__MAIN_TEXT__

Page 14

Meer zelfvertrouwen en betere resultaten met Getal & Ruimte Junior Getal & Ruimte Junior is de nieuwste rekenmethode van Noordhoff Uitgevers. Centraal bij de methode staat dat leerlingen effectief en gestructureerd leren rekenen vanuit aandacht, zelfvertrouwen en eigenaarschap. Iedere week komt er één rekenonderwerp aan bod met opdrachten voor elk niveau. Leerlingen leren hiermee hoe ze verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces. Ook krijgen ze steeds meer zelfvertrouwen door het herhalen van stappen. Groep 4leerkracht Mirjam van der Graaf van Kindcentrum Impuls deelt haar ervaringen. door tefke van dijk

Aansluiten bij onderwijsvisie Mirjam van der Graaf is leerkracht in groep 4 bij Kindcentrum Impuls in Zwijndrecht en werkt voor het tweede schooljaar met de methode. Wat was de belangrijkste reden om voor de nieuwe methode te kiezen? Van der Graaf: ‘Hiervoor hadden we een verouderde versie van De Wereld in getallen en in 14

Dat de methode een doorlopende leerlijn vormt met de grootste wiskundemethode in het VO is een plus!’

Om goed te leren rekenen, hebben leerlingen herhaling nodig in een duidelijke structuur. De nieuwe methode Getal & Ruimte Junior gebruikt daarom een heldere en gestructureerde rekendidactiek met iedere week aandacht voor één onderwerp. Kinderen krijgen iedere dag instructie en gaan in kleine stapjes van oefenen naar toepassen. Getal & Ruimte Junior biedt leerlingen duidelijke en altijd werkende rekenstrategieën en tijd voor automatiseren en memoriseren. Kinderen komen hierdoor sneller verder en dat geeft ze zelfvertrouwen.

onze rekenexpertgroep hebben we besproken wat we nou eigenlijk wilden. Vervolgens hebben we gekeken welke methode daar het beste bij past. Dat bleek Getal & Ruimte Junior.’ De nieuwe rekenmethode moest bij Kindcentrum Impuls aansluiten bij het Doordacht Passend Lesmodel (DPL) en Directe Expliciete Instructie (EDI), waarbij leerkrachten één doel per les goed behandelen. ‘Getal & Ruimte Junior sluit daar

Profile for EDG Media

PrimaOnderwijs maart/april 2019  

PrimaOnderwiijs is het platform voor alle onderwijsprofessionals in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Het bijbehorende printma...

PrimaOnderwijs maart/april 2019  

PrimaOnderwiijs is het platform voor alle onderwijsprofessionals in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Het bijbehorende printma...

Profile for tkmst