TravelPro #4 25-01-2019

Page 36

36

Interview

Tekst: Sharon Evers

EURAM’s Planisto wordt ontzettend goed ontvangen door de branche 2018 was voor EURAM een innovatief jaar. De digitale offertes én roadbooks werden gelanceerd en Jamaica werd als nieuwe bestemming toegevoegd aan het aanbod. Hiermee gaf EURAM aanzet tot wat het bedrijf belangrijk vindt: co-creatie tussen consument en reisprofessional. De lancering van de digitale offertes en roadbooks was met recht groot nieuws te noemen. Hiermee kunnen consumenten via EURAM’s nieuwe platform Planisto online op een telefoon, tablet of computer hun reisvoorstel bekijken. Planisto is gecreëerd voor reisprofessionals om de consument te betrekken bij de reiscreatie op een moderne manier. En dus meer bezig zijn met co-creaties. “EURAM is een b2b-bedrijf, we werken met veel plezier samen met reisbureaus en zelfstandige reisad-

Vincent Hekkert en Danielle Goedkoop

viseurs, maar natuurlijk kijken we ook samen met de reisprofessionals naar wat de consument wil. Deze mensen maken uiteindelijk gebruik van onze producten. De consument ontwikkelt zich ook, hij wil tegenwoordig meer betrokken worden bij het proces. Het is hun vakantie. De consument van nu wil denken dat hij de reis zelf heeft samengesteld”, zegt Danielle Goedkoop (Business Development Manager). Vincent Hekkert (Business Development Director): “Voorheen dacht de

reisprofessional te weten wat de consument wilde, de offerte werd gemaakt op basis van kennis en ervaring en de consument nam dit aan. Tegenwoordig is de consument veel beter ingelezen en op de hoogte. Wij denken dan ook dat je nog beter een mooie vakantie kan samenstellen als je als reisprofessional het aandurft om dit samen met de consument te doen. Co-creaties dus. Bij EURAM zien we dit als een missie voor 2019 en met onze technologie kunnen we de reisprofessional hiermee ook helpen.”

Boven verwachting

EURAM doet dit door onder meer digitale offertes en roadbooks aan te bieden, die afgelopen najaar zijn gelanceerd. Via de website van EURAM kunnen reisprofessionals de offerte optimaliseren voor de consument. De consument kan zelf de offerte online bekijken via een e-mail die hij krijgt via het platform. De consument hoeft niet naar een app-store om de content te downloaden. Planisto maakt van de offerte een persoonlijke website. Door deze website op een telefoon of tablet te openen, krijgt de consument het gevoel dat hij zijn reis zelf samenstelt. Vincent: “De reacties op deze lancering waren boven verwachting. Er zijn altijd mensen die zoiets nieuws meteen omarmen, maar dat het er zoveel zijn had ik niet verwacht. Op de Vakdag van de


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.