Page 30

Onderzoeksconferentie: in één dag op de hoogte van de laatste inzichten

Op de Onder zoeksconferentie presenteren weten schapper s recente onderzoeken op het gebied van onderwijs en ICT. Niet in lange keynotes, maar met korte pitches. Hierdoor is iedereen in één dag bijgepraat over wat echt werkt in de praktijk, vinden zowel Remco Pijpers en Toine Maes van Kennisnet als Jelle Kaldewaij van het NRO. tekst tefke van dijk

Tijdens de conferentie worden de bezoekers in korte presentaties bijgepraat over de meest actuele bevindingen. Naast zeven korte pitches is er ruimte voor diepgang in de thema’s multimediaal leren en toetsen in het onderwijs. Ook onderwerpen als digitale geletterdheid en mediawijsheid komen aan bod. Dat begint met de aftrap van Patti Valkenburg, hoogleraar Media, Jeugd en Samenleving aan de Universiteit van Amsterdam

en oprichtster van CcaM, het Onderzoekscentrum Jeugd en Media. Kennisnet-adviseur Remco Pijpers: ‘Patti is wereldwijd dé wetenschapper op het gebied van jeugd en media. Vanuit historisch perspectief op jeugd en digitale media kun je zeggen dat we jongeren vijftien jaar geleden vooral wilden beschermen. Discussies gingen vaak over de mogelijke schadelijkheid van media en hoe we kinderen kunnen beschermen

30

EDG_JUN_030-033_Kennisnet_v02.indd 30

09-05-17

17:12

Primaonderwijs Juni 2017  
Primaonderwijs Juni 2017  

PrimaOnderwijs is een onafhankelijk magazine voor alle onderwijsprofessionals in het basis- en voortgezet onderwijs. Het magazine wordt 6 x...

Advertisement