De Poorter - Digitale editie 5 - 2019

Page 1

! n o i t i d E d e t i Lim

De Poorter Jaargang 25, oktober 2019, nummer 5

Binnenstadkrant, verschijnt elke twee maanden

Enkele exemplaren!

Jessica van den Bosch, directeur van HBO Drechtsteden:“Dat is ons persoonsgerichte karakter (wij kennen jou en jij kent ons). Wij zijn met ongeveer 30 docenten en 1000 studenten in tien studierichtingen een overzichtelijke instelling waar kleinschaligheid de maat is. Onze drijfveer is iedere student de kans te geven zich te ontwikkelen door onderwijs en begeleiding op maat.”

Dit is een gelimiteerde editie, er zijn maar enkele exemplaren verkrijgbaar. Voor overige belangstellenden: kijk op

www.tienplus.net/poorter voor de digitale versie met boeiende video’s.

Pag. 3 Dordt krijgt weer stadsdichter

Foto: Jole Kraaijo

Wat is er zo bijzonder aan HBO Drechtsteden?

Het thema van 800 jaar stadsrecht is: Wat maakt Dordt zo bijzonder? We stellen die vraag aan Jessica van den Bosch, directeur van HBO Drechtsteden. We zitten in haar krap bemeten werkkamer op de 8e etage van de hoogtorenende school op de hoek van Spuiboulevard en Achterom met wijds uitzicht over stad en omgeving. “Ik vind Dordrecht mooier dan Leiden. Het water maakt Dordt zo bijzonder. Geen wonder dat de maritieme sector hier zo bloeit. Ik ben betrekkelijk nieuw in Dordt, maar wil me snel inburgeren. Onze HBO moet er voor de studenten zijn, maar ook voor de stad. We willen iets teruggeven. Dat doen we door openbare inspiratiele-

zingen en we gaan vast ook iets met Dordt 800 doen.” En wat is er zo bijzonder aan deze HBO? “Dat is ons persoonsgerichte karakter (wij kennen jou en jij kent ons). Wij zijn met ongeveer 30 docenten en 1000 studenten in tien studierichtin-

gen een overzichtelijke instelling waar kleinschaligheid de maat is. Onze drijfveer is iedere student de kans te geven zich te ontwikkelen door onderwijs en begeleiding op maat. En als beroepsopleiding leggen we een band naar het bedrijfsleven. We hebben veel deeltijdstudenten die een baan combineren met studie. Wij zijn dus sterk praktijkgericht. Wij zijn in 2014 opgericht om de MBO-leerlingen van het Da Vinci college de kans te geven hier verder te studeren. Onze HBO is een groeikas. Mijn verhaal is: zolang je wilt, kun je leren. Dat loopt als een rode draad door mijn leven. Ik ben ook

bestuurslid geworden van de Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen, die maatschappelijke instellingen en particulier initiatief koppelt aan het bedrijfsleven: onder meer met een jaarlijkse beursvloer in november om ideeën te matchen. En wij willen ook een band met de stad en met andere opleidingen. Bij onze introductiedag kregen de studenten dit jaar een soort vossenjacht met opdrachten om de stad te verkennen. Volgend jaar willen we dat met alle instellingen voor hoger onderwijs samen doen.”

Een loerend oog...

Naar aanleiding van haar deelname aan ‘Sterren op het doek’ een programma van omroep Max waarin drie kunstenaars een portret van een bekende Nederlander maken, heb ik opnieuw een gesprek met Kim van den Enden, kunst- en portretschilder.

Pag. 4 Vierde Afvalvrije School

Pag. 5 Warme maaltijd in StaPal

Lees verder op pag. 2

ken tijd die je ervoor krijgt en kan ik wel staan achter dat wat ik maak in zo’n korte periode? Wat doet tijdsdruk en het feit dat alles op televisie te zien is met mij? Ik heb toen mijn focus verlegd door de deelname niet te beschouwen als een wedstrijd, waarbij je op safe speelt. Door het als eigen ontwikkeling te beschouwen, durfde ik te experimenteren, Je bent weer hoger geklommen op een andere toets aan het portret te de ladder naar bekendheid door je geven.” deelname aan ‘Sterren op het doek’, hoe voelt dat? Hoe ben je in het programma te“Wat onwennig, vooral de hoeveel- rechtgekomen? heid reacties die in één keer op je “Dat weet ik niet. Ik denk, dat het afkomen. Dat was overweldigend. via via gegaan is. In elk geval niet ...een apart portret qua formaat en de plaatsing van het hoofd. Het open Toen ik gevraagd werd, heb ik ge- door de drie tentoonstellingen waar oog onder de pet bevindt zich precies op de middenlijn... Foto: Omroep MAX/Joey Hereman twijfeld: Kan ik dit in de twee we- we het in ons vorige gesprek over

Pag. 7 Bijzondere reuzenkaart hadden. Die vonden namelijk nog niet plaats op het moment d at ik gevraagd werd.” De plek was het Posthuistheater in Heerenveen, omdat Aart Staartjes daarvoor gekozen had. Hoe gaat het vervolgens in zijn werk? “De ezels staan klaar, je hebt je eigen materiaal bij je, de camera’s staan op scherp, je ziet dan pas wie de geportretteerde is en Ozkan ‘zeg maar Eus’ Akyol, de presentator, geeft aan wanneer je kunt starten.” Lees verder op pag. 2

Bewoners weten het beste wat er speelt in de wijk • MEE Buurtwerk


2

Jaargang 25, oktober 2019, nummer 5

Vervolg van pag. 1

Wat is er zo bijzonder aan HBO Drechtsteden? Wie is mr Jessica van den Bosch MBA? Jessica werd 47 jaar geleden geboren in Amstelveen. Ze studeerde aan de universiteit van Leiden (rechten) en de Keele University in North Staffordshire (bedrijfskunde). Ze werkte bij de Universiteit van Tilburg als onderzoeker en als directeur van het Tilburg Center of Entrepreneurship. Daarvoor was zij adviseur van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit en afdelingshoofd van de Law Academy van die Universiteit. Ze richtte twee bedrijven op: House of Governance en House of Entrepreneurship, waarover ze de directie voert. Ze is bestuurslid van Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Dordrecht en voorzitter van de Raad van Toezicht van KPO Roosendaal en sinds 2019 directeur HBO Drechtsteden.

Wat biedt HBO Drechtsteden? “Het is een rijk palet van opleidingen. Op de website hbodrechtsteden.nl vind je drie vakgebieden: Mens Gedrag & Zorg, Management & Ondernemerschap, Techniek & ICT. Op elk daarvan vind je een aantal mogelijkheden in soorten opleidingen: van volledige bacheloropleiding Toegepaste Psychologie tot een deeltijdopleiding Meet- & regeltechniek, waarbij je werken combineert met leren. Of een opleiding Business & Innovation die je op afstand kunt volgen via online colleges. Vooral op het gebied Cyberveiligheid is veel te doen, we moeten weerbaar worden tegen alle hackers en cybercriminelen. We starten daarvoor binnenkort een nieuw project. In zulke ontwikkelingen loopt HBO Drechtsteden graag voorop. We hebben een opleiding ICT in Gorinchem die uit de behoefte van bedrijven daar is ontstaan. Hierbij is altijd de menselijke maat van belang. Ook in het omgaan met ethische vraagstukken. Daarbij kun je de socratische methode van vraagstelling toepassen. Een leergang in die gesprekstechniek, waarin we onderzoeken wat

Vervolg van pag. 1

Een loerend oog... “Het is een onnatuurlijke situatie, gecombineerd met een interview. Moeilijk maar ook tof. Je krijgt namelijk verbale informatie en daarnaast geeft de mimiek van de persoon die poseert nog meer informatie. Je bevindt je eigenlijk in twee werelden tegelijkertijd, voor je ezel en voor de camera.” Hoe heb jij je portret opgezet? “Ik heb twee studies gemaakt, houtskool en olieverf, in verband met een positieverandering van Aart Staartjes tijdens het interview met Eus. De poseersessie duurde bij ons 45 minuten, waarna we foto’s

mochten maken. Die momenten zijn heel belangrijk om een indruk te krijgen van de persoon en je een beeld te vormen voor het portret. De foto’s heb ik nog dezelfde dag bekeken om het beeld te verfijnen.” Je hebt een apart portret gemaakt qua formaat en de excentrische plaatsing van het hoofd van Staartjes. Het open oog onder de pet bevindt zich precies op de middenlijn. “Het liggende formaat heeft te maken met het feit dat Aart zijn pet op wilde houden en ik zo contact kreeg met de ogen onder de pet. De

Kim met Aart Staartjes bij de onthulling.

Foto: Omroep MAX/Joey Hereman

we denken en waarom, zou wenselijk zijn. Deelnemers leren daarbij goed te luisteren en eerst naar feiten te vragen in plaats van beweringen. Geen discussie waarin wij onze mening verdedigen, maar een gezamenlijk onderzoek waarin we met elkaar op zoek zijn naar ‘wat het geval is’ en onze woorden en ideeën scherpen aan die van anderen. We scheppen zo de mogelijkheid om een gemeenschappelijke visie te creëren.”

Toekomstvisie HBO Drechtsteden wil een belangrijke bijdrage leveren om van Dordrecht een ‘Hoger Onderwijsstad’ te maken. Het vertrek van de HTS uit de stad is altijd een trauma gebleven. De vruchtbare inbreng van een levendige studenten- en docentenpopulatie is essentieel voor de ontwikkeling van de stad. Daarvoor is een consortium gevormd met In Holland (Pabo onder hetzelfde dak), Hogeschool Rotterdam, Avans hogeschool Breda, Da Vinci en de Christelijke Hogeschool Ede (opleiding Sociaal werk in de zorg), om met steun van de gemeente het aanbod voor Hoger

Foto: Jole Kraaijo

Onderwijs in Dordrecht uit te breiden en te versterken. Jongeren in Dordrecht krijgen dan meer kansen en bedrijven die stageplaatsen aanbieden, geschoold personeel. HBO Drechtsteden wordt wel door het rijk erkend, maar krijgt geen subsidie. Hierdoor ligt het collegegeld hoger dan bij de andere partners: je betaalt al gauw een paar duizend euro per jaar. Ze kunnen daardoor wel makkelijker samenwerken met andere instellingen. Het Albert Schweitzer staat op het verlanglijstje. HBO Drechtsteden zal zich verder

vooral richten op het verzorgen van onderwijsprogramma’s met en voor het bedrijfsleven. Het Leerpark zou een campus moeten worden voor al die samenwerkende instellingen. De als altijd optimistische wethouder Peter Heij­ koop verwacht dat de opleidingen die gericht zijn op de behoeften van het bedrijfsleven, in 2021 van de grond komen. Dit jaar nog wordt bekendgemaakt welke dat zijn. Ton Delemarre

Kerststal ook voor meisjes

compositie creëert ruimte en komt tegelijkertijd ook heel dichtbij het model. Ik was blij met dit model door de twist van ernst en gein. Ik De Wilhelminakerk heeft een bijzondere kerststal van grote, voelde een connectie.”

mooi aangeklede figuren. Ieder jaar wordt de hele groep in een

Hoe heb je de twee weken ervaren feeëriek decor opgesteld in de kerk en komen veel mensen die tussen de opnamen en de onthulling bewonderen. Ook veel schoolklassen komen dan kijken. in het Singer museum? gens oude tradities. U kunt uw gift “Het was hard doorwerken. Mijn storten op NL10INGB0001893765 gelaagde manier van werken is heel ten name van Wijkkas Wilhelminaarbeidsintensief. Gelukkig was het kerk. Vermeld hierbij wel : Herderin, warm in die tijd waardoor de lagen dan komt uw gift op de goede plek verf snel droogden.” terecht. Heb je een idee waarom Aart Staartjes voor jouw portret gekoColofon zen heeft? Redactieadres: “Ik had vooral gehoopt op herkenSpuiweg 93, 3311 HG Dordrecht ning in de reactie van Aart en dat Tel. 078 - 750 89 66 was zeker het geval. In de uitzenE-mail: r.besjes@kpnmail.nl ding zegt hij dat het zijn persoonWebsite: lijkheid weergeeft: een ouwe kewww.tienplus.net/poorter rel met een loerend oog, een ouwe Door de kerststal maken veel menen www.dordrecht.nl/wijken snoeper met veel humor, ook niet sen kennis met het verhaal van de geboorte van Jezus. Dat gebeurde Redactie: helemaal te vertrouwen.” in een nederige stal, waar iedereen Ria Besjes, Ton Delemarre, Hoe nu verder? Heb je veel reacties op af kwam. Iedereen? Er zijn ko- Kees Dijkman, Gerard Goudriaan, ningen, met hun kameel en perso- Heintje Groesbeek, Anne Nies Keur, gekregen op de uitzending? “Door de uitzending hebben men- neel, er zijn herders met hun scha- Els Kobec, Jole Kraaijo, Mary Ruisch sen ook iets van de kunstenaar pen, maar... het zijn allemaal man- Medewerkers: gezien, soms word ik herkend of nen en jongens. Terwijl vrouwen en Lucy Wouters wordt er gerefereerd aan de uitzen- meisjes natuurlijk ook van de partij Druk: Dordt Centraal ding. Daarnaast heb ik verschillen- waren. Kopij binnen: vóór 18 november de vragen gekregen voor portretten. En heel leuk is, dat de vrouw van Herderin Aart Staartjes, zelf beeldend kun- Daarom wil de Wilhelminakerk Bezorging volgende nummers: 11 december stenaar, mij een bericht stuurde dat graag een herderin toevoegen aan Dit nummer van De Poorter krijgt zij onder de indruk was van het por- de beeldengroep. Het is een jonge u niet in de bus. Haal de krant op tret en dat ik het zelf mocht komen meid met een grote kruik op haar bij een van de volgende adressen: bekijken, zoals het in hun woonka- schouder. Is ze misschien een waUitgeverij Tienplus: Spuiweg 89, mer hangt: ‘zo zie ik hem dubbel’, terdrager? Dan vormt ze een mooie SPUI93: Spuiweg 93, Stadsbibliotegenhanger voor de stokoude kniezei ze. theek Dordrecht: Groenmarkt 153, Ik ben op de uitnodiging ingegaan lende herder die een brood meeStaPal: Otto Dickeplein 4, Molen en het was heel prettig om te erva- brengt... Kijk over den Dijck: Noordendijk ren dat Aart en zijn vrouw het porOf kijk op: Doet u mee? Uw gift is zeer welkom. tret oprecht kunnen waarderen.” De figuren zijn van hoge kwaliteit, www.tienplus.net/poorter Heintje Groesbeek handgemaakt in Zuid-Duitsland vol-


Jaargang 25, oktober 2019, nummer 5

Stadsdichter en Stadskunstenaar

3

Column

Na vijf jaar krijgt Dordrecht eindelijk weer een Stadsdichter. GroenLinks heeft tijdens de bespreking van de kadernota in juli in de gemeenteraad een motie ingediend. De partij roept het college op een verkiezing uit te schrijven om een nieuwe dichter aan te stellen voor 2020, met tenminste een honorering van 5000 euro per jaar. De motie werd aangenomen met 24 stemmen voor en 14 tegen. Maar hoe gaat de motie uitgevoerd worden? Wie doet de benoeming? Wat wordt de beloning? En hoe verhoudt de stadsdichter zich tot de stadskunstenaar? En tot de stadsbeiaardier en de stadsorganist. Want die zijn er - gehonoreerd en wel ook nog. Stadskunstenaar Tot eerste Stadskunstenaar van Dordrecht werd in 2017 Ton Kraaienveld benoemd. Zijn opvolger voor een periode van twee jaar: 20192020 is beeldend kunstenaar Erik Sep. Ja, diezelfde die door de gemeente uit zijn woon-werkruimte wordt gezet. Hij is voorgedragen door een Projectencommissie beeldende kunst van het Dordrechts Museum en de directeur hiervan heeft hem benoemd. Wethouder Sleeking maakte dit december vorig jaar bekend. De Stadskunstenaar ontvangt 10.000 euro per jaar.

hiermee weliswaar niet de eerste stad - dat was Venlo met Emma Crebolder - maar met de benoeming van Jan Eijkelboom in 2002, was Dordt een goede tweede. Nadien nam het fenomeen een grote vlucht. Nu hebben we in Nederland en Vlaanderen een overvloed aan stads-, dorps-, wijk- en clubdichters. Maar Dordrecht kreeg last van de wet van de remmende voorsprong. Dichter Marieke van Leeuwen volgde middels een verkiezing in 2009 Jan, na diens overlijden in 2008, op voor een periode van vier jaar. Wel werd het honorarium teruggeschroefd van 11.000 naar 5000 euro per jaar. Marieke vervulde haar taak met zorg en zwier. Ze trad op bij tal van evenementen en schreef voor elke voorkomende gelegenheid een op maat gemaakt gedicht. Ze was de muze bij ‘Dordt schreeuwt om cultuur’ en was in den lande een ware ambassadrice voor Dordrecht.

ds Paul Wansink Grote Kerk

Stadsdichter Marieke van Leeuwen vervulde haar taak met zorg en zwier.

en bij de eindpresentatie van haar stadsdichterschap: een serie van vier bundels bij uitgeverij Liverse: Samen de Stad, Ingelijst, Muurgedichten en Gelegenheden. In 2014 werd in de gemeentebegroting geen geld meer bestemd voor een stadsdichter. Officieel werd nooit tot opheffing van de functie besloten: het hield gewoon op. Marieke moest haar eigen afscheid organiseren met als bittere noot dat er geen enkele wethouder of ambtenaar aanwezig was. Wel zat de Kunstkerk stampvol. Sindsdien werd vanEven wat geschiedenis: uit de stad en ook vanuit de politiek Dordrecht had ooit een voorbeeld- Van de stadsgedichten verschenen actie gevoerd om de stadsdichter in functie toen het fenomeen stads- de bundels Fiets en Er gebeurt van ere te herstellen. In de startnotitie dichter populair werd. Dordt was alles (AD/Stichting Zielslocker) cultuurbeleid van 2019 wordt aan-

Deelfietssysteem Nextbike wint aan populariteit

De laatste jaren is het fietsdeelsysteem sterk in opmars als onderdeel van de deeleconomie. Bekendste voorbeeld in Nederland is de OV-fiets van de NS. Sinds april 2017 loopt ook in Dordrecht een proef met deelfietsen, het Nextbike-systeem. Op acht verschillende locaties in Dordrecht zijn in totaal 75 deelfietsen te huur.

Naast de acht uitgiftepunten van de Nextbike in Dordrecht, komen er ook virtuele fietsdeelpunten verspreid door de stad. Arriva, van wie het Nextbikesysteem afkomstig is, startte de proef in Dordrecht als aanvulling op het ov in Zuid-Holland. December 2018 liep de concessie voor het openbaar vervoer in Dordrecht voor Arriva echter af en werd overgenomen door Qbuzz. Stijgende lijn Het gebruik van de deelfiets toont een stijgende lijn. Voordelen die deelfietsen bieden, zijn minder auto’s in de stad en daardoor een betere luchtkwaliteit. Ook is de cultuur veranderd: huren, delen en lenen is de nieuwe trend. Gemeente, provincie en Qbuzz zien daarom voldoende brood in het systeem om het langer in de stad te houden en nog verder uit te breiden.

De deelfiets mag je na gebruik op elk uitgiftepunt afleveren.

standen. Deelfietsen zijn fietsen zonder vaste eigenaar die iedereen kan gebruiken. Halverwege de jaren 60 van de vorige eeuw waren er al deelfietsen, bekend als het witte fietsenplan. Vooral de deelfiets zonder thuisbasis is sterk in opkomst. De meeste deelfietsen zonder thuisbasis werken met een gratis mobiele applicatie. Hierin kan je een foto maken van een QR code op de fiets, waarna hij van het slot gaat en je op weg kan. In de app wordt de tijd bijgehouden en de betaling verwerkt. Wanneer de bestemming is bereikt, zet je de fiets op een geschikte plek weer op slot en stopt de transactie. Je betaalt dan alleen voor de tijd dat je de fiets hebt gebruikt.

betaal je dan een vast bedrag per jaar en zijn ritjes tot dertig minuten gratis. Gebruikers van een deelfiets kunnen fietsen ophalen en inleveren bij fietsstations verspreid over een stad. Het werkt met een gratis app op je smartphone, die de fiets ontgrendelt en de betaling regelt. De deelfiets mag je na gebruik op elk uitgiftepunt afleveren. Hiermee verschilt het deelfietssysteem van de populaire OV-fiets van de NS, die altijd terug moet naar de locatie waar de gebruiker de fiets heeft meegenomen, anders staan daar extra kosten tegenover. Jole Kraaijo

Werkwijze Zie ook: Nextbike is een deelfietssysteem waarbij je heel gemakkelijk een Een abonnement nemen op de deel- www.nextbike.nl/nl/dordrecht fiets kunt gebruiken voor korte af- fiets is ook mogelijk. Als gebruiker

gegeven dat men de focus meer op de Letteren wil leggen, dus de motie van Groenlinks komt op een gunstig moment. Er blijven vragen: Hoe vindt de selectie van de stadsdichter plaats? Net als bij de stadskunstenaar door een deskundige commissie? Of door een open verkiezing waarbij ‘het volk‘ beslist? En vindt de benoeming door B&W plaats of door de gemeenteraad? Daarover is geen landelijk algemeen aanvaarde procedure. Soms B&W, soms de Raad, soms alleen puur particulier initiatief. En wat zijn de plichten van de stadsdichter? In sommige gemeenten wordt er zelfs een soort contract met voorwaarden opgesteld. En wat is de beloning? Uitgaande van het honorarium van Jan Eijk van 11.000 euro en, rekening houdend met de algemene prijsstijging, is een bedrag van 15.000 euro redelijk. Ook hier ontbreken landelijke richtlijnen, maar een consultant verdient meer. Tarieven van consultants van gerenommeerde strategie- en adviesbureaus liggen gemiddeld boven de 300 euro per uur of meer. Zelfs voor een junior consultant, die dus pas begint, is het al 150 à 200 euro per uur. Een stadsdichter is zeker 600 uur per jaar bezig. Bij Marieke was het nog meer: zij heeft gedicht voor en is opgetreden op onder meer het voetbalveld, in de Rekenkamer, bij de Sportprom, Probus, de Rotaryclub en de Loge Flamboyante. Ook in raadszalen, bejaardenhuizen en scholen. Voor de website van de Stolpersteine, in privéhuizen, het Albert Schweitzer Ziekenhuis, bij de Buitenwacht, in het Dolhuis, in het Hof voor DiEP en het Cellofestival. En optredens voor de Drechtsteden in Landvast Alblasserdam, op de Nationale dag van Stadsdichters in Lelystad en in literaire salons door het hele land. Zij schreef voor het blad Culthure en het AD, schreef het Drechtstedenlied en het Dordrechtlied, regisseerde de Stichting Theater Tribune, het Ophelia Trio, en maakte producties voor het Biesfestival. Zij zegt: “Ik verdiende minder dan mijn werkster, maar ik deed het graag!” En dat rekent men de kunstenaar aan: dat hij of zij het met plezier doet. Maar de chirurg heeft ook plezier in zijn vak. Toch belonen wij hem naar waarde. Ton Delemarre

Ikwillemwel Afgelopen zomer is mijn vader overleden. Hoewel hij 85 jaar was en dus op leeftijd mis ik hem elke dag. Mijn vader was historicus. Hij gaf geschiedenis aan de universiteit, zijn terrein was – wat toen nog heette - de Vaderlandse geschiedenis. Hij was een kenner van de 16e en 17e eeuw. Wij groeiden op met veel verhalen over de 80-jarige oorlog en vooral met veel liefde voor de gouden eeuw. Ik gebruik deze uitdrukking expres, want zo werd het ons verteld. Liefde voor Rembrandt en de schilderkunst, liefde voor 17e eeuwse architectuur en ook zeer duidelijk: liefde voor de republiek. Wij kregen mee dat de regenten en met name de gebroeders de Witt een prachtig ideaal vertegenwoordigden: mondige burgers die zelf invloed op hun bestuur uitoefenden. Mijn vader zei ook vaak: zo ik wat ben, ben ik democraat. U voelt het aan: wij stemden altijd. Een goed gebruik dat ik aan mijn kinderen heb hopen door te geven. Terugkomend op de gebroeders de Witt: dat ze uit Dordrecht kwamen is me toen geheel ontgaan, laat staan dat ik zelf ooit in die stad zou wonen. Maar ondanks de duidelijke republikeinse sfeer waarin wij opgroeiden, was er één Oranje waar mijn vader met groot respect en met grote liefde over sprak: Willem van Oranje. Vol vuur kon hij vertellen over de apologie van Willem van Oranje waarin hij pleit voor godsdienstvrijheid, voor tolerantie en begrip. In zekere zin was Oranje toleranter dan menig regent na hem. De ideeën van Oranje waren zijn tijd ver vooruit en juist hij sloeg bruggen tussen bevolkingsgroepen. Misschien was hij zelfs wel meer democraat dat menigeen vandaag de dag. Dordrecht heeft nu een beeld van Willem van Oranje. Laat het duidelijk zijn: ikwillemwel. Juist de prins verbindt verschillen in religie en is bepaald niet de geheide vertegenwoordiger van de democratie. Als u door onze stad wandelt en u gaat van de prins met zijn hondje richting het graf van de gebroeders de Witt bedenk dan: onze stad, de oudste van Holland, mag met respect getuigen van deze unieke prins en deze prachtige regenten, ze vormen samen de ruggengraat van ons land. Wat is Dordrecht toch een prachtstad om in te wonen.


4

Er was eens een huiskat die op een dag genoeg kreeg van haar rustige bestaan. Ze wilde wel eens wat meer van de wereld zien en sprong van haar fluwelen kussentje. Vol verlangen ging ze de deur uit, het avontuur tegemoet. Ze liep en liep en kwam tenslotte in het grote donkere bos naast de stad terecht.

De vos en de kat

Tekst en illustratie Els Kobec

Een sprookje uit Oostenrijk

Tussen de hoge groene bomen kwam ze onverwacht een vos tegen die op jacht was. Nu had ze van iedereen gehoord hoe pienter en handig die vossen wel zijn en daar wilde ze wel wat van leren. “Goedemorgen heer vos, hoe gaat het met u?” vroeg ze beleefd, “Ik heb ge­ hoord dat u een grote kennis van zaken heeft. Zou ik mis­ schien iets van uw grote wijs­ heid mogen leren?” Maar de vos was erg trots en hoog­ hartig en gaf geen antwoord. “Ach heer vos, wees alstu­ blieft mijn meester, ik zal uw le slaapkop en domme muizen­ ijverige leerling zijn.” smeekte jager, denk je echt dat jij iets de kat. kunt leren? Ikzelf heb veel geleerd en ken vele kunsten, De vos bekeek haar vanuit de maar ik geef mijn kennis niet hoogte van top tot teen en graag door aan dommeriken. zei spottend: “O, armzalige Vertel eens: heb jij ooit wel snorharenwasser, jij onnoze­ eens iets geleerd in je leven?”

de kat, “En zo kon ik mijn le­ ven redden.” Om dat antwoord moest de vos heel hard lachen en spottend riep hij uit: “Is dat alles? Eén kunstje maar? Daar kom je niet ver mee! Je moet in je leven echt wel wat meer weten. Kijk naar mij: ik ben meester over wel honderd kunsten. Bovendien heb ik nog een zak vol listen en slimmig­ heden waarin ik kan kijken als er gevaar is. Daar heb je vast niet van terug!” De kat schaamde zich voor haar on­ wetendheid en liet treurig haar kopje hangen.

“Ach, grote meester,” zei de kat verlegen, “ik ben nog niet zo slim. Ik ken eigenlijk maar één kunst.” “En welke mag dat wel zijn?” wilde de vos weten. “Wel, ik kan heel snel een boom inklimmen als de hon­ den achter me aanzitten,” zei

De vos kreeg nu medelijden met haar en vervolgde: “Ach, ik heb wel met je te doen, arm wezen. En in mijn grote goed­ heid wil ik je wel een paar niet al te moeilijke kunstjes leren. Kom met me mee en let goed op wat ik doe, dan zie je hoe het moet.” Toevallig kwam er juist op dat moment een ja­ ger met vier honden het bos in om te jagen. Zodra de kat dat zag, sprong ze zonder zich te bedenken snel en behendig een boom in. Ze verschool zich tussen de dikke takken en de groene bladeren en was voor niemand meer te zien. Maar de vos was op de grond nog zijn

slimme ideeën aan het uitleg­ gen en daar kwamen de hon­ den al aangerend! “Kijk in je zak met listen, meneer de vos, kijk in je zak met listen!” riep de kat vanuit de boom, maar de honden hadden de vos al te pakken en gaven hem een flink pak slaag. Met grote moeite wist de ar­ me vos zich tenslotte te be­ vrijden en strompelde luid jammerend het bos in om zijn wonden te likken. De kat had dit alles goed aangezien en dacht bij zichzelf: “Ja me­ neer vos, al ken je honderd kunsten en heb je een zak vol listen, het heeft je niet gehol­ pen. En die ene kunst van mij heeft mijn leven gered. Eén kunst is voor mij dus genoeg!” Ze was trots op zichzelf en haar grote avontuur en keer­ de tevreden spinnend naar huis terug.

Kindertheater Marjolijn

Papier en Bas Een voorstelling voor kinderen van 2-6 jaar: één grote ontdekkingstocht van mimespeelster Judith de Klerk met allerlei formaten papier.

Wereldwijzer vierde Afvalvrije School Sinds half september is ook IKC De Wereldwijzer een Afvalvrije School. Al het afval op de school wordt gescheiden opgehaald en de school heeft (bijna) geen restafval meer. Hiermee komt het aantal Afvalvrije Scholen in Dordrecht op vier.

leerlingen na afloop van de uitleg een drinkfles om elke dag te gebruiken. Op het schoolplein van De Wereldwij­ zer steken de leerlingen hun nieuwe fles trots in de lucht. “Deze ga ik voor altijd gebrui­ ken!”

jaar deel aan het project Schapenkoppen van Weizigt. Bij dit project ruimen de leer­ lingen een keer per week het zwerfafval in de buurt op. De Wereldwijzer is een school die midden in de samenleving staat en de buurt schoon hou­ den en afval scheiden hoort Samen voor schone school daar zeker bij. Het onderwerp ‘afval’ is voor Met nieuwe afvalbakjes on­ de school niet nieuw. De We­ De leerkrachten gaan er sa­ der de arm gaat Saskia den reldwijzer neemt al een paar men met de ouders hard aan Ouden de lokalen langs op De Wereldwijzer. Zij is adviseur Duurzaamheidseducatie bij Weizigt. In ieder lokaal ko­ men 4 afvalbakken te staan om het afval op school te kunnen scheiden. Samen met de leerlingen loopt Saskia de bakken langs en bespreken ze wat in welke bak hoort. Een voor oud papier, een voor gft én een klein bakje voor rest­ afval.

werken om het afval te scheiden en min­ der afval de school in te brengen. De Afval­ vrije school is een sa­ menwerking tussen de gemeente Dordrecht, HVC en Duurzaam­ heidscentrum Weizigt.

Meer info:

www.weizigt.nl

Niet alleen het scheiden maar ook het terugdringen van af­ val hoort bij een Afvalvrije School. Daarom krijgen alle Leerlingen bovenbouw van IKC De Wereldwijzer blij met hun nieuwe drinkfles...

Met dit simpele materiaal creëert ze met veel humor een absurde we­ reld van papier. Ze neemt het pu­ bliek mee op haar ontdekkingstocht en nodigt ons uit om in de eigen fan­ tasie te duiken. Renato Ferreira le­ vert grappig commentaar op de con­ trabas en zorgt met zijn diepe klan­ ken voor een fijne sfeer. Na afloop mogen de kinderen zelf met papier experimenteren. Datum: zondag 10 november Locatie: Speelotheek Pip en Zo, Selma Lagerlöferf 163 Kindertheater Marjolijn organi­ seert elke maand een mooie kin­ dervoorstelling, kijk voor het pro­ gramma op: www.dordtskindertheater.nl


5

Jaargang 25, oktober 2019, nummer 5

Wijkcentrum StaPal:

“Er zijn plannen voor een filmmiddag”

“We hebben de zaak leuk opgeknapt, de muren zijn gesausd van de zomer, wat nieuwe meubels, de zaal heeft nu meer kleur en is gezelliger geworden. Buiten hebben we klein terrasje gemaakt, dat ziet er uitnodigend uit. Een hele verbetering.”

de mensen toe. En ik sta volledig achter dit product, het is goed gemaakt, bij elke maaltijd is genoeg groente, ook bij de macaroni. Dat is heel belangrijk voor oudere mensen, die eten niet zoveel.”

we al mee begonnen. Elke werkdag kun je tussen 12 en 2 uur een warme maaltijd komen eten. De Johanna is maar 8 uur per week maaltijd meenemen kan de hele in StaPal te vinden. De maaltijden dag, als je liever thuis wilt eten. worden geregeld door een groot Wel een pannetje of een bakje meeaantal enthousiaste vrijwilligers. brengen! Ook hebben we elke dag Het is goed dat de oudere buurtbevers gekookte soep en elke donderwoners een plek hebben waar ze dag een stevige maaltijdsoep. Er is elkaar kunnen ontmoeten. Petra is veel variatie in de maaltijden: van er bijna de hele week: “Maar dat Surinaams tot Chinees en van Holvind ik leuk!” zegt ze. lands tot Italiaans. Ook vegetarisch Ria Besjes hoort tot de mogelijkheden. En nu Foto’s: Jole Kraaijo het mooiste: wat je ook eet, zalm of Petra Clarisse, vaste medewerkster, bij de bar. Wat ga je nu nieuw doen hier? Openingstijden: Johanna: “Het belangrijkste is dat een bal gehakt, elke maaltijd kost Workshop Een enorme inzet als vrijwilliger, Van maandag tot woensdag en we een warme maaltijd willen bren- maar 7 euro.” op vrijdag 9.30-17.00 uur Petra Clarisse is ook een vaste waarom doen jullie dit? gen voor de mensen hier. Daar zijn medewerkster. Ze vertelt er enthou- Johanna: “Het is zo belangrijk dat donderdag 9.30-22.00 uur siast over: “We hebben elke dins- oudere mensen regelmatig goed en zaterdag 13.00-18.00 en dag gym voor 50-plussers, er is 4 gezond eten. En als het je allemaal zondag 13.00-17.00 uur ochtenden Franse les, op woens- een beetje teveel wordt of je raakt dag tekenen en schilderen. Op slecht ter been, dan moet er toch Meer informatie over tijden en donderdag ‘s middags Bingo en ’s in je buurt een mogelijkheid zijn kosten bij: avonds soosavond met kaarten en om warm te kunnen eten? Dat is Johanna de Bruin of Petra Clarisse, biljarten, spelletjes doen of gezellig gewoon nodig, dat is service naar tel. 06 1282 5683 kletsen. Dan hebben we nog op de derde zaterdag Repair Café en op de laatste zaterdag van de maand rommelmarkt. En op maandagmiddag is er breicafé en op woensdag nog een knutselclub. Er zijn plannen voor een filmavond of middag en we organiseren verschillende workshops. Zoals op 15 november: Grote Kerk en Trinitatiskapel blazen gezamenlijk een oude trafoto maken op hout, leuk voor een ditie nieuw leven in. Een moment van bezinning voordat het hectische leven van alledag weer begint. Samen bidden, samen Buiten is een klein terrasje gemaakt, dat ziet er uitnodigend uit. sintkadootje.” Aan het woord is Johanna de Bruin, leidinggevende in het Waterwiel, en tijdelijk gedetacheerd in wijkcentrum Sta-Pal. Het wijkcentrum valt na de fusie tussen Het Spectrum en de Wielborg nu ook onder het Spectrum. “Het grappige was, toen het servicebureau bezig was met het schilderen van de ruimte - toen gingen de bewoners zelf de ramen zemen en de pui schoonmaken. Leuk hé?”

Wakker worden in het Stadsklooster

Nazomeren op het Vlijpark

Op het tuincomplex van Amateur Tuinders Vereniging ‘Het Vlijpark’ werd eind september de jaarlijkse herfstfair gehouden. Het evenement dat al sinds 2008 wordt georganiseerd heeft als doelstelling om mensen te laten kennismaken met het park en met hun hobby: natuurlijk tuinieren.

Daarnaast willen zij bezoekers ook laten meegenieten van de diversiteit aan planten en bloemen die je vaak niet in het assortiment van de meeste tuincentra kunt vinden. Met veel liefde, geduld en enthou- Natuurlijk was er ook een rijke keuze aan één- en tweejarige Fotoarchief Vlijpark siasme worden de planten en zaden planten... biologisch opgekweekt, gestekt en gedeeld. Hoewel het weer niet zo zomers ten die zijn geoogst uit eigen tuin was, waren er toch veel bezoekers zoals eigen gemaakte jams, hartige Nazomer in de regen... die de weg naar de Nieuwe Noord- taart of een warme kop soep. Er kon Als thema van de herfstfair werd polderweg wisten te vinden. Er volop worden geproefd van al het dit jaar gekozen voor nazomeren. kon worden genoten van produc- lekkers dat de moestuin tijdens de zomer had voortgebracht. Natuurlijk was er ook een rijke keuze aan één- en tweejarige planten en zeker niet te vergeten de pompoenen. In alle soorten en maten waren die te koop. Ook kon je voor 50 cent raden naar het gewicht van een reuzenpompoen, die de winnaar gratis mee naar huis kon nemen.

Een idyllisch doorkijkje...

luisteren en, voor wie dat leuk vindt, samen ontbijten. Dat is eigenlijk in het kort waar het om draait in het nieuwe Dordtse Stadsklooster. Nieuwsgierig? Kom dan eens kijken in de Trinitatiskapel waar het Stadsklooster elke week op woensdag een ochtendgebed houdt, met ontbijt. Het Dordtse Stadsklooster is een nieuw initiatief van de Dordtse Grote Kerk en de Trinitatiskapel. Een tiental pastores, allemaal op een of andere manier verbonden aan de Hervormde Gemeente (Grote Kerk) of de Evangelisch-Lutherse gemeente (Trinitatiskapel), besloot enige tijd geleden dat er in Dordrecht weer ruimte was voor een oude traditie: de vroege ochtendgebeden: metten en lauden genoemd. Dit past helemaal in de huidige tijd waarin aan de ene kant veel kloostergemeenschappen moeten sluiten omdat ze te klein zijn, maar tevens in veel Nederlandse steden allerlei spirituele initiatieven ontstaan, zoals stiltevieringen, ochtendgebeden, meditatie of pelgrimstochten.

Nieuw is ook dat het Stadsklooster zijn onderkomen heeft in de Trinitatiskapel. Beide kerken hebben bewust gekozen voor dit kleine, maar sfeervolle godshuis aan de Vriesestraat. Bovendien ligt de Trinitatiskapel midden in het hart van de stad. Het Stadsklooster ging van start op 2 oktober om 7.15 uur met het eerste ochtendgebed: metten. Rond 8.00 uur volgt een sober ontbijt en om 8.45 uur begint het tweede ochtendgebed: lauden. Uiteraard kunt u ook één gebed bijwonen. Het Stadsklooster is onderdeel van Kerk in de Stad (KIS), een samenwerkingsverband tussen de Grote Kerk en de Trinitatiskapel.

Open karakter Geheel in de traditie van de middeleeuwse kloosters in onze stad, komen we in de vroege ochtend bijeen onder leiding van een voorganger. Tijdens de korte bijeenkomst wordt er gebeden, gezongen en een stukje uit de Bijbel gelezen. Aansluitend is er een sober ontbijt met Nu is het weer wachten op het voor- koffie of thee. Het Stadsklooster Ds Paul Wansink en jaar. Dan kunnen we weer volop heeft een open karakter: iedereen, Robbert den Hartog genieten van de planten die in volle kerkelijk of niet, kan binnenwandebloei zullen staan. len en komen luisteren. De toegang Meer informatie: is uiteraard gratis. Jole Kraaijo www.kerkindestad.nl


Administratie & Belasting Adviesbureau Is net zo enthousiast over uw zaak als u!

Beter Voor Dordt vertegenwoordigt uw belang in het Centrum.

Roland van der Klaauw

Marieke van Eck

Herman van der Graaf

Nu ook bereikbaar via WhatsApp; 06 - 1220 1572

Deze plek voor u?

Uw advertentie aanmelden kan via: tienplus@meeplus.nl of 078 750 89 66

Kijk voor meer informatie op www.ikcdewereldwijzer.nl IKC de Wereldwijzer Doelstraat 13 3311XD Dordrecht tel: 078 6142561 leny.tholhuijsen@skoba.nl ikcdewereldwijzer.nl

Administraties Belastingzaken Bedrijfsadviezen

Succesvol ondernemen vraagt om deskundige begeleiding en een goede adviseur. Wij zijn gespecialiseerd in het MKB en startende ondernemers. Wij leveren tegen redelijke tarieven maatwerk op het gebied van: • financiële administratie en jaarrekeningen • loonadministratie • belastingzaken • advisering adm.vdwerken@tiscali.nl

Kinderen floreren & presteren door talentontwikkeling • Speels, liefdevol en vakkundig! • Van baby tot puber • Rots & Water als basis

v.d. Werken

Basisschool Voorschool Peutergroepen Kinderopvang BSO

Belt u ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek v.d. Werken Noordersteeg 3 3311 RV Dordrecht T 078 630 01 55

Repair Café in Sta Pal

elke 3e zaterdag van de maand Open van: 10.00-13.00 uur Op Zaterdag 19 oktober Zaterdag 23 november


Jaargang 25, oktober 2019, nummer 5

Uitzonderlijke zestiende-eeuwse reuzenkaart nu te zien !

Zo kopte De Poorter december 2016 over een magistrale, bijna 500 jaar oude kaart van Dordrecht en omgeving Breda en Rotterdam staan er ook op. Een kaart van bijna vier meter lang en twee meter breed, die in 1540 in opdracht van de Rekenkamer van Holland waarschijnlijk door Cornelis Schilder is vervaardigd.

De kaart heeft jaren opgerold in het archief gelegen, werd in 2013 door Wim van Wijk ‘ontdekt’ en door Peter Ebben gefotografeerd. De kaart beslaat een gebied dat zich uitstrekt van Rotterdam in het noordwesten tot Breda in het zuidoosten. Een prominente plaats nemen de (huidige) Hoeksche Waard en IJsselmonde in. Ook de Groote Waard

7

neemt een groot deel van de kaart in beslag. Het is een historisch document van grote waarde met buitengewoon veel informatie uit de 16e eeuw. Een uniek stuk cultureel erfgoed, maar zo zwaar beschadigd dat restauratie onmogelijk leek. Dank zij de aandacht die het artikel in de Poorter opriep bij het gemeentebestuur en bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, kwam die restauratie toch in beeld. De gemeente Dordrecht maakt het herstel uit eigen middelen mogelijk. In de loop van 2018 wilde men dit kostbaar erfstuk een plaats geven bij het archief in het Hof. Dat is uitgelopen tot 2019, maar de kaart hangt nu op de studiezaal van het archief. Komt dat zien!

Ton Delemarre Op deze uitsnede van de megakaart is Dordrecht duidelijk te zien.

In molen Kyck over den Dyck:

Pop-Up expositie Klankkleuren

Triffids?

In de Mariënbornstraat zag ik hem voor het eerst. Daar sloot hij de toegang tot de ateliers van Cor van Gulik en Barbara Kruyt in het Praathuis, het oude buurthuis, bijna af. Dit voorjaar kreeg hij paarse bloesem, maar daarna was het gedaan met hem. Hij werd Op zondag 3 november kunt u in de molen op de Noorden- gekapt toen er in het pand bouwactiviteiten gingen plaatsvinden. dijk het werk zien van een bijzondere kunstenares, speelt er een band en zingt een Dordts koor. Deze drie kunt u gratis en voor Nu zie ik hem overal in de binnenstad en langzamerhand ben ik hem niets aanschouwen en beluisteren. Daarnaast kunt u de molen gaan associëren met de triffids uit de novelle van John Wyndham uit 1951 beklimmen, koffie en thee drinken en de molenwinkel is open. ‘The day of the triffids’, boosaardige planten met een giftige angel die Wij hopen u welkom te heten op deze bijzondere locatie. zich over de hele planeet verspreidden en mensen konden doden. Maar De veelzijdige kunstenares Enny Beerden, zus van molenaar Wim Beerden, groeide op met het water en de wilgen in de Biesbosch. Daardoor is veel van haar werk op de Biesbosch geïnspireerd. Zij toont deze zondag haar aquarellen, haar keramische beelden en keramische sieraden. Aquarelleren is al meer dan 25 jaar haar passie. Zij heeft diverse masterclasses gevolgd in Nederland en Tsjechië. Momenteel volgt zij de kunstacademie, richting keramiek, focus sculpturaal. Haar echtgenoot Bert Cappetijn uit zijn passie voor muziek in meerdere bands. De band van vandaag komt uit Maastricht, zij spelen van twaalf tot twee americana met folk en country. Vanaf twee uur zingen De Dordtse Dames en Heren (voorheen Dordts Dames en Herenkoor) onder leiding van Emma Thwaite in de molen.

Rode Bietensalade Regen met Sint Denijs, (St Dionysus, 9 oktober) voorspelt een natte winter en weinig ijs. Ja, die god van de wijn houdt wel van nattigheid. De grond heeft overigens ook nog steeds veel dorst na zoveel tijd van droogte. De regen liet het de laatste weken gelukkig niet afweten, maar als je wat dieper graaft, is de grond echt nog niet verzadigd. Dit voorjaar hebben we door wat tijdgebrek iets minder soorten groente gekweekt, maar de als goede vervangers ingezaaide wilde bloemen waren een groot genoegen voor ons en het vliegend volkje. De hele zomer werd het bloemenveldje drukbezocht door dankbare bijen en andere insecten. Op het landje staan nu nog de sterke jongens om te oogsten, zoals boerenkool en winterprei. Zij gaan straks onverschrokken de winter tegemoet. De uienoogst was naar wens dit jaar en de rode bieten waren niet te stuiten in hun groei: als voetballen zo groot! En sappig en goed van smaak. En ook gezond, want ze zijn rijk aan vitamine A, C, B2, B6, ijzer, koper en zink. Laten we maar eens van die fantastische rode knollen een prima salade maken. Lekker bij de maaltijd, maar ook bij brood.

als je de angel verwijderde, werd de triffid een soort huisdier.

Kijk ook op: www.muziekmakenindordrecht.nl Kunstrondje zondag 1 december

De deuren van de molen op de Noordendijk openen dan om twaalf uur. Mocht u geen pakjesmiddag vieren, dan hopen wij u te begroeten met koffie, thee en een lekker stukje cake.

De kunstenaar Frits Brockbernd toont zijn befaamde linoleumsnedes en afdrukken in de ontvangst­ hal van de molen. Hij houdt er van om mooie, verrassende ontwerpen te maken die raken. De variatie en gastvrijheid van zijn opdrachtgevers inspireren hem om steeds weer iets nieuws te bedenken. Tegelijkertijd toont smid Harm Struik enkele beelden uit zijn smederij. Vanaf het moment dat Harm een hamer in zijn handen kreeg is het smeden surprise is Janita van der Vinne, Dit alles van 12.00-17.00 uur, tij- of ook wel het plastisch vervormen zij komt met haar groep Itamine van metalen zijn passie. En onze muziek&zang het binnenste van de dens Kunstrondje Dordrecht. molen vullen met accordeonmuziek en zang. In dezelfde ruimte is de molenwinkel gevestigd waar u de producten van de molen kunt kopen om thuis nog eens na te genieten van uw bezoek aan die zo gezellige molen. Iedereen is welkom. Kijk ook op: www.fbpuur.nl www.smederijharmstruik.nl Lezing molenstenen

Een van de aquarellen van kunstenares Enny Beerden.

Koken uit de tuin

Serie bijzondere ‘winter’lezingen in Molen Kyck over den Dyck. De eerste is op woensdag 13 november om 20.00 uur. Inloop 19.30 uur.

Na een zoektocht door plan­tenencyclopedieën en Google met diverse kernwoorden te hebben bestookt, weet ik nog niet welke naam er aan deze plant met zijn reusachtige bladeren en supersnelle groei gegeven dient te worden. Hierbij dus een oproep aan onze lezers: Wie kent dit gewas?

Nodig voor twee personen: 4 rode bieten (gekookt) Zo’n 200 gr pasta (gekookt) 1 komkommer 1 stengel bleekselderij (gekookt) 2 bosuitjes 1 winterwortel (gekookt) Heintje Groesbeek 1 appel 1 sinaasappel 2 eetlepel yoghurt Reacties op: r.besjes@kpnmail.nl

Titel is Molenstenen, limieten, raaien en vis, met als ondertitel: Vijf eeuwen landmeten in en rond de Biesbosch. Molenstenen werden na de St Elisabethvloed gebruikt als verankering voor de grenspalen in het water. De molens van Dordrecht werden door landmeters gebruikt als richtsnoer. Spreker is Leen Rietveld, oud-landmeter en binnenstadbewoner. De lezing wordt op de tweede verdieping gegeven, er is geen lift. Toegang: € 2,50. Graag van tevoren aanmelden bij: peterraggers1948@gmail.com Meer info: www.molendordrecht.nl

De gekookte pasta kan van de vorige dag gebruikt worden, anders van tevoren koken en laten afkoelen. Was of schil de komkommer, snijd hem in de lengte door en snijd in stukken, eventueel pitjes verwijderen. Snijd de wortel in schijven en de bleekselderij en de bosuitjes in stukjes. Snijd de bieten in grovere stukken. Schil de appel, verwijder het klokhuis en snijd in kleine stukjes. Schil de sinaasappel, verwijder pitten en eventueel teveel witte schilletjes en snijd de partjes doormidden. Doe alles in een grote kom en voeg de yoghurt toe. Meng het geheel door elkaar en serveren maar! Eet smakelijk! Maartje Schaffels


8

Jaargang 25, oktober 2019, nummer 5

Uniek theater­ moment Met trots presenteert Kunstmin ‘KookKunst DeliCees’. Een unieke, culinaire ervaring met de vermaarde Dordtse chefkok Cees Timmerman, beter bekend onder de naam DeliCees. Tijdens deze experience betreed je zelf het podium in de schouwburg waar chefkok DeliCees en zijn team je verwelkomen aan ronde tafels met tien personen. Geniet van een sfeervolle ervaring in het theater met meerdere gangen. Chef Adrian Zarzo uit Eindhoven en chef Tim Golstein van restaurant Bougainville in Amsterdam hebben optredens toegezegd. Water Cees Timmerman laat zich in Kunstmin inspireren door het thema ‘water’. Zijn woonplaats ligt aan brede rivieren en heeft een landschap dat iedereen betovert. En dat ervaar je tijdens deze proeverij. ‘KookKunst DeliCees’ wordt een uniek evenement waar je echt bij moet zijn. Het aantal plaatsen voor deze avond op dinsdag 29 oktober is gelimiteerd. Aanvang 18.30 uur, boekingen: www.kunstmin.nl

Wat maakt Dordt zo bijzonder? Ja, je hebt het water, de havens, de kaden, de paden het fraaie decor van hellende gevels in de gekromde straten de patriciërshuizen met de gekruisigde ramen de monumentale poorten en kerken Jazeker, dat is er allemaal maar dat hebben andere steden ook Delft met zijn grachten, Deventer, Haarlem Zutphen en Zwolle elk met hun majestueuze Dom Wat Dordrecht zo bijzonder maakt dat zijn de Dordtenaren, dat samengeraapt mêlee van jong, oud, witte en zwarte mensen, Surinamers Antillianen, Perzen, Joden en Elamieten Britten, Bulgaren en wat al niet meer Alle kleuren van de regenboog vormen samen de stad leven samen, worden geboren, begraven bevolken de straten, de kroegen, de magazijnen praten in alle talen, eten en drinken shoppen en sjanzen, kaarten en dansen Die bonte stoet, die cavalcade, die Ommegang van mannen en vrouwen, jongelingen, bejaarden bepaalt de hartslag het ademhalen van Hollands oudste stad dat gaat zo al meer dan 800 jaren En wel daarom stromen we nu samen als een grote drom een grote parade een ware Ommegang door het hart van de stad Waar ooit de Dordtse vaderen waren. Wij maken samen de stad. Dordrecht wordt wat wij ervan maken.

Ton Delemarre

Binnenstad vuurwerkvrij

Voor een volledig vuurwerkvrij Dordrecht is er onvoldoende steun. De binnenstad wordt wel vuurwerkvrij omdat daar veel waardevolle historische monumenten staan. Burgemeester Wouter Kolff: “Zowel bij de inwoners als de politiek bestaat een breed draagvlak voor een vuurwerkvrije binnenstad. Om een veilig alternatief te bieden,

wordt een vuurwerkshow vanaf de dens de jaarwisseling andere buurrivier georganiseerd.” tactiviteiten georganiseerd worden. Geen vreugdevuur Het college stopt met het toestaan van vreugdevuren, die zijn per 31 december verboden. Voor twee plekken werd in de afgelopen jaren een uitzondering gemaakt. maar de kosten van één vreugdevuur bedroegen afgelopen jaar 18.000 euro, exclusief de kosten gemaakt door brandweer en politie. Die kosten staan niet in verhouding tot het aantal mensen dat er plezier van ondervindt. Het college wijst buurtbewoners op de mogelijkheid van bestaande subsidies voor wijkwensen. Daarmee kunnen tij-

Vuurwerkbrillen Dit jaar krijgen de groepen 7 en 8 van alle Dordtse basisscholen een gratis vuurwerkbril aangeboden. De gemeente wil hiermee een veiligere jaarwisseling bieden voor kinderen die bijvoorbeeld voor het eerst zelf vuurwerk afsteken, of er als toeschouwer bij staan. Vuurwerkvrije zones Behalve de binnenstad zijn er meer vuurwerkvrije zones: complexen van ziekenhuizen, verpleeghuizen en wooncentra voor senioren, schoolpleinen en alle parken.

Was getekend...

Illustratie: Lucy Wouters

Het college van B&W heeft de vuurwerkvrije zones tijdens de jaarwisseling uitgebreid. Na advies van de gemeenteraad wordt de binnenstad nu ook een vuurwerkvrije zone. Er komt een centrale vuurwerkshow in de binnenstad.

Rebus

Los de rebus op van links naar rechts. De oplossing is een in het komende jaar te vieren belangrijke historische verworvenheid voor Dordrecht. Puzzel mee en maak kans op een VVV-cadeaukaart van 15 euro! Mail uw oplossing, o.v.v. uw naam en adres, naar: r.besjes@kpnmail.nl. Of stuur met de post naar: De Poorter, Spuiweg 89, 3311 GT Dordrecht.

Maar dit, die oude panden aan het water, met een breed uitzicht op de rivier, dat hebben andere steden niet. Dat is uniek voor Dordrecht, stad aan het water. Eindeloos kan ik daarnaar kijken, die glinsterende rivier, waar voorbijtuffende schepen hun zilveren voren in trekken. Loop eens een Rondje Dordt en verwijl een tijdje aan het water...

De oplossing van het Kleintje Filippine uit krant 4 was: Wijnbrug, met als winnaar: Wilco Porsius. Gefeliciteerd!

Dag van de Mantelzorg Zondag 10 november is de jaar-

lijkse Dag van de Mantelzorg. Rond die datum worden in heel Nederland mantelzorgers in het zonnetje gezet. Verwenweek Diverse organisaties in Dordrecht hebben van 11-16 november leuke activiteiten georganiseerd, om u extra te verwennen. Graag nodigen wij u uit voor een brunch op zaterdag 9 november in het Van der Valk Hotel. Het is van 10.3013.30 uur. Aanmelden is noodzakelijk, dat kan bij: www.meemantelzorg.nl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.