__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


VOORWOORD Music sounds better with you Nooit eerder zagen we zo uit naar het

‘team klassiek’ is erin geslaagd een prachtig,

nieuwe concertseizoen als nu. Natuurlijk, we

afwisselend programma samen te stellen

verheugen ons op het nieuwe programma-

waaruit volop te kiezen valt.

aanbod, maar we zijn minstens zo blij met het simpele gegeven dat we – straks – de draad

Mogen we weer op uw komst rekenen? We

weer kunnen oppakken. Het nieuwe seizoen

hopen het van harte. Verderop kunt u lezen

staat voor ons in het teken van opluchting en

hoe we het concertbezoek voor u zo prettig

bevrijding. Eindelijk zal er weer muziek klinken

en veilig mogelijk maken.

in onze zalen; eindelijk kunt u daar weer bij zijn en er met volle teugen van genieten.

Ik wens u een onvergetelijk concertseizoen!

Terwijl we deze Seizoensbrochure 21-22

Jeroen Bartelse,

aan het maken zijn, is TivoliVredenburg nog

algemeen directeur TivoliVredenburg

altijd dicht. Dat we desondanks een nieuw seizoen optuigen, is een bevestiging van dat optimisme – vermengd met ongeduld, dat zult u begrijpen. Het kan niet anders of de deuren gaan na de zomer weer open. Aan die overtuiging houden we vast, hoewel de werkelijkheid nog een ander beeld laat zien. Misschien heeft u in de afgelopen tijd plezier beleefd aan onze livestreams, we hebben in elk geval niet stilgezeten. We hebben ons best gedaan in contact te blijven met u, ons trouwe publiek. Maar nu het zover is dat we u weer mogen ontvangen, realiseren we ons ook dat uw aanwezigheid niet vanzelfsprekend is. Zonder ons publiek zijn we nergens. Dat geldt voor ons en dat geldt voor de musici die net als wij staan te popelen. Music Sounds Better With You is niet voor niets de slogan die we tijdens de coronatijd hebben omarmd. De musici die u komend seizoen op onze podia aantreft, zullen net iets vaker van eigen bodem zijn dan u gewend bent bij ons. En deze brochure is compacter en minder uitgebreid dan die in voorgaande jaren. Maar u zult zien: dat doet niets af aan de rijkdom en de kwaliteit van het concertaanbod. Ons 3


Antwerp Symphony Orchestra

INHOUD Voorwoord directeur Jeroen Bartelse

3

Onze programmeurs kijken vooruit

6

zorgeloos concertbezoek

8

De concertseries van 21/22 Orkesten, koren en solisten

10

AVROTROS Vrijdagconcert

36

Kamermuziek

46

Familieconcerten

70

Festivals

72

KEUZEABONNEMENT De meeste concerten in deze brochure

Praktische informatie Kaartverkoop & Uw bezoek 78

staan gepresenteerd in serieverband,

Bestelwijzer80

maar u kunt ook meteen kaarten kopen

Plattegrond Grote Zaal

voor losse concerten. Bij aankoop van

82

vier of meer concerten ontvangt u 15%

Bereikbaarheid83

korting op de totaalprijs.

Chronologisch overzicht

84

TivoliVredenburg dankt

89

 pagina 9

5


ONZE PROGRAMMEURS DURVEN WEER VOORUIT TE KIJKEN Programmeurs klassieke muziek Peter Tra en Cécile Gouder de Beauregard hadden geen makkelijk jaar. Maar lang­zaam gloort er hoop en durven ze weer vooruit te kijken.

CGdB: ‘En wij op onze beurt staan te springen om u weer te ontvangen, want wat hébben we u gemist! De afgelopen maanden braken we ons het hoofd over een zo flexibel mogelijke zaalbezetting zodat we makkelijk kunnen inspelen op de omstandigheden. Daarin zijn we geslaagd.’

Peter Tra (PT): ‘U zit natuurlijk niet te wachten op een jammerklacht over hoe ellendig het

PT: ‘Wat kunt u verwachten? Volgend seizoen

afgelopen jaar was. Maar dat was het wel.

wordt er veel gezongen. Naast de vertrouwde

Toch begonnen we ergens in die donkerte

series van het Groot Omroepkoor en het

het volgende seizoen vorm te geven. Met

Nederlands Kamerkoor hebben we een nieuwe

honderden voorbehouden – maar toch, we

serie Internationale Koren. En er treedt een

konden onze vleugels weer een beetje uitslaan.

nieuw ensemble in residence aan: de Nationale

Nadenken over concerten die dóór zouden

Koren. Onder deze verzamelnaam gaan vier

gaan, plannen maken met musici, de draad

nationale toptalentkoren schuil, gevestigd in

voorzichtig weer oppakken.’

Utrecht, beroemd van optredens over de hele

wereld.’ CGdB: ‘Ook valt er het nodige te vieren komend seizoen, zoals de geboortedag van

‘WE STAAN TE SPRINGEN’

Astor Piazzolla (1921-1992) met het Matangi Quartet en bandoneonist Carel Kraayenhof. Nog iets om naar uit te zien: de viering van het 100-jarige bestaan van de Nederlandse Bachvereniging, onder meer met een drie­

Cécile Gouder de Beauregard (CGdB): ‘Weet u

daags festival. We kunnen niet wachten u weer

het nog? Het geluid van een stemmend orkest,

te ontvangen en maken er graag met u een

dat verwachtingsvolle moment vlak voordat de

feestelijk seizoen van!’

dirigent opkomt, een daverend applaus, stilte… en dan de eerste klanken. De concentratie op de gezichten van de musici, het gekuch tussen de delen door, de vastgehouden spanning na het slotakkoord en dan de ontlading van een staande ovatie.’ PT: ‘Daar willen we naar terug en dus gingen we – voorzichtig – aan de slag. Ook omdat we zoveel hartelijke reacties ontvingen waaruit bleek dat u staat te springen om weer concerten te mogen bezoeken.’ 6

Peter Tra en Cécile Gouder de Beauregard

7


TAP 2

CAN CODE

Walk The Line

zorgeloos concertbezoek

Concertseries en keuzeabonnement

De vooruitzichten voor het nieuwe seizoen zijn hoopgevend,

De focus in deze brochure ligt op de klassieke muziek.

maar het blijft gissen naar de concrete situatie met

Jazz-, roots- en fadoconcerten zult u niet aantreffen. Deze

betrekking­­tot corona bij de start van het nieuwe seizoen.

genres komen vanzelfsprekend volop aan bod in het nieuwe

Voor de concerten in deze brochure gaan we uit van ander­

seizoen, maar het programma is nog niet bekend op het

halve meter afstand tussen bezoekers van verschillende

moment dat we deze seizoensbrochure maken.

huishoudens. Dit houdt in dat er minder stoelen beschikbaar

De meeste concerten in deze brochure staan gepresenteerd

zijn in de zaal. Veel concerten zijn daarom twee keer op een

in serieverband. Bij aankoop van een serie kan uw voordeel

middag of avond gepland. Bij het bestellen van een serie

oplopen tot wel 30% korting ten opzichte van de normale

kiest u in dat geval voor een vroege of latere variant. Zodra

prijs. Maar u kunt natuurlijk ook kaarten kopen voor losse

we de anderhalve meter afstand los mogen laten, voegen

concerten. Bij aankoop van vier of meer concerten tegelijk

we deze concerten weer samen tot één concert. De twee

ontvangt u 15% korting op de totaalprijs. Op die manier stelt

zaalplattegronden passen in dat geval precies in elkaar, als

u uw eigen keuzeabonnement samen, gebaseerd op uw

een soort mozaïek. Meer informatie over uw bezoek vindt

persoonlijke smaak.

u op pagina 79.

QR-CODES Deze seizoensbrochure ziet er iets anders uit dan u gewend

HOE STEL IK EEN KEUZEABONNEMENT SAMEN?

bent. De uitgebreide teksten per concert vindt u dit jaar

STAP 1

alleen op onze website. Om het u makkelijk te maken, is

VOEG VIER OF MEER CONCERTEN UIT DEZE BROCHURE TOE AAN UW WINKELWAGEN

er bij elke serie en elk concert een QR-code geplaatst. Als u deze code scant, met de camera van uw smartphone of tablet, komt u direct op de juiste webpagina terecht met alle

STAP 2

informatie over de serie of het concert.

KLIK OP ‘AFREKENEN’ EN VUL BIJ ‘KORTINGSCODE’ DE CODE KEUZE2122 IN

HOE WERKT HET?

STAP 3

1. BIJ ELK CONCERT EN ELKE SERIE STAAT EEN QR-CODE

DE 15% KORTING WORDT OVER DE TOTAALPRIJS BEREKEND Meer informatie over het bestellen van een serie of keuzeabonnement vindt u op pagina 80.

2. OPEN DE CAMERA EN RICHT DEZE OP DE QR-CODE

Deze seizoensbrochure is met de grootst mogelijke

Gebruikt u een Android telefoon

vooruitzichten hoopgevend, maar zekerheid over de

of tablet, dan moet u wellicht

concrete situatie bij de start van het nieuwe seizoen

eerst een app downloaden die

hebben we nog niet. Wij volgen te allen tijde de

QR-codes scant.

richtlijnen van de overheid. De actuele informatie is

zorg samengesteld. Bij het ter perse gaan zijn de

te vinden op www.tivolivredenburg.nl/klassiek.

STAP 3

3 ER VERSCHIJNT EEN MELDING OP UW SCHERM Tik op deze melding om de

OP IN BROWSER

website te openen.

8

9


Nationaal Jongenskoor

ensemble IN RESIDENCE: DE NATIONALE KOREN

ZONDAG 3 OKTOBER

ZONDAG 12 DECEMBER

DIDO AND AENEAS

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DU LUXEMBOURG

Nationaal Gemengd Jeugdkoor • Musici van het Koninklijk Concertgebouworkest • Wilma ten Wolde dirigent • Irene Verburg sopraan

Gustavo Gimeno dirigent • Gerhild

(Dido) • Tania Lorenzo sopraan (Belinda) •

Romberger alt • Wiener Singverein

Steven van der Linden tenor (Aeneas) • Peter

Frauenchor • Nationaal Jongenskoor

Leung regie

Mahler Symfonie nr. 3

Purcell Dido and Aeneas (semi-scenisch)

Dit concert kan alleen doorgaan als de anderhalve meter afstand in de zaal losgelaten kan worden.

12.30 en 15.00 uur Grote Zaal • € 32,-

15.00 uur Grote Zaal • € 47,-

ZATERDAG 16 OKTOBER

ZONDAG 19 DECEMBER

MASTERCLASS

KERSTMUZIEK VAN ARMENIË TOT ESTLAND

Masterclass voor de jonge zangers uit de Nationale Koren door Dame Emma Kirkby •

Nationaal Kinderkoor • Nationaal Jongens­

Fred Jacobs luit

koor • Nationaal Vrouwen Jeugdkoor • Nationaal Gemengd Jeugdkoor • LUDWIG • Wilma ten Wolde dirigent • Irene Verburg

ENSEMBLE IN RESIDENCE: DE NATIONALE KOREN

dirigent • Lucie Horsch blokfluit Holy Night, White Christmas, Stille Nacht, kerstmuziek van Armenië tot Estland

11.00 uur Hertz • €18,-

13.00 uur Grote Zaal • € 32,-

JONG TOPTALENT IN VIER KOREN De Nationale Koren is een verzamelnaam voor het Nationaal Kinderkoor, het Nationaal Jongenskoor, het Nationaal Vrouwen Jeugdkoor en het Nationaal Gemengd Jeugdkoor. Een goed bewaard geheim is dat die koren barsten van het talent en op uitzonderlijk hoog niveau muziek maken. Niet verwonderlijk dat veel koorleden doorstromen naar conservatoria en professionele koren. Voor deze serie nodigen we onze artists in residence uit voor een zeer gevarieerde reeks concerten die hen de kans geeft al hun zangkunsten te etaleren.

SERIEPRIJS € 174,-

Nationaal Vrouwen Jeugdkoor

10

11


Ensemble in Residence: DE NATIONALE KOREN

ROMANTIEK OP ZONDAG

VRIJDAG 24 DECEMBER

VRIJDAG 1 APRIL

CANTATE DE NOËL

HÄNSEL UND GRETEL

Radio Filharmonisch Orkest • Groot

Nationaal Kinderkoor & Nationaal

Omroepkoor • Nationaal Kinderkoor • Markus

Jongenskoor en solisten uit de Nationale

Stenz dirigent • Sumi Hwang sopraan • Linard

Koren • LUDWIG • Peter Leung regie

Vrielink tenor • Thomas Oliemans bariton

Humperdinck Hänsel und Gretel • Naar het

Romantiek op Zondag duikt in de hoogtijdagen van de Romantiek, de gouden eeuw van

Haydn Schöpfungsmesse •

sprookje van de gebroeders Grimm (semi-

golvende symfonieën en iconische soloconcerten voor viool, piano of cello. Telkens opnieuw

Honegger Une cantate de Noël

scenisch)

voelen toptalenten zich aangetrokken tot de meesterwerken van Beethoven, Brahms, Schumann,

Concert in het kader van de

Sjostakovitsj en Mahler. Maak kennis met de beste solisten en een romantisch werk met

Nationale Kindermuziekweek

eeuwigheidswaarde.

20.15 uur Grote Zaal • € 38,50

Hertz • € 32,18.30 en 21.00 uur

SERIEPRIJS ZONDER KEUZECONCERT

ZATERDAG 8 JANUARI

ZATERDAG 4 JUNI

VIVALDI GLORIA

DORT, WO DU NICHT BIST, DORT IST DAS GLÜCK

Nationaal Vrouwen Jeugdkoor en PRJCT Amsterdam o.l.v. Maarten Engeltjes

Nationaal Mannen Jeugdkoor •

countertenor • Elisabeth Hetherington

Sigvards Klava dirigent

sopraan

Een hartstochtelijk programma met koor­

Carissimi Plorate filii Israel • Händel Eternal

muziek van onder meer Brahms en Schubert.

source of light divine, uit: Ode for the birthday

Met een verteller voor de literaire context.

SERIEPRIJS MET KEUZECONCERT

€ 178,-

€ 210,-

of Queen Anne • Bach Cantate Jauchzet Gott in allen Landen BWV 51 • Bach Aria voor alt ‘Wie furchtsam wankten meine Schritte’, uit cantate BWV 33 • Vivaldi Gloria

18.30 en 21.00 uur Grote Zaal • € 38,50

Hertz • € 28,18.30 en 21.00 uur

De zangers van de verschillende ensembles van de Nationale Koren zijn in seizoen 21-22 ook een aantal keer te horen tijdens onze gratis lunchpauzeconcerten op vrijdagmiddag.

12

13

Trombonisten van het Residentie Orkest


Romantiek op zondag

Romantiek op zondag

ZONDAG 10 OKTOBER

ZONDAG 30 JANUARI

ZONDAG 29 MEI

NEDERLANDS PHILHARMONISCH ORKEST

NEDERLANDS KAMERORKEST

RESIDENTIE ORKEST

Ludovic Morlot dirigent

o.l.v. Gordan Nikolić viool

Elschenbroich cello

Stravinsky De Vuurvogel

Beethoven Pianoconcert nr. 1 (12.30u door

Sjostakovitsj Celloconcert nr. 2 • Tsjaikovski

Lucas Jussen) • n.t.b ouverture

Symfonie nr. 6 ‘Pathétique’

KEUZECONCERT ZONDAG 12 DECEMBER

Jader Bignamini dirigent • Leonard

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DU LUXEMBOURG

Beethoven Pianoconcert nr. 2 (15.00u door

Gustavo Gimeno dirigent • Gerhild

Arthur Jussen) • n.t.b ouverture

Romberger alt • Nationaal Jongenskoor

Arthur en Lucas Jussen en Gordan Nikolić

Mahler Symfonie nr. 3

zullen in het jaar 2022 alle pianoconcerten van

Dit concert kan alleen doorgaan als de anderhalve meter afstand in de zaal losgelaten kan worden.

Beethoven spelen én zijn Koorfantasie, samen met het Nederlands Kamerorkest.

13.00 en 15.00 uur Grote Zaal • € 34,-

13.00 en 15.00 uur Grote Zaal • € 34,-

ZONDAG 21 NOVEMBER

ZONDAG 20 MAART

NOORD NEDERLANDS ORKEST

RESIDENTIE ORKEST

Hartmut Haenchen dirigent • Annemarie

Bruckner Symfonie nr. 9

12.45 en 15.00 uur Grote Zaal • € 34,-

15.00 uur Grote Zaal • € 47,-

Antony Hermus dirigent

Kremer sopraan Strauss Eine Alpensinfonie • Strauss Liederen

12.45 en 15.00 uur Grote Zaal • € 34,-

12.45 en 15.00 uur Grote Zaal • € 34,-

ZONDAG 5 DECEMBER

ZONDAG 1 MEI

RESIDENTIE ORKEST

PHION

Mei-Ann Chen dirigent • Liza Ferschtman

Tung-Chieh Chuang dirigent • Anna

viool

Vinnitskaya piano

Prokofjev Vioolconcert nr. 2 • Elgar Enigma

Rachmaninov Variaties op een thema van

Variations

Paganini • Brahms Pianokwartet op. 25 arr. Schönberg

CONCERTEN SAMENVOEGEN Veel concerten in deze brochure zijn twee keer op een middag of avond gepland. Zodra de anderhalve meter afstand regel wordt opgeheven, voegen we deze concerten weer samen tot één concert. De zaalplattegronden van de twee concerten passen precies in elkaar, als een

12.45 en 15.00 uur Grote Zaal • € 34,-

12.45 en 15.00 uur Grote Zaal • € 34,14

mozaïek. Uw stoel(en) blijven in dit geval hetzelfde, alleen de aanvangstijd van het concert kan veranderen.

15


BAROK & KLASSIEK

BAROK & KLASSIEK Internationale ensembles, solisten, koren en blazers: wat hebben we daar lang naar moeten uitkijken. Ze komen samen in een gevarieerde serie met een semi-geënsceneerde opera, cantates, motetten, missen, een passie en een Te Deum dat iedereen kent. Na een seizoen door de woestijn is alles samen te vatten in de titel van een van Vivaldi’s meest spectaculaire werken voor die rijke

ZONDAG 17 OKTOBER

ZATERDAG 8 JANUARI

MOZART IN TEMPORE CORONAE

VIVALDI GLORIA

Orkest van de Achttiende Eeuw •

Amsterdam o.l.v. Maarten Engeltjes

Kenneth Montgomery dirigent • Alexander

countertenor • Elisabeth Hetherington

Oliver regisseur • Don Duyns tekst • Robert

sopraan

Holl bas • Henk Neven bariton • Ilker

Carissimi Plorate filii Israel • Händel Eternal

Arcayürek tenor • Jeroen de Vaal tenor • Ilse

source of light divine, uit: Ode for the birthday

Eerens, Anne Sophie Petit, Roberta Alexander

of Queen Anne • Bach Cantate Jauchzet Gott

sopraan • e.a.

in allen Landen BWV 51 • Bach Wie furchtsam

Semi-scenische opera pastiche met aria’s uit

wankten meine Schritte, uit: Cantate Allein zu

Mozarts Zauberflöte en

dir, Herr Jesu Christ BWV 33 • Vivaldi Gloria

Nationaal Vrouwen Jeugdkoor en PRJCT

Der Schauspieldirektor

en koninklijke bezetting: Gloria!

SERIEPRIJS € 177,-

12.30 en 15.00 uur Grote Zaal • € 38,50

18.30 en 21.00 uur Grote Zaal • € 38,50

DONDERDAG 4 NOVEMBER

ZONDAG 16 JANUARI

ROSSINI PETITE MESSE SOLENNELLE

CHARPENTIER TE DEUM

I Ghislieri • Giulio Prandi dirigent • Marie

Daucé dirigent

Lys sopraan • Marta Fumagalli alt •

Dumont Memorare • Charpentier Miseremini

Raffaele Giordani tenor • Christian Senn

mei • Charpentier Transfige dulcissime

bas • Francesco Corti & Andrea Buccarella

Jesu • Dumont Super flumina Babylonis

fortepiano • Carlo Maria Barile harmonium

• Charpentier Messe pour les Trépassés

Rossini Petite Messe Solennelle

• Charpentier Te Deum

(delen)

Dit concert is onderdeel van de

Ensemble Correspondances • Sébastien

Charpentierdag, zie pagina 33.

18.30 en 21.00 uur Grote Zaal • € 38,50

18.30 en 21.00 uur Grote Zaal • € 39,50

MAANDAG 20 DECEMBER

VRIJDAG 8 APRIL

HOHE MESSE

JOHANNES-PASSION

Nederlandse Bachvereniging • Hans-

Orchestra of the Age of Enlightenment

Christoph Rademann dirigent • Dorothee

o.l.v. Mark Padmore tenor (evangelist)

Mields sopraan • Luciana Mancini sopraan •

• Lucy Crowe sopraan • Paula Murrihy alt •

Alex Potter alt • Benedikt Kristjánsson tenor •

Hugo Hymar tenor • Georg Nigl bas

Tobias Berndt bas

Johann Sebastian Bach Johannes-Passion

Bach Hohe Messe (delen) Dit concert kan alleen doorgaan als de anderhalve meter afstand in de zaal losgelaten kan worden.

18.30 en 21.00 uur Grote Zaal • € 37,Leden van het Orchestra of the Age of Enlightenment

16

XXX

20.15 uur Grote Zaal • € 41,17


Leden van de Nederlandse Bachvereniging

Nederlandse Bachvereniging

ZATERDAG 25 SEPTEMBER

DONDERDAG 25 NOVEMBER

KUNST DER FUGE

HERSENSTREKEN

Shunske Sato viool en muzikale leiding

Prof. dr. Philip Scheltens hoogleraar neuro­

• Folkert Uhde regie en licht

logie en directeur van het Alzheimercentrum

Johann Sebastian Bach • Kunst der Fuge

Amsterdam, spreker • Marc Pantus spel,

(instrumentatie Shunske Sato)

zang en regie • Musici van de Nederlandse Bachvereniging

NEDERLANDSE BACHVERENIGING De Nederlandse Bachvereniging viert dit seizoen haar eeuwfeest. Wat honderd jaar geleden begon met de wens om elk jaar de Matthäus-Passion in Naarden uit te voeren, is uitgegroeid tot een instituut dat een onmisbare plek heeft gekregen in het Nederlandse muziekleven. Artistiek leider Shunske Sato stelde een veelzijdig Jubileumprogramma samen waarin alle wegen naar Bach leiden. Hoogtepunt: een groots jubileumfestival in mei 2022.

SERIEPRIJS € 199,-

18.30 en 21.00 uur Grote Zaal • € 37,-

18.30 en 21.00 uur Hertz • € 37,-

DONDERDAG 7 OKTOBER

MAANDAG 20 DECEMBER

FEEST MET BACH!

HOHE MESSE

Shunske Sato viool en muzikale leiding

Nederlandse Bachvereniging • Hans-

Feestelijk programma rond bekende werken

Christoph Rademann dirigent • Dorothee

van Bach: Dubbelconcert in d • Derde

Mields sopraan • Luciana Mancini sopraan

orkestsuite in D (versie zonder trompetten

• Alex Potter alt • Benedikt Kristjánsson tenor

en pauken) • Pareltjes van minder bekende

• Tobias Berndt bas

familieleden

Bach Hohe Messe (delen)

18.30 en 21.00 uur Hertz • € 37,-

18.30 en 21.00 uur Grote Zaal € 37,-

DINSDAG 2 NOVEMBER

WOENSDAG 6 APRIL

ALLERZIELEN

MATTHÄUS-PASSION

Jos van Veldhoven dirigent • Hana Blažíková

Shunske Sato viool en muzikale leiding •

sopraan • Isabel Schicketanz sopraan

Daniel Johannsen evangelist • Marie Luise

• William Knight tenor • Guy Cutting tenor

Werneburg sopraan • Alex Potter alt •

• Peter Kooij bas

Zachary Wilder tenor • Dominik Wörner bas • Lucía Caihuela sopraan • Christopher Ainslie

Muziek rond Allerzielen • Duitstalige,

alt • Benedict Hymas tenor • Wolf Matthias

zeventiende-eeuwse kerkmuziek van o.a.

Friedrich bas

Schein, Schütz, Pachelbel, Melchior Franck,

Johann Sebastian Bach Matthäus-Passion

Böhm en Heinrich von Biber Dit concert kan alleen doorgaan als de anderhalve meter afstand in de zaal losgelaten kan worden.

18.30 en 21.00 uur Grote Zaal • € 37,-

18

19.00 uur Grote Zaal • € 47,-

19


Nederlandse Bachvereniging

WOENSDAG 15 JUNI

VRIJDAG 20 - ZONDAG 22 MEI

CANTATES BACHFEST LEIPZIG

JUBILEUMFESTIVAL De Nederlandse Bachvereniging viert

Shunske Sato viool en muzikale leiding

haar 100-jarig bestaan met een driedaags

• Isabel Schicketanz sopraan • Franz

festival. Houd voor het programma onze

Vitzthum alt • Thomas Hobbs tenor

website in de gaten.

• Felix Schwandtke bas Cantates van Johann Sebastian Bach

Dit festival maakt geen onderdeel uit van deze serie.

waaronder Ein feste Burg ist unser Gott, Es ist das Heil uns kommen her, Sei Lob und Ehr

NEDERLANDS KAMERKOOR XXX

Het Nederlands Kamerkoor toont zijn veelzijdigheid met nieuwe muziek, hoogtepunten uit het koorrepertoire en in verrassende producties met andere kunstvormen. Vertrouwde ijkpunten zijn de Renaissance, Russische kerkmuziek en natuurlijk Bachs Weihnachts-Oratorium. Om vorm en inhoud zoveel mogelijk hand in hand te laten gaan verruilt het koor enkele malen de concertzaal voor de Stadsschouwburg en de middeleeuwse Pieterskerk.

dem höchsten Gut en nun danket alle Gott

SERIEPRIJS € 105,-

18.30 en 21.00 uur Grote Zaal • € 37,-

20

21

Nederlands Kamerkoor – De Tranen van Petrus


NEDERLANDS KAMERKOOR

NEDERLANDS KAMERKOOR

VRIJDAG 15 OKTOBER

ZATERDAG 11 DECEMBER

Deze concerten worden georganiseerd

ESTER

WEIHNACHTS-ORATORIUM

i.s.m. de Stadsschouwburg en maken geen

Nederlands Kamerkoor • Martina Batič

Nederlands Kamerkoor • Freiburger Barock­

start later.

dirigent • Shiva Feshareki dj, electronics

orchester • Peter Dijkstra chef-dirigent

• Miriam Kruishoop video

• Kateryna Kasper sopraan • Wiebke Lehmkuhl

David Lang The Writings •

alt • Hugo Hymas tenor • Konstantin Krimmel

Shiva Feshareki nieuw werk

bas

DONDERDAG 16 SEPTEMBER

Bach Weihnachts-Oratorium (delen)

VERGETEN

Dit programma is een ode aan de kracht van

onderdeel uit van de serie. De verkoop

Nederlands Kamerkoor • Peter Dijkstra

de vrouw.

chef-dirigent • Arjan Ederveen acteur • Erik Bosgraaf blokfluit • Jorrit Tamminga electronics • Titus Tiel Groenstege regisseur • Tido Visser idee en concept

18.30 en 21.00 uur Hertz • € 31,-

18.30 en 21.00 uur Grote Zaal • € 43,-

• Teksten van Spinvis Een indringend concert over dementie, machteloosheid en lijden, met muziek van o.a. Brahms, Saariaho,

MAANDAG 22 NOVEMBER

VRIJDAG 21 JANUARI

LIED DER LIEDEREN

DO-RE-MI-FA-SOL

Nederlands Kamerkoor • Peter Dijkstra chef-

Nederlands Kamerkoor • Paul Van Nevel

dirigent

dirigent

Daniel-Lesur Cantique des Cantiques •

Muziek van o.a. Orlando di Lasso, Palestrina,

ZATERDAG 26 MAART

André Jolivet Épithalame • e.a.

Costanzo Festa, Stefano Felis, Robert de

DE TRANEN VAN PETRUS

Fevin, Josquin Desprez, Antoine Brumel en Francesco Soriano

Kokoras en Lindholm

Stadsschouwburg • € 26,50

Nederlands Kamerkoor • Dance Company Nanine Linning • Peter Dijkstra chefdirigent • Marijn Rademaker dans • Tido Visser co-regie en concept • Nanine

18.30 en 21.00 uur Hertz • € 31,-

18.30 en 21.00 uur Pieterskerk • € 31,-

Linning co-regie en choreografie Muziek van Orlando di Lasso en György Ligeti

Stadsschouwburg • € 26,50

ZONDAG 5 JUNI

#UNCUT Nederlands Kamerkoor • Grete Pedersen dirigent • Renske Vrolijk idee

KEUZEABONNEMENT

en compositie • ORBI The Oscillating Revenge of the Background

De meeste concerten in deze brochure staan gepresenteerd in serieverband, maar u kunt ook kaarten kopen voor losse concerten. Bij aankoop van vier of meer concerten ontvangt u 15% korting op de totaalprijs. Op die manier kunt u uw eigen keuzeabonnement samenstellen, gebaseerd op uw persoonlijke smaak en voorkeuren.  Zie pagina 9

22

Instruments • Bl!ndman saxofoonkwartet

Stadsschouwburg • € 26,50

Peter Dijkstra

23


Leden van Amsterdam Sinfonietta

Amsterdam Sinfonietta

MAANDAG 25 OKTOBER

ZONDAG 15 MEI

DE ROMANTISCHE PIANO MET HANNES MINNAAR

LE BAISER DE LA FÉE MET ANTJE WEITHAAS

Amsterdam Sinfonietta o.l.v. Anthony

Amsterdam Sinfonietta o.l.v. Antje Weithaas

Marwood viool • Hannes Minnaar piano

viool

Janáček delen uit Suite voor strijkers •

• Stravinsky Divertimento voor viool en

Turnage Lament voor viool en strijkers

strijkorkest • Tsjaikovski Strijkkwartet nr. 3

(Nederlandse première) • Chopin Pianoconcert nr. 2, op. 21

18.30 en 21.00uur Grote Zaal • € 38,-

12.30 en 15.00 uur Hertz • € 38,-

DONDERDAG 25 NOVEMBER

KEUZECONCERT

FRANSE CHANSONS MET THOMAS OLIEMANS

MAANDAG 17 JANUARI

BREDER DAN KLASSIEK MET RUFUS WAINWRIGHT

Amsterdam Sinfonietta o.l.v. Candida Thompson viool • Thomas Oliemans bariton Bekende en onbekende chansons van Jacques

Amsterdam Sinfonietta o.l.v. Candida

Brel tot Claude François en van Charles

Thompson viool • Rufus Wainwright piano,

Trenet tot Stromae, gelardeerd met klassiek

singer-songwriter

werk voor strijkers van Franck, Debussy en

Na het grote succes van 2017 is Rufus

Fauré

Wainwright terug bij Breder dan klassiek. De ‘Prince of Chamber Pop’ slaat zelf al

AMSTERDAM SINFONIETTA

regelmatig de brug naar de klassieke wereld. Samen met Amsterdam Sinfonietta brengt hij eigen songs en covers van zijn muzikale helden.

18.30 en 21.00 uur Grote Zaal • € 38,-

Amsterdam Sinfonietta, misschien wel het beste strijkorkest van Nederland, is de lieveling van

ZATERDAG 9 APRIL

solisten van wereldformaat. In de afgelopen jaren waren artiesten als Rufus Wainwright, Fazil Say,

BACHS KLAVIERCONCERTEN MET BEATRICE RANA

Beatrice Rana en Lucas & Arthur Jussen als de lont in het kruitvat van dit explosieve ensemble. Het resultaat is vuurwerk met een kleurenpracht en intensiteit die lang in je kop blijven nagloeien.

18.30 en 21.00 uur Grote Zaal • € 49,-

Amsterdam Sinfonietta o.l.v. Candida SERIEPRIJS ZONDER KEUZECONCERT

SERIEPRIJS MET KEUZECONCERT

€ 122,-

€ 163,50

Thompson viool • Beatrice Rana piano Adès Shanty - Over the Sea (Nederlandse première) werk voor strijkorkest • Bach klavierconcerten n.t.b. • Walton Sonata for strings

18.30 en 21.00 uur Grote Zaal • € 38,24

25


MINIMAL MUSIC

MINIMAL MUSIC Herhaling is misschien wel hét stijlkenmerk van de minimal music. Het vijftig jaar oude genre staat weer volop in de belangstelling. De pulserende swing en de elektriserende kwaliteit zijn terug te vinden bij een jonge generatie componisten, die schatplichtig zijn aan illustere voorgangers als Philip Glass en Steve Reich. Deze serie verenigt de oude en de jonge garde, welluidend en hypnotiserend.

MAANDAG 11 OKTOBER

ZATERDAG 12 MAART

JOANNA MC GREGOR & RALPH VAN RAAT

ROOMFUL OF TEETH

Adams Short Ride in a Fast Machine, voor

Caroline Shaw Partita for 8 Voices

David Lang The Little Match Girl Passion •

piano vierhandig • Beethoven Sonate nr. 31 voor piano • Adams Roll Over Beethoven; Phrygian Gates; Hallelujah Junction, voor 2 piano’s

SERIEPRIJS ZONDER KEUZECONCERT

SERIEPRIJS MET KEUZECONCERT

€ 87,-

€ 107,-

18.30 en 21.00 uur Hertz • € 30,-

18.30 en 21.00 uur Hertz • € 30,-

DINSDAG 18 JANUARI

KEUZECONCERT

LAVINIA MEIJER & NADIA SIROTA

VRIJDAG 18 FEBRUARI

ANNA MEREDITH

Lavinia Meijer harp • Nadia Sirota altviool Nico Muhly Drones and Viola, voor altviool

Anna Meredith electronica, vocals, klarinet,

en harp • Philip Glass The Orchard; delen uit

drums • Jack Ross gitaar • Maddie Cutter

Tissues, voor harp solo • Marcos Balter Ut •

cello • Tom Kelly tuba • Sam Wilson drums

Caroline Shaw In manus tuas • Ellis Ludwig-

Hyperenergieke kamermuziek, speelse

Leone nieuw werk voor altviool en harp • Ellen

synthpop, minimalistische mathrock, wat is

Reid/Nadia Sirota Lumee’s dream, bewerking

het eigenlijk? Meredith speelt met haar band

voor alviool en harp e.a.

muziek van haar album FIBS.

18.30 en 21.00 uur Hertz • € 25,-

21.00 uur Hertz • € 25,-

ZONDAG 6 FEBRUARI

DARK MINIMALISM Herz Ensemble: Kaspar Kröner countertenor • Jellantsje de Vries viool • Elisabeth Smalt altviool • Lidy Blijdorp cello • Tom Sanderman sopraansaxofoon • Annette Schenk basklarinet • Lies Beijerinck didgeridoo • Sjors van der Mark basgitaar • Laura Sandee piano • Geerten van de Wetering orgel • Meiyi Lee slagwerk • Mathijs Koene panfluit Cat Hope U Mungibeddu Nostru • Kate Moore Incantations from the isles (Nederlandse Première); Debris and Alchemy

20.00 uur Hertz • € 30,Lavinia Meijer

26

27


INTERNATIONALE KOREN

ZONDAG 31 OKTOBER

ZATERDAG 12 MAART

LETS RADIOKOOR

ROOMFUL OF TEETH

Sigvards Klava dirigent

David Lang The Little Match Girl Passion •

Pärt Sieben Magnificat-Antiphonen •

Caroline Shaw Partita for 8 Voices

Utrecht korenstad! Alle grote nationale koren zijn hier al jaren kind aan huis, met ensembles,

Ešenvalds Stars • Mahler/Pesson Adagietto

orkesten of a capella. De Domstad en omstreken tellen meer dan honderd amateurkoren. Alle reden om De Nationale Koren tot Ensemble in Residence bij TivoliVredenburg te maken. Als klap

INTERNATIONALE KOREN

uit Symfonie nr. 5 • Tsjaikovski Liturgie van de heilige Johannes Chrysostomos

op de vuurpijl hebben we ook enkele van de allerbeste koren uit Europa en de VS uitgenodigd. De koren zelf, de tradities waaruit ze voortkomen en de programma’s zijn even veelzijdig en kleurrijk als de menselijke zangstem.

SERIEPRIJS ZONDER KEUZECONCERT

12.30 en 15.00 uur Grote Zaal • € 31,-

18.30 en 21.00 uur Hertz • € 30,-

MAANDAG 13 DECEMBER

KEUZECONCERT

THE CHOIR OF ST. JOHN’S COLLEGE CAMBRIDGE

WOENSDAG 23 MAART

SERIEPRIJS MET KEUZECONCERT

€ 75,-

€ 96,-

CAPPELLA AMSTERDAM

The Choir of St John’s College Cambridge • Andrew Nethsingha dirigent • George

Cappella Amsterdam • Dutch String

Herbert, Alex Trigg orgel & piano

Collective • Ulrike Quade Company • ICK

Cashmore Es ist ein Ros’ entsprungen •

Dans Amsterdam • Daniel Reuss dirigent •

Ledger Adam lay bounden • Poulenc Quatre

Carolyn Sampson sopraan • Thomas Walker

motets pour le temps de Noël • Harold Darke

tenor

In the Bleak Midwinter • Gardner Tomorrow

Frank Martin Le vin herbé

shall be my dancing day • Wilberg Ding dong merrily on high • Howells A spotless rose • Cornelius The Three Kings • orgelwerken e.a. Christmas Carols

18.30 en 21.00 uur Grote Zaal • € 31,-

The Choir Of St. John’s College Cambridge

28

18.30 en 21.00 uur Grote Zaal • € 31,-

29


ORGEL

ORGEL

ZATERDAG 18 SEPTEMBER

ZATERDAG 30 APRIL

TANGO OP HET ORGEL

KAMERMUZIEK MET ORGEL

Aart Bergwerff orgel • Carlos en Mirella

Bauwien van der Meer sopraan • Gerrie

Het orgel van de Grote Zaal en zijn plek direct achter het podium nodigen uit tot programma’s

Santos David dans

Meijers orgel • Doriene Marselje harp •

Originele tango-composities voor orgel en

Helikon Quartet: Stella Zake viool • Marieke

tango’s van Piazzolla en Stravinsky

Kosters viool • Lotus de Vries altviool • Renate

en bezettingen die het orgel uit zijn comfortzone halen. Geen psalmgezang, maar tango’s, improvisaties bij een stomme film en kamermuziek van minder bekende componisten. En

Apperloo cello

natuurlijk Bach omdat die zich overal thuis voelt. De programma’s duren pakweg een uur. We

Lili Boulanger Pie Jesu • Monique Krüs

liften het volledige podium omhoog zodat iedereen dicht in de buurt kan zitten van onze kleine

nieuw werk • Ig Henneman Beweiss zu nichts

koning van de instrumenten.

• Annelies van Parys Medea • Elisabeth Maconchy liederen voor harp en sopraan; strijkkwartet

SERIEPRIJS € 70,-

11.00 uur Grote Zaal • € 22,-

11.00 uur Grote Zaal • € 22,-

ZATERDAG 22 JANUARI

ZATERDAG 21 MEI

IMPROVISATIES BIJ STOMME FILM

BACH OP HET ORGEL Laurens de Man orgel Johann Sebastian Bach Concerto BWV 592;

Geerten van de Wetering orgel

Fuga BWV 579 • Maurice Pirenne Metanoia

Modern Times film van Charlie Chaplin, met

(B-A-C-H) • Bach Sonata IV BWV 528; uit:

live-orgelbegeleiding

Musikalisches Opfer BWV 1079: Ricercar; Fuga BWV 539; uit Schübler Choräle: Wer nun den lieben Gott läßt walten BWV 647, Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ BWV 649 • Henk Badings Preludium over B-A-C-H • Bach Trio BWV 585; uit Sonata BWV 966: Fuga

11.00 uur Grote Zaal • € 22,-

Laurens de Man

30

11.00 uur Grote Zaal • € 22,-

31


Noord Nederlands Orkest

losse concerten

VRIJDAG 24 SEPTEMBER

VRIJDAG 3 DECEMBER

REMBRANDT FRERICHS

MAYA FRIDMAN & CELLO OCTET AMSTERDAM

Rembrandt Frerichs • piano & componist • Musici van het Koninklijk Concertgebouw

Cello Octet Amsterdam • Maya Fridman cello

Orkest: Alma Quartet • Dominic Seldis

• Rob van den Broek instrumentenbouwer

contrabas • Vinsent Planjer drums • e.a.

Maxim Shalygin Severade

Rembrandt Frerichs Pianoconcert nr. 1

Hertz • € 30,-

18.30 en 21.00 uur Hertz • € 30,-

WOENSDAG 27 OKTOBER

ZATERDAG 18 DECEMBER

VAN SWIETEN SOCIETY DE SOM DER DELEN

HÄNDELS MESSIAH

Bart van Oort fortepiano • Heleen Hulst viool

Leertouwer viool en muzikale leiding • Kristen

• Elisabeth Smalt altviool • Diederik van Dijk

Witmer sopraan • Daniel Elgersma altus •

cello

Stefan Kennedy tenor • Martijn Cornet bas

Johann Sebastian Bach Suite voor cello

Händel Messiah (selectie)

21.00 uur

Nieuwe Philharmonie Utrecht • Johannes

solo nr. 4 BWV 1010 • C.Ph.E. Bach Fantasie in fis Wq 67 voor viool en piano • Hummel Altvioolsonate in Es, op. 5/3: Allegro moderato • Boccherini Strijktrio in c, op. 14/2 • Mozart Pianokwartet nr. 2 in Es KV 493

LOSSE CONCERTEN

18.30 en 21.00 uur Hertz • € 29,-

17.00 en 19.30 uur Grote Zaal • € 40,-

MAANDAG 1 NOVEMBER

ZONDAG 16 JANUARI

SJOSTAKOVITSJ PIANOKWINTET GEËNSCENEERD

CHARPENTIERDAG

Ensemble De Formule: Laura Lunansky,

Ensemble Correspondances o.l.v. Sébastien

Coraline Groen viool • Michiel Wittink altviool

Daucé • Bob van Asperen klavecimbel •

• Rogier Tamminga cello • Rik Kuppen piano

Elisabeth Hetherington sopraan • e.a.

• Kenza Koutchoukali regie • Vera Selhorst

Werken van Charpentier en tijdgenoten.

vormgeving

Lezingen e.a.

Dmitri Sjostakovitsj Pianokwintet

Dit minifestival is opgedragen aan Marc-

Ricercar Consort o.l.v. Philippe Pierlot •

Antoine Charpentier, dé componist van de Franse Barok. Hij was een specialist in zowel theatermuziek als kerkmuziek.

18.30 en 21.00 uur Hertz • € 28,32

Diverse zalen passe-partout € 76,33


Losse concerten

Losse concerten

ZATERDAG 29 JANUARI

WOENSDAG 9 FEBRUARI

DONDERDAG 10 MAART

VRIJDAG 3 JUNI

FINALE NEDERLANDS VIOOLCONCOURS OSKAR BACK PRIJS

MAESTRO JULES BEETHOVEN 6 UITGELEGD

SYMPHONIC CINEMA NIGHT

NOORD NEDERLANDS ORKEST

Neue Philharmonie Westfalen • Jules van

Woerkum cineast, live editing Thomas Beijer

Julia Philippens viool

Residentie Orkest • Bas Wiegers dirigent •

Hessen dirigent & gastheer

muziekbewerking

Thomas Beijer Jazzvioolconcert e.a.

Drie finalisten, n.t.b.

Beethoven Symfonie nr. 6 ‘Pastorale’

Filmmaker Lucas van Woerkum maakt over­

New European Ensemble • Lucas van

Rondo van Mozart en vioolconcerten van

weldigende cinemascope-films op klassieke

Alban Berg en Erich Wolfgang

muziek. In 2018 ging Daphnis et Chloé op de

Korngold

gelijknamige muziek van Ravel in première, en in 2020 The Echo of Being, op muziek van Mahler. Voor het eerst samen op één avond,

19.30 uur Grote Zaal • € 30,-

18.30 en 21.00 uur Grote Zaal • € 29,-

WOENSDAG 2 FEBRUARI

VRIJDAG 11 FEBRUARI

CALEFAX

VALENTIJNSCONCERT LOVE IS ON

Oliver Boekhoorn hobo • n.t.b. klarinet • Raaf

met muziek voor 12-koppig ensemble.

Grote Zaal 19.00 uur • Daphnis et Chloé 21.15 uur • The Echo of Being 1 film: € 28,- • 2 films: € 38,-

20.15 uur Grote Zaal • € 30,-

Hekkema saxofoon • Jelte Althuis basklarinet

Club Classique

DINSDAG 12 APRIL

DONDERDAG 16 JUNI

• Alban Wesly fagot

Van Love theme van Morricone en I feel

Bach Fantasie und Fuge • Schubert Fantasie

pretty van Bernstein tot het Adagietto van

MATTHÄUS-PASSION

NEDERLANDS KAMERORKEST

in f • Falla Fantasia Bætica • Purcell Fantazias

18.30 en 21.00 uur Hertz • € 30,-

Mahler en de Bolero van Ravel

Orkest van de Achttiende Eeuw • Cappella

Hét liefdesspektakel van het jaar. Een volledige

Amsterdam • Daniel Reuss dirigent • Thomas

o.l.v. Gordan Nikolić viool • Lucas & Arthur

avond uit met een klassiek concert inclusief

Walker tenor (evangelist) • Henk Neven

Jussen piano

een hapje en een drankje, zinnenprikkelende

bas (Christus) • Kieran Carrel tenor • André

Beethoven Pianoconcert nr. 3 (18.30u door

filmbeelden, de Love is On-app en vier after­

Morsch bas • Berit Norbakken sopraan •

Lucas Jussen) • n.t.b ouverture

party’s. Ontmoet je perfect-music-match voor

Olivia Vermeulen alt

Beethoven Pianoconcert nr. 4 (21.00u door

middernacht, want klokslag twaalf is het feest

Johann Sebastian Bach Matthäus-Passion

Arthur Jussen) • n.t.b ouverture

afgelopen.

Dit concert kan alleen doorgaan als de anderhalve meter afstand in de aal losgelaten kan worden.

Arthur en Lucas Jussen en Gordan Nikolić zullen in het jaar 2022 alle pianoconcerten van

Dit concert kan alleen doorgaan als de anderhalve meter afstand in de zaal losgelaten kan worden.

DONDERDAG 3 FEBRUARI

JOHN WILLIAMS’ 90TH ANNIVERSARY

Beethoven spelen én zijn Koorfantasie, samen met het Nederlands Kamerorkest.

20.30 uur Hertz • € 29,-

19.00 uur Grote Zaal • € 47,-

John Williams muziek uit de films ET, Star

ZONDAG 27 FEBRUARI

WOENSDAG 11 MEI

Wars, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone,

DAS LIED VON DER ERDE

MAESTRO JULES SYMPHONIE FANTASTIQUE UITGELEGD

Noord Nederlands Orkest • Karel Deseure dirigent • Ralph van Raat piano

The Flight to Neverland, Jurassic Parc, Far and Away, Angela’s Ashes, Memoirs

Het Collectief • Gregor Mayrhofer dirigent •

of a Geisha, Superman; Concerto

Lucile Richardot alt • Yves Saelens tenor

for Tuba

Gustav Mahler/Reinbert de Leeuw

Philips Symfonie Orkest • Jules van Hessen

Das Lied von der Erde

dirigent & gastheer

19.00 en 21.00 uur Grote Zaal • € 34,-

Berlioz Symphonie Fantastique

18.30 en 21.00 uur Grote Zaal • € 30,-

15.00 uur Grote Zaal • € 36,34

18.30 en 21.00 uur Grote Zaal • € 29,35


Karina Canellakis, chef-dirigent van het Radio Filharmonisch Orkest

WELKOM BIJ HET AVROTROS VRIJDAGCONCERT 2021-2022 Het AVROTROS Vrijdagconcert brengt wekelijks de mooiste klassieke muziek tot leven. Met onze huisensembles, het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor, en vele gastensembles presenteren we in seizoen 2021-2022 drie grote series: AVROTROS Klassiek 1 en 2 en Muzikale Meesterwerken. Verder is Maria Milstein artist in residence, besteden we speciale aandacht aan de muziek van Skrjabin, Franck en Sibelius, en is er natuurlijk volop ruimte voor jong talent.

DE VIER ELEMENTEN De vier elementen – aarde, water, vuur en lucht – inspireren al eeuwenlang componisten. Binnen dit thema passen o.a. werken als de Pastorale van Beethoven, Eine Alpensinfonie van Strauss, La mer van Debussy, Le poème du feu van Skrjabin, Sun-Dogs van MacMillan en natuurlijk Les quatre éléments van Frank Martin.

COMPONISTEN HERDACHT Speciale aandacht besteedt het AVROTROS Vrijdagconcert aan de componisten César Franck (1822-1890), Alexander Skrjabin (1872-1915) en Jean Sibelius (1865-1957). Van hen staan diverse

FONKELNIEUW

werken geprogrammeerd. Het Residentie Orkest herdenkt bovendien op 5 november het honder­dste

Elk seizoen geeft het AVROTROS Vrijdagconcert

ensemble LUDWIG. Het AVROTROS

geboortejaar van tangomeester Astor Piazzolla (1921-1992).

ruim baan aan muziek van Nederlandse compo­

Vrijdagconcert is elke vrijdag vanaf 20.00 uur

nisten. Daarbij komt bestaand repertoire

te beluisteren op NPO Radio 4. Het programma

GASTENSEMBLES

aan bod, maar ook fonkelnieuwe muziek die

wordt sinds januari 2021 gepresenteerd door

We verwelkomen vele gastensembles en solisten uit binnen- en buitenland, zoals het Concert­

dankzij een opdracht van het AVROTROS

componist/dirigent Leonard Evers.

gebouw Kamerorkest met Ronald Brautigam, het Rotterdams Philharmonisch Orkest dat John

Vrijdagconcert het licht ziet. Naast werken van

Adams speelt onder leiding van de componist zelf, het Nederlands Philharmonisch Orkest met

Jan-Peter de Graaff en Max Knigge wordt een

Dit is slechts een greep uit een rijk gevuld

hun jonge, nieuwe chef-dirigent Lorenzo Viotti en uit Berlijn de Akademie für alte Musik en het

nieuwe compositie van Mathilde Wantenaar

seizoen. Samen met u kijken wij reikhalzend

RIAS Kammerchor met Bachs Weihnachts-Oratorium. De Nederlandse Bachvereniging brengt ter

uitgevoerd en schrijft de Oekraïens-Nederlandse

uit naar het komende concertseizoen en we

gelegenheid van het honderdjarig jubileum een programma met geënsceneerde ‘mini-operaatjes’

componist Maxim Shalygin een nieuw werk voor

verheugen ons op uw komst!

van Bach.

het Groot Omroepkoor.

MARIA MILSTEIN - ARTIST IN RESIDENCE

DE NIEUWE GENERATIE

De Russisch-Nederlandse violiste Maria Milstein is dit seizoen artist in residence. Zij was in 2018

AVROTROS ondersteunt jonge musici met het

winnaar van de Nederlandse Muziekprijs en is bij ons te horen in vier concert­programma’s. Ze

talenttraject ‘AVROTROS Klassiek presenteert!’

speelt kamermuziek met haar zus Nathalia Milstein en met het Van Baerle Trio. Met het Radio

Tot de deelnemers behoren cellist Anton Spronk

Filharmonisch Orkest vertolkt Maria het geliefde Eerste Vioolconcert van Max Bruch en op 1 april

(1994), pianist Nikola Meeuwsen (2002) en het

verzorgt ze de wereldpremière van een vioolconcert van de Nederlandse componist Max Knigge,

Animato Kwartet (sinds 2013). Beluister deze

Astrid in ’t Veld,

een opdrachtwerk van het AVROTROS Vrijdagconcert.

aanstormende, jonge musici, begeleid door

programmeur

Namens het team van het AVROTROS Vrijdagconcert,

Het AVROTROS Vrijdagconcert is elke week live op NPO Radio 4 te beluisteren en terug te luisteren via onder andere de website van NPO Radio 4.

Het AVROTROS Vrijdagconcert is een coproductie van:

36

37


AVROTROS KLASSIEK 1 Door de geldende coronamaatregelen is een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Zodra het mogelijk is, komen er extra plaatsen beschikbaar. Op onze website vindt u alle informatie.

SERIEPRIJS € 265,-

AVROTROS Klassiek 1

VRIJDAG 4 FEBRUARI

VRIJDAG 6 MEI

HÄNDEL OORDEELT OVER SALOMON

HERDENKEN MET BERLIOZ

Radio Filharmonisch Orkest • Groot

Toonkunstkoor Amsterdam • Daniel Raiskin

Omroepkoor • Peter Dijkstra dirigent •

dirigent • Renate Arends sopraan • Andrew

Maarten Engeltjes countertenor • Sophie

Naji tenor • Henk Neven bariton

Bevan sopraan • Karina Gauvin sopraan •

Whittall These Things Remain (wereld­

Fabio Trümpy tenor • Ashly Riches bas

première) • Schubert Zevende Symfonie

Händel Solomon

‘Unvollendete’ • Berlioz Messe solennelle

20.15 uur Grote Zaal • € 38,50

20.15 uur Grote Zaal • € 38,50

Winnipeg Choir & Symphony Orchestra •

VRIJDAG 24 SEPTEMBER

VRIJDAG 10 DECEMBER

VRIJDAG 18 FEBRUARI

VRIJDAG 17 JUNI

CONCERTGEBOUW KAMERORKEST MET RONALD BRAUTIGAM

LUCAS & ARTHUR JUSSEN SPELEN ROUKENS

VAN TRIESTE NACHTEN EN EXTASE

SLOTCONCERT: VERDI’S REQUIEM

Radio Filharmonisch Orkest • Karina

Radio Filharmonisch Orkest • Karina

Radio Filharmonisch Orkest • Groot

Concertgebouw Kamerorkest • Ronald

Canellakis dirigent • Lucas & Arthur Jussen

Canellakis dirigent • Sasha Cooke

Omroepkoor • Karina Canellakis dirigent

Brautigam piano

piano

mezzosopraan

• Benjamin Goodson koordirigent • Sonja

Haydn Symfonie nr. 59 ‘Feuersinfonie’ • Mozart

Janáček Žárlivost (Jaloezie) • Dvořák

Boulanger D’un soir triste • Berlioz Les nuits

Šaric sopraan • Karen Cargill mezzosopraan

Pianoconcert nr. 14 in Es KV449 • Brahms

De middagheks • Roukens In

d’été • Wantenaar Nieuw werk (Wereld­

• Seungju Mario Bahg tenor • Riccardo Fassi

Eerste strijksextet

Unison (concert voor 2 piano’s

première, opdrachtwerk AVROTROS

bas

(arr. Michael Waterman)

en orkest) • Janáček Sinfonietta

Vrijdagconcert) • Skrjabin Le

Verdi Requiem

poème de l’extase

20.15 uur Grote Zaal • € 38,50

20.15 uur Grote Zaal • € 38,50

20.15 uur Grote Zaal • € 38,50

20.15 uur Grote Zaal • € 38,50 extra concert

VRIJDAG 19 NOVEMBER

VRIJDAG 21 JANUARI

VRIJDAG 1 APRIL

ZATERDAG 16 OKTOBER

BACHS HOHE MESSE

JONG TALENT FESTIVAL AVROTROS KLASSIEK

MILSTEIN SOLIST IN RAVEL EN KNIGGE

REICH, GLASS & ADAMS

Amsterdam • Daniel Reuss dirigent

LUDWIG • Anton Spronk cello • Nikola

Radio Filharmonisch Orkest • Stanislav

Adams dirigent • Katia & Marielle Labèque

• Julia Doyle sopraan • Margot Oitzinger alt •

Meeuwsen piano • Animato Kwartet

Kochanovsky dirigent • Maria Milstein viool

piano

Guy Cutting tenor • Nicholas Mogg bas

Mozart Rondo voor piano en orkest in D KV

Ravel Tzigane • Knigge Nieuw Vioolconcert

Reich Three Movements • Glass Double Piano

Johann Sebastian Bach Hohe

382 • Haydn Tweede Celloconcert (tweede en

(Wereld­première, opdrachtwerk AVROTROS

Concerto • Adams Naive and Sentimental

Messe

derde deel) • Beethoven Adagio affettuoso ed

Vrijdagconcert) • Skrjabin Derde Symfonie

Music

appassionata uit: Eerste strijkkwartet in F

‘Le divin poème’

Orkest van de Achttiende Eeuw • Cappella

Rotterdams Philharmonisch Orkest • John

op. 18/1

20.15 uur Grote Zaal • € 38,50

20.15 uur Grote Zaal • € 38,50 38

20.15 uur Grote Zaal • € 38,50

20.15 uur Grote Zaal • € 38,50 39


Muzikale Meesterwerken

MUZIKALE MEESTERWERKEN

VRIJDAG 28 JANUARI

VRIJDAG 29 APRIL

NJO SPEELT RACHMANINOV

SIBELIUS’ KULLERVO

Nationaal Jeugdorkest • John Wilson dirigent

Radio Filharmonisch Orkest • Mannen Groot

• Storioni Trio

Omroepkoor • James Gaffigan dirigent •

Moór Tripelconcert • Rachmaninov Tweede

Johanna Rusanen-Kartano sopraan • Arttu

Symfonie

Kataja bas Beethoven Ouverture Coriolan • Sibelius Kullervo

SERIEPRIJS € 265,-

20.15 uur Grote Zaal • € 38,50

20.15 uur Grote Zaal • € 38,50

VRIJDAG 4 MAART

VRIJDAG 13 MEI

PAPA HAYDN’S PARROT

KUUSISTO SPEELT TSJAIKOVSKI

VRIJDAG 8 OKTOBER

VRIJDAG 26 NOVEMBER

GROOT OMROEPKOOR IN DE JACOBIKERK

KAMERMUZIEK DOOR DUO MILSTEIN

Groot Omroepkoor • Peter Dijkstra dirigent •

Maria Milstein viool • Nathalia Milstein piano

Leo van Doeselaar orgel

Grieg Eerste vioolsonate • Szymanowski

Amsterdam Sinfonietta o.l.v. Candida

Liszt Die Seligpreisungen (uit Christus)

Mythes • Debussy Vioolsonate • Franck

Thompson viool • Victor Julien-Laferrière cello

Radio Filharmonisch Orkest • Nicholas Collon

• Shalygin nieuw werk (Wereld­première,

Vioolsonate

Haydn Recitativo uit Symfonie nr. 7 ‘Le midi’ •

dirigent • Pekka Kuusisto viool

opdrachtwerk AVROTROS Vrijdagconcert) •

Sollima Moghul, voor viool, harp en strijkers •

Debussy Feux d’artifice; Feuilles mortes;

Buchenberg uit Vier Geistliche Gesänge: Du

Winkelmann Delen uit Papa Haydn’s Parrot V

Ce qu’a vu le vent d’ouest (uit: Préludes, arr.

bist der Herr, unser Gott; Ich bin das Brot des

• Verbey Pavane oubliée, voor harp en strijkers

Colin Matthews) • Tsjaikovski Vioolconcert •

Lebens • Bruckner Os justi, Ave Maria, Locus

• Haydn Allegro di molto uit Symfonie nr. 49 ‘La

Goebaidoelina Der Zorn Gottes (Nederlandse

iste • Dvořák Mis in D

Passione’; Adagio cantabile uit Symfonie nr. 13

première) • Debussy La mer

• Shaw Entr’acte voor strijkorkest • Dutilleux Un poco indeciso uit ‘Trois strophes sur le nom

20.15 uur Jacobikerk • € 38,50

20.15 uur Grote Zaal • € 38,50

20.15 uur Grote Zaal • € 38,50

de Sacher’ • Haydn Finale uit Symfonie nr. 80 • Saint-Saëns La muse et le poète, voor viool, cello en strijkers

VRIJDAG 5 NOVEMBER

VRIJDAG 17 DECEMBER

CAREL KRAAYENHOF VIERT ASTOR PIAZZOLLA

BACHS WEIHNACHTSORATORIUM

Residentie Orkest • Vincent de Kort dirigent •

Akademie für alte Musik • RIAS Kammerchor

Carel Kraayenhof bandoneon Piazzolla Aconcagua (Concierto para bandoneón) • Skalkottas 5 Griekse dansen

Oratorium (Cantates nr. 1, 2, 3 en 6)

extra concert

VRIJDAG 17 SEPTEMBER 20.15 uur Grote Zaal • € 38,50

OPENINGSCONCERT SIBELIUS, DE GRAAFF EN FRANCK

• Justin Doyle dirigent

VRIJDAG 18 MAART

Radio Filharmonisch Orkest • Groot

Johann Sebastian Bach Weihnachts-

NNO SPEELT SKRJABIN EN FRANCK

Omroepkoor • James Gaffigan dirigent •

Piazzolla Milonga del Ángel (arr. Bob

Noord Nederlands Orkest • James Judd

Sibelius De Oceaniden • De Graaff Event-

Zimmerman) • Bacalov Il Postino • Gershwin

dirigent • Barry Douglas piano

Horizon (Wereld­première, opdrachtwerk

Lullaby • Bartók Roemeense volksdansen •

Orthel Tre movimenti ostinati • Skrjabin

AVROTROS Vrijdagconcert) • Franck

Piazzolla Libertango (arr. Carel

Pianoconcert • Franck Symfonie in d

Rédemption

20.15 uur Grote Zaal • € 38,50

20.15 uur Grote Zaal • € 38,50

• Mahler Adagietto uit de Vijfde Symfonie •

Julie Boulianne sopraan • Sébastian Dutrieux verteller

Kraayenhof); Otoño porteño; Oblivion (arr. Bob Zimmerman)

20.15 uur Grote Zaal • € 38,50

20.15 uur Grote Zaal • € 38,50 40

41


AVROTROS KLASSIEK 2

AVROTROS Klassiek 2

VRIJDAG 14 JANUARI

VRIJDAG 15 APRIL

BEETHOVEN 6

BEETHOVENS MIS IN C

Radio Filharmonisch Orkest • Sir Mark Elder

Radio Filharmonisch Orkest • Groot

dirigent • Arjan Woudenberg klarinet

Omroepkoor • Karina Canellakis dirigent •

Delius On Hearing the First Cuckoo in Spring

Iwona Sobotka sopraan • Virginie Verrez alt •

• Debussy Première Rhapsodie voor klarinet

Benjamin Bruns tenor • Jan Martiník bas

en orkest • Tippett Ritual Dances uit ‘The

Stravinsky Chant funèbre • Bartók Cantata

Midsummer Marriage’ • Beethoven Zesde

profana • Beethoven Mis in C

Symfonie ‘Pastorale’

SERIEPRIJS € 265,-

20.15 uur Grote Zaal • € 38,50

20.15 uur Grote Zaal • € 38,50

VRIJDAG 11 FEBRUARI

VRIJDAG 20 MEI

KAMERMUZIEK DOOR VAN BAERLE TRIO

100 JAAR NEDERLANDSE BACHVERENIGING

VRIJDAG 22 OKTOBER

VRIJDAG 3 DECEMBER

SCHUMANN EN MENDELSSOHN

MARIA MILSTEIN SPEELT BRUCH

Van Baerle Trio: Hannes Minnaar piano • Maria

Nederlandse Bachvereniging • Shunske Sato

Nederlands Philharmonisch Orkest •

Radio Filharmonisch Orkest • Edo de Waart

Milstein viool • Gideon den Herder cello

dirigent • Lucía Caihuela sopraan • Valer

Lorenzo Viotti dirigent • Gautier Capuçon

dirigent • Maria Milstein viool

Haydn Pianotrio nr. 42 in Es Hob XV:30

Sabadus alt • Benedikt Kristjánsson tenor •

cello

Diepenbrock Ouverture ‘De Vogels’

• Verbey Trio voor viool, cello en piano •

Dietrich Henschel bas • Adrian Schvarzstein

Schumann Celloconcert • Mendelssohn Vierde

• Bruch Eerste Vioolconcert • Strauss

Schubert Tweede pianotrio in Es D929

regie

Symfonie ‘Italiaanse’

Eine Alpensinfonie

Johann Sebastian Bach Zerreißet, zersprenget, zertrümmert die Gruft oder Der zufriedengestellte Aeolus, BWV 205; Geschwinde, geschwinde, ihr wirbelnden

20.15 uur Grote Zaal • € 38,50

20.15 uur Grote Zaal • € 38,50

VRIJDAG 12 NOVEMBER

VRIJDAG 24 DECEMBER

LICHT OP SKRJABIN

CANTATE DE NOËL

Radio Fiharmonisch Orkest • Groot

Radio Filharmonisch Orkest • Groot

VRIJDAG 11 MAART

VRIJDAG 1 OKTOBER

Omroepkoor • Hannu Lintu dirigent • Marina

Omroepkoor • Nationaal Kinderkoor • Markus

Prudenskaya mezzosopraan • Alexander

Stenz dirigent • Wilma ten Wolde dirigent

Toradze piano

Nationaal Kinderkoor • Sumi Hwang sopraan

PETRENKO DIRIGEERT DE SACRE

CANELLAKIS & BENEDETTI SPELEN SZYMANOWSKI

Sibelius Nachtelijke rit en zonsopgang •

• Esther Kuipers • mezzosopraan • Linard

Radio Filharmonisch Orkest • Vasily Petrenko

Radio Filharmonisch Orkest • Karina

Prokofjev Alexander Nevski •

Vrielink tenor • Thomas Oliemans bariton

dirigent • Alban Gerhardt cello

Canellakis dirigent • Nicola Benedetti viool

Skrjabin Prométhée, le poème

Haydn Schöpfungsmesse

Martin Les quatre Éléments • Tsjaikovski

Keuris Arcade • Szymanowski Tweede

du feu (clavier à lumières)

• Honegger Une Cantate de Noël

Rococo-variaties • Stravinsky Le sacre du

Vioolconcert • Schumann Derde

printemps

Symfonie ‘Rheinische’

20.15 uur Grote Zaal • € 38,50

20.15 uur Grote Zaal • € 38,50

20.15 uur Grote Zaal • € 38,50

20.15 uur Grote Zaal • € 38,50 42

Winde, BWV 201

20.15 uur Grote Zaal • € 38,50

20.15 uur Grote Zaal • € 38,50 extra concert

43


Het Radio Filharmonisch Orkest en Groot Omroepkoor

BIJZONDERE CONCERTEN IN HET AVROTROS VRIJDAGCONCERT ZONDAG 19 DECEMBER

DONDERDAG 28 APRIL

KERSTMUZIEK VAN ARMENIË TOT ESTLAND

THE LIVING ROOM Groot Omroepkoor • Benjamin Goodson dirigent

Nationaal Kinderkoor • Nationaal Jongens­ koor • Nationaal Vrouwen Jeugdkoor •

Nieuwe en oude muziek komen samen in een

Nationaal Gemengd Jeugdkoor • LUDWIG

programma dat de luisteraar koormuziek op

• Wilma ten Wolde dirigent • Irene Verburg

een andere manier laat ervaren.

dirigent • Lucie Horsch blokfluit Holy Night, White Christmas, Stille Nacht, kerstmuziek van Armenië tot Estland

13.00 uur Grote Zaal • € 32,-

20.15 uur Grote Zaal • € 38,50

ZATERDAG 19 FEBRUARI

VRIJDAG 27 MEI

ODE AAN DE ZON

MUZIEK UIT HET MIDDEN-OOSTEN

Groot Omroepkoor • Benjamin Goodson dirigent

Met o.a. Haytham Safia ud

Panufnik Songs of Love and Friendship voor

Een sfeervol concert met muziek uit het

dubbelkoor en viool solo • Whitacre I thank You

Midden-Oosten. Ud-virtuoos Haytham Safia

God for most this amazing day • Boulanger Soir

neemt zijn eigen trio mee, dat klanken van het

sur la plaine; Psalm 24 ‘La terre appartient à

Arabisch schiereiland vermengt met muziek

l’Eternel’; Hymn au soleil (met piano) • Howells

uit Afrika, met jazz, Balkanmuziek en blues.

Take Him, Earth, for Cherishing • Sandström Solsonerna • Debussy L’isle joyeuse (voor piano solo) • MacMillan Sun-Dogs

20.15 uur Grote Zaal • € 38,50

20.15 uur Grote Zaal • € 38,50

Deze concerten zijn alleen los te koop, of in een keuzeabonnement (vier concerten of meer geeft recht op 15% korting). 44

45


Quatuor Danel

internationale strijkkwartetten

DINSDAG 2 NOVEMBER

VRIJDAG 17 JUNI

BRENTANO STRING QUARTET

QUATUOR DANEL

Mark Steinberg viool • Serena Canin viool •

Bogdanas altviool • Yovan Markovitch cello

Misha Amory altviool • Nina Lee cello

Haydn Strijkkwartet op. 1/1 • Brahms

John Cage Quietly Flowing Along • Stravinsky

Strijkkwartet op. 51/1 • Tsjaikovski

Concertino • Cage Quodlibet • Guillaume

Strijkkwartet nr. 1

Marc Danel viool • Gilles Millet viool • Vlad

de Machaut Quant en moy • Stravinsky Drie stukken voor strijkkwartet • Sjostakovitsj Polka • Verdi Ave Maria • Stravinsky The Dove Descending Breaks the Air • Venosa Tres Sacrae Cantiones • Beethoven Strijkkwartet nr. 16

18.30 en 21.00 uur Hertz • € 41,-

18.30 en 21.00 uur Hertz • € 41,-

ZATERDAG 19 FEBRUARI

KEUZECONCERT

BRODSKY QUARTET

ZATERDAG 14 MEI

Krysia Osostowicz viool • Ian Belton viool •

KRONOS QUARTET

Paul Cassidy altviool • Jacqueline Thomas

INTERNATIONALE STRIJKKWARTETTEN De magie van het strijkkwartet blijft tot op de dag van vandaag actueel. Ga er maar aan staan: vier

cello

David Harrington viool • John Sherba viool •

Purcell Chaconne • MacMillan To Sonny •

Hank Dutt altviool • Sunny Yang cello

Britten Strijkkwartet nr. 3 • Elgar Strijkkwartet

Terry Riley Good Medicin, uit: Salome

op. 83

Dances for Peace • Bryce Dessner Le Bois • Trey Spruance nieuw werk • Aftab Darvishi Daughters of Sol • Hawa Kassé Mady Diabaté Tegere Tulon: I. Funtukuru (arr. Jacob Garchik) • Angélique Kidjo nieuw werk • Jimi Hendrix

18.30 en 21.00 uur Hertz • € 41,-

The Wind Cries Mary (arr. Paul Wiancko) Dit concert kan alleen doorgaan als de anderhalve meter afstand in de zaal losgelaten kan worden.

instrumentalisten uit dezelfde familie met een onmiskenbaar eigen karakter die beurtelings elkaar de maat nemen en harmonieus in elkaar opgaan. Het vocabulaire breidt zich alleen maar uit, naar andere invalshoeken en alle uithoeken van de aarde. Van de lichte, sprankelende humor van Joseph Haydn tot de gegarandeerde onalledaagsheid van het Kronos Quartet.

ZONDAG 24 APRIL

CUARTETO CASALS Abel Tomàs viool • Vera Martínez Mehner

SERIEPRIJS ZONDER KEUZEABONNEMENT

SERIEPRIJS MET KEUZEABONNEMENT

€ 132,-

€ 165,-

viool • Jonathan Brown altviool • Arnau Tomàs cello Haydn Strijkkwartet op. 20/3 • Sjostakovitsj Strijkkwartet nr. 1 • Mendelssohn Strijkkwartet op. 44/1

12.30 en 15.00 uur Hertz • € 41,46

20.15 uur Grote Zaal • € 39,47


Elisabeth Leonskaja

internationale topensembles

MAANDAG 13 DECEMBER

ZATERDAG 30 APRIL

TRIO LEONSKAJA, FERSCHTMAN & KORANYI

DE CELLISTEN VAN HET KONINKLIJK CONCERTGEBOUWORKEST

Elisabeth Leonskaja piano • Liza Ferschtman viool • Jakob Koranyi cello

Gregor Horsch, Tatjana Vassiljeva, Johan

Franz Schubert Pianotrio nr. 2 in Es; Pianotrio

van Iersel, Fred Edelen, Benedikt Enzler,

nr. 1 in Bes

Chris van Balen, Gérôme Fruchart, Christian Hacker, Maartje-Maria den Herder, Honorine Schaeffer, Joris van den Berg, Clément Peigné cello • Anneleen Schuitemaker harp Wagner Vorspiel uit: Tristan und Isolde • Rossini Ouverture Wilhelm Tell • Mahler Adagietto uit Symfonie nr. 5 • Mascagni Intermezzo uit: Cavalleria Rusticana • Verdi Ouverture La forza del destino • Piazzolla Le grand Tango

18.30 en 21.00 uur Hertz • € 41,-

20.15 uur Grote Zaal • € 41,-

WOENSDAG 30 MAART

INTERNATIONALE TOPENSEMBLES Internationale Topensembles legt het vergrootglas op artiesten en musici uit wereldberoemde

RAY CHEN & AANVOER­ DERS VAN DE BERLINER PHILHARMONIKER Ray Chen viool • Noah Bendix-Balgley viool • Amihai Grosz altviool • Stephan Koncz cello Wolf Italiaanse Serenade • Mozart Adagio en Fuga • Ysaÿe Poco lento, maestoso en Allegro fermo, uit: Duo Sonate voor twee violen • Françaix Strijktrio • Dvořák Strijkkwartet in F op. 96 ‘Amerikaans kwartet’

orkesten die doorgaans in grote zalen spelen. Wereldster Ray Chen omringt zich met de aanvoerders van de Berliner Philharmoniker en de cellisten van het Koninklijk Concertgebouw­orkest laten horen hoe mooi bewerkingen voor een select gezelschap strijkers klinken. Hun spectaculaire opstelling op het podium van de Grote Zaal vormt een fraai contrast met de intimiteit van een pianotrio in Hertz.

18.30 en 21.00 uur Hertz • € 41,-

SERIEPRIJS € 99,-

48

49


INTERNATIONALE TOPPIANISTEN In deze serie verwelkomen we drie grootheden in onze sfeervolle kamermuziekzaal, drie pianisten

INTERNATIONALE TOPPIANISTEn

DINSDAG 26 OKTOBER

VRIJDAG 6 MEI

ANGELA HEWITT

LARS VOGT

Angela Hewitt piano

Lars Vogt piano

Mozart Sonate in Bes KV 281; Sonate in D KV

Janáček Sonate nr. 1 ‘1 X 1905 - Van de

284 • Messiaen Huit préludes

straat’ • Mozart Sonate nr. 13 in Bes KV 333 • Beethoven Sonate nr. 29 in Bes

van wereldklasse die hun successen in Carnegie Hall, de Wiener Musikverein en de Elbphilharmonie

‘Hammerklavier’

dit seizoen verrijken met concerten in TivoliVredenburg. Een vleugel, een artiest, componisten die toveren met toetsen en de intimiteit van Hertz. Veel meer heb je niet nodig om gelukkig te worden. Pianomuziek in zijn meest pure vorm.

18.30 en 21.00 uur Hertz • € 41,-

18.30 en 21.00 uur Grote Zaal • € 41,-

SERIEPRIJS € 99,-

DINSDAG 25 JANUARI

DENIS KOZHUKHIN Denis Kozhukhin piano Tsjaikovski Album voor de jeugd • Monsalvatge Sonatine pour Yvette • Schumann Kinderszenen • Ravel Sonatine; La valse

18.30 en 21.00 uur Hertz • € 41,-

Angela Hewitt

Denis Kozhukhin

50

51


Pynarello

Pynarello

DONDERDAG 7 OKTOBER

DONDERDAG 14 APRIL

MILK IT PUNK

PASSION HIGHLIGHTS

Pynarello • Laetitia Gerards sopraan

Pynarello & gasten

Thomas Beijer A Lock Without A Key

Bach hoogtepunten uit de Matthäus-

• Beethoven Strijkkwartet nr. 11, ‘Serioso’,

Passion en de Johannes-Passion • Pergolesi

arrangement voor strijkorkest • Jeffrey

hoogtepunten uit Stabat Mater, e.a.

Bruinsma Milk It Punk Suite

20.15 uur Grote Zaal • € 29,-

18.30 en 21.00 uur Hertz • € 29,-

DINSDAG 25 JANUARI

ZATERDAG 28 MEI

PATCHSYMPHONY VAN BEETHOVEN

‘881 FIFTH AVENUE’: EINSTEINS BENEFIET­ CONCERT

Pynarello speelt vijf door het publiek te kiezen delen uit alle symfonieën van Beethoven

881 Fifth Avenue: op dit adres in New York organiseerde Albert Einstein in 1934 een benefietconcert voor zijn collega’s die in nazi-Duitsland moesten achterblijven. SNAAR Festival vond het programmaboekje terug en brengt deze avond samen met Pynarello opnieuw tot leven. Met o.a. Bach Concert voor twee violen, Beethoven Pianotrio op. 70/2, Mozart Strijkkwartet KV387

PYNARELLO

18.30 en 21.00 uur Grote Zaal • € 29,-

20.15 uur Grote Zaal € 25,-

Pynarello demonteert klassieke tradities en verruilt confectiemuziek voor handgemaakte creaties. Vrijgevochten tekenen de musici de vrede tussen Beethoven, pop en nieuwe muziek. Ze spelen zonder schroom de highlights van lange passies en stellen hun eigen symfonie samen uit Beethovens symfonische muziek. We zijn blij met ons rebellencollectief – klassieke concerten kunnen wel wat Pynarello gebruiken.

SERIEPRIJS € 91,-

52

53


HERTZ OP ZONDAG Hertz op Zondag is er voor de ontspanning. Kleine bezettingen met grote namen of talenten. Niet te lang, vooral intiem en divers, zonder pauze. Musici die elkaar hebben gevonden en geweldig op elkaar zijn ingespeeld. Ook na het concert bieden we comfort: Het Gegeven Paard en Danel zijn open voor lunch of een drankje. En daarna ligt de binnenstad van Utrecht aan uw voeten.

SERIEPRIJS € 123,-

HERTZ OP ZONDAG

ZONDAG 26 SEPTEMBER

ZONDAG 6 MAART

NIEK BAAR EN KRISTIAN BEZUIDENHOUT

NAVARRA STRING QUARTET

Niek Baar viool • Kristian Bezuidenhout

Magnus Johnston viool • Marije Johnston

fortepiano

viool • Sascha Bota altviool • Brian O’Kane

Mozart Sonate nr. 29 KV379; nr. 10 op. 96 •

cello

Beethoven Sonate op. 96/10 • Schubert Grand

Mozart Strijkkwartet KV428 en KV465

duo D574

(dissonanten)

11.00 en 13.30 uur Hertz • € 28,-

11.00 en 13.30 uur Hertz • € 28,-

ZONDAG 21 NOVEMBER

ZONDAG 1 MEI

PIANOKWARTET CORNEILLE

THOMAS BEIJER

Vassilis Varvaresos piano • Noé Inui viool •

Schubert Six moments musicaux • Debussy

Georgy Kovalev altviool • Ella Van Poucke

Images, deuxième série • Skrjabin Sonate nr. 3

Thomas Beijer piano

cello Fauré Pianokwartet nr. 1 • Schumann Pianokwartet op. 47

11.00 en 13.30 uur Hertz • € 28,-

11.00 en 13.30 uur Hertz • € 28,-

ZONDAG 13 FEBRUARI

ZONDAG 5 JUNI

BERLAGE SAXOPHONE QUARTET

LIZA FERSCHTMAN, LILLI MAIJALA & QUIRINE VIERSEN

Lars Niederstrasser sopraansaxofoon

Niek Baar

54

• Peter Vigh altsaxofoon • Juani Palop

Liza Ferschtman viool • Lilli Maijala altviool •

Tecles tenorsaxofoon • Eva van Grinsven

Quirine Viersen cello

baritonsaxofoon

Schubert Triosatz in Bes D. 471 • Dohnányi

Peter Vigh Proloog • Bach Goldberg-variaties

Serenade in C, op. 10 • Beethoven Strijktrio

(arrangement Peter Vigh)

op. 9/1

11.00 en 13.30 uur Hertz • € 28,-

11.00 en 13.30 uur Hertz • € 28,-

55


dinsdagmiddag

DINSDAGMIDDAG De zaterdagmiddagconcerten zijn verhuisd naar de dinsdag. Mooie muziek ter onderbreking van de week, omdat het weekend vaak al druk genoeg is met andere verplichtingen. Ook

DINSDAG 12 OKTOBER

DINSDAG 15 FEBRUARI

RAOUL STEFFANI & DAAN BOERTIEN

VIJF TOPTALENTEN VERENIGD

Raoul Steffani bariton • Daan Boertien piano

Chianti Ensemble: Shin Sihan viool •

Berg Vier Gesänge, op. 2 • Berg Klaviersonate

Yamen Saadi viool • Takehiro Konoe altviool

in b-klein, op. 1 • Korngold Uit Einfache Lieder,

• Alexander Warenberg cello •

op. 9; Liebesbriefchen (Honold); Sommer

Nathalia Milstein piano

(Trebitsch); Derde deel uit Klaviersonate in

Fauré Pianokwintet nr. 1 •

E-groot, op. 2 • Alma Mahler-Werfel Fünf

Franck Pianokwintet

Lieder (pub. 1910)

fijn: de concerten duren pakweg een uur zonder pauze. De jonge musici zijn regelrechte hemelbestormers, de toptalenten van nu. Uw drankje vooraf mag mee de zaal in.

14.00 uur Hertz • € 28,-

14.00 uur Hertz • € 28,-

ZATERDAG (!) 11 DECEMBER

DINSDAG 12 APRIL

WE’LL NEVER LET YOU DOWN

RAMON VAN ENGELENHOVEN

Doris Hochscheid cello, spel • Frans van Ruth

Ramon van Engelenhoven piano

piano • Mattijs van de Woerd bariton, spel

Filmmuziek van Erich Wolfgang Korngold,

• Gerrit Timmers tekst, vormgeving, regie

Bernard Herrmann en John Williams, in eigen

• Mirjam Koen regie

bewerkingen van Ramon van Engelenhoven

SERIEPRIJS € 99,-

Een kameropera over celliste Jacqueline du Pré met composities van Mathilde Wantenaar, Max Knigge en Renée Samson

14.00 uur Hertz • € 28,-

14.00 uur Hertz • € 28,-

DINSDAG 21 DECEMBER

DE NOTENKRAKER Caspar Vos & Frank Peters piano Rachmaninov Symfonische dansen • Tsjaikovski Suite van ballet ‘De Notenkraker’

14.00 uur Hertz • € 28,-

Ramon van Engelenhoven

56

57


Holland Baroque

HOLLAND BAROQUE

Holland Baroque en London Community Gospel Choir

Barok is zoveel meer dan oude muziek. Voor Holland Baroque is het de rijke voedingsbodem voor uiteenlopende verkenningen en tal van nieuwe mogelijkheden. In de handen van de musici van Holland Baroque vertakt het genre zich naar gospel en folk. Muziek met de schwung van toen en de actualiteit van nu. SERIEPRIJS € 86,-

ZONDAG 10 OKTOBER

WOENSDAG 12 JANUARI

BRABANT 1653

HOLLAND BAROQUE & BASTARDA TRIO

Holland Baroque • Julie Thyana Roset sopraan • Ana Vieira Leite sopraan •

Holland Baroque • Bastarda Trio: Paweł

Camille Allérat sopraan • Bethany Horak-

Szamburski klarinet • Tomasz Pokrzywiński

Hallett mezzosopraan • Patrícia Silveira

cello • Michał Górczyński contrabas, klarinet

mezzosopraan

Nieuwe interpretaties van eeuwenoude

Muziek van Benedictus à Sancto Josepho

muziek, blends tussen folk, improvisatie en

(Buns) • Rosier, Verdonck, Hollanders en

klassiek

Finkers

20.15 uur Grote Zaal • € 35,-

18.30 en 21.00 uur Hertz • € 35,-

ZONDAG 19 DECEMBER

HOLLAND BAROQUE & LONDON COMMUNITY GOSPEL CHOIR Holland Baroque • London Community Gospel Choir Vroege hymnen uit de Verenigde Staten en Engelse klassiekers

18.45 en 21.00 uur Grote Zaal • € 35,Tineke Steenbrink, Holland Baroque

58

59


OUDE MUZIEK

OUDE MUZIEK De samenwerking met de Organisatie Oude Muziek is een garantie voor ensembles, programma’s en uitvoeringen op het hoogste niveau. Zuid-Europa lag een jaar ver achter de horizon, dus geeft

WOENSDAG 6 OKTOBER

ZATERDAG 21 MEI

NURIA RIAL & ACCADEMIA DEL PIACERE

ENSEMBLE MASQUES

Accademia del piacere o.l.v. Fahmi Alqhai

klavecimbel • Noyuri Hazama, Simon Pierre

quinton • Nuria Rial sopraan • Rodney Prada,

viool • Kathleen Kajioka altviool • Nélisande

Johanna Rose viola da gamba • Rami Alqhai

de Corriveau cello • Maria Vahervuo

violone • Miguel Rincón barokgitaar en

contrabas

aartsluit

Bach Concert voor twee klavecimbels en

Muziek van o.a. Sebastián Durón

strijkers BWV 1062 & 1061; Orkestsuite

en José de Nebra

BWV 1068 • D’Anglebert Ouverture Cadmus

18.30 en 21.00 uur Hertz • € 34,-

18.30 en 21.00 uur Hertz • € 34,-

WOENSDAG 22 DECEMBER

KEUZECONCERT

Olivier Fortin, Emmanuel Frankenberg,

het een driedubbel goed gevoel om weer oude Italiaanse, Spaanse en Franse sferen te kunnen oproepen. En wat er ook gebeurt: natuurlijk is ook Bach weer van de partij.

SERIEPRIJS ZONDER KEUZECONCERT

SERIEPRIJS MET KEUZECONCERT

€ 81,-

€ 100,-

OFFICIUM ENSEMBLE

ZONDAG 16 JANUARI

Officium Ensemble • Pedro Teixeira dirigent

RICERCAR CONSORT

Palestrina Hodie Christus natus est, Missa Hodie Christus natus est • Byrd Beata viscera

Ricercar Consort o.l.v. Philippe Pierlot viola da

• Lopes Morago Montes Israel, Quem vidistis

gamba • Hanna Bayodi-Hirt sopraan • Lucile

pastores • Sweelinck Hodie Christus natus est

Boulanger, Anna Lachegyi, Matthias Ferré

• Lobo Verbum caro • Peter Philips O beatum

viola da gamba • Daniel Zapico theorbe •

et sacrosactum diem • Guerrero Pastores

Julien Wolfs klavecimbel

loquebantur

Airs de Cour • Charpentier Concert à quatre parties de violes • Monsieur de SainteColombe Concerts à deux violes • Louis Couperin Suite à trois violes • Werken van Lully, Lambert, Huygens en Le Camus Dit concert is onderdeel van de Charpentierdag, zie pagina 33.

18.30 en 21.00 uur Hertz • € 34,-

Ensemble Masques

60

16.00 uur Hertz • € 25,-

61


Finalisten Dutch Classical Talent

Dutch Classical Talent

DONDERDAG 16 SEPTEMBER

DONDERDAG 3 MAART

JELMER DE MOED

HAWIJCH ELDERS

Jelmer de Moed klarinet • Boris Peters licht

Hawijch Elders viool

• Matthijs Ruijter geluid

Biber Passacaglia ‘Schutzengel’ uit de

Tristan Keuris Canzone • Boulez Dialogue de

Rosenkranz-Sonate nr. 16 • Bach delen uit

l’ombre double • Tijn Wybenga nieuw werk •

Partita nr. 3, BWV 1006 • Hindemith Sonate

Amarante Nat nieuw werk • Reich New York

op. 31/2 ‘Es ist so schönes Wetter draussen’

Counterpoint

• Ysaÿe Sonate nr. 1 • Ernst ‘Die letzte Rose’, variaties over een Iers volkslied

20.30 uur Hertz • € 19,-

20.30 uur Hertz • € 19,-

DONDERDAG 16 DECEMBER

DONDERDAG 21 APRIL

ANIMATO KWARTET

DUO MADER PAPANDREOPOULOS

Inga Våga Gaustad viool • Tim Brackman viool • Elisa Karen Tavenier altviool • Pieter de Koe

Andreas Mader saxofoon • Christos

cello

Papandreopoulos piano

Debussy Strijkkwartet op. 10 • Tsjaikovski

Werken van Gershwin, Pärt en Hindemith

Hymne van de cherubijn • Stravinsky Trois pièces voor

DUTCH CLASSICAL TALENT De Dutch Classical Talent Tour en Award staan garant voor een sneakpreview van de meest interessante musici van morgen. Musici die zijn geselecteerd voor dit traject beheersen hun instrument niet alleen tot in de puntjes, maar zijn zonder uitzondering ook eigenzinnige podium­ kunstenaars met verrassende programma’s. Eerdere laureaten zijn daarvan het bewijs: Tania Kross, Lavinia Meijer, Nora Fischer, Van Baerle Trio en het Berlage Saxophone Quartet, om er een paar te noemen.

strijkkwartet e.a.

20.30 uur Hertz • € 19,-

20.30 uur Hertz • € 19,-

DONDERDAG 27 JANUARI

KEUZECONCERT

MAAT SAXOPHONE QUARTET

ZONDAG 12 JUNI

FINALE

Daniel Ferreira sopraansaxofoon • Catarina Gomes altsaxofoon • Pedro

Jelmer de Moed klarinet • Animato Kwartet

Silva tenorsaxofoon • Mafalda Oliveira

• Maat Saxophone Quartet • Hawijch Elders

baritonsaxofoon

viool • Duo Mader Papandreopoulos

Ramin Amin Tafreshi Negarehaye Rangin •

Selectie uit de programma’s van de finalisten

Sjostakovitsj Twee stukken voor strijkkwartet •

SERIEPRIJS ZONDER KEUZECONCERT

SERIEPRIJS MET KEUZECONCERT

€ 75,-

€ 85,-

Thierry Escaich Le bal • Ian Wilson So Softly • Debussy Syrinx • Nuno Lobo nieuw werk

20.30 uur Hertz • € 19,-

62

14.00 uur Hertz • € 29,-

63


KLASSIEK IN DE CLOUD

klassiek in de cloud

MAANDAG 25 OKTOBER

VRIJDAG 18 FEBRUARI

DOMINIC SELDIS & JAMES PEARSON

OLGA VOCAL ENSEMBLE

Dominic Seldis contrabas • James Pearson

• Jonathan Ploeg tenor • Arjan Lienaerts

piano

bariton • Pétur Oddbergur Heimisson bas-

Van klassiek naar jazz en tango

bariton • Philip Barkhudarov bas

Olga Vocal Ensemble: Matthew Smith tenor

Traditional uit Georgië Tsinstkaro •

Klassieke muziek in een van de intiemste zalen: Cloud Nine. De stoelen rond de tafeltjes en het

Jón Nordal Smávinir fagrir • Nikolay

sfeervolle lichtplan doen denken aan een clubavond. De musici vertellen over de muziek, waarin

Kedrov Otche Nash (Onze Vader) •

ze genres bij elkaar brengen. Na afloop drinkt u samen een drankje aan de bar.

The Platters Smoke gets in your eyes • The Jungle Book Bare necessities

SERIEPRIJS € 84,-

18.30 en 21.00 uur Hertz (!) • 26,-

18.30 en 21.00 uur Cloud Nine • 26,-

VRIJDAG 17 DECEMBER

VRIJDAG 22 APRIL

SCHUBERT EN BANNINK DOOR THOMAS OLIEMANS

MATANGI QUARTET & CAREL KRAAYENHOF

Thomas Oliemans bariton, piano

Carel Kraayenhof bandoneon • Matangi

Liederen van Franz Schubert gecombineerd

Quartet: Maria-Paula Majoor viool • Daniel

met liedjes van Harry Bannink

Torrico viool • Karsten Kleijer altviool • Arno van der Vuurst cello Strijkkwartetten van Beethoven versus tango’s van Piazzolla

18.30 en 21.00 uur Hertz (!) • 26,-

Thomas Oliemans

64

18.30 en 21.00 uur Cloud Nine • 26,-

65


Nelleke Noordervliet

MUZIEK EN LITERATUUR

WOENSDAG 13 OKTOBER

WOENSDAG 11 MEI

VROUWKJE TUINMAN, LISA JACOBS & KSENIA KOUZMENKO

KADER ABDOLAH & RALPH VAN RAAT

Vrouwkje Tuinman schrijver & verteller •

• Ralph van Raat piano

Lisa Jacobs viool • Ksenia Kouzmenko piano

Charles Koechlin Les heures persanes

Kader Abdolah schrijver, verteller

Muziek van Paganini, Schumann, Liszt en Rossini

18.30 en 21.00 uur Hertz • € 28,-

18.30 en 21.00 uur Hertz • € 28,-

WOENSDAG 23 FEBRUARI

NELLEKE NOORDERVLIET & CAMERATA TRAJECTINA Nelleke Noordervliet schrijver & verteller • Camerata Trajectina: Hieke Meppelink sopraan • Nico van der Meel tenor • Arjen Verhage luit & citer • Saskia Coolen blokfluit • Cassandra Luckhardt viola da gamba • Constance Allanic harp Muziek van Joost van den Vondel, Constantijn Huygens en tijdgenoten

MUZIEK EN LITERATUUR

18.30 en 21.00 uur Hertz • € 28,-

Voor veel toondichters is de literatuur een grote inspiratiebron. Zij laven zich aan gedichten, verhalen, sagen en legenden. De serie Muziek en Literatuur viert het gelukkige huwelijk tussen de twee kunst­ vormen met een drieluik waarin schrijvers en het gesproken woord op de voorgrond treden.

SERIEPRIJS € 61,-

66

67


NEDERLANDS BLAZERS ENSEMBLE

DINSDAG 21 SEPTEMBER

WOENSDAG 6 & DONDERDAG 7 APRIL

DAG VAN DE VREDE

MATTHÄUS-PASSION

Nederlands Blazers Ensemble

Nederlands Blazers Ensemble i.s.m. Duda Paiva Company • Claron McFadden sopraan • e.a. Bach Matthäus-Passion (arrangement)

20.00 uur Grote Zaal • € 32,-

20.00 uur Hertz • € 32,-

ZATERDAG 9 OKTOBER

ZONDAG 29 MEI

TROUBADOURS

VIER LETZTE LIEDER

Nederlands Blazers Ensemble • Jaber Fayad

Nederlands Blazers Ensemble

Ud • David Mackor luit • Jeff Heijne gitaar •

Strauss Vier letzte Lieder; Metamorphosen

Dusty Ciggaar gitaar • i.s.m. Ud Festival

20.00 uur Hertz • € 32,-

NEDERLANDS BLAZERS ENSEMBLE De programma’s van het eigenzinnige Nederlands Blazers Ensemble hebben twee constanten:

20.00 uur Hertz • € 32,-

ZATERDAG 20 NOVEMBER

MAVRA – EEN POCKET OPERA Nederlands Blazers Ensemble • Johannette Zomer sopraan • Marcel Beekman tenor • e.a. Stravinsky Mavra

20.00 uur Hertz • € 32,-

energie en variatie. Van de Matthäus-Passion via een pocketopera naar een viering van de ud: in alles klinkt hun grenzeloze interesse en typische ‘Blazers’-geluid door.

SERIEPRIJS € 125,-

68

69


4Beat

FAMILIECONCERTEN

FAMILIE CONCERTEN Jong en oud zijn welkom bij onze familieconcerten, die voor alle smaken en leeftijden wat te bieden hebben. Van percussie uit alle windstreken tot een voetbalwedstrijd als metafoor voor het passieverhaal en van flamenco tot opera. De familieconcerten bestel je niet als serie, maar los. Bestel er vier of meer in een keuzeabonnement voor een aantrekkelijke korting.

ZONDAG 10 OKTOBER

ZONDAG 20 FEBRUARI

KNALLEN! 4+

BE OPERA 5+

4Beat

Ton Meijer • Marije van Stralen sopraan e.a.

14.00 uur • Cloud Nine Volwassene € 17,50 Kind € 14,50

14.00 uur • Cloud Nine Volwassene € 17,50 Kind € 14,50

ZONDAG 7 NOVEMBER

ZONDAG 3 APRIL

TAKATÁ TAKATÁ 4+

CIRCUS CHARMS 7+

Karen Lugo dans • Erminia Fernández

Frank en René Groothof • SeaSession

Córdoba zang • Patricio Hidalgo Morán live

Russische kamermuziek uit de jaren ’20 van

schilderingen • Ingvo Clauder piano • Claudio

Mosolov, Deshehov, Gnesin Babadjanjan,

Spieler percussie • i.s.m Flamenco Biënnale

Zhihotov

14.00 uur • Cloud Nine Volwassene € 17,50 Kind € 14,50

14.00 uur • Cloud Nine Volwassene € 17,50 Kind € 14,50

ZONDAG 28 NOVEMBER

MAANDAG 18 APRIL

METROPOLE ORKEST

ZAPP MATTHEUS 7+

Joel Siepmann • Emile Visser • Jascha

Amsterdams Bach Consort • Niek Idelenburg

Albracht • Annie Tångberg cello

dirigent • Simon van der Geest tekst Bach Matthäus-Passion (delen)

14.00 uur• Hertz Volwassene € 17,50 Kind € 14,50

14.00 en 16.00 uur • Hertz Volwassene € 17,50 Kind € 14,50

ZONDAG 16 JANUARI

KRIJG DE KLEURE 4+ Ragazze Quartet • Jeanita Vriens-van Tongeren viool • Rosa Arnold viool • Annemijn Bergkotte altviool • Rebecca Wise cello • Pim Veulings regie • Paul Boereboom scenografie Met werk van o.a. Ligeti en Bartók

ALLE FAMILIECONCERTEN ZIJN LOS TE KOOP OF in een KEUZEABONNEMENT (VIER CONCERTEN of meer geeft recht op 15% KORTING) 70

14.00 uur • Cloud Nine Volwassene € 17,50 Kind € 14,50 71


Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht

FESTIVALS

Festivals

PIECES OF TOMORROW FESTIVAL DO 31 MAART 2022

Van Grote Zaal tot Cloud Nine: het Pieces of Tomorrow Festival brengt klassiek in popsferen door het hele gebouw. Geen dresscode, je biertje mag mee naar binnen, dj St. Paul is onze host en spreekt de musici, visuals ondersteunen het verhaal en verder laten we de muziek spreken. www.piecesoftomorrow.nl

LISZTS FAVORIETEN FESTIVAL

JUBILEUMFESTIVAL NEDERLANDSE BACHVERENIGING

ZA 30 OKT 2021

VR 20 T/M ZO 22 MEI 2022

Een spervuur van pianoklanken als maar liefst zeven

De Nederlandse Bachvereniging behoort al

publiekswinnaars van het Liszt

jaren tot een van onze geliefde huisensembles.

Concours aan­treden voor een nieuw

Dit seizoen viert het gezelschap zijn 100-jarig

festival. Na soloconcerten van Tamta

bestaan, onder andere met een driedaags

Magradze, Dina Ivanova, Mariam­­­Batsashvili,

jubileumfestival vól met muziek van Bach. www.bachvereniging.nl

Nino Gvetadze en Mariangela Vacatello en Anton Yahskin sluiten we af met een late night concert

SNAAR FESTIVAL

door Christiaan Kuyvenhoven. De selectieronden voor het volgende Liszt Concours (in september

ZA 28 MEI 2022

2022) vinden plaats van 6 t/m 9 januari 2022.

Muziek en wetenschap smelten samen

www.liszt.nl

tijdens SNAAR festival. Laat je inspireren door de favoriete muziek van de grootste

INTERNATIONAAL KAMERMUZIEK FESTIVAL UTRECHT Van Festival Oude Muziek tot het Nederlands Vioolconcours, TivoliVredenburg is al jaren het festivalhart voor klassieke (en niet-klassieke) festivals. We kunnen niet wachten om onze deuren weer open te gooien voor voor alle muziekliefhebbers of alle festivalgangers.

wetenschapper aller tijden én violist: Albert Einstein. Van cocktails in erlenmeyers tot een mini-opera. SNAAR brengt een ode aan de

ZO 26 T/M DO 30 DEC 2021

nieuwsgierigheid!

In de dagen tussen kerst en oud en nieuw

www.snaarfestival.nl

vormt de oude Utrechtse binnenstad het

JUBILEUM NEDERLANDSE STRIJKKWARTET ACADEMIE

decor voor het Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht, met TivoliVredenburg als festivalhart. In deze editie draagt bescherm­

ZEISTER MUZIEKDAGEN

thema van dit tiendaagse festival is Ars

vrouw en huidige programmeur Janine Jansen

ZA 18 JUNI 2022

ZA 14 T/M ZA 28 AUG 2021

rhetorica: de hechte relatie tussen tekst en

het stokje over aan altviolist en programmeur

De Nederlandse Strijkkwartet Academie viert

Al meer dan dertig jaar staat het strijkkwartet

muziek.

Amihai Grosz.

zijn 20-jarig jubileum met een bruisende fes-

centraal tijdens de Zeister Muziekdagen. In de

www.oudemuziek.nl

www.kamermuziekfestival.nl

tivaldag vol optredens, presentaties, lezingen

sfeervolle historische omgeving van slot Zeist

GAUDEAMUS MUZIEKWEEK

– en in 2021 ook in onze Grote Zaal – brengt

NEDERLANDS VIOOLCONCOURS

dit festival elk jaar kamermuziek op topniveau.

WO 8 T/M ZO 12 SEPT 2021

www.zeistermuziekdagen.nl

Gaudeamus Muziekweek is hét festival voor de

DO 13 T/M ZA 29 JAN 2022

nieuwsgierige muziekliefhebber. Nieuwe noten,

Tijdens het Nederlands Vioolconcours staat Tivoli-

FESTIVAL OUDE MUZIEK

en masterclasses. Van een piepjong Utrechts kwartet tot aanstormende en succesvolle professionals uit Nederland en daarbuiten. www.nska.nl

nieuwe klanken, nieuwe muziek: de reikwijdte

Vredenburg drie weken lang in het teken van de

NB Dit is een selectie van de klassieke

VR 27 AUG T/M ZO 5 SEPT 2021

van het repertoire tijdens de Gaudeamus

viool. Competities in vier verschillende leeftijds­

festivals in 2021-2022. Op de website van

Van 27 augustus tot en met 5 september zijn

Muziek­week is oneindig groot.

categorieën worden afgesloten met de grote

TivoliVredenburg worden gedurende het

Utrecht en TivoliVredenburg het wereldwijde

www.gaudeamus.nl

finale in de categorie Oskar Back in de Grote Zaal.

seizoen ook jazz-, pop- en rootsfestivals

www.nederlandsvioolconcours.nl

aangekondigd.

centrum van de oude muziek. Het bijzondere 72

73


VOOR- OF NAPRATEN IN GRAND CAFÉ

HET GEGEVEN PAARD Het Gegeven Paard is het bruisende hart in de centrale hal van TivoliVredenburg en de ideale ontmoetingsplaats voor of na een concert. Ons café is zeven dagen per week geopend en u kunt er terecht voor ontbijt, lunch, borrel en diner. Zin in koffie met gebak voorafgaand aan het lunchpauzeconcert? Of een maaltijd of een goed glas whisky voorafgaand aan een avond in de Grote Zaal? Of neemt u even plaats op het zonnige terras na een Sunday Afternoon Jazz concert? We ontvangen u graag in Het Gegeven Paard! Reserveren kan via cafehetgegevenpaard.nl of 030-7606828

TIVOLIVREDENBURG & RABOBANK In het hart van TivoliVredenburg bevindt zich de Rabo Open Stage, vernoemd naar onze partner de coöperatieve Rabobank. Dit podium biedt amateurmuzikanten de kans om vlieguren te maken en hun kunsten aan publiek te tonen. Meerdere avonden per week zijn er gratis optreden op de Rabo Open Stage, van beginnende artiesten, jonge bandjes, koren of orkesten. En als dat niet ter plekke kan, bieden we ze dat podium online. Rabo Open Stage is het resultaat van het partnership tussen TivoliVredenburg en Rabobank, waarin inspireren, activeren en presenteren centraal staan. Ook het familie-evenement My First Festival en educatieproject Pronkstukken worden mede mogelijk gemaakt dankzij deze samenwerking. Kijk op www.tivolivredenburg.nl/rabobank voor meer informatie over de samenwerking en actuele 74 ontwikkelingen – bijvoorbeeld de plannen omtrent de verduurzaming van het podium in de hal.

MAAK UW CONCERTBEZOEK COMPLEET BIJ

KITCHEN BAR DANEL Bij Kitchen Bar Danel bent u van harte welkom voor lunch, borrel en diner. Plof neer op een van onze banken, neem plaats op het bijna altijd zonnige terras of bestel aan de grote en sfeervolle bar. Onze chefs laten zich inspireren door de keukens van Zuid-Amerika tot Europa en van Azië tot Noord-Afrika. Verwacht Peruaanse ceviche, een Aziatische steak tartare, maar ook een heerlijke club sandwich. See you soon! Reserveren kan via danel-utrecht.nl of 030-7606829. We zorgen er graag voor dat u op tijd naar het concert kunt, daarom vragen we u indien nodig bij de reservering een gewenste vertrektijd door te geven. 75


2021

2022

VOOR € 52,95 I.P.V. 67,55 S OPR A AN ELISE C ALUWAER T S NEEMT ALLE LIEDER EN VAN ALMA MAHLER OP ››› KL A VE CI NIS T FR ANCE S CO COR TI L A AT BACH LEKKER LOS G A AN

››› A P R I L 2 0 2 1 ››› J A A R G A N G 6 9 ››› N R . 7 5 5

NR . 7 5 5 ››› S I ND S 1 9 5 2 ››› APR I L 2 0 2 1 ››› PAS S I E VO O R KL A SSIEK › › › € 9.70

WIN

5 CD’S VAN

DE JUSSENS

Bijna een half jaar dicht! Franse violist

Renaud Capuçon

haalt Elgar van zijn eiland af

Tenorenjaar 2 02 1

Is Freddie De Tommaso de nieuwe Caruso of Corelli?

‘BE S TE S TEM IN DE CEN NIA’

LISE DAVIDSEN

Jong, fris en zonder kapsones

Maar open voor take away maaltijden. Kom langs en steun ons tot we weer open kunnen! Het Muzieklokaal is een kleinschalig, onafhankelijk klassiek podium waar je lekker kunt eten en drinken.

Het Russische album van pianobroers

ARTHUR & LUCAS JUSSEN

Bestel je maaltijd op: www.hetmuzieklokaal.nl

››› DE DR IVE OM WER KELIJK ÁLLE S TE GE VEN W W W . L U I S T E R . N L

Luister is hét toonaangevende klassieke muziektijdschrift en verschijnt acht keer per jaar. Nu nog méér pagina’s vol interviews, recensies, beschouwingen en portretten van componisten en uitvoerenden!

GA SNEL NAAR WWW.LUISTER.NL/TIVOLI-VREDENBURG E-MAIL NAAR ABONNEMENT@BCM.NL OF BEL 085-7600237 (dinsdag en vrijdag van 8.30-12.30 uur, lokaal tarief)

VOLG ONS OP

EN SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF OP WWW.LUISTER.NL

Het Muzieklokaal Bemuurde Weerd OZ 13 3514 AN Utrecht info@hetmuzieklokaal.nl 030 7210831

14-28 augustus zomer festival

De firma Snel heeft vele praktische ideeën om de kopers van piano’s en vleugels bij te staan. Evert Snel kent als geen ander de weg in pianoland en begeleidt u graag op de zoektocht naar het perfecte instrument. Evert Snel is importeur en enige dealer van Fazioli. Daarnaast kunt u bij de Firma Snel ook terecht voor inkoop, verhuur, restauratie, stemmen, onderhoud, concertservice & transport. www.evertsnel.nl • info@evertsnel.nl T. + 31 343-476100 • F. + 31 343-552059

zeistermuziekdagen.nl


KAARTVERKOOP & UW BEZOEK

Praktische informatie

Deze seizoensbrochure is met de grootst mogelijke zorg

normaal. Is een concert uitverkocht, dan kunt u zich

Betalingswijze

Coronatest of vaccinatiebewijs

samengesteld. Bij het ter perse gaan zijn de vooruitzichten

inschrijven voor een wachtlijst. Zodra er weer stoelen

Maakt u gebruik van het bestelformulier? Dan

Wij houden ons te allen tijde aan de corona­

hoopgevend, maar het blijft gissen naar de concrete situa­

vrijkomen, nemen we contact met u op over een

machtigt u ons eenmalig tot een afschrijving van

maatregelen van de overheid. Mochten er aanvullen-

tie met betrekking tot corona bij de start van het nieuwe

mogelijke reservering. De wachtlijst vindt u op elke

uw rekening. Online kunt u afrekenen met iDEAL,

de voorwaarden komen voor concertbezoek, zoals

seizoen. Wij volgen te allen tijde de richtlijnen die vanuit

concertpagina op de website. Zie ook de bestelwijzer

creditcard, Podium Cadeaukaart of vouchertegoed.

het overleggen van een vaccinatie­bewijs of negatieve

de overheid worden gesteld. Actuele informatie is te

op pagina 80.

coronatest, dan houden wij ons hier uiteraard aan.

Algemene voorwaarden

vinden op www.tivolivredenburg.nl/klassiek.

Rangen en plattegronden

TivoliVredenburg hanteert de algemene

Servicemail en programmatoelichting

We hanteren dit seizoen één rang­prijs. De concerten

bezoekersvoorwaarden van de Vereniging

Kaartkopers ontvangen een aantal dagen voor het

in Hertz worden ongeplaceerd verkocht. In de zaal

Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF).

concert een servicemail met aanvullende informatie.

wordt u naar een beschikbare stoel verwezen, zodat

Wanneer u een ticket koopt, verklaart u zich akkoord

Bij de ingang van de zaal is doorgaans een

Kaarten kopen kan:

altijd de anderhalve meter afstand gewaarborgd kan

met deze voorwaarden. U kunt deze voorwaarden

programmatoelichting beschikbaar. Dezelfde tekst is

» online via tivolivredenburg.nl/klassiek

worden. De concerten in de Grote Zaal worden wel

raadplegen op onze website.

idealiter in de week voorafgaand aan het concert te

» via een bestelformulier, bijgesloten in deze brochure

geplaceerd verkocht.

KAARTVERKOOP

» telefonisch, via 030-2314544, bereikbaar van

vinden op de concertpagina op de website.

UW BEZOEK

Pauzedrankje

maandag t/m vrijdag, 10.00-17.00 uur. De actuele

Programmawijzigingen

openingstijden vindt u op tivolivredenburg.nl/

Soms is een programmawijziging onvermijdelijk. Met

contact.

name door de coronamaatregelen kan het voorkomen

Uw veiligheid staat voorop als we

concerten. Wanneer een concert twee keer op een

dat een gepland werk niet door kan gaan. In dat

u verwelkomen in onze zalen.

avond of middag wordt uitgevoerd, mag uw drankje

Kassa

geval informeren we kaartkopers zo snel mogelijk. U

Op onze website vindt u een uitge-

mee de zaal in.

De kassa is bereikbaar:

kunt altijd­­­ rekenen op een volwaardig alternatief. We

breid overzicht met veelgestelde

» per mail via kaartverkoop@tivolivredenburg.nl

verlenen geen automatisch recht op restitutie. Check

vragen en antwoorden:

Publieksbegeleiding

» telefonisch via 030-2314544, bereikbaar van

voor de actuele concertinformatie tivolivredenburg.nl/

www.tivolivredenburg.nl/uwbezoek

Bij alle klassieke concerten staan onze vrijwilligers

Een pauzedrankje is inbegrepen bij vrijwel alle

klassiek.

maandag t/m vrijdag, 10.00-17.00 uur.

voor u klaar. Ze begeleiden u desgewenst naar uw

Concerten samenvoegen

plaats of halen in de pauze uw drankje. Ze helpen u

Start kaartverkoop

Servicekosten

In deze brochure gaan we uit van de maximale

graag of wijzen de weg. TivoliVredenburg beschikt

De reguliere verkoop van losse kaarten en

De in deze brochure genoemde concert- en

zaalcapaciteit op basis van anderhalve meter afstand

ook over een poule van medisch onderlegde

abonnementen voor het nieuwe seizoen van

serieprijzen zijn inclusief servicekosten.

tussen bezoekers van verschillende huishoudens.

vrijwilligers.

Omdat er op deze manier minder stoelen beschik­

TivoliVredenburg start op 1 mei 2021.

Verzendkosten

baar zijn in de zaal, zijn veel concerten in deze

Lift en rolstoelplaatsen

Serievoordeel

U ontvangt uw kaarten (gratis) per mail als

brochure twee keer op een middag of avond gepland.

Alle zalen van TivoliVredenburg zijn bereikbaar met

Bij aankoop van een serie kan het voordeel oplopen

e-tickets of per post als papieren kaarten. Voor het

Zodra we de anderhalve meter afstand los mogen

een lift en rolstoeltoegankelijk. Onze medewerkers

tot wel 30% korting ten opzichte van de normale

verzenden van de papieren kaarten brengen wij € 4,-

laten, voegen we deze concerten weer samen

wijzen u de juiste route of begeleiden u naar

prijs. Een serie geeft houvast: de data van uw

administratiekosten in rekening.

tot één concert. Uw stoel(en) blijven in dit geval

de zaal. Bij de kassa zijn liftpassen verkrijgbaar.

hetzelfde, alleen de aanvangstijd van het concert kan

Rolstoelplaatsen zijn telefonisch te reserveren via

Jongerenkorting: CJP en sprinten

veranderen.

030-2314544.

CJP-pashouders krijgen 20% korting op de

Mochten er maatregelen worden aangekondigd

Keuzeabonnement en losse kaarten

entreeprijs. Bezoekers jonger dan 30 jaar kunnen

waardoor we minder bezoekers mogen ontvangen,

Slechthorenden

De series in deze brochure zijn met zorg samen­

voor € 12,- een sprintkaart kopen. Sprintkaarten

dan hanteren we een systeem van loting. Als u een

In de Grote Zaal en Hertz zijn voorzieningen voor

gesteld door de programmeurs van Tivoli­Vredenburg

zijn vanaf 10.00 uur op de dag van het concert

concert om die reden onverhoopt niet kunt bezoeken,

slechthorenden aanwezig. De voorzieningen zijn te

en AVROTROS. In plaats daarvan kunt u ook uw

verkrijgbaar voor de meeste klassieke concerten.

garanderen we dat u altijd uw geld terugkrijgt.

leen bij de garderobes van de Grote Zaal en Hertz.

eigen serie samenstellen. Bij aankoop van minimaal

Houd CJP-pas, studentenkaart of identiteitsbewijs

vier concerten uit deze brochure profiteert u van

gereed bij de kaartcontrole. CJP-korting is niet

Huishouden

15% korting op de totaalprijs. Alle concerten in deze

geldig i.c.m. een serie, keuzeabonnement of andere

Koopt u twee of meer stoelen naast elkaar in

brochure zijn ook los te koop.

kortingen.

dezelfde transactie, dan beschouwen wij dit als één

favoriete concerten staan vast, u kunt er eenvoudig rekening mee houden in uw agenda.

Onze medewerkers helpen u graag.

huishouden. Wilt u samen met iemand een concert

Wachtlijst

bezoeken, maar op anderhalve meter afstand

In verband met de anderhalve meter afstand zijn er

van elkaar zitten, adviseren wij u apart kaarten te

minder stoelen per concert beschikbaar. Mogelijk

bestellen.

zijn concerten daardoor eerder uitverkocht dan 78

79


Bestelwijzer

BESTELWIJZER 1. MAAK UW KEUZE

3. WINKELWAGEN

Alle series en concerten vindt u op tivolivredenburg.nl/klassiek. Deze bestelwijzer beschrijft het

In uw winkelwagen ziet u het aantal abonnementen, de gekozen stoelen en de totaalprijs. Kies een

bestelproces van een serie. Zoek uw gewenste serie en klik op de knop Bestel serie.

verzendoptie: e-tickets of per post (€ 4,- verzendkosten). Wilt u meer bestellen? Klik op Verder winkelen. Zo niet, klik op Afrekenen. Hiervoor moet u eerst akkoord gaan met de algemene

Bij sommige series kiest u vervolgens uit twee varianten: vroeg of laat. Klik op een van de twee knoppen om de serie met alle vroege concerten of de serie met alle latere concerten te bestellen.

voorwaarden.

4. UW ACCOUNT Om te kunnen betalen, moet u inloggen met uw e-mailadres en wachtwoord. Heeft u nog geen persoonlijk account? Volg de instructie Nog geen account? Maak een account aan. Bent u uw wachtwoord vergeten? Klik op Wachtwoord vergeten. U ontvangt per e-mail automatisch een link om een nieuw wachtwoord in te stellen. Heeft u geen mail ontvangen? Mogelijk is de e-mail in uw Ongewenste mail terechtgekomen.

5. AFREKENEN Selecteer een Betaalmethode: iDeal, creditcard of Podium Cadeaukaart. Als u een vouchertegoed heeft, kunt u hier ook kiezen om te betalen met voucher. Deze optie verschijnt vanzelf wanneer u een tegoed heeft. U kunt zich hier ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. Klik vervolgens op Nu kopen. U wordt doorgeleid naar de betaalpagina.

6. BEVESTIGING Na de betaling krijgt u een automatische bevestigingsmail op het e-mailadres waarmee u heeft ingelogd. Dit kan soms even duren. Heeft u geen e-mail ontvangen? Mogelijk is de e-mail in uw Ongewenste mail terechtgekomen.

2. SELECTEER EEN STOEL Er volgt een overzicht van alle concerten in de serie. U scrolt naar beneden en vindt daar de zaalplattegrond. Selecteer per concert uw gewenste stoel(en) en klik daarna op In winkelwagen (let op, dan pas worden uw plaatsen gereserveerd). U kunt ook automatisch stoelen laten selec­ teren. Klikt u op Kies een stoel voor mij, dan wordt uw plaatskeuze automatisch bepaald. Dat is de snelste en meest eenvoudige manier om te reserveren; in dit geval bent u direct zeker van uw plaatsen.

WACHTLIJST Mogelijk zijn concerten eerder uitverkocht dan normaal. Is een concert uitverkocht, dan kunt u zich inschrijven voor een wachtlijst. U kunt hier ook uw voorkeur aangeven voor een vak in de zaal. Staat u op de wachtlijst, dan nemen we contact met u op zodra er weer stoelen vrijkomen. Een link naar de wachtlijst vindt u op elke concertpagina op de website.

80

81


Praktische informatie

Praktische informatie

GROTE ZAAL

BEREIKBAARHEID TIVOLIVREDENBURG LIGT IN HET HART VAN UTRECHT, OP LOOPAFSTAND (CA. 5 MINUTEN) VAN CENTRAAL STATION UTRECHT.

In verband met de anderhalve meter capaciteit hanteren we één rangprijs. De concerten in Hertz worden ongeplaceerd verkocht.

17 15 13 11 9 7 5 x x 3 1

15

14

15 13 11 9 7 5 3

14

14

3

12

1

1 3

5

5

7

7

9

9

11

11

13 15

18

3 5

D

7 9

15

14

8 10 12 14

D

16 18 20

2 4 6 8 10 12 14

2 4 6 8 10 12 14

3

4

2 4 6 8 10 12

17 15 13 11 9 7 5 3 1

2 4 6 1

14

16

12

12 10

8

6

2

7

4

2

6

4

2

6

4

8

6

10

8

14

12 10

4 2 9 8

13

15 16

10 8 6

8

6

2 4 6

2 4 6 8

1

2 4 6 8 10

2

1 7 10

8 6 2

4

10 8

6 2

4

8 6

2

4 2

6

3

4 2

6 4

2

8

4

11 13

12

14 12 12 10

8

10 8

14 12 10

12

4

5

6

10

6

2

8

4

6

10 8

2

9

2

2

4

4

6

6

10

13 15

14

16 14

12

15 14 12

8

B

8

16 12

14

4 2

2

6

4

13

12

6

6

8

8

10

10 8

9

7 9

13

11

7 9

9

11

11 13

15 13 16

10

14

12

9

5

5

7

3 7

5 11 13 15

13

15

9

7

11

16

5

11

3

9

11

7

9

5

7

9

5

7

3 3

5

3 5

1 3 1 1 3 5

1 3

1

1 1 19 18 14 12 10

1

1

3

5 6

7 8 9

17 16

3

2 4 6 8 10 12

4

C

2 4 6 8 10 12 14 16 18

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 7

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 8 8

11 13 15

11 13

15

15 17

7

29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 8

19 17 15 13 11 9 7 5 3 1

C

7

9

29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1

13

12

11

11

8 6

4 9

2 16 18 20 22 2 4

12 10

4 2

9 15 1 11 7 13 9 9 5 26 11 7 3 2 9 5 1 16 8 30 7 3 18 5 1 8 20 32 3 3 22 4 36 7 1 24 38 6 26 40 28 42

19

17

16 14

12

16 14

10 8

6

13

1

5

3

7

5

9

7

11

9

13

11 13 15 17

13

16

15

14

14

12

12

10

10

8 6

8

4

6

2

4 2 13 12

9 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 9

Parkeergarage Paardenveld Kroonstraat 9 Parkeergarage Bijenkorf/La Vie Sint Jacobsstraat 1 Parkeergarage Springweg Strosteeg 83

Parkeerplaatsen voor mensen met een beperking zijn te vinden op Varkenmarkt

MET DE FIETS

16 en Bergstraat 54. Als deze bezet zijn,

Gratis bewaakte stalling

kunt u gratis uitwijken naar een reguliere parkeerplaats (uitgezonderd parkeerplaatsen

U kunt gebruikmaken van de gratis bewaakte

voor vergunninghouders).

fietsenstallingen van U-Stal: Hollandse Toren 9 (ingang aan de busbaan, naast TivoliVredenburg) of Laag Catharijne 28 (aan de andere kant van de singel).

15 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 15

15

2

15

13

11 9 7 5 3 1 11 15 13 11 9 7 5 3 1 10

14

3

2 4 6 8 10 12 11 9 7 5 3 1

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 14

12

14

13

2 4 6 8 10 11 9 7 5 3 1

4

12

8

9

2

2 4 6 8 10 12

7

P6 Rijnkade 3

uitgang van P5 ligt direct naast ons gebouw.

15

14

2 4 6 8 10 12 14 16

29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1

10

P5 Daalsesingel 35

(Daalsesingel 35, 3511 LC Utrecht). De

ook op Utrecht Centraal.

1

14

2

11

8 9

15 13 11 9 7 5 3 1

P4 Stationsstraat 29

parkeergarage P5 Vredenburg te gebruiken

minuten loopafstand. Alle bussen stoppen

3

4

10

19 17 15 13 11 9 7 5 3 1

8

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 9

11 9 7 5 3 1 11

P3 Stationsstraat 152

Bent u slecht ter been? Dan adviseren we

5

1

82

P2 Spoorstraat 17

Parkeren voor mindervaliden

7

3

13

12

6

9

A

12

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 8

7

2 4 6 8 10 11 9 7 5 3 1 12

9

10

8

17 15 13 11 9 7 5 3 1

6

16

2 4 6 8 10 12 14 16 18 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 7

9

2 4 6 8 10 12 14 16 15 13 11 9 7 5 3 1

7

11 9 7 5 3 1

9

9 7 5 3 1

2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 12

14

14

14

12

12

8 10

12

13 11

5

1

1

7

3

3

9

5

5

11

7

7

13

9

9

15

11

11

17

13

16

15

15

14

16

13

5 3 1 7 5 3 1

5

2 4 6 2 4 6 8

5

7 5 3 1

P

3

11 9 7 5 3 1

3

8

2 4 6 8

15 13 11 9 7 5 3 1

2 4 6 8 10 12 14 16

7

2 4 6 8 10 12

1

6

2 4 6 8 10 12 14 16

10

23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1

1

5

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

12

23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1

9

6

10

11

4

8

14

19 17 13

13

2

6

8

12

18

9

8

11

4

6

15

2

4

10

7

14

2

8 14 16

1 1

9

13

6 12

5

4

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1

2 4 6 8 10 12

3

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

11

• •

15

4

14

2 10

H

3

3 7

7

12

8

10

5

1

5

6

3

7

7

5

1

9

9

7

3

11

11

13

9

12

11

15

13

16

8

12

9

2 4

6

14

16

12

14

10

12

8

10

9

6

10

12 15

11 5

13

4

8

10 13

9 7

5

RANG

P1 Spoorstraat 22

Ook op loopafstand:

MET DE BUS

Jacobsstraat en Neude liggen op een paar 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1

2

6

8 14 15

5 1

1

aan de linkerkant en u ziet TivoliVredenburg.

alle bussen stoppen hier. De haltes Sint

14 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1

4

6

14

7

3

4

3

roltrap af. Neem de uitgang via de draaideuren

recht tegenover TivoliVredenburg. Niet

15

8

2

4

12

11 9 7 5 3 1 11

7

2

10

9

1

5

2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1

2 4 6 8 10 12 11 9 7 5 3 1 13

P 1

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

13

rechts (richting H&M), loop rechtdoor en ga de

De dichtstbijzijnde bushalte is Vredenburg,

13

6

8

10

11

7

13

9

15

11

16

13

9

15 13 11 9 7 5 3 1

6

8

15

11

29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1

4

6

12 14

13

29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1

2 4 6 8 10 12 11 9 7 5 3 1

P

15

bij binnenkomst linksaf. Volg het pad naar

Recht tegenover de ingang uitstappen

13

9

8

19 17 15 13 11 9 7 5 3 1

17 15 13 11 9 7 5 3 1

2

4

6

12 14

11 3

3

14

2 4 6 8 10 12

2 4 6 8 10 11 9 7 5 3 1 12

G 7

5

2

4

8 10

13 5

1

1

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 14

11

12

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 9

10 2 4 6 8 10 12 14 16

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 15

12 9

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 8

6

4

2

8

12

3

2

3

1

14

15

3

14

14 13

5 8

21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1

1 7

2 4 6 8 10 12 14 16 18

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 7

14 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1

1

3

9

8

• • • • • •

bollendak) Hoog Catharijne binnen en sla

15

3

5

11

9

15

1

5

13

7

3

7

15

9

5

9

11

17

De parkeergarages van Hoog Catharijne:

vanaf het stationsplein (met karakteristiek

7

11

13

19

9

13

15

11

15

16

Parkeren in nabijgelegen garages

naar winkelcentrum Hoog Catharijne. Ga

13

17

14

G

11 9 7 5 3 1

3

2

15

16

18

11 9 7 5 3 1

9 7 5 3 1

2

4 6

14

Adres voor de routeplanner: Vredenburgkade 11, 3511 WC Utrecht

U loopt vanaf het perron via de stationshal

14

16

4

13 11 9 7 5 3 1

7 5 3 1

2 10

7 5

1

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

12

14

F

3

13 11 9 7 5 3 1

1

8 9 7 3

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

10 12

12

2

5 3 1 5 3 1

4 6 7 5

1

14

De snelste route vanaf 14

10

10

1

Kr F 10 9 5 1

15

MET DE AUTO

12

8

8

1 1 7 3 3 5 1 5 6 7 3 7 9 5 1 9 7 11 3 11 9 5 12 13 7 11 15 10 9 13 16 8 11 15 14 6 6 3 1 1 19 17 15 12 4 14 15 10 2 12 8 21 19 17 15 14 9 23 10 6 2 1 8 25 13 11 9 7 4 0 1 6 27 2 8 4 29 15 6 8 2 31 17 4 33 19 7 2 35 3 21 6 2 37 39 7 25 41 2

PODIUM

3

15

10

6

8

19 17 15 13 11 9 7 5 3 1

17 15 13 11 9 7 5 3 1

6

8

4

7

6

2

7

2 4 6 8 10 12 14 16 18

29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1

8

8

4

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

9

29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1

6

E

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 8

8

9

MET DE TREIN Centraal Station Utrecht

6

2

15 13 11 9 7 5 3 1 10

4

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 9

9

4

14

11

2

2 4 6 8 10 12 14 16

11 9 7 5 3 1

2 4 6 8 10 11 9 7 5 3 112

13

12

12

10

2 4 6 8 10 12 11 9 7 5 3 1 13

13

2 4 6 8 10 12

11

1

2

1

15

15

14 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 14

15

15 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 15

1

83


Chronologisch overzicht

CHRONOLOGISCH OVERZICHT

za 16 o k t

Reich, Glass & Adams

39

zo 17 o k t

Mozart in Tempore Coronae

17

vr 22 o k t

Schumann en Mendelssohn

42

ma 25 o k t

Amsterdam Sinfonietta met Hannes Minnaar

25

ma 25 o k t

Dominic Seldis & James Pearson

65

Angela Hewitt

51

Van Swieten Society

33

di 26 o k t wo 27 o k t

AUGUSTUS za 14 aug

Zeister Muziekdagen t/m za 28 aug

72

za 30 o k t

Liszts Favorieten Festival

72

vr 27 aug

Festival Oude Muziek t/m zo 5 sep

72

zo 31 o k t

Lets Radiokoor

29

NOVEMBER

SEPTEMBER Gaudeamus Muziekweek t/m zo 12 sep

72

ma

1 nov

Sjostakovitsj Pianokwintet

33

do 16 sep

Jelmer de Moed

63

di

2 nov

Brentano String Quartet

47

do 16 sep

Nederlands Kamerkoor – Vergeten (reprise)

23

di

2 nov

Nederlandse Bachvereniging – Allerzielen

19

vr 17 sep

Openingsconcert AVROTROS Vrijdagconcert

41

do

4 nov

Rossini Petite Messe Solennelle

17

za 18 sep

Tango op het orgel

31

vr

5 nov

Carel Kraayenhof viert Astor Piazzolla

40

di 21 sep

Nederlands Blazers Ensemble – Dag van de Vrede

69

zo

7 nov

TAKATÁ TAKATÁ 4+

71

vr 24 sep

Rembrandt Frerichs

33

vr 12 nov

Licht op Skrjabin

42

vr 24 sep

Concertgebouw Kamerorkest met Ronald Brautigam

38

vr 19 nov

Bachs Hohe Messe

38

za 25 sep

Nederlandse Bachvereniging – Kunst der Fuge

19

za 20 nov

Nederlands Blazers Ensemble – Mavra

69

zo 26 sep

Niek Baar en Kristian Bezuidenhout

55

zo 21 nov

Pianokwartet Corneille

55

zo 21 nov

Noord Nederlands Orkest

14

ma 22 nov

Nederlands Kamerkoor – Lied der Liederen

22

do 25 nov

Amsterdam Sinfonietta met Thomas Oliemans

25

do 25 nov

Nederlandse Bachvereniging – Hersenstreken

19

vr 26 nov

Kamermuziek door Duo Milstein

40

zo 28 nov

Metropole Orkest

71

wo

8 sep

OKTOBER vr

1 okt

Canellakis & Benedetti spelen Szymanowski

43

zo

3 okt

Dido and Aeneas

11

wo

6 okt

Nuria Rial & Accademia del Piacere

61

do

7 okt

Nederlandse Bachvereniging – Feest met Bach!

19

do

7 okt

Milk it punk

53

vr

8 okt

Groot Omroepkoor in de Jacobikerk

40

za

9 okt

Nederlands Blazers Ensemble – Troubadours

69

vr

3 dec

Maya Fridman & Cello Octet Amsterdam

33

zo 10 o k t

Knallen! 4+

71

vr

3 dec

Maria Milstein speelt Bruch

42

zo 10 o k t

Brabant 1653

59

zo

5 dec

Residentie Orkest

14

zo 10 o k t

Nederlands Philharmonisch Orkest

14

vr 10 dec

Lucas & Arthur Jussen spelen Roukens

38

Joanna McGregor & Ralph van Raat

27

za

11 dec

We’ll never let you down

57

Raoul Steffani & Daan Boertien

57

za

11 dec

Nederlands Kamerkoor – Weihnachts-Oratorium

22

Vrouwkje Tuinman, Lisa Jacobs & Ksenia Kouzmenko

67

zo 12 dec

Orchestre Philharmonique du Luxembourg

11 & 15

vr 15 o k t

Nederlands Kamerkoor – Ester

22

ma 13 dec

Trio Leonskaja, Ferschtman & Koranyi

49

za 16 o k t

Masterclass

11

ma 13 dec

The Choir of St. John’s College Cambridge

29

do 16 dec

Animato Kwartet

63

ma

11 o k t

di 12 o k t wo 13 o k t

84

DECEMBER

85


Chronologisch overzicht

Chronologisch overzicht

Kamermuziek door Van Baerle Trio

43

zo 13 f e b

Berlage Saxophone Quartet

55

33

di 15 f e b

Vijf toptalenten verenigd

57

Kerstmuziek van Armenië tot Estland

11 & 44

vr 18 f e b

Olga Vocal Ensemble

65

Holland Baroque & London Community Gospel Choir

59

vr 18 f e b

Anna Meredith

27

Nederlandse Bachvereniging – Hohe Messe

17 & 19

vr 18 f e b

Van trieste nachten en extase

39

De Notenkraker

57

za 19 f e b

Brodsky Quartet

47

Officium Ensemble

61

za 19 f e b

Ode aan de zon

44

vr 24 dec

Cantate de Noël

12 & 42

zo 20 f e b

Be opera 5+

71

zo 26 dec

Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht t/m do 30 dec

72

wo 23 f e b

Nelleke Noordervliet & Camerata Trajectina

67

zo 27 f e b

Das Lied von der Erde

34

vr 17 dec

Schubert en Bannink door Thomas Oliemans

65

vr

vr 17 dec

Bachs Weihnachts-Oratorium

40

za 18 dec

Händels Messiah

zo 19 dec zo 19 dec ma 20 dec di 21 dec wo 22 dec

11 f e b

JANUARI 2022 MAART

Vivaldi Gloria

12 & 17

wo 12 j a n

Holland Baroque & Bastarda Trio

59

do

3 mrt

Hawijch Elders

63

wo 13 j a n

Nederlands Vioolconcours t/m za 29 jan

73

vr

4 mrt

Papa Haydn’s Parrot

41

vr 14 j a n

Beethoven 6

43

zo

6 mrt

Navarra String Quartet

55

zo 16 j a n

Charpentier Te Deum

17

do 10 mrt

Symphonic Cinema Night

35

zo 16 j a n

Krijg de Kleure 4+

71

vr

Petrenko dirigeert de Sacre

43

zo 16 j a n

Charpentierdag

33

za 12 mrt

Roomful of Teeth

27 & 29

zo 16 j a n

Ricercar Consort

61

vr 18 mrt

NNO speelt Skrjabin en Franck

41

Amsterdam Sinfonietta met Rufus Wainwright

25

zo 20 mrt

Residentie Orkest

14

di 18 j a n

Lavinia Meijer & Nadia Sirota

27

wo 23 mrt

Cappella Amsterdam

29

vr 21 j a n

Nederlands Kamerkoor – Do-re-mi-fa-sol

22

za 26 mrt

Nederlands Kamerkoor – De Tranen van Petrus

23

vr 21 j a n

Jong Talent Festival AVROTROS Klassiek

38

wo 30 mrt

Ray Chen & leden van de Berliner Philharmoniker

49

za 22 j a n

Improvisaties bij stomme film

31

do 31 mrt

Pieces of Tomorrow Festival

73

di 25 j a n

Denis Kozhukhin

51

di 25 j a n

Patchsymphony van Beethoven

53

APRIL

do 27 j a n

Maat Saxophone Quartet

63

vr

1 apr

Hänsel und Gretel

12

vr 28 j a n

NJO speelt Rachmaninov

41

vr

1 apr

Milstein solist in Ravel en Knigge

39

za 29 j a n

Finale Oskar Back Vioolconcours

34

zo

3 apr

Circus Charms 7+

71

zo 30 j a n

Nederlands Kamerorkest

14

wo

6 apr

Nederlandse Bachvereniging – Matthäus-Passion

wo

6 apr

Nederlands Blazers Ensemble – Matthäus-Passion

69

do

7 apr

Nederlands Blazers Ensemble – Matthäus-Passion

69

za

8 jan

ma 17 j a n

FEBRUARI

11 mrt

wo

2 feb

Calefax

34

vr

8 apr

Johannes-Passion

17

do

3 feb

John Williams’ 90th anniversary

34

za

9 apr

Amsterdam Sinfonietta met Beatrice Rana

25

vr

4 feb

Händel oordeelt over Salomon

39

di 12 a p r

Ramon van Engelenhoven

57

zo

6 feb

Dark Minimalism

27

di 12 a p r

Orkest van de Achttiende Eeuw – Matthäus-Passion

35

wo

9 feb

Maestro Jules

34

do 14 a p r

Passion Highlights

53

vr

11 f e b

Valentijnsconcert – Love is on

34

vr 15 a p r

Beethovens Mis in C

43

86

87


Chronologisch overzicht

ma 18 a p r

Zapp Mattheus 7+

71

do 21 a p r

Duo Mader/Papandreopoulos

63

vr 22 a p r

Matangi Quartet & Carel Kraayenhof

65

zo 24 a p r

Cuarteto Casals

47

do 28 a p r

The Living Room

44

vr 29 a p r

Sibelius’ Kullervo

41

za 30 a p r

De cellisten van het Koninklijk Concertgebouworkest

49

za 30 a p r

Kamermuziek met orgel

31

TIVOLIVREDENBURG DANKT

MEI zo

1 mei

Thomas Beijer

55

zo

1 mei

Phion

14

vr

6 mei

Lars Vogt

51

vr

6 mei

Herdenken met Berlioz

39

wo

11 mei

Maestro Jules

35

wo

11 mei

Kader Abdolah & Ralph van Raat

67

vr 13 mei

Kuusisto speelt Tsjaikovski

41

za 14 mei

Kronos Quartet

47

zo 15 mei

Amsterdam Sinfonietta met Antje Weithaas

25

vr 20 mei

Jubileumfestival Nederlandse Bachvereniging t/m zo 22 mei

20 & 73

vr 20 mei

100 jaar Nederlandse Bachvereniging

43

za 21 mei

Bach op het orgel

31

za 21 mei

Ensemble Masques

61

vr 27 mei

Muziek uit het Midden-Oosten

44

za 28 mei

881 Fifth Avenue’: Einsteins Benefietconcert

53

za 28 mei

SNAAR Festival

73

zo 29 mei

Nederlands Blazers Ensemble – Vier letzte Lieder

69

zo 29 mei

Residentie Orkest

15

JUNI vr

3 jun

Noord Nederlands Orkest

35

za

4 jun

Dort, wo du nicht bist, dort ist das Glück

12

zo

5 jun

Liza Ferschtman, Lilli Maijala & Quirine Viersen

55

zo

5 jun

Nederlands Kamerkoor – #Uncut

23

zo 12 j u n

Finale Dutch Classical Talent

63

wo 15 j u n

Nederlandse Bachvereniging – Cantates Bachfest Leipzich

20

do 16 j u n

Nederlands Kamerorkest met Arthur & Lucas Jussen

35

vr 17 j u n

Quatuor Danel

47

vr 17 j u n

Slotconcert AVROTROS Vrijdagconcert: Verdi’s Requiem

39

za 18 j u n

Jubileum Nederlandse Strijkkwartet Academie

73

88

AIRLIGHT • AMPCO FLASHLIGHT • FAIRLIGHT • HKU • HOOG CATHARIJNE • JDE PERNOD RICARD NEDERLAND • STICHTING ORGEL COMITÉ MUZIEKCENTRUM UTRECHT UNIVERSITEIT UTRECHT • VINEYARD • WALRAVEN SAX

VEEL DANK AAN ALLE BETROKKEN PARTNERS, FONDSEN, MEDEWERKERS, VRIENDEN, MUSICI EN VRIJWILLIGERS 89


Colofon Uitgave TivoliVredenburg, april 2021 Vredenburgkade 11 3511 WC Utrecht

Samenstelling programma Cécile Gouder de Beauregard, Loubna El Boujoufi, Carine Hartman, Guy van Hulst, Margriet van Kraats, Peter Tra, Astrid in ‘t Veld (AVROTROS Vrijdagconcert)

Vormgeving & opmaak Robert Adriaansen (Loudmouth), Thijs Gorter

Redactie Nicoline Baartman, Ilona Buyl, Reinen Dercksen, Kimtessa Hill, Hanna den Hollander, Nikki Kloosterboer, Charlotte Waskowskij, Anke Westerman

Fotografie Malou van Breevoort, Marco Boggreve, Lorenzo Dogana, Jelmer de Haas, Dorien Hein, Sandra Heldring, Juri Hiensch, Anna van Kooij, Lucas van Merwijk, Maarten Mooijman, Koen Peters, David Samyn, Tim van Veen, Hans van der Woerd

Druk BCM Media Met medewerking van de collega’s van TivoliVredenburg Deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Beeld is volgens wettelijke bepalingen geregeld. Wie niet benaderd is en toch auteursrechten heeft, kan zich wenden tot de afdeling marketing via info@tivolivredenburg.nl. Wilt u deze brochure niet meer ontvangen? Stuur dan een mail naar info@tivolivredenburg.nl. 90


Profile for TivoliVredenburg

Seizoensbrochure 2021-2022 Klassieke Muziek  

Seizoensbrochure 2021-2022 Klassieke Muziek  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded