Page 1

Оцінка впливу групових форм роботи в рамках проектів з профілактики ВІЛ-інфекції серед ЧСЧ

Операційне дослідження проведено АЦ “Соціоконсалтинг” на замовлення МБФ “Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні”


Мета дослідження 

оцінка прямих і опосередкованих результатів групових форм роботи, їх ефективності та впливу на попередження поширеності ВІЛінфекції серед ЧСЧ

2


Завдання дослідження 

Визначення та опис форм групової роботи з ЧСЧ, що впроваджуються ВІЛ-сервісними НУО

Аналіз ефективності (дієвості, результативності та економічності) окремих форм групової роботи з використанням якісних і кількісних критеріїв

Вивчення особливостей і механізмів впливу групових форм роботи на життя клієнтів проектів ЗШ, залучення та утримання їх у профілактичних проектах, на попередження поширення ВІЛ-інфекції серед ЧСЧ, включаючи аналіз прямого та опосередкованого впливу

Розробка рекомендацій щодо подальшого застосування групових форм роботи в діяльності ВІЛсервісних ЧСЧ-організацій 3


Об’єкт дослідження – клієнти ЧСЧ-сервісних НУО ◦ Основна група (ОГ) – ЧСЧ, які брали участь в будь-яких групових профілактичних заходах НУО ◦ Контрольна група (КГ) – ЧСЧ, які отримували в НУО лише індивідуальні профілактичні послуги ЧСЧ-клієнти

4


Територіальне охоплення м. Київ – НУО «Гей-Альянс»  м. Донецьк – НУО «Здоров’я нації»  м. Львів – НУО «Аванте»  м. Одеса – НУО «Партнер»  м. Миколаїв – НУО «ЛіГА» 

5


Методи дослідження Кабінетний аналіз  Структуровані інтерв’ю з клієнтами НУО  Гнучкі інтерв’ю з експертами співробітниками НУО  Гнучкі інтерв’ю з клієнтами  Моніторингові візити співробітників АЦ “Соціоконсалтинг” 

6


Було проведено 

300 структурованих інтерв’ю з клієнтами НУО: ◦ ОГ – 200 осіб ◦ КГ – 100 осіб

22 глибинних інтерв’ю з клієнтами НУО  8 глибинних інтерв’ю з експертами 

7


Дієвість групових профілактичних заходів 89-98% ЧСЧ вважають групові профілактичні заходи корисними і цікавими, а їх теми – актуальними Мені сподобалося брати в них участь (за 5-бальною шкалою)  4,7 бали – інформаційно-просвітницькі  4,7 бали – психологічні  4,8 бали – дозвіллєві заходи Корисність (за 5-бальною шкалою)  4,3 бали – інформаційні  4,5 балів – психологічні  4,3 бали – дозвіллєві заходи Дієвість - усі можливі наслідки впливу групових заходів на цільову групу

8


Наслідки відвідування НУО (за самовизначенням респондентів), % Всього по масиву

КГ

ОГ

Самостійно

З карткою

Самостійно

З карткою

Самостійно

З карткою

ПРОФІЛАКТИЧНІ**

81

92

77

92

84

93

СОЦІАЛЬНІ**

75

81

66

69

80

88

ПСИХОЛОГІЧНІ**

63

71

50

58

70

77

БЕЗПЕЧНА ПОВЕДІНКА**

35

68

29

61

37

71

3

2

5

3

3

2

Ніяк не вплинуло

*Сума по стовпчику перевищує 100%, так як респонденти могли обирати кілька варіантів відповіді **Загальні показники розраховувалися як частки респондентів, які ствердно відповіли хоча б на 1 із запитань №№ 2-9, 1014, 16-19

9


Профілактичні наслідки Обрали відповіді із анкети ОГ

КГ

Навчилися правильно презервативами/лубрикантами

29

24

Стали частіше користуватися презервативами

41

38

Скоротили вживання алкоголю (наркотиків)

20

5

Навчилися обговорювати з партнером питання безпечного сексу

47

33

38

35

57

36

45

41

45

40

користуватися

Прийняли рішення пройти тестування/ лікування ВІЛ/ІПСШ Отримали інформацію про здоров'я та його збереження Стали краще орієнтуватися в темі профілактики ВІЛ/ІПСШ Стали частіше користуватися послугами НУО

10


Психологічні наслідки Обрали відповіді із анкети

ОГ

КГ

Отримали позитивні емоції, покращили настрій

39

31

Стали менш тривожними

41

18

37

30

42

27

Стали більш впевненими підвищили самооцінку

у

Стали приймати себе такими, як є

собі,

11


Знання та поведінкові настанови • Інтегральний показник знань (на основі 11 запитань про шляхи передачі ВІЛ і способи зменшення ризику інфікування): ⁻ для ОГ становить 48%, ⁻ для КГ – 60%.

• Інтегральний показник поведінкових настанов (на

основі 9 запитань щодо готовності респондентів до регулярного проходження тестування та використання презервативів під час сексуальних контактів із будьякими партнерами): ⁻ для ОГ становить 52%, ⁻ для КГ – 45%

• Згідно результатів аналізу надійності з використанням коефіцієнту Альфа Кронбаха ці відмінності виявилися НЕЗНАЧИМИМИ

12


Частота використання ЧСЧ презервативів

під час будь-яких сексуальних контактів (включаючи оральні) з будь-якими партнерами протягом 3 останніх місяців, %

13


Частота використання презервативів ЧСЧ

під час будь-яких сексуальних контактів (включаючи оральні) з будь-якими партнерами, за населеними пунктами

14


Проходження тестування на ВІЛ * за останні 3 місяці ** у найближчі 3 місяці, серед тих, хто не проходив ДКТ

15


Висновки

Форми групової роботи, які проваджуються НУО, є досить різноманітними  ЧСЧ приходять в НУО здебільшого для того, щоб розширити коло спілкування та приємно провести час  Абсолютна більшість респондентів позитивно оцінили наслідки відвідування НУО  Між ОГ та КГ в цілому не було виявлено значимих розбіжностей за жодним із показників результативності (на нашу думку, 

16

Оцінка впливу групових форм  

Оцінка впливу групових форм роботи в рамках проектів з профілактики ВІЛ-інфекції серед ЧСЧ

Оцінка впливу групових форм  

Оцінка впливу групових форм роботи в рамках проектів з профілактики ВІЛ-інфекції серед ЧСЧ

Advertisement