Page 1

TEGNING NÅ TEGNING NÅ BJØRN BJARRE

Sommerutstilling 12. juli - 18. august 2013 Spriten Kunsthall, Skien

GITA S. NORHEIM TANJA THORJUSSEN CHRISTIAN BOULD ALEKSI WILDHAGEN JOHANNES HØIE MARIT VICTORIA WULFF ANDREASSEN PÄIVI LAAKSO SVERRE BJERTNES ANNINE1 QVALE VIBEKE SLYNGSTAD MARTIN SKAUEN CATHRINE GILJE


KJÆRE KUNSTVENNER Hovedtanken bak Nå-utstillingene er å bringe god kunst til Grenland i sommermånedene. Positive samarbeidspartnere og flotte visningssteder gjør at vi igjen kan ønske velkommen til en sommerkrydret og smaksrik utstilling med 13 av landets toneangivende kunstnere. Mennesket har tegnet fra tidenes morgen. Tegning er noe alle mennesker, uavhengig av alder eller kultur, har et forhold til. Fra den raske skissen til den fordypede kunstneriske tegningen - vi har alle på ett eller annet tidspunkt tegnet, og det er noe vi til stadighet gjør enten det er en bevisst handling eller en ubevisst rabletegning. Tegning er rotfestet i oss. Mange kunstnere har startet sin utvikling gjennom tegning og mange vender stadig tilbake til nettopp tegningen. Tegning har nerve, dybde, lek og nærhet. Det har vært en tendens de siste årene at stadig flere yngre kunstnere tar opp tegning som selvstendig kunstnerisk uttrykk. Vi har invitert kunstnere til Tegning Nå som representerer ulike innganger til tegning som teknikk, og det har vært en målsetting for oss at utstillingen skal ta temperaturen på hva som rører seg innenfor tegnekunsten idag. Velkommen til Spriten Kunsthall og Tegning Nå! Catrine Orr Danielsen Utstillingsansvarlig

2

Tom Erik Lønnerød Spriten Kunsthall


Grenland nå! Samarbeid på tvers av Grenland skal heies fram på alle fronter. At kunst og kultur står fremst for et samarbeid som binder grenlandsbyene Porsgrunn og Skien tettere sammen, er ingen overraskelse. Stor takhøyde, evnen til å se nye muligheter og finne alternative løsninger på kjente spørsmål er en del av kunstens vesen. Tidsbegrepet “nå” er stikkord for utstillingene både på Spriten kunsthall i Skien og Galleri Osebro i Porsgrunn. Målet er å gjøre samtidskunsten tilgjengelig for sommerpublikummet i regionen vår. Med fokus på høy kvalitet og et bredt spekter av våre fremste tegnere og skulptører, er de to utstillingene interessante for publikum langt utover vårt eget Grenland. Sommeren er tid for rekreasjon, men også for refleksjon. Ta derfor turen til Porsgrunn og Skien for et forfriskende bad i samtidskunstens hav av fortolkningsmuligheter - god kunstsommer! Ragnar Nilssen Kultursjef, Skien

3


SVERRE BJERTNES SVERRE BJERTNES Født i 1976. Bor og arbeider i Oslo. Karrieren til Bjertnes har hatt en bratt stigende kurve de seneste årene. Etter endt utdanning i Oslo og Enschede, Holland, har Bjertnes vært aktiv med en rekke soloutstillinger her til lands. Internasjonalt har Bjertnes fokusert på New York og har etablert studio i byen sammen med Bjarne Melgaard. De to har stilt ut sammen ved en rekke anledninger, senest ved den sentrale kunstmessen The Armoury Show, hvor New York Times utropte deres samarbeid som det mest interessante ved messen. “En begivenhet av dimensjoner” skrev NRKs kunstkritiker Mona Pahle Bjerke begeistret da Bjertnes og Melgaard stilte ut sammen på Galleri K i Oslo i 2012. Melgaard har også kuratert Bjertnes’ seneste utstilling ved New York-galleriet White Columns, som regnes som et av de mest sentrale visningsplassene for samtidskunst i verdensmetropolen. Bjertnes har bakgrunn som Nerdrum-elev, og regnes blant skolens mest begavede kunstner. Han har, i motsetning til andre Nerdrum-elever, ikke stoppet opp ved den gammelmesterlige stilen, men tatt med seg sin solide, klassisk tegneriske skolering som et utgangspunkt for en rik kunstnerisk praksis. www.sverrebjertnes.com

4


UTEN TITTEL

5


CHRISTIAN BOULD CHRISTIAN BOULD

Født i Oslo 1978. Bor og arbeider i Oslo. Christian Bould er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo. Han har deltatt på en rekke utstillinger siden han ble ferdig utdannet i 2006, bl.a. Haugar Vestfold Museum, Tegnebiennalen, Galleri F15, Kunstnernes Hus, og TAFKAG Gallery. Bould er en aktiv deltaker på kunstscenen gjennom ulike kunstnerinitierte samarbeidsprosjekter, han var med på å starte No. 9 Visningsrom for samtidskunst og SKATV. Han var også lærer og senere rektor på Prosjektskolen. Jobber nå som kunstner og møbelsnekker i Oslo. “Jeg forsøker via repetitive tegnemetoder og med estetiske tvangstanker å skape illustrativ, pseudovitenskaplig opart til et bredt publikum og smalt marked.”

6


CANCER MUTATIONS 7


CATHRINE GILJE CATHRINE GILJE

Født i Trondheim 1971. Bor og arbeider i Sandes. Gilje jobber med tegning på ulike måter; i serier, installasjoner og stedsspesifikt. Utgangspunktet til tegningene henter hun fra diverse fotografiske forelegg som gamle plansjer, oppslagsverk og private foto. I lengre tid har Gilje vært opptatt av kropp i bevegelse som tema, hvor hun ofte brukte tegningen til å bearbeide/ kontemplere fotografiet. Det er denne muligheten til å skape en fiktiv eller imaginær virkelighet ved hjelp av tegningens virkemidler som opptar henne – det å skape visuelle tablå av figurative og abstrakte former. www.cathrinegilje.no

8


TABLÅ 9


VIBEKE SLYNGSTAD VIBEKE SLYNGSTAD Født i Ålesund 1968. Bor og arbeider i Oslo. Slyngstad er utdannet ved Asker Kunstskole, Kunst- og Håndverksskolen i Graz i Østerrike og Statens Kunstakademi i Oslo. Hennes formspråk er figurativt, på grensen til fotorealisme. Motivene viser ofte kun et lite utsnitt av en større helhet - mennesker plasseres gjerne i bildeflatens utkant. Denne leken med bildets beskjæring understreker at det som skjer utenfor billedflaten påvirker motivet og dermed også oss som betraktere. I nyere billedserier har hun fokus på modernistiske interiører, så som Villa Stenersen i Oslo og Mies van der Rohes paviljong i Barcelona. Menneskene i bildene står i sterk konstrast til arkitekturens kjølige linjer, som et irrasjonelt innslag i de rasjonelle byggverkene. Slyngstad har hatt en rekke utstillinger, blant annet har hun stilt ut på Christian Larsen i Stockholm, Galleri Riis, Galleri Haaken og OSL contemporary. I tillegg har hun deltatt på Biennalen i Venezia, Høstutstillingen og Vestlandsutstillingen. Hennes verk er blitt kjøpt inn av blant annet Nasjonalmuseet, Norsk Kulturråd, Den norske ambassaden i Berlin, Norsk Hydro og Storebrand.

10


VILLA STENERSEN 1 11


ANNINE QVALE ANNINE QVALE

Er født i Oslo 1963, bor og arbeider i Oslo. Qvale har kunstnerisk utdannelse fra Oslo Kunstfagskole og som hospitant på Statens Kunstakademi. Hun er en erfaren billedkunstner med flere separatutstillinger bak seg. Hun tegner med klassiske teknikker, også som illustratør; med blyant, blekk, tusj, akvarell og akryl på papir. I 2007 startet hun serien Akkumulerte midler, som fremdeles er under arbeid, bestående av hverdagslige objekter avbildet i postkortformat. Motivene er naturialistiske og bestreber en teknisk millimeterpresisjon, for nettopp å pirre betrakteren helt inntil; til det intime, slik enkelte av objektene også er. Intime avleiringer i små formater. Som illustratør har Qvale tatt på seg store oppgaver; som våre mest kjente illustratører har hun gitt seg ikast med historiene til Asbjørnsen og Moe, Rudjard Kipling og Brødrene Grimm. For tiden er Qvale også aktuell med utsmykking av Lyngbakken sykehjem i Skien. www.annineqvale.no

12


“AKKUMULERTE MIDLER” 13


GITA S. NORHEIM GITA S. NORHEIM Gita S. Norheim er født i 1965 i Ernakulam, India inn i en familie tett befolket av kunstnere. Hun tok sin utdanning ved Statens håndverks- og kunstindustriskole og har siden vært aktiv kunstner innenfor en rekke kunstuttrykk. I den siste tiden har Gita arbeidet med en kombinasjon av tusjtegninger og papirklipp, hvor overflaten brytes opp og skaper en dobbelhet som understreker tematikk knyttet til spenningen mellom den indre og ytre verden. Visuelt sett består arbeidene ofte av et møte mellom figurasjon og ornament. Norheim er også meget aktiv med kunstoppdrag i offentlig rom, ofte sammen med søsteren Turid Uldal. For tiden jobber de sammen om utsmykkingen av Skien kulturskole og har nylig avsluttet arbeid ved Ny Krohnborg bydelssenter i Bergen og Dønski barnehage i Bærum. www.gita.no

14


UTEN TITTEL 15


ALEKSI WILDHAGEN ALEKSI WILDHAGEN Født i Helsinki 1976, oppvokst i Oslo, bor og arbeider i Skien. Har sin mastergrad fra kunstakademiet i Trondheim, med utvekslingsür ved Kunstakademiet i Helsinki. Wildhagen jobber eksperimentelt innenfor den figurative maleritradisjonen. De siste ürene har Wildhagen inkorporert et relasjonelt og performativt aspekt i sitt virke, som ved Tegnebiennalen 2012, hvor han bygget om en gammel NSB tralle til et mobilt atelier, hvorfra han nedtegnet sine omgivelser i stadig dialog med tilfeldige forbipasserende. I 2013 var han en av fem kandidater til den nyetablerte kunstprisen til Sandefjord kunstforening. I den anledning gjorde Wildhagen en malerireise fra sitt hjem i Skien til Kunstprisutstillingen i Sandefjord. www.aleksiwildhagen.blogspot.no

16


SKIEN OILBAR 17


BJØRN BJARRE BJØRN BJARRE Bjørn Bjarre født i Oslo i 1966. Bor og arbeider i Oslo. Bjarre er utdannet fra Statens Kunstakademi i 1994, og har en omfattende utstillings virksomhet bak seg. Bjarres arbeidsmetode er konseptuell og prosjektbasert og bindes sammen av en interesse for drømmer, barndom, språk, teknologi, hukommelse, materialitet og forgjengelighet. Mest kjent er han for det mangeårige og omfattende verket “Abstrakt Følelse” som består av plastelinaskulpturer og tegninger med referanser til populærkultur og surrealisme. Utstillinger med Bjarres arbeider har nylig vært å se på Kunstnernes Hus og Lautom Contemporary i Oslo. I 2008 stilte Bjarre ut en hvitlakkert sandkasse i Bryggeparken i Skien som en del av TempoSkien. Bjarres verk er representert ved flere store offentlige og private samlinger, blant annet Nasjonalmuseet, Bergen Kunstmuseum, Norsk Kulturråd, Det norske Storting og Storebrand. I 2004 etablerte Bjarre Tegneklubben sammen med Martin Skauen, Terje Nicolaisen, Ulf Carlsson og Paul Dring. www.bjarre.org

18


SOLARIS

19


MARIT VICTORIA MARITWULFF VICTORIA ANDREASSEN WULFF ANDREASSEN Marit Victoria Wulff Andreassen født i 1971 i Harstad. Bor og arbeider i Stavanger.

Er billedkunstner og utdannet med Diplom fra Kunstakademiet, Kunsthøgskolen i Bergen (2003). Hun arbeider med tegning på papir, store veggtegninger og maleri. Seksualitet, kropp, kjønn og identitet er sentrale temaer i hennes arbeider. Andreassen har deltatt i en rekke internasjonale utstillinger og har gjort utsmykninger bla. for KORO. Hun har mottatt en rekke stipender, er støttet av Norsk Kulturråd i flere omganger. Hun er også presentert i flere tidskrifter og bøker. I 2009 ble hun nominert til Carnegie Art Award. Andreassens arbeider finnes i Nasjonalmuseets Samlinger, Stavanger Internasjonale Samling, Stavanger Kunstmuseum og i De Samiske Samlinger. Hun er omtalt i Gunnar Danbolts reviderte utgave av Norsk Kunsthistorie (Samlaget) og i Øystein Ustvedts: Ny Norsk Kunst - etter 1990 (Fagbokforlaget). I 2012 deltok hun i utstillinger i Stavanger Kunstmuseum, Nordnorsk Kunstmuseum og Bergen Kunstmuseum. Arbeidsåret 2013 startet med et utsmykningsoppdrag for Det psykologiske fakultetet ved Universitetet i Bergen.

20


KNOTTED CORD 21


JOHANNES HØIE JOHANNES HØIE

Johnannes Høie er født i Seljord 1981. Bor og arbeider i Stockholm. “Høie beskriver mennesket som marginalt ved å minimere kroppenes dimensjoner i et rom der det er urolige, enorme krefter som råder. Figurene blir spinkle markører i et kosmisk rom og en visjon påkalt i utenomjordisk transe: et sjamanistisk rituale tegnet av ånder i former av røyk som snart skal forsvinne.” “Tradisjonene som gjenkjennes med en gang, middelalderraderinger, grotesker i kantene på gamle 1600-talls kart og Halvdan Egedius, danner ikke bare et sikkert historisk fundament, men også en tidløs ånd uten ironi. Det er som om en av de gamle illustratørene skulle stå opp fra de døde og gis i oppgave å tegne vår tids tilstand.” “Speiler tegningene den katastrofale situasjonen vi lever i nå, der subjektenes rasjonelle handlekraft og muligheten for et autentisk og spirituelt samvær viljeløst begraves i markedets endeløst statiske kitsch, sensasjon og konsum.” Erling Mostue Bugge www.johanneshoie.com

22


TRIPYKON 1

23


MARTIN SKAUEN MARTIN SKAUEN Født i Fredrikstad. Bor og arbeider i Berlin. Skauen har fått bred oppmerksomhet rundt hans svært detaljerte og teknisk presise blyanttegninger. Arbeidene kan leses innenfor en surrealistisk strategi bestående av oppbrudd og konflikt - fornuftens skibbrudd og søken etter å forstå det irrasjonelle gjennom flere lag av konnotasjoner til kulturelle referanser innen det morbide og mytiske. Denne interessen fortsetter i nye verk som kombinerer video, foto, tekst og performance. I disse arbeidene gjenoppstår tegningene i sammenheng med videoarbeidene, rekontekstualisert ved siden av fragmenterte, approprierte fotografiske bilder. Ved å grave i vår kollektive, kulturelle hukommelse, greier Skauen gjennom nye sammensetninger å vise hvordan usammenhengende visuelt materiale likevel produserer nye konstallasjoner og samtidig understreker våre arketypiske metoder for tolkning. Hans motiver befinner seg mellom det umiddelbart gjenkjennelige og mulighetene i det teatralske og kaotiske. Referanser til såkalt høy- og lavkultur forenes i bildefortellinger som delvis understøtter og delvis sprenger narrative klisjeer, logisk argumentasjon og fortolkning. www.martinskauen.com

24


EUROPA

25


PÄIVI LAAKSO PAIVI LAAKSO

Født i Finland. Bor og arbeider i Oslo. Laakso sitt kunstnerskap handler om identitet. Laakso sier selv; ”Jeg finner kanskje ingen presise svar i mine kunstverk.,men Jeg finner ofte overraskelser, farger og fortellinger jeg ikke visste fantes i meg. Jeg tror de forteller om mitt liv i større perspektiv, i samspill med verden jeg lever i. I Brasil gjenkjente publikum skulpturene som skikkelser fra sin egen mytologi. Jeg tror grunnen til det er at jeg ofte fabulerer, blander dyr og menneske. Nærhet til naturen via kroppen finnes i alle arbeidene mine. Kroppen forteller mye, vil mye og jeg lurer på om den bør temmes eller hemmes.” www.paivilaakso.no

26


FRØKEN FRI 27


TANJA THORJUSSEN TANJA THORJUSSEN Født 1970 i Oslo, bor og arbeider i Oslo. Thorjussen synligjør i sine tegninger en liminal verden der dyr, steder og tilstander befinner seg i grenseland symbolsk eller fysisk. Ved å tegne og observere dyr ønsker Thorjussen å meditere over og undersøke det sjamanistiske båndet mellom dyr, natur og mennesket. - Utgangspunktet for tegningene har ofte en spirituell eller sjamanistisk dimensjon der for eksempel et dyr kan komme til meg i en drøm. Deretter, i prosessen av å skape verket blir researchen til en studie av dyrets sammensatte historie, habitat og mytologi. Thorjussen har en Bachelor i Fine Art fra Parsons The New School for Design (98) i New York der hun bodde fra 1995-2006. I 2006 startet hun kunst og kuratorgruppen LOCUS med Thale Fastvold som samarbeider om flere kunst og kuratorprosjekter, senest med utstillingen ”Invisible Clarity” ved Tegnerforbundet i Oslo. For mer info: www.tanjathorjussen.com / www.locusart.org

28


NANUQ POLYNIA 29

Tegning nå katalog  
Tegning nå katalog  

Presentasjon av kunstnerne involvert i utstillingen Tegning Nå på Spriten kunsthall i Skien 12. juli - 18. august 2013.

Advertisement