__MAIN_TEXT__

Page 1

TIEDEKIRJAN UUTUUDET 2/2020


TIEDON JANO Tiedon jano ohjaa tutkijaa ja niin myös lukijaa. Tutkijoita voimme kiittää paljosta; heidän intohimoisen tiedon etsinnän avulla ollaan kukistettu erilaisia viruksia, selvitetty faraoiden ajan suuria arvoituksia ja löydetty alkukodin jäljille. Ihmiset ovat kiinnostuneet perimästään. Käänteentekevä kirja Homo Fennicus (s. 4) paljastaa uuden tutkimustiedon avulla missä suomalaisten alkukoti tai tarkemmin -kodit sijaitsevat. Tutkimus johdattaa lukijan matkalle esihistoriaamme. Ihmiset ovat aina liikkuneet rajoista huolimatta. Viime aikoina maahanmuutto on vaikuttanut yhteiskuntien elämään ja politiikkaan enemmän kuin koskaan ennen. Siirtolaisuusinstituutin julkaisut (s. 35–38) ovat perehtyneet muuttoliikkeeseen ja liikkumiseen. Matkaa taitettiin myös taiteen keräämisen ja dokumentoinnin vuoksi. 150-vuotiaan Muinaismuistoyhdistyksen juhlakirja, Saman taiteen lapset (s. 19) kuvaa kahdeksaa taidehistoriallista tutkimusretkeä ympäri Suomea. Teos valottaa Suomen kehittyvää kulttuurielämää ja vie meidät taideteollisuuden juurille, lisäksi se sisältää runsaasti ennen julkaisemattomia kuvia ja piirustuksia. Tervetuloa tutustumaan tieteeseen tieteen omassa kirjakaupassa www.tiedekirja.fi! Tiedekirja – Tieteen puolesta.

KUNSKAPSTÖRST Kunskapstörst styr forskaren och så även läsaren. Vi kan tacka forskarna för mycket; med deras hängivna sökande efter kunskap har vi besegrat olika virus, löst stora mysterier från faraonernas tid och kommit urhemmet på spåren. Människor är intresserade av sin arvsmassa. Den banbrytande boken Homo Fennicus (s. 4) avslöjar med hjälp av ny forskningsdata var finländarnas urhem eller noggrannare -hemmen finns. Forskningen leder läsaren på en resa till vår förhistoria. Människor har alltid rört sig oavsett gränser. På sistone har invandring påverkat samhällenas liv och politik mer än förut. Migrationsinstitutets publikationer (s. 35–38) är insatta i migration och rörlighet. Resor gjordes också för insamling av konst och dokumentering. 150-åriga Fornminnesföreningens jubileumsbok Saman taiteen lapset (s. 19) skildrar åtta konsthistoriska expeditioner runt Finland. Verket belyser Finlands framväxande kulturliv och för oss till konstindustrins rötter. Dessutom innehåller den rikligt med tidigare opublicerade bilder och ritningar. Välkommen att bekanta dig med vetenskap i vetenskapens egen bokhandel www.tiedekirja.fi! Vetenskapsbokhandeln – För vetenskapen. Markkinointisuunnittelija Eija Lappi, översättning: Lena Lönngren


HISTORIA JA ARKEOLOGIA M IA M ER I

EGYPTI

Kala sarkofagissa & muita mysteereitä Muinaisen Egyptin mysteerit ovat kiehtoneet ihmiskuntaa vuosituhansien ajan. Tässä kirjassa egyptologi Mia Meri sukeltaa faraoiden ajan suuriin arvoituksiin ja murtaa väärinkäsityksiä elämästä ja kuolemasta Niilin ikuisessa valtakunnassa. Samalla selviää, mitä yhteistä kuoleman jumala Osiriksella on Frankensteinin hirviön kanssa ja miksi muinaiset egyptiläiset muumioivat kaloja. Tervetuloa arvoitukselliselle matkalle faraoiden Egyptiin. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 241 • ISBN 978-951-858-161-4 • ISSN 2323-7392 • 207 s. • Nid. • 2020 • EUR 29

M IA M ER I

EGYPTEN

Fisken i sarkofagen och andra mysterier Människor har i tusentals år fascinerats av det forntida Egyptens mysterier. I denna bok tar sig egyptologen Mia Meri an den faraoniska tidens stora gåtor och krossar myter om livet och döden i det eviga riket vid Nilen. Samtidigt får vi veta vad dödsguden Osiris har gemensamt med Frankensteins monster och varför de forntida egyptierna balsamerade fiskar. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 248 • ISBN 978-951-858-174-4 • ISSN 2323-7392 • 207 s. • Hft • 2020 • EUR 29

3


VALTER LAN G

Suom. Hannu Oittinen

HOMO FENNICUS

Itämerensuomalaisten etnohistoria Mistä suomalaiset tulevat? Minne suomensukuisten kansojen juuret ulottuvat? Mitä kieli, geenit ja arkeologia kertovat itämerensuomalaisten historiasta? Virolaisen arkeologian professorin Valter Langin uutuuskirja johdattaa lukijan matkalle esihistoriaan, suomalaisten alkukodin jäljille. Yhden alkukodin sijaan Lang löytää esihistoriasta monia itämerensuomalaisten kulttuurien ja yhteisöjen syntysijoja. Käänteentekeväksi luonnehdittu teos perustuu uusimpaan genetiikan, kielitieteen ja arkeologian antamaan tietoon. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 276 • ISBN 978-951-858-

130-0 • ISSN 2323-7392 • 405 s. • Sid. • 2020 • EUR 29 4


EL IN A KAH LA

PETSAMON MARTTYYRI JA MAAILMAN POHJOISIN LUOSTARI Jäämeren kylmillä ja karuilla rannoilla Petsamossa sijaitsi maailman pohjoisin luostari. 1500-­luvulla perustettu Petsamon ortodoksiluostari kukoisti läpi vuosisatojen, kunnes se syöksyi tuhoon talvi­ja jatkosodan vuosina. Luostarin viimeinen johtaja pappismunkki Paisi koki marttyyrin lopun. Tähän asti salaisen venäläisen arkistomateriaalin pohjalta avautuu tarina siitä, mitä Petsamon veljestö joutui kokemaan ja mistä he elämänsä loppuun asti vaikenivat. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 225 • ISBN 978-951-858-106-5 • ISSN 2323-7392 • 319 s. • Sid. • 2020 • EUR 31

EERO HAAPANEN

PAKO YLI SUOMENLAHDEN

Ihmissalakuljetus Virosta Suomeen 1940–1941 Toisen maailmansodan aikana Suomeen pakeni Virosta tuhansia Saksan ja Neuvostoliiton miehitystä pelkääviä ihmisiä, määränpäänään Helsingin itäinen saaristo. Entiset pirtun salakuljettajat auttoivat virolaisia ylittämään Suomenlahden vaarallisilla öisillä venematkoilla. Ihmisten lisäksi järjestelmässä liikkui suuria summia rahaa. Eero Haapasen teos Suomenlahden ihmissalakuljetuksista vie lukijan keskelle sotavuosien levotonta aikaa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 228 • ISBN 978-951-858-110-2 • ISSN 2323-7392 • 248 s. • Sid. • 2020 • EUR 32

5


MAT T I K L I N G E

EUROOPPALAINEN HELSINKI Helsinki nimettiin Suomen suuriruhtinaskunnan pääkaupungiksi vuonna 1812, ja sitä alettiin nopeasti rakentaa valtion, kaupan, merenkulun ja teollisuuden keskukseksi. Vaurastumisen vuosisadan vaikutukset näkyvät kaupungissa, joka sai kasvaessaan runsaasti mannereurooppalaisia piirteitä. Eurooppalaisen Helsingin tunnus oli Esplanadin puistokatu, josta kehittyi pariisilaistyylinen ravintoloiden ja kukkaistutusten reunustama bulevardi. Emeritusprofessori Matti Klinge vie lukijan aikamatkalle 1800-luvun eurooppalaiseen Helsinkiin. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 251 • ISBN 978-951-858-185-0 • ISSN 2323-7392 • 375 s. • Nid. • 2020 • EUR 32

6


JUKKA SARJALA

TURUN ROMANTIIKKA

Aatteita, lukuvimmaa ja yhteistoimintaa 1810-luvun Suomessa Turun romantiikan elinkaari oli lyhyt, mutta sitäkin kiihkeämpi. Yliopistoaktivismi, varhainen akateeminen joukkotoiminta ja katulevottomuudet olivat osa 1800-luvun alun ylioppilaselämää. Teos esittelee Keisarillisen Turun yliopiston opiskelijoiden ja nuorten maistereiden aatteelliskirjallista liikehdintää, varhaisromantiikkaa, Suomessa ja osin Ruotsissakin. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Historiallisia tutkimuksia 283 • ISBN 978951-858-196-6 • ISSN 0073-2559 • 267 s. • Nid. • 2020 • EUR 33

V IL LE EEROLA

NASTOLAN HISTORIA IV

Nastolalaisten ja Nastolaan muualta tulleiden elämä 1939–2015 Nastolan historian neljäs osa käsittelee päijäthämäläisen kunnan värikkäitä vaiheita vuosina 1939–2015, talvisodasta yhdistymiseen Lahden kanssa. Jatkosodan aikana maalaiskuntaan perustettiin maan toinen sotavankien järjestelyleiri, ja 1960–1970-luvuilla maalaispitäjä muuttui kookkaiden teollisuustaajamien ja asuntoalueiden kunnaksi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 189 • ISBN 978-951-858-038-9 • ISSN 2323-7392 • 400 s. • Sid. • 2020 • EUR 39

7


RA I J A Y LÖ N E N - PE LTO N E N

VAIN SODASSA KUOLLUT MIES Kadonnut, kaatunut, teloitettu?

Talvisodan aikana lähes tuhat suomalaissotilasta jäi sotavangiksi. Teos kertoo tarinan Reinosta, jonka sota ei mennyt kuten sankaritarinoissa. Reino jäi punaarmeijan sotavangiksi, ja hänet lähetettiin vakoojana takaisin Suomeen. Suomessa Reino vangittiin uudestaan, ja virallisen version mukaan hän kuoli Mikkelin pommituksessa. Hän ei kuitenkaan ole sankarivainaja eikä virallisesti sotavankikaan. Teos antaa äänen myös omaisten loppumattomalle odotukselle tilanteissa, joissa tietoa ei ollut tai sitä ei saanut kertoa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 237 • ISBN 978-951-858-141-6 • ISSN 2323-7392 • 214 s. • Sid. • 2020 • EUR 30

J Y RK I KO ULUMI E S

ITÄRAKENTAJAT

Työmailla Neuvostoliitossa Neuvostoliiton valtavat rakennustyömaat työllistivät tuhansia suomalaisia. Valtaosa heistä työskenteli Kostamuksessa ja Svetogorskissa, osa Uralvuorten kupeessa ja kaukana Kaukasiassa. Kaupanteko ja muu kanssakäynti suomalaisten ja paikallisten välillä oli kielletty, ja välillä työmailla lakkoiltiin, kun työehdoista väännettiin kättä. Kaupunkeja, tehtaita ja laitoksia Neuvostoliitossa rakentaneille suomalaisille rajan takana vietetty aika jätti paljon muistoja. Itärakentajat kertoo heidän tarinansa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 243 • ISBN 978-951-858-167-6 • ISSN 2323-7392 • 247 s. • Sid. • 2020 • EUR 33

8


M IKKO KEMPPAINEN

SOSIALISMIN, USKONNON JA SUKUPUOLEN DYNAMIIKKAA

1900-luvun alun työväenliikkeen naiskirjailijat aatteen määrittelijöinä Työväenliikkeen aatehistoria on kirjoitettu Suomessa lähes yksinomaan miesten näkökulmasta. Tutkimus nostaa esille kolme 1900-luvun alun työväenliikkeessä näkyvästi poliittiseen keskusteluun osallistunutta sosialistista naiskirjailijaa ja avaa heidän kauttaan ajan vasemmistoideologian monimuotoisuutta uudella tavalla. Naisten avulla tutkimus myös osoittaa uskonnolla olleen huomattavasti merkittävämmän aseman vuosisadan alun työväenliikkeen aatekentässä kuin aikaisemmassa tutkimuksessa on esitetty. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura • THPTS erillisjulkaisut • ISBN 978-952-5976-87-8 • 407 s. • Nid. • 2020 • EUR 26

TOIM . LEENA E NB OM, PETE PE S O N E N J A SA MI S UO D E N J O K I

VALVOTTU JA KURITETTU TYÖLÄINEN

Kuri ja valvonta ovat keskeisiä näkökulmia työväen historiaan. Työväestön kontrollointi on ollut monitasoista ja se on kohdistunut työväkeen työvoimana, poliittisen toiminnan subjektina, kuluttajana, paikallisyhteisön jäsenenä ja sosiaalipoliittisten järjestelmien huollon kohteena. Valvontaa ja rankaisua ovat harjoittaneet valtiovalta, työnantajat ja erilaiset kansalaisyhteiskunnan ryhmittymät – myös työntekijät ja työväenliike itse. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura • Väki voimakas 33 • ISBN 978-952-5976-89-2 • 294 s. • Nid. • 2020 • EUR 20

9


V I LLE K A J A N N E

SUOMEN PUOLESTA, EUROOPAN EDESTÄ, VENÄJÄÄ VASTAAN? Kansainvälinen vuorovaikutus ja yhteistyö vuoden 1899 kulttuuriadressissa

Juhannuksena 1899 Pietariin saapui kansainvälinen delegaatio toimittamaan Nikolai II:lle kansainvälistä vetoomusta, jossa hallitsijaa pyydettiin ottamaan huomioon helmikuun manifestin jälkeen Suomessa järjestetyt mielenilmaukset tsaarin politiikkaa kohtaan. Kulttuuriadressin nimellä pian tunnetuksi tullut kansainvälinen adressi oli aikansa sensaatio. Tutkimuksessa tarkastellaan adressia sen toteuttaneiden henkilöiden näkökulmasta sekä sitä kansainvälistä asetelmaa ja ympäristöä vasten, jossa se suunniteltiin ja laadittiin. Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen Tiedeseura • Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 214 • ISBN 978-951-653-449-0 • ISSN 0067-8481 • 348 s. • Sid. • 2020 • EUR 35

PE T RI TA LV I T I E

TAISTELU PERINTÖKIRJASTA

Talonpojat, aateli ja kruununtilojen perinnöksiostot 1700-luvun Suomessa ja Ruotsissa Mitä tapahtuu, kun valtio ryhtyy myymään maaomaisuuttaan? Taistelu perintökirjasta on kuvaus Suomen historian laajamittaisimmasta valtiollisen maaomaisuuden uusjaosta: kruununtilojen perinnöksiostoista. 1700-luvulla yli 14 000 kruununtilaa myytiin yksityishenkilöille ja teollisuuslaitoksille. Laajaan alkuperäisaineistoon perustuva teos tuo uutta tietoa suomalaisen yhteiskunnan modernisaatiosta ja talonpoikien vaikutusvallasta 1700-luvun säätyyhteiskunnassa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Historiallisia tutkimuksia 282 • ISBN 978951-858-195-9 • ISSN 0073-2559 • 297 s. • Nid. • 2020 • EUR 33

10


TOIM . OLAVI K. FÄLT

FARAVID 49

Historian ja arkeologian tutkimuksen aikakauskirja Sisältää mm. artikkelit: Esko Nevalainen, The Quest for a British Reformed and Covenanted Union – An Unrealized Ideal of the Scottish Covenanters’ Collective Identity; Titta Kallio-Seppä, Anneli Meriläinen-Hyvärinen, Aki Hakonen, Annemari Tranberg, Kari Moisio & Terhi Tanska, Rauhassa metsän suojassa – Haukiputaan vanha hautausmaa muistojen ja muistamisen paikkana; Sami Kallio, Pistojärveläisten laukkukauppa Suomessa 1800–1939; StenErik Tammemäe, Suomen ja Viron tieteellisen yhteistyön muodot maailmansotien välisenä aikana. Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys • Faravid 49 • ISSN 0356-5629 • 218 s. • Nid. • 2020 • EUR 30

PÄÄTOIM . TU U KKA HE LIN

HIPPOKRATES 36

Suomen Lääketieteen Historian Seuran vuosikirja 2019 Hippokrates 36 sisältää mm. artikkelit: Jarmo Kuronen, Malaria in South Savo, Eastern Finland in 1737–1909; Liisa Nieminen, From the Hippocratic Oath to the Modern Physician’s Pledge – Comments from the Finnish Perspective; Lotta Vuorio, Liike on lääke – Keho ja sukupuoli 1800-luvun puolivälin Britannian liikuntakasvatuksessa; Jarmo Kuronen, Informal healthcare providers in East Africa: two cases – eight aspects. Suomen Lääketieteen Historian Seura • Hippokrates 36 • ISSN 0781-5859 • 246 s. • Nid. • 2020 • EUR 35

11


HENKILÖHISTORIA S USA N H E I K K I N E N

PULLOPOSTIA SEILIN SAARELTA Potilas numero 43

Pulloihin kätketyt kirjoitukset kertovat elämästä syrjäisellä Seilin saarella, jonne mieleltään järkkyneitä naisia unohtui vuosikymmeniksi. Lasipullot olivat säilyneet Seilin saaren metsissä 1950-luvulta saakka. Niihin kätketyissä lappusissa kerrottiin lääkkeistä ja sähköiskuista, elämästä suljettujen ovien takana. Kallionkoloon haudattujen muistojen kirjoittajaksi paljastui Seilin sairaalan potilas numero 43, Saima Rahkonen. Saima eli viimeiset vuotensa Seilissä, jonne hänet oli passitettu parantumattomasti mielisairaana. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 208 • ISBN 978-951-858-076-1 • ISSN 2323-7392 • 247 s. • Sid. • 2020 • EUR 31

J UK K A LY Y T I N E N

LAURI VIITA Kirjailijan elämä

Lauri Viita oli poikkeuksellinen ilmiö. 49-vuotiaana kuolleen kirjailijan elämään kuuluivat naiset, viina, taipumus väkivaltaan, mielisairaus sekä tietenkin huikea kielellinen lahjakkuus. Hän eli elämän, josta riittää kerrottavaa. Jukka Lyytisen kirjoittama elämäkerta käy läpi omaperäisen miehen koko tarinan rehellisesti ja kaunistelematta. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 205 • ISBN 978-951-858-061-7 • ISSN 2323-7392 • 201 s. • Sid. • 2020 • EUR 33

12


M AR DY L I NDQVIS T

Suom. Aino Kuuliala Mögenburg

UUSI MAKSA, UUSI ELÄMÄ

Kirurgi Krister Höckerstedt keskustelee elämänvalinnoistaan Mardy Lindqvistin kanssa Ihmisen maksa on noin 1,5 kiloa painava elin, jolla on lukemattomia elintärkeitä tehtäviä. Kun Krister Höckerstedt alkoi tutkia elintä 1970-luvun puolivälissä, hänellä ei ollut aavistustakaan, miten kiehtovalle tielle hän oli päätynyt. Jo vuonna 1982 hän suoritti Suomen ensimmäisen maksansiirron, josta tuli myös ensimmäinen laatuaan Pohjoismaissa. Krister Höckerstedtistä tuli lääkäri vastoin kaikkia odotuksia, mutta vankka määrätietoisuus ja intohimoinen työskentely muovasivat hänestä huippukirurgin ja maailmankuulun tutkijan. Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen Tiedeseura • Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 212 • ISBN 978-951-653-445-2 • ISSN 0067-8481 • 373 s. • Sid. • 2020 • EUR 35

L IISA KURKINEN

TISKIN TAKANA

Kauppiaselämäkerrat maaseudun murroksen kuvaajina Tutkimuksessa selvitetään maalaiskauppiaan työtä ja toimintaa Kainuun maaseudulla 1940-luvulta 1970–80-lukujen vaihteeseen sekä tarkastellaan yhteiskunnan muutosta pienyrittäjän näkökulmasta. Työ valaisee kainuulaisten kylien sosiaalista todellisuutta ja elämäntapaa. Haastatteluissa äänen saa se kauppiaiden sukupolvi, joka koki vähittäiskaupan lähihistorian suurimmat muutokset. Elämäkerrallisessa kerronnassa korostuu maaseudun rakennemuutos, taloudellinen ja sosiaalinen murros, joka koski erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomea. Suomen Muinaismuistoyhdistys • Kansatieteellinen Arkisto 60 • ISBN 978952-6655-17-8 • ISSN 0355-1830 • 247 s. • Nid. • 2020 • EUR 25

13


A N N - MA RI E I VA RS

AMERIKAMINNEN

Återvandrare och invandrare berättar Amerikaminnen återger berättelser från trettio Amerikafarare som sökte lyckan i landet i väster i början av 1900-talet. Livet i Amerika präglades av hårt arbete inom stålindustrin, i gruvor och skogar samt i tunnelbane- och brobyggen i New York. Unga kvinnor lärde sig landets språk och livsstil som hembiträden i amerikanska familjer. Utvandringen avbröts av den stora depressionen, som på 1930-talet fick många att återvända till Finland. Boken bygger på intervjuer med både återvandrare till Finland och invandrare i USA och Kanada. Svenska litteratursällskapet i Finland • SLS Varia 5 • ISBN 978-951-583-507-9 • 324 s. • Inb • 2020 • EUR 28

J E N S GRA N D E LL

FRÅN ETT ÅRTIONDE I FINLAND

August Schauman, republikanism och liberalism 1855–1865 När 1850-talet inleddes hade Finland varit en del av Ryssland i blott 40 år. Det relativt korta tidsspannet till trots hade mycket hunnit hända. I förgrunden låg de finländska tidningarna och publicisterna som allt intensivare skrev fram en inhemsk offentlighet. En av de aktivaste inom detta område var August Schauman (1826–1896) som med sina olika tidningar bidrog till den mentala moderniseringen av Finland. Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen Tiedeseura • Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 213 • ISBN 978-951-653-447-6 • ISSN 0067-8481 • 267 s. • Inb • 2020 • EUR 35

14


POLIITTINEN HISTORIA SOP HIE HOLM

DIPLOMATINS IDEAL OCH PRAKTIK Utländska sändebud i Stockholm 1746–1748

Sjuttonhundratalet utgör en övergångsperiod i den europeiska diplomatins historia. Utrikespolitik och diplomati institutionaliserades och professionaliserades i allt högre grad. Därtill påverkades det diplomatiska arbetet av samhällsförändringar såsom bättre kommunikationsmöjligheter och framväxten av en allmän opinion med politisk betydelse. I sin avhandling diskuterar Sophie Holm diplomati som en social praktik genom en granskning av utländska sändebud i Stockholm under åren kring 1746–1747 års riksdag. Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen Tiedeseura • Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 210 • ISBN 978-951-653-437-7 • ISSN 0067-8481 • 225 s. • Inb • 2020 • EUR 30

J UKKA KORTTI

VALTAAN JA VASTAVIRTAAN

Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta 75 vuotta Valtaan ja vastavirtaan kertoo, miten suomalainen yhteiskuntatieteellinen opetus ja tutkimus ovat muokkautuneet korkeakoulupolitiikan aallokoissa, kansainvälisissä virtauksissa ja ideologisissa törmäyksissä. Samalla valtiotieteet ovat tarjonneet suuntaviivoja Suomelle ja rakentaneet valtiota niukkuudesta hyvinvointiin. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 250 • ISBN 978-951-858-184-3 • ISSN 2323-7392 • 466 s. • Sid. • 2020 • EUR 35

15


PI A KO I V UN E N

RAUHANUSKOVAISET

Suomalaiset maailman nuorisofestivaaleilla 1940–1950-luvuilla Kylmän sodan varhaisina vuosina suomalaiset työläisnuoret matkustivat maailman nuorisofestivaaleille sosialistiseen Itä-Eurooppaan. Nuorille matkat olivat voimaannuttavia kokemuksia: kansojen, kielten ja kulttuurien kirjon kohtaaminen avarsi maailmankuvaa ja vahvisti ideologista yhteenkuuluvuudentunnetta. Rauhanuskovaiset on tutkimus kansainvälisestä vuorovaikutuksesta kylmän sodan aikana. Se selvittää, keitä nuorisofestivaaleille matkanneet suomalaiset olivat, mikä heitä innosti mukaan ja millainen kokemus matka oli. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Historiallisia tutkimuksia 281 • ISBN 978951-858-163-8 • ISSN 0073-2559 • 327 s. • Nid. • 2020 • EUR 29

KULTTUURIHISTORIA JA KULTTUURINTUTKIMUS E E RO PE RUN K A

JOULUPUKKI

Tuhatvuotinen arvoitus Pyhä Nikolaus, Sinterklaas, Christkind, Santa Claus. Joulupukin tuhatvuotinen legenda on yksi historian kiehtovimpia arvoituksia, joka on täynnä silmänkääntötemppuja, palvontamenoja ja ikivanhoja lahjan antamisen rituaaleja. Joulupukin arvoitus vie lukijan myöhäisantiikin Roomaan, keskiajan juhlanviettoon ja Euroopan laidalle Lapin paljaille tuntureille. Mistä löytyy todellinen joulupukki, ja mitä hän haluaa? Miten Myran piispa Nikolauksesta kasvoi punanuttuinen hyväntekijä ja lasten sankari?

16

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 168 • ISBN 978952-222-960-1 • ISSN 2323-7392 • 345 s. • Sid. • 2020 • EUR 32


MAR JO KA ARTINE N

SPIRITISTINEN ISTUNTO 1800-luvun loppu oli kiihkeää vaihtoehtoisen hengellisyyden ja okkultismin aikaa. Eurooppa Suomea myöten janosi esoteerista tietoa, mysteereitä ja magiaa. Spiritistiset istunnot keräsivät suuria yleisöjä, ja niistä puhuttiin kaikkialla. Helsingissä vieraili loppuvuodesta 1893 maineikas Madame d’Esperance, ja koko Suomi kuhisi kuuluisan meedion mystisistä istunnoista. Keitä salaperäiset meediot olivat ja mistä he tulivat? Mitä spiritistisissä istunnoissa tapahtui ja millaista esoterian ja okkultismin kulta-aika Suomessa oli? Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 232 • ISBN 978-951-858-131-7 • ISSN 2323-7392 • 245 s. • Sid. • 2020 • EUR 30

U L LA-M AI JA PE LTONE N

BARBARIA JA UNOHDUS Historian kipujälkiä

Jokaisen sukupolven on kohdattava kysymys, miten väkivaltaiseen menneeseen tulee suhtautua. ”Historiallisen vastuun” käsite korostaa näkemystä, jonka mukaan jokaisen riippumatta siitä, ovatko he väkivallan harjoittajien tai uhrien perillisiä vai eivät, on säilytettävä muisto sodan ja sorron seurauksista. Kirjan artikkelit käsittelevät eettisesti kipeän menneisyyden ja sen seurausten yleismaailmallisuutta sekä kirjallisuuden ja muistitiedon merkityksiä kulttuurisen muistin alustoina. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura • THPTS erillisjulkaisut • ISBN 978-952-5976-83-0 • 259 s. • Nid. • 2020 • EUR 25

17


TO I M. J E N N I RI N N E , A N N A K A J A N D ER J A R I I N A H A A N PÄ Ä

AFFEKTIT JA TUNTEET KULTTUURIEN TUTKIMUKSESSA

Kiinnostukset affekteihin sekä niihin sidoksissa oleviin tunteisiin, aistikokemuksiin ja ruumiillisuuteen tarjoavat hedelmällisen tutkimuskentän sekä tuovat uutta näkökulmaa yksilöiden kokemusmaailman tutkimiseen ja ymmärtämiseen. Tässä artikkelikokoelmassa luodaan puitteet affektikeskusteIulle erityisesti kulttuurintutkimuksen näkökulmasta. Artikkelit käsittelevät muun muassa lasten pelkoja, yliopisto-opiskelijoiden tuntemaa syyllisyyttä, internetin vihapuhetta ja työuramentoroinnin herättämiä tunteita. Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos • Ethnos-toimite 22 • ISBN 978952-68509-5-5 • ISSN 0957-511X • 348 s. • Nid. • 2020 • EUR 28

UTG. MÄ RT H A N O RRBAC K

HUSHÅLLSBOK FÖR STENSBÖLE GÅRD Recept, råd och huskurer från 1700-talet

Hushållsbok för Stensböle gård illustrerar de mångskiftande sysslorna i en tid då självhushållning, arbetsfördelning och praktisk erfarenhet var avgörande. För adelskvinnan som ledde hushållet och även ansvarade för tjänstefolkets och kreaturens välmående var en receptbok oumbärlig. I Barbro Hästeskos hushållsbok från Stensböle gård i östra Nyland ingår tidstypiska recept på hur man kokar vinmaskar, lagar gäddkaka, tillreder pastejer på oxtungor, bakar fikonmunkar, fyller kräftor och gör rullsylta på grisfötter. Svenska litteratursällskapet i Finland • Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 845 • ISBN 978-951-583-508-6 • ISSN 0039-6842 • 287 s. • Inb • 2020 • EUR 30

18


TAIDEHISTORIA JA MUSIIKKI

LE E N A E LI N A VA L K EA PÄ Ä

SAMAN TAITEEN LAPSET Suomen Muinaismuistoyhdistyksen taidehistorialliset tutkimusretket 1871– 1902 Suomen Muinaismuistoyhdistys järjesti vuosina 1871–1902 kahdeksan kotimaahan suuntautunutta taidehistoriallista tutkimusretkeä. Niiden tuloksena syntyi valtava määrä käsinkirjoitettuja kuvauksia sekä piirroksia, akvarelleja ja valokuvia. Retket loivat perustan Suomen taiteen historian tutkimukselle. Teos on ensimmäinen kokonaisvaltainen tutkimus retkistä. Kirja kuvaa karuja olosuhteita, joissa tiedettä tehtiin. Suomen kehittyvää kulttuurielämää valottava teos vie kotimaisen taideteollisuuden juurille. Suomen Muinaismuistoyhdistys • Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja 124 • ISBN 978-952-6655-16-1 • ISSN 0355-1822 • 255 s. • Nid. • 2020 • EUR 30

19


TO I M. SA I J A LE E N A RA N TA N E N , SU SA N N A VÄ L I M Ä K I J A SI N I MO N O N E N

TYÖVÄEN TAIDE JA KULTTUURI MUUTOSVOIMANA

Teos tarkastelee työväen taidetta ja kulttuuritoimintaa Suomessa 1800-luvulta 2000-luvulle. Taiteen merkitystä työväestölle pohditaan niin huvina ja virkistyksenä kuin yhteiskunnallisena keskusteluna ja poliittisena liikehdintänä. Kokoelma tuo esiin, miten kaikkine ristiriitaisuuksineenkin työväen taide on luonut muutosvoimaista ajattelua, tunteiden ilmaisua, yhteisöllisyyttä, utopioita ja joukkovoimaa. Taide on toiminut myös agitaation, väkivallan ja traumojen käsittelyn välineenä. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura • THPTS erillisjulkaisut • ISBN 978-952-5976-85-4 • ISSN 2490-0125 • 534 s. • Nid. • 2020 • EUR 28

J O UKO A A LTO N E N

AGIT-PROP

Lauluja utopiasta Sosialistisen Abban huima, ennen kertomaton tarina läpi vuosikymmenten. Poliittisen laululiikkeen ikoni Agit-Prop kasattiin taistolaisuuden nyrkiksi, mutta se nousi koko kansan klassikoksi ja kansainväliseksi tähdeksi. Pekka Aarnio, Monna Kamu, Martti Launis ja Sinikka Sokka lauloivat toivosta ja utopiasta, paremmasta maailmasta. Yhtye teki 2000-luvulla yhden musiikkihistorian epätodennäköisimmistä comebackeistä. Kaj Chydeniuksen ja Eero Ojasen säveltämät laulut puhuttelevat myös Ultra Bra -sukupolvea. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 221 • ISBN 978-951-858-096-9 • ISSN 2323-7392 • 269 s. • Nid. • 2020 • EUR 30

20


HEN NA KARPPINEN- KU MMUN MÄ K I

LAVATANSSIEN HURMA Keinu kanssani

Elävän musiikin huumaa, hämärtyvä kesäilta, kellohelmojen kahinaa ja suuria tunteita tanssitaivaassa! Tämän päivän lavatanssit ovat kaikenikäisten ilotteleva tapahtuma, jonne tullaan monestakin syystä: viettämään aikaa, liikkumaan tai nauttimaan toisen ihmisen läheisyydestä. Lavatanssit hurmaavat sukupolvesta toiseen, ja jokainen ilta on erilainen. Teos tutustuttaa lavojen pukeutumiseen, etikettiin ja suomalaisen lavatanssin historiaan. Ääneen pääsevät muusikot ja tanssijat sekä lavojen taustalla vaikuttavat vapaaehtoiset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 217 • ISBN 978-951-858-092-1 • ISSN 2323-7392 • 269 s. • Sid. • 2020 • EUR 31

TOIM . AN NA RIPATTI JA NUPPU KO I V I S TO

MONUMENTEISTA TANSSIASKELIIN Taiteiden ja kulttuurin Viipuri 1856–1944

Viipurilla on perinteisesti ollut tarunhohtoinen maine poikkeuksellisen kosmopoliittisena kulttuurikeskuksena. Oliko Viipuri niin kansainvälinen kulttuurikaupunki kuin sen jälkimaine antaa ymmärtää? Kirjassa Viipurin kulttuurihistoriaa tarkastellaan lukuisista eri näkökulmista. Eri taiteenalojen tutkijat käsittelevät artikkeleissaan muun muassa arkkitehtuuria, musiikkia, kirjallisuutta ja tanssia. Kirjassa eläydytään Viipurin soivaan, näkyvään sekä kuviteltuun katukuvaan aina Saimaan kanavan avautumisesta jatkosotaan. Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura • Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 22 • ISBN 978-952-69280-4-3 • ISSN 1236-4304 • 405 s. • Nid. • 2020 • EUR 40

21


KIELI JA KIRJALLISUUS TO I M. PE TJ A K AUPPI J A ULLA P I EL A

TUOLLA PUOLEN, SIELLÄ JOSSAKIN Käsityksiä kuvitelluista maailmoista

Kalevalaseuran vuosikirjassa tarkastellaan, miten tuolle puolen kuviteltuja todellisuuksia on kuvattu kalevalamittaisissa runoissa, myyteissä, taikamerkeissä, kuolemanjälkeiseen liittyvissä mielikuvissa ja esimerkiksi salaliittoteorioissa. Kirjoittajat osoittavat myös, minkälainen tuo puoli on Kalevalassa, Aleksis Kiven lyriikassa ja uudessa suomalaisessa kaunokirjallisuudessa, ja kuinka sinne pääsee. Lisäksi artikkeleissa tutkitaan, minkälaisia merkkejä, lupauksia ja uhkauksia tuo puoli on jättänyt reaalimaailmaan ja meihin. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kalevalaseuran vuosikirja 99 • ISBN 978951-858-148-5 • ISSN 0355-0311 • 316 s. • Sid. • 2020 • EUR 46

RI I K K A RO SS I

ALKUKANTAISUUS JA TUNTEET

Primitivismi 1900-luvun alun suomalaisessa kirjallisuudessa Alkukantaisuus ja tunteet avaa uuden näkökulman kirjallisuushistoriaamme tulkitsemalla 1900-luvun alun suomenkielistä proosaa kirjallisen primitivismin valossa. Kansallisen etsinnän aikana primitivismin kysymykset kulttuurien alkuperästä ja kehityksestä kutoutuivat osaksi suomalaista romaania. Primitivismin nostalginen kaipuu luontoon merkitsi ennen muuta paluuta tunteisiin, jotka ymmärrettiin aidon ja alkuperäisen ihmisyyden perustaksi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1456 • ISBN 978-951-858-160-7 • ISSN 0355-1768 • 264 s. • Nid. • 2020 • EUR 35

22


SUSAN NA S HORE

LAUSEITA JA VESINOKKAELÄIMIÄ Perinteisestä funktionaaliseen lauseoppiin

Lauseita ja vesinokkaeläimiä esittelee uudenlaisen lähestymistavan lauseenjäsennykseen. Kirjan lähtökohtana on perinteinen lauseoppi, jota syvennetään funktionaalisen lauseopin periaattein ja käsittein. Funktionaalisessa lauseopissa lähdetään siitä, että lauseessa tehdään useampia asioita samanaikaisesti: luomme kuvan kokemus- ja mielikuvitusmaailmastamme, suhtaudumme omiin ja muiden sanomisiin sekä yritämme vaikuttaa muihin. Funktionaalinen lauseoppi selkeyttää ja täydentää perinteistä lauseoppia. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1460 • ISBN 978-951-858-198-0 • ISSN 0355-1768 • 655 s. • Nid. • 2020 • EUR 33

SIM O HEININEN

MIKAEL AGRICOLA PSALMIEN SUOMENTAJANA Psalmien kirja on luetuin Vanhan testamentin kirjoista ja kristillisen kirkon tärkein rukouskirja. Mikael Agricola suomensi vuonna 1544 ilmestyneeseen Rukouskirjaansa 40 psalmia ja julkaisi koko Psalttarin vuonna 1551. Simo Heinisen teos on kriittinen editio Agricolan suomentamista psalmeista. Teos selvittää sekä Rukouskirjaan että Psalttariin suomennettujen psalmien lähteet ja vertailee niiden suomennoksia. Teos sisältää Agricolan molemmat suomennokset kokonaisuudessaan. 40 psalmin osalta ne on esitetty rinnakkain. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1459 • ISBN 978-951-858-188-1 • ISSN 0355-1768 • 396 s. • Nid. • 2020 • EUR 35

23


Z AC H A RI AS TO PE LI US

Utg. Hanna Kurtén med inledning av Olle Widhe. Illustrerad av Ninni Kairisalo

SAGOR I URVAL

Sov du lilla videung, Lasse liten och Hallonmasken har sjungits och lästs av generationer i hela Norden. Zacharias Topelius var banbrytande som författare för barn och den som på svenska etablerade barnlitteraturen som ny konstform. Han skrev fram barnets perspektiv med ett direkt tilltal, lyhördhet och en stor portion humor. En vacker samling av Topelius klassiska sagor, visor och dikter får i Sagor i urval en nytolkning genom färska illustrationer av Ninni Kairisalo. Svenska litteratursällskapet i Finland • SLS Varia 4 • ISBN 978-951-583-510-9 • ISSN 2489-7841 • 149 s. • Inb • 2020 • EUR 20

Z AC H A RI AS TO PE LI US

Utg. Sebastian Köhler och Anna Movall

PLANETERNAS SKYDDSLINGAR

En tids- och karaktersstudie från drottning Kristinas dagar Romanen om drottning Kristinas tid på 1600-talet utkom 1889. Den avslutar Topelius skönlitterära gestaltning av Sveriges och Finlands gemensamma historia, en uppgift som han hade tagit sig an 40 år tidigare. Topelius skildrar Kristina som människa och regent fram till tronavsägelsen och beslutet att konvertera till katolicismen. Planeternas skyddslingar är en storslagen idéroman där den äldre Topelius religiositet och alltmer pessimistiska syn på världen och historien bildar en syntes. Svenska litteratursällskapet i Finland • Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 847 • ISBN 978-951-583-511-6 • ISSN 0039-6842 • 748 s. • Inb • 2020 • EUR 38

24


R ED. STAFFAN H IMME LROOS O C H K I M S T RA N D BE RG

UR MAJORITETENS PERSPEKTIV Opinionen om det svenska i Finland

Svenskans ställning i Finland hänger på en välvillig inställning hos den stora finskspråkiga majoriteten. Hur långt sträcker sig denna välvillighet och vad förklarar att vissa ställer sig negativare till Finlands tvåspråkighet än andra? I denna antologi tar sig tolv forskare an detta relativt outforskade område. Boken bygger på en omfattande datainsamling från 2014 som förutom demografisk bakgrund också mätte finskspråkigas attityder till svenskans relevans. Svenska litteratursällskapet i Finland • Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 842 • ISBN 978-951-583-506-2 • ISSN 0039-6842 • 255 s. • Hft • 2020 • EUR 24

R ED. JANNIKA LASS U S , H A N N A LE H T I - E K LUN D O C H C A RO LI N E SAN DSTRÖ M

FOLKMÅLSSTUDIER 58

Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi Folkmålsstudier 58 innehåller bl.a. artiklarna: Stian Hårstad, “Det her på stedet almindelige hverdagssprog [...] forvilder begynderen” – Om eit tidleg morsmålslæreverk som kjelde til kunnskap om språkforhold i Trondheim omkring 1800; Marion Kwiatkowski, Den approximerande semantiken hos citatmarkören de e som i svenskan i Österbotten; Olga Mezhevich, Hur översätter man artighet? Artighetsstrategier i skönlitterär dialog på svenska och ryska. Föreningen för nordisk filologi • Folkmålsstudier 58 • ISSN 0356-1771 • 170 s. • Hft • 2020 • EUR 25

25


TO I M. SA MPSA H O LO PA I N E N , J U H A KU O K K A L A , J A N N E SA A RI K I V I J A S USA N N A V I RTA N EN

SCRIPTA MISCELLANEA IN HONOREM ULLA-MAIJA FORSBERG Ёмас сымыӈ нэкве вортур этпост самын патум

Artikkelikokoelma on koottu professori Ulla-Maija Forsbergin 60-vuotispäivän kunniaksi. Teos sisältää oppilaiden ja kollegoiden tieteellisiä artikkeleita UllaMaija Forsbergin uraan ja tuotantoon liittyvistä aiheista. Tieteellisten artikkeleiden teemat kuvastavat Forsbergin oman tuotannon laaja-alaisuutta ja monipuolisuutta: mukana on runsaasti uralilaista etymologiaa ja äännehistoriaa käsitteleviä artikkeleita, samoin muut uralilaisten kielten historia-aiheet ja useimmat uralilaiset kielet ovat edustettuina. Suomalais-Ugrilainen Seura • Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 275 • ISBN 978-952-7262-19-1 • ISSN 0355-0230 • 432 s. • Nid. • 2020 • EUR 60

V E SA S I SÄT TÖ

LUKEMISEN VOIMA

Rauhoita mielesi ja paranna keskittymiskykyäsi Lukeminen parantaa tutkitusti keskittymiskykyä, vähentää stressiä ja ehkäisee muistisairauksia. Keskittynyt lukeminen on ainutlaatuinen taito, joka ei synny ihmiselle automaattisesti. Onneksi kuka tahansa voi opetella lukijaksi. Lukemisen voima on kirja sinulle, joka haluat löytää lukemisen ilon. Sinulle, joka haluat palata lukijaksi. Ja aivan erityisesti sinulle, joka et vielä ole löytänyt lukemisen supervoimaasi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 239 • ISBN 978-951-858-143-0 • ISSN 2323-7392 • 212 s. • Nid. • 2020 • EUR 29

26


TEOLOGIA JA USKONNONTUTKIMUS THEODOROS AB U QU RRA

Suom. Serafim Seppälä

KIRJOITUKSIA ISLAMISTA JA KRISTINUSKOSTA Theodoros Abu Qurra vaikutti 700- ja 800-lukujen taitteessa Pohjois-Mesopotamian Edessassa ja Harranissa. Hän oli ensimmäinen arabiaksi kirjoittanut kirkkoisä ja kuuluu ortodoksisen kirkon pyhien joukkoon. Tähän käännöskokoelmaan on koottu Abu Qurran kirjoituksia, jotka käsittelevät islamin ja kristinuskon suhdetta. Abu Qurra kirjoitti aikana, jolloin Lähi-idän kristittyjen kääntymiset islamiin olivat alkaneet, ja suuri osa hänen kirjoituksistaan keskittyy tähän problematiikkaan. Suomen patristinen seura ry • Studia Patristica Fennica 10 • ISBN 978-952-68879-8-2 • ISSN 2341-7447 • 259 s. • Nid. • 2020 • EUR 27,80

27


O LLI - PE K K A VA I N I O

ÄÄRIVIIVOJA

Esseitä kristillisen dogmatiikan ydinkohdista Kristillisen opin ydinkohdilla tarkoitetaan keskeisiä opinkohtia, jotka muodostavat uskomusjärjestelmän kivijalan. Näitä ovat esimerkiksi sellaiset teemat kuin Jumala, Kristus, ihminen, usko ja perisynti. Olli-Pekka Vainio pureutuu tässä esseekokoelmassa kristillisen opin ydinkohtiin ja niistä historian saatossa esitettyihin erilaisiin tulkintoihin sekä arvioi niihin liittyviä filosofisia ja käytännöllisiä haasteita. Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura • Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja 292 • ISBN 978-952-7272-05-3 • ISSN 0356-9349 • 181 s. • Nid. • 2020 • EUR 24

TO MI K A RT T UN E N

ILMOITUS, KIRKKO JA ETIIKKA Dietrich Bonhoefferin teologia

Dietrich Bonhoeffer (1906–1945) kuuluu 1900-luvun merkittävimpiin luterilaisiin ja ekumeenisiin teologeihin. Häntä on pidetty ehkä huomattavimpana Martti Lutherin teologian tulkitsijana ja päivittäjänä modernilla ajalla. Kirja tutustuttaa paitsi modernin teologian keskeisiin aiheisiin myös ajankohtaisiin teologiaa ja etiikkaa koskeviin teemoihin. Aiheina ovat uskontojen ja ideologioiden kohtaaminen, yksilöä kunnioittavan yhteisöllisyyden etsintä ja kirkon tehtävän hahmottaminen ajan haasteiden ristipaineessa. Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura • Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja 293 • ISBN 978-952-7272-06-0 • ISSN 0356-9349 • 289 s. • Nid. • 2020 • EUR 24

28


KASVATUSTIEDE JA NUORISOTUTKIMUS TOIM . JANI U RS IN JA RE E T TA MUH O N E N

TUNTEMATON KORKEAKOULUTUS Ohjaako raha korkeakoulujen kansainvälistymistä? Kirjan ensimmäisessä osassa pohditaan, mitä haasteita ja mahdollisuuksia kansainvälistyminen tuottaa korkeakouluille, henkilökunnalle ja opiskelijoille. Kirjan toisessa osassa käydään kriittistä keskustelua yliopistojen opiskelijavalinnoista, valintajärjestelmästä ja opintourien pitkittymisestä. Tuntematon korkeakoulutus -teos tekee näkyväksi korkeakoulupoliittisten ideaalien keskinäisiä jännitteitä. Suomen kasvatustieteellinen seura • Kasvatusalan tutkimuksia – Research in Educational Sciences 80 • ISBN 978-952-5401-88-2 • ISSN 1458-1094 • 250 s. • Nid. • 2020 • EUR 31

HEIKKI KI NNARI

ELINIKÄINEN OPPIMINEN IHMISTÄ MÄÄRITTÄMÄSSÄ

Genealoginen analyysi EU:n, OECD:n ja UNESCOn politiikasta Elinikäistä oppimista on jo 1970-luvulta lähtien ehdotettu ratkaisuksi moniin yhteiskunnallisiin ongelmiin. Sen avulla on pyritty torjumaan vieraantumista ja syrjäytymistä, tukemaan demokratiaprosesseja ja parantamaan talouden kilpailukykyä. Heikki Kinnari osoittaa väitöstutkimuksessaan, etteivät elinikäisen oppimisen ratkaistavaksi osoitetut ongelmat ole vuosikymmenten saatossa juuri muuttuneet. Sen sijaan ehdotetut ratkaisukeinot ja elinikäisen oppimisen politiikan rakentama käsitys ihmisestä ovat muuttuneet merkittävästi. Suomen kasvatustieteellinen seura • Kasvatusalan tutkimuksia – Research in Educational Sciences 81 • ISBN 978-952-5401-90-5 • ISSN 1458-1094 • 520 s. • Nid. • 2020 • EUR 35

29


TO I M. ME RJ A PA KS UN I E MI , MI N N A KÖ R K KÖ , P I G G A K ESK I TA LO J A K ATJ A N O RVA PA LO

OPASKIRJA OPPILAAN KOHTAAMISEEN MONIKULTTUURISESSA KOULUN ARJESSA

Opaskirjan tavoitteena on lisätä tietoisuutta kulttuurisensitiivisyydestä tutkimukseen pohjautuen ja esitellä käytännön esimerkkejä, jotka ovat sovellettavissa luokanopettajakoulutukseen sekä vähemmistö- ja maahanmuuttajataustaisten ryhmien ohjaamiseen ja opettamiseen. Opaskirja vastaa tarpeeseen hallita moninaistuva opetuskonteksti. Opettajat ja luokanopettajaopiskelijat tarvitsevat tietoa kulttuurisensitiivisyyden teoriasta ja käytännöstä, jotta he voivat toimia eri kasvatus- ja opetustilanteissa. Siirtolaisuusinstituutti • Siirtolaisuusinstituutin julkaisuja 26 • ISBN 978-9527167-73-1 • ISSN 2343-3507 • 94 s. • Nid. • 2019 • EUR 10

SA RI VA N H A N E N

KENEN OPPIMISESTA ONKAAN KYSE? AboaNova – Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen Turun seudulla

Vuosina 2017–2020 toteutetussa AboaNova -hankkeessa on haettu käytännönläheisiä vastauksia moninaistuvan yhteiskunnan ja työelämän ajankohtaisiin kysymyksiin. Hankkeessa on kehitetty erilaisia oppimiseen ja ohjaukseen liittyviä työskentelymuotoja, jotka nopeuttavat maahan muuttaneiden siirtymistä kielikoulutuksesta muihin koulutuksiin ja työelämään sekä yrittäjiksi. Tätä on edistetty kehittämällä uusia, entistä työelämälähtöisempiä kielikoulutuksen toteutustapoja sekä digitaalisen ohjauksen, muun ohjauksen ja tukitoiminnan malleja.

30

Siirtolaisuusinstituutti • Siirtolaisuusinstituutin julkaisuja 31 • ISBN 978-9527167-84-7 • ISSN 2343-3507 • 66 s. • Nid. • 2020 • EUR 10


TOIM . LOT TA H AIKKOLA JA SA MI MY LLY N I E MI

HYVÄÄ TYÖTÄ!

Nuorisobarometri 2019 Nuorisobarometri 2019 selvittää nuorten kuvaa työstä ja yrittäjyydestä. Barometrissa tarkastellaan työn luonteen ja työn teettämisen tapojen muutosta, mutta pääpaino on erityisesti nuorten omissa kokemuksissa ja näkemyksissä työelämästä ja sen tulevaisuudesta. Tulosten mukaan nuoret toivovat työltä mielekkyyttä ja työelämään siirtyminen innostaa. Samalla työelämän pelätään kuormittavan niin, että joko itse tai muut uupuvat. Nuorisotutkimusseura • Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 225 • ISBN 978952-372-004-6 • ISSN 1799-9219 • 252 s. • Nid. • 2020 • EUR 28

TOIM . M IRJA MÄÄTTÄ JA A N N E - MA RI S O UTO

TUTKITTU JA TULKITTU OHJAAMO

Nuorten ohjaus ja palvelut integraatiopyörteessä Monialaisesti toimivan Ohjaamon tavoitteena on, että nuoret saisivat tarvitsemansa palvelut sujuvasti ja saumattomasti. Palvelut tukisivat nuorten oikeaaikaista etenemistä elämässä. Kirjassa pureudutaan tutkimusartikkelien ja puheenvuorojen kautta kysymyksiin, miten nuoret kokevat Ohjaamon palvelut, mitä Ohjaamoissa työskentely edellyttää ammattilaisilta, ja miten monialainen toimijakonsepti asettuu osaksi muuta palvelujärjestelmää. Nuorisotutkimusseura • Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 226 • ISBN 978952-372-007-7 • ISSN 1799-9219 • 274 s. • Nid. • 2020 • EUR 28

31


FILOSOFIA E MA N UE LE C O C C I A

Suom. Jussi Palmusaari

KASVIEN ELÄMÄ

Sekoittumisen metafysiikkaa Kasvien elämä käsitteellistää, nimensä mukaisesti, elämää kasveille ominaisen olemisentavan kautta. Mitä on elämä näille maailmamme luojille, jotka ovat jääneet länsimaisessa ajattelussa ihmisen ja eläimen erityistä luontoa koskevien kysymysten varjoon? Voimmeko enää ympäristökatastrofin aikakaudella ymmärtää itsemme erillisinä fotosynteesiin kykenevistä kasveista, joihin olemisemme kietoutuu jokaisessa hengenvedossa? Sitä mikä maailma on, mitä me olemme, on kysyttävä lehdiltä, juurilta ja kukilta. Tutkijaliitto • Paradeigma • ISBN 978-952-7093-21-4 • 153 s. • Nid. • 2020 • EUR 27

TO I M. O N N I H I RVO N E N

TUNNUSTUKSEN FILOSOFIA JA POLITIIKKA Hegelistä nykypäivään

Teos tarjoaa kattavan johdannon hegeliläiseen tunnustuksen filosofiaan. Teos käsittelee tunnustuksen filosofian klassikot (Rousseau, Fichte, Hegel ja Snellman), nykyiset pääsuuntaukset sekä tärkeimmät kriitikot ja sovellukset. Tunnustussuhdeteoria avaa yksilöt ja yhteiskunnalliset rakenteet kattavan hedelmällisen näkökulman päivänpolttaviin keskusteluihin – esimerkiksi sosiaalihuoltoon, kulttuurillisiin kamppailuihin ja demokratian tilaan liittyen. Tunnustuksen filosofia pyrkii myös sanomaan jotain siitä, mitä on olla ihminen.

32

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1458 • ISBN 978-951-858-181-2 • ISSN 0355-1768 • 312 s. • Nid. • 2020 • EUR 35


BRUN O PATINO

Suom. Tapani Kilpeläinen

LEVOTTOMAT Huomiotalous ja keskittymiskyvyttömyys

Ihmiset eivät tuijota kännyköitään huonokäytöksisyyttään eivätkä tarkista uusia somepäivityksiä vähän väliä heikkoluonteisuuttaan. Huomiotaloudessa Facebookin, Twitterin ja Tinderin tapaiset alustat myyvät mainostajille nimenomaan ihmisten aikaa, ja siksi palveluista pyritään tekemään mahdollisimman addiktiivisia. Riippuvaisuus ei siis ole sattumaa. Kun käyttäjät yritetään saada koukkuun, mitään psykologista tai kognitiotieteellistä tietoa ei jätetä hyödyntämättä. Tilanteen muuttaminen vaatii taloudellisen mallin muuttamista. Eurooppalaisen filosofian seura • niin & näin -kirjat 115 • ISBN 978-952-718969-6 • 127 s. • Nid. • 2020 • EUR 20

SISTO DAVIDE

Suom. Tapani Kilpeläinen

VERKON MUISTI

Elämä ja kuolema somessa Menneisyys on pelkkä tarina, jota kerromme itsellemme, sanotaan. Mutta mitä tapahtuu, kun tarinaa ryhdytäänkin kertomaan verkossa myös somekavereille ja satunnaisille lukijoille? Verkon muisti yrittää ymmärtää, millaisen mullistuksen sosiaalisen median yleistyminen on muistamisessa ja unohtamisessa aiheuttanut. Kun muisto on kerran viety verkkoon, se ei nimittäin olekaan enää muistajansa yksityisomaisuutta. Italialainen filosofi Davide Sisto puntaroi, miten internettiin tallentaminen tekee muistoista alati läsnä olevia. Eurooppalaisen filosofian seura • niin & näin -kirjat 116 • ISBN 978-952-718971-9 • 169 s. • Nid. • 2020 • EUR 27

33


MI C H A E L FRE E D E N

Suom. Tapani Kilpeläinen

MITÄ ON LIBERALISMI? Liberalismista on löydetty niin länsimaiden arvokkaimmat perinteet kuin syy lännen nykyiseen alennustilaan. Sitä on kiitetty ihmisten vapauttamisesta ja soimattu perinteisten arvojen romuttamisesta, ja siitä on sukeutunut edistyksen airut ja syypää moraaliseen rappioon. Kirja antaa välineet ymmärtää liberalismia sekä poliittisena että historiallisena ilmiönä. Se osoittaa liberalismin koko muuttuvuuden ja moni-ilmeisyyden ja tarkastelee myös sitä, miten sanaa ”liberalismi” käytetään väärin. Eurooppalaisen filosofian seura • niin & näin -kirjat 114 • ISBN 978-952-7189-67-2 • 171 s. • Nid. • 2020 • EUR 26

34


SIIRTOLAISUUS TOIM . ROLLE ALHO JA KAJ A KUME R- H AUK A N Õ MM

LIIKKUVUUS, MUUTTOLIIKE JA YLIRAJAISET SUHTEET SUOMEN JA VIRON VÄLILLÄ Kirja-antologia käsittelee Suomen ja Viron välistä muuttoliikettä ja liikkuvuutta sekä näiden maiden välisiä ylirajaisia suhteita. Kirjan 15 lukua käsittelevät aihepiiriä eri yhteiskunnallisten ja humanististen tieteenalojen näkökulmasta. Kirjan fokus on 1990-luvulta alkaneessa kehityksessä, jossa rautaesiripun kaatuminen ja Viron uudelleen itsenäistyminen muuttivat perusteellisesti liikkuvuuden edellytyksiä maiden välillä. Siirtolaisuusinstituutti • Siirtolaisuusinstituutin julkaisuja 28 • ISBN 978-9527167-77-9 • ISSN 2343-3507 • 270 s. • Nid. • 2020 • EUR 30

P EKKA KETTU NE N, MATTI V ÄLI M ÄKI J A T UO MAS Z AC H E US

VARSINAIS-SUOMEN MAAHANMUUTTOSTRATEGIA 2020-LUVULLE: TAUSTA-AINEISTOT

Varsinais-Suomi on Suomen toiseksi suurin maahanmuuton kohdealue. Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi kokouksessaan vuonna 2018 Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen esityksen uuden maakunnallisen maahanmuuttostrategian laadinnasta. Painopisteiksi strategiaan määritettiin maahanmuutto- ja kotouttamistyön linjaaminen, varautuminen kasvavaan työvoiman rekrytointiin ulkomailta sekä maakunnassa asuvien maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen. Siirtolaisuusinstituutti • Siirtolaisuusinstituutin julkaisuja 33 • ISBN 978-9527167-88-5 • ISSN 2343-3507 • 132 s. • Nid. • 2020 • EUR 20

35


R EIJO R AU TAJOKI

Vaiettu vaellus

Inkeriläisten leirit 1942–1944

Vaiettu vaellus tarkastelee inkeriläisten väestönsiirtoja toisen maailmansodan aikana keskittyen inkerinsuomalaisten vaiheisiin vastaanotto- ja karanteenileireillä vuosina 1942–1944. Tutkimus nostaa esiin paikallistasolta kerättyä monitahoista alkuperäisaineistoa leirien arjesta, inkeriläisten kotiutumisesta ja suhteista paikalliseen väestöön. Vaatimus inkeriläisten ja muiden suomalaisten kohtaloiden selvittämisestä Venäjällä on noussut viime aikoina ajankohtaiseen keskusteluun. Siirtolaisuusinstituutti • Siirtolaisuusinstituutin julkaisuja 30 • ISBN 978-952-7167-82-3 • ISSN 2343-3507 • 202 s. • Nid. • 2020 • EUR 30

36


AN NA HÄK KINEN

YLIRAJAINEN AVIOLIITTO

Puolisovalinta ja avioituminen Suomessa asuvien kurdien keskuudessa Julkisissa keskusteluissa maahanmuuttajien solmimat ylirajaiset avioliitot on tyypillisesti nähty ongelmallisina. Erityistä huolta ovat herättäneet järjestetyt avioliitot ja ketjumaahanmuutto Eurooppaan. Tämä teos monipuolistaa kuvaa ylirajaisesta avioliittomaahanmuutosta ja puolisovalintaprosesseista. Se avaa avioliittoihin liitettyjä käsityksiä, mielikuvia ja stereotypioita, purkaa auki järjestetyn avioliiton käsitettä sekä osoittaa, että ylirajaisen avioliiton kategorian alle mahtuu hyvin eri tavoin solmittuja liittoja. Siirtolaisuusinstituutti • Siirtolaisuusinstituutin julkaisuja 34 • ISBN 978-9527167-90-8 • ISSN 2343-3507 • 354 s. • Nid. • 2020 • EUR 35

PASI SAU KKONE N

VIMMAINEN MAAILMA

Kirjoituksia muuttoliikkeestä, monikulttuurisuudesta ja nationalismista Kansainvälinen muuttoliike on aina muuttanut maailmaa. Viime aikoina maahanmuutto on vaikuttanut yhteiskuntien elämään ja politiikkaan enemmän kuin koskaan ennen. Turvapaikanhakijoiden ja siirtolaisten tulo Eurooppaan vuonna 2015 aiheutti ennennäkemättömän kansallisten päätösten ketjureaktion ja vavisutti Euroopan unionin perustuksia. Tähän kirjaan on koottu dosentti Pasi Saukkosen vuosina 2015–2019 julkaisemia kolumneja sekä muita kirjoituksia maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja nationalismista. Siirtolaisuusinstituutti • Siirtolaisuusinstituutin julkaisuja 35 • ISBN 978-9527167-92-2 • ISSN 2343-3507 • 125 s. • Nid. • 2020 • EUR 25

37


TO I M. T UO MAS MA RT I K A I N E N J A P I R K KO P I T K Ä N EN

MUUTTOLIIKKEIDEN VUOSISATA

Kylmän sodan päättymisen jälkeen olemme eläneet kasvavan kansainvälisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen aikaa. Tiivistyneen globaalin taloudellisen ja politiisen yhteistyön myötä ihmisten kansainvälinen liikkuvuus on lisääntynyt. Globalisaatio, kaupungistuminen, väestönkasvu ja ilmastonmuutos ovat megatrendejä, jotka todennäköisesti jatkuvat tulevina vuosikymmeninä. Muuttoliikkeiden vuosisata avaa kansainvälisen liikkuvuuden ilmiöitä sekä nostaa esiin mahdollisia tulevia kehityskulkuja. Siirtolaisuusinstituutti • Siirtolaisuusinstituutin julkaisuja 37 • ISBN 978-9527167-96-0 • ISSN 2343-3507 • 90 s. • Nid. • 2020 • EUR 25

LUONNONTIEDE JA TÄHTITIEDE J O H A N S T É N O C H PE T E R H O LM B ERG

ATT OBSERVERA, MÄTA OCH RÄKNA Blickar på den matematisk-naturvetenskapliga forskningens historia i Finland

”Att mäta är att veta” är ett provokativt uttalande av den tyske industrialisten Werner von Siemens. Det är beskrivande för den teknisk-vetenskapliga kunskapsuppfattningen: vad man inte kan mäta, kan man inte veta något om. I denna bok görs nedslag i den finländska matematisk-naturvetenskapliga forskningen. I ljuset av böcker, artiklar och akademiska examensarbeten följs upp hur fysiken och matematiken utvecklades i det gamla lärdomssätet Åbo och sedermera i Helsingfors. Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen Tiedeseura • Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 211 • ISBN 978-951-653-438-4 • ISSN 0067-8481 • 541 s. • Inb • 2020 • EUR 45

38


HEIKKI OJA

EKSOPLANEETAT Pimeänä yönä avoimella paikalla tähtitaivaan alla näkee paljain silmin yli tuhat tähteä. Lähes jokaisen tähden ympärillä on myös oma planeettakunta, jossa voi olla toisia jupitereita, neptunuksia ja maapalloja. Nyt näyttää siltä, että planeettoja on galaksissamme enemmän kuin tähtiä. Mitättömän heikot valopisteet kirkkaiden tähtien vierellä ovat vaikeita havaintokohteita, mutta eksoplaneetoista tiedetään jo paljon. Mielenkiintoisimpia ovat tietysti planeetat, jotka kooltaan ovat lähellä maapalloa. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa • Ursan julkaisuja 168 • ISBN 978-952-598582-5 • 255 s. • Sid. • 2020 • EUR 35

TOIM . V EI KKO MÄKELÄ, MA RKUS H OTA K A I N E N , H A N N U KARTTUNEN JA MATTI S U H O N E N

TÄHDET 2021

Tähdet 2021 kertoo, milloin ja missä päin taivasta on kiinnostavaa nähtävää. Kirjan avulla voit tunnistaa, mikä on se taivaalla kirkkaana loistava kohde. Opas sisältää monipuolisesti tietoa tähtitaivaan tapahtumista ja ilmakehän ilmiöistä. Kirja jakautuu kuukausikatsauksiin, joissa on tähtikarttojen lisäksi tietoa tähtitaivaan asennosta, planeettojen ja Kuun näkymisestä sekä muista vaihtelevista taivaan tapahtumista. Kirjan kalenteriosassa on Auringon, Kuun ja planeettojen nousu- ja laskuajat. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa • Tähdet 2021 • ISBN 978-952-5985-86-3 • ISSN 0355-9459 • 160 s. • Nid. • 2020 • EUR 16

39


AS KO PA LV I A I N E N J A H E I K K I OJ A

MAAILMANKAIKKEUS 2021–2022 Tähtitieteen vuosikirja

Maailmankaikkeus 2021–2022 sisältää tiiviin ja helppotajuisen esityksen tähtitieteen perusteista. Kirjassa kerrotaan tutkimuksen tuoreimmat edistysaskeleet. Maailmankaikkeus -kirja ilmestyy joka toinen vuosi ja sopii erinomaisesti ensimmäiseksi johdatukseksi tähtitieteeseen tai tietojen päivittämiseen. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa • Maailmankaikkeus - Tähtitieteen vuosikirja 16 • ISBN 978-952-5985-81-8 • ISSN 1456-8381 • 208 s. • Nid. • 2020 • EUR 20

LIIKUNTA TO I M. J O UKO KO K KO N E N J A K AT I K AU R AVA A R A

ERIARVOISUUDEN KASVOT LIIKUNNASSA Monien suomalaisten liikkumista estävät tai haittaavat kulttuuriset käytännöt, sukupuoli- ja ulkonäköstereotypiat ja yhteiskunnalliset rakenteet. Teos osoittaa, että liikunnan kentillä tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen on vielä pitkä tie kuljettavana. Artikkelikokoelmassa kartoitetaan liikunnan eriarvoisuuden ulottuvuuksia muun muassa vammaisten nuorten, lihavien ihmisten, maahanmuuttotaustaisten ihmisten, romaneiden ja syrjäseudulla asuvien nuorten näkökulmista. Liikuntatieteellinen Seura • Liikuntatieteellisen Seuran julkaisuja 175 • ISBN 978-952-5762-15-0 • ISSN 0356-746X • 251 s. • Nid. • 2020 • EUR 30

40


OSSI M ÄÄTTÄ

KEVYTRETKEILIJÄN OPAS

Retkelle tai vaeltamaan ilman painavaa rinkkaa? Kevytretkeily on luonnossa liikkumisen kasvava trendi, jossa mukaan otetaan mahdollisimman kevyt varustus. Suosittua retkeilyblogia kirjoittava Ossi Määttä opastaa lähtemään kevyemmille retkille Suomen luontoon. Runsaasti käytännön vinkkejä antava opaskirja auttaa retken suunnittelun jokaisessa vaiheessa. Määtän suosituslistojen avulla voit pakata mahdollisimman kevyet mutta riittävät varusteet erilaisiin olosuhteisiin. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 220 • ISBN 978-951-858-095-2 • ISSN 2323-7392 • 238 s. • Nid. • 2020 • EUR 28

41


H A N N U K AUH A LA J A MA RKO L EP PÄ N EN

NHL JA SUOMALAISTÄHDET Suomalaispelaajien merkitys NHL:ssä on ollut merkittävä aina Jari Kurrista ja Esa Tikkasesta Sebastian Ahoon ja Patrik Laineeseen. Suomalaisten NHL-tähtien tarinan kertovassa kirjassa ääneen pääsevät pelaajat ja taustavaikuttajat, jotka kertovat niin arkisesta harjoittelun täyttämästä NHL-elämästä kuin seurakaupoista ja muista huippuhetkistä. Entä miltä elämä näyttää ammattilaisuran jälkeen? Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 224 • ISBN 978-951-858-105-8 • ISSN 2323-7392 • 239 s. • Nid. • 2020 • EUR 29

OIKEUSTIEDE K A RRI TO LT T I LA

EUROOPPALAINEN PIDÄTYSMÄÄRÄYS JA RIKOKSENTEKIJÄN LUOVUTTAMISEN AINEELLISET EDELLYTYKSET – EU:n luovuttamislainsäädäntö Suomessa

Teos käsittelee eurooppalaiseen pidätysmääräykseen perustuvaa rikoksentekijän luovuttamista. Tutkimuksessa selvitetään, missä tilanteissa ja millä edellytyksillä rikoksentekijä voidaan luovuttaa toisesta EU:n jäsenvaltiosta Suomeen ja vastaavasti Suomesta toiseen EU:n jäsenvaltioon. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan, miten perus- ja ihmisoikeuksien suoja on toteutettu pidätysmääräyksen soveltamisalalla ja missä määrin perusja ihmisoikeudet voivat muodostaa kieltäytymisperusteen rikoksentekijän luovuttamiselle.

42

Suomalainen Lakimiesyhdistys • Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja 341 • ISBN 978-951-855-381-9 • ISSN 0356-7206 • 302 s. • Sid. • 2020 • EUR 105


HANNA NIE MINE N- F INNE

ASIANTUNTIJA TUOMARINA

Tekniikan ja luonnontieteiden alan hallintooikeustuomarit ympäristönsuojeluasioissa Asiantuntija tuomarina selvittää, miksi asiantuntijatuomari on osa ratkaisukokoonpanoa ympäristönsuojeluasioissa. Tarkastelun kohteena ovat asiantuntijatuomarin rooli, tehtävät ja toimintaympäristö sekä asiantuntijatuomarin kansallinen, EU-oikeudellinen ja kansainvälinen normipohja. Mihin asiantuntijatuomaria tarvitaan? Mitä haasteita asiantuntijatuomarin käyttäminen asettaa? Miten asiantuntijatuomarin sisältävän kokoonpanon tulisi toimia? Suomalainen Lakimiesyhdistys • Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja 342 • ISBN 978-951-855-382-6 • ISSN 0356-7206 • 288 s. • Sid. • 2020 • EUR 105

TOIM . KARI KU U S INIE MI, O UT I S UV I RA N TA J A V E LI - PE K K A V IL JAN EN

JUHLAJULKAISU PEKKA VIHERVUORI 1950 – 25/8 – 2020 Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Vihervuoren 70-vuotispäivän kunniaksi julkaistu juhlakirja sisältää muun muassa artikkelit: Janne Aer, Oikeusvaltio ja hallintolainkäyttö – liberalistisen oikeusvaltioajattelun vaikutus korkeimman hallintooikeuden perustamiseen; Anders Eka, Skadestånd vid överträdelse av grundlagsskyddade fri- och rättigheter – en nordisk utblick; Timo Esko, Onko Suomen korkein oikeus perustuslakituomioistuin? Pekka Hallberg, Hallitusmuodon juurista nykyajan oikeusvaltioon. Suomalainen Lakimiesyhdistys • Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. C-sarja 44 • ISBN 978-951-855-383-3 • ISSN 0356-7222 • 486 s. • Sid. • 2020 • EUR 90

43


Tervetuloa tieteen omaan kirjakauppaan Tiedekirjaan! Tilaa uutuuskirjat kätevästi verkkokaupastamme

tiedekirja.fi tai tule käymään kivijalkamyymäläämme Helsingin Kruununhaassa! Myymälän aukioloajat: ma, ti, to 10.30–17 ke 10.30–18 pe 10–16

Snellmaninkatu 13, Helsinki puh. 09 635 177 tiedekirja@tsv.fi www.tiedekirja.fi

44

Profile for Tiedekirja

Tiedekirjan uutuuskirjat 2/2020  

Tiedekirjan uutuudet sisältävät Suomen tieteellisten seurojen kotimaisilla kielillä julkaistut teokset vuodelta 2020.

Tiedekirjan uutuuskirjat 2/2020  

Tiedekirjan uutuudet sisältävät Suomen tieteellisten seurojen kotimaisilla kielillä julkaistut teokset vuodelta 2020.

Advertisement