Page 26

Directeur Kennisnet:

‘Elke leerling verdient eigentijds, veilig en persoonlijk onderwijs, en dat kan met ICT’ Onderwijs op maat, differentiëren en personaliseren, daar gaan scholen de komende jaren voor. Daarbij speelt ICT een steeds belangrijkere rol. Wat kan ICT voor scholen betekenen? Waar staan we als het om ICT gaat en waar gaan we naartoe? Een interview met Toine Maes, directeur van Kennisnet. door tefke van dijk

Wat doen scholen nu al met ICT? ‘De ontwikkelingen op dit gebied zijn de laatste jaren steeds sneller gegaan. Dat wil niet zeggen dat elke school in Nederland nu bezig is met ICT. Scholen vragen zich vooral af welke volgende stap ze willen zetten op onderwijskundig gebied. De grote gemene deler hierbij is onderwijs op maat, differentiëren of personaliseren. Scholen zoeken manieren om niet meer de groep als uitgangspunt te nemen, maar meer het individu. Ze kunnen daarmee persoonlijk talent optimaal tot ont­ plooiing brengen. Nu is het onderwijs nog vaak gericht op het gemiddelde van de groep en daarmee laat je talent van leerlingen liggen.’

Op welke manier draagt ICT bij aan onderwijs op maat? ‘Onderwijs op maat betekent dat je leerlingen leert kennen in hun leerresultaten en dat zij zelf weten waar ze staan. Door vaker te toetsen, krijg je meer inzicht en kun je het leerproces aanpassen. Het is geen discussie meer in het onderwijs dat dit de toekomst is. Scholen zien ook in dat dit niet kan zonder ICT, daar­ door is het een veel belangrijkere plek gaan innemen in het onderwijs. Scholen kunnen vernieuwing waar­ maken met ICT.’

Het gaat er dan ook om dat ze in het juiste tempo met de juiste middelen uitvoering geven aan hun visie. Wij vinden dat elke leerling eigentijds, veilig en persoonlijk onderwijs verdient. Bij eigentijds onderwijs gaat het om basisvoorzieningen: zijn die op orde? Is de internet­ verbinding bijvoorbeeld snel genoeg? En heeft een school de toepassingen in huis om leermateriaal vol­ doende te kunnen gebruiken? Komen externe partijen met goed leermateriaal, en kunnen docenten hiermee omgaan?’

Waar hebben we het over bij veilig en persoonlijk onderwijs? ‘Veiligheid gaat om privacy, informatiebeveiliging en een veilige leer- en schoolomgeving. Scholen moeten digitaal pesten voorkomen. Bij persoonlijk onderwijs is de vraag hoe goed je je leerling kent als individu, niet als gemiddelde van de groep. Wat is het meest geschikt voor een leerling? Hoe leert een leerling het beste? En hoe kun je nieuwe toepassingen ­implementeren? Let wel: persoonlijk is niet indivi­ dueel, we moeten het belang van sociale interactie niet onderschatten. Een leerling mag wel herkend en onderkend worden, maar het leren in groepen en de interactie met de leerkracht blijven ongelofelijk belangrijk.’

Wat doet Kennisnet hiermee? Doen scholen dat nu al? ‘Het is een zoekproces waarin nog niet iedereen een weg heeft gevon­ den. De meeste scholen weten wel waar ze naartoe willen, maar hoe ze dat gaan doen is nog de vraag. Ze beseffen dat ICT daarin een belangrijke rol speelt.

‘Het zijn allemaal aspecten waarmee Kennisnet zich bezighoudt. Als Kennisnet willen we expertise leveren waarmee iedere school op een eigen manier invulling kan geven aan de visie op onderwijs. Iedere school moet zijn eigen weg vinden. Een school is goed in ­o nderwijs geven en kiest daar de beste route in. ­Kennisnet draagt daaraan bij door de randvoorwaarden mogelijk te maken. Bovenschoolse organisatie, op

26

EDG_FEB_026-027_Kennisnet_v01.indd 26

13-02-17

21:21

PrimaOnderwijs maart 2017  

PrimaOnderwijs is hét magazine voor alle onderwijsprofessionals in Nederland. Het magazine wordt in een oplage van 160.000 exemplaren grati...

PrimaOnderwijs maart 2017  

PrimaOnderwijs is hét magazine voor alle onderwijsprofessionals in Nederland. Het magazine wordt in een oplage van 160.000 exemplaren grati...

Advertisement