Page 14

Help, een datalek! Wat nu? Datalek, wat is dat nu weer? Het klassieke voorbeeld is een hacker die inbreekt op het schoolsysteem en persoonsgegevens kopieert. Maar ook het verliezen van een USB-stick met gegevens van leerlingen of een leerlingdossier naar een verkeerd mailadres sturen, zijn datalekken. Sinds 1 januari hebben alle scholen een meldplicht bij datalekken. Melden ze een lek niet bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dan kunnen ze een boete krijgen. Hoe zit het met die meldplicht? En met de boetes? De deskundigen van Kennisnet leggen uit. tekst tefke van dijk

14

EDG_FEB_014-015_16_Kennisnet_v04.indd 14

03-02-16

15:22

PrimaOnderwijs februari 2016  

Vakblad voor onderwijsprofessionals

PrimaOnderwijs februari 2016  

Vakblad voor onderwijsprofessionals

Advertisement