Tiedekirjan uutuudet 1/2022

Page 1

1/2022

TIEDEKIRJAN UUTUUDET


Sisällysluettelo

SISÄLLYSLUETTELO TIEDONJANON KEVÄT | KUNSKAPSTÖRSTENS VÅR HISTORIA HENKILÖHISTORIA JA ELÄMÄKERTA POLIITTINEN HISTORIA JA SOTAHISTORIA KULTTUURIHISTORIA JA KULTTUURINTUTKIMUS KIELI JA KIRJALLISUUS TEOLOGIA, USKONNONTUTKIMUS JA KIRKKOHISTORIA NUORISOTUTKIMUS JA KASVATUSTIEDE FILOSOFIA SIIRTOLAISUUS JA MUUTTOLIIKE LUONNONTIEDE JA TÄHTITIEDE LIIKUNTA OIKEUSTIEDE VARIA

3 4 11 14 17 21 25 30 34 38 41 46 47 48

Kannen kuva on vuonna 1841 Lontoossa julkaistusta Jane Loudonin kirjasta The ladies' flower garden of ornamental bulbous plants. Ladattu British Libraryn Flickr-albumista "Flora" osoitteesta https://www.flickr.com/­ photos/britishlibrary/11019641053/in/album-72157641857515565/

2


TEKSTI:

KUNSKAPS­ TÖRSTENS VÅR

TIEDEKIRJAN vuoden ensimmäinen uutuus­ luettelo ilmestyy keväisin ja toinen syksyllä. Tässä kattaus loppuvuonna 2021 ja alkuvuonna 2022 ilmestyneistä tiede- ja tietokirjoista. Tänä keväänä kääritään hihat ja upotetaan kädet multaan lukemalla ensin suomalaista puutarha­historiaa kirjasta Daalia ja pelakuu (s. 4). Kukka­penkin suunnittelun lisäksi kevääseen kuuluu kodin sisustaminen ja uudistaminen. Tutustu kotimaiseen huonekalutaiteen modernisoitumiseen teoksessa Laatuhuonekaluja koteihin (s. 6). Bomanin puusepäntehtaan historian jälkeen voi perehtyä Suomen aluekehitykseen, jonka perustana on puunjalostus, kirjassa Suomen alue­kehityksen pitkät aallot (s. 6). Angela Y. Davisiin kannattaa ehdottomasti tutustua, jos hänen tekstinsä eivät ole aikaisemmin tulleet tutuiksi. Hänen ajatuksensa liittyen yhteiskunnallisiin liikkeisiin ovat edelleen yllättävän ajankohtaisia klassikkoteoksessa Naiset, rotu ja luokka (s. 8). Esko Valtaojan Tiedonjano (s. 48) vie lukijan yhteiskunnan poltto­pisteeseen janoten tietoa tiedeartikkeleiden viidakossa. Tervetuloa tieteen omaan kirjakauppaan www.tiedekirja.fi!

VETENSKAPSBOKHANDELNS nyhetskatalog utkommer en gång på våren och en gång på hösten. I denna finns ett urval vetenskaps- och faktaböcker som utkommit i slutet av år 2021 och början av år 2022. I vår kavlar vi upp ärmarna och sticker händerna i mullen genom att först läsa om finländsk trädgårdshistoria i boken Daalia ja pelakuu (s. 4). Förutom planering av rabatten hör hemmets inredning och förnyelse till våren. Läs om den inhemska möbelkonstens modernisering i verket Laatuhuonekaluja koteihin (s. 6). Efter Bomans snickeris historia kan man sätta sig in i regionutvecklingen i Finland, vars grund ligger i träförädling, i boken Suomen alue­kehityksen pitkät aallot (s. 6). Det lönar sig att bekanta sig med Angela Y. Davis, om inte hennes texter är bekanta från tidigare. Hennes tankar angående sociala rörelser är fortfarande överraskande aktuella i klassikerverket Naiset, rotu ja luokka (s. 8). Esko Valtaojas Tiedonjano (s. 48) leder läsaren in i samhällets brännpunkt törstande efter kunskap i djungeln av vetenskapsartiklar. Välkommen till vetenskapens egen bokhandel www.tiedekirja.fi!

Tiedekirja – Tieteen puolesta.

Vetenskapsbokhandeln – För vetenskapen.

Eija Lappi, ÖVERSÄTTNING: Lena Lönngren

TIEDONJANON KEVÄT

3


HISTORIA

TEIJA ALANKO

DAALIA JA PELAKUU

Suomalaisen puutarhan kasvutarina Daalia ja pelakuu kertoo suomalaisten puutarhojen historiasta. Kuinka turhana kartano­elämän ylellisyytenä pidettyjen puutarhojen hoidosta tuli jokaisen pihan harrastus? Miten syntyivät kaupunkilaisten rakastamat siirtolapuutarhat, ja mitä niissä on eri aikoina kasvatettu? Millaisia olivat Tarvaspään ja muiden kansallisromanttisten taiteilija­huviloiden puu­tarhat? Näyttävästi kuvitetussa teoksessa esiintyy satoja puutarhakasveja astereista ukonhattuihin. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 267 • ISBN 978-951-858-278-9 • ISSN 2323-7392 • 264 s. • Sid. • 33 €

4


HISTORIA INKA TÖYRYLÄ

PORVOON TALOT KERTOVAT Joen varrelle rakentunut Porvoo kätkee kansallismaisemaansa lukemattomia tarinoita. Kaupungin vanhimmat yhä käytössä olevat asuintalot on rakennettu 1700-luvulla. Monet Porvoon vanhoista taloista eivät juurikaan kiinnitä ohikulkijan huomiota. Ne seisovat paikallaan omassa rauhassaan. Teos vie lukijan kävelylle 675-vuotiaan kaupungin kaduille ja kujille. Teos kuljettaa läpi kaupungin huikean historian, kurkistaa kiinnostaviin hetkiin ja tutustuttaa kiehtoviin asukkaisiin. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 296 • ISBN 978-951-858-303-8 • ISSN 2323-7392 • 207 s. • Sid. • 30 €

KATRI MAASALO

VALTIONEUVOSTON LINNAN 200 VUOTTA – STATSRÅDSBORGENS 200 ÅR – THE GOVERNMENT PALACE: 200 YEARS Carl Ludvig Engelin suunnittelema valtioneuvoston linnan päärakennus valmistui Helsinkiin vuonna 1822. Kahden vuosisadan aikana sitä on isännöinyt ensin keisarillinen senaatti, sitten tasavallan hallitus. Kuvakavalkadi vuosien varrelta esittelee maan näyttävimmän ja tärkeimmän hallintorakennuksen työpaikkana, maan historian kuvastajana ja arkkitehtonisena helmenä. Vanhin säilynyt valokuva Valtioneuvoston linnasta on vuodelta 1866. Teos on kolmikielinen: suomi, ruotsi, englanti. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 270 • ISBN 978-951-858-253-6 • ISSN 2323-7392 • 174 s. • Sid. • 37 €

5


HISTORIA MAIJA MÄKIKALLI

LAATUHUONEKALUJA KOTEIHIN

Boman, moderni ja suomalaisen huonekalutaiteen murros 1920-luvulta 1950-luvulle Modernisoitua renessanssia, intarsiaa cocktailkaapissa, tilaa­ säästäviä tuoleja – tutkimuksen aiheena on suomalaisen huonekalu­taiteen moderni­soituminen 1920-luvulta 1950-luvulle. Kirjassa murrosta tarkastellaan arvostetun turkulaisen Bomanin puusepän­tehtaan näkökulmasta. Minkä­laisia olivat Bomanin tulkinnat modernista huone­kalusta ja miten ne muuttuivat vuosikymmenten aikana? Tutkimus on laaja esitys Carl-Johan Bomanin (1883–1969) johdolla toimineen Oy Boman Ab:n historiasta. Suomen Muinaismuistoyhdistys • Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja 125 • ISBN 978-952-6655-26-0 • ISSN 0355-1822 • 284 s. • Nid. • 30 €

HANNU KATAJAMÄKI

SUOMEN ALUEKEHITYKSEN PITKÄT AALLOT Näkökulmia ja tulkintoja

Taloutemme ydin oli pitkään puunjalostus. Metsään pohjaava tuotanto muovasi aluerakenteemme perustan. Vähitellen asetelma monipuolistui moninaisten vaiheiden satessa toisiaan. Ne ovat ikään kuin Suomen aluekehityksen pitkiä aaltoja. Tämän suuren kertomuksen kirja tiivistää. Matka alkaa Suomen asuttamisesta ja päättyy 2020-luvun pohdintoihin tulevaisuudesta. Siirtolaisuusinstituutti • Siirtolaisuusinstituutin julkaisuja 43 • ISBN 978-952-7399-13-2 • ISSN 2343-3507 • 174 s. • Nid. • 30 €

6


HISTORIA MARIKA HYTTINEN

AJAN MULTAAMAT MUISTOT

Historiallisen arkeologian tutkimus Oulun Pikisaaren pikiruukista, ruukkiyhteisöstä ja maailmankuvasta 1640-luvulta 1890-luvulle Teos käsittelee Oulun Pikisaaren ensimmäistä teollisuuslaitosta ja siellä toiminutta yhteisöä arkeologisen lähdeaineiston ja kirjallisten lähteiden kautta muistin, muistamisen ja unohtamisen käsitteitä hyödyntäen. Tutki­muksessa selvitetään varhaismodernin teollisuus­laitoksen toimintaa, tuotantoa sekä elinkaarta aina toiminnan loppumiseen asti. Pikiruukissa toimineen yhteisön arkea, maailmankuvaa ja sen muutosta tarkastellaan varhaismodernilta ajalta modernin ajan kynnykselle. Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys • Studia Archaeologia Septentrionalia 7 • ISBN 978-952-9888-67-2 • ISSN 0786-5066 • 242 s. • Nid. • 56 €

VILLE VAUHKONEN

VAIVAISUKOT

Perusturvan pioneerit Vaivaisukot keräyslippaineen ovat päivystäneet kirkkojemme porteilla jo 1600-luvulta lähtien. Ukot keräsivät rahaa vaivaiskassoille ja pitäjien vilja-avun tueksi. Vaivaisukko oli paikallinen auttamisen muoto aikana ennen sosiaaliturvaa. Yhteisö piti huolen omistaan, ja puuveistokset symboloivat tätä perusturvajärjestelmää. Vaivaisukot – perusturvan pioneerit kertoo suomalaisen perusturvan historiasta vaivaisukon silmin. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 299 • ISBN 978-951-858-307-6 • ISSN 2323-7392 • 214 s. • Nid. • 33 €

7


HISTORIA ANGELA Y. DAVIS

NAISET, ROTU JA LUOKKA Angela Davis tarkastelee klassikkoteoksessaan amerikkalaisten yhteiskunnallisten liikkeiden historiaa orjuuden ajoista nykypäivään. Teoksessa kaikkien tuntemien naisten oikeuksien esitaistelijoiden rinnalle nousevat historiankirjoituksen monesti sivuuttamat rodullistetut ja työväenluokkaiset feministit. Neljäkymmentä vuotta ilmestymisensä jälkeen kirja on traagisen ajankohtainen analyysi ongelmista, joihin yhteiskunnalliset liikkeet helposti kompastuvat. Tutkijaliitto • Paradeigma • ISBN 978-952-709-333-7 • 307 s. • Nid. • 31 €

TOIM. MARJA VUORINEN

VIHAPUHEEN, VIHOLLISKUVIEN JA DISINFORMAATION HISTORIAA Vallan ja vastarinnan välineitä

Teos käsittelee vihapuhetta historiallisesti. Kirjoittajat pohtivat, miten aggressiivinen viestintä on tullut osaksi politiikkaa ja ideo­ logista viestintää. Miten historialliset henkilöt ovat hyödyntäneet sotaisia sanoja ja mielikuvia omien tavoitteidensa saavuttamiseksi. Tutkimuskohteina ovat niin antiikin Kreikan kansanäänestykset ja suomen- ja ruotsinmielisten keskinäinen nokittelu kuin työväen­ liikkeen palopuheet. Turun Historiallinen Yhdistys • Historia mirabilis 13 • ISBN 978-952-7045-10-7 • ISSN 1795-0759 • 262 s. • Nid. • 24 €

8


HISTORIA ANNE HEIMO, TUULA JUVONEN JA HEIDI KURVINEN

OPAS MUISTITIETOHAASTATTELUN TEKEMISEEN

Suunnitteletko muistitietohaastattelujen tekemistä perhehistorian tallentamiseksi, sukututkimuksen tarpeisiin, historiikin kirjoittamisen tueksi tai muuta tutkimusta varten? Tämä opas antaa runsaasti konkreettisia vinkkejä ja koeteltuja neuvoja, joiden huomioiminen edesauttaa haastattelujen sujumista ja laadukasta tallentamista. Opas on suunnattu erityisesti muistitiedosta kiinnostuneille, mutta siitä on apua myös tutkimushaastattelujen suunnittelemiselle ja toteuttamiselle. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura • THPTS erillisjulkaisut • ISBN 978-952-7466-00-1 • 63 s. • Nid. • 26 €

MIKKO POLLARI

AJATTELU- JA PUHETAVAT AATEHISTORIALLISINA KÄSITTEINÄ

Työmiehen Illanvieton ja Amerikan Suomalaisen Työmiehen linjakeskustelut 1900-luvun alussa Jonkin asian käsittäminen tai vähintäänkin esittäminen realistisena on yhteiskunnallisessa keskustelussa alati toistuva argumentoinnin tapa. Realistisuudelle on ominaista vetoaminen kylmiin tosiseikkoihin, mutta näennäisestä objektiivisuudestaan huolimatta sekin on subjektiivisten, mahdollisesti piiloisten käsitysten läpitunkemaa. Mitä nämä käsitykset ovat? Näihin käsitteisiin paneudutaan tarkastelemalla 1900-luvun alun työväenlehtiä. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura • THPTS erillisjulkaisut • ISBN 978-952-5976-93-9 • 376 s. • Nid. • 25 €

9


HISTORIA PÄÄTOIM. PIETER DHONDT

HIPPOKRATES 37

Hippokrates 37 sisältää mm. artikkelit: Asko Lukinmaa, Lääke­ tieteen murros 1800-luvulla ja sen pitkät juuret; Jarmo Kuronen, The history of healthcare during 250 years and the Society of Physicians during 100 years in the Mikkeli District, Eastern Finland. A historical review; Saara-Maija Kontturi, The Birth of the Physician Profession: Physicians in Finland c. 1750–1850; Hindrik Strandberg, Nordiska medicinhistoriska kongresser hållna i Finland 1975–2013. Suomen Lääketieteen Historian Seura • Hippokrates 37 • ISSN 0781-5859 • 152 s. • Nid. • 35 €

RED. MATIAS KAIHOVIRTA OCH CHRISTOFFER HOLM

KLASSKAMP PÅ SVENSKA

Aktörer, ideér och erfarenheter i 1900-talets finlandssvenska arbetarrörelse Det svenska Finlands historia har ofta presenterats och uppfattats som endimensionellt borgerlig. Men samtidigt som den finlands­ svenska identiteten utmejslades under 1900-talet, verkade en livskraftig finlandssvensk arbetarrörelse, som tidvis mobiliserade tusentals svenskspråkiga kring rörelsens mål att skapa ett socialistiskt Finland. Vilka var de finlandssvenskar som verkade i arbetarrörelsen? Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura • Papers on Labour History 10 • ISBN 978-952-7466-07-0 • ISSN 0783-005X • 286 s. • Hft • 25 €

10


HENKILÖHISTORIA JA ELÄMÄKERTA H. K. RIIKONEN

SUOMESTA JA MAAILMALTA

Yrjö Niiniluoto ja hänen kirjallinen tuotantonsa Yrjö Niiniluodon (1900–1961) toiminta on merkittävä luku suomalaisen lehdistön ja esseistiikan historiaa. Niiniluoto oli tavattoman monipuolinen ulkomaan reportterina: hän kirjoitti yhtä lailla politiikasta, taloudesta ja merenkulusta kuin kirjallisuudesta, urheilusta, seurapiiri­ tapahtumista ja kuninkaallisista seremonioista. Tämä teos keskittyy Niiniluodon kirjalliseen tuotantoon, mutta sisältää myös elämäkerrallisen katsauksen ja laajan luettelon hänen lehtiartikkeleistaan. Finska Vetenskaps-Societeten – Suomen Tiedeseura • Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 218 • ISBN 978-951-653-467-4 • ISSN 0067-8481 • 329 s. • Sid. • 35 €

MARJUT PAULAHARJU

JENNY PAULAHARJU Maankiertäjän perintö

Jenny Paulaharju (1878–1964) oli huomattava suomalainen tiedenainen ja maamme ensimmäisiä naispuolisia kansanperinteen kerääjiä. Yhdessä miehensä Samuli Paulaharjun kanssa hän teki haastatteluretkiä vaikea­kulkuisille seuduille yli kahden vuosikymmenen ajan. Retket veivät milloin Lapin erämaihin, milloin Ruijaan tai Länsipohjaan. Matkoillaan Jenny tallensi suuren määrän erityisesti naisten ja lasten perinnetietoa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 291 • ISBN 978-951-858-288-8 • ISSN 2323-7392 • 230 s. • Nid. • 30 €

11


HENKILÖHISTORIA JA ELÄMÄKERTA SIMO HEININEN

MATKA AFRIKKAAN

Martti Rautasen päiväkirja 1868–1870 Martti Rautasesta (1845–1926) tuli merkittävin niistä kymmenestä lähetys­saarnaajasta, jotka aloittivat työnsä Ambomaalla, nykyisen Namibian pohjoisosassa. Päiväkirjojen nyt julkaistava alkuosa kertoo matkasta Afrikkaan ja runsaan vuoden oppiajasta saksalaisella lähetysasemalla. Päiväkirja antaa kuvan herkän nuorukaisen havainnoista ja mielenmaisemasta. Laajat saksankieliset päiväkirjat ovat tärkeä ja runsaasti käytetty Namibian varhaisen historian ja etnografian lähde. Suomen kirkkohistoriallinen seura – Finska kyrkohistoriska samfundet • Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 241 • ISBN 978-952-5031-98-0 • ISSN 0356-0759 • 97 s. • Nid. • 20 €

TOIM. LAURA AHO, MIKKO KUITULA JA JUHA VUORELA

SUKUTARINAT 2020

Suomen Sukututkimusseura on vuodesta 2017 lähtien järjestänyt vuotuisen Sukutarinakilpailun. Valtaosa tarinoista sisältää elämäkerrallisia aineksia. Ne kertovat henkilön, perheen ja suvun tarinan tai kuvaavat sattumusta, käännekohtaa tai yksittäistä tapahtumaa henkilön tai perheen elämässä. Tarinoiden keskeisin lähdeaineisto ovat kirkonkirjat, erilaiset arkistolähteet, kirjeet ja päiväkirjat, joiden lisäksi muistitietoa on käytetty runsaasti. Suomen Sukututkimusseura • Suomen Sukututkimusseuran suku­tari­noita 4 • ISBN 978-952-5130-24-9 • ISSN 2489-754X • 546 s. • Nid. • 14 €

12


HENKILÖHISTORIA JA ELÄMÄKERTA

MARIA VAINIO-KURTAKKO

ETT GOTT PARTI

Scener ur Ellan de la Chapelles och Albert Edelfelts liv Det här är berättelsen om ett äktenskap, om fri­herrinnan Ellan de la Chapelle och konstnären Albert Edelfelt. Här vävs tvåsamhetens glädje och vänskap samt tvister och bekymmer samman med samtida skönlitteratur och det sena 1800-talets tidsanda, där det moderna genombrottet stod inför dörren. Hur skulle man förhålla sig till manliga och kvinnliga roller, sedesamhet och dubbel­ moral? Ett gott parti skisserar fram ett äktenskap i tiden, och samtidigt ett samhälle i miniatyr. Svenska litteratursällskapet i Finland • Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 862 • 978-951-583-557-4 • ISSN 0039-6842 • 416 s. • Inb • 29 €

13


POLIITTINEN HISTORIA JA SOTAHISTORIA TOIM. KARI ALENIUS JA VALTERS ŠČERBINSKIS

NÄKÖKULMIA LATVIALAIS-SUOMALAISIIN SUHTEISIIN 1900-LUVUN ALKUVUOSIKYMMENINÄ Perspectives on Latvian-Finnish Relations in the Early 20th Century 26.1.2021 tuli kuluneeksi sata vuotta Latvian ja Suomen välisten diplomaatti­suhteiden solmimisesta. Satavuotisjuhlan kunniaksi järjestettiin 4.2.2021 kaksiosainen virtuaali­ tapahtuma, joka koostui paneeli­keskustelusta ja historiaseminaarista. Tähän kokooma­ teokseen on koottu historiaseminaarissa pidetyt esitelmät, jotka on laajennettu ja päivitetty tieteellisiksi artikkeleiksi. Artikkelit ovat suomeksi ja englanniksi. Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys • Studia Historica Septentrionalia 84 • ISBN 978-952-9888-68-9 • ISSN 0356-8199 • 145 s. • Nid. • 56 €

14


POLIITTINEN HISTORIA JA SOTAHISTORIA JAN SUNDBERG OCH STEFAN SJÖBLOM

DET ÅLÄNDSKA SJÄLVSTYRETS KVALITETER Demokrati, resurser och kompetens

Vilka politiska, administrativa och rättsliga kvaliteter präglar Ålands 100-årsjubilerande självstyre? Vad är det som kännetecknar en välfungerande autonomi? I boken studeras ett antal kvalitets­ aspekter som är särskilt betydelsefulla på Åland såsom val- och partisystemets utformning, parlamentarismens utveckling, administrationens professionalisering och behov av flexibilitet samt lagstiftningsbehörig­heten och grundlagskontrollen. Svenska litteratursällskapet i Finland • Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 859 • ISBN 978-951-583-547-5 • ISSN 0039-6842 • 180 s. • Hft • 24 €

ANTTI PARPOLA OCH LAURA PURO

EN RÖST FÖR SIN GENERATION

FSF och studentrörelsen i Finland 1921–2021 Dagens Finland har i många avseenden formats av finländska studerande. Finlands studentkårers förbund (FSF) har kallats för ”Finlands största maffia” och ”Högskolan för påverkansvetenskap”. FSF har varit en internationell samarbetsorganisation, en service­ organisation, en intresseorganisation, ett politiskt forum, en ungdoms­organisation och en civilsamhällesorganisation – ofta allt detta på en och samma gång. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 274 • ISBN 978-951-858-263-5 • ISSN 2323-7392 • 597 s. • Inb • 41 €

15


POLIITTINEN HISTORIA JA SOTAHISTORIA PÄÄTOIM. ESA LAPPI

TIEDE JA ASE 79

Suomen Sotatieteellisen Seuran vuosijulkaisu Tiede ja Ase 79 sisältää mm. seuraavat artikkelit: M. Kaarkoski, R. Riikonen, A.-M. Huhtinen, E. Tillander, T. Sederholm, Luotanko vai enkö luota? Nuorten luottamus sosiaalisessa mediassa leviävään informaatioon ja siihen liittyviä tekijöitä; Juha Mäkinen, Laura Puumala; Eettisiä näkökulmia maanpuolustuksen ja yhteiskunnallisen turvallisuuden dilemmoihin ja paradokseihin; Ilkka Ikonen, Maanpuolustuskorkea­koulun artikkeliväitöskirjat 2003–2020. Suomen Sotatieteellinen Seura ry • Vuosikirja: Tiede ja Ase 79 • ISSN 0358-8882 • 192 s. • Nid. • 20 €

TOIM. PENTTI AIRIO, RIITTA BLOMGREN, MIKKO KARJALAINEN ET AL.

SOTAHISTORIALLINEN AIKAKAUSKIRJA 41 Sotahistoriallinen aikakauskirja 41 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Antti-Veikko Haimila, Kommodori Gustav von Schoultz meristrategina – ensimmäisen maailmansodan kokemus ja ajatukset Suomen laivastosta; Noora Viljamaa, Suomalaissotilaiden ja sotakoirien kumppanuus talvi- ja jatko­sodassa; Tomi Mertanen, Malmin lentokentän kahakka marraskuussa 1944; Saramaria Virri, Pieni lapsus oli viedä tuhkatkin pesästä. Suomen Sotahistoriallinen Seura, Krigshistoriska Samfundet i Finland • Sotahistoriallinen aikakauskirja 41 • ISSN 0357-816X • 283 s. • Nid. • 20 €

16


KULTTUURIHISTORIA JA KULTTUURINTUTKIMUS MIKKA MANKA

INTERRAIL-MUISTOJA Interrail-matka on ollut monelle ensimmäinen kokemus muista maista ja kulttuureista: eurooppalaiset kaupungit muuttuivat nimistä paikoiksi, mielikuvat omakohtaisiksi kokemuksiksi. Interrail-muistoja kokoaa nuorisomatkailun klassikoksi kehittyneen interrailin tarinan ensimmäistä kertaa yksiin kansiin. Reilaajat muistelevat, millaista oli matkailu aikana ennen kännyköitä, internetiä, maksukortteja ja yhteisvaluuttaa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 236 • ISBN 978-951-858-140-9 • ISSN 2323-7392 • 367 s. • Nid. • 30 €

TOIM. MARJA-LEENA JALAVA

LIFTAUSMUISTOJA

Vapauden huumaa, unohtumattomia kohtaamisia ja uhkaavia tilanteita. Liftausmuistoja vie lukijan matkalle liftauksen kulta-aikaan ympäri Suomea ja Eurooppaa. Entisten ja nykyisten liftareiden muistot konkretisoivat maailman muuttumista elävällä tavalla: monelle nuorelle tavallinen liikkumismuoto vaati luottamaan tuntemattomaan aikana ennen nettiä ja matkapuhelimia. Oliko maailma turvallisempi, vai oliko matkassa vain roppakaupalla onnea? Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 295 • ISBN 978-951-858-302-1 • ISSN 2323-7392 • 151 s. • Nid. • 30 €

17


KULTTUURIHISTORIA JA KULTTUURINTUTKIMUS PIRKKO SALLINEN-GIMPL

SUURI KARJALAINEN PIIRAKKAKIRJA Suuri karjalainen piirakkakirja esittelee kaikki perinteiset karjalaiset piirakat ja piirakkatyypit sultsinoista supikkaisiin ja pyöröistä vatruskoihin. Karjalaiseen piirakkaperinteeseen mahtuu paljon muutakin kuin karjalanpiirakka. Kirjan reseptit ovat perimätietona suvuissa kulkeneita ohjeita eri puolilta Karjalaa. Rakastetut perinneleivonnaiset tuovat arkeen ripauksen leivinuunin lämpöä ja karjalaista vieraanvaraisuutta. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 256 • ISBN 978-951-858-275-8 • ISSN 2323-7392 • 159 s. • Sid. • 31 €

PETE EUROPA

HELSINKI 1984

Yön olennot & uusi aalto Punk sysäsi Suomen taiteen kulttuurivallankumoukseen 1980-luvulla. Sen kokoavana voimana toimivat Helsingin under­ ground-klubit, joiden juuret olivat Berliinin kabareissa, Andy Warholin Factoryssa ja Euroopan taiteessa. Esiin nousi eri taiteen ja kulttuurin aloilla vaikuttavia vahvoja yksilöitä ja yhteisöjä. Asioita tehtiin aivan uudella tavalla ja omilla ehdoilla. Teos on inspiroitunut, filosofinen sekä omakohtaisesti kokemuksellinen kertomus siitä, mitä tapahtui ja missä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 292 • ISBN 978-951-858-289-5 • ISSN 2323-7392 • 346 s. • Nid. • 29 €

18


KULTTUURIHISTORIA JA KULTTUURINTUTKIMUS SUONNA KONONEN

ITÄ ON ITÄ

Itä-Suomea etsimässä Itäsuomalaisuus sulkee syliinsä savolaisuutta, karjalaisuutta, kainuu­ laisuutta ja rajaan liittyviä identiteettejä. Mutta onko semmoista paikkaa kuin ltä-Suomi, ja miten sinne pääsee? Kulttuuritoimittaja Suonna Kononen ja valokuvaaja Kimmo Kirves lähtivät selvittämään tätä. Kirjassa haastatellaan itäisiä kulttuurintekijöitä ja tutkijoita ja kuljetaan itäisillä teillä. Sanansa sanovat muun muassa Atso Almila, Antti Heikkinen, Jouni Hynynen, Mari Mörö ja Jaakko Teppo. Pohjois-Karjalan historiallinen yhdistys • PKHY erillisjulkaisuja • ISBN 978-952-68916-5-1 • 227 s. • Nid. • 25 €

TOIM. KATI KALLIO, RIHO GRÜNTHAL JA LASSI SARESSALO

INKERIKOT, SETOT JA VATJALAISET

Kansankulttuuri, kieli ja uskomusperinteet Ensimmäinen suomenkielinen tietopaketti inkerikoista, setoista ja vatja­laisista tarjoaa uusinta tieteellistä tietoa sekä kokoaa yhteen aiempaa tutkimusta näiden itämerensuomalaisten ortodoksisten väestöjen historiallisesta kulttuurista, uskomusperinteistä ja kielestä. Yleisesitys soveltuu kaikille laajemminkin etnisistä vähemmistöistä kiinnostuneille. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1467 • ISBN 978-952-222-263-3 • ISSN 0355-1768 • 504 s. • Sid. • 39 €

19


KULTTUURIHISTORIA JA KULTTUURINTUTKIMUS TOIM. NIINA HÄMÄLÄINEN JA PETJA KAUPPI

PARADIGMA

Näkökulmia tieteen periaatteisiin ja käsityksiin Paradigma on vallitsevien periaatteiden, uskomusten ja normien muodostama viitekehys, johon sisältyy käsitys oikeasta teoriasta ja tutkimusotteesta. Siksi paradigmaan liittyy aina myös kamppailua auktoriteetista suhteessa muihin suuntauksiin. Teoksessa pureudutaan kulttuurintutkimuksen vallitseviin ja ainaisessa muutoksen tilassa oleviin paradigmoihin ja metodeihin. Mitä ja miten tutkittiin 1900-luvun alussa, entä 1960–1980-luvuilla? Onko tällä hetkellä suurta paradigmaa? Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kalevalaseuran vuosikirja 100 • ISBN 978-951-858-392-2 • ISSN 0355-0311 • 408 s. • Sid. • 46 €

PÄÄTOIM. OUTI JÄRVINEN

SUOMEN MUSEO – FINSKT MUSEUM 2021 Suomen Museo – Finskt Museum 2021 sisältää mm. saavat artikkelit: Johanna Enqvist, Esineestä esineisyyteen: Visio posthumanistisesta museosta; Riku Hämäläinen, Museoesineistä kulttuurisiksi dokumen­ teiksi – Akseli Gallen-Kallelan intiaaniesineiden sijoittaminen alkuperäiseen kontekstiinsa; Jouni Mustonen, Keisari Aleksanteri I:n vierailu ja kauppias Roosin pöytä; Liisa Seppänen, Maija Helamaa ja Hannu Takala, Löydöt arvopuntarissa: Arkeologisten esinelöytöjen valikoitumisesta museon kokoelmiin. Suomen Muinaismuistoyhdistys • Suomen Museo – Finskt Museum 2021 • ISBN 978-952-6655-27-7 • ISSN 0355-1806, 0355-1814 • 192 s. • Nid. • 20 €

20


KIELI JA KIRJALLISUUS SAANA SVÄRD JA JOUNI HARJUMÄKI

JOHDATUS AKKADIN KIELEEN

Koska nuolenpääkirjoitusta ja akkadin kieltä on opetettu Suomessa jo noin vuodesta 1891 asti, on korkea aika saada suomenkielinen oppikirja aiheesta. Kirjan tavoitteena on opettaa lukijaa hallitsemaan sekä kielen että nuolenpääkirjoitusjärjestelmän perusteet. Akkadia kirjoitettiin nuolenpäillä muinaisessa Lähi-idässä noin vuosina 2500 eaa. – 400 eaa. Näiden tekstien lukeminen alkukielellään avaa kiehtovan ikkunan muinaisen Lähi-idän maailmaan! Suomen Itämainen Seura – Finska Orientsällskapet • Suomen Itämaisen Seuran suomenkielisiä julkaisuja 47 • ISBN 978-951-9380-98-8 • ISSN 0359-7938 • 275 s. • Nid. • 29 €

PÄÄTOIM. KATRI PRIIKI

SANANJALKA 63

Sananjalka 63 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Tommi Kurki, Salienssi, subjektiivinen etäisyys ja paikannusten tarkkuus. Kansandialektologisia havaintoja lounaissuomalaisesta näytteestä; Heidi Niva, Parhaillaan mutta myöhemmin. Olla V-mAssA -rakenne ennakoinnin ja intentioiden ilmaisuissa; Milla Uusitupa, Passiivilauseiden merkitys ja käyttö yhdellä ilomantsilaispuhujalla. Suomen Kielen Seura • Sananjalka 63 • ISBN 978-951-9232-90-4 • ISSN 0558-4639 • 329 s. • Nid. • 26 €

21


KIELI JA KIRJALLISUUS TOIM. ANNELI PAJUNEN JA MARI HONKO

SUOMEN KIELEN HALLINTA JA SEN KEHITYS Peruskoululaiset ja nuoret aikuiset

Teos tarkastelee suomalaisten peruskoululaisten kielenhallintaa eli intu­itiivista tietoa esimerkiksi sanojen ja rakenteiden kielenmukaisuudesta. Teoksessa selvitetään, millä tasolla eri ikäisten peruskoulu­ laisten kielenhallinta on, millä tavoin se vaihtelee ikäkausitasolla ja suku­puolittain. Mitä erot tyttöjen ja poikien kielellisessä osaamisessa kertovat toisaalta heidän kehityksestään, toisaalta siitä, miten heidän osaamistaan mitataan? Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1472 • ISBN 978-951-858-407-3 • ISSN 0355-1768 • 493 s. • Nid. • 33 €

TOIM. REA PELTOLA, ANNI JÄÄSKELÄINEN JA KATARIINA HARJUNPÄÄ

KIELI JA ELÄIN

Vuorovaikutusta ja kielioppia monilajisissa yhteisöissä Kieli ja eläin kuvaa ihmiskieltä osana ihmisen ja muiden eläinlajien välisiä suhteita. Miten me puhumme eläimille ja eläimistä? Miten kielenkäyttö synnyttää ja muovaa suhdettamme muihin lajeihin, ja miten muiden lajien läsnäolo näkyy kielessä? Tutkimuksissa tarkastellaan ihmisten ja eläinten kohtaamisia: miten vastataan koiran haukkuun ja papukaijan tervehdykseen? Miten koiran ja ihmisen palloleikki etenee? Minkälaisilla sanoilla lehmät kutsutaan kotiin? Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1474 • ISBN 978-951-858-424-0 • ISSN 0355-1768 • 446 s. • Nid. • 32 €

22


KIELI JA KIRJALLISUUS TOIM. LEENA KOLEHMAINEN, AINO LIIRA JA KIRSI-MARIA NUMMILA

KIELIÄ JA KOHTAAMISIA TURUN HISTORIASSA Näkökulmia monikielisyyteen

Teos johdattaa lukijan Suomen vanhimman kaupungin rikkaaseen kielelliseen historiaan keskiajalta 1900-luvulle asti. Turku on ollut koko historiansa ajan kansainvälinen, monikulttuurinen ja monikielinen kaupunki. Teos piirtää kuvaa Turun kielellisestä maisemasta eri aikakausina ja osoittaa, kuinka kieli- ja kulttuurirajojen ylittäminen on ollut kautta aikojen kiinteä osa kaupunki­yhteisössä toimimista. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1475 • ISBN 978-951-858-427-1 • ISSN 0355-1768 • 360 s. • Nid. • 33 €

TOIM. SAMULI BJÖRNINEN

KERTOMUS POSTMODERNISMIN JÄLKEEN Kertomus postmodernismin jälkeen tarjoaa Suomen kirjallisuuden­ tutkimuksessa uraauurtavan katsauksen teorioihin ja käsitteisiin, joilla on kuvattu kirjallisuuden ja kertomuskulttuurin muutosta uudella vuosi­tuhannella. Kirjan artikkelit analysoivat kertomustutkimuksen työkaluin tapoja, joilla nyky­kertomukset haastavat post­modernin ajan poetiikan ja muuttavat muotoaan uusien teknologioiden vaikutuksesta ja uusissa mediaympäristöissä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1476 • ISBN 978-951-858-430-1 • ISSN 0355-1768 • 271 s. • Nid. • 31 €

23


KIELI JA KIRJALLISUUS RED. HANNA LEHTI-EKLUND, JANNIKA LASSUS OCH CAROLINE SANDSTRÖM

FOLKMÅLSSTUDIER 59

Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi Folkmålsstudier 59 innehåller bl.a. artiklarna: Maria Kautonen, Mikko Kuronen, Kvantitativa perspektiv på L2-tal på olika färdighetsnivåer; Pirjo Kukkonen, Eeva-Liisa Nyqvist, Fantasysemiosfärer i översättning – en fallstudie. Språk- och kulturspecifika översättningsstrategier i den norska fantasytrilogin Ravneringene och dess finska översättning Korpinkehät; Marko Lamberg, Människa och miljö i medeltida Åbo. Föreningen för nordisk filologi • Folkmålsstudier 59 • ISSN 0356-1771 • 225 s. • Hft • 27 €

RED. ANNA BISTRÖM OCH JOHANNA WASSHOLM

HISTORISKA OCH LITTERATURHISTORISKA STUDIER 96

Teman för HLS 96 är teknologi och känslor. Sorg är i fokus i artiklar om stormaktstidens gravdikter och den sociala elitens brev på 1800talet. Adrian Pereras romaner analyseras mot bakgrund av frågor om känslor och språklig (in)kompetens. Det organiska livet i en mekanistisk tid diskuteras utifrån Solveig von Schoultz lyrik, medan kärleksbegreppet fokuseras i en jämförelse mellan Tito Colliander och Dostojevskij. Därtill studeras Henrik Tikkanen ”inter artes”. Svenska litteratursällskapet i Finland • Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 857 • ISBN 978-951-583-545-1 • ISSN 0073-2702, ISSN 0039-6842 • 284 s. • Hft • 26 €

24


TEOLOGIA, USKONNONTUTKIMUS JA KIRKKOHISTORIA JULIUS KROHN

SUOMEN SUVUN PAKANAL­ LINEN JUMALANPALVELUS Neljä lukua Suomen suvun pakanallista jumaluusoppia

Vuonna 1894 ilmestynyt Suomen suvun paka­nallinen jumalanpalvelus luo katsauksen suomalaisten ja muiden suomen sukukieliä puhuvien kansojen kansanuskontoon. Se esittelee laajasti säilyneitä tietoja suomen­sukuisten kansojen muinaisista pyhistä paikoista ja jumalankuvista, noidista ja tietäjistä sekä näiden johtamista uskonnollisista menoista. Teos pohjautuu alkujaan suomen kielen ja kirjallisuuden professori Julius Krohnin vuonna 1887 pitämään luentosarjaan. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 312 • ISBN 978-951-858-334-2 • ISSN 2323-7392 • 200 s. • Sid. • 35 €

25


TEOLOGIA, USKONNONTUTKIMUS JA KIRKKOHISTORIA TOIM. SERAFIM SEPPÄLÄ

JUMALAN KALTAISUUTEEN

Aatehistoriallisia tutkielmia elämän päämäärästä Millaista Jumalan kaltaisuuteen kasvaminen oli varhaiskirkon ajattelijoiden silmin? Millaiset kysymykset johtivat jumaloitumispuheen kehittymiseen? Miksi jumalallistumisesta puhuttiin eri tavalla syyriaksi ja kreikaksi? Miten vanhan liiton hahmot peilaavat ihmisen kasvua kohti hyvyyttä? Artikkelikokoelmassa tarkastellaan ihmisen matkaa kohti hyvyyttä, Kristuksen kaltaisuutta ja jumaloitumista. Tutkimukset keskittyvät kirkon varhaisten vuosisatojen suuriin ajattelijoihin. Suomen patristinen seura ry • Studia Patristica Fennica 14 • ISBN 978-952-69567-4-9 • ISSN 2341-7447 • 205 s. • Nid. • 2. p. • 22,90 €

ROMANOS MELODOS SUOM. DAMASKINOS (OLKINUORA)

KONTAKKEJA

Romanos Melodos (n. 490–560) on yksi tunnetuimmista bysanttilaisista hymni­runoilijoista, jonka kontakkirunot kiehtovat lukijaansa ilmaisu­voimallaan. Tähän kokoelmaan on suomennettu viisitoista Romanoksen kontakkia, joita edeltää johdanto Romanoksen elämään ja tuotantoon, Konstantinopolin liturgiseen elämään 500-luvulla sekä kontakkirunouden taustoihin ja syntyyn. Suomen patristinen seura ry • Studia Patristica Fennica 15 • ISBN 978-952-69567-5-6 • ISSN 2341-7447 • 245 s. • Nid. • 20 €

26


TEOLOGIA, USKONNONTUTKIMUS JA KIRKKOHISTORIA VAST. TOIM. PETRA KUIVALA

KRIISIT KRISTINUSKON HISTORIASSA

Suomen kirkkohistorian seuran vuosikirja 111 Vuosikirja tarkastelee uskonnon ja kriisitilanteiden yhtymäkohtia. Artikkelit käsittelevät sekä uskonnollisia kriisejä että historian kriisiaikoja, jotka ovat heijastuneet kirkkoihin ja niiden jäseniin. Luonnonmullistukset ja yhteis­kunnallisten valtasuhteiden vaihtelut ovat muovanneet uskonnollista kokemusta, joka puolestaan on tarjonnut selitysmalleja kriisitilanteisiin. Uskonnolliset instituutiot ovat kokeneet myös sisäisiä kriisejä, joihin on haettu erilaisia ratkaisuja. Suomen kirkkohistoriallinen seura – Finska kyrkohistoriska samfundet • Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 2021 • ISBN 978-952-7455-00-5 • ISSN 0356-0767 • 288 s. • Nid. • 30 €

TOIM. ILKKA HUHTA JA JUHA MERILÄINEN

KÄSITTEET SUOMEN KIRKKOHISTORIASSA Teos valaisee suomalaisen kirkkohistorian keskeisiä termejä, sanoja ja käsitteitä käsitehistorian näkökulmasta. Teoksessa monet itsestään selvänä pidetyt kirkkohistorialliset ilmiöt paljastuvat käsite­ historiallisen analyysin valossa sekä julkisen argumentaatiokamppailun tuloksiksi että merkityksiltään kulttuurisiksi ja aikasidonnaisiksi. Useimpien käsitteiden ajallinen yhtymäkohta on 1800-luvun puolimaissa alkaneessa suomalaisen julkisen kulttuurin murroksessa. Suomen kirkkohistoriallinen seura – Finska kyrkohistoriska samfundet • Suomen kirkkohistoriallisen san toimituksia 242 • ISBN 978-952-5031-99-7 • ISSN 0356-0759 • 253 s. • Sid. • 35 €

27


TEOLOGIA, USKONNONTUTKIMUS JA KIRKKOHISTORIA TOIM. JUTTA JOKIRANTA JA NINA NIKKI

KIRJAKÄÄRÖISTÄ DIGIRAAMATTUUN Pyhän tekstin idea, muoto ja käyttö

Pyhiä tekstejä pidetään erityisinä ja arvokkaampina kuin muita tekstejä. Niillä katsotaan olevan voimaa muuttaa elämää. Pyhiin teksteihin uskotaan kätkeytyvän tietoa, jota on vaikea tavoittaa muulla tavoin. Tekstin pyhyys riippuu ennen kaikkea yhteisöstä, joka antaa sille erityisen aseman ja välittää sitä sukupolvelta toiselle. Teoksessa tarkastellaan, miten tekstit ovat historiallisesti päätyneet pyhinä pidettyihin kokoelmiin ja miksi toiset niistä ovat jääneet niiden ulkopuolelle. Suomen Eksegeettinen Seura • Suomen Eksegeettisen Seuran Julkaisuja 122 • ISBN 978-951-9217-77-2 • ISSN 0356-2786 • 537 s. • Nid. • 28 €

TOIM. TITUS HJELM

USKONTO, KIELI JA YHTEISKUNTA

Johdatus diskursiiviseen uskonnontutkimukseen Diskursiivinen uskonnontutkimus on vähitellen vakiinnuttanut asemaansa uskonnontutkimuksen kentällä. Teos avaa diskursiivisen uskonnontutkimuksen taustoja, käsitteitä ja lähestymistapoja teoreettisten katsausten ja empiiristen analyysilukujen myötä. Kirja tarjoaa esimerkkejä siitä, miten ja millaisia asioita uskontoihin liittyen voidaan diskursiivisesti tutkia. Keskeisenä kysymyksenä on, miten uskonnosta puhuminen vaikuttaa uskontojen asemaan yhteiskunnassa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Tietolipas 270 • ISBN 978-951-858-413-4 • ISSN 0562-6129 • 256 s. • Nid. • 35 €

28


TEOLOGIA, USKONNONTUTKIMUS JA KIRKKOHISTORIA TOIM. SUVI-MARIA SAARELAINEN, ANULEENA KIMANEN JA TAPANI INNANEN

USKONTO – YHTEISÖ – YKSILÖ

Uskonnollinen kehitys moninaistuvassa yhteiskunnassa Teos kokoaa tutkimusta, joka koskee uskonnollista kehitystä eri elämän­vaiheissa. Kulttuurinen moniarvoistuminen ja moninaistuminen haastaa sekä uskonnollisen kehityksen että laajemminkin uskonnollisuuden tutkimusta tarkastelemaan kriittisesti aiempia käsityksiä, teorioita ja menetelmiä. Uskonnollisen kehityksen ja uskontoon liittyvän oppimisen tutkimuksen tuntemusta tarvitaan laajasti yhteiskunnan eri alueilla. Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura • Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja 297 • ISBN 978-952-7272-09-1 • ISSN 0356-9349 • 296 s. • Nid. • 24 €

TOIM. JAANA HALLAMAA, KATI TERVO-NIEMELÄ JA ISTO PELTOMÄKI

TEOLOGIA ELETYN USKONNON TULKKINA Normatiivisuus ja uudistuvat metodit

Voiko akateeminen teologinen tutkimus olla arvottavaa ja normatiivista? Ajautuuko teologia ongelmiin, jos se pyrkii muotoilemaan norma­tiivisia kantoja? Nämä kysymykset ovat polttavia objektiivisuuden ja puolueettomuuden ohjaamassa tutkimuksessa. Normatiivisuuden aihe on ajan­kohtainen, koska kehittyvät teologisen tutkimuksen metodit tarjoavat uusia tapoja tarkastella uskonnollista ajattelua, toimintaa ja oppijärjestelmiä. Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura • Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja 298 • ISBN 978-952-7272-10-7 • ISSN 0356-9349 • 220 s. • Nid. • 20 €

29


NUORISOTUTKIMUS JA KASVATUSTIEDE TOIM. TOMI KIILAKOSKI

KESTÄVÄÄ TEKOA

Nuorisobarometri 2021 Nuorten ilmastoliike on herättänyt huomiota ja näkynyt kaduilla ja vallan saleissa. Vuoden 2021 Nuoriso­ barometri luo ensimmäisen kokonais­ esityksen kestävästä kehityksestä ja ympäristöstä nuorten näkökulmasta. Teoksessa kuvataan, mistä nuoret saavat ympäristöä koskevaa tietoa, millaisia tunteita ilmastonmuutos herättää, mitä kulutusvalintoja he ovat tehneet sekä mitä asioita he pitävät tärkeinä ilmasto-ongelmien ratkaisemisessa. Nuorisotutkimusseura • Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 237 • ISBN 978-952-372032-9 • ISSN 1799-9219 • 210 s. • Nid. • 28 €

30


NUORISOTUTKIMUS JA KASVATUSTIEDE TOIM. KAISA VEHKALAHTI, SINIKKA AAPOLA-KARI JA PÄIVI ARMILA

SATA NUORTA, SATA POLKUA AIKUISUUTEEN Laadullinen seurantatutkimus Nuoret ajassa

Syksyllä 2015 käynnistyi Suomessa harvinainen seurantatutkimus Nuoret ajassa. Tutkimuksessa sataan sadan peruskoulun yhdeksäsluokkalaisen nuoren elämää. Millaisista asioista heidän arkensa koostuu? Mitä he odottavat tulevaisuudelta? Tutkimus on tuottanut kokonaisvaltaista tietoa nuorten elämänkuluista ja siitä, miten nuorten elämän eri osa-alueilla tapahtuvat muutokset kietoutuvat yhteen. Teos kokoaa yhteen tutkimuksen ensimmäisten seurantavuosien keskeiset tulokset. Nuorisotutkimusseura • Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 235 • ISBN 978-952-372-026-8 • ISSN 1799-9219 • 312 s. • Nid. • 28 €

TOIM. TOMMI HOIKKALA

MITÄ JYVÄSKYLÄ TARKOITTAA? Nuorisotyön yhteisötietokirja

Nuorisotyön ammatillisen kentän toimijat pohtivat ja kuvaavat teoksessa omaa työtään. Ammattilaisten tekstit limittyvät nuorisotyön ja pedagogisen kentän tutkijoiden teksteihin. Jyväskyläläisen ja keskisuomalaisen nuorisotyön lähihistoria on murros­tarina. Tarinan eteenpäin vievä voima muodostuu alueellisen tilatyön ja kohdennetun nuorisotyön ristiriidasta. Tarina kertoo myös, mikä on yhteistä ja kenties tärkeintä nuoriso­työssä: nuoren kohtaaminen. Nuorisotutkimusseura • Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 234 • ISBN 978-952-372-025-1 • ISSN 1799-9219 • 446 s. • Nid. • 30 €

31


NUORISOTUTKIMUS JA KASVATUSTIEDE TOIM. ELINA FONSÉN, MERJA KOIVULA, RIITTA KORHONEN JA TUULIKKI UKKONEN-MIKKOLA

VARHAISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAT Yhteistyössä eteenpäin

Teos tarkastelee varhaiskasvatuksen moniammatillisuutta tuoreesta näkökulmasta. Pyrkimyksenä on alan ammattilaisten osaamisen sekä eriytyvän ja yhteisen asiantuntijuuden esiin nostaminen. Teoksessa kuvataan varhaiskasvatuksen yhteiskunnallinen kehys, työn perusteita sekä pedagogiikkaa ja ammattieettisiä kysymyksiä. Tämän julkaisun tärkeimpänä tavoitteena on jokaisen lapsen hyvä kasvu, oppiminen, hyvinvointi, ilo ja onnellisuus laadukkaassa varhaiskasvatuksessa. Suomen Varhaiskasvatus ry • SVK erillisjulkaisuja • ISBN 978-952-94-5293-4 • 237 s. • Nid. • 38 €

ANTON SCHALIN OCH MIIKKA PYYKKÖNEN

FRÅN KONSTTESTARE TILL KONSTKONSUMENTER

Svensk- och tvåspråkiga ungdomar på konsttestarresor Denna rapport bygger på en undersökning som kartlade hur ungdomars som bor i svensk- eller tvåspråkiga kommuner upplevde sitt deltagande i projektet Konsttestarna. I undersökningen intervjuades också representanter av de konstinstitutionerna som tog emot dessa ungdomarnas besök. Utgående från intervjuerna var Konsttestar­ resornas inverkan på ungdomarnas kulturella kapital mångskiftande. Nuorisotutkimusseura • Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 236 • ISBN 978-952-372-027-5 • ISSN 1799-9219 • 124 s. • Hft • 24 €

32


NUORISOTUTKIMUS JA KASVATUSTIEDE MARIA KAUTONEN OCH MIKKO KURONEN

UTTALSINLÄRNING MED FOKUS PÅ SVENSKA Uttal är en central del av muntlig färdighet, men trots det finns det i dag rätt lite forskningsbaserad kunskap om hur man lär sig uttal och hur man undervisar i uttal. Vilka faktorer påverkar uttalsinlärningen och hur går den till? I Uttalsinlärning med fokus på svenska granskas särskilt inlärning av svenska i Finland. Författarna tar upp både finlands­svenska och sverigesvenska som inlärningsmål och begriplighet som viktigt mål för dem som lär sig svenska som andraspråk. Svenska litteratursällskapet i Finland • Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 860 • ISBN 978-951-583-550-5 • ISSN 0039-6842 • 216 s. • Hft • 24 €

RED. ERIK GEBER

SKOLHISTORISKT ARKIV 38 Årsbok nr 38 behandlar läromedel i Svenskfinland. Förutom ett par artiklar om förhållandet mellan läroplaner och läromedel under olika tider och om s.k. långkörare innehåller den minnen av Carl Appelberg och Ines Sjöblom. Andra artiklar innehåller till exempel: Lina Spjut sammanfattar resultaten av sin avhandling om Finlands­ bilden i läroböckerna i historia i Sverige och Svensk­finland och Martin Gripenberg tar fram ett par bortglömda läromedelsfrågor. Svenska skolhistoriska föreningen i Finland • Skolhistoriskt arkiv 38 • ISSN 0489-0760 • 146 s. • Htf • 25 €

33


FILOSOFIA KATRINE MARÇAL

KUKA VALMISTI ADAM SMITHIN PÄIVÄLLISEN? Tarina naisista ja taloudesta

Ensin totuttiin ajattelemaan, että ihmisen taloudellinen toiminta pyrkii aina oman edun tavoittelemiseen. Ennen pitkää koko elämää alettiin vähitellen tarkastella itsekkäiden intressien ja omanvoitonpyynnin temmellyskenttänä. Kun itsekkyyttä lakataan pitämästä itsestäänselvyytenä, maailma alkaa näyttää vallan toisenlaiselta. Teos selvittää, mitä kaikkea yksilön itsekkyyteen luottavalta ajattelulta jää huomaamatta. Eurooppalaisen filosofian seura • niin & näin -kirjat 124 • ISBN 978-952-7189-41-2 • 173 s. • Nid. • 29 €

BRIAN O’CONNOR

JOUTILAISUUS

Essee filosofiasta Nykyajan työelämässä olennaista on, ettei näytä joutilaalta. Joutilaisuuden mustamaalaamisella on pitkät filosofiset perinteet. Joutilaisuus on tutkielma siitä, millaisia teorioita filosofit ovat laiskuudesta esittäneet ja miten ne ovat yhteiskunnallisesti vaikuttaneet. Kun valistus yhdisti toimeliaisuuden itsenäiseen yksilöön, Kant, Hegel ja Marx jo tuomitsivat toimettomuuden yhteiskunnallisesti hyödyttömäksi. Eurooppalaisen filosofian seura • niin & näin -kirjat 125 • ISBN 978-952-7189-85-6 • 157 s. • Nid. • 29 €

34


FILOSOFIA AMIN MAALOUF

SIVILISAATIOIDEN HAAKSIRIKKO Sivilisaatioiden haaksirikko pohdiskelee, mikä maailmassa on viime vuosi­kymmeninä mennyt pieleen. Vaikka lääketieteen ja talouden edistys­askelten pitäisi teoriassa taata yhä terveempi ja turvallisempi elämä yhä useammille, ihmiskunta onkin ajautunut väkivallan, epätasa-arvon ja ympäristökatastrofien kaaokseen. Teos yrittää ymmärtää vaarojen ja uhkien syitä. Se toivoo, että keskenään nahistelevat ryhmät oppisivat elämään yhdessä ennen kuin on liian myöhäistä. Eurooppalaisen filosofian seura • niin & näin -kirjat 121 • ISBN 978-952-7189-81-8 • 202 s. • Nid. • 35 €

TOIM. REBECCA BUXTON JA LISA WHITING

FILOSOFIAN KUNINGATTARET

Historian sivuutettujen ajattelijoiden elämä ja perintö Rebecca Buxton ja Lisa Whiting kyllästyivät siihen, miten vähän filosofiassa näkyi naisia. Filosofian kursseilla esiteltiin miesfilosofeja, eikä naisajattelijoita noteerata johdantoteoksissa. Heitä käsittelevän kirjallisuuden määrä on vähäinen ja saatavuus kehno. Filosofian kuningattaret syntyi korjaamaan tilannetta. Kirja esittelee 20 merkittävää mutta naiseuttaan sivuutettua ajattelijaa, jotka ovat antaneet merkittävän panoksen filosofian historiaan ja nykyaikaan. Eurooppalaisen filosofian seura • niin & näin -kirjat 122 • ISBN 978-952-7189-79-5 • 218 s. • Nid. • 29 €

35


FILOSOFIA SAMI PIHLSTRÖM

IHMISEN MAAILMA

Esseitä humanismista, totuudesta ja ajattelun tilasta Ihmisen maailma on väistämättä ihmisen. Vaikka ihminen ei olekaan luonnosta erillinen olio, hän elää väkisinkin arvojen ja normien maailmassa, ja siksi hänellä on myös vastuu suhteestaan muihin olentoihin. Sami Pihlström puolustaa kirjassaan Kantiin ja pragmatismiin perustuvaa itsekriittistä humanismia, joka pystyy suhtautumaan painaviin kysymyksiin niin vakavasti, kuin ne ansaitsevat ja puolustautumaan totuudenjälkeistä positiivisuuspuhetta vastaan. Eurooppalaisen filosofian seura • niin & näin -kirjat 123 • ISBN 978-952-7189-83-2 • 277 s. • Nid. • 29 €

EETU VIREN

VALLANKUMOUKSEN ASENNOT

Brecht, Benjamin ja kysymys estetiikan politisoimisesta Taide ei ole koskaan neutraalia ja puhtaasti esteettistä, vaan siihen sisältyy aina poliittinen ulottuvuus. Tämä teos on esseistinen tutkielma taiteen ja vallankumouksellisen toiminnan välisistä suhteista. Kirjassa puretaan vastakkainasettelua kantaaottavan taiteen ja kokeellisen taiteen välillä – poliittisen taiteen ja esteettisen taiteen välillä. Tässä tehtävässä merkittävän lähtökohdan tarjoavat Bertolt Brechtin ja Walter Benjaminin taiteellinen ja teoreettinen työ. Tutkijaliitto • Paradeigma • ISBN 978-952-7093-34-4 • 272 s. • Nid. • 30 €

36


FILOSOFIA KULLERVO RAINIO

OLEVAINEN – JOHDATUS MAAILMANKUVAAN Kullervo Rainion postuumisti julkaistu Olevainen on tiedemiehen tilin­päätös, joka etsii vastausta moniin suuriin kysymyksiin. Voiko tietoisuus olla materiaalisen maailman ilmiö? Mitä on todellisuus ja miten voimme sitä tulkita? Voimmeko tietää jotain siitä, mitä emme osaa havaita? Rainio rakentaa siltaa tajunnan ilmiöiden ja kvantti-ilmiöiden välille. Kirjassa yritetään vapautua fysikalistisesta sidonnaisuudesta ja omaksua informaatiofilosofinen suuntaus. Luonnonfilosofian seura ry – Sällskapet för naturfilosofi rf. • Publications of the Finnish Society for Natural Philosophy • ISBN 978-951-98191-7-4 • 220 s. • Nid. • 18 €

PÄÄTOIM. PANU RAATIKAINEN

AJATUS 78

Suomen Filosofisen Yhdistyksen vuosikirja Ajatus 78 sisältää mm. saavat artikkelit: Tuomo Aho: Kailalaista deontiikkaa; Ari Kivelä: Naturalisoitu Hegel ja nuoren Marxin filosofinen antropologia; Eerik Lagerspetz: Kriisihallinnon poliittinen teoria; Tiia-Mari Hovila ja Katariina Lipsanen: Menetelmät Erik Ahlmanin filosofiassa; Sami Pihlström: Teologia, uskonnontutkimus ja (uskonnon-)filosofia humanistisina tutkimusaloina; Jaakko Reinikainen: Kripkenstein semanttista realismia vastaan. Suomen Filosofinen Yhdistys – Filosofiska Föreningen i Finland • Ajatus 78 • ISBN 978-951-9264-95-0 • ISSN 0355-1725 • 334 s. • Nid. • 20 €

37


SIIRTOLAISUUS JA MUUTTOLIIKE SILJA HIIRONNIEMI

AMERIKAN MATKAAJAT Kortit ovat tämän tarinan lähtökohta. Niitä kirjoitti kolme Amerikkaan lähtenyttä sisarusta toisilleen ja puolisoilleen Suomeen ja Amerikkaan. Korteista avautui pieniä ikkunoita vanhaan maailmaan, tiedon ja tunnelmien sirpaleita. Silja Hiironniemi kokosi pala palalta isoisänsä ja hänen kahden sisaruksensa matkakertomukset. Kurkistus heidän elämäänsä luo näkymän menneeseen ja auttaa ymmärtämään myös nykyhetkeä ja tulevaisuutta. Siirtolaisuusinstituutti • Siirtolaisuusinstituutin julkaisuja 40 • ISBN 978-952-7399-05-7 • ISSN 2343-3507 • 98 s. • Nid. • 25 €

HARRI VANHALA

KOMMUUNA KYLVÄJÄ

Amerikansuomalainen kolhoosi Donin aroilla Vuonna 1921 eräät Yhdysvaltain länsirannikon suomalaiset perustivat Kommuuna Kylväjän. Ajatus oli asettua Neuvosto-Venäjälle viljelemään koneellisesti mustanmullan aluetta ja tukea uutta työläisvaltiota. Alku oli vaikeaa, mutta lopulta heinäaro oli muuttunut mallitilaksi. Kylväjä oli ylivoimainen verrattuna pakolla muodostettuihin valtion­tiloihin. Loppu oli kuitenkin vääjäämätön. Nämä ihmiset eivät vaatineet etuja ja oikeuksia. He olivat valmiita uhrauksiin utopiansa vuoksi. Siirtolaisuusinstituutti • Siirtolaisuusinstituutin julkaisuja 41 • ISBN 978-952-7399-07-1 • ISSN 2343-3507 • 248 s. • Nid. • 30 €

38


SIIRTOLAISUUS JA MUUTTOLIIKE TOIM. LAURA ASSMUTH, VILLE-SAMULI HAVERINEN, EEVA-KAISA PROKKOLA ET AL.

ARJEN TURVALLISUUS JA MUUTTOLIIKKEET

Kirjassa analysoidaan, kuinka ympäröivät yhteiskunnat ja muuttoliikkeet tuottavat tai haurastuttavat muuttajien turvallisuuden tunnetta ja kokemusta arjen turvallisuudesta. Arki on kirjassa sekä konteksti että analyyttinen käsite, jonka kautta turvallisuutta tarkastellaan. Kirjan artikkelit valottavat mm. turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten sekä turva­paikanhakijoiden vastaanottotyötä tekevien näkemyksiä ja kokemuksia arjen turvallisuudesta. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Tietolipas 269 • ISBN 978-951-858-410-3 • ISSN 0562-6129 • 427 s. • Nid. • 33 €

TOIM. MIIKA TERVONEN JA JOHANNA LEINONEN

VÄHEMMISTÖT MUUTTAJINA

Näkökulmia suomalaisen muuttoliikehistorian moninaisuuteen Artikkelikokoelma tarjoaa tuoreen näkökulman muuttoliikkeiden ja toiseuksien historiaan käsittelemällä vähemmistöjen liikkuvuuteen liittyviä kokemuksia 1800-luvun lopulta nykypäivään. Kirjan yksitoista tutkimus­artikkelia käsittelevät muun muassa Suomen tataarien ylirajaista historiaa, saamelaistaustaisia siirtolaisia Pohjois-Amerikassa, suomen­juutalaisten jatkosodan aikaisia evakuointisuunnitelmia sekä suomenruotsalaisten kuurojen maastamuuttoa Ruotsiin. Siirtolaisuusinstituutti • Tutkimus 6 • ISBN 978-952-7399-09-5 • ISSN 2343-3493 • 262 s. • Nid. • 30 €

39


SIIRTOLAISUUS JA MUUTTOLIIKE

MAILI MALIN

VÄLFÄRD HOS PERSONER MED UTLÄNDSK BAKGRUND I ÖSTERBOTTEN OCH NYLAND – INVERKAR BOENDEKOMMUNENS SVENSKSPRÅKIGHET? Ulkomaalaistaustaisten hyvinvointi Pohjanmaalla ja Uudellamaalla – vaikuttaako asuinkunnan ruotsinkielisyys? Skillnaderna i befolkningens hälsa och välfärd fördelar sig enligt individens socioekonomiska status, födelsebakgrund och geografiskt. I denna undersökning utreddes huruvida hälsan och välfärden är bättre hos invandrare som bor längs kusttrakterna i Österbotten och Nyland än hos invandrare bosatta i närliggande finskspråkiga kommuner. Väestön terveys- ja hyvinvointierot jakautuvat maantieteellisesti sekä mm. yksilön sosio­ekonomisen aseman ja syntyperän mukaan. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, ovatko maahan muuttaneiden elinolot, terveys ja hyvinvointi parempia ruotsinkielisellä länsi- ja etelärannikolla verrattuna suomenkielisissä kunnissa asuviin. Siirtolaisuusinstituutti • Siirtolaisuusinstituutin julkaisuja 42 • ISBN 978-952-7399-11-8 • ISSN 2343-3507 • 186 s. • Hft • 25 €

40


LUONNONTIEDE JA TÄHTITIEDE HANNA APAJALAHTI

VANTAANJOKI

Tutkimusmatkailijan opas Vantaanjoen varsi rantateineen on vanha kulttuuri­reitti. Joki virtaa kuuden kunnan läpi, kuohuu yli 40 koskessa ja laskee Vanhan­ kaupunginlahteen Helsingissä. Vantaanjoki kutsuu virkistäytymään ainut­laatuisen joen varsilla. Opas vinkkaa parhaat lintubongaus- ja kalan­narrauspaikat, hienoimmat kosket ja uimarannat, kauneimmat lehdot ja luontopolut sekä matkan varrelle osuvat kahvilat ja piknikpöydät. Samalla tutustutaan seudun kiinnostavaan historiaan. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 297 • ISBN 978-951-858-304-5 • ISSN 2323-7392 • 185 s. • Nid. • 30 €

41


LUONNONTIEDE JA TÄHTITIEDE OSSI MÄÄTTÄ

VAELLUSVARUSTEET Varusteopas kertoo, mitä vaellukselle kannattaa ottaa mukaan. Kirja käy läpi retkeilijän ja vaeltajan eri olosuhteissa tarvitsemat vaatteet ja välineet sekä opastaa myös niiden käytössä ja huollossa. Kirja kattaa vaellusvarusteet laajasti ja seikkaperäisesti retkikeittimistä riippumattoihin ja leijahiihdosta liukulumikenkiin. Kun varusteet ovat kunnossa, voi luontoseikkailusta nauttia täysin rinnoin kaikkina vuodenaikoina – myös perheen pienimpien vaeltajien kanssa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 263 • ISBN 978-951-858-241-3 • ISSN 2323-7392 • 334 s. • Nid. • 33 €

TOIM. SINIKKA PIIPPO

SAMMALTEN EKOLOGIAA Bryobrotherella 24 sisältää mm. saavat artikkelit: Pekka Uotila, Tapio Rintanen 1935–2021; Timo Koponen, Kulttuurisammalet, onko niitä? Johannes Enroth, Sammalet ja ilmastonmuutos; Esa Ervasti, Suomen Sammalseuran vuoden 2021 syysretki Raaseporin Korpuddeniin; Esa Ervasti, Rosomieronsammal (Ephemerum serratum) ensi kertaa yli sataan vuoteen Uudenmaan 1b-metsäkasvillisuusvyöhykkeellä. Suomen Sammalseura • Bryobrotherella 24 • ISBN 978-952-68727-5-9 • ISSN 1456-2766 • 93 s. • Nid. • 10 €

42


LUONNONTIEDE JA TÄHTITIEDE

HEIKKI OJA

EINSTEININ PERINTÖ

Mitä Albert Einstein ennusti oikein – ja mitä väärin Albert Einstein oli outo ilmestys 1900-luvun alun fyysikoiden joukossa. Hän kehitti uskomattoman nopeassa tahdissa ideoita toisensa jälkeen ja esitti käänteentekeviä muutoksia sen ajan fysiikkaan. Einstein julkaisi monia muitakin teorioita, ja hänen suuhunsa on pantu monenlaisia asioita. Heikki Oja selvittää, mitä Einstein on todellisuudessa kirjoittanut artikkeleissaan ja onko Einsteinin ennustuksia pystytty havainnoilla varmistamaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa • Ursan julkaisuja 172 • ISBN 978-952-5985-99-3 • ISSN 0357-7937 • 223 s. • Sid. • 32 €

43


LUONNONTIEDE JA TÄHTITIEDE TOMMI TENKANEN

MATKA MUSTAAN AUKKOON

Alkuräjähdyksestä kaiken teoriaan Mustat aukot ovat maailmankaikkeuden muodostavaan aikaavaruuden kudelmaan puhjenneita reikiä. Ne nielevät sisäänsä kaiken, mikä ylittää mustia aukkoja ympäröivän tapahtumahorisontiksi kutsutun rajapinnan. Mustista aukoista tiedetään paljon, mutta nykyinen tietämys loppuu viimeistään tapahtumahorisonttiin. Tommi Tenkanen kertoo, kuinka mustien aukkojen tutkimus yhdistää aineen pienimpiä mittakaavoja tutkivan hiukkasfysiikan ja koko maailmankaikkeutta tutkivan kosmologian. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa • Ursan julkaisuja 175 • ISBN 978-952-7443-00-2 • ISSN 0357-7937 • 286 s. • Sid. • 32 €

KATIE MACK

KAIKEN LOPPU

(Tähtitieteellisesti katsoen) Teoreettiseen kosmologiaan erikoistunut astrofyysikko Katie Mack kuljettaa lukijansa viiden erilaisen maailmankaikkeuden lopun läpi: universumi voi rysähtää kasaan, kohdata lämpökuoleman, repeytyä hajalle, pompata uuteen alkuun tai tulla saavan viiden minuutin kuluessa nielaistuksi valonnopeudella etenevään tyhjiön hajoamisen aiheuttamaan kuplaan ilman ennakkovaroitusta. Teos antaa oivaltavan läpileikkauksen tämänhetkisestä kosmologisesta tutkimuksesta. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa • Ursan julkaisuja 174 • ISBN 978-952-7443-01-9 • ISSN 0357-7937 • 235 s. • Sid. • 36 €

44


LUONNONTIEDE JA TÄHTITIEDE PÄÄTOIM. HANNU KARTTUNEN

URSAN HISTORIA

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa 1921–2021 Ursan historia kertoo, miten pienestä yhdistyksestä kasvoi tunnettu ja yhteiskunnassa näkyvä toimija. Ursan perustaja Yrjö Väisälä oli kokoontunut ystävien kesken tähtitieteen merkeissä puolentoista vuoden ajan, kun toiminnasta päätettiin tehdä julkista vuonna 1921. Alku oli reipas, saavina vuosikymmeninä jäsenmäärä kasvoi hitaasti, mutta 1960-luvulta alkaen innostus taas yltyi. Ursan toiminta suuntautui heti alusta kansanvalistukseen. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa • Ursan julkaisuja 176 • ISBN 978-952-5985-98-6 • ISSN 0357-7937 • 303 s. • Sid. • 25 €

TOIM. VEIKKO MÄKELÄ, MARKUS HOTAKAINEN, HANNU KARTTUNEN, MATTI SUHONEN

TÄHDET 2022

Tähdet 2022 kertoo, milloin ja missä päin taivasta on kiinnostavaa nähtävää. Opas sisältää monipuolisesti tietoa tähtitaivaan tapahtumista ja ilmakehän ilmiöistä. Kirja jakautuu kuukausikatsauksiin, joissa on tähtikarttojen lisäksi tietoa tähtitaivaan asennosta, planeettojen ja Kuun näkymisestä sekä muista vaihtelevista taivaan tapahtumista. Kirjan kalenteriosassa on Auringon, Kuun ja planeettojen nousu- ja laskuajat. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa • Tähdet 2022 • ISBN 978-952-5985-96-2 • ISSN 0355-9459 • 160 s. • Nid. • 16 €

45


LIIKUNTA KARI KAURANEN

KUORMITUSFYSIOLOGIA Kuormitusfysiologia on alan ensimmäinen suomen­kielinen oppikirja. Kuormitusfysiologia tutkii fyysisen rasituksen ja harjoittelun aiheuttamia välittömiä ja pitkäaikaisia muutoksia. Kohteena ovat erityisesti kestävyys- ja lihasvoima­harjoittelun tuottamat adaptaatiomuutokset ja toiminnallisen kapasiteetin lisääntyminen hermo­ lihas-, hengitys- ja verenkierto- sekä sisä­eritysjärjestelmissä. Tietoja hyödynnetään mm. kansanterveyden edistämisessä ja urheiluvalmennuksessa. Liikuntatieteellinen Seura • Liikuntatieteellisen Seuran julkaisuja 176 • ISBN 978-952-576220-4 • ISSN 0356-746X • 650 s. • Sid. • 60 €

46


OIKEUSTIEDE TOIM. JANNE KAISTO

OIKEUSTIEDE 54 Jurisprudentia

Oikeustiede-vuosikirjan 2021 artikkelit: Marko Forss, Lanka­ puhelinkuulustelusta etävideokuulusteluun – poliisin tiedonsiirto­ välineellä suorittama kuulustelu esitutkinnassa ennen, nyt ja tulevaisuudessa; Aleksi Heinilä, Kirkollisten rakennusten suojelu ja rakennussuojelua koskevien lakien keskinäiset suhteet; Elina Inberg, Motiivierehdys testamentissa. Suomalainen Lakimiesyhdistys • Oikeustiede 54 • ISBN 978-951-855-390-1 • ISSN 0355-8215 • 429 s. • Sid. • 75 €

ANTTI TAPANILA

SIVIILIPROSESSI Siviiliprosessi on yleisesitys riita-asian oikeudenkäyntimenettelystä. Teoksessa tarkastellaan riita-asian käsittelyä kanteen vireilletulosta aina valitusluvan hakemiseen korkeimmalta oikeudelta. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat siviiliprosessin periaatteet, asiaanosalliset ja heidän avustajansa, riita-asian vireillepano käräjäoikeudessa, kirjallinen ja suullinen valmistelu sekä todistelu­kysymykset. Suomalainen Lakimiesyhdistys • Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. B-sarja 203 • ISBN 978-951-855-392-5 • ISSN 0356-7222 • 737 s. • Sid. • 145 €

47


VARIA ESKO VALTAOJA

TIEDONJANO

Vuosi seikkailuja tieteen viidakossa Tämä kirja on kertomus vuoden mittaisesta matkasta, jolla samoillaan tieteen viidakoissa ihmetellen, ilahtuen ja oppien. Matkaetappeja eivät ole kaukaiset sademetsät tai savannit, vaan vertaisarvioidut tiedeartikkelit ja uutiset. Esko Valtaojalle eri alojen tiedeartikkeleihin tutustuminen on vuosikymmenestä toiseen ollut yksi viikon kohokohtia ja kattava päivitys siihen, mitä hänen oman erikoisalansa ulko­puolella on tekeillä. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa • Ursan julkaisuja 173 • ISBN 978-952-7443-02-6 • ISSN 0357-7937 • 286 s. • Sid. • 32 €

48


VARIA TERO MIELONEN JA MARI AHOKOIVU

MAAILMAN TUTKIJAT

Kat tutki tähtitaivasta isänsä kanssa, ja nyt hän etsii työkseen uusia planeettoja. Marjane rakasti aarteenetsintää, ja hänestä tuli arkeologi, joka selvittää muinaisten kulttuurien salaisuuksia. Li rakasti tietokoneella pelaamista. Pelaajaa hänestä ei tullut, mutta nyt hän tekee ilmasto­malleja ja miettii, millainen maailmamme on sadan vuoden päästä. Ursan lastenkirjauutuus kertoo tutkijoista ja tieteen tekemisestä. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa • Ursan julkaisuja 177 • ISBN 978-952-5985-97-9 • 52 s. • Sid. • 20 €

MATTI LAITINEN JA PAULA PIETILÄ

VAMMAISET

Vaivaisista täysvaltaisiksi kansalaisiksi? Miltä tuntuu olla vammainen? Kirja antaa puheenvuoron ja äänen vammaisille itselleen. Teos perustuu laajaan haastatteluaineistoon. Esiin nousee eri elämänvaiheissa olevien vammaisten arki ja elämänkokemus. Samalla teos pohtii yhteiskunnassa ja vammaisten oikeuksissa tapahtuneita muutoksia 1930-luvulta alkaen. Vammaisilla on nykyään oikeuksia, ja vaivaisista on ainakin muodollisesti tullut täysivaltaisia kansalaisia. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 304 • ISBN 978-951-858-315-1 • ISSN 2323-7392 • 276 s. • Nid. • 32 €

49


VARIA TEKIJÄT JUHA ALHO, ELJA ARJAS, ESA LÄÄRÄ JA PEKKA PERE

TILASTOTIETEEN SANASTO

Suomen Tilastoseuran (1954, 1975) sanastot ovat olleet arvo­ valtaisia ja käytettyjä. Syksyllä 2017 Suomen Tilastoseuran hallitus päätti tuottaa ajantasaisen englanninkielisten termien sanaston juhlistamaan 1920 perustetun seuran satavuotista taivalta. Uusi sanasto kuroo kiinni vuoden 1975 jälkeisen kehityksen. Termien lukumäärä on kasvanut 1950-luvun sanaston noin 200:sta ja 1970luvun sanaston noin 800:sta (Suomen Tilastoseura 1954, 1975) tämän sanaston yli 3 000:een. Suomen Tilastoseura • Suomen Tilastoseuran julkaisuja 8 • ISBN 978-952-9795-11-6 • 181 s. • Sid. • 20 €

RED. JUHA JANHUNEN

SPHINX 2020–2021

Sphinx innehåll – sisällys: Martin Romantschuk, Låt mikroberna göra jobbet för dej; Arja Karivieri, Vetenskapliga metoder i studiet av Roms hamnstad Ostia; Karen Spens, Humanitär logistik och ledning av universitet i pandemi­tider; Helena Isoniemi, Kun maksa sairastaa; Vineta Fellman, De gracila barnen: Nya sjukdomsmekanismer ger hopp om behandling vid mitokondriell sjukdom; Veijo Kaitala, Populaatiodynamiikka ja ympäristön vaihtelun laatu; Kaisa Matomäki, Alkuluvuista. Finska Vetenskaps-Societeten – Suomen Tiedeseura • Sphinx • ISBN 978-951-653-472-8 • ISSN 0783-5892 • 255 s. • Nid. • 25 €

50


TUTUSTU UUSITTUUN Tieteessä tapahtuu -verkkolehteen: tieteessatapahtuu.fi 51


TERVETULOA TIETEEN OMAAN KIRJAKAUPPAAN TIEDEKIRJAAN! Tilaa uutuuskirjat kätevästi verkkokaupastamme www.tiedekirja.fi tai tule käymään kivijalkamyymäläämme Helsingin Kruununhaassa! Myymälän osoite Snellmaninkatu 13, Helsinki Myymälän aukioloajat ma, ti, to 10.30 –17 ke 10.30–18 pe 10–16 Puhelin 09 635 177 Sähköposti tiedekirja@tsv.fi


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.