Page 1

Studeren aan de

UNIVERSITEIT 2012 / 2013

Overzicht bacheloropleidingen

Legenda ■ Opleiding in voltijd ■ Opleiding in voltijd en deeltijd

✖ Opleiding voltijd en deeltijd met duaal als mogelijkheid ■ Opleiding voltijd met duaal als mogelijkheid

✪ Opleiding voltijd met Engels als voertaal ✱ Opleiding voltijd in Nederlands of Engels

• •

Toegankelijk Niet toegankelijk

A Aangevuld met Wi A of Wi B B Aangevuld met Wi B C Aangevuld met Na D Aangevuld met Bio E Aangevuld met Schei F Aangevuld met Na + Schei H Aangevuld met Wi B + Na I

Aangevuld met Schei + Bio

J Aangevuld met La of Gr K Aangevuld met Bio of Ak L Aangevuld met (Wi A of Wi B) + Na + Schei M Aangevuld met (Wi A of Wi B) + (Bio of Ak) N Aangevuld met (Wi A of Wi B) + Schei O Aangevuld met Wi A + (Bio of Ak) P Aangevuld met Wi B + Na + (Schei of Bio) Q Aangevuld met Na + Schei + Bio S Aangevuld met Wi B + Na + Schei T Aangevuld met Na of (Wi B + NLT) U Aangevuld met Wi B+Na+Bio+Schei V Aangevuld met (Wi A of Wi B) + Na


1 selectieprocedure bij UU

Natuur & Techniek Natuur & Gezondheid Economie & Maatschappij Cultuur & Maatschappij

Economie

• B B B • • • A • • • A • • • A • B B B • B B B • • • A • • • A • • • A • • • A • • • A • • • A • • • A • • • A

Actuariële Wetenschappen Bedrijfs- en consumentenwetenschappen Bedrijfseconomie Bedrijfskunde 1 Business Analytics Econometrie en Operationele Research Economie 2 Economie en Bedrijfseconomie 3 Economie en Bedrijfskunde Economie en Beleid Economie en Informatica Fiscale Economie International Business 4 International Business Administration 5

1 numerus fixus bij RUG, RUN 2 numerus fixus bij TiU 3 numerus fixus bij UM 4 numerus fixus bij RUG en UM 5 numerus fixus bij TiU, VU

Universiteit Maastricht

Wageningen University Rijksuniversiteit Groningen Tilburg University Universiteit Utrecht Universiteit Leiden Technische Universiteit Delft Technische Universiteit Eindhoven Universiteit Twente Universiteit van Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam Erasmus Universiteit Rotterdam Radboud Universiteit Nijmegen

Crohocode

55002 50429 ✪ 50429 ✪ 50393 ✪ ✱ 50393 50393 ✪ 50393 50393 ✪

✪ ✪ ✪ ✪

Universiteit Maastricht

Amsterdam University College International Studies Liberal Arts & Sciences: Global Challenges Liberal Arts and Sciences Maastricht Science Programme Roosevelt Academy 1 University College Maastricht University College Utrecht

Wageningen University Rijksuniversiteit Groningen Tilburg University Universiteit Utrecht Universiteit Leiden Technische Universiteit Delft Technische Universiteit Eindhoven Universiteit Twente Universiteit van Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam Erasmus Universiteit Rotterdam Radboud Universiteit Nijmegen

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Crohocode

Natuur & Techniek Natuur & Gezondheid Economie & Maatschappij Cultuur & Maatschappij

Interdisciplinair

56411 ■ 56836 ■ 50750 ■ 50645 ■ ✪ ■ ■ ■ 56856 ✖ 56833 ✪ ✱ ■ ■ ✱ ✪ 56401 ✪ ■ 50950 ✪ ■ ✱ ■ ✱ ✪ 50905 ■ 50101 ■ 50951 ■ 56402 ■ ■ ■ ■ 50019 ✪ ✪ 50952 ✪ ✪ ✪


Universiteit Maastricht

Radboud Universiteit Nijmegen

Wageningen University Rijksuniversiteit Groningen Tilburg University Universiteit Utrecht Universiteit Leiden Technische Universiteit Delft Technische Universiteit Eindhoven Universiteit Twente Universiteit van Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam Erasmus Universiteit Rotterdam

Crohocode

Natuur & Techniek Natuur & Gezondheid Economie & Maatschappij Cultuur & Maatschappij

Gedrag en Maatschappij

56631 ■ ■ • • • • Algemene sociale wetenschappen Bestuursen organisatiewetenschap 50007 ■ ■ • • • • Bestuurskunde 56627 ■ ■ ✪ ■ ■ • • • • H S S Bèta-gamma 50250 ■ • Communicatiewetenschap 56615 ■ ■ ■ ■ • • • • Criminologie 2 56469 ■ ■ ■ • • • • Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie 3 50035 ■ ■ ■ ■ ■ • • • • Europese Studies 56051 ✪ • • • • Geografie, Planologie en Milieu 56947 ■ • • • • 56837 ■ • • • A Internationale ontwikkelingsstudies A Lifestyle Informatics 56983 ■ • • • Milieu-maatschappijwetenschappen 56839 ■ • • • • Onderwijskunde 56613 ■ ■ • • • • Organisatiewetenschappen 50754 ■ • • • • Pedagogische wetenschappen 56607 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • • • • Personeelwetenschappen 50755 ■ • • • • Politicologie 3 4 56606 ■ ■ ■ ■ • • • • Psychologie 2 56604 ✱ ■ ■ ✱ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • • • • Sociale Geografie en Planologie 56838 ■ ■ ■ • • • • Sociologie 3 4 56601 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • • • • A Technische Planologie 56194 ■ • • • 50016 ■ • • • • Toegepaste communicatiewetenschap A Tourism 50411 ✪ • • • Universitaire PABO 1 ■ ■ ■ ■ ■ • • • •

1 LEI,RUN,RUG: selectieprocedure UU: major binnen Onderwijskunde RUG, UvA: combinatie bachelor Pedagogische Wetenschappen en hbo bachelor leraar basisonderwijs 2 numerus fixus 3 VU afstudeerrichting Maatschappijwetenschappen mogelijk 4 LEI ook in deeltijd


Medische informatiekunde Tandheelkunde 1 Technische Geneeskunde 1 Voeding en gezondheid

1 numerus fixus

Natuur & Techniek Natuur & Gezondheid Economie & Maatschappij Cultuur & Maatschappij

••

•• ••

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Recht

Wageningen University Rijksuniversiteit Groningen Tilburg University Universiteit Utrecht Universiteit Leiden Technische Universiteit Delft Technische Universiteit Eindhoven Universiteit Twente Universiteit van Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam Erasmus Universiteit Rotterdam Radboud Universiteit Nijmegen

Crohocode

Universiteit Maastricht Universiteit Maastricht

D C H H D C D H I I

56950 ■ ■ 56990 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 56570 ■ 50296 ✪ 56551 ✱ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 50018 ■ 50509 ■ 56553 ■ ■ ■ ■ 56573 ■ 56560 ■ ■ ■ ■ 50033 ■ 56868 ■

Wageningen University Rijksuniversiteit Groningen Tilburg University Universiteit Utrecht Universiteit Leiden Technische Universiteit Delft Technische Universiteit Eindhoven Universiteit Twente Universiteit van Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam Erasmus Universiteit Rotterdam Radboud Universiteit Nijmegen

• • Bewegingswetenschappen • • Biomedische wetenschappen 1 • • Diergeneeskunde 1 • • • • European Public Health D C • • Geneeskunde 1 A Gezondheid en maatschappij • • • D • I • Gezondheid en Leven • • • • Gezondheidswetenschappen D C D C D C

Crohocode

Natuur & Techniek Natuur & Gezondheid Economie & Maatschappij Cultuur & Maatschappij

Gezondheidszorg

European Law School 50017 ■ ✱ Fiscaal recht 1 56827 ■ ■ ■ ■ ■ ■ Global Law 1 56475 ✪ Internationaal en Europees Recht 3 56829 ✱ Notarieel recht 56828 ■ ■ ■ ■ ■ Recht en Management 3 50753 ■ Recht en Bestuur 56461 ■ Recht en ICT 50620 ■ Rechtsgeleerdheid 1 2 50700 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1 numerus fixus bij TiU 2 EUR biedt een mr.drs. programma in combinatie met Economie en Bedrijfseconomie 3 TiU track bij Rechtsgeleerdheid


• S S Advanced Technology • S S Aerospace Engineering 1 • P P Agrotechnologie • H H Biomedische Technologie • • Q Q Biotechnologie • H H H Bouwkunde 1 • B B B Business & IT • H H H Civiele Techniek • • • • Creative Technology 2 • H H H Electrical Engineering • H H H Industrial Design • H H H Industrieel Ontwerpen 1 • • S S Levensmiddelentechnologie • H H H Maritieme Techniek

Universiteit Maastricht

Wageningen University Rijksuniversiteit Groningen Tilburg University Universiteit Utrecht Universiteit Leiden Technische Universiteit Delft Technische Universiteit Eindhoven Universiteit Twente Universiteit van Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam Erasmus Universiteit Rotterdam Radboud Universiteit Nijmegen

H H C H

Crohocode

Natuur & Techniek Natuur & Gezondheid Economie & Maatschappij Cultuur & Maatschappij

Techniek

50002 ✪ 56956 ■ 56831 ■ 56226 ■ ■ 56841 ■ 56951 ■ ■ 56066 ■ ■ ■ 56952 50447 ✪ 56953 ■ ✪ ✪ 50441 ✪ 56955 ■ ■ 56973 ■ ■ 56957 ■ ■ D H U U Nanobiologie 55003 H S S Scheikundige Technologie 56960 ✪ ■ ■ ■ H H H Technische Aardwetenschappen 56959 B B B Technische Bedrijfskunde 56994 ✪ ■ ■ ■ H H H Technische Bestuurskunde 56995 B B B Technische Informatica 56964 ■ ✪ ■ B B B Technische Innovatiewetenschappen 56265 ✪ H H H Technische Natuurkunde 56962 ✪ ■ ■ ■ B B B Technische Wiskunde 56965 ✪ ■ ■ ■ H H H Werktuigbouwkunde 56966 ■ ■ ■ 1 UT: voor deze opleidingen geldt dat de instelling aan een student zonder ‘Na’ en/of ‘wisB’ de gelegenheid kán geven om aan die eisen uiterlijk bij de afronding van de propedeutische fase te voldoen 2 TUD: numerus fixus

• • • • • • • • •


• • • • Afrikaanse talen en culturen • • • • Algemene cultuurwetenschappen • • • • American Studies • • • • Arabische taal en cultuur • • • • Archeologie • • • • Archeologie en prehistorie • • • • Chinastudies • • • • Communicatie- en Informatiewetenschappen • • • • Culturele informatiewetenschap • • • • Cultuurwetenschappen / Arts en Culture • • • • Duitse taal en cultuur 5 • • • • Dutch Studies (Nederlandkunde) • • • • Engelse taal en cultuur • • • • Europese studies • • • • Film- en Literatuurwetenschap • • • • Finoegrische talen en culturen 5 • • • • Franse taal en cultuur 5 • • • • Friese taal en cultuur • • • • Geschiedenis • • • • Godgeleerdheid 1 • • • • Godsdienstwetenschap

Universiteit Maastricht

Wageningen University Rijksuniversiteit Groningen Tilburg University Universiteit Utrecht Universiteit Leiden Technische Universiteit Delft Technische Universiteit Eindhoven Universiteit Twente Universiteit van Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam Erasmus Universiteit Rotterdam Radboud Universiteit Nijmegen

Crohocode

Natuur & Techniek Natuur & Gezondheid Economie & Maatschappij Cultuur & Maatschappij

Taal en cultuur (deel 1)

56821 ■ 56823 ■ ■ ■ ■ 50623 ✪ 56040 ■ ■ ■ 56703 ■ ■ ■ 56825 ■ 56818 ■ 56826 ■ ■ ■ ■ ■ 50010 ■ 50004 ✱ 56805 ■ ■ ■ ■ ■ 56055 ✪ 56806 ✪ ■ ■ ■ ✪ 56051 ■ 50414 ■ 56815 ■ 56808 ■ ■ ■ ■ 56012 ■ 56034 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 56100 ■ ■ 56800 ■ 56003 ■ ■ ■ ■ ■ 50901 ■ 50201 ■ 50374 ✪ 50627 ✪ 56041 ■ 56120 ■ 56809 ■ ■ ■ 56819 ■ 56091 ■ 56820 ■ 50629 ■ 56824 ■ ■ ■ ■ ■ 56052 ■ 56816 ■ 56802 ■ ■ 50906 ■ 56098 ■ ■ 56700 ■ ■ 56804 ■ ■ ■ ■ ■ 56814 ■

J J J J

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Griekse & Latijnse taal en cultuur Hebreeuwse taal en cultuur Hebreeuwse en Joodse studies International Bachelor in Communication and Media 2 Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie 3 Islam en Arabisch Islamstudies Italiaanse taal en cultuur Japanstudies Keltische talen en cultuur Koreastudies Kunsten, cultuur en media Kunstgeschiedenis Latijns-Amerikastudies Latijnse taal en cultuur Literatuurwetenschap Media en cultuur Midden-Oostenstudies Muziekwetenschap Nederlandse taal en cultuur Nieuwgriekse taal en cultuur

1 UU biedt 2 richtingen aan: 1. Religiewetenschap en 2. Theologie 2 numerus fixus bij EUR 3 numerus fixus bij RUG 4 TiU: biedt de opleiding ook in Utrecht aan 5 RUG per 2013 brede bachelor Europese talen en culturen

Kijk ook, i.v.m. de herordening van het opleidingenaanbod en invoering van brede bachelors, op de sites van de universiteiten en universitairebachelors.nl.


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Oude culturen van de mediterrane wereld Oudheidkunde Portugese taal en cultuur Religie en levensbeschouwing Religie in Samenleving en Cultuur Religiestudies Romaanse talen en culturen 5 Russische studies Scandinavische talen en culturen 5 Slavische talen en culturen 5 South and Southeast Asian Studies Spaanse taal en cultuur Taal- en cultuurstudies Taalwetenschap Theater-, film- en televisiewetenschap Theaterwetenschap Theologie 4 Wereldgodsdiensten Wijsbegeerte Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied

1 UU biedt 2 richtingen aan: 1. Religiewetenschap en 2. Theologie 2 numerus fixus bij EUR 3 numerus fixus bij RUG 4 TiU: biedt de opleiding ook in Utrecht aan 5 per 2013 brede bachelor Europese talen en culturen

Kijk ook, i.v.m. de herordening van het opleidingenaanbod en invoering van brede bachelors, op de sites van de universiteiten en universitairebachelors.nl.

Universiteit Maastricht

Wageningen University Rijksuniversiteit Groningen Tilburg University Universiteit Utrecht Universiteit Leiden Technische Universiteit Delft Technische Universiteit Eindhoven Universiteit Twente Universiteit van Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam Erasmus Universiteit Rotterdam Radboud Universiteit Nijmegen

Crohocode

Natuur & Techniek Natuur & Gezondheid Economie & Maatschappij Cultuur & Maatschappij

Taal en cultuur (deel 2)

56123 ■ 56704 ■ 56811 ■ 56114 ■ 50406 ■ 50902 ■ ■ 56074 ■ ■ 50855 ■ 56807 ■ ■ 56813 ■ ■ 56099 ✪ 56810 ■ ■ 56801 ■ 56803 ■ ■ ■ ■ ■ 50001 ■ 56702 ■ 56109 ■ ■ ■ ■ 50202 ■ 56081 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 57084 ■ ■


• • • A Aarde en Economie • C F L Aardwetenschappen • H S S Bèta-gamma • • F • Bio-Farmaceutische Wetenschappen D C • • Biologie • C F L Bodem, Water, Atmosfeer • • K O Bos- en natuurbeheer • • E N Dierwetenschappen • C F L Farmaceutische wetenschappen • C F L Farmacie 3 • B B B Informatica 6 • • • A Informatie, multimedia en management • • • A Informatiekunde • C C V Internationaal land- en waterbeheer • B B B Kennistechnologie • • • A Kunstmatige intelligentie • • • M Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning • H S S Life Science & Technology • • • A Lifestyle Informatics • H S S Medische natuurwetenschappen 4 • C F L Milieu-natuurwetenschappen • C F L Milieuwetenschappen • H S S Moleculaire levenswetenschappen 2 • H S S Molecular Science & Technology • H H H Natuur- en sterrenkunde • H H H Natuurkunde • C F L Natuurwetenschap en Innovatiemanagement • • Q Q Plantenwetenschappen 1 D C • • Psychobiologie H S S Scheikunde • H S S Science • • H S S Science, Business & Innovation • H H H Sterrenkunde • B B B Wiskunde 5

Universiteit Maastricht

Wageningen University Rijksuniversiteit Groningen Tilburg University Universiteit Utrecht Universiteit Leiden Technische Universiteit Delft Technische Universiteit Eindhoven Universiteit Twente Universiteit van Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam Erasmus Universiteit Rotterdam Radboud Universiteit Nijmegen

Crohocode

Natuur & Techniek Natuur & Gezondheid Economie & Maatschappij Cultuur & Maatschappij

Natuur

50688 ■ 56986 ■ ■ ■ 50250 ■ 50207 ■ 56860 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 56968 ■ 56219 ■ 56849 ■ 56989 ■ 56157 ■ ✱ 56978 ✪ ■ ■ ■ ■ ■ 56869 ■ 56842 ■ ■ ■ 50100 ■ 50300 ✪ 56981 ✪ ■ ■ ■ 56848 ■ 56286 ■ ■ ■ 56983 ■ 50800 ■ 56988 ■ 56283 ■ 59304 ■ ■ 59308 ■ ■ 56984 ■ ■ ■ ■ 50206 ✪ ■ 56982 ■ 56835 ■ 50014 ■ 56857 ✪ ■ ■ ■ ■ 56948 ■ 50670 ■ 50205 ✪ ■ 56980 ✪ ■ ■ ■ ■ ■ 1 EM: 2 vakken uit Q 2 RUN: N & G T i.p.v. H 3 UU biedt tevens een onderzoeksvariant aan College of Pharmaceutical Sciences 4 VU: studieroute Interdisciplinairy Science mogelijk 5 UU verzorgt major Wiskunde en Toepassingen bij Wiskunde 6 selectieprocedure bij UU


Universiteiten & bachelor open dagen

www.unileidenbachelors.nl 20 oktober 2012 - 26 januari 2013 - 6 april 2013

www.eur.nl/bachelor 17 november 2012 - 13 april 2013

www.maastrichtuniversity.nl/studeren 17 november 2012 - 23 maart 2013

www.studereninnijmegen.nl 3 november 2012 - 13 april 2013

www.tilburguniversity.edu/bachelor 18 & 19 oktober 2012 - 4 & 5 april 2013

www.rug.nl/studiekiezers 2 november 2012 - 1 februari 2013

www.utwente.nl/bachelor 16 & 17 november 2012 - 22 & 23 maart 2013

www.opendagen.tudelft.nl 19 & 22 oktober 2012 - 4 & 5 april 2013

www.uu.nl/bachelor 23 & 24 november 2012 - 16 maart 2013

www.tue.nl/opendagen 19 & 20 oktober 2012 - 18 & 19 januari 2013 5 & 6 april 2013

www.vu.nl/opleidingen 3 november 2012 - 9 maart 2013

www.uva.nl/voorlichting 1 december 2012 - 23 maart 2013

www.wageningenuniversity.nl/studiekiezer 17 november 2012 - 13 april 2013

Wijzigingen voorbehouden. De informatie op deze poster is de stand van zaken per juli 2012. Momenteel vindt een herordening van het opleidingenaanbod in het domein Geesteswetenschappen (Taal en cultuur) en invoering van brede bachelors plaats. Recente informatie kunt u vinden op de sites van de universiteiten en op universitairebachelors.nl

Studeren aan de Universiteit  

Universiteiten in Nederland bieden vele opleidingen aan. Met dit overzicht kun je in één oogopslag zien waar je welke opleiding kunt studere...

Studeren aan de Universiteit  

Universiteiten in Nederland bieden vele opleidingen aan. Met dit overzicht kun je in één oogopslag zien waar je welke opleiding kunt studere...

Advertisement