De Polderkrant - Editie 3 - 2019

Page 1

Wijkblad voor Stadspolders en De Hoven jaargang 22 - nummer 5 - juni 2019 adres: Constantijn Huygenslaan 75, 3351 XA Papendrecht - tel.: 078-621 05 19 e-mail: polderkrant.dordt@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/De-Polderkrant Buurbook: https://stadspolders.buurbook.nl/mijn-buur/polderkrant

Het afscheids- spreekuur van dokter De Vos ‘Na 40 jaar als huisarts werkzaam te zijn geweest, waarvan 38 jaar in deze praktijk is nu de tijd aangebroken om het stokje over te dragen en te gaan genieten van andere dingen. Dit zal per 1 juli a.s. gebeuren. Ik zal indien nodig af en toe nog wel als waarnemer optreden’. Zo kondigde huisarts Rolf de Vos samen met zijn vrouw Connie het afscheid in een brief naar de patiënten aan. Omdat een afscheidsreceptie niet bij hen past, kunnen de patiënten een afspraak maken voor een speciaal afscheidsspreekuur. Het kopje koffie of thee met een koekje met de afbeelding van een vos en een chocolaadje met de afbeelding van de dokter en zijn vrouw, maakt het bezoek aan het afscheidsspreekuur extra bijzonder.

Groene reconstructie winkelcentrum ‘De Bieshof’ Afgelopen 23 april was er veel belangstelling voor de inloopbijeenkomsten voor bewoners en winkeliers. Zo’n 100 bewoners kwamen op de uitnodiging af. Ideeën

Dokter de Vos in zijn spreekkamer

invullen, verhuisde de praktijk naar het Dudok- erf. Een citaat uit de brief aan de patiënten: ‘We hebben ons al die jaren met passie en plezier ingezet om er een goedlopende praktijk van te maken met een goed op elkaar ingespeeld team, waar we al die jaren erg trost op en blij mee zijn geweest’.

Anekdotes in een boekje en film

In het kader van zijn afscheid maakt dokter de Vos een boekje. In al die jaren heeft hij leuke en mooie anekdotes verzameld. Die schreef hij op na een consult, vroeger in een schriftje en later digitaal. En samen met zijn zoon is hij bezig om van oud beeldmateriaal een filmpje te maken. Het filmpje wordt op een later moment vertoont aan een kleiner gezelschap. Ik heb er een stukje van mogen zien, de film is nog niet af, maar nu al erg leuk. Het bekende busje van Dokter de Vos in zijn jonge jaren de colasnoepjes en de rondrijdend in een oude Eend en lekkernijen voor het ook de bekende colasnoepjes, afscheidconsult die ieder kind krijgt tot een jaar Trots op zijn team of 12, na een doktersbezoek mits Als ik in de wachtkamer even hij of zij dat wil of mag natuurlijk, moet wachten op mijn afspraak mogen uiteraard niet ontbreken in voor het interview, krijg ik alvast het filmpje. een lectuurbak met oude kranVolg altijd je hart tenknipsels. Ik vind er artikelen van de start van het gezond- Door de jaren heen zijn er allerheidscentrum 40 jaar geleden. lei veranderingen in de gezondHet gezondheidscentrum is in heidszorg langsgekomen. Van de Ploegstraat gestart in een normeringen omtrent bloeddruk portacabin. Langzamerhand en cholesterol tot aanpassingen in werd het gezondheidscentrum vaccins. Op zijn spreekuur kreeg opgebouwd. In 1992 werd het hij ooit een patiënt met een hoest Dudokplein geopend en later, die wel heel erg veel op kinkhoest omdat het Dudokplein uit zijn leek, die persoon was wel ingeënt. jasje groeide én omdat dokter Om te overtuigen dat het hier toch de Vos zijn praktijk anders wilde echt om kinkhoest ging, werd de

kuch op een cassettebandje opgenomen en uiteindelijk is door dat incident het vaccin aangepast. Dokter de Vos heeft altijd zijn hart gevolgd. Ook toen hij na zijn studie alsnog het leger in moest en als stagiair bij de Bedrijfsgezondheidsdienst werkte. Na zijn stage werd hij gevraagd om de bedrijfsarts op te volgen die met pensioen ging. Hij zou er goed gaan verdienen, maar zijn passie was om huisarts te worden. “Ik heb het niet gedaan, ik wilde verder als huisarts, daar lag mijn passie. En dat hebben wij ook altijd aan onze kinderen meegegeven Je moet doen wat je hart je ingeeft, ook al verdien je ergens anders meer geld, volg je hart”.

Er waren ideeën uitgetekend, waar medewerkers van de gemeente toelichting op gaven. Het uitgangspunt van de reconstructie is ophoging en herbestrating van het plein. “Als je een plein, momenteel met behoorlijk wat steen, aanpakt, kijk je ook naar de beleving van het winkelend publiek en passanten. Hoe kun je dat prettiger maken en budgettair verantwoord upgraden” aldus projectleider Annet ter Huurne van de gemeente.

Fontein

gereed zijn. Later volgt de (Europese) aanbesteding.

In dit nummer: pagina 2: Wijkterras Stadspolders

Pagina 3: De Oranje Nassauschool Koningsspelen

Positief ontvangen

Een kritisch geluid kwam van de fietsersbond: Zij vinden dat fietsers bij de nieuwe inrichting te veel moeten “zigzaggen. Echter is het zo dat het winkelcentrum tijdens winkelopening, het grootste deel van de dag dus, uitsluitend voetgangersgebied is en verboden is voor fietsers. Hierop wordt geregeld gehandhaafd tijdens winkeopening. In zijn algemeenheid zijn de plannen zoals gepresteerd tijdens de drukbezochte inloop zeer positief ontvangen door winkeliers en omwonenden, hoewel er uiteraard ook kritische opmerkingen waren over sommige onderdelen. De Bieshof wordt nog gezelliger en leefbaarder.

De ideeën voorzien in meer groen op de Bieshof. Bij de tweede variant is zelfs een fontein ingetekend. Er komen op meerdere plaatsen bankjes. Een terugkerende vraag was of het aantal parkeerplaatsen gelijk bleef. Die vraag kon positief beantwoord worden. Bij de totstandkoming van de ideeën zijn ook de hulpdiensten gehoord. De aanwezigen werden middels vragenformulieren in de gelegenheid gesteld om vragen, tips en suggesties door te geven, Inmiddels zijn Uitvoering die formulieren geïnventariseerd De daadwerkelijke uitvoering van en worden ze, indien financieel het project zal plaatsvinden in de en haalbaar, meegenomen in de loop van 2020. technische uitwerking. In de zomer van 2019 zal het voorlopig ontwerp Door: Ed Bomius

Pagina 4: Oud Papier voor Kidz Active

Pagina 5: Oorlogsverhalen komen tot leven

Pagina 6: Het Frummeltjes Festijn

Goed achterlaten

Aan het eind van het interview bedenkt dokter de Vos zich dat hij vergeten is mij iets te drinken aan te bieden. Ik vertel hem dat dat niet uitmaakt, ik drink niet zoveel, ik kom niet aan een halve liter per dag. Lachend zei ik dat dat misschien niet zo handig is om dat aan een dokter te vertellen, maar zolang het goed gaat…… Daar had dokter de Vos wel een andere mening over, terwijl hij de deur van de inmiddels al gesloten praktijk opende. “Nou, Ik wil iedereen wel goed achterlaten” vertelt hij mompelend. Wat het advies om voldoende te drinken aangaat is bij mij dan misschien niet gelukt, maar verder zit het met het gevoel bij dokter de Vos en zijn vrouw bij mij wel goed. Door: Fran-Jeanne Polders

juni 2019

Pagina 7: ‘t Stekkie voor de buurt

Pagina 8: Verkeer(d) gedrag

Ruim 100 belangstellende bij de inloop bijeenkomst

Polderkrant

Bewoners weten het beste wat er speelt in de wijk • Buurtwerk Dordrecht

1


Wijkterras met netwerkpartners Stadspolders

Essentaksterfte in Stadspolders Het is de afgelopen jaren regelmatig in het nieuws geweest: de essentaksterfte. Deze boomziekte tast de essen aan, die er uiteindelijk meestal aan doodgaan. Ook in Dordrecht komt deze ziekte nu veel voor. Van de tienduizend essen op gemeentegrond is op dit moment al meer dan 90% aangetast.

vaar is. In andere situaties worden de bomen gesnoeid. Aangetaste takken worden dan weggehaald. Er worden dus niet op korte termijn al 9.000 essen weggehaald. Andere instanties, zoals bijvoorbeeld bosbeheerders, kiezen wel voor massale kap en vervanging. In De Elzen is dat te zien. Toch moeten we in Dordrecht dit jaar al 240 essen weghalen omdat de situatie te gevaarlijk wordt, of omdat de bomen al helemaal dood zijn. Dit jaar worden in de stad 1065 essen gesnoeid.

Niet massaal kappen

Stadspolders springt er nog relatief gunstig uit in de stad. Net als in de rest van de stad staan ook hier veel essen langs doorgaande wegen. De bomen langs de Chico Mendesring zijn bijvoorbeeld essen. Ook hier zijn veel bomen aangetast en soms zelfs al gekapt. In andere wijken, vooral in Dubbeldam, is de situatie echter al veel ernstiger. Het snoeien van aangetaste bomen is intussen begonnen. In Stadspolders gebeurt dat in de tweede helft van juni en betreft

De essentaksterfte is een schimmelziekte. De aangetaste bomen sterven langzaam af. Afgestorven takken kunnen uit de bomen vallen. Vooral langs wegen en paden kan dat natuurlijk gevaarlijk zijn. Samen met andere gemeenten heeft Dordrecht daarom een protocol opgesteld. Daarin staat hoe we omgaan met de gevolgen van deze ziekte. Dordrecht heeft ervoor gekozen om bomen alleen te kappen als de veiligheid in ge-

Stadspolders

het 40 stuks. Het kappen van de gevaarlijke essen gebeurt na de zomer. Omwonenden worden daar steeds over geinformeerd. Ook in de Polderkrant houden we u op de hoogte van de gevolgen van deze boomziekte.

Informatie

De essentaksterfte krijgt een grote impact op de openbare ruimte. Ook in particuliere tuinen staan essen. De gemeente geeft daarom op veel manieren informatie over de ziekte en hoe er mee omgegaan wordt. Op de gemeentelijke website kunt u daar ook over lezen. Onderstaand ziet u waar. U wordt daar ook verwezen naar artikelen die meer uitleg geven over de ziekte en de symptomen. U kunt dit natuurlijk ook op de gemeentelijke website vinden door bij de zoekfunctie ‘essentaksterfte’ in te vullen. https://cms.dordrecht. nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/ Natuur_en_milieu/Groen/Essentaksterfte

Op woensdagmiddag 15 mei waren alle netwerkpartners van de wijk aanwezig op het Wijkterras in de Bieshof, zoals R-Newt, Schaakclub Dordrecht, Speelotheek Pip & Zo, Handhaving Drechtsteden, Brandweer ZHZ, Vrijwilligershuis Drechtsteden, Gemeente Dordrecht, de Bron en Buurtwerk Dordrecht Oost en Politie ZHZ. Met een aantal anderen had de Polderkrant een kort interview. Home-Start Dordrecht

Home-Start biedt opvoedondersteuning aan gezinnen met opgroeiende kinderen. Het doel van de ondersteuning is om de druk van de ketel te halen, rust en ruimte te creëren waardoor er opDoor: Fokke Visser lossingen in zicht kunnen komen. Ouders geven zelf aan waar zij hulp bij kunnen gebruiken. De vrijwilliger die aan het gezin gekoppeld wordt kan een vriendin of maatje worden die speciaal voor jou komt. De vrijwilligers van Home-Start komen bij het gezin thuis. Home-Start is ook op zoek naar vrijwilligers. Meer informa-

tie: Geja Platerink 06201499942 voor kinderen van 2 tot en met 4 Home-start.dordrecht@humani- jaar en elke vrijdag van 15.30 tot tas.nl 16.30 voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar. Er zijn meer activiteiMoeder Informeren ten in de bibliotheek. Voor meer Moeders (MIM) informatie: Seya Ozcelik www. Word je voor de eerste keer moe- debibliotheekaanzet.nl en dan bij der of heb je net je eerste kindje vestigingen klikken op Dordrecht gekregen en loopt het allemaal lek- Stadspolders. ker of heb je zo je twijfels hoe het gaat? Wil je graag je ervaringen Cursus Je bent niet delen met een andere moeder? alleen Of heb je jonge kinderen en een In september 2019 gaat in het luisterend oor? Wil je graag iets Cultureel Centrum Sterrenburg betekenen voor een andere moe- de nieuwe cursus: ‘Je bent niet der en ken je als geen ander de alleen’ van start. Tijdens 8 bijeentwijfels en wensen van moeders komsten maak je een positieve met een eerste kind? omslag in je leven door op zoek Doe dan mee met Moeders Infor- te gaan naar je eigen waarden, meren Moeders (MIM) Geïnteres- interesses en vaardigheden. Je seerd en meer informatie? Ma- wordt zowel individueel als in rijke Koppelaar 0646642963 www. klein groepsverband gecoacht. moedersinformerenmoeders.nl Op een creatieve manier met eenvoudige opdrachten leer je je Bibliotheek gevoelens van eenzaamheid zelf Elke donderdag van 14.00 tot aan te pakken. De cursus is om 16.00 is er een digitaal inloop- de week op dinsdag van 13.30 tot spreekuur in de bibliotheek in 16.30. De deelname is kosteloos Stadspolders. Wil je meer weten en inclusief werkboek koffie, over internet of heb je vragen thee, materiaal voor 8 bijeenkomover e-readers, tablets of digitale sten en trainingen van Walk for dienstverlening? Loop dan binnen (F)it. Meedoen? Meld je aan bij bij de bibliotheek. Er staan deskun- Viveca Chatlein via 0786549747 dige begeleiders klaar. De toegang of 0652868583 viveca.chatlein@ is gratis. meeplus.nl Elke woensdag en vrijdag wordt er voorgelezen in de bibliotheek. Door: Fran-Jeanne Polders Woensdag van 14.30 tot 16.00

Essentaksterfte De kramen op winkelcentrum ‘De Bieshof’

politie-brandweerambulance Alarmnummers dringend Algemeen alarmnummer 112

Niet-levensbedreigend 0900-8844 Politie (lokaal tarief) Dordrecht Oost Overkampweg 109

Storingsnummers Gas en Stroom (gratis) 0800 9009 Water (lokaal tarief) 0900 0787 Kabel (€ 0,10 p.m.) 0900 1580

Telefonische hulpdiensten Kindertelefoon 0800-0432 (14.00-20.00 uur) SOS telefonische hulpdienst 078-6132322 (dag en nacht) Korrelatie 0900-1450

Apotheek

Amazone Amazone 197a, 3315 WK Dordrecht 078 6309205 amazone@mediq-apotheek.nl www.mediq-apotheek.nl

2

Stadspolders Dudokplein 110, 3315 KG Dordrecht 078 6166766 stadspolders@mediq-apotheek.nl www.mediq-apotheek.nl

Bureau Sociaal Raadslieden (Vivenz) Brouwersdijk 2 088-1237011 sociaal.raadslieden@vivenz.nl

Huisartsen

Regionale Huisartsenpost Drechtsteden Karel Lotsyweg 10, 3318 AL Dordrecht Voor een bezoek aan de Huisartsenpost (nacht en weekend) dient u vooraf altijd telefonisch contact op te nemen: tel. (078) 2020020. Bereikbaar: ma t/m vr 17.0008.00 uur, za, zon- en feestdagen dag en nacht bereikbaar. rhd@asz.nl www.huisartsenpostdrechtsteden.nl

Ziekenhuis

Huisartsenpraktijk Dudokplein Dudokplein 111, 3315 KG Dordrecht 078 6161500 spoed 078 6226731 www.huisartsendudokplein.nl

Albert Schweitzer Ziekenhuis Albert Schweitzerplaats 25 Postbus 444 3300 AK Dordrecht 078 6541111 www.asz.nl

Huisartsenpraktijk Amazone Amazone 197d, 3315 WK Dordrecht 078 6215621 www.docvadis.nl/huisartsenpraktijkamazone/

R.A. de Haan Dudokplein 112, 3315 KG Dordrecht 078 6164890

Huisartsenpraktijk R.J. de Vos Dudok-Erf 6, 3315 KA Dordrecht 078-6168100 www.stadspolders.praktijkinfo.nl

P o l d e r k r a n t

Tandarts

T.H. Lo Maaskant-erf 13, 3315 KK Dordrecht 078 6215219

Tandartspraktijk Oudelandshoek Oudendijk 231, 3329 KN Dordrecht 078 6161177 tandartsoei@kpnmail.nl Weekend- en avonddiensten 0900 6171468

Huisdieren

Dierenambulances Zuid-Holland Zuid Postbus 401 2980 AK Ridderkerk 0900 1120000 info@dbrijnmond.nl www.dierenbescherming-ambulance.com Stichting De Dieren S.O.S. Dordrecht dag en nacht 06 19590444 www.dedierensos.nl Dierenziekenhuis Drechtstreek Jan Valsterweg 96, 3315 LG Dordrecht 078 6219130 info@dierenziekenhuisdrechtstreek.nl www.dierenziekenhuisdrechtstreek.nl

Sociaal wijkteam Stadspolders-Dubbeldam

Buurtwerk Dordrecht Oost Dalmeyerplein 10 3318 CB Dordrecht www.buurtwerkdordrecht.nl

Kerken

Protestantse gemeente DordrechtDubbeldam Rondom De Bron (Stadspolders) De Bron: Dudok-Erf 30 3315 KA Dordrecht 078 – 622 84 42 Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Kandelaarkerk: Van Eesterenplein 230 3315 KW Dordrecht 078-6168213 Evangelische gemeente Jozua Sikkelstraat 2 3319 LJ Dordrecht 078-6309900

Wijk

Wijklijn 14078 www.dordrecht.nl/wijklijn

Polderkrant 078-6210519 polderkrant.dordt@gmail.com Stadspolders, Dubbeldam, Sterrenburg polderkrant.online@gmail.com of omgeving www.tienplus.net Dudokplein 213A (gebouw het Palet) Telefoon (078) 221 02 01

juni 2019

Wmo adviesraad Dordrecht Dudokplein 218 3315 KH DORDRECHT 078 - 617 69 82 wmo-adviesraaddordrecht@zorgbelangzuidholland.nl www.wmo-adviesraaddordrecht.nl Voor Vrijwilligers en hun organisaties SSKW Spuiweg 93, Dordrecht, 078-6137029, www.sskw.nl Vrijwilligershuis Drechtsteden Spuiweg 93, 3311 GT Dordrecht Telefoon: 078-20 00 223 contact@vrijwilligershuisdrechtsteden.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur Polderwiel Dudok-erf 58 3315KA Dordrecht b.pipping@hetspectrum.nl 078-6305130 Speeltuin Stadspolders 078-6160599 www.speeltuinstadspolders.nl Speelotheek Pip & Zo Selma Lagerlöf-erf 163 3315 AT Dordrecht 06-23980802 www.pipenzo.nl welkom@pipenzo.nl


Esther van Bodegraven geeft zwemles met geduld Sinds 2011 geeft Esther van Bodegraven zwemles aan kinderen met een beperking. Het zwemmen in het zwembad op de Sportboulevard is op donderdagavond en is voor jong en oud. Het streven is om ieder kind watervrij te maken, maar een zwemdiploma halen is ook mogelijk. Het mooiste vindt Esther het als de kinderen iets leren wat ze nooit hadden verwacht. Aanvoelen

Esther van Bodegraven is een bewoonster uit Stadspolders. Het interview vindt dan ook plaats aan de keukentafel bij Esther thuis. Daarna ga ik mee naar het zwembad om zelf te ervaren hoe het lesgeven is wat Esther al vele

De Oranje Nassauschool Koningsspelen

wassenen die met 2 begeleiders komen zwemmen. Eén ervan is Fabien Stolk, hij zwemt al heel lang op de donderdagavond. Zijn zwemdiploma heeft hij op school gehaald maar het zwemmen met zijn vrienden vindt hij nog steeds erg leuk. Eenmaal in het zwembad, weet iedereen al snel zijn De wethouder opent de Koningsspelen plek te vinden. Sommige kinderen hebben hun eigen vrijwilliger. Op vrijdag 12 april Move Academy In een ander bad worden echt werden de jaarlijk- Na het ontbijt was het dan tijd voor banen getrokken. Zo nodig gaan se Koningsspelen de echte Koningsspelen. Zowel op mensen door middel van een rol- gehouden o.a. op het plein als in de gymzaal stond stoellift het water in. Ook van het de Oranje Nassau- een spellencircuit klaar. Sommige bubbelbad wordt gebruik gemaakt. school. In verband spelletjes o.a. het spellencircuit in In het ondiepe bad zwemmen de met Goede Vrijdag en de gymzaal werd verzorgd door kinderen met hun begeleiders. Er de meivakantie zijn Move Academy. Zij geven de wordt geoefend om vanaf de kant de Koningsspelen dit gymlessen aan de groepen 3 tot het water in te springen. Ieder op jaar eerder gevierd. en met 7 op de Oranje Nassauzijn eigen tempo naar eigen kun- De spelen werden school. De kinderen liepen met nen. “De zwemles duurt een half geopend door wet- hun groepjes en begeleiding alle uurtje, daarna is er nog een kwar- houder Rinette Reyn- spelletjes af. Er waren allemaal winnaars, want plezier stond tiertje spelen of iets voor je zelf vaan. voorop. En uiteraard hoorde daar doen in het zwembad. Het laatste kwartiertje is voor de vrijwilligers, Alle kinderen hadden zich voorna- de vrolijke aanstekelijke noten van dan mogen zij een baantje trekken melijk in het oranje verzameld op het plein en dansten het speciaal ingestudeerde dansje Pasapas van Kinderen voor Kinderen onder toeziend oog van de wethouder. Een snelle dans met veel passen maar zelfs de kleinsten wisten wel raad met al die Pasapassen. Daarna was er een ontbijt in de klassen voor alle kinderen, volgens traditie gesponsord door de Jumbo. Op de meeste artikelen zoPindakaas met het logo als: de verpakking van het brood, van de Koningsspelen de pindakaas en de jam was naast het logo van de Jumbo, het logo de Pasapas bij. De ochtend vloog van de Koningsspelen afgebeeld. voorbij en het was ondanks de Er werd goed gegeten. Die missie, koude temperaturen een mooie van ‘een ontbijt in de ochtend is hartverwarmende ochtend. nodig’ ……. was alvast geslaagd.

In deze Polderkrant een kinderen en jonge- ren rubriek. Lijkt het jou ook leuk om een artikel voor de Polderkrant te schrijven met een onderwerp over of uit de wijk Stadspolders? Stuur dan een mail naar polderkrant.dordt@gmail.com Onderstaand een artikel van Sanne, 11 jaar.

Ik ben Sanne en dit is wat ik doe! Hallo ik ben Sanne en ben 11 jaar oud. Wat ik leuk vind om te doen? Tennis, maar mijn grootste passie is toneel spelen. Vanaf mijn 5e speel ik al toneel, eerst bij Het Klein Toneel en sinds twee jaar bij ToBe. Emoties

Nu zit ik in de Jeugdproductie van ToBe. Daarbij horen dans, zang en toneel natuurlijk. Het leukste hiervan vind ik, dat we met de hele groep van 11 kinderen zelf een productie hebben gemaakt. Nee, niet helemaal zelf natuurlijk. Onder begeleiding van enthousiaste docenten. De voorstelling heette: ‘Wat we voelen’. Dit ging over emoties. En dat is eigenlijk precies wat ik leuk vind aan toneel spelen, je inleven in een rol en daarbij je emoties overbrengen op het publiek.

Kunstmin

Ik vind het leuk om veel verschillende ervaringen op te doen. Daarom heb ik afgelopen Kerst ook meegespeeld in de Kerstproductie: De Notenkraker in Kunstmin. Een productie, waaraan naast professionele en bekende acteurs ook plaats was voor enthousiastelingen uit Dordrecht en omgeving die het leuk vinden om te acteren. Je moest een filmpje opsturen als een soort auditie. Ik had eigenlijk Door: Fran-Jeanne Polders geen idee waar ik instapte of wat

ik moest verwachten. Maar het was weer een superleuke ervaring! Het vele repeteren, optreden met bekende acteurs, de stress van de voorbereiding en het live optreden en uiteindelijk… de ontlading bij de première. Echt cool!

Watersnoodmuseum

Weer een hele andere ervaring was het meedoen aan de promotiefilm van het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk, medio mei jl. Film, ook al is het maar een korte promotiefilm, is toch écht weer heel anders. Gaat een scène niet helemaal goed? Dan doen we hem toch gewoon over! Je gaat net zo lang door totdat de regisseur helemaal tevreden is. Dat kan soms wel vervelend zijn, maar is ook wel minder spannend. Ik moest bijvoorbeeld samen met een jongen over een brug heen lopen. Alleen het museum was gewoon open, dus liepen er steeds bezoekers doorheen, en dan moesten we het weer overdoen.

Zenuwachtig

En weet je, al deze ervaringen zorgen er ook voor dat ik eigenlijk nauwelijks zenuwachtig ben als ik een spreekbeurt of presentatie heb op school. Natuurlijk, ik ben wel een beetje gespannen, maar écht zenuwachtig ben ik alleen voor een eerste optreden op toneel! Door: Sanne Vercouteren

Esther van Bodegraven in het water met leerling

jaren met plezier doet. “Als je de zwemles met een kind start moet je aanvoelen wat je tegen een kind kan zeggen. Sommige kinderen hebben echt watervrees, door met ze te praten probeer je ze toch het water in te krijgen. Dat gaat soms met hele kleine stapjes. Andere kinderen hebben weer een andere aanpak nodig. Of hebben helemaal geen watervrees en moet je juist een beetje afremmen. Als ze eenmaal een diploma hebben, kunnen ze nog steeds blijven zwemmen, maar dat is dan zonder begeleiding”.

of even lekker in het bubbelbad”. vertelt Esther.

Vrijwilligers gevraagd

Als Esther verteld dat zij geïnterviewd wordt voor de Polderkrant wordt mij gelijk gevraagd om een oproep te doen om vrijwilligers te vragen. Het zwemmen lukt niet zonder vrijwilligers. Ik vond het mooi om te zien hoe de vrijwilligers zich inzetten om de zwemlessen mogelijk te maken.

De kinderen dansen de Pasapas

Heeft u interesse om vrijwilliger te worden? Of interesse in het zwemmen? Het zwemmen is iedere donderdag van 18.00 tot 19.00. Neemt u dan contact op met:

Werkgroep Zwemmen UVV Dordrecht Kees en Cobi Bel cebel1954@gmail.com Door: Fran-Jeanne Polders

UVV en Handicap.nl

“In 2011 deed ik al vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis. Zij vroegen mij toen of ik interesse had om zwemles te geven. Ik vind zwemmen erg leuk, dus dat wilde ik wel. Het gaat uit van het UVV (Unie van Vrijwilligers) en van het Rode Kruis, die mensen van het Rode Kruis geven nog steeds zwemles, zij hebben ook EHBO voor eventuele calamiteiten. Het wordt gefinancierd door het UVV en de ouders of deelnemers betalen een kleine bijdrage en de rest wordt zo nodig door Handicap.nl aangevuld. Als dat geld er niet meer zou zijn, zou het zwemmen een stuk duurder worden”.

Redactie: Esther van Bodegraven, Marsha van Bodegraven, Wil de Blois, Ed Bomius, Vincent Jonkers, Dinie Los, Henk v.d.Maas, Bianca Pipping Fran-Jeanne Polders, Christina van Dalen-Vermeulen. Opmaak: Jan van Dalen De Polderkrant is een uitgave van de MEE Dordrecht. De krant verschijnt 5 keer per jaar en wordt bezorgd in de wijken Stadspolder, Vissershoek en Oudelandshoek en De Hoven De krant wordt door vrijwilligers gemaakt. De volgende krant verschijnt eind september 2019

Ieder op zijn eigen tempo naar eigen kunnen

Als we bij het zwembad aankomen staat er al een enthousiaste groep te wachten in de hal. Het zijn jongvol-

Colofon:  adres: Constantijn Huygenslaan 75, 3351 XA Papendrecht  telefoon: 078-6210519, Jan van Dalen  e-mail: polderkrant.dordt@gmail.com  e-mail: polderkrant.online@gmail.com  internet: www.tienplus.net Facebook: https://www.facebook.com/De-Polderkrant Buurbook: https://stadspolders.buurbook.nl/mijn-buur/polderkrant

Links op de foto Fabien Stolk met de bewoners van Zo mooi anders

juni 2019

Kopij insturen naar het redactieadres of e-mail adres. Deadline tekst: 20 augustus 2019

P o l d e r k r a n t

3


Je bent Oud Papier voor Kidz Active in Ghana niet alleen Mooi thema We zijn goed in het verzinnen van thema’s en ook wel in staat om er inhoud aan te geven. Maar toch het is en blijft een moeilijk onderwerp. “Eenzaamheid”. Alleen zijn is heel persoonlijk. Op vele manieren kan iemand alleen zijn. Het overkomt mij best vaak dat ik uit het niets wordt aangesproken op straat en in de winkels. Het zijn dan veelal de wat oudere mensen onder ons die spontaan met mij een praatje aangaan. Ik neem er altijd de tijd voor en verplaats mij al snel in hun situatie omdat ik hoop die leeftijd in redelijke goede conditie te halen. Je “alleen” voelen kan bijvoorbeeld ook gelden jonge moeders en vaders met kleine kinderen die er alleen voor staan. Buiten op straat ziet het er best goed uit maar binnen de vier muren is het vaak toch wel even anders. We weten het wel maar het is best moeilijk er mee om te gaan. “Je bent niet alleen” is niet zomaar een slogan, maar een kreet, een roep naar de samenleving en staat voor mij ook voor samen leven in een woonwijk. Door toch een gesprek aan te gaan met een buurman gaat de knop van zijn muziek installatie een beetje zachter. Fijn toch, begrip hebben voor elkaar. Ik heb een lieve vriendin voor haar betekend soep koken ook een pannetje extra voor haar buurman. Zittend in mijn favoriete stoel schrijf ik deze column en ik kan er ook alleen maar mijn woorden aan geven en hopen dat het thema ons in ieder geval aanzet om alerter te zijn. “Doeslief”. Niet “alleen” ben je meestal ook niet op de camping. Want tijdens de wandeling met de hond op de Wantijdijk hoorde ik op de Camping “Het vissertje” de tentritsen al weer volop open en dicht gaan. Echt zo’n typerend campinggeluid. De camping staat alweer aardig vol. Begrijp het wel, lekker dicht bij onze mooie historische binnenstad. Met de waterbus vaar je langs mooie dorpen en de Kinderdijk. Binnen 1 uur ben je ook in Rotterdam. Ik heb er wel weer zin in om op de fiets het eiland rond te tuffen. Als het moet alleen.

Als op zaterdag het oud papier wordt opgehaald wordt de chauffeur van HVC altijd geholpen door vrijwilligers die daarmee een leuke bijdrage verdienen voor hun vereniging of stichting. Sinds een jaar is de Kidz Active Foundation een van die stichtingen die in de Stadspolder achterop de papierwagen staan.

les gegeven en ondertussen het begin van de bouw van de school begeleid. Ondertussen werden er in Nederland allerlei activiteiten opgezet om geld te genereren, zoals kerstmarkten, boekenmarkten, een statiegeldactie en de verkoop van Ghanese spulletjes. Ook kwamen er steeds meer andere donoren, zoals gastouderbureau Ziezo, de Rotery, de Vriendenloterij en andere sponsorloterijen. Vooral moeder Yvonne zette zich daar zo met hart en ziel voor in dat ze daarvoor in 2014 geridderd is in de Orde van Oranje-Nassau.

gon de rit. Op elke straathoek stonden volle blauwe containers klaar om geleegd te worden. Een paar keer kwam er zo vroeg nog een bewoner hijgend achter de wagen aanrennen om de volle bak nog geleegd te krijgen. Bij hoogbouw zoals aan het Suze Groenewegerf, moest er ook flink gesjouwd worden met dozen vol papier. Papier is zwaar en de bakken zaten vaak helemaal vol. Per wagen kunnen er daarom maar een paar erven worden gedaan en die werden door het drietal na zo’n 2,5 uur hard werken al afgewerkt.

Leuk

Voor veel verenigingen en stichtingen is dit een mooie methode voor extra inkomsten. Maar om daarvoor in aanmerking te komen moeten er wel gegarandeerd vrijwilligers beschikbaar zijn. Kidz Active is het gelukt daarvoor in aanmerking te komen, maar zou het heel erg fijn vinden als de groep vrijwilligers nog iets groter zou zijn. Als er mensen zijn die zo nu en dan op de eerste zaterdagen in de maand beschikbaar zijn om te helpen met de papierinzameling,

Kidz Active

Kidz Active is een stichting die in het dorp Malshegu in het noorden van Ghana een school voor kansarme kinderen heeft gebouwd. De leraren worden betaald door Kidz Active, de leerlingen krijgen er een schooluniform en een kok maakt dagelijks voor iedereen een warme maaltijd. Er is een bibliotheek, speeltuintje en een EHBO-post. Maar liefst 550 kansarme kinderen krijgen les in vakken als de Engelse taal, hygiëne en computers, waardoor ze een betere kans op werk en op een toekomst krijgen. Daarnaast is er een weeshuis gerenoveerd, en een microkredieten project gekomen voor zo’n Inkomsten 80 vrouwen. De inwoners van het Geld komt van de vele donateurs, maar nu dus ook door het maandorp doen verder alles zelf. delijks ophalen van oud papier in Schooltje Stadspolders. De Polderkrant liep Het begon allemaal in 2005 toen in mei mee met de ophaalronde Patricia van Aalten als vrijwillig- met Hotske van Roekel, Hans ster naar Ghana ging en daar Wessels en HVC chauffeur Jursely zag hoeveel scholing er miste. Boelijn. Om op de wagen te moHaar moeder Yvonne vatte het gen staan moeten de vrijwilligers plan op om daar een schooltje allemaal een veiligheidscertificaat op te richten. Ze zetten daarvoor hebben, want achterop op zo’n waeen advertentie in Dordt Centraal gen kan het zonder training best voor meer hulp. Hotske van Roe- gevaarlijk zijn. Om half negen bekel reageerde hierop en zij heeft toen een paar maanden in Ghana

Door: Wil de Blois

P o l d e r k r a n t

Foto: Nationaal Park De Biesbosch

Bezoek bij Biesboschcentrum Dordrecht de expositie van Led Brand. De expositie bestaat uit potlood tekeningen die gemaakt zijn van de Biesbosch. Ook de Nieuwe Dordtse Biesbosch is te zien in zijn werken. Leendert-Arie Brand (Led Brand) is geboren in 1952 in Dordrecht en werd later student aan de St. Joost Kunstacademie in Breda. In de jaren 70 kreeg hij een werkruimte in Pictura en in 1976 studeerde hij cumlaude af. De tekeningen en schilderijen die

hij maakt zijn van potlood en olieverf. Zijn inspiratie haalt hij uit landschappen en steden. De expositie is te bezichtigen tot eind augustus 2019 tijdens de openingstijden van Biesboschcentrum Dordrecht aan de Baanhoekweg 53. Kijk voor meer informatie op www.biesboschcentrumdordrecht.nl De toegang is gratis.

DOEmee lunch bij Pip & Zo dan zou dat heel erg gewaardeerd worden. Je moet dan wel eerst een veiligheidstraining hebben gedaan. Maar je helpt er niet alleen de kinderen in Ghana mee, maar het is ook nog leuk om te doen. Meer weten? www.kidzac tive.nl, info@kidzactive.nl of 0633164745. Door: Henk van der Maas

Laat de zomer maar komen.

4

Led Brand exposeert bij Biesboschcentrum Dordrecht

Kidz Active school

juni 2019

In de maanden juli, september, oktober en november organiseer de Speelotheek een DOEmee lunch.

Het is kosteloos en iedereen is welkom tussen 12.00 en 14.00 bij Speelotheek Pip & Zo. Selma Lagerlöferf 163. Wil je zelf een (klein) gerechtje meenemen? Dat mag maar hoeft niet. Lijkt het je leuk om mee te helpen organiseren bel naar 06-23980802 of stuur een berichtje naar welkom@pipenzo.nl Door: Bianca Pipping


Op de Oranje Nassauschool komen oorlogsverhalen uit de boekjes voor één middag tot leven De dinsdagmiddag voorafgaand aan de meivakantie waren er twee bureaustoelen voorin de klas van groep 8 van de Oranje Nassauschool gereserveerd voor de heer Willem Oldenhof en Reinier Cameron respectievelijk 94 en 83 jaar. Zij kwamen aan de kinderen hun verhalen vertellen over de Tweede Wereldoorlog. Dat sloot perfect aan bij het thema Tweede Wereldoorlog. Het thema waar groep 8 mee werkte en groepsleerkracht Lisa Bosboom speciaal voor dat thema het zolderkamertje van Anne Frank had nagebouwd.

De heer Oldenhof en de heer Cameron vertellen hun verhalen voor de klas

zo ook de verhalen rondom AnneFrank, beseffen dat de vrijheid waarin zij nu leven niet ‘zomaar’ is verkregen en ook kostbaar is” aldus Lisa Bosboom. Terwijl ik achterin de klas plaatsneem zag ik aan de wand allerlei collages over de Tweede wereldoorlog, ook soldatenkleding en zelfs de voedselbonnen waar ook later in Het kamertje van de verhalen over werd verteld en Anne Frank ook herkenning bij de kinderen Op het bureau in het kamertje bracht, ontbraken niet. achter de boekenkast stond een computer, die was wel van Een dienblad met deze tijd wat ook uiteraard is bekertjes water uitgelegd aan de kinderen, De De heer Oldenhof begon zijn verkinderen konden er oude beel- haal. Hij vertelde dat hij destijds den van Anne Frank bekijken en als 18 jarige jongen in Rotterdam opzoeken. “Want…. Deze verha- woonde, toen de Duitsers hem len mogen nooit verloren gaan” kwamen halen, zijn buren hadvindt groepsleerkracht Lisa. De den hem verraden. De buurman twee mannen werden enthousi- had verteld dat er op de eerste ast ontvangen door leerkrachten verdieping wel ‘zwei junge leute’ van de Oranje Nassauschool, Ze waren. Samen met zijn zwager vonden het bijzonder dat zij hun gingen ze lopen, allemaal in een verhalen wilden vertellen aan de rij. Het was november dus het was kinderen. “Hopelijk zullen deze koud. Ze hebben een nacht in een kinderen door de verhalen van tram op de banken geslapen en de heer Oldenhof en Cameron, kregen geen drinken, alleen een

stukje zuur Duits brood. Ze liepen van Rotterdam naar Gouda en onderweg stonden er vrouwen en meisjes langs de kant van de weg met dienbladen met bekertjes water. Ook enkele jongens, dat moest hij onthouden, vertelde hij. Ze liepen door naar Utrecht, ze sliepen daar in de schouwburg en daar konden ze zich na dagen een beetje opfrissen. Daarna zouden ze doorlopen naar Amersfoort. Ze wisten nog niet wat er was, maar er gingen verhalen dat het in Amersfoort niet best was. Later bleek het een gevangenkamp te zijn waar veel mannen en jongens niet van teruggekomen zijn. Hij vertelde zijn zwager dat als hij de kans kreeg, hij ging ontsnappen. Zijn zwager vond dat niet slim, als ze hem zouden pakken zouden ze hem doodschieten. Ze liepen door Soest, er kwam wat meer ruimte in de rijen. Ook daar stonden weer mensen langs de kant met dienbladen. Willem Oldenhof greep zijn kans en ging uit de rij en pakte een dienblad over. Hij was verschrikkelijk bang, maar het lukte hem te ontsnappen. Hij mocht mee met een meisje, en is een paar dagen bij het gezin gebleven. Daarna is hij teruggegaan naar Rotterdam. Schuilen of zich verstoppen was moeilijk, het was winter, dus de bomen hadden ook geen bladeren en de grond was koud. Samen met zijn zus is hij uiteindelijk in Assen gekomen bij een gezin. Inmiddels was ook zijn zwager daarnaartoe gekomen. Ze verbleven op een zolderkamer en sliepen met z’n drieën in één bed. Er lagen ook aardappels opgeslagen op zolder. Er was daar geen honger in tegenstelling tot andere delen van het land. Op een nacht zakten zij door het bed, dat gaf een klap en de aardappels rolden over de vloer. Ze gingen naar beneden, maar de bewoners waren gevlucht. De klap en het rollen van de aardappels had hen bang gemaakt. Het gastgezin dacht dat ze ook gebombardeerd werden. Zo bang waren de mensen geworden. Aan het eind van de oorlog gingen ze via Amsterdam naar huis. Het ontroert de heer Oldenhof nog steeds. Toen hij daar aankwam zag hij mensen letterlijk sterven van de honger, omvallen! Uiteindelijk is in mei ook Rotterdam en de rest van het land bevrijd.

Dapper…. Welnee, als je jong bent heb je lef

De heer Oldenhof en juf Lisa in de Anne Frank hoek

De kinderen hebben met volle aandacht geluisterd naar de verhalen. Ze vonden hem dapper. Hij wilde

daar zelf niets van weten. “Welnee, als je jong bent, heb je kracht en lef” vertelde hij overtuigend. De kinderen vroegen aan de heer Cameron wat hij in de oorlog had meegemaakt. Hij was destijds 4 jaar, een kleuter en woonde ook in Rotterdam. Hij zag vliegtuigen overgaan, hij vond het mooi, hij zag wel dat er ‘rotzooi’ werd uitgegooid. Van zijn moeder moest hij naar binnen komen. Het bleek het bombardement van Rotterdam te zijn. Toen hij later naar huis liep met zijn moeder, hoorde hij een vrouw in een huis schreeuwen. Hij zag dat de vrouw werd doodgeschoten door Duitsers. Hij was er ontdaan van als vier jarige. Op de Coolsingel in het centrum van Rotterdam waren mensen met man en macht bezig om de patiënten van het ziekenhuis te evacueren.

Een bakje aardbeien

Tot slot van de bijzondere middag, vroegen de kinderen nog hoe zij elkaar hadden ontmoet. De mannen moesten er een beetje om lachen. De heer Cameron vertelt het verhaal, dat hij 4 jaar geleden de heer Oldenhof toevallig aan de overkant van zijn straat tegenkwam toen hij met zijn auto bezig was. De heer Cameron heeft hem geholpen om naar de garage te gaan. Toen de heer Oldenhof later als dank een bakje aardbeien kwam brengen hebben ze gezellig koffiegedronken en gekletst. Totdat de heer Oldenhof zijn bakje met aardbeien liet vallen. Het bleek dat hij terplekke een hartinfarct kreeg. Er werd onmiddellijk 112 gebeld en zo werd zijn leven gered. De heer Oldenhof is hem dankbaar en ze zijn de beste vrienden geworden. Vandaag was hij de ‘privéchauffeur’ van de heer Oldenhof, zo stelde hij zich voor. Voor de kinderen was het een mooie beleving. Een meisje vertelde dat ze het eigenlijk had willen filmen omdat deze verhalen over een aantal jaren niet meer doorverteld kunnen worden. Na de pentekeningen van de heer Oldenhof bekeken te hebben van o.a. het vluchten en tekeningen van mensen en gebouwen én nadat de kinderen nog persoonlijk hebben kunnen praten met de heren, was het weer tijd om te gaan. Als dank kregen zij door twee kinderen nog een bloemetje aangeboden namens de hele klas én een groot applaus.

#Ontmoeting @ Jozua: een plek voor verbinding

Jozua is een plek waar mensen op zondag naar de kerk gaan. Maar anno 2019 is Jozua meer dan een plek waar alleen stoelen worden verwarmd tijdens de kerkdienst. De kerk is bij uitstek ook een plek waar mensen elkaar ontmoeten, bijkletsen, een luisterend oor vinden, en ook samen eten. Daarom is de Evangelische Gemeente Jozua in september 2018 gestart met #ontmoeting. Iedere dinsdag is er om 12:30 uur een gratis lunch en op donderdagochtend is er vanaf 10:30 uur koffie en thee met wat lekkers erbij. Het initiatief slaat aan: #ontmoeting kan rekenen op 15-20 bezoekers per keer. Eten verbindt

Jozua wil inspelen op de toenemende individualisering in onze maatschappij. Mensen hebben steeds meer behoefte aan verbinding en laagdrempelig contact. Jessica Kitsz (38) en Joke Scheurwater (51) zijn hier vanuit Jozua

Wijkactiviteit

Jessica benadrukt dat #ontmoeting een activiteit is voor de wijk, in de kerk. Het doel is om met elkaar gezelligheid te creëren. De bezoekers van #ontmoeting vormen volgens Jessica een goede afspiegeling van de maatschappij. “Er komen mensen uit Jozua, bewoners van De Hoop, ouders met kinderen die hier komen lunchen, mensen uit de buurt die het gezellig vinden om een praatje te maken. Iedereen is hier welkom, ongeacht wie je bent of wat voor achtergrond je hebt.” Het is ontmoeten, zonder moeten.

#Ontmoeting in Jozua Fotograaf: Hanneke Span

op ingesprongen en zijn begonnen met #ontmoeting: samenkomen in Jozua om te ontmoeten, praten en eten. “We willen één familie zijn,” zegt Jessica. “In de Bijbel lezen we ook dat de kerk een plaats is waar mensen samen komen om te eten, om alles samen te doen. Door:Fran-Jeanne Polders Eten verbindt en dat is wat de wereld nodig heeft.”

juni 2019

Gratis

Na het lanceren van het idee is #ontmoeting vrijwel meteen van start gegaan. “We beginnen gewoon,” dachten we, “en gaandeweg kunnen we het concept veranderen als dat nodig is.” Ontmoeten kan op twee verschillende dagen: op dinsdag is om 12:30 uur een lunch in het gebouw van Jozua, en op donderdag staan vanaf 10:30 uur de deuren van het kerkgebouw open voor koffie en thee. Het is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. #Ontmoeting is een succes en per keer zijn er zo’n 15-20 bezoekers in het Jozua gebouw.

Locatie: Evangelische Gemeente Jozua, Sikkelstraat 2. Contactpersoon: Jessica Kitsz, e-mail: Jessica.kitsz@jozua.nl Door: Vincent Jonkers

P o l d e r k r a n t

5


Koffie met een Cop De afgelopen jaren had de Polderkrant contact met de wijkagenten tijdens “Koffie met een Cop.” Sinds maart van dit jaar is ook handhaving aangeschoven. De bewoners van Stadspolders kunnen nu bij allebei de hulpverleners terecht op iedere eerste maandag van de maand tussen 9.00 en 11.00 bij Verhage. Het is dus niet meer ”De Politie Bericht” maar ”Koffie met een Cop”.

Wijk Boa Stadspolders

Naast de bekende gezichten, Evert en Anja, heeft Stadspolders nu ook een vaste wijk BOA (Bijzonder Opsporings Ambtenaar) in de persoon van Romy van den Akker. Romy heeft al ervaring opgedaan in andere wijken en is regelmatig te zien in de wijk.

Handhaving ontvangt veel meldingen uit de wijk. Parkeren en hondenoverlast blijven terugkomende meldingen. Tijdens de bevrijdingskermis is handhaving op meerdere momenten aanwezig geweest met name bij de sluiting. Er hebben geen noemenswaardige incidenten plaatsgevonden. Twee plekken in de wijk die zowel van Handhaving als van Politie extra aandacht hebben zijn het Cruyff Court en het Koeienveld.

Scooterdiefstallen

In heel Dordt vinden relatief veel scooterdiefstallen plaats en diefstal van scooteronderdelen. De Politie controleert intensief scooters op kentekens en op de aangebrachte onderdelen. Uiteraard vinden er geregeld controles plaats met de rollenbank.

Het Frummeltjes Festijn

Fietsend appen na 1 juli verboden

Vanaf 1 juli 2019 mag er geen mobiele telefoon meer worden vastgehouden tijdens het fietsen. Bijvoorbeeld om te appen, de navigatie te gebruiken of muziek uit te zoeken op de fiets. Het verbod geldt voor alle mobiele elektronische apparaten voor communicatie- en informatieverwerking. Dus ook voor muziekspelers. Als u stilstaat mag de telefoon of een ander mobiel apparaat wel vastgehouden en bediend worden. De Politie gaat direct over tot handhaving, bekeuren dus. Er wordt niet eerst een periode gewaarschuwd. Dus wacht niet tot 1 juli en probeer er nu alvast aan te wennen. Dat kan een boete van EUR.95,-schelen.

Het Frummeltjes Festijn vond plaats op zaterdag 18 mei. Dit festijn werd voor de tweede keer georganiseerd en vond plaats bij verloskundige praktijk Lucina op het H.R. Holsterf. Het was tevens ook de afsluiting van “Doemeemettoppie”. Bij www.doemeemettoppie.nl kunnen kinderen in de leeftijd van 1,5 t/m 4 jaar kennismaken met: natuur, sport/spel, cultuur en dans. Deze activiteiten en allerlei verschillende kraampjes waren aanwezig. Ook de verloskundige,

Werk aan de Wantijbrug

Door: Ed Bomius

De werkzaamheden (en dus de overlast) aan de N3 zijn in volle gang en gaan nog wel even door. Na de vele afsluitingen aan de zuidkant voor de aansluiting met de A16 gaat nu ook de Wantijbrug op de schop. De hele maand augustus zal het verkeer daar regelmatig last van hebben. Bewegingswerk

Al vanaf begin mei wordt er gewerkt aan het bewegingswerk van de in 1970 geopende basculebrug. Hierdoor was er al vanaf die tijd al geen brugopeningen mogelijk voor

Wijk BOA Romy van den Akker samen met Anja Knoop bij Koffie met een Cop, iedere eerste maandag tusse 9 en 11 uur

We gaan weer op vakantie Caravans en Campers Denkt u:” Na drie dagen verplaats ik de caravan gewoon een halve parkeren in de wijk Vlak voordat u op vakantie gaat, wilt u de caravan of camper graag helemaal op orde hebben. De caravan of camper wordt dan geparkeerd om schoon te maken en de nodige reparaties uit te voeren. Maar mag een kampeermiddel wel voor langere tijd op een openbare parkeerplaats gestald worden?

De afdeling Handhaving legt het nog eens uit

In de gemeente Dordrecht wordt een termijn van maximaal drie achtereenvolgende dagen aangehouden om uw caravan of camper aan de openbare weg neer te zetten. Reden dat de gemeente Dordrecht een dergelijk verbod in de “Algemene Plaatselijke Verordening” heeft opgenomen: voorkomen dat het uitzicht op de openbare weg wordt beperkt en de parkeerdruk in de straat niet langdurig verhoogd wordt.

meter om daarna opnieuw te profiteren van de ‘drie-dagen-regel”. Helaas komt u dan bedrogen uit. Het gaat in zo’n geval niet om de ‘letter’, maar om de ‘geest’ van de wet. Naast caravans en campers worden ook magazijnwagens, aanhangwagens, vouwwagens en keetwagens bedoeld. Wilt u echt genieten van de vakantie voorkom een onnodige boete van EUR.95,--

Inbrekers hebben ook Facebook

De meeste inbrekers gaan niet op vakantie. Zij vinden het erg leuk om te zien wat u op uw vakantieadres doet en hoelang u wegblijft. Vertel niet op Facebook of Instagram dat u weg bent. Een inbreker weet dan precies waar hij moet zijn.

6

P o l d e r k r a n t

12 augustus is de brug afgesloten, waarbij overigens van 5-9 augustus de rijrichting van Papendrecht naar Dordrecht wel weer even open is. Ook zijn er eind augustus een aantal nachtafsluitingen.

De val en het 3B-blok

Het hele beweegbare deel van de brug (de val) wordt dan vervangen. De huidige brug vertoont metaalmoeheid door de toename van het verkeer. De val wordt daarom vervangen door een sterker, en daardoor ook zwaardere val. Dat vergt nogal wat aanpassingen. Ook wordt de bediening, besturing en bewaking van de brug (het zogenaamde 3B-Bouwblok) vervangen. Dat Bouwblok is een geautomatiseerd systeem van

weer minimaal 30 jaar zonder groot onderhoud mee kan.

Renovatie N3

Waarschijnlijk vanaf het 2e kwartaal 2020 zal de hele N3 twee jaar lang gerenoveerd worden. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in 8 faseringen. Telkens zal een kwart van de weg aan een zijde worden aangepakt. Het verkeer zal in beide richtingen over de andere rijbaan moeten rijden, het zgn. 2-0-systeem. Met een barrier tussen de rijstroken en een max. snelheid van 50 km en 70 km per uur. Vooral in de spits zal dat voor veel problemen zorgen. Rijkswaterstaat raadt aan dan zoveel mogelijk alternatieven zullen te gaan gebruiken zoals

Zorg dat uw woning goed is beveiligd, dat kan met kleine voorzieningen:

-Draai deuren en ramen op slot, vergeet ook niet die kleine raampjes, zoals het toiletraam. - Zorg dat de woning eruit ziet alsof er iemand thuis is, gebruik een tijdschakelaar. - Vraag aan de buren (bij goed contact) om uw woning in de gaten te houden. - Geen waardevolle spullen in het zicht laten liggen .- Een alarminstallatie is natuurlijk het beste. - Gebruik buitenverlichting. bv op een schemer of bewegingssensor. - Indien dat er is, wordt lid van een digitale buurtpreventiegroep, b.v. via WhatsApp.

Wantijbrug in de N3

boten hoger dan 6,25 meter. Dat duurt nog tot 2 september. Voor zeilboten heel hinderlijk maar het autoverkeer stond daardoor nooit voor een onverwachts geopende brug.

hardware en software dat door Siemens ontwikkeld is. Daarmee kan de brug op afstand met behulp van camera’s worden bediend. Dit nieuwe bouwblok zal de nieuwe standaard worden voor alle andere bruggen van Rijkswaterstaat Afsluitingen in en wordt voor het eerst in de WanAugustus tijbrug toegepast. Als alles goed Maar dat wordt anders. Van 1 tot gaat betekent dit dat de brug dan

Door: Ed Bomius

Langer dan drie dagen

Als de termijn van drie dagen wordt overschreden , krijgt men meestal eerst een waarschuwing van de handhavers. Als het voertuig er dan nog steeds staat, worden er maatregelen getroffen. In het uiterste geval kan een boete worden gegeven en als zelfs dat niet helpt, is wegslepen het uiterste dwangmiddel.

een masseur, diverse workshops opa & oma’s aanwezig met hun over dragen en natuurlijk opvoe- (klein)kinderen. den mochten niet ontbreken. Er waren veel ouders/opvoeders en Door: Bianca Pipping

Caravan voor de deur

juni 2019

spitsmijden of andere manieren van vervoer zoals OV, waterbus of de fiets. Het resultaat moet daarna een gladde N3 zonder rare bobbels zijn. Door: Henk van der Maas


Wachtlijstleden gezocht Kleinschalige woongroep Het Baken met 11 huurappartementen is gevestigd aan het Bakema-erf tegenover winkelcentrum Bieshof in Stadspolders. Wij zoeken wachtlijstleden in de leeftijd van

60 tot 70 jaar om in de nabije toekomst de woongroep te komen versterken. Onze voorkeur gaat uit naar echtparen. Voor nadere informatie: bel mevr. G. Norbart, tel. 078-6226226

ZOMERFEEST Kinder- en Tienerclub Net als voorgaande jaren organiseert Kinder- en Tienerclub Stadspolders in en om de Kandelaarkerk aan het Van Eesterenplein 230 een groots zomerfeest met dit jaar het thema: KleurRijk. Op 29, 30, 31 augustus zijn alle kinderen van 4 t/m 12 jaar in de ochtenden uitgenodigd. Donderdag en vrijdag worden de kinderen van 10 tot 13 uur vermaakt met een spannend verhaal, poppenkast, knutselen, spelletjes, zingen en muziek. Zaterdagochtend zijn de kinde-

ren met hun ouders welkom op de feestochtend van 10-13 uur met afsluitend een pannenkoekenfeest. Op deze wijze maken de kinderen op een ontspannen manier kennis met het christelijk geloof de bijbel en de kerk. De kinderen kunnen elke dag binnenlopen en gratis meedoen, op de website is de kleurwedstrijd te vinden. Voor meer informatie Marieke Schenkel 06 - 466 13 998. Tijdens de actie: Kandelaarkerk 078-6168213 Zie ook www.kerkindordt.nl.

Wantij-fietsbrug wordt in 2021 calamiteitenroute brandweer naar de Staart De blauwe fietsbrug over het Wantij wordt in 2021 vervangen door een breder en steviger exemplaar. Deze nieuwe brug wordt dan de tweede calamiteitenroute naar de Staart. Brug en fietspaden

Een alternatief via een nieuwe brug over de Merwede vanaf Sliedrecht is vele malen duurder en zou ook veel meer tijd kosten.

Chemours

Met de extra vluchtroute komt de gemeente onder meer tegemoet aan de wens van de brandweer, de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, gemeenteraad én buurgemeente Sliedrecht. De burgemeester van Sliedrecht en de bewoners van de Staart drongen al langer aan op een extra calamiteitenroute om voldoende hulp te kunnen bieden in geval van een calamiteit. De Staart-Oost is de laatste jaren meerdere malen opgeschrikt door branden, die gelukkig telkens beperkt bleven. Maar de schrik zit er wel in.

Niet alleen de brug zelf moet vervangen worden, ook de fietspaden aan beide zijden van de brug moeten breed genoeg worden voor brandweerauto’s die vanaf de Stadspolderring aan komen snellen. Brandweerwagens moeten bij een ramp op De Staart-Oost, waar onder meer chemieconcern Chemours zit, het gebied ook via Stadspolders kunnen bereiken. Nu loopt de aanrijroute via de Merwedestraat Merwedestraat en de Baanhoekweg. Voor bewoners van de Staart-Oost gaat met de tweede route ook een Haast lang gekoesterde wens in vervulVoor de aanleg van een tweede ling. Al tientallen jaren hameren calamiteitenroute trekt het college inwoners en buurtcomités op van burgemeester en wethouders het gevaar dat het een keer mis volgens de huidige berekeningen zou kunnen gaan bij Chemours ruim 1,1 miljoen euro uit, waarvan of DuPont. Als de aanrijroute via € 680.000 voor een nieuwe brug de Merwedeweg om welke reden en de rest voor bredere fietspa- dan ook niet te gebruiken is, zitden. En er is haast bij. Vanaf de ten de bewoners daar “als ratten zomer 2020 wordt capaciteit van in de val”. Dan kunnen brandweerde route via N3 twee jaar lang wagens op geen andere manier op sterk verminderd. De vervanging de plek des onheils komen. van de Wantij-fietsbrug in 2021 komt daarvoor eigenlijk al te laat. Door: Henk van der Maas

Week van Hoop van 23 t/m 29 juni Van 23 t/m 29 juni organiseert De Hoop de jaarlijkse Week van Hoop. Tijdens deze week bent u welkom bij allerlei activiteiten, zoals een lofprijsavond, een ladiesnight op woensdagavond met de bekende spreker Carianne Ros en de Open Dag op zaterdag 29 juni. Bekijk het hele programma

op weekvanhoop.nl.

Open Dag zaterdag 29 Speeltuin Stadspoljuni ders is nu ook een

Kom naar onze gezellige open dag! Muziek, samenzang en spreker Gert Hutten. Daarnaast een gezellige markt, rondleidingen, foodtrucks, kinderactiviteiten en de finish van sponsorfietstocht Cycle for Hope. Kortom; er is van alles te beleven op Dorp De Hoop! Komt u ook? Aanmelden voor de diverse activiteiten kan via www. weekvanhoop.nl.

Inzameling voor Poldermarkt 2019 Bij deze alvast een datum om te onthouden: op zaterdag 21 september zal er weer een Poldermarkt plaatsvinden op het terrein achter Polderwiel en de Bron. De Poldermarkt-Commissie (PC) is drukdoende e.e.a. te organiseren en hoopt evenals voorgaande jaren er weer een gezellige dag van te maken. Rommelmarkt

Zoals bekend mag zijn is de rommelmarkt een van de trekpleisters van de Poldermarkt en daarvoor zijn we bezig om spullen in te zamelen. Daarom doen we ook een beroep op u als lezer: heeft u nog spullen die een tweede leven waard zijn, lever ze bij ons in. Daarbij valt te denken aan boeken, huishoudelijk materiaal, kleine meubels, speelgoed, elektra enz., enz.

Gezond eten in Speeltuin Stadspolders

6 juli Inzameling

Op 6 juli is de Bron open om een en ander in ontvangst te nemen. We zijn er van 9.00 u. tot 12.30 u. Ook op 7 en 14 september zijn we er! Ziet u geen kans om het zelf te brengen, dan belt u even ondergetekende om te zien of het opgehaald kan worden.

Opbrengst

De opbrengst is dit jaar o.a. voor de stichting Edukans Suriname (www.edukans.nl), die streeft naar een beter onderwijs voor kinderen in de afgelegen gebieden in dat land. We zien u graag op de inzameldagen of anders de 21ste september. In de volgende uitgave van de Polderkrant hopen we wat meer concrete info te geven over de Poldermarkt. Namens de Poldermarkt Commissie C, Harm Bos. tel. 078-6210570

afhaalpunt van het Groenekratje. Daarnaast zijn er lezingen op weg naar een gezonder eetpatroon. Groenekratje

‘Speeltuin Stadspolders’ heeft als doelstelling om breder publiek te trekken, meer sociale en maatschappelijke activiteiten. Gezondheid hoort daar ook bij. Zo is Speeltuin Stadspolders onlangs afhaalpunt geworden van Groenekratje. Groenekratje is het onbespoten groentepakket van het Eiland van Dordrecht. Dit wekelijkse pakket met onbespoten groenten en aardappelen is er in een 1-, 2- en 4-persoonsvariant. Groenekratje is verkrijgbaar voor een hele goede prijs. Die prijs is tegelijk fair voor de boer en goed voor de consument; win-win dus. En... door het pakket van Zorgboerderij de Zuidpunt te nemen, draag je bij aan meer zinvolle dagbesteding voor de deelnemers op de boerderij; winwin-win. Je kunt Groenekratje een paar keer proberen, om te kijken of koken-zonder-keuzestress bij je leven past. In de Speeltuin liggen informatiepakketjes met een probeer-formulier voor drie keer. Op donderdag krijg je een bericht met wat er de volgende week in het pakket zit, zodat je er met je overige boodschappen rekening mee kunt houden.

Zorgboerderij De Zuidpunt

De (onbespoten!) groenten in Groenekratje, zijn afkomstig van Zorgboerderij De Zuidpunt in Dordrecht. Met dit pakket eet u niet alleen gezond, lekker en duurzaam, maar maakt u ook, voor zo’n veertig deelnemers, zinvolle dagbesteding op de boerderij mogelijk. Wil je meer weten over Groenekratje? Groenekratje proberen? Vraag informatie bij groenekratje@ gmail.com

Lezingen

In de afgelopen tijd gaf Irene Zwinkels, van VANAV Voeding en Massage, in Speeltuin Stadspolders een drietal geslaagde lezingen over gezondheid en voeding. De onderwerpen van de lezingen waren: “De Gevoelige Koektrommel”, over hoe je emotie-eten kan ombuigen richting een gezond eetpatroon. “Zoetekauw, Wat Nou!” Heb jij ook zo vaak trek in zoet en wil je dat veranderen. Kom dan naar deze lezing. “Eet-stuur”, over hoe je jezelf kunt coachen om je gezonde eetpatroon vol te houden. In september volgt de serie nog een keer. Bij elke lezing wordt weer een groentepakket verloot.

Vrijwilligers Speelotheek Pip & Zo

Door de grote belangstelling van bezoekers aan de speelotheek wil de speelotheek zijn openingstijden verruimen. Er is ook meer behoefte aan “speel”projecten/activiteiten, hierdoor gaan de vrijwilligers veel op pad om spelen voor te doen. Hierdoor zijn we opzoek naar nieuwe gastvrouwen/heren die op dinsdagochtend de koffie ochtend willen Iedere bewoner uit thee drinken. Er zijn ook thema’s verzorgen. De koffie ochtend is iedere dinsdag van 9.30 t/m 11.30 Stadspolders is wel- die terugkomen. Een spelletjes (uitgezonderd schoolvakanties). Ben je geïnteresseerd stuur dan een kom bij ‘t Stekkie voor middag of een bepaald onderwerp berichtje naar welkom@pipenzo.nl of bel naar 06-23980802 de buurt. Een initiatief wat actueel of minder actueel is. Door Bianca Pipping dat is ontstaan door OOK EENS ZIN OM BINNEN TE 3 bewoners uit Stads- LOPEN BIJ ‘T STEKKIE VOOR polders omdat er in DE BUURT? het oude gedeelte van ‘t Stekkie voor de buurt is gevesStadspolders weinig tigd aan het Selma Lagerlöf-erf structureels werd ge- 163 (bij Speelotheek Pip & Zo) organiseerd voor be- Iedere vrijdag open van 13.00 tot 15.00 behalve schoolvakanties. In woners. augustus gesloten. Tijdens de ontmoetingen op vrij- Meer informatie 06-44922505 dagmiddag van 13.00 tot 15.00 blijft het niet alleen bij koffie of

‘t Stekkie voor de buurt

juni 2019

P o l d e r k r a n t

7


FINANCIEEL SERVICE-ABONNEMENT is Besparen op jouw vaste lasten zoals hypotheek en verzekeringen er is al een Service-abonnement vanaf € 12,50 per maand Reden 1. Continu financiële zekerheid - passend op jouw persoonlijke sitiuatie en doelstellingen Reden 2. Financieel voordeel - pakketkortingen en gratis analyse op verzekeringen en hypotheekrente Bent u geïnteresseerd, heeft u vragen of wilt u meer informatie over uw situatie en mogelijkheden?

Reden 3. Financieel overzicht en inzicht met - gratis analyse van inkomensrisico’s zoals bij overlijden, arbeidsongeschiktheid en met pensioen

Stuur dan een berichtje naar: info@financieel-onderhoud.nl

Met vriendelijke groet, Paul de Kok / Astrid Bras, Financieel Onderhoud

078-616 90 69 | Rudyard Kipling-erf 312 | 3315 AL Dordrecht | info@financieel-onderhoud.nl | www.financieel-onderhoud.nl

Verkeer(d) gedrag Spiegeltje, spiegeltje aan de wand ..... welk verkeer ‘scheurt‘ er nog ongezien aan de verkeerde kant?

situatie te krijgen. Aan de kant van de Middelweg is al eerder in het midden een verhoogde betonnen driehoek geplaatst en haaientanden op de weg. Het verkeer komende uit richting Wantijbrug zou bij links afslaan hier omheen moeten rijden maar de meesten Aan het eind van het fietspad Middelweg bij de nemen nog steeds de korte bocht over de verkeerde T-splitsing Randweg was een zeer onoverzichte- weghelft. lijke en vooral gevaarlijke situatie. De bomen en dichtbegroeide struiken aan de rechterzijde van In overleg met de Gemeente Dordrecht is op de Thet fietspad aan de Randweg staan zo dicht op de splitsing een spiegel geplaatst waardoor men nu aan hoek waardoor je vanaf de Middelweg geen zicht beide kanten kan zien of verkeer in aantocht is. Nu hebt op het fiets- en scooterverkeer dat van rechts kan men van beide kanten anticiperen op het verkeer komt. Fietsers en scooters komen met hoge snel- dat nadert. heid vanuit de richting Wantijbrug bij deze T-splitsing Mijn complimenten gaan uit naar de Gemeente Dorlinksaf in een korte bocht de hoek om. De fietsers en drecht, afdeling Verkeer en Veiligheid, die na overleg scooters komend vanaf Middelweg hebben hierbij steeds snel tot actie kwam om zo een veiligere situgrote kans om een fietser of scooter op ‘schoot’ te atie te creëren. krijgen, wat al herhaaldelijk is gebeurt. Maar de bomen en struiken langs de Randweg, waar Meerdere keren ben ik met de gemeente in gesprek Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor is, blijven nog geweest over deze gevaarlijke verkeerssituatie en steeds een groot deel het zicht belemmeren. Hier met elkaar bekeken hoe we dit het beste kunnen hebben we melding van gemaakt bij Rijkswaterstaat, aanpakken om een zo veilig mogelijke verkeers- die ervoor moet zorgen dat de struiken regelmatig

teruggesnoeid en uitgedund worden. We zijn nog in afwachting van de uitvoering. Dus... spiegeltje spiegeltje aan de wand..... welk verkeer ‘scheurt’ er nog ongezien aan de verkeerde kant? Laten we er met elkaar een ‘Veilig Verkeer Dordrecht’ van maken. Door: Jolanda Koster

Te koop

Nieuwe aardappelen: Frieslanders en Doré’s

Ook voor fruit en verse eieren

A.A. Groeneveld

Provincialeweg 12 (500 m voor veer Kop v.h. Land, links) tel. 078 - 616 55 90 Maandag t/m zaterdag, hele dag geopend

Dordtse roomboter SCHAPEKOPPEN leuk om te trakteren of cadeau te geven!

BANKETBAKKERIJVANDERBREGGEN.NL

REEWEG OOST 31 • 078- 6134702

Beter Voor Dordt vertegenwoordigt uw belang in Stadspolders.

Loudy Nijhof

Robbert de Boer

Osman Soy

Gersom Tutupoly

Nu ook bereikbaar via WhatsApp; 06 - 1220 1572

8

P o l d e r k r a n t

juni 2019


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.