Struna dodatek specjalny nr4

Page 1

Konkurs StRuNa

czasopismo naukowe studentów i doktorantów Najlepsze projekty 2012

II EDYCJA

olski konkurs

NAJLEPSZYCH

ISSN 2299-3088

naukowych

Twoja pierwsza ważna publikacja – normy, rady, wytyczne

Zapowiedzi konkursów Programy ministerstwa Czwarta edycja konkursu z nagrodami dla studentów i doktorantów

nr 1 – semestr zimowy 2012/2013

www.struna.edu.pl

ISSN 2299-3088

Nr 1 (2) 2013

www.struna.edu.pl

Laptop, smartfon lub tablet za najciekawszy krótki tekst (do 4.000 znaków), który pomoże wprowadzić

DOBRE PRAKTYKI

Bracia do kwadratu

Jak korzystnie lokować dorobek naukowy Marcelina Smużewska

ENIA DO 18 X 2012

Szczegóły, regulamin oraz formularz do wysyłania zgłoszeń na

Nr 1 (2) 2013

•••

Przyślij do 3 listopada tekst na jeden z trzech tematów 1 W „KODEKSIE DOBRYCH Maciej studenckichSkowera PRAKTYK” trzeba zapisać, że… 2 Tak powinno być na wszystkich praktykach 3 Nie o to chodzi w praktykach studenckich i wygraj!

Marcin Łączyński

Adriana Bartnik, Michał Rzeźnik

Konrad Gutkowski

Katarzyna Furman-Łajszczak

Gdzie szukać tego, co już znalezione

Żywot człowieka wyedukowanego

Klinika nie uzdrowi, ale podpowie

Samopomoc jest bezcenna

www.konfrontacje.edu.pl

Kto wynalazł koło i do czego ono służy?

Marcin Łączyński

Wojtek Skrzypczak, Klaudia Gołębiowska, Łukasz Alwast, Jakub Kozakoszczak

Cudze poznacie, swoje poprawicie www.struna.edu.pl

• Marta Czapnik Intymne życie kloszardów • Anna Kowalska W poszukiwaniu skradzionego snu • • Martyna Sabała 269 sposobów na obrażenie bliźniego • Barbara Ostrowska Chałupa zrównoważonego rozwoju • • Gabriela Berkowicz W reaktorze wszystko pod kontrolą • Wojciech Borowski, Grzegorz Gargas, Joanna Stachurka Siła mięśni wobec wady zmysłu • Weronika Piotrowska Wszystkie dźwięki ze wsi Samoklęski • • Grzegorz Kwiecień, Maciej Gruza, Piotr Gąska Symulowanie w służbie precyzji •

• Olga Arent Nie czekaj na wyrok, ukarz się sam! • • Małgorzata Wojtowicz Wczesny Norwid jako późny romantyk • • Marta Czapnik Bezdomni – getto oddane socjologom • • Paulina Rolska Dieta kontrolowana kontra nowotwór złośliwy • • Rafał Smoleń Wielka pomyłka białych – czarna Afryka nie ma swojej historii •

Parada zwycięzców DUŻE TEMATY – wydanie specjalne

dawnictwa Pomocy Studentom

ISSN 2299-3088

orantów na temat szkolnictwa wyższego udnienia zebrane w czterech tomach

DODATEK SPECJALNY - najlepsze projekty naukowe studentów i doktorantów

wydawnictwa Funduszu Pomocy Studentom Nr 2 (3) 2013

www.struna.edu.pl

Warszawa 2012/2013

Nr 1 (4) 2015

www.struna.edu.pl

5 wskazówek dla pretendentów

poglądy studentów i doktorantów na temat szkolnictwa wyższego oraz perspektyw zatrudnienia zebrane w czterech tomach

DOBRE STUDENCKIE PRAKTYKI Studenci i doktoranci o roli uczelni w przygotowaniu ich do podjęcia aktywności zawodowej

ISSN 2299-3088

DOBRE STUDENCKIE PRAKTYKI

KODEKS, OPINIE, PRZYKLADY

Studenci i doktoranci o roli uczelni w przygotowaniu ich do podjęcia aktywności zawodowej

Warszawa 2012/2013

Warszawa 2013/2014

papierowej oraz elektronicznej na:

KODEKS, OPINIE, PRZYKLADY

edycja 2016

Warszawa 2013/2014

dostępne w wersji papierowej oraz elektronicznej na:

nfrontacje.edu.pl

rozmowa z Emanuelem Kulczyckim

www.konfrontacje.edu.pl Nr 1 (4) 2015

Nr 2 (3) 2013

Sens pracy bez płacy WOLONTARIAT – TAK, PRAKTYKI STUDENCKIE – NIE

Czy Harvard będzie biało-czerwony? Czy konkursy na uczelniach są ustawiane?

Dominika Rafalska Jak wydobyć informacje do pracy dyplomowej?

Diamenty szlifowane na zimno Grzegorz Blicharz, Ewa Górska, Katarzyna Jaromin-Gleń, Agata Agnieszka Konczal, Daniel Kontowski, Łukasz Mirocha, Mateusz Sobolewski, Anna Stroynowska-Czerwińska, Bartosz Wilk www.struna.edu.pl

www.struna.edu.pl

TWÓJ DOBRY PARTNER, KTÓREGO NIE ZNASZ

Naukowiec – zawód dla zdeterminowanych singli Żłobek ważniejszy od etatu na uczelni

Liga Mistrzów wśród kół naukowych Watchdog polski

2011-2015

• Tomasz Rudowski Jak rozwijano koncepcję rozwoju • Ewa Górska In vitro i biopolityka w krajach arabskich • • Agata Szepe Wioska zagubiona w niepamięci • Marta Czapnik Uchodźcy w naszych głowach • • Paweł Orzechowski Respondent na widelcu •

www.polska.edu.pl/struna-magazyn.html facebook.com/StudenckiRuchNaukowyStRuNa

Nowy regulamin Dossier:

Cyborg z AGH Elektor z UMK EYEC na PW Studenci UR w Jakucji The ED Ped Onco Circle


StRuNa – Biuletyn Młodych Naukowców StRuNa – Young Scientists Journal ISSN 2299-3088 niezależne ogólnopolskie czasopismo informacyjno-naukowe © Copyright by Fundusz Pomocy Studentom, Warszawa 2012, 2015 © Copyright by Authors, Warszawa 2015 redakcja@struna.edu.pl

Dodatek do nr 1 (4) 2015 redakcja

nakład: 1270 egz.

Robert Pawłowski (redaktor naczelny)

opracowanie graficzne: Antoni Marcin Frontczak

dr Dominika Rafalska (zast. redaktora naczelnego)

rozwiązania informatyczne: Kamil Łucznik

dr Adriana Bartnik (zast. redaktora naczelnego)

zdjęcia: Zakład Dobrych Kadrów, Maciej Dublasiewicz

Tomasz Lewiński (zast. redaktora naczelnego)

skład: Apla Press

Dariusz Bednarczyk dr Katarzyna Julia Furman

Numer przygotowany w ramach zadania zleconego

Anna Gutkowska

Minis­ter­stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą

Alicja Kruszyńska

StRuNa 5 – promocja nowych rozwiązań prawnych

Anna Książkowska

i organizacyjnych w środowisku kół naukowych studentów

dr hab. Paweł Strawiński

i doktorantów.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść mate­­riałów przesłanych jej do publikacji przez autorów.

www.struna.edu.pl

Redakcja nie zwraca materiałów niezamó­wio­nych.

Wspólna strona dla przedsięwzięć realizo­wanych

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian

w ramach programu StRuNa, w tym:

i skrótów.

– bazy danych StRuNa zawierającej informacje o organizacjach studentów i doktorantów

wydawca Fundacja „Fundusz Pomocy Studentom” KRS 0000305179 NIP 701-01-23-771

posiadających cele naukowe oraz o realizowanych przez nie projektach, – konkursu StRuNa w kategoriach Projekt Roku, Koło Naukowe Roku, Opiekun Roku,

ul. Krakowskie Przedmieście 24/108

Konferencja Roku, Wyprawa Roku,

00-927 Warszawa

– czasopisma „StRuNa – Biuletynu Młodych Naukowców”.

fundacja@pomocstudentom.pl www.pomocstudentom.pl

StRuNa w sieci również na:

http://www.facebook.com/FunduszPomocyStudentom

http://www.facebook.com/StudenckiRuchNaukowyStRuNa


3

5 wskazówek dla pretendentów do nagród StRuNa 2016 Nie za mało ani nie za dużo informacji

Załączniki – częściej tak niż nie

Najczęstszym powodem odrzucenia zgłoszenia jest brak wystarczającej liczby informacji, aby jury konkursu mogło wydać werdykt. Nawet przy opisie projektów krótkookresowych i prostych od strony organizacyjnej autorom wniosków zdarza się zapomnieć o wskazaniu, ile osób było zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia, jaka była rola opiekuna naukowego, a jaka członków organizacji. Przy projektach złożonych autorzy zapominają wymienić wszystkie podmioty zaangażowane w realizację projektu (ze wskazaniem, kto był głównym organizatorem, a kto wspierającym), czym zajmowali się studenci i doktoranci, a czym kadra uczelni. Przy projektach międzynarodowych często brakuje wskazania, ile osób z zagranicy brało w nich udział, z jakich krajów pochodziły, jakie miały zadania. Drugą skrajnością jest zasypywanie jury niepotrzebnymi informacjami, niezwiązanymi z przebiegiem projektu. Zgłoszenie musi być treściwe, skupiać się na istotnych argumentach za przyznaniem nagrody. Wklejenie do wniosku obszernych fragmentów rocznego sprawozdania z działalności organizacji jest najkrótszą drogą do dyskwalifikacji z powodu odbiegania zgłoszenia od tematu konkursu. Nie można również liczyć na to, że na wczesnym etapie konkursu, gdy zgłoszenia mogą być liczone w setkach, jury zatrzyma się na godzinę przy jednym zgłoszeniu, aby przeglądać zawartość płyt z mnóstwem grafik mniej lub bardziej powiązanych z tematem zgłoszenia. Materiał na konkurs musi być dobrze wyselekcjonowany, a ewentualne pliki dołączone do zgłoszenia mogą być tylko w liczbie i rozmiarach wskazanych w regulaminie.

Załączniki nie są obowiązkowe, ale w pewnych sytuacjach są konieczne, np. gdy głównym elementem projektu jest przygotowanie publikacji. Większość projektów nagrodzonych w ostatnich latach była udokumentowana załącznikami, co pokazuje, że jury często się nimi posiłkuje. Warto pamiętać, że umieszczenie informacji o organizacji oraz o jej projektach w bazie StRuNa na stronie struna.edu.pl jest nie tylko elementem formalnym koniecznym do uznania zgłoszenia konkursowego. Wprowadzone do bazy informacje są dla jury tak samo ważne jak załącznik do zgłoszenia. Jeżeli w organizacji zachodzą zmiany, trzeba w bazie uaktualnić informacje o osobach ją reprezentujących i o prowadzonej działalności jeszcze przed wysłaniem zgłoszenia. Nie sposób stworzyć jednej zasady, która będzie mówiła, kiedy lepiej dostarczyć jury załączniki papierowe, a kiedy elektroniczne. Pewne sytuacje są jednak oczywiste – publikacje ilustrowane lepiej wysłać pocztą tradycyjną, bo plik może dużo ważyć, wielkie plakaty konferencyjne można przed wysłaniem zminiaturyzować, opinie wystawione w innych językach niż polski i angielski powinny być przetłumaczone itd. Link umieszczony w zgłoszeniu nie jest traktowany jako załącznik. Członek jury nie ma obowiązku z niego korzystać. Trzeba pamiętać, że każdy z jurorów ma do przejrzenia od kilkunastu do kilkuset załączników, a całe jury – z pewnością kilka tysięcy. Zdecydowanie rozsądniej jest podawać im samo sedno projektu.


4

5 WSKAZÓWEK DLA PRETENDENTÓW DO NAGRÓD „STRUNA 2016”

Lepiej wcześniej niż za późno

Nie nazwa decyduje, ale sedno tematu

Nie można spóźnić się z przesłaniem zgłoszenia. To najbardziej banalna rada, ale we wszystkich edycjach konkursu zdarzały się organizacje, które zwlekały z wysłaniem zgłoszenia do ostatniego dnia, po czym kliknęły „wyślij” tuż po północy (czyli po terminie), albo wysłały na czas zgłoszenie, ale załączniki już po terminie, co też było powodem dyskwalifikacji. Warto gromadzić na bieżąco potrzebne do zgłoszenia dokumenty, liczby i zdjęcia, bo ostatni możliwy dzień na to przeznaczony może okazać się zbyt krótki. Między 1 października 2015 a 30 września 2016 r. nie musi być zrealizowany cały projekt, ale przynajmniej jakaś jego istotna część. Jeżeli w roku 2017 będzie zgłoszone przedsięwzięcie, które faktycznie było zrealizowane w bieżącym roku akademickim (2015-2016), a w okresie po 1 października 2016 r. odbędzie się tylko złożenie sprawozdania i „promocja efektów projektu”, to zgłoszenie zostanie odrzucone z powodów formalnych jako przesłane do niewłaściwej edycji.

Konkurs StRuNa ma charakter naukowy. Szkoda czasu na przygotowywanie zgłoszeń, jeżeli dotyczą one projektów, które mają charakter popularyzatorski, podróżniczy czy integracyjny. Lektura samych tytułów projektów zgłaszanych w poprzednich latach może wprowadzać w błąd. Zdarzało się, że za lekkimi, chwytliwymi tytułami przedsięwzięć krył się poważny ciężar gatunkowy i odwrotnie – za szumnymi nazwami była miałka treść i nikły wkład w rozwój nauki. Zdecydowanie poza czytaniem o historii konkursu zalecane jest zapoznanie się z wymogami regulaminowymi. Natomiast przejrzenie listy dotychczasowych laureatów w połączeniu z treścią regulaminu przypomina o sednie tego konkursu – nie skala przedsięwzięcia jest tu najważniejsza, ale oryginalność oraz adekwatność zaangażowanych środków i liczby członków do osiągniętych efektów naukowych. Dlatego wśród zwycięzców konkursu są zarówno wielkie towarzystwa naukowe składające się z kilku sekcji, jak i małe trzyosobowe koła, które potrafiły do maksimum wykorzystać posiadany potencjał.

Lepiej być skromnym, niż koloryzować

Lista laureatów z lat poprzednich na stronach 5-28. Aktualny regulamin konkursu na stronach 31-34.

Za wyborem zgłoszenia do nagrody powinny przemawiać twarde fakty: liczby, cytowania, nagrody, opinie, rekomendacje, publikacje, filmy, zdjęcia, konstrukcje, prezentacje. Jury zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z autorem wniosku na każdym etapie postępowania, jeżeli w opisie zgłoszenia znajdują się niejasności. Zatajenie udziału w przedsięwzięciu innych organizacji lub osób, które miały istotny wpływ na jego przebieg, a nie były ani studentami, ani doktorantami, może oznaczać wykluczenie podmiotu z udziału w konkursie na trzy lata. Również inne sposoby „podpompowania” roli organizacji w realizacji przedsięwzięcia mogą zakończyć się dyskwalifikacją roczną, dwuletnią lub trzyletnią.


5

Parada zwycięzców koła naukowe studentów i doktorantów oraz inne organizacje realizujące projekty naukowe, które były laureatami konkursu StRuNa w latach 2011-2015

– nagroda główna w konkursie – wyróżnienie w konkursie Po rodzaju nagrody podajemy nazwy przykładowych projektów.

1 Koło Naukowe „Empiria” Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej nagroda główna w kategorii Projekt Roku 2014 I wyróżnienie w kategorii Koło Naukowe Roku 2013 wyróżnienie w kategorii Koło Naukowe Roku 2014 Warsztat badacza; Na fali przepływu: podejście eksploracyjne; Uczeń kreatywny to uczeń zadowolony?; Dni Mózgu (współorganizator)

2 Studenckie Koło Naukowe „Chemia Leków” Uniwersytet Medyczny w Poznaniu nagroda główna w kategorii Koło Naukowe Roku 2015 wyróżnienie w kategorii Koło Naukowe Roku 2012 wyróżnienie w kategorii Projekt Roku 2015 Opracowanie pierwszej doustnej, pediatrycznej formulacji farmaceutyczej zawierającej analog karbapenemu; Ocena trwałości biapenemu w płynach infuzyjnych; Nowoczesne metody obliczeniowe we wspomaganiu pracy laboratorium preparatyki i analizy postaci farmaceutycznej leku; Otrzymanie i badanie fizykochemiczne kompleksów cyklodekstryna – labilna substancja biologicznie czynna jako potencjalnych układów stabilizujących


6

Gala finałowa StRuNa 2015

Nagrodę za Projekt Roku 2015 odebrali: Weronika Mrozinska, dr hab. inż. Tomasz Buratowski (opiekun projektu) i Tomasz Fuchs z Koła Naukowego Robotyków „Cyborg”.

Wielka radość kół naukowych z Uniwersytetu Medycznego w Poznania – dwie nagrody dla SKN „Chemii Leków” i jedna dla SKN „Leczymy z Misją”.

Od lewej: dr Piotr Dardziński – wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, Mateusz Szadkowski – wiceprzewodniczący SKN Geologów z Uniwersytetu Wrocławskiego, Andrzej Korzekwa – kierownik obozu naukowego koła „Bałkany 2015”, Katarzyna Zboińska – przewodnicząca koła, Arkadiusz Błaszczyk – wiceprzewodniczący koła.

Od lewej: dr hab. n. farm. Judyta Cielecka-Piontek – opiekun KN „Chemia Leków”, mgr Alicja Talaczyńska – przewodnicząca koła do kwietnia 2015 r., Mikołaj Mizera – obecny przewodniczący koła, Bartłomiej Banaszak – rzecznik praw absolwenta.

Podczas gali finałowej StRuNa 2015 rozdano łącznie 25 nagród. W piątej edycji konkursu weryfikacją formalną przeszło 236 zgłoszeń, a do drugiego etapu konkursu jury zakwalifikowało 111 zgłoszeń.


PARADA ZWYCIĘZCÓW

3 Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego wyróżnienie w kategorii Projekt Roku 2011 wyróżnienie w kategorii Koło Naukowe Roku 2012 wyróżnienie w kategorii Koło Naukowe Roku 2014 wyróżnienie w kategorii Koło Naukowe Roku 2015 „Dywizje papieża” – najlepsza armia dyplomatyczna świata? Studium wpływu Stolicy Apostolskiej na wybrane aspekty stosunków międzynarodowych za pontyfikatów Jana Pawła II i Benedykta XVI; Podsumowanie polskiej prezydencji w Radzie UE; VI Festiwal Dyplomatyczny; Afryka – kontynent zmarnowanych szans czy nieograniczonych możliwości?; Arabskie przebudzenie – źródła, szanse, zagrożenia; „Zeszyty Naukowe KSSM UJ”; „Arena. Sprawy Międzynarodowe”; Ameryka Łacińska w stosunkach międzynarodowych

4 Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechnika Warszawska nagroda główna w kategorii Konferencja Roku 2015 wyróżnienie w kategorii Konferencja Roku 2014 wyróżnienie w kategorii Koło Naukowe Roku 2015 3rd European Young Engineers Conference 4th European Young Engineers Conference

5 Chemiczne Koło Naukowe „Flogiston” Politechnika Warszawska nagroda główna w kategorii Konferencja Roku 2012 I wyróżnienie w kategorii Konferencja Roku 2011 wyróżnienie w kategorii Konferencja Roku 2014 International Congress of Young Chemists „YoungChem”

www.struna.edu.pl

7


8

DOSSIER

The English Division Pediatric Oncology Scientific Circle The ED Ped Onco Circle to jedno z pierwszych kół naukowych dla studentów obcojęzycznych na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Od momentu powstania (maj 2011 r.) koło działa pod kierunkiem dwóch opiekunów: dr hab. med. Ewy Bień i dr Małgorzaty Krawczyk. Jest szczególne, gdyż tworzą je studenci obcokrajowcy, przyjeżdżający na studia medyczne z różnych stron świata. Jak mówią sami o sobie: „pochodzimy z różnych środowisk, mamy odmienną kulturę, wyznania i ubiór, mówimy różnymi językami i obchodzimy inne święta, ale wszyscy przyjechaliśmy do Gdańska z tego samego powodu – aby zostać dobrymi lekarzami”. Właśnie dla różnorodnego środowiska studentów ED powstało koło The English Division Pediatric Oncology Scientific Circle. Zrzesza ono co roku ponad 40 członków, pragnących już w czasie studiów dokonać czegoś ciekawego, nowatorskiego i dobrego, wbrew takim ograniczeniom, jak słaba znajomość języka polskiego, polskich zwyczajów i zasad. Koło prowadzi działalność w trzech głównych obszarach: naukowo-badawczym, edukacyjnym i charytatywno-społecznym. Przynależność do koła The ED Ped Onco Circle umożliwia studentom stały rozwój, edukację medyczną i naukową oraz daje unikalną szansę na poznanie ciężko chorych pacjentów i ich rodzin. Stawia wyzwania, których studenci nie doświadczyliby w czasie studiów. Liczne projekty naukowo-badawcze, udział w międzynarodowych konferencjach studenckich i pediatrycznych oraz publikacje naukowe są bardzo istotnym elementem działalności koła, a zdobywane najwyższe nagrody motywują do dalszej pracy. Kolejnym ważnym aspektem jest działalność edukacyjna i prozdrowotna koła. Poprzez aktywny udział w dyżurach medycznych, seminariach, quizach i warsztatach edukacyjnych studenci ED doskonalą teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu pediatrii, hematologii i onkologii dziecięcej. Jednakże nadrzędnym celem pracy w kole jest wzbudzenie w przyszłych lekarzach

potrzeby niesienia bezinteresownej pomocy dzieciom dotkniętym chorobą nowotworową i ich rodzinom. Dla długotrwale hospitalizowanych pacjentów onkologicznych studenci stworzyli autorskie projekty edukacyjne „Fun with English” oraz co roku samodzielnie organizują liczne uroczystości, wydarzenia kulturalne i koncerty, które jednocześnie uczą i bawią. Godna podkreślenia jest ich działalność charytatywna, wspierająca pacjentów finansowo oraz promowanie postaw prozdrowotnych (coroczna akcja szczepień studentów przeciwko grypie). Zaangażowanie studentów obcokrajowców w opiekę nad ciężko chorymi dziećmi i poprawę jakości ich życia w trakcie i po leczeniu onkologicznym to jednocześnie forma integracji i budowanie poczucia pełnej przynależności do miejsca, w którym studiują.

Od lewej: Johan Person, Caecilia Paradis, Natalia Cwalina i Emil Londstrom – członkowie The English Division Pediatric Oncology Scientific Circle GUMed.


PARADA ZWYCIĘZCÓW

6 Studenckie Koło Naukowe Geologów Uniwersytet Wrocławski nagroda główna w kategorii Wyprawa Roku 2011 nagroda główna w kategorii Wyprawa Roku 2013 (współorganizator) wyróżnienie w kategorii Wyprawa Roku 2014 wyróżnienie w kategorii Koło Naukowe Roku 2015 Albania 2011 – śladami Profesora Stanisława Zubera; I studencka wyprawa na Spitsbergen; Indonezja 2013 – śladami Profesora Józefa Zwierzyckiego; Skandynawia 2014; Górnictwo złóż polimetalicznych – Bałkany 2015

7 Studenckie Koło Astronautyczne Politechnika Warszawska nagroda główna w kategorii Projekt Roku 2012 II wyróżnienie w kategorii Koło Naukowe Roku 2013 „PW-Sat” – pierwszy polski satelita studencki; „Husar” – robot księżycowy

8 Redakcja czasopisma „Refleksje” Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nagroda główna w kategorii Publikacja Roku 2012 wyróżnienie w kategorii Publikacja Roku 2011 Czasopismo naukowe studentów i doktorantów „Refleksje”

9 Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Humanistycznego Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie nagroda główna w kategorii Publikacja Roku 2011 wyróżnienie w kategorii Koło Naukowe Roku 2011 Czasopismo „Acta Humana”

www.struna.edu.pl

9


10

DOSSIER

Koło Naukowe Robotyków „Cyborg” Po dłuższej przerwie koło zostało reaktywowane na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Najważniejszym zadaniem nowego zespołu był udział w konkursie CanSAT Competition 2015 organizowanym w Teksasie przez National Aeronautics and Space Administration (NASA), The American Astronautical Society (ASS) oraz American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA). Polegał on na zbudowaniu sondy atmosferycznej, która miała zostać wyniesiona na odpowiedni pułap przez rakietę, a następnie – podczas powolnego opadania kontrolowanego za pomocą pasywnych systemów wytracania prędkości – miała dokonać pomiarów parametrów atmosferycznych. Na zrealizowanie ambitnego zadania koło otrzymało grant ministerialny z programu Generacja Przyszłości oraz grant rektorski. Pozostałe potrzebne środki uzyskano od firm prywatnych. Bardzo ważna dla koła okazała się współpraca z Polskim Towarzystwem Rakietowym, które wykonało rakietę modelarską na potrzeby testów przed konkursem w USA. Dzięki niej zespół nabrał doświadczenia w budowaniu rakiet oraz w przeprowadzaniu testów rakietowych. Kolejnym ważnym partnerem stał się Uniwersytet Jagielloński. W zamian za pomoc w testach balonu stratosferycznego „Cyborg” mógł wysłać pierwszą kapsułę stratosferyczną i sprawdzić jej działanie w ekstremalnych warunkach, jakie panują 20 km nad ziemią. W kolejnych lotach balon wzniósł się na 30 km, co stworzyło możliwość dalszego testowania technologii rozwijanych przez koło. Wspólne przedsięwzięcie „Cyborga” i UJ zdobyło pierwszą nagrodę na prestiżowych zawodach Global Space Balloon Challenge. Członkowie koła uzyskali również możliwość wyjechania na dwutygodniowe wakacyjne szkolenie z zakresu inżynierii kosmicznej na uniwersytecie w Würzburgu. Szkolenie było organizowane przez specjalistów, którzy uczestniczyli w realizacji prawdziwych misji kosmicznych. Składały się na nie zajęcia praktyczne, wykłady oraz dwie wycieczki.

Koło naukowe otrzymało za swoje działania szereg nagród, między innymi pierwsze miejsce w konkursie konstrukcji studenckich KOKOS 2015. Największym sukcesem było jednak pokonanie 60 zespołów z całego świata podczas CanSAT Competition. Koło nie poprzestało na sukcesie w Teksasie, obecnie kontynuuje prace nad silnikami rakietowymi, balonami stratosferycznymi oraz łazikami marsjańskimi. Zmotywowani sukcesem w USA członkowie zespołu mają zamiar wziąć udział w konkursie łazików marsjańskich European Rover Challenge. Wielu z nich myśli o kontynuowaniu swojej pracy naukowej podczas studiów doktoranckich w Polsce. Dzięki pracy koła powstało kompleksowe laboratorium technik satelitarnych, które umożliwi zdobywanie inżynierskiego doświadczenia zarówno przez obecnych, jak i przyszłych członków koła. W skład wyposażenia laboratorium wchodzą: stanowiska do testowania systemów stabilizacji i determinacji orientacji satelity na orbicie oraz symulacji środowiska kosmicznego, komora próżniowa, drukarka 3D oraz niezbędne narzędzia i urządzenia pomiarowe. Podczas pracy w kole studenci rozwinęli wiele własnych projektów, które w przyszłości mogą znaleźć zastosowania komercyjne. Przy okazji przygotowań do zawodów CanSAT powstał na przykład komputer pokładowy, który może zostać użyty w satelitach, balonach stratosferycznych, sondach atmosferycznych oraz w rakietach. Jest to kompleksowe rozwiązanie zawierające zestaw czujników niezbędnych do zbadania paramentów lotu oraz środowiska, w którym lot się odbywa. Opracowano również systemy: pasywnego wytracania prędkości podczas opadania sondy atmosferycznej, który nie zużywa żadnej energii elektrycznej; zabezpieczenia delikatnego ładunku; wyrzutu spadochronu rakiety, który może znaleźć zastosowanie również w innych małych obiektach latających, takich jak drony. Członkowie koła nauczyli się wytwarzać nowoczesne materiały przy zastosowaniu włókien węglowych, szklanych, żywic epoksydowych, kevlaru i wielu innych.


PARADA ZWYCIĘZCÓW

10 Koło Promocji Zdrowia Uniwersytet Jagielloński nagroda główna w kategorii Wyprawa Roku 2012 wyróżnienie w kategorii Koło Naukowe Roku 2012 PromoAfryka; PromoKaukaz; PromoKazachstan

11 Koło Naukowe Historyków Sztuki Średniowiecza Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu nagroda główna w kategorii Koło Naukowe Roku 2014 wyróżnienie w kategorii Koło Naukowe Roku 2013 Miasta nadbałtyckie – potęga średniowiecznej Hanzy; Cesarze, biskupi, książęta – Dolna Saksonia w średniowieczu; „Fototeka” – internetowa baza fotograficzna

12 Koło Naukowe Studentów Fizyki Politechnika Gdańska nagroda główna w kategorii Koło Naukowe Roku 2013 wyróżnienie w kategorii Konferencja Roku 2011 Gdańskie Spotkania z Energią Odnawialną; Gdańskie Spotkania z Nanotechnologią; Zielona synteza nanocząstek metalicznych; Nanocząstki złota – synteza i charakterystyka

13 Koło Naukowe Studentów Filozofii Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie nagroda główna w kategorii Koło Naukowe Roku 2011 wyróżnienie w kategorii Konferencja Roku 2011 Racjonalność Boga? Wokół myśli Michała Hellera; Czytanie Platona po grecku; Nieskończoność w naukach przyrodniczych i humanistycznych

www.struna.edu.pl

11


12

DOSSIER

EYEC – Konferencja Roku 2015 European Young Engineers Conference (EYEC) to międzynarodowa konferencja naukowa o charakterze interdyscyplinarnym. Pomysłodawcami byli studenci zrzeszeni w kole naukowym na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Pomysł zorganizowania konferencji pojawił się w 2011 r. Od początku organizatorom przyświecał jeden cel – wprowadzenie do kalendarza imprez naukowych wydarzenia, które będzie przyjazne młodym naukowcom. EYEC ma na celu przedstawienie owoców pracy młodych inżynierów: studentów i doktorantów, stworzenie im pola do zaprezentowania swoich badań oraz dyskusji w ich środowisku. EYEC wciąż pozostaje jedyną konferencją międzynarodową w dziedzinie inżynierii chemicznej organizowaną przez studentów i dla studentów.

W roku 2015 konferencja odbyła się po raz czwarty. W ciągu trzech dni uczestnicy mieli okazję wysłuchać 25 ustnych i 65 plakatowych prezentacji z dziedziny inżynierii chemicznej i procesowej oraz m.in. inżynierii bioprocesowej i materiałowej, ochrony środowiska, nanotechnologii. W ostatniej edycji EYEC wystąpili światowej sławy naukowcy, m.in.: prof. dr inż. Marc-Olivier Coppens, prof. dr hab. inż. Jerzy Bałdyga, dr Bruno Bastos Sales, dr Naresh Kasoju oraz dr inż. Anna Zalewska. W czasie konferencji wręczone zostały nagrody i wyróżnienia dla najciekawszych wystąpień oraz plakatów, które przyznała komisja złożona z doktorów i profesorów. Każdej edycji konferencji towarzyszy wydanie monografii (z numerem ISBN, a więc dostępnej w najważniejszych bibliotekach) zawierającej prace naukowe uczestników.

Od prawej: Eliza Grzymkowska - członek zarządu Koła Naukowego Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Agata Grudzień - wiceprzewodnicząca koła, Anna Jackiewicz - opiekun naukowy koła, Aneta Gawryszewska - przewodnicząca koła oraz koordynator 4 i 5 edycji European Young Engineers Conference. Nagrodę wręcza prof. dr hab. Ewa Gruza.


PARADA ZWYCIĘZCÓW

14 Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor” Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu I wyróżnienie w kategorii Konferencja Roku 2013 wyróżnienie w kategorii Koło Naukowe Roku 2011 wyróżnienie w kategorii Konferencja Roku 2015 Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wyzwania współczesnego prawa wyborczego”; Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wyzwania współczesnego prawa wyborczego” – edycja III; Abecadło wyborcze; „Podstawowe zasady prawa wyborczego” – film edukacyjny

15 Studenckie Koło Naukowe Chemii Związków Makrocyklicznych i Nanotechnologii Uniwersytet Medyczny w Poznaniu nagroda główna w kategorii Projekt Roku 2011 Porfirazyny posiadające peryferyjne rozbudowane ugrupowania tiolowe o potencjalnym zastosowaniu w terapii fotodynamicznej i biomimetyce

16 Koło Naukowe Chemii Biologicznej „Nukleotyd” Uniwersytet Warszawski nagroda główna w kategorii Projekt Roku 2013 Synteza analogów kapu modyfikowanych w mostku fosforanowym oraz opracowanie metod syntezy związków biologicznie czynnych o potencjalnym znaczeniu farmaceutycznym zawierających wiązanie pirofosforanowe

17 Koło Naukowe Robotyków „Cyborg” Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie nagroda główna w kategorii Projekt Roku 2015 Zbudowanie studenckiego laboratorium technik satelitarnych oraz stworzenie modularnej sondy atmosferycznej

www.struna.edu.pl

13


14

DOSSIER

Wyprawa „W krainie wiecznej zmarzliny – Jakucja 2015” W ostatnim roku najważniejszym projektem Międzywydziałowego Koła Naukowego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie była wyprawa naukowa do Jakucji. Podczas 23 dni uczestnicy pokonali 26 tys. km po drogach Jakucji i Magadanu, a także po tzw. „drodze kołymskiej” – jednej z najtrudniejszych tras świata. Głównym celem wyprawy było przeprowadzenie badań dotyczących: sukcesji roślinnych na hałdach usypanych podczas wydobywania złota, mikroflory bakteryjnej jamy ustnej u zwierząt towarzyszących ludności tubylczej, charakterystyki i zmienności tajgi niskiej na wybranych terenach Syberii Wschodniej. Dzięki podpisaniu porozumienia o współpracy między Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie i Północno-Wschodnim Uniwersytetem Federalnym im.

Ammosova (СВФУ) uczestnicy wyprawy wzięli udział w szkole letniej zorganizowanej przez СВФУ, podczas której wygłosili wykłady na temat: modelu leśnictwa w Polsce oraz metodyki prowadzenia badań, badań botanicznych nad rzeką Leną, geografii, morfologii i rzeźby Jakucji. Rejon wyprawy pokrywał się z miejscami pobytu polskich zesłańców, m.in. Aleksandra Czekanowskiego, wybitnego polskiego podróżnika i geologa. W jednym z takich miejsc studenci umieścili tablicę upamiętniającą jego badania. Po powrocie do Polski przygotowano spotkanie podróżnicze, na którym uczestnicy wyprawy podzielili się doświadczeniami zdobytymi podczas wyprawy do krainy Jakutów.

Od lewej: dr Piotr Dardziński – wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, dr inż. Piotr Kacorzyk – opiekun Międzywydziałowego Koła Naukowego Studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Paulina Synowiec – przewodnicząca koła, Piotr Janiec.


PARADA ZWYCIĘZCÓW

18 Koło Oświeconych Uniwersytetu Śląskiego nagroda główna w kategorii Koło Naukowe Roku 2012 Sapere Aude

19 Akademickie Koło Naukowe „BioNanopor” Politechnika Wrocławska nagroda główna w kategorii Koło Naukowe Roku 2013 Model człowieka: od komórki do układu – modele komputerowe i fizyczne (współorganizator); Molekularna Joga. Jak zwinąć białko na 102 sposoby?; Ocena jakości modeli strukturalnych białek transmembranowych w oparciu o funkcjonalne modele przepływowe dynamiki Browna oraz modele energetyczne – korelacja pomiędzy różnymi miarami

20 Rada Doktorantów Katolicki Uniwersytet Lubelski nagroda główna w kategorii Publikacja Roku 2013 Ustawa o orderach i odznaczeniach. Komentarz; II Ogólnopolska Konferencja Doktorantów „Młodzi Badacze w Poszukiwaniu Prawdy”

21 Koło Naukowe Edytorów Uniwersytet Łódzki nagroda główna w kategorii Konferencja Roku 2011 Ogólnopolska konferencja edytorsko-literaturoznawcza „Tekst-Tworzywo-Twórca”; „Typospacery”; „We Love Typo” – biuletyn periodyczny poświęcony typografii, designowi i grafice

15


16

DOSSIER

Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor” Rok 2015 był niezwykle owocny dla koła z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Koło zainaugurowało działanie „Szkoły Wyborów” – internetowej platformy edukacyjnej z zakresu prawa konstytucyjnego i prawa wyborczego. Inicjatywa ta jest skierowana do najmłodszych wyborców, pozwala tłumaczyć skomplikowane zagadnienia w przystępnej formie, głównie dzięki wykorzystaniu filmów edukacyjnych. Drugim dużym przedsięwzięciem koła była Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wyzwania współczesnego prawa wyborczego”. Wśród zaproszonych ekspertów znaleźli się przedstawiciele Państwowej Komisji Wyborczej, Krajowego Biura Wyborczego, biura Rzecznika Praw Obywatelskich, CIFRA Group, ONZ oraz profesorowie z uniwersytetów w Toruniu, Łodzi, Gdańsku i Olsztynie.

Od lewej: prof. dr hab. Andrzej Sokala - opiekun naukowy koła, prorektor ds. studenckich i polityki kadrowej UMK, Jakub Rzeszowski – prezes Elektora, mgr Agata Pyrzyńska – doktorantka Centrum Studiów Wyborczych UMK, Michał Kropkowski – wiceprezes Elektora.

Liczba zgłoszeń przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów. 400 uczestników w ramach czterech sesji tematycznych wysłuchało ponad 50 wystąpień. Na konferencję przybyli studenci z wielu krajów Europy w tym z Ukrainy i Białorusi. Koło „Elektor” wraz z Klubem Debat Studenckich UMK zorganizowało debatę seminaryjną pod tytułem „Czy przymus wyborczy to dobry sposób na aktywizację elektoratu?” Członkowie koła – co ma bez wątpienia unikalny charakter – prowadzili zajęcia dla studentów Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu z zakresu prawa wyborczego (w ramach ćwiczeń z prawa konstytucyjnego). Wzięli też udział w debacie na żywo w TVP Bydgoszcz w programie „Samorządni” oraz poprowadzili lekcje z zakresu prawa wyborczego w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Torunia, Bydgoszczy i Golubia-Dobrzynia.


PARADA ZWYCIĘZCÓW

22 Studenckie Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych „Chiron” Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nagroda główna w kategorii Konferencja Roku 2013 XVIII Międzynarodowa Konferencja SKN

23 Studenckie Towarzystwo Naukowe Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nagroda główna w kategorii Konferencja Roku 2014 10th Warsaw International Medical Congress

24 Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nagroda główna w kategorii Wyprawa Roku 2014 Studenci UAM bez Granic!

25 Studenckie Koło Naukowe „Środowisko” Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu nagroda główna w kategorii Wyprawa Roku 2015 Czasoprzestrzenny rozkład zaśmiecania szlaków tatrzańskich

26 Studenckie Koło Naukowe Etyki i Bioetyki Uniwersytet Medyczny w Poznaniu I wyróżnienie w kategorii Projekt Roku 2011; wyróżnienie w kategorii Koło Naukowe Roku 2011 Medycyna w okresie narodowego socjalizmu

17


NIEZALEŻNE INICJATYWY NA RZECZ STUDENTÓW i DOKTORANTÓW POLSKA.EDU.PL „Strona matka” dla niezależnych serwisów i witryn poświęconych studentom, doktorantom, uczelniom, finansowaniu szkolnictwa, programom i stypendiom adresowanym do młodych naukowców.

STRUNA.EDU.PL Baza zawierająca informacje o ponad 6,5 tys. organizacji studentów i doktorantów oraz realizowanych przez nich projektach naukowych. Strona informuje o wydarzeniach związanych z konkursem StRuNa oraz o terminach zgłaszania tekstów do czasopisma „StRuNa”.

AKTUALNOŚCI.PL Bieżące informacje ze świata akademickiego oraz wydarzenia z Polski i świata, które mają wpływ na sytuację osób studiujących. Szczególnie eksponowane są doniesienia interesujące z punktu widzenia najbardziej ambitnych studentów i doktorantów.

NORMY.EDU.PL Zbiór wskazówek dla osób tworzących artykuły naukowe oraz prace dyplomowe. Strona zawiera również szczegółowe normy i informacje techniczne niezbędne dla osób publikujących w czasopiśmie „StRuNa”.


NIEZALEŻNE INICJATYWY NA RZECZ STUDENTÓW i DOKTORANTÓW AKADEMICKA.WIKI Leksykon zawierający hasła związane z uczelniami, wewnętrzną organizacją środowiska akademickiego, stopniami i tytułami naukowymi, Prawem o szkolnictwie wyższym, kulturą studencką i wiele innych.

WATCHDOG.WIKI Współtworzony przez internautów leksykon haseł związanych z prowadzeniem obywatelskiego nadzoru nad działaniem instytucji publicznych (zwanego również działalnością strażniczą lub watchdogową).

WATCHDOG.EDU.PL Informacje o obywatelskich monitoringach prowadzonych na uczelniach. Są tam zarówno linki do raportów podsumowujących zakończone już badania (np. monitoring systemu stypendialnego czy sytuacji doktorantów), jak i doniesienia o działaniach, które są w toku.

KONFRONTACJE.EDU.PL Strona z linkami do publikacji Funduszu Pomocy Studentom. Znajduje się na niej m.in. „Kodeks dobrych studenckich praktyk” oraz wydawnictwa zawierające postulaty zmian w systemie szkolnictwa wyższego.


20

PARADA ZWYCIĘZCÓW

27 Sekcja Badawcza Koła Naukowego Studentów Psychologii Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie I wyróżnienie w kategorii Koło Naukowe Roku 2011 wyróżnienie w kategorii Projekt Roku 2011 Longitudinalne poszukiwania Wielkiej Piątki i Wielkiej Dziesiątki w dzieciństwie

28 Koło Naukowe Biologii Medycznej „Antidotum” Uniwersytet Warszawski wyróżnienie w kategorii Koło Naukowe Roku 2013 wyróżnienie w kategorii Konferencja Roku 2014 I Studencka Konferencja Biologii Medycznej „Biofuzje”; II Studencka Konferencja Biologii Medycznej „Biofuzje”; Analiza cytologiczna i molekularna dwóch linii indukowanych komórek pluripotencjalnych iPS NNeo oraz iPS BCW65.5

29 Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów Politechnika Warszawska wyróżnienie w kategorii Projekt Roku 2011 wyróżnienie w kategorii Koło Naukowe Roku 2011 PAKS – ekologiczny pojazd miejski; Kropelka; „WUT Racing” – projekt i wykonanie aerodynamiki

30 Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wyróżnienie w kategorii Wyprawa Roku 2011; wyróżnienie w kategorii Wyprawa Roku 2012 Praktyki weterynaryjne w Indiach; SŁONIEczny Patrol w Afryce Wschodniej


PARADA ZWYCIĘZCÓW

31 Koło Naukowe Fizjoterapeutów Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego I wyróżnienie w kategorii Projekt Roku 2013 Ocena skuteczności różnych form postępowania fizjoterapeutycznego stosowanych w zaburzeniach czynności układu ruchu; Ocena rzetelności, powtarzalności i zgodności oceny narządu ruchu z wykorzystaniem obiektywnych narzędzi badawczych

32 Koło Naukowe Biologii Molekularnej Uniwersytet Warszawski I wyróżnienie w kategorii Koło Naukowe Roku 2012 Badanie symetrii dystrybucji inkluzji białkowych i jej wpływu na komórki prawidłowe i nowotworowe; Ocena udziału systemu BER i oksydacyjnej dealkilacji przez białka AlkB w naprawie etenoadduktów DNA

33 Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wyróżnienie w kategorii Projekt Roku 2014 „Koło Historii” – ogólnopolskie studenckie czasopismo naukowe

34 Międzywydziałowe Koło Naukowe Studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wyróżnienie w kategorii Wyprawa Roku 2015 W krainie wiecznej zmarzliny – Jakucja 2015

35 Studenckie Koło Naukowe „Leczymy z Misją” Uniwersytet Medyczny w Poznaniu wyróżnienie w kategorii Wyprawa Roku 2015 Leczymy z Misją w Muthale

21


22

PARADA ZWYCIĘZCÓW

36 Studenckie Koło Naukowe Medycyny Zwierząt Egzotycznych „Mephitis” Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wyróżnienie w kategorii Konferencja Roku 2015 I Studencka Konferencja Zwierząt Egzotycznych „Egzotyka Okiem Praktyka”

37 Koło Naukowe Studentów Geografii Uniwersytet Warszawski I wyróżnienie w kategorii Wyprawa Roku 2011 Procesy i osady strefy peryglacjalnej Równiny Kaffiøyra na Spitsbergenie; Wpływ szarż lodowcowych na życie i gospodarkę ludności zamieszkującej dolinę Wancz w Pamirze Zachodnim (Tadżykistan); Zmiany zasięgu wybranych lodowców w dolinie Wancz w ostatnich 50 latach

38 Studenckie Koło Naukowe Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersytet Medyczny w Poznaniu II wyróżnienie w kategorii Projekt Roku 2013 Parametry hormonalne, metaboliczne oraz kliniczne u pacjentek z zespołem policystycznych jajników. Analiza wpływu czynników endogennych oraz środowiskowych; Zaburzenia hormonalne, metaboliczne oraz gęstość mineralna kości u pacjentek z czynnościowym podwzgórzowym brakiem miesiączki

39 Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdański Uniwersytet Medyczny wyróżnienie w kategorii Projekt Roku 2011 Evaluation of Knowledge about Acne Vulgaris among Selected Population of Adolescents of Tricity Schools

40 Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Historyków Sztuki Uniwersytet Łódzki wyróżnienie w kategorii Konferencja Roku 2015 III Ogólnopolski Kongres Studentów i Doktorantów Historii Sztuki


PARADA ZWYCIĘZCÓW

41 Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wyróżnienie w kategorii Projekt Roku 2012 Pieczywo obrzędowe na Lubelszczyźnie

42 Studenckie Koło Naukowe Robotyki „SKaNeR” Politechnika Łódzka wyróżnienie w kategorii Projekt Roku 2012 Budowa robota społecznego OmnIVOice; Quadrocopter Reaper; Zdalnie Sterowany Wózek Inwalidzki

43 Studenckie Koło Naukowe „Negocjator” Szkoła Główna Handlowa wyróżnienie w kategorii Projekt Roku 2013 Warsaw Negotiation Round 2013

44 Studenckie Koło Naukowe „Ciepłownik” Politechnika Białostocka wyróżnienie w kategorii Projekt Roku 2013 Odnawialne źródła energii w instalacjach sanitarnych

45 The English Division Pediatric Oncology Scientific Circle Gdański Uniwersytet Medyczny wyróżnienie w kategorii Koło Naukowe Roku 2015 Pediatric Cancer and its Impact on Familial Psychological and Somatic Health (Choroba nowotworowa u dziecka i jej wpływ na zdrowie psychiczne i somatyczne rodziny); Psychological, Social and Intellectual Status of Children Cured of Cancer – part II (Psychologiczny, społeczny i intelektualny stan dzieci po leczeniu onkologicznym – część II); The Importance of Prognostic Factors in Childhood Cancer (Znaczenie czynników prognostycznych w nowotworach u dzieci)

23


24

PARADA ZWYCIĘZCÓW

46 Koło Naukowe Slawistów Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wyróżnienie w kategorii Koło Naukowe Roku 2013 Poznań Slavic Fest; Balkan Film Fest

47 Studenckie Koło Automatyków „SKALP” Politechnika Gdańska wyróżnienie w kategorii Koło Naukowe Roku 2013 Trójmiejski Turniej Robotów; Seminarium Freescale

48 Studenckie Koło Naukowe Ginekologii Onkologicznej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy wyróżnienie w kategorii Koło Naukowe Roku 2013 SIR – Społeczna Inicjatywa na rzecz Raka; „Gdzie szukać pomocy po leczeniu szpitalnym?” – informator dla chorych na nowotwory wywodzące się z narządu płciowego; SIGO – Seksualność i Ginekologia Operacyjna – profile zachowań seksualnych kobiet

49 Studenckie Koło Naukowe Terapii Genowej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy wyróżnienie w kategorii Koło Naukowe Roku 2013 Ocena ekspresji IL-27 w dolnych drogach oddechowych; Zastosowania insulinopodobnego czynnika wzrostu typu I (IGF-1) w strategiach terapii genowej; Tabaka w Polsce – skala zjawiska i jego wpływ na stan ludzkiego zdrowia. Badanie populacyjne w społeczności polskich internautów


PARADA ZWYCIĘZCÓW

50 Studenckie Koło Naukowe „Human Resources Management” Uniwersytet Łódzki wyróżnienie w kategorii Publikacja Roku 2011 Dobry start kariery zawodowej

51 Studenckie Koło Naukowe „Mozaika” Uniwersytet Gdański wyróżnienie w kategorii Wyprawa Roku 2012 Badania naukowe wśród Indian Quichua

52 Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum wyróżnienie w kategorii Konferencja Roku 2014 22nd International Medical Students’ Conference

53 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Histologii i Embriologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wyróżnienie w kategorii Koło Naukowe Roku 2015 Profile ekspresji genów komórek macierzystych pochodzących z owodni łożyska ludzkiego w warunkach hodowli na podłożach zawierających rekombinowane lamininy; Potencjał immunosupresyjny komórek izolowanych z owodni ludzkiej w modelu doświadczalnym allo- i ksenotransplantacji skóry; Badania skutków desensytyzacji przysadki mózgowej wywołanej długotrwałym i krótkotrwałym podawaniem analogów GnRH; Badania ekspresji transporterów leków w łożysku ludzkim u chorych na cukrzycę; Wpływ efektu ochronnego preconditioningu oraz małych dawek TNF-α na strukturę i wybrane funkcje wątroby szczura w przebiegu zespołu niedokrwienno-reperfuzyjnego

25


26

PARADA ZWYCIĘZCÓW

54 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wyróżnienie w kategorii Koło Naukowe Roku 2015 Zioła w profilaktyce i leczeniu wspomagającym chorób cywilizacyjnych – dobór w oparciu o zawartość kwasu kynureninowego; The Role of Tryptophan and Its Metabolites in Physiology and Pathology of Ocular Surface

55 Studencki Krąg Korczakowski Uniwersytet Rzeszowski wyróżnienie w kategorii Koło Naukowe Roku 2015 Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Zagrożenia dla rozwoju współczesnej młodzieży”; Studencka Debata Oksfordzka „Czy warto czekać aż do ślubu?”

56 Bractwo Łukaszowe – Koło Rzemiosła i Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kultury Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie wyróżnienie w kategorii Projekt Roku 2015 Tajemnice Odrzechowej

57 CEMS Club Warszawa Szkoła Główna Handlowa wyróżnienie w kategorii Konferencja Roku 2011 Inspiring SoluTions – IT Makes Business Easier

58 Koło Naukowe Przyrodników Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wyróżnienie w kategorii Konferencja Roku 2011 Ogólnopolska Konferencja Studentów Biologii „Problemy biologiczne współczesnego świata”


PARADA ZWYCIĘZCÓW

59 Studenckie Koło Naukowe Konstrukcji Żelbetowych „Conkret” Politechnika Krakowska wyróżnienie w kategorii Konferencja Roku 2011 Studencka Konferencja Budowlana „Euroinżynier”

60 Koło Neuronaukowców „Neuronus” Uniwersytet Jagielloński wyróżnienie w kategorii Konferencja Roku 2012 Neuronus 2012 IBRO&IRUN Neuroscience Forum

61 Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Dziecięcej Uniwersytet Medyczny w Poznaniu wyróżnienie w kategorii Konferencja Roku 2012 II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Chirurgia dziecięca”

62 Koło Naukowe Anglistów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu wyróżnienie w kategorii Konferencja Roku 2012 Międzynarodowa Konferencja Morfologiczno-Fonologiczna

63 Studenckie Towarzystwo Naukowe Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach wyróżnienie w kategorii Konferencja Roku 2012 VII Międzynarodowa i LI Międzywydziałowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych

27


28

PARADA ZWYCIĘZCÓW

64 Koło Naukowe Biotechnologów „Herbion” Politechnika Warszawska I wyróżnienie w kategorii Konferencja Roku 2012 (współorganizator) Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne „Symbioza”

65 SKN Analityki Sądowej i Chemii Kryminalistycznej Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu wyróżnienie w kategorii Koło Naukowe Roku 2014 Oblicza współczesnej toksykologii i analityki sądowej; Ultrasprawna chromatografia gazowa (UPLC) w medycynie sądowej; Pigułki gwałtu – od psychologii przestępstwa do toksykologii sądowej; Doping w sporcie – wyzwanie dla diagnosty laboratoryjnego

66 Zespół doktorantów z Pracowni Badań nad Snem, Pamięcią i Wyobraźnią Uniwersytet Gdański wyróżnienie w kategorii Konferencja Roku 2014 Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wstręt i obrzydzenie”

67 Koło Naukowe Geofizyków „Geofon” Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie wyróżnienie w kategorii Koło Naukowe Roku 2014 VII Ogólnopolskie Warsztaty Geofizyczne „Geosfera”; Badania sejsmiczne w celu lokalizacji strefy uskokowej w Starym Bystrym; Międzynarodowa Konferencja „Student Shale Days”; Wysokonapięciowy generator fal sejsmicznych


PARADA ZWYCIĘZCÓW

68 Koło Naukowe „Eko-Instytut” Politechnika Wrocławska nagroda główna w kategorii Wyprawa Roku 2013 (współorganizator) I studencka wyprawa na Spitsbergen

69 Koło Naukowe Studentów Ochrony Środowiska Uniwersytet Wrocławski nagroda główna w kategorii Wyprawa Roku 2013 (współorganizator) I studencka wyprawa na Spitsbergen

70 Koło Naukowe Studentów Geografii im. J. Czyżewskiego Uniwersytet Wrocławski nagroda główna w kategorii Wyprawa Roku 2013 (współorganizator) I studencka wyprawa na Spitsbergen

71 Naukowe Koło Chemików Uniwersytetu Gdańskiego wyróżnienie w kategorii Konferencja Roku 2015 (współorganizator) International Science Conference. Chemistry, Environmental and Nanotechnology

72 Koło Naukowe Ochrony Środowiska Uniwersytet Gdański wyróżnienie w kategorii Konferencja Roku 2015 (współorganizator) International Science Conference. Chemistry, Environmental and Nanotechnology

29


30

Nagrody indywidualne w konkursie StRuNa zestawienie alfabetyczne nagrodzonych opiekunów naukowych

dr inż. Mariusz Antolak otrzymał nagrodę główną w kategorii Opiekun Naukowy Roku 2013 za wspieranie Koła Naukowego Architektów Krajobrazu „Horyzont” z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

dr Małgorzata Krawczyk otrzymała wyróżnienie w kategorii Opiekun Naukowy Roku 2015 za wspieranie The English Division Pediatric Oncology Scientific Circle z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

dr hab. Ewa Bień otrzymała wyróżnienie w kategorii Opiekun Naukowy Roku 2015 za wspieranie The English Division Pediatric Oncology Scientific Circle z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

dr inż. Bartosz Mitka otrzymał wyróżnienie w kategorii Opiekun Roku 2014 za wspieranie Koła Naukowego Geodetów z Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

mgr inż. Małgorzata Borkowska otrzymała wyróżnienie w kategorii Opiekun Naukowy Roku 2012 za wspieranie Studenckiego Koła Nauk Ekonomicznych i Społecznych „INES” z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dr Jan Cieciuch otrzymał wyróżnienie w kategorii Opiekun Naukowy Roku 2011 za wspieranie Sekcji Badawczej Koła Naukowego Studentów Psychologii UKSW dr Dariusz Czaprowski otrzymał wyróżnienie w kategorii Opiekun Naukowy Roku 2013 za wspieranie Koła Naukowego Fizjoterapeutów z Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego dr inż. Karol Fijałkowski otrzymał wyróżnienie w kategorii Opiekun Naukowy Roku 2012 za wspieranie Studenckiego Koła Naukowego Mikrobiologów z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie dr n. med. Ninela Irga otrzymała I wyróżnienie w kategorii Opiekun Naukowy Roku 2011 za wspieranie Studenckiego Koła Naukowego Pediatrii przy Klinice Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego dr hab. inż. Zbigniew Kłos otrzymał wyróżnienie w kategorii Opiekun Naukowy Roku 2015 za wspieranie Studenckiego Klubu Turystycznego z Politechniki Wrocławskiej dr hab. n. med. Krzysztof Krajewski-Siuda otrzymał nagrodę główną w kategorii Opiekun Naukowy Roku 2012 za wspieranie Koła Promocji Zdrowia z Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. nzw. dr hab. inż. Janusz Piechna otrzymał nagrodę główną w kategorii Opiekun Naukowy Roku 2011 za wszpieranie Studenckiego Koła Aerodynamiki Pojazdów PW dr n. med. Iwona Pirogowicz otrzymała nagrodę główną w kategorii Opiekun Naukowy Roku 2014 za wspieranie SKN Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dr Robert Skiba otrzymał wyróżnienie w kategorii Opiekun Roku 2014 za wspieranie Koła Naukowego Matematyków z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik otrzymał pierwszą nagrodę w kategorii Opiekun Naukowy Roku 2015 i wyróżnienie w kategorii Opiekun Naukowy Roku 2014 za wspieranie SKN Chorób Wewnętrznych przy Oddziale Intensywnej Terapii II Katedry Chorób Wewnętrznych UJ Collegium Medicum dr hab. n. med. Anna Zalewska otrzymała wyróżnienie w kategorii Opiekun Naukowy Roku 2015 za wspieranie Interdyscyplinarnego Koła Naukowego „Biochemii Stomatologicznej” z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dr n. med. Marcin Zawadzki otrzymał wyróżnienie w kategorii Opiekun Naukowy Roku 2013 oraz wyróżnienie w kategorii Opiekun Naukowy Roku 2012 za wspieranie Studenckiego Koła Naukowego Analityki Sądowej i Chemii Kryminalistycznej z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu


31

Regulamin konkursu StRuNa 2016 § 1. TERMINY UŻYTE W REGULAMINIE

– Koło Naukowe Roku 2016, – Wyprawa Roku 2016, Niniejszy Regulamin Konkursu StRuNa, zwany – Konferencja Roku 2016, dalej „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa – Opiekun Naukowy Roku 2016. oraz weryfikowania i oceniania zgłoszeń w Konkursie Kategorią główną Konkursu jest Projekt Roku StRuNa, zwanym dalej „Konkursem”. 2016. Organizatorem Konkursu i wyłącznym adminiOrganizator zastrzega sobie możliwość przyznastratorem bazy danych Uczestników Konkursu jest nia nagród w kategoriach dodatkowych, przyznania Fundacja „Fundusz Pomocy Studentom”, zwana da- Nagrody Internautów lub innych nagród dodatkowych. lej „Organizatorem”. Uczestnikami konkursu mogą być: – koła naukowe oraz inne podmioty skupiające § 3. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE studentów i/lub doktorantów zarejestrowane na podstawie art. 205 ustawy Prawo o szkolZgłoszenie udziału w Konkursie może przesłać nictwie wyższym z 27 lipca 2005 r. (np. koła student lub doktorant polskiej uczelni w imieniu naukowe; DzU z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.); podmiotu, który reprezentuje, jeżeli spełnia łącznie – stowarzyszenia skupiające studentów i/lub następujące warunki: doktorantów zarejestrowane na podstawie – ukończył 18 lat, ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tekst ujed– posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nolicony w DzU z 2015, poz. 1393); – posiada w dniu zgłoszenia wniosku konkursowe– inne wyraźnie wyodrębnione organizacyjnie go status studenta lub doktoranta. podmioty skupiające studentów i/lub doktoZa ważne mogą zostać uznane również zgłoszenia, rantów (np. redakcje mediów akademickich, które nie zostały podpisane przez osobę fizyczną, ale organy wykonawcze samorządu studentów odnoszą się do działania organizacji odnotowanej w lub doktorantów); Bazie StRuNa umieszczonej pod adresem struna.edu.pl, zwane dalej „Uczestnikami”. zwanej dalej „Bazą”. Osoby zgłaszające Uczestników oraz wybierające Zgłoszenie udziału w Konkursie przesyła się za laureatów Nagrody Internautów wyrażają zgodę na pośrednictwem strony internetowej struna.edu.pl, zbieranie i przetwarzanie przez Organizatora danych wypełniając formularz zgłoszeniowy dla wybranej osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. kategorii, do 31 października 2016 r. do godziny 23:59. Ewentualne załączniki do zgłoszenia mogą być przesłane za pośrednictwem poczty tradycyjnej § 2. KATEGORIE KONKURSOWE na adres: Fundacja „Fundusz Pomocy Studentom” Konkurs składa się z 5 kategorii podstawowych: ul. Krakowskie Przedmieście 24/108 – Projekt Roku 2016, 00-927 Warszawa


32

REGULAMIN KONKURSU STRUNA 2016

Zgłoszenie do Konkursu może być wycofane na każdym etapie Konkursu na pisemną prośbę zgłaszającego. Zgłoszenie powinno być przygotowane w oparciu o niniejszy Regulamin i wskazówki udzielone przez Organizatora na stronie internetowej struna.edu.pl. Zgłoszenia niekompletne, niespełniające warunków formalnych Konkursu bądź wymagań zawartych w Regulaminie oraz zgłoszenia, w tym załączniki, dostarczone do Organizatora po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Zgłoszenia muszą dotyczyć projektów i działań, które w całości lub w istotnej części zostały zrealizowane między 1 października 2015 r. a 30 września 2016 r. Jeden podmiot może przesłać w danym roku tylko jedno zgłoszenie w danej kategorii.

Zgłoszenie powinno zawierać tylko materiał istotny dla oceny działalności podmiotu w kategorii, której dotyczy. Z powodów formalnych mogą zostać odrzucone zgłoszenia zawierające materiał niezwiązany z Konkursem lub niewyselekcjonowany (np. obszerne fragmenty rocznego sprawozdania z działalności podmiotu, które nie mają związku z projektem zgłoszonym do Konkursu, lub wiele ilustracji nieróżniących się treścią, a jedynie perspektywą ujęcia). Objętość załączników w wersji cyfrowej jest ograniczona. Nie może przekraczać 19 MB w kategoriach Projekt Roku 2016, Koło Naukowe Roku 2016, Konferencja Roku 2016 i Opiekun Naukowy Roku 2016 oraz 38 MB w kategorii Wyprawa Roku 2016. Rozmiar pojedynczej ilustracji musi być większy od 0,6 MB i mniejszy od 4 MB. Do danej kategorii można przesłać w wersji elektronicznej maksymalnie 8 ilustracji – wyjątkiem jest kategoria Wyprawa Roku 2016, gdzie można przesłać maksymalnie 16 ilustracji.

§ 4. ZAŁĄCZNIKI DO ZGŁOSZENIA Termin dostarczenia załączników do zgłoszenia udziału w Konkursie upływa 31 października 2016 r. o godzinie 23:59. Załączniki, rekomendacje, opinie i inne materiały przesłane do Organizatora pocztą tradycyjną w związku z Konkursem nie podlegają zwrotowi. Uczestnicy Konkursu przekazują Organizatorowi prawa do wykorzystania zdjęć i materiałów filmowych stanowiących załączniki do zgłoszenia w celach związanych z przeprowadzeniem i promocją Konkursu. Zdjęcia i materiały filmowe powinny być opisane, w szczególności zawierać informacje o ich autorach. W Konkursie mogą być oceniane tylko działania i projekty kół naukowych oraz innych podmiotów skupiających studentów i doktorantów, o których informacje znajdują się w Bazie na stronie internetowej struna.edu.pl. Informacje na temat podmiotu przesyłającego zgłoszenie oraz realizowanych przez niego projektów umieszczone w Bazie są traktowane przez Jury Konkursu na takich samych zasadach jak załączniki do zgłoszenia. Informacje umieszczone w Bazie po 31 października 2016 r. nie podlegają ocenie Jury Konkursu.

§ 5. JURY KONKURSU Zgłoszenia do Konkursu spełniające wszystkie kryteria formalne i wymagania zawarte w niniejszym Regulaminie podlegają ocenie merytorycznej, której dokonują członkowie Jury Konkursu. Jury Konkursu liczy od 10 do 25 osób. Składa się z nauczycieli akademickich, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli partnerów i patronów Konkursu oraz innych osób wskazanych przez Organizatora. Ostateczna wielkość i skład Jury Konkursu są zatwierdzane przez Organizatora po zapoznaniu się z ilością zgłoszeń, rozkładem zgłoszeń pomiędzy poszczególne kategorie Konkursu oraz dziedzinami nauki, do których odnoszą się projekty opisane w zgłoszeniach. Obrady Jury Konkursu są niejawne. Jury Konkursu może wezwać autora zgłoszenia do uzupełnienia zgłoszenia, wyjaśnienia treści zgłoszenia, przedstawienia dodatkowej opinii dotyczącej projektu, o którym mowa w zgłoszeniu.


REGULAMIN KONKURSU STRUNA 2016

§ 6. KRYTERIA OCENY Podczas oceny zgłoszenia w kategoriach Projekt Roku 2016, Wyprawa Roku 2016, Konferencja Roku 2016 kluczowe znaczenie dla Jury Konkursu mają: oryginalny pomysł na projekt, jego profesjonalna realizacja i niepodważalny walor naukowy. Pozostałe brane pod uwagę kryteria to: adekwatność skali realizacji projektu do zamierzonych efektów, sposób upowszechniania efektów projektu, skala zaangażowania członków organizacji w realizację projektu. Podczas oceny zgłoszenia w kategorii Koło Naukowe Roku 2016 kluczowe znaczenie dla Jury Konkursu mają liczba, profesjonalizm i walory naukowe realizowanych projektów analizowane w odniesieniu do liczby członków koła. Podczas oceny zgłoszenia w kategorii Opiekun Naukowy Roku 2016 kluczowe znaczenie dla Jury Konkursu ma zaangażowanie opiekuna koła, kuratora koła lub innej osoby sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością koła naukowego w działania członków i koła i w realizowane projekty.

przez Jury Konkursu przeniesione do kategorii Projekt Roku 2016 i zostać w niej nagrodzone. Wyniki Konkursu i inne komunikaty Jury Konkursu są zamieszczane na stronie struna.edu.pl. Zwycięzcy poszczególnych kategorii Konkursu otrzymują statuetki, dyplomy i ewentualnie inne nagrody dopuszczone przez Organizatora. Poza zwycięzcami Jury Konkursu wskazuje podmioty, projekty i osoby zasługujące na wyróżnienie. We wszystkich kategoriach głównych Jury Konkursu nie może przyznać łącznie więcej niż 25 wyróżnień. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozstrzygnięcia rywalizacji w poszczególnych kategoriach Konkursu, w sytuacji gdy Jury Konkursu uzna, że żaden z wniosków nie zasługuje na główną wygraną. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania w poszczególnych kategoriach Konkursu dwóch lub więcej nagród głównych, w sytuacji gdy Jury Konkursu uzna, że poziom najlepszych zgłoszeń jest wyrównany.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 7. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU Jury Konkursu kieruje się w swoim postępowaniu wyłącznie obiektywizmem i względami merytorycznymi. Jury Konkursu podejmuje decyzje o przyznaniu nagród w oparciu o analizę zgłoszeń, analizę innych materiałów przesłanych przez zgłaszającego lub zamieszczonych w Bazie oraz w oparciu o swoje doświadczenie i wiedzę. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Jury Konkursu przyjmuje własny porządek prac, zasady punktacji i liczbę etapów postępowania konkursowego. Sekretarzem Jury Konkursu, czyli osobą odpowiedzialną za protokołowanie jego posiedzeń, jest zawsze przedstawiciel Organizatora. Zgłoszenia, które wpłynęły do kategorii Projekt Roku 2016, mogą być przez Jury Konkursu przeniesione do kategorii Wyprawa Roku 2016 lub Konferencja Roku 2016 i zostać w niej nagrodzone. Zgłoszenia, które wpłynęły do kategorii Wyprawa Roku 2016 lub Konferencja Roku 2016, mogą być

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu mogą nastąpić w takim samym trybie, w jakim został on uchwalony, tj. w drodze uchwały zarządu Organizatora. Regulamin dostępny jest na stronie struna.edu.pl. W przypadku sporów powstałych na tle interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu Organizator Konkursu dokonuje wykładni jego postanowień. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie lub podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających z Konkursu lub dopuszczających do Konkursu. Konkurs jest moderowany przez Organizatora, co polega na prawie Organizatora do niedopuszczenia do Konkursu zgłoszenia, bez konieczności informowania o tym zgłaszającego, jeżeli: – narusza ono powszechnie obowiązuje w Polsce prawo, – zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, dyskryminujące lub nawołujące do przemocy,

33


34

REGULAMIN KONKURSU STRUNA 2016

zawiera treści o charakterze reklamowym lub innym komercyjnym, – zawiera nieprawdziwą informację dotyczącą treści projektu, faktycznych uczestników projektu, źródeł finansowania projektu lub inną nieprawdziwą informację dotyczącą projektu lub osoby zgłaszającej, – narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie. W przypadku przekazania Organizatorowi nieprawdziwych danych na temat prowadzonej działalności lub innego istotnego naruszenia Regulaminu

wykluczenie z Konkursu może dotyczyć nie tylko bieżącej edycji Konkursu, ale również trzech kolejnych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu lub przyznanie nagrody zwycięzcy, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. Regulamin wchodzi w życie 4 stycznia 2016 r. o godzinie 12:00.


Konkurs StRuNa

czasopismo naukowe studentów i doktorantów Najlepsze projekty 2012

II EDYCJA

olski konkurs

NAJLEPSZYCH

ISSN 2299-3088

naukowych

Twoja pierwsza ważna publikacja – normy, rady, wytyczne

Zapowiedzi konkursów Programy ministerstwa Czwarta edycja konkursu z nagrodami dla studentów i doktorantów

nr 1 – semestr zimowy 2012/2013

www.struna.edu.pl

ISSN 2299-3088

Nr 1 (2) 2013

www.struna.edu.pl

Laptop, smartfon lub tablet za najciekawszy krótki tekst (do 4.000 znaków), który pomoże wprowadzić

DOBRE PRAKTYKI

Bracia do kwadratu

Jak korzystnie lokować dorobek naukowy Marcelina Smużewska

ENIA DO 18 X 2012

Szczegóły, regulamin oraz formularz do wysyłania zgłoszeń na

Nr 1 (2) 2013

•••

Przyślij do 3 listopada tekst na jeden z trzech tematów 1 W „KODEKSIE DOBRYCH Maciej studenckichSkowera PRAKTYK” trzeba zapisać, że… 2 Tak powinno być na wszystkich praktykach 3 Nie o to chodzi w praktykach studenckich i wygraj!

Marcin Łączyński

Adriana Bartnik, Michał Rzeźnik

Konrad Gutkowski

Katarzyna Furman-Łajszczak

Gdzie szukać tego, co już znalezione

Żywot człowieka wyedukowanego

Klinika nie uzdrowi, ale podpowie

Samopomoc jest bezcenna

www.konfrontacje.edu.pl

Kto wynalazł koło i do czego ono służy?

Marcin Łączyński

Wojtek Skrzypczak, Klaudia Gołębiowska, Łukasz Alwast, Jakub Kozakoszczak

Cudze poznacie, swoje poprawicie www.struna.edu.pl

• Marta Czapnik Intymne życie kloszardów • Anna Kowalska W poszukiwaniu skradzionego snu • • Martyna Sabała 269 sposobów na obrażenie bliźniego • Barbara Ostrowska Chałupa zrównoważonego rozwoju • • Gabriela Berkowicz W reaktorze wszystko pod kontrolą • Wojciech Borowski, Grzegorz Gargas, Joanna Stachurka Siła mięśni wobec wady zmysłu • Weronika Piotrowska Wszystkie dźwięki ze wsi Samoklęski • • Grzegorz Kwiecień, Maciej Gruza, Piotr Gąska Symulowanie w służbie precyzji •

• Olga Arent Nie czekaj na wyrok, ukarz się sam! • • Małgorzata Wojtowicz Wczesny Norwid jako późny romantyk • • Marta Czapnik Bezdomni – getto oddane socjologom • • Paulina Rolska Dieta kontrolowana kontra nowotwór złośliwy • • Rafał Smoleń Wielka pomyłka białych – czarna Afryka nie ma swojej historii •

Parada zwycięzców DUŻE TEMATY – wydanie specjalne

dawnictwa Pomocy Studentom

ISSN 2299-3088

orantów na temat szkolnictwa wyższego udnienia zebrane w czterech tomach

DODATEK SPECJALNY - najlepsze projekty naukowe studentów i doktorantów

wydawnictwa Funduszu Pomocy Studentom Nr 2 (3) 2013

www.struna.edu.pl

Warszawa 2012/2013

Nr 1 (4) 2015

www.struna.edu.pl

5 wskazówek dla pretendentów

poglądy studentów i doktorantów na temat szkolnictwa wyższego oraz perspektyw zatrudnienia zebrane w czterech tomach

DOBRE STUDENCKIE PRAKTYKI Studenci i doktoranci o roli uczelni w przygotowaniu ich do podjęcia aktywności zawodowej

ISSN 2299-3088

DOBRE STUDENCKIE PRAKTYKI

KODEKS, OPINIE, PRZYKLADY

Studenci i doktoranci o roli uczelni w przygotowaniu ich do podjęcia aktywności zawodowej

Warszawa 2012/2013

Warszawa 2013/2014

papierowej oraz elektronicznej na:

KODEKS, OPINIE, PRZYKLADY

edycja 2016

Warszawa 2013/2014

dostępne w wersji papierowej oraz elektronicznej na:

nfrontacje.edu.pl

rozmowa z Emanuelem Kulczyckim

www.konfrontacje.edu.pl Nr 1 (4) 2015

Nr 2 (3) 2013

Sens pracy bez płacy WOLONTARIAT – TAK, PRAKTYKI STUDENCKIE – NIE

Czy Harvard będzie biało-czerwony? Czy konkursy na uczelniach są ustawiane?

Dominika Rafalska Jak wydobyć informacje do pracy dyplomowej?

Diamenty szlifowane na zimno Grzegorz Blicharz, Ewa Górska, Katarzyna Jaromin-Gleń, Agata Agnieszka Konczal, Daniel Kontowski, Łukasz Mirocha, Mateusz Sobolewski, Anna Stroynowska-Czerwińska, Bartosz Wilk www.struna.edu.pl

www.struna.edu.pl

TWÓJ DOBRY PARTNER, KTÓREGO NIE ZNASZ

Naukowiec – zawód dla zdeterminowanych singli Żłobek ważniejszy od etatu na uczelni

Liga Mistrzów wśród kół naukowych Watchdog polski

2011-2015

• Tomasz Rudowski Jak rozwijano koncepcję rozwoju • Ewa Górska In vitro i biopolityka w krajach arabskich • • Agata Szepe Wioska zagubiona w niepamięci • Marta Czapnik Uchodźcy w naszych głowach • • Paweł Orzechowski Respondent na widelcu •

www.polska.edu.pl/struna-magazyn.html facebook.com/StudenckiRuchNaukowyStRuNa

Nowy regulamin Dossier:

Cyborg z AGH Elektor z UMK EYEC na PW Studenci UR w Jakucji The ED Ped Onco Circle


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.