De Polderkrant - Editie 4 - 2022

Page 1

In deze editie: jaargang 25 - nummer 4 - september 2022 Bewoners weten het beste wat er speelt in de wijk • Buurtwerk Dordrecht

Ookwww.tienplus.netbreidenwede redactie nog graag uit met een journalist. Vind je het leuk om artikelen te schrijven en ben je nieuwsgierig

alles doe je met behulp van het programma InDesign. Waar nodig kunnen foto’s worden bewerkt. Ervaring met InDesign of het op maken van een krant is niet ver eist, de grafisch vormgever van uitgever TIEN Plus kan jou leren hoe alles werkt. Daarnaast zijn de huidige opmakers er nog tot december. Zo kan je het stokje

Alleders.voorbereidingen liepen in 2020 voorspoedig, totdat corona

om je eigen wijk beter te leren kennen? Dan is het heel leuk en afwisselend om journalist van de Polderkrant te zijn.

Op vrijdag 19 augustus vond het afscheidsfeestje plaats op het Pearl Buck erf. Het Polderbakkie was een bekende ontmoetingsplaats in de wijk.

Polderbakkie sluit de deuren

Toen ik op vrijdag 19 augustus richting het Polderbakkie liep, zag ik in de verte gekleurde vlaggen, hoorde muziek en zag mensen op het terras. Het leek wel een feestje, maar niets was minder waar. Er was inderdaad een feestje aan de gang, een afscheidsfeestje om precies te zijn, omdat het de laatste dag van het Polderbakkie was. De gemeente heeft de subsidie stopgezet.

Gezocht: opmaker en journalist Polderkrant

Fran-Jeanne Polders

kwam. De opening werd uitge steld naar de zomer van 2020, waarna ze succesvol draaiden. Er volgden twee zware jaren met lockdowns. “Gelukkig mochten wij open blijven, al was het met maatregelen. In die tijd hebben wij veel voor mensen kunnen betekenen. Ik had niet willen zien wat er was gebeurd als wij er niet waren”, vertelt Esle.

“En hoe nu verder?”, vraag ik. Ik wist namelijk pas sinds de dag voor de slotdag dat het Polder bakkie moest verdwijnen. Als ik op het Pearl Buck-erf kom en het Polderbakkie is open, is er altijd bedrijvigheid en gezelligheid. Er wordt dan ook meer gebruikge maakt van het speeltuintje. “De mensen kunnen naar de huiskamer in Het Polderwiel. Die bestaat al, maar de gemeente wil daar meer in investeren en

In de redactie van de Polderkrant ontstaan enkele vacatures. Zo zoeken we een opmaker voor de krant. Als opmaker maak je van de losse teksten en foto’s van mederedactieleden een mooi geheel. Je deelt het blad in en zorgt dat alles in de juiste stijl wordt geplaatst. Je geeft als het ware vorm aan de krant. Dit

Esle Schrauwen, die ook bij Het Vogelnest werkt, is vanaf de start betrokken geweest bij het Polder bakkie. Na het succes van Het Vogelnest voor de wijk Reeland wilde Esle dat ook realiseren aan het Pearl Buck-erf in Stadspol

langzaam van hen overnemen. De volledige vacaturetekst is te vinden op de website van de uitgever (bij ‘vrijwilliger worden’):

Als ik weer naar huis fiets, laat het mij niet los. Zoveel mensen die hier hun dagelijkse praatje maken. Met alle goede bedoelingen van Het Polderwiel, maar de drempel om naar het Polderbak kie te gaan lijkt mij minder hoog dan de drempel naar Het Polder wiel. Hopelijk staan de schuif deuren daar wat vaker open om het in ieder geval uitnodigend te maken. En de container van het Polderbakkie met het mooi aangelegde tuintje ernaast en de speeltuin ervoor? Die wordt toch zeker niet verwijderd? Misschien een idee voor flexwerkplekken of buurtactiviteiten voor de kin deren op de woensdagmiddag? Lekker knutselen en spelen. Ik zou het wel weten, maar ik heb er helaas niets over te zeggen.

De Polderkrant

voor Stadspolders en De Hoven

wil dat dat de ontmoetingsplek van de wijk gaat worden. Ze kunnen daar ook meer doel groepen ontvangen.” “Maar dat is toch niet echt in de buurt van het Polderbakkie?” Esle is dui delijk al verder in het proces van het stoppen dan ik en heeft zich er bij neer moeten leggen. “Nee, niet iedereen zal daar naartoe gaan. De meesten komen echt hier uit de buurt. We hebben veel vaste bezoekers die wekelijks, soms zelfs dagelijks, langskomen. De bezoekers van het Polderbak kie zijn voornamelijk ouderen en ouders met kinderen. Dit komt ook omdat er een speeltuin voor het Polderbakkie is en Bianca Pipping, van de speelotheek, vaak speelgoed neerzet voor de kinderen. Bij Het Vogelnest wordt er bijvoorbeeld meer gekookt en zijn er meer alleenstaanden.”

Wil je een van deze vacatures ver vullen? Stuur dan een mail depolderkrant@gmail.comoftienplus@buurtwerkdordrecht.nlnaarinformeerbijdePolderkrant:

Wijkkrant

Pagina 2 CookiemobielCoffeelicious Pagina 3 Actieve DAF-fotografen in Stadspolders Pagina 4 Minder tegels, meer egels Pagina 6 Krachtwereld Pagina 6 Nieuwe buurtwerker Pagina 7 GerritKunstenaarWelgraven Volg ons op sociale @depolderkrantmediawww.facebook.com/depolderkrant

Fran-Jeanne Polders

geven aan de komst van de win kel. Medio oktober verwacht de gemeente dat er een gezamenlijk persbericht zal uitkomen van Al tera en Aldi en dat de komst dan bevestigd zal worden. Komt het er dan toch van? Het lijkt er wel op!

Hoe leuk zou het zijn als Stads polders straks zijn eigen Tuinmo mentje krijgt. Wat een inspiratie kunnen we op die manier met elkaar delen. Voor meer informa tie en sfeerbeelden kunt u ook op onze Facebookpagina ‘Tuin momentje’ kijken. Misschien tot gauw!

De Polderkrant is een uitgave van TIEN Plus. De krant verschijnt vijf keer per jaar en wordt bezorgd in de wijken Stadspolders, Vissershoek, Oudelandshoek en De Hoven. Deze krant wordt door vrijwilligers gemaakt. De volgende editie verschijnt op 14 december 2022.

trekking tot die vergunning is in week 35 verlopen en er zijn geen bezwaren binnengekomen. Het is de gemeente bekend dat de Aldi interesse heeft in een vesti ging op de Bieshof. Het is aan de supermarktketen om te zorgen voor voldoende parkeerruimte. Inmiddels lijkt de Aldi voorne mens de plaatselijke wielerronde te sponseren om bekendheid te

Als u het leuk vindt om mee te wandelen met de winterwande ling van dit jaar, houd dan de Facebookpagina ‘Tuinmomentje’ in de Tuinbezoekersgaten.

Komst Aldi steeds waarschijnlijker

Coffeelicious cookiemobiel

Wilt u graag genieten van een mooie tuin, bent u op zoek naar nieuwe inspiratie voor uw eigen tuin, of wilt u gewoon even een praatje maken? Het kan alle maal bij Tuinmomentje!

meteen de tuin worden bekeken!

Afgelopen juni was het zover, een nieuw college van burgemees ter en wethouders is aangetreden. Dit college mag de komende vier jaar onze stad besturen. VVD, CU/SGP, CDA en GroenLinks gaan het proberen. Vooral het Links van GroenLinks geeft enige hoop voor de komende jaren. Iets meer regulering, iets minder neoliberale marktwerking zou een zegen kunnen zijn. Neem nou de komst van de vermaledijde Aldi in de Bieshof. De eerste vraag is toch: waarom? Waarom zou je een derde supermarkt in een relatief klein winkelcentrum willen onderbrengen? Wie in de twee huidige supermarkten zijn gading niet kan vinden gaat even naar het andere winkelcentrum aan het Pearl Buck-erf en ook daar is een supermarkt te vinden. Op de “waarom vraag” is waarschijnlijk het antwoord: marktwerking. De verhuurder zal gedacht hebben aan een langdurig huurcontract, de Aldi aan expansiedrift, en de politiek zal zeggen dat zij er niet over gaan. Inmiddels lijken er voor de Aldi beren op de weg, en staat de beoogde locatie al ruim een half jaar leeg. Hier en daar is de eerste graffiti zichtbaar en op straat rondom het pand liggen elektrische huurscooters opgestapeld. Verpaupering dreigt. Hier had de lokale politiek best wat ouderwets links mogen zijn en kunnen verordineren dat de komst van supermarkt nummer drie niet wenselijk was: streep erdoor! Een ander fenomeen wat enige regulatie vraagt, is dus die elektrische huurscooter. Op de meest gekke plekken in de wijk duiken ze op. Niet alleen op de Bieshof, maar ook in perkjes, op grasvelden, op stoepen, achtergelaten en klaar voor een nieuwe gebruiker met de juiste app. Wellicht een groene gedachte, maar het geeft een rom melig chaotisch beeld. Ook hier zou meer bemoeienis van de gemeente en enige regulering wenselijk zijn. Creëer in de wijk

sfeer, heeft zijn eigen specifieke schoonheid en levert een ander gesprek op. Daarbij inspireert het mij persoonlijk heel erg om in mijn eigen tuin ook weer nieuwe dingen te doen. Ik nodig u van harte uit voor een Tuinmomentje in mijn eigen tuin, en ook in één van de Dubbeldamse tuinen!

Column

Kopij insturen naar: depolderkrant@gmail.com. Deadline tekst: 18 november 2022.

Kent u Tuinmomentje al?

Tuinmomentje is een buurtini tiatief dat in coronatijd in Dub beldam is ontstaan. In een tuin kon je destijds wél samenkomen met anderen, toen dat binnen niet mocht vanwege het besmet tingsgevaar. Gecoördineerd door Buurtwerk hebben enkele bewo ners toen hun tuin opengesteld voor publiek. In het eerste jaar waren er vijf tuinen aangesloten, maar inmiddels zijn er al tien enthousiaste tuinaanbieders. Voor een rondleiding, een praatje en iets te drinken, of om gewoon even lekker in een groene omge ving te zitten. De tuinen bevinden zich in Dubbeldam én in Stads

Bij de cookiemobiel koopt u diverse lekkernijen van Coffeeli cious, zoals: scones, cookies en shortbread. Iedereen is welkom om een bezoekje te brengen. Komt u ook gezellig langs?

EstherJournalisten:vanBodegraven, Tanja Kooijman, Arie Kuperus, Marijke Meijer, Reinier Merison, Arij van der Stelt, Fran-Jeanne Polders EstherOpmaak:van Bodegraven, Marsha van Bodegraven

is gratis. Een bezoek duurt een uur en is mo gelijk van april tot oktober. Eind september doet Tuinmomentje ook mee aan de landelijke ‘week tegen de eenzaamheid’. Daarom blijven de meeste tuinen dit jaar ook nog open in de eerste week van oktober.

Het aanbod van tuinen is net zo divers als de mensen die ze aan bieden: grote en kleine tuinen, sommige voor de sier, andere voor het telen van groenten en fruit, of een combinatie daarvan. Daardoor ervaren bezoekers elk tuinbezoek weer anders.

De tuinaanbieders organiseren in de winter en in de zomer ook een wandeling door de wijk, in sa menwerking met Buurtwerk. De wandelaars pauzeren bij enkele tuinen, onder het genot van een versnapering. Natuurlijk kan dan

Hoewel de komst van de Aldi in Winkelcentrum Bieshof nog steeds onduidelijk is, lijkt het wel een stap dichterbij te komen. Het hoofdkantoor van de Aldi wil niks bevestigen, maar de ge meente heeft laten weten dat pandeigenaar Altera een om gevingsvergunning heeft aan gevraagd voor een verbouwing. De bezwaarprocedure met be

zijn enthousiast na een bezoekje. We ontvangen

reacties als: ”Opnieuw een heel fijne ochtend gehad in een oase van rust met een toppie gast vrouw” en “De tuin was mooi Ookverzorgd”.inStadspolders is nu de eerste tuin aangesloten. En mis schien volgen er wel meer. Er is al voorzichtige belangstelling. Als kersverse tuinaanbieder in onze wijk en als oud-redactielid van deze krant, mag ik dit artikel schrijven. Omdat ik als nieuw komer ook de andere tuinen bezoek, kan ik uit eigen ervaring zeggen dat het ontzettend leuk is om zoveel verschillende tuinen te zien. Elke tuin ademt een eigen

september 20222 Polderkrant COLOFON Telefoon TIEN Plus: 078 750 8966

Marlies Koonen

Voor een tuinbezoek kunt u een afspraak maken met coördinator Clarina van Tuinmomentje door (op werkdagen) te bellen naar 06 22 73 23 94. Heeft u zelf een leuke tuin en wilt u die graag de len met anderen? Neem dan ook contact met haar op.

Tuinmomentjepolders.

Tijdens Burendag, op zondag 25 september, is de Coffeelicious cookiemobiel te vinden op het Van Ravesteyn-erf, ter hoogte van nummer 360-364. De cookiemo biel zal hier van van 12.00 uur tot 13.30 uur aanwezig zijn.

Reinier Merison

Cocktails en Wijn

Foto: Hennie

“Ikmakers.”wilwijn toegankelijk maken voor iedereen. Het kiezen van de juiste wijn kan best moeilijk zijn. Er is ook zó veel keus. Door het op een eenvoudige manier uit te leggen, probeer ik de drempel te verlagen. Ik vertel graag hoe de wijn gemaakt wordt en hoe er gewerkt wordt in de wijngaar den. Elke fles heeft zo zijn eigen verhaal en dat vind ik prachtig”, aldus Yannick de Vlieger.

Foto: Niek

club waar je met al je vragen te recht kan. Ook worden cursussen voor beginners en gevorderden aangeboden en activiteiten ge “Deorganiseerd.”natuurfotograferen is mijn grootste inspiratiebron, het is mooi, kwetsbaar, het geeft je ontspanning en een gevoel van vrijheid. De mooiste plekken zijn voor mij dicht bij huis, zowel in de Merwelanden als in de Dordtse Biesbosch, maar ook langs het Wantij kan ik mijn hart fotogra ferend ophalen.”

Yannick de Vlieger in de deuropening van de winkel in Winkelcentrum Bieshof

“De grootstefotograferennatuurismijninspiratiebron.”

“Daar gaan we in de leer verschillendebijwijnmakers.”

de ogen voor ontdekkend kijken. Veel leden noemen de ontdek king van het bijzondere in de alledaagse dingen als belangrijk leermoment.

leuke mensen ontmoet, het was ook een leuke tijd, maar het was toch niet helemaal wat ik zocht.”

september 2022 3Polderkrant

Niek (voorzitter DAF): “Ik ben lid geworden om beter te leren fotograferen door het krijgen van

feedback van andere fotografen en het volgen van cursussen. Het meest boeiende aan fotograferen vind ik door beter te leren kijken, unieke foto’s te maken van alle daagse objecten, je eigen omge ving en op vakantiereizen. Mijn favoriete locaties in Stadspolders zijn bijvoorbeeld de omgeving van de Bieshof, station Stadspolders en het NieuwePalet.”leden

“Op een gegeven moment kwam mijn vader met een voorstel om in de zaak te komen werken. Hier

Foto: Connie Wielkast van een oude kar

Sinds de jaren ‘90 zijn de ouders van Yannick eigenaren van Frans van den Hoogen Wijnkoopers. Het bedrijf bestaat al sinds 1844. Toen zijn ouders in 1990 de zaak overnamen waren ze nog geves tigd in het centrum, op de Var kenmarkt, daar groeide het al snel uit zijn jasje. Met de bouw van de Bieshof hebben zij zich daar direct ingeschreven voor een pand en is het gezin ook in Stadspolders gaan wonen. De slij terij en de wijnhandel is altijd een familiebedrijf geweest. Yannicks moeder en opa werkten in de winkel, zijn oma deed de admini stratie en zijn vader werkte achter de schermen in de groothandel. Inmiddels zijn opa en oma met pensioen, maar met de komst van Yannick blijft het bedrijf voor lopig binnen de familie.

“Het ging thuis altijd over wijnen”, vertelt Yannick lachend. “Elke va kantie gingen we verschillende wijngaarden langs. Ik was toen twaalf en dan heb je meer inte resse in het zwembad. Pas toen ik zelf wijnen mocht proeven, kwam mijn interesse voor het product.”

Actieve DAF-fotografen in Stadspolders

veraf, krijg je een heel ander ef fect. Zelf vind ik het leukste om van iets heel alledaags een beeld te maken waarin de oorspronke lijke situatie niet meer te herken nen valt. Allemaal te vinden op mijn dagelijkse wandelingen door Stadspolders.”

vind ik dat je door zo bezig te zijn anders leert kijken. Door een foto te maken vanuit een ander standpunt, vlak bij de grond of juist vanuit de hoogte, dichtbij of

Stimuleren

DAF-fotografen uit Stadspol ders aan het woord

Yannick heeft naast zijn studie diverse bijbaantjes gehad in de horeca. “Ik liep stage in Kaap stad, in Zuid-Afrika, en heb daar bij grote evenementen gestaan en hield mij voornamelijk bezig met cocktails. Na acht maanden kwam ik terug en heb de horeca weer opgepakt, in cocktailbars.

De DAF stimuleert fotografen door onderlinge inspiratie en ondersteuning. Ook wordt inge speeld op actuele ontwikkelingen, zoals fotobewerking en telefoon fotografie. Naast de techniek, lijkt het oefenen in ‘kijken’ voor foto grafen cruciaal. Vooral het geza menlijk gaan fotograferen opent

De vereniging Dordtse Ama teur Fotografen, kortweg de DAF, bestaat al 87 jaar. Negen leden, een kwart van de DAF, woont in Stadspolders. Het gevarieerde jaarprogramma van deze fotoclub omvat veel activiteiten, zoals: cursussen, thema’s uitwerken, sprekers, technische avonden, uitstap jes, besprekingen en meer. De leden komen wekelijks op dinsdagavond bij elkaar in een clublokaal in de Mauvestraat 4. Na een lange periode van digi tale bijeenkomsten vanwege corona komen ze sinds kort weer fysiek bij elkaar.

Tentoonstellingen

Via tentoonstellingen wil de DAF de inspanningen van de leden la ten zien op het gebied van cre atieve en boeiende fotografie. Recent nog in de Dordtse recht bank, de bibliotheek in het cen trum en in de twee locaties van het Albert Schweitzer Ziekenhuis.

Connie: “Vrij impulsief heb ik me, net gepensioneerd en dus meer vrije tijd, opgegeven voor de be ginnerscursus van de DAF. Daar enthousiast geworden heb ik me aangesloten bij de club. De club inspireert enorm door het zien van beelden van anderen en door feedback op eigen foto’s. Daar naast zijn er themaopdrachten en foto-uitjes. Allemaal hulpmid delen om jezelf te ontwikkelen als fotograaf. Het meest boeiende

Langs het Wantij

Op een gegeven moment kon ik weer terug bij mijn oude werk gever in Dordrecht, die ging een nieuwe zaak openen. Ik had op vrijdag mijn scriptie ingeleverd en de maandag erna stond ik achter de bar. Toch wilde ik weer reizen en ben na een korte periode vijf maanden terug naar Zuid-Afrika gegaan. Eenmaal weer thuis heb ik verschillende andere baantjes gehad. Ik heb wat in de sales gedaan, zelfs de financiële kant opgegaan en met hypotheken gewerkt. Bij die baantjes heb ik

Tussen het ruime assortiment van slijterij Frans van den Hoogen in Winkelcentrum Bieshof hebben we een inter view met de 25-jarige Yannick de Vlieger. Hij heeft zowel in binnen- en buitenland gewerkt in cocktailbars en horecazaken. Volgende maand gaat hij acht maanden naar Zuid-Amerika om nog meer te leren over wij nen. Uiteindelijk is zijn plan om de zaak van zijn ouders over te Familiebedrijfnemen.

ben ik op ingegaan en het is een goede keuze geweest; Ik heb het heel erg naar mijn zin!”

Hennie: “Na mijn eerste spiegel reflexcamera ben ik ook meteen gestart met het volgen van foto cursussen. Daar werd ik niet veel wijzer van. In 2008 ben ik lid ge worden van de DAF en daar heb ik wel veel geleerd. Het is een

Elke fles heeft zo zijn eigen verhaal

Fran-Jeanne Polders

Arij van der Stelt

“Mijn focus ligt momenteel bij wijn. Ondanks dat ik al aardig op weg ben, heb ik nog heel veel te leren. Daarom ga ik volgende maand weer op reis naar ZuidAmerika. Met mijn vriendin ga ik onder andere naar Argentinië en Chili. We kennen daar inmiddels wat wijnbedrijven, daar gaan we in de leer bij verschillende wijn

“Mijn focus ligt bijmomenteelwijn.”

Meedraaien

zijn van harte wel kom; of kom een keer langs voor een vrijblijvend bezoek. Meer in formatie op: www.daf-fotografie.nl

El Bonito

september 20224 Polderkrant

Plantenhangers gemaakt in combinatie met macramé

“Regelmatig koopt ze garens van mensen die het niet duurzaamgebruiken,meerzowerktzedoorhergebruikvanmaterialen.”

Wat kun jij doen om de egel te 1.helpen?

Egels worden gerekend tot de wilde dieren. Ze zijn alles-eters en kunnen wel 40 slakken per nacht uit je tuin snacken. Ook eten ze kevers, wormen, jonge muizen en amfibieën. Ze zijn niet kieskeurig, lusten ook eieren, reptielen als hagedissen en slangen of kleine hoeveelheden plantaardig voedsel, zoals vruchten en pad denstoelen. Als je een egel wilt bijvoeren, dan kun je hem wat kattenvoer geven. Maar minstens even belangrijk is water, vooral in droge zomers!

• De vele betegelde tuinen bie den egels nauwelijks voedsel en beschutting.

Oorzaken:

• Steeds meer egels worden gedood of raken ernstig verminkt door robotgrasmaaiers. Met name baby-egels die ‘s nachts met hun moeder rondscharrelen zijn nog niet snel genoeg om aan deze grasmaaiers te ontkomen.

Waarom een egelpad?

4. Plaats een egelverblijf 5. Vermijd (chemische) bestrij dingsmiddelen voor slakken en andere insecten 6. Geef egels een drinkplaats.

Een gehaakte vlaggenlijn

• Egels hebben gebrek aan water en voedsel in droge periodes.

Er is een samenwerking met Blos in de Grote Spuistraat. Hier wordt bijvoorbeeld op zondag middag 2 oktober de workshop ‘granny squares’ gehouden. De

Altijd al willen leren haken of wat handigheidjes willen le ren? Volg dan een workshop via Wolleminas.

en volg Wolleminas om op de hoogte te blijven.

Marijke Meijer

Een egelpad vergroot de toegan kelijkheid van tuinen voor egels via een (onder)doorgang in een schutting van zo’n 15 bij 15 cm. Samen met meer buren ontstaat

Creatief bezig zijn met workshops van Wolleminas

Mensen motiveren en het plezier, dat ze zelf heeft in handwerken, verspreiden: dat is wat De Fouw wil. Haar motto luidt dan ook ‘Ver spreid creativiteit!’. Haar gezinsle den hielpen haar met de opzet van haar bedrijfje. Dolle Mina’s werd, in combinatie met wol, Wol leminas; de naam van haar online

3. Zorg voor voldoende beschut ting en groen in je tuin en laat bladeren en takjes liggen

Arij van der Stelt

Waardoor heeft de egel het moeilijk?

out’ met het patroon én een uit leg van de steken. Het is vooral gezellig met hooguit vier tot zes mensen, dus genoeg aandacht voor iedereen. Een hapje en een drankje mag niet ontbreken.

2. Maak een egelpad samen met je buren

rialen die ze zelf gebruikt en pret tig werken (bijvoorbeeld ergono mische haaknaalden), kunnen bij haar worden aangeschaft. Ze laat me diverse ooievaarsschaartjes zien in leuke kleuren. Ze heeft daarbij ook een samenwerking met iemand die hiervoor de hoesjes maakt.

De opvang ontvangt geen subsidie. De verblijf- en zorg kosten zijn ge middeld rond de 80 euro per verblijf van de egel. Vorig jaar werden meer dan 1200

Menu van de egel

Egels hebben het moeilijk in de woonomgeving. Kunnen bewoners een handje helpen om de overlevingskansen te verbeteren? Ingrid Akkerman uit Stadspolders, vrijwilliger bij de regionale egelopvang in Papendrecht, informeert, geeft tips en vraagt hulp.

haarhandgemaakteverkoopt“Onlinezespulletjes,diezevoorzietvaneigenlogo.”

Gehaakte slofjes

Wat kunnen we op korte termijn verwachten? Een work shopInstagrampimpenkerstballen(oudekerstballenkrijgenweereennieuwleven),plantenhangers,gehaaktincombinatiemetmacramé.KijkregelmatigopdeFacebook-paginaofhetaccount

Marjon de Fouw was van jongs af aan creatief bezig en volgde ook een creatieve opleiding. Tijdens ons gesprek vertelt ze enthousi ast over haar hobby: haken. Het geeft haar energie, veel plezier en ontspanning. Op tafel liggen allerlei soorten gehaakte spulle tjes in vrolijke kleuren uitgestald.

Sinds de start van de egeltelling in 1994 is het aantal egels met 70% gedaald.

winkel en creatieve workshops. De website en de Facebook-pa gina zien er aantrekkelijk uit. Ook via Instagram wordt Wolleminas door veel mensen gevolgd. Neem eens een kijkje diealtashaakteeenwerkken.ofsenshopsZekleur.alsster.alssletenslofjeshaken.gewenstregewild;warenenherfstbladerengersherfstslintjedeauleukzijnnaamtjesslingernen.enkleurenerpennettenlogo.zietteOnlinewww.wolleminas.nlop:verkooptzehandgemaakspulletjes,diezevoorvanhaareigenBoodschapzijninallerleipatroDemeteencaendemetpaddenstoelenvorignajaarergzeheefteralmeerdegemaaktenverkocht.IndienkanzeinopdrachtietsOnlangshaaktezebedmeteenpaaroudeverslofjesalsvoorbeeldenresultaateentevredendraagOokbabyslofjesmaaktzekraamcadeauindegewensteheeftinmiddelsalwatworkgeorganiseerdvoormendienognietkunnenhakenhethakenweeropwillenpakIntweeeneenhalfuurtijdjeaaneenvlaggenslingertje,zeepzakjeofmaakjevange‘grannysquares’eenleukeofetui.Dematerialenliggenklaar,inclusiefeenhaaknaaldbijjehaakstijlpast,een‘hand

Minder tegels, meer egels

een route, waardoor egels zonder grote risico’s van tuin naar tuin lopen op zoek naar water, voed sel of een schuilplaats. In Enge land zeer succesvol gebleken. Het leefgebied van de egel is ongeveer 20 hectare groot, zo’n 40 voetbalvelden.

Spitsuur in de herfst Drukke tijden ko men er aan bij de egelopvang in de Regio Drechtste den. In augustus zo’n acht per dag en in de egelsEenmaalhoogbezitMicroscopischtotfessioneelgedeeltePapendrechtbijgehouden.catiesgevensonderzochtDetwintigseptemberherfstmaandenenoktoberwelperdag.binnengebrachteegelswordenenalleconditiegeennoodzakelijkemediwordendagelijksopkaartDeegelopvanginstaatineengrootvanNederlandalsprobekend,endatleidtopvanguitzeerwijdeomtrek.onderzoekenhetvancouveusesmakeneenniveauvanzorgmogelijk.opgeknaptwordendeindenatuurlosgelaten.

zes mensen actief, waarvan het merendeel vrijwilliger.

Steun nodig Beheerder Ferry van Jaarsveld, in dienst bij de Dierenbescher ming, meldt dat meer vrijwilligers nodig zijn. Nu zijn dagelijks zo’n

Gebruik ’s nachts geen robot grasmaaier

Een vijver, zonder steile gladde kanten is prima, want ze kunnen goed zwemmen. Ook een simpel drinkbakje met water vol staat. Geef ze absoluut geen melk.

• Gesloten houten of betonnen schuttingen maken aantrekkelijke tuinen vaak onbereikbaar. Beter is een natuurlijke haag.

inenmotiveren“Mensenhetplezierhandwerkenverspreiden.”

• Egels maken ‘s nachts trektochten van vaak wel 7 kilometer, waarbij jaarlijks zo’n 135.000 egels worden doodgereden bij het oversteken van wegen.

Fouw staat daarnaast open voor andere initiatieven met onderne mers in RegelmatigDordrecht.kooptze garens van mensen die het niet meer gebrui ken, zo werkt ze duurzaam door hergebruik van materialen. Mate

Op 27 september bestaat de webshop van Wolleminas alweer een jaar. Let op haar Facebookpagina en Instagram account voor de aankondiging van een leuke winactie.

Tel:papendrecht/contactming.nl/wildopvang/egelopvang-Website:dierenbescherming.nlEmail:welkom.Nieuwebuitenverblijvenverzorgtbezoek.delijkMinasiastIngridegels.tellerditBeginopgevangen.egelsaugustusjaarstonddealbovende400Akkermaniseenenthouvrijwilliger.HaartuininhetKrüseman-erfisegelvrien-enkrijgtgeregeldegelInhetopvangcentrumzijdedierenindeen‘opzaal’.vrijwilligerszijnzeeregelopvang.papendrecht@www.dierenbescher088-343723

4. Hoe wordt de fobie ‘angst voor het halloweenfeest’ genoemd?

6. Welk hormoon in het lichaam bereikt in de herfst zijn piek bij zowel vrouwen als mannen?

Het is een frisse herfstochtend als Molly haar ogen opendoet. “Het is vandaag Halloween!” Vol blijdschap dartelt Molly in Halloween

Hoe heet het duurste geveilde schilderij ter wereld (aan elkaar)?

De avonturen van het Koeienveld

3. Dit hormoon maakt je lichaam aan als het donker is

9. Wat is in Amerika de leeftijdsgrens voor Trick-or-treating?

2.Verticaal

1.Horizontaal

7. Welk stofje neemt tijdens de herfst af in bladeren?

Puzzel mee en win!

Tanja Kooijman

september 2022 5Polderkrant

Halloween

Het is een frisse herfstochtend als Molly haar ogen opendoet. “Het is vandaag Halloween!” Vol blijdschap dartelt Molly in het rond. Halloween is Molly haar favoriete dag van het jaar. Ze heeft haar kostuum lang geleden al uitgezocht en deze ligt netjes klaar. Ze gaat dit jaar verkleed als een zombie. Na het ontbijt zet Molly de eerste griezelige film op, je kan niet vroeg genoeg beginnen! De andere koeien kijken vol spanning mee naar het scherm. “Het is best een beetje spannend”, zegt Angus. Maar Molly geniet met volle teugen. Na de lunch gaan de koeien pompoenen uithollen. Ze maken allerlei verschillende ontwerpen. Anna heeft een vleermuis gemaakt. Angus en Molly hebben het bekende gezichtje uitgekerfd. Als de pompoenen af zijn, zetten ze er een kaarsje in. “Al die uitgeholde pompoenen bij elkaar zien er zo tof uit!”, zegt Anna. De koeien zijn trots op het resultaat. Voor de koeien het door hebben, is het alweer tijd om te gaan verkleden, want de Halloween-optocht op de Bieshof begint bijna. Gekleed in griezelige kostuums vertrekken de koeien richting het winkelcentrum. Ze hebben enorm veel zin om lekker te gaan griezelen. Met hun lantaarns al klaar zijn ze onderweg. Molly in haar zombie kostuum. Angus is dit jaar een spook en Anna is verkleed als heks met een lange zwarte puntmuts en een neppe kromme neus met een grote wrat erop. De optocht is een enorm succes. De koeien griezelen de hele avond lang en gaan ver na hun bedtijd voldaan naar bed. Molly valt in slaap met een glimlach van oor tot oor.

Dit jaar vind je in iedere editie van de Polderkrant een spannende verhaal over de koeien op het Koeienveld. De hoofdrolspeelsters Anna, Molly en Angus zijn de bekende koeien die je op het Koeienveld kunt vinden. Volg jij ze op hun grote avonturen dit jaar?

8. Wat is de oorspronkelijke naam van Dordrecht?

De winnaar van de puzzel uit de Polderkrant van juni 2022 is Veronique van Vuuren . Gefeliciteerd! Wij nemen contact met u op om ervoor te zorgen dat de prijs bij u komt. Wilt u ook kans maken op een leuke prijs? Stuur dan de oplossing van deze puzzel voor 19 augustus 2022 naar depolderkrant@gmail.com met als onderwerp “prijspuzzel”. Vergeet niet om uw naam en telefoonnummer te vermelden. De oplossing en de winnaar van deze puzzel vindt u in de volgende Polderkrant (december 2022).

Uit welk Germaans woord is de naam herfst ontstaan?

10. Wonen er meer vrouwen of mannen in Dordrecht?

Verbind de punten vanaf 1 t/m 22 in de juiste volgorde. Trek een lijn van 1 naar 2, van 2 naar 3, van 3 naar 4 en zo verder t/m 22.

Verbind de punten

5. In welk land is Halloween ontstaan?

Horizontaal 3. Wantijpop 6. Annette Kellerman 7. Big Rivers 8. 10.Gilze-RijenDeathValley Verticaal 1. Vijftien 2. Zomerzonnewende 4. Italië 5. Vette dinsdag 9. Eb Oplossing puzzel Polderkrant juni 2022 Gefeliciteerd!

Het verloop van de verhuizing is te volgen op de site www.kracht wereld.nl, hier lees je dus ook hoe spannend het nog is geweest om de financiering rond te krijgen, omdat de bank niet meer inves teert in horeca en sport. Uitein delijk is het benodigde kapitaal via crowdfund financiering bij elkaar gekomen, zodat het koopcontract kon worden getekend. Hier heb ben ook de huidige klanten aan bijgedragen. Het team bedankt iedereen die betrokken is ge weest bij zowel de crowdfunding, maar ook door aanpassing van offertes of een andere bijdrage aan de ambitieuze plannen.

“In 2023 is er dan een geheel nieuw en gezondheids-sport-modernencentrum.”

voor een geluidsscherm langs de A16. Er komt nu trouwens nog een geluidsscherm bij, zonder demonstratie en terwijl ze de huizen langs de A16 nog aan het bouwen zijn. Tijden veranderen. In 2014 zijn mijn man en ik in Oudelandshoek komen wo nen en schreef ik een stukje over onze Woongroep voor in de Polderkrant. Naar aanlei ding daarvan werd ik gevraagd of ik deel wilde uitmaken van de redactie en dat vond ik wel leuk. Dat is een heel goede manier om ook Stadspolders te leren kennen. We vergaderden in de Speeltuin; trouwens, wat is dat een mooie plek in de wijk om met je kinderen heen te gaan, ze ker met zo’n heerlijk zwembadje erbij. Een grote pluim voor de vrijwilligers daar.

Nurdan Dincer is sinds een jaar de buurtwerker in Stads polders. Zij heeft zich in het februarinummer van de Pol derkrant kort gepresenteerd en daarom is het tijd om haar nu uitgebreider voor te stellen aan de wijk. Zij was al zeven jaar buurtwerker in Dordrecht, maar vanaf juli 2021 in de wijk Stadspolders (voor 16 uur).

Nurdan is een enthousiaste vrouw (36 jaar en moeder van 5 zoons) die gemakkelijk praat en die duidelijk plezier heeft in haar werk.

Als buurtwerker ondersteun ik graag bewoners met hun ideeën en initiatieven om hun wijk of buurt prettiger te maken. Ik heb in Stadspolders al verschillende mensen ontmoet die zich zorgen maakten over bepaalde situaties, ik ondersteun hen graag om daar iets aan te veranderen.”

Haar werkzaamheden voert ze uit vanuit een kantoor in Sterren burg en dat is niet ideaal. Ze mist een vaste plek als uitvalsbasis in Stadspolders. Ze hoopt dat die er nog gaat komen. En mocht iemand een garagebox of een geschikt schuurtje hebben, dan zou ze daar erg blij mee zijn.

Bereikbaar

aanoverzichtelijk.vindenvoetgangersOokhetonWantwelkekantgaje

Alle sport- en gezondheidsdien sten komen samen onder één dak in het nieuwe pand.

Maartoch…

laars op één pad moeten fietsen en lopen. Maar bij navraag blijkt dat dit niet anders kan.

Een vierkant begroeid scherm (follie) op het Flamingopad

Soms vond ik het moeilijk een onderwerp te vinden, maar toch lukte het iedere keer weer om met elkaar de krant met leuke en/ of interessante wetenswaardig heden te vullen. Op een gegeven

Sport- en Krachtwereldgezondheidscentrumgaatverhuizen

bij de wijk Stadspolders en Dub beldam, omdat er in beide wijken veel vernieuwingen zijn.

er nou

alles is er mogelijk. Een nieuwe activiteit is het bedrukken van shirts voor klanten en sportclubs.

“Verder is er ook de mogelijk heid voor volwassenen om te leren fiesen. Er worden fietstheorielessen gegeven en er zijn fietsen beschikbaar om de praktijk te oefenen. Want fietsen is veel goedkoper dan autorijden en het openbaar vervoer. En ook nog gezonder.”

Toen Fran-Jeanne van de Pol derkrant mij belde met de vraag of ik wat wilde schrijven voor de wijkkrant in verband met het 25jarig bestaan, wist ik niet waarover ik het moest hebben. Maar al gauw kwam de gedachte bij me op dat ik bij de wijkkrant eigenlijk een hoop heb geleerd.

reden te worden, het kruispunt met dat scherm voor bij ben.

Iedereen die vragen of ideeën heeft voor de wijk en daar on dersteuning bij wil, kan contact met haar opnemen.

moment ben ik ermee gestopt, omdat ik andere dingen ook leuk vind om te doen.

“Gaaf om mensen te verbinden”

De sleuteloverdracht was op 7 september 2022. Momenteel wordt het pand verbouwd en ge moderniseerd voor de opening in 2023. De woning die behoort bij het voormalige Pentagon wordt ook toegevoegd aan het sport- en gezondheidscomplex, dit wordt de ruimte voor de groepslessen, Zumba, Body Pump, Body Shape, Yoga, Klimsterk en Ski-vit. Ze zijn blij met de locatie direct

25 jaar Polderkrant: Truus Geluk

snowboardfaciliteiten, zullen door de nieuwe eigenaar worden

dan een geheel nieuw en modern sport- en gezondheidscentrum. Nog even geduld. Het team van Krachtwereld kan niet wachten tot het zover is.

Wat doet een buurtwerker eigenlijk?

En doordat je in een wijk actief bent, leer je de wijk, toen Wielwijk, beter kennen. Ik heb zelfs mee gelopen met de demonstratie

Dat raakt Nurdan en dan wil ze ontzet tend graag met de bewoners aan de slag om dat te veran deren en meer veilig heid te krijgen, ook in de avonduren wanneer het donker is.

concept van Kracht wereld is dat alle diensten onder één naam en door één multidisci plinair team worden aangeboden en dan ook nog allemaal onder één dak. Personal training met begeleiding die wordt afgestemd op jouw maximale kunnen. Speci alisten geschoold op hbo-niveau, die zich bezighouden met voe ding en diëtiek. Zwangerschaps programma’s en fysiotherapie,

Nurdan vertelt: “Buurtwerk wil bewoners in een wijk aan elkaar ver binden. Een wijk moet veilig zijn, iedereen moet met een vei lig gevoel naar buiten kunnen gaan, ook wan neer het donker is. Mensen moeten met een gerust hart el kaar om hulp kunnen vragen.

In 1991 begon Jan Wind in Wielwijk met de eerste wijkkrant: Wiel wijk Ahoy. Vanaf het begin was ik daarbij. Ik vond het heel leuk om interviews te doen en die uit te werken op de computer. Maar wie had er toen al een computer en wie kon ermee omgaan? Dus leerden we daarop werken in het buurthuis en kregen we in het Hof cursussen in journalis tiek enzovoort. Daar leerden we ook een wijkkrant opmaken op een lichtbak.

langs? Ben ik nou de enige die het zo’n onnodig geval vindt of zijn er meer? Daar heb ik ook navraag voor gedaan bij de gebiedsbe heerder en hij gaf als antwoord dat de schermen regelmatig geknipt worden en dat hij nog nooit klachten heeft gehad over de schermen. Kijk, het zijn geen wereldschokkende dingen, maar

Gemis vaste plek in Stadspol ders

Nurdan hoopt dat nog meer mensen haar weten te vinden.

al met al vind ik het heel fijn dat er nog steeds een groep enthousiaste mensen is die vijf keer per jaar een wijkkrant maakt met leuk en interessant nieuws over en voor de wijk.

Dat kan via het telefoonnum mer 06-46257601 of via de drecht.nlnurdandincer@buurtwerkdormail:

Invoortgezet.2023iser

Hetgestaan.unieke

Truus Geluk

Ik vind het heel fijn wonen in Stadspolders; als ik naar huis fiets over de Noordendijk geniet ik van het groen om me heen. Ook op de Wantijdijk heb je een gevoel van ruimte en groen. Jammer dat fietsers en wande

Toch nog even over het Fla mingopad, waar een paar van die vreemde vierkante begroeide schermen staan. Op het kruispunt bij de Amazone ben ik altijd blij als ik zonder iemand aan te rijden, of aange

Krachtwereld aan de Bamen daweg, naast het ophaalpunt van Tuinwereld, zal begin 2023 verhuizen naar het pand van Sportcentrum Pentagon aan de Sikkelstraat. Pentagon heeft dit sportcentrum 26 jaar gerund en is nu gesloten. Op donderdag 18 augustus jl. konden de oud leden van het Pentagon al kennis ko men maken en werden zij op de hoogte gebracht van de plannen. Joraline Wielders en Larissa Kop pers zijn met Gianni Attasio sporten gezondheidscentrum Kracht wereld gestart. In twee jaar tijd zijn ze al uit het pand gegroeid, zelfs alle buitenruimte wordt be nut. Wielders zegt dat het team van Krachtwereld een dynamisch team is met mensen in dezelfde leeftijdsklasse. Tijdens de coronaperiode hebben ze allen een ge weldige teamprestatie geleverd met alle benodigde aanpas singen. De ambitieuze plannen waar nu aan wordt gewerkt, had den niet door kunnen gaan als het hele team hier niet achter had

september 20226 Polderkrant

Lopende activiteiten “In juni 2022 is er een vrouwen groep gestart (in het Huis bij de Bron). Die fungeert als een koffieinloop. Alle vrouwen zijn welkom! Er komen vooral vrouwen die al leen voor de opvoeding staan, die soms de Nederlandse taal nog niet beheersen en die meer contacten in de wijk willen met andere moeders. De vrouwen helpen elkaar om hun weg te vinden.” Op maandagmiddag van 13:30 tot 15:00 uur staat de koffie klaar in Huis bij de Bron.

Wandelen in de wijk Op donderdagmiddag wandelt Nurdan ergens door de wijk. “Ik spreek dan wijkbewoners aan en vraag hoe ze het vinden in de wijk, of ze vragen of wensen heb ben. Bij Buurtwerk noemen we dat ‘een straatterras’. Zo hoorde Nurdan het verhaal van een me vrouw die Stadspolders een heel veilige wijk vindt, maar toch ‘s avonds in het donker niet naar buiten durft.

“De klanten komen hier door mond-tot-mondreclame, soms hele gezinnen of hele straten,” zegt Wielders. In marketing wordt weinig geïnvesteerd.

Arie Kuperus

“Uiteindelijk is hetkapitaalbenodigdeviacrowdfund financiering bij elkaar gekomen.”

De huidige fitnessapparaten in het Pentagon zullen worden aan gepast. De ‘Pentagon sporten’ als squashen, klimmen, ski- en

Marijke Meijer

Is er nog iets dat jullie de lezers van de Polderkrant willen mee geven?

Reinier Merrison

Gerrit Welgraven stuurde een mail als reactie op de serie over kunstenaars in Stadspolders.

Nooit een cursus gevolgd

Cilke: “Ik volg hoofdzakelijk thera pie. Daarnaast ben ik veel bezig

Hij heeft gewerkt als wegbouw kundige en tekende af en toe in zijn vrije tijd. Toen president Kennedy overleed in 1962, heeft hij op verzoek een aantal portretten van deze president getekend. Maar toen hij met pensioen ging (alweer zestien jaar geleden) is het tekenen voor

toch wat levendigheid van de scholen en kinderdagverblijven in de buurt.”

“Ik ben geen kunstenaar, maar doe wel iets wat niet iedereen doet”

Gerrit heeft ook veel tekeningen met potlood gemaakt. Met pot lood komt een tekening zachter Naastover. portretten heeft hij ook een aantal auto’s getekend. Gerrit werkt nog als chauffeur bij Ames en enkele van zijn tekeningen hangen daar in de showroom en op een directiekamer.

ringsdeskundialsWellichtkanikindetoekomsterva

september 2022 7Polderkrant

ik niet meer thuis kom wonen. Ik woon hier nu drie maanden en ben eigenlijk net een beetje geland. Ik vond het best span nend om naar deze woonvorm te verhuizen, maar eerlijk gezegd is het mij reuze meegevallen. Om nu naar de toekomst te kij ken, vind ik nog een beetje vroeg. Laat ik eerst hier maar eens kijken hoe het verder gaat.”

ook auto’s gaan tekenen. Hij heeft een aantal exposities gehad: in het Stadskantoor, in het politie bureau aan de Vissersdijk, in het Vrijwilligershuis aan de Spuiweg en ook in de ontvangsthal van de rechtbank. Inmiddels is Gerrit 79 jaar en doet hij het iets rustiger aan.

Hij zegt daarin geen kunste naar te zijn, maar wel iets te doen wat niet iedereen doet. En dat wil hij graag laten zien. En omdat we het heel leuk vinden om bijzondere mensen in de Polderkrant aan het woord te laten zijn we bij Gerrit op bezoek gegaan.

Gerrit vond tekenen als kind al leuk en was vaak bezig met een potlood. In zijn familie werd het gewaardeerd, maar niet gestimu leerd. Gerrit had ook geen drang om er iets speciaals mee te doen. Het is voor hem hobby en het bezorgt hem ontspanning.

Cilke: “Ik wil nog wel iets kwijt over het personeelstekort in de zorg. Wij hebben daar direct last van. Er is hier veel verloop geweest van medewerkers waardoor we een hele tijd ondersteuning hebben gehad van medewerkers uit de in valpool. In de praktijk betekent dit dat er elke dag nieuwe mensen voor je neus staan, sommige nog jonger dan wij. Iedereen doet zijn best hoor, maar het is gewoon weg Jani:vervelend.”“Hettekort aan goed gekwalificeerde medewerkers is inderdaad een heel groot pro bleem. Binnen Yulius zijn veel leuke vacatures. Mocht je een Social Work, SPH, MMZ, SPW of verpleegkundige achtergrond hebben en je zoekt een leuke baan in de begeleiding, denk eens aan Yulius.”

Hoe vinden jullie het om in Stadspolders te wonen?

Jani: “De Foyer is een woonvoor ziening van Yulius waar jongvol wassenen tussen de 18 en 25 jaar wonen met een ernstige psychiatrische aandoening. De jongvolwassenen die hier wonen krijgen een begelei dingstraject aan geboden om hun gaanlantééndiverskannen.vanvormdereaneennaarmentedoortentezaamheidzelfredvergroenstrowoDatheelzijn;dezalambubegeleidkunnenwonen,eenander

“Ik hoop ooit zelf zorgboerderijeentehebben.”

Van jongs af, maar vooral als gepensioneerde

hem echt een hobby geworden. Gerrit tekende portretten, maar toen een buurman vroeg of hij voor zijn zoon een model van een tank wilde natekenen, heeft hij dat met inkt gedaan. Daarna is hij naast de portretten bijvoorbeeld

Kunnen jullie vertellen waar om je in de Foyer woont?

licht zelfstandig en weer een ander stroomt door naar een ander soort woonvorm. We sluiten qua begeleiding aan bij wat onze bewoners nodig hebben.”

Meestal tekent Gerrit portretten van bekende mensen waarvan hij een foto in de krant of in een tijdschrift ziet. Gezichten drukken iets uit, tonen emotie. Dat vindt hij een uitdaging om in de teke ning weer te geven. Hij heeft ook regelmatig op verzoek portretten getekend van familieleden en kennissen. Vorig jaar nog als herinnering aan een overleden persoon. Als mensen daar blij mee zijn, geeft hem dat veel voldoening.

De Foyer: wonen met een steuntje in de rug

Gerrit Welgraven met zijn portretten

Arie Kuperus

Ayrton Senna

Les heeft Gerrit nooit gehad. Hij heeft zijn vaardigheid in het teke nen helemaal zelf ontwikkeld. Als hij gaat tekenen maakt hij eerst een opzet met potlood. Dat doet hij op gevoel. Vervolgens bepaalt hij of hij het fijn of wat dikker wil neerzetten. Hij heeft maar weinig nodig: een bureau, een kistje met potloden en inktpennen en natuurlijk inkt. Zijn tekeningen bewaart hij in een map, die hij met plezier laat zien. Het is bijzonder knap en verrassend wat deze vriendelijke en bescheiden man gemaakt heeft.

Mart Smeets

Gerrit maakt tekeningen en doet dat zowel met een potlood als met inkt. De laatste jaren is hij vooral bezig met inkt. Hij tekent veel portretten en doet dat door met inkt kleine stipjes te zetten. Die techniek heet pointillisme. Hij kan pennen met verschillende diktes gebruiken en kan het daarmee wat lichter of zwaarder aanzetten.

Jullie zijn beiden jong, gaan jullie naar school, naar dagbesteding, werk? Esmee: “Ik ga drie da gen in de week naar een zorgboerderij en heb het daar erg naar mijn zin. Als ik toch iets over de toekomst zou kunnen zeggen, is het wel dat ik ooit hoop zelf een zorgboerderij te hebben. Ik ben dol op dieren, alle boerderijdieren vind ik heel erg leuk. Ik ben nu bezig met de aanvraag voor een hulphond. Een hulphond zou voor mij heel fijn en helpend zijn.”

Cilke: “Ik heb een ernstige oogaf wijking waardoor ik beperkt zicht heb. Daarnaast heb ik PTSS, wat de belangrijkste reden is dat ik hier woon. Ik woon hier nu best een tijdje en ik heb veel geleerd en ben veel zelfstan diger geworden. Ik hoop een stap te kunnen maken naar am bulant begeleid wonen. In de verdere toekomst zou ik graag helemaal zelfstandig willen gaan wonen, een ei gen huis met een leuke hond, dat lijkt me wel beslotenoverlegderses,taleenenEsmee:wat.”“IkbendiversekerenopgenomengeweesthebaandiagnowaaronookPTSS.Inmetfamilieisdathetbeterisals

met het schrijven van liedjes. Ik ben een liefhebber van hiphop en rapmuziek. Ik hoop ooit mijn liedjes op te kunnen nemen in een studio. In mijn vrije tijd doe ik aan boksen en fitness.

wel

Wat maakt Gerrit?

Portretten

Aan het Van den Broek-erf in Dordrecht wonen 22 jongvol wassenen in een beschermde woonvorm van Yulius. De Pol derkrant kreeg de gelegenheid om te spreken met Cilke en Esmee, twee jonge vrouwen die in de woonvorm wonen. Ook Jani, de voorziening?Watgesprekgroepsleidster,coördinerendschoofbijhetaan.isdeFoyervooreenwoon

“Het is voor hem hobby en ontspanning.”bezorgthethem

ge iets betekenen voor anderen.”

Cilke: “Ik heb op veel plekken gewoond, waaronder België en Zeeland. Ik ervaar Stadspolders als een fijne en rustige wijk om te Esmee:wonen.”“Ikkom uit de kleinere ge meenten om Dordrecht heen. Ik heb een tijdje in Alblasserdam, Sliedrecht en Papendrecht ge woond en zag toch wel tegen een wat grotere stad als Dordrecht op. Maar eerlijk is eerlijk, ik woon hier in Stadspolders heel fijn. Het is een fijne mix tussen rustig en

Jani: “Wij zijn ook heel blij dat we hier op deze locatie zitten. In het begin was het ‘best even zoeken met de omwonenden’, maar ik kan wel zeggen dat het contact met de buren helemaal prima is.”

Adverteren in de Polderkrant ‘n Heel jaar voor € 660,-

Uw advertentie verschijnt in een afgebakend -voor u relevant gebied en dat betekent lage tarieven Dit formaat á 1/4e pagina kost bijvoorbeeld € 660,- per jaar Beslist u om in drie of meer Dordtse wijkkranten te adverteren, dan krijgt u 10% korting. De opmaak is altijd gratis

september 2022 8Polderkrant Wat? Bent u op zoek naar een actieve uitdaging? Elke dinsdagochtend van 9.30 uur tot 10.30 uur vindt er actieve 60+ gym plaats op leuke muziek. Na de inspanning wordt er nog gezamenlijk een kopje koffie gedronken. Waar? De gym vindt plaats op een gezellige locatie in Oudelandshoek: Ama zone 2 Contact: Heeft u interesse of wilt u graag uitvinden of deze 60+ gym iets voor u is? U kunt zich telefonisch aanmelden via: 078-6134550 60+ gym Te koop Nieuwe aardappelen: Frieslanders, Bildtstar & Ramos Ook voor fruit en verse eieren A.A. Groeneveld Provincialeweg 12 (500m voor veer Kop v.h Land, links) tel. 078 616 55 90 Maandag t/m zaterdag hele dag geopend INZET078! is het centrum voor vrijwillige inzet in Dordrecht. Een persoonlijke aanpak bij het vinden van leuk vrijwilligerswerk staat voorop. Wat wil je doen? Wat levert het jou op? Waar word je blij van? Vervolgens gaan we op zoek naar een passende vrijwilligersbaan bij een organisatie waar jij je thuis voelt. Wat wil jij? Mensen ontmoeten gezelligheid, nieuwe vrienden Gewoon lekker bezig zijn afwisseling, even uit de sleur Iets voor een ander doen voldoening, zingeving Iets nieuws leren uitdaging, upgrade cv, opstap betaalde baan Jouw inzet telt dubbelDoe vrijwilligerscheckdewww.inzet078.nl Bel voor meer info of een kennismakingsgesprek: 078-2063002 Dordtse leukSCHAPEKOPPENroomboteromtetrakterenofcadeau te geven! Met het originele verhaal!* (* zie ook boek DORDT 800 jaar REEWEGBANKETBAKKERIJVANDERBREGGEN.NLnr.10)OOST31•078-6134702 06 1220 1572 VOORSTRAAT 367, 3311 CT DORDRECHT Beter Voor Dordt heeft van veel Dordtenaren het vertrouwen gekregen om u te vertegenwoordigen in de Dordtse Gemeenteraad Met ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt gaan we de komende periode weer ons stinkende best doen dit waar te maken We horen graag uw signalen om actuele zaken op de agenda te krijgen Heeft u een leuk initiatief zijn er zaken in uw wijk waar u zich aan stoort, plannen waar u anders over denkt of waar u een bijdrage aan wilt leveren, laat het ons weten We komen graag met u in contact ! STADSPOLDERS@BETERVOORDORDT.NL Bij Thuiszorg Maasland kunt u terecht voor: PersoonlijkeIndividueleDagbestedingbegeleidingverzorging en/of HuishoudelijkeVerpleging hulp Open spreekuur! Elke dinsdag tussen 10:00 en 12:00 is er een vrije inloop bij ons op kantoor. U bent van harte welkom voor al uw vragen omtrent thuiszorg of andere zorgmogelijkheden! Onze professionals staan klaar om u van dienst te zijn en samen met u te kijken naar uw hulpvraag of benodigdheden. Thuiszorg Maasland Admiraalsplein 417 3317 BK Dordrecht Hoofdkantoor: Tel: 010-311 80 90 of 06-176 0 9210

De Polderkrant wordt vijf keer per jaar huis aan huis bezorgd, met een oplage van 9300 stuks en openbare ophaalplekken verspreid door de wijk.

Meer weten? Kijk op www.tienplus net of mail naar tienplus@buurtwerkdordrecht.nl

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.