Premium Magazine 2 2018

Page 62

HAPPYNEST PRESENTERAR: inspiration fÜr ditt uterum och balkong! Happynest fÜrenar professionell trendspaning med riktigt bra inredning och design fÜr büde hem och arbetsplats. Genom att samla tolv ledande europeiska varumärken under ett tak, och samtidigt hülla koll pü de snabbt fÜränderliga trenderna, fÜrenklar vi fÜr vüra üterfÜrsäljare i hela landet. +DSS\QHVW SURGXNWHU ȴQQV S§ DOOD VWRUD LQUHGQLQJVPŒVVRU L 6YHULJH RFK XWRPODQGV Aluvia pearl, Vita Copenhagen

Villa Collection

2018 är üret dü vi pü allvar sÜker oss tillbaka till naturen - med hjälp av jordiga färger, levande material och en hÜgre medvetenhet kkring ring hüllbarhet och h kvalitet. kvalitet. Lüt dig iinspireras nspireras av vür värld värld av av Happynest!

LLounge Lou nge Around Aroun Ar ound d sofa, ssofa ofa, Vita Vita Copenhagen Copen Co penhag hagen en

62 Premium Magazine

FĂĽgelbad, Blomus

Canasto, Blomus


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.