Page 1

CLUBBLAD STC

KOMTIE NR 5 / 2013

ALV VERSCHOVEN MANON 25 JAAR TRAINSTER


LED’s go

2

LED lijnverlichting: breedstralend, diepstralend of dynamisch? Bespaar tot 90% op energie! www.veko.nl

Veko_adv_LED_STC_dec_2012.indd 1

14-12-12(wk50) 10:50

KOMTIE 5 / 2013


KOMTIE NR 5 / 2013

INHOUD

COLOFON 4 VAN DE VOORZITTER

6

TOEGANG TOT HET PARK

7

VAN DE SECRETARIS - LIDMAATSCHAP

8

ACTIVITEITENKALENDER 14 IN MEMORIAM

15

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN SENOREN MIX

21

VAN DE KANTINECOMMISSIE

23

MANON VAN AMSTEL

24

AFSCHEID COMMISSIELEDEN

24

DUIDELIJK VERHAAL

AANLEVERING KOPIJ Kopij voor de volgende Komtie s.v.p. doormailen naar redactiekomtie@stcschagen.nl

DS Podium Square Schokbestendig Saffier glas Waterdicht tot 100 m Zwitsers Kwarts Uurwerk Advies verkoopprijs €475,-

3

www.certina.com

Tel. 040 219 99 21

Uiterlijke aanleverdatum voor de volgende Komtie:

17 JANUARI 2014

KOMTIE 5 / 2013


COLOFON KOMTIE nr. 320 - Clubblad van de Schager Tennis Club (opgericht 23 april 1931) TENNISPARK Wilgenlaan 1c 1741 ZP Schagen T 0224-296187 POSTADRES Postbus 241 1740 AE Schagen

BANK Rabobank 1090.28.120 Postbank 3547.674 WEBSITE www.stcschagen.nl EMAIL secretaris@stcschagen.nl

BESTUUR (per 1 januari 2013) VOORZITTER Hans Bouterse

E voorzitter@stcschagen.nl T 0224-212635

VICE-VOORZITTER Nanno Mein

E n.mein@ziggo.nl T 0224-291962

LEDENADMINISTRATIE Laan 16

Marja Kramer 1741 EB Schagen E ledenadministratie@stcschagen.nl T 0224-216168

BAANCOMMISSARISSEN

E secretaris@stcschagen.nl T 0224-217158

Jan Huiberts Cees den Adel

E penningmeester@stcschagen.nl T 0224-573319

Kor Leegstra Manon van Amstel Aron Schipper

T 0224-297108 / 06-22236962 T 0226-390600 / 06-21208021 T 0224-298748 / 06-23406405

VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE

Algemeen e-mail

E tennisleraar@stcschagen.nl

VOORZITTER TECHNISCHE COMMISSIE

Gerard Baars

SECRETARIS

Esther Veldboer

PENNINGMEESTER

Sander Kliphuis

Maureen Bakker

Nanno Mein

E voorzitterjc@stcschagen.nl T 06-14519299

E voorzittertc@stcschagen.nl T 0224-291962

VOORZITTER WEDSTRIJD- EN TOERNOOI COMMISSIE Fenna Herrema

E voorzitterwtc@stcschagen.nl T 06-10265521

VOORZITTER KANTINE COMMISSIE Nel Mud

4 NOTULIST Hans Udink

E nel.mud@hotmail.com T 0224-215949 G 06-83184986 T 0224-296633

KOMTIE 5 / 2013

TRAINERS

E jp.huiberts@quicknet.nl T 0224-213411 E cees.anny@quicknet.nl T 0224-213251

SPONSORCOMMISSIE

REDACTIE KOMTIE Jelle de Visser

WEBMASTER

Cor-Jan Molenaar

E gerardbrs@hotmail.com T 06-31497905

E redactiekomtie@stcschagen.nl T 0224-218300 / 06-20942489

E webmaster@stcschagen.nl T 0224-298004

DIGITALE COMMISSIE

Huib Voorbraak

E h.voorbraak@xs4all.nl T 0224-215511


SPORTCAFE - SCHAGEN

CONTRIBUTIE per 1 APRIL 2013 Lidmaatschap is vanaf 2012 voor een geheel jaar (365 dagen). Er zijn dus geen winterabonnementen meer. SENIOREN Inschrijfgeld

€ 132 met incasso (365 dagen tennis) € 134 zonder incasso (365 dagen tennis) € 13 inclusief administratiekosten

€ 63 met incasso (365 dagen tennis) € 65 zonder incasso (365 dagen tennis) € 6 inclusief administratiekosten HCS

Inschrijfgeld

C - EFA

JUNIOREN

TROP

S

Voor senioren geldt de verplichting tot het draaien van kantinediensten.

or tieve adres vo t is hét spor 20 tot ar n va va s er d ie al pt eW ijen en rece rt Sportcafé d pa kend n, te te ts es orgde fe ent zich ui volledig verz s olle locatie le tie rv ta ee sf en e es ez pr .D n, 100 personen n, reünies, vergaderinge dage voor verjaar sten. ld bedrijfsfee ee rb oo of bijv heden bij: 74 vele mogelijk : 06 - 19 77 85 de ar na r ee s de Zeeuw an H Inform of 43 - 27 09 23 Ed Neeft: 06 art e Walderva Sportcafé d Schagen JM 42 38, 17 Merelstraat 0 uur) .0 19 019 (na Tel: 0224-212

NEGA

Je wordt senior wanneer je op 1 januari 18 jaar oud bent. De incasso voor het lidmaatschap zal in 2 delen worden geïnt, te weten begin maart en begin mei. Lidmaatschap is per kalenderjaar en wordt automatisch voor een jaar verlengd, tenzij men zich vóór 1 januari schriftelijk heeft afgemeld als lid voor het komende jaar.

OPMAAK KOMTIE

Jelle de Visser T 06-20942489 TO4press BIjlstaal 54 1721 PW Broek op Langedijk www.to4press.nl

KOMTIE 5 / 2013

5


VAN DE

VOORZITTER

ALV IN FEB 2014 Tradities zijn belangrijk Maar soms moet je zo’n traditie doorbreken. Dat hebben wij als bestuur van STC gedaan n.l.: de jaarlijkse ledenvergadering wordt niet in december van dit jaar gehouden maar deze wordt door verschoven naar februari/maart 2014 Dit heeft te maken met het feit dat wij nu een vereniging zijn waar 365 dagen getennist kan worden. Om allemaal praktische reden, ook voor het bestuur hebben wij hiervoor gekozen. Ook zijn wij van mening dat de december maand druk genoeg is. Het zal even wennen zijn maar wij zijn er als bestuur van overtuigd dat dit een veel praktischer oplossing is. De exacte datum wordt nog medegedeeld. STORM De storm van 28 oktober j.l. heeft ook ons park bezocht. Zoals u misschien gezien heeft zijn er een viertal hekken omgewaaid. Gelukkig wordt deze schade vergoed door de verzekering. Jan Huiberts en zijn medewerkers hebben de schade zoveel mogelijk opgeruimd en de firma ABC Hekwerken heeft tijdelijke hekken geplaatst. Binnenkort worden de hekken gerepareerd of vervangen.

OUDER-KIND TOERNOOI Op 2 november mocht ik getuigen/speler zijn van het ouder/kind toernooi met als thema “Halloween“. Het was door de jeugdcommissie samen met de trainers prima georganiseerd. Naast het tennissen met jong en oud kon een drankje en een hapje genuttigd worden in de kantine. Het was prachtig om te zien hoe sommige kinderen en hun ouders verkleed waren. Een compliment aan de JC en de trainers voor de organisatie.

Afhankelijk van het weer kan er nog steeds getennist worden op onze prachtige banen. Ik wens u nog veel tennisplezier en wens u tevens mooie feestdagen en goed 2014. Met vriendelijke groeten, Hans Bouterse Voorzitter STC

ALGEMENE LEDENVERGADERING

LET OP: VERSCHOVEN NAAR 7 FEBRUARI 2014 20.30 UUR IN DE KANTINE VAN STC !

6

KOMTIE 5 / 2013


VAN HET

BESTUUR

TOEGANG TOT HET PARK Beste STC-leden, Onderstaand belangrijke informatie omtrent de periode 1 november tot 1 maart. TOEGANG TOT DE HET PARK / CLUBGEBOUW Rechts naast de voordeur van het clubgebouw is een paslezer ge誰nstalleerd, die toegang geeft tot de ruimte van het Jiba-afschrijfsysteem, kleedruimte en wc door middel van je (stc)KNLTB pas. Door je pas door de paslezer te halen, wordt de deur geopend. Tevens is er een dranger op de voordeur gemonteerd waardoor deze ten alle tijden ook weer dichtvalt. Denk er goed om dat de deur ook dichtgaat nadat je de ruimte hebt betreden zodat er geen ongewenste gasten in het gebouw binnen treden. De poort, aan het begin van het park, zal altijd geopend zijn in de wintermaanden. De reden hiervoor is dat het financieel gezien te duur wordt om ook hierop een paslezer te installeren. Daarbij als ongenodigde gasten het park willen betreden, zouden ze dit ook via andere toegangswegen kunnen doen. BALLEN In deze periode speel je met eigen ballen.

AFHANGEN VAN DE BANEN Ongeachte de drukte op de baan, het vriendelijke doch dringende verzoek om altijd de banen af te hangen. Dus ook als het rustig is. Het is voor ons belangrijk te weten hoeveel, en wanneer, er getennist wordt zodat we met deze gegevens achteraf een evaluatie, indien noodzakelijk, kunnen maken. Overigens geldt dit ten alle tijden. OPENING KANTINE De kantine is tijdens deze periode gesloten buiten eventuele evenementen die plaatsvinden. Als de kantine gesloten is, is er een koffie/theeautomaat in de ruimte van het afhangsysteem geplaatst. Tevens fungeert de commissiekamer in deze periode als kantine. TENSLOTTE Mocht je opmerkingen of tips hebben, laat het ons weten via onderstaande e-mailadres.

Namens het bestuur, Esther Veldboer - secretaris secretaris@stcschagen.nl

ALGEMENE LEDENVERGADERING

LET OP: VERSCHOVEN NAAR 7 FEBRUARI 2014 20.30 UUR IN DE KANTINE VAN STC !

KOMTIE 5 / 2013

7


VAN DE

SECRETARIS

LIDMAATSCHAP EN ZO... OPZEGGEN LIDMAATSCHAP Het opzeggen van het lidmaatschap kan schriftelijk tot 1 januari 2014 Na deze datum moeten wij € 12,50 in rekening brengen. Kosten die wij dan ook van de KNLTB in rekening gebracht krijgen. Werk er dus aan mee om alles soepel en zonder kosten te laten verlopen.

Stuur (indien u wilt stoppen) vóór 1 januari a.s. uw opzegging naar de ledenadministratie (incl. enquête): Marja Kramer Laan 16 1741 EB Schagen ledenadministratie@stcschagen.nl Daar het bestuur graag willen weten wat de reden is van opzegging, treft u bijgaand het opzegformulier (enquête). Deze ontvangt u ook als u uw opzegging per email opzegt. Het prettigste voor ons is als u het formulier schriftelijk invult en afgeeft bij Marja Kramer (Laan 16) of scant en emailt naar ledenadministratie@stcschagen.nl. Middels dit formulier kunnen we gericht aan het bestuur, en ook voor de leden, de redenen voor opzegging melden en evalueren. Tevens kunnen we onze gegevens bezien met de landelijke gegevens van de KNLTB zodat we er als vereniging op in kunnen springen voor de toekomst. NIEUWE PASFOTO BESTAANDE PASJE We komen de leukste, oude, pasfoto’s op pasjes tegen. Officieel mag een foto niet ouder dan 5 jaar zijn. Mocht je er zodoende behoefte aan hebben om een nieuwe

pasfoto op je pasje te hebben, lever dan z.s.m. maar uiterlijk 1 januari een nieuwe pasfoto met vermelding van je knltb nummer en naam in bij Marja Kramer. MUTATIES IN UW NAW-GEGEVENS Wijzigingen (denk bijvoorbeeld aan uw actuele emailadres!) kunt u tevens doorgegeven aan de ledenadministratie: ledenadministratie @stcschagen.nl AANMELDING NIEUWE LEDEN Ook kunt u per direct lid worden, u betaalt dan de lidmaatschap die tot 1 april 2014 geldig is. Ons officiële tennisseizoen loopt van 1 april 2014 tot 30 maart 2015 (dit ook in verband met regels van de KNLTB). We hebben geen wachtlijst maar geef het wel zo spoedig mogelijk door zodat u ook tennisles kunt krijgen, competitie kunt spelen en gebruik kunt maken van de diversen interne toernooien die de jeugd- en wedstrijdcommissie voor al onze leden organiseert. Geef dan duidelijk aan per wanneer u lid wenst te worden. ledenadministratie@stcschagen.nl LEDENPASJES EN OPEN DAG 2014 Zoals velen van u al weten, is het bijvoorkeur de bedoeling dat de ledenpasjes van 2013 worden bewaard tot het nieuwe seizoen 2014. De oude pasjes worden namelijk bij uitreiking van de nieuwe ledenpasjes 2014 ingenomen. Zondag 23 maart is de Open Dag.

Esther Veldboer Secretaris

"AANMELDEN NIEUWE LEDEN

8

I.V.M. ONZE WINTERBANEN DIRECT MOGELIJK!" KOMTIE 5 / 2013


ENQUÊTE

AFGEMELDE LEDEN

Het doel van de enquête is het verzamelen van informatie over het ‘waarom’ van uw vertrek.

* VOOR- & ACHTERNAAM : ...................................................................................................................... * BENT U HELEMAAL GESTOPT MET TENNIS? (vul s.v.p. de kolom NEE of JA in)

NEE

JA

* WAAR TENNIST U MOMENTEEL?

* BENT U OVERGESTAPT NAAR EEN ANDERE SPORT?

O Bij een andere vereniging, nl.:

O Nee O Ja, nl. ...........................................................................................................

............................................................................................................................

O Ik huur een baan op vast tijdstippen bij .. .......................................................................................................................... O Ik huur af en toe een baan bij ............................................................................................................................ O Anders, nl.:

............................................................................................................................

* WAT WAS VOOR U REDEN OP TE STOPPEN BIJ SCHAGER TENNIS CLUB (STC)?

O Speelmogelijkheden O Trainingsmogelijkheden O Gezelligheid O Te weinig tijd om te spelen O Kosten te hoog O Verhuizing O Studie O ............................................................................................................................ O ............................................................................................................................

* WAT WAS VOOR U REDEN OP TE STOPPEN MET TENNIS?

O Blessure O Liever een andere sport O Gezelligheid O Te weinig tijd om te spelen O Kosten te hoog O Verhuizing O Studie O Meer tijd aan gezin besteden O ............................................................................................................................ O ............................................................................................................................ * BENT U VAN PLAN OM IN DE TOEKOMST HET TENNIS WEER OP TE PAKKEN?

O Nee O Ja

O ............................................................................................................................

* ZO JA, DAN OOK WEER BIJ DE SCHAGER TENNIS CLUB (STC)?

* WAT ZOU STC VOLGENS U KUNNEN VERBETEREN?

O Ja O Nee, omdat ...........................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

KOMTIE 5 / 2013

9


INSCHRIJFFORMULIER

SCHAGER TENNIS CLUB

NIEUWE LEDEN • Dit formulier zo spoedig mogelijk retourneren bij de Ledenadministratie: Marja Kramer Laan 16 1741 EB Schagen • Voeg een originele pasfoto bij dit inschrijfformulier. • Zonder pasfoto kunnen geen ledenpassen worden gemaakt. • Zonder inschrijfformulier kan er niet worden aangemeld bij de KNLTB. Voorletters : ...................................................................................................................

Voornaam : ....................................................................................................................

Achternaam : ................................................................................................................

Tussenvoegsel : ........................................................................................................

Straat :....................................................................................................................................

Huisnummer : .................................. Toevoeging : ................................

Postcode: ...........................................................................................................................

Plaats :...................................................................................................................................

Telefoon : ..........................................................................................................................

Mobiel :................................................................................................................................

Email : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Geslacht : ...........................................................................................................................

Geboortedatum : ...................................................................................................

Speelsterkte* :.............................................................................................................

KNLTB nr* : .....................................................................................................................

* Voor zover van toepassing

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Schager TC om de verschuldigde bedragen voortvloeiend uit het lidmaatschap en lessen af te schrijven van

Bank/giro nr. : Als er hierboven een rekening van de Postbank is opgegeven vul dan de tenaamstelling van de rekening in :

Naam : ...................................................................................................................................

Plaats : .................................................................................................................................

Ondertekening

10

Datum : ....................................................................................................

Handtekening :

.............................................................................................................................

(Voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders of verzorgers te ondertekenen)

KOMTIE 5 / 2013


VERSCHUIVING

ALGEMENE LEDENVERGADERING

NAAR 7 FEBRUARI 2014 Wij hebben de Algemene Ledenvergadering (ALV) verplaatst van vrijdag 13 december 2013 naar vrijdag 7 februari 2014 om 20.30 uur in de kantine van STC. Als bestuur hebben we hiervoor gekozen omdat we merkten dat veel van onze leden in december een drukke agenda hebben waardoor de opkomst vaak laag was. Door de vergadering te verplaatsen, hopen we dat meer leden de vergadering kunnen bijwonen. Voor ons is dit een experiment. We hebben van meerdere clubs vernomen dat zij, met succes, de ALV in februari /maart houden. We zullen na afloop evalueren en een besluit nemen voor de volgende ALV.

De financiële cijfers en verslagen van diversen commissies zullen zodoende in de Komtie van januari 2014 te lezen zijn. Normaliter worden nieuwe bestuursleden tijdens de ALV voorgesteld aan de leden, die hun goedkeuring moeten geven. In de Komtie van januari zullen we de aftredende bestuursleden en eventuele opvolgers opnoemen. Mocht je hierop bezwaar hebben, dan kun je schriftelijk reageren. Tijdens de ALV van februari 2014 zullen de nieuwe bestuurders officieel benoemd worden. Zij starten wel per januari 2014 met hun functie als interim. Zet vrijdag 7 februari 2014 alvast in je agenda! Het Bestuur.

SPONSORS ZIJN ONMISBAAR! SPONSORCOMMISSIE ONDERBEZET

De Sponsorcommissie is flink onderbezet en is daarom op zoek naar leden die willen helpen met het binnenhalen van sponsors.

STC

RECLAME M OGELIJKHE DEN

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact met mij op. Dan gaan we met elkaar op pad om met bedrijven te praten over sponsoring. Elke sponsor is er één en we hebben ze echt hard nodig! Gerard Baars Sponsorcommissie Email: gerardbrs@hotmail.com KOMTIE 5 / 2013

11


Presenteer uw bedrijf of vereniging op uw eigen SenseView display. Een flatscreen op kantoor, achter de toonbank, in de wachtruimte, boven de bar in de kantine van de sportvereniging. Je ziet het wel vaker. Toch staat het scherm vaak uit of wordt er informatie afgespeeld die niet relevant is. Ziber springt hierop in met het product, SenseView. SenseView is altijd actueel, betaalbaar en gemakkelijk te beheren. De Ziber SenseView is een ideaal verlengstuk van een Ziber website. U plaatst met 1 klik de informatie van de website ook naar het scherm. Heel gemakkelijk dus.

Bepaal zelf eenvoudig wat er op het display getoond word met de Ziber MediaPublisher

Kijk voor meer informatie op www.senseview.nl of bel 0224 290 989.

Specialist in: Verouderde vloeren, Parket op vloerverwarming Planken- en Laminaatvloeren, Schuur- en Renovatiewerk TraprenovAatie, Speciale modellen

12

Witte Paal 227 - Schagen - Tel. 0224-212827 - www.klitsieparket.nl KOMTIE 5 / 2013


AUTOZENTER Autoverzekering - 24 uur service - Airco controle - APK keuring - Drive-in service

• Renault dealer voor Schagen e.o. • Lease tegen zeer scherpe tarieven in eigen beheer! • Aandeelhouder van ABS de Lange Autoschade • 14% bijtelling, wegenbelasting vrij en BPM-vrij! De Fok 8, 1742 PD Schagen telefoon 0224 - 21 64 64 info@autozenter.nl www.autozenter.nl

KOMTIE 5 / 2013

13


2013 - 2014

ACTIVITEITENKALENDER DECEMBER

ma wo za zo ma wo za za

09-12-13 11-12-13 14-12-13 15-12-13 16-12-13 18-12-13 21-12-13 28-12-13

Instuif senioren Interne wintermix competitie Regio winter buitencompetitie dag 4 Regio winter buitencompetitie dag 4 Instuif senioren Interne wintermix competitie Start Gorter&Partners Winterbreak JRT Jeugd toernooi Finales Gorter&Partners Winterbreak JRT Jeugd tennistoernooi JANUARI 2014

za ma wo zo ma za zo ma wo za zo ma

04-01-14 06-01-14 08-01-14 12-01-14 13-01-14 18-01-14 19-01-14 20-01-14 22-01-14 25-01-14 26-01-14 27-01-14

Start STC Gorter & Partners Winterbreak toernooi Instuif senioren Interne wintermix competitie Finales STC Gorter & Partners Winterbreak toernooi Instuif senioren Regio winter buitencompetitie dag 5 Regio winter buitencompetitie dag 5 Instuif senioren Interne wintermix competitie Regio winter buitencompetitie inhaaldag Regio winter buitencompetitie inhaaldag Instuif senioren FEBRUARI 2014

za zo ma vr za za zo ma wo ma ma wo

01-02-14 02-02-14 03-02-14 07-02-14 08-02-14 08-02-14 09-02-14 10-02-14 12-02-14 17-02-14 24-02-14 26-02-14

Regio winter buitencompetitie dag 6 Regio winter buitencompetitie dag 6 Instuif senioren ALGEMENE LEDENVERGADERING Veko STC Wintertennistoernooi in Sportcentrum Joop Nijziel (optioneel) Regio winter buitencompetitie inhaaldag Regio winter buitencompetitie inhaaldag Instuif senioren Interne wintermix competitie Instuif senioren Instuif senioren Interne wintermix competitie

14

KOMTIE 5 / 2013


MAART 2014

zo ma za zo ma wo za zo ma za zo zo ma wo

02-03-14 03-03-14 08-03-14 09-03-14 10-03-14 12-03-14 15-03-14 16-03-14 17-03-14 22-03-14 23-03-14 23-03-14 24-03-14 26-03-14

Tenniskids World Tour Instuif senioren Regio winter buitencompetitie dag 7 Regio winter buitencompetitie dag 7 Instuif senioren Interne wintermix competitie Regio winter buitencompetitie inhaaldag Regio winter buitencompetitie inhaaldag Instuif senioren Regio winter buitencompetitie inhaaldag Regio winter buitencompetitie inhaaldag OPEN DAG Instuif senioren Interne wintermix competitie

IN MEMORIAM

RENS CORNELIS SLIK

BERGEN, 17 AUGUSTUS 1938 - SCHAGEN, 25 SEPTEMBER 2013

ECHTGENOOT VAN BARTHA SLIK-HARTMAN

Na een slopende ziekte hebben wij helaas moeten vernemen dat Rens september jl overleden is. Behalve een gezellig lid van onze vereniging, die vaak kwam kijken naar mooie wedstrijden, heeft Rens zich ook altijd enorm ingezet bij met name de onderhoudscommissie van onze vereniging. Rens was nergens te beroerd voor en je kon hem er ook graag bij hebben. Twee jaar geleden had Rens zijn lidmaatschap opgezegd. Iets wat bij de meeste leden jammer is. Maar bij iemand als Rens wil je toch graag meer informatie hierover. Bij de ledenadministratie was als reden opgegeven; ziekte. Gelukkig kwam ik hem een paar maanden later tegen om navraag te doen. Hij zat midden in de hormoonbehandelingen maar “ging nog niet dood�, zei hij. Ik ben hem daarna nog regelmatig tegengekomen in de stad en zo op het eerste gezicht was er inderdaad ook weinig mis met hem. Nog altijd parmantig en stralend. Helaas heb ik hem inderdaad het afgelopen half jaar niet meer gezien

en moest inderdaad vernemen dat ook hij die verschrikkelijke ziekte niet heeft overleefd. We wensen zijn vrouw Bartha en familie heel veel sterkte met het verwerken van dit enorme verlies. Namens het bestuur, Esther Veldboer Secretaris

KOMTIE 5 / 2013

15


Een bank die kennis heeft van sport.

En hoofdsponsor is van de jeugd van STC.

Rabobank Schagen-Wieringerland stimuleert de jeugd van STC Sport is niet alleen leuk om naar te kijken. Het is ook nog eens leuk en gezond om te doen. De jeugdtennis van STC zocht een sponsor met kennis van sport. Gelukkig is

16

dĂ­e sponsor verrassend dichtbij.

Ontdek de mogelijkheden voor sponsoring: www.rabobank.nl/sw Samen sterker. Dat is het idee van coĂśperatief bankieren.

KOMTIE 5 / 2013


KOMTIE 5 / 2013

17


18

KOMTIE 5 / 2013


VRIJWEL ELKE

MAANDAGAVOND

INSTUIF SENIOREN Vrijwel iedere maandagavond vanaf 19.00 uur is er de tennisinstuif voor seniorleden. Een gezellige en sportieve avond, waar elk half uur de rackets opnieuw worden ingedeeld en er dubbels worden gespeeld. Afgelopen seizoen was er altijd min of meer een vaste kern met daaromheen veel leden die menig sportief en gezellig uur hebben beleefd. PLEZIER VOOROP Vooral tegen de nieuwe leden zou ik willen zeggen: kom gezellig meedoen, ook als u pas bent begonnen met de tennissport. Het niveau is niet belangrijk, het plezier wel, en dat is ook de charme van deze avond. Per 6 aanwezige leden mogen we 1 baan voor de instuif gebruiken en als het gebeurt dat u af en toe even een half

Lekker & gezellig eten in Schagen.

uurtje moet wachten, dan is natuurlijk een kopje koffie en een praatje ook heel plezierig. START VANAF UUR OF 19.00 U hoeft niet per se om 19.00 uur aanwezig te zijn, kom wanneer u wilt, we gaan door zolang er liefhebbers zijn. Let wel op de activiteitenkalender in de Komtie of op onze website want er zijn uitvaldagen i.v.m. toernooien e.d. VRAGEN? De organisatie van de instuif is in handen van Marieke Blom en Jack Bakker.

Namens de WTC, Marieke en Jack

De Posthoorn Markt 20 1741 BS Schagen

KOMTIE 5 / 2013

19


EEN GOEDE SERVICE EEN HELE ZORG MINDER

• Hypotheken

• Pensioenen

• Schadeverzekeringen

• Kredieten

• Levensverzekeringen

• Beleggingen

20

Zuiderweg 14i | 1741 NA Schagen | T 0224 210910 Postbus 49 | 1740 AA Schagen info@onnovanoverbeeke.nl www.onnovanoverbeeke.nl

KOMTIE 5 / 2013


2013

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN

SENIOREN MIX Ook dit jaar zijn de clubkampioenschappen senioren mix weer gespeeld in september. Tijdens deze editie helaas wat minder deeelnemers dan voorgaande jaren, maar niet minder spanning in diverse categories. Volgend jaar gaan we kijken of we de senioren gelijktijdig met de jeugd kamioenschappen kunnen spelen waardoor het wat drukker/sfeervoller is tijdens de partijen. Het weer zat redelijk mee, op een enkele avond na waardoor we toch nog iets moesten schuiven maar in samenspraak met de deelnemers is dat prima gelukt. Alle deelnemers bedank voor de deelname, en hopelijk volgend jaar iets meer deelnemers. Hieronder de winnaars van 2013 Tot een volgend evenement van de WTC

GD7 H50+ D45+ 1 Elly Bakker-Plukker + Chris Zuurbier 2 Nelly Sier-Poland + T Sier GD7 1 Marjon Twijnstra + Edwin Smit 2 Carla de Smit-De Wolf + Christiaan Bosch GD6 1 Lottie de Vos-Kwaaitaal + Bart Kwaaitaal 2 Astrid Carels + Eric Snaas GD5 1 Manon Pinkse + Roy van Twuijver 2 Esther Veldboer + Onno van Overbeeke

KOMTIE 5 / 2013

21


JAARREKENINGEN | ADMINISTRATIES | AUTOMATISERING | FISCALE ADVIEZEN | ALLE BELASTINGAANGIFTES

NOORD 164, POSTBUS 136 1740 AC SCHAGEN TEL. (0224) 297 444 FAX (0224) 298 028 WWW.GORTERENPARTNERS.NL

22

KOMTIE 5 / 2013

© 02-2007 SdH

MEER DAN DUBBELPARTNERS


VAN DE

KANTINECOMMISSIE

WINTER SEIZOEN Inmiddels is de tijdelijke kantine weer ingericht. Er kan nu weer koffie de uit de automaat worden gehaald (kan overigens het hele jaar) De frisdrankautomaat is verwijderd. We hebben het een jaar geprobeerd maar er werd niet of nauwelijks gebruik van gemaakt, dus‌ De grote kantine is vanaf 1 november 2013 tot 1 maart 2014 gesloten, uitgezonderd de interne-mix en competitie. Ik wens iedereen nog een mooi winter-tennisseizoen en, het lijkt nog ver weg, heel gezellige feestdagen en een goed, gezond en sportief 2014! Nel Mud-Groot vz kantinecommissie

KOMTIE 5 / 2013

23


AFSCHEID

DIVERSE COMMISSIELEDEN

MANON VAN AMSTEL - 25 JAA MANON VAN AMSTEL Manon was afgelopen oktober al 25 jaar trainster bij STC. Wij hebben haar gehuldigd tijdens het commissiefeest in oktober waarbij ook oud-commissieleden waren uitgenodigd die met Manon in een commissie hadden gezeten. Velen hadden de moeite genomen om een roos met een persoonlijke boodschap voor haar af te geven.

Op deze avond worden tevens de vertrekkende commissieleden bedankt voor hun inzet. JOHN DUIVEN Ook John Duiven werd zodoende bedankt als voorzitter van de sponsorcommissie. Gerard Baars heeft deze taak van hem overgenomen waarbij we nog dringend op zoek zijn naar commerciĂŤle leden die deze commissie willen versterken.

24

KOMTIE 5 / 2013


AR TENNISLERARES ANS GIELENS EN RIA HEDDES De dames Ans Gielens en Ria Heddes namen ook afscheid als verfraaiingscommissie. ROB WEVER Ook is Rob Wever gestopt als competitieleider voor de jeugd. Ook voor hem zijn we op zoek naar een vervanger. MARCEL ZOMERDIJK Marcel Zomerdijk die twee jaar geleden het stokje overgaf aan Nel Mud als voorzitter van de kantine verzorgde nog wel altijd de kantine-indeling. Een behoorlijke klus waar we hem zeer erkentelijk voor zijn. Sander van Bilsen heeft zichzelf aangemeld om deze taak in ieder geval voor volgend jaar te vervullen. We wensen Sander hierbij veel succes. Marcel zal hem nog assisteren bij de overheveling.

MARION KROON De toernooileidster van ons Open Jeugd Toernooi ‘Rabobank Summerbreak’, Anja Veldboer, heeft tevens het stokje overgegeven aan Marion Kroon.

Bijgaand enkele leuke foto’s die gemaakt zijn op deze avond. Esther Veldboer Secretaris

KOMTIE 5 / 2013

25


Uw l ic haam ve r d ie nt de b e ste b e hande li ng

verf

26 ratie raamdeco

behang

gLaS

bUitenLeven

KOMTIE 5 / 2013

All round fysiotherapiepraktijk met een prettige sfeer en ruime openingstijden, ook ‘s avonds. Speciale interesse voor sportfysiotherapie, revalidatie, rug- en bekkenklachten, reumatische aandoeningen en artrose.

vLoeren

Bel voor informatie of maak een afspraak via 0224 - 214 852 of bezoek www.fysiotherapierobmars.nl Hoep 87a • 1741 MB Schagen


CLUBBLAD STC

KOMTIE NR 1 / 2014

De volgende Komtie verschijnt in november. U kunt kopij insturen tot uiterlijk VR 17 JANUARI naar redactiekomtie@stcschagen.nl

KOMTIE 5 / 2013

27

Komtie 5 2013 - STC Schagen  

Clubblad van de Schager Tennis Club

Komtie 5 2013 - STC Schagen  

Clubblad van de Schager Tennis Club

Advertisement