Page 18

Monitor Jeugd en Media 2017

Wat doen leerlingen met media?

En wat kun je als school doen?

Twee op de drie leerlingen van 10 jaar hebben een smartphone en als ze 12 jaar zijn is dat percentage nog hoger. Ze zitten vooral op WhatsApp, Snapchat en YouTube en vinden zichzelf digitaal vaardig. Dat blijkt uit de Monitor Jeugd en Media 2017, die eind november verschijnt. PrimaOnderwijs mag al een tipje van de sluier oplichten. ‘De resultaten bevestigen vooral wat we al weten’, aldus Remco Pijpers van Kennisnet. ‘Kinderen doen digitale vaardigheden vooral op in hun vrije tijd, niet op school. Scholen hebben wel veel belangstelling en doen goede dingen maar het zet nog te weinig zoden aan de dijk.’ Wat kunnen scholen doen? tekst tefke van dijk

De Jeugdmonitor gaat over het mediagebruik van kinderen en jongeren van 10 tot en met 18 jaar voor school en vrije tijd. In het bijzonder hoe hun mediabezit en mediagebruik zich verhouden tot leren, huiswerk maken en het onderhouden van sociale contacten. Nieuw ten opzichte van de monitor van 2015 is het onderwerp digitale geletterdheid. ‘In de nieuwe monitor vergelijken we hoe kinderen en jongeren hun eigen kennis en vaardigheden inschatten met hun werkelijke kennis en vaardigheden’, aldus Remco Pijpers, als strategisch adviseur digitale geletterdheid bij Kennisnet verantwoordelijk voor de monitor. Leerlingen gebruiken digitale media in de klas, voor hun huiswerk en als hulpmiddel voor samenwerken. Pijpers: ‘Leren doen ze zowel van een scherm als van papier, afhankelijk van wat ze doen. Informatie zoeken doen ze vooral di-

gitaal. Via Google komen ze bij vele informatiebronnen en dat vinden ze prettiger dan naar een bieb gaan om in een boek te bladeren.’ Vervolgens is het wel de kunst deze informatie goed te interpreteren. Daarvoor is het belangrijk dat kinderen begrijpend kunnen lezen. Goede geletterdheid is een voorwaarde voor digitale geletterdheid.

Lezen van papier

Op alle schoolniveaus heeft het lezen van papier de voorkeur boven lezen van scherm. ‘Het ligt voor de hand dat kinderen graag lange teksten op papier lezen’, aldus Pijpers. ‘Ze kunnen er dan meer de tijd voor nemen. Goed kunnen lezen en taalbeheersing zijn belangrijk voor wat kinderen online doen. Ze komen op internet teksten tegen die onbegrijpelijk zijn, in moeilijk Nederlands of techneutentaal. Als je het niet goed begrijpt kun je zo op verkeerde links klikken.’ Daan Caris (12): Kinderen zijn positief over hun digitale vaardig‘Ik gebruik mijn telefoon vooral om te WhatsAppen, heden. De praktijktoets van de monitor maar zoek ook regelmatig YouTube op. Handig als ik nieuwe wijst echter uit dat kinderen en jongeren liedjes wil leren spelen op mijn gitaar. Er zijn een paar goede met veel digitale taken nog behoorlijk kanalen waar je stap voor stap leert hoe je een bepaalde melodie worstelen. Wat opvalt is dat scholen moet spelen. Tijdens de gewone gitaarles oefenen we met een een minimale rol hebben in het bijander soort liedjes. Door het kijken van de filmpjes wordt brengen van digitale vaardigheden. mijn gitaarspel nog beter, net als mijn Engels. Slechts zeven procent van de kinderen Die kanalen zijn namelijk in het Engels.’ geeft aan (bijna) alles via school te leren en bijna driekwart leert vrijwel alles in zijn of

18

EDG_NOV_018-019_Kennisnet_v01.indd 18

23-10-17

20:41

PrimaOnderwijs november 2017  
PrimaOnderwijs november 2017  

PrimaOnderwijs is het vakblad voor alle professionals in het basis en voortgezet onderwijs in Nederland en wordt in een oplage van 160.000 e...

Advertisement