De Galerij - Editie 3 - 2020

Page 1

l o. n ito w. ed

ww WINTER 2020

GALERIJ MAGAZINE | 1


Colofon

Galerij Magazine verschijnt vier keer per jaar en is gratis af te halen op verschillende punten in de wijk. Galerij Magazine wordt gemaakt door vrijwilligers. Ook meedoen? Meld je aan bij TIEN Plus T 078 750 89 66 of mail naar tienplus@desocialebasis.nl Redactie: Henk van der Net, Jacqueline van den Bergh, Wim de Vogt, Sjacco Soeter, Ina de Jong, Marisa Joosten Ondersteuning: TIEN Plus, onderdeel van Buurtwerk Dordrecht Oplage: 500 stuks Voorpagina foto: Henk van der Net

Lijkt het je leuk om artikelen te schrijven over je eigen wijk? Meld je aan als vrijwillig wijkredacteur! Samen met een enthousiast team maak jij vier keer per jaar Galerij Magazine. Mail voor meer informatie naar tienplus@desocialebasis.nl

Voorwoord

Een roerig jaar ligt bijna achter ons. Slachtoffers, in eenzaamheid wegkwijnende ouderen, angst en onbegrip. Maar ook een grotere compassie en menselijkheid, meer ontzag voor onze medewerkers in de zorg, en hoop. Vooral dat laatste is belangrijk. Zelden is er meer uitgekeken naar het einde van een jaar dan nu. Laten we hopen op een beter 2021 en goed voor elkaar blijven zorgen. De redactie van de Galerij heeft weer hard gewerkt om u het nodige leesplezier te bezorgen voor die momenten voor uzelf in deze roerige tijd. Als altijd wensen wij u veel leesplezier, geluk en gezondheid toe. De volgende editie verschijnt in maart 2021. Tot volgend jaar!

WIJKREDACTEUREN GEZOCHT!

Je kunt als wijkredacteur verschillende dingen doen: interviews afnemen, artikelen schrijven, foto’s maken, de opmaak van het magazine verzorgen en organisatorische taken. Ervaring is meegenomen, maar niet noodzakelijk. Belangrijker is dat je enthousiast bent om mee te werken. Trainingen en workshops zoals journalistiek schrijven, interviewen en fotograferen zijn mogelijk via TIEN Plus, de uitgever van de Dordtse wijkkranten.

Kantoor: Kranenburgstraat 2, 3317 RA Dordrecht Tel: 078 - 617 66 14. Altijd gratis parkeren

GALERIJ MAGAZINE | 2


Voorzitter winkeliersvereniging Crabbehof aan het woord Door de coronamaatregelen had ik deze keer een telefonisch gesprek met de heer Kooreman, voorzitter van de Winkeliersvereniging Crabbehof, op maandag 12 oktober 2020, over het winkelcentrum Crabbehof in coronatijd.

Sintintocht en Kerst De Intocht Sinterklaas kan helaas ook niet doorgaan. We dachten nog om Sinterklaas in de winkels te laten zitten, maar ook dat kan niet meer. Door de eventuele drukte, te veel risico.

Hoe gaat het met de winkels in coronatijd? Volgens de voorzitter Jan Kooreman gaat het op zich allemaal redelijk goed. Er zijn geen probleemgevallen. De aanloop is nog goed. Het is alleen iets rustiger. Het echte gezellige winkelen is er niet meer bij nu. Men gaat gericht naar de winkels waar men iets nodig heeft en gaat dan weer weg. Mensen moeten afstand houden.

We moeten er met z’n allen voor zorgen dat de Corona zich niet verder verspreid. We zullen proberen toch sfeer te brengen in de maanden november -december.

“We hebben twee grote supers, Lidl en Dirk. De loop naar die winkels blijven we gewoon houden. Wij hopen dat ook de andere winkeliers deze moeilijke tijd goed doorkomt. Bij de supers staan ook ontsmettingsmiddelen. Er wordt goed op gelet dat men zich aan de richtlijnen houdt. Sommige winkeliers varen er wel bij. Winkels die nu juist in deze tijd de actuele producten verkopen. Ik kan natuurlijk niet in de kassa’s kijken. Maar het is niet echt slecht, want als dat zo is dan hoor je dat.” Activiteiten “Helaas kunnen we op het plein nu geen activiteiten organiseren. Dat vinden we uiteraard jammer. Braderieën en markten, het kan allemaal niet meer. Ook kunnen wij geen live muziek laten spelen. Dat vinden de mensen altijd gezellig.

Nieuwe winkels Het is lastig om nu nieuwe winkels aan te trekken. Iedereen wacht af. We hebben op dit moment 3 lege panden. Intertoys, Op is OP en Van Gemert hebben helaas ons winkelcentrum verlaten. We hebben goed contact met de eigenaar van het winkelcentrum. We wachten het af. Eerst maar hopen dat iedereen gezond is en blijft.” Wens van Jan Kooreman: Ik wens iedereen gezondheid toe. Hopen dat er niemand besmet wordt en dat iedereen maar het mondkapje draagt.”

De Stempelactie is wel goed gelopen. Bij elke 5 euro die men uitgaf, kreeg men een stempeltje. De hoofdprijs was 450 euro.” Kassabonnenactie “De Kassabonnenactie start binnenkort. Door 3 kassabonnen van verschillende winkeliers in een envelop te doen en te deponeren in de kist bij Dirk heeft men kans op prijzen van € 30 tot € 250. De actie periode start 15 november en loopt tot en met 12 december. De trekkingen zijn 1 december en 15 december.

Slim energiebesparen in Crabbehof Energiecoaches Drechtse Stromen helpen je besparen Kleine maatregelen kunnen al een warmer huis en geld opleveren. Met die boodschap waren energiecoaches van Drechtse Stromen afgelopen weken actief in Crabbehof. Kleine maatregelen om energie te besparen zijn onder meer tochtstrippen, radiatorfolie en ledlampen. Je kunt ook energie en dus geld besparen door bijvoorbeeld korter douchen, deuren sluiten of de kachel een uur voordat je

naar bed gaat op 15 graden te zetten. Dat levert tientallen tot honderden euro’s op. Kijk voor meer tips op de website van Drechtse Stromen. Wil je ook andere bewoners helpen met energie besparen? Binnenkort begint een korte training. Sluit je aan via www.drechtsestromen.net of mail naar: secr@drechtsestromen.net GALERIJ MAGAZINE | 3


Tiny Houses

Klein wonen in Crabbehof Dinsdagmiddag 20 oktober 2020 had ik een gesprek met Linda de Waard en Kerstin Thederan (lid van Tiny Houses Drechtsteden). Zij zijn de trotse bezitters van een Tiny House, of eigenlijk 2 Tiny Houses, 1 grotere voor henzelf en 1 kleinere voor hun 18-jarige kleindochter.

We spraken elkaar op het terrein waar het allemaal gaat gebeuren, gelegen bij de hoek Aalbersestraat en Dresselhuisstraat in Crabbehof. Ook Lianne Suijker, projectmanager Tiny Houses Crabbehof, was er bij. Als het goed gaat worden de kleine huisjes van Linda en Kerstin als eerste geplaatst. Zelf hopen ze er voor de Kerst in te kunnen trekken, maar dat wordt zeer waarschijnlijk toch later, misschien wel in februari. Eerst moet namelijk de Omgevingsvergunning er zijn en de riolering worden aangelegd. Op het moment van het gesprek was het nog een leeg terrein, met een aangelegd pad. Maar dat gaat snel veranderen. Het wordt een levendige en groene gemeenschap, midden in de wijk Crabbehof. Het terrein wordt verdeeld over de 10 gezinnen die er gaan wonen. Met een groene omheining eromheen. Waarom deze locatie in Crabbehof Linda en Kerstin wonen nu in het centrum van Dordrecht. En bij Tiny Houses denk je toch aan een meer groene, landelijke omgeving. Ze hebben er wel over nagedacht om in de Alblasserwaard te gaan wonen, maar vooral Linda wil in de stad blijven wonen, maar wel met groen. Het liefst hadden ze op het landgoed Amstelwijck een locatie voor Tiny Houses gekregen, maar dat gaat niet door. Ook de Kloostertuin, zo grappen ze, lijkt hen een prima plek, maar dat blijft natuurlijk een groene tuin. De plek in Crabbehof was dan ook voor beiden acceptabel, stedelijk maar toch groen. Het is tijdelijk, voor 10 jaar. Dat is lang genoeg om naar andere locaties uit te kijken. Maar stiekem hopen ze dat het langer wordt dan 10 jaar. Waarom Tiny Houses Lianne vertelt dat er behoefte is in Dordrecht aan kleinere woningen. Mensen willen ‘ontspullen’, en veel minimalistischer en duurzamer gaan leven. Aan die behoefte wil de gemeente tegemoet komen. Zo zijn er inmiddels 2 locaties voor Tiny Houses: de Vlijweide (bij de Noordendijk, voormalig Gemeentelijk Lyceum terrein) en hier in Crabbehof. Gekeken wordt of er nog meerdere locaties in Dordrecht geschikt zijn. In principe gaat het om tijdelijke huisvesting (max. 10 jaar), zodat de grond altijd weer beschikbaar kan komen voor andere woningbouw. De bedoeling is dat bewoners veel zelf regelen. Huisjes zijn eigendom van bewoners, maar de grond is en blijft van de gemeente. Water en elektriciteit moeten de bewoners zelf organiseren. De gemeente sluit alle huisjes aan op het riool. GALERIJ MAGAZINE | 4

Bewonersgroep Linda en Kerstin hebben inmiddels contact met de andere bewoners. Het is een leuke groep en onderling zijn de plekken voor de Tiny Houses verdeeld. Men weet al wie waar gaat wonen. Ze hebben een eigen WhtatsAppgroep. Zo kunnen ze snel afstemmen. De groep bestaat uit jongeren en ouderen. Een gemengde groep. Maar allemaal met de ambitie om zo zuinig en duurzaam mogelijk te leven. Linda en Kerstin komen met hun 2 huisjes ongeveer in het midden van het terrein te wonen. Stedelijk wonen, met toch uitzicht op landelijk groen zoals de Zuidendijk. Circulair bouwen in een groene oase De TinyHousesvan Kerstin en Linda hebben een uitstekende isolatie, die is gemaakt van oude spijkerbroeken. Daar zijn Linda en Kerstin best trots op. De huisjes worden gebouwd door Dutch Tiny Houses, een startend bedrijf. Het zijn voor het bedrijf de eerste Tiny Houses die ze maken. Dus best spannend, maar des te meer reden om het heel goed te doen. Water en energie regelen ze zelf, met infrarood voor de verwarming. Tiny Houses zijn meestal ecologisch (minder uitstoot), milieuvriendelijk (gemaakt van gerecycled materiaal), kostenbesparend (tussen 25.000 en 80.000 euro) en zelfvoorzienend (eigen elektriciteit, regenwater opvang). Contact met de buurt Belangrijk is in Crabbehof het contact met de buurt eromheen. Er komt ook een gemeenschappelijke ruimte op de locatie te staan. Verwacht wordt van de Tiny House bewoners dat zij voor de buurt activiteiten gaan organiseren. Linda en Kerstin hebben nog geen contact gehad met de buurt. Dat komt vooral door de coronacrisis, waardoor er niet makkelijk iets georganiseerd kan worden, en je niet zomaar in gesprek kunt gaan. Het was wel de planning om vooraf meer buurtkontakten te organiseren. Zodat er al meer duidelijk zou zijn wat men met elkaar wil gaan doen. De gemeente heeft nog niet veel bekendheid kunnen geven. Binnenkort komen er wel berichten in de media, nu de huisjes op het terrein gaan komen.


Het moet een mooi groen terrein worden. Geen rommel. Daar moeten de bewoners zelf voor zorgen. Tiny Houses zijn nog niet heel bekend in Nederland, daarom is contact met de buurt zo belangrijk, zodat men kan zien wat het is.

Goed met de buurt omgaan vinden Linda en Kerstin belangrijk. Ze willen gezamenlijke activiteiten gaan ondernemen, zoals bijvoorbeeld het opstarten van een fruitboomgaard, groenten/plantentuin en deze met de buurt gaan onderhouden, een regelmatige koffiemiddag en een oranjerie om planten in op te slaan. Het is ook de bedoeling dat er iets komt voor kinderen om op het terrein te kunnen spelen, zelf denken ze aan een avontuurlijke speeltuin.

Verhalen van bewoners

Op pagina 5 en 7 kunt u twee Kerstverhalen lezen. Dit keer hebben 2 redactieleden ze geschreven. Voor het volgende nummer roepen wij wijkbewoners op om een verhaal te schrijven dat begint met de regel: Ik liep van de week in het winkelcentrum en tot mijn verbazing zag ik..... Uit alle inzendingen kiezen wij 2 verhalen die we publiceren en de schrijvers winnen een leuke aanmoedigingsprijs. Mail uw verhaal naar tienplus@desocialebasis.nl.

Kerst in Coronatijd

Wat doe je met de Kerst? Een heel gewone vraag zo tegen het eind van het jaar. Blijf je thuis, ga je naar vrienden, naar familie? Dit jaar is alles anders. Er is weinig keus. De premier heeft opgeroepen om dit jaar sint en Kerst in gezinsverband te vieren. Dat doet me denken aan vroeger. Toen vierden we altijd de Kerst in gezinsverband. Eén keer niet. Toen wilde ik het heel graag bij een vriendinnetje vieren. Die had een groot huis, met pakjes onder de zilveren kerstboom en een restaurant zou het eten verzorgen. Ik heb net zo lang gezeurd tot het mocht. Mijn vader en moeder keken wel een beetje gekwetst. Voor hen was het belangrijk dat alle kinderen rond de tafel zouden zitten. Maar omdat ik het zo graag wilde mocht het. De nacht voor eerste Kerstdag kon ik maar moeilijk in slaap komen. Morgen zou de mooiste Kerst van mijn leven worden. In mijn zondagse kleren stond ik al vroeg klaar. Mijn vader bracht me achterop de fiets. Mijn vriendin deed open en nam me mee naar haar kamer. Het was stil in huis. Heel anders dan bij ons, waar het altijd vol leven was. Ze vertelde dat haar ouders naar de Kerstlunch bij de burgemeester waren. Whow, dat was nogal wat. Ouders die door de burgemeester werden uitgenodigd! We speelden

Wensen voor Crabbehof Kerstin: “Duurzaam wonen in een groene oase, met veel diversiteit”Linda: “Minder is genoeg, leren leven met minder” Lianne: “Een warme plek in Crabbehof waar mensen zich welkom voelen” Wilt u meer weten over Tiny Houses, kijk op de websites: www.tinyhousedrechtsteden.nl Als u vragen heeft over de Tiny Houses in Crabbehof kunt u die sturen naar tinyhouses@dordrecht.nl Tekst & foto’s: Jacqueline van den Bergh

met haar poppenhuis, maar ik was toch voor het Kerstfeest gekomen? Eindelijk, rond een uur of 4, kwamen haar ouders thuis. We gingen naar beneden en mijn vriendin vroeg wanneer het Kerstfeest ging beginnen. We werden weer terug naar boven gestuurd omdat haar ouders nog even wilden relaxen. Om 6 uur mochten we aan tafel. Om 6 uur gingen we naar de eetkamer. Daar was de tafel prachtig gedekt. Veel zilver en goud en we werden verwelkomd door een soort butler. Ik werd er een beetje lacherig van. Het eten was lekker, al wist ik echt niet wat ik at. Na het eten kregen we allemaal een in zilver verpakt cadeau. Ik kreeg een hele mooie broche. Toen was het tijd om naar huis te gaan. De “butler” bracht me thuis met de auto. Mijn ouders deden de deur open en omhelsden me. Ze waren blij dat ik er weer was. “Hoe heb je het gehad”, vroeg mijn moeder belangstellend. “Goed”’ zei ik en begon te huilen. “Maar meisje toch, wat is er nou?”, vroeg mijn vader. “Oh pappa, het was zo mooi, ik heb gespeeld met mijn vriendin, we hebben lekker gegeten en ik heb een mooi cadeau gehad. Maar ….... het was zo ongezellig. Ik heb jullie zo gemist. Ik ga nooit meer weg met Kerst.” Mijn ouders keken elkaar aan met tranen in hun ogen. Ik kreeg een extra knuffel. De volgende dag was een dag vol gezelschapspelletjes om de tafel, met muziek en een lekkere rollade met appelmoes. Er is dus niks mis met Kerst vieren met je eigen gezin. Maak er een warme dag van vol gezelligheid en genieten van en met elkaar. Ook mag je twee mensen ontvangen, dus wellicht is het mogelijk om iemand uit te nodigen die alleen is. Fijne Feestdagen allemaal! GALERIJ MAGAZINE | 5


Troelstraweg

De straten in Crabbehof zijn vernoemd naar 19e en begin 20e eeuwse politici. Dit zijn de grondleggers van ons huidige politieke systeem. In deze aflevering Pieter Troelstra . De Troelstraweg loopt van de Loudonstraat tot aan de Savornin Lohmanweg evenwijdig aan de Zuidendijk. Pieter Jelles Troelstra werd op 20 april 1860 in Leeuwarden geboren. Hij was advocaat, journalist en politicus. Het bekendst van deze socialistische leider is de revolutie van november 1918. In navolging van de omwenteling in Duitsland wilde hij ook in Nederland de socialistische revolutie uitroepen. In Friesland geniet hij grote bekendheid als schrijver en dichter. Van 1882 tot 1888 studeerde Troelstra rechten in Groningen. Ook zijn literaire activiteiten zette hij voort. Hij zat in redacties van verschillende literaire tijdschriften. Als student was hij actief lid en secretaris van de Groningse studentenalmanak van 1884. Tevens was hij bestuurslid van het Gronings Studenten Corps Vindicat. Later ontwikkelde Troelstra zich meer als politiek strijder, zowel in de Friese beweging als in de socialistische partij. Na zijn studietijd vestigde Pieter Jelles Troelstra zich als advocaat in Leeuwarden. Hij werd in 1890 lid van de Friese Volkspartij, maar besloot na een lange tweestrijd zijn tijd geheel aan de socialistische beweging te wijden. In 1892 verdedigde hij de socialistische demonstranten, die opgepakt waren tijdens een bezoek van de koningin. In 1893 verhuisde hij naar Amsterdam. Het jaar daarop stond hij aan de wieg van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP de voorganger van de Partij van de Arbeid (PvdA). In 1897 kwam hij voor het kiesdistrict Tietjerksteradeel in de Tweede Kamer. Daar toonde hij zich vooral een overtuigd anti-monarchist. Hij weigerde op Prinsjesdag aanwezig te zijn bij de opening van de Staten-Generaal en organiseerde in plaats daarvan demonstraties in Den Haag. Niet alleen in de Kamer, maar ook als advocaat van de gebroeders Hogerhuis verwierf Troelstra na 1897 bekendheid in heel Nederland. Het politieke proces GALERIJ MAGAZINE | 6

tegen de drie van een roofoverval beschuldigde broers, die altijd hebben volgehouden onschuldig te zijn, kreeg veel aandacht. Toen de partij in 1900 met financiële steun van de Duitse zusterpartij SPD (Socialistische Partij Duitsland) het dagblad ‘Het Volk’ oprichtte, werd Troelstra hoofdredacteur. Maar al in 1903 verving het partijbestuur hem. Bij de verkiezingen van 1901 sprong de SDAP van twee naar zes zetels. Maar Troelstra werd in zijn eigen kiesdistrict Tietjerksteradeel verslagen door de AR (Anti Revolutionaire Partij) dominee Talma. Bij een tussentijdse verkiezing in het district Amsterdam kwam Pieter Jelles terug in de Kamer, om er tot 1925 te blijven. Eens vergeleek hij de gang van zaken in de Tweede Kamer met het reeds in onbruik geraakte onderdeel van de ontgroening in Groningen. Dit koste hem het lidmaatschap van het Corps. Troelstra hoopte dat de monarchie met Wilhelmina zou uitsterven. Het zag er namelijk naar uit dat de koningin kinderloos zou blijven. Toen de minister-president op 22 december 1908 in de Kamer meedeelde dat de koningin in verwachting was van een troonopvolger, sprak de Kamervoorzitter een gelukwens uit die werd gedeeld door de Kamer. Troelstra vroeg het woord om te verklaren dat de gelukwens niet namens hem was. Afkeuring was zijn deel. De verwachte winst bij de verkiezingen van dat jaar bleef daardoor uit. Hij begon zich weer aan de literatuur te wijden. In dat zelfde jaar publiceerde hij zijn beroemd geworden dichtbundel Rispinge (‘oogst’), een bundel die in een tijd van moraliserende dichtkunst opviel door de openheid en het persoonlijke karakter van de gedichten. In de partij vond een scheiding plaats. De linkervleugel, met coryfeeën als Frank van der Goes, Herman Gorter, David Wijnkoop en Henriëtte Roland Holst traden in 1909 uit de SDAP. Deze afsplitsing zou later leiden tot de oprichting van de Communistische Partij van Nederland (CPN), vanaf 1918 een geduchte concurrent van de socialisten. De verkiezingen van 1913 brachten alsnog een doorbraak voor de SDAP. De partij sprong van zeven naar achttien zetels. Deze overwinning schiep een levensgroot dilemma, regeren of niet? Troelstra adviseerde de koningin om een kabinet van de burgerlijke partijen te vormen. Daarmee doorbrak hij de ‘antithese’ van Abraham Kuyper, die al tientallen jaren via de linkerzijde (liberalen) dan wel de rechterzijde (christelijke partijen) regeerden. Zijn advies


viel in goede aarde. Maar de ‘burgerlijke partijen’ wilden er niet van horen. De Vrijzinnig Democraat Dirk Bos kreeg opdracht een kabinet uit de linkerzijde te vormen waarvoor de medewerking van de socialisten onmisbaar was. Samen met de partijen van de Liberale Concentratie hadden ze 52 van de 100 zetels. Binnen de partij was er verdeeldheid over deelname aan een regering. De tegenstanders onder wie Troelsta wonnen. Het zou tot 1939 duren voordat de SDAP aan een regering deelnam. Na het uitbreken van de Russische revolutie meende Troelstra zijn kans schoon te zien en riep de Nederlandse bevolking in 1918 op tot een socialistische revolutie. Dit mislukte en zijn oproep ging de geschiedenis in als de ‘Vergissing van Troelstra’. Het was een grote teleurstelling voor hem. Hij begon zich langzamerhand uit de politiek terug te trekken. In de laatste jaren van zijn leven schreef hij onder de titel ‘Gedenkschriften’ in het Nederlands zijn memoires. Pieter Jelles Troelstra overleed op 12 mei 1930 op 70-jarige leeftijd in Den Haag. Tekst: Wim de Vogt Foto’s: Henk van der Net

Verhalen van bewoners

Op pagina 5 en 7 kunt u twee Kerstverhalen lezen. Dit keer hebben 2 redactieleden ze geschreven. Voor het volgende nummer roepen wij wijkbewoners op om een verhaal te schrijven dat begint met de regel: Ik liep van de week in het winkelcentrum en tot mijn verbazing zag ik..... Uit alle inzendingen kiezen wij 2 verhalen die we publiceren en de schrijvers winnen een leuke aanmoedigingsprijs. Mail uw verhaal naar tienplus@desocialebasis.nl.

Een Kerstkind

Het is 24 december. Buiten schemert het al. Het lijkt wel of er sneeuw gaat vallen. Zouden we dit jaar dan eindelijk weer eens een witte Kerst krijgen. De kerstboom staat al een aantal dagen in de kamer. Eronder liggen de cadeautjes voor de kleinkinderen. Uit de keuken komen de lekkere geuren van de kalkoen die mijn vrouw aan het braden is. Morgen komen onze kinderen en kleinkinderen eten. Ik heb het ledikantje van zolder gehaald, want voor de jongste van mijn zoon is het nog te lang om een hele dag op te blijven. Mijn dochter kan helaas geen kinderen krijgen. Daarom wil zij een kindje adopteren. Maar dat is een langdurig proces. Ook staan ze geregistreerd bij pleegzorg. Hiervoor hebben ze alle testen goed doorstaan. Terwijl ik zo zit te mijmeren legt Carlo, onze labrador, zijn kop op mijn schoot. Een teken dat hij naar buiten wil. Zuchtend sta ik op om mijn jas en schoenen aan te trekken. Ik zeg tegen mijn vrouw dat ik de hond ga uitlaten. Ik ga met Carlo naar het bos. Daar kan hij loslopen, rennen en met andere honden spelen. Goed dat hij nu beweging krijgt. Morgen komt er waarschijnlijk

niet veel van. Als we visite hebben blijf ik niet zo lang weg. Na verloop van tijdje roep ik Carlo en lijn hem aan. Het is tijd om naar huis te gaan. Het begint al licht te sneeuwen. Op de Bosweg niet ver van ons huis blijft Carlo staan. Hij doet zijn kop omhoog en het lijkt wel of hij iets hoort. Hij wilt de bosjes in. “Nee Carlo, je hebt net alles kunnen doen. Nu gaan we naar huis”. Carlo luistert niet en trekt mij mee de bosjes in. Plots hoor ik iets dat op kindergehuil lijkt. De hond kruipt onder een struik en als ik de takken optil zie ik daar een baby in een deken liggen. Het maakt kleine geluidjes. Dat had hij dus gehoord. Ik stond perplex, wat nu te doen? Ik heb de baby opgepakt en mee naar huis genomen. Eenmaal thuis hebben we haar eerst een schone luier omgedaan en een flesje gegeven. Fijn dat we die al hadden voor als onze kleinkinderen komen. Zodoende hoeft mijn schoondochter niet alles mee te nemen van huis. Daarna hebben we de politie gebeld. Die is gekomen en heeft Jeugdzorg ingeschakeld. Omdat het kerstavond was, vroegen die of ze vannacht hier mocht blijven. We hebben meteen verteld dat mijn dochter ingeschreven stond voor adoptie en pleegzorg. We hebben direct mijn dochter ingelicht. Ze zagen dat het meisje rustig lag te slapen in het ledikantje. Mijn dochter, die al een hele tijd op de wachtlijst stond om een baby te adopteren en alle spulletjes al had, kreeg de tijdelijke zorg voor het kindje. Ze waren weg van de baby. Na de kerstdagen heeft ze veel papieren moeten invullen, opnieuw allerlei testen moeten ondergaan, maar uiteindelijk mochten ze het kind adopteren. Carlo is de held van onze familie en heeft ons het mooiste kerstcadeau ooit gegeven! GALERIJ MAGAZINE | 7


Hoe goed is jouw Nederlands? Wat is “goet” en wat is “fout”?

U krijgt drie keer een woord te zien. Geef aan welke van de drie juist gespeld is, mail dit naar tienplus@desocialebasis.nl en maak kans op een leuke prijs! Vraag 1 A - Rectificatie B - Rektifikatie C - Rectiefiecatie

Vraag 3 A - Entousiast B - Enthousiast C - Enthoesiast

Vraag 5 A - Hypotese B - Hypotheze C - Hypothese

Vraag 7 A - Dommeriken B - Dommerikken C - Domerikken

Vraag 9 A - Florizant B - Florissant C - Florisant

Vraag 2 A - Nood-verordening B - Noodverordening C - Nootverordening

Vraag 4 A - Pantomine B - Pantomiem C - Pantomime

Vraag 6 A - Acomodatie B - Acommodatie C - Accommodatie

Vraag 8 A - Hyacinth B - Hyacint C - Hyacynt

Vraag 10 A - Exelentie B - Exellentie C - Excellentie

GALERIJ MAGAZINE | 8


Recept voor een 3-gangen Kerstdiner

Corine had heel graag weer een lekker diner voor bezoekers in de Stoof gekookt. Helaas is dat nog niet mogelijk. Daarom heeft ze een recept opgeschreven zodat iedereen zelf aan de slag kan.

Voorgerecht

Hoofdgerecht

Nagerecht

BENODIGDHEDEN • 150 gram gerookte kip • 1/2 tot een hele appel • 100-150 gr ijsbergsla/sla melange • 1/2 ui of 1 sjalotje • 4 eetlepels mayonaise • scheutje citroensap • 1 theelepel paprikapoeder • pijnboompitten • evt. een stukje komkommer

BENODIGDHEDEN • 850 gram biefstuk • zout en peper • 80 gram roomboter • 140 g tomatenpuree • 600 ml water • 60 gram roomboter • 4 gram rozemarijn • 6 gram paprikapoeder • 6 gram knoflookpoeder • 200 gram ongeklopte slagroom • 80 gram ketjap manis • 400 gram sperziebonen of asperges • 50 ml olijfolie/slaolie

BENODIGDHEDEN • 8 bastogne koekjes • 200 gr Monchou of roomkaas • 250 ml slagroom • 4 eetlepels suiker • 1 eetlepel maïzena • 350 gr kersen op sap • 4 glaasjes • mixer

voor 4 personen

AAN DE SLAG Snijd de gerookte kip, de appel, ui, sla en eventueel de komkommer in kleine stukjes. Giet over de appel een beetje citroensap zodat de appel niet verkleurt. Doe alle ingrediënten in een bakje en voeg de mayo toe. Het is ook lekker om, in plaats van 4 eetlepels mayo, 2 eetlepels mayo en 2 eetlepels crème fraîche te doen. Meng alles goed door elkaar en breng het geheel op smaak met een snufje peper en het paprikapoeder. Serveer de salades in 4 mooie glaasjes en strooi wat pijnboompitjes over de bovenkant. Tip: ook lekker met stukjes mandarijn i.p.v. appel.

voor 4 personen

AAN DE SLAG Snijd de biefstuk in stukken. Verhit de roomboter in een pan. Voeg de biefstuk, 4 gr. zout en 6 gr. zwarte peper toe. Bak de biefstuk aan beide kanten mooi goudbruin. Verhit weer wat roomboter in de pan en voeg de tomatenpuree toe. Voeg het water toe en meng tot één geheel. Kook tot het pruttelt. Voeg de gebakken biefstuk, rozemarijn, paprikapoeder, knoflookpoeder en 6 gr. zout toe. Kook met het deksel op de pan een half uur op laag vuur. Voeg dan de ongeklopte slagroom en ketjap manis toe. Kook dit een paar minuten. Breng wat water in een pan aan de kook en kook vervolgens de sperziebonen 15 minuten. Laat de bonen daarna uitlekken in een vergiet. Verhit de olijfolie in een koekenpan. Voeg de sperziebonen toe en bak dit 5 minuten. Voeg zout toe naar smaak. Serveer de biefstuk met sperziebonen en frites/ gebakken aardappelen/ rijst.

voor 4 personen

AAN DE SLAG Zeef de kersen en vang het sap op. Verwarm het sap in een pannetje met 2 eetlepels suiker. Los de maizena op in een eetlepel water en voeg toe aan het sap zodra dit zachtjes kookt. Roer goed door en laat de saus indikken. Laat deze vervolgens grotendeels afkoelen en voeg dan de kersen weer terug bij de saus. Mix de roomkaas romig met de mixer. Voeg de slagroom en 2 eetlepels suiker toe en mix tot een romig geheel. Kruimel de Bastogne koekjes. Verdeel deze over de bodem van de glaasjes maar bewaar een beetje om te garneren. Verdeel dan de helft van het roommengsel over de koekjes en schep hier wat kersen in saus op. Dek dit weer af met het roommengsel en een laag kersen. Garneer met wat overgebleven bastogne kruimels en laat het minimaal één uur goed opstijven in de koelkast. Tip: je kunt dit dessert ook een dag van te voren bereiden en bewaren in de koelkast. GALERIJ MAGAZINE | 9


Stoofpagina Heb je vragen over de overheid?

We helpen je verder bij het Informatiepunt Digitale Overheid Dingen regelen met de overheid: het gebeurt steeds vaker op de computer of telefoon via internet. Bijvoorbeeld zorgtoeslag aanvragen. Werk zoeken. Een woning zoeken. Een rijbewijs verlengen. Of een afspraak maken bij de gemeente. Of de Corona-app installeren op je telefoon. Daarvoor moet je wel kunnen omgaan met een computer. Veel mensen vinden dit nog lastig. Maar als je eenmaal weet hoe het werkt via de computer, is het misschien minder moeilijk dan je eerst dacht. Vaak heb je dan ook sneller antwoord. Soms zelfs meteen.

Wijk voor Wijk ruimt op in de wijk

U hebt ze vast weleens gezien, de medewerkers van Wijk voor Wijk die het zwerfvuil opruimen. Zij zorgen voor een schonere wijk. Natuurlijk kunnen ze dat niet alleen en rekenen erop dat het goede voorbeeld gevolgd wordt door de wijkbewoners. Gooi afval in de prullenbakken of nog beter: neem het mee naar huis en gooi het daar weg. De laatste tijd liggen vooral veel mondkapjes op straat. Jammer, het is een kleine moeite om dat niet te doen. De kinderen van de Kidsclub Schone Straat zijn elke woensdag te vinden bij de Troelstraweg. Ook zij ruimen het afval op en 1 keer per maand doen ze een andere activiteit. Wilt u weten wat Wijk voor Wijk nog meer doet? Kijk op wijkvoorwijk.nl GALERIJ MAGAZINE | 10

Wil je iets regelen via de computer en kun je wel wat hulp gebruiken? Wil je zelf beter leren omgaan met de websites van de overheid? Of ken je iemand die wel wat hulp kan gebruiken? Ga dan naar het Informatiepunt Digitale Overheid. Hier luisteren we naar jouw vraag en denken met je mee. We geven je direct informatie waarmee je verder kunt. Of verwijzen je door naar de juiste organisatie. Vanaf 7 december iedere maandag is het spreekuur in de Stadsbibliotheek van 13.00 tot 14.30. En daarna in Crabbehof, Buurthuis de Stoof, van 15.00 tot 16.30 Kom eens langs. Je bent welkom zonder afspraak. Je hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek. De hulp is gratis.


Muzikale overhandiging eerste potjes Lief & Leed

Lief&Leed ief&Leed Lief De eerste betrokken bewoners (gangmakers) voor samen in het project Lief & Leed werden op 2 december de straat in samen verrast door een persoonlijke serenade voor hun straat de huis. Wethouder Marco Stam overhandigde hen vervolgens het potje met € 150,- dat ze kunnen Aandacht doet groeien besteden aan een aardigheidje voor bewoners uit Wethouder Stam was meteen enthousiast over de pilot. de straat. Het doel van Lief & Leedstraten: meer ‘Een geweldige actie. Met een positieve insteek omkijken aandacht voor elkaar zodat buren zich gezien, naar elkaar. Bovendien is het een goede manier om gewaardeerd en gesteund voelen. eenzaamheid tegen te gaan. Hopelijk verspreidt dit zich verder over nog veel meer straten.’ Lief & Leed is een pilot van Buurtwerk Dordrecht en Wijk voor Wijk voor Crabbehof en Wielwijk. De eerste vijf Lief Lief & Leed in jouw straat & Leedstraten zijn zodoende in deze wijken. Het idee is Zou je het ook leuk vinden om een Lief & Leedpotje voor afkomstig uit Rotterdam waar inmiddels ruim 750 Lief & jouw straat te beheren en woon je in Crabbehof of Wielwijk? Leedstraten zijn. De gangmakers in een straat kunnen het Neem contact op met Buurtwerk Dordrecht via Trefpunt de potje gedurende een jaar gebruiken voor bijvoorbeeld Nieuwe Stoof op tel. 078-617 32 40 of bel naar Wijk voor een bloemetje, kaart, fruitmand of een ander cadeau voor Wijk, 078-655 92 10. een bewoner uit de straat.

Koek en Sjokie bij een warm pop-up terras

Wijk voor Wijk wil het pop-up terras van de afgelopen zomer doorzetten naar de winter. Door corona blijft het buiten, maar het wordt koud en nat. Dankzij een toegekende wijkwens voor een tent en een gasverwarming kan het toch doorgaan. Voor de soep die de bewoners gratis krijgen komt een soep/sjokie verwarmer.

Gratis mondkapjes

Het corona hulpinitiatief ‘Licht voor Dordt’ gaat na een aantal rustige maanden weer opschalen. Gezien de opmars van de besmetting en de groeiende nood is dat helaas hard nodig. ‘Licht voor Dordt’ coördineert op verzoek van de gemeente Dordrecht de verspreiding van gratis mondkapjes voor de minima. De Voedselbank deelt wegwerpmondkapjes uit bij de voedselpakketten. Om ook de mensen die niet bij de voedselbank bekend zijn te bereiken, worden deze ook verspreid via verschillende uitgiftepunten waaronder Wijk

Door corona en het sluiten van veel dagbesteding zag Wijk voor Wijk, door de buitenwerkzaamheden die wel doorgingen, dat veel wijkbewoners met hun ziel onder hun armen liepen. Een spontaan pop-up wijk terras bood uitkomst. De bewoners konden iedere donderdagmiddag terecht op de hoek van De Savornin Lohmanweg en de Thorbeckeweg voor een kop thee of koffie en gezelligheid. Het werd een ongelooflijk succes. Mensen staan al klaar om voordat het terras open gaat. Het terras en de medewerkers van Wijk voor Wijk zorgen voor verbinding met nieuwe, eenzame, alleenstaande, vrolijke en oudere bewoners. Iedereen met of zonder rugzakje is van harte welkom. Wijkwens De regiegroep Wijkwensen was positief over het idee. Hun reactie: ‘Geweldig initiatief, bedacht en uitgevoerd door wijkbewoners voor wijkbewoners. Het pop-up idee is goed gevonden om de sociale cohesie tijdens deze coronaperiode toch nog een klein beetje doorgang te laten vinden.’ Vanwege de corona-maatregelen is de komende tijd geen pop-up terras, maar zodra het weer kan is iedere wijkbewoner van harte welkom voor Koek en Sjokie in de tent. Met elkaar voor de wijk! voor Wijk en Trefpunt de Nieuwe Stoof. Iedere dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 11.00 uur zijn wijkbewoners van harte welkom om een of meerdere exemplaren op te komen halen. Zolang de voorraad strekt.

GALERIJ MAGAZINE | 11

sa de


Voel je je vaak alleen? Of zou je meer contacten willen? Dan is de cursus ‘Creatief Leven’ iets voor jou! Je ontvangt individuele begeleiding en gaat aan de slag in een kleine De cursus Creatief leven,groep voor wiein zich hierin herkent: Wielwijk. • •

• • •

DordtseVanderlaan kalender 2021

Tijdens acht bijeenkomsten maak je een positieve omslag in je leven door op zoek te gaan naar je eigen waarden, interesses en vaardigheden. Je wordt zowel individueel als in klein groepsverband gecoacht. Op een creatieve manier, met eenvoudige opdrachten, leer je je gevoelens van eenzaamheid zelf aan te pakken. Zo leer je jouw leven in eigen hand te nemen. Bij deelname aan de cursus ontvangt

Ik voel me eenzaam Ik weet niet wat ik wil, ik voel me vaak een buitenstaander Ik heb mijn evenwicht niet hervonden na u het werkboek Creatief Leven. een belangrijke gebeurtenis in mijn leven Er wordt gewerkt met het werkboek Ik zou wel wat meer of andere contacten Creatief Leven. De opdrachten voer willen de Leven bijeenkomsten Ik weet dat ik best wat in mijn mars heb,je zowel tijdens Creatief - 2021 maar ik ben te verlegen. als thuis uit. Hierbij krijg je

Deelname is kosteloos. De cursus is inclusief

Verandering is uitdagend, maar het kan ook bedreigend zijn. Deze cursus is speciaal gemaakt is om je te helpen. Het biedt een veilige omgeving, waarin iedereen hetzelfde wil bereiken. Bel of mail. Doe die stap. Bepaal je eigen levensweg!

21

ursus is inclusief n materialen voor

Waar? Waar? Wijkhaven de Staart Wijkcentrum de Admiraal Maasstraat 25, 3313 GE Dordrecht Admiraalsplein 168 Wanneer? 3317 BC Dordrecht Vanaf 19 januari om de week op dinsdag van Wanneer? Meedoen? Aanmelden januari via Vanaf 20 januari omkan de vanaf week7op 06-52 86 85 83 of woensdagtelefoonnummer van 13:00 tot 16:00 uur. viveca.chatlein@desocialebasis.nl.

k op dinsdag van

uari via 5 83 of asis.nl.

Faktor5.nl

GALERIJ MAGAZINE | 12

De Rollende fotog raaf Faktor5.nl

te

https://www.facebook.com /fotolaandruk/ ko o ko o p

JUMBO

Sterrenburg

te

p

bij:

Faktor5.nl

Meedoen? Aanmelden kan vanaf 7 januari bij Viveca Chatlein via 06-52 86 85 83 of viveca.chatlein@desocialebasis.nl

johnvanderlaan@upcmail.nl

bij:

is er voor jou

Info:

13:00 tot 16:00 uur.

Deelname is kosteloos. De cursus is inclusief het werkboek, koffie, thee en materiaal voor de acht bijeenkomsten.

drecht

Te koop: per stuk€ 10,-

Nu

begeleiding van een specialist het werkboek, koffie, thee en materialen voor de acht bijeenkomsten. eenzaamheid.

Nu

e cursus ontvangt atief Leven.

Wij wensen u een Beter Voor Dordt 2021!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.