Page 1

Ophaalkalender 2012 ivmmagazine INTEGRAAL VERANTWOORD MILIEUBEHEER DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE NR. 4/2011 DECEMBER 2011

Dit IVMMagazine bevat uw ophaalkalender 2012!

MD

&K

V

it m

ag az ine go ed b

ij !

PMD

ud

Ho

V.u. IVMMagazine: Arsène Martens, voorzitter I.V.M. o.v., Sint-Laureinsesteenweg 29 - 9900 Eeklo Lay-out kalender: Mosquito - www.mosquito.be / Grafische vormgeving magazine: Nelson Inspires / Eindopmaak : www.de Zetterij.be (Eeklo) Gedrukt door Drukkerij De Maertelaere bvba (Aalter) / Contacteer de I.V.M. op 09 377 82 11 of via ivm@ivmmilieubeheer.be – www.ivmmilieubeheer.be

allin

EEN UITGAV UITGAVE VAN DE INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND.

VERSCHIJNT VERSCHIJ NT IN AALTER, AALTER ASSENEDE, ASSENEDE DEINZE, DEINZE DE PINTE, PINTE EEKLO, EEKLO EVERGEM, EVERGEM GAVERE GAVERE, KAPRIJKE KAPRIJKE, KN KNESSELARE, N ESSELARE LOVENDEGEM, MALDEGEM, MERELBEKE, NAZARETH, NEVELE, SINT-LAUREINS, SINT-MARTENS-LATEM, LOVENDEG WAARSCHOOT, ZOMERGEM EN ZULTE WAARSCH

D

HV

P&K PMD


Correct aanbieden van afvalstoffen bij ophalingen Restafval

Dagelijks zijn tientallen ophalers in de I.V.M.-regio in de weer om afvalfracties aan huis op te halen. Dit gebeurt niet altijd in optimale omstandigheden: druk en gevaarlijk verkeer, extreme hitte of kou, gevaarlijke wegen … U kunt het werk van de ophalers een stukje aangenamer helpen maken, door de afvalfracties correct aan te bieden. Hierna enkele nuttige richtlijnen.

Restafval wordt ingezameld in restafvalzakken, voorzien van het I.V.M.- logo en opdruk van de gemeentenaam. Enkel deze zakken zijn toegelaten. Plaats de restafvalzakken tijdig buiten en houd er rekening mee dat de ophaalrondes soms op een andere wijze worden afgereden, waardoor het tijdstip van ophalen van week tot week kan verschillen. Raadpleeg de ophaalkalender om te weten vanaf welk ogenblik u het afval mag buitenplaatsen. In de meeste gemeenten mag dat pas ten vroegste de avond voordien. Wanneer het afval toch voortijdig wordt buitengeplaatst, kan dit beboet worden als sluikstorten.

Nieuwe vierflapzak In 2010 werd de vierflapzak geïntroduceerd. Dit is een restafvalzak met knoopsluiting: er is een uitsparing aan de vulrand waardoor het mogelijk is om de uiteinden diagonaal aan elkaar te knopen. Door zijn vorm verschillen de a f m et i n g e n van de nieuwe zak met die van de vorige zak, maar het

nuttige volume is hetzelfde gebleven. Net als voorheen, mag ook deze restafvalzak maximum 15 kg wegen en dient ze volledig dicht geknoopt aangeboden te worden.

PMD = Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons PMD hoort in de blauwe zak – mét I.V.M.logo - thuis. Zoals voor de restafvalzak, geldt ook hier dat de PMD-zak tijdig moet worden buitengezet. Let op dat deze niet op het fietspad of de rijweg waait. Zorg ervoor dat énkel PMD in deze zak wordt aangeboden. Indien de blauwe zak afvalstoffen bevat die géén PMD zijn, dan laten de ophalers deze staan. De zak krijgt dan een rode weigeringssticker opgekleefd. Deze sticker bevindt zich ter hoogte van de afvalstof(fen) die niet in de zak thuishoren, zoals botervlootjes, yoghurtpotjes of plastic schaaltjes. U neemt deze verkeerd aangeboden afvalstof(fen) uit de PMD-zak, verwijdert het eerste luik van de sticker (waarop trou-

Wie nog oude restafvalzakken heeft, mag deze uiteraard blijven gebruiken tot einde voorraad.

De ophaalkalender in andere vorm Voor u ligt een ietwat ‘ongewoon’ IVMMagazine. Het decembernummer van ons magazine bevat naast informatie over het correct aanbieden van afvalstoffen die aan huis worden opgehaald, ook de nieuwe ophaalkalender voor 2012.

2 - ivmmagazine

wens ook de juiste sorteerregels vermeld staan) en u biedt de PMD-zak bij de volgende ophaling opnieuw aan. Bind geen plastic bidons aan de PMD-zak vast. Spoel de verpakkingen uit en stop ze niet in elkaar.

Papier & karton Bind voor het buitenzetten het papier & karton (ontdaan van plastic folies) goed vast, zodat het niet wegwaait (en aanleiding geeft tot sluikstorten of zwerfvuil). Het mag ook in dozen worden aangeboden, maar zorg ervoor dat het papier & karton niet kan wegwaaien. Maak de dozen of stapels niet te zwaar (max. hoeveelheid 1m³), want de ophalers moeten ze nog in de ophaalwagen kunnen tillen.

Deze ophaalkalender kreeg een nieuwe gedaante en is uitgegeven in brochurevorm met een heuse kalender met op elke pagina de kalendergegevens van één maand. De nieuwe kalender bevat extra informatie over het correct aanbieden van de afvalfracties. Ook worden handige tips meegegeven om afval zoveel mogelijk te voorkomen. Houd dit IVMMagazine

dus goed bij, want er wordt géén afzonderlijke ophaalkalender meer gebust! Wie de kalender on line wil raadplegen, kan dat op www. ivmmilieubeheer.be. Alvast dank om de afvalstoffen correct aan te bieden. Ik wens u en uw dierbaren tenslotte een voorspoedig 2012. Arsène Martens, voorzitter


KGA: enkel in kleine hoeveelheden Er worden af en toe grote hoeveelheden Klein Gevaarlijk Afval (KGA) aangeboden bij de wijkinzamelingen van KGA. De ophaler moet voldoende ruimte en recipiënten voorzien zodat de ophaling ordentelijk kan verlopen, maar hij kan uiteraard niet voorzien dat onverwachts enorme hoeveelheden op éénzelfde dag worden aangeboden. Daarom herinneren we nog eens aan de acceptatiecriteria die gelden bij de ophaling van het KGA: 1. Er kan enkel KGA van huishoudelijke oorsprong aangeboden worden.

2. Grote recipiënten (bijvoorbeeld verfemmers) die KGA hebben bevat, maar niet in de KGA-box kunnen, mogen apart aangeboden worden. Hetzelfde geldt voor TL-lampen. 3. Mocht iemand bij een inzameling toch een grotere hoeveelheid willen aanbieden, dan moet de gemeente hiervan op voorhand op de hoogte worden gebracht. Wie op de ophaaldag de grotere hoeveelheid aanbiedt, zal dan een acceptatiebonnetje moeten invullen op het ogenblik van afgifte van het KGA. 4. Laat a.u.b. nadien in geen geval het KGA achter op de plaats van inzameling, want dat is sluikstorten en kan geverbaliseerd worden. Het is op de koop toe gevaarlijk en milieuonvriendelijk.

Wat als winterweer de ophaling van afval verstoort? Sneeuwval en gladde wegen verstoren de afvalophaling. U houdt daarom best rekening met volgende afspraken: � De ophalers proberen bij glad weer altijd eerst de centrumstraten te bedienen. � Nadien gaat men in concentrische cirkels verder werken naar de buitenkant van de gemeente (dus: buitenwijken en landelijke gebieden worden later bediend). Dit kan er toe leiden dat het normale ophaaluur niet gerespecteerd wordt; de tijdstippen van ophaling kunnen dus verschillen van wat gebruikelijk is, afhankelijk van de omstandigheden. Tijdig afval buitenplaatsen is dus aangewezen. � De chauffeur oordeelt of het veilig is een straat in te rijden. � Indien de afvalstoffen niet zijn opgehaald, neemt u deze terug binnen want er worden geen inhaalrondes voorzien. Veiligheid gaat boven alles. Gladde wegen en voetpaden zijn gevallen van overmacht waaraan de ophaler niets kan verhelpen. We vragen daarom om uw begrip. Ook u kunt een steentje bijdragen in het welslagen van de ophaling bij slecht winterweer, door de voetpaden voor uw woning sneeuw- en ijsvrij te maken. Dit is trouwens een wettelijke verplichting. De ophalers –en trouwens ook de postbodes- zullen u hier dankbaar voor zijn!

Grofvuil Plaats het grofvuil tijdig (maar niet te vroeg) buiten. Ruim hetgeen na de ophaling blijft staan (als iets blijft staan, is het géén grofvuil) direct op: neem het terug binnen of breng het naar het recyclagepark waar het in de juiste afvalcontainer kan worden aangeboden. Plaats de stukken grofvuil dicht bij elkaar, zonder voetgangers, fietsers of voertuigen te hinderen. Dit vergemakkelijkt ook de taak van de ophalers. Mocht u stukken grofvuil hebben die gemakkelijk kunnen omverwaaien, leg deze dan preventief neer zodat ze niet kunnen omvallen en geen gevaar meer vormen voor voorbijgangers.

Maden in de zak? Vlees- en visresten mogen niet in de compostbak, het is géén gft en het mag niet bij het groenafval. Het hoort dus in de restafvalzak. Hoe kan worden voorkomen dat deze zak vol maden zit? � Kippen zijn goede afvalverwijderaars! Ze lusten graag kleine hoeveelheden klaargemaakte vlees- en visresten. � Verwerk vlees- en visresten zoveel mogelijk in de keuken: een quiche, een slaatje … � Stop botjes, graten enz. eerst in een dichtgeknoopt (gerecupereerd) plastic zakje en dan pas in de restafvalzak (zo ruikt het veel minder en trekt het geen ongedierte aan). � Zet de restafvalzak niet te vroeg buiten, zodat katten of andere dieren de zak niet openkrabben.

ivmmagazine - 3


Correct aanbieden van grofvuil Grofvuil is de verzamelnaam voor alle grote stukken brandbaar afval die niet in de restafvalzak kunnen, maar die niet selectief worden ingezameld met het oog op recyclage. Toch zijn niet alle grote stukken afval zomaar ‘grofvuil’.

Grofvuil is geen klein afval … want klein afval kan in de restafvalzak! Bij grofvuil hoort ook geen PMD, want dat wordt in de blauwe zak ingezameld. Het heeft dus geen zin plastic zakken of kartonnen dozen gevuld met kleine spullen buiten te zetten; de ophalers nemen dit niet mee!

Nog (her)bruikbaar? Als het om grote, nog bruikbare goederen gaat, dan kunnen deze beter naar de Kringwinkel worden gebracht. Of beter nog, door de Kringwinkel aan huis worden opgehaald.

Wat wordt o.a. niet meegenomen? Afvalstof Afval dat wordt aangeboden in zakken of dozen Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA)

Geen oude elektrische of elektronische toestellen! Afgedankte elektrische of elektronische apparaten (AEEA) worden niet meegenomen.

MOGEN NIET:

MOGEN WEL:

4 - ivmmagazine

restafvalzak of in de juiste container op het recyclagepark Recyclagepark of gratis ophaling aan huis door kringwinkel

Steengruis, roofing, golfplaten uit asbestcement

Recyclagepark

Afbraakmateriaal zoals isolatiemateriaal, binnendeuren, bakstenen, ...

Recyclagepark

Sanitaire toestellen (WC, lavabo, bad), porselein

Recyclagepark

Vlak glas en spiegels

Recyclagepark

Gasflessen

Geen afbraakmateriaal! Afbraakmateriaal wordt niet meegenomen met het grofvuil. Dus geen raamkozijnen, geen deuren of timmerhout, geen steenpuin, geen sanitaire toestellen, geen roofing, geen afvoerbuizen … Dit afval kan op het recyclagepark in de verschillende containers selectief worden aangeboden en de meeste van deze afvalstoffen worden gerecycleerd of op een speciale manier verwerkt.

Waar kan je ermee terecht?

Breng de lege gasfles naar de gasflessenverdeler (zoek via www.febupro.be)

Isomo

Recyclagepark

Tuinafval, boomstronken, wortels

Recyclagepark

Oude metalen

Recyclagepark / schroothandelaar

Alles wat selectief wordt ingezameld (glas, papier en karton, PMD, KGA)

Kijk op de ophaalkalender voor de ophaaldag en bied het correct aan

Snoeihout Ze zijn géén grofvuil en moeten apart ingezameld worden. Er zijn 3 mogelijkheden: � gewoon meegeven met de verkoper bij aankoop van een nieuw toestel; de verkoper is verplicht het oude aan te nemen, ook al werd dat toestel niet bij hem aangekocht � naar het recyclagepark brengen (dit is gratis)

Recyclagepark / thuiscomposteren

� indien de toestellen nog werken, mogen ze uiteraard ook naar de Kringwinkel.

Wat is dan WEL grofvuil? Een oude matras, kapotte tuinmeubelen, een groot stuk speelgoed, een frigobox, een reiskoffer, een kapotte zetel…


Ophaalkalender 2012 Eeklo


Januari

2012 OPHALING MAANDAG

zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

OPHALING DINSDAG

Nieuwjaar

Huisvuil

PMD

HV HV

KGA PMD

HV

KGA P&K PMD

HV

P&K

HV HV KGA

PMD

HV

KGA

P&K PMD

HV

Vaatwerk en ovenschotels horen niet thuis in de glasbol.

P&K

Meer info en tips vind je op www.betersorteren.be

HV HV

Papier en karton

Grofvuil

Textiel Tuinafval en Snoeiresten (T&S)

KGA

Plaats het restafval, papier en karton en PMD dichtgebonden en duidelijk zichtbaar op de stoep vóór 6 u 30 ’s morgens. Voor meer informatie, contacteer de milieudienst op het telefoonnummer 09 218 28 20 of raadpleeg onze website www.eeklo.be.

Openingsuren containerpark ma di wo do vr za

10u - 12u 10u - 12u 10u - 12u 10u - 12u 9u - 12u

13.15u - 17u 13.15u - 17u 13.15u - 17u 13.15u - 17u 13.15u - 17u

Het containerpark is gelegen aan de Ringlaan (tel. 09 378 36 62) Opgelet! Tot een kwartier vóór sluitingstijd worden voertuigen op het containerpark toegelaten.


Februari

2012 OPHALING MAANDAG

wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Huisvuil

PMD

OPHALING DINSDAG

KGA PMD

HV

KGA P&K PMD

HV

P&K

De Kringwinkel geeft wat bruikbaar is nog een tweede leven. Hiermee sla je 3 vliegen in één klap: � het voorkomt afval, dus is goed voor het milieu � het zorgt voor tewerkstelling � en de leuke spullen worden tegen voordelige prijs verkocht.

HV HV

PMD

HV

P&K PMD

HV

P&K

HV HV

Papier en karton

Grofvuil

Textiel Tuinafval en Snoeiresten (T&S)

Waarom weggooien wat nog bruikbaar is?

KGA

Plaats het restafval, papier en karton en PMD dichtgebonden en duidelijk zichtbaar op de stoep vóór 6 u 30 ’s morgens. Voor meer informatie, contacteer de milieudienst op het telefoonnummer 09 218 28 20 of raadpleeg onze website www.eeklo.be.

De Kringwinkels in het werkingsgebied van de I.V.M. Kringwinkel Meetjesland (www.kwmeetjesland.be) Met verkooppunten te Eeklo (09 377 77 74), Assenede (09 344 07 36), Maldegem (050 71 71 94) en Aalter (0491 15 23 09) Kringwinkel Ateljee (www.ateljee.info) 2 winkels in het werkingsgebied van de I.V.M.: in Evergem (09 253 47 85) en Deinze (09 380 37 76). Openingsuren containerpark ma di wo do vr za

10u - 12u 10u - 12u 10u - 12u 10u - 12u 9u - 12u

13.15u - 17u 13.15u - 17u 13.15u - 17u 13.15u - 17u 13.15u - 17u

Het containerpark is gelegen aan de Ringlaan (tel. 09 378 36 62) Opgelet! Tot een kwartier vóór sluitingstijd worden voertuigen op het containerpark toegelaten.


Maart do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za

2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Huisvuil

PMD

OPHALING MAANDAG

OPHALING DINSDAG

KGA

KGA

PMD

HV

P&K PMD

HV

P&K

HV T&S

HV

KGA

PMD

HV

T&S

Samen voor een propere buurt

KGA

P&K PMD

HV

P&K

De deelnemende gemeenten van de I.V.M. houden de omgeving proper. U toch ook? HV TEXTIEL

Papier en karton

Grofvuil

Textiel Tuinafval en Snoeiresten (T&S)

T&S

HV

KGA

T&S

TEXTIEL

Plaats het restafval, papier en karton en PMD dichtgebonden en duidelijk zichtbaar op de stoep vóór 6 u 30 ’s morgens. Voor meer informatie, contacteer de milieudienst op het telefoonnummer 09 218 28 20 of raadpleeg onze website www.eeklo.be.

Openingsuren containerpark ma di wo do vr za

10u - 12u 10u - 12u 10u - 12u 10u - 12u 9u - 12u

13.15u - 17u 13.15u - 17u 13.15u - 17u 13.15u - 17u 13.15u - 17u

Het containerpark is gelegen aan de Ringlaan (tel. 09 378 36 62) Opgelet! Tot een kwartier vóór sluitingstijd worden voertuigen op het containerpark toegelaten.


April

2012 OPHALING MAANDAG

zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

PMD

HV

OPHALING DINSDAG

P&K PMD

KGA

HV

P&K

KGA

Pasen Paasmaandag

Huisvuil

PMD

T&S

HV

T&S

HV

PMD

HV

Subsidies stimuleren kringlooptuinieren

P&K PMD

HV

P&K

Subsidies voor nieuwe hakselaars en mulchmaaiers

HV T&S

PMD

Papier en karton

Grofvuil

HV

Textiel Tuinafval en Snoeiresten (T&S)

Met kringlooptuinieren wordt het plantaardig materiaal uit de tuin op een creatieve en esthetisch verantwoorde wijze opnieuw aangewend in de tuin. Het is afvalarm tuinieren én verrijkt de natuur.

HV

T&S

Lees hierover meer op www.ivmmilieubeheer.be of vraag het subsidiereglement en aanvraagformulier bij het gemeentebestuur.

P&K

KGA

De I.V.M. subsidieert de aankoop van nieuwe hakselaars (tot € 80 per aankoop) en van nieuwe mulchmaaiers (€ 50 per aankoop).

Plaats het restafval, papier en karton en PMD dichtgebonden en duidelijk zichtbaar op de stoep vóór 6 u 30 ’s morgens. Voor meer informatie, contacteer de milieudienst op het telefoonnummer 09 218 28 20 of raadpleeg onze website www.eeklo.be.

Openingsuren containerpark ma di wo do vr za

10u - 12u 10u - 12u 10u - 12u 10u - 12u 9u - 12u

13.15u - 17u 13.15u - 17u 13.15u - 17u 13.15u - 17u 13.15u - 17u

Het containerpark is gelegen aan de Ringlaan (tel. 09 378 36 62) Opgelet! Tot een kwartier vóór sluitingstijd worden voertuigen op het containerpark toegelaten.


Mei

GREEN-EVENTS

2012 OPHALING MAANDAG

di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Samen voor afvalarme evenementen

OPHALING DINSDAG

Dag van de arbeid

PMD KGA

HV

P&K

KGA

HV T&S

HV

TEXTIEL

PMD

HV

T&S TEXTIEL

P&K PMD

KGA

HV

P&K

KGA

O.L.H. Hemelvaart

Ben je organisator van een evenement? HV T&S

HV

T&S

Hoe? � Met een gratis uitleendienst van herbruikbare bekers, afvaleilandjes, drankjetons e.a. materiaal � Met inhoudelijke begeleiding bij het organiseren van het evenement

Pinksteren Pinkstermaandag

Huisvuil

PMD

Ben je lid van een dynamische vereniging met veel deelnemers aan de acties? Green-Events helpt bij het afvalarm en duurzaam organiseren van evenementen.

PMD PMD

Papier en karton

Grofvuil

HV

Textiel Tuinafval en Snoeiresten (T&S)

HV

P&K

P&K

KGA

Plaats het restafval, papier en karton en PMD dichtgebonden en duidelijk zichtbaar op de stoep vóór 6 u 30 ’s morgens. Voor meer informatie, contacteer de milieudienst op het telefoonnummer 09 218 28 20 of raadpleeg onze website www.eeklo.be.

Info? Bel de I.V.M. op 09 377 82 11 of stuur een mailtje naar greenevents@ivmmilieubeheer.be Openingsuren containerpark ma di wo do vr za

10u - 12u 10u - 12u 10u - 12u 10u - 12u 9u - 12u

13.15u - 17u 13.15u - 17u 13.15u - 17u 13.15u - 17u 13.15u - 17u

Sluitingsdagen containerpark Het containerpark is gelegen aan de Ringlaan (tel. 09 378 36 62) Opgelet! Tot een kwartier vóór sluitingstijd worden voertuigen op het containerpark toegelaten.


Juni vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za

2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Huisvuil

PMD

OPHALING MAANDAG

OPHALING DINSDAG

KGA

KGA

HV T&S

PMD

HV

HV

T&S

P&K PMD

HV

P&K

Thuiscomposteren is kinderspel

HV T&S

PMD

HV

HV

T&S

Wie het groenten-, fruit- of tuinafval thuis composteert bespaart flink wat restafval. En thuiscomposteren levert met compost een goede bodemverbeteraar op. De I.V.M. heeft namens de aangesloten gemeenten kwaliteitsvolle compostmaterialen gekocht en hiervoor subsidies van de OVAM verkregen. Deze compostmaterialen kunnen tegen voordelige prijs worden gekocht bij het gemeentebestuur.

P&K PMD

HV

P&K

Compostvat: voor kleine(re) tuinen

Papier en karton

Grofvuil

Textiel Tuinafval en Snoeiresten (T&S)

KGA

Plaats het restafval, papier en karton en PMD dichtgebonden en duidelijk zichtbaar op de stoep vóór 6 u 30 ’s morgens. Voor meer informatie, contacteer de milieudienst op het telefoonnummer 09 218 28 20 of raadpleeg onze website www.eeklo.be.

Compostbak: voor grotere tuinen

Wormenbakken: voor appartementen

Openingsuren containerpark ma di wo do vr za

10u - 12u 10u - 12u 10u - 12u 10u - 12u 9u - 12u

13.15u - 17u 13.15u - 17u 13.15u - 17u 13.15u - 17u 13.15u - 17u

Het containerpark is gelegen aan de Ringlaan (tel. 09 378 36 62) Opgelet! Tot een kwartier vóór sluitingstijd worden voertuigen op het containerpark toegelaten.


Juli

2012 OPHALING MAANDAG

zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

OPHALING DINSDAG

HV T&S

HV

KGA PMD

HV

T&S

KGA P&K PMD

HV

P&K

HV T&S

HV

KGA

T&S KGA

Nationale feestdag

Huisvuil

PMD

PMD

HV

P&K PMD

HV

De P van PMD staat enkel voor Plastic flessen en flacons. Plastic potjes horen dus niet thuis in de blauwe PMD-zak.

P&K

Meer info en tips vind je op www.betersorteren.be

HV T&S

Papier en karton

Grofvuil

Textiel Tuinafval en Snoeiresten (T&S)

HV

KGA

T&S

Plaats het restafval, papier en karton en PMD dichtgebonden en duidelijk zichtbaar op de stoep vóór 6 u 30 ’s morgens. Voor meer informatie, contacteer de milieudienst op het telefoonnummer 09 218 28 20 of raadpleeg onze website www.eeklo.be.

Openingsuren containerpark ma di wo do vr za

10u - 12u 10u - 12u 10u - 12u 10u - 12u 9u - 12u

13.15u - 17u 13.15u - 17u 13.15u - 17u 13.15u - 17u 13.15u - 17u

Sluitingsdagen containerpark Het containerpark is gelegen aan de Ringlaan (tel. 09 378 36 62) Opgelet! Tot een kwartier vóór sluitingstijd worden voertuigen op het containerpark toegelaten.


Augustus wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2012 OPHALING MAANDAG

OPHALING DINSDAG

KGA

KGA

PMD

HV

P&K PMD

HV

P&K

HV T&S

HV

T&S

O.L.V. Hemelvaart

Huisvuil

PMD

PMD

HV

P&K PMD

HV

Papier en karton

Grofvuil

Textiel Tuinafval en Snoeiresten (T&S)

HV

KGA

dankzij volgende tips

P&K

HV T&S

10 op 10 voor afvalarm naar school

T&S

Plaats het restafval, papier en karton en PMD dichtgebonden en duidelijk zichtbaar op de stoep vóór 6 u 30 ’s morgens. Voor meer informatie, contacteer de milieudienst op het telefoonnummer 09 218 28 20 of raadpleeg onze website www.eeklo.be.

� verpak de lunch in een brooddoos i.p.v. zilverpapier � gebruik een drinkbus of thermos i.p.v. drank in blikjes, plastic flesjes of brik � fruit i.p.v. verpakte tussendoortjes: ’t is gezond én afvalarm � koop schoolspullen in milieuvriendelijk materiaal � gebruik de ‘oude’ boekentas of pennenzak: ’t is bovendien voordelig. � recto/verso kopiëren of printen spaart kilo’s papier Openingsuren containerpark ma di wo do vr za

10u - 12u 10u - 12u 10u - 12u 10u - 12u 9u - 12u

13.15u - 17u 13.15u - 17u 13.15u - 17u 13.15u - 17u 13.15u - 17u

Sluitingsdagen containerpark Het containerpark is gelegen aan de Ringlaan (tel. 09 378 36 62) Opgelet! Tot een kwartier vóór sluitingstijd worden voertuigen op het containerpark toegelaten.


September za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo

2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Huisvuil

PMD

OPHALING MAANDAG

OPHALING DINSDAG

KGA

KGA

PMD

HV

P&K PMD

HV

P&K

HV T&S KGA

PMD

TEXTIEL

HV

HV

T&S

KGA

TEXTIEL

P&K PMD

HV

P&K

Plastic folies van reclamefolders en magazines horen niet thuis bij het papier en karton. Ze helpen de recyclage ervan naar de bliksem.

HV T&S

HV

T&S

Meer info en tips vind je op www.betersorteren.be

Papier en karton

Grofvuil

Textiel Tuinafval en Snoeiresten (T&S)

KGA

Plaats het restafval, papier en karton en PMD dichtgebonden en duidelijk zichtbaar op de stoep vóór 6 u 30 ’s morgens. Voor meer informatie, contacteer de milieudienst op het telefoonnummer 09 218 28 20 of raadpleeg onze website www.eeklo.be.

Openingsuren containerpark ma di wo do vr za

10u - 12u 10u - 12u 10u - 12u 10u - 12u 9u - 12u

13.15u - 17u 13.15u - 17u 13.15u - 17u 13.15u - 17u 13.15u - 17u

Het containerpark is gelegen aan de Ringlaan (tel. 09 378 36 62) Opgelet! Tot een kwartier vóór sluitingstijd worden voertuigen op het containerpark toegelaten.


Oktober

2012 OPHALING MAANDAG

ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Huisvuil

PMD

PMD

HV

OPHALING DINSDAG

P&K PMD

HV

KGA

P&K

Laat je gebruikte frituurvet of -olie niet rondspoken

KGA

HV HV

PMD

HV

P&K

T&S

PMD

HV

P&K

T&S

HV

Is het frituurvet of olie na een 15-tal bakbeurten aan verversing toe? Breng het gebruikte vet of olie dan naar het recyclagepark of naar de wijkinzameling van KGA.

HV

PMD

HV

P&K PMD

Papier en karton

Grofvuil

Textiel Tuinafval en Snoeiresten (T&S)

KGA

HV

P&K

Plaats het restafval, papier en karton en PMD dichtgebonden en duidelijk zichtbaar op de stoep vóór 6 u 30 ’s morgens. Voor meer informatie, contacteer de milieudienst op het telefoonnummer 09 218 28 20 of raadpleeg onze website www.eeklo.be.

Het zijn immers schadelijke stoffen voor het milieu. Wanneer ze op de juiste manier worden ingezameld, kunnen deze afvalstoffen worden gerecycleerd of hergebruikt. Ze worden ingezet als biodiesel, als brandstof voor de productie van groene elektriciteit of als grondstof in de oleochemische sector. Meer op www.valorfrit.be Openingsuren containerpark ma di wo do vr za

10u - 12u 10u - 12u 10u - 12u 10u - 12u 9u - 12u

13.15u - 17u 13.15u - 17u 13.15u - 17u 13.15u - 17u 13.15u - 17u

Het containerpark is gelegen aan de Ringlaan (tel. 09 378 36 62) Opgelet! Tot een kwartier vóór sluitingstijd worden voertuigen op het containerpark toegelaten.


November do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Afvalarm winkelen loont!

2012 OPHALING MAANDAG

OPHALING DINSDAG

KGA

KGA

WIE DIT BOODSCHAPPENLIJSTJE AFVALARM KOOPT, SPAART HET MILIEU ÉN SPAART OP HET GEZINSBUDGET! UDGET!

Allerheiligen

HV T&S

HV

Afvalrijk boodschappenlijstje

T&S

TEXTIEL

TEXTIEL

wasverzachter, 10 x 20 cl appelsap, een plastic fles cola, afzonderlijk verpakte koekjes, boter in vlootje, 8 x 125 gr yoghurt, 1 kg voorverpakte tomaten, 1 kg voorverpakte appelen, 250 ml vloeibare zeep, 4 x 250 gr suikerklontjes, 24 blikjes bier in plastic tasjes

Wapenstilstand

Huisvuil

PMD

PMD

HV

P&K PMD

HV

KGA

P&K

gewicht lege verpakking: 1.552 gr.

gewicht restafval: 216 gr.

kostprijs: ¤ 39,34

KGA

Afvalarm boodschappenlijstje geconcentreerde wasverzachter, 2 l appelsap, glazen fles cola met statiegeld, een doos koekjes, boter in een wikkel, 1.000 gr yoghurt, 1 kg losse tomaten, 1 kg losse appelen, 2 stukken zeep van 125 gr. elk, 1 kg suikerklontjes, 1 bak bier (statiegeld), in een herbruikbare boodschappentas

HV HV

gewicht lege verpakking: (excl. statiegeldflessen) 344 gr. PMD

HV

gewicht restafval: 74 gr.

kostprijs: ¤ 26,73

P&K

T&S

PMD

HV

P&K

T&S

UW WINST

door 1x afvalarm te winkelen:

1,208 kg afval + ¤ 12,61 door dit lijstje 25x per jaar te kopen:

30 kg afval + ¤ 315,25 Papier en karton

Grofvuil

Textiel Tuinafval en Snoeiresten (T&S)

KGA

Plaats het restafval, papier en karton en PMD dichtgebonden en duidelijk zichtbaar op de stoep vóór 6 u 30 ’s morgens. Voor meer informatie, contacteer de milieudienst op het telefoonnummer 09 218 28 20 of raadpleeg onze website www.eeklo.be.

Openingsuren containerpark ma di wo do vr za

10u - 12u 10u - 12u 10u - 12u 10u - 12u 9u - 12u

13.15u - 17u 13.15u - 17u 13.15u - 17u 13.15u - 17u 13.15u - 17u

Sluitingsdagen containerpark Het containerpark is gelegen aan de Ringlaan (tel. 09 378 36 62) Opgelet! Tot een kwartier vóór sluitingstijd worden voertuigen op het containerpark toegelaten.


December za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten horen niet bij het grofvuil thuis!

2012 OPHALING MAANDAG

OPHALING DINSDAG

KGA

KGA

HV HV

PMD

HV

P&K PMD

HV

P&K

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA)

HV HV

PMD

HV

P&K

U kan AEEA gratis bezorgen: � bij de verkoper van elektrische of elektronische apparaten, ook al heeft u uw oud toestel niet bij hem gekocht � in de Kringwinkel � op het recyclagepark

HV

Kerstmis

Huisvuil

PMD

PMD

P&K

Meer informatie op www.recupel.be

HV

Papier en karton

Grofvuil

Textiel Tuinafval en Snoeiresten (T&S)

AEEA zijn ook gasontladingslampen, lichtarmaturen en rookmelders!

KGA

Plaats het restafval, papier en karton en PMD dichtgebonden en duidelijk zichtbaar op de stoep vóór 6 u 30 ’s morgens. Voor meer informatie, contacteer de milieudienst op het telefoonnummer 09 218 28 20 of raadpleeg onze website www.eeklo.be.

Openingsuren containerpark ma di wo do vr za

10u - 12u 10u - 12u 10u - 12u 10u - 12u 9u - 12u

13.15u - 17u 13.15u - 17u 13.15u - 17u 13.15u - 17u 13.15u - 17u

Sluitingsdagen containerpark Het containerpark is gelegen aan de Ringlaan (tel. 09 378 36 62) Opgelet! Tot een kwartier vóór sluitingstijd worden voertuigen op het containerpark toegelaten.


Algemene inlichtingen Het containerpark is gelegen aan de Ringlaan (tel. 09 378 36 62) Openingsuren: van dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur en van 13.15 tot 17 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur en van 13.15 tot 17 uur. Tot een kwartier vóór sluitingstijd worden voertuigen op het containerpark toegelaten. Als gevolg van het Hemelvaartweekend zal het containerpark op woensdag 16 mei 2012 geopend blijven tot 20 uur. Het containerpark is gesloten op zondagen, maandagen en wettelijke feestdagen en op vrijdag 18 mei, zaterdag 19 mei, woensdag 11 juli, vrijdag 2 november, zaterdag 3 november, donderdag 15 november en woensdag 26 december. Het containerpark is enkel voor de inwoners van Eeklo toegankelijk. Er mag maximum 1 m³ worden afgegeven. Per bijkomende m³ wordt een vergoeding gevraagd. Op het containerpark wordt geen restafval aanvaard! Groente-, fruit- en tuinafval kan je op eenvoudige wijze thuiscomposteren. Hierdoor vermindert het gewicht van de restafvalzak én de geproduceerde compost brengt leven in je tuin! Voor inlichtingen over afvalarm tuinieren en over de werking van compostvaten, wormenbakken en beluchtingstokken kan u steeds terecht bij onze compostmeesters: Gery Wauters (tel. 0485 27 32 55; e-mail: gery@balgerhoeke.be), Willy Lesage (tel. 09 377 64 53) en Patrick Van Audenaerde (tel. 09 378 28 03). In het Stadskantoor, Industrielaan 2, kunnen compostvaten en -bakken en wormenbakken aangekocht worden. Hier kan u ook terecht voor de aankoop van de reglementaire papieren zakken voor de ophaling van groenafval en de touwen voor de ophaling van takken en struiken. Voor meer informatie, contacteer de milieudienst op het telefoonnummer 09 218 28 20 of raadpleeg onze website www.eeklo.be.

Textiel

Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons (PMD) PMD wordt tweewekelijks aan huis ingezameld in de blauwe PMD-zak.

• • •

Kleding die proper is en in goede staat, lakens, dekens, lappen stof, gordijnen, draagbaar schoeisel (schoenen moeten per paar samen zijn). Wat kan niet?

• •

Papier en karton (P&K) Papier en karton wordt tweewekelijks aan huis ingezameld. Wat kan? • • • •

Textielafval wordt 4 maal per jaar aan huis ingezameld. Het textiel wordt ook ingezameld via de kledijcontainers in de gemeente. Stop het textiel in een gesloten zak, zo behoudt het zijn waarde. Bruikbare oude kleren, schoenen en textiel kan je eventueel ook naar De Kringwinkel brengen.

Papieren zakken en kartonnen dozen Kranten, tijdschriften, folders Boeken Schrijf- en machinepapier

Wat kan niet? • • •

Vuil of vettig papier Cellofaanpapier Behangpapier Aluminiumfolie

Opmerkingen: • •

Waar kan men hiermee terecht? •

Verpakkingen ledigen en voedselresten verwijderen, de diverse verpakkingen niet in elkaar steken, geen verpakkingen van meer dan 8 liter en geen plastic bidons vastmaken aan de buitenkant van de PMD-zak. Plaats de reglementaire PMD-zak (met logo I.V.M.) dichtgebonden en duidelijk zichtbaar op de stoep vóór 6.30 u ’s morgens. U kan uw PMD eventueel ook wegbrengen naar het containerpark.

Transparante glazen flessen, bokalen en flacons. Wat kan niet? • • • • • •

Hittebestendig glas (bv. ovenschotels en kookplaten) Porselein en aardewerk Stenen flessen en kruiken Opaalglas en kristal Vlak glas zoals ruiten en spiegels Lampen, TL-lampen

Opmerkingen: •

Glazen verpakkingen volledig leeg maken en deksels en doppen verwijderen en volgens kleur in de glasbol steken. Rond de glasbollen niets achterlaten: sluikstorten is strafbaar! Respecteer de rust van de buren: geen glas in de glasbol deponeren vóór 8 u ’s morgens en na 20 u ’s avonds. U kan uw glas eventueel ook wegbrengen naar het containerpark.

Tuinafval en snoeiresten (T&S)

Vuile, natte of tot op de draad versleten kleding, niet draagbaar schoeisel, vloerbekleding, hoofdkussens, dekbedden. Stop deze in de restafvalzak. •

Alle andere plastic verpakkingen en voorwerpen (bv. plastic potjes en vlootjes, plastic zakken, folie) Verpakkingen die giftige of bijtende middelen of motorolie bevat hebben Aluminiumfolie Piepschuim

Opmerkingen:

Wat kan?

Plastic flessen en flacons Metalen verpakkingen ook: spuitbussen van voedingswaren en cosmetica, aluminium schaaltjes en bakjes, metalen deksels en doppen Drankkartons

Wat kan niet? •

Glazen verpakkingen zelf wegbrengen naar de glasbol. Wat kan?

Wat kan? •

Glas

Plastic verpakkingsfolie verwijderen van kranten, tijdschriften en reclamebladen! Verzamel papier-karton in een kartonnen doos of maak er een handelbare stapel van, samengebonden met natuurkoord. Plaats het papier-karton duidelijk zichtbaar op de stoep vóór 6.30 u ’s morgens. LET WEL: Max. hoeveelheid: 1 m³ ! Maak de dozen of stapels niet te zwaar, zodat de ophalers ze gemakkelijk kunnen tillen. U kan uw papier-karton eventueel ook wegbrengen naar het containerpark.

Tuinafval wordt via het containerpark ingezameld. Tuinafval en snoeiresten worden ook aan huis ingezameld. De ophaling start ten vroegste om 7.30 u. Wat kan?

Grasmaaisel, bladeren, resten van bloemen en planten, snoeihout, boomstronken of boomwortels. Wat kan niet?

Aarde of stenen, graszoden, resten van maaltijden, plastiek, bloempotten, papier, metaal. Opmerkingen: • •

U kan uw tuinafval, snoeiresten en organisch afval uit de keuken ook zelf composteren in een compostvat of -bak of op een composthoop. Het tuinmateriaal dat aangeboden wordt voor de huis aan huis ophaling moet aan volgende voorwaarden voldoen: 1. De lengte van het snoeihout mag niet langer zijn dan 1,5 meter. De bundels mogen echter niet meer dan 15 kg wegen. Per ophaalbeurt mogen maximaal 6 bundels meegegeven worden. Struiken moeten van de wortels ontdaan worden! 2. De bundels worden met een reglementair touw en aangehecht betalingsbewijs aangeboden (te koop bij onthaal Stadskantoor, Industrielaan 2 te 9900 Eeklo). 3. Groen- en tuinafval moet verpakt zijn in de reglementaire composteerbare papieren zakken die dichtgebonden moeten zijn en niet beschadigd mogen zijn. De zakken mogen niet zwaarder wegen dan 15 kg. 4. Enkel de officiële composteerbare papieren zakken van de Stad Eeklo worden meegenomen (te koop bij onthaal Stadhuis, Markt 34 en bij het onthaal Stadskantoor, Industrielaan 2 te 9900 Eeklo).


Klein Gevaarlijk Afval (KGA) KGA breng je naar de chemocar. Het hoort zeker niet in de restafvalzak thuis. KGA wordt ingezameld op volgende locaties: elke eerste zaterdag van de maand, van 9 u tot 12 u ter hoogte van het containerpark (Ringlaan) en op de aangeduide woensdagen van 15 u tot 17 u ter hoogte van de parking aan de sporthal. Wat kan? TL-lampen, batterijen, spuitbussen en houders onder druk, oliën (frituurolie, motorolie) en vetten (frituurvet, smeermiddelen), resten van verf, schoonmaakmiddelen, cosmetica, onderhoudsmiddelen en andere chemicaliën van huishoudelijke oorsprong. Wat kan niet? Gasflessen (contacteer de verdeler), explosieven (contacteer de politie), radioactieve stoffen (contacteer de milieudienst), oude en vervallen geneesmiddelen (breng ze naar de apotheker). Opmerkingen: • Deze materialen worden best bewaard in de groene milieubox. Meng nooit de gevaarlijke stoffen en laat ze zoveel mogelijk in de originele verpakking. • Met resten van oude en vervallen geneesmiddelen kan u bij uw apotheker terecht. Stop ze zeker niet in de restafvalzak. • Gebruikte batterijen kan u eventueel ook deponeren in de daartoe bestemde recipiënten van BEBAT in diverse winkels, warenhuizen en openbare gebouwen of in de inzameltonnen op het containerpark. • Defecte TL-lampen of rookmelders kan u ook afgeven in de winkel waar u (een) nieuwe TL-lamp(en) of rookmelder(s) aankoopt. • Meer info over de inzameling van gebruikte frituurolie en frituurvetten op www.valorfrit.be en over de inzameling van gebruikte motorolie en smeermiddelen op www.valorlub.be.

Huisvuil (HV) = Restafval Het restafval wordt wekelijks aan huis opgehaald. Wat kan? Huishoudelijk afval dat niet (meer) voor hergebruik en/of recyclage in aanmerking komt. Wat kan niet? Chemische producten (KGA), tuinafval, materiaal dat selectief wordt ingezameld (zoals glas, papier-karton en PMD), scherpe voorwerpen (glasscherven, spijkers, injectienaalden, ...), dode dieren en slachtafval. Opmerkingen: • Plaats de reglementaire restafvalzak (met opdruk ‘Eeklo’ en logo I.V.M.) dichtgebonden en duidelijk zichtbaar op de stoep vóór 6.30 u ’s morgens. • Houd rekening met het maximum gewicht van de restafvalzak: Het max. gewicht is niet onbeperkt; de restafvalzak met inhoud van 60 liter is getest op een nuttige inhoud van 10 kg per zak.

Herbruikbare goederen AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) Wat kan? Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van huishoudelijk gebruik. Waar kan men hiermee terecht? • Is uw oud toestel kapot en u koopt een nieuw toestel, dan is de elektrohandelaar verplicht uw oud toestel gratis in ontvangst te nemen (ook als het oude toestel niet bij die specifieke handelaar was aangekocht!). • Koopt u geen nieuw toestel en is uw oud toestel niet meer herbruikbaar, dan kan u hiervoor terecht op het containerpark (aparte stapelplaats AEEA). • Is uw oud toestel nog herbruikbaar, breng het naar De Kringwinkel of bel De Kringwinkel Meetjesland op het nummer 09 377 77 74. • Meer info over de inzameling van AEEA op www.recupel.be. AFGEDANKTE GEBRUIKSGOEDEREN Wat kan? Meubelen, herbruikbare gebruiksgoederen en huisraad (speelgoed, boeken, eetgerief, ...), fietsen, decoratiespullen en brocante, enz. Wat kan niet? Indien het materiaal kapot of ernstig geschonden is, moet je het meegeven met het grofvuil; kleinere voorwerpen horen thuis in de restafvalzak, indien ze niet selectief ingezameld worden. Waar kan men hiermee terecht? Je kan de (herbruikbare) gebruiksgoederen aanbieden bij De Kringwinkel. DE KRINGWINKEL MEETJESLAND Bel eerst en vooral De Kringwinkel Meetjesland op het nummer 09 377 77 74. Na telefonische aanvraag halen zij gratis de herbruikbare goederen op of breng ze zelf naar De Kringwinkel, Slachthuisstraat 2b in Eeklo (open van di. tot za. van 10 u tot 12.30 u en van 13.30 u tot 18 u).

Meer info over de selectieve inzameling, sorteren en recycleren: www.fostplus.be Raadpleeg ook de algemene sorteergids van de I.V.M. op www.ivmmilieubeheer.be

Grofvuil (OPHALING OP AFROEP) Het grofvuil wordt enkel op telefonische aanvraag (op afroep) en tegen betaling opgehaald. Wie grofvuil heeft, belt naar 0800 13 580 en geeft op welke goederen zullen worden aangeboden. Op basis hiervan wordt een factuur opgemaakt. Na betaling volgt een bevestiging van de ophaling met de opgave van een concrete ophaaldag. Enkel het aangeboden afval zoals deze telefonisch is doorgegeven zal worden opgehaald. Afval dat niet onder de noemer ‘grofvuil’ valt, wordt niet meegenomen (zie rubriek ‘Wat kan niet?’). Deze dienstverlening kost 20 euro. Hiervoor mag maximaal 3 m³ grofvuil worden aangeboden. Per extra m³ zal 10 euro worden aangerekend. Wat kan? Alle brandbare materialen (GEEN METALEN) afkomstig van de normale werking van een huisgezin die niet in de gewone restafvalzak kunnen en niet meer gerecycleerd kunnen worden. Wat kan niet? Klein afval dat wordt aangeboden in zakken en dozen, metalen, AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur), steengruis, roofing, golfplaten uit asbestcement, vlak glas en spiegels, afbraakmateriaal, sanitaire toestellen (WC, lavabo, bad), porselein, prikkeldraad en draadafsluiting, autobanden, treinbielzen, handels- en nijverheidsafval, gasflessen, ontplofbare producten en alles wat selectief wordt ingezameld (glas, papier en karton, PMD, hout, KGA en tuinafval). Opmerkingen: • Plaats de brandbare materialen aan de openbare weg enkel op de afgesproken ophaaldag. • Hou er rekening mee dat de grootte van de materialen beperkt is (max. 2 m) en dat de stukken door 2 personen kunnen verhandeld worden (max 60 kg). • Spullen die nog bruikbaar zijn kan u naar De Kringwinkel brengen. • Indien niet wordt voldaan aan de vernoemde voorwaarden, mag de ophaler de aangeboden afvalstoffen weigeren, conform het politiereglement. • U kan uw grofvuil eventueel ook wegbrengen naar het containerpark.

Het Groene Punt-logo op een verpakking geeft aan dat de fabrikant van het product een bijdrage betaalt voor het inzamelen, sorteren en recycleren van verpakkingsafval. Het zegt niets over de recycleerbaarheid van het product of z’n verpakking en is dus geen sorteerinstructie.


Volg de sorteergids Plastic flessen

Metalen

Drank-

en flacons

verpakkingen

kartons

Geen andere plastic verpakkingen of voorwerpen

Papier-karton Papieren zakken en kartonnen dozen, tijdschriften, kranten, folders, boeken, schrijf- en printpapier

Ook : spuitbussen van voedingsmiddelen en cosmetica, aluminium schaaltjes en bakjes, metalen deksels en doppen

Transparante glazen flessen, bokalen en flacons Geen andere voorwerpen in glas

Wit glas

Gekleurd glas

Huis-aan-huis* inzameling

Huis-aan-huis inzameling in de PMD-zak

In de glasbollen werpen *

Opmerkingen

*of via het containerpark. k.

*of via het containerpark.

• Volledig leeg • Maximum volume: 8 liter • Geen plastic bidons vastmaken aan de buitenkant van de PMD-zak

Opmerkingen

Opmerkingen

• Plastic folie verwijderen van publicaties • Samengebonden met natuurkoord of in een stevige kartonnen doos

• Scheiden van wit glas en gekleurd glas • Volledig leeg • Geen deksels of doppen

Stad Eeklo

Samen

Goed sorteren

Beter recycleren


Stratenlijst Ophaaldag maandag

1 ste Regiment Grenadierslaan 7 de Regiment Jagerslaan Aalschootdreef Aalstgoed Abdijstraat Akkerstraat Ambachtenstraat Azaleastraat Balgerhoeke Baljuwdreef Begoniastraat Bevrijdingslaan Blakstraat Boomweg Boterbloemstraat Boterhoek Bremstraat Broeken Brugsesteenweg Bus DesirĂŠ Goethalsstraat Deurwaarderhoek Doornstraat Eduard Neelemanslaan Elfenbloemstraat Elzenboslaan Essenstraat Galgenstraat Galgestraat Gauberg Gedinghoek Gravin Johannalaan

Hazelarenhoekje Heidelaan Heilig Grafstraat Hoogstraat Hoefbladstraat Hortensialaan IJzerstraat Industrielaan Jachthaven John Buyckstraat Julia Dellaertstraat Kaatsweg Kattelare Kattenstraat Kerkhofstraat Ketsebroeken Klaverhoek Kleemhoek Koning Boudewijnlaan Koningin Fabiolalaan Korte Moeie Krekelmuit Kruiskenstraat Kunstdal Lariksstraat Lauriersdreef Leliepad Leopoldlaan (tussen Ringlaan en Balgerhoeke) Lijsterbesstraat Lima Verstraetehof Lincoln en Welland Regimentstraat Madeliefjeshoek Mandeweegsken

Margrietendreef Maroyendam Meibloemstraat Mekensweg Moerstraat Molensteeg Molenstraatje Nieuwe Berkenstraat Nieuwendorpe Nijverheidskaai Noordbusakker Noordwatergang Onze Lieve Vrouwstraat Oosterdienstweg Paardebloemstraat Pastoor Bontestraat Peperstraat Pinksterbloemstraat Ravenpad Raverschootstraat Ringlaan Rododendrondreef Roedehoek Schavotpad Schependreef Schipdonkstraat Schipperspad Schouthoek Seringendreef Sint-Jansdreef Sint-Jansgoed Sint-Laureinsesteenweg Sint-Vincentiusstraatje Slachthuisstraat Steentjes

Stuifzandstraat Tieltsesteenweg Tuinwijklaan Turfstraat Varenslaan Veldekes Veldekes-vaart Vergeet-mij-nietjeshoek Vierschare Vlierstraat Vlotte Vrijlaathoek Vrombautstraat Vrouwestraat Waaiakker Waaistraat Watersweg Westerdienstweg Westlaan Wilgenpark Zandbergstraat Zandvleuge Zeelaan Ziedelingen Zuidbusakker


Stratenlijst - vervolg Ophaaldag dinsdag

Aimé De Raedtstraat Albrecht Rodenbachstraat Antwerpse Heirweg AVS-straat August Van Ackerstraat Bagnolsstraat Beneluxstraat Berkenstraat Beukenstraat Blekerij Blommekens Boekweitstraat Boelare Bogaertmoerstraat Braunfelsstraat Broeders Van Liefdestraat Burgemeester Lionel Pussemierstraat Burgemeester Lionel Van Dammelaan Burgemeester Maurice Goethalslaan Burggravenstraat Canadaplein Cocquytstraat Collegestraat Dam Desiré Steyaertstraat Dullaert Eikelstraat Emiel Dauwestraat Engelendale

Euerardstraat Euromarktstraat Feltreplein Ganzepoel Garenstraat Gebroeders Van De Woestijneplein Gentsesteenweg Geraniumlaan Ghevers Groenstraat Guido Gezellestraat Guldensporenstraat Haverstraat Hazelaarstraat H. D. Lowiestraat Helmstraat Hendrik Consciencestraat Herbakkersplein Herbakkersstraat Herderstraat Hoge Bosstraat Hospitaalstraat Hugo Verrieststraat Irma Notteboomstraat Joseph Geirnaertstraat Kaaistraat Karel Smitzstraat Karel Stroostraat Karel Temmermanstraat Kerkesteestraat Kerkplein Kerkstraat Klinkaartstraat

Kloosterakker Kloosterdreef Koning Albertstraat Koningin Astridplein Kottemstraat Kraaiweg Kriekerij Kriekmoerstraat Kroonstraat Kunstgildeplein Lazarijstraat Ledeganckplein Leikensweg Lekestraat Leopoldlaan (tussen H. Grafkapel en Ringlaan) Liesgrasstraat Lijnendraaierstraat Magermansdreef Markt Melkerij Moeie Molenstraat Murkelstraat Newburystraat Olmenstraat Oostveldstraat Opeisingstraat Oude Gentweg Oude Weg Parklaan Parkplein Pastoor De Nevestraat Patersstraat

Philip De Wachterstraat Pieter De Coninckstraat Pieter Ecrevissestraat Pieter Van Deputtestraat Pieter Van Ghyseghemstraat Pokmoere Polydoor Lippenslaan Prinsenhofstraat Raaigrasstraat Raamstraat Raashekke Rabautstraat Jan Breydelstraat Jan-Frans Willemsplein Joseph D’Huyvetterstraat René Vermaststraat Resedastraat Rietstraat Rode Kruisstraat Roggestraat Romanus Van Wassenhovestraat Roze Schaapsdreef Schaperijstraat Schietspoelstraat Schuttershof Scoutspad Sint-Elooistraat Snuifmolenstraat Sparrebosstraat Spoorsingel Spoorwegpad Spoorwegstraat Sportlaan

Stationsstraat Sterrestraat Stuivenberg Tarwestraat Teirlinckstraat Tennisstraat Tuinbouwstraat Tulpenstraat Van Hoorebekeplein Veenbiesstraat Veldbiesstraat Veldstraat Violettenstraat Visstraat Vlamingstraat Weverparkje Weversstraat Wolstraat Zakmeersstraat Zandstraat Zilverstraat Zonnebloemstraat Zonnepark Zuidmoerstraat Zusters Philippus Neristraat Zwembadstraat

Kalender IVM 2012  

In Eeklo worden er twee ophaalrondes van restafval voorzien. Eén op maandag en één op dinsdag. Hier vindt u de IVM-kalender met tips over af...

Advertisement