Page 1

rtsenkrant van 7 juni rapporteert over zittingen samengesteld uit vier testen; in het jaarverslag van de DGEC en dok2010 was dat volgens de Riziv-administratie ter Hepp. Zonder twijfel heeft een congedaald naar 38%; de meerderheid van de trole op de correcte toepassing van de nozittingen zijn dus 3 testen of minder. Een gromenclatuur zin; en zonder twijfel is een grotete Mutualiteit toonde in 2010 aan dat bij een re winst te verwachten uit een preventief kaeerste contact bij de longarts 37% van de parakter dan uit teruggevorderde financiën zélf. tienten longfunctieonderzoek krijgt; 6% krijgt Omtrent de longfunctie zijn toch enkele in het vervolg nog eens een combinatie van 3 kanttekeningen zinvol, want de beschuldiof meer testen... De meerderheid van testen ging aan de longartsen gaat toch wat te ver, is volgens die gegevens evident uitgevoerd en heeft soms iets van een hetze. bij nieuwe diagnostische patienten... De perceptie dat er te veel longfunctieTerwijl de conclusie van het KCE ‘dat in onderzoeken gebeuren, diende blijkbaar door tien jaar tijd het aantal longfunctietests bijna een studie van het Kenniscentrum KCE geverdubbeld is’ als voorbeeld kan gelden van staafd te worden; in de periode 1995 tot 2004 frauduleuze conclusie – niet alleen academisteeg het aantal longfunctietesten met 18%; ci laten zich tot wetenschappelijke fraude in zijn tekst sprak het KCE van toename met verleiden – had het KCE nog een tweede één vijfde, maar in het persbericht en aanbeconclusie van twijfelachtige wetenschappeveling was er sprake van ‘bijna verdubbeling’, lijkheid geformuleerd: ‘vaak worden vier teseen wellicht voorafgeschreven conclusie... ten verricht om pecuniaire redenen’; die hyOndertussen blijkt dat in 2010 en 2011 het pothese werd opgediend tussen gegevens aantal longfunctietests exact hetzelfde is als die daar géén bewijs voor leverden, louter in 2001; de kost steeg alleen mee met de ingebruik makend van “een wetenschappelijk dexering, +10%, terwijl ze voor heelkunde, raaureool”. De evolutie van het aantal zittingen diologie, algemene verstrekkingen, adminimet vier testen bewijst ondertussen het stratieve kosten ziekenfondsen met 50% tegendeel. steeg... Een voortreffelijk Aantal testen in miljoen kost in miljoen euro evolutie kost tov 2001 traject dat erkentelijkheid verdient in plaats van 2001 1.66 48.6 voortgezette verdachtma2008 1.75 56.2 +15 % king; als alle prestaties zo 2009 1.69 56 +15 % stabiel bleven... 1.59 53 +9 % Dat longfunctie over- 2010 matig toeneemt, is dus niet correct, en evenmin de veronderstelling De kost van heelkunde, radiologie, algedat maximaal drie longfunctietesten volmene verstrekkingen, administratie ziekenstaan; die these staat ook niet als dusdanig fondsen stijgt van 2001 naar 2010 met 50%. te lezen in het KCE-rapport... Geen nationale Ondertussen is in de officiële overlegorgaof internationale richtlijn gaat van die veronnen TGR en medicomut ruim toegegeven dat derstelling uit. Elke test meet een andere fyhet longfunctietraject voortreffelijk is, dat er siologische grootheid van longfunctie, en de geen veralgemeend misbruik bestaat, en is testen vullen elkaar aan. Mee als gevolg van het voorstel aanvaard dat de longartsen zelf overleg met de DGEC en dokter Hepp – na formuleerden – de DGEC en het KCE op dat het aanschrijven van de pneumologen in punt tegemoetkomend – om een beperkt ge2009 – werd ondertussen de Belgian Pulmobruik van testen in follow-up bij astma en nary Function Study (BPFS) afgerond, die nacopd te consolideren door middel van toeging wat het additioneel effect is van bijkopassingsregels... Maar misschien is de doormende tests bovenop anamnese en spirostroom van gegevens van de TGR naar de metrie bij 1.000 consecutieve patiënten die DGEC niet zo goed... zich voor het eerst bij de pneumoloog aanOp de websites van de verenigingen kan boden; in die BPFS die ondertussen ter pude argumentatie die op de TGR werd aangeblicatie is ingestuurd, wordt statistisch én klihaald, gelezen worden, net als de evolutie nisch significant aangetoond dat élk van de van de longfunctieteksten en het begeleidrie bijkomende tests de differentieeldiagnodend kader... Prof. dr. Marc Decramer, se verder vernauwt en de diagnostische accuProf. dr. Renaud Louis, Dr. Jan Lamont, raatheid doet toenemen. Bij zoverre dat vier Prof. Dr. Vincent Ninane, tests vaak de standaard moet zijn bij diaDr. Dirk Van Renterghem gnostiek. In follow-up is het systematisch aanwenNamens de Belgische Vereniging Pneumologie den van vier tests niet accuraat: het KCE en (http://www.bvp-sbp.org/) en de de DGEC hebben daar terecht op gewezen... Beroepsvereniging Belgische Longartsen Maar hoe verspreid is die ‘gewoonte’? (http://www.vbs-gbs.be/verenigingen/ In 2004 (KCE-rapport) waren 48% van de v—pp/index.asp)

A

Benen testen in de Ardennen

Onder een stralende zon vond afgelopen zaterdag de officiële kick-off van de allereerste Belgische editie van Tour for Life plaats. In La Roche-en-Ardenne maakten de deelnemers en de vrijwilligers kennis met elkaar, maar ook met hun eigen vormpeil. Ook ons team was van de partij. owat 60 deelnemers aan Tour for Life 2013 maakten de verplaatsing naar La Roche-en-Ardenne afgelopen zaterdag voor de officiële kick-off van deze fietstocht ten voordele van Artsen Zonder Grenzen. Ook het team Artsenkrant toont Grinta was met acht enthousiastelingen goed vertegenwoordigd. De echte tour gaat pas op 15 september van start in het Italiaanse Alpendorpje Bardonecchia, om op 22 september te eindigen op de Muur van Geraardsbergen. Maar dit hartige voorproefje werd ook gesmaakt: een rit van een kleine 1.800 hoogtemeters verspreid over ruim 100 kilometer. De ideale gelegenheid om elkaar beter te leren kennen, en natuurlijk om de klimkuiten even te testen.

Z

Barbecueën voor het goede doel Met de benen van onze teamleden lijkt het de goede kant op te gaan. Team Artsenkrant peddelde doorgaans voorin mee en had zelfs adem over om, onder een soms verschroeiende zon, lustig plannen te smeden om nog een dikke 10.000 euro bijeen te zamelen voor Artsen Zonder Grenzen. Zo organiseren we op 21 juli een Tour for

Life-barbecue in Herent, waar de aanwezigen naast lekker eten ook op toffe optredens getrakteerd zullen worden. Wie er dan bij wil zijn om ons team te steunen, kan contact opnemen met dokter Ignace Van Eeckhout, via ivanee@pandora.be. Ondertussen blijven persoonlijke bijdragen meer dan welkom, via www.tourforlife.be (doorklikken naar Artsenkrantteam). En bedrijven kunnen in ruil voor een financieel duwtje in onze rug nog steeds hun naam en logo aan ons team verbinden. Tijs Ruysschaert Op onze website vindt u onderaan het artikel ‘Tour for Life trapt af in de Ardennen’ een link terug naar Roel Hendrickx’ knappe fotoreportage van de kickoff in La Roche-en-Ardenne. Zeker een kijkje waard!

1198-06-2012

Hetze tegen longartsen

Tour for Life 2013

ARTSENKRANT Vrijdag 14 juni 2013 Nr. 2322

31

Tour for Life - Benen testen in de Ardennen  

Onder een stralende zon vond afgelopen zaterdag de officiële kick-off van de allereerste Belgische editie van Tour for Life plaats. In La Ro...

Advertisement