__MAIN_TEXT__

Page 1

Tesisat İnşaat Malzemecileri Federasyonu Dergisi Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01 6 ayda bir yayınlanır

Yapı Sektörü’nün Yeni Birliği: TİMFED

ANALİZ MAKALE MAKALE MAKALE

: TOBB Yönetim Kurulu Başkanı : Rifat Hisarcıklıoğlu : Başarılı Müşteri Hizmet Sistemi Nasıl Olmalı? - Prof. Dr. Yavuz Odabaşı : Bütünsel Kalite Anlayışı ve Tedarikçilerin Memnuniyeti - Yrd. Doç. Dr. Hayri Baraçlı : Başarı Değerlemede Geleneksel ve Çağdaş Yaklaşımlar - Prof. Dr. Nihat Karakoç


İçindekiler Dergi Adı: Tesisat İnşaat Malzemecileri Federasyonu Dergisi İmtiyaz Sahibi ve Adresi: Kemal Yıldırım Ihlamurkuyu Alemdağ Cad. N:241/13 Ümraniye - İSTANBUL Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Adresi: Mehmet Arslan Kayışdağı Mah. Bostancı Dudullu Yolu N : 40 Kadıköy - İSTANBUL Genel Yayın Yönetmeni: Prof. Dr. T. Hikmet Karakoç Yapım & Görsel Tasarım: Güray Ergün (guray@timfed.com) Yayın Asistanı: Orhan Hopa (orhan@timfed.com) Az zamanda çok büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan, Türkiye Cumhuriyetidir.

“Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri” Cilt:2, Sayfa 271

TİMFED Yönetim Kurulu : Kemal Yıldırım (TİMDER), Emin Ayar (TİMKODER), OrhanYurdakul (TİMKODER), Ali Yalçın Tung (TİMDER), Aydın Eşer (TİMDER), Serdar Dönmez (TİMDER), Mehmet Özbaş (TİMDER İzmir), Yusuf Yılmaz (BURTİMDER), Yaşar Tabur (ANTİMDER), Akif Arıcan (FİMSİAD), Mesut Aygören (DİMSİAD) Yayın Yürütme Kurulu : Prof. Dr. T. Hikmet Karakoç, Mehmet Arslan, Serdar Dönmez Aydın Eşer , Nurhan Tanyeli, Güray Ergün, Orhan Hopa Yönetim Yeri Adresi: Ortaklar Cad. N : 14 K : 3 D : 5 Mecidiyeköy - İSTANBUL Basım Yeri Adresi Telefonu: Özgün Ofset Tic. Ltd. Şti. Aytekin Sokak No: 21 4. Levent - İSTANBUL / 0212 280 00 09 Basım Tarihi : Nisan 2008

Yayın Türü : Yaygın Süreli

İletişim Bilgileri : Adres : Ortaklar Caddesi N: 14 K: 3 D: 5 Mecidiyeköy - İSTANBUL Telefon : 0 212 274 28 42 / 0 212 274 28 43 e-posta : info@timfed.com Web Sitesi : www.timfed.com 2 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01

İlan İndeksi : Ön Kapak İçi: Arka Kapak: Arka Kapak İçi:

Elmor Hitit Seramik Teka

1 7 9 15 19 29 35 49 55 64 - 65

Ege Seramik Umpaş Seramik Kütahya Seramik Sanica Termal Seramik Kalekim Duravit Schluter Systems Tamsa Seramik Petek Banyo


İçindekiler

Analiz TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

TİMFED’den

12

TİMFED Oluşum Süreci TİMFED’den TİMFED Yönetim Kurulu TİMFED’den TİMDER Yönetim Kurulu TİMFED’den TİMDER Üye Listesi TİMFED’den TİMKODER Yönetim Kurulu TİMFED’den TİMKODER Üye Listesi TİMFED’den ANTİMDER Yönetim Kurulu TİMFED’den ANTİMDER Üye Listesi TİMFED’den BURTİMDER Yönetim Kurulu

14 16 18

10

TİMFED’den

57

BURTİMDER Üye Listesi TİMFED’den

59

DİMSİAD Yönetim Kurulu TİMFED’den

61

DİMSİAD Üye Listesi

36

TİMFED’den

62

FİMSİAD Yönetim Kurulu

38

TİMFED’den

63

FİMSİAD Üye Listesi

50 52 56

Makale Başarılı Müşteri Hizmet Sistemi Nasıl Olmalı? Prof. Dr. Yavuz Odabaşı

Makale Bütünsel Kalite Anlayışı ve Tedarikçilerin Memnuniyeti - Yrd. Doç. Dr. Hayri Baraçlı

Makale Başarı Değerlemede Geleneksel ve Çağdaş Yaklaşımlar - Prof. Dr. Nihat Karakoç

66 68 70 3

Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01


Yönetimden

Sivil Toplum Örgütlerimiz Toplumsal Sorumluluk Bilincinin Gelişmesine Katkıda Bulunacaktır

Kemal Yıldırım TİMFED Yönetim Kurulu Başkanı kemalyildirim@timfed.com

Bilindiği üzere AB’nin devam etmekte olan genişleme süreci beraberinde pek çok avantajı getirmektedir. Bu süreç Avrupa kıtasında birliği güçlendirmekte, barış, istikrar ve güvenliği arttırmakta ve daha fazla refah getirmektedir.

oluşumu desteklenmiş olacaktır. Yürütülecek tüm faaliyetler sırasında Avrupa komisyonu, sivil toplum diyaloğu kapsamında gerçekleştirilen tüm projeleri destekleyecektir. Sivil toplum örgütlerimiz AB sürecindeki fevkalede önemli görevlerinin yanı sıra ülkemizdeki toplumsal sorumluluk bilincinin gelişmesine katkıda bulunacak, sektörün karşılaştığı ortak sorunlara çözüm bulmak üzere öneri ve taleplerini devletin yetkili organlarına daha etkin biçimde iletme imkanı bulacaktır.

Sivil Toplum fikri ilk olarak ekim 2004’te Avrupa Konseyi tarafından önerilmiş ve Aralık 2004’te AB Konseyi tarafından onaylanmıştır. Sivil Toplum diyaloğunun özünde AB üye devletleri ile aday ülkelerdeki sivil toplumların tüm kesimleri arasında sistematik bir temas ve karşılıklı değişim bulunmaktadır. Bu durum vatandaşlarımızın AB hakkında geniş bilgi sahibi olması, değerlerini ve politikalarını daha fazla anlamasına imkan verecektir. Aynı zamanda vatandaşların siyasi, kültürel ve ekonomik kalkınma sürecinde daha fazla rol oynamasına yardımcı olacaktır. Böylece AB’ye katılan ülkelerde güçlü bir sivil toplumun

Sektörümüzün tüm satıcılarını aynı çatı altında toplamayı amaçlayan TİMFED’in oluşumunda emeği geçen tüm derneklerimizin Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, TİMDER’in önceki dönem Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca federasyonlaşma sürecinde bize hem fikir önderliği hem de sonsuz desteği ile yolumuzu açan içimizden biri T.O.B.B Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu minnet ve şükranlarımızı sunar, destekleri ile her zaman yanımızda olacağından emin olarak ilgilerinin daim olmasını ve federasyonumuzun sektörümüze, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Sizlere TİMFED (Tesisat İnşaat Malzemecileri Federasyonu) Başkanı olarak görüşlerimi Federasyonumuzun bu ilk dergisinde paylaşmanın büyük heyecanı ve mutluluğunu yaşamaktayım.

Federasyonumuzu oluşturan derneklerimizin; Ortak ekonomik sosyal ve teknik sorunlarına çözüm aramak, Aralarında hızlı ve doğru bilgi alışverişini sağlamak, Ticaretin mesleki ve ahlaki kurallar içerisinde yapılmasını sağlamak Sektörde haksız rekabet teşkil eden fiil ve tasarruflara engel olmak Üyeleri ve-veya mensubu oldukları kuruluşlar arenasında rasyonel ilişkilerin kurulmasına öncülük etmek; istemeleri halinde aralarında çıkan uyuşmazlıklarda hakemlik yapmak Federasyonumuzun temel görevleri arasında yer almaktadır.

4 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01


EditĂśr

Firmalar Âź@9'2+6*+-A7B2+4*'7'23'<'('Âť2R52'7'1./=3+98+19A72+7/4*+B7+ AçĹsÄąndan BakÄąldÄąÄ&#x;Äąnda, 2008â&#x20AC;&#x2122;iA".%*)#*1($(" 9/3 <R2R4R4 /1/4)/ <'7R8R4*'4 /9/('7+4 ('Âż2'3RÂż9R7 "S*$F"& Ekonomideki GeliĹ&#x;meleri ve<';'Âż2'3'<' Ă&#x2013;ngĂśrĂźleri <R2R4R4/21<'7R8R4*'./=3+98+19A72+7/4*+9562'31'93'*+Âť+7 -,Âż$%)P&H& '79RÂżR/1+4/1/4)/<'7R*' D<+-+7/2+3/Âż;+./=3+98+19A72+7/ '$+%)+. Ä°yi DeÄ&#x;erlendirerek, Dikkatli Bir YaklaĹ&#x;Äąmla 4/41'93'*+Âť+7/ <R2R854:4*'(/7A4)+1/<R2'57'42'<';'Âż2'<' *#"$&%#*H"( Geçirmek YararlÄą OlacaktÄąr 7'1523:Âż9:7 <R2R4R4/21@+<7+Âť/4*+(:+Âť/2/3-+@/)/52' 7'19+78/4+*A43BÂż;+./=3+98+19A72+7/4/41'93'*+Âť+7'79RÂżR D+ <B18+23/Âż9/7 4)'1 /1/4)/ @+<7+19+4 /9/('7+4 <+4/*+4 <';'Âż2'3'<' Prof. Dr. T. Hikmet Karakoç ('Âż2'<'4 8+19A7 (B<B3+8/ B@B4)B @+<7+19+ (+2/7-/4 (/7 .'2 '2'7'1 TÄ°MFED Dergisi Genel YayÄąn YĂśnetmeni  D+ -+7/2+3/Âż9/7 A<2+)+ <R2R4R4 /21 B@ @+<7+Âť/4*+ ./=3+9 8+19A72+7/4/4(B<B3+8/ /2+8R4R72R1'23RÂż9R7 Âź@9'2+(/4*A7*B4)B hkarakoc@anadolu.edu.tr @+<7+1/9/('7/<2+956'72'4')'ÂťRA4-A7B8B4+*'<'4'7'18+19A7B7+9/3/ 4/4A4B3B=*+1/*A4+32+7*+<+4/*+4'79RÂż'-+@+)+Âť/8A<2+4+(/2/7

TĂźrkiye çapÄąnda ĂśrgĂźtlenmiĹ&#x; Tesisat ve Ä°nĹ&#x;aat Malzemecileri derneklerinin oluĹ&#x;turduÄ&#x;u Tesisat ve Ä°nĹ&#x;aat Malzemecileri Federasyonu( TÄ°MFED) bu alanda faaliyet gĂśsteren derneklerin hizmet ve gĂźcĂźnĂź artÄąrmak için ortaya çĹkmÄąĹ&#x;tÄąr. Sivil Toplum Ă&#x2013;rgĂźtlerinin gĂźcĂź toplumda arttÄąkça, birleĹ&#x;en dernekler FederasyonlarÄą, birleĹ&#x;en Federasyonlar ise KonfederasyonlarÄą oluĹ&#x;turmaktadÄąr. Bu anlamda, kurulan TÄ°MFED, Ä°nĹ&#x;aat ve Tesisat sektĂśrĂźnĂźn sorunlarÄąnÄą çÜzmede ve kamudaki iletiĹ&#x;iminde daha etkin olacaktÄąr. TÄ°MFEDâ&#x20AC;&#x2122;in kurulmasÄą ile yeni bir dergi oluĹ&#x;turulasÄą gĂźndeme gelmiĹ&#x;tir. Bu derginin içeriÄ&#x;i oluĹ&#x;turulurken, Federasyonu oluĹ&#x;turan derneklerin tanÄątÄąmÄą ve faaliyetlerinin yanÄą sÄąra, sektĂśrĂźn sorunlarÄąnÄą en Ăźst dĂźzeyde tartÄąĹ&#x;an bir zemin oluĹ&#x;turmasÄą amaçlanmÄąĹ&#x;tÄąr. Derginin ilk sayÄąsÄąnda Federasyon Ăźyesi derneklerin, tanÄątÄąmÄą, faaliyet alanÄą ve YĂśnetim Kurulu Ă&#x153;yeleriâ&#x20AC;&#x2122;ne yer verilmiĹ&#x;tir. Bu dergide akademisyen ve uzmanlarÄąn, yĂśnetim, pazarlama, iletiĹ&#x;im gibi konulardaki yazÄąlarÄąna da yer verilecektir. Bu yazÄąlarla, Ăźyelerimizin; satÄąĹ&#x;, pazarlama ve mĂźĹ&#x;teri iliĹ&#x;kileri konularÄąnda bilgilerinin artÄąrmasÄąnÄą arzu etmekteyiz. Dergimizin ilk sayÄąsÄąnda ßç akademisyenin yazÄąsÄąna yer verdik. Bu sayÄąda, Prof. Dr. Yavuz OdabaĹ&#x;Äąâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn, â&#x20AC;&#x153;BaĹ&#x;arÄąlÄą MĂźĹ&#x;teri Hizmet Sistemi nasÄąl OlmalÄąâ&#x20AC;? makalesini, Yard. Doç Dr. Hayri BaraçlÄąâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn, â&#x20AC;&#x153;BĂźtĂźnsel Kalite AnlayÄąĹ&#x;Äą ve Tedarikçilerin Memnuniyetiâ&#x20AC;? makalesini ve Prof. Dr. Nihat Karakoçâ&#x20AC;&#x2122;un, â&#x20AC;&#x153;BaĹ&#x;arÄą DeÄ&#x;erlemede Geleneksel Ve Ă&#x2021;aÄ&#x;daĹ&#x; YaklaĹ&#x;Äąmlarâ&#x20AC;? baĹ&#x;lÄąklÄą makalesini yayÄąnlÄąyoruz. ***** TÄ°MFED dergisinin bu ilk sayÄąsÄąnda TĂ&#x153;SÄ°ADâ&#x20AC;&#x2122;Äąn â&#x20AC;&#x153;2008 YÄąlÄąna Girerken TĂźrkiye Ekonomisiâ&#x20AC;? raporunda yer alan ve Ä°nĹ&#x;aat SektĂśrĂźnĂź de yakÄąndan ilgilendiren bazÄą verilere yer vermek istiyorum. 2002 ile 2006 yÄąllarÄą arasÄąndaki ortalama %7.5 lik bĂźyĂźme oranÄąnÄą 2007 krizinden sonra azalma eÄ&#x;ilimine girmiĹ&#x;tir. Gayri SaďŹ Milli HasÄąla rakamlarÄąnÄąn 2002 ve 2007 arasÄąndaki deÄ&#x;erleri bu eÄ&#x;ilimi açĹkça gĂśstermektedir. Bu tablo incelendiÄ&#x;inde, 2004 den itibaren inĹ&#x;aat sektĂśrĂź, GSMHâ&#x20AC;&#x2122;da itici motor gĂśrevi gĂśrdĂźÄ&#x;Ăź açĹktÄąr. GSYIH ve GSMH deÄ&#x;erlerinde inĹ&#x;aat sektĂśrĂźnĂźn etkisi açĹktÄąr. 2007 krizi ile birlikte tĂźm sektĂśrlerdeki gerileme inĹ&#x;aat sektĂśrĂźne de yansÄąmÄąĹ&#x;tÄąr. Buna raÄ&#x;men 2007 yÄąlÄąnÄąn ilk ßç çeyreÄ&#x;inde GSMH %4 lĂźk bir bĂźyĂźme ile son 6 yÄąlÄąn en dĂźĹ&#x;Ăźk deÄ&#x;erini gĂśrĂźrken, inĹ&#x;aat sektĂśrĂźnde % 11.5â&#x20AC;&#x2122;luk bĂźyĂźme gĂśrĂźlmĂźĹ&#x;tĂźr.

A <R22R1*+Âť/Âż/3

   

#'7R3  "'4'</  Ä°nĹ&#x;aat -5.6 Âź4Âż''9 -9.0 #/)'7+9

 

$2'Âż9R73';+'(+72+Âż3+  '2/:7:2:Âż2'7 

54:9"'./62/Âť/ "+7(+89+82+1;+/=3+92+7  #*1($('K$%P

 +;2+9/=3+92+7/  '73')R23'<'4  :7:2:Âż2'7 Âź9.'2'9%+7-/8/  ÂźA A

 4.6 

    21.5 19.4

   

  

   16.5

  

  

 

 15.7 

  5.4  O'91R2'7 Âź21 

 S+<7+1 S+<7+1Q  

 11.5

 

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

-&#=#?Âź

&'12'ÂżR1(+Âż<R22R1(/7*'7'23'*A4+3/4/4'7*R4*'4 <R2R4*'95 6'72'43'<'('Âż2'<'4/4Âż''98+19A7B <R2R4*'B7+9/3*+ D2B1 (B<B3+/2++4<B18+1'79RÂż-A89+7+48+19A7523:Âż9:7 <R2R4R4/21 <'7R8R4*'*'-B@2B(B<B3+97+4*/4/157:<'48+19A7*+B@B4)B@+<7+1 /9/('7/<2+<';'Âż2'3'-A=2+43/Âż9/7&:79/@/9'2+615Âż:22'7R4'*/Âť+7./= 3+98+19A72+7/4+-A7+*'.'-+@9+61/;+7+48+19A7B4B@B4)B@+<7+1 Raporun son bĂślĂźmĂźnde, 2008 yÄąlÄą tahmin ve 9+8+7-/2+*/Âť/<';'Âż2'3'*'</4+-+)/13+2/52'7'19'2+6*'7'23'8R4R4

beklentilerine yer verilmiĹ&#x; ve Ĺ&#x;u noktalarÄąn Ăśn plana çĹktÄąÄ&#x;Äą gĂśrĂźlmĂźĹ&#x;tĂźr:

'&-P$$(H S'#G&$P'$& "&Âż*)#*1(2 2(*"%" -P$P&P&2S2&G2 S-(Âť"&H G"HH"1$S2H -,Âż$%PÂż*P(2007 yÄąlÄąnda bĂźyĂźmenin %5 in altÄąnda kalacaÄ&#x;Äą ĂśngĂśrĂźlmektedir, 2008 yÄąlÄąnÄąn ekonomi açĹsÄąndan kĂźresel ekonomik konjonktĂźre dÄąĹ&#x; geliĹ&#x;melere hassas olacaÄ&#x;Äą beklenmektedir, 2007 yÄąlÄąnda yĂźksek deÄ&#x;erlere ulaĹ&#x;an enďŹ&#x201A;asyonun 2008 yÄąlÄąnda dĂźĹ&#x;me eÄ&#x;ilimine girmesi beklenmektedir, Faiz oranlarÄąndaki indirimin devam etmesi beklenmektedir, DĂśviz kurlarÄąndaki reel deÄ&#x;erlemenin yavaĹ&#x;layacaÄ&#x;Äą yĂśnĂźnde bir beklenti vardÄąr, Ä°thalat hÄązÄąnÄąn yavaĹ&#x;layacaÄ&#x;Äą ĂśngĂśrĂźlmektedir,

Firmalar açĹsÄąndan bakÄąldÄąÄ&#x;Äąnda, 2008â&#x20AC;&#x2122;i ekonomideki geliĹ&#x;meleri ve ĂśngĂśrĂźleri iyi deÄ&#x;erlendirerek, dikkatli bir yaklaĹ&#x;Äąmla geçirmek yararlÄą olacaktÄąr. ***** TÄ°MFED dergisine yĂśnelik Ăśneri ve eleĹ&#x;tirileriniz dergimizin daha iyi oluĹ&#x;turulmasÄąnda yol gĂśsterici olacaktÄąr. En iyi dilek ve saygÄąlarÄąmla. 5 Nisan - Ekim 2008 / SayÄą 01


Dipnot

Hedefimiz; Sektörümüzün Sesini Ülke Çapında Duyurmak

Mehmet Arslan TİMFED Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü mehmet.arslan@tepeinsmalz.com.tr

MERHABA! Bu kelime ile başlamak istiyorum, çünkü TİMDER Dergisinden sonra sizlere senede 2 sayı çıkartarak ulaşacağımız yeni yayınımız TİMFED Dergimizin ilk sayısı ile karşınızdayız. UNICERA fuarı ile eş zamanlı olarak sizlere birinci sayımızda ulaşmayı planladık. Çünkü tüm sektörün heyecanla beklediği ve takvimlerinde tarihini mutlaka işaretledikleri bir etkinlik olan UNICERA’ya, sektör ile ilgili tüm firmaların, birimlerin ve kişilerin sektörde olup bitenlere biraz daha fazla vakit ve ilgi ayırdığını düşünerek birinci sayımızda bu heyecanın bir parçası olmak arzusundayız. Ekim ayında ise sektörün bir diğer buluşma noktası olan Antalya Baucon - Yapex fuarı ile de sizlere ikinci sayımızı sunuyor olacağız. Tüm ülkeyi kucaklayacak bir dergi olmak hedefinde olan TİMFED Dergisi, içeriğinde ilk sayısına özel olarak daha çok federasyonu oluşturan derneklerin üyelerinin tanıtımı, TİMFED’in kurulum maksadı ve kuruluş aşamasındaki gelişmelerini içermektedir. Önümüzdeki sayılarda si-

6 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01

zlerden gelecek olan öneri ve talepler yapılanmamızda bizlere yön verecektir. Elbette sektörümüzün sorunlarıyla da yakından ilgilenecek ve federasyonu oluşturan Türkiye’nin 4 dört bir tarafında örgütlenen derneklerimiz tarafından bizlere ulaştırılacak ve biz yayın kurulu olarak üzerimize düşen görevi Dergi aracılığı ile yerine getireceğiz. İş yoğunluğu nedeniyle fuarlar ve bayi toplantıları dışında biraraya gelme fırsatı bulamayan sektör çalışanlarını dergimiz aracılığı ile tanıtmak, başarılı çalışmalar yapan ülelerimizin çalışmalarını anlatmak sektör içerisinde haberleşmeyi sağlamak, yenilikleri tanıtmak bu dergininde hedefleri arasında olacaktır. Tüm bunları yaparken fahri üyelerimiz olan inşaat malzemeri üreticilerinin TİMDER dergisinde de olduğu gibi yanımızda olduğu ve her zaman bilgi birikim ve her türlü destekleri ile bizlere katkı verecek olmaları en büyük sevincimiz olacaktır. Hep birlikte daha keyifli sağlıklı ve kazançlı günlerde birlikte olmak dileğimizle TİMFED hayırlı olsun.


Fuarlar Hakkında 20 yıl önce 500 m2 alan ve 8,500 ziyaretçisi ile başlayan ve bugün 40,000 m2 fuar alanı ve 60,000 üzerinde ziyaretçi potansiyeline ulaşılmış olan UNICERA tek kelime ile ülkemizin gururu olarak altı çizilmelidir Aydın Eşer UNICERA Fuar Komitesi Başkanı isias@superonline.com

Derneğimizin kuruluş yılından 1997 yılına kadar TİMDER-TÜYAP organizasyonunda gerçekleştirilen inşaat ve tesisat sunumu ile başlayan UNICERA fuarı 2001 yılında TİMDER, SERKAP, SERSA ve TÜYAP işbirliğine dönüştü. 2003 yılında derneklerin Seramik Federasyonu çatısında toplanması ile TİMDER – Seramik Federasyonu ve TÜYAP işbirliğine dönüşmüştür. UNICERA Türk üreticilerinin en fazla katılım gösterdiği, en geniş katılımcı profiline sahip seramik ve banyo fuarı olmasının yanı sıra Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyada bölgenin en önemli fuarı konumuna gelmiştir. Ortadoğu, Orta-Asya ve Balkanların önemli alıcı ve satıcılarının buluştuğu büyük ticari potansiyele sahip fuar, dış ülkelerde de adını duyurmuş ve 2003 yılında (UFI) Uluslar arası Fuar niteliğini kazanmıştır. UNICERA bu ünü ile Avrupa coğrafyasında İtalya’da CERSAİE, İspanya’da CEVİSAMA fuarları ile eşdeğere sahip bir niteliğe ulaşmıştır. Dünya’nın 5. büyük üreticisi, 3. ihracatçısı konumunda bulunan Türk Seramik sektör üreticilerinin katılımı ile gerçekleştirilen 2007 UNICERA fuarını 51 ülkeden 54,000’nin üzerinde ilgili ziyaret etmiştir. Özellikle yabancı ziyaretçi sayısında önceki yıla göre %30 artış kaydedilmiştir. Bu yıl 09 - 13 Nisan tarihleri arasında 20.’si düzenlenecek UNICERA sadece ticari anlamda değil, bir iletişim ve kültür aktarım platformu olarak da önem taşımaktadır. Danimarka Tasarımcılar Birliği Kurulu yöneticisi Valade Amland “Dünyadaki Tasarım Trendi” konferansını, sektörün gelişimi, kuvvetli ve zayıf yönleri, sorunları, üniversite –sanayi işbirliği, AB krıterlerine uyumunun ele alındığı “Türk Seramik Sektörü ve Sürdürülebilir Gelişme” konulu sempozyum, ilgili uzman ve akademisyenlerin katılımıyla fuar sürecinde gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamındadır.Ayrıca İstanbul Doğalgaz Sıhhi Tesisat Kalorifer Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkârları Odası tarafından “2008 Dünya Sıhhi Tesisatçılık Haftası” etkinlik kutlamaları gerçekleştirilecektir. Türkiye Seramik Federasyonunun sektörün sanat, bilim, sanayi, teknoloji, tasarım, uygulama ve AR-GE gibi çeşitli katmanlarında öne çıkmış bireylerine verdiği “Seramik Onur Ödülleri” yine fuarımız esnasında sahiplerini bulacaktır. Bu etkinliklerin yanı sıra yakın gelecekte bu sektörde görev alacak olan Seramik Mühendisliği ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin Seramik Bölümü öğrencileri için fuar 8 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01

ziyaret programı düzenlenmiştir. 20 yıl önce 500 m2 alan ve 8,500 ziyaretçisi ile başlayan ve bugün 40,000 m2 fuar alanı ve 60,000 üzerinde ziyaretçi potansiyeline ulaşılmış olan UNICERA tek kelime ile ülkemizin gururu olarak altı çizilmelidir. Öncelikle fuarın oluşum sebebi katılımcı firmalarımıza, sektöre sağladıkları ve fuar oluşumuna sağladıkları katkı ve değerler için sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Fuarın bitiş tarihinden itibaren bir ay içerisinde yapılan değerlendirmeyi takiben fuar komitesi tarafından sonraki yıl düzenlenecek fuar için çalışma programı yapılarak fuar süreci başlatılır. 2008 UNICERA için bir yıllık çalışma sürecinin sonuna gelinmiştir. Fuar komitesinin bu süreçte yaptığı değerli çalışmalar ve katkıları sebebiyle komitenin tüm üyelerine ve fuarın oluşumunda görev alan emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunar, UNICERA’nın değerli katılımcılarımıza ve sektörümüze yararlar sağlamasını dilerim. Diğer Fuar faaliyetlerimize göz atıldığında; Antalya Yapex Yapı Fuarı ile, aynı fuar alanında ve eş zamanlı olarak “Turizm Tesislerinde Tasarım Çözümleri” genel konseptinde, “Seramik ve Banyo çözümleri”ni yansıtmak üzere ANTİMDER ve Akdeniz Tanıtım Firmasıyla 25 – 28 Ekim 2007 tarihleri arasında Antalya’da başarılı bir fuar gerçekleştirilmiştir. 30 Ekim – 02 Kasım 2008 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Seramik Banyo Fuarı için ön çalışmalara başlanmıştır. Uzun yıllar gerçekleştirdiği fuarlarla sektörümüze hizmet sunan TİMFED Kurucu Üyelerimizden TİMKODER, bu yıl Ankara’da hizmete açılan ATO Fuar ve Kongre Merkezinde 28 Mayıs – 01 Haziran tarihleri arasında TÜYAP (Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.) ile ANCERA Ankara Seramik Mutfak Fuarını gerçekleştirecektir. Federasyon Çatısı altında bir araya gelmiş bulunan derneklerimizin sektörel fuar organizasyonlarında aktif olarak görev alması ve/veya desteklemesi genel amaçlarımız arasında yer almaktadır. Ayrıca FİMSİAD Fethiye Ticaret Odası ile Rodos’ta düzenlediği fuarın yanı sıra, BURTİMDER ve DİMSİAD bu amaç doğrultusunda hareket etmek ve ülke çapında sektörümüzü temsil edecek fuarlar zincirini oluşturmak için hazırlıklarına olanca hızıyla devam etmektedir.


Analiz TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

“Büyüme temposundaki ciddi kan kaybının arkasındaki neden beklentilerin bozulmasıdır” 2001 krizinden sonra özel sektöre dayalı bir ekonomik büyüme modelinin gerekli olduğunu gördük ve bu doğrultuda iş ortamını iyileştirmeye yönelik çeşitli reform adımları attık. Zira özel sektöre dayalı bir ekonominin büyümesi ancak şirketlerin büyümesi sayesinde gerçekleşir. 90’larda şirketlerimizin gelişmesini engelleyen iki önemli kısıt vardı. Bunlardan yüksek faiz oranlarını (-ki hızla artan kamu borç yükünden kaynaklanıyordu) kamu maliyesindeki disiplin sayesinde daha makul seviyelere çekebildik. İkinci kısıt olan yüksek enflasyonu, Merkez Bankası’na sağlanan bağımsızlıkla tek haneli seviyelere indirebildik. Sonuçta Türkiye 1970–2001 arasında yılda ortalama yaklaşık yüzde 4 büyürken, 2002–2006 döneminde yılda ortalama yüzde 7’nin üzerinde büyüdü. Aradaki bu çarpıcı farkın arkasında, kriz sonrası başlatılan ve 3 hükümet döneminde de devam ettirilen reform süreci yatıyordu. Bugün itibariyle geldiğimiz noktaya baktığımızda üretim, yatırım, ihracat, tarım-dışı istihdam gibi makro rakamların hepsinde ciddi artışlar sağlandığı görülmektedir. Ama bunlar madalyonun görünen yüzünü oluşturuyor. Sadece bunlara bakarak 10 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01

yorum yaparsak kendimizi kandırmış oluruz. Özellikle ihracata yönelik çalışan şirketlerimiz, her şeye rağmen bugüne kadar sürdürebildikleri verimlilik artışları sayesinde kurdaki büyük değerlenmeyle baş edebildiler. Ama bunun ilelebet böyle gitmesi mümkün değil. Zaten üretim ve ihracat içindeki ithalat payının devamlı yükselmesi de bunu gösteriyor. Belki ihracatçımız ithal girdi kullanımını artırarak bir nebze nefes alıyor ama bu sefer aramalı üreten üreticimiz ayakta kalamıyor. Döviz kurundaki aşırı değerlenmeye, yapısal reformlardaki gecikmede eklenmesiyle, ülkemizin üretici yapısı içten içe zayıflıyor. 2007’nin başından itibarense her çeyrekte daha da azalan bir büyüme oranı görüyoruz. Nitekim üçüncü çeyrekte yurtiçi büyüme yüzde 1,5’e kadar gerilemiştir ki bu oran son 6 yılın en kötü performansına işaret etmektedir. Sadece büyümenin genel temposunda değil, kalitesinde de problemler yaşanmaktadır. Sanayi, yatırım ve mal-hizmet ihracatı gibi temel alanlarının hepsindeki büyüme oranlarında önemli gerilemeler vardır. Büyüme temposundaki ciddi kan kaybının arkasındaki neden beklentilerin bozulmasıdır. Beklentiler bozulmuştur çünkü neredeyse 1 yıldır iş ve yatırım


Analiz ortamını iyileştirici nitelikte dişe dokunur tek bir reform gerçekleştirilmemiştir. Nasıl ki yapısal reformlar alanındaki hızlı adımlar 2002–2006 arasındaki hızlı büyüme temposunu sağlamışsa, reform sürecinin aksatılmasının bir faturasının olduğu da görülmelidir. Şimdi, büyümeyi yeniden eski temposuna yükseltmek için şirketlerimizin önündeki engelleri

kaldıracak, yatırımların önünü açacak, mikroekonomik reformlar yapmamız gerekiyor. Biz bunlara ikinci nesil reformlar diyoruz. Bunların başında kayıtdışılıkla mücadele, işgücü piyasası, sosyal güvenlik, eğitim reformları ve sanayi stratejisi belirlenmesi geliyor. Hükümetimiz acilen bu çerçevede yeni bir reform gündemi oluşturmalıdır.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Kimdir? Doğum Yeri ve Yılı: Ankara - 1955 Öğrenim Durumu: - Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi ve İşletme Bölümü - TED Ankara Koleji Yabancı Dil: İngilizce, Almanca İş Hayatı: Armada İnşaat ve İşletme A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı Eskihisar İnşaat Malzemeleri A.Ş. - Yön. Kurulu Başkanı Eskihisar Dış Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı Eskihisar İnşaat ve Yatırım A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı Fibor A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı Kristal Şeker Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Görevli bulunduğu kuruluşlar: - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (Göreve Geldiği Tarih:16.06.2001) - TOBB-Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı (17.03.2003- ) - Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Başkanı (16.06.2001- ) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanı (16.06.2001- ) - Dünya Türk İşadamları Kurultayı Başkanı (27.04.2002- ) - EUROCHAMBRES Yönetim Kurulu Üyesi (Ekim 2004- ) - Ankara Ticaret Odası Meclis Üyesi (Ekim 1992- ) - CSIS-ABD-Türkiye İletişim Grubu Eş Başkanı (27.06.2004- ) - Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)Mütevelli Heyeti Başkanı (Aralık 2004- ) Medeni Durumu: Evli ve 3 çocuk sahibi

“Büyümenin eski temposunu yakalaması için kayıtdışılıkla mücadele, işgücü piyasası, sosyal güvenlik, eğitim reformları ve sanayi stratejisi belirlenmesi gibi ikinci nesil reformların yapılması gerekiyor. ” 11 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01


TİMFED’den

TİMFED Oluşum Süreci

TİMFED Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yıldırım

2008’de 20. yılını kutlamakta olduğumuz TİMDER, 1988 yılında sektörün ileri gelen inşaat malzemeleri satıcılarının bir araya gelerek İstanbul’da kurdukları bir Sivil Toplum Örgütüdür. Halen 400 ‘ ü aşkın asil üyesi ve 100’ü aşkın fahri üyesi bulunmaktadır. İzmir, Bursa, Denizli, Antalya, Fethiye, Ankara ve Van’da, şube ve müstakil kardeş kuruluşlarımızla 1500’ü aşkın üye potansiyeli olan örgütümüz, 2007 Mart ayında ülkemizdeki inşaat malzemesi satıcılarını temsil edecek olan TİMFED Tesisat İnşaat Malzemecileri Federasyonunu aşağıda belirtilen süreçde oluşturulmuştur. Ülkemiz sathında yayılmayı amaçlayan Derneğimiz, önceki dönemlerde İzmir, Bursa ve Denizlide şube oluşumu gerçekleştirmiş, Antalya’da ANTİMDER (Antalya Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği) adı ile müstakil dernek kurmuştur. Ülkemizdeki inşaat ve tesisat malzemesi satıcılarını aynı çatı altında toplamayı hedefleyen Derneğimiz, Fethiye’de FİMSİAD (Fethiye İnşaat Malzemeleri Satıcıları İş Adam-

12 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01

ları Derneği), Ankara’da TİMKODER (Tesisat ve İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneği) Antalya’da ANTİMDER ve şubelerimizin de katılımı ile “TİMDER Yönetim Kurulu ve Başkanlar” olarak adlandırılan bir grup oluşturmuştur. Periyodik olarak, sırası ile örgütlerimizin bulunduğu illerde toplantılar yapılmış, sektör sorunları tartışılmış ayrıca Vali, Belediye Başkanı ve Ticaret Odaları ziyaret edilerek örgütlerimiz tanıtılarak, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmuştur. 28 Haziran 2005 30 Eylül 2005 16 Şubat 2006 19 Ağustos 2006 06 Nisan 2007

Denizli Toplantısı Antalya Toplantısı İstanbul Toplantısı Ankara Toplantısı İstanbul Toplantısı

Önceki dönem başkanlarımız tarafından, Federasyon oluşumuna gidilmesi konusundaki telkinler, önceki ve mevcut yönetimlerimizin gündeminde uzun süre yer almıştır. 7 Ekim 2005 tarihinde Ankara’da dernek başkanlarından oluşan heyetle buluşan R. Hisarcıklıoğlu’na bağımsız derneklerin kendi aralarında 3 ayda bir yaptıkları “Başkanlar İstişare Toplantısı”nda gelişen federasyonlaşma isteği anlatıldı ve sektörün içinden gelen TOBB Başkanından destek talep edildi. TOBB Başkanından alınan destek ile federasyonlaşma faaliyetlerini hızlandırdı. AB sürecine girmiş olan ülkemizde, sivil toplum örgütlerinin, her geçen gün daha da önem kazanması ile federasyon süreci başlatıldı. Bu amaçla Bursa’da Burtimder ve


TİMFED’den Denizli’de Dimsiad adı ile yeni dernek oluşumuna gidildi. İzmir’de ise EGETİMDER adı ile yeniden yapılanma kararı alındı. Bu süreçte TOBB Başkanı Sn. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da teşvik ve destekleri ile TİMDER Başkanlığında bir federasyon kurulmasına ilişkin tüm hazırlıklar tamamlanarak, 28 Mart 2007 tarihinde federasyon’un tüzüğü onaylanarak, TİMFED adı ile Federasyonumuz kuruldu. 06 Nisan 2007 tarihinde UNİCERA fuar sürecinde TOBB Başkanımız ile birlikte yapılan basın duyurusu, Haber Türk TV kanalından canlı olarak yayınlanmıştır. 23 Mayıs 2007 Çarşamba Günü Ankara’da yapılan ilk Genel Kurul Toplantısı sonrasında yapılan Yönetim Kurulu toplantısı ile Federasyonumuzun organları tamamlandı. Önümüzdeki süreçde Federasyonumuzda üye olarak yer almak üzere Van’da VANTİMDER adı ile Nisan başında bir örgüt daha kuruldu. Federasyonu oluşturan derneklerimizin her geçen gün üye sayısını arttırarak güç kazanmalarının yanısıra, VANTİMDER’in de federasyona katılması ile 2008 yılının ikinci yarısında 2000’i aşması beklenen üye sayısı ile, önemli bir güç oluşturulması beklenmektedir. 300’ü aşkın alt sektörü bulunan inşaat sektörünün büyüklüğü konusunda bir tek değer bulmak ve bu değerin değişimlerini takip etmek bugün için mümkün olamamaktadır. Bayındırlık Bakanlığı verileri ve özel kuruluşların yaptırmakta oldukları Pazar araştırma veriler ile yaklaşık bazı değerler oluşturulabilmektedir. Örgütümüzün de bu konuda çalışmaları bulunmaktadır. Büyük şehirlerde, toptancı bayi niteliğine sahip örgüt üyelerimizin belirli ürün grupları için, ticari hacmini belirleyen değerler 6’şar aylık periyotlarla tespit edilerek, istatistiki değerlendirmelerimize ışık tutmaktadır. İMSAD’ın 2007 Aralık tarihli “ekonomik değerlendime raporu”nda yer aldığı üzere; konut inşaatlarının 2000 yılında 8.5 Milyar Dolar olan Pazar büyüklüğünün, 2006 yılında yaklaşık 3,3 kat artarak 27,9 Milyar Dolar’a ulaştığı görülmektedir. Örgüt üyelerimizin bu ticaret hacmi içinde önemli bir paya sahip olması, sektörümüzdeki bu hizmet grubunun gücü hakkında fikir sahibi olunabilmektedir. Türkiye’deki tüm satıcıları aynı çatı altında toplamayı amaç edinmiş bulunan, sektörün satıcılar ayağını daha bir disipline etmesi ve güçlenen sesi olması beklenen TİMFED’in “Neden Federasyonlaşma gereği duyduk?”

Tedarik ve sevkıyatlardaki zaman kayıplarını önlemek yada maliyetleri düşürmek için aynı bölgedeki yakın satıcılar arasında bayilik/temsilcilik farkı gözetmeden birlikte davranılarak çözüm bulunması gereği duyduk. Büyük yapı gruplarına yapılan toplu satışlarda meydana gelebilecek her türlü sorunun tolere edilebilmesi için satış sözleşmelerinin mutlaka yazılı hale getirilmesi, hukuk dili ile yazılmasını ve mutlaka hukuk müşavirleri yada bu konuda uzman avukatlara okutularak ilerde menfi kullanımlara açık maddeler kalmaması için ortak çözümler bulma gereği duyduk. TİMFED ile daha da güçlendik ama bu gücün bize sunduğu olanakları faydalı kullanabilmek de bizim gücümüzü akıllıca kullanmamıza bağlı olduğunun bilincindeyiz. Bundan sonra gerek inşaat sektörü içinde, gerekse malzeme satıcılarının devlet makamlarıyla ilişkilerinde ve hatta ileride AB ile ilişkilerde çok başka bir duruşumuz olacak.” Federasyonlaşmamızda bize hem fikir önderliği hem de sonsuz desteği ile yolumuz açan içimizden birine, TOBB Yönetim Kurulu Bakanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na minnet ve şükranlarımız simgesel olarak sunabilmek amacıyla 2007 - UNICERA Fuarı’nda kendisine bizi her zaman anımsaması ricasıyla bir ödül takdim edildi. Yapı malzemesi satıcılarından birinin bu kadar önemli bir makama çıkabildiği hem de o makamda ülke ekonomisi ve siyasetini ilgilendiren bir çok konuya kafa yorarken bizi de unutmayıp, tüm yoğun temposuna rağmen federasyonlaşmamıza zaman ve enerji harcadığı için Sayın Hisarcıklıoğlu’nun bu ödüle fazlasıyla layık olduğunu düşünüyoruz. Kendisinin manevi desteğinin her zaman yanımızda olacağını biliyoruz ve bize olan ilgisinin daim olmasını diliyoruz. Saygılarımla, Kemal Yıldırım, Yönetim Kurulu Başkanı TİMFED

“Satıcıların üzerindeki iş yapma koşullarının zorluklarından kaynaklanan baskıyı azaltmak için böyle bir örgütleme yolunu seçtik. Türkiye çapında 1000’i aşan üyemizin perakende ve toptan müşterileri ile günlük hayatta karşılaştıkları küçük ama önemli sorunları sürüncemede kalmadan ve kesinlikle çözülmesi amacıyla ortak çözümler üretilmesi gereğini duyduk. Türkiye’nin her yanında toptan ve büyük montanlı işlerde sorun yaşandığında yada zaten sorun olacağı baştan belli olan kişi veya firmalardan haberdar olunması amacıyla bu kişi ve firmaları mutlaka herkese acilen bildirilmesi ve ortak mücadele edilmesi gereği duyduk. 13 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01


TİMFED’den

TİMFED Yönetim Kurulu

TİMFED Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yıldırım

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emin Ayar (TİMKODER)

Yönetim Kurulu Üyesi OrhanYurdakul (TİMKODER)

Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Ali Yalçın Tung (TİMDER)

Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Eşer (TİMDER)

Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Dönmez (TİMDER)

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özbaş (TİMDER İzmir)

Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Yılmaz (BURTİMDER)

Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Tabur (ANTİMDER)

Yönetim Kurulu Üyesi Akif Arıcan (FİMSİAD)

Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Aygören (DİMSİAD)

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler 1- Bircan Şahin 2- Kemal Çelik 3- Ertan Sapankaya 4- Mehmet Arslan 5- Metin Karacaer 6-Turgut Araz 7-Murat Duman 8- Özer Uzuner 9-İ.Hakkı Gerelioğlu 10-Ali Kıvrak 11-Ertunç Uçkun

Denetim Kurulu Asil Üyeler 1- Adem Yılmaz 2- Zeki Meral 3- Mustafa Üstem

Disiplin Kurulu Asil Üyeler 1- Faruk Özdemir 2- Yunus Altun 3-Hüseyin Çetinkaya

Denetim Kurulu Yedek Üyeler 1- Baki Kartalkaya 2- Ferruh Bozoklar 3- Osman Şahin

Disiplin Kurulu Yedek Üyeler 1-İzzet Demirtaş 2-Ahmet Aşır 3-Hasan Yıldırım

TİMFED ÇALIŞMA GRUPLARI Yayın Grubu Aydın Eşer Serdar Dönmez Mehmet Arslan

TİMDER TİMDER TİMDER

Teknik Grup Ali Yalçın Tung Serdar Dönmez Baki Kartalkaya

Gelir Getirici ve Yaratıcı Projeler Koordinasyon Grubu: Kemal Yıldırım TİMDER Aydın Eşer TİMDER Yaşar Tabur ANTİMDER 14 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01

TİMDER TİMDER TİMDER

İletişim Grubu Emin Ayar Kemal Yıldırım Yusuf Yılmaz Mehmet Özbaş Mesut Aygören Yaşar Tabur Akif Arıcan

TİMKODER TİMDER BURTİMDER TİMDER İzmir DİMSİAD ANTİMDER FİMSİAD


TİMFED’den

TİMDER Yönetim Kurulu

TİMDERYönetim Kurulu Başkanı Kemal Yıldırım

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Yalçın Tung

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Dönmez

Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Eşer

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Arslan

Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Çelik

Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Sapankaya

Yönetim Kurulu Üyesi Bircan Şahin

Muhasip Üye A. Yıldıray Yılmaz

Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Özdemir

Yönetim Kurulu Üyesi Baki Kartalkaya

TİMDER (Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği) KURULUŞ TARİHİ : 1988 ÜYE SAYISI : Asil Üye - 231/ Fahri Üye - 111 ADRES : Ortaklar Cad. N:14 K:3 D:5 Mecidiyeköy Sisli 34394 ISTANBUL TEL : (0212) 274 28 42 - 274 28 43 FAX: (0212) 217 90 48 E-MAIL: info@timder.org.tr WEB: www.timder.org.tr TARİHÇE TİMDER, 1988 yılında sektörün ileri gelen inşaat malzemeleri satıcılarının bir araya gelerek İstanbul'da kurdukları bir Sivil Toplum Örgütüdür. Derneğimizin kurucuları Ahmet Baki, Ali Ergenç, Eyüp Şekerci, Faruk Targay, Hasan Tatarlı, Hüseyin Erson, İbrahim Dumankaya, Rüknettin Küçükçalı ve Selahattin Erengül'dür. Kurulduğu günden bugüne çağdaş, laik ve demokratik ülkemizde Atatürk ilke ve devrimlerine uygun davranış ve faaliyetlerde bulunmayı ilke edinen derneğimizin kuruluş amaçlarının en önemlileri üyeleri arasında birlik beraberliği sağlamak, sektör yararına bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmak, tüketici memnuniyetini ön planda tutmak ve ticari hayat içerisinde sosyal, ahlaki değerlere uygun hareket edilmesini sağlamaktır. 16 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01


TİMFED’den (2007 – 2009) YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER Başkan: Kemal Yıldırım Başkan Yardımcısı: Ali Yalçın Tung Başkan Yardımcısı: Serdar Dönmez Muhasip Üye: Adem Yıldıray Yılmaz Üye: Aydın Eşer Üye: Bircan Şahin Üye: Baki Kartalkaya Üye: Ertan Sapankaya Üye: Faruk Özdemir Üye: Kemal Çelik Üye: Mehmet Arslan

AKARSU Yapı Malz. San.Tic.Ltd. Şti. GETİ İnş. ve San. Malz. Tic. Ltd. Şti. DÖNMEZ Yapı Malz. Isı ve Soğ.Sis.Tic. Ltd.Şti. GÖKSU Yapı Paz.Tah.Ltd.Şti. ISI Malz. Tic. A.Ş. ŞAHİNLER Yapı Mal.Pz.İth.İnş.Sn.veTic.Ltd. Şti. URAL İnş.Tes.Tks.Dy.ük.Ml. San.veTic.Ltd.Şti. SESA Yapı Malz. Tic. ve Ltd. Şti. ÖZDEMİR Yapı Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. UĞUR Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti. TEPE İnş.Mal.Tic.A.Ş.

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER Ergün Gökçe GÖKÇELER Yapı Malz.Taah. Aks. Gıda Paz. San.Tic. Ltd. Şti. Ekrem Tarar EKSA Müh. İnş. San. Tic. ve Taah. Ltd. Şti. Erdal Gökgöz GÖKGÖZLER Yapı Malz. Eyüp Topal SEYCAN Seramik Sıh.Tes.ve Dağ. Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ali Ergenç ÖR-ER İnş. Malz. San.ve Tic. Ltd. Şti. Can Şakarer BAHAR Yapı Malz.Paz. Tic. ve San. A.Ş. Mehmet Aklan SİMGE Yapı Malz. San.ve Tic. Ltd. Şti. Bekir Zabcı TARA Elek.ve Yapı Malz.Paz.Tic. ve San. A.Ş. Nural Tuncer AKNUR End. Malz.San. ve Tic. Ltd. Şti. O.Suha Seciloğlu SESA Yapı Malz. Tic. ve Ltd. Şti. Cenk Yılga HİT Yapı Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. KOMİSYONLAR Fuar Çalışma Grubu İletişim Koordinasyon Grubu Örgütlenme ve Üye Geliştirme Grubu Sosyal Faaliyetler Grubu Eğitim Çalışma Grubu AMAÇ • Çağdaş, laik ve demokratik ülkemizde Atatürk ilke ve devrimlerine uygun davranış ve faaliyetlerde bulunmak, • Üyeler arasında birlik,beraberlik ve dayanışmayı sağlamak, • Sektör yararına bilimsel çalışmalar yapmak, • Ticari faaliyetlerde tüketici memnuniyetini ön planda tutmak, • Ticari ve sosyal ahlak kurallarına uygun hareket etmek GÖREV • Tesisat ve inşaat malzemesi satıcılarının satmakta olduğu malzemelerin yurdumuzda üretilmesine katkıda bulunmak, • Haksız rekabeti önlemek, • Ortak sosyal, ekonomik, kültürel, mesleki ihtiyaçlara destek vermek, • Mesleki sorunların çözümüne yardımcı olmak malzemeciler arasında birlik ve beraberlik sağlamak, • Fuar ve sergiler düzenleyerek kitleselleşmeyi sağlamak, • Üretici – Satıcı arasında köprü kurmak, • Sektörümüz hakkında yayınlar yapmak, • Eğitim – Öğretime katkıda bulunmak ve burs vermek TİMDER TESİSAT VE İNŞAAT MALZEMECİLERİ DERNEĞİ ÇALIŞMA KONULARI ve FAALİYETLERİ • Türkiye'de faaliyet gösteren Tesisat ve İnşaat Malzemecilerini bir araya toplamak, şubeleşme ve mevcut müstakil dernekler yoluyla yurt çapında genişlemeyi sürdürmek. • Üyeleri arasında ortak sosyal, ekonomik, dinlenme, kültürel ve mesleki ihtiyaçlara cevap vermek. • İnşaat ve tesisat malzemelerinin yurdumuzda üretilmesine katkıda bulunmak, fuarlar ve sergiler düzenleyerek ürünlerin tüketicilere ve sektördeki profesyonel kişilere tanıtılmasını sağlamak. Sektörle ilgili düzenlenecek olan tüm yurtiçi fuarların organizasyonlarında aktif biçimde yer almak . • Sektörün önünü açacak toplantılar, bilimsel çalışmalar organize etmek, raporlar üretmek veya bilim adamlarına raporlar ürettirmek,bu raporları dernek üyelerinin bilgilerine sunmak ve yayınlamak. • TİMDER Dergisi ve TİMDER Web sitesi ile sektördeki en son gelişmeleri ilgililere aktarmak üyelerini en güncel konulardan haberdar etmek ve seslerini okuyuculara duyurmak • Derginin sektörün tümünü kapsamasına, etik kurallara uygun doğru ve gerçek bilgi vermesini sağlamak. 17 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01


TİMFED’den • TİMDER Akademi ile üyelerine ekonomi, finans, muhasebe, is hukuku, satış yönetimi, zaman kullanımı ve diğer kişisel gelişim konularda eğitim vererek üyelerin gelişimine katkıda bulunmak, bu is için profesyonel eğitimciler kullanmak. • Meslek odalarında ve ticaret odalarında üyelerinin görev almalarını temin için faaliyette bulunmak, sektörün sesini ticaret ve sanayi odalarına taşımak. • Üyeler arasında haksız rekabet yapılmamasını temin için üyelere eğitim ve danışmanlık vermek. • Tüketicinin alışverişlerinde TİMDER üyelerine güvenmelerini ve onları tercih etmelerini sağlayacak girişimlerde bulunmak. Üyelerinin sattıkları üründen memnun kalmayan tüketicinin ürününün değiştirileceği ve istek üzerine gerekirse ürünün geri alınarak bedelinin iade edileceği gibi teşviklerin, üreticilerden de alınacak destek ile, üyeleri arasında uygulanmasını temin etmek ve tüketicilere bu hususu duyurmak. •Derneği batı ülkelerindeki derneklerle tanıştırmak ve batıdaki konumuzla ilgili federasyonlara üye yapmak, onların periyodik kongrelerine katılmak, Avrupa'da sektörün gelişmesini izlemek.

TİMDER ÜYE LİSTESİ Asil Üyeler ANALİZ Boru İnş.Yapı Mal.San.Tic. Ltd.Şti. Abdulkadir ZEREY

İstoç 38. Ada No.39 - 41 Bağcılar Mahmutbey İstanbul 0212 659 11 17 / 659 41 77

ABDURRAHMAN AKARSU İnş.ve İnş.Malz.San.Tic.A.Ş.

Abdurrahman AKARSU

Erenköy Cd. Edep Sk. No:58 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul 0216 540 94 90 / 0212 445 27 27

ACAR Yapı Ür.Tic.San.Ltd.Şti. Adnan ACAR

Reşatbey Mh. Ordu Cd.No: 34/B 01120 Adana 0322 458 32 22 / 458 89 37-38

ADIM Yapı Ür. Tic. ve San. Ltd. Şti. Rıfat OKYAY

Yukarı Dudullu Organize Sn. Bölg.G-22 Sk. No:11 K:1 Ümraniye İstanbul 0216 313 93 45-46

ADNANLAR İnş. ve Tes.Malz.San. ve Tic.A.Ş.

Can Jak FRANKO

Şehitler Cd.No:59 Alsancak İzmir 0232 464 41 86

AKARSU Yapı Malz. San. Tic. Ltd. Şti. Kemal YILDIRIM Alemdağ Cd.No:564 Ümraniye İstanbul

0216 415 57 12

AKIN İnş. Ser.ve Mal.Ltd.Şti.

İsmet AKIN

Gaziler Cd.No:357/A Yenişehir İzmir 0232 459 83 88 / 0276 326 21 00

AKNUR End. Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Nural TUNCER

İstoç Toptancılar Çarşısı Ada:2 No:75-76-77 Mahmutbey İstanbul

0212 659 01 67

ALTE Müh.Isıt.Soğ.Cih.İnş. Mal.Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti. Hüseyin Engin KÜÇÜKYILMAZ

Mithatpaşa Cad. No:1165/A F. Altay İzmir 0232 278 32 95

ANAYURT Yapı Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Halit ANAYURT

Hançerli Mh. Necipbey Cd. No:65 Samsun 0362 431 83 28 / 435 24 86

ARHAVİ Yapı San.ve Tic.Ltd.Şti. İsmail ÖZBAYRAKTAR

Sarıgüzel Cd. No:4/A Fatih İstanbul 0212 534 98 99

ARMA Yapı Malz. Ltd. Şti. Harudyun BİBERYAN

Demirciler Sit. 1.Yol No:45 Zeytinburnu İstanbul 0212 547 35 89-90

ARPAZ Tarım ve Bah.Sul.Mal.San. ve Tic.Ltd.Şti.

Hüseyin SOYKARAFAKILI 1202/2 Sk. Beşikcioğlu İş Merkezi No:99/A Yenişehir İzmir 0232 457 55 88

ARTEMİS Yapı Ür. Ltd. Şti. Erkan YANIKOĞLU

Fevzi Çakmak Cd. No:29/B 35040 Bornova İzmir 0232 342 50 09

AS Teknik Ltd. Şti.

Kadir KARAEVLİ Necatibey Cd. No:36 80300 Karaköy İstanbul 0212 249 16 34

AS TİCARET Metin DİRİN

1202/1 Sk. No:23/N Yenişehir İzmir 0232 458 19 85

ASLAN Yapı Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Recep Aslan YILMAZ 18

Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01

E-5 Karayolu Mavi Evler Durağı Denizciler Sk. No:115 İdealtepe Maltepe İstanbul 0216 489 96 70


TİMFED’den AYAS Seramik Merk. Ltd. Şti. Hakan ASLAN

İnönü Mh. Doğan Araslı Cd. No:12 Esenyurt Avcılar İstanbul 0212 699 60 70 / 620 62 25

AYTAŞ Akdeniz Yapı Malz. Tic. A.Ş.

Mustafa Önder CANTÜRK

İsmet Gökşen Cd. No:18 Antalya 0242 316 46 46

BAHAR Yapı Malz.Paz.Tic. ve San.A.Ş. Can ŞAKARER

Sivritaş Sk.No:14/C Mecidiyeköy İstanbul 0212 266 42 42 / 275 47 72-73

BAKİ İnş.Tur.Nak.Tic. ve San.Ltd.Şti.

Ahmet BAKİ

Atakan Sk. Özçelik İşhanı K:1 D:1 Mecidiyeköy İstanbul 0212 274 52 00-01

BARAN Müh. Tes.Taah.Tic.ve San.Ltd. Şti. Yücel BARAN

Seyit Nizam Mh. Demirciler Sit.1.Yol No:72 Zeytinburnu İstanbul 0212 416 98 80

BATI Grup İnş.Plas. A.Ş.

Mustafa Nevzat BİLİCİOĞLU

1776 Sk./25 No:3 Mevlana Mh. Bornova İzmir 0232 342 22 66

BİLGİ Yapı Tic.Ltd.Şti.

Hüseyin GÜLER Okan Merzeci Bulv.No:343 Mersin 0324 320 32 32

BİRLİK Paz.Ltd.Şti. İsmail İNCEL

Furgan Dede Cd. No:42 (Yeni Larende Cd.) Konya 0332 350 99 34

BİTAŞ Yapı End. ve Tes.Malz.Tic.A.Ş.

Ahmet AŞIR

1202/13 Sk. No:5 Yenişehir İzmir 0232 433 59 68 / 4589638

BİZAL Ltd.Şti.

Beralp BİLGEHAN Yeni Garaj Yanı Muğla 0252 212 89 12-13

BLK YILDIZ İnş.Mal.Tic.Ltd.Şti.

Bülent DOĞAN Ege Mh. Demirciler Cd. No:17 Balıkesir 0266 244 89 70

BORSEL Boru Tic. Ltd. Şti.

Mustafa YILMAZ Barbaros Mh.Sütçüyolu Cd.No:87 81120 Yenisahra Kadıköy İstanbul 0216 317 64 65

BORTAÇ Plas. ve Akaryakıt Ür. San. Tic. Ltd. Şti. İbrahim Gökhan GEYİK

Gümüşpala Mh. GüzelBakan Sk. No.2 Avcılar İstanbul 0212 590 85 95 / 593 26 60-61

BOTES Klima Taah.Ltd.Şti. Fuat TOKTA

Perpa Tic. Merk.A-Blok K:11 No:1469 Okmeydanı İstanbul 0212 222 67 42

BOZKURT Yapı Ltd.Şti. Yusuf BOZKURT

Yeni Karasu Yolu 51. Sk. No:2 Adapazarı

0264 241 19 72

BOZOKLAR Boru ve Prof. Tic. Ltd. Şti.

Ferruh BOZOKLAR

1202/1 Sk.No:53-55 35110 Yenişehir İzmir 0232 433 59 13 / 388 24 17

BRONZE İtalyan Banyo Mücevheratı Tic.Ltd.Şti. Aydın ÇAKIR

İstoç Ticaret Merk.21. Ada No:31 İkitelli Bağcılar İstanbul 0212 659 27 00

BULUT İnş.Mal.San.Tic.Ltd.Şti.

Zeki BULUT

Halyolu Kavşahı Cd. No:25 K.Bakkalköy Kadıköy İstanbul 0216 575 26 92

BURAK Sıh.Tes. ve İnş. Mal.Pa.Ltd. Şti.

Güven Günay SON

1202 Sk. No:83 G-H Yenişehir İzmir 0232 433 44 67 / 433 76 43

BÜYÜKOĞLU Yapı San. Ltd. Şti. İsmet BÜYÜK

Alemdağ Cd. No: 926 Kemerdere Mevki Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul 0216 540 64 70

CANEL Tek.Hır.Tic.Ltd.Şti.

Osman Suha SECİLOĞLU Bakır Sk. Alantar İş Merk. No:14/33-A Karaköy İstanbul 0212 250 99 53

CAZGIR İnş. Isı Sis. Tic. ve San. A.Ş.

Orhan CAZGIR Cumhuriyet Cd.No:45/A Samsun 0362 230 32 52 / 230 88 11-44

CEKA Doğalgaz Ltd. Şti. Kamil LALELİ

Çiğdem Mh. Gökkuşağı Sit.Mavi Blok No:14/39 Karakusunlar Ankara 0312 284 60 40

20 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01


TİMFED’den CENK End.Tes.İm.ve Taah.A.Ş. Nilüfer HOŞGÜNGÖR

Gürsel Mh. Silahtar Cad. No.7 Kağıthane İstanbul 0212 295 51 53

CENK Tic. Yapı Malz. Davit KOHEN

CENTİ Ltd. Şti.

Cengiz ÖLÇER

Kurtuluş Cd.Seymen Sk. Mete Ap.No:61 D:1 Kurtuluş İstanbul 0212 248 82 54

Garaj Sk.No:9 Mecidiyeköy İstanbul 0212 267 13 40-52

CİHAN Doğalgaz Müh.Tes.Tic.Ltd.Şti.

Burhan ŞAHİN

41. Cad. No:26 Çukurambar Balgat Ankara 0312 284 77 77

CİVELEK İnş.ve Yapı Mal.Tic.Ltd.Şti.

Asım CİVELEK

Malatya Yolu No:103 Elazığ 0424 248 35 35

ÇAĞRI Yapı Mal.San.Tic.Ltd.Şti. Semih SÖNMEZYURT

Reşitpaşa Cad. İstiklal Mh. Anadolu Sk. No.46 Atakent Ümraniye İstanbul 0216 316 06 60

ÇAKMAK Yapı Malz.San. ve Tic. A.Ş.

Fevzi ÇAKMAK

Çınçındere Cd. No:62 Güngören İstanbul 0212 634 74 11 / 568 44 01-02

ÇALIŞKANLAR İnş.Tic.Ltd. Şti.

Necdet ÇALIŞKAN

İrfan Gümüşsel Cd.No:6 Bayrampaşa Ankara 0312 763 26 00

ÇARŞI İnş. ve Sıh. Tes. Malz. San. Tic. Ltd. Şti.

Ömer Rıza AKMAN

1202/3 Sk.No:20/A Yenişehir İzmir 0232 457 40 21 / 459 62 59 / 458 61 77

ÇELİK Yapı Malz. San. ve Tic. A.Ş. İsmet ÇELİK

Şemsettin Günaltay Cd.No:135 Erenköy İstanbul 0216 360 41 91 / 385 37 76 / 356 83 47

ÇEMTAŞ ÇEMBERCİLER Yapı Malz. Tic. San. A.Ş.

Nedret ÇENBERCİ

Atatürk Cd.No:143 Bandırma Balıkesir 0266 715 21 00 / 721 47 70

ÇEVPA Ar.Sis.ve End.Ür.Paz. Ltd.Şti. Halil GEZER

1203/7 Sk. No.1/E Yenişehir İzmir 0232 469 39 37

ÇİFTÇİLER TİCARET Mehmet ŞİRİNYİĞİT

ÇÖZÜM Yapı Ür.Ltd.Şti. Emin Necmi ANADAL

Hatboyu Cd.Oryıl Petrol Ark. Boğtaş-2 Apt. Altı Koşuyolu Diyarbakır 0412 234 12 50 Ortaklar Cd.Bahçeler Sk.No:9 80290 Mecidiyeköy İstanbul 0212 273 11 13 / 274 51 06 / 593 01 02

DAMLA Banyo Aksesuarları Ltd. Şti.

Mehmet TOPCUOĞLU

Beşikçioğlu Sit. 1201/1 Sk. No:14/A Yenişehir İzmir 0232 433 92 90

DAVUTOĞLU Kard. Koll. Şti. Resul Davutoğlu ve Ort.

Urfi DAVUTOĞLU Halkalı Cd.No:126 Sefaköy İstanbul 0212 624 80 40 / 425 43 50

DEMİR Ticaret

Fahrettin DEMİR İsmet Paşa Cd. No:54/A Bolu 0374 212 74 54 / 270 48 92

DEN-YAP İnş.Tes.Mal.San.ve Tic.Ltd.

İsmet ÇAÇAN

Sümer Mh. 2474 Sk. No:12 Denizli 0258 371 00 47

DİKKAYA Tek. Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Mustafa DİKKAYA

1201/1 Sk.No:4-3/D Temsil Plaza Yenişehir İzmir 0232 457 57 08

DİZAYN Dek. Yapı Ür. İnş.San.ve Tic. Ltd. Şti.

Levent GÜNDÜZ Çınar Mh.Üst.Tahsinbey Sk.Yılmazsoy Ap.No:13/4 Küçükyalı İstanbul 0216 518 52 73

DOĞAN Yapı Malz. Tic. Ltd. Şti.

Nazım DOĞAN Cendere Yolu No:22 Kağıthane İstanbul 0212 294 52 10

DOST Yapı Tic. ve San. Ltd. Şti. Osman ÖZTAŞ

Göztepe Mah. Bosna Cd. No:7 Mahmutbey İstanbul 0212 445 12 80

DÖNMEZ Yapı Malz. Isı ve Soğ. Sis. Tic. Ltd. Şti.

Serdar DÖNMEZ Siyavuş Paşa Cd.No:42 Bahçelievler İstanbul 0212 441 75 12 / 442 13 23 / 466 10 20

DUMANKAYA Yapı Malz. San. ve Tic. A.Ş. Ömer DUMANKAYA

E-5 Karayolu Üzeri Pendik 4 Yol Dumankaya İş Merkezi Pendik İstanbul

0216 488 95 30 21 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01


TİMFED’den DÜNYA SERAMİK Merk. İnş. Malz. A.Ş.

Suat BAYRAM

Sanayi Mh.Atatürk Cd.Cincin Deresi Güngören İstanbul 0212 554 57 91 / 539 85 88

ECE Yapı Mal.San.Tic.Ltd.Şti. İbrahim ECE

Ak Bank Karşısı Ece İş Merk. Çaycuma Zonguldak 0372 615 45 90 / 615 21 66

EGE Yapı Mal.Paz.Ltd.Şti. Ömür AKYAR

Veliefendi Mh. 74. Sk. No:102 Zeytinburnu İstanbul 0212 546 88 55

EGEM San. ve Tic. Ltd. Şti. İbrahim DOLANBAY

Fulya Mh.Ortaklar Cd.Bahçeler Sk.No:2/1 Mecidiyeköy İstanbul 0212 273 00 21

EKİNLER Yapı Kim.San. ve Tic.Ltd. Şti. Ali Murat EKİN

Firuzköy Mh. Aziz Cd. No:16/A Avcılar İstanbul 0212 690 92 92

EKOL Müh.İnş.Tic. ve San.Ltd.Şti. Abdulkerim KARVAN

1145/7 Sk. No:2/E Yenişehir İzmir 0232 433 11 35

EKOL Tur.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.

Cengiz ŞAFAK

Fahrettin Kerim Gökay Cd. No:233/2 Göztepe İstanbul 0216 369 90 87

EKSA Müh.İnş.San.Tic.ve Taah.Ltd.Şti. Ekrem TARAR

Denizköşler Mah. E-5 Yanyol No:35 Avcılar İstanbul 0212 695 15 21 / 590 25 10

EMEK Yapı Mal.San. ve Tic.Ltd.Şti. Süleyman KARAHAN

Cendere Yolu Barbaros Bulv.No:40 Kağıthane İstanbul 0212 321 26 20

EMRE İnş. Malz. Paz. ve İth. İhr. A.Ş. İlyas DEMİRIŞIK

ENDER TİCARET Suat ÇORAKLI

Ziyapaşa Mh. 51.Sk. No:2 Hayat Ap. Zemin Kat Adana 0322 457 77 71

Alibey Mh. Ali Çetinkaya Cd.No:118 Silivri İstanbul 0212 728 70 11-12

ENGİN Yapı Malz. Paz. Tic. Ltd. Şti. Mustafa Engin AYDIN

Çırpıcı Mh. 1 Taşocağı Sk. No:32 Zeytinburnu İstanbul 0212 510 43 93 / 510 74 77

ENTAŞ End.Ür. A.Ş.

Ali Rıza CANİK

Bostancı Yolu Cd. Keyap Sit.E-2 Blok No84 Dudullu Ümraniye İstanbul 0216 3143939

ERGİ Yapı Malz. Ertan VARDAR

Eski Londra Asfaltı No:85/4 Bahçelievler İstanbul

ERGÜN Mühendislik

Mehmet Şükrü ERGÜN

ERTEM Hijyen Tek. A.Ş. Ömer KANTAROĞLU

0212 441 19 80 / 441 27 14

Çarşıbaşı Aras Galeria Kuzey Girişi Yanı No:1/A K. Maraş 0344 235 25 75 Çetin Emeç Bulv. 6.Cd.No:65/1-C 06460 Övençler Ankara 0312 472 12 72-74

EVİ Metal - İNOX Yapı Ür. İsmail ALTUNÇ

Eski Edirne Asfaltın 2592 Sk. No.5/1 Altunç İş Merk. Sultançiftliği Gaziosmanpaşa İstanbul 0212 475 84 88

EVİM İnş. ve Yapı Malz. San. Tic. A.Ş. İbrahim ÇULHACI

Gürsel Mh.28 Nisan Cd.No:19 Kağıthane İstanbul 0212 220 00 38

GENTAŞ İth.İh.ve Yapı Mal.Ltd.Şti. Turgay ÇALIŞKAN

Muhittin Mh. Çetin Emeç Bulv.Hatice Korkmaz Ap.No:14/B Çorlu Tekirdağ

GETİ İnş. ve San.Malz.Tic.Ltd.Şti.

Ali Yalçın TUNG Necatibey Cd.Karınca Çıkmazı Sk.No:7 Karaköy İstanbul

GÖKÇELER Yapı Mal.Taah.Aks.Gıda Paz.San.Tic.Ltd.Şti. Ergün GÖKÇE

Bulgurla Mh. Libadie Cd. No:71 Üsküdar İstanbul

0212 251 10 41 / 249 53 07 / 292 56 67 / 292 66 68

0216 620 99 99 / 328 35 10

GÖKGÖZLER Yapı Malz.

Erdal GÖKGÖZ Münif Sevi Cd. Özel İdere İş Merk.No:7 Çatalca İstanbul 0212 789 57 38 / 789 42 95

GÖKLER İnş.Paz.Ltd.Şti.

Nafi KÖKLER

Şöför Ali Cd. No:92 Şehitkamil Gaziantep 0342 323 06 96 / 323 06 80-81

22 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01

0282 651 03 01 / 651 01 81


TİMFED’den GÖKSU Yapı Paz.Tah.Ltd.Şti. Adem Yıldıray YILMAZ

Topağaçlar Cd. No:23 Kağıthane İstanbul 0212 220 70 05 / 220 70 11

GRUP Mekanik San.Taah.ve Tic.Ltd.Şti. Servet METİN

Atatürk Mh. Fatih Sultan Mehmet Cd. Martı Sk. No:3/B Ümraniye İstanbul 0216 461 91 91 / 461 88 73

GÜLER Yapı Malz. Tic. ve San. A.Ş.

Mustafa GÜLER Keresteciler Sit. Poyrazlı Sk.No.1 34010 Merter İstanbul 0212 556 54 08 / 506 90 18-33

GÜNEYLİLER Yapı Malz. Koll. Şti. Erol BARAN

Şemsettin Günaltay Cd. No:209 Kazasker Erenköy İstanbul 0216 411 87 57-58

GÜREL Yapı Mal. Tic. A.Ş. Şemşettin KAHRAMAN

1202/3 Sk. No:7-9 Yenişehir İzmir

0232 457 42 43

GÜRMAK Müh. San. ve Tic. Koll. Şti. Nedret ERTUĞRUL

1202/1 Sk.No:19/G Yenişehir İzmir 0232 459 54 48 / 433 24 22-23

GÜVEN Ticaret UTKAN San. Tic. Ltd. Güven UTKAN

Atatürk Mh. I. Okul Sok. No:28 Selçuk İzmir 0232 892 61 50

HALİL ALYDIN İnş.Mal.San. Tic.Ltd.Şti.

Halil AYDIN

İsmet Paşa Mh. Atatürk Cd. No:1/4 Dikili İzmir 0232 671 69 88

HAS Yapı Tic.Ltd.Şti. Haydar KOCADEMİR

Akgün Mh. Kenzi Cd. No:17/A Manisa 0236 232 08 90

HERA Seramik İç ve Dış Tic. A.Ş. Müjdat UYAR

Gaziler Cd. Gaziler İş Merk. No:361 B-Blok K:3/306-307 Yenişehir İzmir 0232 469 18 88

HİÇYILMAZ Yapı Mal.San.Tic.Ltd.Şti. Mustafa HİÇYILMAZ

Esatpaşa Mh. Ş. Namık Kemal Sk. No:17 Üsküdar İstanbul 0216 324 66 61

HİSTAŞ İnş.Tur.San.ve Tic. A.Ş.

Metin YILMAZER Çubuklu Taş Ocağı Yolu No:33/A Kavacık İstanbul 0216 317 66 65 / 425 22 55

HİT Yapı Ür.San. ve Tic.Ltd.Şti. Ahmet Cenk YILGA

İnönü mah. Kayışdağı cad. N:96 Küçükbakkalköy -İstanbul 0 216 572 34 32

HOŞVER İnş. ve Isı Malz. Tic. San. Ltd. Sadık HOŞVER

58.Bulvar Cd.No:37 Zeytinburnu İstanbul 0212 416 79 79 / 582 17 17

HOŞVER İnş. Yapı Malz. Enver HOŞVER

58. Bulvar Cd.No:37 Zeytinburnu İstanbul 0212 558 81 78 / 546 47 10

HÜSNÜ KALYON Ltd. Şti.

Hüsnü KALYON Karacaoğlan Mh. 169 Sk. No:8/14 Menaş Sit. Işıkkent İzmir 0232 472 08 37-38

ISI Malz. Tic. A.Ş. Aydın EŞER

Demirciler Sit. 1.Yol No:21 34780 Zeytinburnu İstanbul 0212 664 37 23 / 582 82 51 / 582 01 11

ISISAN Isıt. ve Klima San. A.Ş. Rüknettin KÜÇÜKÇALI

Bestekar Şevkibey Sk.No:1 Balmumcu Beşiktaş İstanbul 0212 340 37 00

ISISAN Tek. Mal. Tic. ve San. Ltd.Şti. Cabir AK

IŞIK Yapı A.Ş. Kerim AKBAŞ

1202/1 Sk. No:23/S Yenişehir İzmir 0232 457 87 77 Atatürk Evi Yanı Alanya Antalya 0242 513 37 37 / 512 30 00

İHTİYAROĞLU Kardeşler Yapı Mal. Kemal İHTİYAROĞLU

Karayolları Cad.(Kadir Has Cad)No:35/B Küçükyalı İstanbul 0216 388 77 15 / 388 21 21

İKİEL Yapı Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Tahsin YILDIRIM Şemsettin Günaltay Cd.No:145/23 Erenköy İstanbul 0216 386 95 40-41

İKİLİM Yapı Ür.Üret.Paz.Ltd.Şti.

Ali Şefik AYDOS Büyükdere Cd.No:64/3 Mecidiyeköy İstanbul 0212 274 79 13

23 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01


TİMFED’den İLKE Isıtma Soğutma San. Ve Tic. A.Ş. Mehmet Ufuk EYÜPGİLLER

1201 Sk. No:17/G Teknik Mal. İş Merkezi 35110 Yenişehir İzmir 0232 469 54 18 / 0212 469 54 19

İLTER İnş.Tes.San. ve Tic.Ltd.Şti.

Ali Serdar İLTER 1202/1 Sk.No:4/A Yenişehir İzmir 0232 457 25 70 / 459 47 00

İNAN Yapı Don.Tic. ve San.Ltd.Şti. Ali İNAN

Ulu Cami Cd.No:105 İskenderun Hatay 0326 615 14 50 / 457 25 13 / 618 61 61

İNKON San. ve Tic. Ltd. Şti. Yuda SİNAY

1202/2 Sk.No:85 Yenişehir İzmir 0232 458 85 30 / 458 61 89

İNTE A.Ş.

Ahmet Settar YALTIR

Aytar Cd: No:8/3 1 Levent İstanbul 0212 283 88 00

İZMİR DETAY Tes. Paz. Ltd. Şti.

İsmail İlham KÖKLÜKAYA 1204/6 Sk. No:44-M Köşe Çarşı Yenişehir İzmir 0232 458 53 11 / 457 62 71 / 457 61 23

İZMİR Yapı Mark. İnş. Malz. Tic. ve San. Ltd. Şti. Ümit TUZCU

1203/4 Sk. No:2/B Yenişehir İzmir 0232 469 81 91 / 469 96 10

KAL-SİM Kat Klf. ve Ev Alt. Tic. ve San. A.Ş. Mahmut Erhan ÖZEN

Gazi Mustafa Kemal Bulv.No:98/B Maltepe Ankara 0312 229 02 66 / 229 84 01 / 229 85 21

KALYONCU Yapı Malz. Tic. San. Ltd. Şti. Kamil Ünal ÇETİNKAYA

Batıköy Mah. Öztanık Sit. A-Blok No:4 Mimarsinan Büyükçekmece İstanbul 0212 863 63 54 / 863 65 02

KARACA Yapı Mal.Ltd.Şti. Süleyman Sami KARACA

Atatürk Bulv. No:114 Didim Aydın 0256 811 42 23-24

KARAİBRAHİMOĞLU Tic.Koll.Şti. Engin KARAİBRAHİMOĞLU

Alpaslan Cd. No:33/B Giresun 0454 216 28 86

KARAKULLUKÇULAR İnş. Tic. Koll. Şti.

Mehmet Yaşar KARAKULLUKÇU

Doğancılar Cd.No:32 Üsküdar İstanbul 0216 553 44 86

KARDAŞLAR Yapı San. ve Tic.Ltd.Şti.

Süleyman KOZUVA

Atatürk Cd. No:6 Çerkezköy Tekirdağ 0282 726 21 76

KARDEŞLER Yapı Malz.Day.Tük.Mal. ve Ob. ve Tic.İth.İhr.Ltd.Şti.

Fethi MUSTAFA Cennet Mh.Hürriyet Cd. No:99/5 Küçükçekmece İstanbul 0212 852 23 25 / 579 22 09 / 541 63 90 / 580 09 83-88

KASAPOĞLU Yapı Malz. A.Ş.

Fatma Ayten KASAPOĞLU

Akçakoca Cd.No:26/B Düzce 0380 524 69 84

KASIMOĞLU Yapı Malz.San.Tic. A.Ş. Ahmet Sinan KASIMOĞLU

Dereboyu Cd.Çayır Sk.No:4 Ortaköy İstanbul 0212 288 41 51

KAYHAN İnş.Malz.San. ve Tic.Ltd.Şti. Mehmet Bülent TORPİL

Ali Suavi Sk.No:23/14 Akhan İş Merk. Maltepe Ankara 0312 231 73 90-91

KESİMOĞLU Kardeşler Turz.Tic.Ltd.Şti. Atilla KESİM

Necatibey Cd. No:3 Arhavin Artvin 0466 312 35 77

KIVRAK Yapı Malz. A.Ş.

Mustafa KIVRAK İsmetpaşa Cd.No:139 Antalya 0242 243 23 23

KOÇKAYA Isı San. Tic. Ltd. Şti. Fazlı KOÇ

Bahçelievler Mh. Bosna Bulv. No:145/9 34688 Çengelköy (Maksi karşısı) Üsküdar İstanbul 0216 462 19 33

KORMAK İnş. Malz. San. ve Tic. A.Ş.

İsmail ÖZHELVACI

Fevzi Çakmak Bulv. No:36/A Gaziantep 0342 336 24 01 / 320 08 00

KOZANOĞLU

Naci Yaşar KOZANOĞLU İstanbul Cd. Çarşı Sk. No:12 Kıraç Büyükçekmece İstanbul 0212 875 35 32 / 689 54 27 / 689 28 43

MAKTES Müh.İlet.Hiz.Pet.Ür. Day.Tük.Mall.Ltd.Şti. Lütfi KILIÇ

Girne Cd. No.96/A Karşıyaka İzmir 0232 369 48 78 / 323 51 16

24 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01


TİMFED’den MERAL Yapı Malz. San. Tic. A.Ş. Musa MERAL

Tepeüstü Mevki Soner Sk. No:11 İETT Otobüs Dur.Karş) Ümraniye İstanbul 0216 611 04 25

MERT End.Paz.İnş.San.İth.İhr.Ltd.Şti.

Metin GÜNER

Ulusal Egemenlik Bulv. No.111 Marmaris Muğla 0252 413 30 69

MET Mekanik Tes.Tic.Tur.Ltd.Şti.

Özer KAYALI

Süleyman Demirel Bulvarı No:14/A Kuş Adası Aydın 0256 614 48 63 / 612 68 16 / 612 12 87

METE Yapı Ür. İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Sibel METE

Nisbetiye Cd. No:70/4 Etiler İstanbul 0212 216 90 45 / 263 25 13 / 263 25 90

METRO Sıh. Tes. Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti OSMAN DAL

Girne Bulv.No:201/A Kaşıyaka İzmir 0232 367 41 11 / 367 98 26

MORMAN Müh.Tes.San.ve Tic.Ltd.Şti. Cahit MOR

Aligalipbey Cd. No:18 Gaziosmanpaşa İstanbul 0212 615 67 60 / 614 23 88

MUNDANE Pas.Çelik Yapı Ger.Paz.San.Tic.Ltd.Şti. Serkan YILMAZ

Ferhatpaşa Mh. G-99 Sk.No:7 Samandıra İstanbul 0216 471 93 70

NİŞ Tic.ve San. Ltd. Şti.

Sinan KABADAYI 1201/1 Sk.No:4 P-07 Temsil Plaza Yenişehir İzmir 0232 433 25 26

OLCAY Yapı Malz.Tic.İnş. ve Taah. A.Ş.

Ahmet Olcay İSKENDER Tersane Cd. No:50 Perşembepazarı Karaköy İstanbul 0212 253 04 96 / 353 30 88 / 235 97 82

OMEGA Dış Tic. Ltd. Şti. İzzet İSHAKİ

Denizhan Sk.Lalehan No:5 Z.Kat 80290 Mecidiyeköy İstanbul 0212 211 03 11

ONLAR İnş.Mal.San.ve Tic.Ltd.Şti. Hüseyin ÇAT

G.M.K.Bulv.Mersin Ün.Yenişehir Kamp.Karşısı No:542 Mersin 0324 341 30 31

ONTEK Tek. Tes. Sis. Ltd. Şti. Noyan Sadık İBRİŞİM

1202/1 Sk. No:60/C Teknik Malz. İş Merk. Yenişehir İzmir 0232 469 79 33-34

OR-AN İnş.ve Müh.Tic.ve San.Ltd.Şti. Ozan KUYUCUOĞLU

Kaleburcu Yolu Sk. Dostlar Ap.No:9 Tarsus Mersin 0324 626 52 95

ÖNALANLAR İnş. San. Tic. A.Ş.

Orhan ÖNALAN Şemsettin Günaltay Cd.No:196/1 Erenköy İstanbul 0216 545 86 87 / 385 14 64 / 0212 288 07 44

ÖR-ER İnş.Malz.Ltd.Şti. Ali ERGENÇ

Merkez Mh. Yar Sk. No:13 Sarıyer İstanbul 0212 242 59 32-17

ÖZDEMİR Yapı Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Faruk ÖZDEMİR Cihangir Mh. E-5 Üzeri Yan Yol No:255 Avcılar İstanbul 0212 509 62 55

ÖZER Yapı Mal. Paz. ve Tic.

Özer UZUNER

2131 Sk.No:27/B Adalet Mh. Manavkuyu İzmir 0232 348 54 23-24

ÖZİLERİ Dekorasyon Ltd. Şti. Levent ÖZİLERİ

Şükrü Saraçoğlu Cd. No:40/A Üçyol İzmir 0232 227 97 08

ÖZMERT Yapı Malz. İnşt. San. ve Tic. Ltd. Şti. Sabahattin KALAYCIOĞLU

E-5 Karayolu Üzeri Beşkavaklar Mevki No:16 / 1 Bolu 0374 270 17 77

ÖZSAN İnş. Malz. San. Tic. Ltd. Şti. Mehmet ÖZKAYA

Gaziler Cd.Yenişehir İş Merk.No:478/O Yenişehir İzmir 0232 457 47 68 / 457 93 77

ÖZSU Sıh.Tes.İnş.Tic.Ltd.Şti. Mehmet Metin ÖZSU

Silifke Cd.Migros Bitişiği Erdemli Mersin 0324 515 60 55

ÖZTURANLAR İnş.Mal.Ltd.Şti.

Muzaffer TURAN Diyarbakır Cd. Turgut Özal Bulv. Kevser İş.Merk.No:268/F Batman 0488 214 33 33

ÖZTÜRK Yapı ve End. Mal. Tic. Ltd.Şti.

Cemal ÖZTÜRK Ziya Gökalp Mh. Hürriyet Cd. No:20 İkitelli İstanbul 0212 670 43 45

ÖZYAPISAN Yapı El. Tic. Ltd. Şti.

Mehmet ÖZBAŞ Organize San.Böl.10014 Sok.No:3 Gaziler Cd. No: 478/U Çiğli Yenişehir İzmir 0232 328 27 00 / 458 55 11 25 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01


TİMFED’den ÖZYILDIZ İnş.Mal.Tur.ve Gıda.San. Tic.Ltd.Şti. Cüney ERTİN

1203/3 Sk. No: 6/y Yenişehir İzmir 0232 458 90 44

PEKDEMİR İnş.Tic.Koll.Şti.

Sami PEKDEMİR Alemdar Cd. No:53 İzmit 0262 321 42 22

PENKA İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. Sami BÜYÜKÇELEBİ

Larende Cd. No:204-206 Konya 0332 236 51 41

PETEK İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.

Osman GÜNAY Demirciler Sit. 9. Yol No:63 Zeytinburnu İstanbul 0212 665 89 98

POLAT İnş. Malz. Tic. A.Ş.

Ceyhan BİRKAN Büyükdere Cd.No:87 34387 Mecidiyeköy İstanbul 0212 211 99 19

POLAT İnş. Malz. Tic. A.Ş.

Tayyar ATEŞ

Umurbey Mh. Liman Cd. No:14 Alsancak İzmir 0232 464 47 40

POLİTAŞ Ltd. Şti. Şevket AKTAŞ

Hastane 2 Cd. Onur Sok. No:1 Van 0432 216 96 78

PRİZMA Toprak Ür.ve İnş.Mal. San. ve Tic.Ltd.Şti.

Ertuğrul ASTEKİN Gaziler Cd.Yenişehir İş Merk.No:478/116 Yenişehir İzmir 0232 459 66 41

RSA Tes.Mal.San. ve Tic. A.Ş. Naci CENİK

Cebeci Cd. No:162 Küçükköy Gaziosmanpaşa İstanbul 0212 479 18 64

SARTES End. Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Mustafa Selçuk HERCİHAN

Perpa Tic.Merk. B-Blok K:10/1765 Okmeydanı İstanbul 0212 210 32 34-35

SATEK Teknolojik Tes. Sis. San.ve Tic. Ltd. Şti. Suat ARZIK

İnönü Cd. No:87/2 81090 Kozyatağı İstanbul 0216 463 53 39

SAVEN Teknik Mal. Tic. ve Taah.Ltd. Şti. Mehmet Remzi ÇELİK

Kızıltoprak Bağdat Cd. No:22/6 K:3 CenalBey Ap. Kadıköy İstanbul 0216 345 39 63 / 347 27 66

SEÇ Yapı Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Mustafa Vural SEÇGİN

Tersane Cd.Abdülsellah Sk.No:9 Karaköy İstanbul 0212 253 42 15 / 237 61 75

SER-PA İnş. ve Malz. Tic. Ltd. Şti.

M. Akif HAKSAL Ali Nadi Ünver Bulv. Sarı Konak Ap.Altı No:6 Gaziantep 0342 336 63 75

SESA Seramik Tic.Ltd.Şti.

Nuri Konuralp TÜFEKÇİER Zümrüt Ova Mh. Sinanoğlu Cd. No:33/3-4 Antalya 0242 311 88 38

SESA Yapı Malz. Tic. ve Ltd. Şti.

Ertan SAPANKAYA

Cendere Cd. Ayazağa Yolu No:7/A Maslak İstanbul 0212 332 00 50

SEYCAN Seramik Sıh.Tes.ve Dağ.Mal.San.ve Tic.Ltd.Şti. Eyüp TOPAL

Kazlı Çeşme Balıklı Yolu Balıklı Sk. No:1 Zeytinburnu İstanbul 0212 510 39 10

SEYREK Boru Malz. Tic. A.Ş.

Moris BENCUYA 1202/2 Sk.No:75 Yenişehir İzmir 0232 433 59 29

SİMGE Yapı Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Mehmet ALKAN Nüzhetiye Cd.No:37 Beşiktaş İstanbul 0212 259 84 93 / 261 11 85

SİMPA Ticaret

Köksal ERSAYIN Hançerli Mh.Liman Kavşahı Benzinlik Bitişiği No:8 Samsun 0362 447 33 33

SOYAK TİCARET / S. Cihan SOYAKIN Salih Cihan SOYAKIN

Ramazan Paşa Mh. 23. Sk. No:11 Aydın 0256 212 68 43

SRC Yapı Mal.Tic.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.

Abdurrahman SÜRÜCÜ Merkez Mh. Gül Sk. No.10 Güngören İstanbul 0212 507 53 32

STAND-ART Showroom Ekipmanları Mehmet KALKAN

Baksan San.Sit.Çıraklık Okulu Arkası No:1 Eskişehir 0222 340 03 36 / 340 56 99

26 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01


TİMFED’den ŞAHİNLER Grup İnş.Tur.Gıda Teks.Elk.Oto.Nak.Yat.San.Tic.Ltd.Şti.

Mustafa ŞAHİN Uzayçağı Bulv. No.70 06370 Ostim Ankara 0312 444 04 11

ŞAHİNLER Yapı Mal.Paz.İth.İnş.San. ve Tic.Ltd.Şti.

Bircan ŞAHİN

Cennet Mh. Hürriyet Cd. No:28 Küçükçekmece İstanbul 0212 426 96 71-72

ŞARMAN Aks.Mark.San.ve Tic.Ltd.Şti. Mehmet ŞARMAN

Kağıthane Cad. No:82 Çağlayan İstanbul 0212 222 50 02 / 220 25 06-08

ŞİMŞEK Yapı Ür.San.Tic.Ltd.Şti.

Ebubekir ŞİMŞEK İstanbul Yolu 5.Km. Maxsi Center Yanı Değirmen Altı Cami Karşısı No:25 Tekirdağ 0282 260 00 32 / 263 01 77

TAN Gen. Paz. İnş. ve San. Ltd. Şti.

Selçuk TANRIÖVER

Saksı Sk. No:16 Pangaaltı Şişli İstanbul 0212 246 11 62 / 291 46 88-89

TARA Yapı Malz. Tic. ve San. A.Ş. Hamdi GEDİK

Gaziler Cd. No:357/2 A Yenişehir İzmir 0232 449 49 11

TARA Yapı Malz.Tic. ve San. A.Ş. Bekir ZABCI

Büyükdere Cd.No:91/B 80300 Mecidiyeköy İstanbul

0212 212 00 01

TARIK ALTIERLER İnş. Malz. Tic. ve San. A.Ş. Tarık ALTIERLER

Zübeyde Hanım Cd. No:30 Edirne 0284 213 29 50 / 213 01 62 / 213 28 85

TAŞÖZ Dekarasyon A.Ş. Ünal TAŞÖZ

Ankara Cd.Soğanpazarı No:7 54040 Adapazarı 0264 274 32 70-71

TATSAN Yapı Mal.Ltd.Şti. Savaş TAT

Hacı Halil Mh. Bağdat Cad. No:88/A Gebze Kocaeli 0262 642 30 43

TAYMAK Müh.Proje Taah.San.Ltd.Şti.

Salim TAYYAR

Altuntepe Mh. Bağdat Cd. No:88/14 Küçükyalı Maltepe İstanbul

0216 388 65 23 / 388 85 62-97 79

TD Yapı Merk.Tes.Dek.Malz.San.ve Tic. Ltd.Şti. Hasan TATARLI

Hekimsuyu Cd. No:41 Küçükköy Gaziosmanpaşa İstanbul 0212 609 35 95

TEMA-SER Yapı ve Isı Mlz. A.Ş. İbrahim Ahmet SAMANCI

Kocasinan Bulv. Çevre Yolu Üzeri San. Odası Yanı No:167 Kayseri

0352 240 47 54 / 240 02 30

TEMPO Yapı Malz. Paz. A.Ş.

Zihni GANİÇ

Yenimahalle Yanıkses Sk.No:7 34720 Bakırköy İstanbul 0212 428 54 04 / 570 76 88

TEPE İnş.Mal.Tic.A.Ş.

Mehmet ARSLAN

TERMAK A.Ş. Atıl ERTAN

Kayışdağı Mh. Bostancı Dudullu Yolu No:40 Kadıköy İstanbul 0216 420 77 90

Gaziler Cd.No:478/B Yenişehir İzmir 0232 449 40 40 / 449 11 23

TESMAR Isıt.Soğ.İnş.San. ve Tic.Ltd.Şti. Ahmet İbrahim ERTAN

1203 Sk. No:10/E Yenişehir İzmir 0232 469 27 17

TİMPA Müh.Tes. ve İnş.Mal.Paz.ve Tic.Ltd.Şti. Ali Barbaros ÖZYILMAZ

Cemal Gürsel Cd. No:452/A Karşıyaka İzmir 0232 369 14 90 / 469 22 92

TULGA İnş. Malz. Paz. Ltd. Şti. Bülent TULGA

Turan Güneş Bulv. 4.Cd. 95.Sk. No:4/A Yıldız Ankara 0312 441 87 21 / 4401735

TUNA DEMİR Tic.Ltd.Şti. Hasan Erkan YALGIN

Esentepe Mh.G.O.Paşa Küçük San.Sit.8.Bok No:9 Gaziosmanpaşa İstanbul 0212 668 22 81-84

TUNAY MÜHENDİSLİK

Tuncay SEMERCİ İzzettin Çalışlar Cd. No:55 34620 Bahçelievler İstanbul 0212 863 76 76 / 575 62 00 / 555 25 57

TUNTAŞ Akışkan Dağ.Sis. A.Ş.

Ahmet TUNTAŞ İzmir Aydın Karayolu Karabulak Mevki No:1/1 35860 Torbalı İzmir

0232 853 26 10

TÜRKAY TİCARET Uğur TÜRKAY

Konak Mh.Tekeli Sk.No:13/B Burdur 0248 233 12 94

TÜRKÇÜLER Yapı ve İnş. Malz. Ltd. Şti. Faruk TÜRKÇÜ

Cendere Yolu Develi Sk. No.3 Kağıthane(Ayyıldız mayo fab.arkası) 0212 295 82 98 / 275 96 28-49 27 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01


TİMFED’den TÜR-MAK Müh.San.Tic.A.Ş.

Ali TÜRKYILMAZ 1.Organize San.Atabey Sk.No:31 Konya 0332 248 27 05 / 248 27 19

UĞUR Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti. Kemal ÇELİK

Kocasinan Merkez Mh. Eski Edirne Cd. Kuşçu Sk. No:2 Bahçelievler İstanbul 0212 651 97 27 / 657 07 77

URAL İnş.Tes.Teks.Day.Tük.Mal.San.ve Tic.Ltd.Şti. Baki KARTALKAYA

Spor Cd. No:14 Kartal İstanbul 0216 488 93 01

UYSAL Yapı Malz. Tes. Tah. Müh. Ltd. Şti. Öcal UYSAL

İçerenköy Mh.Huzurhoca Cd.No:40 Kadıköy İstanbul 0216 575 26 04

UYUMAZLAR Yapı İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd .Şti.

Tahsin UYUMAZ Evren Mh. Gülbahar Cd.Gönül Sk.No:2 34544 Güneşli İstanbul 0212 510 94 06 / 656 82 80

UZFORM VEDAT UZLUER Yapı Malz. Ltd. Şti. Vedat UZLUER

Gaziler Cd. No:478/M Yenişehir İzmir 0232 433 52 53 / 433 49 44-45

UZLUER Koll. Şti. Zeki Uzluer ve Ort. Zeki UZLUER ÜÇDE Müh.Ltd.Şti. Ahmet GÜRDAL

Gaziler Cd. No:367/1 Yenişehir İzmir 0232 433 25 50

41.Cad. No.26 Çakurambar Ankara 0312 287 90 90 / 286 82 82

ÜÇEL İnş. Malz. Ltd. Şti. Nevzat AŞÇI

Mahmutbey Yolu Hürriyet Mh.No:69 Güneşli Bağcılar İstanbul 0212 474 18 18 / 550 20 54 / 656 95 51

ÜNAL DUMAN TİCARET Ünal DUMAN

Bağdat Cd.Bahar Çıkmazı No:4 Altıntepe Küçükyalı İstanbul 0216 388 82 15-16

VOLKAN İnş.Mal.Met.San.Tic.Ltd.Şti.

Volkan ÖZTÜRK İkitelli Org.San.Böl.Pik Dökümcüler San.Sit.A-2 Blok No:1 Küçükçekmece İstanbul 0212 485 24 24

YAĞMUR Tek.Kal.Pom.San.Tic.Ltd.Şti. İskender YAĞMUR

1202/1 Sok.No:19/1-C Yenişehir İzmir 0232 449 07 94 / 458 60 61

YAPI Servis San. Tic. Ltd. Şti.

Cem GİRİKHAN BAŞOĞLU

Çınarlıdere Mh.Yanyol Cad. No:77 Pendik İstanbul 0216 379 76 37

YAPIM Müh. Isı ve Mak. San. A.Ş. Turan TUNCEL

Çırağan Cd.No:8/A 80800 Beşiktaş İstanbul 0212 259 17 35

YAŞARSU İnş.Mal.Ltd.Şti. Halil YAŞAR

Yeni Çeşme Yolu No:32 Bahçelerarası Balçova İzmir 0232 259 27 42

YAVUZ-TUNA İnş.Nak.San.Tic.Ltd.Şti. Eşref TUNA Cumhuriyet Mh. Atatürk Bulv. No:110 Atakum Samsun 0362 438 06 26 YAZICILAR Doğalgaz İnş.Mal.Tic.Ltd.Şti. Serdar YAZICI Atatürk Bulv.No:83/A Eskişehir YAZICIOĞLU İnş. Malz. Tic. Ltd. Şti.

Salih Zeki YAZICIOĞLU

0222 221 16 21

Kurtuluş Cd.No:7 22300 Uzunköprü Edirne 0284 513 12 22

YEDEKLER İnş. Mal. San. ve Tic. A.Ş.

Mehmet Ali YEDEK Evren Mh. Halkalı Yolu Turgutreis Sk. No:4 Güneşli Bağcılar İstanbul 0212 656 70 77 / 656 80 70

YILDIZ Tek. Tes. Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti İsmet SÜLO

1203/4 Sk. No:2/F Yenişehir İzmir 0232 433 60 72-74

YILMAZ Kardeşler İnş.Yapı Mark.ve Day.Tük.Mal.Paz.Ltd.Şti. Talat YILMAZ

Kocasinan Mh. Kereviz Sk. No:29 Lüleburgaz Kırklareli 0288 413 02 71 / 417 00 35

YILMAZLAR Yapı Malz.Tic.ve San.A.Ş. Ahmet YILMAZ YURTDAŞLAR Ticaret Cihan YURTDAŞ YÜCETAŞ İnş. Malz. Ltd. Şti.

Gülbahar Cd.No:23 34540 Güneşli İstanbul 0212 272 42 63

İstiklal Mh. Kenan Evren Cd.No:65 İncirliova Aydın 0256 585 21 48

Mustafa TAŞDEMİR

1202/2 Sk.No:76 Yenişehir İzmir 0232 449 49 12-13

YÜTAŞ Yapı Ür. Tic. A.Ş. Ferhan ÖZKALP Ortaklar Cd.Bahçeler Sk.No:2/12 Mecidiyeköy İstanbul 0212 274 47 20-21 ZAFERLER Yapı Malz. San. ve Tic. A.Ş. Salim Faik ÖZKAN

Saray Cd.No:4 Çorlu Tekirdağ 0282 651 39 90 / 654 92 82

ZİRVE Yapı Mal.End.İnş.ve Turz.Tic.San.Ltd.Şti. Mığıtar KAZANCI Demirciler Sit. 4. Yol No:29 Zeytinburnu İstanbul 0212 679 00 16 28 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01


TİMFED’den

TİMDER ÜYE LİSTESİ Fahri Üyeler 4B Yapı Ürünleri Üretim ve Paz. Tic.Ltd.Şti. Ferda MENGÜ

Çakmak Mh. Bolkan Cd. Üsküp Çıkmazı No:6 Ümraniye İstanbul 0216 540 27 47

ADELL Armatür ve Vana Fab.A.Ş. Ercan TOPÇU

İkitelli Org.San.Bölg.İkitelli Cd. No:72 Küçükçekmece İstanbul 0212 486 20 00

AHŞAPSAN Ahşap Ür.San.Tic.A.Ş.

Macit İŞBİTİREN Beysan İş Yapı Koop.Arsası Dedeboyu Cd.Macit Han No:11 Beylikdüzü İstanbul 0212 422 08 68

AKGÜN Ser. San. ve Tic. A.Ş. Edip KEFLİ

Değirmen Yolu Sk.No:16 Kutay İş Merk.C-Blok K:3 İçerenköy İstanbul 0216 574 88 40

AKKURT Plas. Tic. Ltd. Şti. Vahit UYANI

Mermerciler Sit.1 Cd.No:12 Beylikdüzü İstanbul 0212 875 09 37

ALARKO CARRIER San. ve Tic. A.Ş. Önder ŞAHİN

Gebze Org.San.Bölg. Şahabettin Bilgisu Cd. 41480 Gebze Kocaeli 0262 648 60 00

ALKILIÇ Yapı Mal.Alü.Sah.Tic.Ltd.Şti.

Ahmet ALKILIÇ 19 Mayıs San. Sit.62. Sk. No:12 Kutlukent Samsun

0362 266 67 73

ALSA Tes. Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. Sabri OSMANOĞLU

Fatih Bulv.Turgut Reis Mh. No:323 Sultanbeyli İstanbul 0216 398 61 65

ARMAŞ DAMLA Yapı Ür. Paz.San. Tic. A.Ş. Semih KARA

Tikveşli Sk.3. Emintaş San.Sit.No:1/161 Topcular İstanbul 0212 577 20 00 / 577 20 20 / 0236 2140054

ARMESA Yapı Ür.Paz.İh.İt.Ltd.Şti. Nevzat PEHLİVAN

Perpa Tic.Merk.A-Blok Kat.10 No:1497 Okmeydanı İstanbul 0212 220 89 46

ARSAN Yapı Mal.San.Tic. A.Ş.

Şaban ARSLAN Muallim Köyü Yolu Üzeri No:9 Gebze Kocaeli 0262 759 11 27

BAŞARAN Kireç İnş.Hazır Beton San. Tic.A.Ş.

M. Metin TAŞKIN Kepezaltı Mh. İnş. Mal. Sitesi 5069 Sk. No:19 Antalya 0242 221 08 91

BAYMAK Mak. San. Tic. A.Ş. Murat AKDOĞAN

Tepeören Mevkii, Akdeniz Cd. Orta Mh. Orhanlı Tuzla İstanbul 0216 304 20 44

BORUSAN MANNESMAN Boru San. ve Tic.A.Ş.

Tayfun İŞERİ

Meclisi Mebusan Cd.No:103 34427 Salıpazarı İstanbul 0212 393 52 00

CEM BATERİ ve Musluk San. Koll. Şti. Yaşar Metin GÜLER

Emekyemez Mh. Gümüşgerdan Sk. No:8 Azapkapı Şişhane İstanbul 0216 304 22 74

CEPS Cam Elyaflı Poly.San.Tic. Ltd.Şti. Bahri AKBULUT

Kaynarca Cd. No:13 Şenlikköyü Pendik İstanbul 0216 378 22 01

CİSA Pres.Dök.San.veTic.Ltd.Şti. Abdullah USLU

Kirazlıdere Mh. Martı Sk. No:17/8 Taşdelen Ümraniye İstanbul 0216 429 97 25 / 429 68 68

30 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01


TİMFED’den ÇAĞLAR Plas. San. A.Ş. Ümit SAK

2. Organize San. Bölgesi Bucak Yolu Üzeri Antalya 0242 258 17 27

ÇALIŞKANLAR Yapı Ür.İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.

Sadettin ÇALIŞKAN Orta Mh. Salih Omurtok Sk. No:16 Soğanlık Kartal İstanbul 0216 377 47 40-41

ÇANAKÇILAR Ser. San. ve Tic. A.Ş. Erol ARAT

Merdiven Köy Mh. E-5 Kenarı İnönü Cd. No:1 Yenisahra Kadıköy İstanbul 0216 317 64 53 / 0372 535 51 30

ÇELEBİ İnş. Malz. San. Tic. Ltd. Şti. Metin ÇELEBİ

Büyük Esence Mevkii E-5 Karayolu üzeri Adapazarı Sakarya 0264 276 18 83 / 353 50 44 / 353 55 30

DAMLA İnş. Malz. ve Tic. Ltd. Şti. Ahmet ÇELİKTABAN

Adnan Kahveci Cd. No:53/C Yakacık İstanbul 0216 451 53 32

DEV Yapı Ür.San.Tic.Ltd.Şti.

İrfan ER Organize Sanai Bölg. Erbaa Tokat 0356 716 37 51

DİZAYN TEKNİK A.Ş.

Cevdet MİRMAHMUTOĞULLARI

San. 1. Bölg. 4. Cd. No:23 Hadımköy Büyükçekmece İstanbul 0212 886 57 41-42

DOĞA Banyo Mutf. Ve Yapı Mal.Ür. Paz.Ltd. Şti Güven TÜRKUÇAK

Cebeci Cd. 542/1 Sk.No:5 Küçükköy İstanbul 0212 477 08 00 / 477 05 60

DOMSAN Doğrama Mob.San.A.Ş.

Fahrettin KÜRKLÜ

Ankara Org. San. Bölg. Hazar Cd. No:1 06935 Sincan Ankara 0312 267 00 67

DOST Metal Mak. İmalat San. Tic. Ltd. Şti. SADIK GÜLBAY

DÖKÜMAY A.Ş. Ural AYDINER

Esen Sk. No:6 Gülsuyu Maltepe İstanbul 0216 376 75 66 / 427 30 01 Eski Londra Asfaltı No:28 Bahçelievler İstanbul 0212 575 06 08

DYK DÜZEY Yapı Kim.İnş. ve Tic.A.Ş. Hakan DÜZEL

Vefa Poyraz Cd. Canan Sk. No:8 Habibler Esenyurt İstanbul 0212 438 24 66 / 595 10 04 / 595 40 03

ECE Armatür San. ve Tic. A.Ş.

Mustafa TUFAN Eyüp Sultan Mh.Karakaya Cd. No:8 Samandıra Kartal İstanbul 0216 311 13 14

EFES Seramik San. ve Tic. A.Ş. Hasan TATARLI

Hekim Suyu Cd.No:41 Küçükköy İstanbul 0212 609 35 95 / 591 33 71

EGE İnş. Malz. Paz. A.Ş.

Mehmet TANER Büyükdere Cd.No:87 Polat Han Mecidiyeköy İstanbul 0212 212 00 51

EGE YILDIZ Plas. Paz. Tic. ve San. A.Ş. Sami YÜKSEL

Bayar Cd.Ege Yıldız Sit.Gülbahar Sk.No:15 Kozyatağı İstanbul 0216 362 97 27 0232 376 86 31

EKİP Yapı Ür. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. B. Metin ÖZDEMİR

İmes E-Kapısı Karş.Kutup Sk.No:52 Dudullu İstanbul 0216 499 77 20

EKPAŞ Ekl. Par. Tic. A.Ş. Halim BENLİ

Ortaklar Cd.Bahçeler Sk.No:4 Mecidiyeköy İstanbul 0212 315 53 00

ELMOR Tes. Malz. A.Ş.

Hakan GÜNDEREN

Kemeraltı Cd.Ümmehan No:71/2 Karaköy İstanbul 0212 251 70 06

ERCAN Seramik San. ve Tic. A.Ş. Mustafa USLU

Seramik Cd. 11400 Bozöyük 0228 216 01 80 / 314 02 00-10

ERENSAN Isı Cihaz. Paz. ve Servis A.Ş.

Ali EREN Sanayi Cd.Altay Sk.No:7 34196 Yenibosna İstanbul 0212 551 05 00

ESEN Plastik San. Tic. A.Ş. Efkan Koç

Yeşilköy Kavşahı Ege Business Park B-Blok-3 K:8 No:389 Yeşilköy İstanbul 0212 659 42 00 / 0232 376 70 11

ESKİŞEHİR Seramik İm.İnş.Taah.İnş.Malz.Mad.İt.İh.San.veTic.Ltd.Şti.

Süleyman AYVA Organize San.Böl.9. Cad. No:48 Eskişehir 0222 236 16 76

31 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01


TİMFED’den FERİNOX Paslanmaz Çelik San.ve Tic.A.Ş. Melih Tanju AKYAZI

Boya ve Vernik Org.San.Böl.1 Cd. No:35 Aydınlı Mh. Tem Yanyolu Üzeri Tuzla İstanbul 0216 593 07 85

FIRAT Plas. Kauçuk San. ve Tic. A.Ş. Nevzat DEMİR

Türkoba Köyü PK.12 34907 Büyükçekmece İstanbul 0212 859 04 04

FRANKE Mutfak Sis. Tic. Ltd. Şti. Özgen ÖZKAN

İnönü Mh. Gençlik Cd. No:250 Gebze Kocaeli 0262 644 65 95

GAZTEKNİK Isı San. A.Ş. Fatih AYDIN

Atatürk Cd.Sami Bey Sk.No:2 Maltepe İstanbul 0216 442 93 00

GELİŞİM TEKNİK Ltd. Şti.

Ali BIDI Hava Alanı Karşısı Serik Cd. No.411 Antalya 0242 340 25 75

GESER Paz.Tek.İnş.Yapı Kim.Tur.San ve Tic. A.Ş.

Erdoğan YILDIZ Şekerpınar Cumhuriyet Mh. Turgut Özal Cd. No:8 Gebze 0216 411 09 41 / 0262 658 11 58-62

GRANİTAŞ Granit San. ve Paz. A.Ş. Suat SARISOY

E-5 Yan Yol No:22 Soğanlı Kartal İstanbul 0216 482 55 95 / 0216 309 19 29

GÜL PRES Döküm San. A.Ş.

Aret POLAT

Sardunya Cd. No:7 Haramidere Büyükçekmece İstanbul 0212 879 00 30 / 875 31 67 / 237 60 30

GÜR-SAN El Al.San. Tic.A.Ş. Ahmet GÜR

Pamukkale San.Sit.35. Sk. No:14 Denizli 0258 268 93 88

HAKAN Plas. Boru ve Pres. San. Tic. A.Ş. Ahmet İskender KARADENİZ

Merkez Mh.Evren Oto San.Sit.Yanı Esenyurt İstanbul 0282 726 64 43 / 0212 671 24 11

HİTİT Seramik San. ve Tic. A.Ş.

Yavuz EĞİTİMCİ 19 Mayıs Mh. Mehmetcik Cd. No:112 Fulya Şişli İstanbul 0212 216 66 30

HÜPPE İnş.Mal.San.Tic.A.Ş.

Ömer KALENDER

Org.San.Bölg. Atatürk Cd.4 Sk.No:2 Çerkezköy Tekirdağ 0282 758 15 11

İDESER Seramik San. ve Tic. A.Ş. Nuri GÖNENÇ

Şekerpınar Cd.Mimarsinan Mh.G-104 Sk.No:10 Tuzla İstanbul 0216 423 47 12

İNTEMA İnş. ve Tes. Malz. Yat. ve Paz. A.Ş.

Atalay GÜMRAH Büyükdere Cad.Kanyon Ofis Kat:18-19 No.185 Levent İstanbul 0212 339 90 00

İZOCAM San. ve Tic. A.Ş. Nuri BULUT

Dilovası Mevkii E-5 Üzeri 41455 Gebze Kocaeli 0262 754 63 90

JAPAR İnş. Mal. San. ve Tic. Ltd. Şti. Erol AMADO

İnönü Mh. Zeki Öztaş Cd. No:44 Ayrancılar Torbalı İzmir 0232 854 62 00 / 854 62 52

KALE Paz. Tic. A.Ş.

Ender EREL

Büyükdere Cd.Kaleseramik Binası K:6 80620 Levent İstanbul 0212 270 70 00

KIRALİ Yapı Ür.San.ve Tic.Ltd.Şti. Rauf KIRALİ

Tuzla Organize San.Böl.9.Yol Ç-3 6-A-B Parsel Tuzla İstanbul 0216 394 05 70

KOZA Yapı Ger. Dağ. San. Ltd. Şti. Ayhan KÖSE

Gaysuni Mehmet Efendi Sk.No:12 Sütlüce İstanbul 0212 220 97 15

KREA DUŞ ve Küvet Kabinleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Altan GÜLER

İkitelli Org. San.Böl.Çorapcılar Sit.H-Blok No:17-20 34670 İkitelli İstanbul 0212 485 86 68

KÜTAHYA Porselen San. A.Ş Erkan GÜRAL

Eskişehir Yolu 8.Km. Kütahya 0274 225 01 00 / 0216 455 90 09

KÜVETSAN Yapı Mal.San.ve Tic.Ltd.Şti. Ali ERDOĞAN

Alfa Alüminyum-Eski Yayacık Yolu Uğur Cd. No.23/A Kartal Alemdağ İstanbul 0216 304 33 53 / 304 32 42

MAS POMPA San. A.Ş. Tayfun BAŞARAN

Ataşehir Bulv. Ata Çarşı K:4 No:59 Ataşehir İstanbul 0216 456 12 00 / 456 47 00

MATA Mobilya Tic. ve San.A.Ş. Cemil MATARACI 32 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01

Çavuşoğlu Mh.Selvi Sk.No:2 Kartal İstanbul 0216 387 23 10


TİMFED’den METAL FORM Metal ve Plas. San. Ltd. Şti. Cevat ERTAL

Güzeltepe Mh.F.S.Mehmet Bulv.No:9 Yeni Baraj Yolu Alibeyköy Eyüp İstanbul 0212 427 90 90

MODAKS Modern Aks. San. ve Tic. A.Ş. Ahmet AROL

Şerifali Çiftliği Burhan Sk. No:52 Yukarı Dudullu İstanbul 0216 466 92 04

MODEKS Mob. San.ve Tic.Ltd.Şti. Mahmut DEMİRBAŞ

Yukarı Dudullu ŞerifAli Çifliği Hattat Sk. No:58 Ümraniye İstanbul 0216 313 38 99

NSK Armatür ve Banyo Ask.A.Ş. Kenan ÖZEÇOĞLU

Organize San. Böl.10. Cad.No:4 26110 Eskişehir 0222 236 16 83

NUR Kalıp Plas.San.ve Tic.Ltd.Şti. Enabir KOÇ

Habibler Pirinçciköyü Yolu No.59 Gaziosmanpaşa İstanbul 0212 595 47 06-07

OKYANUS İnş.Turz.San.ve Dış.Tic. Ltd.Şti. Murat ORAS

Kervan Geçmez Sk. No:4 K.6 Keskin Han. Mecidiyeköy İstanbul 0212 211 18 70

ONUR Mutfak ve Banyo İnş. Malz. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.

Metin ONUR

E-5 Karayolu Batıköy Mevki Mimarsinan(Ay Merkez Karşısı) Büyükçekmece İstanbul 0212 863 74 60

ORKA Ahşap Ür. San. Tic. Ltd. Şti. Ömer Yılmaz

Sümer Mh.Prof.Turan Güneş Cd. No:9/35-36 Salon Zeytinburnu İstanbul 0212 415 74 30

ÖNCÜ İnş.Yapı Sis.Mob.Tic.ve San.Ltd.Şti. Fethi AKAR

Aşık Veysel Cd.No:111/3-4 Altınşehir Küçükçekmece İstanbul 0212 648 10 73-74

ÖZLİDER Plastik ve Metal San.Tic.A.Ş. Serkan GÜLEÇ

Merkez Mh. İstanbul Cd. No:7 Kavaşlı Büyükçekmece İstanbul 0212 876 15 60

PAKDUŞ Duş ve Küvet Kab. İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. Ali SOYAL

İstiklal Mh. Talatpaşa Cd. No.103/A Ümraniye İstanbul 0216 328 11 13 / 484 05 81

PANEL MİMARİ Ür. Ltd. Şti.

Ömer AKKAYA Uğur Mumcu Mh. N-Caddesi 2347 Sk. No.9 Sultançiftliği İstanbul 0212 444 04 09

PARADUŞ Duş Kabinleri San. ve Tic.Ltd.Şti. Muammer ALKAN

Şahintepe Mh. Göksu Cd. Kartal Sk. N:152 Altınşehir Küçükçekmece İstanbul 0212 648 51 66

PİMAŞ Plas. İnş. Malz. A.Ş.

Oktay ALPTEKİN Beylikbağı Mevkii 41420 Çayırova Gebze 0262 744 31 33

POLİMAR Yapı Mal.San.Tic.A.Ş. Alpay ÇINAR

Atatürk Org.San.Bölg.10006 Sok. No:56 Çiğli İzmir 0232 376 88 22

POLİTEK Polietilen Plas.San.ve Tic.Ltd.Şti. Raif AKBULUT

Fevzi Çakmak Mh.Azizoğlu Cd. Tuğba Sk. No:16 Pendik İstanbul 0216 396 65 09

PROMAR Yapı Ür. San. İç. ve Dış. Tic. A.Ş. Hamdi AKAY

Alemdağ Ekşioğlu Mh. Yeni Şile Otoban Yolu No:38 Ümraniye İstanbul 0216 484 39 94

SANICA Bonyo ve İnş. San. Tic. A.Ş.

H. Nesimi FATİNOĞLU

Gürpınar Yolu Kavaklı Köyü Büyükçekmece İstanbul 0212 875 29 29

SANİCOR Yapı Ger. Ür. ve Paz. A.Ş.

H. Turan BERİKER Tavsanlı Köyü Atabay Fab. Arkası P.K. 166 Gebze 0262 724 87 00 / 0216 574 34 58-59

SARAY Kim.San.ve Paz.Ltd.Şti.

Cumhur YÜCEL İstanbul Yolu 27. Km. Sarayköy Ankara 0312 815 43 66

SEM Mobilya A.Ş.

Semih Eyüp TÜRKOĞLU

Eyüp Sultan Mh. Müminler Cd.No.64 Samandıra Kartal İstanbul 0216 311 08 81

SERANA Yapı Ür. Ür.ve Paz.San.ve Tic.Ltd. Şti.

İsmail KABACA 4.Esenşehir Mh.Atatürk Sk.No:12 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul 0216 364 11 67

SERANİT Granit Seramik San.Tic.A.Ş. Atacıl Bozkurt GÜÇEL

Barbaros Bulv.No:83/1 80690 Beşiktaş İstanbul 0212 259 55 85

33 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01


TİMFED’den SEREN Ser.San.ve Tic. A.Ş.

Fahrettin BİNGÖL

General Ali Rıza Gürkan Cd. Alparslan İş Merk. No:30/9 Merter İstanbul 0212 481 67 55

SERTAKRİL Yapı Ür. San. Tic. Ltd.Şti.

Enis ÖZER

Akşemsettin Mh. Tavukçuyolu Cd. No:15 Sultanbeyli İstanbul 0216 487 40 85

SEVİL DEK.İNŞ.LTD.ŞTİ.

Selçuk KOLTUK

Atatürk Bulv. No:276 Kutlukent Samsun 0362 266 58 60

SHOV DUŞ ve Küv. Kab. Paz. Ltd. Şti.

M. Ayhan BAYGIN

Ferhatpaşa Mh. G-1 Sk.No:84 Maltepe İstanbul 0216 661 30 31

SÖĞÜT Plastik Kalıp San.ve Tic.A.Ş.

Mustafa SÖĞÜT Organize San.Böl.3.Cd. No:18 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul 0216 415 99 00

SÖĞÜT SERAMİK Harun YAPARLAR

Kayış Dağı Cd.No:1 Küçükbakkalköy İstanbul 0216 572 38 38 / 0228 361 42 00 / 0312 491 69 64

ŞELALE Duş Yapı Ür. San.Tic.Paz.Ltd.Şti. Alaaddin PARMAKSIZOĞLU

Çavuşbaşı Beldesi Çengeldere Mh.Ufuk Cd.No:3 Beykoz İstanbul 0216 479 87 66

TAMSA İnş. Malz. Paz. İhr. Tic. A.Ş. Mehmet SAYDAM

TEBA ŞİRKETLER GRUBU Teoman BAYGAN

Şenlikköy Mah. Konaklı Sk. No:50 Florya İstanbul 0212 468 01 00 / 0232 868 55 55 Ata Siteleri No:3/4 D.193 Görece Köyü Beldesi No:575 Menderes İzmir 0216 456 07 18 / 0232 781 10 72

TEGON Büro Mob.Tur.San.ve Tic.Ltd.Şti. Gökhan URAL

İzmir Cd. No:18 Kaklıç Çiğli İzmir 0232 327 53 50

TEKA Tek. Mutfak Alet. San. ve Tic. A.Ş.

Bekire YÖNDEM Büyükdere Cd.Gün Ap.No:26/1 Mecidiyeköy İstanbul 0212 288 31 34

TERMAL AKRİLİK İnş.ve İnş.Mal.San.veTic.Ltd.Şti.

İbrahim YILMAZ Eminalipaşa Cad. Yılmazlar İş Merk. No:118/13 Bostancı İstanbul 0216 304 64 81 / 464 01 90

TERMO TEKNİK Tic. Ve San. A.Ş. Emin KASAN

Çayır Cad No:3 İstinye İstanbul 0212 229 21 81

TERMOSAN Isı Sis.Dış Tic. A.Ş. Ahmet Nazım UYAR

Veysel Karani Mh. Asiltürk Cd.Şafak Sk. No.2 Samandıra Kartal İstanbul 0216 496 66 00

TOPRAK Seramik Paz. San. ve Tic. A.Ş.

Sevinç ONAY

Toprak Plaza Ihlamur Yıldız Cd.No:10 Beşiktaş İstanbul 0212 326 30 00 / 0216 310 58 58

TÜRK DEMİRDÖKÜM Fab. A.Ş. Bülent Lütfü KIZILTAN

Org.San.Bölg. 16400 İnegöl Bursa 0224 714 98 02

UKİNOKS Mutf. Sis. San.ve Tic.Ltd.Şti. Altay Deniz KOZACIOĞLU

Namık Kemal Mh.Orhanz Veli Cd. No:9/A Büyükçekmece İstanbul 0212 886 95 98

UMPAŞ Ser. San. ve Tic. A.Ş.

Necmettin ARMAN

Abide-i Hürriyet Cd.Celilağa İş Merk. No:9 K:2/9 Mecidiyeköy İstanbul 0212 211 08 09

ÜMİT İnş.Yat.San.Tic.Ltd.Şti.

Ümit Yunus ÖZCAN

Çavuşoğlu Mh. Spor Cd.No:55 Kartal İstanbul 0216 473 59 66

VİSAM Plas. Metal Enj. San. Tic. A.Ş. Kenan HABİF

Pınar Cd.No:72 Pınarbaşı İzmir 0232 479 07 00

YAKACIK VALF San. ve Tic. A.Ş. Saltuk SUERİ

Cumhuriyet Mh.Abdi İpekci Cd.No:2 Kurfalı Yakacık Kartal İstanbul 0216 309 72 50

YENİCE Yapı Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Sezen YİĞİT

İmes San.Sit. A-Blok.104 Sk.No:39 Yeni Dudullu İstanbul 0216 364 39 29

YURTBAY SERAMİK San. ve Tic. A.Ş.

Faik TANRIÖVER Değirmenyolu Sk.Yüksel 3.İş Merk. No:12 K:3 İçerenköy İstanbul 0216 575 78 51

ZİRVE Yapı Malz.San. ve Dış Tic.Ltd.Şti.

Tekin KARAKAYA 34

Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01

5 -Üzeri Tayyereci Sami Sk. No:2 Cevizlibağ Topkapı İstanbul 0212 640 82 88


TİMFED’den

TİMKODER Yönetim Kurulu

TİMKODER Yönetim Kurulu Başkanı Emin Ayar

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yunus Altun

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nafiz Yayla

Muhasip Üye Yusuf Yıldırım

Yönetim Kurulu Üyesi Alaaddin Doğan

Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Yurdakul

Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kulak

Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Bal

Yönetim Kurulu Üyesi Temel Aktay

Yönetim Kurulu Üyesi Raşit Genç

Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Beşparmak

TİMKODER (Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneği) KURULUŞ TARİHİ: 1995 ÜYE SAYISI: Asıl Üye: 263 ADRES: Rüzgârlı Cad. Eser İş hanı No:14 K:6 D:268–269 Ulus/ANKARA TEL : (0312) 311 27 40 FAX: (0312) 324 11 75 E-MAIL: info@timkoder.org WEB: www.timkoder.org

TİMKODER (Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneği) KURULUŞ TARİHİ: 1995 ÜYE SAYISI: Asıl Üye: 261 ADRES: Rüzgârlı Cad. Eser İş hanı No:14 K:6 D:268–269 Ulus/ANKARA TEL : (0312) 311 27 40 FAX: (0312) 324 11 75 E-MAIL: info@timkoder.org WEB: www.timkoder.org 36 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01


TİMFED’den TARİHÇE Derneğimiz TİMKODER 1995 yılında o yıllarda inşaat malzemeleri ticareti yapan şimdiki TOBB Başkanımız Sn. M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU ve 12 arkadaşı tarafından kurulmuştur. Kurucularımız 1-Muammer Çöloğlu 2-Sabri Beşparmak 3-Abdullah Poyraz 4-Burhan Bal 5-Yunus Altun 6- Atıl Deniz 7-Abdülkadir Çelik 8-Mehmet Yağbasan 9-Mustafa Aydoğdu 10-Lütfi Yılmaztürk 11-Uğur Sami Kürüm 12-Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu 13-Temel Aktay’dır. Derneğimizin kuruluş amacı Tesisat İnşaat ve sanayi malzemecilerini bir arada toplamak birlik ve beraberliği sağlamak ve daha rahat ve kazançlı ticaret yapmalarına katkıda bulunmaktır. Bu amaca ulaşmak için derneğimiz sattığımız malları tanıtan fuarların açılmasına öncülük etmiş ve sektöre ulaşmak içinde TİMKODER dergisini yayınlamıştır. Derneğimizin sloganı olan “Birliğimiz Gücümüzdür” sloganı ile de derneğimiz mensuplarının seçildikleri makamlar hepimizce malumdur. İlk başkanımız Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu TOBB Başkanı olarak danışma kurulu üyemiz Sn. Sinan Aygün ATO Başkanı olarak ülkemiz ekonomisine yön verecek konuma birlik ve beraberliğimiz sonucu gelmişlerdir. Derneğimiz yönetimine 22.06.2007 tarihinde yapılan genel kurulda 2 yıllığına aşağıdaki yöneticiler seçilmiştir. Bu vesile ile TİMFED dergisinin ilk sayısını tebrik eder. Başarılar dileriz. (2007 – 2009) YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELER Başkan : Emin Ayar GESA Yapı İnş. San. Tic. Aş. Başkan Yardımcısı: Yunus Altun AYMER Yapı San. Tic. Ltd. Şti. Başkan Yardımcısı: Nafiz Yayla TUNÇTAŞ İnş. Malz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Muhasip Üye: Yusuf Yıldırım ONUR Yapı Market Dekorasyon Ltd. Şti. Üye: Alaaddin Doğan ALAADDİN Doğan İnş. Tic. Üye: Orhan Yurdakul ANGORA Akrilik İnş. Ve Tur. San. Tic. Ltd. Şti. Üye: İsmail Kulak KİBAROĞLU İnş. Aş. Üye: Burhan Bal BALOĞLU İnş. Tic. San. Ltd. Şti. Üye: Temel Aktay İMPAŞ İnş. Malz. Paz. Ve Tic. Aş. Üye: Raşit Genç ARMA Seramik Yapı San. Tic. ve Nakl. Ltd. Şti. Üye: Sabri Beşparmak ÖZAK İnş. Malz. Tic. ve San. Ltd. Şti. YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER Hakan Oğuz ARTI Yapı Kimyasalları Yalıtım İnş. Tic. Ltd. Şti. Ahmet Yüksel ÖZÇELİKLER Ltd. Şti. İlkay Mumcu MAYRA Yapı Malzemeleri Recep Baloğlu KARGI İnşaat Erdoğan Gündüz AZEM Yapı Malz. Tic. Ltd. Şti. Murat Tural TURAL Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti. Birol Öztürk ÖZTÜRK İnş. Yapı Malz. San. ve Tic. Ercan Yılmaz YILMAZYURT İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. Murat İpek İPEK Tes. Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti. Bilal BABA BABA Kardeşler İnş. Tic. Ltd. Şti. KOMİTELER İdari İşler Komitesi Sosyal İşler Komitesi Üreticiler ve Fuar Komitesi Dergi Yayın Komitesi Mesleki Sorumluluk ve Üye Geliştirme Komitesi AMAÇ • Dernek üyeleri arasında birlik ve beraberliği sağlamak • Üyelerin ortak sosyal, ekonomik dinlenme, kültürel ve mesleki ihtiyaçlarını sağlamak • Üyelerin mesleki sorunlarını çözmelerine yardım etmek • Gerektiğinde tesisat inşaat ve sanayi malzemelerini dernek adına alıp üyelerine dağıtmak • Üyelerini arkadaşlık, dostluk ve karşılıklı sevgi, anlayış bağları ile birleştirmek • Sevgi ve saygıya dayanan sosyal ilişkileri geliştirmek • Üyelerin bilgi görgü ve deneyimlerini artırmak • Meslek mensuplarına kalifiye eleman sağlamak • Üyeleri arasında sportif faaliyetler düzenlemek TİMKODER TESİSAT İNŞAAT MALZEMECİLERİ DERNEĞİ ÇALIŞMA KONULARI ve FAALİYETLERİ • Yeni üyeler alınmasına çaba harcar • Dernek içinde oluşturulacak kurullar, komiteler ya da uzman kişiler aracılığı ile araştırma, anket inceleme ve etütler yapar, öneri ve dilekleri saptar. Bilimsel araştırmalar yapar • Meslek ve sanata ilişkin toplantılar yapar. Yapılan toplantı, temsil, festival ve gösterilere katılır • Sergi ve fuar açar, açılan sergi ve fuarlara katılır • Lokal açar, geziler tertip eder • Sportif çalışmalarda bulunur 37 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01


TİMFED’den • Meslek mensupları ve personel için kurslar açar • Çıkardığı TİMKODER dergisi ve TİMKODER WEB sitesi ile sektöre ulaşmayı sağlar • Amaç ve hizmet konuları ile ilgili gelir artırım projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurar • Dernek konutu ile amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar kiralar veya satın alır. Dilerse malik olduklarını kiraya verir, satar veya taşınmaz mallar üzerine her türlü hakları koydurabilir. İşletebilir ve her türlü inşaatı dilediği şekilde yaptırabilir. • Üyelerinin daha rahat ve ticari ahlak kurallarına göre ticaret yapmalarına yardımcı olur. TİMKODER üyelerinin ticarette tercih edilmesini ve tanınmalarını sağlar • Üyelerinin meslek ve ticaret sanayi odalarında görev almaları için çaba harcar.

TİMKODER ÜYE LİSTESİ Asil Üyeler ADORA YAPI ÜRÜNLERİ PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

MURAT YILMAZ RÜZGARLI,ÇAPAR İŞ MERKEZİ NO : 16/50 ULUS/ANKARA 0312 309 45 07

AFTAŞ İNŞ.SAN.TİC.A.Ş.

FIRAT KIZILTAŞ

PLEVNE SK. 7/64 ULUS/ANKARA 0312 311 78 06

AKABE MÜHENDİSLİK ALİ İHSAN TOMBAK

RÜZGARLI CD. HAMİT KAPLAN SK. NO:9/66 ULUS/ANKARA 0312 310 16 21-22

AKAR TİCARET LTD.ŞTİ. İLKER AKAR

RÜZGARLI CD. ESER HAN 14/55 ULUS/ANKARA 0312 310 86 24

AKÇE İNŞ.MALZ.TAAH.İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ

SALİH ÖZDEMİR RÜZGARLI TİMAŞ İŞ MERKEZİ 39/A-2 ULUS/ANKARA 0312 324 28 48

AKDUMAN İNŞ.VE TES.MALZ.TİC.

TALAT AKDUMAN

HOŞDERE CD.196/A ÇANKAYA/ANKARA 0312 442 10 82

AKDUMAN YAPI GEREÇLERİ LTD.ŞTİ.

MEHMET AKDUMAN

ALINTERİ BULV. UZAYÇAĞI CD. 351.SK. NO:2 OSTİM/ANKARA 0312 354 98 29

AKINLAR İNŞ.LTD.ŞTİ.

ABDULLAH AKIN SİNCAN SANAYİ 3. CD. 12. SOK. NO:2 SİNCAN/ANKARA 0312 271 57 30

AKINLAR İNŞ.LTD.ŞTİ.

NURİ AKIN

SİNCAN SANAYİ 3. CD. 12. SOK. NO:2 SİNCAN/ANKARA 0312 271 57 30

AKİŞ MÜTEAHHİTLİKSAN.TİC.LTD.ŞTİ. BİLAL AK

RÜZGARLI CD. NO:16/46 ULUS/ANKARA 0312 310 77 50

AKKAŞOĞLU YALITIM LTD.ŞTİ. KÜRŞAT AKKAŞOĞLU

RÜZGARLI CELAL ATİK SK. NO:4/21 ULUS/ANKARA 0312 312 36 90

AKMANLAR TİCARET

TEVFİK AKMAN

RÜZGARLI ESER HAN 14/1 ULUS/ANKARA 0312 310 72 63

AKRO AKRİLİK PLİETİLEN İMALAT A.Ş.

OSMAN ERDAL RÜZGARLI AGAH EFENDİ SK. NO:9/B ULUS/ANKARA 0312 309 37 27 / 495 50 20

AKSESUARCI LTD.ŞTİ.

ERCAN ÖZTÜRK RÜZGARLI AGAH EFENDİ SK. NO:7/33 ULUS/ANKARA 0312 309 44 21-22

AK-ŞEN İNŞ. MAL. LTD. ŞTİ.

İBRAHİM AKSOY EGE SK. NO:17/C RÜZGARLI İŞ MERKEZİ 0312 312 78 30

AKTAN HIR. İNŞ.LTD.ŞTİ. ADNAN KARATAN

AKTAN HIR. İNŞ.LTD.ŞTİ. OSMAN KARATAN

38 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01

RÜZGARLI AGAH EFENDİ SK. NO:7/57 ULUS/ANKARA 0312 324 21 70 RÜZGARLI AGAH EFENDİ SK. NO:7/57 ULUS/ANKARA 0312 324 21 70


TİMFED’den ALPA TEKNİK İNŞ.LTD.ŞTİ. YAVUZ ALBAY

NUH İŞ HANI NO:33/19 ULUS/ANKARA 0312 312 67 51

ANADOLU TİCARET

DURAN ELMAAĞAÇLIOĞLU

RÜZGARLI CELAL TİK SK. 3/E ULUS/ANKARA 0312 311 65 58

ANGORA AKRİLİK İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

ALİ BİLECİ

FUAT BÖREKCİ CD. NO:11-13 ULUS/ANKARA 0312 309 48 46

ANGORA AKRİLİK İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

MEHMET BERKTAŞ

ESENBOĞA HAVAALANI YOLU ÜZERİ 23.KM.NO:100 0312 398 02 91

ANGORA AKRİLİK İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

ÖZCAN YURDAKUL

RÜZGARLI CD. NO:27/A ULUS/ANKARA 0312 309 13 62

ANTİKYAPI İNŞ. DEK. Ve TİC. LTD. ŞTİ. ETHEM ÖZKAN

Rüzgarlı Cad. Ege Sok. 5/135 Ulus/ANKARA 0312 309 49 60

ARAL İNŞ.MALZ.LTD.ŞTİ. LEVENT ARAL

KADER SK. NO:23/4 G.O.P./ ANKARA 0312 428 07 55

ARANGÜL PLASTİK KALIP LTD.ŞTİ.

ERKAN ARANGÜL

AREL LTD.ŞTİ. MEHMET CİLT

İVEDİK ORG.SAN.BÖLG.SAN.SİT. 24.CADDE 769 SK.NO:16 OSTİM/ANKARA 0312 394 40 95

RÜZGARLI CD. ESER HAN 14/60 ULUS/ANKARA 0312 310 60 20

ARMA KÜTAHYA SERAMİK RAŞİT GENÇ

İSTANBUL CD. NO:8/A 06030 ULUS/ANKARA 0312 310 97 00

ARMA SERAMİK YAPI SAN.LTD.ŞTİ.

MURAT KÜÇÜKISTANBUL İSTANBUL CD. NO:8 ULUS/ANKARA 0312 310 97 00

ARSER YAPI MALZ. İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

FETHİ KENDİR

RÜZGARLI EGE SOKAK UÇAR TİCARET MERKEZİ 5/225 ULUS/ANKARA 0312 312 58 27

ARTI YAPI KİMYASALLARI YALITIM İNŞ.TİC. LTD. ŞTİ. HAKAN OĞUZ

RÜZGARLI CELAL ATİK SK.NO:2 P-15 ULUS/ANKARA 0312 311 63 99

ATAKAN BOYA İNŞ.SAN.LTD.ŞTİ.

YUSUF ATAKAN KUYUBAŞI DURAĞI BURSA CAD. NO :10/ A K.ÖREN/ANKARA 0312 314 64 76

ATAR DAĞITIM SATIŞ OSMAN ATAR

ATAY TİCARET AHMET OFLAS

EGE SK. RÜZGARLI İŞ MERKEZİ 15/61 ULUS/ANKARA 0312 309 72 16-17 RÜZGARLI SK.NUH HAN NO:33/7 ULUS/ANKARA 0312 310 04 62

ATILIM İNŞ.LTD.ŞTİ.

MEHMET GÖZÜAK

ARDİYECİLER SİTESİ NO:50 KIRIKKALE 0318 212 14 44

AYDIN KAUÇUK VE PLAST.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. NİHAT BİNGÜL

RÜZGARLI CELAL ATİK SK.3/G ULUS/ANKARA 0312 310 17 76

AYGÜN A.Ş.

SİNAN AYDIN AYGÜN

AYGÜN A.Ş.

SEZGİN YALÇINKAYA

RÜZGARLI CAD. NO:16/47 ULUS /ANKARA 0312 311 27 45 RÜZGARLI CAD. NO:16/47 ULUS/ANKARA 0312 311 27 45

AYGÜN TES.MALZ.LTD.ŞTİ. MUSTAFA ÇEŞMEBAŞI

RÜZGARLI CAD. NO:14/54 ULUS / ANKARA 0312 310 00 48

AYHAN KARDEŞLER A.Ş.

HÜSEYİN AYHAN RÜZGARLI CELAL ATİK SK. NO:8/A ULUS-ANKARA 0312 324 58 97

AYMER YAPI SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

YUNUS ALTUN

RÜZGARLI YAŞAR DOĞU SK. 6/B ULUS/ANK 0312 311 83 95

39 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01


TİMFED’den AYSU DIŞ TİC.VE YAPI SANAYİ A.Ş. MUSTAFA GÖKSU

CİNNAH CAD. NO:100/7

ÇANKAYA/ ANKARA 0312 440 54 54

AYTİM YAPI MALZ.LTD.ŞTİ.

AYHAN ULUBAY RÜZGARLI EGE SK. UÇAR HAN NO :5/224 ULUS/ANKARA 0312 311 54 60

AZEM LTD.ŞTİ.

ERDOĞAN GÜNDÜZ

RÜZGARLI EGE SK. 5/165 ULUS/ANKARA 0312 311 29 51

BABA KARDEŞLER İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. BİLAL BABA

RÜZGARLI AGAH EFNDİ SK. 7/63 ULUS/ANK 0312 310 49 42

BAKIR İNŞ.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. DURALİ BAKIR

FUAT BÖREKÇİ CAD. NO:72/2 ULUS/ ANKARA 0312 312 22 25

BALOĞLU İNŞ.MALZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ.

BURHAN BAL

RÜZGARLI CD.NO:25 ULUS/ANKARA 0312 312 57 57

BALOĞLU LTD.ŞTİ.

MEHMET BAL

RÜZGARLI CD.NO:25 ULUS/ANKARA 0312 309 66 60

BAŞAK TİCARET

MEHMET CANLI CELAL ATİK SK. KÖSEOĞLU HAN NO:4/59 ULUS/ANKARA 0312 310 63 42

BAŞAK TİCARET

ALAADDİN DOĞAN

CELAL ATİK SK. KÖSEOĞLU HAN 4/71 ULUS/ANKARA 0312 311 76 12 / 311 14 59

BAŞARI BOYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. MUSTAFA TÜRKEKUL

CELAL ATİK SK. KÖSEOĞLU İŞHANI NO:4/26-30 ULUS/ANK 0312 311 20 06 / 311 09 95

BAŞKENT GELİŞİM LTD.ŞTİ. KADİR AKDOĞAN

RÜZGARLI İŞ MERKEZİ NO:2-8-9 ULUS/ANKARA 0312 311 84 13

BAŞKENT SULAMA SİS. İNŞ.MALZ.LTD.ŞTİ. MUSTAFA KUVVET

FEVZİ PAŞA MH.HAMİT KAPLAN SK. 3/B ULUS/ANKARA 0312 310 41 17

BAŞYAZICIOĞLU İNŞ.OTO LTD.ŞTİ.

A.İHSAN BAŞYAZICIOĞLU SÖĞÜTÖZÜ CD. 21/A SÖĞÜTÖZÜ/ANKARA 0312 284 37 00

BAYAR İNŞ.MALZ.TAH.TİC. VE SAN.LTD.ŞTİ.

OSMAN BAYAR EGE SK.RÜZGARLI İŞ MRK. NO:15/P ULUS/ANKARA 0312 310 00 08 / 309 57 12

BEKAMED İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. İSMET UZUNKULAOĞLU

RÜZGARLI HAMİT KAPLAN SK. 5/49 ULUS/ANKARA 0312 312 44 24

BETA İNŞ.LTD.ŞTİ.

MEHMET FARUK CEYHAN RÜZGARLI CELAL ATİK SK. NO:3/C ULUS/ANKARA 0312 310 67 83

BİLAŞ BOYA İNŞ.SAN.LTD.ŞTİ. TUĞRAN KILIÇ

RÜZGARLI NUH HAN NO:33/14 ULUS/ANKARA 0312 312 18 16

BİREMEK LTD. ŞTİ.

OSMAN NURİ TÜYSÜZ

ERGUVAN SK.RÜZGARLI İŞMRKZ.NO:4/C ULUS/ANK. 0312 309 64 75

BİRHAN PAZ.TAAH.TİC.LTD. ŞTİ. YAŞAR BİROL EZİLMEZ

BİRLEŞİK LTD.ŞTİ.

ALİ KEMAL ÖZÇELİK

RÜZGARLI SK. KATAR HAN NO:20/42 ULUS/ANKARA 0312 309 22 05 HAMİT KAPLAN SK. 9/69 ULUS/ANKARA 0312 309 33 44

BURAK YAPI ÜRÜN.SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

MURAT MERAL

Rüzgarlı Sok. Katar han No: 20/27 Ulus/ ANKARA 0312 324 40 14

CANGÜL İNŞ.TAAH.SAN. TİC.A.Ş.

MUSTAFA CANGÜL

CAN-HAT LTD.ŞTİ. ERCAN AVŞAR

Atisan, 38.Cad. No: 7 Ostim/ANKARA 0312 354 50 80

RÜZGARLI CD. NO:33/C ULUS/ANKARA 0312 324 22 80

40 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01


TİMFED’den CANSER LTD.ŞTİ.

SELÇUK CEYLAN İSTANBUL YOLU ERCİYES İŞYERLERİSİTESİ 5.CD. NO:14 0312 397 84 14

CANSU YAPI MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

AHMET DALGALI RÜZGARLI CELAL ATİK SK. NO :4/36 ULUS/ANKARA 0312 309 14 80

CANYURT TİC.LTD.ŞTİ.

CAHİT CANYURT RÜZGARLI CD. 20/34 ULUS/ANKARA 0312 324 44 44

CEM-AY TİCARET

CEMALETTİN AYDIN

CEREN İNŞAAT

CİHANGİR KESKİN

RÜZGARLI, CELAL ATİK SOK. HALİS KÖSEOĞLU İŞHANI NO:4/31 ULUS/ANKARA 0312 324 17 26 RÜZGARLI EGE SOKAK RÜZGARLI İŞMERKEZİ 4/13 ULUS 0312 311 02 17

Cİ-KA İNŞ.TURZ.TİC.LTD.ŞTİ. CİHAT KARADAYI

ŞEHİT YAŞAR AKANSEL SOK.ÖZGÜRLER İŞ MRK.NO:3/25 ULUS 0312 310 77 71 / 310 77 61

CİPSAN CERASUS İNŞ. Ve PEY.SAN. TİC. LTD. ŞTİ. MUHSİN YIĞMAN

İstanbul Cad. Şehit Yaşar Akansel Sok Özgürler İş Merkezi 3/6 Ulus/ANKARA 0312 312 53 93

ÇAKIROĞLU İNŞ.MALZ.LTD.ŞTİ. TURAN ÇAKIROĞLU

AGAH EFENDİ SOK. NO:15/F ULUS /ANKARA 0312 310 14 96

ÇANAKCILAR SERAMİK A.Ş.

YUSUF BOZKURT RÜZGARLI CD. NO:28/B ULUS/ANKARA 0312 309 44 76

ÇANAKCILAR SERAMİK A.Ş. HAKAN ÇANAKCI

RÜZGARLI CD. NO:28/B ULUS/ANKARA 0312 309 44 76

ÇETİN PLAST.İNŞ.LTD.ŞTİ.

YILMAZ ÇETİN

RÜZGARLI CELAL ATİK SK.NO:3/F ULUS/ANKARA 0312 311 91 51

ÇİM İNŞ. VE MAK. TİC. LTDİ ŞTİ. MEHMET ÇİMENCİ

RÜZGARLI EGE SK. NO:5/168 ULUS/ANKARA 0312 311 76 00

ÇÖLOĞLU İNŞAAT MALZ. MUAMMER ÇÖLOĞLU

DALOĞLU LTD. ŞTİ. MURAT DALOĞLU

DİKMEN CD. NO:255/A DİKMEN/ANKARA 0312 482 86 18

AGAHEFENDİ SK. NO:8 ULUS/ANKARA 0312 309 35 35

DECART İÇ MİMARLIK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. METİN ÖĞÜN

EGE SK. RÜZGARLI İŞ MERKEZİ NO:15/G ULUS/ANKARA 0312 310 38 90

DEMİR TESİSAT LTD. ŞTİ. SERVET DEMİR

CELAL ATİK SK.NO:4/20 ULUS/ANKARA 0312 311 67 22

DESTEK İNŞAAT TİCARET A.Ş.

EYYÜP ERDOĞAN

RÜZGARLI SK. ESER HAN NO:14/78 ULUS/ANKARA 0312 311 54 51

DEYSU ELEKTRİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. DAVUT KIZILAVUZ

RÜZGARLI CAD. PLEVNE SOK. NO:7/66 ULUS / ANKARA 0312 311 24 06

DİLARA İNŞ.MALZ.LTD.ŞTİ. MURAT ŞAHİN

RÜZGARLI CD. RÜZGARLI İŞ MERKEZİ 4/A ULUS/ANKARA 0312 312 72 35

DİLARA İNŞ.MALZ.LTD.ŞTİ.

İ.SERHAT ŞAHİN RÜZGARLI CD. RÜZGARLI İŞ MERKEZİ 4/A ULUS/ANKARA 0312 312 72 35

DİLER İNŞAAT TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. HADİ DİLER

5. CAD. NO:83/C DEMETEVLER/ANKARA 0312 346 43 46

DİSEL BANYO LTD,ŞTİ, SEYFETTİN SÖYLER

RÜZGARLI,ÇAPAR İŞ MERKEZİ NO : 16/41 ULUSANKARA 0312 310 09 46

DİVAN YAPI MALZ.LTD.ŞTİ.

BÜLENT AYHAN RÜZGARLI CD. ESER HAN 14/56-57 ULUS/ANKARA 0312 311 82 21

41 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01


TİMFED’den DOST BOYA İNŞ.VE OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

GÜRSEL BARAN K.KARABEKİR CD.BAŞKENT İŞ MERKEZİ NO:9/26 İSKİTLER/ANKARA 0312 384 66 40

DPT MAK.MÜH.LTD.ŞTİ. İLHAN KARADUMAN

41.CAD. NO:26 3/D KAT:2 ÇUKURAMBAR/ANKARA 0312 230 30 08

ECE YAPI İNŞ.TAAH. VE TİC.LTD.ŞTİ. HAKAN ECER

RÜZGARLI CAD. NO:30/B

EGE YILDIZ A.Ş.

ULUS/ ANKARA 0312 312 54 04

KEMAL AYDEMİR RÜZGARLI CAD. EGE SOK. NO:7

ULUS / ANKARA 0312 310 31 85

EGEMEN ELEKTRİK

AHMET AKMAN RÜZGARLI CD. NO:23/D ULUS/ANKARA 0312 311 56 86

EKİP MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ. ENDER ERDEN

RÜZGARLI AGAH EDENDİ SK. NO:15/G ULUS/ANKARA 0312 324 20 00

ELİF İNŞAAT TİC.TAH.LTD.ŞTİ.

UĞUR SAMİ KÜRÜM

RÜZGARLI CD. NO:14/79 ULUS/ANKARA 0312 312 34 61

ERBAŞ YAPI MALZ.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. S.OĞUZ ERBAŞ

ALACAATLI KÖYÜ YOLU ÜZERİ NO:139 ÇAYYOLU/ANKARA 0312 238 17 16

ERBORSAN İNŞAAT A.Ş. M.MURAT ER

RÜZGARLI CD. HAMİT KAPLAN SK. NO:3/A ULUS/ANKARA 0312 309 23 61

ERBORSAN İNŞAAT SAN.TİC.A.Ş. HACI BEKİR ER

HAMİT KAPLAN SK.NO:3A ULUS/ANKARA 0312 309 23 61

ERCİYES LTD. ŞTİ.

AYHAN SARIBAŞ RÜZGARLI CD.NO:14//50 ULUS/ANKARA 0312 311 08 80

ERCİYES TES.LTD.ŞTİ.

MEHMET SARIBAŞ

RÜZGARLI ESER HAN NO:14/50 ULUS/ANKARA 0312 311 08 80

EREL ELEKTRİK LTD. ŞTİ. İLHAN ERDAL

RÜZGARLI CD. AGAH EFENDİ SK. NO:10 ULUS/ANKARA 0312 312 45 34

ERİLLİ İNŞ.OTO LTD.ŞTİ. HASAN ERİLLİ

ERİLLİ İNŞAAT

BAYRAM ERİLLİ

BAHÇELİEVLER 35.SK.NO:35/7 BAHÇELİEVLER/ANKARA 0312 212 11 71

YÜZÜNCÜYIL 432.SK. NO:261/1 BALGAT/ANKARA

0312 284 07 73

ERSANLAR YAPI MALZ. SAN.TİC.A.Ş.

MEHMET ALİ ERSAN

GÜVENLİK CD.NO:15/2 A.AYRANCI/ANKARA 0312 424 16 44

ER-UM TEK. İNŞ MALZ. SAN.TİC. LTD. ŞTİ. D. ATA ÖZATA

HAMİT KAPLAN SK. NO: 9/76

ESKAY A.Ş.

BURHAN ESENDEMİR

ULUS/ANKARA 0312 309 58 90-91

İSTANBUL CD.İSTANBUL ÇARŞISI 48/64 ANKARA 0312 341 62 28

ESKİHİSAR İNŞ.MALZ.LTD.ŞTİ.

KAZIM TEKOĞLU RÜZGARLI AGAH EFENDİ SK. NO:13 ULUS/ANKARA 0312 309 13 20

ESKİHİSAR İNŞ.MALZ.SAN.TİC.A.Ş. ZEKERİYA FINDIKOĞLU

RÜZGARLI HAMİT KAPLAN SK.NO:13 ULUS/ANK 0312 309 13 20

ESKİHİSAR İNŞ.MALZ.SAN.TİC.A.Ş. KAMİL ALP

RÜZGARLI HAMİT KAPLAN SK.NO:13 ULUS/ANK 0312 309 13 20

ESKİHİSAR İNŞAAT MALZ.SAN.TİC.A.Ş.

M.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU AGAH EFENDİ SK. NO:13 ULUS/ANKARA 0312 309 13 20

FAWORI NETEKS BOYA TEK.A.Ş. METİN ÜLKÜ

TURAN GÜNEŞ BULVARI NO:75/4 ÇANKAYA/ANKARA 0312 491 05 55

42 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01


TİMFED’den FİNAL MÜŞ.MÜH.LTD.ŞTİ.

YENER GÜRTAŞ 8. CD.NO:40/3 A.ÖVEÇLER/ANKARA 0312 472 45 00

FUNDA İNŞ.MALZ.SAN. VE TİC. A.Ş. MAHİR ŞAHİN

RÜZGARLI CAD. NO:11/B ULUS/ ANKARA 0312 309 30 90

FUNDA İNŞ.MALZ.SAN. VE TİC. A.Ş. HARUN ŞAHİN

GALA LTD.ŞTİ. ZEKİ MERAL

RÜZGARLI CAD. NO:11/B ULUS/ ANKARA 0312 309 30 90

İSTANBUL CAD. NO:14 ULUS / ANKARA 0312 309 19 13

GASTERM MÜH.VE TİC.LTD.ŞTİ. İSMET KILIÇ

GESA A.Ş.

EMİN AYAR

AGAH EFENDİ SK. 7/38 ULUS/ANKARA 0312 312 62 73 CELAL ATİK SK. RÜZGARLI İŞ MRK NO:2P/11-12 ULUS/ANKARA 0312 324 66 22

GÖKÇEBAY LTD.ŞTİ. CENGİZ GÖKÇEBAY

RÜZGARLI, EGE SOK. NO: 15/33 ULUS/ANKARA 0312 310 92 32

GÖKDAĞ İNŞ.MALZ.LTD.ŞTİ. ADNAN GÖKDAĞ

ALTINTERİ BULVARI NO:82 OSTİM/ANKARA 0312 354 12 89

GÜLEN İNŞ.TESİSAT TİC.LTD.ŞTİ.

İSMET GÜLEN

RÜZGARLI CAD. EGE SOK NO:5/188 ULUS / ANKARA 0312 311 93 08

GÜNDEŞ A.Ş.

ÖMER GÜNDEŞ RÜZGARLI SK. GÜNDEŞ HAN KAT:2 ULUS/ANKARA 0312 311 38 44

GÜNDEŞ İNŞAAT

MUSTAFA LÜTFÜ GÜNDEŞ RÜZGARLI CD. NO:21/7 ULUS/ANKARA 0312 311 38 44

GÜNDOĞAN TİCARET MEHMET GÜNDOĞAN

RÜZGARLI CAD. NO:16/53 ULUS/ANKARA 0312 324 36 80

GÜNEY KAYALAR ISI SİS.LTD.ŞTİ. AYDEMİR GÜNEY

GÜNGÖR A.Ş.

HÜSEYİN GÜNGÖR

GÜRMAL TİCARET

GARBİS ARSLANGÜL

RÜZGARLI CD. UÇAR HAN NO:5/171 ULUS/ANKARA 0312 309 84 38

RÜZGARLI CD. ESERHAN NO:14/10 ULUS/ANKARA 0312 311 79 84 RÜZGARLI ESER HAN NO:14/131 ULUS/ANKARA 0312 310 27 74

GÜVEN ÇELİK HALAT LTD.ŞTİ. EŞREF GÜRLER

ALINTERİ BULVARI NO:86 OSTİM/ANKARA 0312 385 78 88

GÜZELYURT İNŞ.MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.

ZİYA AY RÜZGARLI AGAH EFENDİ SOK. NO:7/42 ULUS/ANKARA 0312 309 37 32

H.M. ÇALIŞKAN TİCARET LTD.ŞTİ.

HÜSEYİN ÇALIŞKAN

RÜZGARLI CD. UÇAR HAN NO:5/186 ULUS/ANKARA 0312 310 86 95

HALİL İBRAHİM AYDIN İNŞ.SAN.LTD.ŞTİ. TEVFİK ERKAN HANCIOĞLU

EVLİYA ÇELEBİ MH. BÜYÜK SAN.1. CD. DEVREZ SOK NO:10 İSKİTLER 0312 384 32 42

HAS NALBURİYE

İSMAİL HASARPA KOYUNPAZARI CAN SK.4/A ULUS/ANKARA 0312 311 80 37

HASMALLIOĞLU LTD. ŞTİ. İSMAİL MALLIOĞLU

RÜZGARLI CD. NO:29/A ULUS/ANKARA 0312 324 50 46

HATEMOĞLU YAPI MALZ.LTD.ŞTİ İBRAHİM BALTACI

RÜZGARLI DEVECİ HAN NO:18/51 ULUS/ANKARA 0312 311 13 92

HELAL YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ORHAN YURDAKUL

RÜZGARLI SOK. NO:27/A ULUS/ANKARA 0312 309 13 62 / 309 04 83 / 311 05 20

HERPAŞ YAPI MALZ. LTD.ŞTİ.

CEMAL GÜLDEN RÜZGARLI ESER HAN 14/70 ULUS/ANKARA 0312 310 92 35 43 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01


TİMFED’den İLSA İMAL.TİC.LTD.ŞTİ.

İLYAS KARACAER

RÜZGARLI CD. 14/G ULUS/ANKARA 0312 311 97 11

İMAJ YAPI MALZEMELERİ TİCARET

ÖMER ERİCEKLİ RÜZGARLI,EGE SOKAK NO:5/283 ULUS/ANKARA 0312 311 88 12

İMPAŞ İNŞ.MALZ.PAZ.VE TİC.A.Ş. TEMEL AKTAY

ŞEHİT YAŞAR AKANSEL SK.3/A ULUS/ANKARA 0312 310 56 61

İNTERMAK LTD.ŞTİ.

ÖNDER MÜDERRİSOĞLU SANCAK MAH. 249.SOKAK NO:3/2 ÇANKAYA/ANKARA 0312 491 64 40

İPEK İNŞ.TES.TAH.PAZ.SAN.TİC. MURAT İPEK

RÜZGARLI EGE SK.5/194 ULUS/ANKARA 0312 309 29 65

İŞ YALITIM LTD.ŞTİ.

ZEKAİ AYDIN

ÇAYYOLU KÖYÜ 8. CD. 41/K ÜMİTKÖY/ANKARA 0312 235 39 88

İZOGÜN İZOLASYON A.Ş.

SERTAÇ KÖLELİ RÜZGARLI EGE SK. 1/E ULUS/ANKARA 0312 310 21 88

KALE DUŞ KABİN SİS.İNŞ.MALZ.TİC.

TALET ÇELİKKAN Fuat börekçi Cd. Rüzgarlı İş merkezi 4/D Ulus/Ankara 0312 309 24 96

KARACAKAYA İNŞ.TURZ.LTD.ŞTİ. FARUK KARAKOÇ

RÜZGARLI CD.EGE SK. UÇAR HAN NO:5/278 ULUS/ANKARA 0312 310 87 36

KARAÇAY İNŞ.MALZ.LTD.ŞTİ.

HAKAN ÇAYLAK RÜZGARLI EGE SOK. 5/280 ULUS/ANKARA 0312 311 34 56

KARAGÖZ İNŞ.MALZ.LTD.ŞTİ. İSMAİL KARAGÖZ

RÜZGARLI HAMİT KAPLAN SK. 9/76 ULUS/ANK 0312 310 47 67

KARDELEN BOYA LTD.ŞTİ. MUSTAFA DERYAL

ESENBOĞA HAVA YOLU ÜZERİ 25.KM. AKYURT/ANKARA 0312 309 79 00 / 398 11 33

KAR-EL İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ZAFER ÜRGÜPLÜ HAMİT KAPLAN SK. NO:1/A ULUS/ANKARA 0312 311 21 14

KARGI İNŞAAT

RECEP BALOĞLU RÜZGARLI EGE SK. 5/184 ULUS/ANKARA 0312 324 52 55

KARTEK ISI ELEMANLARI İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.

TARIK KARAMAN PLEVNE SK. NO:7/61 ULUS/ANKARA 0312 310 10 50

KARYAP İNŞ.MALZ.LTD.ŞTİ.

RASİM EMRE

RÜZGARLI AGAH EFENDİ SK. NO:7/44 ULUS/ANKARA 0312 309 67 17

KEKLİKOĞLU SERAMİK GALERİSİ ADNAN KEKLİKOĞLU

HOŞDERE CAD. NO:172/A-B

ÇANKAYA /ANKARA 0312 442 21 21

KESKİN HIRDAVAT TİC.A.Ş. CEMALETTİN KUTLUCA

RÜZGARLI İ.MÜTEFERRİKA SK. NO:4 ULUS/ANK 0312 324 49 59

KETENOĞULLARI İNŞ.MALZ.SAN.LTD.ŞTİ.

BAYRAM KETEN EGE SOK. NO:5/158 ULUS / ANKARA 0312 312 71 64

KEYVAN PAZARLAMA TİCARET A.Ş. MURAT EROL

HAMİT KAPLAN SK. 3/C ULUS/ANKARA 0312 311 06 59

KIZILKAYA PRES SANAYİ

SEDAT KIZILKAYA RÜZGARLI CAD EGE SOK. NO:5/175 ULUS / ANKARA 0312 311 29 19

KİBAROĞLU A.Ş. İSMAİL KULAK

RÜZGARLI CAD. NO:14/52

KOÇAK İNŞ. TAAH. TİC.

SEMİH KOÇAK

ULUS / ANKARA 0312 311 44 99

RÜZGARLI SOK. KATAR İŞHANI NO:20/10-11-12 ULUS/ANKARA 0312 309 17 52

44 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01


TİMFED’den KONAK RAKOR SANAYİ FEHMİ KONAKTAŞ

KAZIM KARABEKİR CAD. NO:72/24 İSKİTLER / ANKARA 0312 310 75 74

KONÇETTA İNŞ.İÇ MİMARİ LTD.ŞTİ. KONCA DOĞANAY

TURAN GÜNEŞ BULVARI NO:48/E ÇANKAYA / ANKARA 0312 441 99 50

KUTLUCA SAN.TURZ.TİC.LTD.ŞTİ.

EMİN KUTLUCA RÜZGARLI CD. NO:26/A ULUS/ANK 0312 311 32 01

MARİNA YAPI MALZ. LTD.ŞTİ. ŞENOL FİDAN

PLEVNE SK. NO:7/63 ULUS/ANKARA 0312 311 79 71

MAYRA YAPI MALZEMELERİ

İLKAY MUMCU

ESER HAN 14/80 ULUS/ANKARA 0312 324 39 69

MENEKŞE İNŞ.MALZ.LTD.ŞTİ.

FERHAN MENEKŞE

MERİÇ MAK.İNŞ.SAN. OĞUZ EZER

HAMİT KAPLAN SK. 3/D ULUS/ANKARA 0312 309 32 32

MERTKAN TURZ.NAK.LTD.ŞTİ.

SERDAL KANDIRAN

ŞEHİT YAŞAR AKANSEL SK.ÖZGÜRLER İŞ MERKEZİ 3/21 ULUS/ANK 0312 309 74 61

METROKON YAPI LTD.ŞTİ.

OKTAY ATALAY TURGUT ÖZAL BULV. 20/16 İSKİTLER/ANKARA 0312 341 00 21

METROKON YAPI LTD.ŞTİ. YASİN KAHRAMANER

TURGUT ÖZAL BULV. 20/16 İSKİTLER/ANKARA 0312 341 00 21

MEVLANA İNŞ.MALZ.LTD.ŞTİ. SİNAN KINAÇ

AGAH EFENDİ SK.NO: 9/A ULUS/ANKARA 0312 309 67 17

MİNA GIDA TEKS.İNŞ.LTD.ŞTİ.

NEBİ NEBİOĞLU RÜZGARLI ESER HAN 14/66 ULUS 0312 310 70 82

MODÜLDUŞ LTD.ŞTİ. KAMİL BOLAT

ALINTERİ BULVARI NO:190 OSTİM/ANKARA 0312 385 79 06

MUTLUCAN YAPI MALZ.LTD.ŞTİ. EROL OKCU

HAMİT KAPLAN SK. NO:15/1 ULUS/ANKARA 0312 310 54 94

MYM YAPI MALZ.LTD. ŞTİ. İSA MALLI

İVEDİK CAD. NO:614/4 YENİMAHALLE/ANKARA 0312 334 39 87 / 336 46 13

N.G.N İNŞ. TİC. LTD.ŞTİ.

NEZİH BİLİCİOĞLU

DEMİRCİLER SİTESİ NO:182 Sİ0312 ER/ANKARA 0312 348 42 42

NAM TİCARET

AHMET BUZACI RÜZGARLI CD. CELAL ATİK SK. NO:4/23 ULUS/ANKARA 0312 310 51 61

NEWARC

BEŞİR AVUNCA EYYÜP SULTAN MH.KARAKAYA CD. NO:8 SAMANDIRA/İSTANBUL 0216 311 21 12

NURHAN ÇOLAK PROJE İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

NURHAN ÇOLAK

YILDIZ MAH. 4.CAD.NO: 26/B ÇANKAYA/ANKARA 0312 442 56 00

ODİMSAN ORTADOĞU İNŞ.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

MEHMET UÇAN RÜZGARLI AGAH EFENDİ SK. 17/C ULUS/ANKARA 0312 312 75 38

OFLAS YAPI LTD.ŞTİ. BEKİR OFLAS

RÜZGARLI CAD. NO:33/5 ULUS /ANKARA 0312 312 48 69

ONUR MAKİNA ISI SAN.TİC. LTD. ŞTİ. HÜSEYİN TUNA

CELAL ATİK SK. NO:4/44 ULUS/ANKARA 0312 324 24 68

ONUR TEKNİK MALZ.SAN.TİC.A.Ş.

SÜLEYMAN ÖKMEN

CELAL ATİK SK. RÜZGARLI İŞ MRKZ. NO:2/A ULUS/ANKARA 0312 309 68 83

ONUR YAPI MARKET DEKORASYON LTD.ŞTİ.

YUSUF YILDIRIM RÜZGARLI CAD. NO:14/73 ULUS/ ANKARA 0312 312 55 08 45 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01


TİMFED’den ORHAN TEKİN YAPI MALZ.LTD.ŞTİ. ORHAN TEKİN

SİNCAN SAN. SİTESİ 3. CD. NO:78 SİNCAN/ANKARA 0312 271 31 13

ORJİNAL TORNA MOB. AKS. ERGİN GÜL

KOÇAK SOK. NO: 5 Sİ0312 ER/ANKARA 0312 349 03 58

ORTAÇ BOYA SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. SÜLEYMAN SEFA ÇOL

HOŞDERE CAD. NO:8/B Y.AYRANCI / ANKARA 0312 467 67 23

ÖZ ALBAYRAK YAPI MALZ. LTDİŞTİ. YÜKSEL ALBAYRAK

RÜZGARLI,KATAR İŞ HANI NO 20/60 ULUS/ANKARA 0312 310 79 49

ÖZAK İNŞ.MALZ.TİC.LTD.ŞTİ. SABRİ BEŞPARMAK

YAŞAR DOĞU SK. NO:8/5 ULUS/ANKARA 0312 311 00 54

ÖZAY DOĞU LTD.ŞTİ. CEMAL AY

RÜZGARLI HAMİT KAPLAN SK. NO:9/75 ULUS/ANKARA 0312 309 54 03

ÖZAYLAR EL ALET. HIRD. LTD.ŞTİ. BEKİR ÖZMISIR

POSTA CD. NO:21 ULUS/ANKARA 0312 310 38 08

ÖZAYLAR SERAMİK MARKET ESRA TUNCER

ATATÜRK MH.ANKARA CD. 15/A SİNCAN/ANKARA 0312 271 47 87

ÖZCE LTD. ŞTİ.

SELAHATTİN YILMAZ

RÜZGARLI CD.ESER HAN NO:14/67 0312 309 38 26

ÖZCE PETROL ÜRÜN.LTD.ŞTİ. HÜLYA ÖZSAN

RÜZGARLI ESER HAN NO:14/67 ULUS/ANKARA 0312 309 38 26

ÖZÇELİKLER LTD.ŞTİ. AHMET YÜKSEL

RÜZGARLI KATAR HAN NO:20/3-4 ULUS/ANKARA 0312 309 06 71

ÖZER YAPI VİZYON İNŞ.LTD.ŞTİ.

HÜSEYİN SEVİNÇ YENİ ETLİK CD. NO:199/A ETLİK/ANKARA 0312 321 00 00

ÖZGE İNŞ.TAAH.TİC. RIDVAN İPKİN

RÜZGARLI CD. NO:14/86 ULUS/ANKARA 0312 309 81 84

ÖZKUL BETON ELEMANLARI SAN.A.Ş. SUAT ÖZTÜRK

PLEVNE CD. NO:28 AKTAŞ/ANKARA 0312 363 68 78

ÖZKUL KARO İNŞ.MADEN SAN.LTD.ŞTİ.

AHMET ÖZTÜRK PLEVNE CD. NO:28 AKTAŞ/ANKARA 0312 363 68 78

ÖZNETAŞ YAPI MALZ.LTD.ŞTİ. NEVZAT NUMANOĞLU

ÖZŞAH A.Ş.

ERHAN ŞÜKRÜ ŞAHİN

ÖZŞAH A.Ş.

OĞUZHAN ŞAHİN

EGE SOK. NO:5/310 ULUS/ ANKARA 0312 311 10 66 RÜZGARLI CD. ÖZŞAH HAN 15/B-1 ULUS/ANK 0312 310 28 78 RÜZGARLI CD. ÖZŞAH HAN 15/B-1 ULUS/ANK 0312 310 28 78

ÖZŞAH İNŞ. MAL.TEKS.SAN.veTİC.A.Ş.

MEHMET ŞAHİN RÜZGARLI ÖZŞAH İŞ HANI 15/B ULUS/ANK 0312 310 28 78

ÖZTÜRK İNŞ.YAPI MALZ.SAN.TİC.LT.DŞTİ. BİROL ÖZTÜRK

RÜZGARLI SK. ÇAPAR İŞ HANI 16/37 ULUS/ANKARA 0312 324 23 42

PEHLİVANOĞLU TİCARET FARUK PEHLİVANOĞLU

PERGÜN LTD.ŞTİ.

FERHAT NURİ PERGÜN

ULUCANLAR CD.MO:51/E ULUS/ANKARA 0312 311 78 59 RÜZGARLI CD. NO:14/76 ULUS/ANKARA 0312 311 28 99

PRAMİT İNŞ.MALZ.TİC.LTD.ŞTİ. RAHMİ TOY

RÜZGARLI AGAH EFENDİ SK. 7/45 ULUS/ANK 0312 310 55 55

PROGÜN PROFİL SAN.İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. MUSTAFA GÜNGÖR 46 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01

ARI SAN. SİTESİ 691. SOK. NO:97 OSTİM 0312 395 56 05-06


TİMFED’den RB.EFE YAPI TİC.İNŞ.SAN.LTD.ŞTİ. HALİL BAL HAMİT KAPLAN SK. NO:9/71 ULUS/ANKARA 0312 324 20 21 ROTA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÇETİN GÜNERİ

AKAY CD.NO:15/4 ÇANKAYA/ANKARA 0312 418 60 50

ROTA GRUP İNŞ.VE YAPI MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. SALİH ONUR TAŞKAYA

RÜZGARLI ESER HAN 14/61 ULUS/ANKARA 0312 311 88 13-14

S.GÖKER İNŞ. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ.

SUAT GÖRESİM RÜZGARLI SOK. KATAR İŞ HANI NO: 20/39 ULUS/ANKARA 0312 310 70 10

SADIK PRES SAN. HASAN PÖKÖN EGE SK. ÇAPAR HAN 16/30 ULUS/ANKARA 0312 309 00 22 SARAY HIRDAVAT LTD.ŞTİ. NADİR DURDU

RÜZGARLI KATAR HAN NO:20/32 ULUS/ANKARA 0312 310 43 83

SARIGÜL İNŞ.MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.

HIDIR SARIGÜL

RÜZGARLI CD.NO:14/69 ULUS/ANKARA 0312 324 49 52

SEDDAR İNŞ.LTD.ŞTİ. İSMAİL MUSLUOĞLU

RÜZGARLI ÇAPAR HAN 16/7 ULUS/ANKARA

0312 310 64 65

SEDEF BORDÜR İNŞ.MALZ.LTD.ŞTİ.

MURAT VARMAZ RÜZGARLI ESER HAN NO:14/74 ULUS/ANKARA 0312 311 64 72-73

SERAN İNŞ.PAZ.LTD.ŞTİ. FATİH ALTUNALAN

YILDIZ EVLER 4. CD.83.SK.NO:10 ÇANKAYA/ANKARA 0312 438 22 74

SERAY YAPI ÜRÜNLERİ LTD.ŞTİ. YILMAZ KILIÇ

RÜZGARLI CD. NO:21/1 ULUS/ANKARA 0312 310 72 13

SERDAROĞLU TEKNİK MALZEME LTD.ŞTİ. A.FAİK SERDAROĞLU

RÜZGARLI CAD. NO:14/63

ULUS / ANKARA 0312 309 08 80

SERT PAZARLAMA EYÜP MEHMET MURAT ÖZTEN Turgut Özal Bul. No:18 İskitler/ANKARA 0312 341 02 14 SERTES SER.PAZ.LTD.ŞTİ.

ERTUĞRUL MUHSİN YÜZER İSTANBUL CAD. NO: 22/A ULUS/ANKARA 0312 310 46 80

SEZER TİCARET

KAZIM SEZER RÜZGARLI CD.18/47-48 ULUS/ANKARA 0312 312 22 72

SİBERA-SİB. İNŞ.MOB.LTD.ŞTİ

HASAN HÜSEYİN ÇETİNKAYA RÜZGARLI, ÇAPAR İŞ MERKEZİ NO :43-44 ULUS/ANKAR 0312 310 39 54

SİPAHİOĞLU İNŞ.TES.MALZ.LTD. ŞTİ. SIRRI MÜNGEN CELAL ATİK SK.NO:4/35 ULUS/ANKARA 0312 310 06 69 SÜREL İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

SAİM SÜREL

ULUS ÇARŞISI ULUS/ANKARA NO:5/134 0312 324 29 07

ŞABAN YILMAZTÜRK MER İÇ VE DIŞ TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.

ŞABAN YILMAZTÜRK RÜZGARLI CD. AGAH EFENDİ SOK. NO:15/C ULUS/ ANKARA 0312 311 69 20

ŞAHİN İNŞ. MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

MEHMET ŞAHİN RÜZGARLI HAMİT KAPLAN SK.NO:9/71 ULUS-ANKARA 0312 310 60 83

ŞAHİNLER İNŞ. MALZ. TİC. LTD. ŞTİ. KIYAS ŞAHİNER

RÜZGARLI CD. ÇAPAR HAN KAT:1 NO :81 ULUS/ANKARA 0312 324 10 12

T.T. ARAZ LTD.ŞTİ. TURGAY ARAZ BÜKREŞ SK. NO:3/7 KAVAKLIDERE/ANKARA 0312 468 93 14 T.T.ARAZ LTD.ŞTİ. TURGUT ARAZ BÜKREŞ SK.NO:3/7 KAVAKLIDERE/ANKARA 0312 468 93 14 TAMKA İNŞ.MÜH.LTD.ŞTİ. ŞABAN PAMİR

CUMHURİYET MH.TURAN CD.32/A POLATLI/ANK 0312 623 72 66

TEM YAPI LTD. ŞTİ. TİMUÇİN GÜVEN BAŞKENT SAN.SİTESİ NO:9 OSTİM/ANKARA 0312 395 62 66 TEMA İNŞ.MALZ.ISI.MÜH.TİC.LTD.ŞTİ. ORHAN TAŞKIN CELAL ATİK SK. NO:4/40 ULUS/ANKARA 0312 310 74 92 TEMPO İNŞ.MALZ. Ve TİC. LTD. ŞTİ. ERDOĞAN ARSLAN Hamit Kaplan Sok. No:7 Ulus/ANKARA 0312 310 39 29 47 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01


TİMFED’den TERMOSAN MÜH.LTD.ŞTİ.SUAT İNAN RÜZGARLI CD.EGE SK. NO:17/A ULUS/ANKARA 0312 309 47 11 TERRAN LTD.ŞTİ. ABDULLAH POYRAZ RÜZGARLI CD. NO:33/1. KAT ULUS/ANKARA 0312 311 65 30 TESSERA YAPI MALZ.İNŞ. ÖZGÜR BAYKAN RÜZGARLI CELAL ATİK SK. 2/14-15 ULUS/ANK 0312 310 19 60 TİM LTD.ŞTİ TAHSİN DURMAZ RÜZGARLI HAMİT KAPLAN SOK NO 9/68 ULUS/ANKARA 0312 311 81 65 TİMAKSAN YAPI LTD.ŞTİ. ŞÜKRÜ AKMAN AGAH EFENDİ SK. NO:3/13 ULUS/ANKARA 0312 324 61 50 TİMAKSAN YAPI TES.TİC.LTD.ŞTİ. RAFET KARAÇAY RÜZGARLI AGAH EFENDİ SK. NO:3/13 ULUS/ANKARA 0312 324 61 49 TRABZON YAPI MERKEZİ

BURAK ŞAHİN RÜZGARLI,EGE SOK.RÜZGARLI İŞ MERKEZİ NO : 15/23 ULUS/ANKARA 0312 312 68 84

TUBA TİCARET MURAT DUMAN RÜZGARLI CAD. NO:33/18 ULUS / ANKARA 0312 310 21 10 TUNCER TATAR YAPI MALZEMELERİ TUNCER TATAR

RÜZGARLI SK. KATAR HAN NO:20/45 ULUS/ANKARA 0312 311 35 55

TUNÇTAŞ İNŞ.MALZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. NAFİZ YAYLA HAMİT KAPLAN SK. 5/A ULUS/ANKARA 0312 309 41 51-52 TURAL YAPI SAN. TİC.LTD.ŞTİ. MURAT TURAL RÜZGARLI AGAH EFENDİ SK. NO:7/56 ULUS/ANKARA 0312 310 08 86 TURAL YAPI SAN. TİC.LTD.ŞTİ. BEKİR MUSTAFA TURAL RÜZGARLI AGAH EFENDİ SK. NO:7/56 ULUS/ANKARA 0312 310 08 86 TURAN YILDIRIM İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. TURAN YILDIRIM ŞEHİT YAŞAR AKANSEL SK. ÖZGÜRLER İŞ MER.3/5 0312 311 97 13 UÇAR İNŞ.TAAH.LTD.ŞTİ. TURGUT UÇAR DEMİR CD. NO:58 YENİ SANAYİ /ANKARA 0312 309 07 06 UZMAN YAPI MALZ.TAAH.LTD.ŞTİ. İSMAİL AKTAŞOĞLU CELAL ATİK SK. 4/33-34 ULUS/ANKARA 0312 311 84 56 UZUN İNŞ.MALZ.İTH.İHR.VE TİC. LTD.ŞTİ. ALİ RIZA UZUN OSTİM 32 SK. NO:12/H OSTİM/ANKARA 0312 385 87 74 UZUNGÖL İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

MEHMET AYGÜN CELAL ATİK SK. KÖSEOĞLU HAN NO:54 ULUS/ANKARA 0312 310 08 44

ÜN-AL YAPI ÜRN. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

BÜLENT GÜLTEKİN RÜZGARLI AGAH EFNDİ SK.SEVİNÇ HAN 7/39 ULUS/ANK 0312 310 65 41-07 87

Y.B.İNŞ. MALZ. TİC. LTDİ ŞTİ. BÜLENT YILMAZ RÜZGARLI ESER HAN 14/73 ULUS/ANKARA 0312 310 39 00 YAPI TEKNİK İNŞ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. HAYDAR AŞILIPINAR RÜZGARLI CD. ESER HAN NO:14/81 ULUS/ANKARA 0312 310 51 49 YAPISAN İNŞ.MALZ.VE TİC.LTD.ŞTİ. ALİ BAYSAL CELAL ATİK SK. NO:4/38 ULUS/ ANKARA 0312 309 78 58 YENİ FUNDA İNŞAAT VE TİC.LTD.ŞTİ.

ABDULLAH ATIL DENİZ SOKULLU M.PAŞA CD.NO:75/A DİKMEN/ANKARA 0312 480 92 91

YEP SA A.Ş. MUZAFFER YELKENCİ YENİ SANAYİ SİTESİ BARTIN 0378 227 16 75 YETİŞ YAPI ÜRÜNLERİ TEKİN YETİŞ RÜZGARLI CD. ONÜÇLER İŞ MERKEZİ NO:7/65 ULUS/ANKARA 0312 309 01 02 YILDIRIM AMBALAJ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

A. REFİK YILDIRIM RÜZGARLI SK. KATARHAN NO:20/30

YILMAZTÜRK İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ. İSMAİL GÜRZ

ULUS/ANK. 0312 312 76 60

RÜZGARLI SK. NO: 31/A ULUS/ANKARA 0312 310 36 28

YILMAZYURT İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ. ERCAN YILMAZ RÜZGARLI CD. NO:14/95 ULUS/ANKARA 0312 312 17 53 YİĞİTLER İNŞ.MALZ.LTD.ŞTİ. FİKRET YİĞİTER RÜZGARLI EGE SK. NO:17/11-A ULUS/ANKARA 0312 309 23 10 YİĞİTLER İNŞ.MALZ.LTD.ŞTİ. SEZGİN YİĞİTER RÜZGARLI EGE SK. NO:17/11-A ULUS/ANKARA 0312 309 23 10 YİĞİTLER İNŞ.MALZ.LTD.ŞTİ. ENGİN YİĞİTER RÜZGARLI EGE SK. NO:17/11-A ULUS/ANKARA 0312 309 23 10 YÜZBAŞIOĞLU BOYA İNŞ.LTD.ŞTİ. FERHAT YÜZBAŞIOĞLU

İTFAİYE MEYDANI KOSOVA SK. NO:1 ULUS/ANKARA 0312 311 13 18

METİN KARACAER

0 532 422 18 70

48 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01


TİMFED’den

ANTİMDER Yönetim Kurulu

ANTİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Tabur

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özkan Işıldar

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Kıvrak

Muhasip Üye Ender Kuzucu

Yönetim Kurulu Üyesi L. Murat Kanatlı

ANTİMDER (Antalya Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği) KURULUŞ TARIHİ : 2004 ÜYE SAYISI : Asil Üye : 74 ADRES : Güvenlik Mah.283.Sok. Sabah Apt.Kat:1 D:2 Antalya TEL : (0242) 334 77 48 FAX: (0242) 334 77 48 E-MAIL: info@antimder.org.tr WEB: www.antimder.org.tr

ANTİMDER (Antalya Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği) KURULUŞ TARIHİ : 2004 ÜYE SAYISI : Asil Üye : 74 ADRES : Güvenlik Mah.283.Sok. Sabah Apt.Kat:1 D:2 Antalya TEL : (0242) 334 77 48 FAX: (0242) 334 77 48 E-MAIL: info@antimder.org.tr WEB: www.antimder.org.tr 50 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01

Genel Sekreter Özer Doğan

Yönetim Kurulu Üyesi Osman Kaya


TİMFED’den

TARİHÇE 2004 yılı Ocak ayında TİMDER’ in ısrarlı yaklaşımları sonucu bölgemizde sektörümüzü oluşturan meslektaşlarımızı bir araya toplamak amacı ile Antalya Tesisat ve İnşaat Malzemecileri Derneği (ANTİMDER) kurulmuştur. 28 Mart 2007 Tarihi itibariyle kurulmuş olan TİMFED kurucu üyesidir. (2006 – 2008) YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER Başkan: Yaşar Tabur Başkan Yardımcısı: Özkan Işıldar Başkan Yardımcısı: Ali Kıvrak Muhasip Üye: Ender Kuzucu Genel Sekreter: Özer Doğan Üye: Osman Kaya Üye: L. Murat Kanatlı

BORUTEK A.Ş. IŞILDAR Boru Profil Tic.Ltd. Şti. KIVRAK A.Ş. ENDER Yapı Malz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ÖZER Yapı Malz. Ltd. Şti. ÖZ-KA Yapı Malz. İnş. Tic. Ltd. Şti. ANTALYA İnş. Paz. ve Tic. Ltd. Şti.

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER A.Kadir Turhan Ali Rıza Gürgül Talat Doğan Şahabettin Öztekin Ferudun Uyanık Ayhan Özdoğan Mustafa Tepe

TURHAN İNŞAAT. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. EREN Yapı Malz. Ltd. Şti. DOĞAN Yapı Malz. Ltd. Şti. KALFA A.Ş. SATA Yapı Malz. Ltd. Şti. ADAY Demir Çelik Ltd. Şti. TEPE Yapı Malz. Tic. Ltd. Şti.

ANTİMDER ANTALTA TESİSAT VE İNŞAAT MALZEMECİLERİ DERNEĞİ ÇALIŞMA KONULARI ve FAALİYETLERİ • ANTİMDER’ in kuruluşundan bu yana en önemli faaliyeti her ay gerçekleştirmiş olduğu olağan toplantılarıdır. Her ayın ilk salısı olarak belirlenen olağan toplantılara üyelerin katılım oranı ise %80’dir. • ANTİMDER 2005 yılında ATSO ve Azize Kahraman Halk Eğitim Müdürlüğü ile Seramik Ustalarının Eğitimi için imzalamış olduğu protokolde seramik ustalarının eğitimini üstlendi. Toplam 30 ar kişilik sınıflarda 50’şer saatlik halk eğitim merkezindeki teorik eğitimin akabinde uygulamalı pratik eğitime geçildi. Şimdiye kadar açılmış en kapsamlı karo ve fayans kursuydu. ANTİMDER ‘in katkılarıyla pratik eğitim için İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Antalya’nın yenilenmeye muhtaç okul listesi alındı. TİMDER ‘in fahri üyesi olan Seramik Firmalarına yazılı olarak durum aktarıldı ve hibe olarak seramik ve yapıştırıcısı talep edildi. Gene fahri üyelerimizden gelen Eğitmenler eşliğinde uygulamalı pratik eğitim başlatıldı. Antalya Ermenek bölgesindeki Mimar Sinan İlköğretim Okuluna yaklaşık 1.000 m2 seramik ve seramik yapıştırıcısı ile yenileme çalışmalarının yapılması ile eğitime farklı bir açıdan da katkıda bulunulmuş oldu. Toplam 2 dönem eğitim için imzalanmış protokol’de ATSO’ nun katkılarıyla 3. Kurs döneminin de açılmış şu ana kadar toplam 80 seramik ustası sertifika almaya hak kazanmış ve her kurs döneminin akabinde Sn. Valimizin Sn. İl Milli Eğitim Müdürümüzün, Halk Eğitim Müdürlerinin ve katkıda bulunan Firmaların yöneticilerinin ANTİMDER ‘in ve tabii ki ustaların katılımıyla gerçekleşen törenlerle sertifikaları teslim edilmiştir. ANTİMDER Aynı zamanda Seramik Ustalarının dernek kurmasına yardımcı olmuş Genel Kurullarını da gerçekleştirerek faaliyete geçmesine ve ustaların sorunları ve birlik beraberliğini pekiştirmelerine destek olmuştur. • ANTİMDER Kursların açık olmadığı dönemlerde de yardımlarına devam etmektedir. Gerek Dernek Merkezimize gerek ATSO’ ya gerekse Milli Eğitime gelen okul yenileme taleplerini karşılamaya çalışmaktadır. En son 400 m2 seramik ile 75. yıl Cumhuriyet Lisesine yardımda bulunmuştur. • ANTİMDER 2005 yılında TİMDER ‘in de katkılarıyla Antalya ‘da Seramik ve Banyo konusunda ihtisas fuarı gerçekleştirmek için girişimlerde bulunmuş, 2005,2006 ve 2007 yıllarında Antalya Expo Center’da bu fuarın gerçekleşmesine katkıda bulunmuştur. • ANTİMDER’ in eğitime katkıları devam etmektedir. 2007 -2008 Eğitim Öğretim yılı içerisinde de Antalya Merkezde bulunan ve gene İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile belirlenmiş olan okullara Kırtasiye Malzemesi yardımında bulunulmuştur. Bu yardım çerçevesinde Hurma Yarbay Pınar İlköğretim Okulu, Baraj ilköğretim Okulu, Ahatlı İlköğretim Okulu, Kültür İlköğretim Okulu, Varsak Şelale İlköğretim Okulu, Perihan Esat Aral İlköğretim Okulu, Şerife Tufan İlköğretim Okuluna yardımlar ulaştırılmıştır. • ANTİMDER’ in en önemli faaliyetlerinden biri de üyeleri arasındaki birlik ve beraberliği pekiştirebilmek adına gerçekleştirmiş olduğu sosyal faaliyetleridir.2007 yılında başlatılmış olan Pazar Sabah kahvaltıları bu faaliyetlere bir örnektir. Üyelerin aileleri ile birlikte katılımıyla gerçekleşen Pazar kahvaltıları hem üyeler hem de aile fertleri tarafından çok beğeniyle karşılanmış ve devamı talep edilmiştir. • ANTİMDER’ in en önemli faaliyetlerinden biri de basın ile ilişkilerini sıcak tutması ve ANTİMDER ’in tanıtımı için yoğun çalışmaların yapılmasıdır. Her olağan toplantı sonrası hazırlanan basın bülteni dernek merkezinden yerel ve ulusal yaklaşık 220 gazeteciye mail yolu ile servis yapılmaktadır ve bütün basında toplantılarımız ya da faaliyetlerimiz çıkmaktadır. Ayrıca ANTİMDER, TİMDER Dergisi ile birlikte toplam 4 ulusal ve de sektörel dergide her çıkış periyodunda yer almaktadır. 51 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01


TİMFED’den

ANTİMDER ÜYE LİSTESİ Asil Üyeler ABM AKYOL İNŞ. TUR.TİC.VE SAN. LTD.ŞTİ.

ABDURRAHMAN AKYOL Sedir Mah.Akın Cad.No:40 Antalya 0242 334 13 07

ADALYA YAPI MALZ. A.Ş. BÜLENT KUZU

Alanya Karayolu 8 km., Kaleseramik Binası Ant. 0242 340 12 12

ADAY DEMİR ÇELİK MAM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

AYHAN ÖZDOĞAN Akdeniz Sanayi Sitesi, 5003 Sok., No: 9 Ant. 0242 221 50 60

AK YAPI A.Ş.

MUSTAFA ÜSTEM Muratpaşa Mah., Tonguç Cad., No: 64 Ant. 0242 243 74 35

AKAY YAPI ÜRÜNLERİ TUR. TİC. LTD. ŞTİ.

MUZAFFER AKAY Anafartalar Cad., No: 99 A/B Ant. 0242 243 95 05

AKHAN BOYA SERAMİK LTD.ŞTİ. SAVAŞ AKSAY

Kuşkavağı Mah.Atatürk Bulvarı No:145 / 1-2 Ant. 0242 228 80 94

ALTINBİLEK BOYA

AZİZ ALTINBİLEK Cumhuriyet Mah.Fatih Cad.Bayır Apt. No:53 / G Ant. 0242 334 89 02

ANIT YAPI TİC. LTD. ŞTİ.

İSMAİL SARIÖZKAN Metin Kasapoğlu Cad., Yeşilbahçe Mah., Erman Apt., No: 24/3 Ant. 0242 322 46 77

ANTALYA İNŞ. PAZ. VE TİC. LTD. ŞTİ.

LÜTFÜ MURAT KANATLI Dutlubahçe Mah., Gazi Bulvarı, No: 166, 07040 Ant. 0242 345 58 34

ARICAN LTD.ŞTİ.

ÖMER ARICAN Perge Bulvarı 45 / 1 Antalya 0242 322 12 15

ARTI BANYO SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ. AHMET BİLGİÇ

Bahçelievler Mah., 137 Sok., No: 5 Ant. 0242 244 95 08

AS YAPI MARKET

HÜSEYİN ASLAN Akdeniz Sanayi Sitesi 5022. Sok.No: 47 Ant. 0242 221 06 58

ASACARLAR LTD. ŞTİ. SÜLEYMAN ACAR

Gazi Bulvarı No: 170 Antalya 0242 335 09 28

ATİK İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET

KAZIM ATİKER

100.Yıl bulvarı No:59/ D Antalya 0242 244 96 20

AY KARTAL İNŞ.TAAH:TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. İSLAM KARTAL

Yıldız Mah.Şakrak cad.Şengül Apt.44 /3 Antalya 0242 243 82 62

AYMER ALANYA YAPI MALZEMELERİ LTD.ŞTİ. MEHMET USLU

K.Hasbahçe Mah.Gönül Reisoğlu Sok.Sağlamlar Apt.No:9 Antalya 0242 519 39 89

BAŞERGÜN BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

MUSTAFA ERGÜN Organize Sanayi Bölgesi Antalya 0242 258 16 18

BORUTEK BORU BOYA SAN. VE TİC. A.Ş. YAŞAR TABUR

Fabrikalar Mah. Çallı Kavşağı 0242 335 05 04

CANER END.ÜR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

AYÇAGÜL KUŞÇU Akdeniz Sanayi Çarşısı Şafak Mah. 5004 Sok. No: 48 Ant. 0242 221 65 90

ÇİMPA A.Ş.

BAHATTİN OKUR Ünsa mah. 5078. Sok. no:21 Ant. 0242 221 08 70

DEKAN BOYA VE YAPI KİM. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

NESRİN AYAN ÖZBEN Akdeniz Sanayii Sitesi 5022.Sok.No: 6 Ant. 0242 221 55 60

DELTA YAPI MALZ. LTD. ŞTİ. 52

İLHAN KURTAR Yenigöl Mah., Aspendos Bulv.Atan Depoları, No:11-12-13-14-15 Ant. 0242 340 07 35

Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01


TİMFED’den DENİZ METAL

SERVET TAK Akdeniz Sanayii sitesi 5004 .Sok. No:15 Antalya 0242 221 03 26

DETAY SIHHİ TESİSAT LTD. ŞTİ.

HÜSEYİN TUĞRUL ARDIÇ Kırcami Mah., Avni Tolunay Cad., 2. Saadet Apt No: 107/1 Ant. 0242 322 38 80

DİV YAPI / MURAT DİVARCI HAZIR SIVA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

MURAT DİVARCI Bahtılı Köyü girişi No:1 Antalya 0242 326 00 14

DOĞAN YAPI LTD. ŞTİ.

TALAT DOĞAN Karacaoğlan Cad.No:10 Ant. 0242 343 31 82

ECA

FARUK PALALAR ASPENDOS BULVARI MEHMETÇİK MAH. 97/A TOPÇULAR ANTALYA 0242 313 09 03

ELİZ YAPI

KOREL İZ Gürsu Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Bağlarbaşı apt. No:65/1 Ant. 0242 228 30 27

EMİROĞLU METAL SAN. TUR.TİC.A.Ş.

İBRAHİM EMİRDAR Eski sanayi Sitesi 681. Sok. No:16 Ant. 0242 334 66 06

ENDER YAPI MALZ. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ENDER KUZUCU Namık Kemal Bulv Fabrikalar Mah., No: 11, Çallı Ant. 0242 335 20 76

EREN YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ. ALİ RIZA GÜRGÜL

EROĞLU YAPI LTD. ŞTİ. MEHMET ZEKİ EROĞLU

FALEZ YAPI MALZ. TİC. LTD. ŞTİ. METİN HİLAL

Yıldız Mah. Yıldız Cad. Fatih Apt. No:23 Ant. 0242 248 62 09 Sanayi Mah. Akın cad. No:89 Antalya 0242 335 48 00 Avni Tolunay Cad., No: 53/C Ant. 0242 321 33 92

GELİŞİM TEKNİK LTD. ŞTİ.

ALİ BIDI Serik Cad., No: 411, Havaalanı Karşısı Ant. 0242 340 25 75

GÖKRAŞ İNŞ.TİC.TUR.SAN. LTD. ŞTİ.

HÜSEYİN BARUT Yüksekalan Mah. F. Altay Cad. No: 24 Ant. 0242 321 48 86

GÜNTAŞ YAPI MALZEMELERİ ORHAN ÜTGÜNOĞLU Çağlayan Mah. Bülent Ecevit Bulvarı No:150 / C Antalya 0242 324 65 00 GÜVERCİNLER İNŞ.TUR.TİC.LTD.ŞTİ. ERGÜN GÖĞERCİN Yeni Mah.Dörtyol Cad.No:58 Kemer / Antalya 0242 814 63 80 HİSAR SERAMİK LTD.ŞTİ.

BURHANETTİN İNCEL Topçular Mah. Gazi Bulvarı Demokrasi Kavşağı Tedaş Karşısı Antalya 0242 321 17 33

ISISAN MÜH. LTD. ŞTİ.

RIFAT ÜNER Meydan Kavağı Mah.Perge BulvarıNo:32 /13 Andeva Hastanesi karşısı

0242 311 11 11

IŞIK YAPI A.Ş.

İBRAHİM IŞIK Şekerhane Mah.Azaklar Sok.Atatürk evi yanı no:8/A 07400 Alanya Ant. 0242 513 37 37

IŞILDAR BORU PROFİL TİC. LTD. ŞTİ.

ÖZKAN IŞILDAR Sanayi Mah., 625 Sok., No: 8 Ant. 0242 335 13 97

İM-PA SERAMİK VE YAPI MALZ. LTD. ŞTİ. HALİL AYAN

Karşıyaka Mah., Gazi Bulvarı, No: 191 Ant. 0242 326 57 00

İŞLER YAPI MALZEMELERİ TİC. LTD.ŞTİ. MESUT İŞLER

Yeşiltepe Mah. Namık Kemal Bulvarı No:130 Ant. 0242 345 85 75

KALFA İNŞAAT TİC. A.Ş.

ŞAHABETTİN ÖZTEKİN

Güllük Cad., No: 157/7 Ant. 0242 345 11 72

KAPLAN YAPI MALZ. TİC. LTD. ŞTİ.

İLHAN KAPLAN

100. Yıl Bulv., Turan Apt., No: 121/1 Ant. 0242 237 75 65

KAYRA YAPI İNŞ. TURZ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

A. SİNAN YILDIZ Muratpaşa Mah. Evliya Çelebi Cad. No: 58 / 1 Ant. 0242 345 21 38

53 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01


TİMFED’den KIVRAK A.Ş.

ALİ KIVRAK İsmetpaşa Cad., No: 39 Ant. 0242 243 23 23

KOMFOR PLASTİK VE MAKİNA SAN. LTD.ŞTİ. A. İRFAN KELEŞOĞU Cumhuriyet Mah. 460.Sok. No:8 Ant. 0242 343 32 23 KÖKSALLAR LTD.ŞTİ. FATİH KÖKSAL Dutlubahçe Mah., Karacaoğlan cad.No:73 Ant. 0242 345 24 19 KÜRE İKLİMLENDİRME AYŞE ATEŞ Varlık Mah.100. Yıl Bulvarı Altın Kaynak Apt.No:103 / 2-3 Ant. 0242 248 88 99 MEHMET ŞAHİNOLLAR İNŞ.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

FUAT ŞAHİNOL Sanayi sit.680 Sok.Maden İşleri Bölümü No:63 Antalya 0242 334 78 14

MYK MERT YAPI KİMYASALLARI A.Ş. AYHAN CİBELİK Sanayi Sit., 680 Sok., No: 101 Ant. 0242 334 07 77 OĞUZHAN KUŞUN YAPI MALZEMELERİ LTD.ŞTİ.

OĞUZHAN KURŞUN Sanayi Mah.Fatih Cad.Alim Şimşek Apt.No:25 Antalya 0242 345 52 02

ÖZER YAPI MALZ. LTD. ŞTİ. ÖZER DOĞAN Etiler Mah., Evliya Çelebi Cad., No: 22/A Ant. 0242 312 24 27 ÖZ-KA YAPI MALZ. PAZ. İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.OSMAN KAYAGazi Bulvarı No: 760 Antalya 0242 339 36 10 ÖZTÜRK BOYA LTD.ŞTİ. AHMET ÖZTÜRK Tahılpazarı Mah.Çatalköprü cad.H.Bağlı Apt.46/3 Ant. 0242 244 30 37 PARÇAOĞLU TİCARET ERTAN PARÇAOĞLU

Bağlık Mah. Gödene Cad.No:8 Kumluca Ant. 0242 887 49 47

PASİFİK KÜVET İMALAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ALTUNER ÇIĞLI Ünsal Mah. 5071. Sok. No:38 Antalya 0242 221 11 98 PİRAMİT YAPI LTD. ŞTİ. HANEFİ KAYNAR Yeşilbahçe Mah., 1467 Sok., No: 35/1 Ant. 0242 321 40 31 SARILAR YAPI MALZEMELERİ

ERGÜN SARI Sanayi Cad.680 Sok.No:51 Ant. 0242 346 29 76

SARILAR YAPI MARKET RAFET SARI

Liman Mah.Atatrk Bulvarı 2. Cadde Tuana Apt.No:32 / A Ant. 0242 259 56 66

SENKRON MOBİLYA YAPI MALZEMELERİ LTD.ŞTİ.

HÜSAMETTİN BOYRAZ Konyaaltı Cad.İbrahim Konuk Apt.No:72 / B 1 Antalya 0242 241 12 22

SETA İNŞAAT LTD. ŞTİ. FERUDUN UYANIK Orta Mah., Manavgat Cad., No: 43, Serik Ant. 0242 722 22 14 ŞEKER YAPI MALZ. TUR. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. İZZET ŞEKER

YUKARIHİSAR MAH. TUGAYOPLU CAD. NO 10/A MANAVGAT ANTALYA 0242 746 10 48

ŞEKERCİ YAPI MALZEMELERİ LTD.ŞTİ. RECEP BUDAK

Yükseliş Mah. Yıldırım beyazid cad.Figen apt.altıno:71 /A Antalya 0242 345 84 04

TAŞKIRANLAR LTD. ŞTİ.

HÜSEYİN TAŞKIRAN Güvenlik Mah., 281 Sok., Sert Apt., No: 5/2 Ant. 0242 344 17 67

TEK MAR İZOLASYON VE YAPI MALZEMELERİ LTD.ŞTİ.

BİROL İÇAÇAN Cumhuriyet Mah.Fatih. Cad. Melek Apt. K:1 D:4 Antalya 0242 344 40 74

TEPE YAPI

MUSTAFA TEPE

Özgürlük Mah., Mithatpaşa Cad., Kadıbey Apt., No: 63/B Ant. 0242 334 88 80

TOPAYLAR LTD.ŞTİ.

MEHMET TOPAY Cumhuriyet Cad.No:52 / C Burdur / Bucak 0242 325 36 66

TUR- HAN İNŞ. TAAH. TİCARET VE SAN. LTD.ŞTİ.

KADİR TURHAN Çevre Yolu Otogar Girişi Turhan Apt. No:38 Alanya / Ant. 0242 522 49 51

ULAŞ EMAY YAPI MALZEMELERİ LTD.ŞTİ.

KÖKSAL ALBAYRAK Dutlu Bahçe Mah.Fatih Cad.30 / 1 Antalya 0242 335 10 45

WOM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. KAMİL KATLANDUR Kızılırmak cad.Kızılarık mah.uğurcan apt.no.160 Antalya 0242 338 40 10 YÜCEDAĞ BORU

AHMET YÜCEDAĞ Çaybaşı Mah.Ali Çetinkaya Cad.No: 74 / B Antalya 0242 321 77 00

ZÜLAL YAPI İNŞAAT TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

ARİF KARADAĞ Kuşkavağı Mah.6.Cad. No:43 / 1-2 Ant. 0242 229 20 68 54 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01


TİMFED’den

BURTİMDER Yönetim Kurulu

BURTİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Yılmaz

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Şahin

Muhasip Üye Fevzi Kürüm

Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Okumuş

Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım

Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Tuncer

Yönetim Kurulu Üyesi Aytaç Gökhanoğlu

BURTİMDER (Bursa Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği) KURULUŞ TARIHİ : 2006 ÜYE SAYISI : Asil Üye : 47 ADRES : Ulubatlı Hasan Bulvarı No:109 Güzeler İş Merkezi Kat:3 D:9 TEL : (0224) 250 82 29 FAX: (0224) 250 82 29 TARİHÇE BURTİMDER, 2006 yılında sektörün ileri gelen inşaat malzemeleri satıcılarının bir araya gelerek Bursa’da kurdukları bir sivil toplum örgütüdür. Derneğimizin kurucuları Osman Şahin, Fevzi Kürüm, Hasan Yıldırım, Yusuf Yılmaz, Nurten Tuncer , Hüseyin Okumuş, Aytaç Gökhanoğlu’dur. Derneğimizin kuruluş amacı tesisat ve inşaat amlzemecilerini bir araya toplamak , kültürel mesleki ihtiyaçlara cevap vermek , malzemeciler arasında birlik ve beraberliği sağlamaktır. (2006 – 2008) YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER Başkan: Yusuf Yılmaz BİRYILMAZ İnş. Malz. Ltd. Şti. Başkan Yardımcısı: Osman Şahin TARA BORU A.Ş. Muhasip Üye: Fevzi Kürüm KÜRÜMOĞLU Tic. Üye: Hasan Yıldırım KARTES Yapı Malz. San. Tic. Ltd. Şti. Üye: Nurten Tuncer AKNUR End. Malz. San. Tic. Ltd. Şti. Üye: Hüseyin Okumuş OKUMUŞLAR Yapı Elekt. İnş. Ltd. Şti. Üye: Aytaç Gökhanoğlu MOTİF Yapı Malz. San. Tic. Ltd. Şti. YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER Fethi Altuntaş ALTUNTAŞ Seramik A.Ş. Metin Aktosun AKTOSUNLAR Boya Nalb. Tic. Ltd. Şti. Recep Çohan ÇOHANLAR San. Tic. Ltd. Şti. İhsan Aydoğan AYDOĞDU Pazarlama Naci Çelik ÇİSAT İnş. Malz. Ltd. Şti. Talip Aynıgül OYLAT Yapı Malz. San. Tic. Ltd. Şti. Murat Duman BSM BURSA Seramik Ltd. Şti. 56 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01


TİMFED’den BURTİMDER TESİSAT VE İNŞAAT MALZEMECİLERİ DERNEĞİ ÇALIŞMA KONULARI ve FAALİYETLERİ • Bursa’da faaliyet gösteren Tesisat ve İnşaat Malzemecilerini bir araya toplamak • Üyeleri arasında ortak sosyal, ekonomik, dinlenme, kültürel ve mesleki ihtiyaçlara cevap vermek. • Fuarlar ve sergiler düzenleyerek ürünlerin tüketicilere ve sektördeki profesyonel kişilere tanıtılmasını sağlamak. •Sektörle ilgili düzenlenecek olan tüm yurtiçi fuarların organizasyonlarında aktif biçimde yer almak . • Sektörün önünü açacak toplantılar, bilimsel çalışmalar organize etmek • Meslek odalarında ve ticaret odalarında üyelerinin görev almalarını temin için faaliyette bulunmak, sektörün sesini ticaret ve sanayi odalarına taşımak. • Üyeler arasında haksız rekabet yapılmamasını temin için üyelere eğitim ve danışmanlık vermek. • Tüketicinin alışverişlerinde TİMDER üyelerine güvenmelerini ve onları tercih etmelerini sağlayacak girişimlerde bulunmak. Üyelerinin sattıkları üründen memnun kalmayan tüketicinin ürününün değiştirileceği ve istek üzerine gerekirse ürünün geri alınarak bedelinin iade edileceği gibi teşviklerin, üreticilerden de alınacak destek ile, üyeleri arasında uygulanmasını temin etmek ve tüketicilere bu hususu duyurmak. •Derneği batı ülkelerindeki derneklerle tanıştırmak ve batıdaki konumuzla ilgili federasyonlara üye yapmak, onların periyodik kongrelerine katılmak, Avrupa’da sektörün gelişmesini izlemek.

BURTİMDER ÜYE LİSTESİ Asil Üyeler ADEM KURT YAPI İNŞ.OTOM.LTD.ŞTİ. HALİT KURT

İZMİR YOLU NİLÜFER TİC.MRK. 56.SK. NO:1 NİLÜFER BURSA

0224 443 15 55

AKNUR LTD.ŞTİ.

NURTEN TUNCER GAZCILAR CAD.NO:77 BURSA 0224 221 45 45

AKTOSUNLAR LTD.ŞTİ. METİN AKTOSUN KONAK MAH.YILDIRIM CD. NO:126 NİLÜFER-BURSA 0224 452 66 00 ALPAŞ MÜH. LTD.ŞTİ. BÜLENT ALP FETHİYE MAH.ULU CD. NO:1 NİLÜFER BURSA 0224 241 44 12 ALTUNTAŞ SERAMİK A.Ş. FETHİ ALTUNTAŞ İZMİR YOLU 15.KM NİLÜFER BURSA 0224 442 85 94 ARMA DONATIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ

MURAT GAZİ AYDINLAR Y.YALOVA YOLU FATİH MAH. NO:325 OSMANGAZİ BURSA 0224 252 02 32

ARSLANOĞULLARI D.GAZ LTD.ŞTİ. ALP ARSLAN BAŞARAN MAH. ENDER CD.NO:54 BURSA 0224 256 13 11 ATOM A.Ş. MURAT BİLİKTÜ GAZCILAR CAD. NO:81 BURSA 0224 224 76 76 AYDOĞDU PAZARLAMA İHSAN AYDOĞDU KURTULUŞ CAD.TEPE SK. NO:5/2 YILDIRIM BURSA 0224 361 50 60 B&M KOLEKSİYON YAPI MALZ.LTD.ŞTİ

FERRUH BAYRAM İZMİRYOLU K.SAN.KAVŞAĞI NİLÜFER TİC.MERK. NO:5 NİLÜFER BURSA 0224 443 21 21

BİRYILMAZ LTD.ŞTİ. YUSUF YILMAZ İZMİR YOLU NO.172 BURSA 0224 452 12 72 BOREL BORU ERGİN YEDEK Ankara Cd. No:294 BURSA 0224 364 32 10 BORUSAN MANNESMAN BORU A.Ş. BURSA BÖLGE MÜD. SALİM YILMAZ

BUTTİM İŞ MRK.KAT:2 NO:1594-1595 BURSA 0224 211 58 59

BOTES ISI SİSTEMLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ÖMER KAYA

SOĞUKKUYU MAH.HÜRRİYET CAD. NO:4 OSMANGAZİ BURSA 0224 249 47 87

BSM BURSA SERAMİK MERKEZİ İNŞ.LTD.ŞTİ. MURAT DUMAN İZMİR YOLU CAD.NO:29 NİLÜFER BURSA 0224 451 60 77 BURSA AS YAPI MALZ.LTD.ŞTİ. ERKAN YILDIRIM ORHANELİ YOLU NO:40 BURSA 0224 452 46 00 BURSAM YAPI KAZIM GARİP

HAMİTLER MH.ALBAYRAK CD. NO:50 0224 241 95 55

CANYAP YAPI MALZ.LTD.ŞTİ.

HASAN AYDIN Y.YALOVA YOLU 13.KM OVAAKÇA BURSA 0224 267 22 60 57 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01


TİMFED’den ÇAKMAK İNŞ. LTD.ŞTİ. FEVZİ ÇAKMAK BEYAZIT CD. NO:59 YILDIRIM BURSA 0224 363 56 92 ÇİSAT İNŞ.MALZ.LTD.ŞTİ. NACİ ÇELİK ORTABAĞLAR MAH.PROF TEZOK CD.NO:63 0224 366 83 72 ÇOHANLAR YAPI SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

RECEP ÇOHAN YENİ KARAMAN MH.SANAYİ CD.NO:84 OSMANGAZİ BURSA 0224 249 58 59

ERDENER YAPI MALZ.LTD.ŞTİ. MURAT TURHAN MÜMİN GENÇOĞLU CAD.NO:66 OSMANGAZİ BURSA 0224 249 39 00 İKİ Pİ ISI SİSTEMLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

KEMAL ARSLAN SOĞUKKUYU MAH.GÜNEŞ SOK. NO:3/2 OSMANGAZİ BURSA 0224 249 70 85

İN-TEK MUHİTTİN TANOĞLU İZOAGRA İZOLASYON İNŞ.TAAH.LTD.ŞTİ. ÖMER SİRKECİ GAZCILAR CAD.NO:22 BURSA 0224 272 11 69 KARTES LTD.ŞTİ. HASAN YILDIRIM YENİ YALOVA YOLU 4.KM.NO.405-A OSMANGAZİ BURSA 0224 211 54 66 KONSEPT YAPI MALZ.PAZ.LTD.ŞTİ.

SELÇUK KULELİ

BADEMLİ MAH.MÜRSELKÖY YOLU GÜMÜŞKÖY SOK. BADEMLİ BURSA 0224 549 18 10

KÜRÜMOĞLU TİCARET FEVZİ KÜRÜM GAZCILAR CAD.NO:101 BURSA 0224 254 16 41 MARTAT MOBİLYA LTD.ŞTİ.

İRFAN TATLICILAR HASANAĞA ORG.SAN.BÖLG. KARSAN KARŞISI 2.BİNA NİLÜFER / BURSA 0224 484 25 20

MESKAR YAPI MALZ.LTD.ŞTİ.

NAMIK ZİYA MESCİOĞLU KESTEL SANAYİ BÖLG.KALE MAH. YEŞİLYURT CD.NO:10 KESTEL - BURSA 0224 372 74 74

METİN YAPI İNŞ.LTD.ŞTİ. METİN AYDOĞDU İZMİR YOLU GIDA TOPT.SİT.KARŞISI NİLÜFER BURSA 0224 441 00 89 MİNDA TEKNİK İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ.

MEHMET EMİN UYGUR ANADOLU MAH.ANKARA CAD.NO:75/B YILDIRIM BURSA 0224 364 95 02

MOTİF YAPI İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

AYTAÇ GÖKHANOĞLU

Y.MUDANYA YOLU NO:40 SOĞUKKUYU MAH.OSMANGAZİ BURSA 0224 247 47 50

NUMAN KALELİ A.Ş. CEM KALELİ ANADOLU MAH.ANKARA CAD.NO:75 YILDIRIM BURSA 0224 364 80 00 OKUMUŞLAR LTD.ŞTİ.

HÜSEYİN OKUMUŞ YENİ YALOVA YOLU 10.İSİMSİZ SOK.NO:2 OSMANGAZİ -BURSA 0224 211 25 77

OYLAT YAPI LTD.ŞTİ.

TALİP OYLAT HACI SEYFETTİN MAH.ÇEŞMECİLER SK.NO:4/B YILDIRIM BURSA 0224 326 68 68

ÖYKÜ YAPI MALZ.LTD.ŞTİ. SUAT ŞARLI KONAK MAH.YILDIRIM CAD. NO:46 NİLÜFER BURSA

0224 451 71 10

ÖZBAYRAMOĞLU MUSTAFA BAYRAMOĞLU HÜRRİYET CD.NO.93 OSMANGAZİ BURSA 0224 245 35 01 SERPA YAPI MALZ.LTD.ŞTİ. AHMET ALTINBİLEK İZMİR YOLU 11.KM NO.398 NİLÜFER BURSA 0224 413 23 30 SOFULAR TİC. M.EMİN GÜLTEKİN ÇİRİŞHANE MAH. ETİBANK CAD. NO:119 0224 256 53 43 TARA (BORU) YAPI MALZ.A.Ş. OSMAN ŞAHİN

ULLUBATLI HASAN BULVARI NO:102/D OSMANGAZİ BURSA 0224 252 42 60

TARA YAPI MALZ.A.Ş. ÖMER BALIM

ULLUBATLI HASAN BULVARI NO:100/D OSMANGAZİ BURSA 0224 252 41 60

TATAROĞLU BÜLENT ŞEN PTT KARŞISI NO:1 KARACABEY BURSA 0224 676 12 86 TURAŞ LTD.ŞTİ. ALİ TEMEL EĞİTİM MH.PRF.TEZOK CD.NO:28 YILDIRIM BURSA 0224 362 00 00 TUŞPA YAPI MALZ.TİC.TAAH.LTD.ŞTİ.

NAMIK ZİYA MESCİOĞLU 152 EVLER MH.EĞİTİM CD.NO:6 BYILDIRIM BURSA

0224 363 63 00

UYUM İNŞ.-ORHAN ACAR ORHAN ACAR GAZCILAR CD.NO:16/A OSMANGAZİ BURSA 0224 254 06 81 ÜN-TEK ISI İNŞ.LTD.ŞTİ. UFUK GÜVEN

KEMALPAŞA MAH. MAHMUT ESATBEY CAD. NO:43 İNEGÖL BURSA

58 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01

0224 715 07 40


TİMFED’den

DİMSİAD Yönetim Kurulu

DİMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Mesut Aygören

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Huseyin Çetinkaya

Muhasip Üye Hüseyin Sever

Genel Sekreter İ. Hakkı Gerelioğlu

Yönetim Kurulu Üyesi İsmet Çaçan

İstişare Kurulu Başkanı Şeref Hazer

Yönetim Kurulu Üyesi Feridun Afyonluoğlu

DİMSİAD (Denizli İnşaat Malzemesi Satıcıları İş Adamları Derneği) KURULUŞ TARIHİ : 2006 ÜYE SAYISI : Asil Üye : 23 ADRES : 2, ticari yol 457. sok. No: 30 DENİZLİ TEL : (0258) 2612941 FAX: (0258) 2654235 E-MAIL: aygorenkar@hotmail.com TARİHÇE DİMSİAD, 25/10/2006 yılında sektörün ileri gelen inşaat malzemeleri satıcılarının bir araya gelerek Denizli’de kurdukları bir Sivil Toplum Örgütüdür. Derneğimizin kurucuları M.Mesut Aygören, Hüseyin Çetinkaya, Hüseyin Sever, Şeref Hazer, İ.Hakkı Gerelioğlu, İsmet Çaçan, M. Feridun Afyonluoğlu’dur. Kurulduğu günden bugüne çağdaş, laik ve demokratik ülkemizde Atatürk ilke ve devrimlerine uygun davranış ve faaliyetlerde bulunmayı ilke edinen derneğimizin kuruluş amaçlarının en önemlileri üyeleri arasında birlik beraberliği sağlamak, sektör yararına bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmak, tüketici memnuniyetini ön planda tutmak ve ticari hayat içerisinde sosyal, ahlaki değerlere uygun hareket edilmesini sağlamaktır. 59 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01


TİMFED’den (2007 – 2009) YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER Başkan: M.Mesut Aygören Başkan Yardımcısı: Hüseyin Çetinkaya Muhasip Üye: Hüseyin Sever Genel Sekreter: İ. Hakkı Gerelioğlu İstişare Kurulu Başkanı: Şeref Hazer Üye: İsmet Çaçan Üye: M. Feridun Afyonluoğlu

AYGÖREN Kardeşler Koll. Şti. ÇETİNKAYA Ticaret ltd. Şti. SEVER Yapı Malz. Ltd. Şti. GERMAK Mühendislik ENTAŞ Endüstri Tes. İnş. Ltd. Şti. DEN-YAP İnş. Malz. Ltd. Şti ERDEM İnşaat Ltd. Şti.

KOMİSYONLAR Örgütlenme ve Üye Geliştirme Grubu Sosyal Faaliyetler Grubu Eğitim Çalışma Grubu AMAÇ • Çağdaş, laik ve demokratik ülkemizde Atatürk ilke ve devrimlerine uygun davranış ve faaliyetlerde bulunmak, • Üyeler arasında birlik,beraberlik ve dayanışmayı sağlamak, • Sektör yararına bilimsel çalışmalar yapmak, • Ticari faaliyetlerde tüketici memnuniyetini ön planda tutmak, • Ticari ve sosyal ahlak kurallarına uygun hareket etmek GÖREV • Tesisat ve inşaat malzemesi satıcılarının satmakta olduğu malzemelerin yurdumuzda üretilmesine katkıda bulunmak, • Haksız rekabeti önlemek, • Ortak sosyal, ekonomik, kültürel, mesleki ihtiyaçlara destek vermek, • Mesleki sorunların çözümüne yardımcı olmak malzemeciler arasında birlik ve beraberlik sağlamak, • Fuar ve sergiler düzenleyerek kitleselleşmeyi sağlamak, • Üretici – Satıcı arasında köprü kurmak, • Sektörümüz hakkında yayınlar yapmak, • Eğitim – Öğretime katkıda bulunmak ve burs vermek DİMSİAD DENİZLİ İNŞAAT MALZEMESİ SATICILARI İŞ ADAMLARI DERNEĞİ ÇALIŞMA KONULARI ve FAALİYETLERİ • Üyeleri arasında ortak sosyal, ekonomik, dinlenme, kültürel ve mesleki ihtiyaçlara cevap vermek. • İnşaat ve tesisat malzemelerinin yurdumuzda üretilmesine katkıda bulunmak, fuarlar ve sergiler düzenleyerek ürünlerin tüketicilere ve sektördeki profesyonel kişilere tanıtılmasını sağlamak. • Sektörle ilgili düzenlenecek olan tüm yurtiçi fuarların organizasyonlarında aktif biçimde yer almak . • Sektörün önünü açacak toplantılar, bilimsel çalışmalar organize etmek, raporlar üretmek veya bilim adamlarına raporlar ürettirmek,bu raporları dernek üyelerinin bilgilerine sunmak ve yayınlamak. • DİMSİAD Akademi ile üyelerine ekonomi, finans, muhasebe, is hukuku, satış yönetimi, zaman kullanımı ve diğer kişisel gelişim konularda eğitim vererek üyelerin gelişimine katkıda bulunmak, bu is için profesyonel eğitimciler kullanmak. • Meslek odalarında ve ticaret odalarında üyelerinin görev almalarını temin için faaliyette bulunmak, sektörün sesini ticaret ve sanayi odalarına taşımak. • Üyeler arasında haksız rekabet yapılmamasını temin için üyelere eğitim ve danışmanlık vermek. • Tüketicinin alışverişlerinde DİMSİAD üyelerine güvenmelerini ve onları tercih etmelerini sağlayacak girişimlerde bulunmak. Üyelerinin sattıkları üründen memnun kalmayan tüketicinin ürününün değiştirileceği ve istek üzerine gerekirse ürünün geri alınarak bedelinin iade edileceği gibi teşviklerin, üreticilerden de alınacak destek ile, üyeleri arasında uygulanmasını temin etmek ve tüketicilere bu hususu duyurmak. •Derneği batı ülkelerindeki derneklerle tanıştırmak ve batıdaki konumuzla ilgili federasyonlara üye yapmak, onların periyodik kongrelerine katılmak, Avrupa’da sektörün gelişmesini izlemek. 60 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01


TİMFED’den

DİMSİAD ÜYE LİSTESİ Asil Üyeler AKYILDIZ İNŞ.TES.ELEKTİK MLZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

MEHMET YILDIZ Cumhuriyet Cad. Bulduk İşhanı No: 62 0258 261 29 41

ASLAN TİCARET İRFAN ASLAN

Ahisinan Cad. Aslan İş Merkezi No: 21 0258 265 16 42

AYGÖREN KARDEŞLER KOLL.ŞTİ M.MESUT AYGÖREN

2.Ticari Yol 457 Sk. No: 30 0258 262 40 18

BOZBIYIK İNŞ.MALZ.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. MEHMET BOZBIYIK

ÇEREZCİ TİCARET

ÜNAL OSMAN ÇEREZCİ

ÇETİNKAYA LTD.ŞTİ.

HÜSEYİN ÇETİNKAYA

Halk Cad. No: 97 0258 262 04 19

Bala Mah. Zafer Cad. No: 29/A

SARAYKÖY 0258 241 16 76

Halk Cad. No: 105 0258 263 32 07

DEN-YAP İNŞAAT TESİSAT MLZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. İSMET ÇAÇAN

Sümer Mah. 2474 Sk. No: 12 0258 371 00 47

ENTAŞ ENDÜSTRİ TESİSLEİ İNŞAAT İMALAT MONTAJ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ŞEREF HAZER

Saltak Cad. No: 79

0258 265 05 55

ERDEM İNŞAAT TES.LTD.ŞTİ. M.FERİDUN AFYONLUOĞLU Mimarsinan Cad. Yazıcı Sitesi No: 15 0258 268 93 88 GERMAK MÜHENDİSLİK İ.HAKKI GERELİOĞLU 1.Sanayi Sitesi 160 Sk. No: 14 0258 261 78 05 GÖKSU TİCARET FAHRETTİN GÖKSU Zeytinköy Mah. Vatan Bulvarı No: 53 0258 242 24 00 GÖNEN GÜNISI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ. VEYSEL BEBİŞ

Halk Cad. No: 49

0258 241 76 93

GÜR-SAN EL ALETLERİ SANAYİ

AHMET GÜRSOY Pamukkale Sanayi Sitesi 35 Sk. No: 14 0258 261 57 67

ISISAN MÜH.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. AHMET KURT

Halk Cad. Poyraz Apt. No: 110 0258 263 43 10

İNCE İNŞ.ve BOYA MLZ.DAY.TÜK.MALL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ ALİ İNCE

Hürriyet Mah. Hal Sk. No: 1 HONAZ 0258 261 39 88

KARAKÖY TİCARET SERVET KARAMAN Cami Cad. No: 4 KALE 0258 266 34 34 KARCILI MÜH.İNŞ.MAK.TUR.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ.

UĞURHAN KARCILI

Hastane Cad. 494 Sk. No: 10 0258 261 91 21

KARPA-KARŞIYAKA PAZ.ve TİC.KOLL.ŞTİ.

İSMAİL DEMİRÖZ Ankara Bulvarı Dentaş İlkokulu Karşısı No: 242 0258 671 25 30

KARTALCI TİCARET

MUHSİN KARTALCI

Halk Cad. No: 27 0258 262 29 59

MEŞİN ELEKTRİK

AHMET MEŞİN

Eski Sarayköy Cad. 46/1 Sk. No: 62 0258 811 10 13

ÖZÇELİK KOLL.ŞTİ. OSMAN ÖZÇELİK

Cumhuriyet Cad. Himmetli İşhanı No: 2 0258 415 13 68

ÖZDOĞAN ASANSÖR ISI KAYNAKLARI ELEKTRİK MAKİNA İNŞ.MÜH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

AYHAN DOĞAN Kaplanlar Mah. Barış Cad. No: 42 0258 242 35 69

SEVER YAPI MALZEMELERİ TİC. ve SAN.LTD.ŞTİ.

HÜSEYİN SEVER Ahisinan Cad. Yeni Kaeliçi Çarşısı No: 4/F 0258 268 02 78 61 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01


TİMFED’den

FİMSİAD Yönetim Kurulu

FİMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ertunç Uçkun

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Akif Arıcan

Muhasip Üye V. Hürriyet Kadıoğlu

Genel Sekreter Nail Şal

Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Mendos

FİMSİAD (Fethiye İnşaat Malzemeleri Satıcıları İş Adamları Derneği) KURULUŞ TARİHİ: 1994 ÜYE SAYISI: 27 ADRESİ: Cumhuriyet Mahallesi Çarşı caddesi No:183/A FETHİYE TEL: 0252 614 23 69 0 2523 614 38 54 TARİHÇE 1994 Yılında İnşaat Malzemesi sektörü alanında faaliyet gösteren satıcıların bir araya gelerek Fethiye’de kurdukları bir sivil toplum örgütüdür.Derneğimizin kurucuları Akif ARICAN, Ertunç UÇKUN,Ramazan CESUR,Vedat Hürriyet KADIOĞLU,Durmuş ARICAN,Ramazan MENDOS,Şaban GİRGİN’DİR.Kurulduğu günden bu güne kadar çağdaş,demokratik ve laik ülkemizde Atatürk ilke ve inkilaplarına uygun davranışlarda ve faaliyetlerde bulunmayı ilke edinmiş,derneğimizin kuruluş amaçlarının en önemlisi üyeleri arasında birlik ve beraberliği sağlamak,sektör yararına çalışmalar yapmak,tüketici memnuniyetini ön planda tutarak ticari hayat içerisinde sosyal ve ahlaki değerlere uygun olarak hareket edilmesini sağlamaktır. (2008-2009) YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ Başkan: Ertunç Uçkun Başkan Yardımcısı :Akif Arıcan Muhasip Üye: Vedat Hürriyet Kadıoğlu Genel sekreter: Nail Şal Üye: Ramazan Mendos YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER İzzet Demirtaş Ali Osman Dural Rasim Taştepe Ali Erdoğan Ömer Halit Malatyalı

GÜNLÜKBAŞI İnşaat Ltd. Şti. AKİF ARICAN Ticarethanesi KADIOĞLU Ticaret SİSTEM İnş. Taüah. Tur. San. Tic. A.Ş. MENDOS Ticaret

AMAÇ • Çağdaş,demokratik ve laik ülkemizde Atatürk ilke ve inkilapları ile devrimlerine uygun davranış ve faaliyetlerde bulunmak. • Üyeleri arasında birlik ve beraberliği sağlamak. • İnşaat ^sektörü yararına çalışmalar yapmak. • Ticaret ve ahlak kurallarına uygun hareket etmek. 62 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01


TİMFED’den GÖREV • İnşaat malzemecilerini bir arada toplamak, • Malzemelerin yurdumuzda üretilmesine katkıda bulunmak, • Haksız rekabetleri önlemek, • Ortak sosyal, ekonomik, kültürel mesleki ihtiyaçlara destek vermek, • Mesleki sorunlara çözümde yardımcı olmak, tesisat ve inşaat malzemelerini almak • Bunları dağıtmak, malzemeciler arasında birlik ve beraberliği sağlamak, • Sevgi, saygı ve kardeşlik yaratmak, • Toplantılar, geziler, bilimsel toplantılar ve çalışmalar organize etmek, • Üretici - bayi arasında köprü kurmak, • Eğitim ve öğretime katkıda bulunmak ve burs vermek. ÇALIŞMA KONULARI ve FAALİYETLERİ İlimiz ve ilçelerinde bulunan İnşaat malzemecileri satıcılarını bir arada toplamak,İnşaat malzemelerinin yurdumuzda üretilmesine katkıda bulunmak, Haksız rekabetleri önlemek, Ortak sosyal, ekonomik, kültürel mesleki ihtiyaçlara destek vermek, Mesleki sorunlara çözümde yardımcı olmak, tesisat ve inşaat malzemelerini almak,Bunları dağıtmak, malzemeciler arasında birlik ve beraberliği sağlamak, Sevgi, saygı ve kardeşlik yaratmak, Toplantılar, geziler, bilimsel toplantılar ve çalışmalar organize etmek, Üretici - bayi arasında köprü kurmak, Eğitim ve öğretime katkıda bulunmak ve burs vermek. Dernek, tüm bu hizmet ve çalışmalarını üyelerine ve mensup oldukları kuruluşlara karşı tarafsızca, genel ve eşit biçimde yürütür. Ortak yararlara aykırı veya münferit yararlar doğrultusunda bir faaliyette bulunmaz.

FİMSİAD ÜYE LİSTESİ Asil Üyeler

Al-Ba-Sa.Ltd.Şti. Bayram ZERCEK Adnan Menderes Bulvarı No.35 FETHİYE 0252 614 20 14 Arıcan Ticarethanesi Akif Arıcan Çarşı caddesi No 184 FETHİYE 0252 614 23 69 Bahçeyaka Yapı Market M.Ali BAHÇEYAKA İsmet Çatak Cad.Özgür Apt. No:20 MUĞLA 0252 214 77 55 Bizal İn.Tur.Tic.Ltd.Şti. İzzet DEMİRTAŞ Yeni otogar yanı Atatürk Bul.M.Özbek Sk.43 MUĞLA 0252 214 05 90 Cemtarİza Havu İnş.Tah. Ltd Şti.Cem TUFAN Babataş Mah.Adnan Menderes Bul.No:99 FETHİYE 0252 612 53 04 Çerçiler İnş.Tur.San.Tic.Ltd.Şti Seyfi ÇERÇİ Orhaniye Ma.İstanbullular sit.No:26 MUĞLA 0252 214 80 90 Daltaş Yapı Ürünleri Ö.Halit MALATYALI Atatürk cad.3 sokak No.5/A DALAMAN 0252 692 59 41 Dural Ticaret Ali Osman DURAL Müştakbey Mah.Ragıpbey Cad.No.11/B MUĞLA 0252 212 10 11 Durmuş Arıcan Ticarethanesi Durmuş ARICAN İnönü Bulvarı No.50 FETHİYE 0252 614 27 36 Erdoğanlar Ltd.Şti Ali ERDOĞAN Atatürk caddesi No:125 DALAMAN 0252 692 47 65 Foça İnş.Tic.Ltd.Şti Mehmet UÇKUN İnönü Bulvarı No.99/C FETHİYE 0252 614 52 88 Günlükbaşı Ticaret Ertunç UÇKUN İnönü bulvarı N0:86/A FETHİYE 0252 612 38 54 Gürem İnşaat Turizm A.Ş. Gürcan ŞATIR Hasan Işık Caddesi No.63 MARMARİS 0252 412 38 87 İkiztaş A.Ş. Halil İbrahim GÜLEN Halilbey Bul Elif Apt.No:11 MİLAS 0252 512 29 01 Kadıoğlu Ticaret V.H.KADIOĞLU Çarşı caddesi No.264 FETHİYE 0252 614 13 10 Köseoğlu Ticaret Ali KÖSE Yayla yolu üzeri sanayi sit.karşısı FETHİYE 0252 612 63 31 Kuirtoğlu İnş.Mlz.San.Tic.Ltd.Şti Mehmet KUTLU Fethiye yolu üzeri GÖKOVA/ULA 0252 246 62 71 Mendos Ticaret Ramazan MENDOS İnönü Bulvarı mendos işmerkezi FETHİYE 0252 614 36 02 Modaks Yavuz YOLCU Küçük sanayi sitesi Ticari Tesisleri No.10 MUĞLA 0252 214 80 95 Ömer Ticaret İt.İh.Ltd.Şti Ömer İNSEL Tepe Mah yeniyol Cad. 63 Sk.No.8 MARMARİS 0252 412 18 10 Sarıkaya İnşaat ve Yapı Malz. Mustafa SARIKAYA Orhaniye Mah.8 sokak No.15 MUĞLA 0252 212 18 81 Sistem İnş Taah.Tur.San.Tic.A.Ş. Nali ŞAL İnönü Bulvarı No.145/A Fethiye 0252 614 79 55 Sistem Mühendislik Ltd.Şti. Mehmet ŞAL Babataş mahallesi 733 SK.No.5 FETHİYE 0252 614 40 61 Taştepe Ticaret Rasim TAŞTEPE Atatürk caddesi No.51 DALAMAN 0252 692 20 27 Tekin Tic.San.Tur.Ltd.Şti. Tekin KEÇECİ Yerbelen mahallesi no.244/a ORTACA 0252 282 88 88 Tekşahlar San.Tur.Tic.Ltd.Şti. Ali TEKİN Yeni Mah.Cumhuriyet Cad.No:2/A YATAĞAN 0252 572 51 55 / 572 70 11 Tosunlar Ltd.Şti Bilal TOSUN Karaçulha Beldesi Çalıca mahallesi FETHİYE 0252 646 41 41 63 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01


Makale İstanbul’da doğdu. İlk Orta ve Lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1985 yılında Yıldız Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’ne girdi. Yıldız Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 1989 yılında hazırladığı “Erkek Ayakkabısı İmal Edecek Bir Fabrikanın Projelendirilmesi ve Rantabilite Etüdünün Yapılması” tezi ile “Endüstri Mühendisi” olarak mezun oldu. 1992 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nda hazırladığı “Kalite Kontrolunda Taguchi Yaklaşımı” tezi ile “Endüstri Yüksek Mühendisi” oldu. 1998 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nda hazırladığı “Sıfır Hataya Ulaşmada Poka-Yoke Tekniği ve Ayakkabı Sektöründe Uygulama Çalışması” tezi ile “Doktor Mühendis” oldu. Akademik çalışma hayatına 1990 yılında; Yıldız Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde Yöneylem Araştırması Ana Bilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak başladı. Aynı Ana Bilim Dalı’na, 1998 yılında Öğretim Görevlisi, 1999 yılında da Y.Doçent Doktor olarak atandı. Halen aynı Ana Bilim Dalı’nda Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Çeşitli Bilim Teşvik Ödülleri bulunmakta, aynı zamanda Institute of Industrial Engineers, Yöneylem Araştırması Derneği, Mimar ve Mühendisler Grubu gibi derneklere de mesleki üyelikleri vardır. Öğretim üyesi olarak; Toplam Kalite Yönetimi, Kalite Güvence Sistemleri, Kalite Geliştirme ve Yönetimi, Mühendislik Ekonomisi, Yatırım Planlaması, Finansman, Bilişim Sistemleri, Veri Tabanı Sistemleri, derslerini vermektedir.

TİMDER Akademi Eğitmeni Yrd. Doç. Dr. Hayri Baraçlı Yıldız Teknik Üniversitesi hayri@yildiz.edu.tr

Milli Prodüktivite Merkezinin Yönetim Danışmanı olarak çeşitli çalışmalar yapmıştır. Çalışma alanları içinde; Yönetim-Organizasyon, İşletmelerin Reorganizasyonu, Yatırımların PlanlanmasıProjelendirilmesi ve Mühendislik Ekonomisi Analizleri, Finansal Analiz ve Kredilendirme, Maliyetlendirme ve Maliyet Analizi, Tesis İşletmesi ve Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi ve ISO Kalite Güvence Sistemleri, İşletmelerde Proses Geliştirme ve Hatasız Üretim/ Hizmet Sunumu gibi konular bulunmaktadır. Sektörel araştırmaları arasında; Ayakkabı Üretimi, Tekstil ve Konfeksiyon Üretimi, Gıda Sektörü, Sağlık Hizmetleri ve bazı Hizmet Sektörleri bulunmaktadır. Ayrıca yerli ve yabancı dergilerde yayınlanmış makaleleri, ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulmuş bildirileri bulunmaktadır.

BÜTÜNSEL KALİTE ANLAYIŞI ve TEDARİKÇİLERİN MEMNUNİYETİ Pazar payını arttırmak ve rekabette üstünlük sağlamak isteyen tüm işletmeler bu hedeflerine ulaşırken müşterilerine sürekli yüksek kaliteli ve hatasız, alım güçlerine uygun ürünleri, zamanında, hızlı bir şekilde sunmalı ve satış sonrası hizmetlerine önem vermelidirler. Yüksek kalite seviyesinde ürünleri düşük maliyette üretmek ve piyasaya tam zamanında ve aksamadan sunabilmek için dizayn aşamasından başlayan ve müşterilerin ürünü kullanmalarına kadar uzanan safhalarda kalite kavramı benimsenerek uygulanmalı ve üretimde sadece gereken miktarda, istenen zamanda ve kalitede parça hareketleri sağlanmalıdır. Bu çalışmalar sonucu görülmektedir ki, dizayn aşamasından başlayarak üretim prosesinde devam eden ve satış sonrası hizmetlere kadar uzanan kalite ve bütünsel kalite uygulamaları sayesinde ürünün kalite seviyesi hızla yükselmekte ve bu kademede süreklilik göstermektedir. 66 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01

Genel bütünsel kalite yönetimi, yönetimin kontrolünün kendisidir ve bir organizasyonda, işletme bütününde kalite yaklaşımını benimsemiş işletmelerde aktif bir role sahiptir ve kalite herkesin görevidir prensibiyle çalışır. Toplam iş sistemi öyle tasarlanmalı ve yönetilmelidir ki, kalitenin gerçek maliyetini doğru bir şekilde ölçebilmeli ve ilerlemenin çok yavaş olduğu yerleri tanımlayabilmelidir. Bütünsel kalite yönetimi, kaliteli ürünü müşteriye hem içte, hem de dışta ulaştırmayı herkesin işinin bir parçası haline getirmiştir. Bunun için işletmelerde mühendisin bütün işlem için amacı, başarısız olmak veya olaylara aldırış etmemek yerine doğru kaliteyi üretmektir. Bütünsel kalite yönetimi; pazarlama, tasarım, üretim, kontrol ve yükleme departmanları dahil olmak üzere bütün bölümlerin katılımını gerektirir. Çünkü hatalı ürün veya hizmet üreten


Makale organizasyonlar, bunların kullanımından doğan zararlardan veya yaralanmalardan direkt olarak sorumludurlar. İşletmeler kaliteli ürün veya hizmet üreterek, doğabilecek zarar riskini ortadan kaldırmaktadırlar. Kalitenin, spesifikasyonlar ve performans oranları gibi kantitatif boyutu olduğu gibi, kalitatif boyutu da vardır. Genel olarak müşteriler, bir ürün veya hizmetin kalitesini bu boyutlara göre değerlendirirler. Kaliteli bir ürün veya hizmet için aşağıdaki faktörleri göz önüne alınması gerekmektedir: • Performans

• Özellikler

• Güvenilirlik

• Dayanıklılık

• Tutarlılık

• Üretim Sonrası Hizmet

• Estetik

• İtibar

İşletmelerde uygunluk kalitesi, üretilen ürün veya hizmetin, tasarım safhasında seçilen standartları karşılayabilme derecesini ifade etmektedir. İşletmeler, tasarım kalitesini belirledikten sonra, çalışmalarını bu spesifikasyonları karşılama doğrultusunda yoğunlaştırırlar. Aşağıdaki şekil, uygunluk kalitesinin genel yapısını göstermektedir. Üretim sektöründe bu safha daha çok, hammaddenin elde edilmesinden bitmiş ürünün sevkine kadar, kalitenin kontrol edilme derecesi ile ilgilidir. İhtiyaçların Belirlenmesi

Spesifikasyonların Belirlenmesi

Uygunluk Tedarikçiler

İşletme

Müşteriler

Uygunluk Kalitesinin Genel Yapısı Şekilde de görüldüğü gibi tedarikçiler ürün veya hizmetin üretilmesinde en kritik noktada bulunmaktadır. Bu nedenle tedarikçilerin de iç ve dış müşteriler gibi memnun edilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Kalitenin ürün veya hizmetin üretilmesine katkıda bulunan herkesin görevi olduğunu savunan bütünsel kalite görüşünün ortaya çıkmasıyla, rijit organizasyonel düzenlemeler önemini kaybetmiştir. Bütünsel kalite görüşünde kalite departmanı, üretim, satın alma, pazarlama, mühendislik gibi kaliteyi etkileyen tüm departmanların organizasyonel koordinatörü olarak kabul edilmektedir. Bütünsel kalite programında her departman, kalitedeki hassas rolünü tanımlamalı ve kabul edilebilir tasarım ve uygunluk kalitesini sağlamak için amaçlarını oluşturmalıdır. Bütünsel kalite görüşünde kalite departmanı, muayene ve kontrole daha az, planlamaya ise daha çok zaman ayırmalıdır.

Bütünsel kalite yaklaşımı, hataların önlenmesini sağlar ve kalite amacının elde edilmesinde tüm organizasyon birimlerinin ve tedarikçilerin rollerini tanımlar. Kalite kontrol sistemi bir ürünün üretimi, servis hizmeti ya da bir araştırmada kaliteyi yükseltmek ve aynı zamanda en az çaba ile minimum çıktıları arttırmaktır. Bütünsel kalite yaklaşımının altı anahtar bileşeni, yönetime katkılarından dolayı önemli bir etken teşkil etmektedirler. Bunlar; • Müşteriler (İç ve Dış) ve Tedarikçiler, • Sürekli Gelişme, • İş Prosesinin Kontrolü, • Gereksiz Faaliyetleri Önleyici Yönetim, • Sürekli Önleyici Uygulama, • Liderlik ve Takım Çalışması Bütünsel kalite yönetiminin istenen amaca ulaşması için her organizasyonun ortak olarak kabul ettiği temel prensipler belirlenmelidir. Bütünsel kalite yönetiminin temel prensiplerini hata yönünden değerlendirirken aşağıdaki maddelerle karşılaşırız:

• Birçok kalite problemi, hatalı proseslerde ortaya çıkmaktadır. Ancak, bu problemlerin çok az bir kısmı, kötü işçilikten kaynaklanmaktadır. • Kaliteyi elde etmenin doğru yolu, verilerin toplanması ve analizi için her safhada istatistiksel yöntemler ve şemalar kullanarak prosesin kontrol edilmesi ve denetim altına alınmasıdır. • Çalışanlar, yaptıkları işlerin kalitesi için katılımcı ve sorumlu olmaları amacıyla cesaretlendirilmelidirler. Bütünsel kalitenin amacı, hata nedenlerini araştırarak tekrarını önlemek ve bu amaçla ana noktalarda kontroller oluşturmaktır. Ayrıca her üründe, her serviste ve her süreçte iyileştirmeleri sağlamaktır. Amaç “mükemmele ulaşmak” olmalıdır ve bu yolda var olan sıfır hata sloganı da unutulmamalıdır. Bu yönetim anlayışı ile hataların, hatayı yapan kişiler tarafından düzeltilmesini sağlamak mümkün olabilmektedir. Kalite kontrol ekiplerinin yerlerini hata geçirmez ekipler alır ve kalite kontrol bölümü artık ürün kalitesini kontrol etmez, kalite geliştirme çalışmaları ve projelerini geliştirir. Bütünsel kalite, bir işletmenin tüm faaliyetlerinde kaliteyi yükseltmeyi hedefler ve böylece her aşamada oluşması söz konusu hataları önler. Hataların önlenmesi ile fire, ıskarta, ikinci kalite ürün, gereksiz stoklar, zaman kayıpları, teslimattaki gecikmeler gibi kayıplar azalır. Bütün bunların sonucu maliyetler düşer ve müşterilerin beklentileri tam olarak karşılanır. 67 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01


Makale Prof. Dr. Yavuz Odabaşı, 1949′da Bafra’da doğdu. A.İ.T.İ.A. 1971 yılı İşletme-Muhasebe bölümünden mezun oldu. Aynı Akademi’deki İşletme Yönetimi Enstitüsü Pazarlama Bölümünü 1973 yılında tamamlayarak İşletme Bilim Uzmanlığını kazandı. Askerlik görevini takiben 1975 yılında Cam-Elyaf San. A.Ş.’de Satış Sorumlusu olarak çalıştı. 1976 yılında devlet bursu ile gittiği A.B.D.de pazarlama konusunda master ve doktora derecelerini aldı. 1982-1985 yıllarında Erciyes Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 1985 yılından bu yana Anadolu Üniversitesi’nde görev yapmakta olup; Eskişehir Meslek Yüksekokulu Kurucu Müdürlüğü, Engelliler Entegre Yüksekokulu Müdürlüğü ve İşletme Fakültesi Kurucu Dekanlık görevlerinde bulunmuştur.1998-2005 yılları arasında Akademik Danışma Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Prof. Dr. Yavuz Odabaşı Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi yodabasi@anadolu.edu.tr

İşletme Fakültesi öğretim üyesi olan Prof. Dr. Yavuz Odabaşı, “Journal of International Consumer Marketing” dergisinin Editorial Review Board üyeliği ve Industrial Marketing Management dergisinin hakemlerlerinde bulunmaktadır. Halen, Pazarlama ve İletişim Kültürü (Pİ) Dergisinin ortak editörlerindendir. Merkezi İngiltere’de bulunan MCB University Press’in dergilerinde yayınları olanların üye olabildikleri LITERATI CLUB üyesi olup, aynı zamanda Pazarlama Derneği’nin kurucu üyeleri arasındadır.Şirketlere yönelik eğitim ve danışmanlıklarını sürdürmektedir. Çok sayıda yayınlanmış yurtiçi ve yurtdışı makalelerinin yanında , basılmış olan kitapları şunlardır: Tüketici Davranışı 1986, KAVAS Alican ile beraber Türkiye’de Tüketim Kooperatiflerinin Bugünkü Durumu - Alınması Gereken Tedbirlerin Araştırılması 1986, Reklam Veren - Reklam Ajansı İlişkileri 1992, ARIKAN Rauf ile beraber Tüketici Davranışları ve Tüketicilik Bilinci 1992, Ferhan ODABAŞI ve Ateş DALYAN ile beraber Robert D. Hisrich‘in Pazarlama adlı kitabının çevirisi 1993, Sağlık Hizmetleri Pazarlaması 1994, Pazarlama İletişimi 1995, Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejisi 1996, Satış ve Pazarlamada Müşteri İlişkileri 1997, Tüketim Kültürü 1999 (Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 2. Baskı.2006).Müşteri İlişkileri Yönetimi Genişletilmiş 2. Baskı 2000 (6.Baskı 2006), Pazarlama Planı Rehberi 2001, Jim Blythe’in Pazarlama İlkeleri çevirisi 2002, Postmodern Pazarlama: Tüketim ve Tüketici 2004. (Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 2. Baskı.2006).

BAŞARILI MÜŞTERİ HİZMET SİSTEMİ NASIL OLMALI? Müşteri hizmetleri bölümü, birçok şirkette yıllar boyu düşük ücretli ve sıradan çalışanlarca doldurulan bir arka oda olarak düşünülmüş ve kabullenilmiştir. İş yaşamındaki başarılar daha çok ürün, fiyat ve yer gibi unsurlarda aranmış ve bulunmuştur. Halbuki, günümüz iş yaşamında müşteri hizmetleri kavramı şirketlerin başarı kazanmalarında, güçlenmelerinde ve hayatta kalmalarında anahtar bir konuma gelmiştir. Rekabetin artması, teknolojinin gelişmesi, tüketicilerin ve müşterilerin olanaklarının artması gibi faktörler bu konudaki değişimleri tetiklemiştir. Hepimiz birer tüketici olarak, günlük hayatımızda işletmelerden farklı ihtiyaçları karşılamaya yönelik çeşitli hizmetler alırız. Bunlardan bir kısmı, örneğin banka işlemleri, doğrudan ihtiyacımızı karşılamaya yöneliktir. Diğerleri ise, otomobilimizin, klimamızın veya kombimizin bakım hizmetleri gibi sahip olduğumuz ürünleri kullanırken gereksinim duyduğumuz hizmetlerdir. Bu farklılıklardan dolayı, müşteri hizmeti, müşteri ile alışveriş süreci içinde, yani mübadele işleminin öncesinde, işlem sırasında ve işlem sonrasında zaman ve yer açısından müşteriye değer sağlayan bir performanslar bütünü olarak görülmelidir. Bu açıdan, müşteri hizmetlerine verilen önem, tüm işletmenin tutumunu ve kimliğini yansıtır. Sunulan hizmetlerin mükemmelliği, hizmeti bizzat kendisi sunsun ya da sunmasın, her düzeydeki çalışanın müşteri ihtiyaç ve isteklerine odaklanmasını, bir başka deyişle “müşteri odaklı hizmet anlayışını” gerektirir. Günümüzün sert rekabet ortamında her işletme, sunduğu müşteri hizmetlerini mükemmelleştirmeye ve 68 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01

farklılaştırmaya çalışmaktadır. Bu yaklaşım, müşteri hizmetlerinin iyileştirilmesini tüm işletmeler için yaşamsal önemde bir konu haline getirmiştir. Farklı sektörlerde farklı isimler verilmiş olsa da, müşteri hizmetleri, müşterilerin taleplerinin karşılanmasına ve işletmenin topyekün müşteri tatminini güvenceye almasına dayanır. Şirketlerin uzun dönemde ayakta kalabilmesi ve gelişmesi bunu gerçekleştirmelerine bağlıdır. Unutmamalıyız ki, elde ettikleri ürün ve hizmet sonucu tatmin olan müşteriler, işletmeye yönelik olumlu tutumlarını sürdüreceklerdir. Biliyoruz ki, böyle sadık müşteriler, her yöneticinin ve şirketin rüyalarını süsler. Müşteriyle işletme arasındaki değiş tokuş (mübadele) süreci boyunca, sunulan hizmetin kalitesi, müşteriye sağlanan değer açısından önemli bir rol oynamaktadır. En yalın anlatımıyla “hizmet kalitesi”, müşteri beklentilerini karşılamayı ya da bu beklentilerin ötesine geçebilmeyi ifade eder. Burada önemli olan nokta, kalitenin müşteri algılarıyla belirlenmesidir. Müşteri, kendisine sunulan hizmetin unsurlarını bir bütün olarak değerlendirir ve aldığı hizmetin kalitesine yönelik olarak zihninde bir algı oluşur. Müşteri yaşadığı hizmet deneyiminden hareketle üç farklı anlam çıkarabilir; Bunlardan ilki, müşterinin beklediğinden daha düşük kalitede bir hizmet deneyimi yaşamasıdır ki, bu durumda müşteri tatmin olmamıştır. Bir başka deyişle, müşterinin algıladığı hizmet kalitesi oldukça düşüktür. İkinci durumda, müşterinin yaşadığı hizmet deneyimi tam da beklediği gibi çıkmıştır ve müşteri tatmin olmuştur. Üçüncü ve en istenen


Makale durumda ise, müşterinin yaşadığı hizmet deneyimi beklentilerini aşar, böylelikle tatminin de ötesinde müşteriyi hoşnut etmek mümkün olmuştur. Dolayısıyla, müşteri de oldukça yüksek bir hizmet kalitesi algısına sahip olur. Hizmet kalitesi şirketlere, kendilerini benzerlerinden ayırmak için güzel bir fırsat sunar. Her şirketin hemen her yerde verdiği ve vermeye mecbur kaldığı geleneksel hizmet standartlarına ek olarak, daha zengin ve kişiye özel bir deneyim sunmak, şirketlerin başarılı olabilmeleri için olmazsa olmaz bir koşul haline gelmektedir. İzleyen kısımda yer alan örnekte olduğu gibi müşteriler tarafından yaşanan olumsuz deneyimler çoğaldığında ise işletmeleri başarılı bir gelecek beklemeyecektir. “Geçenlerde, kombimin yıllık bakımı için servisten geldiler. Önce yıllık bakım yapıldı ve daha önceden belirlenmiş olan ücreti ödendi. Birkaç gün sonra, kombide ortaya çıkan bir arıza için yeniden servise haber verdim. Yinelenen beklemeler ve endişeler sonucunda arızanın nerede olduğu belirlendi ve parça değişimi önerildi. Aklıma, her müşteri gibi, hemen şu soru geldi; “Bakıma gelindiğinde bu sorunu belirlemek ve daha çok zaman ve para kaybetmeden sorunu çözmek olanaksız mıydı?” Bunun kesin bir yanıtı yok elbette. Ancak, akla gelmesini önleyecek bir engel de yok. Uzunca süren gelgitler ve bence anlamsızca ve abartılı biçimde ödenen paralar yüzünden, artık diğer servise gitmeye başladım. Kombimin değiştirme zamanında ise, başka bir markaya yöneleceğim çok açık. Burada şunu sorabilirsiniz, “Ana firma bu durumda nerelerdeydi?”. Hiç ortada görünmedi ve ne oluyor diye de sormadı. Dahası, habersizmiş gibi hareket etti. Bu durum, benim algıladığım gibi sizce de tam bir müşteri hizmetleri felaketi değil mi? Bir müşteriyi mutsuz etmek ne kadar kolaysa, müşterinin kalbini kazanmak, onu mutlu edebilmek de o kadar zor.” Herkesin yaşamış olabileceği benzer deneyimler mutlaka vardır. Bu ve benzeri olaylar, bana, günümüzde “müşteri deneyiminin”, neden ortalığı kasıp kavurduğunu ve iş yaşamında vazgeçilemez bir öneme sahip olduğunu bir kere daha hatırlattı. Günümüzün rekabetçi ortamında farklı bir konuma gelmek ve avantaj sağlamak isteyen yöneticilerin, müşterilerin ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap vermeye çalışmaları kaçınılmazdır. Bu nedenle de başarılı bir müşteri hizmet sistemi kurmak ve geliştirmek, işletmeler açısından önem kazanmış uygulamalarından birisidir. Sistemde kişiler kadar ve hatta onlardan daha önemli olan, doğru kurulup işleyen bir mekanizmanın varlığıdır. Başarı kişilerden daha çok, iyi kurulmuş bir sisteme bağlı olmalıdır. Böyle bir sistemin kurulmasında izlenecek adımları şu şekilde sıralayabiliriz; Yönetimin katılımı: Müşteri hizmet programlarının öncelikle üst yönetim tarafından benimsenmiş ve destekleniyor olması gerekir. Yönetimin önemli bir sorumluluğu, işletme için açık, net ve anlaşılır bir müşteri vizyonu geliştirmek ve bunu tüm çalışanlara aktarmaktır. Müşterileri tanımak: Müşteri beklentilerine cevap vermek, ancak onları tanımakla mümkün olabilecektir. Bu da, müşterilerin her yönleriyle analiz

edilip anlaşılmalarına dayanmaktadır. Müşterileri tanıdıktan sonra, onlar hakkında bilgilenmeyi sürekli kılmak da önemli uygulamalardan birisidir. Hizmet kalitesine ilişkin performans standartları geliştirmek: Bu standartlar ile işletmeler müşterilerine verdikleri hizmetin belirli boyutlarını somut ve ölçülebilir hale getirirler. İşletmeden işletmeye değişebilecek olan bu standartlara, “cevap vermeden önce telefonun en fazla kaç kere çaldığı” ya da “bir müşterinin sorusuna cevap vermek için kaç kişiye aktarıldığı gibi” sorular örnek olarak verilebilir. Doğru personelin seçimi, eğitimi ve ödüllendirilmesi: Başarılı müşteri hizmeti uygulamaları, ancak kaliteli ve yetkin çalışanlar tarafından gerçekleştirilebilir. Diğer bir deyişle, hizmetiniz ancak bunu sunan profesyoneller ölçüsünde iyi olabilir. Ancak, bu kişilerin de en iyi şekilde müşteri hizmeti verebilmesi için bazı eğitim ve kurslardan geçmeleri gerekir. İşletmenin hizmet kalitesi standartları ve çalışanlardan bu yöndeki beklentileri, bu eğitimler sayesinde aktarılır. Çalışanların performanslarının ödüllendirilmesi de, hizmetin kalitesini arttıran unsurlardan birisidir. Mutlu çalışanların mutlu müşteriler yarattığı unutulmamalıdır. Müşteriye yakın olma: Müşteriler ile sürekli ilişki içerisinde olunmalıdır. Düzenli araştırmalar, satış sonrası ziyaretler, bilgilendirme duyuruları (posta, e-posta veya kısa mesaj) veya ücretsiz telefon hatları ile böyle bir süreklilik elde edilebilir. Sürekli gelişmeye yönelik çalışmalar: Önceki adımlarda ne kadar iyi çalışmalar yapılırsa yapılsın, hiçbir sistem ya da program mükemmel değildir. Her sistem sürekli olarak değişimlere maruz kalır. Bu nedenle, müşteri hizmet kalitesini geliştirmek için sürekli olarak çalışmalar yapmak gerekir. İyi ve başarılı bir hizmet sisteminin kurulması, bitmeyen bir maraton gibidir. Bir başka deyişle; yukarıda belirtilen ilkeler sistemin başarısı açısından ilk adımları oluşturur. Sistemin genel olarak başarılı olması, hem yönetimin hem de tüm çalışanların sürekli çabalamalarını gerektirir. Müşteri odaklı bir vizyonun en tepeden aşağılara doğru yayılması, sürecin en önemli adımıdır. Diğer yandan, değişen dünyaya ayak uydurmak hızlı, tutarlı ve cesur adımlar atılmasını gerektirir. Bu adımlar eski ve tanıdık olanın yıkılmasını gerektireceğinden, kuşkusuz birtakım değişiklikleri de beraberinde getirecektir. Ancak bunlar, sistemin mükemmelliği için feda edilmesi gereken eski alışkanlıklar olarak görülmelidir. Bu konuda daha detaylı bilgi edinmek için aşağıdaki kitaplardan yararlanabilirsiniz; *Yavuz Odabaşı. Satışta ve Pazarlamada Müşteri İlişkileri Yönetimi. Sistem Yayıncılık Pazarlama Dizisi, İstanbul, 2000. *Mike Lipkin ve Arthur Gillis. İşte Bu! Süper Hizmet ile Başarıyı Yakalayın. Rota Yayınları, Satış ve Satış Yönetimi Kitapları, İstanbul, 2002. *Chip R. Bell ve Ron Zemke. Şapka Çıkarttıran Hizmet Yönetimi. Rota Yayınları, Satış ve Satış Yönetimi Kitapları, İstanbul, 1998.

69 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01


Makale

BAŞARI DEĞERLEMEDE GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 1979’da Eskişehir İ.T.İ.A Kütahya Yönetim Bilimleri Fakültesi’ni bitirdi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim-Organizasyon Bilim Dalında, 1985 yılında Yüksek Lisans derecesini; 1988’de Doktor unvanını aldı. Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalında, 1991’de Doçent ve 1997’de Profesör olan Dr. Nihat KARAKOÇ’ un yeni yönetim teknikleri, insan kaynakları yönetimi, iletişim, zaman yönetimi ve halkla ilişkiler alanlarında yayınlanmış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Evli ve iki çocuğu vardır.

Prof. Dr. Nihat KARAKOÇ nkarakoç@balikesir.edu.tr I. GİRİŞ Günümüzdeki rekabet koşullarında işletmelerin yaşamlarını sürdürebilmeleri ile müşteri doyumunu sağlama yetenekleri arasında güçlü bir bağ olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır (Ugboro - Obeng, 2000:247). Bu anlayış işletmelerdeki yaratıcılık, farklılık, öğrenme, bilgi üretme, işbirliği, iletişim, hızlı hareket etme gibi yeteneklerin önemini arttırmıştır. Bu yetenekleri kazandırdığı belirlenen, toplam kalite yönetimi (TKY), işgöreni güçlendirme, öğrenen örgütler, kendini yöneten takımlar, yalın organizasyon, yığışım organizasyonu, değişim mühendisliği gibi yeni yönetim yaklaşımlarının işletmelerdeki uygulama alanı artmıştır. İnsan kaynakları yönetimi (İKY)’nde başarı değerleme (BD), işgörenlerin bilgi ve yeteneklerinden en üst düzeyde yararlanmayı sağlayarak iç ve dış müşteri doyumunda önemli bir rol oynamaktadır. Bu rolü nedeniyle de, işletmelerde başta çağdaş yönetim anlayışı olarak benimsenen ve yaygınlaşan TKY olmak üzere, yeni yönetim yaklaşımlarının vazgeçilmez bir unsuru konumundadır. Ancak BD’ nin söz konusu etkisinden yararlanılabilmesi için, BD sisteminin, çağdaş yönetim anlayış ve uygulamalarıyla uyumlu yapıya dönüştürülmesi zorunludur. Bu çalışmada, çağdaş yönetim anlayış ve uygulamalarıyla uyumlu BD’ nin unsurları belirlenmekte; geleneksel BD anlayışı ile karşılaştırılmaktadır II. BAŞARI DEĞERLEMEDE ÇAĞDAŞ VE GELENEKSEL ANLAYIŞLARIN KARŞILAŞTIRILMASI İnsan kaynakları yönetimine ilişkin yayınlarda yaraşım (liyakat) boylandırması, işgören değerlemesi, performans değerlemesi ve performans yönetimi gibi adlarla anılan başarı değerleme (BD), İKY’nin temel işlevlerinden birisidir (Aşkun, 1978:262). BD, işgörenlerin görevlerini ne ölçüde yerine getirebildiğini, zayıf ve üstün yönlerini belirlemeye yönelik süreçler toplamıdır (Dicle, 1982:14) . BD, işgörenlerin işletmedeki başarısını iyileştirmek, iş doyumunu ve işletmeye olan bağlılığını arttırmak amacıyla yerine getirilen çabalardır. BD’deki başlıca süreçler, başarıyı tanımlama (başarı ölçütlerini ve standartlarını belirleme), başarıyı ölçme, başarı düzeyini belirleme, başarıyı iyileştirme ve özendirmedir (Foote, 2003). İşletmelerdeki yeni yönetim anlayış ve uygulamalarıyla uyumlu, çağdaş BD anlayışının başlıca nitelikleri ve geleneksel BD anlayışından farklı yönleri aşağıdaki tablolarda karşılaştırmalı biçimde gösterilmektedir. Tablo.1: Başarı değerlemede geleneksel ve çağdaş amaçlar GELENEKSEL BD AMAÇLARI Viken, 2003; Köksal ve Çiçek, 1998:759)

ÇAĞDAŞ BD AMAÇLARI (Soltani ve diğ., 2003/a:38; Soltani ve Diğ.,2003/b:323; Uyargil,1994:3)

Bireysel başarıyı ödüllendirerek başarıyı arttırmak: Bireysel rekabeti arttırdığından takım anlayışına zarar vermektedir.

� �

Bireysel ve takım başarısını birlikte arttırmak. Takım ruhunu geliştirmek.

Başarısız işgörenlerin zayıflıklarını gidererek başarıyı iyileştirmek: Başarısızlıktaki sorumluluğun doğrudan işgörene yüklenmesi, işletme sisteminin işgören başarısı üzerindeki etkilerinin gözardı edilmesi, başarının iyileştirilmesine engel oluşturmaktadır.

İşgörenin başarısını etkileyen sistemi (iş ortamı, işin bağlı olduğu süreçler, BD sistemi, eğitim programları, işgören sağlama ve yerleştirme sistemi, ücretleme, yönetsel ve örgütsel yapı) iyileştirmek.

İşgörenlerde sürekli izlendikleri ve gerektiğinde cezalandırılabilecekleri inancını yaratarak başarıyı sağlamak: İşgörenlerde baskı, zayıflık, yetki alma ve değişim konusunda isteksizlik yaratmaktadır.

� �

İşgörenin, kendisini geliştirmesini ve öz arttırmasını sağlayarak başarısını iyileştirmek. İşgörenleri yetki, uzmanlık ve kişilik güçlendirmek.

70 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01

denetimini açısından


Makale

Tablo.2: Başarı Değerlemede geleneksel ve çağdaş yöntemler GELENEKSEL

BD YÖNTEMLERİ

ÇAĞDAŞ BD YÖNTEMLERİ

İşgörenlerin başarısını başka işgörenlere göre ve bir bütün olarak değerlendiren ya da sayısal olmayan verilere dayanan ve kişiliğini ölçmeye yönelik ölçütlerin kullanıldığı yöntemlerdir.

İşgörenin başarısını -yaptığı işin nicelik ve nitelik olarak sonuçları ve işteki davranışlarının yarattığı sonuçlar gibi- nesnel ölçütlere göre belirleyen yöntemler kullanılır.

İşgörenin sadece bireysel başarısını belirleyen yöntemler kullanılır.

Başarıyı hem bireysel, hem de takım boyutunda ölçebilen yöntemler kullanılır.

Tablo.3: Başarı Değerlemede geleneksel ve çağdaş değerlemeci modelleri GELENEKSEL DEĞERLEMECİ MODELİ (Sabuncuoğlu , 2000:160)

ÇAĞDAŞ DEĞERLEMECİ MODELİ (Harrington, 1998: 230; Sabuncuoğlu , 2000:160; Bayar, 2003; Tak, 2003:60)

Sadece üst’lerin-amirlerindeğerlemeci konumda olduğu tek yönlü değerlemeci modeli kullanılır (Soltani ve Diğ.,2003/b:323): Yöneticilerin çok sayıdaki astını değerlemek zorunda kalması, sağlıklı değerlemeyi güçleştirmektedir. Tek açılı değerleme, değerlemeci yanlışlarının tümüyle sonuçlara yansımasına neden olmaktadır. Sadece değerlenen konumunda olmaları nedeniyle astlarda baskı ve zayıflık duygusu yaratmaktadır.

İşgörenin başarısı ile ilgili görüş alınabilecek tüm tarafların -üstler, iş arkadaşları, iç ve dış müşteriler, astlar ve işgörenin kendisi- değerlemeci konumunda olduğu çoklu değerlemeci modeli kullanılır (Soltani ve diğ., 2003/a: 38; (Soltani ve Diğ.,2003/b:323): Birden çok değerlemecinin olması değerlemenin nesnelliğini, doğruluğunu ve güvenilirliğini arttırmaktadır. İşgörenlerin kendisi, takım arkadaşları ve üstleri ile ilgili değerleme yapabilmesi; ast-üst yakınlaşmasına, işgöreni güçlendirmeye takım anlayışını geliştirmeye katkıda bulunmaktadır. İç ve dış müşterilerin değerlemeci konumunda olması, müşteri memnuniyetini ve takım anlayışını arttırmaktadır.

Değerlemenin gizliliği ilkesi nedeniyle, değerlenenlere üstün ve zayıf yönleri konusunda geri bildirim verilmediğinden işgörenler kendilerini geliştiremez.

Farklı konumlardaki değerlemecilerden aldıkları geri bildirim nedeniyle değerlenenler, üstün ve zayıf yönlerini öğrenerek sürekli kendilerini geliştirme olanağını elde ederler.

Tablo.4: Geleneksel Ve Çağdaş Başarı Değerleme Periyodu GELENEKSEL BD PERİYODU

BD, yılda bir defa yapılır. Tek değerleyici olan yöneticinin, çok sayıdaki işgöreni ve bir yıl gibi uzun bir süreyi içeren dönem sonunda değerlemek zorunda kalması, sağlıklı değerleme yapmayı zorlaştırmaktadır (Sabuncuoğlu, 2000:156). Ayrıca değerleme döneminin uzunluğu, müşteri memnuniyetini olumsuz yönde etkileyebilecek sorunların saptanmasını ve çözümünü geciktirmektedir.

ÇAĞDAŞ BD PERİYODU (Harrington,1998: 230; Tak,2003: 62)

BD, ilke olarak, yapılan bir işin kilit noktalarında ve tamamlanmasından hemen sonra yapılır. Aynı zamanda (yılda en az 4 defa) 3 ayda bir ve yıllık olarak BD yapılması söz konusudur. İşgörenlere kısa aralıklarla geri bildirim sağlanması, sorunların belirlenme ve çözüm süresini kısaltmakta; büyümesini ve yinelenmesini önlemektedir.

Tablo.5: Başarı Değerlemede Geleneksel Ve Çağdaş Başarı Ölçütleri GELENEKSEL BAŞARI ÖLÇÜTLERİ (Eke ve Özkanlı, 1997:250)

ÇAĞDAŞ BAŞARI ÖLÇÜTLERİ (Tak,2003:62; Foote,2003)

Değerlenenlerin ölçütleri belirleme sürecine katılmasına izin verilmez. Ölçütler konusunda bilgi verilmez.

Değerlenenler, ölçütleri belirleme sürecine katılırlar ve kendilerinden neler beklendiğini tam olarak bilir-ler: Bu, erişilebilir başarı standartları belirlemeyi, işgöreni güçlendirmeyi ve takım anlayışını geliştirmeyi destekleyen bir yaklaşımdır (Bowen ve Lawler,1992: 36; Harrington, 1998: 230).

Öznelliği ağır basan, sayısal olmayan verilere dayanan ölçütlere de yer verilir.

Ölçütlerin sayısal veriler sağlayacak yapıya dönüştürülmesi (Viken, 2003), nesnelliği arttırır ve sürekli iyileştirmeyi destekler.

İşgörenin kişiliğini ölçmeye ve başkalarıyla karşılaştırmaya yönelik ölçütler vardır.

Ölçütler, iş tanımlarına, işletme ve bölüm hedeflerine, iç ve dış müşteri beklentilerine uygundur. İşgörenler birbirleriyle karşılaştırılmaz (Harrington,1998:230; Foote, 2003; Cederblom ve Pemeri, 2002:132). Bu yaklaşım sürekli iyileştirme, takım anlayışı ve işgöreni güçlendirmeyi desteklemektedir.

Ölçütler, bireysel başarıyı belirlemeye yöneliktir.

Bireysel başarı yanında takım başarısını ve işgörenin takıma katkısını belirlemeye yönelik ölçütlere yer verilir.

Yöneticilik görevi olmayanlar için yönetsel becerilerle ilgili ölçütler kullanılmaz.

Yöneticilik görevi olmayan işgörenler için de planlama, iletişim, denetleme gibi yönetsel becerilerle ilgili ölçütler kullanılarak işgöreni güçlendirmeye katkıda bulunulur.

71 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01


Makale V. SONUÇ İşletmedeki insan kaynağı, küresel boyuttaki yoğun rekabet koşullarında, yarışı bir adım önde sürdürebilmenin anahtarı konumuna gelmiştir. İKY’de BD, insan kaynağını, işletmenin stratejik bir rekabet ögesine dönüştürmedeki rolü nedeniyle , işletmelerde başta çağdaş yönetim anlayışı olarak benimsenen ve yaygınlaşan TKY olmak üzere, yeni yönetim yaklaşımlarının vazgeçilmez bir unsuru konumundadır. Bu çalışmada, çağdaş yönetim anlayış ve uygulamalarıyla uyumlu BD anlayışının unsurları, geleneksel BD anlayışı ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. İnceleme sonuçları şöyle özetlenebilir: 1. Çağdaş yönetim anlayış ve uygulamalarıyla uyumlu BD’nin temel amaçları, işgörenin başarısını etkileyen sistemi (işletme koşullarını) iyileştirmek, başarıyı iyileştirmede işgöreni güçlendirmek ve desteklemek, TKY ilkelerini desteklemek ve İKY işlevlerini destekleyici veriler sağlamaktır. 2. Çağdaş yönetim anlayış ve uygulamalarıyla uyumlu BD, çoklu değerleme (geri bildirim) modelini gerektirmektedir. 3. Çağdaş BD ölçütlerinin başlıca nitelikleri şunlardır: Amaca uygunluk, yalınlık, anlaşılırlık, nesnellik, katılımcılık, ölçülebilirlik, takım başarısını belirleme ve işgöreni güçlendirme. 4. Çağdaş BD yöntemleri, başarıyı bireysel ve takım boyutunda, sayısal verilere dayalı olarak ölçebilen yöntemlerdir. 5. Çağdaş BD, ilke olarak bir işin kilit noktalarında ve tamamlanmasından hemen sonra; aynı zamanda en az üç aylık dönemlerde ve yıllık olarak yapılır. 6. Çağdaş BD , takım bazlı ücretleme sistemi ile desteklenmelidir. Başta üst yönetim olmak üzere tüm yöneticiler, BD sisteminin yapısını iyi kavramalı ve etkili biçimde işleyişini sağlamalıdır. TKY’nin uygulandığı işletmelerde diğer sistemler gibi, BD sisteminin de TKY amaç ve ilkeleri ile uyumlu bir yapıya dönüştürülmesi zorunludur. Bu dönüşümle BD, insan kaynağını işletmenin stratejik bir öğesi konumuna getirerek TKY amaçlarına erişmeyi kolaylaştırabilir. Bu dönüşümü göz ardı eden işletmelerdeki geleneksel BD sistemi, TKY amaçları önündeki engellerden birisi olabilir. YARARLANILAN KAYNAKLAR Aşkun, İ.C. (1978). İşgören. Eskişehir: EİTİA. Yayını No.207. Bayar, B. (2003). HR Uygulamaları: 360 Derece Değerlendirme. http:// www. İnsan kaynakları. Com., (Erişim tarihi 27 Şubat 2003). Bowen, D.E. ve Lawler III, E.E. (1992). Total Quality-Oriented Human Pesources Management. Organizational Dynamics, 29-41 (Spring). Cederblom, D. ve Pemerı, D.E. (2002). From Performance Appraisal to Performance Management: One Agency’s Experience. Public Personnel Management, 31(2):131-140 (Summer). Dicle, Ü. (1982). Yönetsel Başarının Değerlendirilmesi Türkiye Uygulaması. ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi Yayını No.43. Ankara. Eke, A.E. ve Özkanlı, Ö.(1997).Ülkemiz Büyük Sanayi İşletmelerinde Performans Değerleme Yöntemlerinin Uygulanma Düzeyi. 4. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (29-31 Mayıs 1996) Bildiriler Kitabı, Armani : Ankara, 250-259. Foote, C.T. (2003). Defining Performance in a Performance Management System. http:// www. Workteams. Unt. Edu., ( Erişim tarihi 25.Şubat 2003). Harrıngton, H.J. (1998). Performance Improvement: Was W. Edwards Deming Wrong?. The TQM Magazine, 10(4): 230 Köksal, G. ve Çiçek, M.C. (1998). Toplam Kalite Takımları İçin Bir Performans Ölçüm Modeli ve Bir Uygulama. 7. Ulusal Kalite Kongresi, Kal Der-TÜSİAD: İstanbul. (11-12 Kasım Sabuncuoğlu, Z.(2000). İnsan Kaynakları Yönetimi. Ezgi: Bursa. Soltanı, E., Meer, R.VD., Gennard, J. ve Williams, T. (2003). Performance Management: TQM Versus HRMLessons Learned. Management Research News, 26(8): 38-49. Soltanı, E.; Meer RVD., Gennard, J. ve Wıllıams, T. (2003b). A TQM Approach to HR Performance Evaluation Criteria. European Management Journal, 21(3): 323-336 (June). Tak, B. 2003). Performans Değerleme Sisteminin Toplam Kalite İlkeleri Açısından Analizi ve Uyumlaştırma Önerileri. Öneri 5(19): 55-65 (Ocak). Ugboro, I.O. ve Obeng, K. (2000). Top Management Leadership, Employee Empowerment, Job satisfaction, and Customer Satisfaction in TQM Organizations: an empiricak study. Journal of Quality Management, 5(2), 247- 272. Uyargil, C. (1994). İşletmelerde Performans Yönetimi Sistemi. İstanbul Üniversitesi. İşletme Fakültesi: İstanbul. Vıken, R. (1997). Team Measurement: Some Whys, Whats and Hows. http:// www. Workteams. Unt. Edu., (erişim tarihi 25 Mart 2003). 72 Nisan - Ekim 2008 / Sayı 01


30x60 cm Grande Stone Moka 30x60 cm Grande Stone Moka insert Dekor 60x60 cm Grande Stone Moka 60x60 cm Grande Stone Moka insert Dekor 30x60 cm Crystal Tile Bej 10x30 cm Crystal Tile Bej Bord端r

TİMFED Dergisi 01.Sayı  

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarciklioğlu Röportajı, TİMFED ve Üye Dernekler Hakkındaki Haberler, Akademisyenlerden Makaleler Yer Almaktadır. (20...

TİMFED Dergisi 01.Sayı  

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarciklioğlu Röportajı, TİMFED ve Üye Dernekler Hakkındaki Haberler, Akademisyenlerden Makaleler Yer Almaktadır. (20...

Profile for timder
Advertisement