Page 27

Goede start

waardevol. Eerst De Klas is een intensief programma. Het Hyperion Lyceum laat de Eerst De Klas-docenten Soms kost het me moeite om mijn tijd goed in te niet aan hun lot over, maar begeleidt hen intensief. delen. Het is fijn dat ik hierover kan sparren met mijn Schoonheim: ‘Goede begeleiding is noodzakelijk voor ­ persoonlijk begeleider. Ook met vragen over mijn een goede start. Wil je talentvolle docenten aan je bin- ­functioneren als docent of met problemen die ik tijdens den, dan moet je ook in hen investeren.’ De begeleiding het lesgeven ondervind, kan ik bij hem terecht.’ op het Hyperion is drieledig. Ten eerste is er een begeleidings­ programma voor álle beginnende Eerst De Klas beoogt de beste academici een bijdrage te laten leveren docenten. ‘Tijdens een aantal aan het voortgezet onderwijs om zo inspirerend en maatschappelijk gemeenschappelijke bijeenkomsten relevant onderwijs te bieden voor iedereen.  Op dit moment worden krijgen de nieuwelingen informatie hiertoe weer nieuwe excellente academici geselecteerd. Deze kandiover de visie van en cultuur op daten zullen in augustus 2015 aan de slag gaan op een middelbare onze school’, vertelt Schoonheim. school. Een trainee aannemen, loont. Van de Eerst De Klas-alumni die ‘Gedurende het schooljaar vinden voor het onderwijs hebben gekozen, blijft ongeveer 80 procent werker geregeld individuele gesprekzaam op de school waar ze ook tijdens het programma lesgaven. Inteken plaats, waarbij de problemen resse in een Eerst De Klas-docent op uw school? Maak dan geheel en leerbehoeften van de beginvrijblijvend een schoolprofiel aan via www.eerstdeklas.nl/scholen. nende docent centraal staan.’ Van Je ontvangt vervolgens alle benodigde informatie. Ook kun je op 4, 9 of der Laan vult aan: ‘Dankzij de 10 april plaatsnemen in de selectiecommissie. Je ziet dan als eerste gemeenschappelijke bijeenkomsten welke docent-talenten straks inzetbaar zijn. voelde ik me snel thuis. Ook de persoonlijke begeleiding is heelEerst De Klas

PrimaOnderwijs 27

28-29_EDG_PO_april15_SchoolAanZet.indd 27

12-03-15 09:57

PrimaOnderwijs april 2015  

Deze aprileditie van PrimaOnderwijs staat (bijna helemaal) in het teken van de Lerarenbeurs 2015. Laat je inspireren door de vele interviews...

PrimaOnderwijs april 2015  

Deze aprileditie van PrimaOnderwijs staat (bijna helemaal) in het teken van de Lerarenbeurs 2015. Laat je inspireren door de vele interviews...

Advertisement