vigtigt for os at skabe det bedst mulige grundlag for, at medlemmerne kan få en super god træningsoplevelse. Derfor er det en høj prioritet for os, at alt fra centrets opbygning og design til vores maskiner, håndvægte, osv. er af både høj kvalitet og opbygget med ud-

TENNIS

gangspunkt i jeres behov og træningsvaner.Vi har derfor valgt at optimere centret med helt nye styrketræningsmaskiner og tilpasse indretningen af centret, så det passer til lige præcis vores medlemmer, som kommer i centret. Det glæder os at vi nu kan præsentere det nye center.

Elektronisk indmeldelse Indmeldelse i Snejbjerg Fitness sker nu elektronisk via Snejbjergsgi.dk/Fitness/ elektronisk indmeldelse. Hver tirsdag mellem kl. 18 og 20 kan brikken afhentes i centret, samtidig med at vi aftaler tid for instruktion i brug af maskiner. Såfremt man indmelder sig midt i måneden koster det 5 kr. pr. dag for resten

12

af indeværende måned samt almindelig kontingent afhængig af hvilken periode man vælger. Er man aktiv medlem kan man få returneret indmeldelsesgebyret, hvis man vælger at gå over og tilmelde sig med dankort. Man kan altid afmelde dankortet igen via Conventus.

www.snejbjergsgi.dk

www.snejbjergsgi.dk 13


GYMNASTIK

GYMNASTIK

INFO OM GYMNASTIKOPVISNING 19. marts 2016 HJÆLPERE OG INSTRUKTØRER SØGES! Klik ind på vores hjemmeside for at se programmet for opvisningen. Programmet forventes klar midt februar. Opvisningsbilleder: Igen i år kan der bestilles billeder af de enkelte hold til 40 kr. stykket. Billederne kan bestilles på vores hjemmeside under online tilmelding.

Gymnastikforeningen er så småt startet op på kabalen for næste sæson. Det er som altid lidt af et puslespil og vi kan altid bruge ekstra hjælpende hænder. SÅ kunne du tænker dig at give en hånd med enten som hjælper eller instruktør så tøv ikke med at tage fat i en fra bestyrelsen.Vi er selvfølgelig behjælpelige med diverse kurser og back up.

Billederne kan bestilles fra den 7/3 16 – 31/3 16. Dørene åbner kl. 12.00 DA vi flere år har oplevet, at folk kommer om formiddagen og reservere pladser til opvisningen, har vi igen i år besluttet at dørene først åbner til opvisningen kl. 12.00 Dette gælder både instruktører, gymnaster og hjælpere. Vi håber I alle vil hjælpe til med at overholde dette, så det bliver en god oplevelse for alle. Priser: Voksen billet – 60 kr. Børn billet – 20 kr. (fra 2 til og med 12 år.) Børn fra 0-2 år er gratis. Betaling enten kontant eller på mobile pay. Husk at der kan købes indgangsbilletter til opvisningen på vores hjemmeside.

Vi forventer, der er en udmelding på hjemmesiden for de forskellige hold omkring skolestart.

ÅRSMØDE I GYMNASTIKFORENINGEN Har du interesse i gymnastikken i Snejbjerg? Så kom og hør hvordan det går og fortæl hvordan du synes det går. Er der noget der skal gøres bedre eller anderledes? Er der noget der bare er rigtig godt? Som bestyrelsen har vi brug for tilbagemeldinger på det arbejde vi laver – positive som negative. Det motiverer til det videre arbejde og er med til at gøre gymnastikken i Snejbjerg endnu bedre.

mandag den 30. marts 2016 i Snejbjerg Hallen. Se mere omkring tidspunkt og tilmelding om årsmødet på vores hjemmeside. Med Venlig hilsen Bestyrelsen Gymnastikforeningen

Derfor inviteres alle interesserede til en snak om gymnastikken i Snejbjerg 14

www.snejbjergsgi.dk

www.snejbjergsgi.dk 15


SENIOR SPORT

SVØMNING

KROKET - PETANQUE - BOCCIA

SÆSONAFSLUTNING 2016

Nu skriver vi 2016 og en ny sæson for vores udendørs aktiviteter starter

Der er altid plads til nye spillere, som vil blive vejledt af øvede spillere. Alle kan være med så kom og få et par gratis prøvedage.

Onsdag den 6. april 2015. Petanque på banerne bag Snejbjerg Hallen kl.13.30.

Datoen for den store prøvedag, hvor børnene kan gøre sig fortjente til de flotte frømærker i grøn, bronze, sølv og guld, bliver

Husk at tage eftermiddagskaffe med.

Vi byder velkommen kl. 14. Yderligere program følger til alle medlemmer, samt på vores website: www.snejbjergsgi.dk/svømning.

SØNDAG D. 17. APRIL 2016 Snejbjerg Seniorsport Jens Fløe

Boccia som vanligt ved Lergravsvej kl.13.30. Kroket på banerne ved Studsgårdvej kl.13.00. Derefter spilles hver onsdag disse steder.

Årsmøde: Årsmøde for 2015 og afslutning på vintersæsonen afholdes: Tirsdag den 5.april 2016. Kl.12.30 Hyggeligt samvær og afslutning for vintersæsonen.

Årsmøde kl.11.30 i Snejbjerg Hallen. Dagsorden iflg. vedtægterne. På valg er: – Erling Heller (modtager genvalg) – Jens Fløe og Lis Haubjerg (modtager ikke genvalg) Husk det er her, du skal komme med forslag til nye aktiviteter og give din mening til kende om aktiviteterne - både ris og ros. 16

Der vil blive serveret middag pris ca. kr.100,-. Seniorsport betaler kaffen. Tilmelding senest den 22. marts til: Lis - Tlf.2031 9769 På bestyrelsens vegne Jens Fløe

www.snejbjergsgi.dk

Svømning har i år valgt at afholde årsmøde i samarbejde Håndbold, Gymnastik, Fodbold og Fitness, for på denne måde at give mulighed for noget helt ekstraordinært, i form af et foredrag ved Lindy fra “De rigtige mænd” på TV2. Læs mere om Lindy på side 9 her i bladet.

fremtid i form af valg til bestyrelsen, og netop i år står vi i den situation, at 2 af vore mangeårige bestyrelsesmedlemmer ønsker at trække sig tilbage og lade nye kræfter komme med på kommandobroen, for at udstikke den fremtidige kurs for Snejbjerg Svømmeklub.

Årsmødet afholdes 30. marts tid og sted finder du på: www.snejbjergsgi.dk/årsmøder

Derfor søger vi nu et par medlemmer/ forældre, som kunne have lyst til, at deltage i bestyrelsesarbejdet, og dermed være med til, at sikre den fremtidige drift af Snejbjerg Svømmeklub.

På årsmødet er der mulighed for at høre hvordan året er gået, både via formandens beretning og gennemgang af årsregnskabet. Det er også på årsmødet, der er mulighed for, at få indflydelse på svømmeklubbens

Vi håber at rigtig mange vil støtte op omkring vores nye initiativ omkring årsmødet, og deltage også selvom du ikke tænker at du skal stille op til bestyrelsen.

www.snejbjergsgi.dk 17


SVØMNING

SVØMNING

HAR DU ET ØMT PUNKT? – Så har vi måske kuren.

Kig forbi Snejbjerg Svømmehal i vores offentlige åbning eller find et AquaPunkt event, hvor du kan møde en af vore AquaCoaches og få hjælp til at udføre øvelserne korrekt, så du får mest muligt ud af dem.

AquaPunkt er for alle, uanset alder! Udover øvelserne, som alle har gavn af at lave med jævne mellemrum, indeholder programmet også AquaMama, som er øvelser, der er særligt gode for gravide.

Du finder info om kommende AquaPunkt events på: www.snejbjergsvømmehal.dk/ AquaPunkt

AquaPunkt er gratis at benytte, så snart entréen til offentlig åbning er betalt.

Er du til vand og til pjasken, til guf og til smasken? Så er SVØMMEDISKO lige noget for dig! Torsdag d. 18. februar skruer vi ned for lyset og op for musikken, når Snejbjerg Svømmehal slår dørene op til vinterferiens kæmpe svømmedisko for alle fra 0. klasse. Du køber din billet inkl. en stor pizzasnegl for kun 55 kr. – enten på www.snejbjergsvømmehal.dk, eller i entréen på dagen. Husk også at veksle til vandfaste badedollars, som du kan bruge til at købe Slush Ice, sodavand og slik for, når du køber din billet. Enhedspris: 1 badedollar Vi har gjort det let for mor og far, ved at sælge billetterne i forsalg på nettet, hvor de kan betale med dankort – og

18

www.snejbjergsgi.dk

du undgår at stå i kø for at sikre dig din billet! Entrébillet inkl. pizzasnegl og 1 badedollar Kr. 55, Entrébillet inkl. pizzasnegl og 3 badedollars Kr. 65, Entrébillet inkl. pizzasnegl og 5 badedollars Kr. 75, Bemærk Vi sælger maks 120 billetter, de billetter der ikke er solgt i forsalg, vil blive solgt i døren her modtages kontanter og Swipp!

www.snejbjergsgi.dk 19


SNEJBJERG SVØMNING SVØMMEHAL

Følg Snejbjerg Svømmehal på : www.facebook.com/SnejbjergSvommehal www.snejbjergsvømmehal.dk

Åbningstider Tirsdag 19.15 - 20.45 Onsdag 20.00 - 22.00 (kun svømmere) Lørdag 09.00 - 11.00 Søndag 08.00 - 09.00 (kun svømmere) Søndag 09.00 - 12.00 Saunaerne er åbne i forbindelse med offentlig åbning, men lukker 15 min. før. Billetsalget stopper 30 min. før lukketid.

Priser Børn under 5 år gratis Børn / pensionister enkelt billet 12 kr. 10-turskort 100 kr. Voksen enkelt billet 20 kr. 10-turskort 170 kr.

Lukket følgende dage 13. feb - 21. feb Vinterferie - dog er der svømmedisko torsdag d. 18. feb se www.snejbjergsvømmehal.dk for mere info 19. mar - 28. mar. Påske

20

www.snejbjergsgi.dk

Har du et ømt punkt? Træn selv eller lad vores AquaCoach hjælpe dig. Læs mere på side 18 eller www.snejbjergsvømmehal.dk /AquaPunkt


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.