Page 1

info blankenberge

stadsmagazine - april, mei & juni 2013 27ste jaargang - www.blankenberge.be

Nieuw parkeerbeleid Havenfeesten van 9 tot 12 mei

Verwerwervingspremie verdubbeld: nu aanvragen!

Š Westtoer

Blankenbergse Blommen Zet je voortuin of -gevel in de bloemetjes


Beste inwoners, Na een veel te lange winterperiode, komt de natuur langzaam weer tot leven. Het prille lentegevoel overheerst en doet ons dromen over een zonovergoten zomer...

Inhoud } april, mei & juni 2013

Heel wat inspanningen werden geleverd om de kwalijke gevolgen van de strenge winter zo efficiënt mogelijk aan te pakken. Nu de weersomstandigheden het toelaten en de asfaltcentrales terug worden opgestart, doen we er alles aan om het wegdek op een duurzame manier ter herstellen. Gelukkig konden we ons de voorbije maanden in Blankenberge onder andere ‘warmen’ aan de gezellige eindejaarssfeer en het bruisende carnavalgebeuren.

Nieuws

En ook voor de komende maanden staat er heel wat op stapel zoals u in deze Info Blankenberge kunt lezen. Een speciaal dankwoordje wil ik richten aan Hanne Pirlet en Peter Norro. Ik had het voorrecht om samen met hen deel te nemen aan het televisieprogramma De slimste gemeente. We hebben ons beste ‘quizbeentje’ voorgezet en de kleuren van Blankenberge verdedigd! Een even grote voltreffer het voorbije jaar was ongetwijfeld onze blonde Kokketeute. In die mate zelfs dat we deze zomer de bruine variant lanceren. Op 21 juni kunt u allen in het stadspark achter het stadhuis genieten van dit volmoutbier van hoge gisting en nagisting op de fles.

Ondertussen werkt het stadsbestuur volop verder aan het beleidsplan voor de volgende jaren, zodat onze stad ook in de toekomst optimaal gewapend is om zijn prominente rol te vervullen voor zowel inwoner als toerist. Alvast mijn oprechte dank aan iedereen die hiertoe een bijdrage levert!

Patrick De Klerck, uw burgemeester

Cultuur

Sociaal

Uit in 6-7, 12-14, 48 Blankenberge

Cultuurcentrum 15-19

Het Lindenhof 25

Nieuws 4, 7-8

Bibliotheek 20-22

OCMW 25-28

Handelszaken 10-11

Belle Epoque Centrum 23

Senior 29

Jubilea 11

Academie 24

Werkwinkel 29-30

colofon Info Blankenberge is een uitgave van de stad Blankenberge en verschijnt vier maal per jaar. v.u.: Het college van burgemeester en schepenen communicatieambtenaar: Linda De Mey redactie: Nancy Maes m.m.v. de stadsdiensten foto’s: Jeroen Neirinck, Norbert Minne, Skinn, www.blankenberge-online.be coördinatie en briefwisseling: Dienst Toerisme Blankenberge, Leopold III-plein, 8370 Blankenberge lay-out & druk: Skinn - www.skinn.be - 050 31 28 32 - Pathoekeweg 9B05, 8000 Brugge oplage: januari, oktober: 14.000 ex. april, juli: 16.000 ex. e-mail: stadhuis@blankenberge.be online: je stadsmagazine kun je ook digitaal bekijken via www.blankenberge.be.  De redactie behoudt zich het recht voor artikels niet te publiceren, in te korten of te wijzigen. De informatie in dit magazine wordt met de grootste zorg samengesteld. De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van niet of onjuiste vermelding van gegevens in dit stadsmagazine.


Proef de Bruine Kokketeute

41

13

Nieuw Parkeerbeleid

9 100 jaar Groote Oorlog: ontwerpwedstrijd campagnebeeld

Meimaand Speelmaand

33

Praktisch Jeugd Sport Sport 31

Milieu 36-40 Praktisch 41-46

Jeugddienst 32-34

Mobiliteit 41-42

Speelpleinwerking 34-35

Wonen 42-43

3


Nieuws

Afscheid van de gemeentepolitiek Een terugblik door Ignace Lauwagie & Pierre Bisschop Op 2 januari werd het nieuwe schepencollege geïnstalleerd. In dit college maakten zowel Pierre Bisschop als Ignace Lauwagie plaats voor nieuwe mandatarissen. Info Blankenberge had een babbel met beiden en vroeg hen terug te kijken op hun loopbaan. Wat vindt u zelf uw beste realisatie(s) van de afgelopen jaren? Pierre Bisschop: “Er zijn heel wat zaken die mij nauw aan het hart lagen. Eerst en vooral was er de oprichting van de erkende jeugdherberg De Wullok met als resultaat dat Blankenberge sedert die erkenning nagenoeg telkens de vierde beste overnachtingcijfers van de 23 Vlaamse jeugdherbergen kon voorleggen en dit na de grote steden als Brussel, Leuven en Gent. Dat vind ik echt een prestatie! Ook belangrijk vond ik de realisatie van jeugdlokalen in het Zeebos en aan de haven voor de vier erkende jeugdbewegingen in Blankenberge. Niet te vergeten was ook de uitbouw van een sterke jeugddienst met bijzonder veel activiteiten voor alle Blankenbergse jongeren en kinderen, inclusief die uit kwetsbare groepen. Nog het vermelden waard vind ik de reorganisatie van de stranduitbatingen met o.a. de strandbars. waardoor er opnieuw wat beweegt op het strand. Blankenberge wordt op dit punt door de provinciale administratie zelfs als voorbeeld genomen voor de opmaak van de provinciale reglementering. Ook belangrijk vond ik

Strandbar

4

de uitbouw van een professionele strandreddingsdienst met een vaste kern redders die elk jaar als eersten aan de kust worden ingezet bij de start van het toeristisch seizoen. Een van de laatste maar niet onbelangrijke realisaties was de erkenning van Blankenberge als FairTrade Gemeente. Ignace Lauwagie: “Een van de belangrijkste zaken vond ik het dossier over de verlenging van de casinoconcessie. Een heikel punt was dat. Maar ik heb me in die opdracht vastgebeten en ze uiteindelijk tot een goed einde kunnen brengen. Ik heb er nogal wat slapeloze nachten aan opgeofferd en mij serieus moeten verdiepen in de Europese wetgeving, maar het resultaat mocht er zijn. Uiteindelijk levert de casinoconcessie de stadskas jaarlijks 850.000 euro op. Ik durf te zeggen dat het dankzij mijn vasthoudendheid is, dat dit dossier zo mooi afgerond werd. Ook de jaarlijkse bloemencorso moet ik vermelden. De laatste jaren nam dit topevenement een grote vlucht vooruit. Regisseurs Jan en Hans Vanquathem hebben het kwaliteitsniveau gevoelig opgekrikt.

Tenslotte nog even iets over de evolutie van het toerisme. De KITS-cijfers liegen er niet om. KITS is een managementinformatiesysteem van Westtoer, de kustgemeenten en Brugge dat het dagtoerisme, verblijfstoerisme en attractiebezoek in kaart brengt. Die cijfers liggen voor Blankenberge steevast hoger dan het kustgemiddelde. Wij blijven dus, ondanks de perceptie en slechte economische tijden, scoren als familievriendelijke, bruisende badstad.” Wat vond u het hoogtepunt in uw politieke loopbaan? PB: “Mijn aanstelling tot schepen en wat ik in die hoedanigheid heb kunnen bewerkstelligen voor Blankenberge beschouw ik toch wel als een hoogtepunt.” IL: “Ik heb het niet graag over hoogteof laagtepunten. Laat ons het erop houden dat ik altijd geprobeerd hem om mijn mandaat constant op een zo hoog mogelijk niveau uit te voeren.” Wat was uw grootste ontgoocheling? PB: “Ik ben vooral dankbaar voor de mogelijkheden die ik gekregen heb om iets te realiseren voor de Blankenbergse gemeenschap. Echte ontgoochelingen waren er niet, maar er stonden nog een aantal realisaties in de steigers en het is jammer dat ik die dossiers niet heb kunnen afwerken, vooral omdat we er al zoveel werk hadden ingestopt. Ik denk daarbij aan de dossiers van de strandreddershuisjes (beach houses), de uitbreiding van de jeugdherberg en de realisatie van een jeugdhuis.” IL: “Waar ik vooral de laatste jaren erg in ontgoocheld was, is het niveau van de discussies in de gemeenteraad. Gestaag heb ik dit niveau zien dalen. Op de duur werd er enkel nog op de man gespeeld en was er van enig inhoudelijk niveau zelfs geen sprake meer. Sommige trieste scheldpartijen waren het absolute dieptepunt en › staan mij nog in het geheugen gegrift. Erg jammer is dat.”


Nieuws

Hoe wilt u herinnerd worden als politicus? PB: “Ik zou graag willen dat mensen herinneren wat ik gerealiseerd heb voor de Blankenbergse gemeenschap. Mijn motto is: ‘Gebrek aan geld is geen hindernis. Gebrek aan ideeën is een hindernis.’” IL: “Ik ben tevreden als mensen mij zien als een politicus met een gedegen dossierkennis die altijd het belang van Blankenberge voorop stelde en dit laatste los van partijpolitieke of electorale belangen.”

Wat ligt er nog in het verschiet nu u de politiek vaarwel hebt gezegd? PB: “Ik doe het nu iets rustiger aan, maar stilzitten kan ik niet. Ik bekijk nu eventjes de politiek van op de zijlijn, maar wil mij zeker nog ten dienste stellen. Ook is er nu tijd om thuis karweitjes af te werken die al die tijd bleven liggen. Maar vooral wil ik tijd maken

om van het leven te genieten.” IL: “Ik heb – nog altijd - een voltijdse job in de advocatuur. Op basis van mijn politieke ervaring van de afgelopen jaren, leg ik mij daarin nu vooral toe op administratief recht.” Bedankt voor dit gesprek!

© Kristof De Backere

Welke ingrijpende veranderingen hebt u in de loop van uw carrière in uw vakgebied gezien? PB: “Opvallend vond ik vooral de informatisering van de administraties, vooral top-down. Door het gebruik van digitale media is het persoonlijk contact nagenoeg verdwenen. Als mensen nu een vraag stellen, gebeurt dit vooral via e-mail of sms en wordt er ook van je verwacht dat je zo snel mogelijk reageert.” IL: “Opvallend is dat de regelgeving die van hogerhand wordt opgelegd, en dan heb ik het over materie of dossiers op federaal of gewestelijk vlak, alsmaar juridisch ingewikkelder wordt. Elke beslissing die je als stadsbestuur neemt, moet dus de toets van de hogere overheid doorstaan. Dat zorgt voor een groot gevoel van rechtsonzekerheid.”

Pierre Bisschop

Ignace Lauwagie

–– Leeftijd: 61 –– Burgerlijke staat: gehuwd met Christiane –– Kinderen: een dochter Eva-Maria en een zoon Benjamin –– Professionele loopbaan: bediende gedurende 40 jaar, –– Politieke loopbaan: 30 jaar, waarvan 6 jaar OCMW-raadslid, 6 jaar gemeenteraadslid en 18 jaar schepen (CD&V). –– Sterke punten: indien ik mij in een dossier vastbijt, stop ik niet tot er een oplossing gevonden is. –– Zwakke punten: te weinig ambitieus misschien?

–– Leeftijd: 58 –– Burgerlijke staat: gehuwd met Marie-Anne –– Kinderen: een dochter Céline en een zoon Frederik –– Professionele loopbaan: advocaat –– Politieke loopbaan: 40 jaar, waarvan o.a. voorzitter lokale CD&V-afdeling, 6 jaar gemeenteraadslid/fractieleider en 18 jaar schepen. –– Sterke punten: ik denk dat ik mijn dossiers ken –– Zwakke punten: ik treed niet graag op het voorplan, in de politiek is dat geen voordeel

Jubilea Zénaïs Montenez en Victor Van Gysel

Christian Destercke en Suzanne Foucart

17 februari 2013

9 maart 2013

diamant

Goud

5


Nieuws

Wat is voor jou telkens het mooiste moment tijdens de jaarlijkse festiviteiten?: “Een mooi moment voor mijzelf is elk jaar het ogenblik waarop de vissersstoet vertrekt: alle groepen op de juiste plaats, alle figuranten op hun wagen en dan nog een laatste tip om de sfeer in juiste banen te leiden. Dan zijn de feestelijkheden aan de laatste fase toe en kan ik tevreden afsluiten.”

63 e

editie !

Havenfeesten

Peter Sabbe, voorzitter van de handelsgebuurtenkring Haven is sinds jaar en dag de drijvende kracht achter de jaarlijkse folkloristische Havenfeesten. Dit vierdaagse evenement vindt telkens plaats tijdens het verlengde hemelvaartweekend en is een van de vele hoogtepunten op de toeristische kalender. Ook dit jaar vormt de antiek- en brocantemarkt een parcours rond de haven. Daarnaast kun je genieten van verschillende liveoptredens met vissersfolkore als centraal thema. Ook het Folk & Shanty Festival, dit jaar aan zijn vierde editie toe, werd ondertussen een vaste waarde. Afspraak aan de haven van 9 tot 12 mei! Om alvast in de maritieme sfeer te komen had Info Blankenberge een babbel met Peter Sabbe, die dit jaar al voor de 25e keer de organisatie van de Havenfeesten mee in goede banen leidt.

Peter Sabbe, bezieler van de havenfeesten

6

Peter, van waar die enorme passie van jou voor het vissersleven?: “Ik ben opgegroeid in de havenbuurt en ons speelterrein was natuurlijk de haven en het tennispark. Naast ravotten op de pontons en glijden langs de helling bij laag water, stonden we uren te kijken naar de kleine vissersbootjes die verse garnaal kookten aan boord. De ‘Kaper’ kon wel show verkopen en de toeristen kochten gretig een kilootje vis. Ik heb zelf nog enkele vissers gekend. Op zondagmorgen ging ik samen met mijn vader mee aperitieven in een van de vele cafés die de havenbuurt toen rijk was. Ik denk bijvoorbeeld aan het Viertorretje, Stad Tienen en hotel David de Graeve. Heel tof was dat, want zo kom je veel mensen tegen. De haven is nu een toeristische trekpleister maar vroeger was het nog een echte volksbuurt.”

Mogen we ons dit jaar aan nieuwigheden verwachten?: “Sedert een drietal jaar hebben we de activiteiten op het water meer uitgebreid. We gaan verder op deze weg. Diverse klassieke scheepstypes komen ook dit jaar naar Blankenberge. Enkele Engelse smacks (een scheepstype uit de 18e en vroege 19e eeuw) hebben toegezegd en komen speciaal voor de havenfeesten en de vlootparade naar Blankenberge. Liefhebbers van varend erfgoed krijgen een volledig beeld van alle scheepstypes die hier ooit hebben gevaren. Nieuw dit jaar is ook een reünie van klassieke ‘Ecume de mer’ schepen. Echt de moeite waard.” Wat moeten de mensen zeker gezien / gedaan hebben tijdens deze 63e editie? “Er is tijdens de vier dagen van de Havenfeesten voor elk wat wils, maar persoonlijk zou ik vooral het optreden van één van de deelnemers aan het Northsea Folk en Shanty Festival willen aanbevelen. We hebben namelijk The Exmouth Shantymen kunnen strikken, een fantastische Engelse shantygroep. Zij brengen authentieke shanty's in originele kledij. Je waant je aan boord van een echt zeilschip. Een aanrader!”

Meer weten over de Havenfeesten? De folder met het volledige programma wordt ruim verspreid vanaf half april en vind je onder andere in de Dienst voor Toerisme (Leopold III-plein). Je kunt het programma ook raadplegen op www.havenfeesten.be of http://cultuur.blankenberge.be


Nieuws

North Sea Folk & Shanty Festival Het tipje van de sluier Op vrijdag 10 en zaterdag 11 mei 2013 vindt de vierde editie van het North Sea Folk & Shanty Festival plaats, een internationaal maritiem muziekfestival. Het festival is gratis en vindt plaats in het prachtige decor van de Blankenbergse haven tijdens de jaarlijkse Havenfeesten. De Havenfeesten bieden net als altijd een goed gevuld programma met o.a. een havenkermis, een antiek- en brocantemarkt, een scutefeest, een roeiwedstrijd in de havengeul, een volksdansfestival, reddingsdemonstraties, een reuzenrondgang, en natuurlijk… de vierde editie van North Sea Folk & Shanty Festival.

Zoals vorig jaar kun je genieten van een gezonde mix van de maritieme shanty’s en feestelijke folknummers. Er wordt nog volop aan het programma gesleuteld, maar een tipje van de sluier wordt al opgelicht. Dit jaar staan de shantykoren Avis de Grand Frais (FR), The Exmouth Shantymen (UK), Nootdweer (NL), Scheldeloodsenkoor (NL) en Shantykoor Blankenberge (BE) naast een stevig luik folkmuziek op de affiche. Ook in deze festivaleditie ligt de nadruk op opzwepende muziek, de internationale sfeer en het plezier van maritieme feesten! Mis dus ook de vierde editie van het North Sea Folk & Shanty Festival niet!

The Exmouth Shanty Men zorgen voor ambiance

Info Gratis toegang. Volledig programma op http://cultuur.blankenberge.be

Strand wordt beetje meer toegankelijk Blankenberge, van belle-époquestad tot hedendaags genieten

Maquette - © Bulk Architecten

Neem vanaf 1 juni deel aan een boeiende en aangename wandelen fietszoektocht in onze badstad en win mooie prijzen!

Na de zomer starten de werken aan het sanitair paviljoen ter hoogte van de Van Praethelling. De ingrepen zijn van die aard dat er gerust mag gesproken worden van een nieuw paviljoen. Het paviljoen krijgt onder andere een nieuwe kleedkamer en een zelfreinigend toilet. Naast de inrichting van het gebouwtje komt er ook een drastische ingreep om het

strand toegankelijker te maken. Een helling zal ervoor zorgen dat wie moeite heeft met trappen, toch zonder problemen het strand op kan. Men kan het vergelijken met de helling die werd aangelegd om ook het politiekantoor toegankelijk te maken. Het is de bedoeling dat het paviljoen en de helling in gebruik kunnen genomen worden voor de zomer van 2014.

Het traject is net zoals vorig jaar wat langer dan eerdere edities. Flinke stappers zullen daar geen moeite hebben, maar ook de fiets of zelfs het openbaar vervoer zijn een mogelijkheid om een stuk van het traject af te leggen. Deelname: 5 euro / gezin

Start & brochure Dienst Toerisme, Leopold III-plein, 8370 Blankenberge, tel. 050 41 22 27, toerisme@blankenberge.be Ten voordele van activiteitencentrum De Kajuit.

7


Nieuws

© www.blankenberge-online.be

In beeld

Blankenberge in De Slimste Gemeente Afgelopen zomer kregen alle Vlaamse gemeentes een uitnodiging van Woestijnvis om op zoek te gaan naar een straffe quizploeg: een man en een vrouw die een gooi willen doen naar de titel van ‘Slimste Gemeente’. 250 gemeentes namen de uitdaging aan en deden in december mee aan een grote preselectie. Van de 16 West-Vlaamse gemeentes die doorstootten, waren Blankenberge en Knokke-Heist de enige kustgemeentes die zich wisten te plaatsen. Voor Blankenberge gingen Hanne Pirlet (29) en Peter Norro (48) naar de opnames die startten op 17 februari. Nog tot eind april nemen in totaal 81 gemeentes, aangevoerd door hun burgemeesters, het tegen elkaar van maandag tot donderdag op VIER.

Winnaars mooiste kerstverlichting Handelaars en particulieren die tijdens de eindejaarsperiode een bijzondere inspanning leverden om hun huis of handelszaak met kerstverlichting te versieren werden eind januari door het stadsbestuur in de bloemetjes gezet. De tien deelnemers die de hoogste score behaalden kregen een oorkonde en de top 3 kreeg daar nog een prijs bovenop. Bij de particulieren ging de eerste prijs naar Marnick Croes, voor de handelaars kwam tearoom Lazurra als winnaar uit de bus. Op het einde van dit jaar wordt de wedstrijd alvast opnieuw georganiseerd.

8

Internationale onderscheidingen voor oud-stadsgenoot Erik De Corte Oud-stadsgenoot, oud-leerling van het Sint-Pieterscollege en trouwe tweedeverblijver Erik De Corte (emeritus professor KU Leuven) kreeg recent twee internationale onderscheidingen als waardering voor zijn wetenschappelijk werk op het domein van de onderwijskunde. In 2009 werd hij geselecteerd als Fellow van de American Educational Research Association, de belangrijkste wetenschappelijke vereniging van pedagogische onderzoekers in de wereld. In augustus 2012 werd Erik De Corte genomineerd tot Full Member van de Russian Academy for Educational and Social Sciences, een onderscheiding die tot nog toe slechts een tiental West-Europese wetenschappers te beurt viel. Momenteel is hij betrokken bij de oprichting van een nieuwe universitaire instelling in Ecuador, de Universidad Nacional de Educación.

Blije gezichten bij de winnaars

Zwemkampioenschap Politie Tien politiemensen van het politiekorps BlankenbergeZuienkerke namen deel aan het Belgisch kampioenschap zwemmen voor politiekorpsen. Het team haalde twee bekers en een gouden medaille. Patrick Wittevrongel behaalde een gouden medaille op de 50 m rugslag. De ploeg aflossing reddend zwemmen en het ganse team op de tien minuten aflossing haalde elk een beker.


Nieuws

Ontwerpwedstrijd campagnebeeld project De Groote Oorlog in Blankenberge In de zomer van 2014 zal de ‘Groote Oorlog’ alomtegenwoordig zijn in het Blankenbergse straatbeeld dankzij de WO I-wandeling en -fietstocht én de WO I-tentoonstelling. Naar aanleiding van 100 jaar WO I geeft het stadsbestuur ook een publicatie uit getiteld ‘Blankenberge en Uitkerke bezet: 1914-1918’. De tentoonstelling zal te zien zijn op vier verschillende locaties in de stad: het stadhuis, het Belle Epoque Centrum, CC De Benne en de bibliotheek. De wandeling en de fietstocht passeren zowel in de binnenstad, de stadsrand als in de Uitkerkse polders. Infoborden en grote infokolommen langs dit parcours zullen de deelnemers informeren over de lokale en regionale geschiedenis van WO I. Er is voor de deelnemers eveneens een plooifolder voorzien met aanvullende informatie. Voor de promotionele ondersteuning van het project ‘De Groote Oorlog’ zullen onder andere flyers, affiches, vlaggen en raamstickers gedrukt worden. In zijn zoektocht naar een passend campagnebeeld voor dit prestigieuze project, heeft het stadsbestuur op voorstel van de werkgroep ‘De Groote Oorlog’ beslist om een ontwerpwedstrijd uit te schrijven. Het winnende

Het ontwerp mag nagenoeg volledig vrij ingevuld worden. Het moet enkel de tekst ‘Blankenberge en Uitkerke (bezet): 1914-1918’ bevatten. Verder moet het gekende klaprooslogo van het programmasecretariaat 100 jaar Groote Oorlog samen met het campagnebeeld gebruikt kunnen worden zonder dat er sprake is van een stijlbreuk. Voel jij je geroepen om het campagnebeeld van het project ‘De Groote Oorlog’ te ontwerpen? Bezorg dan je ontwerp tegen uiterlijk 1 oktober 2013 aan de stadsarchivaris. De werkgroep ‘De Groote Oorlog’ zal het winnende ontwerp uitkiezen.

ontwerp zal te zien zijn in alle communicatiedrukwerk, maar ook in de fietsen wandelbrochure, op enkele tentoonstellingspanelen en op de infoborden en infokolommen langs het wandel- en fietsparcours. Info & wedstrijdreglement

Ontwerp Het ontwerp moet herkenbaar en duidelijk zijn en gebruikt kunnen worden op de voorziene communicatiedragers.

Stadsarchivaris Pieter Deschoolmeester – stadhuis – J.F. Kennedyplein 1 - tel; 050 43 57 35 archief@blankenberge.be

Digitale loketten op www.blankenberge.be uitgebreid Al sedert de vorige eeuw, trekt het stadsbestuur volop de kaart van digitale dienstverlening. De stedelijke website www.blankenberge.be werd in 2012 volledig hernieuwd en de informatisering van de stadsdiensten wordt almaar verder doorgedreven. Via het geoloket Begraafplaatsen kun je bijvoorbeeld het graf van een dierbare terugvinden (ook op de stedelijke begraafplaats zelf vind je dit loket aan de ingang terug op een infozuil). Ben je van plan om te bouwen of een eigendom te kopen, dan kun je terecht op het geoloket Bouwvoorschriften. Beide loketten vind je op de website www.blankenberge.be via de knop e-loket.

alle stadsdiensten overzichtelijk terugvindt op een kaartje (zoek in de rubriek Over de stad > Diensten > Locaties). Het geoloket Bouwvoorschriften werd enkele jaren terug al bekroond met de e-Gov Award van Agoria; de andere loketten zijn evenmin onopgemerkt gebleven, getuige daarvan is onder andere de vermelding als voorbeeld op websites als www.geolokaal.be.

Onlangs lanceerde het stadsbestuur ook het loket Stadsdiensten Blankenberge, waar je de locaties van

9


Nieuws

Handelszaken Dimitri Paermentier

Hairstudio B

Schilderwerken & decoratie Elisabethstraat 34 bus 04/01 – tel. 050 42 57 50 gsm 0498 60 22 34 – www.schildersenco.be

Kapsalon – Bianca Van Acker Bijsterveldstraat 73 – tel. 050 42 62 42

nieuw

nieuw

’t Klokhof

Sport4U

Paardenpension – Kylie Popelier Blankenbergse Dijk 83 – gsm 0476 04 03 22 Kylie-bootje@hotmail.com

Sportzaak – Peter Vermeiren Zeedijk 244 (hoek Gadeynehelling) – tel. 050 42 80 31

nieuw

nieuw

Logopedie Tina Farina

Hypnos

Logopediste aan huis/school – Tina Farina Stationsstraat 77 – gsm 0498 73 65 16 tina_farina@hotmail.com

Slaapboetiek – Luc Geerardyn Kerkstraat 57 – tel. 050 69 20 70 blankenberge@hypnos.be – www.hypnos.be

nieuw

10

nieuw


Nieuws

Touch of Joyce

Ristorante Al Piccolo Mondo

Kapsalon – Joyce Monte Kerkstraat 382 – tel. 69 21 79

Italiaans restaurant – Firma Derby Chop De Smet de Naeyerlaan 7 – tel. 050 42 46 51

nieuw

nieuw

De Praktijk 227

'l Apereau

Dierenartsen Sophie Casier-Poppe & Marjan De Roeck Kerkstraat 227 – tel. 050 43 43 46 info@depraktijk227.be – www.depraktijk227.be

Cocktailbar – Oswald Croes & Martine Geuens De Smet de Naeyerlaan 53 – gsm 0475 23 90 39 info@lapereau.be – www.lapereau.be

verhuisd

vernieuwd

Mini Train Expo

Groep Caenen Syndic

Modelbouwwinkel – Jean Herckens Weststraat 63 – gsm 0477 31 53 79 minitrainexpo@telenet.be – www.minitrainexpo.be

Immo – Tom Slabbinck & Daphné Cotman Jules de Troozlaan 84 – 050 42 77 77 syndic@groepcaenen.be – www.groepcaenensyndic.be

nieuw

nieuw

Met je nieuwe/vernieuwde handelszaak in volgende Info Blankenberge? Bezorg je gegevens bij de Dienst Toerisme (contactpersoon: Nancy Maes, tel. 050 41 22 27, toerisme@blankenberge.be)

11


Nieuws

© Paul Gheyle

25e verjaardag van de IML Walking Association. De IML werd in Tokyo opgericht en de Blankenbergse Tweedaagse was er van in het begin bij. Het zilveren jubileum is de ideale gelegenheid om de vriendschapsbanden te hernieuwen met alle partners. Na de eerste wandeldag ontvangen trouwens alle deelnemende wandelaars een mooi aandenken 25 jaar IML Blankenberge.

44 Internationale Tweedaagse van Vlaanderen e

Het tweedaagse wandelevenement vindt dit jaar voor de 44e keer plaats en onze badstad verwelkomt op 4 en 5 mei maar al te graag opnieuw duizenden wandelaars.

Er zijn nog zekerheden Voor Blankenberge is de Internationale Tweedaagse van Vlaanderen in het eerste weekend van mei een vaststaand feit. Nu al 44 jaar lang. Op 4 en 5 mei is het weer zover. De fundamenten van de Tweedaagse blijven ook tijdens de editie 2013 onveranderd. Langs het strand, over de duinen en door de polders. De sfeervolle etappehoofdplaatsen Lissewege en Zuienkerke zorgen traditioneel voor heel wat sfeer. Maar dit jaar staat in het

PRIJS

2 dagen 1 dag

bijzonder Ramskapelle in de kijker. En aan het eind heeft iedereen recht op een herdenkingsmedaille en een knapperig Noordzeevisje dat druipt van de smaak en een overheerlijke Blankenbergse Kokketeute om in de gepaste stemming te komen.

Sfeer is gut/goed/ good/bon/ 良い

Starttent Grote Markt*

42 of 24 km

15 of 6 km

42 of 24 km

15 of 6 km

€8

€7

€ 10

€9

€ 5,50

€ 4,50

€ 6,50

€ 5,50

* Leden van de Gezinsbond, een Belgische wandelfederatie of erkende jeugdbeweging, krijgen 1 euro korting (2 dagen) of 0,50 euro korting (1 dag).

12

Park De Craene tegenover de kerk in Uitkerke, verandert voor 2 dagen in een funpark! De Voetjes verwijzen naar het logo van de Tweedaagse, dat ook voor kinderen een heel herkenbaar symbool is. Deze jeugdige animatie is mogelijk dankzij een samenwerking met de Gezinsbond en speelgoedketen Fun. Alle afstanden komen langs ‘De Voetjes’. Jong en oud kunnen zich dus uitleven in het funpark.

Wat valt er te beleven in ‘De Voetjes’? –– Leuke volksspelen. –– Laat je schminken. –– Kappers meten de iets oudere kinderen een knotsgek kleurrijk kapsel aan. –– Win een toffe prijs. –– Springen in een springkasteel. –– Test je klimcapaciteiten bij het bakken stapelen. –– Speelgoedketen Fun deelt leuke gadgets uit. –– Een eco-spel van FOST-plus.

Inschrijven

Nog zo’n pijler van de Tweedaagse is de internationale sfeer. Dit jaar meer dan ooit. Want de organisatie viert de

Voorverkoop*

Fundorp in samenwerking met de Gezinsbond

–– Online via de website www.2daagse.be. Dit kan tot en met 15 april. –– Aan de balie van Dienst Toerisme Blankenberge en dit tot en met vrijdag 3 mei. –– Op zaterdag 4 en zondag 5 mei inschrijven kan enkel in de starttent op de Grote Markt. Info Dienst Toerisme - Leopold III-plein – tel. 050 41 22 27 - toerisme@blankenberge.be www.2daagse.be


Nieuws

Proef de Bruine Kokketeute Het stadsbestuur stelt het nieuwe bruine stadsbier officieel voor en nodigt iedereen uit om te komen proeven. Wanneer? Vrijdag 21 juni van 19 tot 21:30 uur. Waar? Koning Albert I-park (achterkant stadhuis)

Evenementenfolder 2013 Je weet graag welke evenementen er in jouw badplaats op stapel staan? Je wilt op de hoogte blijven van alle grote en kleine activiteiten? Dan is de handige evenementenfolder echt iets voor jou! De kalender biedt een klare kijk op het ruime Blankenbergse evenementenaanbod. Eind juni verschijnt een tweede, bijgewerkte editie van deze folder met alle zomerevenementen.

INFO Elke inwoner krijgt deze folder in de brievenbus. Je kunt ze ook gratis afhalen in de Dienst Toerisme op het Leopold III-plein of downloaden via www.blankenberge.be. Voor alle up-to-date info over evenementen en activiteiten: surf naar www.uitinblankenberge.be

Blankenberge Bruist! Het stadsbestuur en de Blankenbergse attracties presenteren hun zomerprogramma. Alle inwoners van Blankenberge welkom op donderdag 6 juni van 14 tot 17 uur in CC Casino.

13


Nieuws

Open Kerkendagen in Blankenberge In het weekend van 1 en 2 juni 2013 organiseert de Stichting Open Kerken voor de 6e maal Open Kerkendagen. Via dit initiatief wil deze vereniging het rijke religieuze erfgoed van ons land op een positieve en originele manier in de schijnwerpers plaatsen. Op zaterdag en/of zondag openen de deelnemende gebedshuizen de deuren voor het publiek. Ook Blankenberge neemt dit jaar opnieuw deel. Het stadsbestuur en de kerkfabrieken Sint-Rochus en SintAmandus hebben samen een programma uitgewerkt dat oud en jong, gelovig en niet-gelovig ongetwijfeld zal boeien.

Š Jozef Leterme

Zowel in de Sint-Rochuskerk als in de Sint-Amanduskerk zijn er rondleidingen met een ervaren stadsgids. De gidsen zullen de bezoekers naar plaatsen brengen in het kerkgebouw die anders niet toegankelijk zijn voor het grote publiek. Zo kun je een kijkje nemen in de vernieuwde sacristie van de SintRochuskerk en kun je de klokkentoren van de Sint-Amanduskerk bezoeken. De Sint-Rochuskerk pakt ook uit met een boeiende tentoonstelling over volksdevotie in de visserij. Sint Amanduskerk

Zandsculpturenfestival 2013 Zandwonderland / De Wereld Collectie Geen zomer zonder zandsculpturen! En dit jaar is er heel wat te beleven van 15 juni tot 15 september. Poseren naast Lady Gaga, voetballen met Beckham, samen met Mona Lisa in de lijst, een toespraak houden met Albert Einstein, aan boord stappen van de Titanic, in bed kruipen met Brad Pitt, fietsen tegen Tom Boonen, tennissen met Kim Clijsters, dineren met Al Capone en nog zoveel meer. Bereid je voor op een spectaculaire beeldenreis naar Zandwonderland, maak kennis met de uitvinders en wetenschappers, ontdek de meest historische gebeurtenissen uit onze geschiedenis, sta oog in oog met de grootste beroemdheden aller tijden en ontmoet tal van sport- en muzieksterren uit de 21e eeuw. Info www.zandsculptuur.be – tel. 050 20 04 65

14

In beide kerken zijn er in de namiddag orgelconcerten en krijg je van de organist van de kerk uitleg over dit wonderbaarlijke instrument.

Praktisch De Sint-Rochuskerk opent zowel op zaterdag 1 juni (10 -17.30 uur) als op zondag 2 juni (14 tot 18 uur) de deuren voor het publiek. De Sint-Amanduskerk is enkel op zondag 2 juni open (10 tot 18 uur). De gidsbeurten, orgeldemonstraties en het torenbezoek starten telkens vanaf 14 uur. Vooraf inschrijven is niet nodig. Info www.openkerken.be en cultuur.blankenberge.be.


Cultuur

Cultuurprogramma

Piv Huvluv

Speeltijd CC Casino – Saveryszaal - zaterdag 13 april – 20 uur

Marijn Devalck & Jean Bosco Safari

Memories Are Made of This… a Dean Martin Tribute CC Casino – Saveryszaal zaterdag 6 april – 20 uur MUZIEK / Dean Martin, de ‘King of Cool’, swingt als een duivel en croont in zijn ongeëvenaarde zoetgevooisde Italiaans-Amerikaanse stijl, vette knipoog inclusief. That’s Amore, You’re nobody till somebody loves you, The Chapel in the Moonlight, Sway (with me)... maakten hem tot één van de lievelingen van Las Vegas. André De Laat schreef nieuwe arrangementen en leidt het orkest in een herkenbare mix tussen ‘toen’ en ‘nu’. Met Marijn Devalck en Jean Bosco Safari staan twee grote bewonderaars van Dean Martin op het podium. Ze brengen eigen favoriete Dean Martin-songs en een reeks opmerkelijke duetten.

COMEDY / “Stoppen we met spelen omdat we ouder worden, of worden we ouder omdat we stoppen met spelen?” Ziedaar de hamvraag van Speeltijd, een ‘coming of age’- voorstelling waarin Piv speelt met jeugdherinneringen, hilarische anekdotes en persoonlijke verhalen. In zijn onnavolgbare stijl en met rijke fantasie neemt Huvluv het publiek mee op een enthousiaste trip naar zijn ‘speel’-tijd. In een vingerknip troont hij je mee naar de tuin, op zolder, in de kelder, in de slaapkamer, thuis bij een vriendinnetje, in de muziekschool... waar spelen ongebreideld en ongeremd mogelijk was.

abonnement € 7,50 – ticket € 12,50 – jong volk € 7,50

Judas TheaterProducties

Bingo! CC Casino – Saveryszaal donderdag 18 april – 14.30 uur MUZIEK / Bingo is de allernieuwste seniorenvoorstelling van Judas TheaterProducties. Na de succesformule van A La Carte met Ann Van den Broeck, werpen Daisy Thys, S am Verhoeven en pianist Pol Vanfleteren zich in de wereld van het spelletje Bingo! Het publiek zal bepalen welke liedjes er worden gezongen aan de hand van de spelregels. Elk nummertje vertegenwoordigt een liedje. Degene die als eerste Bingo heeft is de winnaar en ontvangt een mooie prijs als aandenken. 75 liedjes, mooie prijzen, leuke interactie met het publiek en straffe artiesten... Gezelligheid troef!

ticket € 7,50

abonnement € 12,50 ticket € 15

15


Cultuur

Swing Time Society

Soirée Dansante CC Casino – Saveryszaal - zaterdag 18 mei – 20 uur (+ dansinitiatie in de Consciencezaal van 15 tot 17.30 uur)

Jelle Cleymans

Welk oog en hoeveel tranen? CC Casino – Saveryszaal - zaterdag 20 april – 20 uur MUZIEK / Na zijn debuutalbum Naakt doe ik de afwas heeft Jelle Cleymans knoestig gezwoegd aan een waardige opvolger. Zijn nieuwe oogappel heet Welk oog en hoeveel tranen? Het is Jelles ode aan de onvolmaakte liefde geworden. Oprecht geboeid door de meest schrijnende liefdesverhalen, zoekt hij gewillig hun tragikomische kant op. De mooiste verhalen zijn diegene die zweven tussen waarheid en fictie. Verhalen die door het enthousiasme van hun vertellers zo werden aangedikt, dat niemand de oorspronkelijke versie nog kent.

abonnement € 12,50 – ticket € 15 jong volk € 7,50

MUZIEK & DANS / We toveren de Saveryszaal om tot een heuse ballroom met kristallen kroonluchters, obers in livrei en swingende muziek van Count Basie, Billie Holiday, Ella Fitzgerald,... Niemand minder dan Swing Time Society – dé big band van West-Vlaanderen – staat borg voor schitterende livemuziek. De danslustigen nodigen we ten dans. Voor wie liever zittend van het concert geniet, reserveren we graag een comfortabel zitje aan één van de vele tafeltjes, met of zonder glaasje. Samen herbeleven we de hoogdagen van onze kustcasino’s, toen o.a. Ella Fitzgerald en Count Basie hier effectief de dienst uitmaakten.

abonnement € 7,50 – ticket € 12,50 dansinitiatie: € 7,50, € 5 op vertoon van concertticket

Cultuurabonnement 2013-2014 Volgend seizoen is er opnieuw een uitgebreid aanbod voorstellingen waaruit je vrij kan kiezen. Je stelt je abonnement zelf samen vanuit je persoonlijke interesse: muziek, theater, cabaret, humor, … er is voor elk wat wils. Een cultuurabonnement voor volwassenen bestaat uit minimum zes voorstellingen. Jongeren tot 26 kunnen vanaf september hun voordeelticket 'Jong Volk' aankopen en een voorstelling bijwonen voor maar € 7,50.

Ik neem voor het eerst een cultuurabonnement. Wat moet ik doen? Neem je voor het eerst een abonnement, dan kun je vanaf eind mei de brochure afhalen in het cultuurcentrum in de Hoogstraat 2. Je kiest uit het aanbod en bezorgt het cultuurcentrum je aanvraag. Je aanvraag wordt behandeld, je ontvangt een overschrijvingsformulier, je betaalt en ontvangt de bestelde tickets per post.

Hoe stel ik mijn cultuurabonnement samen? Een cultuurabonnement bestaat uit minstens zes voorstellingen. Een voorstelling kost € 7,50 - € 10 - € 12,50 of € 15. Een abonnement is er dus al vanaf € 45.

16

ABON START NE VER K M EN T EN 10 JU OOP/ vanaf NI 2013 10 UUR

Ik wil geen abonnement nemen maar losse tickets kopen voor één of meerdere voorstellingen. Vanaf 2 september kan je losse tickets kopen in het cultuurcentrum. Je kan ook telefonisch of per e-mail reserveren en je tickets binnen de 15 dagen betalen, zoniet worden de tickets weer vrijgegeven. Beslis je de avond zelf, dan kan je een ticket kopen aan de ingang. De prijs van losse tickets varieert van € 12,50 tot € 20. Er is € 1,50 korting voor jongeren (-26) en senioren (+55) en houders van een lerarenkaart. Alle houders van een CJP-pas krijgen 10% korting met een minimum van € 1,50.

© jonas Lampens

Een greep uit het aanbod 2013 – 2014* Tribute to Abba, Theater Antigone, Wouter Deprez, Wim Helsen, Flip Kowlier, Beersmans en Monserez, Warre Borgmans en Vitaly Pisarenko, Bart Van Loo, … * onder voorbehoud


Cultuur

Tentoonstellingen CC De Benne

CC Casino International Art Festival Russia – Belorussia – Belgium 16 tot 30 juni – Consciencezaal CC Casino 5 tot 15 juni - buitenlocaties

Affiches uit de oude doos 15 maart tot 12 mei Heemkundige King De Benne dook in de eigen archieven voor deze unieke tentoonstelling. Van 15 maart tot 12 mei kun je affiches uit de oude doos komen bezichtigen. De Heemkundige Kring vond niet alleen affiches terug uit de jaren ’70, maar zelfs uit begin 20ste eeuw. Al deze werken werden ontworpen in Blankenberge. Zeker en vast de moeite waard dus om eens binnen te springen in CC De Benne.

Tentoonstelling Winteracademie 25 mei tot 16 juni Van 25 mei tot en met 16 juni vindt op de benedenverdieping van CC De Benne een tentoonstelling plaats met werk van alle cursisten uit de Winteracademie. De kinderen van het kleuter- en jeugdateljee en de cursisten van de lessen tekenen en schilderen, creatief atelier, boetseren en keramiek en kalligrafie laten er het resultaat zien van een jaar lang intensief werken.

Van 5 tot 15 juni wordt Blankenberge een creatieve ruimte voor kunstenaars uit Rusland, Wit-Rusland en België. In openlucht worden schilderwerken gecreëerd die later getoond worden in het CC Casino, naast ander werk van de Russische en Wit-Russische kunstenaars. De expo wordt aangevuld met werk van de Belgische schilders L. Vandenbussche en J. Collard en het persoonlijke fotoproject van Vladimir Chikin met de ballerina’s van het Kremlin Ballet. Org.: DEVE Gallery Brugge-Moskou i.s.m. Stadsbestuur Blankenberge, met de steun van de Russische en WitRussische ambassades in België en de Belgische ambassade in Moskou.

Info & Openingsuren

http://cultuur.blankenberge.be

CC Oud Stadhuis Mag het iets meer zijn? 21 juni tot 12 juli De Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge vzw organiseert in het CC Oud Stadhuis de tentoonstelling Mag het iets meer zijn? Vooraleer de echte ‘winkels’ in het Blankenbergs straatbeeld verschenen werden al allerlei waren op de markt te koop aangeboden. Bovendien leurden lieden van verschillend pluimage van deur tot deur met een zeer divers assortiment. Eind 19e en begin 20e eeuw deed de toevloed van rijke toeristen de vraag naar degelijke producten en diensten stijgen. Gekende handelszaken uit het binnenland openden hier bijhuizen tijdens het badseizoen, en alerte Blankenbergenaars bestookten het stadsbestuur met aanvragen voor het plaatsen van

vitrines in hun woningen. Tegen 1910 waren de centrumstraten dan ook omgetoverd tot oorden van ‘commerce’ waar men met aantrekkelijke reclame of met persoonlijke overtuigingskracht probeerde klanten te lokken. Apotheker, patissier, beenhouwer, kruidenier, vishandelaar, modiste of kapper, iedereen pikte zijn graantjes mee van de welvaart van de hoge bezoekers! OPROEP

Voor deze tentoonstelling is de Vriendenkring Stadsgidsen vzw nog op zoek naar materiaal. Heb jij oude reclamefolders, facturen of winkelmateriaal van vroegere handelszaken in Blankenberge en wil je dat materiaal uitlenen voor deze tentoonstelling? Contacteer dan Alberta Van Asbroeck: tel. 050 42 40 94 alberta.vanasbroeck@skynet.be

17


Cultuur

Winteracademie Het cultuurcentrum biedt een uitgebreid aanbod cursussen aan. Naast de eigen cursussen zijn er opnieuw cursussen in samenwerking met Vormingplus Regio Brugge.

wanneer maandag 6 en 13 mei, van 19 tot 22 uur waar CC Casino - Roeschaertzaal bijdrage € 38 (inclusief gebruikte materialen)

Kalligrafie

Initiatie swingdans

Het woord ‘kalligrafie’ komt van het Griekse KALOS (schoon) en GRAFEIN (schrijven): van gewoon handschrift tot een kunstwerk van letters. Dankzij deze lessenreeks, waarin zowel oude als nieuwe lettertypes aangeleerd worden, kan je van je verjaardagskaarten en andere wensen een origineel en esthetisch kunstwerkje maken. Lesgever Frans De Smedt leert je verschillende lettertypes aan. Meebrengen: pen 3mm (Brausse), penhouder, inkt, potlood, niet pluizende vod en oude tandenborstel. Beginnelingen kunnen materiaal ter plaatse aankopen (+/- € 8). wanneer donderdag 4, 11, 18 & 25 april, van 19.30 tot 22 uur waar Pekelput – Franchommelaan bijdrage € 30 (4 lessen)

Cursussen & lezingen in samenwerking met Vormingplus Regio Brugge

Te gast in Turks Gent Onder begeleiding van Philippe Paelman (democratie 2000) starten we ons bezoek met een rondleiding in het Miat (Museum voor Industriële archeologie en Textiel) waar we het specifieke verhaal horen van de migratie van de Turkse gemeenschap in Gent. ‘s Middags leren we de culinaire gebruiken kennen tijdens een eenvoudige Turkse maaltijd. In de namiddag gaan we op stap in de binnenstad met veel aandacht voor de Turkse handelaars en hun inbreng in het Gentse straatbeeld. Tot slot worden we op

18

kousenvoeten rondgeleid in een van de moskeeën. Het Suikerfeest, de ramadan en het offerfeest komen zeker ter sprake.

wanneer donderdag 18 april van 8 tot 19 uur waar Lokettenzaal station Blankenberge om 8u10 of lokettenzaal station Brugge om 8u20 bijdrage € 35 (inclusief bezoek aan het Miat, Turkse maaltijd en rondleiding in de namiddag, exclusief treinticket.)

Vintage hanger of broche Retroaccessoires en sieraden met een vintage feel zijn weer volop mode. Bovendien is een handgemaakt item van onschatbare waarde. Isabelle De Groote, ervaren borduurster, leert hoe je een broche of hanger met parelborduurwerk kan maken. Je werkt op een drager in vilt en borduurt pareltjes rond een steen of camee. Je werkstuk wordt gemaakt met oog voor detail en straalt pure nostalgie uit. In twee sessies creëer je een kleinood om trots op te zijn. Breng een schaartje en – indien nodig – je leesbril mee.

Dansen is van alle tijden en voor alle leeftijden. Swingde je ooit nog op de vrolijke dansmuziek van Glenn Miller en Tommy Dorsey, verkoos je de rock ‘n roll van Jerry Lee Lewis, of was het eerder een schuchter danspasje op een recent trouwfeest van een verre neef? Wie de swingdans kent, slaat zich overal met bravoure uit de slag. In een sessie van twee uur leert dansschool Rose de Leyn je de basispassen van deze alomvattende feestelijke dansstijl. Danservaring is dus zeker niet nodig. Deze initiatieles vormt de perfecte voorbereiding op het feestelijke slotconcert met de Swing Time Society big band, diezelfde avond in CC Casino (zie ook cultuurprogramma in deze Info – blz. 16). wanneer zaterdag 18 mei van 15 tot 17.30 uur waar CC Casino - Saveryszaal bijdrage € 7,50 (€ 5 op vertoon van concertticket)

info en inschrijven Cultuurcentrum De Benne Hoogstraat 2 – Blankenberge T 050 43 20 43 cultuur@blankenberge.be http://cultuur.blankenberge.be


Cultuur

Emotie en muziek op uitreiking cultuurprijs

Op vrijdag 19 april 2013 beleef je zeker een emotionele avond in CC Casino. Daar treedt immers die avond de Tevona-band op. Deze band telt meer dan veertig muzikanten, allen met een fysieke of mentale beperking. De meeste onder hen lijden aan het syndroom van Down maar slagen erin muziek op een uitzonderlijk niveau te brengen.

De Tevona-band brengt de mooiste stukken uit de filmmuziek, populaire schlagers en licht klassiek. De muzikanten zijn tijdens het concert supergemotiveerd, maar als op het einde van elk muziekstuk het applaus klinkt, zie je hen glunderen en straalt het geluk van hun gezicht af. Het is uitzonderlijk dat de Tevona-band buiten Limburg is te zien waar hun opleidingscentrum is gevestigd.

Alle muzikanten van de Tevona-band hebben twee punten gemeen: 1. Ze hebben een bijzonder begaafd muzikaal gehoor. 2. Alle partituren werden speciaal voor deze andersvalide muzikanten herschreven door Ingrid Wijnen, dirigente-bezieler van het orkest waarbij de klassieke muzieknoten werden vervangen door bolletjes, vierkantjes, driehoekjes…in allerlei kleuren. Aan de hand van deze nieuwe code slagen de muzikanten erin hun muziekstuk op meesterlijke wijze te brengen. De Cultuurraad reikt op dezelfde avond ook de jaarlijkse Cultuurprijs van de stad Blankenberge uit. Bovendien kun je genieten van een vleugje poëzie door de jongerenstadsdichter Gretel Petit. De toegang tot deze unieke en niet te missen avond is gratis.

Gratis begeleide wandelingen Van april tot december kan je Blankenberge op een andere manier leren kennen door één van de boeiende gratis gidsbeurten te volgen. Ga mee met onze gidsen en leer alles over het vissersleven, over de geschiedenis van de stad of laat je verrassen door de mooie art-nouveauwoningen die Blankenberge rijk is.

Haal nu de folder met info over de gratis wandelingen in de Dienst voor Toerisme of het cultuurcentrum.

19


Cultuur

De Bib Digitale diensten in de bib Van thuis uit verlengen & reserveren

Stel je vragen aan de bib!

verleng mijn bib

Heb je thuis internet? Dan kan je zelfs thuis onze catalogus bekijken. Als je iets wil dat al door iemand geleend is, kan je het thuis meteen ook reserveren. Ook verlengen van de geleende materialen kan je via de computer doen. Dat gaat heel makkelijk via de knop ‘verleng / mijn bib’ op de startpagina van de catalogus op de website http://blankenberge.bibliotheek.be

Je gaat verhuizen. Je plant een reis. Je gaat leren autorijden. Je krijgt een kindje. Je wil een nieuwe tuin aanleggen. Je wil weten waar je gratis software kan vinden om je stamboom op te maken. Je zit met duizend vragen. Aan wie kun je ze stellen? In de oudheid hadden de Grieken het orakel van Delphi. In je stad is er… de bib. In de nieuwe bibliotheek staat er op elke verdieping een

bibliotheekmedewerker klaar om samen met jou op zoek te gaan naar alle mogelijke informatie om je vraag te beantwoorden: een betrouwbare website, een actueel boek, een roman of film, het adres van een deskundige…. Stel je vraag aan de bib via de website, via e-mail, telefonisch of aan de Infopunten op elke afdeling van de bib.

Wat komt...

Voorlezen

Het jaar van het voorlezen Voorlezen is gezellig en nuttig voor iedereen 2013 is uitgeroepen tot Jaar van het Voorlezen. Een heel jaar lang wil de bib zoveel mogelijk mensen - kinderen én volwassenen - laten ervaren hoe waardevol voorlezen is. Niet alleen omdat het leuk en gezellig is, maar ook omdat het goed blijkt voor de ontwikkeling. Voorlezen versterkt de band tussen ouders en kinderen en is goed voor de (taal)ontwikkeling en schoolprestaties van kinderen. En dat is niet alleen het geval bij kleine kinderen: ook wanneer kinderen zelf al kunnen lezen, heeft voorlezen zin.

20

     

www.voorlezen.be

v.u. Majo de Saedeleer, Frankrijklei /,  Antwerpen – Illustraties Charlotte Dematons – typo Kris Demey

Altijd en overal

Activiteiten

Het Jaar van het Voorlezen is ambitieus. Of het nu gaat om kleinkinderen en grootouders, meesters in de klas, pubers aan hun lief of directeurs aan het personeel: het is onze bedoeling dat iedereen voorleest, dat het regelmatig gebeurt en bij voorkeur overal. Tijdens het Jaar van het Voorlezen organiseren we enkele voorleessessies voor (jonge) kinderen en een workshop ‘Werken met een kamishibai (vertelkastje)’ voor (groot)ouders en begeleiders van kinderen. “Voorlezen is helpen lezen. Voorlezen is voor altijd.”

Voorleesmomenten op zaterdag 18 mei (voor kleuters) en op zaterdag 1 juni (voor leerlingen van het 1e en 2e leerjaar), telkens om 10.30 uur. Demonstratie ‘Werken met een kamishibai’ op woensdag 24 april, om 20 uur. Vooraf inschrijven via inge.desutter@blankenberge.be

Voorlezen is een project van Stichting Lezen. Stichting Lezen wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid en staat onder de Hoge Bescherming van ... Prinses Mathilde.

Stichting Lezen presenteert


Cultuur

Spelen in de bibliotheek op Erfgoeddag Kom met de hele familie naar de bib en speel het leuke bibspel Loewie en het mysterieuze boek. Verwacht je aan een spannend vervolgverhaal met toffe illustraties, gek en sprookjesachtig tegelijkertijd, en bijpassende opdrachten in de bib! Afspraak op zondag 21 april tussen 14 en 16 uur. (de speelduur bedraagt 1 uur).

Digitale week: ook in de bib Tijdens de Digitale Week kun je op maandag 22 april en op woensdag 24 april kennis maken met de digitale bibliotheek. Tijdens de rondleiding wordt er aandacht besteed aan de automatische zelfuitleenbalie, aan de internetcomputers, de onlinecatalogus en het reserveren of verlengen van materialen van thuis uit. Er wordt ook een demonstratie gegeven met een luisterboek door middel van een Daisy-speler. De rondleidingen starten telkens om 10 uur in de bibliotheek.

Op dinsdag 23 april staan e-boeken centraal. Mevrouw Valerie Logghe zal je haarfijn uitleggen hoe je digitale boeken kunt lezen met een e-reader, op een pc, een tablet of smartphone. De uiteenzetting ‘Kennismaking met het e-boek’ vindt plaats in de Aula van de bibliotheek van 10.30 tot 12 uur. Wil je de rondleiding of de lezing bijwonen? Vooraf inschrijven aan het Infopunt in de bibliotheek (Lobby) of via inge.desutter@blankenberge.be

Blokken in de bib Als studeren thuis niet zo goed lukt, dan kan je het in de bib eens proberen. In de sacrale stiltekamer kan dat in alle rust. In de gezellige zolder-praatkamer kan je in groep met je vrienden studeren, vergaderen en werken. Wil je er op je laptop werken? Geen

probleem: ons gratis draadloos netwerk laat je toe om er verbinding te maken met het internet. Uiteraard staan er in de bib heel wat computers ter beschikking om te internetten, om aan tekstverwerking te doen en om databanken te raadplegen.

Wat voorbij is... Voorleesweek en jeugdboekenweek lokten veel jonge bezoekers 1. 615 kids (kleutertjes, leerlingen van het 1e en 2e leerjaar en leerlingen van De Schuit) woonden een voorleesmoment bij.

2. 811 kinderen namen deel aan de leesactie 3. 413 leerlingen van de lagere school speelden met hun klas een bibspel

1

2

3

21


Cultuur

Boek

Jongerenstadsdichter luidde poëzieweek in

Elke dag hetzelfde bed, tram, school, leren, bed gelukkig nu en dan een verz et mijn boek in mijn bed

Jongerenstadsdichter Gretel Petit (links op de foto) was al aan het woord op de Open Monumentendag in het Belle Epoque Centrum en op de nieuwjaarsreceptie in het stadhuis. Op 30 januari mocht Gretel de Poëzieweek 2013 inluiden. Alle bibliotheekbezoekers konden tot in de verste hoeken van de bibliotheek haar jeugdige verzen horen. Op zaterdag 2 februari konden de bezoekers nog wat poëzie meepikken in de bib. De slamdichter Jee Kast gaf toen een hippe performance ten beste. De bibliotheekbezoekers kregen een bundel met de verzen die ingezonden werden voor de wedstrijd ‘Word jij de jongerenstadsdichter’ die het Willemsfonds in 2011 organiseerde. Volgend jaar komt er een nieuwe oproep voor de aanduiding van de volgende jongerenstadsdichter.

Ereburger Pieter Aspe verovert Amerikaanse boekenmarkt

Bron: De Morgen 25.01.2013

22

Verschillende verhalen oorlog, fantasie, avontuur welk boek zal het worden? mijn boek in mijn bed Emoties op de loop spanning, opluchting, vreugde , angst een wereld vol mysterie mijn boek in mijn bed Een boekenhuis boek, kaft, titel, achterflap duizenden geordende drom en mijn boek uit de bieb.

Gretel Petit, december 2012 Jongerenstadsdichter Blan kenberge

Leer Blankenberge en de nieuwe bib kennen – voor nieuwe inwoners Elke nieuwe inwoner van Blankenberge kan via de bibliotheek uitgebreid kennismaken met onze badstad en de bib via een gidsbeurt in woord en beeld. De bibliothecaris toont je alle afdelingen van de mooie, nieuwe bibliotheek. Stadsgidsen Lydie Van Craeynest en Freddy Pas, tonen je via een presentatie de evolutie van Blankenberge van vissersdorp tot moderne badstad tonen. Daarna word je vergast op een wandeling door je nieuwe ‘thuishavenr. Donderdag 25 april 2013 – afspraak in de bib om 14 uur (duur ca. 4 uur).

© Andre Cocquyt

Eind januari 2013 werd bekend gemaakt dat er dit jaar nog een Engelse vertaling van de eerste twee thrillers van Pieter Aspe komt. Die zijn bedoeld voor de Amerikaanse markt. Aspe is de allereerste Vlaamse thrillerauteur die in Amerika gelanceerd wordt. Als beide boeken een voldoende groot publiek vinden, zouden de overige thrillers aan een tempo van 2 per jaar uitgegeven worden. De schrijver profiteert naar eigen zeggen van het internationale succes van de Scandinavische thrillerauteurs. Voor de promotie ervan wordt samengewerkt met de uitgeverij die ook de wereldberoemde 'Millennium'-trilogie van Stieg Larsson introduceerde in de VS. Het eerste boek: Het vierkant van de wraak dateert uit 1995 en moet tegen juni op de Amerikaanse markt zijn, het tweede De Midasmoorden volgt dan tegen het eind van het jaar.

Een uniek boek papier, letters, woorden, zinn en kan ik keer op keer verdwale n mijn boek in mijn bed

Vooraf inschrijven: e-mail blankenberge@bibliotheek.be, tel. 050 41 59 78 of aan de infobalie in de bib


Cultuur

Belle Epoque Centrum

Erfgoeddag zondag 21 april 2013 Stop de tijd

Belle Epoque Schatten 2013: Torhouts aardewerk en poterie flamande

Ter gelegenheid van Erfgoeddag, zet het Belle Epoque Centrum ook dit jaar gratis haar deuren open van 10 tot 18 uur. Het restaureren van gebouwen is ook de tijd doen stoppen. Vandaar dat het Belle Epoque Centrum dit jaar de nadruk legt op de restauratie van de drie belle-époquewoningen die het Centrum omvatten. Hubert Coeman, één van de restaurateurs, laat je tijdens drie gidsbeurten kennis maken met wat er achter de schermen van een restauratie allemaal gebeurt. Kom langs en geniet individueel of samen met de restaurateur tijdens een geleid bezoek. De gidsbeurten vinden plaats om 10.30 uur, 14 uur en 16 uur.

Van 4 mei tot 30 september 2013 vindt opnieuw een boeiende editie van Belle Epoque Schatten plaats in het Belle Epoque Centrum. De tijdelijke tentoonstelling staat dit jaar in het teken van Torhouts aardewerk en poterie flamande. Dankzij de medewerking van het Museum voor Torhouts aardewerk en privémedewerkers zullen meer dan 70 stukken aardewerk te bewonderen zijn op de verschillende verdiepingen van het Centrum. De bezoeker zal niet enkel deze unieke stukken kunnen bewonderen, maar ook heel wat te weten komen over de productie en achtergrond. Info

Inschrijven vooraf is noodzakelijk! Mail naar belle.epoque@blankenberge.be of telefoneer op het nummer 050 42 87 41

Belle Epoque Centrum – Elisabethstraat 24 tel. 050 42 87 41 belle.epoque@blankenberge.be

Erfgoeddag - 21 april 2013 Stop de tijd!

Info & volledig programma

Op 21 april stopt de tijd op Erfgoeddag in Blankenberge. Keer terug in de tijd met een bezoek aan het Zuivelmuseum, waar het 'boterbriefje' terug wordt bovengehaald. Of leer in het Belle Epoque Centrum en vzw De Scute hoe je de tijd kan laten stilstaan door restauratie.

Dit is nog maar een greep uit het boeiende aanbod op Erfgoeddag. Haal vanaf begin april je gedetailleerde programmabrochure af in de Dienst voor Toerisme of het cultuurcentrum.

23


Cultuur

Stedelijke Academie voor Muziek en Woord Concertweek Sunjata

De Academie zingt

zaterdag 20 april Aula Academie – 14 uur

donderdag 25 april Feestzaal Stadhuis – 19 uur

De leerlingen dictie nemen je mee naar Afrika met het stuk Sunjata in een bewerking van Pieter Embrechts. Ze brengen het waargebeurde verhaal van Sunjata, de leeuwenkoning van Mali die onrechtmatig wordt verstoten en op de vlucht gaat. Tijdens zijn tocht vol belevenissen wordt hij een volwassen krijger klaar om een nieuw rijk te stichten dat verschillende volkeren verenigt. Het is een verhaal over recht en onrecht. Over trouw, liefde en vriendschap. Opgelet: wegens beperkt aantal plaatsen, is deze voorstelling uitzonderlijk enkel toegankelijk voor ouders van leerlingen!

Honderden stemmen laten je het eindresultaat horen van een jaar lang hard oefenen in de notenleerles. Zowel de kinderen als de volwassenen laten je meegenieten van een mooi zangprogramma dat ze vol enthousiasme zullen brengen.

Gitaar- en folkconcert zaterdag 27 april Aula Academie – 10 uur Tijdens dit ochtendconcert spelen de gitaarleerlingen en de folkgroep hun examenprogramma samenspel van dit schooljaar. Ze brengen een afgewerkt concert waar de liefhebbers zeker zullen van genieten.

Alle activiteiten en concerten van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord zijn gratis. Iedereen is welkom!

Ensembles en koren op het podium vrijdag 26 april Feestzaal Stadhuis – 19 uur Het jeugdkoor, het volwassen koor, het strijkersensemble en de fluitisten dompelen je onder in een bad vol muziek. Je zult ogen tekort hebben om alle optredens te volgen maar je mag ze gerust sluiten om volop te genieten van de heerlijke klanken.

Info Stedelijke Academie voor Muziek en Woord De Smet de Naeyerlaan 141/145 Blankenberge T 050 41 33 27 muziekacademie@blankenberge.be http://academie.blankenberge.be

Opendeurdag en attestenuitreiking zondag 23 juni Opendeurdag – Academie – 14 tot 17 u. / Attestenuitreiking – Stadhuis – 17.30 u. Wie een kijkje wil nemen achter de schermen van de academie is van harte welkom op de opendeurdag. Je kunt er open lessen meevolgen, zelf eens een instrument uitproberen, genieten van optredens en inschrijven

24

voor het nieuwe schooljaar. Om 17.30 uur volgt de attestenuitreiking in de feestzaal van het stadhuis. Op deze avond met muziek van eigen huis krijgen de laureaten van dit schooljaar hun attest.


Sociaal

Het Lindenhof Realisatie 28 woningen aan Bommelzwin Het Lindenhof zal in het project Bommelzwin, gelegen naast het stedelijke containerpark, 28 woongelegenheden realiseren. Van deze 28 entiteiten zullen er tien woningen als koopwoningen aangeboden worden. De aanleg van de wegenis zal nog dit jaar aanvangen waarbij het de bedoeling is om aansluitend de woningen te realiseren. In de loop van 2015 zou de bouw van deze woningen moeten af zijn. Via het aanbieden van deze

Verkoop van garages Het Lindenhof gaat over tot de verkoop van de garages gelegen in de servitudeweg tussen de J. Soetestraat en het Boezingepad. Interesse in de aankoop van een garage? Mail info@lindenhof.woonnet.be of telefoneer 050 41 60 19.

sociale koopwoningen snijdt Het Lindenhof een segment kandidaatkopers aan die anders moeilijk een nieuwbouwwoning kunnen verwerven. Bovendien zullen deze woningen voldoen aan alle normen qua ventilatie en isolatie. Interesse in de aankoop van een woning in dit project? Mail info@lindenhof.woonnet.be of telefoneer 050 41 60 19.

© architecten Van Biervliet

© Grimmelprez Wambeke Wouters architecten

Nieuwe leden raad van bestuur Naar aanleiding van de laatste gemeenteraadsverkiezingen vonden er ook binnen het bestuur van Het Lindenhof enkele verschuivingen plaats. Zo nemen Jhonn Louagie (CD&V), Eric De Ville (Open VLD), Johan Van Eeghem (sp.a ), Liliane Deslypere (Open VLD), Franky

Maelstaf (Open VLD) en Bo Bentein (Open VLD) afscheid uit de Raad van Bestuur. Zij worden vervangen door Stef Debusschere (sp.a), Rianne Van Den Hout (Sp.a), Kaat Vandermarliere (Open VLD), Patrick De Meulenaere (sp.a), Dirk Maertens (Open VLD) en Caro Tijssens (Open VLD).

Dienstencentrum De Bollaard In het dienstencentrum De Bollaard kan iedere Blankenbergenaar terecht voor een hele resem aan activiteiten. Een kleine greep uit het aanbod: vogelpik, gezelschapspelen, wandelingen, petanque, fietstochten, kookactiviteit, bingo, seniorenturnen, tai chi, hobbycafé,….

ontdekken. Een overzicht van geplande activiteiten en voordrachten vind je in het maandelijks magazine De Bolleboos. Je kunt een exemplaar ophalen in De Bollaard of het boekje online raadplegen via www.ocmw-blankenberge.be of op www.uitinblankenberge.be. ›

Daarnaast kan je in het cafetaria terecht om te kaarten of om één van de vele gezelschapspellen te

25


Sociaal

Dienstencentrum De Bollaard De Bollaard organiseert ook een aantal boeiende, leerrijke en bovenal gezellige daguitstappen: 26 april

Gratis bezoek aan de Reva-beurs in Flanders Expo. Deelnameprijs: gratis (vervoer en maaltijden niet inbegrepen)

17 mei

Busuitstap naar PairiDaiza. Deelnameprijs: € 26, ingang en busvervoer inbegrepen, exclusief maaltijden

7 juni

Busuitstap met gegidst bezoek aan het Fort van Breendonk en de brouwerij Moortgat. Deelnameprijs: € 28, ingang en busvervoer inbegrepen, exclusief maaltijden

28 juni

Ambachtscruise met de Seastar tussen Nieuwpoort en Veurne Deelnameprijs: € 21, vervoer en maaltijden niet inbegrepen

Inschrijven & info Onthaal De Bollaard tel. 050 43 12 02 bollaard@ocmw-blankenberge.be Elke werkdag van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur. Donderdagnamiddag is het onthaal gesloten.

13 september Gegidste sneukelroute doorheen Antwerpen Deelnameprijs: € 12, vervoer en maaltijden niet inbegrepen

In de kijker

Laat je bloeddruk meten Je kan in De Bollaard terecht voor het laten meten van jouw bloeddruk door een personeelslid van het dienstencentrum. Hiervoor hoef je enkel een afspraak te maken aan het onthaal. De dag van de meting dien je je aan te melden aan het onthaal met je persoonlijke bloeddrukkalender die je ontvangt tijdens je eerste afspraak. Deze kalender geeft een duidelijk overzicht van jouw metingen. Belangrijk om te weten is dat deze bloeddrukmeting louter informatief is. Dit vervangt dus niet de meting van jouw arts! Het personeel van de Bollaard zal je ook geen inhoudelijk advies geven aangaande jouw bloeddruk. De meting geeft je enkel de mogelijkheid om de evolutie van jouw bloeddruk preventief op te volgen. Bij een bezoek aan je arts kan je hem of haar dan jouw bloeddrukkalender voorleggen. Op die manier kan de arts jouw bloeddrukwaarden beter opvolgen.

26

Digitale week Kijk in de toekomst Lang geleden konden we bellen met onze vaste telefoon, gisteren konden we dat mobiel doen met onze gsm, en vandaag gebruiken we daarvoor de smartphone. De tijd en de technologie staan niet stil! Van 20 april tot en met 26 april 2013, tijdens de Digitale Week, kijken we wat er vandaag de dag nog op ons afkomt. Wil je te weten komen wat het verschil is tussen een smartphone en een gsm, wat je met een QR-code kan aanvangen, of hoe je veilig kunt (ver)kopen via het internet, …dan moet je naar één van de gratis infomomenten komen in de Digitale Week. Na het overweldigend succes van de editie 2012, slaan de Seniorenraad, de Bibliotheek, de Open Computer Ruimte Den Oapensteirt, het Centrum voor Volwassenenonderwijs SNT en het

dienstencentrum De Bollaard opnieuw de handen in elkaar om je een boeiend en leerrijk programma aan te bieden. Voor verdere inlichtingen en het volledige programma kun je terecht in het onthaal van het stadhuis, het dienstencentrum De Bollaard of de Bibliotheek. Je moet je wel vooraf inschrijven: in de voormiddag kan dat op het stadhuis en in De Bollaard, ’s namiddags kan dat in de Bibliotheek.

Info, programma & inschrijven Stadhuis – Onthaal contactpersoon Pascale Guns tel. 050 42 99 42 Bibliotheek – Onthaal – tel. 050 41 59 78 Dienstencentrum De Bollaard Contactpersoon Deborah Maene tel. 050 43 12 83


Sociaal

Dienstencentrum De Bollaard

Inzamelactie kledingdepot 2013 Het OCMW bedankt iedereen voor de schenkingen van het afgelopen jaar. Voor 2013 rekenen we echter ook nog op jullie hulp! kinderspulletjes zeker gebruiken. Wij willen graag onze voorraad aanvullen en zo voldoen aan de constante vraag naar kinderkleding en bruikbare kinderspullen voor de gezinnen in Blankenberge.

Misschien wil je wel eens zolder of kelder opruimen of de kast van de kinderen eens onder handen nemen om plaats te maken voor andere kleren en speelgoed? Dat komt dan goed uit want het OCMW kan die

Heb je thuis zwangerschapskledij, kinderkledij, babyuitzet en/of speelgoed die jouw kinderen ontgroeid zijn of waar je geen blijf mee weet? Breng de spullen dan gerust naar het OCMW-kledingdepot. Zo krijgen de kinderspullen een nuttige tweede bestemming bij gezinnen die het door sociale en/of financiële

omstandigheden even wat minder goed hebben. In het kledingdepot kan elke inwoner van Blankenberge met een matig inkomen terecht voor tweedehands speelgoed, zwangerschapskledij, babyspulletjes, boeken en kinderkledij voor kinderen van 0 tot 16 jaar. (max 5 stuks per kind per maand). Info Dienstencentrum De Bollaard Koning Albert I laan 112 (Lokaal 108 / 1e verdieping) tel. 050 43 12 84 contactpersoon Veerle Scherpereel Openingsuren Woensdag van 8.30 tot 16.30 uur. Donderdag van 8.30 tot 12.30 uur.

OCMW Kinderdagverblijf ’t Schelpje Het vinden van kinderopvang is voor vele jonge of aanstaande ouders niet zonder zorgen. Nu de werken aan het nieuwe kinderdagverblijf ‘t Schelpje achter de rug zijn en de nieuwe gebouwen in gebruik werden genomen, kunnen er in totaal 97 kinderen opgevangen worden. Dankzij het nieuwe gebouw en de verregaande inspanningen van het lokaal bestuur, kunnen de kinderbegeleidsters een verzorgende en pedagogisch sterke aanpak verzekeren voor elk kind. Dagelijks kunnen de kinderen tussen 06.45 uur en 18.15 uur samen met leeftijdgenootjes spelen, eten, rusten en ravotten. De begeleidsters staan in voor zorg, structuur, aangepast spelmateriaal

en regels. Er is ook aandacht voor de ouders zodat er samen met hen aan het opvoedingsproject van hun kind kan gewerkt worden.

Info Kinderdagverblijf ’t Schelpje Rood Kruisstraat 17 – tel. 050 43 12 05 rocky.zutterman@ocmw-blankenberge.be

Ben jij nog op zoek naar kinderopvang? Elke eerste en derde dinsdag van de maand kun je kennis maken met kinderdagverblijf ’t Schelpje.

Het nieuwe kinderdagverblijf werd onlangs in gebruik genomen.

De voltallige OCMW-raad aanwezig bij de inhuldiging van ’t Schelpje.

27


Sociaal

Buitenschoolse kinderopvang ’t Loavertje ’t Loavertje biedt buitenschoolse kinderopvang aan alle kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs van Blankenberge.

‘s morgens paraat van 6.30 tot 8 uur en ’s avonds van 16.30 tot 19 uur. ’t Loavertje is gesloten op weekends en feestdagen.

Activiteiten bij de vleet

Vooraf inschrijven is noodzakelijk!

De begeleiders van ’t Loavertje hebben tal van activiteiten gepland voor de komende maanden. Een heus kinderparlement komt er aan in de maand april. In het kinderparlement geven de kinderen hun mening en wensen over ’t Loavertje. In mei reist ’t Loavertje door de tijd naar de Oertijd en de Middeleeuwen.

Komt je kindje voor de eerste keer? Maak dan eerst een afspraak met de verantwoordelijke om hem of haar in te schrijven.

Openingsuren Schooldagen –– Voor school van 6.30 -8.30 u –– Na school van 15.30 -19 u –– Woensdag van 12 -19 u –– Snipperdagen –– Doorlopend van 6.30-19 u ’t Loavertje tijdens de paasvakantie Tijdens de paasvakantie is er voor– en naopvang tijdens de speelpleinwerking Speelberge in de Sportdoze (Groenestraat 117). ’t Loavertje is er

Info & inschrijven IBO ’t Loavertje – Kerkstraat 258 – 8370 Blankenberge tel. 050 43 12 06 – gsm 0495 76 43 11 loavertje@ocmw-blankenberge.be Contactpersoon: Natalie Goethals

Blijf op eigen benen staan, vermijd vallen

BOEBS - Blijf Op Eigen Benen Staan Blankenberge, Damme en KnokkeHeist zijn in de drie gemeentes actief rond het BOEBS- project, dit in samenwerking met het LOGO (lokaal gezondheidsoverleg) en onder andere ouderenorganisaties, OCMW’s, thuiszorgplatforms, thuiszorgdiensten, enz. Met BOEBS of Blijf Op Eigen Benen Staan willen we valpartijen bij ouderen voorkomen zodat de oudere zo lang mogelijk op ‘eigen benen kan blijven staan’ en dus zelfstandig en onafhankelijk kan blijven wonen.

Voordracht Op 25 april 2013 kun je een voordracht rond valpreventie bijwonen.

28

Deze voordracht staat in het teken van valpreventie maar er wordt uitgelegd hoe je weer rechtkomt na een val. De voordracht wordt gegeven door dr. Lioen, geriater AZ Gezondheidszorg Oostkust.

Info De voordracht vindt plaats in Dienstencentrum De Bollaard, K. Albert I-laan 112 van 14.30 tot 16.30 uur.. Vooraf inschrijven is noodzakelijk via tel. 050 43 12 86. Onthaal vanaf 14 uur, nadien wordt er koffie en gebak aangeboden. Deelname is gratis.

De Strandjutter In woon- en zorgcentrum De Strandjutter zorgt het team telkens voor een waaier aan activiteiten. Zo konden de bewoners afgelopen maanden deelnemen aan onder andere schoenverkoop in de Strandjutter, smoefelavond, Sintontbijt, dansnamiddag, kerstboompluk, kerstrondrit en nieuwjaarsreceptie. Heel wat bewoners van WZC De Strandjutter genieten telkens van deze gezellige momenten. De foto’s spreken voor zich!


Sociaal

De Werkwinkel

één loket voor alles over werk!

Zitdagen pensioenen Heb je meer specifieke informatie nodig over jouw persoonlijk pensioendossier, kom dan naar de zitdagen voor pensioenen die plaatsvinden in het stadhuis (raadzaal). Je kunt er gratis terecht voor informatie in verband met berekening, herziening en afwerking van je pensioen als loontrekkende of zelfstandige. De zitdagen vinden plaats op volgende dagen: Loontrekkenden elke tweede en de vierde dinsdag van de maand tussen 9 en 12 uur - 9 & 23 april - 14 & 28 mei - 11 & 25 juni Zelfstandigen elke tweede dinsdag van de maand tussen 10 en 12 uur - 9 april - 14 mei - 11 juni Kun je niet naar de zitdagen komen, dan kun je een afspraak maken met het regionaal kantoor van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) te Brugge. Info RVP Brugge – Patrick Vandenbussche Torhoutsesteenweg 281 - 8200 Brugge (Sint Andries) - tel. 050 40 62 60 brugge@rvp.fgov.be www.rvp.fgov.be

Nieuw: het vrijwilligersloket Wat doet het OCMW voor jou als vrijwilliger? Je wordt opgenomen in het team en je krijgt ondersteuning van het diensthoofd. Je wordt verzekerd en krijgt een opleiding. Jaarlijks word je in de watten gelegd met een verwenactiviteit. Je bent belangrijk en je stem telt mee!

Wat kan jij als vrijwilligerswerk bij het OCMW doen? –– Buitenschoolse opvang ’t Loavertje: kinderen rondrijden naar de dansles of muziekschool, hulp bij activiteiten en bij maaltijden, huiswerkbegeleiding, voorlezen,… –– Kinderdagverblijf: hulp bij voorleesmomentjes,… –– Dienstencentrum De Bollaard: hulp in het sociaal restaurant, activiteiten

8e Jobsalon

28 maart, CC Casino Om 11 uur is er een interessante infosessie voor werkgevers. Van 13.30 tot 19 uur vindt dan het eigenlijke Jobsalon plaats.

begeleiden bv. wandel- of fietstochten, handwerken, tuinonderhoud, … –– Dagverzorgingscentrum de Vierboete: hulp bij activiteiten, wandelen met senioren, al dan niet met rolwagen,… –– Woonzorgcentrum de Strandjutter: hulp bij activiteiten van het animatieteam, begeleiden bij uitstappen

Voel jij je aangesproken maar weet je nog niet wat je precies kan doen? Contacteer het vrijwilligersloket van het OCMW in de Werkwinkel (Kerkstraat 236). Contactpersoon Veronique Raes tel. 050 43 12 65 veronique.raes@ocmw-blankenberge.be

De uitgebreide openingsuren zorgen ervoor dat iedereen de kans krijgt om langs te komen, ook jobstudenten of mensen die al aan het werk zijn. Werkzoekenden kunnen zich persoonlijk aanbieden bij tientallen bedrijven die er aanwezig zijn met hun vacatures.

29


Sociaal

De Werkwinkel

Zijn er nog anderstaligen die geen Nederlandse les volgen? Dat is zonde want in Blankenberge is er een uitgebreid aanbod aan lessen Nederlands! In de Werkwinkel zitten mensen die je verder kunnen helpen voor inschrijving en ook om te zien of je vrijstelling kunt krijgen zodat je de lessen Nederlands gratis kunt volgen: Alle lessen Nederlands worden gegeven in dienstencentrum De Bollaard in de K. Albertlaan 112. Info en inschrijven Fabienne Potier - tel. 050 43 12 04 Sandra Dhauw – tel. 050 43 12 68 (enkel voor klanten van Jobkracht 10)

Wil je Nederlands leren op een makkelijker tempo? Open School (voorheen Wijzer) geeft ook lessen Nederlands voor anderstaligen. Info Open School – tel. 050 34 15 15 brugge@openschool.be

Nieuw: de sollicitatieclub

Op zoek naar hulp in huis en tuin? PWA Blankenberge-Zuienkerke steekt een handje toe! PWA - activiteiten worden uitgevoerd door langdurige werklozen of leefloners, die in afwachting van regulier werk bovenop hun werkloosheidsuitkering iets kunnen bijverdienen. Als particulier Woon je in Blankenberge of Zuienkerke? Zoek je hulp bij het uitvoeren van allerhande kleine klusjes zoals behangen en schilderen, tuinonderhoud, oppas voor de kinderen, het verrichten van administratieve formaliteiten of boodschappen doen? Doe beroep op het PWA! Als vereniging Schakel een PWA-kracht in bij het organiseren van evenementen, het uitvoeren van klussen, administratieve taken...De volledige activiteitenlijst,samengesteld door de Raad van Bestuur van PWABlankenberge-Zuienkerke, kun je raadplegen op het PWA-kantoor.

Kostprijs - € 7,45 inschrijvingsrecht per jaar, ongeacht de activiteit - 1 PWA-cheque per begonnen werkuur. PWA-cheques koop je ofwel op naam met belastingsvoordeel aan € 7,20 ofwel naamloos aan € 5,95. Voordelen De hulp ° is volledig wettelijk en gedekt via de PWA-verzekering. ° is relatief goedkoop met mogelijks belastingsvoordeel er bovenop ° geeft je meer tijd voor jezelf en andere dingen Info Werkwinkel - Kerkstraat 236 Guido Claeys - tel. 050 43 12 70 pwa2@ocmw-blankenberge.be Open: maandag & dinsdag van 9 tot 12 uur. (Namiddag: enkel op afspraak.)

Info & openingsuren Werkwinkel – Kerkstraat 236 – www.werkwinkel.be

Sinds kort organiseert de VDAB wekelijks een sollicitatieclub in de Werkwinkel voor werkzoekenden die trajectbegeleiding volgen. Twee doelgroepen komen aan bod: de anderstaligen en de 50-plussers. In groepjes van acht krijgen werkzoekenden ondersteuning in hun zoektocht naar werk, ze maken gebruik van de sollicitatieruimte en krijgen de juiste sollicitatietechnieken aangeleerd. De toeleiding gebeurt via de VDAB-consulenten.

30

Algemeen nummer PWA VDAB OCMW Jobkracht 10 Dienstenchequebedrijf ’t Schoonschip

050 43 12 04 050 43 12 70 050 43 12 04 050 43 12 66 050 43 12 71

Openingsuren Werkwinkel: elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur. (Namiddag: enkel op afspraak.) PWA: maandag & dinsdag van 9 tot 12 uur. (Namiddag: 13 tot 16 uur: enkel op afspraak.) ’t Schoonschip: elke werkdag van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. (Donderdagnamiddag gesloten)


Sport

TMVW-Noordzeebad Openingsuren Paasvakantie 30 maart tot 14 april 2013 MA 09.00 - 11.45 u. 14.00 - 18.30 u. DI 08.30 - 10.00 u. (enkel 50+) 10.00 - 11.45 u. 14.00 - 19.45 u. WO 09.00 - 11.45 u. 14.00 - 19.45 u. DO 09.00 - 11.45 u. 14.00 - 18.30 u. VR 09.00 - 11.45 u. 14.00 - 19.15 u. ZA 09.00 - 11.45 u. 14.00 - 18.45 u. ZO 09.00 - 12.15 u. Opgelet! Paasmaandag 1 april open van 9 tot 12.15 uur Het TMVW-Noordzeebad is gesloten van 3 juni tot en met 23 juni voor jaarlijks onderhoud.

Zwemlessen Paasvakantie: maandag 1 april tot en met vrijdag 12 april 2013 –– Lessenpakket van 10 lessen –– Maximum 3 kinderen per lesgeefster –– Voor kinderen geboren vanaf 2007 en ouder. –– Lessen van 40 minuten te kiezen uit volgende uren: Ochtend: 9 tot 9.40 u. — 9.40 tot 10.20 u. — 10.30 tot 11.10 u. — 11.10 tot 11.50 u. Avond: 17 tot 17.40 u. — 17.40 tot 18.20 u. — 18.20 tot 19 u. –– Kostprijs lessenpakket: 50 euro (exclusief toegang zwembad). Inschrijven en betalen vooraf! Info TMVW-Noordzeebad - A.Van Ackersquare 1 - Blankenberge tel. 050 41 56 34 - sport@blankenberge.be

Noteer alvast in je agenda:

Zwemlessen zomervakantie: 1 tot 12/7 en 15 tot 26/7 5 tot 16/8 en 19 tot 30/8

Reuze kindernamiddag in het zwembad Woensdag 24 april 2013 van 14 tot 17 uur

Blankenbergse jongeren naar Europese Jeugdsportdagen in Nederland Tijdens het weekend van 31 mei, 1 en 2 juni 2013 reist een delegatie jongeren in de leeftijd van 10 tot 14 jaar en samengesteld uit de verschillende Blankenbergse sportverenigingen af naar Cranendonck in Nederland om er deel te nemen aan de Europese Jeugdsportdagen. De Blankenbergse jongeren zullen het in verschillende sportcompetities

(voetbal, basketbal, volleybal, atletiek en zwemmen) opnemen tegen delegaties uit Cranendonck (Nederland), Rethel (Frankrijk), Bitburg (Duitsland) en Differdange (Luxemburg). We wensen onze Blankenbergse sporters in ieder geval veel succes

31


Jeugd

Blankenbergse jeugdraad blijft evolueren Folder in de kijker

Gezonde voeding en beweging Een gouden stelregel bij dit thema is: “Eet gevarieerd en beweeg voluit!”. Over gezonde voeding en gezond leven bestaan evenveel meningen als studies. De basis voor een goede gezondheid is vooral: leg variatie in je voeding, eet niet te vet en beweeg veel. Deze folder kan een belangrijke stap zijn om je rond dit thema te informeren en/of sensibiliseren. Er staan eveneens interessante websites in waar je extra informatie met betrekking tot dit thema kan terugvinden. Het JIP is een plaats waar je als jongere terecht kunt voor informatie over zowat alles wat jongeren aanbelangt. Je kan er terecht met vragen of problemen in verband met wonen, werk, seks, relaties, sport, jeugdverenigingen, vorming, drugs, geld, cultuur, toerisme, mobiliteit, gezondheid, onderwijs, geweld enz.

Vernieuwde huisstijl

Jeugdhuis

De jeugdraad stelde in februari de nieuwe huisstijl, logo en website voor. Dit gebeurde onder grote belangstelling van de Blankenbergse jeugd. Evert Van Herreweghe (ondervoorzitter): “We kozen voor een eigentijds ontwerp als nieuw logo voor de jeugdraad. De vorm van het logo benadrukt dat wij ons label voor de jeugd op de stad willen plakken. Paars is ook een vertrouwelijk kleur die de passie benadrukt van de jeugdraad in onze stad. We hopen dat dit logo de jeugdraad nog meer bekend zal maken bij het publiek.” Ook de website werd grondig onder handen genomen. Els Titeca (voorzitter): “Een functionele, jeugdige website was één van de vereisten die we stelden en dit vind je inderdaad terug in het ontwerp. We hebben als doel om een informatief portaal te maken voor de jeugd waar de jonge bezoekers verschillende tips en informatie zullen vinden.”

Jeroen Bossier (werkgroepverantwoordelijke jeugdhuis): “De Blankenbergse jongeren zijn al jarenlang vragende partij voor een jeugdhuis in Blankenberge. Op vraag van het stadsbestuur heeft de jeugdraad een advies op maat gemaakt voor een jeugdhuis in Blankenberge. We hopen alvast dat de jeugd nauw betrokken wordt bij dit project!”

Kinderparticipatie & Kindergemeenteraad Evert Van Herreweghe (werkgroepsverantwoordelijke kinderparticipatie – kindergemeenteraad): “De jeugdraad heeft het advies kinderparticipatiekindergemeenteraad ingediend om ook de jongsten inspraak te geven. Het is de bedoeling dat leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van alle Blankenbergse lagere scholen een kindergemeenteraad vormen onder begeleiding van de jeugddienst en de jeugddraad. Wij hopen alvast op een positieve reactie van het stadsbestuur over dit advies!”

Drie adviezen in één keer De jeugdraad blijft niet stil zitten. Zo diende de jeugdraad drie adviezen in bij het college van burgemeester & schepenen over het jeugdhuis Blankenberge, de kinderparticipatiekindergemeenteraad en de campagne ‘Genoeg het is mijn leven!’. Met deze drie adviezen hoopt de jeugdraad, het stadsbestuur een stevige stimulans te geven op vlak van lokaal jeugdbeleid.

Campagne “Genoeg het is mijn leven!” Els Titeca (voorzitter): “Met dit advies willen we verschillende leeftijdscategorieën van de Blankenbergse jeugd voorzien van leeftijdgerelateerde informatie in samenwerking met het OCMW van Blankenberge & partners”

Film Woensdag 24 april 2013 om 14 uur CC Casino / Roeschaertzaal

Rise of the Guardians –– Vlaamse versie (103 minuten) –– Vanaf 6 jaar Toegang: met jeugdpas: € 2,50 Zonder jeugdpas: € 5

32

Info Jeugddienst Blankenberge J.I.C. ’t Loft - Van Monsstraat 19 Blankenberge tel. 050 42 82 23 jeugddienst@blankenberge.be http://jeugd.blankenberge.be


Jeugd

Buitenspeeldag 2013 & buitenspeeldagen tijdens Meimaand Speelmaand Naast de nationale buitenspeeldag op woensdag 27 maart 2013, een samenwerking met de sportdienst, organiseert de jeugddienst ook de Buitenspeeldagen tijdens Meimaand Speelmaand op woensdag 15 mei en woensdag 29 mei 2013.

Buitenspeeldag 2013 Woensdag 27 maart (14 tot 16.30 uur) - Speelplein ’t Veermeer - Park De Craene Opblaasbaar pretpark Het park wordt omgetoverd tot een heus opblaasbaar pretpark met allerhande attracties. Probeer je vriendje of vriendinnetje van zijn plaats te zwieren met de ‘slingerbal’. Rock en rollen, kun je op de ‘rock ’n roll’. Een parcours afleggen kun je op de ‘junglerun’. Een sprongetje wagen, kun je op drie verschillende springkastelen. Je krachten kun je testen op de ‘benji-run'. Een balletje trappen in een reuzengroot

tafelvoetbalspel of een penalty trappen in een opblaasbaar voetbalgoal. Kortom keuze genoeg. Deze activiteit is geschikt voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

Buitenspeeldagen tijdens de Meimaand Speelmaand Woensdag 15 mei (14 tot 16.30 uur) Speelplein De Soetekoeke (J. Soetestraat)

Woensdag 29 mei (14 tot 16.30 uur) Speelplein De Speurneuze (Oudengemse Laan)

Workshop: Stoort het als ik een ander hoofd opzet? (grimeren) Wat wordt het? Een blauwe kabouter of een gevaarlijke draak? Een gelaarsde tijger of een meesterwerk van het achterneefje van Picasso? We gaan met zijn tweeën werken en zo krijg je via simpele techniekjes de basis onder de knie. We experimenteren met waterschmink en zetten steeds een ander hoofd op.

Lolympisch sportfeest Opgelet sportievelingen! We bieden een passend aanbod voor actieve kinderen. De Lolympische Spelen worden geopend met een spetterende openingsceremonie gevolgd door een reeks van knotsgekke creatieve en sportieve proeven zoals kruiptunnels, springzakken, funslangen,… We sluiten af met een officiële prijsuitreiking.

Workshop: Bekpop-PMD Een bekpop uit recyclagemateriaal maken. We vertrekken vanuit waardeloos materiaal en zoeken naar een wezen dat erin verborgen zit. Laat je verbeelding de vrije loop en ontdek een bekpop in een yoghurtfles of melkbus. Met afvalmateriaal, papiertape en lijm maken we in de kortste keren een grappige, mooie of lelijke bekpop die we met onze handen tot leven kunnen brengen. Breng zelf een uitgespoelde PMD-fles of melkkarton mee. Deze activiteiten zijn geschikt oor kinderen van 6 tot en met 12 jaar.

Deze activiteit is geschikt voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

Alle activiteiten zijn gratis! Belangrijk: kinderen zijn vrij om deel te nemen aan het aanbod. De jeugddienst en sportdienst houden enkel toezicht tijdens het uitvoeren van de activiteiten.

33


Jeugd

Jeugdpas 2013 Voor alle activiteiten van 2013 geldt de jeugdpas. Wil je deelnemen aan Speelberge, Grabbelpas- en/of Swapactiviteiten dan dien je vooraf een jeugdpas aan te schaffen! De jeugdpas is een verzamelnaam voor twee passen: de Grabbelpas en de Swappas. De Grabbelpas is voor kinderen van 3 tot en met 12 jaar, de Swappas is voor jongeren van 13 tot en met 16 jaar. Op de pas staan al je persoonlijke gegevens vermeld. Met de jeugdpas kun je een jaar lang deelnemen aan een afwisselend en boeiend vrijetijdsaanbod, georganiseerd door de jeugddienst. De jeugdpas kost 5 euro en is te koop in de jeugddienst.

Voordelen –– Bij deelname aan activiteiten georganiseerd door de jeugddienst krijg je een fikse korting. –– Bij deelname aan Speelberge geniet je gratis van het aanbod workshops en voorstellingen. –– Bij deelname aan bepaalde activiteiten van andere stadsdiensten krijg je eveneens korting. –– Je ontvangt kortingsbonnen voor lokale kinder- en jongerenattracties. –– Bij aankoop van een Grabbelpas ontvang je een folder vol kortingen en tips.

Zomerleute 2013

Speelberge Grabbelpas - Swap De jeugddienst is volop bezig met het klaarstomen van een pakket vol zomerse activiteiten. Vanaf 1 juli tot en met 31 augustus kunnen alle kinderen vanaf 3 tot en met 12 jaar deelnemen aan de Blankenbergse speelpleinwerking Speelberge en Grabbelpas. Jongeren tussen 13 en 16 halen hun hart op bij Swap. –– In Speelberge geniet je van volgeboekte speelpleindagen, waar het woord ‘vervelen’ niet op de menukaart staat. Je kan in Speelberge ook deelnemen aan een aantal extra activiteiten. –– Daarnaast bezorgen gevarieerde Grabbelpasactiviteiten jou zeker en vast avontuurlijke en spannende vakantiedagen. –– Voor tieners vanaf 13 tot en met 16 jaar boekte de jeugddienst dan weer meer uitdagende, spannende, sportieve maar ook creatieve Swapactiviteiten. Unieke zomerse vakantiemomenten zijn alvast voor jullie gereserveerd.

Hoe geniet je van deze unieke vakantiemomenten? Telefonisch inschrijven zaterdag 8 juni 2013 tussen 8 en 10 uur op het nummer 070 22 20 29 Persoonlijk inschrijven vanaf maandag 10 juni 2013 in de jeugddienst tijdens de kantooruren Voor wie? Alle kinderen en jongeren tussen 3 en 16 jaar (geboren tussen 1 januari 1997 en 31 december 2010) info http://jeugd.blankenberge.be & flyer Lenteleute

Speelpleinwerking Speelberge Paasvakantie: dinsdag 2 april t.e.m. vrijdag 12 april Zomervakantie: maandag 1 juli T.e.m. vrijdag 30 augustus Openingsuren

Waar

Speelberge is open van 8 tot 16.30 uur op weekdagen. Voor en na de speelpleinwerking kunnen de kinderen terecht in de buitenschoolse opvang ’t Loavertje op dezelfde locatie. De speelpleinwerking is gesloten tijdens het weekend en op feestdagen.

Paasvakantie: Sportdoze – Groenestraat 117, Blankenberge Zomervakantie: Brislam – Zeedijk 340, Blankenberge

Voor wie Voor alle kinderen vanaf de leeftijd van 3 jaar (zindelijk!) tot en met 12 jaar.

34

Inschrijven & info In de jeugddienst kun je je kind(eren) meteen inschrijven voor alle vakantieperiodes zonder hieraan verplicht te moeten deelnemen. Inschrijven doe je via een volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier dat je persoonlijk afgeeft in de jeugddienst (Van Monsstraat 19).


Jeugd

Het formulier kun je ook invullen op de website http://jeugd.blankenberge.be. Vanaf 2013 ben je verplicht een jeugdpas aan te kopen voor je kind.

Tarief Gewoon tarief: € 5,50 per dag, per kind Sociaal tarief*: € 4 per dag, per kind Jeugdpas: € 5 per kalenderjaar, per kind De tarieven zijn inclusief: –– verzekering lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid –– 2 drankjes –– 2 koekjes –– activiteitenaanbod –– permanente begeleiding –– spelmateriaal –– extra activiteiten zoals workshops, voorstellingen, etc. Soep voor boterhameters (verplicht): € 0,75 per dag Warme maaltijd: € 3 per dag

Betalen Je ontvangt een factuur die je betaalt per overschrijving. *Sociaal tarief = voor gezinnen waarvan het bruto belastbaar jaarinkomen niet hoger is dan 17.000 euro plus 3000 euro extra per gezinslid en het totaal niet geïndexeerd kadastraal inkomen niet hoger is dan 1000 euro. Enkel en alleen een kopie van het aanslagbiljet telt als bewijsstuk. Deze kopie moet uiterlijk de laatste dag van de werkingsperiode in het bezit zijn van de jeugddienst. info Jeugddienst - Van Monsstraat 19 - 8370 Blankenberge tel. 050 42 82 23 - speelberge@blankenberge.be. Openingsuren Maandag tot vrijdag: van 8.30 tot 12 uur en 13.30 tot 17.15 uur, donderdag: tot 19.30 uur Openingsuren tijdens schoolvakanties Elke werkdag: open voor publiek van 8.30 tot 12 uur telefonisch of via e-mail bereikbaar: van 13.30 tot 16.30 uur (tel. 050 42 82 23 – jeugddienst@blankenberge.be)

Nieuw bij Speelberge vanaf 2013 Een aantal activiteiten vanuit de Grabbelpaswerking, worden nu georganiseerd binnen Speelberge. Deze activiteiten vinden plaats op de locatie en tijdens de uren van de speelpleinwerking. Je kind kan dus een ganse dag op Speelberge blijven én gratis genieten van het extra activiteitenaanbod. Voorwaarde is wel dat je vooraf een jeugdpas aankoopt voor je kind.

Wat moet je zeker weten? Jeugdpas = verplicht Vanaf 2013 moeten alle kinderen die zich inschrijven voor Speelberge, éénmaal per kalenderjaar een jeugdpas aankopen. Deze jeugdpas kost 5 euro. –– Schrijf je online in voor de speelpleinwerking, dan ontvang je een factuur voor de betaling van de jeugdpas. Je betaalt via overschrijving en je krijgt je de jeugdpas via de post toegestuurd. –– Schrijf je je kind in door persoonlijk langs te komen in de jeugddienst, dan betaal en ontvang je de jeugdpas onmiddellijk.

http://jeugd.blankenberge.be vind je een aankruisformulier per geboortejaar. Bezorg dit formulier ten laatste op donderdag 6 juni 2013 aan de jeugddienst. Je kunt op drie manieren inschrijven voor de extra activiteiten a. Telefonisch: op het nummer 070 22 20 29 op zaterdag 8 juni tussen 8 tot 10 uur (mits je het aankruisformulier bezorgde vóór 6/6/13) b. Persoonlijk: vanaf maandag 10 juni in de jeugddienst tijdens de kantooruren c. Bij aanmelding op de speelpleinwerking: dit kan tot en met de dag waarop de activiteit plaatsvindt en zolang er plaatsen vrij zijn. Opgelet: inschrijven = deelnemen aan de activiteit Schrijf je je kind vooraf in, dan gelden volgende voorwaarden: –– Annuleren > 7 dagen voor de activiteit plaatsvindt: geen annuleringskosten –– Annuleren < 7 dagen voor de activiteit plaatsvindt: de dagprijs wordt aangerekend.

Inschrijven voor de extra activiteiten van Speelberge In de brochure Zomerleute en op de website

35


Praktisch

Verpakkingen: laat je niet inpakken Hier sorteren we, net als thuis

Samen

Goed sorteren

Beter recycleren

Een wereld vol verpakkingen Overal in onze omgeving worden we geconfronteerd met verpakkingen. Bijna al onze inkopen zijn verpakt. Verpakkingen zijn uiteraard nuttig: zij maken vervoer en bewaring van het product mogelijk. Verpakkingen bevatten ook heel wat informatie en maken een product aantrekkelijk. Ze zijn tenslotte ook meestal bedoeld om de klant te verleiden. Maar laat je op dat punt niet te gemakkelijk inpakken. Sommige verpakkingen zijn écht overbodig of te overdadig. Dergelijke verspillingen moeten we zeker vermijden, want nadien moeten we ze kwijt: ze zorgen voor overvolle vuilniszakken. En die kosten ook geld natuurlijk.

Recyclage: we zijn ‘goe bezig’ Veel verpakkingen kunnen we gelukkig recycleren, denk maar aan PMD. PMD

Honden op het strand Vanaf de paasvakantie tot 15 september zijn honden niet toegelaten op het strand vanaf het oosterstaketsel tot aan de voet van de duinen aan de Gadeynehelling.

36

staat voor Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons. Deze fractie wordt sedert 1995 via de blauwe zak van Fost Plus ingezameld. Een belangrijk percentage wordt gerecycleerd: zo wordt 2/3 van het totale volume aan drankkartons en plastic flessen die op de markt gebracht worden, daadwerkelijk gerecycleerd. Voor metalen is dat nagenoeg de totaliteit. En mocht iedereen nóg beter meewerken, dan zou dat nóg meer kunnen zijn. Want van al de PMD-verpakkingen die je met de blauwe zak meegeeft, gaat er niks verloren. Sorteren en recycleren is dus wel degelijk zinvol.

Wist je dat …. Naast de plastic flessen en flacons van dranken, ook die van onderhouds- en verzorgingsproducten (afwasmiddel, wasproducten, douchegel, enz.) met de PMD-fractie aangeboden mogen worden? Zelfs lege spuitbussen van voedingsmiddelen (slagroom enz.) of cosmetica (haarlak, scheerschuim, deodorant enz.) horen bij deze fractie, net als aluminium schotels, bakjes en schaaltjes. Aluminiumfolie daarentegen moet in de restafvalzak, alsook botervlootjes, yoghurtpotjes en aardbeien-, champignon- en plantenbakjes. Verpakkingen die gevaarlijke producten hebben bevat (ontstopper, motorolie, frituurolie enz) en spuitbussen van gevaarlijke producten (pesticiden, boenmiddel, verf, olie enz.) horen bij het KGA.

–– Koop bij voorkeur niet-verpakte producten of producten met zo weinig mogelijk verpakking. Zo kun je heel wat afval vermijden. Losse, verse producten (zoals groenten en fruit) geven niet alleen minder afval, maar zijn bovendien vaak gezonder. –– Leidingwater is nog steeds het milieuvriendelijkste verpakte drinkwater. Bovendien moet de kwaliteit van leidingwater niet onderdoen voor die van flessenwater! –– Opteer zoveel mogelijk voor verpakkingen op maat van het gezin. Vooral de eenpersoonsverpakkingen jagen de afvalberg snel de hoogte in. –– Kies bij voorkeur voor navulbare verpakkingen: een navulbare zeepdispenser met een handpompje of een deo-roller zijn beter dan hun soortgenoten in een wegwerpspuitbus met drijfgas. –– Koop geconcentreerde wasproducten. De verpakking ervan is veel kleiner. –– Neem een drinkbus of thermos mee op uitstap, naar de sporthal of naar het werk. Geef ook je kinderen een drinkbus mee naar school. Liever dat dan een blikje of drank in wegwerpplastic- of brikverpakking. Om met een tv-cliché te besluiten: op het gebied van verpakkingen betekent een kleine moeite soms een wereld van verschil.

Verpakkingen vermijden Er zijn verschillende mogelijkheden om allerhande verpakkingen te vermijden of te beperken:

Buiten deze zone en in de periode vanaf 16 september tot aan de paasvakantie zijn viervoeters welkom het strand, maar zoals overal moeten hondenbaasjes enkele regels in acht nemen: –– Honden moeten verplicht aan de leiband zodat ze geen gevaar kunnen betekenen voor andere strandgebruikers. –– Hondenbaasjes moeten ook verplicht in het bezit zijn van een

hondenpoepzakje en moeten dit uiteraard ‘als een goede huisvader’ gebruiken. Het stadsbestuur rekent op de medewerking van alle hondenbaasjes om het strand net te houden.


Praktisch

Zwerfkatten beheersen Stadsbestuur zet zwerfkattenbeheersingsproject verder

Week van de zee 2013

In 2013 organiseert het stadsbestuur voor het dertiende jaar op rij de zwerfkattencampagne. Een kattin is doorgaans al na zes maanden vruchtbaar en kan per jaar een drietal nestjes van zes katjes ter wereld brengen. Als je weet dat die kleintjes op hun beurt na zes maanden vruchtbaar zijn en dat zwerfkatten veel hinder kunnen veroorzaken, is het duidelijk dat de beheersing van de hoeveelheid zwerfkatten in eerste instantie gericht moet zijn op een beperking van de voortplanting.

Wil je meer weten over de onmetelijke zandvlakte van het Westhoekreservaat? Wegdromen van een natuurlijk strand als de Baai van Heist? De Zwinduinen ervaren ’s morgens vroeg of ’s Vrijwilligsters Kathleen Laporte en avonds laat? Genieten van poëzie Carine Rosson vangen de dieren en over de zee? Luisteren naar de brengen ze naar een lokale dierenarts. verhalen van een kruier? Of Daar worden de dieren gesteriliseerd gewoon zelf kruien? Jezelf trakteof gecastreerd. Vervolgens worden de ren op een vroege ochtendwandeling met ontbijt? Kom dan met je vrienden, gezin en/of je klas Welketussen onderwerpen komen aan bod? naar de Week van de>>Zee >> Vorming Variatie troef: de werking van eb en vloed, het 26 april tot 12 mei 2013. Elk jaar worden tijdens de weer aan zee, fascine voorbereiding

dieren weer uitgezet op plaatsen waar ze weinig overlast kunnen veroorzaken. Dankzij deze werking konden de voorbije jaren al enkele honderden zwerfkatten behandeld worden.

Premie voor eigenaars van huiskatten Behalve zwerfkatten moeten ook gewone huiskatten onder handen genomen worden. Huiskatten dragen immers ook bij tot het vergroten van de zwerfkattenpopulatie. Het stadsbestuur heeft een subsidiereglement dat eigenaars van huiskatten financieel ondersteunt als ze hun eigen dieren laten behandelen door een dierenarts. Deze subsidie, bedraagt 50 euro voor sterilisatie en 30 euro voor castratie. Info Aanvraag subsidie huiskatten & melden aanwezigheid van zwerfkatten: stadhuis Blankenberge - Milieudienst tel. 050 43 57 19 – milieu@blankenberge.be

De Zeekoffer

rende vogels, op zoek naar schelpen en aanspo elsels, het vangen (en loslaten) van krabben en garnal en, speuren naar sporen, diertjes op het strand hoofd, …

van de Week van de Zee vormin gen georganiseerd (zie www.weekvandezee.be). Leerkr achten en animatoren kunnen dan in groepjes actief leren werken met de Zeekoffer.

De Zeekoffer is een educatieve De Week van de Zee brengt elk jaar de kustnatuur in de kijker. Dit koffer voor de tweede en de jaar nemen we dit terug letterlijk, derde graad van het aangezien het thema ‘Natuur-lijk’ basisonderwijs. Mits wat is. Kinderen kunnen zowel tijdens aanpassingen naar leeftijd, kan de schooldagen (met hun klas) als de koffer ook in de eerste graad in de weekends de natuur aan de van het secundair onderwijs kust op een actieve>>manier ontDe Zeekoffer ontlenen … gebruikt worden. De Zeekoffer De Zeekof dekken. De weekends bulken fer kan jevan gratis ontlenen via de tien kustgemeenten. Reserveren vertrekt van het idee dat een is aangew ezen. activiteiten zodat gezinnen, volContactadressen vind je op een gids, een animator www.w eekvan dezee. be/ond wassenen, … een leerrijke uitstap erwijs veldweleerkracht, rk. Schade of verlies van materi tegen met kinderen op naar zee kunnen plannen. Deden.tien alen dien jesamen kostprijs te vergoe De bijbehorende brochure kan je apart kopen speurtocht gaat. kustgemeenten, dewebsit bezoekers(zie e hierboven). centra, de natuurverenigingen, Hoe werk je met detinge zeekoffer? Horizon Educatief vzw, de >> Inlich n en informatie cie West-V laanderen De ZeekofferProvin is een veldwerkkoffer en Vlaamse overheid, … slaan de Dienst Natuur- en Milieueducat ie dus buiten teKoning gebruiken. krijhanden weer in elkaar om een Leopold III-laanKinderen 41 • 8200 Sint-Andries T 050 40 32 81 • F 050 40 34 03 die hen gen verschillende opdrachten educatief en boeiend programma nme@west-vlaanderen.be www.w aanzetten om opeekvan ontdekking gaan. samen te stellen. De provincie dezee.be • www.nte atuuro uders.be Ze voeren die in groepjes uit. Met de West-Vlaanderen coördineert als koffer kunnen ze anderhalf à twee uur initiatiefnemer dit grootse eveneaan de slag. Bij de koffer hoort een broment voor natuur- en milieueduchure. Daarin wordt uitgelegd hoe je catie (NME) aan de Vlaamse Kust. precies werkt met de Zeekoffer. Info www.weekvandezee.be

een verhaal over exploreren aan zee

de zeekoffer

Info

De Zeekoffer ontlenen… kan gratis bij de stedelijke milieudienst.

Milieudienst - stadhuis - J.F. Kennedyplein 1 tel. 050 43 57 19 - milieu@blankenberge.be

37


Praktisch

Bebloemingswedstrijd Blankenbergse Blommen Om het uitzicht van de stad te verfraaien organiseert het stadsbestuur, nu al voor de zesde keer, een bebloemingwedstrijd voor het versieren van voortuinen en voorgevels met bloeiende planten. Iedere inwoner of tweedeverblijver kan deelnemen. Zoals de vorige jaren wordt opnieuw met nominaties gewerkt. Iedereen kan eigenaars van fraaie voortuinen, gevels, handelszaken of landbouwbedrijven voor deelname nomineren. Voorwaarde is dat de genomineerde voortuinen moeten zichtbaar zijn van op straat. De milieudienst neemt dan contact op met de genomineerden en uiteraard beslissen zij zelf of ze ook daadwerkelijk willen deelnemen. Categorieën –– voortuinen van particulieren –– gevels van particulieren (incl. appartementsgebouwen) –– gevels van handelsgebouwen –– landbouwbedrijven Opgelet: alleen tuinen en gevels die zichtbaar zijn van op straat komen in aanmerking!

Een deskundige jury zal de deelnemende bebloemingsinitiatieven beoordelen begin juli. Bij het beoordelen houdt de jury rekening met: –– het bebloemde uitzicht en de esthetische waarde van het geheel –– de keuze, verscheidenheid en samenhang van de gebruikte bloemen en planten –– de algemene toestand van voortuin, onderhoud, gazonaanleg en beplante oppervlakte –– het onderhoud en de versiering van de omgeving –– het ontwerp van de tuin Inschrijven kan nog tot 1 juni 2013 via het inschrijvingsformulier hierbij of via de website www.blankenberge.be. Iemand nomineren? Neem contact op met de milieudienst.

Info – reglement – inschrijvingen & nominaties Milieudienst – tel. 050 43 57 19 fax 050 42 90 29 – milieu@blankenberge.be

Blankenbergse Blommen 2013 - inschrijvingsformulier Naam........................................................................................................................................................................................................................... Adres........................................................................................................................................................................................................................... Tel. & e-mail.............................................................................................................................................................................................................. schrijft zich in voor de bebloemingsactie 2013 en heeft kennis genomen van het reglement en verklaart het te aanvaarden. Ik neem deel in de categorie (aankruisen): ☐ voortuinen van particulieren ☐ gevels van particulieren (incl. appartementsgebouwen) ☐ gevels van handelsgebouwen ☐ landbouwbedrijven Bezorg dit formulier vóór 1 juni 2013 aan: Stadhuis Blankenberge - milieudienst – J.F. Kennedyplein 1 - fax 050 42 90 29 – milieu@blankenberge.be

38


Praktisch

Te zware zakken blijven voortaan staan!

Huisvuilophalingen April - Mei - Juni 2013 Alle huis-aan-huisinzamelingen gebeuren door IVBO (Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering- en verwerking in Brugge en Ommeland). Het gaat om de ophaling van papier en karton, PMD, restafval van particulieren, met huishoudelijk afval gelijkgesteld bedrijfsafval, grofvuil en snoeihout. Vragen of problemen in verband met de huis-aan-huisophalingen? Bel het gratis nummer van IVBO: 0800-97 238 (bereikbaar van 8 tot 16.30 uur).

Legende

Informatie over de praktische regeling (frequentie, datum, uur, sorteerregels, aanbiedingsvoorwaarden,…) voor alle voorziene ophalingen vind je in de afvalkalender. Raadpleeg je afvalkalender dus regelmatig!

1

■ Restafval ■ Bedrijfsafval ■ PMD ■ Papier en karton ■ Grofvuil tweemaandelijks vanaf 7 uur Alle sorteerregels voor PMD en papier ■ Snoeihout en karton vind je ook op de sorteerwij1 keer per maand vanaf 7 uur zer in je afvalkalender! Hierop zie je in KGA (klein gevaarlijk afval) een oogopslag wat wel of niet in de 1 keer per maand op het blauwe PMD-zak mag of wat je mag containerpark aanbieden bij de ophaling van papier en KGA wijkinzamelingen: karton. Een handig hulpmiddel. BLANKENBERGE Maandag 08/04/13 –– 9 – 10 u.: Mgr. Waffelaertlaan Op een verkeerde manier (bv. ver(middenste gedeelte straat) keerde datum, plaats of uur) afval bui–– 10.15 – 11 u.: Ruitersstraat (Wullok) tenplaatsen = sluikstorten. Houd hierKijk binnenin voor bijkomende informatie! mee rekening en vermijd zo het betalen De wijken gelegen ten noorden van de lijn die loopt over de Koning Albert I-laan, Koning Leopold III plein, Kerkstraat (tot aan de Zuidlaan), Zuidlaan, Vredelaan, Koninklijkelaan (genoemde straten inbegrepen). Maandag 13/05/13 van de indirecte belasting die geïnd kan –– 13 – 14 u.: Willem Tellstraat worden bijJANUARI vaststelling van sluikstort. FEBRUARI MAART (aan d’Hoogploate) Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo –– 14.15 - 15 u.: Grote Markt Opgelet! 01 02 03 04 05 06 01 02 03 01 02 03 BLANKENBERGE zomeruur = start nachtophaling! 11 07 08 09 10 12 13 04 05 06 07 08 09 10 04 05 06 07 08 09 10 1 april tot 27 oktober = nachtophaling Weet je niet goed tot welke zone 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17 vanaf 00:15 uur. jouw straat behoort? 18 19 20 21 22 23 24 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 Vanaf 3 juni: extra nachtophaling Surf dan snel naar www.ivbo.be! 24 Kijk binnenin voor bijkomende informatie! op vrijdag vanaf 00:15 uur in zone 1. 25 26 27 28 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31 De wijken gelegen ten zuiden van de lijn die loopt over de A. Ruzettelaan (grens Zeebrugge tot Koning Albert I-laan), Koning Albert I-laan,

Je afvalzak mag niet meer dan 15kg wegen! Te zware zakken doen je zak scheuren en ook voor de laders is het vaak erg moeilijk om deze in de ophaalwagen te werpen.

AFVALKALENDER 2013

2

www.ivbo.be

HUISVUIL Van 1/1 t.e.m. 31/3 van 28/10 t.e.m. 31/12 maandag vanaf 7 uur

Van 1/4 t.e.m. 27/10 Nachtophaling maandag vanaf 00.15 uur

van 3/6 t.e.m. 27/9 extra nachtophaling elke vrijdag vanaf 00.15 uur

Vanaf VAN PARTICULIEREN 1 januari 2013 blijven HUISVUIL

afvalzakken die meer dan 15kg wegen of • Enkel aanbieden in de voorgeschreven huisvuilzakken gevuld zijn met scherpe voorwerpen voor particulieren van de stad Blankenberge. • Zakken pas buitenplaatsen vanaf 21 uur daags voordien staan. De zakken krijgen een rode en liefst zo dicht mogelijk bij het voorziene ophaaluur. stickerVAN HANDELAARS opgekleefd waarop de reden www.ivbo.be HUISVUIL staat aangeduid. = Bedrijfsafval HUISVUIL • Enkel aanbieden in de voorgeschreven huisvuilzakken voor Neem zakken terug binVan 1/1 t.e.m. 31/3geweigerde Van t.e.m. 27/10 handelaars (bedrijfsafvalzakken) van de1/4 stad Blankenberge. van 28/10 t.e.m. 31/12 Nachtophaling • Zakken pas buitenplaatsen vanaf 21 uur daags voordien en dinsdag vanafen 7 uur bied dinsdag vanafeen 00.15 uur nen bij volgende liefst aanbieden zo dicht mogelijk bijze het voorziene ophaaluur. Opgelet! Ophaling huisvuil op wo 2/1 i.p.v. di 1/1. • Campingbezoekers mogen enkel gebruik maken van ophaling opnieuw aan, maar dan met bedrijfsafvalzakken. HUISVUIL VAN PARTICULIEREN minder afval of herverpakt. = Restafval

AFVALKALENDER 2013 = Restafval

Koning Leopold III plein, Kerkstraat (tot aan de Zuidlaan), Zuidlaan, Vredelaan, Koninklijkelaan (genoemde straten niet inbegrepen).

FEBRUARI MEI

Ma Ma

Di Di

Wo Wo

Do Do

04 06 11 13 18 20 25 27

05 07 12 14 19 21 26 28

01 06 08 13 15 20 22 27 29

02 07 09 14 16 21 23 28 30

Di

Wo

Zone 2: april APRIL – mei – juni Vr

Za

Zo

Ma

Di Di

Wo Wo

Do Do

Vr Vr 01

04 03 11 10 18 17 25 24

05 04 12 11 19 18 26 25

06 05 13 12 20 19 27 26

07 06 14 13 21 20 28 27

08 07 15 14 22 21 29 28

31

Do

Za Za 02 01 09 08 16 15 23 22 30 29

Zo Zo 03 02 10 09 17 16 24 23 31 30

Za

Zo

GROFVUIL & METALEN

• Enkel aanbieden in de voorgeschreven huisvuilzakken Tweemaandelijks vanaf voor particulieren van 7 deuur stad Blankenberge. Aanbieden grofvuil en metalen onder de voorwaarden vermeld op keerzijde! • Zakken pas buitenplaatsen vanaf 21 uur daags voordien en liefst zo dicht mogelijk bij het voorziene ophaaluur.

Dieettips voor zware restafvalzakken SNOEIHOUT HUISVUIL VAN HANDELAARS –– Composteer al je groente-, fruit- en 1 keer per maand, vanaf 7 uur (niet in juni, juli, augustus en = Bedrijfsafval september) tuinafval (GFT) in een compostvat Op 4 januari wordt gratis een éénmalige ophaling van • Enkel aanbieden in de voorgeschreven huisvuilzakken voor kerstbomen georganiseerd. van Gelieve vanaf 7 uur uw handelaars (bedrijfsafvalzakken) de stad Blankenberge. ofaan –bak. kerstboom te bieden op de boordsteen van het voetpad voor het gebouw waarvan het afkomstig is • Zakken pas buitenplaatsen vanaf 21 uur daags voordien en voetgangers nog een veilige doorgang hebben. liefstzodat aanbieden zo dicht mogelijk bij het voorziene ophaaluur. –– Overweeg kippen. Een kip eet tot • Campingbezoekers mogen enkel gebruik maken van 50kg (keuken)afval per jaar en in KGA bedrijfsafvalzakken. plaats jecontainerpark gratis verse 1 keer perde maand op zaterdagkrijg ter stedelijk GROFVUIL & METALEN Wijkinzameling: zie keerzijde bio-eitjes. Tweemaandelijks vanaf 7 uur Aanbieden grofvuil en metalen onder de voorwaarden –– Koop verse, onverpakte groenten vermeld op keerzijde! en fruit. Wees kritisch, koop indien SNOEIHOUT mogelijk onverpakte producten. 1 keer per maand, vanaf 7 uur (niet in juni, juli, augustus en

JUNI

Zomeruur = zomerregime = nachtophaling

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Let op! PMD, papier en karton, snoeihout, grofvuil en metalen: pas buiten plaatsen vanaf 5 uur de dag van ophaling! Liefst zo dicht mogelijk het voorziene de nachtophaling, plaatsen vanaf 21u daags voordien!). 01 02 bij 03 04 05 ophaaluur. 06 07(Uitgezonderd tijdens01 02 03 04pas buiten 05 01 02

08

09

10

11

12

13

14

06

07

08

09

10

11

12

03

04

05

06

07

08

09

15

16

17

18

19

20

21

13

14

15

16

17

18

19

10

11

12

13

14

15

16

22

23

17

18

19

29

30

24

25

26

26

27

28

20

21

22

23

24

27

28

29

30

31

25

26

20

21

22

23

27

28

29

30

september)

Op 4 januari wordt gratis een éénmalige ophaling van kerstbomen georganiseerd. Gelieve vanaf 7 uur uw kerstboom aan te bieden op de boordsteen van het voetpad voor het gebouw waarvan het afkomstig is zodat voetgangers nog een veilige doorgang hebben.

Voor bijkomende inlichtingen i.v.m. het containerpark:

Let op! PMD, papier en karton, snoeihout, grofvuil en metalen: pas buiten plaatsen vanaf 5 uur de dag van ophaling! Liefst zo dicht mogelijk bij het voorziene ophaaluur. (Uitgezonderd tijdens de nachtophaling, pas buiten plaatsen vanaf 21u daags voordien!).

Wijkinzameling: zie keerzijde

Winteruur = winterregime = dagophaling

KGA

Zomeruur = zomerregime = nachtophaling

Winteruur = winterregime = dagophaling

25

Voor bijkomende inlichtingen:

www.fostplus.be 24

1 keer per maand op zaterdag ter stedelijk containerpark

KGA

Zomeruur = zomerregime = nachtophaling

1 keer per maand op zaterdag ter stedelijk containerpark

Let op! PMD, papier en karton, snoeihout, grofvuil en metalen: pas buiten plaatsen vanaf 5 uur de dag van ophaling! Liefst zo dicht mogelijk bij het voorziene ophaaluur. (Uitgezonderd tijdens de nachtophaling, pas buiten plaatsen vanaf 21u daags voordien!).

Wijkinzameling: zie keerzijde

Opgelet! Ophaling PMD op vr 27/12 i.p.v. wo 25/12.

39 26

27

28

29

30

gratis nummer: 0800-97 238 • info@ivbo.be

ophaling 63 11, 26 tel.: 27050-45 18 19 Stop nacht-

Do

MAART JUNI

Ma Ma

25

Wo

Zo Zo 03 05 10 12 17 19 24 26

Beheer openbaar domein en installaties, Blankenberge tel.: 050-41 37 19 • bodi@blankenberge.be Dienst Leefmilieu Blankenberge, tel.: 050-42 99 42

20

21

22

23

24

31

30

24

23

25

26

27

28

29

Op 4 januari wordt gratis een éénmalige ophaling van kerstbomen georganiseerd. Gelieve vanaf 7 uur uw kerstboom aan te bieden op de boordsteen van het voetpad voor het gebouw waarvan het afkomstig is zodat voetgangers nog een veilige doorgang hebben.

september)

www.fostplus.be

tel.: 050-41 37 19 • bodi@blankenberge.be 16 17 18 19 20 21 22 Dienst Leefmilieu Blankenberge, tel.: 050-42 99 421 keer per maand, vanaf 7 uur (niet in juni, juli, augustus en

SNOEIHOUT

Start nachtophaling

Di

Za Za 02 04 09 11 16 18 23 25

MEI

Winteruur = winterregime = dagophaling

Ma

Vr Vr 01 03 08 10 15 17 22 24

25

Zo Zo 06 07 13 14 20 21 27 28

24

Za Za 05 06 12 13 19 20 26 27

23

Vr Vr 04 05 11 12 18 19 25 26

22

Do Do 03 04 10 11 17 18 24 25 31

BLANKENBERGE 28 29 30 31

01 07 08 14 15 21 22 28 29

Wo Wo 02 03 09 10 16 17 23 24 30

IVBO, Pathoekeweg 41, 8000 Brugge tel.: 050-45 63 11, gratis nummer: 0800-97 238 • info@ivbo.be

Start nachtophaling

Di Di 01 02 08 09 15 16 22 23 29 30

21

Ma Ma

BLANKENBERGE

JANUARI

Zone 1: april APRIL – mei – juni


Praktisch

Sorteren is thuis een tweede natuur geworden. Niet minder dan 95% van alle Belgen sorteert thuis op regelmatige basis PMD, glas, papier en karton.

Vanaf 1 juli 2013 is het in Vlaanderen ook wettelijk verplicht PMD te sorteren in je bedrijf. Het is immers logisch dat je de sorteerinspanning die je thuis zo evident vindt, ook in je bedrijf levert. Vanaf die datum gaat ook de verplichting in om als afvalstoffenproducent een contract af te sluiten met de afvalstoffeninzamelaar van het gemengde bedrijfsafval. Alle verplicht selectief in te zamelen fracties moeten duidelijk vermeld worden in het contract, samen met hun

vooropgestelde inzamelwijze. Deze fracties kunnen variëren naargelang de aard van het bedrijf. Bedrijven worden aangeraden dit te bespreken met hun afvalinzamelaar. De OVAM werkt momenteel aan een modelcontract en communicatie-acties. Vanaf 1 juli 2013 ziet het lijstje van verplicht selectief in te zamelen afvalstoffen, er als volgt uit (art 4.3.2 van het VLAREMA): Ten minste de volgende bedrijfsafvalstoffen moeten gescheiden worden aangeboden en afzonderlijk worden gehouden bij de ophaling of inzameling: 1. klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong; 2. glasafval; 3. papier- en kartonafval; 4. gebruikte dierlijke en plantaardige

Let’s do it in de vuilbak Iedereen heeft een hekel aan zwerfvuil. Daarom lanceren de West-Vlaamse Afvalintercommunales en de provincie West-Vlaanderen een nieuwe zwerfvuilcampagne ‘Let’s do it in je buurt’. Met deze opruimcampagne willen ze alle gemeenten en hun inwoners warm maken om de handen uit de mouwen te steken. Blankenberge doet alvast mee en rekent daarvoor op jouw medewerking! Op de campagnewebsite www.letsdoitindevuilbak.be kan je een stuk grond in jouw buurt ‘opeisen’ dat je graag proper wil houden. Dat kan gaan om een straat, een park, een buurt, een speelplein, een stuk strand,… Door dat stuk officieel te claimen, engageer je je openlijk om je eigen omgeving net te houden en roep je ook anderen op om dit stuk op

40

te ruimen. Wie wil, kan ook zijn buren, vrienden of leden van een vereniging aansporen om de klus samen te klaren en zich als team aanmelden op de website. Zo kan je eigenhandig opruimacties organiseren en zones afbakenen die je voor langere tijd netjes willen houden. Zo helpt iedereen om zijn eigen gemeente zwerfvuilvrij te maken. Via de website kan je ook opruimmateriaal aanvragen. Het stadsbestuur of intercommunale zal jou op tijd verwittigen waar en wanneer je het materiaal mag ophalen. Je ontvangt als deelnemer een raamaffiche waardoor je engagement ook visueel aanwezig is in het straatbeeld. Voorbijgangers zien dan dat je geen zwerfvuil duldt in je buurt. Het ultieme doel van de actie is dat er een sneeuwbaleffect ontstaat en dat er steeds meer bewoners zich engageren met een zwerfvuilarme gemeente én provincie als resultaat!

oliën en vetten; 5. groenafval; 6. textielafval; 7. afgedankte elektrische en elektronische apparatuur; 8. afvalbanden; 9. puin; 10. afgewerkte olie; 11. gevaarlijke afvalstoffen; 12. asbestcementhoudende afvalstoffen; 13. afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten; 14. afvallandbouwfolies; 15. afgedankte batterijen en accu's. 16. PMD-afval Ten minste de volgende afvalstoffen moeten gescheiden worden aangeboden en verder afzonderlijk worden gehouden bij de ophaling of inzameling, of, indien aantoonbaar niet mogelijk, naderhand uitgesorteerd worden: 1. houtafval; 2. metaalafval. Info www.ovam.be/sorteermeer & folder

Let’sdoit indevuilb k

uurt! In je b

Kies een stukje grond waar jij met de grove borstel wil doorgaan en zorg mee voor een omgeving zonder zwerfvuil! Surf naar Letsdoitindevuilbak.be en klik door op ‘in je buurt’.

Dit initiatief is een vervolg op de succesvolle campagne ‘Let’s do it in de vuilbak’ waarbij jongeren werden aangespoord om blikjes, plastic flesjes en andere troep in de vuilbak te gooien. Omdat zwerfvuil geen leeftijd kent, worden nu alle generaties aangespoord hun properste beentje voor te zetten. Jij toch ook?

Praktisch Wil jij je engageren? Surf naar www.letsdoitindevuilbak.be en klik door naar ‘let’s do it in je buurt’. Daar kan je je registreren als vrijwilliger en een stuk grond kiezen dat je wil net houden.. Je vindt er ook een kalender met alle geplande opruimacties en op het prikbord kan je als deelnemer al je ervaringen, tips en weetjes kwijt.

cayman.be

PMD inzamelen vanaf 1 juli 2013 verplicht voor bedrijven


Praktisch

Parkeren in Blankenberge: bewonersparkeren en zone betalend parkeren uitgebreid Sinds 1 januari zijn in Blankenberge een aantal nieuwe parkeerrichtlijnen van kracht. We zetten de belangrijkste nieuwigheden even op een rijtje. parkeer je gratis mits het nemen van het verplichte ticket hiervoor!

Bewonersparkeren uitgebreid Het bewonersparkeersysteem met een blauwe zone (beperkte parkeertijd van 1 uur met uitzondering van bewoners met een bewonerskaart) werd nu ook ingevoerd in de Oudstrijdersstraat tussen Diksmuidestraat en Vredelaan, de Sgt. De Bruynestraat tussen Mametstraat en Dujardinstraat en de Koninginlaan tussen Marie-Josélaan en Koning Leopold III-plein. Concreet betekent dit dat bewoners in het bezit van een bewonerskaart, onbeperkt mogen parkeren in de zone omschreven op hun bewonerskaart. De bewonerskaart kost 50 euro per kalenderjaar, is nummerplaatgebonden en is strikt gebonden aan een domicilieadres. Je kunt de bewonerskaart kopen in de Parkingshop OPC in de P. Devauxstraat 16. Bij het aanvragen van de bewonerskaart dien je het inschrijvingsbewijs van het voertuig en je identiteitskaart mee te brengen.

Nieuwe tarieven voor betalend parkeren De zone waarin het betalend parkeren geldt, werd opgesplitst in drie zones: de rode, oranje en paarse zone (mobilhomes / Moysonpad). Deze drie zones zijn aangeduid op het parkeerplan dat je vindt in de Parkingshop OPC en op de website www.parkeren.be. Nieuwe tarieven parkeerautomaten: € 1,50 per uur / rode zone (centrum) € 1 per uur / oranje zone (rand) Parkeer je maximum 10 minuten, dan

Betaal je niet aan de parkeerautomaat, dan kies je automatisch voor het halvedagbiljet van 15 euro. Een halve dag loopt van 9 tot 13.30 of van 13.31 tot 19 uur. (Opgelet: wanneer de parkeertijd (gedeeltelijk) beide periodes bestrijkt, betaal je de beide periodes: dus 2 x 15 euro!) In de paarse zone (Moysonpad), voorbehouden voor mobilhomes, geldt een aparte regeling.

Parkeerabonnement voortaan enkel voor inwoners en tweedeverblijvers In het verleden kreeg het stadsbestuur heel wat opmerkingen van inwoners die over een parkeerabonnement beschikten, maar toch moeilijk konden parkeren in hun buurt. Dit komt omdat deze abonnementen, die in de eerste plaats bedoeld waren voor inwoners, ook door vele ‘derden’ werden aangekocht. Om hier een mouw aan te passen, werd in samenspraak met het autonoom parkeerbedrijf OPC, het abonnementensysteem herzien. Sinds 1 januari 2013 kunnen enkel nog inwoners en tweedeverblijvers (eigenaars en mensen met een geregistreerd huurcontract) een parkeerabonnement aanschaffen. Het parkeerabonnement kost 125 euro, is gekoppeld aan de nummerplaat en blijft één kalenderjaar geldig. Je kunt het parkeerabonnement kopen in de Parkingshop OPC in de P. Devauxstraat 16. Bij het aanvragen dien je het inschrijvingsbewijs van het voertuig en je identiteitskaart mee te brengen. Ben je geen inwoner of tweedeverblijver, dan kun je momenteel terecht op

de parking op de terreinen naast het NMBS-station aan de Koning Albert I-laan. Deze parking wordt ook door OPC uitgebaat. Alle informatie over tarieven, abonnementen en openingsuren vind je in de parkingshop OPC of op www.parkeren.be. Daarnaast zijn er natuurlijk nog de privéparkings op verschillende locaties in de stad. Het stadsbestuur is van plan de reglementering voor 2014 verder te verfijnen en de mogelijkheden voor niet-Blankenbergenaars na evaluatie verder uit te breiden. Een verder aangepast parkeerbeleid wordt uitgewerkt voor 2014.

Abonnement voor zorgverstrekkers Zorgverstrekkers (huisartsen, thuisverplegers, kinesisten, laboranten, dierenartsen, apothekers, …) die werken in Blankenberge kunnen een parkeerabonnement voor zorgverstrekkers kopen. Dit abonnement kost 50 euro en blijft één kalenderjaar geldig. Opgelet: in de blauwe zone moeten zorgverstrekkers wel een geldige parkeerschijf voorleggen!

Geen betaalbewijs = automatisch halvedagbiljet Elk betaalbewijs (abonnement, parkeerschijf, bewonerskaart en parkeerticket) dien je altijd goed zichtbaar achter de voorruit van je voertuig te plaatsen. Doe je dit niet of parkeer je langer dan toegestaan, dan kies je automatisch voor het halvedagbiljet van 15 euro. Opgelet: wanneer de parkeertijd (gedeeltelijk) beide periodes bestrijkt, betaal je ook beide periodes: dus 2 x 15 euro! INFO Alle info, aanvragen abonnementen & bewonerskaarten, vragen klachten en meldingen over betalend parkeren: Parkingshop OPC - P. Devauxstraat 16 T 050 41 08 41 blankenberge@parkeren.be www.parkeren.be Openingsuren Parkingshop Maandag tot vrijdag van 14 tot 18 uur Zaterdag van 10 tot 12 uur en 13.30 tot 18 uur

41


Praktisch

Inzamelactie vervallen parkeerkaarten voor personen met een handicap Heb jij je vervallen parkeerkaart al ingediend? Heb jij je vervallen parkeerkaart nog? Of die van een overleden familielid? In Blankenberge zijn nog tal van vervallen parkeerkaarten voor mensen met

een handicap in omloop. Met deze inzamelactie wil de politie preventief het misbruik van deze parkeerkaarten indijken. Het gebruik van een vervallen kaart is immers strafbaar. Bezorg dus de vervallen kaart op het politiekantoor!

Nog vragen? Lokale politie Blankenberge/Zuienkerke – Verkeersdienst – T 050 43 52 92 politieverkeer@blankenberge.be

Stopzetting BZD Wonen: stadsdiensten zetten dienstverlening verder Op 18 januari 2013 liep de intergemeentelijke samenwerking BZD Wonen tussen het stadsbestuur Blankenberge, gemeente Zuienkerke en gemeente De Haan, ten einde. De dienstverlening die tot voor kort in handen was van BZD Wonen, wordt echter wel onverminderd verder gezet door de Blankenbergse stadsdiensten. Hieronder een overzicht.

1. Inschrijving bij een sociale huisvestingsmaatschappij of sociaal verhuurkantoor Het Sociaal Huis Infopunt en de Preventiedienst kunnen zorgen voor ondersteuning bij inschrijving bij een sociale huisvestingsmaatschappij of sociaal verhuurkantoor. Je vindt beide diensten in het stadhuis (J.F. Kennedyplein 1). Preventiedienst – stadhuis - T 050 43 57 32 preventiedienst@blankenberge.be Open: Maandag tot en met vrijdag: 8.30 tot 12 u. Woensdag: 13.30 tot 17.15 u. - Donderdag: 16 tot 19.30 u. Sociaal Huis Infopunt – stadhuis gratis infolijn: 0800 32 450 info@sociaalhuisblankenberge.be Open: elke werkdag 8.30 tot 11.30 uur woensdagnamiddag op afspraak.

2. Premies – toelages Voor aanvragen en toelichting over de bestaande sociale premies kun je terecht bij het Sociaal Huis Infopunt. Premies rond huisvesting, bouw en renovatie worden behandeld en toegelicht door de afdeling STROM (Stedenbouw,. Ruimtelijke Ordening en Milieu) in het stadhuis. Ook voor de aanverwante Vlaamse subsidieaanvragen kun je terecht bij de afdeling STROM. Voor gedetailleerde informatie over deze laatste premies, wordt doorverwezen naar Wonen Vlaanderen. Info Afdeling STROM – stadhuis – T 050 43 57 07 stedenbouw@blankenberge.be Open: Maandag tot en met vrijdag: 8.30 tot 12 u. Woensdag: 13.30 tot 17.15 u. - Donderdag: 16 tot 19.30 u Wonen West-Vlaanderen – Jacob Van Maerlantgebouw Koning Albert I-laan 1/2 bus 93 - 8200 Brugge – T 050 44 28 80 wonenvlaanderen@rwo.vlaanderen.be – www.vlaanderen.be

3. Huurproblematiek - Woonkwaliteit Voor alle vragen rond woonkwaliteit of huurproblemen kun je in eerste instantie terecht bij de afdeling STROM in het stadhuis. Bij burgerlijke huurgeschillen, kun je voor een gratis consultatie terecht bij de Huurdersbond (www.huurdersbond.be).

Heb jij recht op een woonpremie? Premiezoeker geeft een overzicht van alle woonpremies Premiezoeker is een instrument van de Vlaamse overheid waarmee je kunt nagaan op welke premies, subsidies of andere steunmaatregelen je recht hebt bij het kopen, huren, bouwen of verbouwen van een woning.

42

De website www.premiezoeker.be bevat nagenoeg alle premies en steunmaatregelen die op Vlaams, federaal, provinciaal en gemeentelijk niveau bestaan voor woningen. Je kan de premies per gemeente

opzoeken of een volledig overzicht raadplegen van al de premies en steunmaatregelen die beschikbaar zijn. In drie eenvoudige stappen vraag jij jouw premie aan! Info www.premiezoeker.be of Ruimte Vlaanderen – Phoenixgebouw - 1210 Brussel – tel. 02 553 83 02


Praktisch

Verwervingspremie: verdubbeling startpremie in centrum van de stad Om wonen in Blankenberge betaalbaar te houden, verstrekt het stadsbestuur al sinds 2006 een verwervingspremie voor jonge gezinnen. Per jaar vragen een 50-tal gezinnen deze verwervingspremie aan. Betaalbaar wonen blijft een beleidsprioriteit in Blankenberge. Naast het aanbieden van voldoende en kwalitatieve woonmogelijkheden, is het ook nodig een extra financieel ruggensteuntje te geven aan jonge mensen die een enige eigen woning willen verwerven, aankopen of bouwen. Om het totale bouw- of aankoopbudget wat te verlichten, werkte het stadsbestuur enkele jaren terug een premie uit voor het verwerven van een nieuwe of bestaande woning. Concreet betekent dit dat wie een bestaande of nieuwe woning koopt of een woning bouwt, kan genieten van een tweeledige toelage die bestaat uit een startpremie en vervolgpremies. Het stadsbestuur besliste in mei 2012 een extra impuls te geven voor verwervingen in het centrumgebied. Op het plannetje hieronder wordt dit centrumgebied afgebakend. Wanneer een jong gezin een enige eigen woning verwerft binnen dit stadsgedeelte, wordt de startpremie verdubbeld van 2000 naar 4000 euro.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de verwervingspremie Voorwaarden aanvrager –– Het moet gaan om een jong gezin: de aanvrager en zijn/haar eventuele partner mogen maximum 40 jaar oud zijn. –– Samenwonenden (wettelijk of feitelijk) moeten samen de toelage aanvragen. Dit geldt tevens wanneer de aanvrager van plas is te gaan samenwonen in de premiewoning. –– De aanvrager woont in Blankenberge: minstens één van de partners moet minimum 3 jaar in Blankenberge gewoond hebben binnen een termijn van 6 jaar vóór de referentiedatum (d.i. de datum van de lenings- of aankoopakte of het verwervingscontract). –– De aanvrager en zijn/haar partner mogen nog niet eerder genoten hebben van de verwervingspremie. Voorwaarden woning –– Het moet gaan om de enige woning van de aanvrager en zijn/haar eventuele partner: De aanvrager en zijn/haar huidige partner mogen alleen of samen geen woning volledig in volle eigendom of in vruchtgebruik (gehad)

hebben gedurende de termijn van 2 jaar vóór de aanvraagdatum. –– De woning moet stedenbouwkundig vergund zijn en conform de vergunning uitgevoerd zijn: werken mogen nog uitgevoerd worden om de woning in overeenstemming te brengen met de stedenbouwkundige vergunning. –– De woning moet na de verwerving permanent bewoond worden door de aanvrager en zijn gezin.

Premie De premie wordt uitbetaald in twee fasen: 1. De startpremie van 2.000 euro krijg je als eerste tegemoetkoming uitbetaald. Ligt de premiewoning in het centrumgebied dan bedraagt de startpremie 4.000 euro. 2. Vervolgpremie: gedurende vijf opeenvolgende jaren krijg je 75% van de onroerende voorheffing voor de woning terugbetaald, met een maximum van 800 euro per jaar.

Aanvragen Verwervingspremie: kan je aanvragen tot maximum 6 maanden nadat de lenings- of aankoopakte verleden is of een gelijkwaardig contract is getekend. Vervolgpremie: dien je aan te vragen binnen de 2 maanden na de ontvangstdatum van het aanslagbiljet voor de roerende voorheffing. Opgelet: aanvragen die buiten deze termijnen worden ingediend, worden niet meer aanvaard! Het aanvraagformulier en volledige reglement vind je bij de afdeling Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Milieu in het stadhuis. Je kunt het aanvraagformulier ook downloaden via de stedelijke website www.blankenberge.be. Info Afdeling Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Milieu (STROM) – Stadhuis J.F. Kennedyplein 1 tel. 050 43 57 07 stedenbouw@blankenberge.be contactpersoon: Vicky Kisz

43


Praktisch

Nieuwe regels om je kind in te schrijven in een school Sinds kort gelden nieuwe regels om je kind in te schrijven in een school. Voor kinderen die momenteel schoollopen verandert er uiteraard niks. Voor nieuwe inschrijvingen voor het schooljaar 2013-2014 vind hier de nieuwe afspraken.

Vrije keuze De vrije schoolkeuze is een belangrijk recht. Elke ouder kiest een school naar keuze. Als je het pedagogisch project en het schoolreglement voor akkoord ondertekent, kan je je inschrijven in een school. Bij de inschrijving teken je ook het inschrijvingsregister en in het basisonderwijs ontvang je een inschrijvingsbewijs. Bij elke inschrijving krijg je de volgende vragen: 1. Ontvangt het gezin een schooltoelage? 2. Verblijft de leerling buiten gezinsverband? (pleeggezin, instelling,…) 3. Behoort het gezin tot de trekkende bevolking? (binnenschippers, kermisexploitanten, woonwagenbewoners,…) 4. Heeft de moeder een diploma of een getuigschrift secundair onderwijs? ɡɡ Belangrijk: voor de eerste drie vragen brengt de ouder een bewijs mee. Voor de vierde vraag volstaat een verklaring op eer. De school schrijft de leerlingen in volgorde van de inschrijvingsvraag in.

Secundair onderwijs = drie inschrijvingsperiodes Periode 1: voorrang broers en zussen en kinderen van personeel Voor broers en zussen van al ingeschreven kinderen in de school en voor kinderen van personeelsleden van de school. Periode 2: sociale mix Scholen moeten zich inspannen om kinderen uit alle soorten gezinnen een plaats te geven. In deze periode moet de school zich houden aan vooraf afgesproken aantallen voor bepaalde doelgroepen. In uitzonderlijke gevallen kan de inschrijving in deze periode worden ‘uitgesteld’. In dit geval zal de directeur pas op het einde van deze periode de ouders laten weten of het kind al dan niet ingeschreven wordt. Periode 3: vrije inschrijvingen Tijdens deze periode schrijft de school alle kinderen in zolang er plaats is. Wanneer een school (of klasgroep) vol is, krijg je een formulier ‘Mededeling van een niet-gerealiseerde inschrijving’.

Alle afspraken voor nieuwe inschrijvingen voor schooljaar 2013-2014 op een rijtje Basisonderwijs Blankenberge Alle scholen (gewoon en buitengewoon basisonderwijs) schrijven in vanaf 1 maart 2013.

Secundair onderwijs Blankenberge (+Brugge, Knokke-Heist en Torhout)

1

Periodes

Principe

Concreet

Voorrang voor broers en zussen en voor kinderen van personeel

Eerste en tweede schoolweek van maart, voor het 1e leerjaar (1A en 1B) van de 1e graad

4/03/2013 t.e.m. 15/03/2013

Voorrang sociale mix

Derde en vierde schoolweek van maart, voor het 1e leerjaar (1A en 1B) van de 1e graad

18/03/2013 t.e.m. 29/03/2013

Geen inschrijvingen

1e dag na de paasvakantie, voor het 1e leerjaar (1A en 1B) van de 1e graad

15/04/2013

1e of 2e dag na de paasvakantie, naargelang (zie hiernaast)

–– Vanaf 15/04/2013 voor het 2e leerjaar van de 1e graad en voor de hogere jaren (+ voor het deeltijds onderwijs en voor de leertijd in Brugge) –– Vanaf 16/04 voor het 1e leerjaar van de 1e graad –– Voor het buitengewoon onderwijs in Brugge: 18/03 of 16/04, afhankelijk vande school.

2

3

Vrije inschrijvingen

Info Lokaal Overlegplatformgelijke onderwijskansen Brugge-Blankenberge secundair onderwijs (LOP) Contactpersoon Anne Sabbe – gsm 0473 93 89 26 - www.inschrijvingsrecht.be

44


Praktisch

Met je kinderen op reis naar het buitenland? Vraag tijdig je kids-ID aan en vertrek zonder zorgen De kids-ID of elektronische identiteitskaart is een officieel reisdocument waarmee Belgische kinderen onder de 12 jaar kunnen reizen in de meeste Europese landen en in sommige landen daarbuiten. Deze kaart is verplicht zodra het kind België verlaat! –– de kids-ID kost € 6 en blijft drie jaar geldig. –– je vraagt de kids-ID aan in het

stadhuis, bij de dienst bevolking –– breng een recente (officiële) pasfoto van het kind mee, met witte achtergrond –– de ouder of voogd van het kind moet ook aanwezig zijn, samen met het kind. Het duurt 3 tot 4 weken om de kids-ID aan te maken! Ben je van plan om naar het buitenland op reis te vertrekken, vraag dan zeker op tijd je kids-ID aan.

INFO Stadhuis Blankenberge Loket dienst bevolking – tel. 050 43 57 01 bevolking@stadhuis.be

De Kringwinkel Lenteactie in de Kringwinkel Zaterdag 13 april 2013 is het startsein voor de lenteactie in vele West-Vlaamse kringloopcentra. Ook de Blankenbergse kringwinkel ’t rad doet mee. De lenteactie loopt tot 27 april in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen. In de kringloopcentra kan je terecht voor een groot gamma kwaliteitsvol tuingereedschap, tuinmeubilair en tuindecoratie. Op 13 april krijgt elke klant een gratis muntplantje. Munt is doorlevend en kan dus voortdurend hergebruikt worden, wat symbool staat voor één van de kenmerken van

de kringloopcentra, namelijk het bevorderen van hergebruik. De plantjes werden opgekweekt in De Kruiderie van Loca Labora in Beernem. In dit arbeidszorgproject werken mensen die anders moeilijk terechtkunnen op de arbeidsmarkt. Dit illustreert een tweede kerntaak van de kringloopcen-

tra: kansen geven aan mensen. Ook elke klant die in de loop van de maand april goederen binnenbrengt in de kringwinkel, ontvangt een kleine attentie.

Kringwinkel ’t rad goes special Van 18 mei t.e.m.1 juni gaat de kringwinkel ‘t rad shabby chic! Shabby chic (of mooie vergane glorie) is een stijl van interieurdesign waarbij meubilair en stoffering gekozen zijn voor hun uiterlijk dat door leeftijd tekenen van slijtage vertoont of wanneer nieuwe items het uiterlijk hebben van antiek. Shabby chic items zijn door de jaren heen vaak overdadig geschilderd met veel lagen en hebben hierdoor een prachtig verweerde look gekregen. Glazen stolpen met originele en leuke objecten die eveneens typerend zijn

voor deze stijl zijn ook te vinden tijdens ’t rad goes special. De moeite waard dus om een kijkje te komen nemen en wie weet vind je eindelijk dat originele stuk of object waar je al jaren naar op zoek bent…

Info Kringwinkel ’t Rad – Ambachtstraat 5 tel. 050 34 94 00 – www.klctrad.be

45


EuroChildren zoekt gastgezinnen Heeft u reeds gedacht aan een Casinobelevenis voor uw personeelsfeest of teambuilding event of voor een avondje uit met familie of vrienden? Voor een casinobelevenis met een gastronomisch diner bent u in het Casino van Blankenberge aan het juiste adres! Wacht niet langer! Maak uw keuze uit deze unieke casinobelevenissen en reserveer vandaag nog!

Casino ‘First Time’ Belevenis ‘Swinging Friday’ Belevenis De Kennismakingsbelevenis Party & Play Belevenis Meer info en reservaties op 050/43.20.22. Vind ons leuk op Facebook en blijf op de hoogte van de komende events!

Zoals elk jaar zorgt de vzw EuroChildren ervoor dat kinderen uit probleemgebieden in Europa op vakantie kunnen komen in Vlaamse gastgezinnen. Euro-Children verwelkomt dit jaar ongeveer 120 kinderen, waarvan 30 voor de eerste maal. Er komen 10 kinderen uit het zuidoosten van WitRusland op 100 kilometer van Tsjernobyl en 20 kinderen uit Slovakijke, Kroatië en Bosnië-Herzegovina. Hoewel de nucleaire ramp in Tsjernobyl dateert van 1986, zijn de gevolgen nog altijd actueel. Zo ligt het aantal kankergevallen bij de kinderen van deze generatie zeer hoog. Ook de eenzijdige voeding en permanent vervuilde omgeving zijn de oorzaak van een algemene zwakke gezondheid. Een vakantie in ons land, zelfs al is het maar voor enkel weken, betekent een enorme boost voor hun gezondheid. Voor deze 30 jongens en meisjes tussen 9 en 11 jaar die voor het eerst naar Vlaanderen komen, zoekt EuroChildren nieuwe gastgezinnen die op hun beurt vriendschapsbanden willen onderhouden met deze kinderen en hun ouders.

Wil jij graag gastgezin zijn? Contacteer dan Euro-Childeren vzw: tel. 03 247 88 50 info@eurochildren.be www.eurochildren.be Vergeet de kinderen uit het nieuwe Europa niet!

www.casinoblankenberge.be Zeedijk 150, 8370 Blankenberge T : 050 43 20 20 • F : 050 41 98 40 info@casinoblankenberge.be minimumleeftijd 21 jaar - legitimatie verplicht met identiteitskaart


Praktisch

Nuttige telefoonnummers Dringende hulp Politiezone Blankenberge - Zuienkerke 101 Brandweer 100 of 112 Rode Kruis ziekenvervoer 105 Antigifcentrum 070 245 245

Gemeentebestuur Stadhuis BODI (Beheer Openbaar Domein en Installaties) Bibliotheek Dienst Cultuur Dienst Toerisme Jeugddienst Sportdienst Stedelijke Academie voor Muziek en Woord Werkwinkel OCMW

050 42 99 42 050 41 37 19 050 41 59 78 050 43 20 43 050 41 22 27 050 42 82 23 050 41 56 34 050 41 33 27 050 43 12 04 050 43 12 00

Gezondheid Apothekers - Wachtdienst - Tussen 22 uur & 9 uur via politie Dokters - Wachtdienst Tandartsen - Wachtdienst Ziekenhuis AZ Koningin Fabiola - Onthaal - Spoedgevallen

0900 10 500 050 42 98 42 050 41 77 11 0903 39 969 050 43 41 11 050 43 49 01

Info Blankenberge wil graag de dialoog op gang brengen tussen stadsbestuur en bevolking. De taak van het stadsbestuur behelst onder meer het nauwgezet verstrekken van informatie over wat op bestuurlijk vlak beslist en gerealiseerd wordt en voor de inwoner belangrijk is. Heb jij op- of aanmerkingen, vragen of voorstellen? Bezorg ze dan aan het stadsbestuur. Zo blijft het stadsbestuur op de hoogte van wat onder de bevolking leeft en kan het beter op jouw wensen en noden inspelen. Alle inzendingen worden met de nodige aandacht behandeld. Naamloze inzendingen komen NIET in aanmerking. Reacties of suggesties voor artikels zijn welkom. De redactie zal deze naar eigen inzicht al dan niet opnemen, inkorten of er melding van maken. Redactieadres Dienst voor Toerisme t.a.v. de communicatieambtenaar Leopold III-plein 8370 Blankenberge

jouw opmerking

Nutsmaatschappijen Elektriciteit Eandis – algemeen nummer (werkdag 8 – 20 u.) Defecten en storingen (24u/24u) Water Aquafoon - algemeen waternummer Defectennummer water Gasreuk Openbare verlichting – Defecte straatlamp melden

Inspraak

078 35 35 34 078 35 35 00 078 35 35 99 078 35 35 88 0800 65 0 65 0800 6 35 35

................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................

Openingsuren stadhuis Het stadhuis is open van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12 uur. Op woensdagnamiddag ook van 13.30 tot 17.15 uur en op donderdagavond van 16 tot 19.30 uur. Opgelet: het stadshuis is gesloten op maandag 1 april, woensdag 1 mei, donderdag 9 mei en maandag 20 mei.

................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................

47


UiT in Blankenberge

Vanaf 1/04 / Storms Interactieve tentoonstelling — Belgium Pier 4, 5/05 / Internationale Tweedaagse Voettocht van Vlaanderen 9 > 12/05 / Folkloristische havenfeesten 10, 11/05 / North Sea Folk & Shanty Festival

6/06 / Blankenberge Bruist!

15/6 > 15/09 / Zandsculpturenfestival 21/06 / Proef de bruine Kokketeute 3, 10, 17, 24, 31/07 / Parkies & 7,14 & 21/08

7/07 / Zeezegening

8, 22/7 & 5, 19/08 / Een dagje met ‘Anne’ aan zee! 11, 20/7 & 3/08 / Muzikaal vuurwerk & avondshopping

14/07 / Retro Rally

13/7 & 17/08 / Blankenberge Fashion

24/07 / Vlaanderen Muziekland

27, 28/07 / O’Neill Surf Skate Snow & Wake Fest

4/08 / Paravangfeesten 10/08 / Natalia live 25/08 / Bloemencorso

Ontdek ons volledige cultuur- en vrijetijdsaanbod via www.uitinblankenberge.be Programma op basis van gegevens uit de Uitdatabank.be op 3/3/2013 - wijzigingen mogelijk

Info Blankenberge april/mei/juni 2013  

Stadsmagazine Info Blankenberge

Info Blankenberge april/mei/juni 2013  

Stadsmagazine Info Blankenberge

Advertisement