Page 1

Tiedekirjan UUTUUDET 1/2017


JUHLIEN VUOSI 2017 Tänä vuonna meillä kaikilla on syytä juhlaan. Suomi täyttää ansiokkaat 100 vuotta, mikä näkyy kaikkialla, myös kirjoissa. Tiedekirjan kevään uutuusluettelossa onkin tarjolla Suomea ja suomalaisia käsitteleviä teoksia, kuten Tietokirjallisuuden Finlandia ehdokas Maamme (s. 3), jossa pureudutaan sanoin ja kuvin itsenäisen Suomen elämään. Lisäksi suomalaisen kansanperinteen vanaveteen päästään hyppäämään teoksessa Myytillisiä tarinoita (s. 14), joka on kauan odotettu uusintapainos. Vuonna 2017 vietetään myös reformaation merkkivuotta, joka niin ikään näkyy uutuuskirjoissa. Reformaatio on muokannut meidän kulttuuriamme ja yhteiskuntaamme sekä tehnyt meistä suomalaisista sitä, mitä me nyt olemme. Näihin muutoksiin paneudutaan Turun Historiallinen Yhdistyksen julkaisemassa teoksessa Pohjoinen Reformaatio (s. 27). Suomen kirkkohistoriallinen seuran vuosikirja Reformaatio 500 vuotta (s. 28) käsittelee ennen kaikkea reformaation juuria, sen taustaa ja perintöä. Maailman johtaviin reformaation tuntijoihin kuuluvan Peter Marshallin Reformaatio (s. 29) pyrkii taas valaisemaan reformaatiosta alkanutta muutosvoimaa monista eri aspekteista ja kirja avaakin ilmiöstä uusia näkökulmia. Kaiken juhlimisen lisäksi Tiedekirjan kevät tarjoaa tutkimuksia laidasta laitaan. Tervetuloa tutustumaan laajaan valikoimaamme myymälään tai verkkokauppaamme! ”Elämä ei ole pelkkää juhlaa, se on myös ruusuilla tanssimista”

FESTERNAS ÅR 2017 I år har vi alla skäl att fira. Finland fyller 100 år som självständig stat, vilket syns överallt, även i böcker. Vetenskapsbokhandelns nyhetskatalog för våren erbjuder verk som behandlar Finland och finländare, såsom Fack-Finlandiakandidaten Maamme (s. 3), i vilken livet i det självständiga Finland skildras i bild och ord. Verket Myytillisiä tarinoita (s. 14), som är ett länge väntat nytryck, ger en inblick i den finska folktraditionen. År 2017 firas även reformationens märkesår, något som också syns i nyhetsböckerna. Reformationen har format vår kultur och vårt samhälle, samt gjort oss finländare till det som vi är idag. Om dessa förändringar kan läsas i verket Pohjoinen Reformaatio (s. 27) som Historiska föreningen i Åbo har utgivit. Finska kyrkohistoriska samfundets årsbok Reformation 500 år (s. 28) behandlar först och främst reformationens rötter, dess bakgrund och arv. En av världens ledande kännare av reformationen Peter Marshalls Reformaatio (s. 29) ämnar belysa den förändringskraft, som började från reformationen, från flera olika aspekter, och boken ger också nya synvinklar på fenomenet. Utöver allt firande erbjuder Vetenskapsbokhandelns vår ett brett sortiment av forskning. Välkommen att bekanta dig med vårt omfattande urval i butiken eller nätbutiken! ”Livet är inte bara en fest, utan även en dans på rosor”

Eija Lappi, översättning: Lena Lönngren


HISTORIA, JA ARKEOLOGIA Toim. Marjo Kaartinen, Hannu Salmi ja Marja Tuominen

Maamme

Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria

Suomen itsenäisyyden aika on ollut täynnä suuria muutoksia. Sadassa vuodessa elintaso on kasvanut huimasti ja Suomi on avautunut entistä enemmän maailmalta tuleville vaikutteille. Yhteiset muistot ja sukupolvikokemukset ovat yhdistäneet kansakuntaa siinä, missä lamat ja poliittinen ilmapiiri ovat sitä jakaneet. Maamme näyttää sanoin ja kuvin, millaista elämä itsenäisessä Suomessa on ollut. Ääneen pääsevät kaiken kirjava kansa ja aikalaislähteet, joiden avulla arkiset kokemukset ja kulttuuri-ilmiöt heräävät henkiin. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 109 • ISBN 978-952-222-686-0 • ISSN 2323-7392 • 494 s. • Sid. • 2016 • EUR 35

lisuuden l a j r i k o t Tie -ehdokas a i d n a l n Fi 2017

Seppo Zetterberg

Uusi Viron historia Uusi Viron historia on tietopaketti Viron matkailijoille ja naapurimaasta kiinnostuneille. Se kertoo Viron ja sen asukkaiden vaiheista jääkaudesta aina syksyyn 2016 saakka. Viro on hyvä esimerkki maasta, jonka nykyisyyttä ei voi ymmärtää paneutumatta maan varhaisempiin vaiheisiin. Varhaisesta historiastaan lähtien Viro on ollut kulkureitti niin kaupalle ja kulttuurille kuin armeijoillekin. Maan sijainti on tuonut mukanaan sotia ja miehityksiä, mutta samalla myös kauppaa ja kulttuurivaikutteita. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 137 • ISBN 978-952-222-838-3 • ISSN 2323-7392 • 352 s. • Nid. • 2017 • EUR 33

www.tiedekirja.fi | 3


Toim. Jukka Jouhki ja HennaRiikka Pennanen

Länsi: käsite, kertomus ja maailmankuva

Toim. Kimmo Elo

Digitaalinen humanismi ja historiatieteet Yhteiskunnan digitalisoituminen muuttaa väistämättä myös historiantutkimusta. Monet tutkijat uskovat, että digitaaliset menetelmät mullistavat käsitystämme tiedosta ja muokkaavat maailmankuvaamme. Digitaalinen humanismi ja historiatieteet on tarkoitettu kaikille digitalisaatiosta ja uusista tutkimusmenetelmistä kiinnostuneille ihmistieteilijöille. Teoksen artikkeleissa pohditaan laajasti digitaalisen humanismin mahdollisuuksia ja rajoja sekä aineistojen jakamiseen liittyviä kysymyksiä. Turun Historiallinen Yhdistys • Historia mirabilis 12 • ISBN 978-952-7045-05-3 • ISSN 1795-0759 • 258 s. • Nid. • 2016 • EUR 24

4 | www.tiedekirja.fi

Mikä ja mitä on länsi? Länsi on käsite, joka toistuu jokapäiväisessä puheessa, mediassa ja akateemisissa teksteissä. Se on kulttuurisesti ja geopoliittisesti vaihteleva, sumearajainen yhteisö, jota ylläpidetään puheen ja mielikuvituksen avulla, mutta länsimaat ovat myös todellinen, kollektiivinen maailmanpolitiikan ja -talouden toimija. Tässä teoksessa lännen käsitettä tarkastellaan kriittisesti analysoimalla sitä rakennelmana, jonka muoto ja sisältö vaihtelevat historiallisen kontekstin mukaan. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Historiallisia tutkimuksia 272 • ISBN 978-952222-757-7 • ISSN 0073-2559 • 248 s. • Nid. • 2016 • EUR 40


Rony Smolar ja Adiel Hirschovits

Makkabi

Helsingin juutalaisen urheiluseuran historia

Erkki Vettenniemi

Suomalainen hiihtodoping Punssia, pillereitä ja punasoluja

Kun kuuden suomalaishiihtäjän suoritukset hylättiin Lahdessa 2001, kansallisurheilun perustukset tuntuivat järkkyvän. Media pillastui ja paheksujia riitti presidenttiä myöten. Dopingkohina on siitä lähtien ollut tauotonta, mutta hiihtolääkityksen historiaa ei ole kyetty avaamaan. Teos on ensimmäinen kokonaisesitys hiihdon lääkehuollosta. Kertomus käynnistyy suksiurheilun syntyhetkistä, 1900-luvun läpi ja huipentuu Lahden ”katastrofaaliseen häpeään”, joka olikin vain piskuinen episodi hiihtolääkinnän vuosisataisella jatkumolla.

Helsingin Makkabi on tiettävästi maailman vanhin keskeytyksettä toiminut juutalainen urheiluseura. Seuran vaiheikas historia 1900-luvun alusta nykyaikaan kertoo sen laajasta lajikirjosta, menestyksestä ja panoksesta suomalaiselle urheilulle. 110-vuotiaalla Makkabilla on ollut perustamisestaan lähtien tärkeä tehtävä Helsingin juutalaisnuorison kasvattajana. Seura on tuottanut monia kansallisella ja kansainvälisellä tasolla menestyviä urheilijoita, kuten jalkapalloilija Roni Porokaran ja jääkiekkoilija Kim Hirschovitsin. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 116 • ISBN 978-952-222-705-8 • ISSN 2323-7392 • 251 s. • Sid. • 2016 • EUR 35

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 143 • ISBN 978-952-222-850-5 • ISSN 2323-7392 • 263 s. • Nid. • 2017 • EUR 30

www.tiedekirja.fi | 5


Marja Terttu Knapas, Markku Heikkilä ja Timo Åvist Kuvatoimitus Sirkku Dölle

Suomalaiset pappilat Kulttuuri-, talous- ja rakennushistoriaa

Pappilat ovat olleet esikuvia suomalaisissa kyläyhteisössä. Niiden arkkitehtuuri, taloudenpito ja puutarhat ovat vaikuttaneet monella tapaa maaseudun kehitykseen ja elinolojen parantumiseen. Monella paikkakunnalla pappila on ollut hengellisen ja henkisen elämän keskus, jonka vaikutus on vanhojen pappissukujen keskinäisten sukulaissuhteiden välityksellä ulottunut paljon paikallisyhteisöä laajemmalle. Suomalaiset pappilat esittelee mielenkiintoisia pappiloita ja niiden asukkaita eri puolilla Suomea 1700-luvulta 1900-luvulle. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1238 • ISBN 978-952-222-851-2 • ISSN 0355-1768 • 231 s. • Sid. • 2016 • 2.p. • EUR 23

Mari Tossavainen

Emil Wikström Kuvien veistäjä

Emil Wikström (1864–1942) oli Suomen taiteen kultakauden keskeinen kuvanveistäjä, jonka kädenjälki näkyy yhä monissa kaupungeissa, kuten Helsingissä, Tampereella ja Vaasassa. Wikströmin elämäkerta valottaa hänen taiteellista työtään. Teos paneutuu hänen taiteilijakuvaansa ja työnsarkaansa 1800- ja 1900-luvun taitteen ja itsenäisyyden ajan Suomessa. Taiteilijan työhön punoutui arkea, kulttuurielämää ja kiinnostavia kohtaamisia. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 139 • ISBN 978-952-222-824-6 • ISSN 2323-7392 • 227 s. • Sid. • 2016 • EUR 45

6 | www.tiedekirja.fi


Pekka Nevalainen

Kulkukauppiaista kauppaneuvoksiin

Itäkarjalaisten liiketoimintaa Suomessa

Menneinä vuosina Suomen maaseudulla nähtiin usein laukkukauppiaita: pitkäpartaisia miehiä, jotka myivät kankaita ja pikkutavaraa kantamistaan laukuista tai hevostensa kuormista. Suurin osa heistä oli kotoisin Vienasta ja Aunuksesta. Nämä miehet hallitsivat Suomessa harjoitettua kiertokauppaa. Heidän toimintansa oli pitkään laitonta, sillä kulkukauppa oli ulkomaalaisilta kiellettyä. Toiminta kuitenkin jatkui, koska sille oli tarvetta. Kirja valottaa ensimmäistä kertaa itäkarjalaisten liiketoiminnan koko kirjoa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 129 • ISBN 978-952-222-737-9 • ISSN 2323-7392 • 294 s. • Sid. • 2016 • EUR 43

Päätoim. Olavi K. Fält

Faravid 42

Historian ja arkeologian tutkimuksen aikakauskirja

Faravid 42 sisältää mm. seuraavat tutkimusartikkelit: Marika Rauhala ja Suvi Kuokkanen, Orja taikka alamainen ei kellekään: Voittoisa Salamis ateenalaiskansallisen identiteetin tekijänä Aiskhyloksen Persialaisissa; Tarja-Liisa Luukkanen, Kansallisesta historiasta unohtunut säätykonflikti. Kansallinen identiteetti, kansakoulu ja lukutaidon oppiminen 1800-luvun Suomessa; Olavi K. Fält, Menneisyys nykyisyyden palveluksessa: bushidô kansallisen identiteetin rakentajana 1800-luvun lopun Japanissa. Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys • Faravid 42 • ISSN 0356-5629 • 134 s. • Nid. • 2016 • EUR 30

www.tiedekirja.fi | 7


Marina Vituhnovskaja-Kauppala

Terijoen laukausten pitkä kaiku

Toim. Markku Hokkanen ja Kalle Kananoja

Kiistellyt tiet terveyteen

Mihail Herzensteinin murha toisen sortokauden taustalla

Parantamisen monimuotoisuus globaalihistoriassa

Sata vuotta sitten Terijoen kylpyläpaikassa tapahtui suurta yhteiskunnallista huomiota herättänyt poliittinen murha. Venäläinen liberaalipoliitikko, duuman jäsen ja taloustieteilijä Mihail Herzenstein surmattiin 31. heinäkuuta 1906 kahdella revolverinlaukauksella. Teos analysoi Herzensteinin murhan syyt ja seuraukset, jotka vaikuttivat omalta osaltaan Suomen ja Venäjän suhteisiin sekä Suomen autonomiaa vastaan kohdistuneeseen uuteen hyökkäykseen, joka sai maamme historiassa nimen toinen sortokausi.

Terveys ja sairauksien hoitaminen ovat olleet keskeisiä kysymyksiä kautta ihmiskunnan historian. Ne ovat usein kietoutuneet käsityksiin tiedosta, vallasta, politiikasta ja moraalista. Parantamisesta ovat kamppailleet niin papisto, lääkärit, rahvas kuin alkuperäiskansatkin. Tutkimusartikkelit käsittelevät parantamisen asemaa eri aikoina eri puolilla maailmaa. Tekijät tarkastelevat, mihin parantamismuotojen suosio perustuu, miten uusia lääkintäkeinoja on omaksuttu kulttuurirajojen yli ja miten eri hoitoja on pyritty kieltämään.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Historiallinen Arkisto 144• ISBN 978-952-222740-9 • ISSN 0073-2540 • 357 s. • Nid. • 2016 • EUR 40

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Historiallisia tutkimuksia 273 • ISBN 978-952222-840-6 • ISSN 0073-2559 • 355 s. • Nid. • 2017 • EUR 38

8 | www.tiedekirja.fi


Jussi Niinistö

Heimosotien historia 1918 - 1922 Suomalaiset vapaaehtoisjoukot tekivät vuosina 1918-1922 useita heimosodiksi kutsuttuja aseellisia retkiä Itä-Karjalaan, Inkeriin, Petsamoon ja Viroon. Heimosotien tarkoitus oli irrottaa suomensukuisten heimojen asuinalueet NeuvostoVenäjästä ja joko itsenäistää ne tai liittää ne yhdeksi suureksi Suomeksi. Heimosoturit oikeuttivat toimintansa kansojen itsemääräämisoikeudella – opilla, joka ensimmäisen maailmansodan vuosina oli kulovalkean tavoin levinnyt ympäri Eurooppaa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1007 • ISBN 978-952-222-846-8 • ISSN 0355-1768 • 307 s. • Sid. • 2016 • 2.p. • EUR 24

Helena Pilke

Julkaiseminen kielletty

Rintamakirjeenvaihtajat ja päämajan sensuuri 1941–1944

Armeijan rintamakirjeenvaihtajat eli TK-miehet olivat jatkosodan vuosina tärkeä linkki kotiseudun ja rintaman välillä. He kirjoittivat taisteluista ja kaukopartioista, sotilaiden vapaa-ajasta sekä etenkin Itä-Karjalan maisemista ja ihmisistä. Joka seitsemäs TKkirjoitus jäi julkaisematta: ne eivät läpäisseet päämajan tiukkaa sensuuria. Julkaiseminen kielletty on tutkimus sotakuvauksista, jotka olivat sodanjohdon mielestä kotirintamalle vaarallisia tai sopimattomia. Teos on 2. painos 2011 ilmestyneelle laitokselle. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Historiallisia tutkimuksia 257• ISBN 978-952222-301-2 • ISSN 0073-2559 • 304 s. • Sid. • 2016 • 2.p. • EUR 24

www.tiedekirja.fi | 9


Andreas McKeough

Kirjoittaen kerrottu sota Tutkimus vuoden 1918 sodan kerronnallisesta käsittelystä omaelämäkerrallisissa teksteissä

Vuoden 1918 sodasta on lukemattomia erilaisia tulkintoja eri vuosikymmeniltä. Nämä tulkinnat ovat tuottaneet tietoa tästä sodasta historiallisena ilmiönä ja tuoneet esiin sodan kokeneiden ihmisten kohtaloita ja ajattelutapoja. Sodan ristiriitaisen ja ideologisen luonteen vuoksi aikalaiset kokivat ja tulkitsivat tapahtumia monin eri tavoin. Tutkimus valaisee vuoden 1918 sisällissodan kokemisen ja sodasta kirjoittamisen variaatioita ruohonjuuritasolla, sillä sen kohteena ovat yksilöiden kokemusmaailmat ja niiden kerronnallinen esittäminen. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura • THPTS erillisjulkaisut • ISBN 978-952-5976-51-9 • 345 s. • Nid. • 2017 • EUR 25

Toim. Pentti Airio, Riitta Blomgren, Mikko Karjalainen, Ohto Manninen, Pekka Saloranta ja Pasi Tuunainen

Sotahistoriallinen aikakauskirja 36 Sisältää mm. artikkelit: Mikko Karjalainen, Vähän uutta, vähän vanhaa, vähän lainattua – uutta sotahistoriaa etsimässä; Anna Huhtala, Aate kuolemankäsittelyssä Suomen sisällissodassa punaisten puolella keväällä 1918; Jarkko Koukkunen, Suojärven hävitys osana suomalaisjoukkojen poltetun maan taktiikan käyttöä talvisodassa 1939-1940; Pentti Airio, Ilmapuolustuksen kultakeräys vuosina 1940-1941. Mihin varat käytettiin? Suomen Sotahistoriallinen Seura, Krigshistoriska Samfundet i Finland • Sotahistoriallinen aikakauskirja • ISSN 0357-816X • 336 s. • Nid. • 2016 • EUR 20

10 | www.tiedekirja.fi


Utg. Fabian Dahlström

Din tillgifne ovän

Korrespondensen mellan Jean Sibelius och Adolf Paul 1889–1943

Jean Sibelius och Adolf Paul möttes på Helsingfors musikinstitut. Deras livslånga brevväxling inleddes 1889 när Paul flyttade till Weimar och senare till Berlin. I breven diskuterar Sibelius och Paul allt från penningbrist, lån och sina familjer till aktuella verk och förlagskontakter. Paul ville lansera Sibelius i Tyskland och spelade en avgörande roll som rådgivare och förhandlare när Sibelius knöt kontakter med tyska musikförlag. I breven planerar vännerna också gemensamma projekt. Svenska litteratursällskapet i Finland • Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 806 • ISBN 978-951-583345-7 • ISSN 0039-6842 • 583 ss. • Inb • EUR 40

Matti Klinge

Furstendömet Idensalmi Modernitetens projekt hos släktnätverk i periferi

Boken beskriver prästernas och ståndspersonernas närvaro och verksamhet samt deras kontakter utåt under perioden 1750–1930, utgående främst från en prästsläkt och dess nätverk. Familjens medlemmar spelade en synlig roll på riksdagarna under 1700-talet, i det akademiska livet i Finland under 1800-talet och i moderniseringsprocesserna ännu under 1900-talet. Boken ansluter sig till en riktning i modern historieskrivning som vill beskriva olika epokers kulturfenomen genom en släktkrets, dess öden och mångsidiga verksamhet. Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen Tiedeseura • Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 198 • ISBN 978951-653-411-7 • ISSN 0067-8481 • 515 ss. • Inb • 2016 • EUR 40

www.tiedekirja.fi | 11


Red. Ulrika Rosendahl, Anna Wessman, Marie-Sofie Lundström och Maria VainioKurtakko

Finskt Museum 2016

Seppo Aalto

Kronostaden

Estnässkatans Helsingfors 1640 – 1721

Kronan beslöt 1640 att grundlägga ett nytt Helsingfors på Estnässkatan. Till den nya staden förutsatte makthavarna att invånarna från Gammelstaden och Borgå skulle flytta. Kronostaden berättar om hur Gammelstadens invånare motvilligt bröt upp från sina gamla boplatser och byggde sig nya hem på Estnässkatan. I fokus för den här undersökningen står storköpmännen, vilka utåt gjorde enad front men inbördes grälade och intrigerade. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 118 • ISBN 978-952-222-707-2 • ISSN 2323-7392 • 534 ss. • Inb • 2016 • EUR 48

12 | www.tiedekirja.fi

Innehåller bl.a. artiklarna: Auli Bläuer ja Mia Lempiäinen-Avci, Domestic Animals and Plants in Finnish Mediaeval Church Wall Paintings from zooarchaeological and archaeobotanical perspective; Lauri Viinikkala, Digital but Authentic? – Defining the Authenticity of Two Church Interiors Reconstructed with Mixed Reality Technology; Annika Ingrid Winberg, Två rum för umgänge, arbete och vila -Topelius bibliotek, arbetsrum och sovrum på Björkudden; Marina Catani, Drottning Blanca – Iscensatt av Albert Edelfelt i Quartier Latin i Paris 1877. Suomen Muinaismuistoyhdistys • Finskt Museum 2016 • ISBN 978-952-6655-00-0 • ISSN 0355-1814 • 139 ss. • Hft • 2016 • EUR 13


sta de och si n ju s n e D delen

KULTTUURINTUTKIMUS JA KANSANPERINNE Heli Hottinen-Puukko

Suomen kevät Päivästä päivään

Georg August Wallin Utg. Kaj Öhrnberg, Patricia Berg och Kira Pihlflyckt

Skrifter. Band 7

Professorsåren i Helsingfors 18501852

Suomen kevääseen mahtuu monta merkkipäivää, vuotuisjuhlaa ja luonnonilmiötä. Keväisillä juhlapyhillä on värikäs historia – tämä kirja kertoo, mistä pääsiäispuput ja -noidat ovat peräisin, mistä virpomisperinne on saanut alkunsa, mikä on lankalauantai ja minkä muistoksi helatorstaita vietetään. Suomen kevät tarjoaa myös vanhan kansan viisautta säiden ennustamisesta, kalaonnesta ja satovuodesta. Tiesitkö, että ruohosipulia on käytetty rohtona yskään ja hengenahdistukseen? Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 110 • ISBN 978-952-222-687-7 • ISSN 2323-7392 • 216 s. • Sid. • 2017 • EUR 31

I Wallins Skrifter utges hans skriftliga kvarlåtenskap i sin helhet i textkritisk form med kommentarer och fördjupande artiklar. Den sjunde och sista delen innehåller material från Wallins sista år i Helsingfors. Efter hemkomsten från den sju år långa forskningsresan till Mellanöstern utnämndes Wallin till professor i orientalisk litteratur i januari 1851. Tiden fram till sin död i oktober 1852 tillbringade Wallin med att undervisa vid universitetet och planera en ny forskningsresa till Arabiska halvön. Svenska litteratursällskapet i Finland • Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 730:7 • ISBN 978-951-583358-7 • 462 ss. • Inb • 2016 • EUR 44

www.tiedekirja.fi | 13


Toim. Jouko Hautala; kuvittanut Erkki Tuomi

Vanhat merkkipäivät

inos

sintapa u u u tt e t o d O

Toim. Lauri Simonsuuri; kuvittanut Erkki Tuomi

Myytillisiä tarinoita ”Siihen aikaan ei osattukaan iltaisin puhua muusta kuin hiisistä, metsänhaltijoista, kuolleitten kulkemisista ja muista semmoisista. Näistä isojen ihmisten jutuista tulimme me lapset sangen aroiksi.” Näin muisteli valistunut perinteenkerääjä. Yliluonnolliset asiat kiinnostavat nykyajan ihmisiä. Samat tarinatyypit elävät nykyisin viihdekirjallisuudessa - vain selitysmallit ovat muuttuneet. Myytillisiä tarinoita johdattaa lukijansa maailmaan, jossa kummitukset, haltijat, peikot ja noidat olivat osa ihmisten jokapäiväistä elämää. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 229 • ISBN 978-952-222-852-9 • ISSN 0355-1768 • 496 s. • Nid. • 2017 • 5. p. • EUR 15

14 | www.tiedekirja.fi

Vanhat merkkipäivät sisältää satoja tarinoita, sananparsia ja kuvauksia jo unohtumassa olevista kalendaarisista tavoista. Merkkipäiviin liittyvä perimätieto käsittää lähes kaikki ihmiselämän alat. Metsästys, kalastus, karjanhoito ja mitä erilaisimmat toimet aina rakennuspuiden kaatamisesta syöpäläisten hävittämiseen asti ovat siinä edustettuina. Tärkeä sijansa on myös maanviljelykseen liittyvillä määräpäivillä, sään ja vuodentulon ennustamisella. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • SKS erillisjulkaisuja • ISBN 978-952-222-854-3 • 478 s. • Sid. • 2017 • 8. p. • EUR 18


Toim. Helmi Järviluoma ja Ulla Piela

Äänimaisemissa

Toim. Matti Hako; kuvittanut Erkki Tuomi

Kansanomainen lääkintätietous Esi-isiemme käsitysten mukaan tauti uhkasi kaikkialla ja sitä vastaan oli varauduttava. Kullekin taudille oli oma parannuskeinonsa, ja lääkekasvien lisäksi vanha kansa turvautui myös loitsuihin. Kuuluisien kansanparantajien ja verenseisauttajien luona käytiin pitkänkin matkan takaa. Kansanomainen lääkintätietous on läpileikkaus vanhojen suomalaisten tautikäsityksistä ja parannustavoista. Aineisto on koottu Kansanrunousarkiston laajoista kansanlääkintäkokoelmista.

Miltä sauna kuulostaa? Entä rautatieasema tai luonto? Äänimaisemissa on tähän mennessä laajin suomenkielinen teos äänimaisemista. Kirjan lukijalle selviää, miten arkipäivän ääniä koetaan ja muistellaan. Voiko vanhaa valokuvaa käyttää äänimaisematutkimuksen lähteenä, miten äänimaisemaa hyödynnetään matkailussa? Millaisin keinoin säveltäjä voi luoda teokseensa tunnun myyttisistä tai uhatuista äänimaisemista? Ääni on myös tarinankerronnan ja dramaturgian väline, jota hyödynnetään mm. elokuvassa ja radio-ohjelmissa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kalevalaseuran vuosikirja 95 • ISBN 978-952222-721-8 • ISSN 0355-0311 • 280 s. • Sid. • 2016 • EUR 46

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 229:4 • ISBN 978-952-222-853-6 • ISSN 0355-1768 • 255 s. • Sid. • 2017 • 4. p. • EUR 18

www.tiedekirja.fi | 15


Toim. Jari Kupiainen ja Liisa Häkkinen

Kuvatut kulttuurit

Johdatus visuaaliseen antropologiaan

Päivi Roivainen

Puettu lapsuus

Löytöretkiä lastenvaatteiden saarille

Mitä asioita lastenvaatteissa on eri aikoina pidetty tärkeinä ja mitä nämä kertovat lapsuudesta? Puettu lapsuus on tutkimus alle kouluikäisten lasten vaatteista: niiden materiaalisuudesta ja niihin liitetyistä merkityksistä. Aihetta käsitellään lastenvaatesaarten metaforan kautta. Seitsemän lastenvaatesaarta kuvaavat lapsuuteen liittyviä ihanteita, käytäntöjä ja kokemuksia. Lastenvaatteiden aineellisuus välittyy väreissä, malleissa ja materiaaleissa. Vaatteisiin myös tallentuu ihmisten käytön jälkiä, jotka johdattelevat lapsuuden elettyyn esinesuhteeseen. Suomen Muinaismuistoyhdistys • Kansatieteellinen Arkisto 56 • ISBN 978-951-905798-9 • 355 s. • Nid. • 2016 • EUR 20

16 | www.tiedekirja.fi

Millaisin menetelmin kulttuurin kuvallisuutta voidaan tutkia? Kuinka visuaaliset sisällöt kytkeytyvät ihmisen, kulttuurin ja yhteiskunnan parempaan ymmärtämiseen? Visuaalinen antropologia tutkii kuvia ja visuaalisuutta kulttuurisina ilmiöinä sekä maailman tarkastelemisen muotoina. Kuvatut kulttuurit käsittelee visuaalisen antropologian tutkimusmetodeja ja kuvaaineistojen analyysimenetelmiä. Elokuvien ja valokuvien ohella kirjassa perehdytään myös mm. kuvaajien ja kuvattavien suhteisiin. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Tietolipas 253 • ISBN 978-952-222-837-6 • ISSN 0562-6129 • 312 s. • Nid. • 2017 • EUR 38


FILOSOFIA JA YHTEISKUNTATIEDE Toim. Harri Kalha

Kummat kuvat

Näkökulmia valokuvan kulttuureihin

Käsityksemme modernista elämästä on teknologiaa ja tulevaisuuteen tähyävää kehitysoptimismia. Siihen sisältyy kuitenkin muutakin: särmikkäitä fantasioita ja kuvaoikkuja. Kummat kuvat syventyy artikkeleissaan modernin kuvakulttuurin unohdettuihin varhaisvaiheisiin. Lukijalle avautuu näköalapaikka marginaalin tuntumassa: valokuvien ja postikorttien äärellä, viihteen ja taiteen rajamaastossa. Aikakausi, jonka historiankirjoitus on pukenut rationalismin kuosiin, paljastaa salaisen viehtymyksensä fantasiaan ja poikkeavuuksiin. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Tietolipas 251 • ISBN 978-952-222-736-2 • ISSN 0562-6129 • 280 s. • Nid. • 2016 • EUR 38

Edmund Husserl Suom. Antti Salminen ja Johan L. Pii

Filosofia ankarana tieteenä Vuonna 1911 ilmestynyt Filosofia ankarana tieteenä on fenomenologian ensimmäinen manifesti ja koko suuntauksen lähtölaukaus, jonka satavuotista vaikutushistoriaa on vaikea yliarvioida. Teos valaa pohjaa ajattelumenetelmälle, joka pyrkii löytämään tieteille filosofisesti kestävän ja yhtenäisen perustan. Husserl (1859–1938) kritisoi aikansa tiedekäsityksen ongelmia. Filosofia ei ole edelleenkään tieteellistä eikä tiede filosofista, mutta ne voisivat olla – Husserl osoittaa, miten. Eurooppalaisen filosofian seura • niin ja näin: kirjat • ISBN 978-952-5503-86-9 • 92 s. • Nid. • 2016 • EUR 27

www.tiedekirja.fi | 17


Ilpo Helén

Elämän politiikat

Yhteiskuntatutkimus Foucault’n jälkeen

Elämän politiikat on perinpohjainen johdatus Michel Foucault’n ajattelun käyttöön kriittisessä yhteiskunta- ja politiikan tutkimuksessa. Kirja selventää biopolitiikan käytettävyyttä ajankohtaisten ilmiöiden, niiden historian ja lähitulevaisuuden ymmärtämisen, analyysin ja kritiikin käsitteellisenä työkaluna. Se tuo havainnollisesti esiin foucaultlaisen ajattelun käyttökelpoisuuden ja rajoitukset riskinhallinnan, globalisaation, hyvinvointivaltion uusliberalistisen käänteen ja biotalouden ymmärtämisessä. Tutkijaliitto • Paradeigma • ISBN 978-9527093-07-8 • 401 s. • Nid. • 2016 • EUR 40

J.L. Austin Toim. J.O. Urmson ja Maria Sbisà; suom. Risto Koskensilta

Näin tehdään sanoilla

Harvardissa 1955 pidetyt William James –luennot

Kieltä ei käytetä vain välittämiseen ja puhumiseen, sillä myös tehdään tekoja. Puhuja laskee leikkiä, lupaa ja lyö vetoa ym. Brittifilosofi John L. Austin (1911–1960) alkoi pohtia kielellä tekemistä järjestelmällisesti ja hänen kuoltua julkaistiin luentosarja Näin tehdään sanoilla (How to Do Things With Words, 1962). Teos on niin sanotun puhetekoteorian peruskivi. Eurooppalaisen filosofian seura • niin ja näin: kirjat • ISBN 978-952-7189-05-4 • 186 s. • Nid. • 2016 • EUR 34

18 | www.tiedekirja.fi


Red. Johan Strang och Thomas Wallgren

Tankens utåtvändhet

Georg Henrik von Wright som intellektuell

Georg Henrik von Wright hade flera sidor: Han var en internationellt ryktbar filosof i den analytiska skolan och en uppmärksammad samtidskritisk essäist. Hans pessimistiska tidsdiagnos och ställningstaganden i aktuella frågor väckte ofta häftig debatt. Hundraårsjubilaren von Wright uppmärksammas nu med en antologi som tar upp de olika sidorna i hans tänkande och spänningen mellan dem. Tankens utåtvändhet är den första boken om von Wright där hans populära skrifter och roll som utomakademisk intellektuell ställs i centrum. Svenska litteratursällskapet i Finland och Appell Förlag • Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 808 • ISBN 978-951-583-356-3 • ISSN 0039-6842 • 279 ss. • Hft • 2016 • EUR 26

Juha Kalaoja

Kuvista mielikuviksi Valokuvat Suomi-brändin vetovoimatekijöinä

Tutkimuksessa tarkastellaan Suomen maabrändin edistämistyötä visuaalisen viestinnän näkökulmasta ja analysoidaan sitä, millaiset kuva-aiheet saavat erityisen suuren painoarvon Suomesta ja suomalaisuudesta kerrottaessa. Kuvista mielikuviksi –tutkimus osoittaa, että maabrändityössä ilmenee erilaisia ja osittain toistensa kanssa kilpailevia puhetapoja, joiden kautta pyritään esittämään Suomi houkuttelevana kohteena ulkomaalaisten kohderyhmien kannalta. Pohjois-Suomen Maantieteellinen Seura • Nordia Geographical Publications 45:1 • ISBN 978-952-62-1431-3 • ISSN 12382086 • 189 s. • Nid. • 2016 • EUR 29

www.tiedekirja.fi | 19


Toim. Arno Tanner ja Ismo Söderling

Venäjänkieliset Suomessa Huomisen suomalaiset

Venäjänkielisiä asuu tällä hetkellä maassamme noin 72 000. Venäläiset ovatkin tällä hetkellä selvästi suurin vieraskielinen vähemmistömme. Venäjänkieliset Suomessa valottaa venäjänkielisten väestöllisiä tunnuspiirteitä, Venäjältä Suomeen muuton historiallisia lähtökohtia sekä kotoutumiseen liittyviä onnistumisia ja haasteita. Erityisryhmistä esiin nousevat mm. inkeriläiset ja ortodoksit osana suomalaista yhteiskuntaa. Kirjassa myös tarkastellaan, miten Venäjän ulkopolitiikan kohteena ovat ulkomailla asuvat Venäjän kansalaiset. Siirtolaisuusinstituutti • Siirtolaisuusinstituutin julkaisuja 3 • ISBN 978-952-716711-3 • ISSN 2343-3507 • 208 s. • Nid. • 2016 • EUR 20

Toim. Päivi Berg ja Marja Kokkonen

Urheilun takapuoli

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus liikunnassa ja urheilussa

Tasa-arvon mallimaana pidetyssä Suomessa oletetaan usein, että liikunnan ja urheilun kentät ovat toimijoilleen ja liikkujilleen tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia. Tässä monitieteisessä teoksessa tarkastellaan yhtäältä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista vapaa-ajan liikunnassa ja urheilussa ja toisaalta näiden elämänalueiden epäkohtia, kuten rasismia ja muita syrjinnän muotoja. Teos kattaa ihmisen koko elämänkaaren käsitellessään niin lasten, nuorten, työikäisten kuin ikääntyneidenkin liikuntaa. Nuorisotutkimusseura • Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 186 • ISBN 978-9527175-20-0 • ISSN 1799-9219 • 330 s. • Nid. • 2016 • EUR 28

20 | www.tiedekirja.fi


Päätoim. Seppo Hentilä

Päätoim. Mari Maasilta

Työväentutkimus 2016

Media- ja viestintä

Työväentutkimuksen vuoden 2016 teemana on maahanmuutto ja se sisältää mm. seuraavat artikkelit: Mervi Leppäkorpi, Verkostoitumisen merkitys yhteiskuntaan sijoittumisessa ilman oikeutta työhön; Merja Jutila Roon, Maahanmuuttajien vaaleihin osallistuminen Suomessa; Päivi Uljas, Klassikot ikävien ilmiöiden äärellä; Charlotte Junnila, Suomi integroi suuremman osuuden maahanmuuttajia työmarkkinoilleen kuin Ruotsi parempien käytäntöjen ja valvonnan ansiosta; Olivia Maury, Opiskelijasiirtolaiset työssä.

Vuosikirja 2016 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Reeta Pöyhtäri, Jari Väliverronen ja Laura Ahva, Suomalaisen journalistin itseymmärrys muutosten keskellä; Veera Kangaspunta, Talvivaara ja kommenteissa keskustelevat julkisot: Keskustelunanalyyttinen menetelmäkokeilu verkkouutisten kommentoinnista; Marja-Leena Bilund, Mari Muinonen ja Sara Sintonen, Tilannetaju ja tahdikkuus oppilaiden yhteisöllisessä digitaalisessa työskentelyssä.

Maahanmuutto

Vuosikirja 2016

Media- ja viestintätieteellinen seura Mevi • Media- ja viestintä.Vuosikirja • ISSN 17983827 • 283 s. • Nid. • 2017 • EUR 40

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura • Työväentutkimus • ISSN 07841272 • 128 s. • Nid. • 2016 • EUR 10

www.tiedekirja.fi | 21


KIELI JA KIRJALLISUUS Arto Moisio ja Okan Daher

Tataarilais-suomalainen sanakirja

Татарча-финча сүзлек. Tatarça-finçä süzlek

Tataarilais-suomalainen sanakirja on ensi sijassa kazanintataarilaissuomalainen. Sana-artikkeleissa esitetään kuitenkin Venäjällä puhutun kazanintataarin sanaston lisäksi Suomessa puhutun suomentataarin sanastoa. Suomalais-Ugrilainen Seura • Apuneuvoja suomalais-ugrilaisten kielten opintoja varten XVIII • ISBN 978-952-5667-84-4 • 418 s. • Nid. • 2016 • EUR 40

Toim. Liisa Tiittula ja Pirkko Nuolijärvi

Puheesta tekstiksi

Puheen kirjallisen esittämisen alueita, keinoja ja rajoja

Puhe ja kirjoitus ovat olemukseltaan erilaisia, eikä puheen muuttaminen kirjoitukseksi ole ongelmatonta. Puheen siirtäminen kirjoitukseksi on kuitenkin monissa tilanteissa tarpeen. Saamme usein nähdäksemme tekstiä, jonka takana on puhetta: luemme lehdistä haastatteluja tai katsomme tekstitettyjä televisio-ohjelmia. Puheesta tekstiksi valottaa sitä, miten puhetta siirretään kirjoitukseksi ja miten teknologia on vaikuttanut siirtämiseen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1424 • ISBN 978-952-222-735-5 • ISSN 0355-1768 • 286 s. • Nid. • 2016 • EUR 35

22 | www.tiedekirja.fi


Toim. Anna Helle ja Anna Hollsten

Tunteita ja tuntemuksia suomalaisessa kirjallisuudessa

Samuli Paulaharju

Tunturien yöpuolta Vanhoja tarinoita

Samuli Paulaharju (1875 - 1944) oli perinteen keräämisen suurmies, tallentaja, suurenmoinen kertoja. Ainutlaatuisimmillaan hänen työnsä on juuri Lapin aineiston yhteydessä. Teoksessa Tunturien yöpuolta Paulaharjun kerronta poraa syvälle ikiaikaisimpaan Lappiin. Novellit ovat vanhojen tarinoiden tyylillisesti hiottuja toisintoja kaikkine haltioineen, piruineen, trolleineen ja kummajaisineen. Teos on vuonna 2000 ilmestyneen laitoksen toinen painos.

Kirjallisuus koskettaa lukijaa. Se innostaa, hämmentää, provosoi ja sovittelee. Miten tekstit vaikuttavat affektiivisesti henkilökohtaisella, sosiaalisella, kulttuurisella ja poliittisella tasolla? Teos etsii vastauksia näihin kysymyksiin esittelemällä kirjallisuuden ja tunteiden tutkimuksen laajaa kenttää. Artikkeleiden aiheet vaihtelevat henkilöhahmojen kokemien tunteiden tutkimisesta runokielen affektiivisuuteen, lukijan tunteista ja kaunokirjallisuuden merkityksestä tunneyhteisöjen rakentumiseen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1425 • ISBN 978-952-222-742-3 • ISSN 0355-1768 • 267 s. • Nid. • 2016 • EUR 36

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Suomalaisen kirjallisuuden klassikoita • ISBN 978-951-746-174-0 • 152 s. • Nid. • 2016 • 2.p • EUR 10

www.tiedekirja.fi | 23


Tuija Laine

Aapisen ja katekismuksen tavaamisesta itsenäiseen lukemiseen Rahvaan lukukulttuurin kehitys varhaismodernina aikana

Tutkimus valottaa kansanihmisten lukemiskulttuuria 1600-luvulta 1800-luvun alkuun. Tuona aikana lukeminen kehittyi pikkuhiljaa katekismuksen tekstien toistolukemisesta kohti monipuolisempien, usein edelleen uskonnollisten tekstien, itsenäiseen lukemiseen ja jopa niiden synnyttämien lukukokemusten ylös kirjaamiseen. Teos kokoaa yhteen varhaisemman suomalaisen lukemistutkimuksen tuloksia ja tuo uutta tietoa tavallista kansaa varten kirjoitetuista kirjoista sekä niiden käyttötarkoituksesta ja levinneisyydestä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Historiallisia tutkimuksia 275 • ISBN 978-952222-862-8 • 210 s. • Nid. • 2017 • EUR 38

Boel Hackman, Carola Herberts och Sebastian Köhler

Kommentar till Edith Södergrans dikter och aforismer Varia

När Edith Södergran debuterade hösten 1916 var mottagandet blandat. Dikterna representerade något helt nytt och gav upphov till divergerande tolkningar. Sedan dess har Södergrans produktion fortsatt att inspirera och utmana till nya läsningar. Den tredje delen i Edith Södergrans Samlade skrifter presenterar en sekellång reception i kritik och forskning samt synliggör hur tolkningstraditioner bryts mot varandra och frilägger olika betydelseskikt i dikterna. Svenska litteratursällskapet i Finland • Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 563:3 • ISBN 978-951-583357-0 • ISSN 0039-6842 • 710 ss. • Inb • 2016 • EUR 48

24 | www.tiedekirja.fi


KIRKKOHISTORIA JA TEOLOGIA Minna Heimola

Raamattu ja rasismi

Toim. Joona Salminen

Miten Suomi uskoo?

Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran symposiumissa marraskuussa 2015 pidetyt esitelmät

Uskontoa on perinteisesti tutkittu keskittymällä kirkkojen ja uskonnollisten instituutioiden linjauksiin. Meneillään on kuitenkin paradigman muutos, jossa tutkimuksen painopiste on siirtynyt ihmisten mikrokertomuksiin. Myös tämä kirja tutkii, miten suomalaiset uskovat ja miten uskonto näkyy heidän jokapäiväisessä elämässään etsien vastausta kysymykseen, millaista arjessa eletty usko on. Kirjan artikkelit tarjoavat ajankohtaisen näkökulman suomalaiseen uskonnollisuuteen ja elämäntapaan.

Raamatun tulkinnoilla on historian saatossa perusteltu niin rasismia kuin sorron vastustamista. Jo alkukirkon aikana kirkon katsottiin murtavan etnisten ryhmien väliset raja-aidat, mutta samalla mustan afrikkalaisen sielun tuli muuttua valkoiseksi kasteella tai viimeistään matkalla taivaaseen. Teos kuvaa, miten Raamattu on taipunut yhtä lailla kolonialismin ja sorron kuin ihmisoikeuksien puolustamisen työkaluksi. Kirja herättää pohtimaan Raamatun tulkintojen moninaisuutta ja tulkitsijan etiikkaa. Suomen Eksegeettinen Seura • Suomen Eksegeettisen Seuran Julkaisuja 111 • ISBN 978-951-9217-16-6 • ISSN 0356-2786 • 135 s. • Nid. • 2016 • EUR 25

Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura • Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja 284 • ISBN 978-952-9791-98-9 • ISSN 0356-9349 • 174 s. • Nid. • 2016 • EUR 20

www.tiedekirja.fi | 25


Toim. Niko Huttunen ja Nina Nikki

Sota, rauha ja Raamattu Uskonto näyttelee keskeistä roolia maailman konflikteissa. Onko Raamattu sodan vai rauhan kirja? Tämä teos muodostuu asiantuntijoiden kirjoittamista artikkeleista, joissa valotetaan muun muassa muinaisen Lähiidän sotakäytäntöjä ja -retoriikkaa, Qumranin sotatekstejä ja varhaiskristittyjä sotilaita. Raamatunkäyttöä kuvataan Suomen sodissa ja Lähi-idän konfliktin yhteydessä. Sota, rauha ja Raamattu haastaa pohtimaan Raamatun näkemysten vaikutusta tähän päivään ja ottamaan vastuuta ajankohtaisista tulkinnoista. Suomen Eksegeettinen Seura • Suomen Eksegeettisen Seuran Julkaisuja 112 • ISBN 978-951-9217-67-3 • ISSN 0356-2786 • 260 s. • Nid. • 2016 • EUR 28

Jussi Koivisto

Ehtoollisaineiden jälkikäsittelyn teologia ja käytännöt Kristilliset kirkot uskovat Kristuksen ruumiin ja veren olevan läsnä pyhitetyissä ehtoollisaineissa eli leivässä ja viinissä. Tähän uskomukseen perustuu ehtoollis­ aineiden kunnioittava kohtelu. Ehtoollisenvietosta jää kuitenkin usein yli leipää ja viiniä. Mitä niille tapahtuu ehtoollisen jälkeen? Kirjassa osoitetaan, että ehtoollisaineiden käsittelyyn ovat vaikuttaneet monet eri asiat - jopa poliittiset muutokset. Lisäksi tutkimus paljastaa jälkikäsittelyyn liittyvän moninaisen ja laajan uskomusten maailman. Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura • Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja 283 • ISBN 978-952-9791-97-2 • ISSN 0356-9349 • 258 s. • Nid. • 2016 • EUR 23

26 | www.tiedekirja.fi


Toim. Meri Heinonen ja Marika Räsänen

Pohjoinen reformaatio Pohjoinen reformaatio tarkastelee reformaation leviämistä ja vaikutusta Ruotsin valtakunnan itäisessä osassa eli nykyisen Suomen alueella. Kirja keskittyy reformaatioon kulttuurisena ilmiönä, uskonnollisena murroksena, jonka vaikutus on nähtävillä yhteiskunnan eri osa-

alueilla. Teos vastaa kysymyksiin siitä, miten nämä muutokset näkyivät Suomen alueella ja ihmisten arjessa. Kirjassa on myös katsauksia Eurooppaan, mikä antaa lukijalle mahdollisuuden tarkastella pohjoisen ilmiötä suhteessa laajempaan kansainväliseen murrokseen. Turun Historiallinen Yhdistys • Turun Historiallinen Arkisto 68 • ISBN 978-9527045-06-0 • ISSN 0085-7440 • 374 s. • Sid. • 2017 • 2.p • EUR 35

www.tiedekirja.fi | 27


Hanna Kemppi

Kielletty kupoli, avattu alttari

Venäläisyyden häivyttäminen Suomen ortodoksisesta kirkkoarkkitehtuurista 1918–1939

Kirja tarkastelee miten ortodoksisen kirkkoarkkitehtuurin muotokieli muuttui ”vieraasta” eli venäläiseksi koetusta suomalaiseksi eli ”kansalliseksi”. Tutkimus selvittää perusteellisesti Suomen ortodoksisten kirkkojen ja rukoushuoneiden sotienvälisen ajan suunnittelua ja rakentamista ja nostaa esiin arkkitehtonisten piirteiden keskeisyyden poliittisessa diskurssissa. Esiin nousee suomalaistamistoimenpiteiden kohteena olleen ortodoksisen kulttuurin moniäänisyys. Suomen Muinaismuistoyhdistys • Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja 123 • ISBN 978-952-6655-03-1 • ISSN 0355-1822 • 361 s. • Nid. • 2017 • EUR 35

28 | www.tiedekirja.fi

Toim. Piia Latvala ja Olli Lampinen-Enqvist

Reformaatio 500 vuotta

Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 106

Vuonna 2017 vietetään reformaation juhlavuotta, sillä Martin Luther julkisti kuuluisat teesinsä 500 vuotta sitten. Reformaation juuret ovat syvällä Lutheria edeltävässä ajassa, ja sen vaikutukset ulottuvat varmasti laajemmalle kuin reformaattori uskalsi uumoillakaan. Tässä teoksessa käsitellään reformaation taustaa ja perintöä. Hengellisessä elämässä ja opillisissa kysymyksissä tapahtuneiden muutosten lisäksi käsitellään esimerkiksi reformaation vaikutuksia kaupunkikuvaan, kieleen ja pappien talouteen pohjoista Eurooppaa myöten. Suomen kirkkohistoriallinen seura - Finska kyrkohistoriska samfundet • Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 2016 • ISBN 978-952-5031-84-3 • ISSN 03560767 • 326 s. • Nid. • 2017 • EUR 30


Peter Marshall Suom. Tapani Kilpeläinen

Reformaatio Suurin osa reformaatiota koskevista yleistyksistä ei pidä paikkaansa. Reformaatio ei ollut Martin Lutherin paluu puhtaaseen kristinuskoon eikä Antikristuksen juoni eikä se kiskaissut modernia luonnontiedettä vapaaksi taikauskon noidankynsistä. Sen sijaan se voimisti yhtä aikaa sekä suvaitsemattomuutta että moniarvoisuutta. Maailman johtaviin reformaation tuntijoihin kuuluvan Marshallin Reformaatio haluaa jäljittää reformaation kulttuurisia ja yhteiskunnallisia syitä ja vaikutuksia. Eurooppalaisen filosofian seura • niin ja näin: kirjat 89 • ISBN 978-952-7189-11-5 • 157 s. • Nid. • 2017 • EUR 29

Paavo Ahonen

Antisemitismi Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 1917–1933 Antisemitismin juuret ovat syvällä kristinuskossa. Juutalaisiin kohdistetut uskonnolliset syytökset uskonharjoituksesta aina Kristuksen tappamiseen ovat säilyneet kirkollisessa opetuksessa lähes 2000 vuotta. Kun tällaiset näkemykset yhdistyivät maalliseen antisemitismiin, muodostui monien kirkonmiesten käsitys juutalaisista varsin kielteiseksi. Ahosen tutkimus osoittaa, että antisemitismi oli maassamme ensimmäisen maailmansodan jälkeen yleisempi ilmiö kuin aiemmin on käsitelty, ja se ulottui aina kirkon johtoon saakka. Suomen kirkkohistoriallinen seura - Finska kyrkohistoriska samfundet • Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 233 • ISBN 978-952-5031-86-7 • ISSN 03560759 • 393 s. • Nid. • 2017 • EUR 28

www.tiedekirja.fi | 29


Otfried Czaika

Then Swenska Psalmeboken 1582 Utgåva med inledande kommentarer

Psalmboken räknas till ”folkböckerna”. Reformationen gjorde församlingssången populär. Psalmboken brukades inte bara i kyrkan utan också för den privata andakten och i vardagslivet. Den gick ofta i arv, vilket resulterade i att de flesta böckerna med tiden blev helt sönderlästa. För några år sedan upptäcktes dock ett närmast fullständigt exemplar av Then Swenska Psalmeboken 1582. Denna utgåva gör hela detta verk – inklusive kalendarium, medicinska råd om åderlåtning m.m. – tillgängligt i transkriberad form. Suomen kirkkohistoriallinen seura - Finska kyrkohistoriska samfundet och Skara Stiftshistoriska Sällskap • Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 227 • ISBN 978-952-5031-77-5 • ISSN 0356-0759 • 472 ss. • Inb • 2016 • EUR 35

30 | www.tiedekirja.fi

Utg. Maren Jonasson och Pertti Hyttinen

Anders Chydenius samlade skrifter. Band 5 Religiösa skrifter 1775-1793

Kyrkoherden och riksdagsmannen Anders Chydenius (1729‒1803) var en mångsidig skriftställare och en framstående politisk aktör. I Anders Chydenius samlade skrifter utges hans skriftliga kvarlåtenskap i textkritisk form. Band 5 innehåller Chydenius religiösa skrifter 1775– 1793, bland annat hans vinnande bidrag till en skriftlig predikotävlan arrangerad av Theologicohomiletiska sällskapet i Uppsala. Band 5 avslutar serien. Svenska litteratursällskapet i Finland • Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 762:5 • ISBN 978-951-583241-2 • ISSN 0039-6842 • 572 ss. • Inb • 2016 • EUR 45

B

slutar and 5 av

serien


NUORISOTUTKIMUS JA KASVATUSTIEDE Toim. Antti Kivijärvi ja Marja Peltola

Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä

Nuorten elinolot -vuosikirja 2016

Toim. Sami Myllyniemi

Katse tulevaisuudessa Nuorisobarometri 2016

Nuorisobarometri on vuosittain toteutettu haastattelututkimus, jonka kohteena ovat Suomessa asuvat 15–29-vuotiaat. Tällä kertaa barometrin aiheena on tulevaisuus. Miten nuoret suhtautuvat tulevaisuuteen? Mistä on unelmat tehty? Entä mikä tulevaisuudessa huolestuttaa? Suomalainen hyvinvointivaltio saa nuorilta vankan kannatuksen, mutta toisaalta sen säilymiseen tulevaisuudessa suhtaudutaan epäilevästi. Kyynisyyden ja epäluottamuksen nopea lisääntyminen nuorten keskuudessa onkin yksi tutkimuksen keskeisiä havaintoja.

Muuttoliike määrittää nykymaailmaa vahvasti ja se koskettaa myös yhä useampien lasten ja nuorten elämää. Vuoden 2016 Nuorten elinolot -vuosikirjassa tarkastellaan monitieteisesti lasten ja nuorten kokemuksia ja asemaa liikkumisen värittämässä maailmassa. Muuttoliikkeen teemaa lähestytään muun muassa monipaikkaisuuden, ylirajaisuuden ja syrjäseutujen näkökulmista. Läpi teoksen pohditaan liikkumisen yhteyksiä lasten ja nuorten sukupolvisuhteisiin, elämänkulkuihin ja identiteetteihin. Nuorisotutkimusseura • Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 185 • ISBN 978-9527175-18-7 • ISSN 1799-9219 • 210 s. • Nid. • 2016 • EUR 26

Nuorisotutkimusseura • Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 189 • ISBN 978-952-717527-9 • ISSN 1799-9219 • 244 s. • Nid. • 2017 • EUR 28

www.tiedekirja.fi | 31


Fanny Vilmilä

Elämäntaitojen äärellä

Taidetyöpaja nuorten elämäntaitojen vahvistajana

Moni peruskoulun jälkeen vaille työtä tai opiskelupaikkaa jäänyt nuori etsii suuntaa elämälleen. Vaikka tällaiset nuoret sijoittuvatkin koululaitoksen institutionaalisessa rakenteessa eräänlaiseen välitilaan, ei heitä tule lähestyä yksinomaan ”syrjäytymisvaarassa” olevina toimenpiteiden kohteina. Olennaista on sen sijaan keskittyä nuorten omaan toimijuuteen ja sen tukemiseen. Taidetyöpajan tavoitteena on vahvistaa taidetoiminnan avulla nuorten identiteettiä ja avata nuorille näkymiä heidän oman elämänsä mahdollisuuksiin. Nuorisotutkimusseura • Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 182 • ISBN 978-9527175-12-5 • ISSN 1799-9219 • 65 s. • Nid. • 2016 • EUR 8

Anne Puuronen

Savuton tuki Tupakkatuotteet ovat Suomessa suurin yksittäinen elintapoihin liittyvä terveysriski. Päihteiden käytössä tapahtuneista muutoksista huolimatta tupakointi on edelleen merkittävä ongelma myös nuorten keskuudessa. Tukea tarvitsevien nuorten kanssa toimivilla kohdennetun nuorisotyön tekijöillä on erinomaiset mahdollisuudet auttaa tupakan ja päihteiden käytön vähentämisessä. Savuton tuki julkaisussa tarkastellaan Suomen Syöpäyhdistyksen osallistavan tupakkatyön kehittämishanketta etsivässä nuorisotyössä ja nuorten työpajoilla. Nuorisotutkimusseura • Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 188 • ISBN 978-9527175-26-2 • ISSN 1799-9219 • 189 s. • Nid. • 2017 • EUR 26

32 | www.tiedekirja.fi


Sirkku Kupiainen ja Ninja Heinonen

Luokkakoko Liian suuri luokka nähdään syynä niin oppimistulosten laskuun kuin oppilaiden heikkoon sitoutumiseen koulutyöhön. Luokkakoko on kasvatustieteen tutkituimpia kysymyksiä. Tulokset sen yhteydestä oppimistuloksiin ovat kuitenkin ristiriitaisia. Onko pieni luokka parempi kuin suuri? Kenelle se on parempi? Luokkakoon pienentäminen on myös huomattavan kallis koulutuspoliittinen uudistus. On siis kysyttävä, voidaanko haluttu tavoite saavuttaa jollain toisella ratkaisulla pienemmin kustannuksin. Suomen Kasvatustieteellinen Seura • Kasvatusalan tutkimuksia – Research in Educational Sciences 72 • ISBN 978-9525401-74-5 • ISSN 1458-1094 • 270 s. • Nid. • 2016 • EUR 31

Toim. Eeva Kallio

Ajattelun kehitys aikuisuudessa

Kohti moninäkökulmaisuutta

Aikuisuudessa on paljon voimavaroja, joita ei aina tunnisteta. Elämänkulkuun liittyvä elämänkokemus toimii varastona niille uusille tiedon ja käsittämisen muodoille, joiden on havaittu tulevan esille varhaisaikuisuudessa, työiässä ja myöhemmässä aikuisiässä. Näistä laadullisista muutoksista on löydettävissä tiettyjä yhteisiä piirteitä – vaiheita, tasoja ja muuntumia. Teoksessa käsitellään ajattelua ja tietoa sekä kehityksellisestä että oppimisen näkökulmasta. Ilmiötä tarkastellaan myös kriittisistä filosofisista näkökulmista. Suomen Kasvatustieteellinen Seura • Kasvatusalan tutkimuksia – Research in Educational Sciences 71 • ISBN 978-9525401-73-8 • ISSN 1458-1094 • 388 s. • Nid. • 2016 • EUR 33

www.tiedekirja.fi | 33


Toim. Heikki Silvennoinen, Mira Kalalahti ja Janne Varjo

Koulutuksen tasa-arvon muuttuvat merkitykset Koulutusjärjestelmä sai Suomessa 1950- ja 60-luvuilta lähtien yhteiskuntapoliittisen tehtävän toimia ”suurena tasaarvoistajana”. Nyt 2010-luvulla koulutuspolitiikkaa tehdään korostamalla yksilön ja perheiden oikeuksia tehdä valintoja ja saada eriytyneitä palveluja. Ajatus koulutuksesta ja sivistyksestä itseisarvona on menettänyt kannatustaan. Koulutuksen rahoitusta on viime vuosina vähennetty kovalla kädellä, ja tulkinnat koulutuksellisesta tasaarvosta ja oikeudenmukaisuudesta ovat aiempaa moninaisempia. Suomen Kasvatustieteellinen Seura • Kasvatusalan tutkimuksia – Research in Educational Sciences 73 • ISBN 978-9525401-75-2 • ISSN 1458-1094 • 376 s. • Nid. • 2016 • EUR 33

Elina Pekkarinen

Koulukoti muutoksessa

Selvitys koulukotien asemasta ja tehtävästä

Koulukodit ovat jo toistasataa vuotta vastanneet vaativahoitoisten nuorten kasvatuksesta, kuntoutuksesta ja opetuksesta suomalaisessa lastensuojelujärjestelmässä. Tutkimuksessa kerrotaan koulukotien historiasta ja nykyrakenteesta, niihin sijoitetuista nuorista ja heidän tuen tarpeistaan, niissä tarjotusta hoidosta, kasvatuksesta ja kuntoutuksesta sekä niiden alueellisesta jakautumisesta ja niveltymisestä vaativimpien palveluiden kokonaisuuteen. Nuorisotutkimusseura • Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 187 • ISBN 978-9527175-24-8 • ISSN 1799-9227 • 93 s. • Nid. • 2017 • EUR 12

34 | www.tiedekirja.fi


LUONNONTIEDE JA TÄHTITIEDE Päätoim. Leena Paaskoski ja Heikki Roiko-Jokela

Metsä tekee hyvää! Metsähistorian seuran Vuosilusto 11 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Leena Paaskoski ja Heikki RoikoJokela, Monta hyvää metsästä; Heikki Roiko-Jokela, Metsät, metsätalous ja hyvinvointi 15002000; Ilkka Nummela,Terva ja 1860-luvun nälät Suomessa; Seija A. Niemi, Metsiin kätketty kansallisaarre kaikkien ulottuville – Yhden ihmisen ympäristölukutaito johti kansallispuistojen perustamisehdotukseen; Ismo Björn, Terveyttä ja hyvinvointia metsästä – metsämatkailun monet mahdollisuudet.

Helena Telkänranta

Eläin ja ihminen Mikä meitä yhdistää?

Metsähistorian Seura • Vuosilusto 11 • ISBN 978-951-97272-7-1 • ISSN 17964318 • 174 s. • Nid. • 2016 • EUR 20

Monilta eläimiltä on tutkimuksissa löytynyt ominaisuuksia, joita ennen ajateltiin vain ihmisen erityispiirteinä. Mustakarhu osaa laskea kymmeneen, talitiaisella on hallussaan lauserakenteen alkeet ja preeriamyyrä lohduttaa kumppaniaan tiukan paikan tullen. Kalatkin ovat osoittautuneet luultua älykkäämmiksi. Eläin ja ihminen on ajantasainen katsaus tieteen tuottamaan tietoon ihmisten ja eläinten yllättävistä yhtäläisyyksistä. Uusi tieto tuo lisävaloa myös omien ominaisuuksiemme alkuperään. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 120 • ISBN 978-952-222-710-2 • ISSN 2323-7392 • 181 s. • Sid. • 2016 • EUR 34

www.tiedekirja.fi | 35


Toim. Sinikka Piippo

Sammaluutisia Suomesta Bryobrotherella 19 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Xiaolan He, Liverworts collected from Tuntsa, Eastern Finnish Lapland in 2016; Timo Koponen, Sammaltajan päiväkirjasta 8. Retkeily Mt. Sarawaketille. 2.; Sanna LaakaLindberg, Juhani Räsänen ja Xiaolan He, Metsäteiden maksasammalia PohjoisKarjalassa ja huomioita aiemmin heimoon Jungermanniaceae kuuluneiden lajien taksonomiasta; Tauno Ulvinen ja Timo Kypärä, Nipponinlähdesammal (Philonotis yezoana) Suomen Lapissa; Timo Koponen, Lyhyt opas Suomen sammalkirjallisuuteen. Suomen Sammalseura • Bryobrotherella 19 • ISBN 978-952-97345-9-0 • ISSN 1456-2766 • 93 s. • Nid. • 2016 • EUR 10

Markku Poutanen

Satelliittipaikannus Satelliittipaikannus kertoo kattavasti paikannuslaitteiden toiminnasta, järjestelmistä, koordinaateista ja laskennasta. GPS on jo lähes jokaisessa älypuhelimessa, mutta miten satelliittipaikannus toimii ja miten uusia paikannusjärjestelmiä käytetään? Tarkka ja luotettava paikkatieto on yhä keskeisemmässä asemassa niin maankäytön suunnittelussa, itseohjautuvassa liikenteessä kuin mannerlaattojen liikkeiden seurannassakin. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa • Ursan julkaisuja 152 • ISBN 978-952-5985-41-2 • 351 s. • Nid. • 2016 • EUR 39

36 | www.tiedekirja.fi


Travis A. Rector, Kimberley Arcand ja Megan Watzke Suom. Tuukka Perhoniemi

Maailmankaikkeuden värit Miten vaikuttavat avaruuskuvat syntyvät

Uskomattoman upeat avaruuskuvat rikastuttavat tiedeuutisia tämän tästä. Tähtitiede on avaruusteleskooppien ja uusien valtavien maanpäällisten kaukoputkien ansiosta saanut aikaan hämmästyttäviä kuvia, jotka herättävät katsojan mielenkiinnon ja mielikuvituksen. Maailmankaikkeuden värit esittää seikkaperäisesti, miten avaruuskuvat syntyvät suurten kaukoputkien avulla ja miten niitä käsitellään ennen uutiskuviksi päätymistä. Tie kaukoputken ccd-kameran tai ilmaisimen raakadatasta värillisiin avaruusmaisemiin on pitkä ja monivaiheinen. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa • Ursan julkaisuja 153 • ISBN 978-952-5985-46-7 • ISSN 0357-7937 • 264 s. • Sid. • 2017 • EUR 35

Toim. Hannu Karttunen, Olli Manner, Veikko Mäkelä ja Matti Suhonen

Tähdet 2017 Tähdet 2017 sisältää monipuolisesti tietoa tähtitaivaan tapahtumista ja ilmakehän ilmiöistä. Jokaisessa kuukausikatsauksessa on tähtikarttojen lisäksi tietoa tähtitaivaan asennosta, planeettojen ja Kuun näkymisestä sekä muista vaihtelevista taivaan tapahtumista. Kirjan kalenteriosassa on Auringon, Kuun ja planeettojen nousu- ja laskuajat sekä muuta taulukkotietoa. Vuonna 2017 Venus näkyy hyvin tammi–maaliskuussa iltataivaalla ja loppuvuodesta aamutaivaalla. Kirja sisältää myös tietoa Kuun meristä. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa • Tähdet • ISBN 978-952-5985-40-5 • ISSN 03559459 • 154 s. • Nid.• 2016 • EUR 16

www.tiedekirja.fi | 37


Asko Palviainen ja Heikki Oja

Maailmankaikkeus 2017-2018 Tähtitieteen vuosikirja

Maailmankaikkeus 2017-2018 sisältää tiiviin ja helppotajuisen esityksen tähtitieteen perusteista. Kirjassa kerrotaan tutkimuksen tuoreimmat edistysaskeleet. Maailmankaikkeus –kirja ilmestyy joka toinen vuosi ja sopii erinomaisesti ensimmäiseksi johdatukseksi tähtitieteeseen tai tietojen päivittämiseen. Kirjassa esitellään mm. Hubbleavaruusteleskoopin parhaat uudet kuvat sekä kerrataan tähtitieteen keskeisimpiä tapahtumia ja uutisia. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa • Tähtitieteen vuosikirja • ISBN 978-952-5985-38-2 • ISSN 1456-8381 • 207 s. • Nid. • 2016 • EUR 20

Carlo Rovelli Suom. Markku Sarimaa

Seitsemän lyhyttä luentoa fysiikasta Carlo Rovelli maalaa levein vedoin modernin fysiikan maailmankuvan erityisesti niille, jotka ”tietävät vähän tai eivät mitään modernista tieteestä”. Kirja johdattaa fysiikan ratkaisemattomiin arvoituksiin ja yrityksiin selvittää niitä. Se kiidättää lukijan halki suhteellisuusteorian ja kvanttimekaniikan maustettuina hyvin valituilla vertauksilla. Valistuneellekin lukijalle on yhtä ja toista palkitsevaa, kuten mustan aukon lämpösäteily, jossa voi piillä ratkaisu siihen, miksi ajalla on suunta. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa • Ursan julkaisuja 150 • ISBN 978-952-5985-43-6 • ISSN 0357-7937 • 95 s. • Sid. • 2016 • EUR 16

38 | www.tiedekirja.fi


OIKEUSTIEDE Martti Kivistö

Tekijänoikeus omaisuutena Tutkimus suomalaisen tekijänoikeuden yleisistä opeista

Stephen Webb Suom. Hannu Karttunen; esipuhe Martin Rees

Missä kaikki ovat?

75 ratkaisua Fermin paradoksiin ja Maan ulkopuolisen elämän arvoitukseen

Missä kaikki ovat? kysyi Nobelpalkittu fyysikko Enrico Fermi lounaalla vuonna 1950. Hän oli laskeskellut päässään, millä todennäköisyydellä maanulkoisia älykkäitä sivilisaatioita on olemassa. Tuntuu uskottavalta, että jossain tässä 14 miljardin vuoden ikäisessä kosmoksessa on tai on ollut vähintään yksi teknisesti yhtä edistynyt sivilisaatio kuin meidän. Stephen Webb esittelee ja analysoi 75 erilaista tutkijoilta, scifi -kirjoista ja elokuvista peräisin olevaa ratkaisua tälle Fermin mukaan nimetylle paradoksille.

Kirjassa Tekijänoikeus omaisuutena tutkitaan suomalaisen tekijänoikeuden teoreettisten perusteiden muotoutumista 1800-luvun lopusta alkaen. Tarkastelun kohteena on tekijänoikeus omaisuutena, jonka aineellista ulottuvuutta ovat muovanneet pyrkimykset yhtäältä turvata teoksen tekijälle esineoikeudelliseen omistajanvaltaan rinnastuva oikeusasema, toisaalta rajoittaa tekijän oikeutuksia erilaisten yhteiskunnallisten ja muiden intressien hyväksi. Tekijänoikeutta lähestytään sekä aatehistoriallisen että normianalyyttisen näkökulman kautta. Suomalainen Lakimiesyhdistys • Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja 331 • ISBN 978-951-855-361-1 • ISSN 0356-7206 • V–XLI + 500 s. • Sid. • 2016 • EUR 135

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa • Ursan julkaisuja 151 • ISBN 978-952-5985-42-9 • ISSN 0357-7937 • 474 s. • Sid. • 2016 • EUR 35

www.tiedekirja.fi | 39


Katja Karjalainen

Martti Häkkänen

Ikääntyminen, liikkuvuus ja kansainvälinen yksityisoikeus Euroopassa

Rakennusoikeuden sääntely

Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssi laati vuosituhannen vaihteessa aikuisten suojelua koskevan yleissopimuksen, joka tuli kansainvälisesti voimaan 1.1.2009. Tämä yleissopimus, jonka Suomi on voimaansaattanut vuonna 2011, on Katja Karjalaisen väitöskirjan keskiössä. Yleissopimuksen tarkastelun lisäksi teoksessa vertaillaan aineellisoikeudellisia ja kansainvälisyksityisoikeudellisia aikuistensuojelusääntöjä Suomessa ja Espanjassa, joka ei ole voimaansaattanut yleissopimusta.

Teoksen keskeiset kysymykset koskevat sitä, millä edellytyksin maata voidaan käyttää rakentamiseen sekä millä tavoin oikeus rakentamiseen vaikuttaa erityisesti kunnan ja maanomistajan välisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Voimassa olevan oikeuden tarkastelussa korostuu rakennus- ja kiinteistölainsäädännön historian, lainvalmistelun sekä taloudellisen argumentaation merkitys. Teoksessa tarkastellaan sitä, miksi rakentamista ylipäänsä rajoitetaan sekä miten tätä toteutetaan maankäytön ja rakentamisen sääntelyjärjestelmällä.

Vertaileva tutkimus rajat ylittävistä ongelmista sekä edunvalvonnasta Suomessa ja Espanjassa

Suomalainen Lakimiesyhdistys • Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja 333 • ISBN 978-951-855-365-9 • ISSN 0356-7206 • V–XXXIII + 329 s. • Sid. • 2016 • EUR 105

40 | www.tiedekirja.fi

Tutkimus kunnan kaavoitustehtävästä ja rakentamisen edellytyksistä maanomistajan oikeusasemaa silmällä pitäen

Suomalainen Lakimiesyhdistys • Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja 334 • ISBN 978-951-855-367-3 • ISSN 0356-7206 • 556 s. • Sid. • 2016 • EUR 145


VARIA Annakaisa Pohjola

Vaarallinen rikoksentekijä? Tutkimus rikoksentekijän vaarallisuuden arvioinnista rikosoikeudellisessa seuraamusjärjestelmässä

Teoksessa tarkastellaan rikoksentekijän vaarallisuutta sekä sen arviointia ja siihen sisältyvää tieteiden rajat ylittävää problematiikkaa. Vaarallisuuden arvioinnissa kohtaavat toisensa psykiatrinen, psykologinen ja oikeudellinen arviointi. Vaarallisuuden arviointiin tuovat haasteita näiden tieteenalojen erilaiset menetelmät ja tarkastelutavat. Rikoksentekijän arvioiminen vaaralliseksi tuomioistuimissa perustuu yleensä oikeuspsykiatrisiin vaarallisuusarviolausuntoihin. Suomalainen Lakimiesyhdistys • Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja 335 • ISBN 978-951-855-369-7 • ISSN 0356-7206 • 423 s. • Sid. • 2017 • EUR 120

Toim. Juha Janhunen

Sphinx 2015–2016 Suomen Tiedeseuran vuosikirja Sphinx sisältää seuraavat esitelmät: Seppo Meri, Voidaanko malariaa ehkäistä rokotteilla?; Mikael Lindström, Existens av Nashjämvikt i icke-kooperativa spel; Olli Lagerspetz, Gemensamma upplevelser som filosofisk utmaning; Anja Kervanto Nevanlinna, Kaupunkirakentamisen historian merkitys ja vaikuttavuus. Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen Tiedeseura • Sphinx. Årsbok - Vuosikirja – Yearbook • ISBN 978-951-653-414-8 • ISSN 0783-5892 • 213 s. • Nid. • 2016 • EUR 25

www.tiedekirja.fi | 41


rja

ki n e i v i ä p Tieteen

Toim. Kari Enqvist, Ilari Hetemäki ja Teija Tiilikainen

Toim. Timo Salo

Kaikki vapaudesta

Uusia ajatelmia tieteestä

Kuinka maailma rajoittaa vapauttamme? Mihin minulla itselläni on valtaa, mihin vapaus? Piileekö vapaudessa velvollisuuksia?

Kaikki vapaudesta uppoutuu vapauden rajankäynteihin. Mahdollisen ja mahdottoman erottava raja on liukuva. Monet ennen ehdottomat rajat ovat liudentuneet: valtiota ei rakenneta enää yhden kansallisuuden varaan, uskonnoista voi poimia itselle sopivimmat tavat. Samalla uusia, utopistiseltakin kuulostavia mahdollisuuksia tuntuu olevan aivan ulottuvillamme. Tieteellisten seurain valtuuskunta • TSV julkaisuja • ISBN 978-952-495-415-0 • 310s. • Nid. • 2017 • EUR 21

42 | www.tiedekirja.fi

Tiedeaforismikirja

“Tieteeseen luotetaan, sillä se epäilee” on yksi Tiedeaforismikirjan parhaimmistoa. Suomen aforismiyhdistys ja Tieteen päivät järjestivät vuonna 2015 valtakunnallisen aforismikilpailun. Kilpailussa haettiin tieteeseen ja eri tieteenaloihin liittyviä ennen julkaisemattomia mietelauseita. Kilpailun satoa on koottu Tiedeaforismikirjaan. Kirjassa on mukana myös suurten suomalaisten tieteentekijöiden klassikkositaatteja. Tieteellisten seurain valtuuskunta • TSV julkaisuja • ISBN 978-952-264-724-5 • 84 s. • Nid. • 2017 • EUR 20


Lyhyesti meistä

Kort om oss

Tiedekirja on Tieteellisten seurain valtuuskuntaan (TSV) kuuluva tieteellisten seurojen myyntinäyttely, joka välittää verkkokaupassaan ja myymälässään TSV:n jäsenseurojen julkaisuja ja muita tuotteita.

Vetenskapsbokhandeln tillhör Vetenskapliga samfundens delegation (VSD) och är de vetenskapliga samfundens försäljningsutställning, som förmedlar VSD:s medlemssamfunds publikationer och andra produkter i sin nätbutik och butik.

Helsingin Kruununhaassa sijaitsevassa kivijalkamyymälässä järjestetään vuosittain myös useita tapahtumia kiinnostavista kirjailijahaastatteluista kirjanjulkistustilaisuuksiin. Ajankohtaisimmat tiedot Tiedekirjan tapahtumista ja muista kuulumisista löytyvät Tiedekirjan Facebook-sivulta.

I butiken belägen i Kronohagen i Helsingfors ordnas årligen flera evenemang, allt från intressanta författarintervjuer till boksläpp. Aktuell information om Vetenskapsbokhandelns händelser och övriga nyheter finns på Vetenskapsbokhandelns Facebooksida.

Tiedekirjan uutuuskirje lähetetään tilaajille kerran kahdessa kuukaudessa. Kirje sisältää tietoa Tiedekirjan kiinnostavimmista uutuuksista sekä myös ajankohtaisista asioista, kuten tulevista tapahtumista ja kampanjoista. Uutuuskirjeen saa veloituksetta sähköpostiin ja sen voi tilata ottamalla yhteyttä tiedekirja@tsv.fi.

Vetenskapsbokhandelns nyhetsbrev skickas till prenumeranter en gång per två månader. Brevet innehåller information om de intressantaste nyheterna i Vetenskapsbokhandeln samt aktuella ärenden, såsom kommande evenemang och kampanjer. Nyhetsbrevet fås gratis per e-post och den kan beställas genom att kontakta tiedekirja@tsv.fi.

Tiedekirja – iloa ja inspiraatiota tieteestä jo vuodesta 1987!

Vetenskapsbokhandeln – glädje och inspiration av vetenskap sedan år 1987!


TERVETULOA TIEDEKIRJAAN! Tilaa uutuuskirjat kätevästi verkkokaupastamme

www.tiedekirja.fi tai tule käymään kivijalkamyymälässämme Helsingin Kruununhaassa! Myymälän aukioloajat: ma-to 10.30–17 pe 10–16 Snellmaninkatu 13 Puh. 09 635 177 tiedekirja@tsv.fi Löydät meidät myös Facebookista!

44 | www.tiedekirja.fi

Tiedekirjan uutuuskirjat 1/2017  

Tiedekirjan uutuusluetteloon on koottu loppusyksyn 2016 ja alkuvuoden 2017 aikana ilmestyneet kirjat.