Page 1

het eikenblad eiken gratis informatiekrant voor eeklo - editie september 2009

v.u. college van burgemeester en schepenen, industrielaan 2, eeklo • hoofd- en eindredactie katty van de voorde, communicatie- en informatiecoördinator • lay-out one advertising - info@one-advertising.be

Beste stadsgenoot,

D

e zomer is achter de rug. Hopelijk heeft u genoten van de warme en zonnige dagen en heeft u een verkwikkende vakantie achter de rug met mooie herinneringen aan plaatsen die u heeft bezocht, alsook aan de familie en vrienden die u terug kon ontmoeten.

Er waren tijdens de zomer in Eeklo vele activiteiten, de ene succesvoller dan de andere. Ik denk met veel genoegen terug aan het Feest van de Vlaamse Gemeenschap, het Festival van de Lage Landen, de Paardenprijskamp, de Balloonmeeting, de Zomer in Zonneheem, Helden in het Park, de Jeugddag, de Jozefse Feesten, het Herbakkersfestival, de buurtfeesten en barbecues, de speelpleinwerking, de jeugdkampen, Grabbelpas, … voor elk wat wils. Het zijn telkens momenten van ontmoeting en ontspanning. Een dikke proficiat aan de gedreven organisatoren die dit voor ons gerealiseerd hebben! energiek eigenzinnig echt

Met de positieve (zonne-)energie kunnen we nu volop starten om de vele projecten die uitgedacht en bestudeerd zijn om te zetten in concrete beleidsrealisaties. De komende maanden mag u voor openbare werken en gebouwen definitieve beslissingen verwachten: ik denk aan de ring, de ovonde aan de H. Grafkapel, het nieuw stedelijk zwembad, het jeugdontmoetingscentrum, de renovatie van het Stadhuis, het aanleggen van industrieterreinen, de dorpsherwaardering van Balgerhoeke, het verder optimaliseren van de stadsadministratie, het verfraaien van het patrimonium, het verhogen van de parkeercapaciteit, … Ook de dagdagelijkse dienstverlening wordt op een hoog niveau verdergezet. Samen met onze 251 personeelsleden zijn we er voor jullie vragen en verzuchtingen. Het realiseren van de Kom Uit Pas doet mij persoonlijk veel genoegen. Samen met De Kring hebben we een systeem uitgedacht waarbij stadsgenoten die het niet breed hebben kunnen deelnemen aan het sociaal, cultureel, sportief en jeugdleven van Eeklo. Door een sterk verminderd tarief en de grote bereidheid van onze stedelijke diensten en de vele clubs en organisaties zal een grote groep mensen die al te veel werden uitgesloten van het maatschappelijk leven, nu volwaardig kunnen deelnemen aan tal van activiteiten. Ik doe een warme oproep aan de verantwoordelijken om deze mensen goed te onthalen, te begeleiden en zo hun integratie als volwaardige medeburgers te helpen realiseren. Ook de nieuwe lay-out van dit Eikenblad oogt zeer fris. Het toont de dynamische stijl die mede onder de verantwoordelijkheid van onze informatie- en communicatieambtenaar Katty Van de Voorde en onze huisstylist Tim Hoste in onze stadsdiensten is ingetreden. De verpakking dekt wel degelijk de inhoud!

Met vriendelijke groeten

Koen LOETE Burgemeester

Schooljaar is gestart!

E

r gebeurt nogal wat in de Eeklose onderwijswereld. De scholencampus College O.L.V.Ten Doorn heeft een nieuwe algemene directeur voor basis- en middelbaar onderwijs, Geert Schelstraete (foto). Hij gaf ooit les aan het Glorieuxinstituut in Oostakker en werkte de jongste jaren als adjunct-kabinetchef bij minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke. Hij krijgt de leiding over 4000 leerlingen en 400 personeelsleden. De Meidoorn krijgt ook een nieuwe directeur: Peter Van der Eecken (in vervanging van Dirk Remmerie). Geert Cornelis wordt pedagogisch coördinerend directeur van alle COLVTD-basisscholen. Hij wordt op Sint-Jozef en Sint-Janneke halftijds bijgestaan door nieuwe directeur Leen Smets. Bij de Grote en de Kleine Wegel is er feest dit schooljaar: de Kleine Wegel (de oude St.-Beatrijsschool) bestaat 50 jaar. Bovendien is het aantal leerlingen zo fors gestegen dat drie klasjes in een gebouw van psychiatrie Sint-Jan zijn ondergebracht. De Sint-Antoniusschool van Balgerhoeke opent zijn nieuwbouw op 17 oktober. De directeursfunctie wordt er waargenomen door Helga Grootaert en Chris De Schepper. Het PSBLO Meetjesland kreeg ook een nieuwe directeur: Luc Eeckhout.

En het PTI bestaat 50 jaar. Dit gouden jubileum werd gestart met een academische zitting afgelopen weekend. Basisschool De Tandem (gemeenschapsonderwijs) vernieuwde heel wat kleuterklassen.

© foto Michel Moens

Ronde van België terug naar Eeklo E

eklo wil op 25, 26 en 27 mei 2010 opnieuw de Ronde van België ontvangen. Na de positieve ervaringen als gaststad in 2008 gaf het schepencollege zijn fiat om volgend jaar dezelfde uitdaging aan te gaan. Het concept dient nu verder te worden uitgewerkt. In 2008 was

de Ronde van België al te gast in Eeklo, voor drie dagen. Het Eeklose schepencollege ziet het voor 2010 opnieuw zitten: voorstelling van de ploegen op 25 mei, een rit Eeklo-Eeklo met een plaatselijke ronde op 26 mei en een start vanuit Eeklo op 27 mei.

G

dagen de tijd voor registratie. Meer info op www.besafe.be. U kunt de brochure 'Geen (node)loos alarm' ook verkrijgen aan de balie van het Administratief Centrum, Industrielaan 2 of in het stadhuis, Markt 34.

Aangeven alarmsysteem verplicht

oederenalarmsystemen die niet zijn aangesloten bij een alarmcentrale moeten sedert 1 september worden aangegeven bij www.police-on-web.be. Eigenaars hebben daarvoor zes maanden de tijd. Iedereen die nu een nieuw alarmsysteem plaatst heeft amper tien

Nieuwe regelgeving ruimtelijke ordening van toepassing

V

anaf 1 september is de codex Ruimtelijke Ordening van kracht. Dit brengt nogal wat aanpassingen mee. Voortaan is er een strikte timing bij de procedures. Dat betekent dat het heel belangrijk is dat stedenbouwkundige dossiers volledig en juist worden ingediend.

De stedenbouwkundige dienst van de stad dringt er bij het publiek op aan om op voorhand eens langs te komen bij de dienst om zich goed te laten informeren. Dan wordt achteraf zo weinig mogelijk tijd verloren. ➜ Info: tel. 09 218 28 40

Werken!

D

e wegenwerken in de Gulden Sporenstraat en de Hendrik Consciencestraat zijn aan de laatste weken toe. Tegen eind september zal alles afgerond zijn. Op hetzelfde ogenblik beginnen de werken in de Pastoor Bontestraat in Balgerhoeke. Op 28 september starten daar de rioleringswerken, met de bedoeling het regenwater van het afvalwater te scheiden. Het wegdek wordt vernieuwd. In de zomervakantie zijn drie verkeersdrempels in de Zuidmoerstraat aangepakt: ter hoogte van de Sleutel, de Patersstraat en de Kaaistraat. Deze drempels waren te hoog en werden verlaagd of verwijderd.


2

eeklonieuws

RAADSLID ONDER DE HAMER

Bibliotheek organiseert Oktober 2009 tot april 2010 GEZOCHT !

kinderen en jongeren die van mooie verhalen houden, die graag lezen, die hun eigen idee hebben over wat een mooi boek is.

PASPOORT – Lindsay Bauwens

GEVONDEN !

_ Geboren in 1981 _ Ongehuwd

5 KJV-groepen:

In de gemeenteraad sedert 1 januari 2007 Lindsay Bauwens is de jongste telg van de gemeenteraad en lid van de Vlaams Belang fractie. ‘Ik ben in de gemeenteraad vanaf nul begonnen’, vertelt ze. ‘Ik ben altijd al lid geweest van de partij en werkte mee achter de schermen. Ik kreeg dat van thuis uit mee.’ Maar ze was blij toen ze op de voorgrond kon treden als raadslid, ‘het is wel keihard. Daar ben ik van geschrokken’, ervaart ze. Toch heeft ze het gevoel dat ze al heel wat bijleerde op die tijd. ‘Ik ben ook meer zelfzeker geworden, ook op persoonlijk vlak.’ Het mee besturen van de stad draagt haar voorkeur weg, liever dan het provinciale niveau: ‘het is dichterbij. Hier moeten we eigenlijk aan één zeel trekken, want we willen toch allemaal dat het met Eeklo en de Eeklonaren goed gaat?’ Veiligheid, criminaliteit en jeugd zijn Lindsay’s thema’s. Ze is ook bezorgd over de drugsproblematiek: ‘Dat komt snel van de grote naar de kleinere steden overgewaaid’, vindt ze. ‘Ik wil meewerken aan een betere stad, waar mensen zich veilig en geborgen voelen.’ Ze benadrukt dat ze respect heeft voor andermans overtuiging, ‘al vragen sommigen mij op de vrouw af wat mijn visie is tegenover vreemdelingen.’ Ze heeft ambitie in de politiek: ‘Ik heb eerst een aantal jaren geluisterd en geleerd, maar ik ben een gedreven iemand. Ik ben ook rad van tong, dus je zal mij in de toekomst nog meer horen op de gemeenteraad.’ Ze ziet er misschien lief uit, ‘maar ik kan ook hard zijn’, geeft ze mee, ‘er is geen medelijden in de politiek.’ Eigenlijk leert ze liefst haar eerste politieke lessen in de oppositie, ‘omdat je daar kritischer kan zijn.’ Ze steekt veel tijd in de dossiers, dus naast haar job – waar ze in een drieploegensysteem werkt – heeft ze niet zo veel tijd meer over. Hoewel ze voor een avondje stappen en eens goed gaan dansen graag tijd maakt. Of ze ooit schepen wil worden? ‘Jawel. Jeugd of milieu liggen me wel. En openbare werken ook, maar daarvoor ben ik nu nog veel te jong. Dat lijkt me een bevoegdheid waarvoor je meer kennis moet vergaren.’

Stad verkoopt kasseien D

e stad wenst op korte termijn een lot mozaïekkasseien (ongeveer 680 m²) te verkopen. De te verkopen kasseien kunnen bezichtigd worden op het stedelijk depot nabij het containerpark aan de Ringlaan. U dient zich hiervoor te wenden tot de containerparkwachters die het te verkopen lot zullen aanduiden (tijdens de openingsuren: din t/m vrij van 10 tot 17 uur, zat van 9 tot 17 uur). Biedingen dienen in een gesloten omslag met daarop de vermelding ‘bieding mozaïekkasseien’ en de datum van de zitting waarop de offertes worden geopend (= 30 september) te worden afgegeven op het secretariaat van de stad, Industrielaan 2, 9900 Eeklo, uiterlijk op woensdag 30 september 2009 om 11 uur. Bij verzending per post, wordt de gesloten omslag in een tweede gesloten omslag gestoken met daarop het adres van het secretariaat en de vermelding ‘offerte lot mozaïekkasseien’. Deze dient ook uiterlijk op woensdag 30 september om 11 uur op het secretariaat te zijn. ➜ Info: 09 218 28 12

Balgerhoeke inZICHT B

egin 2008 ging een enthousiaste groep inwoners van Balgerhoeke, met ondersteuning vanuit Samenlevingsopbouw OostVlaanderen, aan de slag met de methodiek DORP inZICHT. Deze methode biedt ondersteuning aan bewoners en lokale besturen van kleine, landelijke kernen die zicht willen krijgen op de leefbaarheid van hun dorp. In het voorjaar van 2009 werd een bevraging gehouden bij alle inwoners van Balgerhoeke boven de 12 jaar. Zondag 5 juli werden de resultaten voorgesteld aan de Balgerhoekenaren en de lokale besturen (gemeentebestuur Maldegem en stadsbestuur Eeklo). De opkomst was groot! Uit de voorstelling van de resultaten blijkt onder meer dat Balgerhoeke te kampen heeft met zwaar en snel verkeer. Daarnaast is de uitwisseling van informatie tussen het Eeklose en Maldegemse gedeelte van Balgerhoeke voor veel mensen onvoldoende. Ook de communicatie tussen beide lokale besturen kan volgens velen beter. Veel mensen vinden de oprichting van een bewonersplatform noodzakelijk om de communicatie tussen de bewoners en de besturen, en de bewoners onderling te verbeteren. De resultaten van de bevraging zijn gebundeld in een uitgebreid en beknopt rapport. Het uitgebreid rapport is terug te vinden op www. maldegem.be of www.balgerhoeke.be. Geïnteresseerden kunnen het uitgebreid rapport (5 euro) en het beknopt rapport (gratis) aanvragen bij de projectgroep. Informatie: raymond.van.hooreweghe@scarlet.be.

Molenstraat 36 - 9900 Eeklo 09 218 27 00 - eeklo@bibliotheek.be

> groep 2: 2de leerjaar > groep 3: 3de-4de leerjaar > groep 4: 5de-6de leerjaar > groep 5: 1ste-2de middelbaar > groep 6: 3de-4de middelbaar

Met voor groep 2 t.e.m. groep 5 telkens 2 begeleiders: ze houden van mooie verhalen ze praten graag met jongeren over boeken komen 1 keer per maand met de KJV-leden samen Met voor groep 6 de KJV-blog

EN OOK 10 boeken geselecteerd voor KJV-groep 5, het ene is mooier dan het andere.

Haal nu de flyer voor jouw leeftijdsgroep in de bib! Wees er snel bij, want er kunnen maar 8 juryleden per groep meedoen. 09 218 27 00 eeklo@bibliotheek.be

Academie: daar zit méér muziek in! W

il je een instrument bespelen, zingen, samenspelen, componeren of improviseren? Droom je ervan ooit op het podium te staan, in een orkest te spelen of gezellig jezelf te begeleiden? Of wil je op een creatieve manier met de taal omgaan? De algemene verbale vorming vormt

de basis voor voordracht, toneel en welsprekendheid. Inschrijven kan nog de ganse maand september. Ons volledig aanbod vind je op www.samweeklo.be

➜ Info: Academie voor Muziek & Woord, Pastoor De Nevestraat 26, Eeklo, tel. 09 218 27 60, e-mail: ac.muziekenwoord@eeklo.be. www.samweeklo.be

GRATIS opleiding

'Reanimeren en defibrilleren'

www.hartveilig.be

Geen voorkennis vereist

WAAR Stedelijk Administratief Centrum, Industrielaan 2, Eeklo WANNEER dinsdag 22 september 2009 van 19 tot 22 uur

donderdag 26 november 2009 van 19 tot 22 uur donderdag 11 februari 2010 van 19 tot 22 uur dinsdag 6 mei 2010 van 19 tot 22 uur

HOE INSCHRIJVEN? Christina Trenson, kantoor Sociaal Huis, Zuidmoerstraat 136/6, Eeklo, tel.: 09 218 17 01,

christina.trenson@stad.eeklo.be. Inschrijvingen ten laatste 3 dagen voor de opleiding.

Voor opleidingen in verenigingen en bedrijven kan u terecht bij Rode Kruis Eeklo, Freddy D’houst, Lijnendraaierstraat 8, 9900 Eeklo, tel. 09 377 61 16 of gsm 0471 033 727, e-mail: aedrkeeklo@hotmail.com

Actie in de Academie voor Schone Kunsten! Waarom een kunstopleiding volgen? Je wordt er gewoon beter van! Loop eens binnen in de Pastoor De Nevestraat en proef de open en artistieke sfeer van de ateliers. Tot uiterlijk 30 september kan je inschrijven om een heel jaar onder professionele begeleiding van leraars-kunstenaars de talenten in jezelf te ontdekken.

➜ Info: Deeltijds KunstOnderwijs, Pastoor De Nevestraat 26, 9900 Eeklo tel. 09 218 27 50 e-mail: ac.schonekunsten@eeklo.be www.academie-eeklo.be

Vanaf 6 jaar tot …, voor elk wat wils! Inschrijvingsgeld: Kinderen (2 lesuren/week) en jongeren (4 lesuren/ week): 56 euro of 36 euro sociaal tarief en kansenpas. Volwassenen +18 (4 of 8 lesuren/week, afhankelijk van de gekozen optie): 183 euro of 106 euro sociaal tarief en kansenpas (opleidingscheques voor werknemers t.w.v. 180 euro worden aanvaard). De academie organiseert op regelmatige basis tentoonstellingen in de hal en de In Vitro, de glazen voorbouw in de Pastoor De Nevestraat.

Agenda tentoonstellingen september-oktober

In de stad worden we regelmatig geconfronteerd met geuroverlast van 2 composteringsbedrijven. Hierover is met de betrokken directies en bestuursorganen al overlegd. Het is de bedoeling dat aan de

milieu-inspectie elke geuroverlast wordt gerapporteerdd. U kunt met uw meldingen hierover terecht bij burgemeester Koen Loete, tel. 09 218 28 55 of via burgemeester@eeklo.be

Tot 19 september > Selectie van de eindejaarstentoonstelling 25 september t/m 17 oktober > Opening tentoonstelling laureaat schilderkunst: Cees Schrandt 21 t/m 31 oktober > Tentoonstelling schoolproject Geheimen

Heeft u melding over geuroverlast? Herdenking bevrijding Eeklo T

er herinnering aan de 65ste verjaardag van de bevrijding van de stad en de 64ste verjaardag van de bevrijding van de concentratiekampen en gevangenissen organiseert de Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden op zondag 20 september een eucharistieviering in de

Sint-Vincentiuskerk. Daarna worden bloemen neergelegd aan de gedenkplaat aan de gevel van het stadhuis. Deze gedenkplaat werd geïnstalleerd ter nagedachtenis van de uit Eeklo afkomstig gestorven politieke gevangenen tijdens de oorlog 1940-1945.


eekloonderneemt

ZAT.

SEPT

2009

3

Marktwinnaars kunnen op reis

O

p de Dag van de Markt (25 juni) werden de klanten door de marktkramers verwend met allerlei verrassingen. Bovendien kon er deelgenomen worden aan een wedstrijd. In juli werden de winnaars van de hoofdprijzen uitgenodigd op het stadhuis. Volgende winnaars kwamen uit de bus: - Mario Legrand uit Ursel ontving een verblijf voor twee personen voor twee nachten in een hotel in het Eifelgebergte (Neckerman) - Nadine Vyncke uit Eeklo won een autocarreis voor twee personen voor twee dagen naar Parijs (Flash Travel). De winnaars ontvingen de reischeque uit handen van de reisbureaus en schepen van markten Ann Van den Driessche.

© foto Michel Moens

Familie Thys ruilt Eeklo voor berg in Tenerife O

ndernemend Eeklo zoekt ook het buitenland op. Het gezin van Dirk, Gerda en Angelo Thys-Van Renterghem uit Balgerhoeke woont sinds juli niet langer in Eeklo. Ze verkochten hun woning, lieten hun garage in de Roze over en vertrokken naar het Canarische eiland Tenerife, waar ze in het bergdorpje Arico een... berg gekocht hebben. Daarop hebben ze een oud boerderijtje volledig gerenoveerd en uitgebreid tot een gastenverblijf dat ze tot ‘Finca Reveron’ (letterlijk: boerderij in de Reveronstreek) omdoopten. Het gastenverblijf opent op 1 oktober en telt drie gastenkamers en een groot zwembad met

een organisatie van

met medewerking van

een adembenemend vergezicht vanop de berg naar de kust en de zee toe. Het altijd aanwezige zeebriesje zorgt, ook bij hoge temperaturen (en die zijn er regelmatig in Tenerife), voor een welkome afkoeling. Dirk en Gerda hebben hiermee hun handen vol, zoon Angelo (11) zei zijn vriendjes in Balgerhoeke vaarwel en start half september in het laatste leerjaar van de lagere school in Arico. Wie meer wil weten over Finca Reveron kan terecht op www.fincareveron.com

Verzusteren tijdens de zomer

© foto Marc Van Hulle

O

p 14 juli werd in Bagnols-sur-Cèze de 50ste verjaardag van de verzustering met het Duitse Braunfels gevierd. Ook een delegatie van het Eeklose schepencollege was present (burgemeester Koen Loete en schepen Ann Van den Driessche), naast vertegenwoordigers van het Italiaanse Feltre, het Britse Newbury, het Spaanse Carcaixent en het Hongaarse Kiskun. (foto ‘Midi Libre’)

Andere verzusteringsactiviteiten waren er in Eeklo zelf, met de Kiskuncup-minivoetbal tijdens het weekend van 29 en 30 augustus. Deze wisselbeker werd betwist tussen ploegen uit de zustersteden Bagnols en Braunfels en uit de bevriende steden Carcaixent en Kiskun. Deze Kiskun-cup bestaat al ongeveer 15 jaar. Kiskun behaalde de overwinning.

! T K R A M E D N I D E O G T G I UL JULI

H

ierbij vindt u onze marktbezoekers van juli en augustus. Wie zichzelf herkent, wint een aankoopbon van 10 euro te spenderen bij één van de marktkramers. Deze bon dient persoonlijk afgehaald te worden tijdens de wekelijkse markt op de benedenverdieping van het stadhuis, bij de marktleider. U hebt hiervoor de tijd tot en met de markt van 15 oktober 2009.

AUGUSTUS


4

eeklocultuur

CINE LOCAL

> elke vijftiende van de maand, twee topfilms!

din 15 september, 14 uur

don 15 oktober, 14 uur

Poppy is een vrolijke dertigjarige Londense lerares. Maar ze is ook een beetje een verloren ziel die haar weg moet vinden tussen afgezaagde familiebijeenkomsten, onconventionele autorijlessen en emotionele flamencodanslessen. € 1,5

Los Angeles, 1928. De negenjarige zoon van Christine Collins verdwijnt. Maanden later beweert een onbekende jongen de zoon van Christine te zijn. Christine laat de jongen bij haar overnachten. € 1,5 / € 5 (met koffie en gebak, reserveren vóór din 13 oktober)

din 15 september, 20 uur

don 15 oktober, 20 uur

Vicky en Cristina zijn twee hartsvriendinnen met tegengestelde karakters. Wanneer ze de kans krijgen om de zomer in Barcelona door te brengen, zijn ze allebei dolenthousiast. Op een avond ontmoeten ze er in een kunstgalerij een Spaanse schilder. Juan Antonio is knap, sensueel en verleidelijk en doet hen een nogal ongewoon voorstel. € 1,5

François maakt zich als leraar van de vierde klas klaar voor een nieuw jaar op een middelbare school in een moeilijke wijk. Culturen en denkwijzen botsen vaak met elkaar in het klaslokaal. Respect en aandacht voeren de boventoon. Hij verbaast zijn leerlingen met zijn openheid en oprechtheid, tot ze zijn democratische methodes op de proef stellen. € 1,5

Happy-Go-Lucky

Vicky Cristina Barcelona

MUZIEK

don 17 sept, 20 uur

vrij 2 okt, 20.30 uur

Festival van Elliott Murphy & Vlaanderen The Normandy All Claire Chevalier & Stars (VS) Jos van Immerseel Het Internationaal Festival van Vlaanderen Gent organiseert niet alleen concerten in Gent. Ook in Eeklo houdt het Festival halt met een pianoconcert van Claire Chevallier en Jos van Immerseel. € 15 (basis). Op locatie in de kapel van College O.-L.-V.-tenDoorn, Zuidmoerstraat 125, Eeklo

vrij 25, zat 26 & zon 27 sept

Bakfietsfestival

Op vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 september vindt de eerste editie plaats van het Bakfietsfestival op het Herbakkersplein in Eeklo. Het festival wordt op poten gezet door vzw Bakfiets, in samenwerking met de stad en CC De Herbakker. Op vrijdag staan Team William, Barbie Bangkok en The Van Jets op het podium. Zaterdag is er ‘s middags Boombal voor kinderen en ’s avonds zijn er optredens van Under Authority Of, De Predikanten, Freddy De Vadder en Radio Modern. Zondag is er een optreden van de leerlingen van de Eeklose muziekacademie o.l.v. Peter Lesage en Frederik Heirman. In de namiddag is er terug kinderanimatie én cultuurmarkt op het plein met optredens van enkele Meetjeslandse bands: Jerusalem Syndrome, Band of Brothers en Seventy & Orange. gratis

Meer dan vijfendertig jaar zijn voorbij gegaan sinds Elliott Murphy zijn eerste baanbrekende album Aquashow uitbracht. Murphy is een singer-songwriter, rockzanger, troubadour en onvermoeibaar podiumartiest met ondertussen dertig albums en een tiental boeken op zijn naam. In 2008 bracht hij zijn nieuwste album Notes From The Underground uit, dat zeer positief onthaald werd. € 16 (basis)

zat 17 okt, 20.30 uur

Tom Vanstiphout

Al een decennium lang kloppen Vlaamse topartiesten aan bij Tom Vanstiphout. Tijd om zelf songs te schrijven en om zelf de confrontatie met het publiek aan te gaan De pure passie van een rasmuzikant die zijn eigen verhaal wil vertellen. € 11

THEATER

Changeling

Entre Les Murs

FAMILIE

woe 7 oktober, 15 uur

4Hoog - Stip (3+)

Plots is hij daar, zomaar uit het niets, een stip. Een stip die geeft, aan een jongen die krijgt. De jongen wil meer en meer. Stip geeft en geeft, tot Stip stopt met geven. Wat nu? Stip gaat over niet altijd krijgen wat je wil of meer krijgen dan je wenst. € 7 / € 5 (3 - 6 jaar)

CURSUS

din 13, 20, 27 oktober & 10 november, 19.30 uur tot 22.30 uur

Met je interieur aan de slag

Durf je met streepjes of niet? Waar let je op om jouw interieur aan te pakken? Verfris je stijl! Ontdek een waaier aan praktische mogelijkheden. Bereken het aantal liters en de rollen behangpapier. Kies kleur met aandacht voor de werking van het licht. Een cursus voor beginners. € 50. Inschrijven enkel via Vormingplus Gent-Eeklo, op 09 224 22 65 of via www.vormingplusgenteeklo.be. Gelieve bij inschrijving de code ‘09177’ te vermelden. Het is mogelijk om te betalen met opleidingscheques (www.vdab. be/opleidingscheques). Locatie: Jeneverhuis Van Hoorebeke, Van Hoorebekeplein 2, Eeklo

woe 23 sept, 20.30 uur

Vernieuwd Gents Volkstoneel - Uniroyal > UITVERKOCHT woe 30 sept, 20.30 uur Theater Antigone - Gezongen Zeer > UITVERKOCHT

O P E N I N G S U R E N T I C K E T S H O P : m a a : 1 3 . 3 0 u u r t o t 1 9 u u r • d i n – v r ij : 9 u u r t o t 1 2 u u r / 1 3 . 3 0 u u r t o t 1 6 . 3 0 u u r


eeklocultuur Bibliotheek organiseert 10 oktober en 14 oktober 2009

Molenstraat 36 - 9900 Eeklo 09 218 27 00 - eeklo@bibliotheek.be

De bib, het leven van A tot Z

Kom naar hartenlust smullen van je favoriete lees-, kijk- én luistervoer. Of je nu een literaire veelvraat bent, een stationsromansnoeper, een sappige roddelsoupeerder, een fantasyfijnproever of een liefhebber van kraaknette, kurkdroge informatie: in de bibliotheek vind je het hele buffet, uiteraard netjes gerangschikt van a tot z. Je hebt het maar voor het uitkiezen.

Zaterdag 10 oktober (9-12u): Verwendag

Brunch voor alle bezoekers Iedere bezoeker van de bibliotheek ontvangt een bonnetje waarmee hij kan aanzitten aan de uitgebreide brunchtafel. Verwentas Het Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken, Comeet, Bibliotheken Meetjesland en de bibliotheek van Eeklo zorgen ook dit jaar weer voor een mooi geschenk. Alle bezoekers op de verwendag krijgen een verwentas met bib-kalender mee naar huis. Voor verdere activiteiten zie www.eeklo.be/bibliotheek of de flyer in de bibliotheek.

Woensdag 14 oktober (19u30): Lezing Bart Koubaa

Bart Koubaa (°Eeklo, 1968) studeerde Arabisch en fotografie. Eind 2000 debuteerde hij met zijn roman Vuur, die bekroond werd met de Vlaamse Debuutprijs. Met "De Leraar" schreef Bart Koubaa een verontrustende en spannende roman die de westerse moraal onderuithaalt, een Bint van de eenentwintigste eeuw. Wat begint als een zelfportret van een uitgebluste en verzuurde docent eindigt met een bikkelharde confrontatie die de lezer verdwaasd achterlaat. Deze voordracht wordt een tafelgesprek met leerkrachten en verantwoordelijken uit het onderwijs gemodereerd door Paul Buyck. Bibliotheekweek van 10 tot 17 oktober Zaterdag 10 oktober 2009 (9-12u): Verwendag in de bibliotheek - Woensdag 14 oktober (19u30): Lezing Bart Koubaa in de bib.

5

Bibliotheek organiseert 30 september 2009

Literaire tafel met

Erik Vlaminck Erik Vlaminck is romanschrijver en theatermaker. Hij publiceerde o.a. een zesdelige roman fleuve over het leven van gewone mensen in het Vlaanderen van de 20e eeuw. In 2008 verscheen de roman ‘Suikerspin’, een boek over het leven van een Siamese tweeling en vier generaties kermisreizigers. Deze lezing is een organisatie van de leesclub van de bibliotheken van Eeklo en Beernem. Woensdag 30 september 2009 om 19u30 in de bibliotheek De toegang is gratis. We weten wel graag vooraf of u komt!


6

eekloleeft

dag per dag Dinsdag 21 juli

JULI & AUGUSTUS

Op de nationale feestdag wordt het Te Deum gezongen in de Dekenale Kerk, dit ter gelegenheid van de herdenking van de onafhankelijkheid van het vaderland. Bij deze 21-juliviering schenkt de Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden – afdeling Eeklo haar stichtingsvlag ter bewaring voor het nageslacht aan het stadsbestuur. (Joost D’huyvetters)

Zaterdag 11 juli

Zaterdag 1 augustus

Op de 11-juliviering geeft dr. Carine Boonen, gewezen voorzitter van het Verbond van Vlaamse Verzorgingsinstellingen een toespraak over het project ‘Vlaanderen in Actie’. Bij die gelegenheid wordt Guido Dellaert in de bloemetjes gezet. Hij neemt na 13 jaar afscheid als voorzitter van de cultuurraad. Hij is opgevolgd door Paul Van de Woestyne. (Joost D’huyvetters)

De knapste man van België – Geoffrey De Bie – treedt in het huwelijk met Shannah De Meyer, ooit kandidate voor Miss Meetjesland. Geoffrey werd in december vorig jaar tot knapste man van ons land verkozen én hij won bovendien de publieksprijs. Vanaf nu kunnen de dames alleen nog van hem dromen want hij gaf Shannah zijn jawoord. (Michel Moens)

Zondag 23 augustus

Aimé Verstraete en Leona Regelbrugge (Kaaistraat 48) vieren hun 65ste huwelijksverjaardag. Aime is geboren in Eeklo op 1 december 1922. Leona is er geboren op 29 december 1924. Ze zijn in Eeklo gehuwd op 22 augustus 1944. Het huwelijk zorgde voor vijf kinderen, 11 kleinkinderen en 19 achterkleinkinderen. Aimé was brood- en banketbakker. Samen hadden ze een welgekende bakkerij en winkel in de Kaaistraat. (Michel Moens)

Zondag 30 augustus

Carlos De Smet en Jeannine Deliaert, Cocquytstraat 96 zijn 50 jaar gehuwd. Carlos is geboren in Eeklo op 15 juli 1936. Jeannine is geboren in Eeklo op 16 augustus 1937. Ze zijn in Eeklo gehuwd op 21 augustus 1959. Carlos en Jeannine hebben geen kinderen. Ze zijn geboren en getogen Eeklonaren, die ook altijd in Eeklo gewoond en gewerkt hebben. (Michel Moens)

en ook... Maandag 6 juli

Carinne Roets legt, in bijzijn van de burgemeester, de stadssecretaris en de OCMW-voorzitter, de eed af als lid van de OCMW-raad. Ze neemt de plaats in van Janvier Van Damme, die ontslag neemt.

Vrijdag 10 juli

AZ Alma neemt een nieuw medisch urgentievoertuig in gebruik. De oude MUG is zeven jaar oud en bolde 130.000 kilometer.

Vrijdag 17 juli

Zaterdag 11 juli

Denis Turpyn en Erna Ryckaert, Peperstraat 89, vieren hun gouden huwelijksfeest. Denis is geboren in Eeklo op 25 september 1932, Erna is geboren in Gent op 17 november 1937. Ze zijn in Sint-Laureins gehuwd op 13 juli 1959. Denis en Erna hebben één dochter. Ze hadden jarenlang een landbouwbedrijf in de Peperstraat. (Michel Wijne)

Zaterdag 8 augustus

Antoine De Metsenaere en Agnes Buyck, Pastoor De Nevestraat 2/5, vieren hun gouden huwelijksjubileum. Antoine is geboren in Eeklo op 28 september 1937. Agnes is ook geboren in Eeklo op 29 juli 1936. Ze zijn er gehuwd op 7 augustus 1959. Het koppel heeft 2 dochters en 2 kleinzonen. Antoine was metaalbewerker en speelde ooit bij voetbalclub KFC Eeklo. (Michel Wijne)

Kazou, de jeugddienst van CM Eeklo, pakt deze zomer uit met een nieuw initiatief: een vakantieweek voor de kinderen van het Rode Kruisopvangcentrum voor asielzoekers in Eeklo. Met een circustent in de tuin als uitvalsbasis worden de kinderen een hele week lang verrast met leuke vakantieactiviteiten.

Vrijdag 14 augustus

De speelpleinwerking ’t GES in Eeklo mag tien kaarsjes uitblazen. Iedereen is welkom aan de Blokhutten om een kijkje te nemen achter de schermen van de speelpleinwerking. De Eeklose bibliotheek schenkt het geld van zijn oude-boekenverkoop aan de KIDS-werking van Wijkcentrum De Kring. Het gaat om een bedrag van 958 euro. De Kring kan het geld prima gebruiken om een lokaal in te richten waar de KIDS-werking een onderkomen zal vinden: in de kelderverdieping van het Beukenhof. 

Augustus

Tom Dice, de jonge populaire zanger die eind 2008 tweede eindigde bij X-factor, scoort op diverse radiostations. Zowel bij Studio Brussel als bij Radio 2 staat hij in de hitparade. Jo Van de Velde, een advocaat uit Wetteren, is bij Koninklijk Besluit benoemd tot vrederechter van het kanton Eeklo. Meester Van de Velde neemt op 1 september de nieuwe functie op. Hij komt in de plaats van Toon De Groote uit Assenede, die met pensioen gaat.

We namen deze zomer afscheid van Woensdag 15 juli

Karline Ballegeer, verpleegkundig en paramedisch directeur van AZ Alma, reikt de diploma’s van ‘Maatjes in Balans’ uit aan zeven meisjes. ‘Maatjes in Balans’ is een programma om kinderen met overgewicht op een verantwoorde manier te helpen. Pediater Lutgard Verdonck, begeleidde samen met een diëtiste, een bewegingstherapeute en een psychologe achttien weken lang de kinderen en hun ouders. (AZ Alma)

Vrijdag 21 augustus

Albrecht Gallet en Lambertine Verhoeven, Stationsstraat 56/5 feesten voor hun diamanten huwelijk. Albert is geboren in Eeklo op 8 februari 1923. Lambertine is geboren in Eeklo op 10 november 1930. Ze zijn in Eeklo gehuwd op 2 juli 1949. Ze hebben 3 kinderen en 7 kleinkinderen. Ze zijn geboren en getogen Eeklonaren, maar hebben wel ongeveer 20 jaar in Lovendegem gewoond. (Michel Moens)

=

= Alain Deschamps, 63 jaar, voorzitter van wielerclub de Sportvrienden en ex-doelman bij KFC Eeklo Hij overleed op 1 juli tijdens een fietstocht in Frankrijk. Hij zette Eeklo en omgeving jarenlang mee op de kaart: vroeger als zeer actieve sporter, de jongste jaren als bezieler van grote wielerwedstrijden in Eeklo. = Jozef De Schepper, 81 jaar, voormalig voorzitter van de Eeklose seniorenraad. = André Van Heule, oud-beroepsrenner.


eekloleeft

De

gr s 

van Eeklo jubelt zijn 20 jaren!

  De aandachtige lezer van het “Eikenblad� vernam in de juni-editie dat de  Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking van onze stad in november van dit jaar 20 jaar oud wordt. En inderdaad: onze raad zag het levenslicht in de periode waarin de kaarten voor Europa grondig werden gewijzigd; immers, de sovjet-overheersing in de Oostbloklanden hield op te bestaan, een aangename bries woei over ons continent en het jaar 1989 betekende tevens het einde van de Koude Oorlog.

Onder impuls van wijlen Schepen AndrÊ Vyncke, vervolgens van Schepen Jan Van Streydonck, werd de GROS samengesteld, werd het eerste bestuur verkozen en meteen de stier bij de horens gevat: een eerste stedelijk project in RoemeniÍ werd op het getouw gezet in nauwe samenwerking met gelijkgezinde vrijwilligers uit Sleidinge en Evergem-Ertvelde, en het Volksdispensarium in Porumbacu-deSus (Sibiu) werd ingehuldigd in 1995. De volgende jaren werden grotendeels benomen door de inzet voor de in onze stad ondergebrachte asielzoekers uit Midden-AziÍ; dit initiatief kwam er eveneens in een samenwerkingsverband met het comitÊ Gastvrij Eeklo. Er werd ook binnen die periode werk gemaakt van de uitbouw van de plaatselijk fungerende Niet-Gouvernementele Organisaties, van een voor iedereen aanvaardbare verdeelsleutel van de stedelijke dotatie - immers, de GROS beschikt jaarlijks over 15 000 euro, te verdelen over de Eeklose vrijwilligers en de NGO’s - en van een deugdelijk subsidiereglement. Na onze 10-jaar-viering - die niet zo druk belopen werd, dat moet gezegd - bouwde de GROS aan een 4-jaar durend uitwisselingsproject met Sokone (Senegal), dat in mei dit jaar werd afgesloten. Naast projecten in eigen beheer, heeft de GROS jaarlijks steun verleend aan noodhulpprogramma’s in het Zuiden: de Tsunamitragedie in 2004-2005, Niger, Myanmar, Nepal, dit zijn alle projecten waaraan wij substantieel een bijdrage hebben geleverd.

7

Welnu, beste lezer, 20 jaar werking, dat moet gevierd; en die viering plannen wij in de maand oktober. Wij zetten het op een rijtje: op zaterdag 10 oktober wordt in het Parochiaal Centrum Beukenhof (Stationsstraat 8) een Noord-ZuidBeurs georganiseerd tijdens welke je kan kennis maken met de doelstellingen en methodieken van een ink dozijn in Eeklo opererende NGO’s: Broederlijk Delen, 11.11.11., Damiaan-actie, Amnesty International, Wereldsolidariteit, UNICEF, Msaada kwa Watoto Ya Kenya, Negro y Rubia, OXFAM-Wereldwinkel, Vredeseilanden, Children in India en Rode Kruis Opvangcentrum. Je wordt de Noord-Zuid-Beurs binnengeleid, aan de straatzijde, door de sappige en vrolijke deuntjes van de blaaskapel “Fa Dièseâ€?, dit onder leiding van Alain Verhoeven. De deuren gaan open vanaf 14 uur. Om 14u15 start onze gastspreker Tomas Van Acker, stafmedewerker van 11.11.11.: hij houdt een spreekbeurt, voorzien

van powerpoint-info, over de recentste Belgische ontwikkelingssamenwerking in Centraal Afrika (D. Republiek Congo, Rwanda en Burundi). Dat zal je zeker boeien, gezien de door BelgiĂŤ gevoerde normaliseringspolitiek in die landen. De standen van de NGO’s wachten op je vanaf 15 uur, samen met Zuiderse drankjes, geleverd door de Oxfam-Wereldwinkel, ĂŠn diverse versnaperingen en zoetigheden, bereid door de bewoners van het Rode Kruis Opvangcentrum. Diezelfde avond, om 20 uur, vergast het jeugdhuis “De Lochtinkâ€? (Dullaert 4A) de jongeren op een multicultureel optreden van jeugdige en talentvolle muzikale groepen: de eerste band is Sorry Dave, de tweede de vermaarde De Rozenen Chambrans. Voor de Eeklose jeugd wordt dit optreden zeer zeker een ďŹ jne ervaring! En enkele weken later, op woensdagavond 28 oktober (20 uur), komt Professor Jean Ngo Kabuta, hoogleraar Afrikaanse taal- en letterkunde

aan de Universiteit Gent, een lezing houden: vertrekkend van enkele grote Afrikaanse auteurs - Chinua Achebe (Nigeria), Sembene Ousmane (Senegal) - zal hij de thematieken en de mythische onderbouw van diverse Afrikaanse literaturen diepgaand belichten. Tijdens de pauze: klassieke gitaar door enkele leerlingen van de Stedelijke Academie; na de lezing: receptie met Zuiderse smaak, verzorgd door de Oxfam-Wereldwinkel. Deze avond vindt plaats in de Stedelijke Bibliotheek (Molenstraat 36). Zit je met een streepje vragen, contacteer dan jeugddienstmedewerker Tijs Blomme (tel: 09/377 77 07) of Rino dall’ Asta (tel: 09/377 20 30).

20 jaar gros eeklo

Balloonmeeting

mp nprijska Paarde

De zomer van...

nden Lage la

Helden in het park

Herbak kersfes tival

Zomer in Zonneheem

Š foto's: Michel Moens en Kurt Sesselle

De JONG GEWELD wedstrijd is nu echt gelanceerd. De jury maakte de namen bekend van de eerste selectie uit een waslijst aan kandidaten. Hierbij hield de jury, die bestaat uit het Dagelijks Bestuur van de stedelijke jeugdraad, rekening met de originaliteit, de meerwaarde, de motivatie,‌ van de kandidaten.

Nu is het aan u! Wie verdient volgens jou het meest een

prijs in ĂŠĂŠn van de categorieĂŤn? Er kan immers maar ĂŠĂŠn de winnaar zijn. Via de website www.eeklo.be/jonggeweld kan er gestemd worden vanaf 10 september. De JONG GEWELD-show en uitreiking van de prijzen vindt plaats op Kaaikens kermis in de feesttent op vrijdagavond 2 oktober om 20u. De winnaar is de kandidaat met het meeste aantal punten na de internetstemming, persjury, jury jeugdraad Eeklo ĂŠn stemming op de avond zelf. De kandidaten kunnen er nu alles aan doen om volk achter zich te scharen via de internetstemming en de stemming op de avond zelf.

Event Rock Oasis

Rockfestival door leerlingen van College OLV Ten Doorn op 15/05/09.

N9 30jarig bestaan

Organisator jeugdhuiswerking, Helden in het Park, Clubcircuit,...

Eeklorun

Loopwedstrijd door Eeklo, georganiseerd door 2 studenten op 19/04/09.

Eeklo for life

Acties door tal van organisaties voor “Music For Life� op 19/12/08.

Ellen Clincke

Trainster Inline Hockey.

Fee Lampaert

Zeezwemster die op 16-jarige leeftijd een internationale wedstrijd won en traint om tot de top te behoren.

Lindsay Van Basselaere

Loopster die provinciaal kampioenschap 100 m won en prof wil worden.

Tom Dice

Werd 2de in X-factor en verovert momenteel de top 30.

Music/dance

srijdgroepen van dan EĂŠn van de wedst Belwerd in mei 2009 n sio res S-p ool sch estyle. gisch kampioen fre Leden er nog van hoort! Band waar je zek g. jon r CrusiďŹ xx jaa 17 en zijn 14, 16 ďŹ nale Oasis, werd 3de in Speelde op Rock sloten e Roadshow en anc nst Co Souvenir que Cir Gentse Feesten af. Genband. Speelde op e om Jonge beloftevolle Jerusalem Syndr krally’s... roc , sis Oa ck Ro ste Feesten,

S-pression

Art

meetjeslandfuift.be

Website die alle fuiven in het Meetjesland bundelt en report.

Solar-boot

Leerlingen 4de ELTe van PTI Eeklo bouwden boot op zonne-energie.

ommekeer.be

Bekroond met titel handigste jeugdwerksite van Vlaanderen.

repetitiekelders

Oude schuilkelders onder het stadhuis werden omgetuned tot repetitielokalen.

stem nu! www.eeklo.be/jonggeweld

jong geweld

Personality


8

eeklomilieu

Grof huisvuilophaling

Bladkorven opnieuw op komst D

e bladkorven keren stilaan terug in het straatbeeld. Verspreid over de stad kunnen ze worden gebruikt om de afgevallen bladeren in te deponeren. Het moet wel degelijk gaan om bladeren die afkomstig zijn van straatbomen. De korven mogen niet voor particulier gebruik ingeschakeld worden. De bladeren van uw eigen bomen kunt u kwijt via de groenophaling op de dinsdagen 22 september, 6 en 20 oktober en 3 en 17 november. Het groen- en tuinafval moet verpakt zijn in de reglementaire papieren zakken die moeten dicht gebonden worden en niet beschadigd mogen zijn. Deze zakken zijn te koop (1,85 euro voor 5 stuks) aan de balie van het Administratief Centrum aan de Industrielaan 2.

B

innenkort wordt opnieuw grof huisvuil opgehaald. Om een correcte ophaling te verzekeren, zetten we graag voor u alles nog even op een rijtje. Grof huisvuil is het brandbaar restafval dat niet in de huisvuilzak kan, dat niet hergebruikt kan worden of niet voor recyclage in aanmerking komt. Het is de verzamelnaam voor grote stukken afval zoals een kapotte stoffen zetel, een versleten tapijt, een kapotte stoel of kast, een matras, ... Het grof huisvuil wordt aan huis opgehaald op vrijdag 2 oktober (voor de straten waar op maandag restvuil wordt opgehaald) en op vrijdag 9 oktober (voor de straten waar op dinsdag restvuil wordt opgehaald (zie afvalkalender)). Houd volgende spelregels in acht: 1. Grof vuil dat nog bruikbaar is, breng je naar de Kringwinkel. Het materiaal kan zelfs door de ophaaldienst van de Kringwinkel gratis bij je thuis worden afgehaald. 2. PMD, papier & karton, glasafval, KGA, tuinafval of bouw- en sloopafval (dus ook afbraakhout) horen niet thuis bij het grof huisvuil. Dit wordt gescheiden opgehaald of ingezameld op het containerpark. 3. Klein brandbaar materiaal of restafval dat in de grijze zak thuishoort, is evenmin grof huisvuil. Het hoort bij het restafval dat wekelijks wordt opgehaald. 4. Het overige materiaal is wél grof vuil. Bij de huis-aan-huisophaling wordt het grof huisvuil best in 2 verschillende delen geplaatst: 1. Metalen voorwerpen horen bij elkaar (badkuipen, oude fietsen… let wel: geen afgedankte elektrische en elektronische apparaten dus geen frigo’s, radio’s of TV’s) 2. De rest is niet-recycleerbaar brandbaar materiaal (oude meubelen, tapijten, matrassen, …) en wordt verwerkt in de I.V.M.huisvuilverbrandingsinstallatie.

Winnaars Belgerinkelcampagne!

D

e campagne “Met Belgerinkel naar de Winkel” (16 mei tot 20 juni) werd dit jaar in een nieuw kleedje gestoken door de Bond Beter Leefmilieu. Fietsers konden sparen voor een exclusieve fietstas van Walter Van Beirendonck mits een opleg van 14 euro. Iedereen die een tas heeft gereserveerd en betaald, krijgt in de loop van de maand september een brief of e-mail waarmee u de fietstas kan afhalen bij de opgegeven fietshandelaar. Fietsen met deze fietstas is dubbel voordelig voor het milieu: je laat de auto thuis én je neemt je boodschappen zonder wegwerptas mee naar huis. Dat betekent minder afval en een betere conditie. Dit jaar namen 203 handelaars en 70 marktkramers deel aan de fietsactie in Eeklo. In totaal zijn er 5229 volle spaarkaarten ingezameld. Het totaal aantal fietsritjes naar de winkel (heen/terug) bedroeg bijna 32000. De fietsende en winkelende Eeklonaren bespaarden op die manier 14034 kg CO2.

Er werden vele tientallen prijzen bedeeld. Romaan Berkenbosch werd winnaar van de hoofdprijs: een splinternieuwe fiets. U vindt de prijswinnaars terug via www.eeklo.be bij de nieuwsberichten of via de milieudienst, tel. 09 218 28 37.

Plaats het materiaal tijdig (vóór 6.30 uur ’s morgens) en correct (op het trottoir voor uw eigen woning) buiten. Wie het materiaal niet correct buiten plaatst, te laat is of het materiaal dat wordt geweigerd buiten laat staan, bezondigt zich aan sluikstorten en kan hiervoor streng beboet worden. Twijfelt u of hetgeen u aanbiedt wel bij het grof huisvuil mag, surf dan naar het afvalalfabet van IVM via http://www.ivmafvalbeheer. be doorklikken naar afvalalfabet of neem contact op met de milieudienst van de stad Eeklo op het nummer 09 218 28 20. Wij danken u voor de inspanningen om samen met ons de afvalberg te helpen inperken.

Zo hoort het dus niet...

10-puntenplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Glasbollen (Eikenblad mei 2009)

Wildplassen (Eikenblad juni 2009) Hondenpoep (Eikenblad juli 2009) Huisvuil Zwerfvuil Kauwgom Containerpark Sluikstorten Vegen

10 Wildplakken - Graffiti

Waterbeheerplannen in WestVlaanderen in openbaar onderzoek I

n 2003 deed het integraal waterbeleid zijn intrede in Vlaanderen. Een totaal nieuwe kijk op het waterbeleid die nu wordt omgezet in concrete plannen. In januari 2009 keurde de Vlaamse Regering de elf Vlaamse bekkenbeheersplannen en een 100-tal bijhorende deelbekkenbeheerplannen goed. Achttien deelbekkenbeheerplannen, onder de coördinatie van de Provincie West-Vlaanderen, dienen nog het openbaar onderzoek te doorlopen. Daarvan zijn er vijf voor het Bekken van de Brugse Polders. Eeklo ligt gedeeltelijk in het Bekken van de Brugse Polders, maar is geen onderdeel van de betreffende deelbekkens. De deelbekken-

beheersplannen (02-01 Oudlandpolder Blankenberge, 02-02 Zwinstreek, 02-03 Damse Polder - Sint-Trudoledeken, 02-05 Kerkebeek en 02-06 Rivierbeek) kunt u tot en met 15 oktober inkijken op het gemeentehuis van de betrokken gemeenten (Oostende, Bredene, De Haan, Blankenberge, Oudenburg, Zuienkerke, Brugge, KnokkeHeist, Jabbeke, Damme, Zedelgem, Oostkamp, Beernem, Torhout, Wingene, Ruiselede, Lichtervelde, Ardooie, Pittem en Tielt). De plannen zijn ook digitaal beschikbaar op www.west-vlaanderen.be/water. U kunt eventuele opmerkingen schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente.

Nieuwe Kringwinkel in Eeklo D

e Kringwinkel in Eeklo zit voortaan op een nieuwe locatie aan de Slachthuisstraat 2b. Het gebouw werd duurzaam gerenoveerd (isolatie, zonnepanelen,…) en maakt gebruik van de warmtekracht-

koppeling van het stedelijk administratief centrum naast de deur. Op zondag 4 oktober zet de winkel de deuren open voor klanten en nieuwsgierigen. U bent er welkom van 10 tot 17 uur.


eekloactueel

9

Een “klassiek Muziekhuis” Zonneheem met veel kamers... Lokaal Dienstencentrum Eeklo

T

wintig luisternamiddagen lang gaat Zonneheem samen “kameren” in het grote huis van de klassieke muziek. Lukraak kloppen wij telkens aan, stappen binnen en genieten van wat er wordt gepresenteerd. Zo verkennen wij de belangrijkste muzikale vormen en genres en leren bij het passende slot de juiste muzikale sleutel ontdekken.

Muzikale voorkennis is niet nodig. Elke maandagnamiddag gaan wij met Jef Anseeuw op verkenning van 15.15 tot 16.45 uur. Wij starten op maandag 28 september. Wij zijn benieuwd welke muzikale kamers nog dicht blijven na zowat dertig uur actief muziek beluisteren. ➜ Info: Schietspoelstraat 9 – T. 09 377 02 46

Project ‘Kunst in huis’ in Eeklo

Onder professionele begeleiding leren werken met olieverf

D

e Wende in Eeklo biedt een helpende hand aan mensen voor wie volledig zelfstandig wonen net ietsje te moeilijk is. De Wende biedt ondersteuning daar waar nodig. Ook op het vlak van vrijetijdsbesteding helpt De Wende meekijken en gaat op zoek naar leuke, uitdagende activiteiten. En zo rees het project ‘Kunst in huis’ enkele jaren geleden als een mooie paddenstoel uit de grond. Om de twee weken kan je in het Parochiaal Centrum Het Beukenhof in Eeklo leren werken met olieverf: perspectief tekenen, kleuren mengen… Ook mensen die niet begeleid wonen bij de Wende, zijn absoluut welkom in deze schildercursus! Let wel op, de plaatsjes zijn beperkt dus snel inschrijven is de boodschap! Om de twee weken op dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 16 uur. Eerste les na de zomervakantie op dinsdag 22 september. Volgende lessen op 6 en 20 oktober, 10 en 24 november en 8 december. Bijdrage: 75 euro voor de reeks van 6 lessen, alle materiaal in de prijs inbegrepen. Inschrijven: secretariaat van het Creatief Begeleidingscentrum Krekenland: 09 344 98 92

Prijsuitreiking bebloemingsactie EEKLO-FLORA

D

e bebloemingswedstrijd Eeklo-Flora liep van 15 juni tot 31 juli 2009. Een onafhankelijke jury beoordeelde alle inzendingen in de loop van de maand juli. De jury bekeek in hoofdzaak de gevels en balkons. Ze hield rekening met: de hoe-

veelheid en de plaatsing van het plantgoed, bloembakken/of bloempotten; de kleurencompositie; de uitgroei en de verscheidenheid van de planten; het geheel in functie van de geboden mogelijkheden. De bebloeming moest ook zichtbaar zijn van op de openbare weg.

De prijsuitreiking vindt plaats op zondag 27 september om 15 uur tijdens de Cultuurmarkt en het Bakfietsfestival, op het Herbakkersplein. De winnaars worden per brief verwittigd.

GALM PROJECT start op 12 oktober: fitheidstest voor senioren Met het ouder worden, wordt het op peil houden van de fitheid en gezondheid steeds belangrijker. Daarom biedt de stad Eeklo alle inwoners tussen 60 en 65 jaar de unieke mogelijkheid om deel te nemen aan een bewegingsproject voor senioren, het zogenaamde GALM project (Gezond Actief Leven Model). Het project wordt georganiseerd door de Provinciale en de Eeklose Sportdienst, in samenwerking met het LDC Zonneheem. Wie zich inschrijft voor de fitheidstest van het GAlM project: • kan zijn / haar fitheid laten meten voor 1 euro. De eerste fit-

ACTIVITEITEN IN DE STEDELIJKE SPORTHAL SPORTACADEMIE op WOENSDAGNAMIDDAG

Elke woensdag kunnen kleutertjes en kinderen van het lager onderwijs zich uitleven in de sporthal. Sportactiviteiten, spelletjes, springkastelen, go-carts, …. aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Kostprijs: 40€ van september tot december. Wie nog twijfelt: vraag gerust een gratis proefles aan.

27ste VOETBALNACHT op zaterdag 31 oktober

HET voetbaltornooi voor dames- en herenploegen! Wat: • elke ploeg bestaat uit 4 spe(e)l(st)ers (wisselspelers toegelaten) • wedstrijdreglement wordt meegegeven bij de inschrijving. • uurregeling tornooi wordt meegedeeld op de dag zelf. Wanneer: zaterdag 31 oktober van 18 tot 1 uur Waar: Stedelijke sporthal, B.L. Pussemierstraat 157 (09 377 61 27) Inschrijving: Secretariaat Stedelijke sportdienst t.a.v. Pascal Schelstraete. Uiterste inschrijvingsdatum: maandag 26 oktober (kan vroeger afsluiten) Kostprijs: 35 euro voor herenploeg (minivoetbal). 25 euro voor damesploeg (boardingtornooi, max. 12 ploegen!). Waarborg: 20 euro. Te betalen bij inschrijving.

heidstest vindt plaats op 12 oktober in de stedelijke sporthal, de tweede test anderhalf jaar later. • kan deelnemen aan een gevarieerd sport- en beweegprogramma (10 lessen voor 15€). • krijgt info over de lessenreeksen in Zonneheem. • krijgt na de test een overzicht van alle sportactiviteiten in Eeklo voor 50 plussers • krijgt gericht bewegingsadvies. Hoe inschrijven? Alle 60 – 65 jarige Eeklonaars kregen begin

september een schriftelijke uitnodiging en een inschrijvingsformulier voor de eerste fittest. Aangezien de meeste mensen het liefst sporten met een kennis of een vriend worden ze uitgenodigd om iemand mee te nemen (partner, familielid, vriend, …). Andere geïnteresseerden kunnen zich, indien er nog plaats is, inschrijven in de stedelijke sportdienst, B.L. Pussemierstraat 157 (tel. 09 377 61 27). ➜ Meer info? www.eeklo.be/sport. U kan ook een infobundel met uitleg over de fittest en het sport- en beweegprogramma afhalen in de sportdienst.

ACTIVITEITEN IN HET STEDELIJK ZWEMBAD Het Eeklose zwembad is, na een grondige schoonmaak, opnieuw open. Je kan in het zwembad terecht voor volgende activiteiten:

1. MASTERSWIMMING Regelmatig baantjes zwemmen in eigen tempo en geleidelijk opdrijven van intensiteit en afstand. Wanneer: Elke maandagavond van 20.45 tot 21.45 uur Prijs: € 1,50/beurt 2. DAUWZWEMMEN ‘s Morgensvroeg een frisse duik = een goede start van je dag ! Wanneer: Elke werkdag van 6.30 tot 8 uur Prijs: gewoon tarief 3. SFEERZWEMMEN Onderwaterverlichting en muziek zorgen voor een sfeervolle avond! Wanneer: Elke donderdag van 19.45 tot 21.45 uur Prijs: gewoon tarief 4. AQUAJOGGING Met behulp van een gordel worden in diep water loopbewegingen uitgevoerd. Aquajogging is gericht op fitheid en conditieverbetering. Wie: aquajogging kan door iedereen beoefend worden, elk op z’n eigen tempo (geen groepslessen). Indien gewenst maakt de monitor, ter plaatse aanwezig, een persoonlijk trainingsschema op. Wanneer: Elke donderdag van 19.45 tot 21.45 uur Prijs: gewoon tarief 5. VERJAARDAGSFEESTJES Een zweminstuif met aangepaste muziek zorgt ervoor dat de jarige met zijn (haar) vriendjes een leuke, niet-te-vergeten dag beleeft! Elke deelnemer kan daarna smullen van 2 lekkere pannenkoeken en een drankje in de cafetaria. De verjaardagsfeestjes vinden plaats tijdens het publiekzwemmen.

Wanneer: Elke woensdag-en zaterdagnamiddag Prijs: € 3,50/kind + toegangsticket zwembad. Reservaties: cafetaria zwembad tel. 0496 12 70 57

6. SENIORENZWEMMEN Het zwembad wordt voorbehouden voor senioren die rustig willen zwemmen (niet in verlofperiodes) Wanneer: Elke donderdag van 16 tot 16.45 uur Prijs: gewoon tarief 7. FAMILIEZWEMMEN OP ZATERDAGVOORMIDDAG Inschrijven voor onderstaande zwemlessen kan via de sporthal van Eeklo (09 377 61 27) of bij aanvang van de eerste zwemles. WATERGEWENNING EN ZWEMLESSEN: 13 lessen van 19 september tot 12 december, 10 tot 11 uur, prijs: 40 euro Er wordt met volgende niveaus gewerkt: 1. WATERGEWENNING: voor peuters van 2, 3 en 4 jaar 2. ZWEMINITIATIE: voor kinderen vanaf 4 jaar zonder waterschrik 3. ZWEMVERVOLMAKING: voor kinderen die al kunnen zwemmen maar nog geen veilige zwemmers zijn. Voor kinderen die beter willen leren zwemmen (4 # zwemslagen). Opgelet: als de groep te groot is zal de lesgever deze na de 1ste les splitsen (groep 1: 10 tot 10.45 uur / groep 2: 10.45 tot 11.30 uur) SPARTELCURSUS VOOR BABY’S: Watergewenning voor baby’s van 3 maand tot 2 jaar. 10 lessen van 19 september tot 21 november, 9.15 tot 9.45 uur, prijs: 30 euro voor baby en ouder Tijdens deze lessen kunnen ouders, broers, zussen, … een baantje trekken voor 1,50 euro


eeklojeugd

10

jeugd@eeklo info: stedelijke jeugddienst - J.F. Willemsplein 13 - 9900 Eeklo - 09/377 77 07 - jeugddienst@eeklo.be - http://jeugd.eeklo.be ma - vrij: 8u30 - 12u en 13u30 - 17u30

Een luisterend oor?

R! U E S I V D A EUGD

WO RD J

umpt wordt ged Een vriend jn leven. fde van zi door de lie

Je hebt het misschien wel al meegemaakt:

Je vriendin denkt dat ze

Een vriend(in), een klasgenoot, een kennis, iemand uit je omgeving die je plots toevertrouwt dat hij of zij in de nesten zit...

zwanger is.

t Een klasgenoot ziet he ool. niet meer zitten op sch

[J@]

Je buurjongen heeft een fikse ruzie met zijn ouders.

Als vriend(in) wil je hem of haar natuurlijk helpen maar... da’s niet altijd zo eenvoudig. Wat zou je nu best zeggen om hem of haar te steunen? Hoe kan je helpen? Waar kan iemand voor hulp naartoe? Op die vragen trachten we samen met een groep een antwoord te vinden in de cursus JEUGDADVISEUR. Wil je een steun zijn voor andere jongeren? Ben je tussen 15 en 19 jaar? Schrijf je dan in voor de opleiding JEUGDADVISEUR.

Kidsgids

Eerste bijeenkomsten woensdag 21 en woensdag 28 oktober (18u - 21u) + weekend tijdens de herfstvakantie: donderdagavond 5 november - zondagmiddag 8 november. Info en inschrijvingen: jip@eeklo.be

[J@]

gewerkt wordt aan oplossingen. Jongeren, de buurt, de buschauffeurs van de LIJN,…. kunnen bij hem terecht met problemen, melding van overlast, afval,… die de schoolgaande jongeren dagelijks met zich meebrengen bij het van en naar school gaan. De schoolspotter is vaak aanwezig aan haltes, op lijnbussen en in de omgeving van de scholen. Ook binnen de schoolmuren verzorgt hij informatie aan jongeren over het busgebruik.

2009

ienst Buitenschoolse Jeugdd kinderopvang Bibliotheek st ker n ie d rt o p S Herbak Academies CC De

schoolspotter ...

Kidsgids boordevol herfstactiviteiten Benieuwd wat er tijdens de herfstvakantie allemaal te doen is in Eeklo? De jeugddienst, BKO, sportdienst, cultuurcentrum De Herbakker,... boksten weer een gevarieerd aanbod in elkaar. Wil je graag weten welke grabbelpasactiviteiten of sportkampen er in de herfstvakantie zijn? Vanaf 1 oktober vind je de Kidsgids in alle stadsdiensten. Tevens worden ze terug verspreid via alle lagere scholen in Eeklo.

‘K Vraag het aan... DE SCHOOLSPOTTER

Spreek onze schoolspotter dus zeker aan als je vragen hebt of ergens mee zit: pesterijen op de bus, te weinig zitplaatsen, drukte aan de haltes, te weinig tijd om de trein te halen,… De schoolspotter is jouw luisterend oor! Niet enkel scholieren maar ook buurtbewoners kunnen bij de schoolspotter terecht.

De stad Eeklo, de politiezone Meetjesland Centrum, De LIJN en de Eeklose scholen hebben met subsidies van het Vlaams ministerie van Onderwijs voor Eeklo een nieuwe schoolspotter in dienst genomen. Zijn naam is Hidde Haelman.

Hidde Haelman J.F. Willemsplein 13 9900 Eeklo

De schoolspotter is een jongere die aangesteld is als aanspreekpunt. Problemen, moeilijkheden, opmerkingen, … stromen via de schoolspotter door naar onder andere De LIJN, de politie of de directies, waar er verder

Het was weer een mooie zomer...

schoolspotter@eeklo.be 09/377 77 07

nacht

van de jeugd

vrijdag 2 oktober 09 Feesttent ‘t Kaaiken € 5 vanaf 21u

foto grabbelpas

foto speelpleinwerking ‘t GES 22u Fuif

Pat Krimson “Live” TETE A TETE

Jasper Beyst DJ Mess

en

prijz 20u Uitreiking

foto pret in ‘t park

foto octobus

ong jjo ld geweld

klo

g talent in Ee

Award voor jon

Organisatie: feestcomité Kaaifeesten ism jeugdraad Eeklo VU: jeugdraad Eeklo - p.a. J.F. Willemsplein 13 - 9900 Eeklo

herfst

De opleiding bestaat uit 3 bijeenkomsten en een weekend. Door spelen, actieve en praktische oefeningen, informatieve momenten en eigen inbreng leer je heel wat over communiceren, doorverwijzen, info geven,... Na de basiscursus komen we geregeld samen. Dan hebben we het over onderwerpen die jullie zelf interessant vinden.


eekloagenda

11

AGENDAGENDAGAGENDA ELKE ZON – 10.30 TOT 11.30 UUR Speelse voetbaltraining voor beginners (jongens en meisjes geboren in 2003-2004-2005) KFC Eeklo – jeugdvoetbal, Zandvleuge 66 e-mail: steven.decoster@skynet.be of Rudi Haeck 0478 50 26 15 Meebrengen: voetbal- of sportschoenen, sportkledij Gratis

DON 1 T.E.M. VRIJ 30 OKTOBER TENTOONSTELLING: Astronomia Bibliotheek

T.E.M. ZAT 19 SEPTEMBER Tentoonstelling eindejaar Academie voor Schone Kunsten

VRIJ 2 OKTOBER Ophaling grof huisvuil voor de straten waar het huisvuil op maandag wordt opgehaald

DIN 15 SEPTEMBER – 14 UUR Namiddagtocht (30 km) - LDC Zonneheem

VRIJ 2 OKTOBER – 20.30 UUR MUZIEK: Elliott Murphy & The Normandy All Stars CC De Herbakker - prijs: 16 euro

DIN 15 SEPTEMBER – 14 UUR FILM: Happy go lucky CC De Herbakker - prijs: 1,50 euro DIN 15 SEPTEMBER – 20 UUR FILM: Vicky Cristina Barcelona CC De Herbakker - prijs: 1,50 euro WOE 16 SEPTEMBER – 15 TOT 17 UUR Inzameling Klein Gevaarlijk Afval (KGA) aan parking sporthal DON 17 SEPTEMBER – 9 UUR Dagtocht naar Westerschelde en Braakman (100 km) LDC Zonneheem DON 17 SEPTEMBER – 20 UUR FESTIVAL VAN VLAANDEREN: Claire Chevalier & Jos Van Immerseel Tel. 09 218 28 50 Kapel O.L.V. Ten Doorn - prijs: 15 euro (receptie = 10 euro extra) VRIJ 18 SEPTEMBER – 20 UUR FILM: Kebab connection Rode Kruis opvangcentrum, Pokmoere 1a Gratis VRIJ 18 SEPTEMBER T.E.M. VRIJDAG 30 OKTOBER – ELKE WERKDAG 9 TOT 17 UUR TENTOONSTELLING: Prinselijke cartoons - LDC Zonneheem de 100 beste cartoons uit drie jaar infoblad zonneheem door Elie Prins VRIJ 18 SEPTEMBER – 10 TOT 17 UUR Opendeur LDC Zonneheem ZON 20 SEPTEMBER – 16 UUR Koninklijk Kamerorkest van Wallonië & Mirek Coutigny Kapel OLV Ten Doorn - CBK Krekenland Vanaf de 3DE WEEK VAN SEPTEMBER starten diverse cursussen in de N9 (muziek, dans, koken, …) info: zie leerkrant in extra katern Vanaf MAA 21 SEPTEMBER TAALLESSEN EN CURSUSSEN bij LDC Zonneheem Info: zie leerkrant in extra katern MAA 21 SEPTEMBER – 19.30 UUR Gemeenteraad - Raadzaal stadhuis DIN 22 SEPTEMBER Ophaling groen- en tuinafval (in speciale zakken verkrijgbaar bij de stadsdiensten) DIN 22 SEPTEMBER Strapdag: Stappen en trappen naar school DIN 22 SEPTEMBER e.v. DIN EN DON – 14 UUR Grafiek voor senioren - Gevorderden LDC Zonneheem – prijs: €1,50 per les DIN 22 SEPTEMBER – 19 TOT 22 UUR VORMING: reanimeren en defibrilleren (pagina 2)

DON 1 OKTOBER – 13.30 UUR Fietstocht langs Kluizendokken naar Doornzele (50 km) LDC Zonneheem

VRIJ 2 OKTOBER – 21 UUR MUZIEK: The Handsome Family N9 - prijs: 12 / 9 euro VRIJ 2, ZAT 3, ZON 4 EN MAA 5 OKTOBER Kaaifeesten (pagina 7) ZAT 3 OKTOBER – 9 TOT 12 UUR Inzameling Klein Gevaarlijk Afval (KGA) aan containerpark Ringlaan DIN 6 OKTOBER Ophaling groen- en tuinafval (in speciale zakken verkrijgbaar bij de stadsdiensten) DIN 6 OKTOBER e.v. – 9 UUR Grafiek voor senioren - Beginners Prijs: 13 / 11 / 9 euro, inschrijven ten laatste din 29 sept. vóór 12 uur. DIN 6 OKTOBER – 19 UUR VORMING: Zalig slapen, fris ontwaken LDC Zonneheem - prijs: 6 / 4 / 2 euro DIN 6, 13, 20 EN 27 OKTOBER – 14 TOT 16 UUR cursus Universiteit Vrije Tijd - Davidsfonds Eeklo. de geschiedenis van Babylon en de evolutie ervan van wereldstad tot wereldwonder PC Beukenhof, Stationsstraat 8 Info: Rita Hertsens (0475 666660 - rita.hertsens@skynet.be). WOE 7 OKTOBER – 15 UUR THEATER: 4Hoog met Stip (vanaf 3 jaar) CC De Herbakker - prijs: 7 euro DON 8 OKTOBER - 15 TOT 16 UUR Senioren in de bib Senioren kunnen genieten van een kopje koffie. Als ze dan boeken uitlenen, krijgen ze een langere uitleenperiode. VRIJ 9 OKTOBER Ophaling grof huisvuil voor de straten waar het huisvuil op dinsdag wordt opgehaald VRIJ 9 OKTOBER – 20 UUR MUZIEK: muziekquiz N9 - prijs: 12 euro per ploeg ZAT 10 OKTOBER – 9 TOT 12 UUR Verwendag – Bibliotheek ZAT 10 OKTOBER – 14 UUR Noord-Zuidbeurs – 20 jaar GROS (pagina 7) MAA 12 OKTOBER – 20 UUR Davidsfonds - "Gedetineerde: boef of gekwetste mens?" door Ronny Vandecandelaere, directeur van de gevangenis van Brugge PC Beukenhof, Stationsstraat 8 Prijs: 6 / 4 euro DIN 13 OKTOBER e.v. (4 sessies) VORMING: Met je interieur aan de slag CC Herbakker i.s.m. Vormingplus (pagina 4)

VRIJ 25 SEPTEMBER T.E.M. 19 OKTOBER Tentoonstelling laureaat schilderkunst: Cees Schrandt Academie voor Schone Kunsten

WOE 30 SEPTEMBER – 19.30 UUR Literaire tafel met Erik Vlaminck Bibliotheek - prijs: gratis WOE 30 SEPTEMBER e.v. – 19.30 UUR Rode Kruis - Cursus EHBO - 'Helper' Lijnendraaierstraat 8 Marleen Veirman (09 377 95 29) of vorming@eeklo.rodekruis.be

ZAT 17 OKTOBER – 20.30 UUR MUZIEK: Tom Vanstiphout CC De Herbakker - prijs: 11 euro MAA 19 OKTOBER – 19.30 UUR Gemeenteraad - Raadzaal stadhuis DIN 20 OKTOBER Ophaling groen- en tuinafval (in speciale zakken verkrijgbaar bij de stadsdiensten) DIN 20 OKTOBER – 14 UUR Initiatie aromatherapie LDC Zonneheem - prijs: 7 / 5 / 3 euro DIN 20 OKTOBER – 20.30 UUR LUISTERAVOND: Dirk Draulans – Dirk doet Darwin CC De Herbakker - prijs: 7 euro WOE 21 T.E.M. ZAT 31 OKTOBER Tentoonstelling schoolproject Geheimen Academie voor Schone Kunsten WOE 21 OKTOBER – 20.30 UUR THEATER: De Tijd – Ibsen³ CC De Herbakker - prijs: 12 euro VRIJ 23 OKTOBER – 7.30 UUR Dag van de Eeklose jeugdbeweging - Markt VRIJ 23 OKTOBER – 20 UUR MUZIEK: halve finale Oost-Vlaams rockconcours N9 ZAT 24 OKTOBER – 20 UUR Reünieconcert 't Lijsternestje CC De Herbakker Info: Tel. 0477 53 77 22 ZON 25 OKTOBER – 8.30 UUR Herfstwandeling in het Leen Natuurpunt ZON 25 OKTOBER – 11 UUR STRIPWANDELING – Gezinsbond: 6 km (13 of 14 uur), 12 km (13 uur) of 18 km (11 uur) Start: CM – Melkerij - Prijs: 5 / 3 euro DIN 27 OKTOBER Ophaling takken en struiken WOE 28 OKTOBER – 14 UUR Een wereld vol bijgeloof LDC Zonneheem - prijs: 6 / 4 / 2 euro WOE 28 OKTOBER – 20 UUR Lezing over Afrikaanse literatuur door prof. Kabuta i.s.m. de GROS Bibliotheek WOE 28 OKTOBER – 21 UUR COMEDY CAFÉ: Chris van der Ende / Tom Cools / Natalie Kamers CultuurCafé Bakkerei - gratis DON 29 OKTOBER – 20.30 UUR THEATER: Compagnie lodewijk/Louis met Camping Vaucluse CC De Herbakker - prijs : 11 euro VRIJ 30 OKTOBER – 20.30 UUR MUZIEK: Karim Baggili Kwintet CC De Herbakker - prijs: 11 euro

ZAT 26 SEPTEMBER Dag van de Klant

MAA 28 SEPTEMBER e.v. – 15.15 UUR Klassiek Muziekhuis met vele kamers, met Jef Anseeuw. LDC Zonneheem

ZAT 17 OKTOBER - 20 UUR Davidsfonds - Vlaanderen quizt! Het Sparrenhof, Brugsesteenweg 183

ZAT 31 OKTOBER – 21 UUR MUZIEK: Jean Blaute en Eric Melaerts N9 - prijs: 9 euro

VRIJ 25 SEPTEMBER – 21 UUR MUZIEK: Neeka N9 - prijs: 9 euro

ZON 27 SEPTEMBER Cultuurmarkt - Herbakkersplein

VRIJ 16 OKTOBER – 21 UUR MUZIEK: Sons of Navarone N9 - prijs: 7 euro

ZAT 31 OKTOBER – 11 uur Opening tentoonstelling ‘Bladen van Lut’ Bibliotheek

VRIJ 25, ZAT 26 EN ZON 27 SEPTEMBER Bakfietsfestival - Herbakkersplein (pagina 5)

ZAT 26 SEPTEMBER – 21 UUR MUZIEK: Slacktone N9 - prijs: 9 euro

VRIJ 16, ZAT 17, ZON 18 OKTOBER Winterfoor (pagina 1)

WOE 14 OKTOBER – 19.30 UUR Lezing: Bart Koubaa Bibliotheek DON 15 OKTOBER – 14 UUR FILM: Changeling CC De Herbakker - prijs: 1,50 euro DON 15 OKTOBER – 20 UUR FILM: Entre Les Murs CC De Herbakker - prijs: 1,50 euro DON 15 OKTOBER - 20 UUR Davidsfonds i.s.m. de Geschiedkundige kring - Mark Vermeersch over "De oorsprong van geweld” Het Sparrenhof, Brugsesteenweg 183 Prijs: 5 / 2 euro

LDC Zonneheem, Schietspoelstraat 9 - tel. 09 377 02 46 zonneheem@scarlet.be - www.zonneheem.be Stedelijke Academie voor Schone Kunsten, P. De Nevestraat 26, tel. 09 218 27 50, ac.schonekunsten@eeklo.be - www.academie-eeklo.be Bibliotheek, Molenstraat 36 - tel. 09 218 27 00, eeklo@bibliotheek.be - www.eeklo.be/bibliotheek N9, Molenstraat 165 - tel. 09 377 93 94 - info@n9.be - www.n9.be CC de Herbakker, P. De Nevestraat 10 - tel. 09 218 27 27 - info@ ccdeherbakker.be - www.ccdeherbakker.be UW EIGEN ACTIVITEIT IN DEZE AGENDA? Dit kan via de website: www.eeklo.be > agenda > voeg zelf iets toe aan de agenda


eeklosociaal

HOUVAST PAGINA

Vaccineren Het Omni-statuut tegen seizoens- Z griep is nodig D

oor het opduiken van een nieuw griepvirus geraakte de wereld in de ban van de Mexicaanse griep. In al die heisa zou je vergeten dat in ons land elk jaar minstens duizend personen sterven aan de complicaties van seizoensgriep. Vooral mensen met chronische ziekten en 65-plussers zijn vatbaar. Hoeveel mensen ziek zullen worden van de Mexicaanse griep en hoeveel er aan zullen sterven, valt moeilijk te voorspellen. In het slechtste geval wordt een derde van de bevolking ziek. Het zullen vooral de kwetsbare personen zijn die eraan overlijden. Mensen met een chronische ziekte (diabetes, long-en hartaandoeningen, nierinsufficiëntie enz.) en 65-plussers behoren zeker tot deze groep. Over de Mexicaanse griep ontving u onlangs een brief met informatie. Heeft u deze niet opgemerkt of toch weggegooid, dan kan u een nieuw exemplaar opvragen: tel. 09 218 28 00 of info@eeklo.be. Dat in ons land jaarlijks meer dan duizend mensen aan de complicaties van de seizoensgriep sterven lijkt door de Mexicaanse grieppandemie op de achtergrond te verdwijnen. De enige manier om u tegen seizoensgriep te beschermen, is vaccinatie. Nog te weinig mensen met een verhoogd risico op verwikkelingen doen dat. Als u zich tegen de seizoensgriep laat vaccineren bent u niet beschermd tegen de Mexicaanse griep, omdat het Mexicaanse virus een nieuw virus is. Voor Mexicaanse griep komt er een nieuw vaccin, maar pas tegen het einde van de herfst. Om de schade zoveel mogelijk te beperken is seizoensgriepvaccinatie voor alle kwetsbare groepen meer dan ooit aan te raden. Laat je in oktober of november vaccineren. Meer informatie op www. griepvaccinatie.be en www.influenza.be.

Zitdag personen met handicap D

e zitdag van de FOD Sociale Zekerheid, dienst tegemoetkoming aan personen met een handicap verhuist van de 1ste donderdag naar elke 1ste VRIJDAG van de maand, van 9 tot 11 uur in het Sociaal Huis, Zuidmoerstraat 136.

Gratis premieen bouwadvies!

A

ls je (ver)bouwplannen hebt of duurzame investeringen wil doen aan je woning, kan je recht hebben op diverse premies en voordelen. Daarvoor kan je als inwoner van Eeklo gratis terecht bij Woonwijzer Meetjesland. In de eerste plaats gaan de sociaal adviseurs met jou na wat je precies van plan bent. Op basis hiervan zoekt de adviseur voor jou uit op welke voordelen je recht hebt. Nadien helpen de adviseurs ook met het invullen van de aanvraagformulieren en het verzamelen van de documenten die bij de aanvragen horen. Als je nood hebt aan inhoudelijk technisch advies of advies over duurzaam (ver)bouwen kan je ook gratis een beroep doen op de technisch adviseur en de adviseur duurzaam wonen. Zij staan je met raad en daad bij en kunnen je helpen met een raming van de kostprijs van de werken, advies over het gebruik van (duurzame) materialen, advies bij het opknappen en renoveren, het uitvoeren van een kwaliteitsonderzoek, hulp bij de opmaak van bouwvergunningen voor werken van geringe omvang,… Op eenvoudige vraag komen de adviseurs ook graag bij je thuis. Zoals je ziet worden alle dossiers van begin tot einde door Woonwijzer Meetjesland samen met jou opgevolgd. Aarzel niet om eens langs te komen! De volledige dienstverlening is vrijblijvend en dankzij de samenwerking met het stadsbestuur voor u helemaal gratis!

iektekosten kunnen zwaar doorwegen. Als uw gezinsinkomen laag is, kan u voortaan het Omnio-statuut verkrijgen en zal uw ziekenfonds een groter deel van uw medische kosten kunnen terugbetalen.

WELKE VOORDELEN HEEFT HET OMNIO-STATUUT? Wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming of het Omnio-Statuut, maakt aanspraak op een aantal voordelen.

WAT IS HET OMNIO-STATUUT? Verhoogde tegemoetkoming door het ziekenfonds… Voor de ziektekosten (arts, tandarts, geneesmiddelen, hospitalisatie,…). Uw persoonlijk aandeel (of remgeld) verlaagt.

➜ In de ziekteverzekering Terugbetaling ziektekosten Hogere terugbetaling voor sommige geneesmiddelen, bij een bezoek aan de dokter, tandarts, kinesist of andere zorgverlener. Hiervoor moet u zelf niets doen. Het bedrag wordt automatisch juist berekend. En aan de hand van uw SIS-kaart weet ook de apotheker dat u voor sommige geneesmiddelen minder moet betalen.

… voor bepaalde gezinnen… Die vroeger niet in aanmerking kwamen, omdat ze niet voldeden aan de voorwaarden voor het WIGW-statuut. … vanaf dag één van het kalenderkwartaal volgend op de aanvraag. Een kwartaal start op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Omnio vervangt niet het bestaande systeem van verhoogde tegemoetkoming. Als u al de verhoogde tegemoetkoming geniet, behoudt u dit recht. Het Omnio-statuut is voor u dan niet van belang en u hoeft dus niets te ondernemen. Ook voor de bijkomende rechten (bv. korting NMBS, De Lijn,…) verandert er voor u niets. VOOR WIE IS HET OMNIO-STATUUT BEDOELD? Het Omnio-statuut is bedoeld voor alle personen (arbeiders, bedienden, zelfstandigen, werklozen,…) met een laag inkomen. Dat betekent dat hun jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen (2008) lager is dan 14 339,94 EUR, verhoogd met 2 654,70 EUR per bijkomend gezinslid. Om het gezinsinkomen te berekenen, telt het inkomen mee van alle personen die op 1 januari 2009 op hetzelfde adres gedomicilieerd waren, ongeacht of er al dan niet een familieband is. Aantal gezinsleden Grensbedrag 1 persoon

14 339,94 euro

2 personen

16 994,64 euro

3 personen

19 649,34 euro

...

...

HOE KUNT U HET OMNIO-STATUUT AANVRAGEN? Als u denkt in aanmerking te komen voor het Omnio-statuut, kunt u terecht bij uw ziekenfonds. De eigenlijke aanvraag gebeurt met een ‘Verklaring op erewoord’ dat te verkrijgen is bij uw ziekenfonds. • U vermeldt op de ‘verklaring op erewoord’ het belastbaar bruto inkomen (2008) van alle leden van uw gezin; • U laat dit formulier ondertekenen door alle gezinsleden die minstens 18 jaar oud zijn; • U voegt er een kopie van uw laatste aanslagbiljet van de belastingen bij, alsook de inkomstenbewijzen (2008) voor al uw gezinsleden (loonfiches, fiches 218.10, bewijs van kadastraal inkomen,…); • U bezorgt dit alles terug aan uw ziekenfonds. Nadat u de ‘verklaring op erewoord’ en alle nodige bewijsstukken hebt ingediend, wordt uw inkomenssituatie onderzocht. Als u aan de voorwaarden voldoet, zal u bij uw ziekenfonds worden uitgenodigd om uw SIS-kaart en die van uw gezinsleden aan te passen.

D

e Kom Uit Pas is een kaart waarmee je bij ongeveer 40 organisaties (stedelijke diensten en verenigingen) kan deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten. Inwoners met een klein of bescheiden inkomen worden op die manier aangemoedigd om deel te nemen aan het sociale leven. Het stadsbestuur en het OCMW van Eeklo staan samen met de Vlaamse overheid in voor de financiering. Een avond toneel in het CultuurCentrum De Herbakker, lessen volgen aan de academie, een namiddag naar de speelpleinwerking, baantjes trekken in het zwembad, een boek lenen in de bib, mee sporten in een club, lid worden van een vereniging of jeugdbeweging kan nu met de Kom Uit Pas tegen een heel voordelig tarief: je betaalt ongeveer 1/5de van de gewone prijs of van het lidgeld. Om een Kom Uit Pas te krijgen, moet je voldoen aan enkele voorwaarden en moet je een aanvraagformulier invullen.

Woonwijzer Meetjesland, Moeie 16 A, 9900 Eeklo. Tel. 09 378 61 70, e-mail: info@woonwijzermeetjesland.be Website: www.woonwijzermeetjesland.be

De Kom Uit Pas is er voor inwoners van Eeklo die: - recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming of het OMNIO-statuut of - in budgetbegeleiding of budgetbeheer zijn bij OCMW Eeklo of CAW Visserij / Eeklo of - hun verblijfplaats hebben in het Rode Kruis Opvangcentrum te Eeklo of - een collectieve schuldenregeling hebben bij een bemiddelaar of - niet voldoen aan één van bovenstaande voorwaarden, maar leven in een sociaal en/of financieel moeilijke situatie en die hun situatie samen met een medewerker van het Sociaal Huis Eeklo bekijken.

Wekelijkse zitmomenten: maa 15.30 - 17.30 uur, din 15 - 18.30 uur, don 9 - 12 en 13.30 - 17 uur

Het aanvraagformulier is te krijgen bij het Sociaal Huis Eeklo, OCMW Eeklo, CAW Visserij afdeling Eeklo, vzw Wijkcentrum De

PREMIE IN DE KIJKER

Hospitalisatie Lager persoonlijk aandeel in de verblijfskosten en verbod op kamer- en honorariumsupplementen bij opname in gemeenschappelijke kamer of tweepersoonskamer. Regeling betalende derde Toepassing van de regeling betalende derde indien uw arts ermee akkoord gaat. Dit betekent dat uw arts de kosten rechtstreeks verrekent met het ziekenfonds, zodat u zelf enkel het remgeld en eventuele supplementen betaalt. Maximumfactuur Lager plafondbedrag voor de ziektekosten die u jaarlijks moet betalen. Zodra uw kosten tijdens een kalenderjaar 450 euro bedragen, krijgt u automatisch voor de daaropvolgende prestaties het remgeld volledig terugbetaald. ➜ Extra ziekenfondsvoordelen Doe hiervoor navraag bij het ziekenfonds waarbij u bent aangesloten. ➜ Andere Zorgverzekering Lagere bijdrage voor de Vlaamse zorgverzekering. Openbaar vervoer 50 procent korting voor trein en bus. Meer info bij NMBS en De Lijn Telefoon Recht op sociaal telefoontarief bij arbeidsongeschiktheid of voor 65-plussers. Het aanvraagformulier kunt u verkrijgen bij uw telefoonmaatschappij. Koelkast en wasmachine Korting bij aankoop van energiezuinige koelkast of wasmachine. Meer info bij Eandis, Molenstraat 58, 9900 Eeklo. Verwarming Verwarmingstoelage indien uw woning wordt verwarmd met bulkpropaangas, huisbrandolie (in bulk of aan de pomp) of verwarmingspetroleum aan de pomp. Meer info Sociaal Huis Eeklo, Zuidmoerstraat 136/6, 9900 Eeklo (elke werkdag van 9 tot 12 uur).

KOM UIT PAS

Kring, Stedelijke Jeugddienst, Rode Kruis Opvangcentrum Eeklo en de diensten maatschappelijk werk van de verschillende mutualiteiten. Vraag gerust wat hulp bij het invullen van het formulier! Je Kom Uit Pas kan je afhalen in het Sociaal Huis Eeklo. Daar wordt het programmaboekje meegegeven waarin je informatie vindt over wat je allemaal kan doen met je Kom Uit Pas. SOCIAAL HUIS EEKLO

Sociaal Huis Eeklo Zuidmoerstraat 136/6 - 9900 Eeklo Tel. 09 218 17 00 - fax 09 218 17 09 contactpersoon: Barbara D’huyvetters e-mail: barbara.dhuyvetters@dezuidkaai.be

© foto Michel Moens

Eikenblad september  

Het infoblad van de stad Eeklo

Eikenblad september  

Het infoblad van de stad Eeklo

Advertisement