Page 1

CLUBBLAD STC

KOMTIE NR 2 / 2012

BEWAARKOMTIE

2012


2

KOMTIE 2 / 2012


KOMTIE NR 2 / 2012

INHOUD

COLOFON 4 VAN DE VOORZITTER.

6

DE NIEUWE BANEN

7

FEESTELIJKE OPENING

22

VAN DE SECRETARIS

23

VOMAR KIK AKTIE

25

VAN DE WTC

26

ACTIVITEITEN KALENDER

27

VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE

32

DUIDELIJK VERHAAL

BAANREGLEMENT 34 BALLENCOMMISSIE 35 BAANAFSCHRIJFREGLEMENT 37 SENIOREN INSTUIF

39

ORGANISATIESCHEMA STC

40

OVERZICHT COMMISSIELEDEN

42

VAN DE KANTINECOMMISSIE

45

TEAMINDELING SENIOREN

48

INSCHRIJVEN CLUBKAMPIOENSCHAPPEN

52

RABO SUMMER BREAK TOERNOOI

55

VAN DE JEUGDCOMMISSIE

56

TEAMINDELING JUNIOREN

59

AANLEVERING KOPIJ Kopij voor de volgende Komtie s.v.p. doormailen naar redactie@stcschagen.nl

DS Podium Square Schokbestendig Saffier glas Waterdicht tot 100 m Zwitsers Kwarts Uurwerk Advies verkoopprijs €475,-

Uiterlijke aanleverdatum voor de volgende Komtie:

VRIJDAG 15 JUNI 2012 KOMTIE 2 / 2012

3

www.certina.com

Tel. 040 219 99 21


COLOFON KOMTIE nr. 312 - Clubblad van de Schager Tennis Club (opgericht 23 april 1931) TENNISPARK Wilgenlaan 1c

1741 ZP Schagen T 0224-296187 POSTADRES Postbus 241 1740 AE Schagen

BANK Rabobank 1090.28.120 Postbank 3547.674 WEBSITE www.stcschagen.nl EMAIL secretaris@stcschagen.nl

BESTUUR (per 1 jan 2012) VOORZITTER Hans Bouterse

E voorzitter@stcschagen.nl T 0224-212635

VICE-VOORZITTER Nanno Mein

SECRETARIS

Esther Veldboer

E voorzittertc@stcschagen.nl T 0224-291962

E secretaris@stcschagen.nl T 0224-217158

PENNINGMEESTER

Jaap Goudsmit E penningmeester@stcschagen.nl T 0224-298476 (per 1 juli 2012 Sander Kliphuis)

VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE Maureen Tuin

E voorzitterjc@stcschagen.nl T 06-14519299

VOORZITTER TECHNISCHE COMMISSIE Nanno Mein

E voorzittertc@stcschagen.nl T 0224-291962

VOORZITTER WEDSTRIJD- EN TOERNOOI COMMISSIE Marko Gielens

E voorzitterwtc@stcschagen.nl T 06-45297005

LEDENADMINISTRATIE Laan 16

Marja Kramer 1741 EB Schagen E ledenadministratie@stcschagen.nl T 0224-216168

BAANCOMMISSARISSEN Jan Huiberts Cees den Adel

TRAINERS

Kor Leegstra Manon van Amstel Aron Schipper John Duiven

REDACTIE KOMTIE Jelle de Visser

WEBMASTER

VOORZITTER KANTINE COMMISSIE

Huib Voorbraak

4 NOTULIST Hans Udink

E nel.mud@hotmail.com

T 0224-296633

KOMTIE 2 / 2012

E T E T T

kleegstra@quicknet.nl 0224-297108 / 06-22236962 manon@csts.nl 0226-390600 / 06-21208021 0224-298748

SPONSORCOMMISSIE

Cor-Jan Molenaar

Nel Mud-Groot

E jp.huiberts@quicknet.nl T 0224-213411 E cees.anny@quicknet.nl T 0224-213251

E sponsorcommissie@stcschagen.nl T 0224-213547

E redactiekomtie@stcschagen.nl T 0224-218300 / 06-20942489

E webmaster@stcschagen.nl T 0224-298004

DIGITALE COMMISSIE

E h.voorbraak@xs4all.nl T 0224-215511


SPORTCAFE - SCHAGEN

CONTRIBUTIE per 1 APRIL 2012 Lidmaatschap is vanaf 2012 voor een geheel jaar (365 dagen). Er zijn dus geen winterabonnementen meer. SENIOREN Inschrijfgeld

€ 132 met incasso (365 dagen tennis) € 134 zonder incasso (365 dagen tennis) € 13 inclusief administratiekosten

€ 63 met incasso (365 dagen tennis) € 65 zonder incasso (365 dagen tennis) € 6 inclusief administratiekosten C - EFA

Inschrijfgeld

HCS

JUNIOREN

TROP

S

Voor senioren geldt de verplichting tot het draaien van kantinediensten.

or tieve adres vo t is hét spor 20 tot ar n va va s er d ie al pt eW ijen en rece rt Sportcafé d pa kend n, te te ts es orgde fe ent zich ui volledig verz s olle locatie le tie rv ta ee sf en e es ez pr .D n, 100 personen n, reünies, vergaderinge dage voor verjaar sten. ld bedrijfsfee ee rb oo of bijv heden bij: 74 vele mogelijk : 06 - 19 77 85 de ar na r ee s de Zeeuw an H Inform of 43 - 27 09 23 Ed Neeft: 06 art e Walderva Sportcafé d Schagen JM 42 38, 17 Merelstraat 0 uur) .0 19 019 (na Tel: 0224-212

NEGA

Lidmaatschap is per kalenderjaar en wordt automatisch voor een jaar verlengd, tenzij men zich vóór 1 november heeft afgemeld als lid voor het komende jaar.

KOMTIE 2 / 2012

5


VAN DE

VOORZITTER

NIEUW SEIZOEN ! Op het moment dat ik dit stukje schrijf, wordt er hard gewerkt aan de nieuwe banen. Door de strenge winterperiode zijn de werkzaamheden iets opgeschoven. We gaan er echter nog steeds van uit dat de banen klaar zijn voor 25 maart 2012! Op deze dag gaan we de banen officieel openen en zijn er allerlei activiteiten gepland. In deze Komtie lezen jullie hier meer over. VOORBEREIDINGEN Het is een drukke tijd voor het bestuur en de commissies. Naast de feestelijke opening van de baan wordt er ook hard gewerkt aan het benaderen van nieuwe leden en met name de jeugdleden. Via scholen wordt er contact gelegd om de jeugd te stimuleren om te gaan tennissen. Daarnaast zijn vrijwilligers aan het werk om het tennispark klaar te maken voor de opening van het seizoen. BUREN Na de openingsdatum hebben wij een avond georganiseerd om de buren van de Lindelaan op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen op ons park. Dit onder de noemer: Beter een goede buur dan een verre vriend. Het langer open blijven van de banen zou mogelijk wat meer overlast kunnen geven zoals vaker branden van de verlichting in de wintermaanden. Een oproep namens het bestuur om hier rekening mee te houden.

BESTUURSLEDEN Na een recent vruchtbaar overleg is er een nieuwe samenstelling van de Kantine Commissie. De taken worden wat verdeelt en Nel-Mud-Groot is de nieuwe voorzitter van de KC. Onze actieve secretaresse Esther Veldboer is tijdelijk uit de roulatie door trieste familie omstandigheden. Haar taken worden tijdelijk overgenomen door de overige bestuursleden. Wij wensen Esther langs deze weg veel sterkte.

Kortom, er gebeurt heel veel binnen onze vereniging,wat mogelijk gemaakt wordt door enthousiaste mensen. Wij zijn ze daarvoor dankbaar. Na de opening gaat het seizoen van start, ik wens een ieder veel speelplezier onder andere ook op onze nieuwe banen. Met vriendelijk groet, Hans Bouterse Voorzitter

BARDIENSROOSTERS ZIJN WEER INGEDEELD

6

De bardienstroosters zijn weer gereed. U kunt uw diensten bekijken door naar onze website te gaan, in te loggen en daarna op het tennisballetje: bardienst te klikken. Dan komt uw naam en uw datums in beeld. Staat er een naam van uw partner of een andere naam in KOMTIE 2 / 2012

beeld, dan klikt u op die naam, zodat u naar uw eigen naam kunt skrollen. Komt u er niet uit, of bent u uw inlogcode vergeten, mail dan even naar marcelzomerdijk@quicknet.nl zodat ik u de gegevens kan doormailen.


4 NIEUWE BANEN ZE ZIJN KLAAR ! Er is de afgelopen weken hard gewerkt om de 4 nieuwe smash-court banen op tijd gereed te krijgen voor aanvang van ons nieuwe seizoen. Als de meesten van ons straks weer op het park lopen zal is hier weinig meer van te zien. Een kleine impressie in foto’s.

KOMTIE 2 / 2012

7


8

KOMTIE 2 / 2012


WEEK 7 2012 KOMTIE 2 / 2012

9


10

WEEK 8 2012 KOMTIE 2 / 2012


KOMTIE 2 / 2012

11


12

KOMTIE 2 / 2012


KOMTIE 2 / 2012

13


14

KOMTIE 2 / 2012


WEEK 9 2012 KOMTIE 2 / 2012

15


16

WEEK 10 2012 KOMTIE 2 / 2012


KOMTIE 2 / 2012

17


18

KOMTIE 2 / 2012


WEEK 11 2012

19

KOMTIE 2 / 2012


20

WEEK 12 2012 KOMTIE 2 / 2012


21

EN AAN HET EIND VAN WEEK 12 ... KOMTIE 2 / 2012


ZONDAG

25 MAART

FEESTELIJKE AFTRAP ! FEESTELIJKE AFTRAP NIEUWE BUITENSEIZOEN Aanstaande zondag 25 maart is het zover: de nieuwe banen gaan officieel open! Dan kan elk lid bij STC het hele jaar door buiten tennissen. Iedereen is welkom om zondag tussen 13:00 en 17:00 uur een kijkje te komen nemen tijdens de open dag. Je kunt bovendien meteen pasjes en competitieformulieren afhalen. ALVAST EEN WEDSTRIJDJE SPELEN? Kom dan in je tenniskleding en neem je racket mee. De WTC organiseert namelijk de ‘’Openings Instuif” vanaf 13.30 uur. Geef je op via: wtc-stc@live.nl of met het inschrijfformulier (zie bijlage). Maar ter plekke langskomen en aanmelden kan ook.

HOE ZIET HET PROGRAMMA ER UIT? 13.00 uur Inloop 13.15 uur Officiële opening nieuwe banen door 2 heel speciale leden.. 13.30-16.00 uur Allerlei (tennis)activiteiten: * Clinics voor niet-leden * Openingsinstuif voor senioren * Inlooptoernooi voor jeugdleden * Pasjes en competitieformulieren afhalen * Rondleidingen voor nieuwe leden * Verloting en demonstraties Vanaf 16.00 uur Borrel, hapjes en muziek

Dus kom, want zonder jou is er geen bal aan! Bestuur en vrijwilligers STC

TENNISTOERNOOI OPENING

ZONDAG 25 MAART VAN 13.30 - 16.00 UUR!

Dit WTC toernooi is bestemd voor zowel beginners als (ver)gevorderden seniorleden van STC. Je speelt 3 wedstrijden van ieder ¾ uur, dit kan een dubbel of mixpartij zijn (afhankelijk van het aantal en geslacht van de deelnemers). Bij de indeling wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met je speelsterkte. We beginnen ’s middags om 13.30 uur. We verwachten je natuurlijk eerst bij de opening van de nieuwe tennisbanen.

22

OPGEVEN Per email via: wtc-stc@live.nl. In 2012 hanteren we eenmalig geen inschrijfgeld. Graag ook onderstaande gegevens doorgeven (in de e-mail vermelden).

Met vriendelijke groet, Namens WTC / Ans en Regina

Naam : ......................................... ...................................................................................

M/ V

Telefoon : ....................................................................................................................

Speelsterke dubbel :.......................................

P.S. Je krijgt geen persoonlijke uitnodiging meer voor dit toernooi. We verwachten je zondag 25 maart a.s. uiterlijk om 13.15 uur! KOMTIE 2 / 2012


VAN DE

SECRETARIS

OPHALEN PASJES OPHALEN TENNISPASJES 2012, KENNISMAKING NIEUWE LEDEN EN OPENINGSINSTUIF SENIOREN Ook dit jaar kiezen we er weer voor dat iedereen op zondag 25 maart a.s. zijn/haar pasje te laten ophalen. Dit geldt dus zowel voor de bestaande als de nieuwe leden. We hopen dat het ook mogelijk is om op deze datum de competitiebescheiden op te halen. Hierover zult u via de Technische Commissie worden geïnformeerd. BESTAANDE LEDEN Indien u nog in bezit bent van uw oude pasje, levert u deze dan bij voorkeur in op 25 maart. Zoals bekend, zijn aan het verkrijgen van het pasje een drietal voorwaarden verbonden: 1. Indien u GEEN automatische incasso heeft afgegeven, dient de penningmeester UITERLIJK 12 MAART A.S. uw contributie voor het jaar 2012 te hebben ontvangen. De acceptgiro hiervoor vindt u binnenkort bij u in de bus. Voor degene die WEL een automatische incasso heeft afgegeven, zal de contributie in 2 delen geïnd worden,

te weten 50% begin maart en de resterende 50% in mei. 2. Op het moment van uitreiken van het pasje moet aan alle financiële verplichtingen ten opzichte van de club zijn voldaan. Houdt u deze voorwaarden alstublieft goed in de gaten! NIEUWE LEDEN Tevens kunnen de nieuwe leden op zondag 25 maart a.s. langskomen op het park om hun pasje op te halen. Tevens kunt u uitleg krijgen over de kantine (seniorenleden), afhangbord, toernooien, lessen enz. Mocht je al in het bezit zijn van een racket, neem deze en je tennisschoenen mee zodat je vanaf 13.00 uur de tennissfeer kunt proeven! Esther Veldboer Secretaris

OOK VOOR NIET LEDEN ! OPEN TENNISDAG 25 MAART

Nieuwe en niet-leden zijn van harte welkom om kennis te maken met de tennissport en onze vereniging. Bestaande leden kunnen op een gezellige manier het nieuwe seizoen inluiden. Een belangrijk onderdeel van deze dag is het Openingstoernooi. Dit toernooi biedt een combinatie van gezelligheid en sportiviteit. Iedereen kan zich aanmelden (ook niet-leden). Ook de Instuif enthousiastelingen doen mee. Als organisatie hopen wij op veel deelnemers. Meedoen? Meldt u aan en/of zorg ervoor dat u om 13.00 uur op het park aanwezig bent.

23

Bestaande leden, neem een familielid, vriend, vriendin, buurvrouw, buurman of kennis mee en laat deze persoon zien/ervaren hoe leuk tennis is. Een feestelijke opening/in gebruik name van de vier nieuwe banen, clinics, demo’s, muziek, activiteiten voor de kleintjes, borreltjes, hapjes, het zal allemaal op de 25e maart gebeuren. Van 13.00 tot 17.00 uur is iedereen van harte welkom. KOMT ALLEN!

KOMTIE 2 / 2012


Presenteer uw bedrijf of vereniging op uw eigen SenseView display. Een flatscreen op kantoor, achter de toonbank, in de wachtruimte, boven de bar in de kantine van de sportvereniging. Je ziet het wel vaker. Toch staat het scherm vaak uit of wordt er informatie afgespeeld die niet relevant is. Ziber springt hierop in met het product, SenseView. SenseView is altijd actueel, betaalbaar en gemakkelijk te beheren. De Ziber SenseView is een ideaal verlengstuk van een Ziber website. U plaatst met 1 klik de informatie van de website ook naar het scherm. Heel gemakkelijk dus.

Bepaal zelf eenvoudig wat er op het display getoond word met de Ziber MediaPublisher

Kijk voor meer informatie op www.senseview.nl of bel 0224 290 989.

Specialist in: Verouderde vloeren, Parket op vloerverwarming Planken- en Laminaatvloeren, Schuur- en Renovatiewerk TraprenovAatie, Speciale modellen

24

Witte Paal 227 - Schagen - Tel. 0224-212827 - www.klitsieparket.nl KOMTIE 2 / 2012


VAN HET

BESTUUR

DE STC ‘KAS’ SPEKKEN Het bestuur heeft een overeenkomst gesloten met Vomar Voordeelmarkt. Leden van onze club die bij Vomar hun boodschappen doen, krijgen gratis een Klant-isKoningkaart. Deze kaart biedt veel voordeel- o.a. sparen met hoge rente- maar met de kaart kan ook de kas van de club worden gespekt. Daar zeggen wij als bestuur natuurlijk geen nee tegen.

BELANGRIJK Wat nodig is, dat jouw Klant-is-Koningkaart nummer wordt geregistreerd. Ons verzoek is of je het nummer wilt doorgeven aan de penningmeester: penningmeester@ stcschagen.nl . Wij zorgen voor de verdere administratieve afhandeling met Vomar. Alleen het nummer wordt geregistreerd en niet jouw naam.

Het enige dat je als lid van onze club moet doen, is bij de Vomar zo’n Klant-is-Koningkaart aanvragen, tenzij je al in bezit bent van zo’n kaart. Bij het afrekenen van de boodschappen worden de totaalbedragen steeds op de kaart opgeteld. Na 3 maanden wordt over het totaal van de door jou bestede bedragen 0,5% door Vomar overgemaakt naar onze club. Jij als lid en wij hoeven er niets voor te doen. Met andere woorden: als je bij de Vomar jouw boodschappen koopt, zorg dan dat je de Klant-is-Koningkaart gebruikt.

Als vereniging blijven wij op zoek naar verdere bronnen van inkomsten. Wij willen de bijdrage van Vomar zoveel mogelijk gebruiken voor de jeugd. SAMENGEVAT Koop bij de Vomar de boodschappen, gebruik de kaart en geef het kaartnummer door aan de penningmeester.

KOST NIETS EXTRA’S! Als je de voorwaarden van de Klant-is-Koningkaart leest krijg je de indruk dat je punten moet kopen. Dat kan maar is niet de bedoeling van deze sponsoractie voor de club! Laat bij het afrekenen gewoon je kaart scannen en zeg dat je geen kooppunten wilt hebben. De half procent wordt door de Vomar dan over gemaakt naar de clubkas!

25

KOMTIE 2 / 2012


VAN DE

WTC

ACTIVITEITEN 2012 SAMENSTELLING De wedstrijd- en toernooicommissie is samengesteld uit tien leden. De namen van de commissieleden staan vermeld in deze bewaarkomtie. Naast de WTC bestaat er een afzonderlijke Komtie- en Winterbreak toernooi commissie. Beide commissies vallen onder de verantwoording van de WTC. Deze mensen organiseren voor u als leden de wedstrijden en toernooien binnen onze vereniging.

De WTC kent de volgende jaarlijkse evenementen: • Het Openingstoernooi op 25 maart. • De Clubkampioenschappen Enkel/Dubbel in de juni. • Het Komtietoernooi, het open toernooi van STC in de maand augustus. • De Clubkampioenschappen Mix in de september. • Het 45+ Toernooi eind september. • Het Veko Lightsystems Wintertennistoernooi begin februari in Sportcentrum Joop Nijziel. • Het STC Gorter & Partners Winterbreak Tennistoernooi, het open toernooi, eind december (jeugd) en begin januari (senioren) in Sportcentrum Joop Nijziel. • De Instuif op elke maandagavond vanaf 19.00 uur, behoudens vakantiedagen en toernooien. Uiteraard kunt U zich voor deze toernooien inschrijven via de inschrijfformulieren, welke u in de Komtie of op internet (www.stcschagen.nl of www.toernooi.nl) aantreft. Een

uitgebreid overzicht van alle activiteiten vindt u in de kalender van deze bewaarkomtie. OOK VOOR ‘MINDER STERKE’ SPELERS Zoals reeds vermeld kent de vereniging de laatste jaren een groeiende belangstelling voor de instuif op de maandagavond. U kunt als nieuw lid op een ongedwongen manier kennis maken met andere leden. Naast de instuif kunt u uiteraard ook aan de toernooien deelnemen. Schroom niet in te schrijven want alle wedstrijden worden op sterkte ingedeeld. U loopt dus niet het risico direct van de baan te worden “geveegd” door sterkere spelers. Het bonds- of clubpasje dat aan ieder lid wordt uitgereikt en waarop uw speelsterkte staat vermeld geldt ook voor de indeling van de toernooien bij onze vereniging. DOE MEE! Zoals u ziet organiseert de WTC nogal wat in een speelseizoen. Laat dat voor u een reden zijn om vooral deel te nemen aan allerlei activiteiten en niet teleurgesteld naar huis te gaan omdat de banen weer bezet waren door een of ander toernooi.

Er zijn altijd twee recreatiebanen voor vrij tennis te gebruiken, uitzonderlijke omstandigheden daargelaten. Namens de WTC wens ik u in 2012 veel tennisplezier. Marko Gielens, vz WTC

OPEN TOERNOOIEN 2012 IN DE REGIO

26

Informatie over speeldata van open (winter)toernooien in district Noord-Holland-Noord kunt u vinden op de volgende websites: WWW.KNLTB.NL en WWW.TOERNOOI.NL . Deze sites zijn ook via onze website WWW.STCSCHAGEN.NL te raadplegen. Namens de WTC, Marko Gielens KOMTIE 2 / 2012


2012 - 2013

ACTIVITEITENKALENDER MAART

zo ma

25-03-12 26-03-12

STC OPEN TENNISDAG met Clinics, demo's, muziek, activiteiten voor de kleintjes, en nog veel meer! Instuif senioren APRIL

ma do za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma

02-04-12 05-04-12 07-04-12 08-04-12 09-04-12 10-04-12 11-04-12 12-04-12 13-04-12 14-04-12 15-04-12 16-04-12 17-04-12 18-04-12 19-04-12 20-04-12 21-04-12 22-04-12 23-04-12 24-04-12 25-04-12 26-04-12 27-04-12 28-04-12 29-04-12 30-04-12

Instuif senioren 1e speeldag districtscompetitie 1e speeldag zaterdagcompetitie 1e paasdag 2e paasdag 1e speeldag zondagcompetitie 1e speeldag districtscompetitie 1e speeldag districtscompetitie 2e speeldag districtscompetitie 1e speeldag districtscompetitie 2e speeldag zaterdagcompetitie 2e speeldag zondagcompetitie Instuif senioren 2e speeldag districtscompetitie 2e speeldag districtscompetitie 3e speeldag districtscompetitie 2e speeldag districtscompetitie 3e speeldag zaterdagcompetitie 3e speeldag zondagcompetitie Instuif senioren 3e speeldag districtscompetitie 3e speeldag districtscompetitie 4e speeldag districtscompetitie 3e speeldag districtscompetitie vrijwillige inhaaldag (za) vrijwillige inhaaldag (zo) Koninginnedag vrijwillige inhaaldag (di, wo, do, vrij, za, zo) MEI

di wo do vr

01-05-12 02-05-12 03-05-12 04-05-12

vrijwillige inhaaldag (di) vrijwillige inhaaldag (wo) vrijwillige inhaaldag (do) vrijwillige inhaaldag (vrij)

27

KOMTIE 2 / 2012


za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za za zo ma di wo do

05-05-12 06-05-12 07-05-12 08-05-12 09-05-12 10-05-12 11-05-12 12-05-12 13-05-12 14-05-12 15-05-12 16-05-12 17-05-12 18-05-12 19-05-12 20-05-12 21-05-12 22-05-12 23-05-12 24-05-12 25-05-12 26-05-12 26-05-12 27-05-12 28-05-12 29-05-12 30-05-12 31-05-12

4e speeldag zaterdagcompetitie 4e speeldag zondagcompetitie Instuif senioren 4e speeldag districtscompetitie 4e speeldag districtscompetitie 5e speeldag districtscompetitie 4e speeldag districtscompetitie 5e speeldag zaterdagcompetitie 5e speeldag zondagcompetitie Instuif senioren 5e speeldag districtscompetitie 5e speeldag districtscompetitie Hemelvaartsdag verplichte inhaaldag (di, wo, do, vrij, za, zo) 5e speeldag districtscompetitie 6e speeldag zaterdagcompetitie 6e speeldag zondagcompetitie Instuif senioren 6e speeldag districtscompetitie 6e speeldag districtscompetitie 6e speeldag districtscompetitie 6e speeldag districtscompetitie Luilaktoernooi vanaf 06.00 uur vrijwillige inhaaldag (di, wo, do, vrij, za, zo) 1e pinksterdag 2e pinksterdag verplichte inhaaldag (di, wo, do, vrij, za, zo) 7e speeldag districtscompetitie 7e speeldag districtscompetitie 7e speeldag districtscompetitie JUNI

vr za zo ma di wo do vr za zo ma ma do

01-06-12 02-06-12 03-06-12 04-06-12 05-06-12 06-06-12 07-06-12 08-06-12 09-06-12 10-06-12 11-06-12 11-06-12 14-06-12

7e speeldag districtscompetitie 7e speeldag zaterdagcompetitie / einde competitiefeest 7e speeldag zondagcompetitie Instuif senioren verplichte inhaaldag districtscompetitie verplichte inhaaldag districtscompetitie verplichte inhaaldag districtscompetitie verplichte inhaaldag districtscompetitie verplichte inhaaldag zaterdagcompetitie verplichte inhaaldag zondagcompetitie Start clubkampioenschappen jeugd enkel/dubbel/mix Instuif senioren (onder voorbehoud, i.o.m. organisatie club jeugd) s avonds start clubkampioenschappen senioren enkel/dubbel

28

KOMTIE 2 / 2012


zo zo ma

17-06-12 24-06-12 25-06-12

Finales clubkampioenschappen jeugd enkel/dubbel/mix Finales clubkampioenschappen senioren enkel/dubbel Instuif senioren JULI

ma za ma zo ma ma ma

02-07-12 07-07-12 09-07-12 15-07-12 16-07-12 23-07-12 30-07-12

Instuif senioren Start Rabobank Summerbreak Schager jeugd toernooi Instuif senioren (onder voorbehoud, i.o.m. organisatie Summerbreak) Finales Rabobank Summerbreak Schager jeugd toernooi Instuif senioren Instuif senioren Instuif senioren AUGUSTUS

ma ma za zo ma

06-08-12 13-08-12 18-08-12 26-08-12 27-08-12

Instuif senioren Instuif senioren Start Komtie toernooi Finales Komtie toernooi Instuif senioren SEPTEMBER

za ma zo ma zo za zo

08-09-12 10-09-12 16-09-12 17-09-12 23-09-12 29-09-12 30-09-12

Start clubkampioenschappen senioren mix Instuif senioren (onder voorbehoud, i.o.m. organisatie senioren mix) Finale clubkampioenschappen senioren mix Instuif senioren Junior/Senior toernooi / vanaf 13.00 uur 45+ toernooi Commissiefeest 2012 Laatste speeldag/avond - hierna sluiting zomerseizoen 2012 OKTOBER

ma

01-10-12

Start winterperiode DECEMBER

vr za za ma

14-12-12 22-12-12 29-12-12 31-12-12

Algemene ledenvergadering, aanvang 21.00 uur Start Gorter&Partners Winterbreak JRT Jeugd toernooi Sportcentrum Joop Nijziel Finales Gorter&Partners Winterbreak JRT Jeugd tennistoernooi Start Gorter&Partners Winterbreak Senioren toernooi Sportcentrum Joop Nijziel JANUARI

zo

06-01-13

Finales Gorter&Partners Winterbreak Senioren toernooi FEBRUARI

za

02-02-13

Veko STC Wintertennistoernooi in Sportcentrum Joop Nijziel

29

KOMTIE 2 / 2012


Lekker & gezellig eten in Schagen.

30

KOMTIE 2 / 2012

De Posthoorn Markt 20 1741 BS Schagen


VAN DE

WEDSTRIJD- & TOERNOOICOMM.

WTC NIEUWS In de aanloop naar het nieuwe seizoen zijn de eerste WTC en bestuursvergaderingen alweer gepasseerd. De plannen voor het komende seizoen zijn in beknopte vorm uiteengezet. Ik kan u zeggen, wij hebben er zin in! Het wordt een veelbelovend seizoen. Vier nieuw aangelegde all-weather banen zorgen voor 365 dagen tennisplezier. Organisatorisch zal een en ander onwennig zijn, maar we willen onze leden graag het hele jaar door van alle tennisgemakken voorzien. Het bestaande programma staat op de rit (zie activiteitenkalender). Als wedstrijd- en toernooien commissie zijn wij aan het brainstormen over de verdere mogelijkheden in de periode oktober – maart. De WTC bezetting blijft ongewijzigd ten opzichte van eind 2011. Ook komend seizoen zijn wij u weer graag van dienst! TOERNOOIEN De commissies voor de open toernooien (Komtie en STC Gorter & Partners Winterbreak) zijn vrijwel op volle sterkte. Beide commissies zijn enthousiast en zorgen voor goede personele bezetting. De door de WTC georganiseerde toernooien worden jaarlijks goed bezocht. De Clubkampioenschappen Enkel, Dubbel en Mix zijn door het gespeelde poulesysteem in trek en ook de open toernooien hebben qua inschrijvingen beslist niet te klagen. Sterker nog, er moet in bepaalde gevallen wel eens nee worden verkocht. De ééndags activiteiten vragen nog wel eens om wat lobbywerk, maar dat hoort er nu eenmaal bij. Wij gaan er vanuit dat 2012 wederom een succesvol jaar wordt. AFGELOPEN WINTER Afgelopen december/januari is in Sportcentrum Joop Nijziel het STC Gorter & Partners Winterbreak Toernooi gespeeld. Door veel inzet en enthousiasme werd zowel het jeugd-, als seniorentoernooi wederom een groot succes. Iedereen die aan dit prachtige toernooi een bijdrage heeft geleverd, hartelijk dank. Op naar een nieuwe, succesvolle editie. Begin februari is het Veko Lightsystems Wintertennistoernooi gespeeld. Een gezellige zaterdagavond met leuk tennis.

OPEN TENNISDAG Op ons eigen park staan voor komend seizoen tal van activiteiten gepland. Wat te denken van DE OPEN TENNISDAG OP ZONDAG 25 MAART 2012! Nieuwe en niet-leden zijn van harte welkom om kennis te maken met de tennissport en onze vereniging. Bestaande leden kunnen op een gezellige manier het nieuwe seizoen inluiden. Een belangrijk onderdeel van deze dag is het Openingstoernooi. Dit toernooi biedt een combinatie van gezelligheid en sportiviteit. Iedereen kan zich aanmelden (ook niet-leden). Ook de Instuif enthousiastelingen doen mee. Zo is dit toernooi tevens een mooie start van het Instuifseizoen, onder leiding van Marieke en Jack. Als organisatie hopen wij op veel deelnemers. Meedoen? Meldt u aan en/of zorg ervoor dat u om 13.00 uur op het park aanwezig bent. Bestaande leden, neem een familielid, vriend, vriendin, buurvrouw, buurman of kennis mee en laat deze persoon zien/ervaren hoe leuk tennis is. Een feestelijke opening/in gebruik name van de vier nieuwe banen, clinics, demo’s, muziek, activiteiten voor de kleintjes, borreltjes, hapjes, het zal allemaal op de 25e maart gebeuren. Van 13.00 tot 17.00 uur is iedereen van harte welkom. KOMT ALLEN! CLUBKAMPIOENSCHAPPEN De Clubkampioenschappen Enkel/Dubbel worden gehouden van 14 juni t/m 24 juni. De Komtie commissie is alweer bezig met de voorbereidingen voor het Komtietoernooi, dat gehouden gaat worden van 18 t/m 26 augustus. De Clubkampioenschappen Mix worden gehouden van 8 september t/m 16 september. Op zondagmiddag 23 september wordt zowel het junior/ senior toernooi als het 45+ toernooi gespeeld.

Het WTC team wensen iedereen het komende seizoen veel tennisplezier toe. Met sportieve groet, Marko Gielens. vz WTC

31

KOMTIE 2 / 2012


VAN DE

TECHNISCHE COMMISSIE

TRAINING, COMPETITIE EN CL

De samenstelling van de Technische Commissie is in 2012 als volgt: Achteraan (van links naar rechts): Rob Wever (jeugdcoรถrdinatie), Huib Voorbraak (VCL), Kor Leegstra (tennisleraar) en Nanno Mein (voorzitter). Vooraan: Clary Buijsse, Ineke van der Woude, Manon van Amstel (tennislerares) en Astrid Carels. De TC houdt zich bezig met drie belangrijke pijlers binnen de club, te weten de training, de competitie en het club/ baanonderhoud. TRAINING Onze clubtrainers Kor Leegstra, Manon van Amstel en Aron Schipper verzorgen de lessen/trainingen bij STC. In de zomer en winter staan ze klaar om les of training te geven in de techniek/tactiek van het tennis. Ondanks de revalidatie ondervindt Kor nog steeds fysiek hinder waardoor hij minder inzetbaar zal zijn voor lesgeven. Aron is inmiddels bekend en hij is bereid om ook in het nieuwe seizoen lessen te verzorgen op het park. Zijn er vragen of is er behoefte aan meer informatie over de lessen neem dan contact op met Kor. De inschrijfformulieren zijn in deze Komtie te vinden.

32

KOMTIE 2 / 2012

De (jeugd)spelers die in de diverse competities uitkomen worden door de TC in overleg met de clubtrainers ingedeeld. Voor komend seizoen is de hoogste klasse gemengd zondag zevende klasse landelijk. Op zaterdag speelt het eerste herenteam in de eerste klasse district. In de juniorencompetitie komt er veelbelovend jeugd aan. COMPETITIE Wat betreft de competities op kring-, district- en landelijk niveau buigen we ons over de inschrijvingen van de competitieteams en samenstelling van diverse (jeugd-) competitieteams. De definitieve competitieteams en speel/-inhaaldata staan elders in deze Komtie vermeld. In de maanden april t/m begin juni zijn de diverse competities volop aan de gang waardoor er minder tennisbanen beschikbaar zijn voor recreatief tennis.


LUB-/BAANONDERHOUD Sommige teams kunnen in een andere klasse spelen vanwege promotie/degradatie vorig jaar. Het is ook mogelijk dat een team toch in een hogere klasse uitkomt dan vorig jaar. Het lijkt dan alsof ze in een sterkere poule komen te spelen. Dat hoeft niet het geval te zijn als gevolg van wijzigingen in competities en minder aanbod van teams waardoor een lagere klasse zelfs kan komen te vervallen of is opgewaardeerd. BAANTOEWIJZING Wat betreft de banen zijn er twee baansoorten te onderscheiden bij STC, namelijk gravel en ProVision smashcourt. De indeling van de tennisbanen en de baantoewijzing per team wordt door de VCL’s aangegeven tijdens de competitiespeeldagen. INVAL/VERVANGING Mocht er een invaller nodig zijn in een team dan is het van belang dat dit altijd via de verenigingscompetitieleiding (VCL’s) bekend wordt gemaakt en via hem/haar vervanging wordt gecoördineerd. Ineke / Clary zijn de VCL voor de senioren doordeweeks en Huib is VCL voor de senioren in het weekend. Rob zal de junioren hierin bijstaan waar dat nodig is. Hierover zal uitleg worden gegeven op de captainmiddag voor de jeugd. OPEN DAG + CAPTAINMIDDAG De captains van de seniorenteams kunnen hun competitiebescheiden ophalen op zondagmiddag 25 maart 2012 tussen 13.00 - 16.00 uur. De competitiebijdrage is voor dit jaar vastgesteld op EUR 65,- per team en mag ter plekke worden voldaan (of anders invullen van een incasso). De captainmiddag voor de jeugd is diezelfde zondagmiddag 25 maart 2012 vanaf 13.00 uur bij het Paviljoentje. Rob Wever zal om 13.30 uur uitleg geven over de taken van de captain in de commissiekamer. Deze zondagmiddag staat helemaal in het teken van de Open Dag waarbij diverse activiteiten worden georganiseerd. Naast het ophalen van de clubpasjes 2012, welkom door het bestuur en het kennismaken met nieuwe leden is er

een leuk openingstoernooi voor de seniorleden en een gezellige clinic voor jong en oud (ook voor niet-leden). Daarnaast is de TC ervoor om de regels en voorschriften vanuit de KNLTB (= tennisbond) in goede banen te leiden en deze in te voeren waar dat nodig is. BAANONDERHOUD Om er voor te zorgen dat ons clubhuis ‘het Paviljoentje’ en het tennispark aan de Groeneweg met haar tien banen er mooi bij komen te liggen hebben we een onderhoudscommissie met onder meer Jan Huiberts en Cees den Adel als de baancommissarissen. In deze periode zullen de tennisbanen in gereedheid worden gebracht voor het nieuwe tennisseizoen. Belangrijk is dat de clubregels voor onder andere het omgaan met de tennisbanen goed worden opgevolgd door iedereen om het spelplezier van de leden en de kwaliteit van de banen op peil te houden. Denk hierbij aan vegen van de baan telkens na het tennissen, stoppen bij natte gravelbanen door regen en handsproeien bij droge gravelbanen als gevolg van warm weer! De smashcourt banen hoeven niet gesproeid te worden. Het sponzen van natte banen wordt afgeraden. Indien een baan niet meer wordt afgeschreven dienen alle ballen meegenomen te worden na het tennissen (ook uit de bosjes s.v.p.) en de ballen mogen teruggeplaatst in de daarvoor bestemde kokers in de hal. Mocht er een tennisbaan voor onderhoud eruit liggen dan is die pas bespeelbaar als de groundsman dat heeft aangegeven of wanneer de netten weer strak zijn gespannen. Wij rekenen daarbij op uw begrip en uw medewerking. Zijn er suggesties, verbeteringen en/of klachten laat het Jan of Cees gerust weten s.v.p..

Graag wil ik iedereen verwijzen naar onze clubsite van STC (www.stcschagen.nl). Veel tennisplezier! Nanno Mein Voorzitter TC

33

KOMTIE 2 / 2012


HET

STC BAANREGLEMENT

Gravel- en smashcourt -banen, zoals wij die gebruiken, dienen met zorg behandeld te worden. Neem daarom de volgende gebruiksaanwijzing in acht: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Betreed de banen alleen met schoenen met een daartoe geschikt profiel. Uw sportzaak weet welk profiel geschikt is. Na elke partij moet de baan geveegd worden. Kijk op de bordjes hoe dat moet (van buiten naar het midden). Neem bij het vegen ook de tussen de banen liggende strook mee. Hierdoor wordt algvorming tegengegaan en worden deze stukken niet glad. Hang na het vegen de sleepnetten terug. Tijdens competitie en toernooien moeten na elke partij de banen en de lijnen geveegd worden. De banen mogen niet stuiven. Vandaar dat bij droog en winderig weer extra gesproeid moet worden. Bij het sproeien met een handsproeier eerst de banen vegen. De sproeier naar boven gericht in beweging houden. Vermijd dat de slang over het gesproeide gedeelte van de baan sleept. Als de banen door regenval te nat zijn, kan door het belopen de doorlaatbaarheid sterk teruglopen. Als er plassen op de baan liggen, mag er daarom niet gespeeld worden. Een natte baan NOOIT vegen. Hang niet op de netten. De netpalen en de netten kunnen het gewicht van een menselijk lichaam niet dragen. Laat geen rommel achter op de banen en neem na afloop van uw partij de ballen mee terug naar ’t Paviljoentje. Het is verboden stoelen mee op de banen te nemen. Stoelpoten veroorzaken ernstige schade aan het baanoppervlak. Op de banen staan banken waarop u kunt gaan zitten. Neemt u flessen water e.d. uit ’t Paviljoentje mee de baan op, breng die dan na afloop weer terug. Alle banen zijn aangesloten op een automatisch sproeisysteem. Na de claxon heeft u 4 minuten de tijd om te vegen en de baan te verlaten. De banen worden, te beginnen bij baan 10, elk gedurende één minuut besproeid. Als de banen geen plassen meer vertonen, kunt u weer gaan spelen. Bij schemering wordt op alle banen het kunstlicht ontstoken. Om 23.00 uur gaat de verlichting automatisch uit. Beëindig uw partij op tijd, zodat u nog kunt VEGEN en de BALLEN VERZAMELEN!!

Het bestuur.

34

KOMTIE 2 / 2012


VAN DE

BALLENCOMMISSIE

AFSPRAKEN Ook dit jaar wordt er weer met ballen van de vereniging gespeeld. De samenstelling van de ballencommissie is ongewijzigd ten opzichte van 2011. Het bestuur heeft in overleg met de ballencommissie de volgende afspraken gemaakt: • Iedere ochtend worden de kokers voorzien van nieuwe ballen, indien daartoe de noodzaak aanwezig is. • Iedere avond wordt gecontroleerd of er nog ballen vervangen moeten worden en indien nodig zal dit ook gebeuren. • Per baan mogen maximaal 4 BALLEN gebruikt worden. Als een bal buiten de baan wordt geslagen, dient u direct de bal op te zoeken en terug te brengen naar de speelbaan. • Klachten over ballen etc. niet bespreken op de baan maar doorgeven aan de leden van de ballencommissie. Net als vorig jaar spelen we met ballen van het merk Wilson U.S. open. Leden van de ballencommissie: An Kroon Tel. 216881 Paul Smudde Tel. 297326 Ans Beesteheerde Tel. 298613 Cees Rodenburg Tel. 214235 Jelle Vrijhof Tel. 218487 Cees den Adel Tel. 213251

Maandag en Vrijdag Zaterdag en Zondag Dinsdag Woensdag Donderdag Reserve

Bovengenoemde leden hebben de bevoegdheid en het recht om op te treden tegen leden die zich niet aan de voorschriften houden. Ik hoop en vertrouw erop dat dit niet nodig zal zijn en dat we onze eigen verantwoordelijkheden kennen. Namens de ballencommissie, Marko Gielens (06-45297005)

Zo moet het dus niet ... (foto mrt 2012 op ons eigen park!)

35

KOMTIE 2 / 2012


EEN GOEDE SERVICE EEN HELE ZORG MINDER

• Hypotheken

• Pensioenen

• Schadeverzekeringen

• Kredieten

• Levensverzekeringen

• Beleggingen

36

Zuiderweg 14i | 1741 NA Schagen | T 0224 210910 Postbus 49 | 1740 AA Schagen info@onnovanoverbeeke.nl www.onnovanoverbeeke.nl

KOMTIE 2 / 2012


DIGITALE AFHANGBORD

BAANAFSCHRIJFREGLEMENT

Voor alle leden is een goed gebruik van het afschrijfsysteem belangrijk. Dit om meningsverschillen omtrent speelgerechtigdheid te voorkomen ALGEMENE REGELS • ALLE SPELERS moeten aanwezig zijn voordat er op een baan kan worden afgehangen. • Iedereen moet met zijn/haar eigen pasje afhangen als hij/zij wil spelen. • Allen die beschikken over een KNLTB SPELERSPAS VOOR 2012 EN LID ZIJN VAN STC kunnen een baan afschrijven. Zonder dat pasje kan niet worden afgeschreven. • De klok van het Digitale Afhangbord is bindend. Dat wil zeggen dat de tijd van het digitale afhangbord voor het van baan wisselen bepalend is. Het digitale Afhangbord hangt in hal van ’t Paviljoentje. • Op alle banen geldt voor ENKELPARTIJEN een speelrecht van DRIE KWARTIER. • Op alle banen geldt voor DUBBELSPELEN een speelrecht van EEN UUR • Tennisballen zijn vanaf 08.00 uur af te halen in de hal van ‘t Paviljoentje. JEUGDBANEN De banen 2, 3 en 4 zijn jeugdbanen van 19.00 tot 23.00 uur. Junior leden kunnen dan alleen nog hierop spelen. De andere banen zijn geblokkeerd voor junior leden van 19:00 tot 23:00 uur. Wel mogen seniorleden vanaf 19.00 uur deze banen gewoon afschrijven. Indien je tijdens het tennisseizoen zeventien wordt, krijgt je vanaf je zeventiende verjaardag Senior rechten en mag je na 19.00 uur van alle banen gebruik maken. RECREATIEBANEN De banen 9 en 10 zijn recreatiebanen. Recreanten kunnen tijdens toernooien e.d. op deze banen spelen. Op de recreatiebanen mogen geen competitie- of andere wedstrijden gespeeld worden. Op deze regel gelden de volgende uitzonderingen: • Tijdens de zaterdag- en zondagcompetitie zijn de beide recreatiebanen ‘s morgens tot 10.00 uur voor recreanten beschikbaar. • Tijdens de toernooien kan, indien de omstandigheden daar aanleiding voor geven, worden afgeweken van de algemene regel dat op de recreatiebanen geen wedstrijden gespeeld worden. Dit ter bepaling door de toernooileiding. • Gedurende de competitieperiode zijn op de woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur alle banen voor de jeugd beschikbaar. TRAININGS- EN COMPETITIEBANEN Op het digitale Afhangbord wordt aangegeven welke banen trainingsbanen zijn. U kunt zien tot hoe laat op die banen lesgegeven wordt. De banen 7, 8, 9 en 10 worden doorgaans gebruikt als lesbaan. REGEN Bij regenval dient, om de banen te sparen, het spel onmiddellijk beëindigd te worden en moeten de ballen mee naar binnen genomen worden. Zie erop toe dat zorgvuldig met de ballen wordt omgesprongen. Bedenk, dat iedere bal die wegraakt de vereniging ongeveer € 2,00 kost!

Het bestuur

37

KOMTIE 2 / 2012


WERKING

DIGITALE AFHANGBORD

HOE AFHANGEN Voor het afhangen op het digitale afhangbord is het baanafschrijfreglement van toepassing. AFSCHRIJVING DOOR HET AFHANGBORD GESCHIEDT ALS VOLGT

• Per drie kwartier voor enkelspelen of een heel uur voor dubbelspelen. • Druk op het scherm van het Digitale Afhangbord op de knop “AFHANGEN” en volg de instructies op het scherm. • Het Digitale Afhangbord hangt in de hal van ‘t Paviljoentje. Bij het afschrijven wordt de volgende volgorde aangehouden: 1. onbespeelde banen; [schrijf een enkel of dubbelspel pas af als er geen vrije banen meer zijn]. 2. het vroegst afgeschreven enkelspel; 3. het vroegst afgeschreven dubbelspel; 4. het laatst afgeschreven enkelspel; 5. het laatst afgeschreven dubbelspel. Bij een speelduur van langer dan één uur ononderbroken, vervallen de speelrechten. AFHANGEN Op het scherm ziet u de tekst “AFHANGEN”, druk op “AFHANGEN” en volg de instructies op het scherm. WIE SPELEN? Allen die beschikken over een KNLTB spelerspas en lid zijn van STC. WANNEER? Als u heeft afgehangen via het Digitale Afhangbord dan kunt u op het scherm lezen wanneer u kunt spelen. WELKE BAAN? Op het scherm kunt u eveneens lezen op welke baan u kunt spelen. BIJDUBBELEN? U heeft met TWEE personen afgeschreven en na enige tijd wilt u spelen met VIER personen. Doe als volgt: 1. Toets op “AFHANGEN” en 2. Toets vervolgens, op het scherm, op “OVERZICHT BANEN”. 3. Zoek de reservering op van de enkel partij. Toets op deze reservering, waardoor de personen getoond worden die op dat moment aan het spelen zijn. 4. De nieuwe spelers halen hun pas door de lezer en klikken op de knop “Bijdubbelen” die dan op het scherm verschenen is. 5. Volg de aanwijzingen op het scherm. De starttijd van het enkelspel is ook de aanvangstijd van het dubbelspel.

38

KOMTIE 2 / 2012


VRIJWEL ELKE

MAANDAGAVOND

INSTUIF SENIOREN Vrijwel iedere maandagavond vanaf 19.00 uur is er de tennisinstuif voor seniorleden. Een gezellige en sportieve avond, waar elk half uur de rackets opnieuw worden ingedeeld en er dubbels worden gespeeld. Afgelopen seizoen was er altijd min of meer een vaste kern met daaromheen veel leden die menig sportief en gezellig uur hebben beleefd. Vooral tegen de nieuwe leden zou ik willen zeggen: kom gezellig meedoen, ook als u pas bent begonnen met de tennissport. Het niveau is niet belangrijk, het plezier wel, en dat is ook de charme van deze avond.

Per 6 aanwezige leden mogen we 1 baan voor de instuif gebruiken en als het gebeurt dat u af en toe even een half uurtje moet wachten, dan is natuurlijk een kopje koffie en een praatje ook heel plezierig. U hoeft niet per se om 19.00 uur aanwezig te zijn, kom wanneer u wilt, we gaan door zolang er liefhebbers zijn. Let wel op de activiteitenkalender in de Komtie of op onze website want er zijn uitvaldagen i.v.m. toernooien e.d. De organisatie van de instuif is in handen van Marieke Blom en Jack Bakker.

JAARREKENINGEN | ADMINISTRATIES | AUTOMATISERING | FISCALE ADVIEZEN | ALLE BELASTINGAANGIFTES

MEER DAN DUBBELPARTNERS

NOORD 164, POSTBUS 136 1740 AC SCHAGEN TEL. (0224) 297 444 FAX (0224) 298 028 WWW.GORTERENPARTNERS.NL

Š 02-2007 SdH

39

KOMTIE 2 / 2012


STC

2012

ORGANISATIESCHEMA SCHAG ORGANISATIESCHEMA SCHAGER TENNISCLUB Algemene Ledenvergadering

Kascommissie

Voorzitter WTC

Vertrouwenspersoon

Bestuur

Voorzitter TC

Voorzitter

Komtiecommissie VTL Winterbreak senioren toernooi VTL Ballencommissie Instuifcommissie

Trainers

40

Secretaris

Pe me

Ledenadministratie

Competities VCL

Sponsorcommissie

Baancommissarissen

Webmaster

Onderhouds commissie

Digitale commissie

Contactpersoon 50+

Dagelijks bestuur: - Voorzitter - Secretaris - Penningmeester - Vice-voorzitter

Redactie Komtie (clubblad)

L

Opgesteld: 01-01-12

KOMTIE 2 / 2012


GER TENNISCLUB SAMENSTELLING BESTUUR PER 1 JAN 2012 Voorzitter Hans Bouterse Secretaris Esther Veldboer Penningmeester Jaap Goudsmit per 1 juli 2012 Sander Kliphuis Voorzitter J.C. Maureen Tuin Voorzitter W.T.C. Marko Gielens Voorzitter T.C. Nanno Mein Voorzitter K.C. Marcel Zomerdijk per mrt/apr 2012 Nel Mud-Groot Notulist Hans Udink

enningeester

Voorzitter KC Verfraaiingscommissie Schoonmaker(s)

Voorzitter JC Summerbreak jeugdtoernooi VTL Winterbreak jeugdtoernooi VTL

LEGENDA WTC = TC = KC = JC = VCL = VTL =

Wedstrijd & Toernooi commissie Technische commissie Kantine commissie Jeugd commissie Verenigingscompetitieleider Verenigingstoernooileider

41

KOMTIE 2 / 2012


STC

COMMSSIELEDEN VERTROUWENSPERSOON Tinka Kriens T 0224-213236 J.C. - JEUGDCOMMISSIE Voorzitter Maureen Tuin T 06-14519299 Commissieleden Caroline Kroon Caroline Boersen Sonja Klijnsma Sieuw Kapitein Suzanne in ‘t Veld Karin-Annet Geldtmeijer Adviseur Manon van Amstel T.C. - TECHNISCHE COMMISSIE Voorzitter Nanno Mein T 0224-291962 Commissieleden Huib Voorbraak Clary Buijsse Astrid Carels Rob Wever Notuliste Ineke van der Woude Adviseurs Manon v Amstel T 06-21208021 Kor Leegstra T 06-22236962 W.T.C. WEDSTRIJD- EN TOERNOOICOMMISSIE Voorzitter Marko Gielens T 06-45297005 Commissieleden Ans Beesteheerde Regina Heddes Fenna Herrema Ellen Moorman Cees Smit Anne van Es Jaap Bregman Kirsten v.d. Waal

42

KOMTIE 2 / 2012

K.C. - KANTINECOMMISSIE Voorzitter Nel Mud-Groot Commissieleden Annelies van de Meer Corrie Zuiker Alie Dekker Marco Rijstenberg Harrie Pieck Jelle Vrijhof Nelly Sier-Poland Kantineroosters Marcel Zomerdijk Schoonmaakploeg: Annelies van de Meer Alie Dekker Lies van Eijsden Ans Beesteheerde-Bongers An Kroon Aline Udink Lenny Hogervorst Alie Vrieling Tinka Kriens BALLENCOMMISSIE Voorzitter Marko Gielens T 06-45297005 Commissieleden An Kroon Cees Rodenburg Paul Smudde Ans Beesteheerde Jelle Vrijhof Reserve Cees den Adel INSTUIFCOMMISSIE (maandagavond) Marieke Blom Jack Bakker KOMTIECOMMISSIE Voorzitter/wedstrijdleider Peter Boersen T 0224-215299 Commissieleden Nikee Admiraal Germen Engel Corinne Louter Marjolein Deutekom


GORTER & PARTNERS WINTERBREAK COMMISSIE Voorzitter/wedstrijdleider Senioren Onno v Overbeeke T 06-21534546 Commissieleden Roland Mohr Max Blaauboer Junioren (jeugd) Kor Leegstra T 06-22236962 Bart Scheltema de Heere Vic Mens Wim Hogervorst Bas Twaalfhoven Roy van Kempen RABO-SUMMERBREAK–OPEN JEUGD TOERNOOI Voorzitter/wedstrijdleider Anja Veldboer T 0224-217158 Commissieleden Karin Scheltema de Heere Leny Groenewoud Natasja Mol Mariet Veenhuis Ingrid Snoeck Wim Hogervorst (jeugdlid) Tom Snoeck (jeugdlid) ONDERHOUDSCOMMISSIE Jan Huiberts T 0224-213411 Wim Post T 0224-216599 Cees den Adel T 0224-213251 BAANCOMMISSARISSEN Jan Huiberts T 0224-213411 Cees den Adel T 0224-213251 VERFRAAIINGSCOMMISSIE Ans Gielens Ria Heddes

T 0224-212058 T 0224-213326

DIGITALE COMMISSIE Voorzitter Huib Voorbraak T 0224-215511 Hans Udink Gert van der Meer

SPONSORCOMMISSIE Voorzitter

John Duiven Gerard Baars

T 0224-213547

CONTACTPERSOON 50+ Cees den Adel T 0224-213251 LEDENADMINISTRATIE Marja & Koos Kramer T 216168 WEBMASTER VERENIGINGSSITE Cor-Jan Molenaar T 0224-298004 REDACTIE KOMTIE

Jelle de Visser

T 06-20942489

TRAINERS Kor Leegstra T 06-22236962 Manon v Amstel T 06-21208021 Aron Schipper T 0224-298748 COMPETITIELEIDERS JEUGD Zaterdag Kor Leegstra T 06-22236962 Woensdagmiddag Sonja Klijnsma T 0224-298714 Vrijdagmiddag: Carolien Kroon T 06-44937715 COMPETITIELEIDERS SENIOREN Zaterdag Huib Voorbraak T 0224-215511 District Clary Buijsse T 0224-213278 Ineke v.d Woude T 0224-215461 Zondag VAKATURE!

43

KOMTIE 2 / 2012


JA A R G A R A N TI

E

E •

K

5

EIT

44

L WA IT

• &S

HOUTEN VLOEREN TAPIJT RAAMDECORATIE SHUTTERS GIETVLOEREN

ERVIC

Witte Paal 229, Schagen, 0224 - 291090 www.martijndewitvloeren.nl

KOMTIE 2 / 2012

Wij streven naar maximaal gebruik van FSC-producten.


VAN DE

KANTINECOMMISSIE

KANTINEPUNTJES OPENINGSTIJDEN VAN ONS PAVILJOENTJE Ons Paviljoentje is het gehele zomerseizoen geopend. Tijdens competitieweekeinden is het Paviljoentje vanaf 08.00 uur de gehele dag/avond open. In de zomervakantie en toernooi/competitievrije perioden is het Paviljoentje `s middags gesloten dus geopend van 08.30- 12.00 uur en van 19.00 - 23.00 uur.

In de kantine is een ledenlijst aanwezig die u kunt raadplegen voor evt. telefoonnummers. Ook als u bent in gelogd op onze website kunt U heel makkelijk de ledenlijst raadplegen. Mocht u verhuizen en/of een ander telefoonnummer krijgen, graag melden bij de ledenadministratie ledenadministratie@stcschagen.nl en veranderen op de ledenlijst in de kantine.

INDELING KANTINEDIENSTEN Voor de indeling van de kantinediensten kunt U via onze website www.stcschagen.nl inloggen en op het bardienstrooster kijken wat uw diensten zijn. Heeft u nog geen inlogcode, kunt u deze opvragen bij : info@ huibvoorbraak.nl of marcelzomerdijk@quicknet.nl. We hebben zoveel mogelijk met uw persoonlijke wensen en voorkeur rekening gehouden zoals u op het indelingsformulier heeft kenbaar gemaakt, maar sommige hebben zo weinig beschikbaarheid aangekruist dat dat soms heel moeilijk in te plannen was. Iedereen heeft de kans gehad om het indelingsformulier in te vullen, en diegene die dat niet op tijd heeft gedaan heeft nog een herrinnering gehad, zodat bijna alle bardienstplichtigen hebben gereageerd. De weinigen die dat niet hebben gedaan worden ingedeeld en zullen zelf voor vervanging moeten zorgen! Wij hopen dat u de bardienstindeling respecteert en daadwerkelijk vervult.

INTRODUCTIE NIEUWE LEDEN Heeft u nog nooit eerder een kantinedienst vervuld of wilt uitleg over het kantinesleutelplan kunt u op (alleen na gemaakte afspraak) maandagavond terecht tussen 20.30 en 21.00 uur in ons Paviljoentje waar Marcel Zomerdijk (tel. 06-52657310) beschikbaar is om een instructie te verzorgen. Voorts is er in de keuken een overzichtelijke en duidelijke map aanwezig met een uitleg over de werking van de apparatuur en een instructie over de samenstelling van de verschillende snacks. Tevens is er op zondag 25 maart kennismakingsdag voor nieuwe leden, en is er iemand aanwezig om u evt. wegwijs te maken in onze kantine. (zie ook voorin deze Komtie)

Niet op komen dagen voor een bardienst levert u een boete op van € 45,- op. Daarnaast wordt wekelijks de bardienstindeling en het sleutelplan in de keuken opgehangen.

KANTINEDIENSTEN RUILEN?

Als u een bardienst wilt ruilen regelt u zelf een vervanger(ster). U neemt dus géén contact op met de indeler van de diensten. Voorts tekent u uw vervanger(ster) aan op de weekindelingslijst die in de keuken hangt. Wanneer u dit verzuimd ontstaan er problemen bij het rouleren van de kantinesleutels. GRAAG UW AANDACHT HIERVOOR!

BETALING VAN DE CONSUMPTIES De consumpties dienen uitsluitend contant te worden afgerekend. Tijdens competitiedagen zijn er speciale consumptiekaarten aanwezig waarop de consumpties van de diverse competitieteams en de bezoekende tegenstander kunnen worden genoteerd. Vul als bardienst deze kaart goed in met vermelding van de naam van de captain (en het team) om zoveel mogelijk misverstanden te voorkomen vooral als er wisseling van bardienst is en zorg dat alle bonnen zijn afgerekend als de competitieteams het Paviljoentje verlaten.

45

OPMAKEN KAS EINDE BARDIENST Aan het einde van de dag dient de laatste bardienstmedewerker(ster) de dagomzet in de hiervoor bestemde enveloppe af te storten in de brievenbus. • Muntgeld en ongeveer € 30,- aan papiergeld in de kassa

KOMTIE 2 / 2012


VERVOLG

KANTINECOMMISSIE • • • • •

la laten voor de volgende dag. Al het papiergeld wordt geteld en afgestort. Het bedrag van de omzet wordt vermeld op de enveloppe. Reprè-bonnen worden toegevoegd. Dagomzet aantekenen in het kasboek. Handtekening op de afstort enveloppe.

AFSLUITEN De laatste bardienst van de dag sluit het Paviljoentje af. • Alle lichten – dus ook de baanverlichting – moeten uitgeschakeld zijn. • Alle deuren – terrasdeur, binnendeur en buitendeur moeten afgesloten worden. • Voor de buitendeur op slot gedraaid wordt... denk om het alarm... • De 3 hekken afsluiten! Aan de bardienstsleutelbos zitten de benodigde sleutels. Vervolgens brengt u de bardienstsleutelbos 1 of 2 naar

46

KOMTIE 2 / 2012

de opvolgende bardienstmedewerker(ster) die op het sleutelplan in de keuken staat vermeld. SLECHT WEER De baanverlichting springt iedere dag automatisch aan dus bij slecht weer, als er niet getennist wordt, bent u als bardienstmedewerker(ster) verantwoordelijk voor het uitschakelen van de baanverlichting.

Deze regels lijken streng maar blijken noodzakelijk om alles goed te laten verlopen. U moet bedenken, we doen het niet voor onszelf maar voor de vereniging, zodat alles betaalbaar en gezellig blijft. Een sportief en gezellig tennisseizoen toegewenst! Namens de kantinecommissie Marcel Zomerdijk


EN

9

mei

mei

mei

mei

mei

mei

mei

mei

mei

DISTRICTS- / REGIOCOMPETITIE

REGIO NOORDWEST

COMPETITIEDATA 2012

DATA DISTRICTS- / REGIOCOMPETITIE VOORJAAR 2012 REGIO NOORDWEST

COMPETITIEDATA 2012

SPEELDAGEN WEEK

14

MAANDAG

2-apr

15

16

17

18

19

INHAALDAGEN 21

20

22

23

7-mei 14-mei 21-mei

16-apr 23-apr

17

4-jun

18

18

20

21

17-mei 2) 26-mei 1)

30 apr 1)

DINSDAG

10-apr 17-apr 24-apr

8-mei 15-mei 22-mei 29-mei

30 apr 1) 1-mei 1) 17-mei 2) 26-mei 1)

WOENSDAG

11-apr 18-apr 25-apr

9-mei 16-mei 23-mei 30-mei

30 apr 1) 2-mei 1) 17-mei 2) 26-mei 1)

12-apr 19-apr 26-apr

10-mei

24-mei 31-mei

30 apr 1) 3-mei 1) 17-mei 2) 26-mei 1)

13-apr 20-apr 27-apr

11-mei 18-mei 25-mei

5-apr

DONDERDAG VRIJDAG

7-apr

ZATERDAG ZATERDAG (Regio hoofdklasse)

14-apr 21-apr

7-apr 14-apr 21-apr ma 9DATA DISTRICTS/ REGIOCOMPETITIE VOORJAAR 2012 apr 15-apr ZONDAG 22-apr REGIO NOORDWEST ma 9apr 15-apr 22-apr ZONDAG (Landelijk)

5-mei 12-mei 19-mei

30 apr 1) 4-mei 1) 17-mei 2) 26-mei 1)

1-jun 2-jun

5-mei 12-mei 19-mei 26-mei

28 apr 1) 30 apr 1)

17-mei 2) 26-mei 1)

28 apr 1) 30 apr 1)

17-mei 2)

DATA DISTRICTS/ REGIOCOMPETITIE VOORJAAR 2012 DISTRICTS/ REGIOCOMPETITIE 6-mei 13-mei DATA 20-mei 3-jun 29 apr 1)VOORJAAR 30 apr 1) 2012 REGIO NOORDWEST REGIO NOORDWEST

17-mei 2) 26-mei 1)

6-mei 13-mei 20-mei

17-mei 2)

3-jun

22 ma 28mei 2) ma 28mei 2) ma 28mei 2) ma 28mei 2) ma 28mei 2) ma 28mei 2) ma 28mei 2) ma 28mei 2) ma 28mei 2)

COMPETITIEDATA 2012 COMPETITIEDATA 2012

COMPETITIEDATA 2012 FEESTDAGEN Pasen: 21 WEEK 22 WEEK Koninginnedag:

INHAALDAGEN SPEELDAGEN INHAALDAGEN SPEELDAGEN INHAALDAGEN INHAALDAGEN 8 & 9 april 1) vrijwillige inhaaldagen 15 21 14 15 21 16 17 18 19 20 22 23 17 18 18 20 21 21 22 22 20 23 3014 17 18 18 20 21 22 22 23 24 * 16 17 18 19 20 22 17 verplichte 18 inhaaldagen 18 20 april 2) ma ma 28- 2 ma 2817 mei Hemelvaartsdag: 2-apr 4-jun 1) 1)meimei 2) 21-mei 26-mei 1) mei21-mei 2) MAANDAG 23-apr 3030 aprapr 1) 1) 17-mei 2) 26-mei 2-apr 21-mei 4-jun 14-mei Pinksteren: 30 apr16-apr 1) 11-jun 2) MAANDAG4-jun 27 16-apr 23-apr17-mei 2)7-mei 7-mei 14-mei 14-mei 17-mei 2) 26-mei & 28 mei ma ma 28- 2 ma 2810-apr 1) 1)meimei 2) 22-meiDINSDAG 26-mei 1) mei22-mei 2) 24-apr 29-mei 3030 aprapr 1) 1)1-mei 1) 1) 17-mei 2) 26-mei 15-mei KAMPIOENSCHAPPEN 29-mei 30 apr17-apr 1) 1-mei 1) 17-mei 2)8-mei 10-apr 22-mei DINSDAG 17-apr 24-apr 8-mei 15-mei 15-mei 29-mei 5-jun 2) 1-mei 17-mei 2) 26-mei ma ma 28- 2 ma 28zaterdag 9 juni Regiokampioenschap: 11-apr 1) 1)meimei 2) 26-mei 1) mei23-mei 2) WOENSDAG 18-apr 25-apr 9-mei 30-mei 3030 aprapr 1) 1)2-mei 1) 1) 17-mei 2) 26-mei 16-mei 23-mei 30-mei 30 aprInhaal: 1) 2-mei 1) 17-mei 2)zondag 11-apr 23-mei WOENSDAG 18-apr 25-apr 9-mei 16-mei 16-mei 30-mei 6-jun 2) 2-mei 17-mei 2) 26-mei 10 juni ma ma 28- 2 ma 285-apr 1) 1)meimei 2) 24-mei 26-mei 1) mei24-mei 2) DONDERDAG 19-apr 26-apr 10-mei 3030 aprapr 1) 1)3-mei 1) 1) 17-mei 2) 26-mei 31-mei 30 apr1e 1)ronde: 3-mei 1) 17-mei 2)zaterdag 5-apr 12-apr 12-apr DONDERDAG 19-apr 26-apr 10-mei 31-mei 7-jun 2) 3-mei 17-mei 2) 26-mei 16 juni 24-mei31-mei Landskampioenschap ma ma 28- 2 ma 28voor regiokampioenen: inhaal: zondag 17 juni 13-apr 1) 1)meimei 2) 26-mei18-mei 1) mei25-mei 2) 27-apr 1-jun 3030 aprapr 1) 1)4-mei 1) 1) 17-mei 2) 26-mei 18-mei 25-meiVRIJDAG 1-jun 30 apr20-apr 1) 4-mei 1) 17-mei 2)11-mei 8-jun 2) 13-apr VRIJDAG 20-apr 27-apr 11-mei 18-mei 4-mei 17-mei 2) 26-mei halve finale: zaterdag 23 juni 25-mei 1-jun ma ma 28- 2 ma 28finale zondag 24 juni 7-apr 1) 1)meimei 2) 26-mei19-mei 1) mei 2) ZATERDAG 5-mei 2-jun 2828 aprapr 1) 1)3030 aprapr 1) 1) 17-mei 2) 26-mei 19-mei 2-jun 28 apr 1)14-apr 30 apr21-apr 1) 17-mei 7-apr 14-apr ZATERDAG 21-apr 5-mei2)12-mei 12-mei 19-mei 2-jun 9-jun 2) 17-mei 2) 26-mei ZATERDAG ma ma 28- 2 ma 28ZATERDAG 7-apr meimei 2) mei26-mei 2) (Regio 5-mei 2828 aprapr 1) 1)3030 aprapr 1) 1) 17-mei 2) 2) 19-mei 26-mei apr 1)14-apr 30 apr21-apr 1) 17-mei 2-jun 2) 7-apr 14-apr 26-mei (Regio hoofdklasse) hoofdklasse) 28 21-apr 5-mei2)12-mei 12-mei19-mei 19-mei 17-mei ma ma ma 28- 2 ma 28ma9-91) 1)meimei 2) 26-mei20-mei 1) mei 2) ZONDAG 6-mei 3-jun 2929 aprapr 1) 1)3030 aprapr 1) 1) 17-mei 2) 26-mei 20-mei 3-jun 29apr apr 1)15-apr 30 apr22-apr 1) 17-mei apr 15-apr ZONDAG 22-apr 6-mei2)13-mei 13-mei 20-mei 3-jun 10-jun 2) 17-mei 2) 26-mei ma ma ma 28- 2 ma 28ma9-9apr meimei 2) mei 2) (Landelijk) 6-mei 3-jun 17-mei 2) 2) 17-mei 20-mei ZONDAG 3-jun apr 15-apr 15-apr 22-apr 22-apr 6-mei2)13-mei 13-mei20-mei 20-mei 3-jun 10-jun 2) 17-mei ZONDAG (Landelijk) FEESTDAGEN FEESTDAGEN Pasen: Pasen: Koninginnedag: Koninginnedag: Hemelvaartsdag: Hemelvaartsdag: Pinksteren: Pinksteren:

INHAALDAGEN 8 & 9 april vrijwillige inhaaldagen 1) 8 & 9 april 30 2) april verplichte inhaaldagen 30 april 17 mei 17 mei 27 & 28 mei 27 & 28 mei

KAMPIOENSCHAPPEN KAMPIOENSCHAPPEN rdag 9 juni Regiokampioenschap: Regiokampioenschap: dag 10 juni

rdag 16 juniLandskampioenschap Landskampioenschap dag 17 juni voor regiokampioenen: voor regiokampioenen: rdag 23 juni dag 24 juni

1) 1) 2) 2)

Inhaal: Inhaal:

zaterdag 9 juni zaterdag 9 juni zondag 10 juni zondag 10 juni

1e ronde: 1e ronde: inhaal: inhaal: halve finale: halve finale: finale finale

zaterdag 16 juni zaterdag 16 juni zondag 17 juni zondag 17 juni zaterdag 23 juni zaterdag 23 juni zondag 24 juni zondag 24 juni

INHAALDAGEN INHAALDAGEN vrijwillige inhaaldagen vrijwillige inhaaldagen verplichte inhaaldagen verplichte inhaaldagen

47

KOMTIE 2 / 2012


VOORJAARSCOMPETITIE 2012

TEAMINDELING

SERIOREN Dinsdag Dames 18+ Schagen 1 1e klasse Lies van Eijsden* Annelies v.d.Meer Gabi Kesteloo Corrie Zuiker Monique Hendriks Woensdag Dames 18+ Schagen 1 1e klasse Margo Hogervorst* Diana Mathijssen Fenna Herrema Sabine Kapitein Linda Swijtink

Dinsdag Dames 18+ Schagen 1 Hoofdklasse An Kroon* Alie Vrieling Ans Beesteheerde Jose Karsman Betty Meyerman

Schagen 2 1e klasse Evelien Mol* Tonny Plukker Caroline Orij Simone Meegdes Marit Kaan Carrie Pronk

Donderdag Dames 18+ Schagen 1 2e klasse Riet v.d. Pol* Nicole Speth Sujen Witty Bea Meijers Ans Moolenaars

Schagen 2 2e klasse Christel Bruin* Christa Bosch Karin Annet Geldtmeijer Monique Kroon Linda Louter

Vrijdag Dames 18+ Schagen 1 1e klasse Henriette Verdoorn* Ank Polle Josine Meereboer Nelly Sier Angret Sinnige Marjo v.d.Wal

Schagen 2 2e klasse Yvonne Verhagen* Belinda Limmen Karina Schaafsma Everien v.d.Waal Fenny Swart Gerie Kikkert

Vrijdag Heren 50+ Schagen 1 2e klasse Wik de Visser* Jan Steinz Jelle Vrijhof Nico Kuin Jan Seppenwolde Jos de Waard

Schagen 2 3e klasse Hans Udink* Gert v.d. Meer Cees v.d. Nieuwedijk Cor v.d.Woude Huib Voorbraak Hans v.Alphen

48

KOMTIE 2 / 2012

Schagen 2 1e klasse Ineke v.d.Woude Alie Dekker Marianne Hagelstein Heleen van Zanten* Nellie Kok Aline Udink

Schagen 3 1e klasse HenriĂŤtte Konijnenberg* Loes Smal Marian Bijwaard Margreet Veldman Mariette Veenhuis Marion Blaauboer

Schagen 4 2e klasse Hannie Leendertse* Clary Buijsse Marjoke Natzyl Elly Bakker Lisette Valkenier Anneke Duiven

Schagen 3 2e klasse Chris Speur* Babette Nuver Marieke Blom Albertien Derksen Marina Zuidema Marjan Beemster

Schagen 3 2e klasse Saskia Arentsen* Franka de Bruine Inge v.d.Hulst Karin Sijnesael Petra Kruit Wilma Knoop


Zaterdag Heren 17+ Schagen 1 1e klasse

Nanno Mein* Arnold Spruit Koen Pinkse

Hans de Git Alexander v.d. Berg Bas Twaalfhoven

Schagen 2 3e klasse

Schagen 3 4e klasse

Schagen 4 4e klasse

Schagen 5 4e klasse

Sander Kliphuis

Eric Snaas

Jurgen Veldman

Jaap Vink

Hugo Jong* Bas de Weger

Germen Engel Jeroen van Dijk

Jan Schreur

Jaap Bregman* Cees Smit Ron Maarsen Simco Kruijer Ton Rus

Roland Mohr

Schagen 6 4e klasse

Schagen 7 5e klasse

Schagen 8 5e klasse

Peter Kikkert Joost Wenker Frank Hogervorst Erik de Graaf

Maarten Leijdekkers Victor v.d. Maat

Angelo Calvisi Bart van Leeuwen Casper Mol Erik Voorbraak Niels Voorbraak

Piet Daalder* Wilco van Wieringen Herman Groot

Ramon Hoogwoud* Tom Gouwenberg Dries v.d. Jagt

Jan de Git* Michel de Jong Stef Stendert Marc Vader Willy Snellen

Lex Redecker

Pablo de Groot* Bart Bruin Frank Louter Emiel Prikkel

Tom Redecker

Barry Verwey* Mario Smit Ard Broers

Niels Dol

Zaterdag Dames 17+ Schagen 1 2e klasse Nathalie Raadgers* Sonja Deutekom Rianne Blaauboer Linda de Groot

Schagen 2 2e klasse Josette Jimmink* Monique Houwin Marjolein Deutekom Marieke Ploeger

Schagen 3 2e klasse Mirjam Niesten* Vanessa Langendijk Annemieke Leijnse Lucia Jong

Schagen 4 3e klasse Sanneke Koeman* Marjan Veenboer Marjon Twijnstra Jo-Nele Blokzijl

Heren dubbel 35+

Heren dubbel 50+

Heren Dubbel 50+

Zat. avond Gem Dubbel 30+ Zat. avond Heren 30+

Jan Korteland*

Jan Bakker*

Arend Jan Meijers*

Ella Heddes*

Rianne Laan

Schagen 1 3e klasse

Koos Kruijer Henry Hoogenberg Janot Peijen

Sjon Molenaar Antonio Perez y Perez

Mirjam Wit

Schagen 1 1e klasse

Jan Kamp Hans de Weerd Albert Sier

Rien Ouwerkerk

Marit Glas Lilian van der Wardt Noraly Pronk

Schagen 2 2e klasse

Gerard Hagelstein Jaap Goudsmit John Duiven Cees den Adel Henk van Zanten

Mascha de Wit Martine Wolkers Manon Wijnker

Schagen 1 4e klasse

Gerard Louter Jack van Diepen Ellen Moorman

Marco Rijstenberg Matien Grooten Kees Pronk

Jacqueline v Kesteren Berend Schop

Gemengd 17+

Gemend 17+

Gemend 17+

3e klasse Esther Veldboer* Kirsten v.d. Waal

3e klasse Carolien Kroon* Tinka Kriens

4e klasse Astrid Carels* Marcel Groen

4e klasse Isabel Wijnker* AndrĂŠ Wijnker

Christien Broersma Manon Pinkse Peter Jan v.d. Waal Bob Boersen Richard Brood

Schagen 2

Maarten Groot Loes de Leeuw Joop Bommer Harrie Pieck

Schagen 3

Mieke Feijen Anne van Es Pieter de Ruiter

Manon Heddes Roy van Twuiver Bianca Kooij

Femke Beelen Jolanda van der Stoop

Schagen 1 1e klasse

Gemengd 17+ Schagen 1

Schagen 5 4e klasse Lisanne Kuilman* Lucinda Beemster Rosanne Brommer Marieke de Wit

Siem Hartman*

Schagen 4

Rocco Emmaneel Katja Rens Christiaan Bos

Lenny Hogervorst Kees Wenker Carla Smit

49

KOMTIE 2 / 2012


Zondag Landelijk Gemengd Senioren 7e klasse Schagen 1 Jurre Pannekeet

Jurjun Ruyter Aron Schippers Merel Scheltema de Heere* Sophie de Graaf Lindi Helsloot Jongens 1e klasse Schagen 1 Wim Hogervorst* Gijs Scheltema de Heere BjĂśrn Abbink Max Tiebie

Zondag Gemengd 18+ Schagen 1 3e klasse Marjolein Stendert* Edo Velema Annegien v.d. Markt Willem Smudde Maikel Bauer Edgar Luten

50

Heren 3e klasse Schagen 1 Bas Twaalfhoven Roy van Kempen Dennis van Rooyen

Heren 4e klasse Schagen 2 Marcel Kroese*

Dames 1e klasse Schagen 1 Manon Kikkert Steffie Tetro

Dames 4e klasse Schagen 2 Caroline Laan Ingrid Laan* Mieke de Git Brigitte Sauer

Max Blaauboer Vic Mens Kor Leegstra*

Daphne Voulon Ellen Zandvliet Nathalie Voulon Zondag Dames 21+ Schagen 1 5e klasse Danielle Onderwater* Conny van Haaster Linda Meskers Ingrid Smiers Marijke v.d. Salm Mirjam v.d. Jagt

KOMTIE 2 / 2012

Ruud Tonkes Eduard Hendriks Rogier Zuurbier Wouter Kunst

Janneke van Schagen Zondag Heren 18+ Schagen 1 4e klasse Arnold Rodenburg Cor-Jan Molenaar Coen Jong* AndrĂŠ Vethman Bert Borst


AANMELDEN

ZOMERTRAINING 2012

SENIOREN Hieronder ziet u een overzicht van de trainingsmogelijkheden. Met dit formulier kunt u zich hiervoor aanmelden. Geef dit formulier ingevuld aan Manon of Kor mee, of stuur het z.s.m. naar onderstaand adres.

NAAM : .................................................................................................................................................. M / V

GEB. DATUM : ..................................................................

ADRES : .....................................................................................................................................................................

SPEELSTERKTE : ...........................................................

.....................................................................................................................................................................

TEAM : ............................................... KLASSE :............

TELEFOON : ......................................................................................................................................................... MOBIEL : .................................................................................................................................................................

AANTAL JAREN LES GEHAD : .......................

E-MAIL :

LIDNUMMER : .................................................................

..................................................................................................................................................................

Ik geef me op voor 16 weken les met 4 personen voor 1 lesuur per week. ca. € 180,00 p.p. Ik geef me op voor 16 weken les met 2 personen voor 1 lesuur per week. ca. € 360,00 p.p.

Eventuele medecursisten : 1)

...................................................................................................................................................................................................... *

2)

...................................................................................................................................................................................................... *

3)

...................................................................................................................................................................................................... *

4)

...................................................................................................................................................................................................... *

Eventuele verhinderingen :

* Let op : deze mensen moeten zich wel zelf inschrijven!

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DATUM : ..................................................................................................

HANDTEKENING :

Geeft dit formulier ingevuld aan Manon of Kor mee, of stuur het naar: T E

51

.......................................................................................................................

Kor Leegstra De Vaart 4, 1741 DE Schagen 0224-297108 / 06-22236962 kleegstra@quicknet.nl

KOMTIE 2 / 2012


STC

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2012

SENIOREN ENKEL/DUBBEL WEER IN JUNI Donderdag 14 juni t/m zondag 24 juni a.s. zal dit jaarlijks terugkerende fenomeen wederom plaatsvinden. In diverse categorieën zal bij voldoende deelname om de clubtitel gestreden worden. Nieuw dit jaar is dat het 1e weekend samenvalt met het finale weekend van de jeugdclubkampioenschappen. Wij verwachten dat het weekend dan nog gezelliger en drukker op het park wordt. Een ieder met senioren rechten of jeugdleden die de speelsterkte 5 hebben bereikt kunnen naar sterkte, welke op het toernooipasje staat aangegeven, inschrijven. Ook leden die competitie lid zijn mogen inschrijven. BESCHIKBAARHEID In het eerste weekend dient men tenminste één dag beschikbaar te zijn, in het finaleweekend uiteraard beide dagen. DOE GEZELLIG MEE! Als organisatie willen we alle leden aansporen om mee te doen. Des te meer deelnemers des te gezelliger het wordt. Voor beginners is het een goede gelegenheid om andere tennissers te leren kennen. Voor de toppers is het zeker de moeite waard om te strijden voor de titel binnen je eigen club. Evenals vorig jaar zullen deze clubkampioenschappen enkel/dubbel mee wegen in het Dynamisch Speelsterkte Systeem van de KNLTB.

52

KOMTIE 2 / 2012

De organisatie is dit keer in handen van Jaap, Kirsten, Ellen, Cees, Ans en Fenna. TOT SLOT Nog enkele opmerkingen (lees dit goed door s.v.p.) • Voor de leden, die niet deelnemen, is de mogelijkheid om te spelen beperkt. Informeer eerst even bij de wedstrijdleiding. • De WTC behoudt het recht bij onvoldoende deelname iemand in een andere categorie in te delen. • U kunt inschrijven voor Max twee categorieën, namelijk 1 x enkel en 1 x dubbel. • Bent u te weinig beschikbaar, schrijf dan in voor één categorie. Bij slechte beschikbaarheid is uitsluiting van deelname mogelijk. • U dient per persoon in te schrijven, bij dubbel dus alle twee inschrijven i.v.m. beschikbaarheid. • Inschrijfgeld bedraagt € 5,00 per persoon/per categorie voor de 1e wedstrijd te voldoen. • Gaarne een kwartier voor aanvang van de wedstrijd aanwezig. LET OP: DE INSCHRIJVING SLUIT WOENSDAG 6 JUNI A.S.

Namens de W.T.C. heel veel succes en vooral een sportief kampioenschap gewenst!


INSCHRIJFFORMULIER

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2012

SENIOREN ENKEL/DUBBEL NAAM : ........................................................................................................................................................ M / V

GEB. DATUM : .......................................................................

ADRES : ....................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................

TELEFOON : .............................................................................................................................................................

SPEELSTERKTE ENKEL : ..............................................

MOBIEL : ....................................................................................................................................................................

SPEELSTERKTE DUBBEL : ..........................................

E-MAIL : .....................................................................................................................................................................

LIDNUMMER : ......................................................................

schrijft in voor dames enkel / heren enkel

9/8/7/6/5/4/3

35+

schrijft in voor dames dubbel / heren dubbel

9 / 8 / 7 / 6 / 5 / 4 / 3

35+

(omcircel wat van toepassing is)

NAAM DUBBELPARTNER : ..................................................................................................................... BESCHIKBAARHEID : (let op: het eerste weekend tenminste 1 dag beschikbaar anders volgt uitsluiting! S.v.p. verhinderingen aankruisen.) do vr

14/6 15/6

za zo

16/6 17/6

ma di wo do vr za zo

18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6

9:45

11:00

12:15

13:30

14:45

16:00

17:15

18:00

19:45

21:00

18:30

19:45

21:00

18:00

19:45

21:00

21:45

21:45

Verplicht beschikbaar Verplicht beschikbaar

OPMERKINGEN • Voor de leden die niet deelnemen is de mogelijkheid om te spelen beperkt. Informeer eerst even bij de wedstrijdleiding. • De WTC behoudt het recht bij onvoldoende deelname iemand in een andere categorie in te delen. • U kunt inschrijven voor maximaal twee categorieën, namelijk 1 x enkel en 1 x dubbel. • Bent u te weinig beschikbaar, schrijf dan in voor één categorie. Bij slechte beschikbaarheid is uitsluiting van deelname mogelijk. • U dient per persoon in te schrijven, bij dubbel dus alle twee inschrijven i.v.m. beschikbaarheid. • Inschrijfgeld bedraagt € 5,- per persoon/per categorie voor de 1e wedstrijd te voldoen. • Gaarne een kwartier voor aanvang van de wedstrijd aanwezig.

53

LET OP:Inschrijving is bij voorkeur via internet. Meer informatie op onze website: www.stcschagen.nl of www.toernooi.nl KOMTIE 2 / 2012


Rabobank Schagen-Wieringerland hoofdsponsor jeugd STC De Rabobank is een bank met ideeën. Ook ideeën over sport. Sport verbindt en inspireert ons. Daarom steunen we niet alleen sporten waar we allemaal naar kijken, maar ook sporten waar we allemaal wat aan hebben. Dus sponsoren wij de jeugdtennis van STC. Want het gaat om meer winnen dan de wedstrijd. Dat is het idee.

Rabobank Schagen-Wieringerland Verrassend dichtbij! Rabobank. Een bank met ideeën.

54

www.rabobank.nl/sw

KOMTIE 2 / 2012


VAN 7 - 15 JULI

RABO SUMMER BREAK

OPEN JEUGDTOERNOOI NIEUWE SPONSOR Yes... het Open Jeugdtoernooi van STC zal dit jaar van start gaan met een nieuwe sponsor! Rabobank SchagenWieringerland zal vanaf het nieuwe tennisseizoen de hoofdsponsor van dit altijd gezellige toernooi zijn. WANNEER Van 7 juli t/m 15 juli 2012 zal op het tennispark van STC het RABO Summerbreak Open Jeugdtoernooi worden gespeeld. Voorgaande jaren vond dit toernooi plaats in de laatste week voor de schoolvakantie. Doordat dit voor het finaleweekend nog wel eens leidde tot problemen met de beschikbaarheid in verband met de vakantie hebben wij, met succes, bij de bond aangevraagd dit toernooi een week naar voren te schuiven.

Er zal gespeeld worden in de volgende categorieĂŤn:

Enkel t/m 8, 10, 12, 14 en 17 jaar Dubbel & Mix t/m 14 en t/m 17 jaar.

In het weekend beginnen de wedstrijden om 10.00 uur, doordeweeks om 16.00 uur en woensdagmiddag vanaf ca 13.30 uur! Binnenkort kunnen jullie je weer inschrijven via www.toernooi.nl. Wij hopen naast de titelverdedigers van vorig jaar natuurlijk ook nieuwe jeugdleden op dit toernooi te mogen begroeten! SEE YOU ON RABO SUMMERBREAK!

Namens de commissie, Karin Scheltema de Heere-van der Waal, Ingrid Snoeck, Natasja Mol, Anja Veldboer, Mariette Veenhuis en Leny Groenewoud

55

KOMTIE 2 / 2012


VAN DE

JEUGDCOMMISSIE

EVEN VOORSTELLEN Of je nou klein bent of groot, beginner of gevorderde, jongen of meisje: bij STC staat ieder jeugdlid op nummer één… Daarom organiseert de Jeugdcommissie ook dit seizoen weer diverse activiteiten. Zoals: het luilaktoernooi, de jeugdclubkampioenschappen en het juniorsenior toernooi. Ook zorgen wij dat de competitie op woensdag, vrijdag en zaterdag goed verloopt en we organiseren de regenboogcompetitie. Houd de STC website en je mailbox in de gaten!

helemaal leuk. Mijn zoon speelt competitie. Op competitiedagen realiseer je het belang van vrijwilligers! Kor heeft al een aantal keren aan mij gevraagd of de JC iets voor mij zou zijn. Ik hield altijd een beetje de boot af omdat ik met mijn onregelmatige baan als Kinder-Neonatologie Verpleegkundige niet op vaste dagen beschikbaar ben. Maar goed als je uitgaat van het motto alle kleine beetjes helpen, hoop ik toch een klein beetje te kunnen bijdragen als lid van de JC!”

Vragen? Zelf iets organiseren? Heb je een vraag, opmerking of een leuk idee? Mail ons dan (voorzitterJC@ stcschagen.nl). Je kunt natuurlijk ook een briefje achterlaten in de jeugdbrievenbus. Deze vind je in ons paviljoen. Misschien kunnen we samen iets organiseren. Met jou, ouder jeugdlid. Laat ons weten wat je leuk lijkt. Of wil je meedraaien met bijvoorbeeld de jeugdclubkampioenschappen?

Sonja Klijnsma: “Sinds mijn zoontje Luca (bijna 11) is gaan tennissen, kreeg ik ook kriebels en vorig jaar ben ik weer lid geworden. Luca doet dit jaar voor het tweede seizoen mee aan de jeugdcompetitie op woensdagmiddag. Het lijkt mij een leuke uitdaging om wat voor de vereniging te doen. Mijn man Denis tennist ook en we staan regelmatig met zijn drieën op de baan.”

Wie zitten er in de Jeugdcommissie? Hier een ‘snelle’ introductie.. Van boven links met de klok mee… Suzanne in ’t Veld-Bouterse “Na een tijdje in Utrecht gewoond te hebben wonen we sinds 2009 weer in Schagen. Ik ben in Schagen opgegroeid en heb als klein meisje les gehad van Manon. In 2009 is ons zoontje Lars geboren waardoor ik een tijdje niet heb getennist. Ik wordt nu weer lid van STC en heb me meteen aangemeld voor de jeugdcommissie. Ik vind het leuk om dingen te regelen en organiseren en dan vooral voor de jeugd. Ik zal me vooral bezig houden met het maken van advertenties/flyers en de website. Ik heb er zin in!” Maureen Tuin “Vier jaar geleden kwam ik in Schagen en sinds drie jaar tennis ik bij STC. Dit is mijn tweede jaar als voorzitter van de JC: een hele leuke en leerzame rol! Ik heb al ervaring met kinderen, ik heb er namelijk vier. Jill is 8, Floor 6 en tweeling Pien en Gijs is 4. Jill en Floor hebben twee jaar tennisles gehad maar willen graag op hockey. Ik heb nu mijn hoop gevestigd op de tweeling…!”

56

Karin-Annet Geldtmeijer “Als kind heb ik enkele jaren getennist in Groningen, waar ik toen woonde. Sinds enkele jaren zijn we met de hele familie lid bij STC, en ik vond het gelijk weer KOMTIE 2 / 2012

Caroline Kroon “Ik tennis al vanaf mijn 9e (ik ben nu 45). Ook mijn zoon Jordy van 15 heeft er veel lol in. Wij spelen alle twee competitie op de zaterdag en ‘s zomers spelen we heel veel toernooien. Ik vind het heel leuk om wat voor de club te doen. Daarom zit ik in de jeugdcommissie.” Sieuw Kapitein Hallo iedereen ik ben Sieuwtje De Bruijn. Mij is gevraagd je jeugdcommissie te komen versterken. Met het hele team gaan we ons best doen voor de club. We hopen dat de jeugd met plezier naar STC komt voor allerlei tennisactiviteiten. Caroline Boersen “Ik tennis al jaren bij STC. Mijn zoon Coen speelt ook. Ondanks dat hij dat leuk vindt, denk je als ouder al snel dat je kind vaker naar de baan zou kunnen om vrij te tennissen. Omdat wellicht de Jeugdcommissie daar een bijdrage in kan leveren, zei ik direct ‘ja’ toen ik gevraagd werd om lid te worden.” Manon van Amstel Trainer en al jaren een goede adviseur voor de JC. Ik wens jullie allemaal een mooi en oneindig lang tennisseizoen toe! Maureen Tuin, Voorzitter Jeugdcommissie


AANMELDEN

ZOMERTRAINING 2012

JUNIOREN Hieronder ziet u een overzicht van de trainingsmogelijkheden. Met dit formulier kunt u zich hiervoor aanmelden. Geef dit formulier ingevuld aan Manon of Kor mee, of stuur het z.s.m. naar onderstaand adres.

NAAM : .................................................................................................................................................. M / V

GEB. DATUM : ..................................................................

ADRES : .....................................................................................................................................................................

SPEELSTERKTE : ...........................................................

.....................................................................................................................................................................

TEAM : ............................................... ......................................

TELEFOON : ......................................................................................................................................................... MOBIEL : .................................................................................................................................................................

AANTAL JAREN LES GEHAD : .......................

E-MAIL :

LIDNUMMER : .................................................................

..................................................................................................................................................................

Ik geef me op voor 18 weken les met 8 personen voor 1 lesuur per week.

€ 96,00 p.p.

Ik geef me op voor 18 weken les met 8 personen voor 2 lesuren per week. € 192,00 p.p.

Eventuele medecursisten : 1)

...................................................................................................................................................................................................... *

2)

...................................................................................................................................................................................................... *

3)

...................................................................................................................................................................................................... *

4)

...................................................................................................................................................................................................... *

Eventuele verhinderingen :

* Let op : deze mensen moeten zich wel zelf inschrijven!

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DATUM : ..................................................................................................

HANDTEKENING :

Geeft dit formulier ingevuld aan Manon of Kor mee, of stuur het naar: T E

57

.......................................................................................................................

Kor Leegstra De Vaart 4, 1741 DE Schagen 0224-297108 / 06-22236962 kleegstra@quicknet.nl

KOMTIE 2 / 2012


De restyling van deze Komtie werd verzorgd door TO4press [Jelle de Visser] Uw persoonlijke adres voor: • Logo’s en huisstijlen • Adver tenties • Fotograf ie • Website’s • Alle soor ten druk werk • Maar vooral... persoonlijke advies, ser vice en k waliteit!

58

TO4press ● Bijlestaal 54 ● 1721 PW Broek op Langedijk [telefoon Saskia] 06 432 889 88 [telefoon Jelle] 06 209 424 89 [email] mail@to4press.nl [web] www.to4press.nl

KOMTIE KOMTIE2NR/ 52012 / 2011

Uw l ic haam ve r d ie nt de b e ste b e hande li ng All round fysiotherapiepraktijk met een prettige sfeer en ruime openingstijden, ook ‘s avonds. Speciale interesse voor sportfysiotherapie, revalidatie, rug- en bekkenklachten, reumatische aandoeningen en artrose.

Bel voor informatie of maak een afspraak via 0224 - 214 852 of bezoek www.fysiotherapierobmars.nl Hoep 87a • 1741 MB Schagen


VOORJAARSCOMPETITIE 2012

TEAMINDELING

JUNIOREN In teams gekleurd betekent speler met leeftijds dispensatie max. 1 per team spelen Schagen 1 wo t/m 10 jongens

Schagen 1 vrij t/m 17 jongens

Luca Pinkse Jay Tromp Ard Verduin Jaeden Aanonsen Bjorn Stokkermans Captain

Luc Landreu Bart de Jonge Joris de Vries Alex Kok Captain Pepijn Hubbelmeyer

Schagen 1 wo t/m 12 jongens

Schagen 1 vrij t/m17 gemengd

Schagen 1 vrij t/m 17 meisjes

Jaimy Kos Max Synesael Rick Twaalfhoven Captain Noah Baaren Jip Mens

Lars Grooten Tom Weggelaar Pamela Wever Captain Moniek Stins

Anouk Boersen Manouk Verduin Sanne Boot Captain

Schagen 1 wo t/m 12 meisjes

Schagen 1 vrij t/m 14 jongens

Schagen 1 za t/m 12 jongens

Babette de Ruijter Sterre Rijstenberg Thirza Schilder Bo van Twuijver Captain Zoe Bonarius Eva Perez y Perez Schagen 3 wo t/m 12 jongens Tim Daalder

Coen Boersen Captain Bernard konijnenberg Thom Roest Joran Kwantes Stan de bruin

Nanno Mein Tom Kapitein Yannick van Wijngaarden Luca Kleinsma Captain Kees Emmaneel

Schagen 3 vrij t/m 17 meisjes Maaike Oppenhuis

Schagen 1 za t/m 14 meisjes Fleur Hogervorst

Robin van Wieringen Merijn de Haas Arwin Kwantes

Jaike Botic Julia Rijstenberg Myrthe Bleeker Captain

Marion Verduin Samantha Veldboer Krissy Hogervorst Captain

Max van Bilsen Captain

Illa Carrion

Lot de boer

Ramon Wenker

Hilde Konijnenberg

Schagen 2 wo t/m 12 jongens

Schagen 4 vrij t/m 17 meisjes

Schagen 1 za t/m 17 jongens

Thomas Konijnenberg Tom Geldtmeyer Captain Stijn Orij Thijs Meegdes Tijn Gielen

Nina Derks Tessel Vogel Captain Maud Herkemij Sofie Leijen Danique Huiberts Julia Korthouwer

Jordy Katoen Job Rustenburg Captain Max Tiebie Bjorn Abbink

Schagen 2 wo t/m 12 meisjes Myrthe Kager

Schagen 2 vrij t/m 17 meisjes Angela Hayrabedjan Captain

Schagen 1 Zo junioren jongens Bjorn Abbink

Roos van der Jagt Iris Bakker Lotte Dekkers Captain

Anna Botic Anahit Hayrabedjan Maite Perez y Perez Ilonka Witsen Danielle van der Meer

Gijs Scheltema de heer Max Tiebie Wim Hogervorst Captain

59

KOMTIE 2 / 2012


CLUBBLAD STC

KOMTIE NR 3 / 2012

De volgende Komtie verschijnt eind juni. U kunt kopij insturen tot uiterlijk VRIJDAG 15 JUNI redactiekomtie@stcschagen.nl

60

KOMTIE 2 / 2012

Komtie 2 2012 - STC Schagen  

Clubblad van de Schager Tennis Club