Page 1

WWW.TKMST.NL

NUMMER 3

JAARGANG 28

Kermis naast de deur of kraaien in de zaal!

E XAM

LAKS: ‘Wij nemen iedere klacht serieus’

E N S PE

APRIL/MEI 2013

C IAL

Examenstress? Studenten geven last minute studietips

ZOMERBAANTJES GOED VOOR JE TOEKOMST

Met je diploma op zak ben je er nog niet EEN TUSSENJAAR, KAN DAT NOG? Het leven na je middelbare school

01_cover.indd 11

04-04-13 11:30


k , r a a j n e s s u t n Ee l klaar met leren en Zo. Geslaagd. Je bent even he-le-maa erikaanse high school wilt er een jaar tussenuit. Naar een Amstralië. Gaat dat nog wel bijvoorbeeld, of backpackend door Au financiering? En hoe zo makkelijk? Hoe zit het met de studie nuttig jaar van? n ee k oo ar ma k, leu n ee n ee all t nie maak je er TEKST TEFKE VAN DIJK

Ben je na je eindexamen nog niet toe aan studeren of werken? Veel jongeren kiezen voor een ‘tussenjaar’

kt na zo’n jaar Bijna de helft van de reizigers, maa een andere studiekeuze

(ook wel gap year genoemd). Jaarlijks gaat 15 procent van de ongeveer

voor nieuwe studenten wil

studiefinanciering krijgt.

80.000 examenkandidaten niet direct

afschaffen, vanaf 2014. De landelijke

Jongeren die toch kiezen voor een

studeren na de middelbare school,

studentenvakbond LSVb voorziet

tussenjaar zijn volgens de LSVb dief

blijkt uit gegevens van het Centraal

zware tijden voor scholieren die dit

van hun eigen portemonnee. Met de

Bureau voor de Statistiek (CBS).

jaar een diploma behalen en een

afschaffing van de basisbeurs lopen

jaartje willen wachten met studeren.

ze namelijk ruim dertienduizend euro

De studenten die in studiejaar

mis. De LSVb verwacht dan ook dat

Zo’n tussenjaar is wel wat lastiger nu

2013-2014 beginnen, behoren

het aantal jongeren dat een tussenjaar

de huidige regering de basisbeurs

namelijk tot de laatste lichting die

gaat doen drastisch zal dalen. In

Dief van je portemonnee

28

28_Buitenland.indd 28

04-04-13 11:09


, kan dat nog?

EXAMENSPECIAL

29

28_Buitenland.indd 29

04-04-13 11:09


Groot-Brittannië (waar een gap year

Je kunt bijvoorbeeld gaan reizen,

van het land kunt zien in je vrije tijd.

veel gangbaarder is dan in Nederland)

werken, leren of vrijwilligerswerk

Nadeel is dat het een stuk duurder

is dat gebeurd in 2011-2012, toen

doen.

is dan in Nederland blijven. Al is het

bekend werd dat de collegegelden verdrievoudigden.

Een jaar werken

maar vanwege het vliegticket.

Ga je een jaar werken, dan leer je

Reizen en leren

hele andere vaardigheden dan op

Wat nog meer geld kost, is een jaar

Onderzoek heeft uitgewezen dat

school. Vooral als je nog niet weet

rondreizen. Hoeveel het kost, hangt

bijna de helft van de jongeren die

wat je wilt studeren is het goed om

af van je bestemming. Australië is erg

na hun eindexamen een jaar is gaan

praktijkervaring op te doen en geld

populair maar ook een stuk prijziger

Betere studiekeuze

reizen, een andere studiekeuze maakt dan voor het tussenjaar. Redenen om voor een tussenjaar te kiezen, zijn persoonlijke ontwikkeling en een

Een tussenjaar is niet goedkoop!

betere studiekeuze. Dit zorgt vaak weer voor betere studieresultaten en

te verdienen. Je kunt zo een spaarpot

dan het eveneens populaire Azië

minder uitval.

aanleggen voor je vervolgstudie.

of Zuid-Amerika. Als je gaat reizen,

De LSVb vindt het dan ook erg

Waar je niet rijk van wordt maar wat

heb je wel even helemaal niks aan je

jammer voor scholieren die in 2013

vaak wel een mooie ervaring is, is een

hoofd. Trek er op uit met je backpack

klaar zijn met de middelbare school

jaartje als au-pair werken.

en ontdek andere culturen, plekken

dat een tussenjaar voor hen om

Je kunt ook vrijwilligerswerk gaan

en mensen. Vaak een onvergetelijke

financiële redenen vaak geen optie

doen. Voordeel van vrijwilligerswerk

ervaring.

meer is. Maar goed, kies je er toch

in het buitenland is dat je tegelijk een

Wil je een nieuwe taal leren? Een

voor, dan kun je allerlei kanten op.

andere cultuur leert kennen en veel

taalcursus volgen kan wereldwijd,

30

28_Buitenland.indd 30

04-04-13 11:09


EXAMENSPECIAL

Eva

‘De cultuurverschillen zijn het leukst’ Eva Sistermans (19

) gaat een jaar naar een Community College in Golden Valle y (Minnesota). Ze woont daar bij haar tantes.

FOTO Peter Weber / Shut

terstock.com

in verschillende landen. Taalscholen bieden vaak complete lespakketten aan, soms inclusief huisvesting. Een taalcursus kan van pas komen tijdens een studie of baan en staat goed op je CV. Bovendien blijf je in het ritme van naar school gaan en leren. Daardoor is het gemakkelijker om na je tussenjaar aan een studie te beginnen. Een jaar naar een (Amerikaanse) high school kan natuurlijk ook. Je blijft dan scholier, maar wel met vakken die je in Nederland niet kunt volgen, in een andere taal en met allerlei unieke buitenschoolse activiteiten. Je doet een enorme portie buitenlandervaring op. Je leert het land en de cultuur van binnenuit kennen, je geniet van de vrijheid en maakt vrienden voor het

‘Op een Community Co komen dat nodig is voollege kun je op het niveau niet in Nederland. De r een universiteit, zoiets bestaat maar omdat ik hier eenopleiding duurt vaak twee jaar, certificaat English for jaar ben ga ik alleen voor het Speakers of Other Lan Ik ben dit vooral gaa guages. n om in het buitenland doen om te ervaren hoe het is te wonen. Het is nie t om de VS binnen te komen, en ik moest eenvoudig alles zelf regelen omdat er ge en organisatie is me t connecties in Minnesota. Ik had bijv Amerikaanse Consulaa oorbeeld een interview op het of je geen bommen t, waar ze vooral willen weten gaat gooien en wanne weggaat. er je weer Volgend jaar wil ik po liticologie gaan stude daarom heb ik een van ren de lokale democratisc en kandidaten geholpe he n met zijn campagne. ik een stage aangebo Daarna kreeg den bij een Senator op het State Capitol in Minnesota, dat je zonder auto nerheel gaaf. Wat ik lastig vind, is je de fiets, maar hier gens komt. In Nederland pak is wel bussen, maar dat alles te ver weg. Er rijden kost vaak veel tijd. Da heb ik nu mijn rijbew arom ijs de kleine cultuurversc gehaald. Het leukste vind ik hillen. In het begin wa verbaasd over alles: de vele snelwegen, pro s ik echt voor kroeshaar in de supermarkt, de dikke ducten dat uit eten gaan no mensen, rmaler is dan koken en fastfood goedkoper dan verse pro du cten. Na een tijdje raa eraan gewend. Ik heb k je veel nieuwe vrienden. het erg naar mijn zin en maak het buitenland te gaa Echt, als je de kans hebt om naar n: ervaring, je maakt zoi grijp hem. Het is een geweldige ets op tijd met dingen reg maar een keer mee. Begin wel elen, want dat gaat langzaam.’ allemaal erg

TI P

Op de website travelact ive.nl vind je van alles voor een geslaagd tuss enjaar, of het nu gaat om high school, (vrijwilligers) werk of een taalreis.

leven.

31

28_Buitenland.indd 31

04-04-13 11:10

Een tussenjaar, kan dat nog? examenspecial  

Zo. Geslaagd. Je bent even he-le-maal klaar met leren en wilt er een jaar tussenuit. Naar een Amerikaanse high school bijvoorbeeld, of backp...