Galerij Magazine - Editie 1 - 2021

Page 1

VOORJAAR 2021 HET MAGAZINE VOOR CRABBEHOF EN ZUIDHOVEN DEZE EDITIE ONDER ANDERE:

FINANCIEEL HULPHUIS | ENERGIE BESPAREN | TINY HOUSES GALERIJ MAGAZINE | 1


Colofon

Galerij Magazine verschijnt vier keer per jaar en is gratis af te halen op verschillende punten in de wijk. Galerij Magazine wordt gemaakt door vrijwilligers. Ook meedoen? Meld je aan bij TIEN Plus T 078 750 89 66 of mail naar tienplus@desocialebasis.nl Redactie: Henk van der Net, Jacqueline van den Bergh, Wim de Vogt, Sjacco Soeter, Ina de Jong, Marisa Joosten Ondersteuning: TIEN Plus, onderdeel van Buurtwerk Dordrecht Oplage: 500 stuks Voorpagina foto: Henk van der Net

Voorwoord

Nieuw jaar, nieuwe kansen. Wat waren we blij dat 2020 voorbij was... Maar het nieuwe jaar heeft nog niet veel moois gebracht. We zullen nog langer door de appel moeten bijten, die zuurder is dan verwacht. Gelukkig zijn er ook mooie vooruitzichten. Versoepeling van verschillende restricties zijn in zicht en wellicht kunnen we binnenkort weer meer genieten van wat tot vorig jaar vanzelfsprekend was. Het is hartverwarmend om te zien hoe de vele vrijwilligers zich in deze tijden extra inspannen voor de hulpbehoevenden. Helaas is eenzaamheid juist nu een groeiend probleem, maar ook hier wordt hard aan gewerkt door diverse instanties en middels particuliere initiatieven. Ook deze nieuwe editie van de Galerij is -als altijd- met veel enthousiasme door de redactie bestaande uit vrijwilligers en medewerkers van Buurtwerk Dordrecht en TIEN Plus gemaakt. Namens hen allen wens ik u weer veel leesplezier, en laten we er ook in 2021 voor elkaar zijn. Sjacco Soeter

...zoekt journalisten!

Lijkt het je leuk om artikelen te schrijven over je eigen wijk Crabbehof/Zuidhoven? Meld je aan als vrijwillig wijkredacteur! Samen met een enthousiast team maak jij 4 keer per jaar Galerij Magazine.

De plussen: • Je bepaalt zelf hoeveel tijd je erin steekt • Je krijgt een gratis cursus Journalistiek schrijven • Leuk afwisselend werk, je komt nog eens ergens • Je leert je wijk en allerlei mensen kennen • Het magazine is helemaal gemaakt voor en door wijkbewoners • Ervaring is niet vereist, enthousiasme wél Met dit mooie magazine wordt niet alleen de buurman van de overkant betrokken bij zijn wijk, maar ook de winkeliers, scholen, verenigingen, ondernemers en allerlei organisaties bij jou in de buurt.

Jeuken jouw handen al? E-mail naar tienplus@desocialebasis.nl of bel 078-7508966 voor meer informatie.

Kantoor: Kranenburgstraat 2, 3317 RA Dordrecht Tel: 078 - 617 66 14. Altijd gratis parkeren

GALERIJ MAGAZINE | 2


Het Financieel hulphuis Ina de Jong in gesprek met Ali Kocak, voor veel mensen in Crabbehof geen onbekende. Wat is het Financieel hulphuis (FHH) en wie kunnen er terecht? “Het FHH is onderdeel van MEEVivenz. Wij bieden hulp aan bewoners die het niet kunnen betalen om een belastingconsulent in de arm te nemen. Te denken valt aan mensen met een uitkering, minimumloon, of door andere omstandigheden niet zo veel te besteden hebben. De globale grens ligt bij een belastbaar inkomen van 42.000 euro per jaar. Ook helpen we mensen die moeite hebben met het lezen en begrijpen van de brieven en formulieren.” Helpen jullie alleen met de belastingaangifte? “Nee, naast de belastingaangiftes helpen we ook met bezwaarschriften, met de zorg- en huurtoeslagaanvragen, maar ook met zaken rondom het kindgebonden budget, en aanvragen van uitkeringen.” Hoe kunnen mensen met jullie in contact komen? “We werken alleen op afspraak. Mensen kunnen bellen naar 078- 750 89 67. Men kan dan aangeven in welke wijk men woont en zo mogelijk daar afspreken in een wijkcentrum. Na de afspraak te hebben gemaakt ontvangt men een bevestiging met daarin de informatie over wat nodig is om mee te nemen naar de afspraak.” Wanneer werken jullie? “We werken het hele jaar door. In de maanden maart en april werken we met een groep vrijwilligers die speciaal zijn opgeleid om bewoners te helpen met de belastingaangiftes. Daarna helpen we individueel mensen die te laat zijn of die bezwaar willen maken. Verder natuurlijk de kwijtscheldingen en aanvragen van uitkeringen. Ook helpen we door verwijzingen te doen naar de SDD voor schuldhulpverlening.”

Waarom is het FHH in het leven geroepen? “Toen het belastingkantoor Dordt naar Rotterdam verhuisde merkten we in de buurthuizen dat veel bewoners het moeilijk vonden dat ze niet meer dicht bij huis en gemakkelijk hulp konden krijgen. In samenwerking met de belastingdienst hebben we toen vrijwilligers getraind en speciale invuldagen georganiseerd. Er kwamen ook steeds meer andere financiële vragen waar nog geen organisatie hulp bij kon bieden. Daarom hebben wij onze dienstverlening uitgebreid en werken we daar nu het hele jaar aan. In Crabbehof ben ik elke woensdag samen met Jan, een zeer gewaardeerde vrijwilliger. Zo nodig ga ik ook op huisbezoek. Het afgelopen jaar hebben we opvallend veel mensen geholpen bij het aanvragen van een uitkering. Dit had veel te maken met het verlies van banen door de Corona.” Tot slot? “Tot slot vind ik het belangrijk om te melden dat wij geen wachttijden hebben. Meestal is het mogelijk om mensen binnen een week te helpen. Voor hulp bij de belastingaangifte zijn wel speciale dagen in maart en april. Aarzel niet en vraag onze hulp. We zijn ervoor en helpen graag!”

Nieuwe projecten in Crabbehof Eenzaamheid bij leeftijden en Senioren 65+

Met veel plezier kondig ik aan dat ik mij vanuit Buurtwerk Dordrecht vanaf begin dit jaar, ook op stedelijk niveau, ga richten op de pijlers: Senioren 65+ en Eenzaamheid.

Het doel is om het aanbod voor Senioren in kaart te brengen en te bevorderen in samenwerking met wijkpartners en bewoners en de Eenzaamheid onder de Dordtse bevolking jong en oud, in het algemeen, te verminderen. Als eerste zal ik onderzoek doen om inzicht te krijgen in wat er op dit gebied gebeurt in de wijk en wat er nog nodig is. Aan wijkbewoners de vraag: heb je belangstelling om deel uit te maken van de Senioren denktank ter ondersteuning van dit project, meld je aan en neem contact op met mij. Mijn gegevens vind je hier onder.

Daarnaast zal ik door middel van trainingen en presentaties aan (wijk)organisaties en belangengroepen (ook bewonersgroepen) de doelgroep “Senioren” en het thema “Eenzaamheid bij alle leeftijden” onder de aandacht houden/brengen en mogelijkheden aan te reiken om daar iets in te betekenen. Uiteraard is de samenwerking met netwerkpartners in deze van cruciaal belang. In de volgende Galerij verwacht ik in een kort interview meer te kunnen vertellen. Voor meer informatie over dit project en de onderdelen hiervan en voor aanmelding voor de denktank kan men contact opnemen met: Viveca Chatlein M 06 52 86 85 83 E viveca.chatlein@desocialebasis.nl GALERIJ MAGAZINE | 3


Aan de slag met energiebesparen in Crabbehof Jacqueline van den Bergh ging in gesprek met leden van Drechtse Stromen, de club die je helpt bij energie besparen en daarmee kosten in de hand te houden. Al enige tijd zijn ze bezig in Crabbehof, waar veel (huur)woningen van het gas af gaan. Met en aan bewoners/huiseigenaren geven zij adviezen over hoe comfortabeler en energiezuiniger te leven in je eigen huis. Gesprek met Rien Val, secretaris, en Wim Scharloo, energiecoach, Drechtse Stromen.

Aan de slag in Crabbehof Crabbehof is de eerste wijk om aan de slag te gaan met van het gas af gaan en met acties om energie te besparen. Het idee is om in Crabbehof een flinke slag te maken. Vanuit de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) van het Rijk kunnen de bewoners een bijdrage krijgen van €70,- voor kleine besparingsmaatregelen, bijvoorbeeld voor tochtstrippen en radiatorfolie. De opvolger is Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). Bewoners kunnen nu geld ontvangen voor isoleren van hun woningen. In Crabbehof was er in september een Grof Vuil actie. En daar is Drechtse Stromen bij aangehaakt met een eerste voorlichtingsactie. Later in het najaar hebben de energiecoaches een actie gehouden op het Van Bosseplantsoen en het Van der Duyn van Maasdamplantsoen. Zij gingen in gesprek met de bewoners om mensen enthousiast te maken om energie te besparen en daarmee de kosten in de hand te houden. Er zijn nu 9 Energiecoaches voor heel Dordrecht, te starten in Crabbehof. Wim Scharloo is één van die energiecoaches bij Drechtse Stromen. De gesprekken tijdens die actie leverden niet zoveel contacten op, maar er kwamen toch 7 concrete afspraken. Wim is bij bewoners op bezoek geweest. Vooral veel tips over isoleren heeft hij gegeven.

“We helpen je energie en kosten besparen” Wim: 100% isoleren haal je niet. Mensen begrijpen dat donders goed. Want dat gaat ze zoveel kosten. Veel mensen hebben dat geld er niet voor. Het moet wel in verhouding staan. Wij coaches weten een stukkie meer dan gemiddeld Nederland. Dubbelglas, spouwmuren en dergelijke leveren wel veel op, maar kosten ook veel. Kleine maatregelen als waterbesparende douchekoppen en tochtstrippen zijn niet zo duur en zorgen ook dat de maandelijkse energierekening omlaag gaat. Wij zijn praktische mensen, wij zijn eerlijk en oprecht en we doen het gratis. Waar is winst te halen, daar kijken we naar. Rien: Kleine maatregelen kosten heel weinig en leveren flink wat op. Tochtstrippen, led verlichting, folie achter de radiotor, de CV-ketel op 60 graden zetten in plaats van 80 of 90. Je huis isoleren, dat kan flink besparen. GALERIJ MAGAZINE | 4

Drechtse Stromen organiseerde in 2018 al een avondbijeenkomst. Veel mensen hadden geen ruimte om te investeren. En als je geen leencapcaciteit heb, krijg je geen lening. De gemeente is daar nu wel mee bezig, maar kan zelf nog geen leningen aanbieden. Wim: Mensen zijn niet geïnteresseerd in spouwmuren, warmtepompen,ofeenheeldakisoleren.Datkanmengewoon niet betalen. De mogelijkheden van andere douchekoppen die minder water gebruiken en tochtstrippen, dat kan wel. Ik ben ook in gesprek in Sterrenburg met huiseigenaren, die kunnen wel wat betalen, zoals zonnepanelen. Het is afhankelijk van de situatie wat je adviseert. Alle reacties zijn positief. Je weet toch altijd meer daarna. We gaan niet nalopen of mensen het ook doen, wij adviseren alleen. Rien: Energiebesparen doen we als Drechtse Stromen over de hele Drechtsteden, samen met de gemeente en de energiecoaches. Een echte EPA-adviseur (Energie Prestatie Advies) kan precies berekenen wat het kost. Bewoners krijgen Vouchers. Vouchers in Dordrecht slaan aan, men kan zelf zo’n voucher voor 70 euro aanvragen, voor isoleren. Je kan ze besteden bij bouwmarkten. Het gaat nu vooral om isoleren. Aardgasvrij is goed, maar eerst moet je isoleren. Daarna gaat het om een nieuwe warmtebron kiezen. Wim: Probeer vooral nu de RRE regeling, want die loopt binnenkort af. Rien: Na de RRE-regeling komt de RREW, die is vooral voor huurders en VVE’s. Woningcorporaties moeten hun eigen woningen isoleren. Maar huurders kunnen ook zelf veel doen met kleine maatreglen. Daar zijn die Vouchers voor. Ook met VVE’s wil Drechtse Stromen tot afspraken komen. Met de gemeente willen we daar afspraken over gaan

Wens voor Crabbehof Rien: “We hopen dat we goed kunnen helpen bij het energiebesparen, zodat het daarmee ook betaalbaar is en wordt voor de mensen.” Wim: “Allen gezond en goed de corona doorstaan en tot ziens bij u thuis.”


itiahet

t je

e etje e,

energie besparen

energie energiebespaa bespaartips

de beste bespaartips:

Drechtse Stromen is sinds 2012 actief als burger-initiatief. We zijn een onafhankelijke stichting, begaan met het milieu én onze portemonnee.

• Sluit deuren van kamers die niet in gebruik zijn en zet maken. We kunnen de bewoners van een VVE helpen om de verwarming daar uit. Doe bij schemering de samen gordijnen een dicht en zorg datop ze te starten. Om woningen te isoleren project niet voor de verwarming hangen! en gezamenijk spullen in te kopen. Een ‘Samen met het Ons uitgangspunt éérst energie besparen, wantinwat je zijn en zet • Sluitis:deuren van kamers die niet gebruik besparing € 240,niet gebruikt hoef je ook niet tedaar betalen. Buren’-Project. Dat scheelt in kosten. de verwarming uit. • Zet minimaal een uur voor het slapen gaan en dus ook Doe bijwijschemering de gordijnen Als je geïnteresseerd bent, bijvoorbeeld om ook In deze folder geven u tips die gratis zijn of nietdicht al te en zorg dat ze ’s nachts de verwarming op 15 graden. Het blijft zeker niet verwarming veel geld kosten envoor die ude in uw eigen huishangen! met een beetje energiecoach te worden, dan kun je contact opnemen met nog een uur warm genoeg in de woonkamer. € 240,moeite zelfbesparing kunt toepassen. U gebruikt minder energie, besparing € 110,Drechtse Stromen: https://www.drechtsestromen.net/ zonder dat dat ten koste van uw wooncomfort gaat. • Zet minimaal een uur voor het slapen gaan en dus ook • Zet de verwarming een graad lager, bijv. van 20 naar 19 NB: De in deze’sfolder besparingen een Het blijft zeker nachtsgenoemde de verwarming op 15zijn graden. graden. Overdag, als jeWim bezig bent, kan de verwarming Scharloo: tel. 0621280935 gemiddelde ennog op jaarbasis. een uur warm genoeg in de woonkamer. mogelijk nog iets lager. wimscharloo@drechtstestromen.net besparing € 110,besparing € 90,-

de beste bespaartips:

tips

• Zet de verwarming een graad lager, bijv. van 20 naar• 19Heeft u een thermostaat voor de verwarming? Of met Rien Staat Val: u elkesecr@drechtsestromen.net dag op graden. Overdag, als je bezig bent, kan de verwarmingKijk hoe deze is geprogrammeerd. Vouchers zijnDan er hoeft nogde steeds en kunnen worden dezelfde tijd op of in het weekend later? mogelijk nog iets lager. kamer in het weekend aangevraagd. niet om 7 uur al warm te zijn. besparing € 90,Ook staan er folders op de website met besparing kan oplopen tot € 80,-

informatie. • Heeft u een thermostaat voor de verwarming? trek warme kleren aan. Kijk hoe deze is geprogrammeerd. Staat u elke dag •op Doe aan persoons-isolatie: dezelfde tijd op of in het weekend later? Dan hoeft deDoor polsen en enkels te bedekken krijg je het ook warmer. kamer in het weekend niet om 7 uur al warm te zijn. besparing kan oplopen tot € 80,• Doe aan persoons-isolatie: trek warme kleren aan. Door polsen en enkels te bedekken krijg je het ook warmer.

Voor meer tips: www.drechtsestromen.net Heeft u vragen over energiebespaartips? mail ons dan: secr@drechtsestromen.net

Rien

Wim

éérst energie besparen want: wat je niet gebruikt ho éérst energie besparen,je ook niet te betalen.

Voor meer tips: www.drechtsestromen.net Heeft u vragen over energiebespaartips? mail ons dan: secr@drechtsestromen.net

want: wat je niet gebruikt hoef Samen in de straat met Lief & Leed je ook niet te betalen.

Sinds december heeft Crabbehof enkele Lief & Leedstraten. De eerste gangmakers, onder andere aan de Troelstraweg en de Ruys de Beerenbrouckweg, werden verrast door een persoonlijke serenade voor hun huis. Niemand minder dan wethouder Marco Stam overhandigde hen vervolgens een potje met 150 euro. Deze gangmakers zijn een of twee betrokken bewoners die met dit bedrag een aardigheidje kunnen kopen voor medebewoners uit de straat. Het doel van Lief & Leedstraten: meer aandacht voor elkaar zodat buren zich gezien, gewaardeerd en gesteund voelen. Lief & Leed is een pilot van Buurtwerk Dordrecht en Wijk voor Wijk voor Crabbehof en Wielwijk. Het idee is afkomstig uit Rotterdam waar inmiddels ruim 750 Lief & Leedstraten zijn. De gangmakers in een straat kunnen het potje gedurende een jaar gebruiken voor bijvoorbeeld een bloemetje, kaart, fruitmand of een ander cadeau voor een bewoner uit de straat. Gangmakers De gangmakers zorgen ervoor dat de rest van de straat weet dat er een Lief & Leedpotje is (bijvoorbeeld met een kaart, flyer, via sociale media of in een persoonlijk gesprek. De gangmakers houden de uitgaven vanuit het potje bij en bewaren de bonnen. Het is fijn als de gangmakers veel input krijgen van de medebewoners. Deborah van de Troelstraweg vindt het de normaalste zaak van de wereld om gangmaker in haar flat te zijn. ‘Een boodschapje meenemen voor een van de buren of op een andere manier helpen? Dat deed ik al. Dit is een leuke aanvulling.’ Henk van der Net, een bekend gezicht in de wijk, is ook een gangmaker. Naast zijn werk bij de Voedselverdeling

vanuit Trefpunt De nieuwe Stoof zet hij zich ook in voor Lief & Leed voor zijn eigen straat de Groen van Prinstererstraat.

Ook meedoen? De pilot is inmiddels in volle gang. Het aantal straten dat meedoet in de wijk groeit, maar uiteraard zijn nieuwe Lief & Leedstraten nog altijd van harte welkom. Wil je ook een Lief & Leedpotje beheren en woon je in Crabbehof of Wielwijk? Neem contact op met Buurtwerk Dordrecht via Trefpunt De nieuwe Stoof op tel. 078 6173240 of bel naar Wijk voor Wijk, 078 6559210. Foto’s gemaakt door Jeroen Niemeijer

GALERIJ MAGAZINE | 5


Abraham Kuyperweg De straten in Crabbehof zijn vernoemd naar 19e en begin 20e eeuwse politici. Dit zijn de grondleggers van ons huidige politieke systeem. In deze aflevering Abraham Kuyper. De Abraham Kuyperweg loopt van de Talmaweg tot aan de Domela Nieuwenhuisweg. Abraham Kuiper werd op 29 oktober 1837 in Maassluis geboren. Hij was theoloog, predikant, staatsman en journalist. Hij was oprichter van de eerste politieke partij in Nederland, de Anti Revolutionaire Partij (ARP) en stichter van de Vrije Universiteit in Amsterdam. De ARP is in 1980 gefuseerd met de Katholieke Volkspartij (KVP) en de Christelijk Historische Unie (CHU) en heet nu het Christelijk Democratisch Appel (CDA). Tevens droeg hij bij aan de vorming van de Gereformeerde kerken in Nederland. Kuyper werd voorman en woordvoerder van de orthodoxe vleugel van het Nederlands protestantisme, hoewel niet alle orthodoxen achter hem stonden. Onder zijn leiding werden de gereformeerden zeer invloedrijk, zowel in de kerk als in de politiek, die tot dat moment werd gedomineerd door de liberalen. Voor zijn achterban, een volksdeel dat wel wordt aangeduid als de ‘kleyne luyden’ (zelfstandigen, arbeiders en ambtenaren) was Kuyper de gevierde leider. Zijn tegenstanders waren op kerkelijk gebied met name de modern - protestanten, terwijl hij in de politiek vooral streed tegen de liberalen en later ook de socialisten. Zijn politieke bondgenoten vond hij bij andere christelijke partijen, waaronder ook de katholieken. De jonge Kuyper kreeg thuis onderwijs van zijn vader, die predikant was. Later ging hij naar het gymnasium en de universiteit in Leiden. Hij studeerde er literatuur, filosofie en theologie en volgde ook colleges Arabisch, Armeens en natuurkunde. In 1862 promoveerde hij tot doctor in de theologie. In zijn proefschrift toonde hij duidelijk voorkeur voor de meer vrijzinnige stroming boven Calvijn. In zijn studietijd en ook later volgde hij de moderne richting in de kerk. Op zijn vijfentwintigste werd hij als predikant beroepen in Beesd (Betuwe). Hij was tijdens zijn studie, zoals velen in het midden van de negentiende eeuw, als vrijzinnig dominee opgeleid. In zijn eerste gemeente veranderde dit in rechtzinnige (orthodoxe) richting. Hij heeft zich door het oprichten van een kerk, krant, universiteit en een politieke partij voor deze mensen en hun geloofsbeleving ingezet. Zijn onvrede met de zijns inziens vrijzinnige Nederlandse Hervormde Kerk leidde in 1886 tot een scheuring. Nadat Kuyper wegens zijn ideeën door het kerkbestuur van Amsterdam was geschorst, richtte hij met medestanders de Gereformeerde Kerk op. Weldra kreeg deze kerk een groot aantal leden. Het ontstaan van deze kerk werd GALERIJ MAGAZINE | 6

bekend onder de naam ‘Doleantie’, naar het Latijnse woord dolere (klagen, smart). Het doel van de nieuwe kerk was om terug te keren naar de Dordtse Kerkorde uit 1619 In 1874 werd hij gekozen in de Tweede Kamer. Zijn geestverwanten daar waren de antirevolutionairen Groen van Prinsterer en Keuchenius. Landelijke politieke partijen bestonden toen nog niet. In de kiesdistricten werd een kandidaat gekozen. Het was Kuyper, die in 1879 de eerste politieke partij oprichtte, de Antirevolutionaire (ARP). De partij was gebaseerd op het protestantschristelijke gedachtegoed. De aanhang van de ARP was voorstander van de monarchie en verdediger van de in Nederlands-Indië. veroverde gebieden (de koloniën). In 1880 opende Kuyper de door hem gestichte Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam. Zelf werd hij de eerste rector magnificus. De oprichting van de VU had direct te maken met zijn streven naar een volwaardig bestaan voor de orthodox gereformeerden. Er konden nu predikanten worden opgeleid in de orthodox calvinistische leer. Maar met de VU wilde Kuyper echter meer dan de ‘kleyne luyden’ emanciperen of orthodoxe predikanten opleiden. Hij wilde dat de academische wereld niet langer zou worden gedomineerd door de liberalen, die volgens hem een niet-christelijke, neutrale wetenschap beoefenden. Volgens hem was het mogelijk een christelijke wetenschap te ontwikkelen op basis van de zogenaamde ‘gereformeerde beginselen’.

“Abraham Kuiper was oprichter van de eerste politieke partij in Nederland” Als theoloog was Kuyper van grote betekenis. Bekend is zijn ‘Encyclopedie der Heilige Godgeleerdheid’ (1894). Hierin heeft hij het calvinisme van de 16e eeuw naar vertaalt naar de negentiende eeuw, het begin van de industriële revolutie. Later werd deze versie bekend als neocalvinisme. Vooral op het punt van de genadeleer, de heilsleer en de leer over de burgerlijke overheid week dit af van het oorspronkelijke calvinisme. Velen zijn Kuyper gevolgd maar hij werd ook scherp bestreden. Het lager onderwijs stimuleerde hij door de oprichting van christelijke scholen. Naast het dagblad De Standaard richtte hij het weekblad De Heraut op. In 1901 won de coalitie van Kuypers antirevolutionairen en de katholieken van Schaepman de verkiezingen. Kuyper formeerde een kabinet van acht ministers en nam zelf Binnenlandse Zaken voor zijn rekening. Hij was een sterke leider in het kabinet en veranderde de werkwijze die tot


dan toe gebruikelijk was. De sociale wetgeving die onder het vorige kabinet al op gang was gekomen kwam min of meer tot stilstand. Ook op het punt van de gelijkstelling van de bijzondere scholen werd weinig vooruitgang geboekt. Wel heeft hij als minister de macht van de vakbonden aan banden gelegd. Op het terrein van de koloniale politiek wist Kuypers kabinet wel een belangrijke vernieuwing door te voeren door de ethische politiek te introduceren. Na zijn verkiezingsnederlaag van 1905 maakte Abraham Kuyper een jaar lang een grote reis. In 1907 wilde hij weer in de Tweede Kamer worden gekozen maar dit mislukte door tegenwerking van de CHU. Dit was het gevolg van een persoonlijk conflict met De Savornin Lohman. Hij kreeg wel de eretitel ‘minister van staat’. In 1908 werd hij bij tussentijdse verkiezingen weer in de Kamer gekozen. Hierin bleef hij tot hij in 1911 om gezondheidsredenen zich hieruit terug trok. in 1913 werd hij lid van de Eerste Kamer namens het district Zuid-Holland. en bleef dat tot zijn dood. Kuyper overleed in 1920 en werd onder grote belangstelling begraven op de begraafplaats Oud Eik en Duinen in zijn woonplaats Den Haag.

Dordrecht Leest Voor, verhalen in alle talen De Bibliotheek AanZet en Stichting Voorlezen willen anderstalige gezinnen stimuleren om thuis (meer) voor te lezen. Want een goede voorleescultuur, ook in de moedertaal, voorkomt taalachterstanden. Voorlezen is niet alleen leuk, maar ook heel leerzaam en belangrijk. Kinderen die al op jonge leeftijd worden voorgelezen, zijn beter in taal en doen het daardoor vaak ook beter op school. Ze kennen aanzienlijk meer woorden en begrijpen een tekst sneller. Daarnaast is vaak voorlezen positief voor de spraakontwikkeling van je kind.

in verschillende talen, zoals Arabisch, Pools en Turks. Later dit jaar, wanneer de coronamaatregelen het weer toelaten, wordt in Crabbehof gestart met voorleesuurtjes in verschillende talen, gecombineerd met knutselen, liedjes zingen en genieten van lekker eten.

“ Voorlezen is positief voor de spraakontwikkeling van je kind”

In Dordrecht groeien steeds meer kinderen meertalig op en uit onderzoek blijkt dat het voor kinderen makkelijker is om een tweede taal te leren als ze worden voorgelezen in de moedertaal. ‘Dordrecht Leest Voor’ is een initiatief van de Bibliotheek AanZet en Stichting Voorlezen. Samen hebben ze een nieuwe collectie prentenboeken aangeschaft in verschillende talen. Denk aan: Arabisch, Russisch, Spaans, Duits, Engels, Pools, Italiaans, Turks en Frans.

De voorleesuurtjes zijn voor kinderen van 4 t/m 7 jaar en gratis te bezoeken, na afloop kunnen de kinderen meteen een mooi boek uitkiezen om te lenen. Kinderen zijn tot hun 18e jaar gratis lid is van de bibliotheek, dus daar is alleen maar een pasje voor nodig. Het is mogelijk om ze online in te schrijven, waarna er alleen nog een pasje gemaakt moet worden in de bibliotheek. Vervolgens kun je gratis boeken lenen en reserveren. Inschrijven kan natuurlijk ook in de vestigingen, zodra we weer open gaan.

Deze collectie vind je in Bibliotheek Crabbehof. Je kunt hier niet alleen terecht om de boeken te lenen, maar ook om voorgelezen te worden

Op de website, maar ook in de vestiging en bij De Stoof kun je informatie vinden over wanneer we starten en in welke taal op welke dag wordt voorgelezen en of het, gezien de maatregelen, nog nodig is om vooraf aan te melden met je bibliotheekpas. www.debibliotheekaanzet.nl GALERIJ MAGAZINE | 7


Wij willen geen energie armoede Jacqueline van den Bergh ging in gesprek met leden van Drechtse Stromen, de club die je helpt bij energie besparen en daarmee kosten in de hand te houden. Al lange tijd zijn ze bezig in Crabbehof, waar veel (huur)woningen van het gas af gaan. Met en aan bewoners/huiseigenaren geven zij adviezen over hoe comfortabeler en energiezuiniger te leven in je eigen huis. Ifor is ZZP’er en is vooral aan de slag binnen de cultuursector, zoals bij Vogelnest in de Vogelbuurt en bij vele festivals. Daar ligt nu alles stil vanwege corona, maar stilzitten dat is niets voor Ifor. Hij hoorde dat de Drechtse Stromen iemand zocht voor hun pilot Bestrijding EnergieArmoede en besloot hiervoor te gaan. Met positief resultaat. Vanaf juli 2020 is hij aan de slag in Crabbehof, gemiddeld 1 dag per week. Vanwege corona heeft hij minder kunnen doen dan was ingepland, maar hij is vol enthousiasme en vertelt over wat er wel is gedaan. “We hebben een Workshop ontwikkeld: Energietransitie is te veel een technisch verhaal. Daarin herkennen mensen zich niet. Wij haken het sociale verhaal eraan. Armen hebben er meer last van dan de rijken.” Via o.a. Buurtwerk, Buitenwacht, Woningcorporaties en Voedselbank komt Ifor in kontakt met mensen met een smalle beurs. “Professionele organisaties weten precies welke mensen hiervoor in aanmerking komen. Wij doen zelf geen check. We gaan naar de mensen toe. Wij bewaren ook geen gevens van bewoners.” “We geven de cursus Herkennen van EnergieArmoede, een cursus van 1 uur. Dat is voor kennis binnen de organisatie. Het is een Pilot, en we geven vouchers aan bewoners om te investeren in isoleren. Energiecoaches van Drechtse Stromen gaan erop af en gaan met bewoners in gesprek en adviseren over isoleren.” Hoe bespaar je energie? Daar gaat het om. Tips worden gegeven over douchen, tochtstrips, CV’s instellen, etc. Er zijn 10 worshops en huisbezoeken. Vanwege corona kan niet alles doorgaan. “We zijn nu aan het evalueren. Met TNO en de Gemeente Dordrecht om te kijken hoe verder te gaan.” Er is een nieuwe Rijksregeling (RREW), voor energiereductie Woningen. Daar vallen alle sociale huurwoningen onder. Bewoners krijgen 70 euro voor materiaal, tochtsstrips, etc. Huiseigenaren kunnen het aanvragen bij de Gemeente Dordrecht. Bonnen worden uitgegeven zolang de voorraad strekt en zijn 1 maand geldig. https://regionaalenergieloket.nl/ dordrecht 70 euro en isoleren “Wij komen met 70 euro bij mensen, maar wij gaan niet zelf aan de slag in de huizen. Dat doen professionals, die gaan tochtstrippen plakken, CV’s programmeren. Water CV op 60 graden zetten in plaats van 90 graden. Dat scheelt al heel veel.” Veel huizen zijn niet goed geisoleerd. Daar moet het mee beginnen. In Dordrecht is nog veel te doen. Enkel glas is gewoon niet goed. GALERIJ MAGAZINE | 8

Wens voor Crabbehof “We moeten echt lobby voeren: vergeet deze groep niet !!! Als je geld inzet. Armoede en CO2 uitstoot aanpakken! Voorkom energiearmoede in Crabbehof!”

Wat moet er allemaal nog moet gebeuren om Nederland Duurzaam te krijgen? Vooral isoleren en bewust worden dat we wat moeten doen. Ifor haalt vooral informatie op. Wat is nuttig? Waar moet het beleid van de overheid anders? “Belangrijk is mensen direct te helpen, te bezoeken en middelen te verschaffen. Let op de doelgroep die het niet kan betalen.” De meeste sociale huurwoningen zijn slecht geisoleerd, dat betekend flinke investeringen voor de woningcorporaties. Terwijl de corporaties nauwelijks geld hebben. Ze moeten ook huizen bijbouwen, en in leefbaarheid investeren. Volgens Ifor zou de afschaffing van de Huurdersheffing helpen. “Oormerk dat geld”. Hoeveel zou je daarvoor wel niet kunnen isoleren. De kwaliteit van de woningen gaat achteruit. Huren en energiekosten stijgen allemaal. Positieve reacties Bewoners reageren heel positief. Ze zijn blij dat er iemand langs komt die verstand van zaken heeft. En met eenvoudige middelen kun je al veel resultaat hebben. Tochtstrippen zijn heel effectief. Er zijn bewoners die veel stoken en komen dan in de schulden. Of ze stoken maar niet als bezuiniging. Maar dat is erg ongezond. Ifor vindt het verschikkelijk leuk om te doen. “Dit is wel de opgave voor onze generatie. Ik ben 38. Ik ben benieuwd hoe het over 40 jaar is. Sta je aan de juiste kant van de geschiedenis.” “Je kunt wel cynisch zijn, maar nu ik er meer inzit, merk je dat alle neuzen dezelfde kant op beginnen te staan. Dat is belangrijk. Steeds meer welzijnsorganisaties worden erbij betrokken. Energietransitie is een sociaal proces.” Voorkom nieuwe armoedegroep Ifor is superblij met alle ontwikkelingen, veel meer groene wijken, en hoe je met dieren moet omgaan. Net als Deltawerken: iedereen meekrijgen, iedereen meedoen. Zo was er zure regen, was echt een probleem. Is opgelost. Veel positieve verhalen uit verleden moeten veel vaker op TV. Nieuwe armoedegroep wordt gevreesd. Daar moet alle aandacht naar uitgaan om energiearmoede te voorkomen. Die mensen meekrijgen, Bewustzijn hiervoor vergroten bij Ketenpartners en bij mensen langsgaan. Het gaat erom de oudere huizen fatsoenlijk en betaalbaar te isoleren.


Tiny Houses berichten uit Crabbehof

In de vorige Galerij had ik het gesprek met Kerstin en Linda die in een Tiny House gaan wonen in Crabbehof, bij de hoek Aalbersestrat en Dresselhuisstraat. Ze hoopten begin 2021 er te kunnen wonen, maar zover is het nog niet. We hebben de afspraak gemaakt om de Tiny Houses in Crabbehof te volgen. Belangrijk bij dit project is het kontakt met de omwonenden. Helaas vanwege corona kan dit nog niet goed plaatsvinden. Wel hebben de direct omwonenden dit bericht ontvangen. Zie paarse kader. Groet, Kerstin | 2 februari 2021

Dag nieuwe buren, Via deze weg willen we jullie laten weten dat we een Facebook-pagina zijn begonnen, zodat we alle vorderingen rondom ons Tiny House-wijkje kunnen delen. Op https://www.facebook.com/ Tinyhousescrabbehof kunnen jullie ons volgen. Inmiddels hebben al vijf van ons hun vergunning aangevraagd bij de Omgevingsdienst. En de eerste drie vergunningen zijn al binnen. Ook hebben we een gezamenlijk e-mailadres aangemaakt: op tinyhousescrabbehof@gmail. com kunnen jullie ons benaderen bij vragen of opmerkingen. We hopen jullie snel te kunnen ontmoeten! Groetjes, Tiny Houses Crabbehof

Laatste stand van zaken: • we zijn bezig om de vereniging Tiny Houses Crabbehof op te richten (moeten alleen nog langs de notaris) • op de eerste ledenvergadering hebben we een bestuur gekozen met voorzitter, secretaris en penningmeester • we hebben een Facebookpagina aangemaakt en een e-mailadres waarop we bereikbaar zijn: https://www.facebook.com/Tinyhousescrabbehof • de eerste 3 vergunningen zijn binnen • als het meezit komen de eerste 4 tiny houses eind maart, als het tegenzit wordt het eind april (hangt af van hoe snel de aansluitingen voor riool, water en stroom gereed komen) • we hebben een nieuwsbericht voor de buurt gemaakt en een flyer (zie de bijlage) • we kijken er echt enorm naar uit om er eindelijk te mogen komen staan met onze Tiny Houses

@tinyhousescrabbehof

MARTIJN Wil een moderne containerwoning bouwen met veel glas.

LEONIE Bouwt met haar vader een huis met een groendak. Zijn nu bezig met de leidingen.

BRENDA Wil het liefst een kant-en-klare oplossing, maar dat is nog niet zo eenvoudig als het lijkt.

TINY HOUSES CRABBEHOF Het kavel is nu nog leeg, maar achter de schermen gebeurt er veel!

MARIJKE Wil meedoen met het nieuwe RTL-programma Tiny House Battle en een hobbit-huisje bouwen.

LINDA, KERSTIN EN SAM Zijn bijna klaar met twee huisjes, één voor henzelf en één voor kleindochter Sam.

ROB Gaat hetzelfde huis bouwen als Win.

WIN Zijn huis bestaat uit drie containers: de onderste twee wit gestuct, de bovenste met hout bekleed.

GALERIJ MAGAZINE | 9


Galerijbericht

Eigenwijck Leerbedrijf Crabbehof kan en moet beter worden van een energietransitie en/of andere ontwikkelingen in de wijk. Wat ‘beter’ is dat weet jij als bewoner te denken valt aan schoner, leefbaarder, economisch sterker, met meer kansen voor jongeren, socialer, met meer contact tussen verschillende groepen mensen, enz. Eigenwij©k is het wijkleerbedrijf van Crabbehof waar bewoners en betrokken organisaties samen de wijk een stap verder brengen. Er zijn vijf werkgroepen in het leven geroepen rond verschillende thema’s: Werkplaats Grondstoffen, Wijkoken, Wijkwandeling, Warmtezoekers en ‘Crabbehof: Wij hebben iets te vertellen!.’ Werkplaats Grondstoffen De Werkplaats Grondstoffen, gaat ‘aan de slag met afval’. Tijdens Dordt Schoon op 20 maart hebben zij de eerste activiteit. De upcircle dokter zal daarbij zijn; ‘Wat kan er nog gered worden, uit de grote container?’ Afval, daar moet je vanaf!, of toch niet? Je kan nog heel veel maken van het afval! Verschillende activiteiten met grondstoffen; van Modeshow tot petflessenpret.

Dag winter,Hallolente lente Dag winter,Hallo vorige kruiswoord De winnaar van de puzzel is: vorige kruiswoord puzzel is:

Dhr. Paul Kuhlman

Dhr. Paul Kuhlman

GALERIJ MAGAZINE | 10

Wat staat er in de rebus?

‘Technische warmte’, we verwarmen onze huizen maar hóe eigenlijk? Ontdek met ons waar de leidingen onder de grond liggen en hoe dat werkt. Maar ook hoe je zelf energie/ warmte kan opwekken. • ‘Fysieke warmte’: om het warm te houden, doen we aan beweging. Wat doe jij om in beweging te blijven, warm te blijven? • ‘Sociale warmte’, een warme knuffel geven kan nu even niet, maar op een andere manier warmte geven wel! Wat is het liefste wat iemand voor jou gedaan heeft de afgelopen tijd? • Welke warme drank heb je in de koudste dagen het meest gedronken?

Dag winter,Hallo lente

Crabbehof: ‘We hebben iets te vertellen!’ Crabbehof: ‘Wij hebben iets te vertellen!’ biedt een podium aan wijkbewoners. Jullie hebben iets te vertellen, hoe zien jullie de toekomst van de wijk? Wat maken jullie nu mee en wat is er te leren van het verleden? Door middel van muziek, beeld;van een creatieve vorm, laten jullie jezelf zien! De taal, winnaar de vorige kruiswoord Ben is: jij goed in schilderen, verhalen schrijven/voordragen, puzzel zingen, rappen of tekenen? Laat het ons dan weten, we kunnen jouw expertise gebruiken. Dhr. Paul Kuhlman

Winnaar

Dag winter,Hallo lent

Wijkwandeling Een keer per maand wandel je digitaal mee door de wijk, met een journalist en een bewoner of professional. De bewoner vertelt over zijn/haar leven in de wijk en wat hem bezighoudt. De professional vertelt over zijn werk in de wijk en de openbare ruimte. Hans van Schaardenburg ging als eerste bewoner voor! Vertel jij ook graag over je wijk? En loopt u een volgende keer fysiek mee? Wat wilt u nog weten over uw straat? Of zou je graag zelf een groenbak willen onderhouden met de buren? Wie zou er geïnterviewd mogen worden?

Winnaar Winnaar De winnaar van de

Warmtezoekerstocht De komende periodes gaan we wandeltochten organiseren door de wijk. Een speurtocht voor jong en oud over ‘Warmte’:

Winnaar

De winnaar van de vorige kruiswoord puzzel is:

Dhr. Paul Kuhlman

Wijkoken Op gas of inductie; het maken van je lievelingsgerecht geeft een goed gevoel. Het brengt herinneringen naar boven, uit je jeugd of een fijn moment. De komende periode worden er kookactiviteiten georganiseerd, wat resulteert in een prachtig Crabbehof kookboek! Wil je daar ook aan bijdragen? Wil je graag je recept delen met je buren? Laat het ons weten en word een lokale sterren kok!

De wandelingen worden via livestream opgenomen en rechtstreeks uitgezonden via de Facebookgroep Eigenwijck Leerbedrijf in samenwerking met Via Cultura.

Wil je meedoen, meehelpen en/of mee-organiseren? Wilt je graag meer weten of meedoen, neem contact op met Angelique Meijer (06 12255801) of Paulien Sluis (06 46278815) en word lid van de Facebookgroep Eigenwijck Leerbedrijf.

Wat staat er in de rebus?

Los deze rebus op en stuur je antwoord in voor 15 mei en maak kans op een cadeaubon De winnaar word geloot uit alle inzending en in het volgende nummer bekend gemaakt. Mail naar: tienplus@desocialebasis.nl


Winter in Crabbehof

We hadden erop gehoopt. Lekker in de sneeuw lopen. De wereld ziet er dan zoveel mooier en vrolijker uit. Die vrolijkheid konden we allemaal goed gebruiken. Op deze foto’s Crabbehof op z’n mooist. En: de krokusjes laten ons zien dat het voorjaar eraan komt!

Stoofpagina

De afgelopen maanden is er, ondanks de beperkingen veel gebeurd. Zo hebben we toch in kleine kring aandacht geschonken aan de verjaardag van meneer de Boer. De Stichting ADRA heeft gezorgd dat we middels hun “dozenactie” veel kinderen blij konden maken met een doos. Ook de gezinnen die gebruikmaken van de voedselverdeling kregen extra pakketten door diverse giften. In hele kleine groepjes konden de taallessen en “Corine kookt”doorgaan. En als laatste, maar zeker niet onbelangrijk hebben we veel opgeruimd en uitgezocht.

GALERIJ MAGAZINE | 11


Feestelijke eierwafels

Soms heb je haast of krijg je ineens onverwachts bezoek dan komen deze gebakjes goed van pas! Ze zijn lekker, makkelijk en binnen een handomdraai op tafel.

1. Bekleed een ovenschaal/bakvorm met bakpapier of huishoudfolie. Plaats er 6 eierwafels in.

2. Giet 300 gram gecondenseerde melk in een

steelpan en breng dit tot tegen de kook aan (ongeveer 2 minuten). Haal de pan van het vuur en voeg 200 gram witte chocolade toe en laat het 1 minuut staan. Mix het tot een gladde massa en giet het gelijkmatig over de wafels.

3. Mix 50 gr frambozen of fruit naar keuze samen

met 50 gram ongeklopte slagroom tot een glad geheel.

4. Klop 350 gram ongeklopte slagroom samen met 2 zakjes klopfix, 2 zakjes vanillesuiker en 2 eetlepels kristalsuiker stijf. Voeg de frambozenroom toe en klop door totdat het stijf is. Doe vervolgens de room in een spuitzak.

5. Snijd de wafels in rechthoeken of vierkantjes. Spuit

er een mooi toefje op. Decoreer het met frambozen, muntblaadjes of ander fruit naar keuze.

De volgende editie van Galerij Magazine verschijnt 3 juni. Heeft u een leuk artikel? Kopij kunt u aanleveren via tienplus@desocialebasis.nl

Beter Voor Dordt is er voor Crabbehof! Wat moet volgens u in ons volgende verkiezingsprogramma staan? Laat het ons weten! CRABBEHOF@BETERVOORDORDT.NL 06 1220 1572 FACEBOOK.COM/BETERVOORDORDT @BETERVOORDORDT POSTBUS 844, 3300 AV DORDRECHT

GALERIJ MAGAZINE | 12

Zin in leuk vrijwilligerswerk? Doe de vrijwilligerscheck op www.inzet078.nl INZET078 !

het centr voor vrijw um illige inzet.

Samen maken we Dordrecht mooier.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.