De Polderkrant - Editie 1 - 2019

Page 1

Wijkblad voor Stadspolders en De Hoven jaargang 22 - nummer 3 - februari 2019 adres: Constantijn Huygenslaan 75, 3351 XA Papendrecht - tel.: 078-621 05 19 e-mail: polderkrant.dordt@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/De-Polderkrant Buurbook: https://stadspolders.buurbook.nl/mijn-buur/polderkrant

Beter Voor Dordt wil snel meer parkeerplaatsen in Oudelandshoek Om de leefbaarheid in Oudelandshoek te verbeteren, richt Beter Voor Dordt zijn pijlen daar op het vergroten van het aantal parkeerplaatsen. De partij heeft daarom tijdens de begrotingsbesprekingen een motie ingediend om samen met bewoners te zoeken naar geschikte locaties voor extra parkeerplaatsen. Deze motie is in de gemeenteraad aangenomen.

Stadspolder

In de Stadspolder, ten zuiden van de spoorlijn, zijn tijdens de herbestratingswerkzaamheden een flink aantal extra parkeerplaatsen gerealiseerd. Dat was nodig ook, want in de jaren ‘80 was bij de bouw van deze wijk nog gerekend met slechts 1,2 auto per woning. Maar in de loop der jaren is het autobezit flink toegenomen. Binnenkort wordt er gestart met de herbestrating van Vissershoek. In deze wijk, gebouwd in de eerste helft van de jaren ‘90, was de parkeernorm al wat hoger, maar ook daar is het inmiddels flink zoeken

naar een vrije parkeerplaats voor de auto. Ook hier zal er in het nieuwe ontwerp extra parkeerplaatsen worden aangebracht, waarbij overigens het groen zoveel mogelijk zal worden ontzien.

Pagina 2: wereldkampioenschap Lifesaving

Oudelandshoek

Oudelandshoek is eind jaren ‘90 gebouwd en toen ontworpen als ‘autoluwe wijk’. In een groot deel van deze wijk is er slechts één parkeerplaats voor het huis of op eigen terrein. Een tweede auto of auto’s van bezoekers moeten aan de rand van de wijk parkeren, waar aan de parallelwegen van de Chico Men-

Pagina 3: NLDoet op 15 en 16 maart De parkeerplaatsen langs de ring zijn altijd vol

desring extra parkeerruimte is. Ook zijn er fietspaden aangelegd die de kortste weg naar de winkels en andere voorzieningen vormen.

Coalitieakkoord

Dit is overigens ook verankerd in het coalitieakkoord 2018-2022 waarin staat: “We reserveren middelen om de parkeerdruk in de wijken gericht aan te kunnen pakken met aanleg van extra parkeerplekken in overleg met bewoners. Hierin betrekken we ook mogelijke oplossingen voor de parkeerdruk die door bedrijfsbussen wordt veroorzaakt.” Eind 2017 heeft Beter Voor Dordt een enquête gehouden in de wijk waaruit bleek dat veel bewoners parkeren in de wijk als groot probleem zagen.

In dit nummer:

Druppel

Intussen is de parkeerdruk er behoorlijk toegenomen en veroorzaakt het zoeken naar een plekje veel extra rijbewegingen, zodat van autoluw geen sprake meer is. Ook wordt er daardoor fout geparkeerd op plaatsen waar dat niet mag. Er zijn enige tijd geleden al wel een aantal parkeerplaatsen bijgekomen, maar dat was een druppel op een gloeiende plaat.

Auto’s horen niet op het gras

Bij een nieuwe herbestrating is er weer een nieuwe mogelijkheid om extra plaatsen te realiseren, maar dat duurt nog vele jaren. Zolang wil BvD niet wachten en daarom heeft deze partij het initiatief genomen om hier eerder geld voor vrij te krijgen. Samen met de bewoners moet nu gezocht worden naar goede locaties waarbij het groen natuurlijk ontzien moet worden. Heeft u goede ideeën? Mail die (met als onderwerp Parkeren Oudelandshoek) naar: info@betervoordordt.nl Door: Henk van der Maas

Pagina 4: Voor het vijfde jaar Stadspolders Schoon

Pagina 5: De Groene Pollepel

Nieuwe wijkmanager voor Stadspolders William Jacobs is inmiddels alweer drie maanden de nieuwe wijkmanager van Stadspolders en volgt daarmee Wilma Wubben op, die dat daarvoor enkele jaren was. Naast de

Stadspolders en Oudelandshoek heeft hij ook Dubbeldam en De Hoven in zijn portefeuille.

William. “Hij moet weten wat er in de wijk speelt en de belangrijke onderwerpen die er in de wijk spelen uitdragen naar de gemeentelijke diensten en het bestuur. En andersom ook. Ik zie het als mijn Visitekaartje taak om de relevante beleidsbe“Een wijkmanager is eigenlijk het slissingen vanuit de gemeente visitekaartje van de wijk”, zegt uit te dragen naar de wijk. Een belangrijk middel daarvoor is het periodiek wijkoverleg, waarin alle netwerkpartners van de wijk samenkomen. Dat netwerk bestaat uit onder andere wijkagenten, scholen, kerken, Trivire, de winkeliersvereniging, zorginstellingen als ASVZ, het Parkhuis en Yulius, MEE Buurtwerk en diverse gemeentelijke diensten als het Sportbedrijf, groenonderhoud en handhaving. Samen bespreken we dan wat er speelt in de wijk en hoe we elkaar daarin kunnen ondersteunen. Trivire heeft bijvoorbeeld recent onderzoek gedaan naar ontwikkelingen bij zijn huurders. We bespreken de uitkomsten en bekijken of er actie op nodig is.”

William Jacobs Wijkmanager

Prettig wonen

“Eigenlijk gaat het wel goed in de

Stadspolders”, vindt William. “Een van de weinige minpuntjes die er over de wijk te vinden zijn, is de wat lage ‘sociale cohesie’. Daarmee wordt bedoeld� dat bewoners hier niet zoveel samen doen, zich niet zo met elkaar verbonden voelen. Maar ik denk dat dat nogal meevalt. Ja, ‘s morgens zie je een grote exodus van mensen die naar hun werk vertrekken en ‘s avonds weer thuiskomen. Ze hebben dan niet zoveel contact met de buurt, maar is dat erg? Uit enquêtes blijkt dat vrijwel iedereen heel tevreden is met de wijk, vooral het groen waardeert, van zijn of haar rust houdt, zich veilig voelt en hier heel prettig woont. Moet de gemeente dan proberen om uit alle macht de mensen samen te brengen? Veel mensen hebben hun sociale contacten vooral buiten de wijk en waarderen de rust hier.”

wat speelt, waarbij de gemeente kan helpen, dit ook in gang te zetten. We zien bijvoorbeeld dat de gemiddelde leeftijd van de bewoners hier langzaam stijgt. Daarnaast willen we dat ouderen langer blijven thuiswonen. Dan moeten de voorzieningen daarop inspelen. Zo werkt de gemeente mee aan een proef waarbij veilige rook- en brandmelders bij ouderen worden geïnstalleerd. Niet iedere ouder kan even goed reageren op een melding. Deze rookmelders worden daarom gekoppeld aan de app Veilige Buurt, zodat buren ook een rookmelding krijgen. Het idee is dat buren dan sneller kunnen reageren door 112 te bellen en/of ter plekke in te grijpen. Dat zijn zoal de zaken waar een wijkmanager hier mee bezig is.”

William Jacobs 078 – 770 70 64 Ouderen 06 40 45 85 06 “Mijn taak is dan vooral om er wtj.jacobs@dordrecht.nl voor te zorgen dat het een prettig leefbare wijk blijft. Dat ik goed Door: Henk van der Maas probeer te luisteren. En als er echt

februari 2019

Pagina 6: Seniorenkoor Stadspolders viert 25 jarig jubileum

Pagina 7: Maandelijks Repair café Kids

Polderkrant

Bewoners weten het beste wat er speelt in de wijk • Buurtwerk Dodrecht

1


Nieuwbouw op sportvelden van OMC Dordrecht gaat de komende jaren nieuwe villawijken bouwen op Sportpark Amstelwijck, de sportvelden van OMC in Stadspolders en aan de Noordendijk op het gesloopte scholencomplex. De structuurvisie 2040 is hiervoor aangepast. In de nieuwe wijken komt zelfbouw, vrijstaande villa’s, twee-onder-een-kapwoningen en luxe appartementen. Dordrecht wil de komende vier jaar 4000 nieuwe woningen bijbouwen. Het blijkt dat de stad vooral goedkope woningen heeft en dat er een groot tekort bestaat aan duurdere koopwoningen. Daarvan zouden er tussen de 1000 en 1500 gebouwd moeten worden.

Sportpark Corridor

Na de bouwprojecten ”Visscher’s Dijck” en “Vissershof” zijn er nu ook plannen om de sportvelden van OMC te bebouwen. Vorig jaar

Binnenkort staan er woningen op deze plaats

twijfelde de gemeente nog over woningbouw op sportpark Corridor, nu kiest het college daar toch voor. Inmiddels is er een programma opgesteld met de randvoorwaarden. Het mag geen kopie worden van het naastgelegen “Visserstuin”, maar een gevarieerde wijk met gelijkvloerse ouderenwoningen, zelfbouwkavels, vrijstaande villa’s met tuin, rijtjeswoningen en appartementen. Die twee laatste categorieën komen langs de drukke Hastingsweg, een bebouwde wand

die het verkeerslawaai tegenhoudt voor het achterliggende gebied. Langs de Noordendijk wil het college een groenstrook aanleggen om nog een klein deel van de ecologische zone in stand te houden. Er zijn wat schetsen gemaakt, die nog niet naar buiten zijn gebracht. Omstreeks januari zouden de plannen gecommuniceerd worden. Door: Ed Bomius

’t Stekkie voor de buurt alweer één jaar een begrip Ondanks onze kleine behuizing zijn we trots dat we toch de nodige keren open waren voor de “buurt”. Iedere vrijdagmiddag, tussen 12:00 en 14:00 uur zijn we geopend in café / snackbar ’t Stekkie, aan het Pearl Buck-erf. We zijn dan ook zeer verheugd,

dat we deze locatie tochtje (wanneer het weer het toekosteloos mogen ge- laat) Bij mooi weer is er een gezellige gezinsactiviteit met springkusbruiken. Op deze momenten hebben we de volgende onderwerpen die we zoal doen. Creativiteit onder begeleiding Gezellig samenzijn met een kopje koffie of thee Spelletjesmiddag Kleinschalig repaircafe Wandelen in natuur of een fiets-

sen, papierprikken, leuke knutsel maken, etc. Maar we hebben ook een Kerstbrunch georganiseerd bij iemand thuis. Oftewel, alles wat we willen, kunnen we organiseren. Tijdens schoolvakanties zijn we helaas gesloten. We zijn hier mede mee begonnen, omdat we een steentje willen bijdragen aan een gezellig samenzijn voor de mensen uit de wijk Stadspolder, maar ook tegen het vereenzamen van de maatschappij. Dit soort zaken hoort natuurlijk thuis in een buurthuis. Maar door een brand, jaren geleden, in het buurthuis is deze niet meer teruggekomen. Schroom niet en kom eens langs om gezellig met ons een gratis bakje koffie of thee te nuttigen. Door: Jim van Boven

politie-brandweerambulance Alarmnummers dringend Algemeen alarmnummer 112

Niet-levensbedreigend 0900-8844 Politie (lokaal tarief) Dordrecht Oost Overkampweg 109

Storingsnummers Gas en Stroom (gratis) 0800 9009 Water (lokaal tarief) 0900 0787 Kabel (€ 0,10 p.m.) 0900 1580

Telefonische hulpdiensten Kindertelefoon 0800-0432 (14.00-20.00 uur) SOS telefonische hulpdienst 078-6132322 (dag en nacht) Korrelatie 0900-1450

Apotheek

Amazone Amazone 197a, 3315 WK Dordrecht 078 6309205 amazone@mediq-apotheek.nl www.mediq-apotheek.nl

2

Stadspolders Dudokplein 110, 3315 KG Dordrecht 078 6166766 stadspolders@mediq-apotheek.nl www.mediq-apotheek.nl

Bureau Sociaal Raadslieden (Vivenz) Brouwersdijk 2 088-1237011 sociaal.raadslieden@vivenz.nl

Huisartsen

Regionale Huisartsenpost Drechtsteden Karel Lotsyweg 10, 3318 AL Dordrecht Voor een bezoek aan de Huisartsenpost (nacht en weekend) dient u vooraf altijd telefonisch contact op te nemen: tel. (078) 2020020. Bereikbaar: ma t/m vr 17.0008.00 uur, za, zon- en feestdagen dag en nacht bereikbaar. rhd@asz.nl www.huisartsenpostdrechtsteden.nl

Ziekenhuis

Huisartsenpraktijk Dudokplein Dudokplein 111, 3315 KG Dordrecht 078 6161500 spoed 078 6226731 www.huisartsendudokplein.nl

Albert Schweitzer Ziekenhuis Albert Schweitzerplaats 25 Postbus 444 3300 AK Dordrecht 078 6541111 www.asz.nl

Huisartsenpraktijk Amazone Amazone 197d, 3315 WK Dordrecht 078 6215621 www.docvadis.nl/huisartsenpraktijkamazone/

R.A. de Haan Dudokplein 112, 3315 KG Dordrecht 078 6164890

Huisartsenpraktijk R.J. de Vos Dudok-Erf 6, 3315 KA Dordrecht 078-6168100 www.stadspolders.praktijkinfo.nl

P o l d e r k r a n t

Tandarts

T.H. Lo Maaskant-erf 13, 3315 KK Dordrecht 078 6215219

Een onderscheiding Down Under Op het wereldkampioenschap Lifesaving in Adelaide (Australië) heeft Albert (Ab) Blokland, uit handen van de president van de International Life Saving (ILS) federatie een zilveren award gekregen voor zijn inzet tijdens vijf WK’s. Wat is Life Saving

Life Saving is in Australië een erg populaire en hoog aangeschreven sport. Door middel van diverse onderdelen wordt het echte reddingswerk nagebootst en/of ongevallen moeten worden opgelost. Er zijn twee onderdelen; Open water wedstrijden en Zwembad wedstrijden. Het is een sport die voortkomt uit het reddingswerk op open water en aan de kust. De Reddingsbrigades in Nederland zijn de afgelopen jaren druk bezig geweest om deze sport meer in beeld te brengen in Nederland en de afgelopen 10 jaar zijn er al heel wat medailles gewonnen op de verschillende WK’s, EK’s en World Games. Iedere 2 jaar is er een WK en dit jaar was dat in Adelaide in Australië. Iemand die hier in Dordrecht druk bezig is met deze tak van sport is Ab Blokland. Hij is al jaren lid van de Dordtse Reddings Brigade (DRB) en altijd bezig met het enthousiast maken van nieuwe mensen.

Als official

Bij wedstrijden hebben ze ook scheidsrechters, tijdwaarnemers en andere officials nodig. Ab is ook op dit vlak van de partij en al jaren staat hij bij de wedstrijden langs de kant om te kijken of alles eerlijk verloopt. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland zet hij zich in als official. Afgelopen jaar november vertrok hij naar Australië om daar vanaf 16 november aanwezig te zijn als hoofdscheidsrechter bij het WK. Zijn vrouw was bij deze wedstrijden tijdwaarneemster Tandartspraktijk Oudelandshoek Oudendijk 231, 3329 KN Dordrecht 078 6161177 tandartsoei@kpnmail.nl Weekend- en avonddiensten 0900 6171468

Huisdieren

Dierenambulances Zuid-Holland Zuid Postbus 401 2980 AK Ridderkerk 0900 1120000 info@dbrijnmond.nl www.dierenbescherming-ambulance.com Stichting De Dieren S.O.S. Dordrecht dag en nacht 06 19590444 www.dedierensos.nl Dierenziekenhuis Drechtstreek Jan Valsterweg 96, 3315 LG Dordrecht 078 6219130 info@dierenziekenhuisdrechtstreek.nl www.dierenziekenhuisdrechtstreek.nl

Sociaal team Dordrecht Oost Stadspolders, Dubbeldam, Sterrenburg of omgeving Sterrenwiel, Dalmeyerplein 80, 3318 DA Dordrecht Telefoon (078) 221 02 01

februari 2019

Jeannette Blokland, Arjen de Bruin en Ab Blokland

bij de onderdelen in het zwembad. Een dag voordat de wedstrijden van start gaan, moeten de officials zich aanmelden en krijgen zij te horen waar en hoe laat ze iedere dag worden verwacht. Voor Ab en zijn vrouw hield dat in dat zij iedere morgen om 6.00 uur met de bus naar het zwembad gingen om daar de wedstrijden te begeleiden als scheidsrechter en tijdwaarnemer. Na een paar dagen vrij te zijn geweest, was op 26 november voor hen de laatste dag als official aangebroken. ’s Avonds was er een bijeenkomst voor alle officials in een grote tent bij het strand van Glenelg. Tijdens deze bijeenkomst werden de officials onderscheiden voor hun inzet bij de diverse WK’s. Ab kreeg een zilveren award voor zijn inzet bij vijf verschillende WK’s uit handen van de president van de ILS, Graham Ford. Zijn jarenlange inzet voor de sport in binnen- en buitenland werd zo beloond. Hopen dat Ab door blijft gaan, want over twee jaar is het WK dichter bij huis, in Italië. En wie weet gaat hij over zes jaar weer naar Australië. MEE Buurtwerk Oost Informatie Punt elke donderdag van 13.00-15.00u in het Polderwiel, Ragna.Bottse@MeeDrechtsteden.nl

Kerken

Protestantse gemeente DordrechtDubbeldam Rondom De Bron (Stadspolders) De Bron: Dudok-Erf 30 3315 KA Dordrecht 078 – 622 84 42 Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Kandelaarkerk: Van Eesterenplein 230 3315 KW Dordrecht 078-6168213 Evangelische gemeente Jozua Sikkelstraat 2 3319 LJ Dordrecht 078-6309900

Wijk

Winnaar Vrijwilligersprijs

Afgelopen december werden de Dordtse Vrijwilligersprijzen door wethouder Peter Heijkoop uitgereikt. De Dordtse Reddingsbrigade won daar de eerste prijs. Wat volgens de wethouder de Reddingsbrigade zo bijzonder maakt, is dat zij zich in de afgelopen jaren hebben doorontwikkeld tot een zeer professionele organisatie met een indrukwekkend aantal vrijwilligers (120), die daarnaast veel initiatieven en evenementen in onze stad ondersteunen. Een mooi voorbeeld van de kracht van een maatschappij die voor elkaar zorgt. Meer informatie op de website www.rbdordrecht.nl Twee organisaties uit Stadspolders vielen op deze avond ook in de prijzen: Speeltuin Stadspolders werd 4de en de Speelotheek Pip & Zo werd 5de. Door: Esther van Bodegraven

Wmo adviesraad Dordrecht Dudokplein 218 3315 KH DORDRECHT 078 - 617 69 82 wmo-adviesraaddordrecht@zorgbelangzuidholland.nl www.wmo-adviesraaddordrecht.nl Voor Vrijwilligers en hun organisaties SSKW Spuiweg 93, Dordrecht, 078-6137029, www.sskw.nl Vrijwilligershuis Drechtsteden Spuiweg 93, 3311 GT Dordrecht Telefoon: 078-20 00 223 contact@vrijwilligershuisdrechtsteden.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur Polderwiel Dudok-erf 58 3315KA Dordrecht 078-6305130

Wijklijn 14078 www.dordrecht.nl/wijklijn

Speeltuin Stadspolders 06160599 www.speeltuinstadspolders.nl

Polderkrant 078-6210519 polderkrant.dordt@gmail.com polderkrant.online@gmail.com www.tienplus.net

Speelotheek Pip & Zo Selma Lagerlöf-erf 163 3315 AT Dordrecht 06-24671340 www.pipenzo.nl welkom@pipenzo.nl


Gruwel weetje Met zijn geel, wit en zwarte kleuren, fleurt de koolmees menig tuin en patio op. Eenmaal op je grondgebied is hij daar dan ook het hele jaar door te horen en te zien. Ieder jaar hebben wij dan ook een of meerdere nestjes.

Wat ik niet wist, en nu wel, is dat ze flink kunnen vechten. Dit zeer gedistingeerd uitziende vogeltje kan namelijk meedogenloos uithalen. In het voorjaar, als de temperatuur stijgt en het zoeken onder de koolmeesjes naar een partner start, begint er ook iets anders in dit vogeltje te ontwaken: de nesteldrang. Het zoeken naar geschikte woonruimte kan zorgen voor zeer agressief gedrag, want in datzelfde voorjaar strijkt er ieder jaar vanuit Afrika de Bonte vliegenvanger in ons land neer. Een heel klein vogeltje dat net zo graag als onze fleurige koolmees een partner en broedplekje wil vinden.

Als de Bonte vliegenvanger per ongeluk in een inmiddels al door een koolmees bewoont huis terecht komt, gebeurt er iets dat ik niet achter de koolmees had gezocht: Hij vermoordt de indringer. De Bonte vliegenvanger is de klos. Het vogeltje is te klein om weerstand te bieden. Uit onderzoek is gebleken dat de koolmees het ook niet schuwt om het schedeltje te kraken en de hersentjes van het slachtoffer op te peuzelen.

Weer veel te klussen voor NLDoet op 15 en 16 maart Er hebben zich weer heel veel organisaties in de Stadspolders aangemeld voor NLDoet op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart. Het Oranjefonds organiseert deze grootste vrijwilligersactie van Nederland elk jaar en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. Ook in de Stadspolders hebben vrijwilligersorganisaties zich aangemeld met klussen. Op de handige website www.nldoet.nl kun je, door het invullen van je postcode, alle klussen in je omgeving snel vinden. Daar moet je je ook aanmelden, zodat de organisaties weten op hoeveel mensen ze voor de lunch moeten rekenen. Een keuze uit de klussen in en rond Stadspolders:

Speeltuin Stadspolders, Meranti 50: vrijdag 15 maart vanaf 10.00 uur

Deze dag wil de speeltuinvereniging alles doen om het gebouw en buitenterrein weer spic en span te maken voor het komende zomerseizoen. Het terras krijgt een grote opknap- en schoonmaakbeurt, de bankjes in de speeltuin zullen worden geschilderd, de plantenbakken gaan beplant worden, het terras en meubilair wordt schoongemaakt. De overkapping bij de kiosk zal in vrolijke kleuren worden geschilderd. En natuur-

lijk worden de speeltoestellen schoongemaakt en indien nodig ook geschilderd. Het terras zal, na deze dag, een gezellige kleurrijke plaats zijn voor de ouders, grootouders, verzorgers en oppas waar men heerlijk kan zitten terwijl de kinderen lekker aan het spelen zijn in de speeltuin.

Speelotheek Pip&Zo en Het Polderwiel, Dudokerf 85: vrijdag 15 maart vanaf 9.00 uur

Kom op bezoek en eet een pannenkoek. Vrijdag 15 maart is Nationale Pannenkoekendag. Basisschool Geert Groote komt pannenkoeken bakken voor de bewoners (en gasten) van Het Polderwiel. ‘s Ochtends komen er twee muzikanten met een pannenkoekenshow en liedjes voor jong en oud. Kinderen in de leeftijd van

Letterfeest in groep 3 van de Oranje Nassauschool

maakt. Hier wordt het gewas, dat is gezaaid in de kas, afgehard om later op de juiste plek te worden Donderdag 17 januari was het zo ver: na maanden oefenen, lezen, uitgezet. schrijven, Veilig & Vlot lezen en woorden en letters flitsen hebben de kinderen van groep 3 van de Oranje Nassauschool alle letters geleerd. En dat was reden voor een feestje! Na een letterbingo en het maken van een letterklep mochten de ouders op school komen om getuige te zijn van de uitreiking van het letterdiploma!

NIVON Natuurvriendenhuis De Kleine Rug, Loswalweg 1: zaterdag 16 maart vanaf 9.00 uur

Help de wilgen aan het Wantij. Het is de bedoeling om in een knotgriend twee hele grote wilgenVol spanning wordt er afgewacht bomen om te zagen. Daardoor 1-7 jaar zijn ook uitgenodigd met ontstaat er licht en ruimte voor Natuurlijk hebben ze eerst even laten horen dat ze inderdaad alle hun (groot)ouders. Het is ook de nieuwe knotwilgen, planten en letters kenden, door het letterlied te zingen en alle letters vanaf het laatste dag van de tweedehands vooral vlinders. Het draagt bij aan letterbord op te lezen: kinderkleding- en speelgoedbeurs. De vrijwilligers helpen met het opWe zitten in groep en gaan nu lekker leren lezen. halen van bewoners bij hun woning Letters, woorden zinnen in groep 3 daar moet je wezen. en treffen de voorbereidingen van Woorden gaan we zoemen alle letters na elkaar, de muziekshow en lunch. Samen Lezen is geweldig, kom op beginnen maar: ruimen we de spullen van de kinLetters, woorden, zinnen, jappe-die-da (3x) derkleding- en speelgoedbeurs op. En dat ging zo goed dat meester Micha, die daar speciaal voor gekomen was, namens de directeur alle kinderen een letterdiploma uit Voedselbos kon reiken! Buitenzinnig, een mooier landschap en vooral Provincialeweg leefgebied en broedgebied voor En dat was een feestje: vaders en moeders trots, juffen trots en na(terrein De Hoop): diverse soorten planten en dieren. tuurlijk de kinderen apentrots! vrijdag 15 maart vanaf Vooraf melden is nodig, want u 12.30 uur wordt met een bootje overgevaWe gaan met elkaar wilgen knot- ren vanaf de Loswalweg vlakbij ten en de takken verwerken in zo- camping ’t Vissertje. wel lange vlecthbare takken als het afvoeren van takjes in een geluidsscherm. Er zijn veel wilgen die geDiverse knot kunnen worden. Natuurlijk is Scoutingverenigingen het erg belangrijk dat het een leuke in Jeugddorp, sfeer is. Ook is er koffie en thee en Middelweg: zaterdag een mooi verhaal te vertellen over 16 maart vanaf 9.00 onze visie en passie! uur Komend op Dorp De Hoop rijdt u Scouting Van Speijk wil een veilidirect rechts, onder de loopbrug ger clubhuis in de breedste zin van door. Vervolgens bij de Voedsel- het woord, dus het aanpakken van Meester Micha reikt het letterdiploma uit bank geheel links, 200 meter ver- hang- en sluitwerk, buitenverlichderop vindt u ons in het pand met ting, schilderwerk en diverse ver- En nu verder! Nu we alle letters kennen kunnen we ook steeds meer boeken lezen. En dat is leuk! de grote ijsvogel. duurzamingsprojecten. Scouting Christaan de Wet wil het Woensdag 23 januari hadden we dan ook weer ons jaarlijkse voordak van de hangar bij hun clubhuis leesontbijt. We ontbijten in pyjama op school en er wordt lekker veel Voedselbos verbeteren. Op dit moment is de (voor)gelezen die dag, zie ook pagina 6. Buitenzinnig, terrein hangar maar gedeeltelijk voorzien De Hoop: zaterdag 16 van een dak. Graag willen ze hulp We gaan er voor in groep 3 van de Oranje Nassauschool! maart vanaf 10.00 uur bij het maken van een dak dat nog Door: juf Mary en juf Dianne Bij het voedselbos zal de kas jaren mee kan. worden ingericht en moet er tim- De waterscouts Willem de Zwijgermerwerk worden gedaan. Ook groep III willen een stralend en veikan het buitenveld worden vrijge- lig clubhuis Dillenburg. Dit clubhuis is gelegen aan het Wantijpark 10 en de activiteit begint zaterdag 16 Colofon:  adres: Constantijn Huygenslaan 75, 3351 XA Papendrecht maart om 10 uur.  telefoon: 6210519, Jan van Dalen  e-mail: polderkrant.dordt@gmail.com  e-mail: polderkrant.online@gmail.com  internet: www.tienplus.net Facebook: https://www.facebook.com/De-Polderkrant Buurbook: https://stadspolders.buurbook.nl/mijn-buur/polderkrant Redactie: Esther van Bodegraven, Marsha van Bodegraven, Wil de Blois, Ed Bomius, Vincent Jonkers, Dinie Los, Henk v.d.Maas, Bianca Pipping, Fran-Jeanne Polders, Floortje de Smit, Christina van Dalen-Vermeulen. Opmaak: Jan van Dalen

De koolmees op onze patio fluit er alweer aardig op los en is volgens mij al op zoek naar een partner. Ik kijk nu toch wel anders naar dit zeer gedistingeerd uitziende vogeltje.

De Polderkrant is een uitgave van de MEE Dordrecht. De krant verschijnt 5 keer per jaar en wordt bezorgd in de wijken Stadspolder, Vissershoek en Oudelandshoek en De Hoven De krant wordt door vrijwilligers gemaakt. De volgende krant verschijnt eind april 2019

Door: Wil de Blois

Kopij insturen naar het redactieadres of e-mail adres. Deadline tekst: 15 maart 2019

februari 2019

P o l d e r k r a n t 3


In deze Polderkrant een kinderen en jongeren rubriek. Lijkt het jou ook leuk om een artikel voor de Polderkrant te schrijven met een onderwerp over of uit de wijk Stadspolders? Stuur dan een mail naar polderkrant.dordt@gmail. com Onderstaand een artikel van Dynan, 10 jaar.

Iedereen is anders Mijn naam is Dynan, ik ben 10 jaar. Op mijn 8ste kreeg ik te horen dat ik Gilles de la Tourette heb. Niks engs hoor. Nog steeds weten veel mensen niet wat tourette is. Door de tourette werkt de rem in mijn hoofd niet goed en geven mijn hersenen soms seintjes aan mijn lichaam die niet nodig zijn; bewegingen en geluiden. Bijvoorbeeld knikken met mijn hoofd (lastig bij het spel ´geen ja, geen nee´) of mijn neus vaak ophalen (denkt iedereen dat ik verkouden ben). Maar het is ook met boos worden of blij zijn, vaak is dat bij mij dan een beetje te. Ook heb ik dwang. Span ik bijvoorbeeld mijn linkerarm, dan moet ook mijn rechterarm. De hele dag door. Het kost veel energie en dan heb ik ontspanning en een rustmoment nodig. Ik zit op theater bij theater Tortilla en op judo bij Muilwijk en daar kan

Het WK-avontuur van Jaymi en Myron van Pelt In de jongerenrubriek van de Polderkrant zo’n 2 jaar geleden schreven Jaymi en Myron van Pelt, wonend in Stadspolders, over hun passie voor sport. Zij beoefenen beiden voetbal en karate. Inmiddels zijn zij 14 en 12 jaar en hebben zij in november 2018 meegedaan met de Wereldkampioenschappen Ashihara Karate in Hongarije en kwamen terug met 2 grote bekers en 2 medailles. Nu een

paar maanden later kijken ze nog een keer terug op hun mooie Hongaarse avontuur. Wegen en meten

Tijdens het WK Ashihara Karate in Hongarije deden deelnemers uit 12 landen mee. Er waren 5 kinderen van karateschool Kodo uit Zwijndrecht waaronder Jaymi en Myron van Pelt. Samen met hun ouders en de andere deelnemers en ouders van de sportschool gingen ze met het vliegtuig naar Hongarije. Jaymi en Myron doen vaker mee met toernooien, maar zo’n groot buitenlands avontuur was toch wel bijzonder. Er waren Jaymi en Myron van Pelt met hun bekers

veel deelnemers uit het Oostblok, onder andere uit Rusland en Oekraïne. Ze verbleven een paar nachten in een hotel. Daar waren ook de meeste andere deelnemers maar echt contact was er niet, ook vanwege het gebrekkige Engels. In het hotel werden de deelnemers de dag vóór de wedstrijden gewogen om de categorieën in te delen op leeftijd en gewicht. Buiten de wedstrijden gingen ze met elkaar de stad in en gezellig uit eten.

Dynan

ik veel energie kwijt. Ik schaam me niet voor mijn Tourette. Tijdens mijn therapie bij de ticpoli kreeg ik een vraag: “Zou jij je tics willen houden of zou je willen dat ze weg zijn?” Mijn antwoord: “Houden. Het is niet leuk om allemaal hetzelfde te zijn.”

Wedstrijddag

Ik ben Dynan en heb Gilles de la Tourette. Ik ben wie ik ben, en jij? Door: Dynan

Voor het vijfde jaar Stadspolders Schoon Op zaterdag 23 maart is het weer zo ver, dan is het de landelijke opschoondag. In heel Nederland trekken mensen de wijken in om zwerfafval op te rapen en zo te helpen bij het verminderen van de plastic soep in zee.

een schoonmaakactie plaats. Voor de vijfde keer alweer. In 2015 begonnen we met acht mensen in de stromende regen. Vorig jaar waren het er al dertig. Dit jaar hopen we natuurlijk dat er nog meer bewoners van Stadspolders mee gaan doen, zodat er nog meer zwerfafval kan worden opgeraapt.

De dag van de wedstrijden was een lange dag, omdat er veel deelnemers waren, maar ook omdat Jaymi en Myron steeds doorgingen naar de volgende ronde. De hele dag bleven ze in de sporthal. Jaymi vertelt dat je meestal op een blaadje krijgt waar en wanneer je moet spelen. Maar op het WK waren van iedereen foto’s met namen op de tv-schermen te zien. Het was allemaal heel goed verzorgd. Beiden gingen door naar de finale. Jaymi werd eerste en mocht op het podium met de Nederlandse vlag en het Nederlandse volkslied werd gezongen, dat was heel mooi en bijzonder. Myron werd derde en mocht ook op het podium.

Huh? ….. Myron zijn naam?

roepen tot ‘beste vechter van het toernooi’ en hij mocht weer op het podium. Nu kreeg hij naast zijn medaille ook een grote prachtige beker. Hij was beste vechter van de jeugd en samen met de beste vechter van de senioren stond hij op het podium. Myron lacht een beetje als zijn broer Jaymi het verhaal vertelt. Maar het maakte het allemaal nog mooier.

Welkom thuis

Na heel veel foto’s met de bekers en medailles kon de terugreis beginnen. Thuis in Dordrecht hadden familie en vrienden meegeleefd. Dat besef kwam pas toen ze weer thuis waren. De doorgestuurde filmpjes waren zelfs op de voetbal bekeken. Ze waren zelfs op de Hongaarse tv geweest. Het hele huis was versierd. Ze kregen cadeautjes, ballonnen en felicitaties, ook op social media van zoveel mensen wat ze niet hadden verwacht. Een hele bijzondere ervaring. Maar ook hun trainers sensei Roy en Henk, de sponsoren Stucro en HD Elektro en sportmasseur Dennis Vondermans hebben erg met hen meegeleefd en het mogelijk gemaakt aan dit toernooi mee te doen. Inmiddels zijn Jaymi en Myron allebei daarna alweer Nederlands Kampioen geworden op een NK. Jaymi geeft nu ook les aan de Draakjes, de kleinste groep van sportschool Kodo. En het volgende toernooi? Dat staat alweer gepland. Op naar nieuwe prijzen en plezier.

En toen was aan de lange dag en het mooie weekend een eind gekomen. Ze waren klaar om de sporthal te verlaten. Maar toen ineens klonk door de speaker…. Huh? Myron van Pelt…..hoorde ze daar zijn naam? Myron was extra opgevallen en werd uitge- Door: Fran-Jeanne Polders

Doen jullie ook mee? Kom dan op zaterdagmorgen 23 maart naar Ook in Stadspolders vindt er weer het Polderwiel (Dudokerf 58). Om

Jong en Oud

10.00 uur starten we daar met koffie, thee of limonade met wat lekkers waarna we om 10.30 uur in kleine groepjes de wijk intrekken. Voor materiaal, zoals afvalzakken, grijpers en ringen wordt gezorgd, maar heb je zelf een afvalprikker neem die dan toch mee. Na ca. een uurtje komen we met volle afvalzakken terug bij het Polderwiel en kunnen we trots zijn op onszelf en genieten van een schone wijk.

4 Polderkrant

Voor de kinderen die mee doen aan Stadspolders Schoon is er een Zwerfie-bingo. Degene die als eerste alle items vindt, wint een leuk prijsje. Aanmelden kan door te mailen naar stadspoldersschoon@gmail. com of via Facebook www.facebook.com/stadspoldersschoon

februari 2019

Door: Leanne Stange

Minimaal 1 keer per kwartaal organiseren COKD locatie Oudelandshoek, R-newt, Polderwiel en Speelotheek samen een activiteit voor “jong en oud”. Op 4 januari vond de 1e spelletjesochtend plaats in het Polderwiel. Kinderen van COKD en leden van de Speelotheek kwamen gezelschapsspelletjes spelen met bewoners van het Polderwiel. In de voorjaarsvakantie is er op: Maandag 25 februari gezelschapsspelletjes voor jong en oud dinsdag 26 februari Voorlezen en hierna een creatieve activiteit in

het thema van het boek in het Polderwiel. woensdag 27 februari (groot) ouder-kind bingo in het Polderwiel donderdag 28 februari een dromenvanger maken voor kinderen bij de Speelotheek. Door:Bianca Pipping

Samen spelen


De Groene Pollepel

Het Polderwiel bruist van de activiteiten

Voor goede eetvoornemens die je echt je leven lang kan volhouden Had u dat nu ook? De kerstmaaltijd was o zo overdadig en gezellig en de oliebollen en champagne gingen er een week later ook goed in. Maar de weegschaal was daarna niet zo gezellig. Eerder vervelend eerlijk. Tijd voor goede voornemens. Daar kunnen Corola Zwijgers en Marianne van Wijhe van ‘De Groene Pollepel’ je goed mee helpen. Eten wat goed voor je is

Corola is ’orthomoleculair voedingscoach’. Ze vertaalt dat in begrijpelijk Nederlands door uit te leggen dat ze mensen begeleidt om ze te helpen met het aanpassen van hun voedingspatroon zodat ze gaan eten wat goed voor ze is. “Heel veel mensen hebben het gevoel dat ze niet zo lekker in hun vel zitten. Vaak hoofdpijn, altijd moe, geen energie, vage klachten, mentaal niet zo fit meer, allemaal kleine dingetjes. Maar de huisarts kan niets vinden en zegt ‘niets aan de hand’. Dan is het echt tijd om eens goed naar je voedingspatroon te kijken, want dat is dan vaak de oorzaak.”

Voedingsprogramma ‘De Eetlijn’

In de supermarkten zie je vaak van die pakje-zakje maaltijden. Snel klaar, maar niet gezond. Vooral veel te zout, vol met suiker en kleur-, geur- en smaakstoffen en maar weinig goede vitamines en mineralen. “Wat mijzelf indertijd triggerde waren vooral de suikers. In frisdranken, maar ook in veel ander voedsel, vaak goed verstopt. In eerste instantie begon ik toen zelf veel bewuster te eten. Vooral veel verse groentes en minder suiker.

Marianne van Wijhe en Corola Zwijgers

Dat hielp al direct. Na meerdere studies over voeding en uit eigen ervaring, wil ik nu ook anderen daarmee helpen. Zo kwam ook het voedingsprogramma ‘De Eetlijn’ van Nettie Bom uit Fijnaart op mijn pad. Zij werkt met een methode om je eetpatroon echt structureel aan te passen, waarmee je tevens je darmflora met goede bacteriën weer in balans krijgt. Dat kan uit een potje (probiotica) maar ook gewoon uit goede voeding. Kefir is daar een goed voorbeeld van. Ook je vochthuishouding is heel belangrijk. Een waterprotocol om de vochthuishouding van je cellen op orde te krijgen is een vast onderdeel van dit programma. Maar het allerbelangrijkste kenmerk van De Eetlijn is, dat het je lichaam verandert van een suiker verbrander naar een vet verbrander. Zo ontgift je je lichaam op celniveau en wordt het zelf herstellend vermogen van het lichaam geactiveerd. En als je daarbij ook goed let op je vitamines en mineralen, dan zal je zien hoe snel je weer in orde bent en het gewicht krijgt wat bij jou past. En je hoeft er echt geen honger voor te lijden, zodat je het makkelijk kan blijven volhouden, voor de korte termijn

maar ook voor de rest van je leven.” Beter, bewuster, gezonder. Met groente in de hoofdrol, genieten van lekker eten.

Voedselindustrie

Overgewicht begint steeds jonger. Patat, pizza’s, snelle koolhydraten en geen groente en fruit. En voor je het weet ben je te dik, beweeg je niet genoeg en raak je je energie kwijt. De voedingsindustrie verdient goed aan die snelle kant-en-klaar producten. Daar kan Corola zich best heel boos om maken. “Het moet allemaal zo snel tegenwoordig, maar het loont de moeite om rustig de tijd te nemen voor een goede maaltijd.” Om het klaar te maken maar zeker ook om het op te eten.

In de hal van het Polderwiel is het een gezellige drukte als ik met Vera Gonlag een afspraak heb voor het int e r v i e w. D i e middag vindt de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats voor zowel bewoners van het Polderwiel als bewoners van Stadspolders. Tijdens het interview wordt mij duidelijk dat er heel wat activiteiten plaatsvinden in het Polderwiel. Zowel voor bewoners van het Polderwiel als voor de bewoners van Stadspolders. Het Polderwiel is een ontmoetingscentrum en dat wordt in dit artikel nog eens extra benadrukt.

Vera Gonlag, sinds 2017 werkzaam bij het Spectrum, is coördinator van de activiteiten bij het Polderwiel en weet precies welke activiteiten er plaatsvinden. Ook begeleidt zij de vrijwilligers en stagiaires. Vera heeft inmiddels haar draai gevonden, komt oorKookworkshops spronkelijk uit het bedrijfsleven, “Hoe dat moet, leren wij je bij de maar daar zou zij nooit meer naar kookworkshops van ‘De Groene terug willen. pollepel’.” Marianne van Wijhe is de kok en verzorgt de catering Restaurant binnen De Groene Pollepel, Co- Het restaurant in het Polderwiel is rola geeft de voedingsadviezen en dagelijks geopend van 10.00 tot samen verzorgen zij de kookwork- 20.00 uur. In het restaurant kunt shops. Groenten hebben daar een u terecht voor een kopje koffie belangrijke hoofdrol, maar het is of thee voor 1 euro, een lunch of echt niet alleen maar vegetarisch. een avondmaaltijd. De kok kookt Het wordt gegeven in de Orangerie iedere avond een vast menu. van de Eikenhof in Dordrecht of in Een driegangenmenu kost 9,50 het Struweel in Rijsoord. Kosten euro en een tweegangenmenu zijn €59,- p.p. inclusief hapjes bij 8 euro. Een hoofdmaaltijd is 7,50 ontvangst, biologische wijntjes en euro. Er zijn altijd twee soorten sapjes en het koken en eten van soep en soep kost 1,50 euro. Er een 3 gangen menu. Dat doen we is een vast menu dat om de twee 4x per jaar, twee keer in het voor- weken verandert. Elke woensdag jaar, twee in het najaar, telkens is het ‘snackavond’ patat en twee voor maximaal 20 personen. Maar snacks voor 7,50 euro. Naast de als je je aanmeldt met een eigen dagelijkse menu’s worden er ook clubje vanaf 10 mensen, dan kan thema avonden georganiseerd, dat tussendoor ook. zoals een aspergeavond en een mosselavond, afhankelijk van het Volgende data: donderdag 9 mei, seizoen. Resto van Harte is er op 27 juni, 19 september en 10 ok- vrijdagavond, die kunnen afwijkende prijzen hanteren. Belangstellentober den kunnen zich aanmelden bij het De Groene Pollepel Polderwiel. Bourbonhof 26 Geert Groote school Dordrecht (De Hoven) Er is een samenwerking met ver06 55 75 51 29 schillende organisaties in de wijk. corola@degroenepollepel.nl Zo is er een samenwerking met www.degroenepollepel.nl de Geert Groote school. LeerlinDoor: Henk van der Maas gen maken tekeningen voor de Foto’s: Van Asperen bewoners van het Polderwiel die Fotografie Vera op school mag ophalen om aan de bewoners uit te delen. Op de Nationale Pannenkoekendag, 15 maart, komen leerlingen pannenkoeken bakken voor de bewoners. Dit valt samen met NL Doet. En er zijn plannen om de jaarlijkse

Vera Gonlag

musical van groep 8 in een middagvoorstelling aan de bewoners van het Polderwiel te laten zien.

Samenwerking

Er is een samenwerking met RNewt, COKD en MEE, ook wel bekend als ‘ Jong geleerd oud gedaan’. Het doel is om ouderen en jongeren met elkaar te verbinden en met elkaar activiteiten te organiseren. Eén keer per twee weken komen er een aantal mensen van Gemiva met hun gegelleiders. Zij worden begeleid door Vera en voeren allerlei huishoudelijke taken uit. “Het is leuk om hun enthousiasme te zien”, vertelt Vera en met trots dragen ze hun badge en ‘crew’ t-shirt. Twee keer per jaar is er een kledingbeurs, in maart en oktober, in samenwerking met de Speel-otheek Pip&zo. Op 19 februari is er voor het eerst het Kinderrepaircafé waar kinderen hun kapotte speelgoed kunnen laten maken door vrijwilligers. Woensdagmiddag 27 februari is er een ouder-kind-bingo maar er is ook twee keer per maand de gewone bingo. Het Shanty koor treedt regelmatig op en het ei-

gen Polderwielkoor repeteert iedere woensdagavond in het Polderwiel en viert binnenkort hun 10-jarig jubileum.

Bewegen

Ook is er volop mogelijkheid om te bewegen, want dat blijft op iedere leeftijd belangrijk. Zo is er wekelijks line dance, volksdansen, Bodyform, Yoga en Actief bewegen. Het is ook mogelijk om vergaderruimte te huren of een verjaardag te vieren in één van de ruimtes desgewenst met catering. Voor meer informatie over de activiteiten en prijzen, het verhuur van de ruimtes, de juiste dagen en tijden van de activiteiten en voor het restaurant kunt u terecht bij het Polderwiel zelf, loop even langs of kijk op de facebookpagina Stichting het Spectrum. Of neem contact op met Vera Gonlag per mail

v.gonlag@hetspectrum. nl

Verschillende activiteiten komen elders in deze krant terug. Door: Fran-Jeanne Polders

Corola Zwijgers

februari 2019

P o l d e r k r a n t 5


Seniorenkoor Stadspolders viert 25 jarig jubileum met concert

De Politie Bericht Op 7 januari van het nieuwe jaar zaten de wijkagenten Evert Muller en Anja Knoop weer bij Verhage om vragen van de bewoners van Stadspolders te beantwoorden. ”Koffie met een Cop” gaat in 2019 gewoon door, iedere eerste maandag van de maand tussen 9.00 en 11.00 uur. Een buurtbewoonster was er al vroeg bij.

Vuurwerkoverlast

Uiteraard een prangende vraag voor velen: “Hoe is het gegaan met Oud en Nieuw?” Er was natuurlijk een heel vervelend incident met vuurwerk aan het Dudokplein waarbij er vuurwerk naar een moeder met kind van 1 jaar werd gegooid(!). De politie is in het bezit van een filmpje dat door omwonenden is gemaakt. Tijdens de jaarwisseling is er door de politie goed samengewerkt met handhaving. Er hebben diverse aanhoudingen en huiszoekingen plaatsgevonden voor en tijdens Oud en Nieuw. Door deze brede en gerichte aanpak, Dordt Breed, zijn er zowel afstekers als handelaren opgepakt. Door het plaatsen van een camera aan het Van de Broek-erf nabij de Geert Groote school is de overlast daar aanmerkelijk afgenomen.

Op zaterdag 23 maart aanstaande om 14.00 uur viert het Seniorenkoor Stadspolders haar 25-jarig jubileum met een concert in “De Bron” aan het Dudok-Erf.

aanwezig bij “Passie voor Muziek”, waarbij amateurs uit de Drechtsteden zich kunnen presenteren. Eén van de hoogtepunten in 2018 was het optreden, wederom in Kunstmin, bij het toneelstuk “Het Dagboek van Hendrik Groen”.

Stichting Voorlezen is gestart met het project ‘Luisteren in je leunstoel’. Elke week wordt er voorgelezen aan mensen met dementie. In een dependance van het Parkhuis, het Polderhuis aan de Merbau, wordt iedere week voorgelezen aan een groepje van 8 mensen. Binnenkort start het project ook op twee andere locaties van het Parkhuis. Ilse van Donkelaar is de projectleider en begeleidt en organiseert het project vanuit Stichting Voorlezen.

Een gesprek van mens tot mens

“Ik kreeg een keer een reactie van een mevrouw, die zei, “We hebben echt gepraat”. Toen zei ik, maar u praat toch altijd? Nee….niet zo, dan is het van….. wilt u een boterham of zal ik u naar uw kamer brengen, maar nu hebben we echt gepraat. Luisteren in je leunstoel is een wekelijks terugkerend uurtje waarin we praten van mens tot mens aan de hand van verhalen en gedichten. Er liggen boeken op tafel die herkenbaar zijn. Of je zoekt een gedicht dat passend is”.

Prikkels

“Het Polderhuis zorgt dat mensen aan tafel zitten als de voor-

Vierstemmig

Het gemengde koor heeft een Hendrik Groen vierstemmige bezetting; sopranen, Het jubilerende koor telt zo’n vijf- alten, tenoren en bassen. Iedere tig dames en heren en wordt ge- week wordt er op dinsdag van 9.30 dirigeerd door Johan den Hoedt. tot 12.00 uur gerepeteerd in het

Anja en Evert zitten iedere eerste maandagochtend tussen 9 en 11 bij Verhage voor u klaar om vragen te beantwoorden of tips te geven.

Donkere dagen offensief

Het blijft een speerpunt en aandachtspunt: het donkere dagen offensief. De politie kijkt in de nachtelijke uurtjes attent op openstaande (schuur- of keuken)deuren en verdachte situaties. Soms nemen ze zelfs de bike om eens in de brandpoorten te kijken. Ook de bewoners van Stadspolders kunnen hun steentje bijdragen: Ziet u een verdachte situatie, een zich verdacht ophoudend persoon of een auto drie of meerdere keren langzaam rondrijden? Bent u, met of zonder hond, aan het wandelen en ziet u iets verdachts? Bel 0900-8844. Misschien is het negen keer een loos alarm, de tiende keer kan het raak zijn.

Hendrik Groen

Daarnaast kent het koor een breed repertoire: Nederlands, Duits, Engels, musical, opera, het slavenkoor en meer. In december verleende het koor haar medewerking aan een kerstconcert. In Schouwburg Kunstmin was het koor met andere koren

Luisteren in je leunstoel

Polderwiel. Het kopje koffie ontbreekt natuurlijk niet. Bent u senior en zingt u graag? U bent welkom bij het Seniorenkoor. Nadere info bij Bert de Vries tel. 078 6179884 Door: Ed Bonius

In pyjama naar school Op 23 januari was de opening van de Nationale voorleesdagen. Op diverse plaatsen in het land wordt er die ochtend voorgelezen. Soms zelfs door bekende Nederlanders voornamelijk op scholen en in de kinderopvang. Op de Oranje Nassauschool werd die ochtend afgetrapt met een voorleesontbijt en diverse activiteiten op de hele school. Iedereen die dat wilde, mocht in pyjama op school komen en er werd met elkaar in de klassen ontbeten.

Ilse van Donkelaar - foto: Mascha Joustra: Luisteren in leunstoel zijn waardevolle verhalen uurtjes

Waardevol

Het voorlezen wordt gedaan door de vrijwilligers. Zij zoeken de verhalen, versjes of gedichten uit die passend zijn. De boeken zijn de rode draad, maar het luisteren naar de verhalen van de luisteraars zijn Door: Ed Bomius ook erg waardevol. Naast het luisteren naar de verhalen, worden er ook voorwerpen meegenomen. In de herfst ging het verhaal over appels, we namen toen zelfgebakken appeltaart mee en kaneelstokjes om aan te ruiken, vertelt Ilse van Donkelaar. Als projectleider vindt Ilse het Wethouder Marco Stam schuift op 4 maart aan bij Koffie met een belangrijk om de voorlezers te Cop. De aandachtsgebieden (portefeuilles) van Wethouder Stam steunen, hen tips te geven, hoe zijn: Wijken & Leefbaarheid - Ruimtelijke Kwaliteit (verbetering leef- je de groep kan aanvoelen. Menomgeving) – Wonen – Klimaatadaptatie (aanpassing aan het actuele sen met dementie moet je op een of verwachte klimaat en de effecten daarvan) – Sport & Recreatie bepaalde manier benaderen. Als – Dierenwelzijn - Nieuwe Dordtse Biesbosch – Dordt-West iemand zegt ‘ik heb geen zin’ dan Marco kan vragen op deze terreinen aanhoren, beantwoorden en kan je zeggen, oh maar vorige informeren waar mogelijk. week vond u het wel leuk, maar Door: Ed Bomius dat weten ze vaak niet meer. Als er iemand is die niet zoveel zin heeft op dat moment, dan probeer ik diegene opnieuw uit te nodigen en dan willen ze toch vaak wel. Ik vind het belangrijk dat voorlezers zich gesteund voelen.

Wethouder Stam 4 maart op de koffie met de cops

lezers komen. De deuren gaan dicht, soms ook de gordijnen om zo min mogelijk prikkels te hebben. Er is koffie of thee en er is iets lekkers. Heeft iemand nooit gelezen, of geen interesse in boeken gehad, dan is de activiteit misschien niet zo passend”.

Vrijwilligers gevraagd en mensen die voorgelezen willen worden gevraagd

“We zoeken nog vrijwilligers op de andere 2 locaties van het Parkhuis. We zoeken daarvoor: mensen met boekenkennis, want de voorlezers zoeken zelf hun boeken en gedichten uit. Het is fijn als iemand bekend is met dementie. En diegene moet de tijd hebben om een jaar lang, voor te willen lezen samen met twee andere voorlezers. Ook zoeken we nog mensen die het fijn zouden vinden om thuis voorgelezen te worden. Daar hebben we ook vrijwilligers voor. Zowel geïnteresseerde voorlezers als mensen die voorgelezen willen worden, kunnen contact opnemen met Ilse van Donkelaar. www.voorlezen.org en info@voorlezen.org Door: Fran-Jeanne Polders

Een huis voor Harry

In groep 1 en 2 werden er diverse activiteiten georganiseerd rond het thema van het prentenboek van het jaar ‘ Een huis voor Harry’. Harry de kat gaat voor het eerst buiten spelen samen met Vera vlinder. Onderweg komt hij zoveel moois tegen dat hij de weg kwijtraakt. Gelukkig weten de andere katten dat Vera Vlinder in het park is. En die brengt hem samen met de andere katten, weer veilig thuis. De kleuters werden geschminkt als poes of vlinder en knutselden een lapjespoes. In het speellokaal konden ze lekker rennen. Ze speelden tikkertje, het kat en muis spel. En natuurlijk werd het boek ‘Een huis voor Harry’ voorgelezen, door moeders, die ook de andere activiteiten begeleidden.

Boekenbon

In groep 3 tot en met 5 werd er een voorleescircuit georganiseerd. De kinderen kregen visite van verschillende juffen die kwamen voorlezen. In groep 6 tot en met 8 werd net als vorig jaar een voorleeswedstrijd gehouden. Uit elke klas werd de leerling gekozen die het best had voorgelezen en die kreeg een boekenbon. Door: Fran-Jeanne Polders

6 Polderkrant

Voor meer sneeuw foto’s zie pagina 8

februari 2019


GEZOCHT: Speeltuin Stadspolders Enthousiaste en nieuwsgierige mensen die heeft ook ‘s winters mee willen werken aan de Polderkrant activiteiten voor jong en oud In de Speeltuin Stadspolders is veel meer te doen dan alleen speHet is een leuke hobby. Ervaring niet vereist. Iedereen kan het. len voor de kinderen. Het hele jaar door zijn er activiteiten; voor kinderen maar ook voor volwassenen. Het hele jaar door, ook in De Polderkrant wordt al meer dan 20 jaar huis aan huis in de Stadspolders verspreid en bevat leuke, interessante weetjes, nieuws, deze winter. interviews, verslagen van activiteiten, en nog veel meer. Onderstaande twee activiteiten zijn gratis toegankelijk: Voor de wijk en Door de wijk. Elke dinsdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur Crea Ontmoetingsmiddagen Gezellig samen creatief bezig zijn in speeltuin Stadspolders. Gezellige inloopactiviteit.. Elke dinsdagmiddag kunt u langs komen om samen te (leren) haken, breien, kledingpatronen te tekenen, kleding naaien, volwassenen kleuren, kortom lekker bezig te zijn met je handen en leren van elkaar. Neem uw eigen hand- of naaiwerk mee en kom gezellig langs. Natuurlijk bent u ook welkom om gewoon een kopje koffie of thee te komen drinken en andere medebewoners te ontmoeten. Gratis entree. Elke donderdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur Ontmoeting in Speeltuin Stadspolders Op iedere donderdagmiddag een gezellige middag georganiseerd van 14.00 – 16.00 uur. Heeft u zin in een potje klaverjassen, jokeren of een ander spel? Of wilt u alleen maar een kopje koffie of thee komen drinken? Dan bent u van harte welkom en de deelname is gratis. Elke dinsdagochtend van 9.30 - 10.30 uur Hatha Yoga Ook bij andere activiteiten voor volwassenen en senioren is nog plaats. Op dinsdagochtend is er nog plaats bij de nog Hatha Yoga-cursussen voor volwassenen (laatste keer op 16 april). Hatha Yoga is een rustige vorm van yoga en bestaat uit houdingen, waarbij alle spieren in het lichaam gebruikt worden. Door je tijdens de Hatha Yoga houdingen te ontspannen en te concentreren op je ademhaling merk je dat je meer controle krijgt op je lichaam. De yoga houdingen gaan daardoor geleidelijk steeds soepeler en beter. Het loslaten van de spanning zorgt er ook voor dat emoties en stress worden losgelaten, waardoor ontspanning ontstaat en er een beter balans is tussen lichaam en geest, waardoor je meer innerlijke rust en kracht ervaart. De Hatha yoga lessen zijn geschikt voor vrouwen én mannen. Alle lessen duren een uur en zowel volwassenen als senioren kunnen zich hiervoor opgeven. De yogalessen worden gegeven door, gediplomeerd Yoga docente, Jannie de Leeuw-Groenewoud. Deze kosten € 7,50 per keer (leden € 6,00). Aanmelden via de website.

Zomeropenstelling

Maar ons clubje journalisten is inmiddels door verloop van mensen aan versterking toe. Ervaring is absoluut niet vereist. Daarom deze oproep om mee te doen de Polderkrant te blijven maken. De Polderkrant wordt huis-aan-huis verspreid in Stadspolder, Vissershoek, Oudelandshoek en De Hoven. De redactie komt elke 3 weken, meestal op een dinsdagavond, bij elkaar om in het gebouw van de Speeltuin in een gezellige sfeer te bespreken welke onderwerpen er in de komende krant aan bod gaan komen. En wie daar wat over wil schrijven. Interesse voor de wijk is veel belangrijker dan schrijftalent. Wel kun je, als je wilt, een cursus journalistiek schrijven volgen. Maar ieder schrijft op zijn eigen manier. Dat is ook juist de charme van een wijkkrant. Je kan ook geholpen worden door onze al wat meer ervaren schrijvers en dan krijg je vanzelf de slag te pakken.

Interesse? Mail naar: Polderkrant.dordt@gmail.com en dan nodigen we je uit voor onze volgende vergadering. Door: Henk van der Maas

De website www.speeltuinstadspolders.nl staat boordevol met nog meer activiteiten. Adres: Meranti 50, 3315 TR Dordrecht Meer informatie? Info@speeltuinstadspolders.nl of tel 078 6160599 (alleen tijdens openingstijden)

Maandelijks Repair café Kids in het Polderwiel

Stichting Het Wantij is weer actief 2010 werd de brug, inmiddels formeel tot Prinses Amaliabrug gedoopt, alsnog geopend.

Ik ben Henk van der Maas en de huidige hoofdredacteur. Ik ben in 1995 met mijn toen nog jonge gezin in de Stadspolder komen wonen. Ik kende hier nog niemand en vond het toen een beetje een slaapwijk. Niet lang daarna werd de Polderkrant opgericht door de welzijnsorganisatie in Dordrecht. In andere wijken van Dordrecht waren wijkkranten inmiddels al een succes en de Stadspolders was de laatste wijk waar toen een wijkkrant zou komen. Toen ik daarvan hoorde leek me dat wel leuk. Ik kende hier nog weinig mensen en wist niet wat er hier allemaal gebeurde. Inmiddels ben ik al meer dan 20 jaar journalist bij de Polderkrant en ken daardoor inmiddels heel veel mensen in de wijk. Zo ontdekte ik dat er achter vrijwel elke voordeur wel een leuk verhaal zit. Dit is geen saaie wijk meer, maar een wijk waar het bruist van de activiteiten en actieve mensen. Daar mogen we over schrijven.

We worden ondersteunt door TienPlus, een onderdeel van MEE Drechtsteden die zorg draagt voor het drukken, de verspreiding. Maar de redactie is geheel onafhankelijk. Wel hebben we een doelstelling: We schrijven alleen over dingen die in onze wijk gebeuren. “Door de wijk, voor de wijk” is ons motto. We proberen ook onze journalistieke standaard hoog te houden. Eerlijk, kritisch, maar ook positief. Ruimte en respect voor iedereen.

De buitenspeeltuin wordt op 20 april (paaszaterdag) voor de kinderen weer geopend. Op deze dag zijn de kinderen weer welkom om te spelen van 14.00 tot 17.00 uur. Er zal een stempelkaart te koop zijn waarbij de kinderen eieren kunnen zoeken in de speeltuin waarbij de kinderen een leuke prijs kunnen verdienen. Met de stempelkaart kun je je laten schminken, een suikerspin en een glaasje ranja halen.

Stichting Het Wantij is sinds de zomer vorig jaar weer actief. We kennen de stichting vooral van de strijd tegen de bouw van de Vlijbrug tussen de Wantijdijk en het Wantijpark. Door de bouw zouden de bevers daar verjaagd worden en zou er veel te veel natuur worden opgeofferd. De stichting spande vele rechtszaken tegen de gemeente aan, maar in

De Polderkrant wordt volledig door vrijwilligers uit de wijk gemaakt. De mensen van de redactie wonen allemaal in de Stadpolders en doen dat als hobby. We vinden het leuk om te ontdekken dat er in onze wijk veel leuke mensen wonen die leuke en interessante dingen doen en over die mensen schrijven wij. Om ze in het zonnetje te zetten.

natuur- en landschappelijke waarden in het gebied gaan gewoon door. Daarnaast legt de Stichting een nieuw accent op de lozingen en uitstoot van Dupont/Chemours van voor het milieu en de gezondNog steeds staat Stichting Het heid van de mens zeer schadelijke Wantij voor behoud, herstel en stoffen zoals genX en PFOA bevordering van natuur, milieu en landschappelijke waarden in Meer info over de Stichting is te de Drechtsteden, met name in de vinden op website: www.hetwantij. omgeving van het Wantij en de com en op twitter: “hetwantij naBeneden Merwede. Het Wantij, tuurlijk” met de Vlij als zijriviertje, is een unieke zoetwater-getijdenrivier. Door: Henk van der Maas De acties ter voorkoming van onnodige bomenkap en aantasting van natuurlijke oevers en andere

Zaterdag 19 januari was het eerste Repair café Kids Dordrecht bij het Polderwiel georganiseerd door de Speelotheek. Wethouder Rik van der Linden kwam langs en nam een colbert mee om te maken. Bij de speelotheek wordt al speelgoed hergebruikt en gerepareerd en wil dit ook graag kinderen leren. Bij het Repair café voor Kids kunnen kinderen met hun (groot)ouders komen met kinderspullen. Denk hierbij aan: speelgoed, kinderfiets (t/m 26 inch) spelcomputer, laptop, knuffels en meer…. Samen met de vrijwilliger van het Repair café wordt er gekeken of het gerepareerd kan worden – weggooien kan altijd nog. Het Repair cafe Kids Dordrecht is 1 keer in de maand van 10.00-12.00 bij het Polderwiel, Dudok-Erf 58, 3315 KA Dordrecht. Iedere maand is er iets extra’s te doen voor de kinderen in het kader van hergebruik.

De volgende data zijn:

16 februari, 23 maart, 13 april, 11 mei, 15 juni, 21 september, 12 oktober, 9 november en 14 december. Wij zoeken enthousiaste mensen die het leuk vinden om eens in de drie maanden mee te helpen en affiniteit hebben met: Hout bewerken Elektronica Computers Telefoons Kleding verstellen Gastvrouw-heer Sieraden maken (geen edelmetaal) Fietsen repareren Voor meer informatie kunt u mailen naar repaircafekidsdordrecht@gmail.com Bianca Pipping Speelotheek Pip & Zo Selma lagerlöf-erf 163 06-24671340 www.pipenzo.nl Wethouder Rik vd Linden

februari 2019

P o l d e r k r a n t 7


Financieel ServiceAbonnement = Besparen op jouw hypotheek & verzekeringen Reden 1: Continu Financiële zekerheid Op basis van een periodiek persoonlijk onderhoudsgesprek inventariseren wij steeds opnieuw jouw wensen, doelstellingen, financiële situatie en mogelijkheden. Hierop actualiseren wij jouw persoonlijk KlantProfiel (KP) en de door jou afgesloten financiële producten. Zo ben jij ervan verzekerd dat er voor jou de beste keuzes worden gemaakt en dat jouw financien nu en in de toekomst up-to-date zijn. Reden 2: Financieel voordeel Indien jij gebruik maakt van een ServiceAbonnement ontvang je korting op onze Financieel Onderhoud tarieven afhankelijk van de door jou gekozen abonnementsvorm. Reden 3: Financieel overzicht & inzicht Wij verzorgen voor jou het volledige overzicht en inzicht in jouw geldzaken: 1. In geval van lang leven/pensioen; 2. In geval van werkloosheid; 3. In geval van arbeidsongeschiktheid; 4. In geval van overlijden.

Bent u geïnteresseerd, heeft u vragen of wilt u meer informatie over uw situatie en mogelijkheden?

Stuur dan een berichtje naar: info@financieel-onderhoud.nl

Met vriendelijke groet, Paul de Kok / Astrid Bras, Financieel Onderhoud

078-616 90 69 | Rudyard Kipling-erf 312 | 3315 AL Dordrecht | info@financieel-onderhoud.nl | www.financieel-onderhoud.nl

Als de eerste sneeuw valt Op dinsdag 22 januari viel de eerste sneeuw van het jaar. Het hele land was meteen ontregeld. In Stadspolders begon het om een uur of 10 te sneeuwen en het hield rond 16.30 uur op. Soms hevige sneeuwbuien, soms wat minder, maar het vallen van de sneeuw hield aan. De kinderen die uit school kwamen zag je meteen heerlijk buiten in de sneeuw gaan spelen. Er werden sneeuwpoppen gemaakt, sneeuwballen gegooid en uiteraard ontbrak de slee ook niet. Wat is zo’n witte wereld vredig. Binnen, van achter een raam dan, want helaas geldt dit niet voor de mensen die de weg op moeten. Er waren nog nooit zulke lange files geweest. Op het hoogtepunt van de dag stond en over het hele land meer dan 2.300 kilometer file. Aanrijdingen door de gladheid waren er helaas ook. Wat zijn we eigenlijk toch weinig meer gewend. Een beetje sneeuw en we kunnen en durven opeens niks meer. De treinen rijden volgens een ander schema; minder in een uur want anders krijgen we te veel klachten. Vroeger ging alles gewoon door en in de landen om ons heen, waar het ook sneeuwt, rijden de treinen wel en gaat alles wel gewoon door. Kunnen we niet eens vragen hoe ze het daar doen? We zijn toch een Europa, misschien kunnen we de ervaringen delen. Hier in Nederland zouden wij er heel erg blij mee zijn, dat het dagelijkse leven gewoon doorgaat ongeacht welk weer we hebben of krijgen; sneeuw, regen of zon. Door: Esther van Bodegraven Foto’s Rina van der Linden

Beter Voor Dordt vertegenwoordigt uw belang in Stadspolders.

Te koop

Aardappelen:

Ramos en Bildtstar

Ook voor fruit en verse eieren

A.A. Groeneveld

Provincialeweg 12 (500 m voor veer Kop v.h. Land, links) tel. 078 - 616 55 90 Maandag t/m zaterdag, hele dag geopend

Loudy Nijhof

Robbert de Boer

Osman Soy

Gersom Tutupoly

Nu ook bereikbaar via WhatsApp; 06 - 1220 1572


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.