Page 1

38

Kijkje in de Londense o Goed onderwijs leveren aan leerlingen uit een kansarme wijk, dat is de core business van de Kingsford Community School in Oost-Londen. Hoe onze collega’s aan de andere kant van het Kanaal dit bereiken? Met duidelijke grenzen en een positieve aanpak. Tekst: Rianne Zegelaar

h

Het is geen eenvoudige opgave om de Kingsford Community School in Oost-Londen binnen te komen. ‘Security is tight here, I hope I’ll be able to get you in’. Gastheer Alex Ferraby, docent Frans en Chinees en teamleider van de afdeling Talen doet zijn best om een Nederlands onderwijsblad een kijkje te gunnen in de school. Bezoekers dienen van tevoren een afspraak te maken en moeten zich melden via de intercom. Na binnenkomst wordt je geacht je in te schrijven bij de receptie en te wachten in de ontvangstkamer. Alles wordt geregistreerd, op papier, maar ook op videoband. Het bordje ‘Smile, you’re on camera’ is niet alleen Engelse humor, maar op Kingsford Community School noodzaak en realiteit van elke dag.

Etnische minderheden De Kingsford Community School staat in het oostelijk deel van Londen, in de wijk Newham. Het gebied heeft een grote diversiteit aan etnische minderheden, dit valt direct op als je de school binnenloopt.


praktijk 39

e onderwijskeuken Leerlingen van Afrikaanse, Indische en Pakistaanse origine mengen zich hier met een minderheid van blanke leerlingen van Engelse komaf. De wijk wordt gekenmerkt door grotestedenproblematiek als hoge criminaliteitscijfers en armoede. De vraag die ons bezoek drijft is hoe onze Engelse collega’s omgaan met onderwijs geven aan leerlingen uit deze wijk. Wat is hun visie op het onderwijs dat zij geven, hoe pakken zij het aan en kunnen wij als Nederlandse docenten hiervan leren?

Goed onderwijs Belangrijkste focus van de school is volgens directeur Joan Deslandes ‘making the kids worthwhile members of society’. Het doel van de school is de leerlingen hun plek te leren vinden in de economie en de maatschappij. De school is zich daarbij terdege bewust van het feit dat de sociale achtergrond van veel leerlingen voor de nodige gedragsproblemen zorgt. Juist daarom heeft de school als doel kwalitatief hoogwaardig onderwijs te leveren, omdat dit

Alles in de school is erop gericht de leerlingen positief tegemoet te treden de kans op economisch welzijn van de leerlingen in de toekomst verhoogt. Er moet dus hard gewerkt worden om verder te komen dan waar veel leerlingen vandaan komen. De school houdt het haar leerlingen daarom regelmatig voor wat hen te doen staat: ‘This school is a place of work, and your work is learning.’ Daarbij ziet de school ook in dat de achtergrond van haar leerlingen om een specifieke aanpak vraagt. Directie en onderwijzend personeel zijn zich bewust van de lage sociale klasse van veel van de ouders, de hoge criminaliteitscijfers van de wijk en het feit dat veel leerlingen opgroeien met veel negatieve aandacht. Alex Ferraby legt uit: ‘It’s all about firm boundaries


praktijk 41

Er moet hard gewerkt worden om verder te komen dan waar veel leerlingen vandaan komen and a positive approach’. De school heeft stevige grenzen en een positieve aanpak hoog in het vaandel staan. Deze twee elementen zijn duidelijk zichtbaar in de gedragsregels en de benadering die het onderwijzend personeel heeft naar de leerlingen.

Duidelijkheid Het begint al op het moment dat de leerlingen ’s morgens binnenkomen. Bij de ingang wordt gecontroleerd of het schooluniform compleet en naar behoren gedragen wordt, anders volgt een enkeltje huiswaarts. Afwezigheid of te laat komen wordt secuur geregistreerd in het computersysteem. Voordat de lessen beginnen, is er het moment van samenzijn met de mentor, waarbij ook gecontroleerd wordt of de leerlingen zaken als hun agenda, pennen en boeken bij zich hebben. Tijdens de lessen mogen leerlingen niet zonder toestemming op de gangen lopen. De tussendeuren zijn daarom afgesloten en alleen personeel heeft een magneetsleutel. Eens per week heeft elke jaargang ’s morgens een samenkomst waarbij ze worden toegesproken over gedragsregels en maatregelen. Ferraby: ‘De leerlingen weten wanneer ze een grens over gaan omdat wij heel duidelijk zijn over de regels en de onvermijdelijke consequenties. Deze duidelijkheid geeft broodnodige houvast aan leerlingen en een klimaat waar goed onderwijs tot z’n recht komt’.

Positieve aanpak Maar er is meer dan duidelijke regels. Alles in de school is erop gericht de leerlingen positief tegemoet te treden. Het doel is dat leerlingen zich hierdoor

gezien en gewaardeerd voelen. Dit wordt zichtbaar in de manier waarop Ferraby zijn leerlingen aanspreekt, op het schoolplein en op de gangen. Als hij leerlingen voorstelt, weet hij er steevast bij te vermelden waar deze leerling goed in is. In één van de gangen hangt een groot bord met foto’s van leerlingen die uitzonderlijke prestaties verricht hebben op het gebied van talen of sport. Ferraby: ‘Wij zetten leerlingen in het zonnetje die hun best doen om verder te komen en uit te blinken. Daarbij zijn deze leerlingen weer een rolmodel voor anderen.’ Het samenzijn met de mentor ’s morgens is ook het moment om persoonlijke positieve belangstelling te tonen. De samenkomst van de jaargangen eens per week is er eveneens om aandacht te geven aan leerlingen die het gepresteerd hebben om bijvoorbeeld altijd op tijd te zijn. Door een beloningssysteem kunnen leerlingen door goed gedrag tevens punten verdienen die weer erkenning opleveren. Zo probeert de school goed gedrag te bevorderen.

Respect Ferraby: ‘Wij voelen ons verantwoordelijk om leerlingen meer dan onderwijs te bieden.’ Daarom ontwikkelt de school steeds nieuwe projecten op het gebied van bijvoorbeeld liefdadigheid, aanpak van pesten en respect voor de ander. Voor dit laatste is er de ‘debating class’. Deze is erg populair onder de leerlingen van de school omdat ze zien dat het positief effect heeft. Ferraby: ‘Hier leren de leerlingen eerst rustig nadenken en argumenten formuleren in plaats van te schreeuwen of er bovenop te slaan, zoals ze vaak gewend zijn.’

Kijkje in de Londense onderwijskeuken  

Goed onderwijs leveren aan leerlingen uit een kansarme wijk, dat is core business van de Kingsford community School in Oost-Londen.

Kijkje in de Londense onderwijskeuken  

Goed onderwijs leveren aan leerlingen uit een kansarme wijk, dat is core business van de Kingsford community School in Oost-Londen.

Advertisement