Page 1

Onderwijsnl

Voor alle professionals in het onderwijs nummer 3 • april 2014 • www.primaonderwijs.nl • verschijnt 6x per jaar •

Aanvraagronde

t r a t s n a v 4 1 0 2 s Lerarenbeur

‘Studeren is geweldig leuk’ ‘Ik miste uitdaging’

‘Lesgeven is het mooiste dat er is’

&

‘Ik word echt een betere docent’

Politiek in de klas • Professionaliseren op de werkplek • Cultuur in de spiegel • Apple Solution Experts: maatwerkoplossingen voor het onderwijs • Kennisnet helpt scholen met privacy • Herdenken en vieren op 4 en 5 mei

POnderwijs Cover April 2014.indd 1

21-03-14 16:11


ZO WORDT LEZEN LEUK Het is belangrijk om kinderen op school kennis te laten maken met verschillende genres tijdens het lezen. Dit bevordert de leesontwikkeling. Ook is er door de jaren heen meer bekend geworden over zogenaamde ‘beelddenkers’. De een leest, de ander hoort, nog een ander ziet of ervaart leerstof het best. We lichten drie leermiddellijnen uit die richten op ‘het lezen in beelden’. De opinie tegenover strips is behoorlijk bijgedraaid. Dacht men vroeger nog dat strips een slechte invloed hadden op het taalgebruik en de woordenschat van jongeren, nu worden strips vaak gebruikt in het taalonderwijs. Een groot voordeel is dat woorden eenvoudig in een context kunnen worden geplaatst door de aanwijzingen in de beelden. Uit onderzoek van de Journal of Child Language is gebleken dat een kind door het lezen van een stripboek meer nieuwe woorden leert ten opzichte van een gemiddeld kinderboek. Het stripboek lijkt zelfs de educatieve waarde van een gemiddelde conversatie met een volwassene voorbij te streven, want een kind leert in een stripboek maar liefst vijf keer zo veel nieuwe woorden. Wist je dat striplezers bij de betere studenten behoren?

Strips op AVI niveau Kijk en Lees is zo’n serie die in de onderbouw van de basisschool uitstekend kan worden ingezet. De educatieve stripboeken voor groep 3 en 4 zijn uniek, omdat ze teksten op leesniveau combineren met toegankelijke striptekeningen. De boeken beslaan de leesniveaus AVI-Start tot en met AVI-E4. De boeken zijn uitstekend geschikt voor de leesontwikkeling van jonge kinderen en bovendien vinden kinderen het leuk om zélf te lezen. De serie biedt daarmee ondersteuning aan een belangrijk thema: leesplezier! Want zoals de Stichting Lezen en lector Functionele Geletterdheid Hanneke Wentink aangeven: ‘Het stimuleren van leesplezier blijft van onverminderd belang’, en ‘met stripboeken trek je veel aarzelende lezers over de streep om met plezier meer te gaan lezen.’ Na de introductie van de serie vorig schooljaar zijn de reacties van de scholen, leerkrachten en de leerlingen zelf enthousiast. Ook kinderen die bijvoorbeeld door dyslexie problemen ondervinden met lezen en daardoor minder graag een boek pakken, worden door de toegankelijkheid en verduidelijkende striptekeningen van de serie geprikkeld om door te lezen. Kinderen die net leren lezen of lezen moeilijk vinden, hebben steun aan de afbeeldingen. Zo wordt lezen weer leuk.

Kijk en Lees

Makkelijk lezen met lage AVI Juist voor kinderen met een leesachterstand in de midden- en bovenbouw is het belangrijk dat ze plezier hebben in het lezen, waardoor ze meer gaan

30

Kijk en Lees.indd 30

20-03-14 14:32


Een infographic, wat is dat?

lezen. De strips van Boffin Boy in mangastijl zitten vol maffe karakters en fantasierijke plots die deze lezers blijven boeien tot het eind. De serie is voorzien van het Makkelijk Lezenkeurmerk; het clibniveau is 5, de AVI-range van de serie is E4-E5. Kinderen met een leesachterstand hebben vaak het probleem dat ze geen leuke boeken kunnen vinden. De boeken op hun leesniveau zijn te kinderachtig voor hun leeftijd. Hierdoor wordt hun leesmotivatie steeds minder. Omdat Boffin Boy stuk voor stuk spannende verhalen biedt met geweldig tekenwerk erbij, raken de leerlingen geboeid en lezen graag een volgend deel. De verhouding tussen tekst en beeld is zeer overzichtelijk en de gele achtergrond van de tekstballonnen en bijschriften helpt dyslectische kinderen met het beter lezen van de tekst. De serie Boffin Boy omvat ook visueel verwerkingsmateriaal: het Boffin Boy kopieerboek. Aan de hand van de werkbladen zullen leerlingen zowel beter als creatiever nadenken over de teksten. Zo creëren leerlingen nieuwe fragmenten in de bestaande boeken, schrijven eigen teksten met behulp van de tekstballonnen, denken na over een alternatief einde, fantaseren verder op het bestaande einde of ontwerpen een bordspel met de afbeeldingen. Door de luchtige opdrachten die je mee kunt geven, wordt lezen leuk.

Een infographic geeft een informatieve weergave van verschillende objecten  met een combinatie van tekst en beeld. Bijvoorbeeld een kaart, grafiek of tekening. Wie kent de weergave van een metronet niet? Zo kan informatie, kennis en data worden overgedragen. In de leesserie De wereld in infographics worden veel feiten en wetenswaardigheden over de moderne wereld aan kinderen uitgelegd. Deze op beelddenkers gerichte serie voor 10-14 jarigen biedt veel (nieuwe) interessante informatie in overzichtelijke iconen, pictogrammen, grafieken en tekeningen. Volgens onderzoek is 60% van de kinderen beelddenker. Zij zetten informatie in hun hoofd om in beelden. Visuele lesstof, bijvoorbeeld  in infographics, is voor beelddenkers gemakkelijker te verwerken. De serie speelt zo in op meervoudige intelligenties. Het materiaal kan gebruikt worden voor leerlingen die ‘beeldslim’ zijn of die dat juist niet zijn en deze intelligentie verder moeten ontwikkelen. Naast de leesboeken worden er ook werkbladen ontwikkeld om samenwerkend leren te stimuleren, maar ook om als extra werk in te zetten voor individueel gebruik. De opdrachten lopen uiteen van creatieve doeopdrachten tot boeiende rekenopgaven, kijkvragen, woord-webben, woordenschatoefeningen, zelf een infographic ontwerpen en nog veel meer. In 2014 wordt de serie verder uitgebreid met titels als Flora en Fauna, Het Heelal en Het Menselijk Lichaam.

Meer info:

www.taalpilots.nl www.schoolsupport.nl/kijkenlees www.schoolsupport.nl/boffinboy http://schoolsupport.nl/de+Wereld+in+Infographics PrimaOnderwijs 31

Kijk en Lees.indd 31

21-03-14 11:39

Zo wordt lezen leuk  

Het is belangrijk om kinderen op school kennis te laten maken met verschillende genres tijdens het lezen. Dit bevordert de leesontwikkeling....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you