Page 1

EN DEL AV TIDNINGAR I NORR AB

V 26 • 29 juni 2017 • Årgång 98 • Lösnummerpris: 15 kronor

Ödehus en resurs för landsbygden Foto: ERIK ÅMELL

Hus som inte kommer till användning är en av landsbygdens svagheter, likväl en potentiell resurs om det går att påverka boendet. Politiskt är ödehusen ingen het fråga, trots tal om bostadsbrist och satsningar på bostadsbyggande.

– I korta drag kan vi säga att det är väldigt viktigt att tomma hus fylls med folk, säger Emil Källström, riksdagsledamot från Västernorrlands län och centerns ekonomisk-politiska talesperson. Sidorna 4–5 och 6

Tre SM-guld mot alla odds ”Jag var den förste i Sverige som fick diagnosen”, konstaterar Magnus Norgren från Docksta som efter beskedet vunnit tre raka SM-guld i parabordtennis. Nu drömmer han om Paralympics i Tokyo om tre år. Sidan 18

A-POSTTIDNING

Miljoner för att rädda vattenförsörjning Sidan 8

Logen i Viätt vanlig på 1700talet

Sidan 12

Nu kan alla ta sig till dammen Sidan 19


2

29 juni 2017

Hus viktigare än jobb?

Z

latan Ibrahimovic såg huset han ville ha. Knackade på och erbjöd ägaren 30 miljoner kronor för Malmövillan som kostat 8 miljoner. Så kan också en husaffär gå till. Hade de människor som vill bo på landsbygden i Ångermanland och andra delar av landet haft Zlatans ekonomiska muskler skulle nog urbaniseringen ha bromsats upp rejält. Men nu är verkligheten en annan. Landsbygden blir på många håll allt mer öde än levande. Servicen försvinner, skolor stängs, kollektivtrafiken dras in. Inga jobb, inga människor. Den lika dystra som vanliga förklaringen till att hundratusentals hus står tomma, eller kanske används som fritidshus under några sommarveckor. Tobias De Pessemier är av en annan åsikt. Han menar att det viktigaste är att först återbefolka de tomma

Besök Nordsverige på Facebook

husen. Han har varit rådgivare åt ministrar i Belgiens regering och hans medicin heter beskattning. Det ska kosta att låta hus stå tomma, då ökar intresset för att sälja resonerar han. I Resele har invånarna skapat en inflyttningsgrupp som jobbar för att lediga hus i första hand ska användas till boende snarare än sommarstugor. I Örnsköldsvik har man inventerat ödehusen och i Kramfors lyftes frågan häromåret när den stora mängden nyanlända kom. Kanske är något på gång, även om Tobias De Pessemier är besviken på den svenska hållningen och väljer att flytta från landet.

med hjärta för Ångermanland

facebook.com/tidningennordsverige

Vi vill från oppositionen se en konkurrensutsatt kommunal verksamhet för att stärka kommunens ekonomi men också för att öka individens valmöjligheter på flera områden.

Redaktionens rader Erik Åmell, reporter

Gott samarbete allt viktigare för vår region

Veckans bild från redaktionen

I

Kramfors kommun har precis den politiska vårsäsongen avslutats med att kommunfullmäktige fastställt budgeten för 2018. I vanlig ordning är det majoritetens förslag som antagits. Vi från oppositionen tycker det är viktigt att väljarna vet att det alltid finns andra alternativ som är aktiva och engagerade för kommunens väl. Vi fyra borgerliga partier presenterade ett gemensamt budgetalternativ. I en kommun som har det tufft med att hålla invånarantalet uppe och med en åldrande befolkning är det tråkigt nog inga överskott att fördela. Bilden från 2016 bleknar betydligt för år 2017, 2018 och 2019. Det uppstår stora underskott som slår direkt mot kommunen där en för stor kostym med lönekostnader som den helt dominerande utgiftsposten. Det är mot den bakgrunden vi måste visa återhållsamhet för att få en bättre balans mellan åren 2017–2019. Situationen kräver noggranna överväganden. Vi vill från oppositionen se en konkurrensutsatt kommunal verksamhet för att stärka kommunens ekonomi men också för att öka individens valmöjligheter på flera områden. Kommunens mål att få fler kommuninnevånare att engagera sig och få en ökad framtidstro nås bäst genom att erbjuda individen valmöjligheter. Vårt budgetförslag landade på ett plus drygt 12 mkr jämfört med majoritetens 14 mkr. Den stora skillnaden är att vi vill satsa mer på våra sociala åtaganden. Det är viktigt att ta hand om våra unga, gamla och nya invånare och se till att de kan få adekvat utbildning och stöd. Det är då roligare att skriva lite om vårt gemensamma Höga Kusten Destinationsutveckling. Ett gemensamt kommunalt bolag där Kramfors, Härnösand, Örnsköldsvik och Sollefteå deltar. Vi har tillsammans fått Höga Kusten vida känt för ett gott värdskap och en attraktion i världsklass. Ett unikt världsarv, unik entreprenörsanda, unika upplevelser och unika smaker. ”Här startar framtidssagan” för att citera HKDests hemsida. Ett mycket bra exempel på ett kommunsamarbete som lyckats väl. Något som kommer att bli allt viktigare för en framgångsrik framtid för vår region. Önskar Er alla en fortsatt fin sommar!

Kramforsreporter Susannhe Melin på Väjabergets topp och den klassiska vyn över pappersbruket Mondi Dynäs i bakgrunden. 2015 fyllde fabriken 100 år. Säckpapper utgör idag den största delen av produktionen. Foto: ERIK ÅMELL

Enkätfrågan På söndag är det rosens dag, vem skulle du då vilja ge en ros?

Theresé Eliasson Sollefteå. – Jag vill ge en ros till mitt barnbarn Nils Haglöf som jag är glad för.

Niclas Magnusson med dottern Kimberlie, Nyland. – Till min sambo, Caroline Byström.

Caisa Danielsson, Sörmesunda. – Jag måste ge en ros till mitt barnbarn som fyller 20 år på söndag.

Redaktion Besöksadress: Köpmangatan 56, Bredbyn, Ringvägen 4, Kramfors, Järnvägsgatan 18, Sollefteå. Telefon: 0660-813 91 Fax: 0660-813 77 Tryck: VK Daily, Umeå Redaktionen: redaktionen@nordsverige.se Debatt: debatt@nordsverige.se Företagsannonser: Display Umeå AB, 090-71 15 00 Privatannonser: www.nordsverige.se Utges av: Tidningar i Norr AB, Box 3053, 903 02 Umeå Ansvarig utgivare: Jakob Sjöström, vd. Tel: 090-711 382

Maria Boström Redaktör 0660- 431 400 maria.bostrom@ nordsverige.se

Annons

Susannhe Melin Reporter 0612- 701 400 susannhe.melin@ nordsverige.se

Distribution: Vid utebliven eller försenad tidning: Ring 090-711 381, eller mejla: prenumeration@nordsverige.se

Lennart Lundberg Vik. reporter 0620- 773 050 lennart.lundberg@ nordsverige.se

Mikael Wännström Företagsannonser 076- 677 04 37 mikael.wannstrom@ nordsverige.se

Prenumerationspris: 599:–/helår, 369:–/halvår SMS:a in din prenumeration: För 12 månader, skicka texten:

Ledare Bertil Böhlin (C), oppositionsråd, Kramfors debatt@nordsverige.se

Prenumeration

Gustav Gavelin Företagsannonser 076- 677 62 87 gustav.gavelin@ tidningarinorr.se

Martin Yde Prenumerationsansvarig. 090- 711 381 prenumeration@ nordsverige.se

NS12 och ditt namn och adress till 073-129 75 75. Redaktionen ansvarar ej för insänt, icke beställt material.

Gerd Edstrand Prenumerationssäljare 0663- 310 06

Hans-Åke Mårtensson Prenumerationssäljare 0660- 431 990

Skatt på tävlingspriser betalas av vinnaren. Nordsverige är medlem i Tidningsutgivarna (TU). Upplagan är TS-kontrollerad.


t! e h

CHEMIN DES SABLES

Ny

69 kr

rosé från södra Frankrike

”Hade detta rosévin haft rätt till Provences ursprungsappellation hade priset varit minst en tia högre. Stilen är dock densamma: ljus som en morgonrodnad och med större fokus på fräschör än på hallonkarameller.” Bengt-Göran Kronstam, Svensk Dagbladet 12/5 -2017

Ett rosévin med doft av jordgubbar samt en bärig smak med tydlig syra. Passar fint till tomatbaserade rätter, getost eller som aperitif.

Chemin des Sables 2016, artnr 75989, 75 cl, 12,5%

www.apricot.se • apricot • info@apricot.se

Finns inte Chemin i din butik, kan du be personalen ta hem den utan kostnad eller beställ själv på www.systembolaget.se.

Alkoholkonsumtion under graviditeten kan skada barnet.


4

29 juni 2017

Krävde återremiss om Höglidenskolan ÖRNSKÖLDSVIK. Återremiss av beslutet om investeringen av

nya högstadieskolan, Höglidenskolan. Det krävde Lars Näslund (m) i kommunfullmäktige. Därmed får tjänstemännen i uppdrag att ta fram en tydligare kostnadskalkyl. Om det innebär några förseningar återstår att se, men troligen ska Höglidenskolan vara klar att tas i bruk höstterminen 2019.

13

Ångermanlands ödehus – en förbisedd resurs

miljoner kronor är budgeten för Mittuniversitets forskningsprojekt om skogsskador i takt med pågående klimatförändringar.

Lindens utemiljöer ska rustas upp ÖRNSKÖLDSVIK. Invändigt skedde upprustning i fjol

höst. Nu har turen kommit till upprustning av seniorboenden Lindens utemiljö. Bland annat ska det bli en bouleplan, nya utemöbler samt bättre framkomlighet för fordon. Renoveringen kommer att vara slutförd kring månadsskiftet juni/juli.

Hus som står och förfaller eller inte används mer än ett par veckor per år finns det gott om på Sveriges landsbygd. Samtidigt kan det vara mycket svårt för den som vill flytta att hitta någonstans att bo. Foto: PRESSBILD

ÅNGERMANLAND. Lite här och där kan de ses. Ödehusen som används som mest ett par veckor om året – samtidigt som det inte fin s bostäder för dem som vill flytta ut på landsbygden. – Man älskar ihjäl sin hembygd. Huset kostar så lite att man har kvar det för att använda huset två veckor per år, säger landsbygdsutvecklare Lena Lindström, Örnsköldsviks kommun. För cirka tre till fyra år sedan gjordes en inventering av antalet ödehus på Örnsköldsviks landsbygd, då inom projektet ”Bygd och stad i balans”. Utifrån denna inventering skickades det brev till 750 fastighetsägare där man i praktiken frågade vad man hade för tankar kring det tomma huset. – De svar vi fick in var väldigt positiva, man var glad att frågan ställdes och att tankarna väcktes. Vi var väckarklockan, man märkte att det blev en skillnad. Men hur många och i vilken omfattning är svårt att säga. Någonstans har det i alla fall satts fokus på det här området. Det finns människor som vill bosätta sig på landsbygden, men det finns inga bostäder att tillgå. Frågan ligger även med i den Parlamentariska landsbygdskommitténs 75 punkter, men det ligger ju några år bort innan det börjar röra på sig, erfar Lena Lindström och fortsätter. – Samtidigt tar all service stryk av att hus inte används året om!

Boende på landsbygden in-

går även den Landsbygdsstrategi som antagits av Örnsköldsviks kommun där just bostadsbristen och svårigheterna med att bygga nytt, det vill säga att fastighetsvärdet är lägre än byggkostnaden försvårar nybyggen medan befintliga hus används som fritidshus listas som en av landsbygdens svagheter. Kramfors kommun tittade på möjligheten att få tillgång till sällan använda fritidshus då antalet nyanlända var som störst hösten 2015. Frågan är inte nu på agendan, men kan åter bli aktuell för att nå kommunens nya mål att öka till minst 20 000 invånare år 2031. När det kom som flest nyanlända fick kommunen vända på varje sten för att

Vi tänkte stimulera fastighetsägarna genom information och visa på exempel med goda effekter.

Jan Sahlén (S). Foto: KRAMFORS KOMMUN

Jan Sahlén (S), kommunalråd Kramfors kommun hitta bostäder. En idé var att försöka utnyttja de sällan använda fritidshusen. – Vi tänkte stimulera fastighetsägarna genom information och visa på exempel med goda effekter. Detta kan ju bli en win-win-situation där ena parten får ett boende och den andra intäkter genom försäljning eller uthyrning, berättar Jan Sahlén (S), kommunalråd i Kramfors kommun. Ett sätt att koppla ihop säljare och köpare skulle kunna vara att på mötesplatsen Kramforshjärtat, dit många nyanlända brukar komma, anslå fastigheter som är till salu.

Jan Sahlén önskar att de tom-

ma husen på landsbygden skulle börja fyllas. – I vissa byar som lever upp på sommaren ser det tyvärr ganska mörkt ut på vintern. Men man måste tänka på att det ofta handlar om barn som ärvt sina

Lena Lindström. Foto: MARIA BOSTRÖM föräldrars hus och att det då också finns en känslomässig del med i bilden. När Kramfors kommunfullmäktige på måndagskvällen tog budgeten för 2018 ingick också ett nytt befolkningsmål.

– I fjol ökade vi, första gång-

en på 65 år, med 322 personer. Nu vill nå 20 000 invånare till år 2031. Därför ska vi ta fram operativa planer för utbildning, arbete, bostäder och kommunikationer. Årtalet 2031 är naturligtvis symboliskt valt, 100 år efter Ådalshändelserna i Lunde.

MARIA BOSTRÖM ERIK ÅMELL

Skola, livsmedelsbutiker, all service tar stryk av att fastigheter inte används året om. Lena Lindström

Inflyttningsgrupp med RESELE. Utflyttning, nedläggning och dåligt stämning. Inte i Resele. För här tar byborna tag i sin egen situation. Och att byn inte har en ännu större befolkning beror på att det helt enkelt saknas hus. Nu prisas man för arbetet med att ordna bostäder till de som vill flytta in. En inflyttningsgrupp jobbar aktivt med att få alla lediga bostäder att användas som boende i första hand och inte som stugor. –Vi har faktiskt en bostadskö. Det finns många unga barnfamiljer som vill flytta hit, säger Helen Höglund i Byalagets inflyttningsgrupp. Och hon vet att ett boende i Resele är attraktivt både för de som har rötterna i bygden och de som inte har det. – Jag pendlar till jobbet Det tar cirka 20 minuter. Det finns många i Stock-

holm och på andra håll som har betydligt längre pendling, säger hon.

Därför är Resele idealiskt.

Så nära Sollefteå med sitt arbetsutbud men samtidigt på landet i en by där de som bor håller ihop och hjälper varandra. Nu uppmärksammas arbetet med inflyttningsgruppen med ett nytt pris. Denna gången fi k gruppen pris som årets entreprenöriella förening på landbyggardagen. –Det är trevligt att vi uppmärksammas för vårt

arbete, säger Helen Höglund. Något som gruppen fått vänja sig med efter att ha uppmärksammats på olika sätt både regionalt och på riksnivå. Reseleborna är enligt presentation som de själva ligger bakom ett kraftfullt folk med otroliga möjligheter i en fantastisk miljö. Som Reselebo blir man automatiskt medlem i Reselebygdens byalag. – Inom Reselebygdens byalag ska allt kunna diskuteras, stort som smått med anknytning till Resele med omnejd., berättar Per Håsteen, i byalagsstyrelsen.

Målet med byalagets arbe-

te skall hela tiden vara att sträva efter att utveckla och marknadsföra Resele-


5

29 juni 2017

Bilen viktig för semesterfirarna

Landets första livsmedelsstrategi antagen

ÅNGERMANLAND.

ÅNGERMANLAND. Den svenska livsmedelsproduktion har minskat

Till och från arbetet är bilen viktig för många, speciellt på landsbygden. Men just under semestertider är bilen viktigare än någonsin. Då väljer nämligen 90 procent av svenskarna bilen som transportmedel. Detta enligt en nygjord Sifoundersökning där det kan konstateras att brister i kollektivtrafiken höjer bilens värde som transportmedel just för att kunna semestra där man vill.

”Det här är jätteviktigt för jobb och hållbar tillväxt i hela vårt land”, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Foto: MARIA BOSTRÖM

inom många viktiga områden under de senaste 20 åren. Nu ska den utvecklingen vändas och det med livsmedelsstrategin som klubbats i riksdagen. Därmed är strategins inriktning med långsiktiga mål fram till år 2030 gällande, oavsett vilken regering som sitter med makten.

Fastighetsägarens ansvar

Denna fråga togs upp i riksdagen 1973, men sedan har det varit tyst. Jag var troligen den enda privatperson som skickade remissvar till regeringen om landsbygdens framtid, men fick aldrig svar.

4 I dagsläget görs ingen aktiv kontroll av fastigheters skick, däremot görs inspektioner av  bygg- och miljö om det inkommer anmälningar om farliga eller skräpiga fastigheter som  kan utgöra en fara för andra eller fara för miljön. ”Det enklaste är att prata med ägaren. Får man inte gehör, vilket är vanligt, då kan man anmäla  till kommunen att det är en ovårdad tomt. Då åker vi ut och tittar och anser vi att det är en fara  för allmänheten, så skriver vi ett föreläggande”, säger Camilla Gimbergsson, chef för avdelningen  bygg och miljö vid Örnsköldsviks kommun. 4 Åtgärderna ska ske inom rimlig tid, vilket oftast avgörs av en dialog med fastighetsägaren.  Om det inte åtgärdas görs en ny bedömning och då kan nästa steg bli ett vitesföreläggande.

Tobias De Pessemier, andelsbonde ”Nu finns det många barn i förskolan så skolan kommer att växa”, säger Ingrid Håsteen, i byalagsstyrelsen.

Mats Fagerström tror att det är enklare att få företag som verkar i trakterna att satsa på äldreboende.

Vill beskatta de  tomma husen BRÅBYGDEN. Tobias De Pessemier flyttade 2012 med sin familj från Belgien till Kalmar län med idén om att vara med och skapa en levande landsbygd. Nu lämnar de Sverige, bland annat besvikna över att inte fått respons på intentionerna att befolka landsbygdens obebodda hus.

Livet i Belgien som rådgivare åt ministrar och myndigheter byttes i Bråbygden i Oskarshamn kommun mot drift av Sverige tredje andelsjordbruk. Efter några veckor fann man att hälften av husen i byn var obebodda, trots att det lyste i fönstren från alla. Men det var tack vare timers!

Sedan dess har Tobias De

Helen Höglund jobbar för att mer barnfamiljer flyttar till Resele. Foto: LENNART LUNDBERG

egen bostadsförmedling i Resele bygden mot framtiden. Förutom styrelsen finns tre mycket aktiva arbetsgrupper, skolgruppen, inflyttningsgruppen och asylgruppen. – Skolgruppen har ju lyckats rädda skolan. Nu finns det många barn i förskolan så skolan kommer att växa, säger Ingrid Håsteen, i byalagsstyrelsen. Det som nu är byns stora problem är att hitta bostäder. – Vi har många asylsökande som gärna vill stanna i Resele när det fått sina beslut. Men det är svårt eftersom det tyvärr inte finns några lägenheter att uppbringa.

Jobbet med att ordna ett nytt

trygghetsboende i Resele fortsätter.

Skolgruppen har ju lyckats rädda skolan. Nu finns det många barn i förskolan så skolan kommer att växa. – Stefan Sahlén med rötterna i Resele har köpt mark i närheten av kyrkan, berättar Mats Fagerström i byalagsstyrelsen. Detta skulle lösa vissa problem. Nu sakna Resele ett boende för äldre. De som behöver får flytta västerut mot Näsåker där det närmaste ligger. – Det finns många pensionärer som bor kvar i sina hus fast de skulle flyttat om

Ingrid Håsteen, byalagets styrelse det fanns en möjlighet att bo kvar i Resele. Och spå kan det bli om äldreboendet blir av, säger Mats Fagerström, i byalagsstyrelsen. Detta skulle lösa vissa problem.

– Vi hoppas att det då skulle

kunna bli fastigheter lediga för yngre och barnfamiljer som står i kö för att flytta hit, säger Helen Höglund i inflyttningsgruppen.

Sara-Britta Edlund i byalaget har gjort en förstudie som undersökte intresset av ett äldreboende i Resele, – Intresset visade sig vara stort.

Inflyttargruppe för något år sedan gjorde en undersökning och den visade den på ett stort intresse för äldreboendet. Dessutom är det möjligt att äldre också vill flytta till Resele. Man har börjat att titta på bidrag och gåvor så kallade crowdfunding. Men ännu är inte finansieringen i hamn. – Jag tror att det är enklare att gå till några företag som verkar här i trakterna. För det är ju deras före detta anställda som ska bo i de nya lägenheterna, säger Mats Fagerström.

LENNART LUNDBERG

Pessemier oförtrutet jobbat för att skapa debatt i frågan om hus som står tomma eller används någon vecka under sommaren. – Denna fråga togs upp i riksdagen 1973, men sedan har det varit tyst. Jag var troligen den enda privatperson som skickade remissvar till regeringen om landsbygdens framtid, men fick aldrig svar. Inte heller riksorganisationen ”Hela Sverige ska leva” tar upp frågan om hundratusentals tomma hus på landet. Detta trots att det finns jättemånga som skulle vilja köpa hus för att bosätta sig permanent. Tobias De Pessemier tror inte att morötter kan locka ägarna till de tomma husen att sälja.

5

år har Tobias De Pessemier debatterat om att befolka landsbygdens tomma hus.

Tobias De Pessemier menar att landsbygdens överlevnad främst hänger på återbefolkning av tomma hus. Foto: PRIVAT – Att sänka reavinstbeskattningen har till exempel ingen påverkan, de vill ju inte sälja.

Han föreslår istället att

det införs en skatt på hus som står outnyttjade. Här framhålls olika länder på kontinenten som förebilder och han menar att även Norge och Danmark vidtagit effektiva åtgärder som till exempel brukningsplikt. – När man gör så här börjar det hända saker. Ingen som inte vill behöver sälja, men då kostar det och pengarna kommer till nytta i den kommun där husen ligger.

Tobias De Pessemier men-

ar att det är fel att lägga fokus på jobben i debatten om att skapa en levande landsbygd. – Landsbygdens överlevnad börjar med återbefolkning av tomma hus. När bygderna återbefolkas kommer också samhällsservicen. Han ville skriva en rapport och detaljerat redovisa hur en rättvis beskattning av tomma hus skulle kunna utformas, men fick inte svar av vare sig bostadsminister, landsbygdsminister eller Hela Sverige ska leva. Projektet föll på finansieringen. Och nu lämnar familjen Sverige. – Vi flyttar till ett land där man uppskattar mer att folk vill påverka sin miljö.

ERIK ÅMELL


6

29 juni 2017

Länsmetod stöd för hela landet

ÅNGERMANLAND. Det finns stora problem med ovårdade byggnader och tomter i Västernorrland. Så pass mycket så att kommunerna försöker att tillsammans göra något åt det. Men nu är arbetet avslutat och de rutiner som tagits fram i Västernorrland kommer att spridas över hela landet. Kommunerna i Västernorrland har tagit fram rutiner för hur man ska handlägga frågor med ödehuset. Projektet har bland tagit fram en hemsida med praktiska tips om hur kommuner ska hantera ovårdade fastigheter. Men i riksdagen har frågan inte behandlats. – Det var länge sedan vi diskuterade dessa frågor, säger Eva Sonidssson (S), riksdagsledamot från Docksta som sitter i riksdagens bostadsutskott.

Motioner om hur man ska

komma tillrätta med förfallna fastigheter hamnar på detta utskotts bord. – Men jag kan inte minnas att vi behandlat någon motion i frågan denna mandatperiod, åtminstone ingen som vi ställt oss bakom, säger Eva Sonidssson. För ett par år sedan blev

frågan akut. Därför har kommunerna i Västernorrlands län beslutat att arbeta tillsammans med frågan för att komma fram till gemensamma arbetsmetoder som kan underlätta hanteringen av denna typ av ärenden. Och arbetet har lyckats. Nu används erfarenheterna från Västernorrland av hela landet. Detta arbete utgör nu ett av Boverkets arton natio-

Det är bra att vi i Västernorrland har kunnat ta fram dessa rutiner. Sara Nylund (S), ordförande Samhällsnämnden

nella utvecklingsprojekt ”Handläggarstöd för hantering av ovårdade tomter och byggnader”. Projektledare har varit Thomas Lindström, bygglovshandläggare Härnösands kommun.

– Nu finns det rutiner för hur

man ska göra när man upp-

täcker ödegårdar och andra ovårdade tomter. Det är bra att vi i Västernorrland har kunnat ta fram dessa rutiner till Boverket och till andra kommuner i landet,säger Sara Nylund (S), ordförande Samhällsnämnden i Härnösand. Projektet har visat att fall

som rör ovårdade tomter och byggnader tar tid och det finns ett antal fallgropar som är lätta att ramla i. Om ärendena inte hanteras på rätt sätt och i rätt ordning riskerar det dessutom att dra ut ännu längre på tiden. – Projektet har redovisats

Projektet http://xn--ovrdad-jua.se/

för oss i Samhällsnämnden och redovisningen visade att man kunnat sprida dessa metoder och mallar runt om i landet så att fler kan ta del av resultatet. Bland annat på en speciell hemsida som handläggare kan ha stor nytta av, säger Sara Nylund.

LENNART LUNDBERG

Skatt på ödehus inte enda lösningen ÅNGERMANLAND. Frågan om ödehus har diskuterats. Det konstaterar Emil Källström, riksdagsledamot och Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson. – I korta drag kan vi säga att det är väldigt viktigt att tomma hus fylls med folk. När man börjar prata om praktiska lösningar så är de jag tycker bäst om de där man lokalt från bygderna tar kontakt med ägarna. Skatt på hus där ingen bor är förvisso en möjlig väg, men bästa lösningen är ändå lokala initiativ. – När man lokalt tar kontakt med ägarna och pratar om att sälja eller hyra ut, ibland även matchar mellan säljare och köpare. Därför tror jag man ska dra det några varv till när man pratar med fastighetsägarna och

tittar på frågan i ett bredare perspektiv, säger Källström och fortsätter: – Skulle man införa en skatt på ödehus, då skulle man även lägga en kostnad på fritidshus. Överlag har fastighetsbeskattning varit en ganska het potatis i de senaste valen. När man tar ett bredare grepp på fastigheter, då kommer det vara

bredare än bara ödehusen. Men det behövs inga politiska beslut för att matcha fram hyresgäster eller köpare. Kort sagt kan skatt vara en väg att gå, men det är inte enda vägen. Andra lösningar är enklare och rakare och där nämner Emil Resele som ett gott exempel.

– Apropå skatter, jag tror att

en höjning av taket för skatter vid uthyrning kan vara ytterligare en del. Att kunna hyra ut skattefritt högre än 44 000 kronor vilket jag tror är gränsen i dag, då frigör man fler bostäder för just

Emil Källström (C), riksdagsledamot. Foto: ARKIV boende. Där någonstans tror jag man som fastighetsägare känner att man funderar mer på om man inte ska hyra ut sin fastighet istället för att den bara ska stå.

MARIA BOSTRÖM

Välkommen till....

Sörflärke Södra och Erik Pers Loppis

Mellansels Bad & Camping

(Väg 1035 mellan Bredbyn och Myckelgensjö)

Hela Sveriges däckkedja

Där hittar du bl.a. - Roligt och nyttig för familjens fritidsnöjen - Litet och stort för hemmet, hushållet och festen - Prylar för bilen och husvagnen

Vi vet vilka

däck du behöver

Slå en signal för öppettider och om du vill veta mera! 0661-200 01 Solweig

Publiceringsdatum

Mellansels VÄLKOMMEN Välkommen Bad &0661-40701 Camping www.mellansel.se Tfn. 0661-407 01

Väg 348, 30 min från Örnsköldsvik

Vi på

www.mellansel.se

Välkommen till Anundsjö Bygg - din lokala byggpartner! • Nybyggnationer och ombyggnationer

• Försäljning och leverans av grus- och krossmaterial

• Svets- och smidesverkstad

• Försäljning och leverans av betong

• Plåtarbeten

• Mark- och schaktarbeten • Prefabricerade betongkonstruktioner

• Byggarbeten för industri

Ett mysigt ställe i Bredbyn Nära till bad och fiske Juli - Boende fr. 475 kr/pers

Skallåsens Handelsträdgård – har allt för Din trädgård – Ring för öppettider 0660-25 00 60 Skallåsen 354, Arnäsvall

BREDBYNS DÄCKSERVICE 0661-106 50

På uteserveringen

Sill & Grillbuffé 295 kr Lördag 1, 8, 22 samt 29:e juli kl. 17-21 Boka gärna bord! Tel: 0661-107 10 25 augusti Elilert Pilarm PUB & mat

Tel fax 0661-212 16 Mobil 070-211 06 60 Kubbe 160 • Bredbyn

Prästbordet 115, 895 30 Bredbyn, Tel 0661-654 450, Fax 0661-100 94

Välkommen in så hjälper vi dig!

Utför allt från grund till yttertak! Inget uppdrag är för litet! Kostnadsfri rådgivning.


8

29 juni 2017

Statligt åtgärdspaket för att rädda vattnet ÅNGERMANLAND. Ett vattenpaket på 200 miljoner kronor. Det satsar regeringen i ett åtgärdspaket för att med långsiktiga satsningar motverka vattenbristen. I vattenpaketet ingår tre olika satsningar. Som Nordsverige tidigare berättat om är grundvattennivåerna på låga nivåer i Sverige. I Sverige är det endast 14 av landets 290 kommuner som har normal grundvattennivå. Här i Ångermanland är läget inte akut – än i alla fall, men grundvattennivån i början på sommaren är lägre än normalt. Samtidigt förutspås de lägre vattennivåerna vara en del av en långtgående utveckling som inte kommer att vända. Nu gör regeringen en satsning för att motverka vattenbristen, detta genom att avsätta 200 miljoner kronor i medel höstens budgetproposition. Det är fjolårets och årets låga grundvattennivåer som ger en föraning om en framtid där vattenbrist och torka kan bli allt vanligare och därför presenterar regeringen satsning med vattenpaketet för att före-

bygga torka och fördjupa kartläggningen av grundvattenresurserna.

Den stora delen av vatten-

paketet, cirka 170 miljoner, går till att stötta och säkra kommunernas egna resurser för att hålla kvar vatten, helt enkelt att stärka landskapets egna förmåga att balansera vattenflöden, öka tillskottet till grundvattnet och öka vattenrening. Detta bland annat genom att i större utsträckning restaurera och anlägga våtmarker vilket bedöms ha även andra positiva effekter. För det arbetet kommer även Naturvårdsverket att få uppdrag att ta fram en våtmarksstrategi. De övriga delarna rör SGU, Sveriges geologiska undersökning, som får förstärkta resurser för att kunna bistå kommuner och län med fördjupadee kartläggningar av grundvattenresurser i särskilt utsatta regioner samt att nationella vattenkatastrofgruppen VAKA, som byggts upp genom tillfälliga medel, nu får förstärkta resurser genom regeringen för trygga verksamheten mer långsiktigt.

MARIA BOSTRÖM

Torrt i kranen? Det kan bli en bister verklighet för många ångermanlänningar ju längre in på sommaren vi kommer. Redan nu är grundvattennivåerna lägre än vanligt. Nu lägger regeringen ett särskilt vattenpaket för att långsiktigt försöka trygga vattenförsörjningen i landet. Foto: PRESSBILD

Att renovera Centrumhuset i Bollstabruk kommer att bli väldigt kostsamt.

Foto: ERIK ÅMELL

Centrumhuset kanske räddas BOLLSTABRUK. Det fuktskadade Centrumhuset i Bollstabruk har länge varit hotat av rivning. Men nu har en person hört av sig och visat intresse av att köpa huset. I dag är Café Genomfarten kommunala bostadsbolaget Krambos enda hyresgäst i Centrumhuset. Krambos personal har också ett fikarum i huset. Tidigare har byggnaden bland annat inrymmt post, pastorsexpedition och en frisersalong. Ännu längre tillbaka i tiden fanns Konsum i huset. För ett par år sedan upptäcktes att huset drabbats

av mögelangrepp. Orsaken kan ha varit att regnvatten ansamlats på det platta taket och sedan läckt in. Mögel upptäcktes i den del av huset där pastorsexpeditionen låg. På grund av stora kostnader för mögelsanering har Krambo övervägt om inte huset vid torget i Bollstabruk måste rivas. Något som inte heller det är billigt. – Att riva Centrumhu-

2

miljoner kronor kan det kosta att renovera fuktskadade Centrumhuset. set skulle gå på mellan 1,5 och 2 miljoner kronor. Men huset är inte vackert och jag tycker inte det vore fel med en snygg grönyta på platsen, säger Krambos vd

Per Eriksson. Men nu har alltså ett alternativ till rivning dykt upp i form av en potentiell köpare. Per Eriksson kan inte berätta vem det är eller vad personen har för tankar med huset. – Det här är så pass nytt att vi inte hunnit diskutera användingen. Per Eriksson framhåller att det är viktigt att den som vill ta över Centrumhuset presenterar seriösa planer. – Vi får se vad det finns för idéer och ta upp frågan på nästa styrelsemöte i september.

ERIK ÅMELL

Sommar i Kramfors! Vi erb juder riser trävaror till kanonp

Sommarens blommor hittar ni hos oss!

Prisexempel Granregel Impregnerad Furu 45x45 mm 6,50:28x95 mm 10,50:45x95 mm 12,50:28x120 mm 12,50:45x145 mm 19,50:(långa längder) 45x195 mm 28:45x95 mm 16:45x145 mm 24:Timmerpanel 45x195 mm 40:från 145:-/m2 Råspont från 49:-/m2 Vildmarkspanel Faspanel 85:- 25 mm (ring för pris)

Välkommen in till oss på torget för en blomstrande upplevelse. Vi har ett varierat utbud av krukväxter, snittblommor och utplanteringsväxter. I vår presentavdelning hittar ni mycket fint till uppvaktningar, avtackningar, bröllop mm. Mumsiga skorpor från Emmas skafferi, försvinnande god choklad från Åre chokladfabrik och mycket annat smått och gott! Varmt välkomna in. Sommartider Juli - Mån-fre 10-17, Lörd 10-15

Följ oss gärna på Facebook!

Henrikssons Blommor & Rum Torget - Kramfors • 0612-71 10 11

Lägenheter Komfortboende Studentboende Lägenheter Lokaler

Lägenheter Lokaler Komfortboende Studentboende

KRAMBO, Biblioteksgatan 10, 0612-71 77 00, www.krambo.se

Lokaler Finns även andra dimensioner och övrigt sortiment.

Frakt ordnas. Ni är välkomna med order eller ev. frågor. För mer info gå in på vår hemsida www.berglundstimmerpanel.com

Komfortboende

Välkommen!

BERGLUNDS TRÄ KRAMFORS Studentboende

Tel 0612-300 01 • Fax 0612-307 50 e-post: 30001@telia.com • www.berglundstimmerpanel.com

KRAMBO, Biblioteksgatan 10, 0612-71 77 00, www.krambo.se


9

29 juni 2017

Sommar i Kramfors!

REA

SOMMAR-NDEN ERBJUDA

Vi fyller 90 år 1927-2017

DAM- OCH HERRKLÄDER Limstagatan 7 • Kramfors • 0612-102 99 • Öppet: Vard 10–18 • Lör 10–15

• Golvslipning • Behandling • Inläggning Även snickeriarbeten!

Freddie Nordin 070-657 74 28

Höga Kusten Catering Gallsäter

Välkomna in på en bit mat, take away middag eller lunchlåda! Hembakat fika till kaffet. Öppettider: juli 10-20, aug 11-18, sept 11-18 (längre vid beställning) Tel: 0613-108 05 Personalen

Välkomna!

SOMMAR PÅ GETGÅRDEN Försäljning av egenproducerade ostar, getmese och marmelader. I gårdsbutiken finns även tunnbröd, rökta charkdelikatesser, svenska fårskinnsplädar och mer därtill. Forseds Getgård producerar & agerar i samklang med djur och natur

Vi har öppet alla dagar när Du har tid och Vi är hemma. Ring gärna innan besök; 0612-241 10, 076-837 99 23 www.forsedsgetgard.se

Välkommen till Ica Rosen i Nyland! – din Mat- och spelbutik!

Öppet alla dagar 8-20 i butiken Frukost kl 8–9 på spelhörnan endast

25 kr

ÖPPETTIDER BUTIK, 0612–227 00 Mån–Sö ......... 8–20

NYLAND

ÖPPETTIDER Biljettombud för Modo Hockey

...och ta en fika i kaféet!

SPEL & CAFÉ Mån–fre ........8–19 Lördag ............. 10–15 Söndag ............ 11–15

Såthes Snickeri i Kramfors

har inriktningen kundanpassade special­ snickerier som t ex inredningsdetaljer, trappor, fönster och dörrar. Vi har också ett glasmästeri. Ta gärna kontakt med oss om ni har funderingar eller söker tillverkare för just era önskemål.

Såthes Snickerifabrik

www.sathes.se 0612-133 62 Kramfors

SOMMARTIDER:

Lördag 10-13Tisdag 13-17

Inlämning måndag–torsdag 9–16 Ring 0612-14555 för hämtning

www.sathes.se • 0612-13362


10

29 juni 2017

Marie Holmberg och Peter Fözö sköter både gästhamn, vandrarhem, stugor, butiken och restaurangen samt dessutom fårhagen med mera.

Det är knappast någon som har något att invända mot att Trysunda benämns som Sveriges vackraste ö med en djup väl skyddad hamn samt klippor som stupar rakt ned i havet och ett flertal fantastiskt fina sandstränder. Foto: SVEN LINDBLOM

Christer Backlund, pensionerad jägmästare, och hustrun Margareta, pensionerad läkarsekreterare, har seglat runt Bottenviken och Bottenhavet och tycker att Höga Kusten är bäst. De återkommer till Trysunda vart tredje år ungefär.

Sveriges vackraste ö värd ett besök TRYSUNDA. Sveriges vackraste ö. Det slog författaren och ö-älskaren Anders Källgård fast 2006 i boken Sveriges öar om just Trysunda. Peter Fözö och Marie Holmberg från Härnösand håller med. De är nya arrendatorer på ön och kommer de närmaste fem åren att bo och verka på en av Sveriges vackraste platser. De har båda mat som yrken och kommer att utveckla den delen av verksamheten. – Jag är tjänstledig från en anställning i produktionsköket i Härnösand där vi la-

gar 4 000 till 6 000 portioner varje dag, berättar han. – Här på Trysunda är min avsikt att vi ska servera rätter av fisk, fågel, kött och vegan. Huvudsakligen blir det

i form av förbeställningar. Vi har redan haft ett flertal grupper här.

Marie Holmberg är kostchef

hos Härnösands kommun och ser fram mot vistelsen på ön och service till gästerna. Precis som Peter anser hon att restaurangdelen går att utveckla och därmed går det att locka fler gäster till ön. I arrendet ingår gästhamnen med plats för 25 till 30 båtar samt 32 bäddar i vandrarhemmet och i småstugor.

De allra flesta tar sig till ön i egna båtar men det går också utmärkt att resa med m/f Ulvön och med chartrade båtar. – Ett av problemen är att gästhamnen är alldeles för liten, säger Peter Fözö.

– Båtar brukar ligga utanpå

varandra i dubbla rader när det är högsäsong. Ett annat problem är att kajen är för hög för småbåtar. Vi skulle behöva flytbryggan som fanns här förra sommaren när Poseidon trafikerade ön.

30

Eftersom hela Trysunda är ett statligt naturreservat ingår också skötselåtgärder på hela ön i arrendeåtagandet. Det innebär bland annat att Marie och Peter måste se till att de statligt anställda fåren har det bra och att gräset runt kapellet klipps med mera. Länsstyrelsen var också tydlig med att den personliga lämpligheten för att sköta arrendet och ön var lika viktigt som arrendesumman. Gästhamnen är mycket populär. Finländarna är li-

båtar har gästhamnen plats för. ka vanliga som svenska båtar. Dessutom har danskar, holländare och tyskar redan varit här denna sommar.

SVEN LINDBLOM

Glad sommar! H OTI N G S CA M P I N G Tel: 0671-102 48 Campingen öppen året runt med stugor i naturskön miljö! El-platser för husbilar och husvagnar Badplats med hopptorn Put-and-take fiske Forntidsmuseum

VÄ L KO M N A ! FOTOGRAFER: AGNETA MALMSTRÖM OCH CALLE BREDBERG

Bli rik på upplevelser – kom till Bjurholm! För att se vad som händer, gå in på evenemangskalendern på www.bjurholm.se eller kika in i vår Besökarservice, öppen under perioden 1 juli - 13 augusti! kommunen@bjurholm.se 0932-140 00

BJURHOLMS KOMMUN

-

ÖNSKASJÖN En möjlighet till fiske & avkoppling

-

• ÖRING, RÖDING & REGNBÅGE • BÅTUTHYRNING • VILDMARKSCAMPING

Info: www.onskasjon.se eller tel: 070-24 25 111

Nära Trehörningsjö


Djur Nöjespark Djur och Nöjespark Djur ochoch Nöjespark Östersund

www.frosozoo.se www.frosozoo.se www.frosozoo.se

M Asele

ARKNA

T E D Å R M O S D G Y B M E H

FESTPL

ATSEN

D

www.frosozoo.se • 063 - 51 47 43

Gäller Gäller ii entrén entrén 2015. 2017. Endast Endasten enkupong kupongper perfamilj familj.

www.frosozoo.se www.frosozoo.se •• 063 063--51 5147 4743 43

:Varmt Varmtvälkommen! välkommen! rabatt Varmt välkommen!

50

Denna värdecheck berättigar dig till: rabatt rabatt

Denna Dennavärdecheck värdecheckberättigar berättigardigdigtill: till:

Värdecheck Värdecheck 50 50:-:-

29 juni 2017

11


12

29 juni 2017

Västra får egen konstrunda

BYGGNADSMINNEN I ÅNGERMANLAND Byggnadsminne

VÄSTRA. Nu får Västra sin egen konstrunda. I åren relativt liten runda med sex olika stopp. Men det är meningen att den ska kunna växa i fortsättningen. Konst och hantverksrundan detta år innebär stopp i Näsåker, Skogsnäs och Meåfors. Arrangörerna vill visa att kreativitet kan ha många uttryck.

Här kan besökare under den första och andra juli få möjlighet att upptäcka mångfalden i vad Västra har att erbjuda, Här finns konst, måleri, smide, järnskulptur, textil, tygtryck, broderi, keramik, läderhandverk liksom kläder och ångermanländska ostar. Här finns också möjlighet att fika, hembakt naturligtvis. Bland annat i Skogsnäs och i Inghelas Café i Näsåker. Nya hotell Nämforsen kommer också hålla öppet för matgäster under helgen.

LENNART LUNDBERG

Dessa stopp ingår 4 Dancing Colours Gröna Huset Designade kläder, Ylva Varik främst textilt, Gästis Näsåker Smide C-Bertling, J Flodin och E Melin, Essys hantverk Läderverkstad, Nämforsens Ceramics H Blästra

Rundlogen i Viätt är en utmärkt representant för en byggnadstyp som var vanligt under 1700-talet i Västernorrland. Stolt ägare är Leif Melin. Foto: SUSANNHE MELIN

4 Byggnadsminnen berättar om historiska skeenden och hur samhället över tid förändrats. 4 Berättelserna rymmer även specifika händelser och enskilda personers historia. 4 Det finns två typer av byggandsminnen: 1. Byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen (enskilda) 2. Statliga byggnadsminnen. 4 Länsstyrelsen beslutar om en byggnad eller anläggning ska förklaras för byggnadsminne och ansvarar för tillsynen. 4 Vem som helst kan ”väcka frågan”. Den som äger ett byggnadsminne kan söka bidrag för de antikvariska överkostnader som kan uppstå vid till exempel restaurering. 4 Regeringen beslutar om en statlig byggnad eller anläggning ska bli statligt byggnadsminne. Riksantikvarieämbetet lämnar förslag på nya statliga byggnadsminnen och ansvarar för tillsynen av dem. 4 I Sverige finns närmare 2 500 byggnadsminnen varav ett 70-tal i Västernorrlands län.

Känn historiens vingslag i Viätt STYRNÄS. Den sexkantiga rundlogen i byn Viätt är Kramfors kommuns första byggnadsminne. Vanlig på 1700-talet men numera nästan försvunnen som byggnadstyp. – Visst känner man historiens vingslag, myser ägaren Leif Melin. Rundlogen är timrad i sexkant och har två våningar. Det toppiga taket som ursprungligen var spånklätt täcks numera av pannplåt. – Vilken tur att farfar och hans bror satsade på plåttak på alla hus. Annars skulle nog den här också ha rasat,

precis som de andra i byn, filosoferar Leif Melin. Högst upp sitter en fl jel med årtalet 1859. Till övervåningen där säden tröskades leder en stenbrygga. Logvagnen och kornhässjeflaket användes när man tog in kornet från storhässjan

och har tät botten, för att inget ax skulle förfaras. 1730 gjorde Magnus Stridsberg, lektor vid Härnösands gymnasium, en uppfinning. Snilleblixten kom att underlätta det annars så hårda tröskningsarbetet. Tröskvagnen han klurade ut spändes för en häst och drogs fram och tillbaka över ett avlångt brett loggolv.

Men det var fortfarande ett

tidskrävande arbete. Till exempel så måste hästen spännas loss varje gång den

skulle vända. 1769 noteras de första uppgifterna om att den räfflade tröskvalsen börjat ersättas av den kuggade. Resultatet blev att hästen kunde gå runt i en cirkel. Därmed kunde tröstlogens storlek minskas. De nya logarna blev till formen sex- eller åttkantiga. Rundlogarna uppfördes i två våningar och hade rum för halm och kastloge på den nedre våningen. Byggnaden var mer funktionell eftersom den tog mindre plats och utrymmena kunde utnyttjas

bättre. Tröskningen effektiviserades, gamla metoder byttes ut mot nya. Familjen Melin är vana vid att förbipasserande stannar och fotograferar. – Kul när folk uppskattar att sådana här gamla byggnader finns kvar. På den egna gården finns får, border collie-kennel och islandshästar som frugan Nina Melins kursdeltagare i vallning kan rida på. De fornminnestäta omgivningarna med grann natur är en extra bonus.

SUSANNHE MELIN

Sommar i Sollefteå! Meåfors Getgård ligger vid Fjällsjöälven, två mil norr om Ramsele. I Gårdsbutiken om Ramsele. som är öppen året I Gårdsbutiken somrunt är finns god Getost och prisbelönt öppen året runt finns god Mese. vid Mese. SM GetostGuldmedalj och prisbelönt i Mathantverk 2013

Tove 070-266 50 06 www.torparfrun.n.nu http://meaforsgetgard.com/

Välkommen! Oftast öppet men ring gärna och kolla.

TÄNK PÅ DINA FRAMTIDA KOSTNADER Rostskydda i tid

Öka bilens säkerhet och andrahandsvärde!

Ring för tidsbokning! Tel. 0620-140 66

Järnvägsg. 16 Sollefteå www.ba-rostskydd.se

Välkommen till vår besöksträdgård, här odlar vi allt möjligt!

Put and take-fiske

Utforska, smaka, upptäck och mys hos oss! Här kan du fika, köpa nybakat bröd, plantor och grönsaker! ...eller bara strosa runt i trädgården!

Regnbåge, öring och röding

Ådals-Lidens Hembygdsförening Hembygdsgård

Sommarservering/ minigolf

Hembygdsgården öppen 24/6 - 31/7 lö-sö-ti-to 12 - 15

Vimas Pochana Mobil 070 - 377 82 76

Kontakta campingreceptionen för gruppbokningar

Thai mat öppet 11 - 19 varje dag.

VI UTFÖR bland annat:

Stugor för uthyrning Även husvagnsplatser med el Restaurang & café (fullst. rättigheter) Hemlagad lunch vardagar 11-14 Minigolf Öppettider 1/6-30/9 kl 10–22 Köket stänger kl. 20.00

• VVS-service • Ombyggnad badrum • Energilösningar för din fastighet • Butiksförsäljning inom VVS

ÖPPETTIDER juni, juli o aug. Måndagar 09.00-19.00 Tisd-Fred 09.00-17.00 Midsommarafton Stängt Semesterstängt 22 juli-6 aug – Centralt mitt i skogen –

Näsåker

Kvarnå 209, 88037 Junsele tel. 070-280 13 26

www.kvarnatradgard.com

www.fabodammen.com 0622-101 00 • 070-656 49 06

Övergårdsvägen 14 Sollefteå Tel: 0620-147 15 Öppet: Mån–Tors 7–17 Fre 7–16.30, lör 10–13

RÖÅNS MÖBLER 0621-200 15

www.roansmobler.se


13

29 juni 2017

Camping Cupolen öppet

Sommar i Sollefteå!

varje dag hela sommaren! Nyhet 2017! KAMA Fritid

Butiken med det mesta inom husbil och husvagn!

Cupolen

Pub & restaurang • Tennis • Bangolf BMX bana • GoCart • Hoppborg Sveriges högsta fristående klättertorn Uthyrning av kanot/kajak • Cykeluthyrning • 27 kilometer lång och Vårnaturskön utreservering, med stans bästaoch läge, vandringsled • Pooler är öppen varje dag. Ta med familjen på vattenrutschbana • Streetbasket en middag eller fika. Välkommen! Välkommen!

Risön

Telefon/fax 0620-68 25 42 www.sollefteå-camping.se

,

Sommar &romantik!

Försäljning av

Det hittar du säkrast i din trädgårds och gårdsbutik som hälsar dig och alla andra välkommen!

militärt

överskottsmaterial loppis

www.lindmansbutik.se Sollefteå, 0620-231 13 alt. 070-627 20 99 Öppet: Måndag-fredag 10.00-18.00, Lördag 10.00-15.00 Se hemsida - övriga tider - säsongsöppet.

SLÄKTFORSKNING • KURSER • KONFERENSER • KULTUR • NÖJE

Välkommen till

samt

bakluckeloppis! Gröna Huset vid Hundskolan, Sollefteå

Myregården Mötesplatsen för alla tillfällen! Öppet kl 08.00 – 16.00 vardagar.

Restaurang Solporten Centralt mitt i huset Lunchbuffé måndag-fredag kl 11.00-14.00

• Restaurang/café • Gårdsbutik • Vintagebutik • Loppis

OBS! Kontant betalning!

Ömans 070-371 94 68

Grillbuffé

Varje helg 14–19.30

Hotellboende med frukost Bokningar för alla kalas, möten, evenemang. Även catering

Vi helgrillar kött och fisk, serverar hemgjorda röror, sallader och nybakat bröd.

Ramsele Konferens & Forskarcentrum Kägelbacken 6, 880 40 Ramsele Tel: 010 – 476 77 50 www.slaktforskarcentrum.se

Öppet tisdag till söndag 070-362 11 99 • 0620-503 61 www.myregarden.com • Resele

TYG

Öppet lördagar under sommaren kl. 11.0-15.00

Kom och upplev vår nya

OUTLET

_____Superpriser!______ Kom och upplev vår nya

Nämforsens hällristningar – Sveriges äldsta konstverk Nämforsen är landets vackraste hällristningsområde. Nämforsens Hällristningsmuseum i Näsåker har öppet 15 juni till 15 augusti och håller då dagligen två guidade visningar på hällristningsområdet kl 12.00 och kl 14.30. Fritt inträde till museets utställningar med barnhörna och de guidade turerna. Stängt måndagar och Midsommar. www.namforsen.com, 0622-106 30.

NYA SKOBUTIK ___________________ Vårens nyheter för kläder och skor

Unna dig & hunden ett sommarläger! KLÄDER | SKOR | TYG-OUTLET CORP SKX DROP SHADOW BLUE LOGO

FILE NAME

CORP_SKX_DROP-SHADOW_BLU-logo.eps

CATEGORY / DESCRIPTION

SKECHERS corporate identity

Övergård, Sollefteå 0620-108 80 Fri parkering

COLOR SYSTEM

PANTONE 296C

C = 100 M = 46 Y=0 K = 70

En fördjupad relation ger glädje året om.

Välkomna!

Kursgården HUNDraelvan 0622-30012 www.egetbevag.se


14

29 juni 2017

SMULTRONSTÄLLET

Besökarna hade möjlighet att testa virtual reality. Foto: ERIK ÅMELL

Ny mittpunkt för elever på Ådalsskolan KRAMFORS. Origo, Ådalsskolans makerspace, invigdes strax innan skolavslutningen. Det är en mötesplats för kreativitet och där nya tankar inom både teknik och kultur kan födas. Namnet Origo, som betyder ursprung, kom i en namngivningstävling där eleven Viktor Andersson stod för det vinnande förslaget. Origo ligger mitt i den långa korridor som är något av Ådalsskolans pulsåder och med folk ständigt i rörelse. Platsen har vuxit fram under cirka ett år där först skolbibliotekets böcker flyttade in för att sedan följas av möbler, datorer, 3D-skrivare och annan teknik för en inspirerande miljö. Skolans satsning har varit möjlig inte minst genom stöd från det lokala näringslivet. – Företagen är intresserade av anställda som är insatta i vad som gäller i framtiden och då behöver eleverna finnas i moderna miljöer, sa rektor Peyman Vahedi.

Företagare, politiker och kommunala tjänstemän fanns på plats under invig-

Rektor Peyman Vahedi.

Företagen är intresserade av anställda som är insatta i vad som gäller i framtiden och då behöver eleverna finnas i moderna miljöer. Peyman Vahedi, rektor ningen. Barn-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande Thomas Näsholm (S) knöt samman två band som en symbolisk markering att Origo officiellt var öppnat. Han framhöll också Ådalsskolans på olika sätt positiva utveckling, som till exempel fjolårets HBTQ-certifiering.

Invigningsgästerna

fick också testa virtual reality som är ett exempel på ett tekniskt hjälpmedel som snart säkert kommer att vara standard i skolan.

Kramforsreporter Susannhe Melin trivs prima på denna stendivan. Fattas bara en ask med chokladpraliner på armlängs avstånd så vore lyckan fullständig. Foto: SUSANNHE MELIN

Hällor värda en avstickare NORA. Rödhällorna imponerar i Grönviksfjärden, södra delen av världsarvet Höga kusten. Här kan man tydligt se den röda rapakivigraniten, bergarten som är så speciell för området. Platsen är väl värd en avstickare från Högakustenledens andra etapp mellan Lövvik och Fjärdbotten. Bergarten kallas även Nordingrågranit och är Ångermanlands landskapssten. Denna kraftigt röda granit har centimeterstora strökorn av den ljusröda kalifältspaten. Något som gör graniten mycket dekorativ och populär världen över, som fasadsten till golvplattor och bordskivor.

I Höga kusten är det naturen självt som står för de stora förändringarna, inte människan.

Urbergets till synes stenhår-

da karaktär formas med tiden av havets tålamod. Och den unika landhöjningen pågår fortfarande, cirka 8 millimeter per år.

– Favoritstället för avkoppling och rekreation där jag återfår lugnet i stressade situationer, summerar Per-Erik Eriksson från Kramfors.

Platsen är fjärran från asfal-

ten och däckspinnet denne fantast av gamla amerikanska bilar vanligtvis förknippas med. Arrangemanget av kommande motorvecka kräver all energi och batterierna laddas som bäst på solvarma klippor Här finner också akvarellkonstnären Jeff Lindahl från Örnsköldsvik inspiration till sina ofta stora målningar. En lyrisk r e c e n s e nt

konstaterade att ”i en av målningarna vilar en grupp ljusa stenar i en skreva av röd rapakivigranit, som om en dinosaurie skulle ha lagt sina ägg där”. Vi pratar naturmotiv med fotografisk detaljrikedom.

I Sivert Källdéns silversmed-

ja och stensliperi i Hol kunde man förut följa hur flera miljoner år gamla bergarter förvandlades. Av Nordingrågraniten skapade han Världsarvssmycket i glimrande sterlingssilver. I dag är Sivert borta och verksamheten flyttad till Ullånger.

SUSANNHE MELIN

Jag kommer osökt att tänka på Dunderklumpen vid anblicken av detta praktexemplar.

Rödhällorna Geografiskt läge: I Nora, nära Högakustenleden, Kramfors kommun, Västernorrlands län. Lättillgängligt: Hyfsat – för icke rullstolsburna. Erbjuder: Främst avkoppling och mäktiga naturvyer med vatten, stenar och klippor. Egen upplevelse: Ett helt nytt utflyktsmål och som jag trevligt nog upptäckte tack vare en god vän.

ERIK ÅMELL

Makerspace 4 Ett makerspace kan sägas vara en mötesplats för skapande. Där kan man arbeta på ett projekt, människor kan utbyta erfarenheter och kunskaper, samarbeta och få nya idéer. Detta kan ske inom såväl teknik som kultur.

Här kan man ta sig ett dopp, även om det kan vara knepigt att nå vattnet.

Stenvurmare får sitt lystmäte tillfredsställt vid Rödhällorna.

Välkommen till Lastbilsträffen i Ramsele 15-16 September 2017!

www.lastbilstraffen.seubileum

10-årsj


15

29 juni 2017

Jättepublik mötte Pistvakt KRAMFORS. Möjligen satte Kramfors Folkfest förra helgen publikrekord för ett enskilt artistuppträdande. Sällan eller aldrig har det varit så trångt på gågatan som när Pistvakt på lördagskvällen drog i gång sin show. – Det var alla gånger mellan 2 500 och 3 000 personer på plats, säger Börje Westerlind, festivalansvarig för arrangerande Strike. Publiken var också direkt med på noterna när de välkända karaktärerna från den populära tv-serien gjorde sina högst personliga tolkningar av kända låtar.

Men det var bara ett av kvällens tre starka artistframträdande där Simon

Zion inledde och Ken Ring avslutade efter midnatt. Även fredagskvällens artistprogram innehöll en namnkunnig uppställning med Mariette först ut på scenen följd av Nordman och Emil Assergård. Kramforsbornas favoritspeaker Stefan Åsander var konferencier under de båda kvällprogrammen. Men Kramfors Folkfest är ju mycket mer än populära artister.

Allt började vid 12-tiden på

fredagen då restaurangerna öppnade, knallarna intog sina platser och alla andra aktiviteter drog igång. Göran Gson var konferencier dagtid för ett program där bland annat kan nämnas den tuffa femkamp som ut-

kämpades mellan Modos och Timrås hockeylag. Modo segrade nu för tredje året i rad i denna prestigematch där medicinbollskastning och tävlan i att dra bilar var några delgrenar.

Bengts tivoli hade öppet bå-

da dagarna med en mängd olika spännande åkattraktioner. Stödgruppen för Sollefteå BB fanns på plats på torget och fick många besökare. Helena Bruhn och PärÅke Stockberg sjöng och spelade för både barn och vuxna vid flera framträdanden under lördagseftermiddagen.

Börje Westerlind uppskattar

att det sammanlagt kan ha varit mellan 8 000 och 10 000

Pistvakt blev förra helgens stora publikfavoriter. personer som besökte festivalområdet under folkfesten. – Bäst av allt var att så många kom och hade roligt samtidigt som det flöt på

utan några incidenter eller fyllor. Blir det en fortsättning med folkfest även 2018? – Nu måste vi först landa

Foto: ERIK ÅMELL detta, se efter om det har gått ihop. Sedan får vi ta ställning till hur det ska bli nästa år.

ERIK ÅMELL

Glad sommar! – handbyggda båtar för insjö och kust – 5 sjösäkra modeller från 375–640 www.perssonbat.se

info om åf: 0953–302 36

DUNDERMARKNADEN

onsdag 5 juli 12.00 Multrå kyrka MUSIK VID LUNCHTID Anita Henriksson, piano Thord Genborg, fiol

Foto: Maria-Thérèse Sommar

:Q€UZ\NLY

söndag 2 juli, 18.00 Sollefteå kyrka DÄ BLÅSE LJUMT Duo Vox - Två röster, cello, piano, slagverk, gitarr och dragspel

fredag 7 juli 23.00 Boteå kyrka MIDNATTSKONSERT Manskören Emmas Drängar Entré 50 kr. Under 18 år fri entré. Mingel från 22.00 OBS! Begränsat antal platser.

6-9 JULI FOLKFEST I STRÖMSUND!

fri entre om inget annat anges svenskakyrkan.se/solleftea

BROLLE JOHN LINDBERG TRIO

Bjurholmsdagarna 1-2 juli Välkommen!

DET VET DU MICKEYS

Pubkväll med servering och livemusik av Helldorado och Freak out mellan kl. 20 - 01 på Folkets hus

LONG LINE OF LOOSERS NO COMMENTS

Servering och underhållning

www.blomyard.se

KNALLAR TIVOLI MAT DRYCK FEST

på Hembygdsgården

www.dundermarknad.se Arrangör: IFK STRÖMSUND

Marknad Lör 1 juli kl. 10 - 16 Sön 2 juli kl. 10 - 15

BJURHOLMS KOMMUN

Arrangörer: Bjurholms IF, Bjurholms hembygdsförening och Bjurholms kommun.

För detaljerat program se evenemangskalendern på www.bjurholm.se


16

29 juni 2017

Syrligt och fräscht med rabarberns tidiga skörd ÅNGERMANLAND. Rabarbern är en kulturväxt värd att odla. Inte minst för att den är snabbt skördeklar när vår- och försommarsolen anländer. Få saker är så uppfriskande tidigt på odlingssäsongen som rabarber, vare sig det blir i form av paj, curd, kladdkaka eller kanske en chutney som serveras till sommarens grillade måltider. tiden och tvekar man på rabarberns växtkraft kan man iaktta den när solen väcker den till liv. Två till fyra gånger om året hinner man skörda rabarber och stjälkarna ska vridas av när man skördar. Används kniv ökar risken för att rabarbern ska riskera att börja ruttna av snittet. Lämna också alltid kvar några stjälkar medan blomställningarna kan tas bort för att rabarbern ska fortsätta att producera blad. Bladen på rabarbern ska inte ätas. Istället kan de användas till bordsdekoration eller varför inte som mönster för ett gjutet trädgårdsprojekt.

Foto:

Rabarbercurd Ingredienser: 500 g rabarber (i bitar) 1 1/2 dl vatten 2 1/2 dl syltsocker

Gör så här: Ingredienser: Ansa och skär rabarbern i mindre bitar. 500 g rabarber Lägg i en kastrull tillsammans med 1 liter av vattnet (för ca 1 1/2 l vatten 1,5 liter) och rörsocker. Koka upp och låt sjuda ca 10 minuter. 2 dl rörsocker 2 dl färskpressad citronjuiceSila genom en finmaskig sil. Låt svalna. Blanda med 5 dl kallt vatten (för ca 1,5 liter) och citronjuice. is till servering

BILD

PRESS

Cirka 5 dl

Rabarberkladdkaka med vit choklad och kardemumma

2 krm kardemumma 2 ägg (uppvispade) 50 g rumsvarmt smör

Ingredienser: 100 g smör 100 g vit choklad 2 dl strösocker 1 krm salt 2 ägg 0,5 tsk hela kardemummakärnor

Gör så här: Koka rabarber och vatten i en kastrull tills det blir mos. Rör ner äggen och häll allt i en sil. Pressa blandningen ner i en ren kastrull. Tillsätt syltsocker och kardemumma och låt sjuda 3-5 minuter under omrörning. Skumma. Ta kastrullen från värmen och rör ner smöret i klickar. Vispa till curden svalnat. Häll upp på väl rengjorda burkar, sätt på lock och låt kallna. Förvara i kyl eller frys.

MARIA BOSTRÖM

Visste du att… 4 Medicinalrabarbern på 1600-talet var en så dyrbar handelsvara att den kostade tre gånger så mycket som opium i London. 4 I Sverige anlade läkaren och botanikern Peter Jonas Bergius ett stor rabarberplantage redan under 1700-talet. 4 Det finns flera hundra sorters matrabarber. 4 De äldsta recepten på rabarber kommer från persiska köket där rabarbern används i köttgrytor.

2 dl vetemjöl (2 dl motsvarar 120 g) 200 g rabarber 1/2 msk potatismjöl Till garnering ev florsocker till garnering

Gör så här: Sätt ugnen på 175°C. Smörj eller spänn fast ett bakplåtspapper i en form med löstagbar kant, ca 24 cm i diameter. Smält smöret i en kastrull, ta av från plattan. Bryt chokladen i bitar och lägg ner dem i smöret och låt dem smälta under omrörning. Blanda i socker och salt. Rör ner ett ägg i taget i smör- och chokladblandningen. Mortla kardemumman, vänd ner den och mjölet i smeten. Häll den i formen. Skär rabarbern i bitar och blanda med potatismjölet och strö över kakan. Grädda kakan mitt i ugnen ca 20 minuter. Lossa runt kakans kant med en kniv medan den fortfarande är varm. Låt kakan svalna i formen på ett galler. Låt kakan bli ordentligt kall innan den serveras. Till garnering: Pudra eventuellt över florsocker innan servering.

Trevlig sommar

Glad sommar!

Ger 1,5 liter

Rabarberlemonad

Foto: PETER KAM

Rabarbern är en riktig överlevare och troligen den sista planterade växten som ger tappt i en ödegård. Som kulturväxt är rabarbern relativt ung, på 1600-talet odlades den främst som medicinalväxt och först under 1700-, och 1800-talet i takt med fallande priser på socker blev rabarbern betraktad som mat. De syrliga stjälkarna behöver lite socker för att smaken ska bli behaglig. Ursprungligen kommer rabarbern från Mongoliet, Kina och östra Sibirien, men är i dag ett vanligt inslag i de svenska trädgårdarna. Att odla rabarber är lätt. Det handlar bara om att välja ut en solig plats där man kan avvara en kvadratmeter åt den. För stor blir den med

Rabarberns växtkraft är stor. Från det att solen tinar fram den på vårkanten går det snabbt från röda knölar i marken till utvuxna stjälkar med blad. Rabarberns stjälkar kan skördas tidigt.

Backe Begravningsbyrå AB 0624-100 66•Jour dygnet runt Vår kunskap – Er trygghet

Ut och flyg

ENKEL RE SA FR Å N:

595:-

direkt från Örnsköldsvik till Stockholm och Arvidsjaur

i sommar! B O K A P Å N E X TJ E T. S E

Hjälp oss att göra västernorrland bättre

Bli medlem!

swisha

150 kr + ditt personnr till

Sommaröppet alla dagar

123 421 85 33

kl 12-19 mellan 26/6-20/8

mna!

Strutsfarmen i Gerdal Välko Strutsfarmen.se 0660-711 50, 711 01, 0730-28 29 20

Låt naturum Höga Kusten vid Skulebergets fot inspirera dig till att uppleva Höga Kustens pärlor. Missa inte åretes tillfälliga utställning om ringmärkning av fåglar.

Sommarens guidningar 26 juni – 20 aug Måndagar kl. 11 - 14 Upptäck livet vid Bönhamns strand Tisdagar kl. 11 Familjevandring i Skuleskogen 2h Onsdagar kl. 11 Torsdagar kl. 10

Skulebergets topp 35min Vandring till Slåttdalsskrevan 5h OBS: Föranmälan på 0613 – 700 200.

Söndagar kl. 11 Mån – lör kl. 11

Foto: Pelle Kronestedt

Ur havet steg berget

Utställningar Program Guidningar Café Mat Fri entré Välkommen! Öppet alla dagar 9 – 19

Lupptäcktsfärd 30 – 60 min Naturen runt naturum 45min

För fler aktiviteter: 0613 – 700 200 eller www.naturumhogakusten.se

Välkommen!!

Hos oss hittar du smycken, förlovnings- och alliansringar, armbandsur och matsilver. Även gåvor till dop, examen och födelsedagar. I Kramforsbutiken finns även glas från Orrefors Kosta Boda

PASSADEN PASSADEN Limstagatan 0612-103 569 Limstagatan 5 • Kramfors Kramfors 0612-103 69

Guld AB AB GuldUr-&&Ur Optik 0620-103 78 58 0620-103 78 • Storg Storg Sollefteå 58 • Sollefteå


17

29 juni 2017

2 0 1 7 Bäddat för århundradets mest intensiva festivaloch evenemangssommar i Sundsvallsregionen! Här finns något för alla som älskar sommar, scenshower och Sundsvall. Välkomna till festivalstaden!

SOMMARMUSIK I GALTSTRÖM 1 JULI

SENSOMMAR 7-8 JULI

FOLKAN WATERFRONT 12 AUGUSTI

I år gästas Galtström av Weeping Willows.

Steve Angello, Galantis, Miriam Bryant m.fl

Årets huvudakt, First Aid Kit.

...dessutom Sundsvalls Pride (2-8 juli), Sundsvall Bjuder (4, 11, 18 & 25 juli), Thaifestival (5-8 juli), Sundsvall Block Party (28-29 augusti) och mycket, mycket mer!

Läs mer visitsundsvall.se/festivalsommar

Foto: Per Larsson

Himlabadet ligger centralt i Sundsvall på Universitetsallén 13

KÖR eN UTMaNING I SURFeN!

ROLIGT FÖR heLa FaMILjeN!

aVKOPPLING FÖR VUXNa På ReLaXeN

! k n ä t s a d a l g & Härliga plask himlabadet i Sundsvall är det perfekta stället för semesterfirare, här finns möjligheter till avkoppling och lek i alla väder! Välkommen till härliga badupplevelser, vattenrutschbanor, bubbelpooler, klättervägg och vattenpist på Sundsvalls äventyrsbad. Vi har ett stort barnpoolområde, multibassäng för träning och en avkopplande relax med takterrasser i bästa solläget. n Sommarpris på relaxen endast 160 kronor Välkomme ll! a till Sundsv till och med 27 augusti, åldersgräns 18 år. Under sommaren kan du bada i vårt fina utomhusbad med 50-metersbassäng och stort grönområde. Dessutom är vi först i Europa med attraktionen Surfstream, där du surfar som på riktiga vågor. Mer information på www.himlabadet.se

Följ oss på facebook.com/himlabadet tel 060-19 20 00 eller e-post info@himlabadet.se


18

Personligt

29 juni 2017

Bordtennis och Docksta BTK är sporten och klubben i Magnus Norgrens hjärta.

Foto: ERIK ÅMELL

Kampen mot sjukdomen gav SM-guld DOCKSTA. Efter tre raka SMguld i parabordtennis tar Magnus Norgren från Docksta sikte på Paralympics 2020. Något som egentligen inte borde vara möjligt med en sjukdom som tvingat honom att vara sängliggande i årslånga perioder. Men viljan kan försätta berg. Utsikten över Dockstafjärden är mäktig från det trivsamma hus där 37-årige Magnus Norgren bor tillsammans med sambon Nina Lundin och sexåriga dottern Felicia Norgren. Familjens stöd har varit en förutsättning för att klara den svåra resa han gjort under de senaste 15 åren. Runt 2000-2001 kunde läkarna konstatera att Magnus led av den ovanliga sjukdomen postural hypotension med dysfunktion. – Mina vener är för stora och klaffarna fungerar inte. Nerverna som ska styra blodtrycket dör allt eftersom och även i andra delar av kroppen upphör

nerver att fungera. Jag var den förste i Sverige som fick diagnosen för den här varianten av sjukdomen, berättar Magnus.

Redan 1993-1994 hade de första

tecknen på att något var fel kommit. Magnus som bodde i Nora i Kramfors kommun drabbades av oförklarliga svimningar. När han började gymnasiet på Nordviksskolan tilltog besvären och han kunde även tappa känseln. Han tvingades avbryta utbildningen till hästskötare, men fick jobb som lärling hos en travtränare i Umeå i tre år tills sjukdomen stoppade honom även där. Bosatt i Örnsköldsvik försökte Magnus utbilda sig till idrottslärare och började jobba som fritidsledare. Sjukdomen förvärrades dock och till slut föll han ihop i en trappa. – Jag låg några månader på Örnsköldsviks sjukhus. När jag kom hem kunde jag stå och fick för mig att åka skidor, vilket var vansinnigt. Efter 70 meter föll jag ihop. Det blev sjukhus igen från mars till slutet av juni 2002. Sedan dess har jag inte kunnat stå.

upptäckte som sjuåring. Men genom stöd från två profiler inom sporten, Mikael Löfvenius och Ernst Boldén, fick Magnus upp ögonen för parabordtennis, att det gick att spela även fast han satt i rullstol. Han fick möjlighet att delta i SM 2004 och nu låg en ny karriär framför honom.

Då gick sjukdomen in i en svårare fas

de utöva bordtennis, den sport han

med ett skov som gjorde Magnus sängliggande i ett års tid. – Jag var tvungen att hela tiden ligga med fötterna högt för att blodet skulle rinna tillbaka till hjärtat. Tills nu har han haft 6-7 skov, från några veckor till 6 månader, men dessutom ett på 1,5 år som avslutades i januari 2015. Familjen flyttade 2009 till Docksta och under sina goda perioder hann han skrapa ihop några silver- och bronsmedaljer i SM i parabordtennis. Förväntningarna var dock mycket lågt ställda 2015 då han tre månader efter att ha lämnat sängen på nytt startade i SM. Men det slutade med ett SM-guld! – Förmodligen för att jag kunde spela helt avslappnat. Han följde upp med SM-guld även 2016 och 2017 och i år dessutom lands-

Familj: Sambon Nina Lundin och dottern Felicia Norgren.

Intressen: Förutom bordtennis fiske och ishockey.

Detta betydde att han inte längre kun-

Jag låg några månader på sjukhus. När jag kom hem kunde jag stå och fick för mig att åka skidor. Magnus Norgren

lagsdebut i Världscupen i Barcelona och seger i tvåmannalagstävlingen. Flera internationella tävlingar väntar nu, bland annat US Open i Las Vegas

Hans klubb Docksta BTK, ortens starka

idrotts- och samhällsförening, stöttar honom. Klubbkompisarna Mats Vigren, Karl-Gustav Hägglund, Putte Näslund och Tilde Westin Öberg sparrar på träningarna. Faktum är att Magnus oftast möter stående spelare, som i klubbmatcherna i division III för Docksta BTK. – Det ger bättre tempo och jag tvingas tänka mer strategiskt för att räkna ut var bollen ska komma.

Hans assistenter Joakim Östberg och

Christian DeWall hjälper honom att klara det vardagliga livet. Magnus jobbar 25 procent inom Docksta BTK och lika mycket vid Rehab assistans med att aktivera funktionsnedsatta. För att åka på världscuptävlingar krävs inte bara tuff träning. Magnus måste också själv jaga sponsorer för att ha råd. – Drömmen är förstås att få åka på Paralympics i Tokyo om tre år.

ERIK ÅMELL

Magnus Norgren Ålder: 37 Bor: I gamla kommunalhuset, Docksta.

Favoritmat: Något med oxfilé. Ser gärna på tv: Sportevenemang.


19

29 juni 2017

Trädgård, cafe och restaurang Besök en alldeles fantastisk visningsträdgård där det finns något för både öga och gom. Ett måste för både finsmakaren och den trädgårdsintresserade. Vi finns i hjärtat av härliga Höga Kusten, 10 minuter från E4:an. Varmt välkomna önskar Andreas & Sara Laxdammen är handikappvänlig eftersom det går bilväg ända fram till dammen. Foto LENNART LUNDBERG

Fiskare kan åka bil ända fram till laxdammen HÄGGDÅNGER. Nu öppnar laxdammen i Häggdånger söder om Härnösand för de som vill fiska men inte slita. Det går att ta bilen fram till fisket. Det är ett bra sätt att få fiska för de som vare sig kan eller vill gå långt i naturen.

Laxdammen Så hittar du: Avfart vid Mittsverigebanan, följ skyltar därifrån. Hemsidan: www.water4fun.se Företaget erbjuder även vattenskoteruthyrning Precis som förra sommaren håller laxdammen öppet alla dagar, hela sommaren och den premiäröppnar för säsongen den 17 juni. Fiskeanläggningen blev snabbt populär för alla slags människor, framför allt genom att den ligger så lätt till, med parkering intill vattenlinjen. Anläggningen är även delvis handikappanpassad så det går enkelt för de som till exempel använder rullstol eller, permobil att ta sig till vattnet och fiska på

egen hand. Här fiskar man den fisk man själv önskar, betalar kilopris efter avslutat fiske. Ingen återinsättning efter upptagen fisk är tillåten.

Fisket som tillåts här är,

metspö, kastmete med flöte alternativt bottenmete, samt flugfiske. Men allt drag, spinn och jiggfiske är förbjudet. Fisken som är närproducerad av godkänd odlare är regnbågslax i varierande storlekar allt från några

hekto till fiskar över två kilo. Så det gäller att ha stark. fräsch fiskeutrustning. Komplett fiskeutrustning finns även att köpa eller hyra på plats. Agn som rekommenderas är, skalad räkhalva, mask, maggots, och powerbait. Enklare caféservering med kaffe, te, läsk, glass gobit finns också.

Eldstaden var en mycket po-

pulär besökspunkt i fjol, där man kan ha med sig sin egen grillbara mat eller köpa i kiosken. Förra året besökte många äldre från gruppbostäder från när och fjärran anläggningen liksom olika flyktingboenden, som uppskattade detta fiskealternativ. Vill större grupper komma för besök, så önskas förhandsbokning genom telefon. Se mer information på inom Västernorrlands län. Ägarna hoppas kunna erbjuda en lika fin fiskesommar som i fjol.

LENNART LUNDBERG

Villa Fraxinus, Hyndtjärn 120, Nordingrå 0613-121 45 | Info@villafraxinus.se | www.villafraxinus.se Öppet alla dagar 10.00 –18.00 (tom 31 aug)

Långsiktigt, enkelt och tryggt! Skogsägarplan – grunden för ett framgångsrikt och lönsamt skogsägande Det är viktigt att utföra skogsåtgärder i rätt tid. En Skogsägarplan hjälper dig att planera långsiktigt och hållbart. Din skoginspektor har god kompetens att upprätta eller se över din Skogsägarplan.

Ta kontakt med oss så berättar vi mer! Ångermanälven Jonas E. Eriksson, skogs­ inspektor 070­294 46 84 Julia Mellåker, skogs­ inspektor 072­147 92 64

Åke Larsson, skogs­ inspektor 070­585 88 23

Staffan Nordin, skogs­ inspektor 070­219 58 68

Sara Svanlund, skogs­ inspektor 070­656 84 80

Frida Vesterlund, skogs­ inspektor 072­141 80 10

Örnsköldsvik södra

Anundsjö

Erik Westman, skogs­ inspektor 070­656 42 40

Arne Alstergren, skogs­ inspektor 070­604 14 06

Cecilia Persson, skogs­ inspektor 070­336 37 84

Lars Boström, skogs­ inspektor 072­147 11 44

Ove Eriksson, skogs­ inspektor 070­224 26 32

Axel Rödström, skogs­ inspektor 072­147 89 30 Jörgen Tellström, skogs­ inspektor 070­341 31 74

Läs mer om kampanjen och tävlingarna på www.norra.se eller www.norraskogsskolan.se

www.norra.se


20

29 juni 2017

Allmänheten uppmanas fånga myggor ÅNGERMANLAND. Räknar du med att behöva slå ihjäl mycket mygg i sommar? Om du är beredd att fånga in istället för att mosa kan du genom myggjakten hjälpa vetenskapen framåt. Det handlar om ett initiativ från Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) som vill undersöka och kartlägga vilka sorters myggor som finns i landet och därför ber om allmänhetens hjälp med att samla in myggor. – Vi vill ta reda på om det finns nya arter av mygg i landet, säger myggforskaren Anders Lindström. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finansierar med 3,5

miljoner kronor ett projekt för att räkna ut risker med myggangrepp och var Anders Lindström. de kan komma att inträffa. Framför allt handlar det om vilka myggor som kan sprida malaria och andra sjukdomar till de människor de sticker.

– Förra sommaren hittade jag

själv nilfebersmyggan i Skåne, för första gången i Sverige. Det är en mygga som kan sprida flera sjukdomar, och därför är vi intresserade av att få reda på var den finns, förklarar Anders Lindström som leder projektet. Personal från SVA kommer själva att åka runt och

Hundavelsstation Sollefteå

Fodervärdar

sökes till valpar Besök oss och avelstikar gärna på Nolia av rasen schäfer i Umeå 5-13 aug Info och kontakt: fodervard@mil.se eller 0620-810 16

1 av 3 får cancer. Men alla drabbas.

Sommar i Junsele

kartlägga myggor i sommar men vill alltså även ha hjälp från allmänheten. För den som vill hjälpa till gäller det att fånga en mygga i en burk eller annat behållare som sedan läggs in i frysen så att myggan dör. – Kyrkogårdar, koloniområden och mindre vattensamlingar kan ha ganska mycket mygg och vi är även intresserade av att se vilka arter som finns där, säger Anders Lindström.

Foto: PRESSBILD 4 Fånga myggan i en burk, ask eller liknande utan att slå till den. 4 Lägg burken i frysen så att myggan dör. 4 Före transport bör man lägga till exempel hushållspapper eller bomull i botten på behållaren, myggan ovanpå och sedan ytterligare ett lager med papper eller bomull över så att myggan inte skadas i transporten. 4 På SVA:s webbplats: www.sva.se/fangamyggan finns en instruktionsfilm hur man kan fånga en mygga. 4 Skicka myggan till SVA, MIK, Anders Lindström, 751 89 Uppsala. 4 Mygginsamlingen pågår juni – augusti. Källa: Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)

VIKTOR LAGERBORG

DAM- OCH HERRKLÄDER

Byggnadsfirman Kjell Näsholm AB 0612-126 53, 126 63, 070-698 17 02

Kramfors

Kvalitetssäkrad Installation & renovering av skorstenar Allt inom byggverksamheten Byggställningar uthyres

Nyttja get! avdra ROT-

v 27

Det du vill – din försörjning Tors 6 juli. Musikkväll i Junsele Kyrka kl 19 med Inte industrins Duo vox. Fre 7 juli. Corner House uppträdande av Tomas Ziden

Dara Dagger. Lör 8 juli. Öppet Hus Eden skola kl. 12-16. Nu är det hög tid att planera inför årets skogliga Tunnbrödbak, servering, skolmuseet öppet, fotoutställning av fastighetsbudget. Skogssällskapet fokuserar på att gamla skolkort. Corner House trubadur Mica Byström. Sön 9 juli. hjälpa dig som skogsägare med att avverka och gallra Kakfrossa på Hembygdsgården kl 12-16. Musikcafe på Vallencia, Vallen kl 18. Musik Ramzel. Musikkryss, allsång, servering ochsamt genomföra den viktiga skogsvården. lotteri. Mån 10 juli. Konstutställning på Forum Måndag 10/7-SönHör av dig till oss om du är intresserad av en dag 16/7 med Jonna Jinton, Moss Nilsson & Jonas Gulin. Junseles förvaltningsrekommendation för dig och din fastighet. skolbarn ställer ut en fotoställning ”Förr & Nu”. Tis 11 juli. Junsele Marknad kl. 10-18. Knallebowling, tävling mellan Junsele Behöver du hjälp med att sköta din skog Bowlingklubb & knallarna kl 20. Corner House Marknadsrock – tveka inte att höra av dig. med No Comments. Ons 12 juli. Junsele Marknad kl. 10-17 Grillafton på Galaxen Skogssällskapet är Sveriges största fristående skogsförvaltare.Till skillnad från skogsägarrörelsen och skogsbolagen äger vi ingen egen industri som Junsele Turistbyrå ska försörjas. Vi konkurrensutsätter ditt virke och hittar de bästa affärerna för dig direkt till industrierna eller andra slutförbrukare. Vi hjälper skogsägare att utveckla avkastning och kvalitet i skogsägandet.

Sommar i Junsele

REA

Vi fyller 90 år 1927-2017

Limstagatan 7 • Kramfors • 0612-102 99 • Öppet: Vard 10–18 • Lör 10–15

Reservation för ev ändringar. För mer info, se www.junsele.nu.

Junsele Turistbyrå

Anders Lindström, myggforskare

Ring Mikael 076-677 04 37

Reservation för ev ändringar. För mer info, se www.junsele.nu.

v 26

• Tors-Fre 29-30 juni. Junselelägret, fotboll • Lör 1 juli. Spelmansstämma på Hembygdsgården kl 10. Gudstjänst kl 11 med Martin Jönsson därefter uppspel & allspel. Försäljning av kams, kolbullar, köttsoppa och kaffe/dopp. Kl 18 konsert med Jörgen Sundeqvist & Pävi Mettälä. Arrangör Svenska Kyrkan, Junsele Hembygsdgård, Kent & Marie. • Sön 2 juli. Parkskoj i Forumparken kl 16. Fika, fiskdamm, ansiktsmålning, uppträdande av Ramzel. Reservation för vissa ändringar. Arrangör Junsele Rödakorskrets, Filadelfia, FH Forum. • Mån 3 juli. Fotboll Damer div.3 Junsele/RamseleDomsjö IF 2 kl 19. Återvändarveckan 9-16 juli, program fylls på eftersom. • Tors 6 juli. Musikkväll i Junsele Kyrka kl 19 med Duo vox • Fre 7 juli. Corner House uppträdande av Tomas Ziden Dara Bli månadsgivare på cancerfonden.se Dagger.

Vi vill ta reda på om det finns nya arter av mygg i landet.

Vill du synas med ditt företag i

Försvarsmaktens Hundtjänstenhet

Sommar i Junsele

Vill du fånga myggor?

Mikael Edman, Skogsförvaltare Härnösand

Tor 13 juli. Historievandring Kl 13 i Östanbäck mellan Telefon: 0611-237 39 Gradins & Engmans i Östanbäcks Släktförenings regi. Bastubergsmikael.edman@skogssallskapet.se vandring i Vallen kl 18 samling Valencia Fotbollsmatch på MonDavid Israelsson, Skogsförvaltare Umeå kl 18,30, Ådalskombinationen möter Övikskombinationen. Fre Telefon: 090-77 01 32 14 juli. Övra Kapell Fotoutställning, spelmansträff, försäljning david.israelsson@skogssallskapet.se kolbullar & kaffe kl 15-18. Gudstjänst kl 18.därefter kyrkkaffe på slättbränna. Lör 15 juli. Återvändarträff & byvandring i KvarnåNils kl Lundgren, Skogsförvaltare Vilhelmina Telefon: 0940-149 15 15-18. Samling på Kvarnå Trädgård. Lättare mat säljes kl 18. Cornils.lundgren@skogssallskapet.se ner House trubadur Kent W. kl 19-23. Nostalgi Dans på nipan till Ramzel kl 21. Öltält & hamburgarförs. pris 100 kr. Sön 16 juli. Forumparken kl 14: Allsång, melodikryss, fika, lotteri. 80-talsbandet Stratoz och andra lokala artister. Jacke Sjödin uppträder ca kl 15.30. Mån 17 juli. NATTLOPPIS kl 16-23 Återvändarträff i Mo

www.skogssallskapet.se

Program för jubileumsdagen den 1/7 2017 11.00 Invigningstal med styrelsesång Per Urban Gradin Tillbakablick Anna Britta de Wall 11.30 Låtar med Opus 2 Paul Gradin, Örjan Nilsson 12.00 Duo Vox Ida Persson, Åsa Jönsson 13.00 Folkdans Sollefteå Fokldansgille, Öbackaringen och Latvian dancers 13.50 Algot Per-Urban Gradin 14.00 Linda o Robban Linda o Robban 14.40 Boksläpp Ann- Christin Näsholm 15.00 Avslutning Ordf Visning av museet sker kl 12.30 och 14.30 Övrigt Försäljning av lokalt hantverk / Armborstskjutning / Kolbullar Fikaservering / Lotterier / Visning av museet / Klasson utställning Välkommen till Ytterlännäs Hembygdsförening www.bollstabruk.se

Landsarkivet har öppet alla vardagar hela sommaren. Kom gärna förbi och

hälsa på! För mer information: riksarkivet.se/harnosand

Se vår nya film här!

Landsarkivet i Härnösand


21

29 juni 2017

Var tionde minut inträffar en viltolycka i den svenska vägtrafiken Det kan vara svårt att undvika en kollision när viltet plötsligt står framför din bil. Men det finns vissa förberedelser och åtgärder man kan vidta för att vara mer förberedd och skaffa sig större marginaler när situationen uppstår. Älgskadefondsföreningen har sedan 1973 arbetat med att sprida information om viltolyckor för att minska antalet viltolyckor på våra vägar. På vår hemsida hittar du nyttig information och statistik över viltolyckor i Sverige.

Psst, du vet väl att…

SOM MEDLEM FÅR DU EKONOMISK ERSÄTTNING

Skulle du råka kollidera med ett anmälningspliktigt vilt så får du hjälp av oss. Vi betalar ut upp till 8 000 kronor som du kan använda för självrisk/reparation, hyrbil och bärgning. Medlemskapet kostar endast 120 kronor per kalenderår och gäller alla motorfordon du är registrerad ägare till. Vi har idag fler än 80 000 medlemmar.

TÄNK VILT Ω Anpassa farten, använd bilbälte. Ω Var extra uppmärksam vid åkrar, föryngringsytor, sjöar och där viltstängsel börjar eller upphör. Ω Var extra uppmärksam från skymning till gryning. Ω Kom ihåg att leta efter vilt, kör med fantasi. Ω Tänk på att vår och höst är faran för vilt på vägarna extra stor.

Box 101, 364 21 Åseda | 0474–102 12 | kansli@algen.se | www.algen.se

Din veterinär i Sollefteå AB Vi utför bland annat: * * * * * * * * * * * *

Ultraljud Digitalröntgen Digital tandröntgen Tandunit till tandundersökning och behandling Fullutrustat laboratorium Gasnarkos Operation Övervakningssystem Laser (klass 4) Vibrationsmatta Massage Water Treadmill

Gilla oss på

I samarbete med Näbbar & Klor

Jämtgatan 6, 881 30, Sollefteå • Tel: 0620-144 44 • www.dinveterinar.com • Öppettider: Mån-Fre 08.00 - 17.00


22

29 juni 2017

v 26 Nordsverige bjuder på i sommar på en tävling där det handlar om att lista ut vilka personer som döljer sig bakom texterna i Den Mystiska Profilen, gjord av Anders Palm. Detta är den första av fem profiler. Håll till godo!

V

år Mystiska Profil gick inte i någon skola och fick aldrig någon högre utbildning. Det är tveksamt om han ens kunde läsa eller skriva. Trots det blev han en världsberömd härförare och lade grunden till ett imperium. Hans framgång berodde på att han var klok och förståndig. I flera avseenden var han långt före sin tid. Framför allt var han en mästare i att använda propagandan som ett vapen. Det drog han stor nytta av i alla sina krig. Vår Profil hette Temudschin. Men han har gått till historien under ett annat namn som han fick då han var cirka 30 år gammal. När Temundschins armé nådde fram till en stad uppmanades den att kapitulera. Om den gjorde det blev den skonad. Då inlemmades den helt enkelt i vår Profils välde. Invånarna fick behålla sin religion och sina seder. Men om staden vägrade att ge sig togs den med storm. Sedan dödades alla män i staden, varefter kvinnorna och barnen såldes som slavar. Detta öde drabbade många städer, exempelvis Peking i Kina 1214 och Buchara i Turkistan 1220. Flera områden i Centralasien blev så förödda att det tog

flera generationer innan de repade sig. Därför förstår man att många städer valde att kapitulera när vår Profil kom ridande med sin väldiga här, som ibland kunde uppgå till 150 000 man.

Temudschin var herre över ett tappert ryt-

tarfolk. Han utvecklade en slug taktik för att lura sina fiender. Hans ryttare red oftast fram och sköt iväg några pilar. Sedan gjorde de helt om och låssades fly. Många fientliga arméer gick på den här finten. De lämnade sina ställningar för att ta upp förföljelsen. Då avbröt vår Profils soldater sin flykt och gick till anfall på nytt. På det här viset vann Temudschin många slag. I maj 1223 besegrade vår Profils ryttare en rysk armé i närheten av den Azovska sjön. En mängd höga ryska officerare togs tillfånga. Sjuttio stycken av dem avrättades på ett mycket bestialiskt sätt. De tvingades ner på marken. Sedan lade man en mängd brädor ovanpå dem.

Därefter ordnade Temudschins ryttare en

stor fest på brädgolvet för att fira sin seger! Sådana här händelser gav naturligtvis Temudschin ett dåligt rykte. Men det satte också skräck i hans fiender. Det hade man mycket nytta av. Sina vänner och medarbetare behandlade han mycket väl. De fick allt stöd de behövde av honom. Temudschin var också en stor taktiker. Han samlade aldrig sina styrkor till en enda stor här, utan opererade alltid med flera arméer som samverkade med varandra. Blev han besegrad i ett slag hade han således alltid flera andra arméer kvar. Vår Profil var gift och hade flera söner,

som så småningom kom att efterträda honom. Hans fru hette Börte. Han gillade inte lyx utan gick omkring i enkla kläder och åt samma mat som sina soldater. Vid hans hov förekom inte heller några krångliga eller invecklade ceremonier. På hösten 1226 gav sig Temudschin ut på ett fälttåg mot södra Kina. På vägen dit bestämde han sig för att delta i en jakt på vildhäst. Den slutade illa. Vår Profil blev avkastad från sin häst. Han blev skadad i magen. I augusti året därpå avled han i sviterna av olyckan.

Vår Profil dog. Men minnet av hans brava-

der lever fortfarande. Den 31 maj 1962 samlades en stor folkmassa vid floden Onon i hans hemland, det yttre Mongoliet, för att högtidlighålla 800-årsdagen av hans födelse. Det blev en politiskt känslig aktion. Vid den här tidpunkten var det yttre Mongoliet en folkrepublik under sovjetisk kontroll. Samtidigt ägde en liknande manifestation rum i det inre Mongoliet, som lyder under Kina. Där samlades 30.000 personer för att hylla vår Profil vid Choro, där han påstås ligga begraven. Ryssarna blev inte glada. Deras ledande

historiker beskyllde Temudschin för att ha varit en ”feodal reaktionär” och tycke inte om att man hade firat honom. Partiledningen i det yttre Mongoliet tvingades göra en kovändning och fördöma tilltaget. Den funktionär som låtit anordna ceremonin fick sparken från politbyrån och uteslöts ur partiet för sitt ”omarxistiska, nihilistiska och partifientliga” tilltag.

Kineserna höll inte alls med om den här kritiken. De betraktade tvärt om Temudschin som en positiv kraft. Hans invasion av Kina hade bara varit nyttig för landet. Den hade bidragit till att skänka Kina stabilitet och enighet. Kineserna hävdade också att mongolerna var ett ”kinesiskt minoritetsfolk” och att ryssarna inte behövde bekymra sig om de inbördeskrig som ägt rum i Kina. Vår Profils ande lever kvar i Mongoliets öknar. Och bråket om hans vandel är fortfarande en het potatis i den kulturpolitiska debatten i regionen. Vem var han?

Vet du vem den mystiska profilen är? Skicka din lösning helst med e-post till: tavla@nordsverige.se, eller på ett vykort till: Nordsverige, Tidningar i Norr, Box 3053, 903 02 Umeå. Märk mejl eller vykort med ”Den Mystiska Profilen v 26”. I ditt svar vill vi ha profilens namn, samt dina kontaktuppgifter i form av adress och telefon. Vi vill ha ditt svar senast 4 augusti. En vinnare får två trisslotter, ytterligare två vinnare får varsin trisslott. Vinnarna, samt vilka personer som döljer sig bakom de mystiska profilerna, avslöjas efter sommaren.

Lösning/Vinnare Krysset v 24 1:a pris: 2 trisslotter Ing-Britt Wilhelmsson, Axmarby 2-5:e pris: 1 trisslott Gun-Marie Johansson, Häggenås Kerstin Nygren, Sundsvall Una Sjödin, Sollefteå Ann-Katrin Skjemstad, Sollefteå

Grattis!

Krysslösning finns även på hemsidan! www.nordsverige.se


23

29 juni 2017

KRYSSET v 26 Namn:................................................................................... Adress:................................................................................... Postort:...................................................................................

Lös krysset och du kan vinna: 1:a pris: 2 Trisslotter 2-5:e pris: 1 Trisslott Din lösning oss tillhanda senast nästa fredag. Vinnare och lösningar presenteras om två veckor.

Skicka lösningen till nedanstående adress: Nordsverige, Box 3053 903 02 Umeå (Märkes kryss och veckans nummer) Åldersgräns för deltagande: 18 år.

VINN ! trisslotter


24

29 juni 2017

Sommar i Höga - Inget jobb är för stort eller för litet! Välkommen att ta kontakt för hembesök och offert!

Skule naturscen 12 augusti 070-525 16 37 • 073-622 58 52

Borrskruvdragare

HITACHI DS18DJL 1,SAH 700160893

FLOGSTA CAMPING I KRAMFORS Utgå från oss när du vill uppleva Höga Kusten!

Här finns en stark kultur och spännande historia. Vi hyr ut stugor och husvagnsplatser. I campingavgiften ingår det WIFI, gratis bad i 50 m pool med rutschbana (minigolf, kiosk och bastu). Naturskönt område med stora gräsytor och berg i bakgrunden. Fiske i Icktjärn, vandringsleder i naturreservatet. 1,5-1,8 km till Öds kaj för den som vill ta en båttur med Ådalen III på Ångermanälven men även nära till affärer, cafér och restauranger.

Varmt Välkomna!

Jill Johnson-paket Entrébiljett, resa tur- och retur, konsert, 2-rätters samt del i dubbelrum eller enkelrum.

0612-100 05, 070-685 73 40 Hemsida: http://www.flogstacamping.N.nu Mail: flogstacamping@telia.com

5 aug

Hantverksbyxa JOBMAN 2200 100% bomull 100163419

Högtryckstvätt KÄRCHER K3 Full Control 100165224

Fönstertvätt KÄRCHER WV 1 Plus 700165227

ÖPPETTIDER Vardagar 07:00–17:00 Lördag 09:00–13:00 Söndag Stängt

0612-228 15 www.nylandsjarn.se

Distanser för alla. Löpning eller multisport

0613-109 00

SUNDBROGATAN 30, 870 32 ULLÅNGER Läs mera på vår hemsida www.ullangershotell.se eller ring 0613-109 00.

ÖPPET ALLA DAGAR 10–18 • JUNI • JULI • AUG • 2017 INTRÄDE: 80 KR • KAFFE OCH SAFT INGÅR I ENTRÉAVGIFTEN Ni hittar oss vid foten av sandöbron

Läs mer på adalens.se


25

29 juni 2017

kusten!

Kusthallen Nordingrå

Hoppborgar • Gym • Bowling Öppettider: månd, onsd, fred, lörd: 10-18 tisd, torsd: 10-20 Tfn. 0613-202 40 sönd: 12-18

www.kusthallen.se

Svenska Spel • ATGombud • Livsmedel • Uttagsautomat Välkommen att äta hos oss. Vi har också mjukglass!

Bilar - motorcyklar - modellbilar, flygplansmodeller - böcker - tidskrifter

DockstaBaren

Automobilcafe öppettider i juli kl 11 – 17 SILVERSMED SIGBRITT MANN

Välkommen till Arnolds Bilmuseum För mer info. 070-341 82 98 • Gammelvägen 81, Ramvik

Bröllop B&B Konferenser

Salsåker Herrgård 0613-121 00 High Coast Manor • www.manor.se

Välkommen till oss! oss! Välkommen till ÖppeTTider: ÖppeTTider: ÖppeTTider:

SILVERSMEDJAN I SALSÅKER

Sön 11-17 Mån-fre Lör 9-17 ••• Sön Sön11-17 11-17 Mån-fre 9-19 9-19 •• Lör Lör 9-17 9-17

Öppet onsdag–lördag 12.00–17.00 • 28 juni– 5 augusti 070-684 08 83 • www.sigbrittmann.se Salsåker 112, Nordingrå • Höga Kusten

Vi Vi är ombud ombud för: Vi är ombud för:

Välkommen till Björnstugan

Tel 0613-200 0613-200 18 Tel Tel 0613-200 18

K UST E N

Välkommen till Obs: Alla rätter och tillbehör på Björnstugan såsom potatismos, köttbullar, pannbiff, Smaken är som baken och vi har ansträngt oss att sätta ihop m.m. är hemmaen meny som ska passa dem lagade och gjorda flesta åldrar och smaker. på utsorterade Vi använder alltid fräscha kvalitets råvaror och råvaror av bästa kvalite och har vi använder inga även vegetariska rätter och en halvfabrikat. hel del alernativ för allergiker. Björnstugan är en anrik resturang belägen längs E4 i Höga Kusten området ca. 5 km söder om Ullånger och mitt emellan Härnösand och Örnsköldsvik. Vi erbjuder hemlagad husmanskost men även a’ la carte i vår bordsserveringsavdelning samt spännande rätter från det Thailändska köket tillagade av vår thailändske kock. Vi har också en cafe’ avdelning med hemlagat kaffebröd och kakor.

Ordinarie öppettider: Mån-tors 11:00-19:00 Fre-sön Björnstugan 11:00-20:00 Roted 102 870 32 Ullånger Telefon 0613-14025 www.bjornstugan.se ANRI K

RE STAU R ANG

12 juli, kl 14 Operakul för hela familjen, en interaktiv familjeföreställning. Rundlogen, 50:Konstworkshop: ”My Way” 13, 14, 15, 17 och 18 juli, kl. 13-16 Kortfilmsworkshops med Sandra Mozard och Anita Berg. Nya och gamla bilder, färg, tusch, och olika animeringstekniker. Fem tillfällen för dig mellan 7 och 100 år. 100:- för en dag, inkl. fika. Ytterligare tillfällen, 80:-/dag. Höga Kustensmycket i silver och diabas

• Smycken I silver med slipade stenar från Höga Kusten • Bergarter och Mineraler från jordens alla hörn • Fossil • Massor av fina presenter vid alla tillfällen • Fantastiska sommarerbjudanden på utvalda produkter, upp till 50 %

Besök oss i Ullånger

BJÖRNSTUGAN E N

HÖGA KUSTEN KONSTHANTVERK och GALLERI SIVERT KÄLLDÉN

I

HÖ G A

K U ST E N

Sundbrogatan 21, Ullånger • Tel: 070-341 00 33 www.hogakustenkonsthantverk.com Öppettider: Vardagar 10–17.30 • Lördagar 10–14 info@hogakustenkonsthantverk.com

14 juli, kl 19 Kulinarisk operavandring, del av Höga Kusten Operafestival: facebook.com/hogakustenopera Boka bord på 0613 - 202 90!

New Orleansfestivalen Sveriges största americana-festival! 28-30 juli 2017 Familjeprogram, jazzparad, konserter, mat och dryck. På scen: Isabella Lundgren, Lena Stompers, Meta Roos Trio, Hellsingland Underground, med flera! Läs mer om sommarens program och våra öppettider på mannaminne.se !


26

29 juni 2017

RT SPORT SPO

Kupongen som helhet andas semesterfotboll Stryktipset

Nu har semesterperioderna börjat i vårt land, tyvärr märks det inte på vädret. Jag vill ju ha sol, bad och varma kvällar. Nu på lördag är det 1:a juli och dagarna vi hittills haft över 20 grader kan vi räkna på en hand. Två veckor i rad har vi haft några mästerskapsmatcher från U21-EM och Confederation Cup på kupongerna. Den här helgen startar Allsvenskan om efter ett kort uppehåll, men kupongen som helhet andas semesterfotboll. Som vanligt under sommaren avgörs den under två dagar och för att fylla ut 13 matcher har man tvingats ta med två från Norge. Vår kära Allsvenska har alltså omstart till helgen. Malmö FF har imponerat mest så här långt och leder serien på bättre målskillnad än IFK Norrköping, men Malmö har en match mindre spelad. MFF har också rustat inför höstens Champions League kval med att värva vårens spelare i allsvenskan,

IK Sirius Kingsley Sarfo. Målvakten Johan Dahlin, är också tillbaka i klubben efter ett par år som proffs i danska Midtjylland.

Malmö FF är Sveriges fram-

gångsrikaste klubb, om man tittar på de inhemska fotbollen. Just nu spelar man sin 82:a Allsvenska säsong och 19 gånger har man blivit Svenska mästare, varav tre gånger de fyra senaste säsongerna. Svenska Cupen har laget vunnit 14 gånger och 1979 var man i final i Europacupen för mästarlag, den som numera heter Champions League. En helt otrolig prestation då och en utopi idag. Finalen 1979 spelades mot Nottingham Forest på Olympia Stadion i München inför 57 000 åskådare. Forest vann med matchens enda mål, som gjordes av Trevor Francis precis innan halvtidsvilan. MFF inleder kvalet till höstens Champions League i mitten av juli då man möter Makedoniska FK Vardar. Idag är det lika stort och svårt att bara kvalificera sig till Champions League, som det var att ta sig till final 1979.

Enkelrad

64 rader

R-0-7-16 432 rader

Topptips 96 rader

1. GIF Sundsvall – Sirius

1

1X

1X

1X

2. Halmstad – Elfsborg

2

2

X2

X2

3. Malmö FF – AFC Eskilstuna

1

1

1

1

4. Arameiska Syrianska – Enskede

1

1

1

1X

5. Sollentuna – Carlstad

1

1

1X

1X

6. Assyriska BK – Skövde AIK

1

1

1X2

1X2

7. Husqvarna – Karlskrona

1

1

1

1

8. Kristianstad – Utsikten

1

1X

1X

1X

9. Lilleström – Strömsgodset

1

1

1X

---

10. Sogndal – Aalesund

2

X2

X2

---

11. AIK – Östersund

1

1X

1X2

---

12. Jönköping – IFK Göteborg

X

X2

X2

---

13. Örebro – Norrköping

2

X2

1X2

---

Banken

Skrällen

Tänk på att

Det handlar mycket om Malmö FF nu. Men det går inte att bortse ifrån att dom kommer att bli hela kupongens största bank. Hemma på Swedbank Stadion tappar laget sällan poäng och nu möter man bottenlaget AFC Eskilstuna, som ännu efter 12 matcher inte vet hur det känns att vinna i årets Allsvenska. AFC har en ny tränare i engelske Michael Jolley, som varit U23-tränare i Premier League laget Burnley.

Visst ska AIK vara favoriter hemma mot Östersund, men de har blivit lite för stora för mitt tycke. Det är också målskyttet som varit Aik:s stora problem den här säsongen. I de tio senaste matcherna, har de bara gjort mer än ett mål i en enda match. Jag tror att Östersund har bra chans till en kanske alla tre poäng på Nationalarenan.

Även denna vecka är det jackpot på 13 rätt. Det finns ungefär 7 miljoner extra för den som har alla rätt. Norska laget Strömsgodset, har ännu inte vunnit på bortaplan den här säsongen. Det samma gäller Carlstad och AFC Eskilstuna. Elfsborg brukar trivas ganska bra i Halmstad, av de sju senaste besöken har det bara blivit en förlust. Fyra har man vunnit och två slutat kryss.

Din ort = vårt bevakningsområde

Bjästa

Här bor du

Nordsverige – din lokala tidning!

Bredbyn Skorped

Gideå

Junsele

Kramfors

4

VECKOR

Lunde

Sollefteå

GRATIS

Ramsele

Ja tack, jag vill prova 4 veckor utan kostnad.

Porto betalt

Namn ............................................................................................................................................... Adress............................................................................................................................................... Postadress ........................................................................................................................................ Mailadress ........................................................................................................................................ Telefon - även riktnr ........................................................................................................................ Personuppgiftsansvarig: Martin Yde 090-711 381 Gäller dig som inte prenumererat på Nordsverige de senaste 6 månaderna.

Svarsförsändelse Kontonummer 900141500 908 50 Umeå


27

29 juni 2017

Veckans travtips med Magnus Bergström

Bergsåker Lördag 1 juli 2017

Avd 1 1 Volstead fick aldrig chan-

4d110 3d403 d1112 012d4 60731 35045 70000 11221

Lopp 6. V75-2. Auto. 2140: 1 Survival Kit - Adielsson E 2 Etosha Boko - Haugstad K 3 Tiger Williams - Widell K 4 Floyd P.Boko - Linderoth P 5 Test Drive - Kihlström Ö 6 Don Juan Sisu* - Jaara M 7 Joy de Castella - Westholm J 8 Tesio - Eriksson K 9 Springfield - Eriksson C 10 Hagentoy - Ohlsson U 11 Eva I.H. - Östman J 12 Frisco Flame - Olsson D

11121 14,5 35101 11,3a 81143 14,0a 11152 12,3a 1dd10 13,8a 13112 13,8a 22222 12,4 1dd12 13,1a 23021 12,6a 4d111 14,0a 54124 13,2a 14420 12,9a

Lopp 7. V75-3 V5-1. Auto. 2140: 1 Bellatrix Zet - Haugstad K 2 Vanquish Kronos - Eriksson C 3 Dibaba - Kihlström Ö 4 Vamp Kronos - Söderkvist S 5 Staro Lochlyn - Adielsson E 6 Hanna - Eriksson U 7 Drizzle C.C. - Nyström P 8 Callela Lisbeth* - Kontio J 9 Current Affair - Untersteiner J 10 Sheilah Laday - Jansson T 11 Violet Bi - Oscarsson J 12 White Lightning - Westholm J

41021 14041 k1111 01211 21011 22162 147d2 21443 12702 13342 12012 33413

14,3a 13,5a 13,1a 12,8a 15,0a 11,8a 13,2a 11,5a 13,3a 15,4a 13,7a 13,4a

Lopp 8. V75-4 V5-2. Auto. 2140: 1 Pax - Widell K 2 Autobahn - Kihlström Ö 3 Flash Hammering - Westholm J 4 Bruno Bagheera - Adielsson E 5 Gianluca Boko - Norberg J 6 Farmens Kaliber - Olsen J O 7 Actual Star - Haugstad K 8 Vincent Zaz - Kontio J 9 Marlon Donvici - Andersson O J 10 Fairplay Pellini - Eriksson K 11 Sete - Lennartsson P 12 Jaques Noir - Ohlsson U

15022 43013 22210 00521 31111 2d322 0301d 11011 32434 71112 12200 71412

12,2a 13,5a 13,0a 11,6a 14,3a 12,5a 13,9a 12,4a 12,3a 14,3a 12,9a 13,5a

Lopp 9. V75-5 V5-3 Top7. Auto. 2140: 1 Officer C.D. - Eriksson U 2 Usain Swing - Eriksson J 3 Whitehouse Express - Kihlström Ö 4 Beppe Am - Haugstad K 5 Mellby Brunello - Widell K 6 Zenit Brick - Eriksson K 7 Queer Fish - Adielsson E 8 Make it Quick - Ohlsson U 9 Catch the Cash - Skoglund R N 10 Höwings Star - Östman J 11 Balfour - Norberg J 12 Fossens Bonus - Jakobsson M

27462 09,8a 14205 10,5a 01d11 10,5a d3004 11,5a 64055 11,0a 5d0d4 11,0a 11211 10,7a 0522d 12,4a 62463 12,4a 54434 10,9a 1d121 10,9a 17131 12,1a

09,3a 09,6a 11,5a 11,8a 09,4a 09,1a 10,0a 09,4a

Lopp 10. V75-6 V5-4 DD-1 V3-1. Auto. 2140: 1 Velvet Gio - Söderkvist S k3121 2 Calle Crown - Eriksson C 31311 3 Coin Perdu - Adielsson E 11111 4 Al’s Espresious - Kontio J 23321 5 Twist of Fate* - Korpi P 12321 6 Van Kronos - Untersteiner J 45252 7 Born Unicorn - Lennartsson P 12102 8 Lucifer Lane - Nilsson J A 31713 9 Capitol Hill - Ohlsson U 22222 10 Zebulon Pike - Jansson T 3d132 11 Global Un Poco - Linderoth P 11112 12 Vanilla Pod - Kihlström Ö 32123

14,0a 13,1a 12,7a 13,9a 11,5a 14,1a 14,1a 12,8a 13,1a 14,4a 11,5a 14,0a

Lopp 11. V75-7 V5-5 DD-2 V3-2. Auto. 2140: 1 Voulez Vous - Osterling S H 03211 2 Västerbo Exact - Eriksson C 51d12 3 Mellby Drake - Norberg J 21212 4 Nochebuena Face - Untersteiner J 45313 5 Forecast - Kihlström Ö 63523 6 Moni to Spare - Haugstad K 12121 7 M.T.Insider - Alsén O 411d4 8 Grand Ale* - Hietanen H d1211 9 Je T’aime Ruinart - Ohlsson U 04122 10 Linus Boy - Adielsson E 71d32 11 Flirt Fortuna - Söderkvist S 52223 12 Lincoln Lawyer - Kontio J d1064

12,1a 11,8a 12,9a 12,1a 10,9a 11,5a 10,7a 12,0a 13,4a 12,4a 11,3a 11,8a

sen i finalen senast, men var duktig i försöket. Han är snabb iväg och från spets blir han svårslagen. 2 In Vain Sund gick starkt senast och ska räknas. 5 On Track Piraten slog Nuncio senast och duger förstås fint även här. Ranking: 1-2-5-8-3-6-4-7

Avd 2 5 Test Drive hängde mest

med i kön senast. Han var rejäl vid segern innan dess och har god vinstchans här. 8 Tesio blir högintressant trots läget. Kapaciteten och styrkan duger långt. 9 Springfiel gör en lång resa, men får inte nonchaleras. Ranking: 5-8-9-6-1-10-2-3-74-12-11

Avd 3 3 Dibaba har gjort allting

rätt så här långt och vunnit med krafter sparade varje gång. 2 Vanquish Kronos såg finfin ut vid segern senast och från vettigt läge blir hon intressant. 4 Vamp Kronos vann enkelt senast och duger fint även här. Ranking: 3-2-4-5-9-12-8-7-111-10-6

Avd 4 5 Gianluca Boko har gjort

det bra vid fyra raka segrar. Han är snabb ut och växer en klass i ledningen. 4 Bruno Bagheera gjorde ingen besviken senast och är ett givet vinstbud. 8 Vincent Zaz är kapabel, men läget kunde

Veckans segerstaplare 4 Vilka härliga tävlingar det är på Bergsåker på lördag när E3 kommer till Sundsvall. Det är finaler för de bästa treåringarna och klassen på fälten leker man inte med. Svante Båth har favoriten i klassen för hingstar och valacker i form av obesegrade Coin Perdu, men lita på att stallkamraten Global Un Poco kommer göra sitt yttersta för att sätta käppar i hjulen. I stoklassen har Jerry Riordan två intressanta ston, men duon får stå tillbaka i tipsen för Dibaba som gjort allting rätt hittills. ha varit roligare. Ranking: 5-4-8-10-3-2-12-911-1-6-7

Stora systemet Avd 1: 1,2,5 (8,3) Avd 2: 5,8,9 (6,1) Avd 3: 2,3,4 (5,9) Avd 4: 3,4,5,8,10 (2,12) Avd 5: 3,7,11,12 (6,4) Avd 6: 3 Coin Perdu (11,2) Avd 7: 2,3,6,9 (10,7) 2160 rader (1080 kronor)

Avd 5 3 Whitehouse Express svara-

de för en fin insats vid knapp seger senast. Läget passar perfekt och han får tipsettan. 11 Balfour har kapacitet som duger långt. 12 Fossens Bonus är segervan och ska räknas trots sämsta läget. Ranking: 3-11-12-7-6-4-8-1-29-10-5

Lilla systemet Avd 1: 1,2,5 (8,3) Avd 2: 5,8,9 (6,1) Avd 3: 3 Dibaba (2,4) Avd 4: 3,4,5,8,10 (2,12) Avd 5: 3,11 (12,7) Avd 6: 3 Coin Perdu (11,2) Avd 7: 2,6 (3,9) 180 rader (90 kronor)

Avd 6 3 Coin Perdu kommer med

åtta raka segrar och vet fortfarande inte hur det känns att förlora. Han har ett löphuvud av guld och blir inte lätt att slå. 11 Global Un Poco kommer att gå barfota runt om nu vilket är ett plus. Han är värst emot trots läget. Ranking: 3-11-2-5-1-9-8-6-47-12-10

Avd 7 6 Moni To Spare höll undan

säkert från ledningen senast. Han är snabb iväg och skulle han få ta över täten

är segerchansen stor. 2 Västerbo Exact är ingen lätt motståndare som dessutom har fint läge. 3 Mellby Drake blir FYRA AKTIVA OCH EN GÄSTTIPPARE allt bättre. Ranking: 6-2-3-9-10-7-1-4-512-8-11

BERGSÅKER LÖRDAG 1 JULI SVANTE BÅTH

KENNETH HAUGSTAD

MARCUS SCHÖN

MAGNUS TRÄFF

CHARLES ”CHALLE” BERGLUND

SOLVALLA

TEAM WALMANN, SOLVALLA

TEAM MELANDER, SOLVALLA

BOLLNÄS

F.D. HOCKEYSPELARE/HÄSTÄGARE

AVDELNING

Lopp 5. V75-1. Auto. 2140: 1 Volstead - Adielsson E 2 In Vain Sund - Kihlström Ö 3 Beau Mec - Ohlsson U 4 Montdore - Norberg J 5 On Track Piraten - Widell K 6 French Laundry - Kontio J 7 Porthos Amok - Lennartsson P 8 Västerbo HighFlyer - Linderoth P

1

1 Volstead 5 On Track Piraten 2 In Vain Sund 8 Västerbo Highflyer

2

5 Test Drive 8 Tesio

3

4 Vamp Kronos

4

4 Bruno Bagheera

1 Volstead

5 On Track Piraten 1 Volstead

5 Test Drive 4 Floyd P.Boko 9 Springfield

1 Survival Kit

3 Dibaba 4 Vamp Kronos 2 Vanquish Kronos 1 Bellatrix Zet

3 Dibaba 5 Staro Lochlyn 4 Vamp Kronos 2 Vanquish Kronos

3 Dibaba 4 Vamp Kronos

4 Vamp Kronos 3 Dibaba 2 Vanquish Kronos 5 Staro Lochlyn

4 Bruno Bagheera

4 Bruno Bagheera

4 Bruno Bagheera 5 Gianluca Boko 8 Vincent Zaz 2 Autobahn 6 Farmens Kaliber

4 Bruno Bagheera

1 Volstead 2 In Vain Sund 5 On Track Piraten

1 Survival Kit 5 Test Drive 10 Hagentoy 2 Etosha Boko 4 Floyd P.Boko

5

7 Queer Fish 3 Whitehouse Express 11 Balfour

7 Queer Fish 3 Whitehouse Express

6

3 Coin Perdu 11 Global Un Poco 7 Born Unicorn 6 Van Kronos 9 Capitol Hill

3 Coin Perdu

3 Coin Perdu 7 Born Unicorn

7

6 Moni To Spare 2 Västerbo Exact

2 Västerbo Exact 6 Moni To Spare

6 Moni To Spare 2 Västerbo Exact

240 RADER ENLIGT MODELLEN 1x1x2x2x3x4x5.

3 Whitehouse Express 1 Officer C.D. 11 Balfour 12 Fossens Bonus 6 Zenit Brick

7 Queer Fish 3 Whitehouse Express 11 Balfour

3 Coin Perdu

6 Moni To Spare 10 Linus Boy 9 Je t’Aime Ruinart 3 Mellby Drake

Fet stil = kusken/stallet tippar sin egen häst.

1 Volstead 2 In Vain Sund

4 Floyd P.Boko 5 Test Drive 1 Survival Kit 10 Hagentoy 9 Springfield

3 Whitehouse Express 1 Officer C.D.

3 Coin Perdu

2 Västerbo Exact 6 Moni To Spare 1 Voulez Vous


28

29 juni 2017

Kvinnorna kring doktorn

DETTA HAR HÄNT: Den unge läkaren GEORG MARKLUND har blivit djupt besviken på kärleken, sedan hans fästmö BODIL har övergett honom för en annan med mer pengar. När han anländer till ett brukssamhälle i Småland för att överta en privatpraktik där, blir han vänligt mottagen av hushållerskan, gamla AGNES, som presenterar honom för den söta mottagningssköterskan syster YLVA. Redan första dagen i Blomkulla blir Georg kallad till Björkenäs, där godsägarens dotter INGELA har brutit foten. Han finner flickan mycket tilldragande, och när hennes far ber Georg återkomma för att spela schack, svarar han genast ja. En tid därefter är Georg också bjuden till Ylvas föräldrar, där han blir närmare bekant med två förtjusande gamla damer, ALMA och OTTILIA CEDERHOLM. Ylva är vilt förälskad i Georg, och när hans yngre syster EVA en dag kommer på oväntat besök, blir hon utom sig av svartsjuka, tills hon får reda på släktskapet. Natten därpå ringer hon till Georg och ber honom komma. En inbrottstjuv befinner sig i huset. Georg övermannar mannen och Ylva kastar sig i Georgs armar, mer ett offer för sin kärlek än sin rädsla…

Kapitel 8. Man var nu inne i augusti. I trädgårdarna prunkade redan astrar och dahlior i höstens lysande färger, fåglarna kalasade i morellträden, och i bussen till stan satt mödrar, som skulle köpa skolväskor och gymnastikskor åt sina små nybörjare. Livet i Blomkulla gick sin gilla gång. Georg gladde sig åt att han och Eva kommit så nära varandra. Det var först nu, sedan hon kommit till Blomkulla, som han verkligen lärt känna henne. De trivdes tillsammans och hade mycket att tala med varandra om, och han tyckte att kvällarna, då de satt vid kaffebrickan eller var ute och promenerade, gick alltför fort. Han hade inte så mycket fritid heller. Arbetsbördan hade successivt ökat. Den misstro som han befarat, att man skulle känna mot doktor Josefssons efterträdare, hade uteblivit. Dessutom hade han fått strålande referenser i tidningarna i samband med inbrottet i apoteket, och systrarna Cederholm rekommenderade honom ivrigt för alla och envar, det visste han. Tycket var i viss mån ömsesidigt. Han kände tillgivenhet för de gamla damerna, som blivit så förtjusta i honom och inte visste hur väl de ville. Efter inbrottet hade Alma och Ottilia ringt honom var sin gång för att försäkra sig om, att han inte tagit någon allvarligare skada av slaget han fått på käken. En dag träffade han på dem, när han var på väg hem från ett sjukbesök. De kom cyklande i ultrarapid på sina svarta, gammaldags cyklar; Ottilia först och efter henne Alma med en blomsterkvast fastklämd på pakethållaren. När Georg skulle passera dem, steg de av cyklarna och drog sig närmare vägkanten. Han stannade till och växlade några ord med dem.

De skulle till Björkenäs och hälsa på godsägaren, talade de om. Godsägare Brundin hade förresten en alldeles förtjusande dotter, hade doktorn träffat henne? Jo, det hade han, medgav Georg, och han skyndade sig att be dem framföra hans hälsningar, innan de hann fråga om något mera. Medan han fortsatte hemåt, tänkte han på Ingela, och han frågade sig, vad det var han kände för henne, eftersom det inte liknade vad han känt eller kände för någon annan. Ylva till exempel var en god kamrat, lätt att samarbeta med och trevlig att titta på. Han hade till och med känt en viss dragning till henne – ja, natten efter inbrottet hade han knappast kunnat sova för sina tankar på henne. Nu hade känslan gått över – men det här med Ingela gick inte över. Det fanns kvar inom honom som en melodi han längtade efter att få höra igen. Den kvällen lämnade han Eva ensam och körde ut till Björkenäs. Kvällarna hade blivit tidiga; det var redan skymning, fast klockan inte var mycket. Bella kom ivrigt skuttande emot honom, när han steg ur bilen. Han böjde sig ner och kliade henne bakom öronen, medan han såg sig omkring. Ett lätt dis svävade över ängarna, det doftade starkt av nyslaget gräs, och bakom skogen höll månen på att gå upp. Liksom förra gången han var där stod ytterdörren öppen, men ingen människa syntes till och det var mörkt i alla fönster. – Vi går väl in och ser efter, om någon är hemma, sa han till hunden och fick genast svar genom verandans öppna fönster. – Jo då – vi är alltid hemma, hörde han Ingelas röst. Georg log mot henne över fönsterkarmen. – I kväll verkade det nästan inte så – med undantag av att dörren var öppen och Bella gick lös. – Nej, kanske det. Pappa hade besök i eftermiddags, han var trött och gick tidigt till sängs. Och jag har suttit här och firat skymning. Men kom in i stället för att stå därute! Bella tog ett skutt in före Georg och vände sig sedan om och såg uppfordrande på honom, när han stannade till i dörren. Där Ingela satt vid det öppna fönstret med den kvardröjande dagern över sitt ansikte, var hon så vacker, att det nästan gjorde ont inom honom. Hon var som den allra älskligaste av sommarängens blommor, och hennes röst var som en vemodig mollstämd folkvisa... Med ens blev han förvirrad. Ingen flicka han träffat förut hade fått honom att tänka så, som han nu gjorde. Om dem hade han kunnat använda vanliga tankar, vanliga ord... Han satte sig på stolen mitt emot henne och försökte glömma sitt häftigt dunkande hjärta. Men när de någon timme senare promenerade nere vid sjön, frågade han sig åter vad som höll på att hända med honom. Den lågmälda flickan vid hans sida fyllde honom med ett slags berusning. Aldrig hade han upplevt något så intensivt, som han upplevde hennes närhet. Varje ord hon sa, varje tonfall hon växlade, varje rörelse hon gjorde uppfångades av honom och tände gensvar. Över den spegelblanka sjön tecknade månskenet en silvrig gata. En och annan fågel ropade sömnigt från den svarta skogen – annars var det tyst och stilla. De gick runt sjön, det var en ganska lång promenad. Orden blev färre, snart gick de tysta, inneslutna i en ord-

lös gemenskap. Jag älskar henne, for det genom Georgs huvud. Store tid, jag älskar henne... Upptäckten var förvirrande och bländande på en gång och utlöste ett vilt tumult inom honom. Och han måste fråga sig, vad det var han känt för Bodil – för vad han nu upplevde var något nytt och gick så mycket mer på djupet, att han inte kunde finna en enda gemensam nämnare... När de skildes åt utanför trappan till Björkenäs, drog han henne intill sig och kysste hennes läppar, som sakta öppnade sig under hans. – Godnatt, Ingela, sa han hest. – Godnatt, viskade hon. Han satte sig i bilen, och det sista han såg innan han svängde upp på vägen, var hennes ljusa gestalt uppe på trappan. ––– Ylvas blick gled forskande över Georg, när hon följande morgon kom in till honom. Han var sig inte lik, där han satt bakom skrivbordet och med hjärtlig röst och ett stort leende önskade henne godmorgon. Visst var han alltid vänlig och på gott humör, men i dag var det något mera, något hon inte kunde definiera. Men det fyllde henne med olust och oro, och när hon märkte att hans ögon glänste och tycktes kunna se mera än vad hennes kunde, högg svartsjukan till inom henne – så hårt att det gjorde fysiskt ont. Sedan hon blivit medveten om sin kärlek till Georg hade hon betraktat honom med självklar äganderätt och ständigt sökt efter en möjlighet att göra honom medveten om henne. Vid inbrottet i apoteket hade hon tyckt sig ana en glimt av intresse i hans ögon, när hon kastat sig i hans famn och låtsats räddare än hon i själva verket varit. Medan hon väntade på ett nytt tillfälle, ja till och med övervägde att iscensätta något, bevakade hon honom svartsjukt i den utsträckning det var möjligt. Således visste hon mycket väl, att Georgs bil i går varit försvunnen i flera timmar, att han hade varit hos någon – och att denna någon måste vara anledningen till att han såg så lycklig ut... Ylva skötte sitt arbete lika effektivt som vanligt, men tankarna var på annat håll, och hon visste att hennes sinne inte skulle få någon ro förrän hon fått veta, med vem Georg tillbringat gårdagskvällen, och hon frågade sig vem som visste det och skulle kunna ge besked. Hon funderade på Eva men visste inte riktigt, var hon hade henne. Visserligen hade de druckit kaffe tillsammans ett par gånger, men Evas spontanitet och storstadsmässigt säkra uppträdande gjorde Ylva en aning osäker. Eva var säkert inte dummare än att hon skulle räkna ut vad som låg bakom Ylvas intresse. Hon beslöt sig för att avvakta. Kanske skulle det yppa sig andra vägar... Ylvas önskan blev snart verklighet. Under en paus i arbetet hörde hon plötsligt Georg tala inne i sitt rum, trots att telefonen inte ringt och ingen patient var inne. Tydligen ringde han ett samtal. Ylva lade örat mot dörren och lyssnade skamlöst, medan hjärtat dunkade hårt av spänning. – God morgon Brundin... Ja, det är riktigt... Vi tog en promenad tillsammans... Jaså, inte det... Men hälsa henne så gott... Ja, det ska jag göra... Adjö... Ylva gled tillbaka till skrivbordet med blossande kinder. Fingrarna darrade och hon andades i snabba, korta andetag. Brundin... Vi tog en promenad till-

J

En underhållande följetong i romantisk 50-tals-miljö av LENNART EK

sammans... hälsa henne... Det var ingen svårare gåta att lösa. Det fanns bara en med namnet Brundin i trakten – och den Georg promenerat med måste ha varit dennes dotter Ingela... Det var alltså hon, som var anledningen till hans djupa leende och lyckliga ögon! Ylva knöt händerna hårt om skrivbordskanten. Ingela var några år yngre än hon själv och efter skoltiden hade hon bott ensam med sin far ute på Björkenäs, men Ylva visste mycket väl vem hon var. Efter samtalet hon avlyssnat hade den gryende svartsjukan flammat upp med förintande styrka. Den blandades med en känsla av hat, och det var Ingela den riktade sig mot. Hjärnan arbetade intensivt. Om hon skulle vinna Georg måste hon döda hans känslor för Ingela – och hon måste skrida till verket, innan de hunnit bli för djupt rotade... Hon kokade kaffe, bar in det till Georg och slog sig sällskapligt ner i den nya fåtöljen framför skrivbordet. – Mycket gott – som vanligt! Georg satte ifrån sig koppen och såg uppskattande på henne. Ylva skrattade till, men spänningen inom henne gjorde, att det inte lät riktigt naturligt, och ansträngd till det yttersta för att låta glatt kamratlig sa hon: – Anspråkslös – som vanligt! Det måste vara ett av dina grunddrag, eftersom du som är van vid storstaden kan trivas i ett samhälle som Blomkulla, där allt beständigt är sig likt och ingenting inträffar utom ett och annat inbrott... Georg skrattade, hon stämde in i skrattet och nu lät det alldeles avspänt, noterade hon tillfredsställd. – Jo, och så förstås... Hon sänkte blicken och lekte lite med teskeden. För ett par år sedan kom en skandal att utgöra ett avbrott i all enformighet... Georg log. – Såå? Han lät inte särskilt intresserad men heller inte avspisande. Hennes hjärta bultade våldsamt, när hon fortsatte:

– Ja, unga fru Mattsson på Lersta förolyckades, då hon körde av vägen, sedan hon kommit hem och överraskat sin man tillsammans med en annan kvinna... Georgs leende blev till en grimas av avsmak. Ylva gav honom en snabb blick och fortsatte: – Maken tog det hårt och ångrade sig bittert, men hon... Ja, jag undrar, om kvinnor av hennes sort har något samvete! Lite skämdes hon väl ändå, eftersom hon gömde sig undan på Björkenäs, sin fars gamla gård... Enligt ett rykte lär hon nyligen ha sagt sig ha högvilt på kroken – så tydligen har ännu en idiot till karl fallit offer för hennes smäktande ögon... Det är förstås någon, som inte känner till hennes förflutna... Ylva hade inte haft någon särskild uppgjord plan, när hon gick in till Georg, och hon visste inte själv var hon fick allt ifrån. Men det ena gav det andra, det var som om någon stått och viskat i hennes öra vad hon skulle säga... – Nej, här sitter jag och pratar en massa smörja! slutade hon med ett förläget skratt. I detsamma knackade det på dörren, och utan att se på Georg lämnade hon rummet. Det var en man som kom för att byta bandage på ett brännsår, och medan han fick det gjort tänkte Ylva på, vad hon just sagt till Georg. Det han fått ”veta” måste ha väckt hans avsky, och om hon kände honom rätt, skulle han aldrig vilja se åt Ingela mer... Att Rose-Marie Mattsson på Lersta kört ihjäl sig var sant, resten var dikt från början till slut. Men Georg var inte den som sprang med skvaller, ingen skulle komma att anklaga henne för att ha farit med osanning. Och om han skulle få veta, att det hon sagt inte var sant, kunde hon alltid svänga sig med, att det var så hon hade hört det... Ylva hade inte för vana att ljuga, men hon kände ingen ånger över vad hon sagt. Bara förväntansfull triumf. Fortsättning i nästa nummer


29

29 juni 2017

Ögonblicket Junsele söndagen 25 juni klockan 13.25

Vi firar

Vi hurrar för vårt barnbarn Selma Morin i Kramfors som fyller 1 år 27 juni. Farmor och farfar, Lena och Göran Morin, Kramfors.

GRATIS att skicka in firarhälsningar!

Lämpligt till Junsele djurparks firande av Djurparkens dag gjorde lilla Gudrun Svea Ådalia ett besök i hemkommunen. Bebisdockan färdas runt i både Sverige och världen för att tala om att Sollefteå BB ska öppna igen. Foto: MARIA BOSTRÖM

Restaurang

Dans

DANSBAND (onsda

gar, 21-01)

26/7 Jive.

19/7 Sandins

12/7 Martinez

nsen. r gratis entre till da ha yn en m ns da ur 65 40. Ni som äter 20 70 eller 070-625 boka bord på 0930-3

sdagar Bu SOMMARBUFFÉ (tor

ffé, 18 - 20 Underhå

ll. från 20)

buffe, & Anders Östman & an m hn Re n Gu /7 6/7 Buffe, 13 e Swahn & buffe. 20/7 Buffe, 27/7 Åk

-90-tal (f NOSTALGIDISCO 70

30/6 Sven Lindahl 21/7 Micke Palm

7/7 Micke Palm 28/7 Sven Lindahl

dv Far & Son disco me

Publicera nära och kära gratis på Nordsveriges familjesida. Sänd in bilder från till exempel bröllop, på nyfödda, födelsedagsbarn, fyra generationer, kusinbilder, konfirmation, examen, dikter med mera. För införande i torsdagens tidning ska bilderna vara oss tillhanda senast klockan 12 på måndagen samma vecka. E-posta till: familj@nordsverige.se eller posta till Nordsverige, Box 3053, 903 02 Umeå. Foton returneras endast i medsänt svarskuvert.

redagar 21-01)

14/7 Peder Holmströ

erkar alla fredagar

m.

mellan 23.00-2400.

Oberoende med rötterna i hembygden Nätraälven Skog är en förening med mer än 1000 skogsägare som medlemmar. Vi är oberoende. Ledstjärnan för oss anställda är att ge våra medlemmar de bästa råden för sitt skogsägande. Vi har våra rötter i hembygden och är stolta över det förtroende vi får från våra medlemmar och andra skogsägare. Vi hjälper gärna dig med din avverkning och gallring eller köper ditt leveransvirke. Dina kontaktpersoner, Nätraälven Skog Christer Saellström, Köp/Rådgivning Sidensjö, 070-564 25 33 Per-Ola Lindberg, Köp/Rådgivning Höga Kusten, 070-632 76 04 Victor Carlson, Köp/Rådgivning Norr, 073-028 73 87 Anders Westman, Köp/Rådgivning Sidensjö, 070-217 76 51 Mikael Carlsson, Köp/Rådgivning Sidensjö, 070-265 60 62 Lina Vestin, Köp/Rådgivning Höga Kusten, 070-346 53 03

från 20.00) Pubkvällar (lördagardreas Sjöström,

/7 An 8/7 Bo Beverlöv, 15 30/7 Bo beverlöv 22/7 Berra & Janne,

GILLA OSS PÅ FACEBOOK

Campingen öppen 10-22. Mat mellan 12-20. Vackert beläget vid havet efter E4 i Lögdeå mellan Ö-Vik och Umeå. 0930-320 70 eller 070-625 65 40 | www.avahavsbad.se

✁ (Exkl smak)

Kolla in vår hemsida!

Räkmacka eller valfri paj 65:(Inkl kaffe)

Köp 2 st Kaffe Latte för 50:-

www.natraalven.se Tfn 0660-26 00 55

Köp en valfri 15 cm meny från 66:- och få en valfri 15 cm sub på köpet! (Spara ca 49 kr)

Gäller t o m 6:e aug 2017.

Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller t o m 6:e aug 2017.

Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gallerian Christoffer Öppet: Mån-fre 10-18 Lör 10-15• Sön stängt Telefon: 0612-150 10 Gallerian Christoffer Öppett: Mån-fre 9-20 Lör 10-18 Söndag 11-18 Telefon: 0612-155 15

Gäller t o m 6:e aug 2017 på SUBWAY® i Kramfors.

Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Med reservation för prisförändringar, ändrade öppettider och tryckfel.


30

29 juni 2017

För att annonsera - gå in på www.nordsverige.se - klicka på FYNDTORGET och följ instruktionerna. Det är enkelt!

Säljes

Taperlock, SPB remskivor

Blomkruka

Fasadblommor.

Hövändare

Hässje virke

Renault megan

2 st taperlock 4 spårs SPB remskivor. Kilspårsbredd upp till 17 mm,diam 25,7 cm, bussning nr 3020 passar till denna. Montering o demontering görs enkelt med 2 insexskruvar.På bilden monterade med 60 mm axelhål. Pris 600:-/ st. 070-68 78 110 Hökmark, Lövånger.

Blomkruka i koppar.D = 12,5 cm H = 13 cmPris: 100:- Tel: 076-239 86 01, Domsjö.

Fasadblommor 28 bitar 3 varvade 350:- även 12 bitars 150:- Finns i Skellefteå. Tel: 070-625 97 20.

Fella TH 410 i bruksskick. K-axel saknas. 070-397 17 68 Tvärålund.

A stolpar, ca 20 stycken, 30 kr styck. 070-397 17 68 Tvärålund.

Renault Megan 2003 årsmodell 13143 mil sommar och vinterdäck. Pris 9500kr Tel: 070-696 89 30, Umeå.

Isuzu campo

Mercedes 230 E -88

Blomkruka Blå blomkruka, dy =34 cm H= 32 cm, fint skick.Pris: 150:Vikt ca. 8 kg. Tel: 076-239 86 01, Domsjö.

Ackumulatortank 500 l. Ackumulatortank 500 liter. Isolerad klädd med galvad plåt. Ej varmvattenberedare. Finns i Kramfors. Pris 500 kr. 070-257 84 35, Kramfors.

Fälgar till olika bilar! 4 st 15" fälg till SAAB 9000, 4 håls 4 st 15" v-hjul till Mercedes 3 st C-klass, 4 Lm fälgar till BMW 3 och 5 , 4 st 4 hål till Escort med ett däck, 2 st 4 x 108 Escort fälgar passar vissa släpvag 0702 - 17 61 95, Örnsköldsvik.

2st HEB 340 15m långa Samt IPE 360 olika längder upp till 11m.Transport kan ordnas. 070-621 12 87, Bygdeå.

Grålle Traktor, Massey Ferguson, årsmodell 1951. Pris: 15 000 SEK. Säljare: Lars-Åke Forsberg 070-815 94 35 Åsele (Gafsele)

AIK-Fågelholkar AIK-Fågelholkar. 250 kr. Finns i Skellefteå.Tel 070-625 97 20.

Trasigt tändningslås. Avställd sedan 2013. Fungerade då bra. Rost finns. 30.000 mil. Pris 3000:-. 070-587 92 43, Ånäset

SABB 9000, 1998 Saab 9000. Fina som/vin däckBensindrivenKula29000 milEj besiktadBilen har endel plåtskador och defekter.För mer info ring Haldo 0951734 409 mob 070-277 34 03. 10000kr pris kan diskuteras 0047-92293696. Forsmark

Järnbalkar

BUNKE TILL ASSISTENT Extra Bunke till Electrolux Assistent,med plastlock,7L, rostfri, Fint skick,Pris:300:Nypris:- 957:-Tel. 076-239 86 01 076-239 86 01 DOMSJÖ

Isuzu Camoo årsmodell 1990. 20400 mil avstäld bud 070-696 89 30, Umeå.

Mittelspitz valp En mkt vacker hanvalp söker en intreserad halvfodervärd reg bes vacc chipmärkt mm lev klar 4 juli ring för mer info ang halvfodervärd Pris 6000 svkr 070-345 92 14 Vilhelmina

Saltkar Gustavsberg PYRO nr 93 Fint skick, Pris 250:- Tel. 076-239 86 01, Domsjö.

Kattbröder Balkongdörrar

Antikgården i Lögdeå

Balkongdörr högerhängd med karm 80x210 cm. Balkongdörr högerhängd finns utan karm 83 x 204cm Finns i Ö-vik. 070-537 28 50.

Antikgården i lögdeå sommaröppet varje dag 10,00 till 18,00 mycket kuriåsa 070-355 01 71, Lögdeå.

Herrcykel DBS Herrcykel i fint skick med Lyse, handbroms, 3 växlar. Pris 600:- 076-808 07 58, Nordmaling

Allmogedörr Fin Allmogedörr 73 x 200Pris 250:- 076-808 07 58, Nordmaling.

Vuxenserien EPIX EPIX, årgång 1984-1992, 4 nr 1984 saknas,för övrigt kompletta, välskötta och rena. Bjudett pris. Ring 0705885739, Ali, Docksta.

Motorbåt 60 hkr 60 hästkrafters Mercury motor. Enbart lite använd. Båten är 5,8 meter lång och styrs med ratt. Obromsad båttrailer, åror och kapell ingår. Pris: 70 000 SEK. 070-8159435 Åsele (Gafsele).

Saab 9000 -87-91 2 st Körbara ej bes. säljes hela eller reservdelar.Båda går bra med ombygd tändning (ej kasett). Renoverade bromsar/ nya skivor. Många bra däck 195 X 15 Bra pris ev. byte moped ell. båt 070-621 12 87, Bygdeå

Liten jordbrukare

Brygga, ramp, målarst? Brygga, ramp, målarställning? 3,65 m lång i nyskick. Går korta till önskad längd. Bra pris. Transport kan ordnas. 070-621 12 87, Bygdeå.

2 gosiga, busiga kattbröder söker ett nytt hem. De är ca 4 år, kastrerade, idmärkta och vaccinerade. Finns på Öbacka Djurhem. Kostar 965kr/st. 072-210 78 23, Utansjö.

Husvagn Solifer. 4,5 meter. Årsmodell -80. Påbörjad renovering av mögel. Säljes billigt. 072-240 00 84, Skäran, Ånäset

Ferguson 35 med lastare, vagn och motvikt. Nytt elsystem med vx.generator, ny belysning mm. Alla oljor är nya. Pris 21900. 076-136 32 58, Vilhelmina.

Pallgaflar ST. BM Nya gaflar 5ton ce märkta Svensk tillverkning.Även begangnade Lundbergs smedja. 070-621 12 87, Bygdeå.

Audi A6 Audi A6 2st bortskänkes en körbar avs en reservdels bil 072-263 04 77 eller sms skorped 072-263 04 77, Skorped.

Skärmaskin Berkel Skärmaskin självläggande, lämplig som skavmaskin. Pelarstativ medföljer. 2000:076-808 40 24, Sorsele.

MC Yamaha XJ600 - 84. Skattefri, Godk. Bes. tom 30 juni 2018. Rostf. Ljudd. Packv. mm. Körd 56 mil efter service. mycket bra skick. 073-028 25 91, Lycksele.

Barnvagn med insats Barnvagn för barnbarnet med insats, Märke KNORRInsats: mått invändigt: B = 26 cm, L= 67 cmHel och ren, luftgummihjul, broms på båda axlarna, förvaringskorg,Pris: 400:-Tel. 076-239 86 01, Domsjö.

Gädrsgårdsvirke Gärdsgårdsvirket finns i Kalvträsk. Pris: 10 kr/st 0725403322 Kalvträsk

Citroen AX11 TRS -90 Nu säljer jag min lilla bil som endast gått 13000 mil. 5000kr. Årsmodell 1990, Bensindriven. Ej besiktadIngen rostBilen finns i Forsmark 5 mil nedanför Tärnaby.Förr mer info ring. 0047-92293696 0951-734 409 Forsmark.

Reservdelsbil VOLVO - 94 KOMBI - AVSTÄLLDSäljes i befintligt skick. 0620-420 95, Helgum.

Reservdelsbil Skoda -98

VW Jetta

MC-delar

Reservdelsbil Skoda Felicia Combi 1;6. Avställd 2010. 2 ägare.Motorn fungerade bra när den ställdes av. Rostig, fel på kopplingen mm. Pris 500:-. 070-587 92 43, Ånäset.

Säljer en VW Jetta. Går jättebra i motor. Karossen inte lika fin men går igenom besiktningen. Pris 4ooo kronor. 0612-12527, Kramfors.

Sittdyna,spoiler aldrig monterad i originalkartong och olika kromade delar.Allt passande HD-sportser. 073-812 83 00, Själevad.

Traktordag Välkommen till veterantraktordag i kålsta, Ullånger. Lördagen den 8 juli.Aktiviteter såsom surhålskörning, tröskning, stenkross och annat roligt. Tid: 10-16 Mer info på vår Facebook eller telefon. 070-360 17 03, Ullånger.


31

29 juni 2017

För att annonsera - gå in på www.nordsverige.se - klicka på FYNDTORGET och följ instruktionerna. Det är enkelt!

Köpes

Säljes

Sommarloppis

Torktumlare

Vedklyv, skruvtyp

Liten Mittelspitzvalp

Antika gevär och pistoler

Båtmotor

LOPPIS O KAFE` Fäbotjälen 5 km från Kalvträsk ons 19 juli Nya och gamla saker och Smycken m.m. 070-247 74 01, Kalvträsk.

Electrolux WT 440 torktumlare i bra skick säljes. 070-672 03 43, Nyland.

5,5 hkr 1400 varv med röd rund 16 amp stickpropp. pris 1500:- eller bud 070-6878110 Hökmark, Lövånger.

En helt under liten mittelspitz tikvalp söker sitt egna hem reg skk vacc vetbes chipmärkt mm lev kl 4 juli pris 12000svkr 070-345 92 14, Vilhelmina.

Mynningsladdare, lodbössor, slaglås- och flintlåsvapen samt björnsax köpes av seriös samlare! Gärna hel samling. Tacksam för svar! 073-995 51 31, Örnsköldsvik.

Intresserad av att köpa båtmotor runt 40-50hk 070-571 36 75, Umeå.

Fisknät

Traktordäck

6 fot och 15 varv. 150:-/nät. Tel: 070-223 44 24, Robertsfors.

Traktordäck, begagnat 14,9 x 28. 0624 -102 69, Backe.

Viltstängsel Viltstängsel 200 m säljes billigt. Höjd 190 cm. Mindre rutor nerifrån upp till 90 cm. Bra knyten. Nätet finns i Gärdsmark/Skellefteå.Pris: Lämna ett bud senast 30 juni. 070-322 95 86, Gärdsmark.

Säljkyl Säljkyl med marmorskiva, lämplig för torghandel eller gårdsbutik. 5000:- 076- 808 40 24, Sorsele.

Öppet fr.o.m 30/6 t.o.m 16/7 dagl. 11-18Mynt, frimärken, klockor, böcker, kuriosa,silver, glas, porslin, allmoge, hästgrejer. 073-083 33 27, Börje, Hattsjöbäcken

Terrano däck o fälgar 139,7 x 6. Nissan Terrano, Bultcirkel 6 /139,7 4 st Däck med fälg 235 / 75 R15 samt 4 st däck AGI 225 / 75 R16, 0702-17 61 95, Örnsköldsvik.

Beg. Betongrör 400 och 600mm Grillringar 600mm Säljes billigt, transport kan ordnas 070-6211287, Bygdeå.

Timringsutrustning Logosol Timberjigg,motorsåg Stihl 063,bila,bandkniv,timmerdrag.Paketpris 3500 kr 070-625 64 40, 090-109 993, Ratan.

Rödpunktsikte

Öl ochamp; Läskbackar. 300 kr. Finns i Skellefteå. Tel 070625 97 20.

Moped Zyndapp ks 50 super sport,typ 1409 3 växlad.Ibehov av uppsnyggning och meka,Säljes pris 6000 kr. 070-610 6700 Arnäsvall.

Böcker av Karin Wahlberg. Önskar köpa Fräscha exemplar av Glasklart Matthandlare Olsons död Blocket Flickan med majblommorna Tröstaren Tel: 070-332 89 54, Lycksele.

Mikrovågsugn Lite använd. Pris: 250:- 0914550 45, Burträsk.

Sommardäck Begagnade sommardäck 205/45 R 16 med mönsterdjup 5 mm. Pris 800 kr för 4 st. 070-322 95 86, Gärdsmark.

40 stycken 5 centimeter tjocka. Har suttit inomhus i en bastu så dom är torra. Finns i Helgum 0620-420 22, Helgum

Ny flänsmotor ABB Ny 10 hkr b 5 flänsmotor ABB. 1400 varv 38 mm axel utan fötter 070-68 78 110, Hökmark, Lövånger.

Snickkarvirke Björk, Sälg, Rönn, Lärk, och Bok. 073-045 26 65, Bjurholm

Vävstol Vävstol (modell äldre) men i bra skick. Pris 300 kr 0730522 486, Umeå.

Vill du annonsera – gör så här:

1

Klicka på ”Fyndtorget” längst upp till höger på hemsidan.

2 Klicka sedan på ”Lägg in din annons här”

Motor Volvo B20 Säljer en Volvo B20 motor. Sitter original i bil och kan provstartas och provköras. Går bra. Stark. Allt ingår. Pris 3500 kronor. Tel:0612-125 27 Kramfors.

Björkved Prima björkved. Har legat två år under tak. Längd 50 cm. Pris: 500:-/kubikmeter. Tel: 073-848 20 42 Långträsk, Burträsk

Rockwoolskivor Markskivor

Passar weawerklackar. Pris: 1000:- 070-533 71 89 Burträsk

Ca 8 10 tonnare,gärna hyfsat skick köpes 070-610 67 00, Arnäsvall.

Västerbottensdräkt storlek 4042. Säljes till högstbjudande. 070-368 78 16, Skellefteå.

Bokhylla i furu från Hyll center Umeå. Pris 600 kr 073-052 24 86.

3 Fyll i formuläret. Har du en bild till din annons går det bra att ladda upp den här. Välj en liggande bild.

4 Klicka på ”skicka in annons” – KLART!

Annonsen ska vara oss tillhanda

senast tisdag kl 23:59 för publicering i kommande veckas tidningar!

Gamla reklamskyltar i plåt eller emalj. Oavsett skick. Bra betalt. 070-296 43 21. Skellefteå.

Bandgrävare.

Böcker av Karin W.

Bokhylla

Gamla skyltar

3-hjulig vuxencykel köpes i bra skick. 070-675 05 62, Bygdeå.

Västerbottensdräkt

Fiskekoja på norra sidan av Storjuktan i Åbacka säljes 070-262 28 47, Sorsele. Obetydligt använd varmvattenberedare 10 l. GorenjeCtiki. Instruktionsbok finns. Pris 400:- 076-808 07 58, Nordmaling.

3-hjulig vuxencykel Öl- och Läskbackar

Koja

Varmvattenberedare

Solifer, den minsta med golvvärme, eller annat märke. Tjänstevikt högst 750-800 kg. Mobil 073-059 13 34.

Vägtrummor/grillringar

Antik o Loppis

Mindre husvagn

Militärmotorcykel Husqvarna militärmotorcykel av modell 256 eller 258 köpes. Tel: 070-296 43 21, Skellefteå

Fin Saab 900 1984-93 gärna med turbo och i bra skick och välutrustad samt delar till 900:an. 0768-039 343, Arjeplog.

Solosåg-Logosol

Jordbrukstraktor

Solosåg från Logosol köpes 070-446 60 01, Boden.

Traktor med lastare önskas köpa. Helst en mindre traktor. Tel: 070-257 03 15, Sollefteå.

Långved Långved för flisning. Max ca 18 cm i rotändan. 070-668 00 32, Vännäs

Fönster

Servostyrning

2 st fönster 140 x120 med vädringsfönster. Kompletta med persienner, 2 glas, vitmålade, bra skick. Billigt. Tel: 073-028 25 91, Lycksele.

servostyrning bm 400 alternativ orbitrol från tröska Tel: 070-330 61 62, Kramfors.

Traktor med lastare Volvo 320-650, Mf 35-690 eller liknande. behöver ej vara i nyskick skall användas på hästgård/snöröjning. Köpes privat. 070-621 12 87, Bygdeå


32

29 juni 2017

TVTORSDAG 29 JUNI–ONSNDAG 5 JULI 2017

FILMTIPS

DRAMASERIE

Petra von Kants bittra tårar ¡¡¡¡ Kammarspel av ikonisk tysk filmpionjär på sjuttiotalet. Komplicerat och fängslande, om lesbisk jet set-designer (prisbelönad Margit Carstensen) med vänner. Inte för alla. (Västtyskland, 1972) DRAMA

SVT2TORSDAG23.15

Unstoppable ACTION

¡¡¡

Godståg med farliga ämnen dundrar fram mot en stad utan synbart sätt att stoppas, därav titeln. Denzel Washington och Chris Pine (Kirk i nya ”Star Trek”) kan rädda dagen. Välgjord actionfilm med sensmoral. (USA, 2010)

TV6SÖNDAG22.00

Krigare anfaller brittiska kolonin

”Rossini, Rosina och De Niese” följer världssopranen Danielle De Niese när hon repeterar rollen som Rosina i operan ”Barberaren i Sevilla”. Sedan följer Berlinfilharmonikernas sommarlovskonsert.

Kolonin anfalls av krigare i dramaserien ”Jamestown” som utspelar sig under tidigt 1600-tal. Nybyggarna gör hårt motstånd och tillfångatar en man. Samtidigt blossar en intern konflikt upp inom gruppen.

Debattprogrammet ”Opinion live” leds i Almedalen av Belinda Olsson och Petter Ljunggren.

KRIMINALDRAMA

Som vanligt har riksdags­ partierna varsin egen dag som avslutas med ett tal av partiledaren. ”Opinion live” finns på plats och programledaren Belinda Olsson tar pulsen på parti­ ledarna direkt efter talet. Först ut är Vänsterpartiet och dess partiledare Jonas Sjöstedt.

Stafettpinnen plockas sedan upp av journalisten Petter Ljunggren (bland annat ”Uppdrag gransk­ ning”) som tillsammans med inbjudna gäster de­ batterar angelägna ämnen. – Vi tar upp sådant som är aktuellt i samhälls­ utvecklingen i dag. Själv­ klart plockar vi in saker som har kommit fram under partiledartalet och den efterföljande inter­ vjun, säger han. Petter Ljunggren be­ tonar vikten av att män­

niskor har en arena att mötas på där de kan gnugga sina åsikter mot varandra. Inte minst i dag när våra världar sällan möts. Den här typen av debattprogram har jag oerhörd respekt för. Det är viktigt att möta menings­ motstånd. Många vill inte ställa upp i debatter, de skriver en artikel eller gör ett inlägg på sociala medier och tycker att det räcker så.  

SVT2SÖNDAG 19.00&20.00

Foto: GLENN MELING/NRK

Rivstartar i Almedalen Det har blivit dags för årets politiska happening i Visby. Under en vecka ska det minglas, agiteras – och debatteras.

SVT1LÖRDAG21.00

DOKUMENTÄR

Foto: SSA

Foto: SVT

TV4LÖRDAG22.10

Klassisk kväll med stjärnglans

SVT2LÖRDAG19.15&20.15

Batman begins ACTION ¡¡¡¡ Christopher Nolan gjuter nytt liv i Batman-legenden. En mörk, tät, skildring med nya dimensioner om hur Bruce Wayne (utmärkt Christian Bale) blev Gothams hemlige brottsbekämpare. (USA, 2005)

oto: CARNIVAL/SKY

Foto: BILL COOPER/BBC

KLASSISKT

Sundström om yttrandefriheten

Söker efter svar utanför Norge

SVT visar nu filmversionen av den tredelade tv-serien ”Håll käften eller dö”. Journalisten Lena Sundström undersöker yttrandefriheten runt om i världen och frågar sig om man får säga vad som helst.

Den första säsongen av dramaserien ”Mammon” har fått två utländska remakes. Nu är säsong två snart slut. Ellen och Peter till Istanbul för att försöka få tag i fotona som kan ha orsakat Hammerns död.

SVT2SÖNDAG21.15

SVT1SÖNDAG22.15

TVTORSDAG29 JUNI 2017

6.00 SVT Nyheter. 6.05 Gomorron Sverige sammandrag. 6.30 SVT Nyheter. 6.37 Godbitar ur Gomorron Sverige. 6.55 Gomorron Sverige. 9.30 Katolsk mässa från Peterskyrkan i Rom. 11.00 Uppdrag Bryssel. 11.45 Uppdrag granskning sommar. 12.45 Den blomstertid nu kommer. 13.00 Stugor. 13.30 Under klubban. 14.00 Barnmorskan i East End. 15.00 Arvingar-

na.

16.00GomorronSverige sammandrag 16.25Vårtbröllop 17.15Vemvetmestjunior(R) 17.45Sverigeidagsommar 18.00Rapport 18.10Kulturnyheterna 18.20Sportnytt 18.25Lokalanyheter 18.30UppdragBryssel Svensk dokumentärserie från 2001. Del 3 av 5. 19.15SheriffeniÖvergran(R) Svensk kortfilm från 2016. 19.30Rapport 19.55Lokalanyheter 20.00Sanningenbakom barnmorskornaiEastEnd Brittisk dokumentär från 2017. Hur såg egentligen förutsättningarna ut för barnmorskorna i östra London? Även 30/6 och SVT24 2/7. 21.00Fotboll SPORT Direkt. Fifa Confederations cup. Semifinal 2. 22.15Myteriet Brittisk realityserie från 2017. Del 4 av 5. ”Jag har blivit biten!”. Efter dagar utan mat lyckas männen ta sig iland på ön som ska bli deras sista stopp. Även SVT24 30/6. 23.05SVTNyheter 23.10Skam(R) 23.30Skam(R) 0.05–1.05Arvingarna(R) 5.00Sverigeidagsommar(R) 5.15–6.00UppdragBryssel(R)

9.00–16.15 SVT Forum. 9.00 SVT Forum. 12.00 SVT Nyheter. 12.05 SVT Forum. 16.00 SVT Nyheter. 16.05 SVT Forum.

16.15MovingSweden: MinfasteriSarajevo(R) 17.15Arkitekturenspärlor 17.25Örtskolan(R) 17.30Nyheterpålättsvenska 17.35Nyhetstecken 17.45Uutiset 17.55Oddasat 18.00Dinosaurierna(R) Brittisk dokumentär från 2015. Del 1 av 2. 18.45Enbildberättar(R) Historisk fotoserie från 2016. Del 3 av 8. 18.50Beatlesforever(R) Dansk musikserie från 2012. Del 3 av 10. 19.00Vemvetmestjunior(R) Svensk frågesport från 2017. Del 32 av 36. 19.30FifaConfederationscup: Studio 20.00Fotboll SPORT Direkt. Fifa Confederations cup. 21.00Aktuellt 21.25Lokalanyheter 21.30Sportnytt 21.45Friidrott:GrandPrix Sammandrag från friidrottstävlingen Folksam Grand Prix på Sollentunavallen. 22.15PetravonKantsbittratårar :FILM: ¡¡¡¡ Västtyskt drama från 1972. Petra von Kant bor tillsammans med sin sekreterare Marlene och upplever en kort och nedbrytande förälskelse med Karin. I rollerna: Margit Carstensen och Irm Hermann. 0.15Kroppen(R) 0.45Beatlesforever(R) 1.00–4.05Nyheter 5.00–5.05SVTNyheter

6.40 Nyhetsmorgon. 10.00 Dr Phil. 11.50 Det stora familjeäventyret. 12.50 First dates. 13.55 Husjägarna. 14.55 Bygglov. 15.55 Hela England bakar – masterclass.

16.55Äntligenhemma Svensk inredningsserie från 2009. 17.55112–pålivochdöd Svensk realityserie från 2013. 18.50Keno 19.00Nyheterna 19.30Halvåttahosmig Svensk matlagningsserie från 2016. Del 16 av 44. 20.00SommarmedErnst Svensk livsstilsserie från 2017. Del 2 av 8. Ernst fokuserar på att få i ordning en kryddträdgård och gör bland annat blomstöd till spröda växter och namnskyltar till örterna. Även 2/7. 21.00Victoria Brittisk dramaserie från 2016. Del 5 av 8. An Ordinairy Woman. När Victorias ansträngningar att säkra en uppgörelse för Albert avvisas av parlamentet börjar båda två frukta för deras framtid tillsammans. Även 3/7. 22.00Nyheterna 22.30MardrömmenpåEverest I april 2015 drabbades Nepal av en våldsam jordbävning. 23.30Brottskod:Försvunnen Amerikansk kriminalserie från 2006. Del 23 av 24. En student försvinner efter sin studentbal och lämnar en blodig klänning och en hel massa frågor om vad som hänt henne bakom sig. 0.25Gotham 1.25Revolution 2.20Bluebloods 3.10Law&order:Special victimsunit 4.05–5.05Reign 5.00Seriouslyfunnykids 5.35–6.40Husjägarna

6.00 Community. 6.20 Jims värld. 6.45 Stargate SG-1. 7.35 Kung av Queens. 8.30 Våra värsta år. 9.30 Anger management. 10.00 My name is Earl. 10.30 NCIS: Los Angeles. 11.30 Stargate SG-1. 13.15 Kung av Queens. 13.40 How I met your mother. 14.40 Simpsons. 15.35 Brooklyn nine nine.

16.00Scrubs Amerikansk komediserie från 2004. 17.00Seinfeld Amerikansk komediserie från 1996. 17.30Tillbakatillframtiden del2 :FILM: ¡¡ Amerikansk science fiction-komedi från 1989. I rollerna: Michael J. Fox, Christopher Lloyd och Lea Thompson. 19.30Brooklynninenine Amerikansk kriminalkomediserie från 2014. Del 9 av 23. 20.00Simpsons Amerikansk animerad komediserie från 2002. Del 18-19 av 21. Homer blir som förbytt när Lisa vinner en tävling. 21.00Tillbakatillframtiden del3 :FILM: ¡¡¡ Amerikansk komedi från 1990. Doc Brown och Marty McFly har tack vare tidsmaskinen hamnat i vilda västern år 1885 och Doc bestämmer sig för att stanna kvar där. I rollerna: Michael J. Fox, Christopher Lloyd och Mary Steenburgen. 23.15Familyguy Amerikansk animerad serie från 2007. 0.15Americandad 0.40Scrubs(R) 1.40MynameisEarl(R) 2.10Familyguy(R) 3.00Americandad(R) 3.25Seinfeld(R) 4.15FearfactorUSA 5.00–6.00Våravärstaår(R)

6.30 Wisska. 6.35 Bing. 6.45 Lekdags. 6.50 Octonauterna. 7.00 Hej Jycke. 7.10 Greta Gris. 7.15 Livet i bokstavslandet. 7.30 Äventyr i tid och rum. 7.40 Kate och Mim-Mim. 7.50 Draken Digby. 8.05 Så många frågor, Luna! 8.15 Masha och björnen. 8.25 Philofix. 8.35 Miss Moon. 8.45 Jamillah och Aladdin. 9.00–10.00 Sommarlov. 16.05 MI High. 16.35 Mitt livs värsta år igen. 17.00 Pyjamashjältarna. 17.10 Katie Morag. 17.20 Nelly och Nora. 17.30 Pippi Långstrump. 18.00 Doktor Karins stetoskop. 18.05 Ugglan och kompisproblemet. 18.15 Lampornas mat. 18.20 Barr och Pinne räddar världen. 18.30–19.30 Sommarlov. 19.30 Geografens testamente: Norden. 19.50 Välkommen till staden. 20.00 Tracy Beaker kommer tillbaka. 20.30 Unge greve Dracula. 20.55–21.00 Larva.

15.00–18.00 UR Samtiden.

18.00Larvigtiträdgården(R) 18.05Antikmagasinet(R) Svensk antikvitetsserie från 2017. 18.35Berlinmuren:Natten dåjärnridånföll(R) Brittisk dokumentär från 2014. 19.25Alligatorernasträsk(R) Brittisk naturserie från 2013. 20.157miljonersteglängs Nilen(R) Brittisk dokumentärserie från 2015. Äventyraren Levison Wood gör en nio månader lång strapatsrik vandring, från Nilens källa till havet. 21.00NyaZeeland:Den blåkusten(R) Nyzeeländsk naturserie från 2014. 21.4560-taletsUSA Amerikansk dokumentärserie från 2013. 22.30Detox(R) 23.15–23.45Scenernasom förändradefilmen(R)


33

29 juni 2017

TV FREDAG 30 JUNI 2017

6.00 SVT Nyheter. 6.05 Gomorron Sverige sammandrag. 6.30 SVT Nyheter. 6.37 Godbitar ur Gomorron Sverige. 6.55 Gomorron Sverige. 10.00 Uppdrag Bryssel. 10.45 Vårt bröllop. 11.35 Första dejten: England. 12.25 Hitlåtens historia på två minuter. 12.30 Ivar Kreuger. 14.25 Sanningen bakom barnmorskorna i East End. 15.25 Ensam över Nordsjön.

16.05 Gomorron Sverige sammandrag 16.30 Vem vet mest junior (R) 17.00 SM-veckan 17.30 Simning 18.00 Rapport 18.10 Kulturnyheterna 18.20 Sportnytt 18.25 Lokala nyheter 18.30 Simning SPORT Direkt. SM-veckan. Finaler. 19.00 SM-veckan SPORT Direkt. 19.30 Rapport 19.55 Lokala nyheter 20.00 Växjörevyn: Helt uppåt väggarna Svensk revyföreställning från 2017. Med lika delar sång, musik och sketcher tar sig Växjörevyn sig an år 2016, och allt det som kan sägas ha varit uppåt väggarna. Även 3/7 och 7/7. 21.00 Ett fall för Vera Brittisk kriminalserie från 2014. Del 2 av 4. Protected. En ung man verksam inom fastighetsbranschen hittas död på stranden i Whitley Bay. Även SVT24 1/7. 22.30 Little Jinder – live på Vasateatern Svenskt musikporträtt från 2017. 23.30 SVT Nyheter 23.35 Sverige idag sommar 23.50 Ditte och Louise 0.20–1.10 Första dejten: England (R) 5.15 Sverige idag sommar (R) 5.30–6.10 Ensam över Nordsjön (R)

9.00–16.15 SVT Forum. 9.00 SVT Forum. 12.00 SVT Nyheter. 12.05 SVT Forum. 16.00 SVT Nyheter. 16.05 SVT Forum.

16.15 Titta jag flyger igen (R) 17.15 Arkitekturens pärlor 17.25 Örtskolan (R) Svensk faktaserie från 2012. 17.30 Nyheter på lätt svenska 17.35 Nyhetstecken 17.45 Uutiset 17.55 Oddasat 18.00 Dinosaurierna (R) Brittisk dokumentär från 2015. Del 2 av 2. 18.45 En bild berättar (R) Historisk fotoserie från 2016. Del 4 av 8. Ernest på Pilar. 18.50 Beatles forever (R) Dansk musikserie från 2012. Del 4 av 10. 19.00 Skavlan junior (R) Svensk pratshow från 2017. Del 8 av 8. 19.30 Skattjägarna Dansk antikvitetsserie från 2014. Del 8 av 13. 20.00 Sök och du skall finna (R) K special. Svensk dokumentär från 2016. En film om gränsen mellan fantasi och verklighet med Eric Schüldt och Per Johansson. Även 2/7 och 2/7. 21.00 Aktuellt 21.25 Lokala nyheter 21.30 Sportnytt 22.00 Happy end :FILM: ¡¡ Svenskt drama från 2011. Fem människor står vid det största vägskälet i livet. Deras vägar korsar varandra när de försöker reda ut sina problem. I rollerna: Ann Petrén, Malin Buska och Gustaf Skarsgård. 23.35 Nya Moderaterna (R) Svensk dokumentär från 2015. 0.35 Beatles forever (R) 1.00–4.05 Nyheter 5.00–5.05 SVT Nyheter

6.40 Nyhetsmorgon. 10.00 Dr Phil. 11.50 Det stora familjeäventyret. 12.50 First dates. 13.55 Husjägarna. 14.55 Bygglov. 15.55 Hela England bakar – masterclass.

16.50 Äntligen hemma 17.50 Vägen till vinnarcirkeln Svenskt sportmagasin från 2017. 17.55 112 – på liv och död Svensk realityserie från 2013. 18.50 Keno 19.00 Nyheterna 19.30 Rena rama Rolf: Den avgörande rösten Svensk komediserie från 1994. Del 6 av 15. 20.00 Solsidan Svensk komediserie från 2012. Del 1-2 av 10. När Alex och Anna ska flytta in sitt nya hus upptäcker de att det återstår en hel del renoveringar. Även 1/7. 21.00 Repmånad eller hur man gör pojkar av män :FILM: ¡¡ Svensk komedi från 1979. Det är dags för repmånad för Jonsson och hans gamla lumparkompisar. Men de tar inte det hela speciellt allvarligt. I rollerna: Lasse Åberg, Janne ”Loffe” Carlsson och Ted Åström. 22.00 Nyheterna 22.15 Repmånad eller hur man gör pojkar av män, forts. 23.00 Lawless :FILM: ¡¡¡ Amerikansk kriminalfilm från 2012. I rollerna: Shia Labeouf, Tom Hardy och Jason Clarke. 1.30 Six bullets :FILM: Amerikansk action från 2012. I rollerna: Jean-Claude van Damme, Joe Flanigan, AnnaLouise Plowman. 3.45–4.45 One in the chamber :FILM: Amerikansk action från 2012. I rollerna: Dolph Lundgren, Cuba Gooding Jr, Louis Mandylor. 5.30–6.00 Barnens sjukhus

6.00 Community. 6.20 Jims värld. 6.45 Stargate SG-1. 8.15 Kung av Queens. 8.35 Våra värsta år. 9.30 Anger management. 10.00 My name is Earl. 10.30 NCIS: Los Angeles. 11.30 Stargate SG-1. 12.30 Kung av Queens. 13.30 How I met your mother. 14.30 Simpsons. 15.30 Brooklyn nine nine.

16.00 Scrubs 17.00 Tillbaka till framtiden del 3 :FILM: ¡¡¡ Amerikansk komedi från 1990. I rollerna: Michael J. Fox, Christopher Lloyd och Mary Steenburgen. 19.30 Brooklyn nine nine Amerikansk kriminalkomediserie från 2014. Del 10 av 23. 20.00 Simpsons Amerikansk animerad komediserie från 2002. Del 20-21 av 21. Flanders hyr ut ett rum i sitt hus till två unga kvinnor som figurerar flitigt på en sexig hemsida på internet. 21.00 13 :FILM: Amerikansk thriller från 2010. En ung man får av en slump höra talas om ett mystiskt undergroundspel med stora pengar i potten. I rollerna: Sam Riley, Jason Statham, Mickey Rourke. 22.45 The league :FILM: ¡¡ Amerikanskt actiondrama från 2003. 1899 drabbas flera städer av terroraktioner som den galne mannen The Phantom ligger bakom. Hans plan är att starta ett världskrig. I rollerna: Sean Connery, Shane West och Stuart Townsend. 0.50 American dad (R) 1.20 Scrubs (R) 2.20 My name is Earl 2.40 American dad (R) 3.10 Seinfeld (R) 4.00 Fear factor USA 4.55 Anger management (R) 5.20–6.00 Våra värsta år (R)

6.30 Wisska. 6.35 Lunneskär. 6.45 Lekdags. 6.50 Octonauterna. 7.00 Hej Jycke. 7.10 Greta Gris. 7.15 Biss och kajs. 7.25 Super Grover 2.0. 7.30 Mästerflygarna. 7.40 Regnbågsstadens hjälte. 7.55 Fixarna. 8.00 Så många frågor, Luna! 8.15 Pingu. 8.20 Junk. 8.45 Pyjamashjältarna. 9.00–10.00 Sommarlov. 14.35 Sommarlägret. 14.45 Ett fall för KLURO. 15.00 Knäppala skola. 15.20 Gumballs fantastiska värld. 15.45 Flyg 29 saknas. 16.05 MI High. 16.35 Mitt livs värsta år igen. 17.00 Äventyr i tid och rum. 17.10 Voffa, Kvittra och Len. 17.25 Bing. 17.30 Pippi Långstrump. 18.00–18.30 Bolibompa. 18.30–19.30 Sommarlov. 19.30 Det hemsökta huset. 19.50 Tracy Beaker kommer tillbaka. 20.20 Ronja Rövardotter. 20.45 Nina Patalo. 20.50–21.00 Rabbids.

15.00–18.00 UR Samtiden.

18.00 Antikmagasinet (R) Svensk antikvitetsserie från 2017. 18.30 Studio natur (R) Svenskt naturmagasin från 2016. 19.00 Historiska trädgårdar (R) Dansk trädgårdsserie från 2010. 19.30 Nya Zeeland: Den blå kusten (R) Nyzeeländsk naturserie från 2014. Del 6 av 6. 20.15 På vintagejakt (R) Australisk antikvitetsserie från 2015. Del 1 av 6. Dominic Johnson-Hill tar med oss i Sri Lankas historia och går på upptäcktsfärd på bland loppisfynd, matkultur och sevärdheter. 21.00 Fighten mot fobier (R) Realityserie från 2014. 21.40 7 miljoner steg längs Nilen (R) Brittisk dokumentärserie från 2015. 22.30 Man on wire (R) 0.00–0.50 Världskrigen (R)

TV LÖRDAG 1 JULI 2017

6.10 Vårt bröllop. 7.00 Diagnoskampen. 7.40 Medicin med Mosley. 8.30 Uppdrag granskning sommar. 9.30 Cowboykåken. 10.00 SM-veckan. 10.05 SPORT Artistisk gymnastik. 12.05 SPORT

SM-veckan.

17.00 Simning: Simning SPORT Direkt. SM-veckan. 17.50 Helgmålsringning 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport 18.15 Simning SPORT Direkt. SM-veckan. Finaler. 19.00 SM-veckan SPORT Direkt. 19.30 Rapport 19.45 Sportnytt 20.00 Ivar Kreuger Svensk dramaserie från 1998. Del 3 av 3. Ivar Kreuger befinner sig i en mycket trängd ekonomisk situation. Det är ett stort spel som pågår och plötsligt faller börserna över hela världen. Även 2/7 och 3/7. 21.00 Jamestown Brittisk dramaserie från 2017. Del 3 av 8. Pamunkey-krigarna anfaller Jamestown men möts direkt av kraftigt motstånd. Även SVT24 2/7. 21.45 Wanderlust :FILM: ¡¡ Amerikansk komedi från 2012. När George får sparken från sitt jobb och Lindas dokumentärfilm blir avbeställd har paret inte längre råd med sin vindsvåning i New York. I rollerna: Jennifer Aniston, Paul Rudd och Malin Åkerman. 23.20 SVT Nyheter 23.25–1.00 Stockholm Östra :FILM: ¡¡¡ Svenskt drama från 2011. I rollerna: Mikael Persbrandt, Iben Hjejle och Henrik Norlén. 5.20 Under klubban (R) 5.50–6.20 Gammalt, nytt och bytt (R)

9.00 SVT Nyheter. 9.05 Skattjägarna. 9.35 Vem vet mest junior. 11.35 Skavlan junior. 12.05 SVT Nyheter. 12.10 Vi kallas tiggare – filmen. 13.35 Sök och du skall finna. 14.35 Katolsk

mässa från Peterskyrkan i Rom.

16.05 SVT Nyheter 16.10 Bra dagar – Totta Näslund (R) K special. Svensk musikdokumentär från 2015. 17.10 Moving Sweden: Min faster i Sarajevo (R) 18.10 Mozart requiem – en mässa för dem som gått före (R) Veckans föreställning. Konsert från 2015. 19.15 Rossini, Rosina och De Niese Musikdokumentär från 2016. 20.15 Waldbühne 2017 – direkt från Berlin Konsert från 2017. Gustavo Dudamel höjer den redan höga stämningen på Berlinfilharmonikernas sommarlovskonsert. Årets tema kan vi säga är floden Rhen. 22.15 Från jukebox till surfplatta – musikens milstolpar Kanadensisk musikserie från 2016. Del 2 av 6. Förstärkare, ampère och watt. I kvällens avsnitt medverkar bland andra Les Paul, Mike Oldfield och Moby. Även 2/7 och 3/7. 23.05 En liten fransk stad Fransk dramaserie från 2013. 23.55 Världskrigen Amerikansk historiedokumentär från 2014. 0.45 Beatles forever (R) 1.00–1.20 Nyheter 1.20–1.51 Nurse Jackie (R) 2.00 SVT Nyheter 2.05 Please like me (R) 2.30 Skattjägarna (R) 3.00–3.06 SVT Nyheter 4.00–4.05 SVT Nyheter 5.00–5.05 SVT Nyheter

6.00 112 – på liv och död. 7.00 Äntligen hemma. 7.55 Nyhetsmorgon. 11.30 Lotta på Liseberg. 13.00 Ack Värmland. 14.05 Solsidan. 15.10 SPORT Cykel.

17.55 Keno 18.00 Trav SPORT Direkt. V75 Direkt. 19.00 Nyheterna 19.30 Friidrott SPORT Direkt. Diamond League. Från tävlingarna i Paris. 22.00 Nyheterna 22.10 Batman begins :FILM: ¡¡¡¡ Amerikanskt actionäventyr från 2005. Bruce Wayne bestämmer sig för att viga sitt liv åt att bekämpa brott och ondska efter att ha blivit vittne till sina föräldrars brutala avrättning. Således föds hans hemliga och respektingivande alter ego Batman och han börjar sakta men säkert att röja upp på Gotham Citys gator. I rollerna: Christian Bale, Michael Caine och Liam Neeson. Regi: Christopher Nolan. 1.00 Pacific rim :FILM: ¡¡ Amerikansk action från 2013. Mänskligheten försvarar sig så gott de kan mot de aliens som kommer till jorden genom sprickor i havsbottnen, med hjälp av Jaegers-robotar. I rollerna: Idris Elba, Charlie Hunnam, Rinko Kikuchi. Regi: Guillermo del Toro. 3.40 Fantasifulla hem Dansk dokumentärserie från 2014. Del 1 av 10. Programledare: Jens Bordinggaard. 4.40–5.40 Seriously funny kids Amerikansk underhållningsserie från 2011. Del 5 av 20. Lying, cheating and hypnotizing. Programledare: Heidi Klum. 5.10–6.00 Brynolf & Ljung – Street magic Svensk underhållning från 2016. Del 3 av 4.

6.00 Franklin & Bash. 6.45 Frasier. 7.10 Jims värld. 9.15 Royal pains. 10.15 Anger management. 11.15 The exes. 11.45 How I met your mother. 13.40 NCIS: Los Angeles. 15.35 99 saker med Erik & Mackan.

16.45 Ice age 4: Jorden skakar loss :FILM: ¡¡¡ Amerikanskt animerat äventyr från 2012. 18.30 First Impressions Amerikansk reality från 2016. Del 5-6 av 6. 19.30 Cooper Barret's guide to surviving life Amerikansk komediserie från 2015. Del 3 av 13. 20.00 Simpsons Amerikansk komediserie från 2015. Del 12-13 av 22. Sanjay överlåter sin butik till sin son som förvandlar den till en hipp hälsobutik, helt emot Apus traditioner. 21.00 The librarian :FILM: ¡¡¡ Amerikansk thriller från 2004. När en magisk konstskatt försvinner från ett bibliotek, måste den beskedliga bibliotekarien genast se till så att den kommer på plats igen. I rollerna: Noah Wyle och Sonya Walger. 23.00 Big game :FILM: ¡¡¡ Tysk-finsk-brittiskt äventyr från 2014. I rollerna: Samuel L Jackson och Onni Tommila. 0.45 Nördarna kommer :FILM: Amerikansk komedi från 1984. 2.35 House at the end of the street :FILM: ¡¡ Amerikansk-kanadensisk skräckfilm från 2012. I rollerna: Jennifer Lawrence och Max Thieriot. 4.15 Seinfeld (R) 4.40 Chozen 5.00 Community (R) 5.25–6.00 Frasier (R)

6.30 Wisska. 6.35 Bing. 6.45 Greta Gris. 6.50 Octonauterna. 7.00 Nicke Nyfiken. 7.25 Stella och Sam. 7.40 Furchester hotell. 7.50 Draken Digby. 8.00 Philofix. 8.15 Fixarna. 8.20 Pyjamashjältarna. 8.35 Äventyrskatten. 8.45 Buskul. 9.00–10.00 Sommarlov. 15.35 Katten i hatten vet allt om ditten och datten. 15.50 Äventyr i tid och rum. 16.00 Lilla prinsessan. 16.10 Mästerflygarna. 16.25 Dinosaurietåget. 16.35 Katie Morag. 16.50 Lillys Bortomvik. 17.00 Riddare Micke. 17.10 Biet Maya. 17.25 Farfar i fickan. 17.35 Sara och Anka. 17.40 Lekdags. 17.45 Kate och Mim-Mim. 18.00–18.30 Bolibompa. 18.30–19.30 Sommarlov. 19.30 Det hemsökta huset. 19.50 Tracy Beaker kommer tillbaka. 20.20 Ronja Rövardotter. 20.45 Nina Patalo. 20.55–21.00 Larva.

9.00–15.00 UR Samtiden. 15.00 Maskrosor. 15.05 Antikmagasinet. 15.35 Historiska trädgårdar. 16.05 Idévärlden. 17.05 Världens fakta: En tiger i soffan. 17.55 På vintagejakt.

18.40 Berlin-Tokyo med bil (R) Tysk reseserie från 2013. 19.25 Detox (R) Brittisk livsstilsserie från 2014. 20.10 7 miljoner steg längs Nilen (R) Brittisk dokumentärserie från 2015. Del 2 av 4. 21.00 Skandinavien i Hitlers järngrepp (R) Nordisk dokumentärserie från 2015. Del 1 av 5. 21.30 Motståndsmannens flykt (R) Norsk dokumentärserie från 2014. Del 1 av 5. 22.00 Världens natur: Thailand (R) Naturprogram från 2011. 22.50 Dokument utifrån: Det våras för solen (R) 23.40 Marknadsföringens hemligheter (R) 0.30–1.00 Scenerna som förändrade filmen (R)


34

29 juni 2017

TV SÖNDAG 2 JULI 2017

6.20 Jakten på Norge. 7.10 Allsång på Skansen. 8.10 Ivar Kreuger. 9.10 Stephans klassiker. 9.30 SPORT SM-veckan. 10.00 SPORT Truppgymnastik. 12.00 SPORT SM-veckan. 13.45 SPORT

Motorsport.

16.15 SM-veckan SPORT Direkt. 17.00 Simning SPORT Direkt. SM-veckan. Finaler. 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport 18.10 Lokala nyheter 18.15 Simining SPORT Direkt. SM-veckan. Finaler. Från Alidebergsbadet, Borås. Kommentator: Staffan Lindeborg. Expert: Lars Frölander. 19.00 Sportspegeln Även 3/7. 19.30 Rapport 19.55 Lokala nyheter 20.00 Fotboll SPORT Direkt. Fifa Confederations cup. Final. Från Sankt Petersburg, Ryssland I studion: Mats Nyström, Daniel Nannskog och Therese Bosta. Kommentator: Chris Härenstam. Expert: Glenn Strömberg. 22.15 Mammon Norsk thrillerserie från 2016. Del 7 av 8. Ellen och Peter reser utomlands i jakten på bildbevisen som orsakade mordet på Hammern. Även 3/7. 23.05 Cowboykåken Svensk dokumentärserie från 2017. Del 2 av 8. Dick har beställt 300 obarkade timmerstockar och blir förtvivlad när han inser hur lång tid det kommer att ta honom att barka av dem helt själv. 23.35 SVT Nyheter 23.40 Elitstyrkans hemligheter (R) Brittisk dokumentärserie från 2016. Del 3 av 5. 0.30–2.00 Morden i Midsomer (R) 5.10–6.00 Jakten på Norge (R)

9.00 SVT Nyheter. 9.05 Skattjägarna. 10.05 Gudstjänst. 10.35 Arkitekturens pärlor. 10.45 Rossini, Rosina och De Niese. 11.45 Irländsk allmoge. 11.55 SVT Forum: Almedalen. 13.00 SVT Nyheter. 13.05 Dox: Magnus – schackgeniet. 14.20 Mr Gaga.

16.00 SVT Nyheter 16.05 Från jukebox till surfplatta – musikens milstolpar (R) Brittisk musikserie från 2016. 16.55 Örtskolan (R) Svensk faktaserie från 2012. 17.00–18.00 UR 18.00 Nya perspektiv Program på teckenspråk från 2017. Del 5 av 6. 19.00 Partiledartal i Almedalen Politik från 2017. Del 1 av 8. 20.00 Opinion live Svenskt samhällsmagasin från 2017. Del 1 av 8. Belinda Olsson intervjuar Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt i Almedalen. Därefter aktuella debatter som leds av Petter Ljunggren. 21.00 Aktuellt 21.15 Håll käften – eller dö – filmen Svensk dokumentär från 2017. Filmversionen av serien från 2016. Alla gillar yttrandefrihet. Men ska man få säga vad som helst? Även 8/7 och SVT24 6/7. 22.35 Motor: Rally VM Sammandrag från VM-rallyt i Polen. 23.20 Gudstjänst (R) Från Svenska kyrkan på Spaniens solkust, Costa del Sol, kommer dagens sommarandakt. 23.50–0.50 Titta jag flyger igen (R) Svensk dokumentär från 2015. Dokumentärfilmaren Gunnar Magg möter flygentusiasterna, amatörerna och proffsen – alla med det gemensamt att de brinner för flyg i alla dess former. 1.00–8.30 Nyheter

6.00 112 – på liv och död. 7.00 Äntligen hemma. 7.55 Nyhetsmorgon. 11.30 Diggiloo. 12.30 Alla bygger. 13.30 Familjen Annorlunda. 14.35 Postkodlotteriets sommarvinnare. 14.45 SPORT Cykel.

17.25 Leilas supermat Svensk matlagningsserie från 2016. 17.55 Keno 18.00 Sommar med Ernst (R) Svensk livsstilsserie från 2017. Del 2 av 8. 19.00 Nyheterna 19.30 Rena rama Rolf: Bu- och bälistan Svensk komediserie från 1994. Del 8 av 15. 20.00 Ack Värmland Svensk komediserie från 2015. Del 3-4 av 10. Anette tvingar Pontus att sluta snusa och Fanny är trött på Olas tv-spelande. 21.00 Wallander: Saknaden :FILM: ¡¡ Svenskt kriminaldrama från 2013. En ung moldavisk kvinna hittas död i Ystad och utredningen visar att hon arbetat som prostituerad i Sverige. I rollerna: Krister Henriksson, Charlotta Jonsson och Leonard Terfelt. 22.00 Nyheterna 22.15 Wallander: Saknaden, forts. 23.05 Kvinna inför rätta (R) Brittisk thrillerserie från 2017. Yvonne blir tilltalad av Mark Costley som är imponerad över ett tal hon hållit och det hela slutar med att de har sex i en städskrubb. 0.10 Victoria (R) 1.10 A beautiful mind :FILM: ¡¡¡ Amerikanskt drama från 2001. I rollerna: Russell Crowe, Ed Harris och Jennifer Connelly. 4.00 Seriously funny kids 4.30–5.30 Husakuten 5.35–6.40 Husjägarna

6.00 Defiance. 6.45 Frasier. 7.10 Community. 7.35 The exes. 8.00 First Impressions. 8.55 Cooper Barret’s guide to surviving life. 9.25 Ice

age 4: Jorden skakar loss. FILM ¡¡¡ Amerikanskt animerat äventyr från 2012. 11.05 99 saker med Erik & Mackan. 12.00 NCIS: Los Angeles. 15.00 The librarian. FILM ¡¡¡ Amerikansk thriller från 2004.

17.00 Simpsons (R) 18.00 Amazing race Amerikansk realityserie från 2014. 19.00 Nemas problemas med Erik och Mackan Svensk humorserie från 2015. 20.00 Superstore Amerikansk dramakomediserie från 2015. Butiskchefen Glenn blir överentusiastisk när förtagstidningen, Status, är intresserad av att göra en artikel. 20.30 How I met your mother Amerikansk komediserie från 2005. Ett dejtingföretag hävdar att de funnit Teds själsfrände. Men han blir tvungen att skjuta fram dejten 21.00 2 1/2 män Amerikansk komediserie från 2014. 21.30 Last man on earth Amerikansk dramakomedi från 2016. 22.00 Unstoppable :FILM: ¡¡¡ Amerikansk action från 2010. I rollerna: Denzel Washington och Chris Pine. 0.00 Deadbeat 0.30 2 1/2 män (R) 1.00 Last man on earth (R) 1.30 How I met your mother (R) 2.00 Superstore 2.30 Battle creek 3.20 Deadbeat (R) 3.45 Royal pains (R) 4.30 Amazing race (R) 5.15 Seinfeld (R) 5.35–6.00 Frasier (R)

6.35 Bing. 6.40 Greta Gris. 6.45 Octonauterna. 7.00 Fifi och blomsterfröna. 7.10 Dinosaurietåget. 7.20 Så många frågor, Luna! 7.35 Kate och Mim-Mim. 7.45 Draken Digby. 7.55 Doktor McStuffins. 8.20 Bästa vännen. 8.30 Sagoberättaren. 9.00–10.00 Sommarlov. 15.35 Katten i hatten vet allt om ditten och datten. 15.50 Äventyr i tid och rum. 16.00 Lilla prinsessan. 16.15 Mästerflygarna. 16.25 Dinosar. 16.40 Katie Morag. 16.55 Lillys Bortomvik. 17.00 Roboten Rob. 17.10 Biet Maya. 17.25 Servettmannens äventyr. 17.35 Sara och Anka. 17.45 Lekdags. 17.50 Regnbågsstadens hjälte. 18.00 Bolibompa. 18.30 Sommarlov. 19.30 Det hemsökta huset. 19.50 Gigantiska experiment. 20.00 Tracy Beaker kommer tillbaka. 20.30– 21.00 Unge greve Dracula.

9.00–13.45 UR Samtiden. 13.45 Fifa Confederations cup: Studio. 14.00 SPORT Fotboll. 16.00 Det söta livet – sommar. 16.15 Man on wire. 17.45 Fighten mot fobier.

18.30 Idévärlden (R) Svensk pratshow från 2017. 19.30 Fifa Confederations cup: Studio 20.00 De glömda gruvorna Norskt reportage från 2013. De glömda gruvorna. Långt inne i bergen vid Moi i Rogaland hittar man ett nedlagt gruvsamhälle. 20.10 Världens fakta: En tiger i soffan (R) Brittisk djurserie från 2014. Del 3 av 4. 21.00 Mikromonster (R) Brittisk naturserie från 2012. Del 1 av 4. 21.50 60-talets USA (R) Amerikansk dokumentärserie från 2013. Del 4 av 10. 22.35 Raving Iran (R) 23.25 7 miljoner steg längs Nilen (R) 0.10–0.40 Antikmagasinet (R)

TV MÅNDAG 3 JULI 2017

6.00 SVT Nyheter. 6.05 Gomorron Sverige sammandrag. 6.30 SVT Nyheter. 6.37 Godbitar ur Gomorron Sverige. 6.55 Gomorron Sverige. 10.00 Växjörevyn: Helt uppåt väggarna. 11.00 Ivar Kreuger. 11.55 Gammalt, nytt och bytt. 12.25 Det sjunde inseglet. FILM ¡¡¡¡¡ Svenskt drama från 1957. 14.00 SM-veckan. 14.05 SPORT Trampolin. 15.20 SPORT SM-

veckan.

17.30 Simning 18.00 Rapport 18.10 Kulturnyheterna 18.20 Sportnytt 18.25 Lokala nyheter 18.30 Simining SPORT Direkt. SM-veckan. 19.00 SM-veckan SPORT Direkt. 19.30 Rapport 19.55 Lokala nyheter 20.00 Kemiska vapen med Mosley Brittisk dokumentär från 2016. Under andra världskriget började kemiska vapen första gången användas på allvar. 20.50 Fråga doktorn fakta Svenskt hälsomagasin från 2017. Del 5 av 5. I dag handlar det om endometrios, sköldkörtel och sömnbesvär. 21.00 Arvingarna Dansk dramaserie från 2016. Del 3 av 9. De fyra arvingarna får inte mycket ro för att bearbeta sin sorg. 21.55 Första dejten: England Brittisk realityserie från 2015. Hur ser en blinddejt ut när en hel nation följer den från tv-soffan? 22.45 Skam (R) 23.35 SVT Nyheter 23.40 Sverige idag sommar 23.55 Helt knäpp! (R) 0.25–1.15 Mammon (R) 5.15 Sverige idag sommar (R) 5.30–6.00 Gammalt, nytt och bytt (R)

8.30–9.30 UR. 8.30 Amina och Alicia på fysikresa – teckenspråk. 8.50 Välja väg. 9.20 Forskare för framtiden. 9.30–16.00 SVT Forum: Almedalen. 9.30 Almedalen. 12.00 SVT Nyheter. 12.05 Almedalen.

16.00 SVT Nyheter 16.05 Partiledartal i Almedalen (R) 17.05 Gudstjänst (R) 17.35 Nyhetstecken 17.45 Uutiset 17.55 Oddasat 18.00 Egyptens bortglömda drottningar (R) Brittisk dokumentär från 2014. Det antika Egyptens arv är monumentalt, men var har vi kvinnorna? I Egypten var kvinnans ställning bättre än någon annan del av antikens värld. 19.00 Partiledartal i Almedalen Politik från 2017. Del 2 av 8. Även 4/7 och SVT24 senare i kväll. 20.00 Opinion live Svenskt samhällsmagasin från 2017. Del 2 av 8. Belinda Olsson intervjuar Liberalernas partiledare Jan Björklund i Almedalen. Därefter aktuella debatter som leds av Petter Ljunggren. 21.00–21.30 Aktuellt 21.30 Sportnytt 22.00 Dox: Weiner – sex, lögner och bultande kalsonger (R) Amerikansk dokumentär från 2016. Allt gick som på räls för folkkäre kongressmannen Anthony Weiner – tills tåget spårade ur med full kraft. 23.35 Från jukebox till surfplatta – musikens milstolpar (R) Brittisk musikserie från 2016. I kvällens avsnitt medverkar bland andra Les Paul, Mike Oldfield och Moby. 0.25 Deadly 60 (R) 1.00–9.30 Nyheter

6.40 Nyhetsmorgon. 10.00 Dr Phil. 11.50 Det stora familjeäventyret. 12.50 First dates. 13.55 Husjägarna. 15.00 Tareq Taylors nordiska matresa. 15.30 SPORT Cykel.

17.55 112 – på liv och död Svensk realityserie från 2013. 18.50 Keno 19.00 Nyheterna 19.30 Halv åtta hos mig Svensk matlagningsserie från 2016. Del 17 av 44. Fyra personer i Kalix ska bjuda varandra på middag och först ut är lågstadieläraren Malin. 20.00 Lotta på Liseberg Svenskt underhållningsprogram från 2017. Del 3 av 8. Uppträder gör Benjamin Ingrosso, Måns Zelmerlöw, E-Type och Elisabeth Andreassen. Även 8/7. 21.30 Annika Bengtzon: Studio sex :FILM: ¡¡ Svensk thriller från 2012. En ung kvinna hittas död på en kyrkogård och till en början verkar det som en tragisk olycka. I rollerna: Malin Crépin, Björn Kjellman och Leif Andrée. 22.00 TV4Nyheterna och Sporten Del 13 av 20. 22.05 Väder 22.15 Annika Bengtzon: Studio sex, forts. 23.45 Brottskod: Försvunnen Amerikansk kriminalserie från 2006. Del 24 av 24. En tonårsflicka försvinner efter att ha gått med i en sekt. Elena får problem med Carlos i vårdnadstvisten om Sofie. 0.45 Gotham 1.40 Revolution 2.35 Blue bloods 3.30 Law & order: Special victims unit 4.25 Reign 5.35–6.40 Husjägarna

6.00 Community. 6.20 Jims värld. 6.45 Stargate SG-1. 7.35 Kung av Queens. 8.30 Våra värsta år. 9.30 Anger management. 10.00 My name is Earl. 10.30 NCIS: Los Angeles. 11.30 Stargate SG-1. 12.30 Kung av Queens. 13.30 How I met your mother. 14.30 Simpsons. 15.30 Brooklyn nine nine.

16.00 Scrubs 17.00 Seinfeld 18.00 How I met your mother Amerikansk komediserie från 2009. 19.00 Anger management Amerikansk komediserie från 2013. 19.30 Brooklyn nine nine Amerikansk kriminalkomediserie från 2014. 20.00 Simpsons 21.00 Superstore Amerikansk dramkomedi från 2016. Cloud 9s anställda strider nu mot både uppsägningar och en annalkande tornado. 21.30 Brooklyn nine nine Amerikansk kriminalkomediserie från 2016. Jake och Rosa fortsätter sitt sökande efter bankrånare och upptäcker en farlig hemlighet vilket får dem att kalla på förstärkning. 22.00 Taken Amerikansk thrillerserie från 2017. Del 2 av 10. 23.00 Family guy Amerikansk animerad komediserie från 2008. Del 1 av 16. 0.00 American dad Amerikansk animerad komediserie från 2013. Del 20 av 20. 0.30 Scrubs Del 13 av 25. 1.30 My name is Earl 2.00 Family guy (R) 2.55 American dad (R) 3.20 Seinfeld (R) 4.10 Fear factor USA 5.00–6.00 Våra värsta år

6.30 Wisska. 6.35 Bing. 6.45 Lekdags. 6.50 Octonauterna. 7.00 Hej Jycke. 7.10 Greta Gris. 7.15 Biss och kajs. 7.25 Fixarna. 7.30 Mästerflygarna. 7.40 Biet Maya. 7.55 Farfar i fickan. 8.05 Så många frågor, Luna! 8.20 Philofix. 8.30 Andys förhistoriska äventyr. 8.45 Pyjamashjältarna. 9.00–10.00 Sommarlov. 14.10 Piggley Winks äventyr. 14.35 Ett fall för KLURO. 14.45 Tracy Beaker kommer tillbaka. 15.15 Unge greve Dracula. 15.40 Flyg 29 saknas. 16.05 MI High. 16.30 Riddarborgen. 16.45 Bara på skoj. 17.00 Äventyr i tid och rum. 17.10 Kate och Mim-Mim. 17.20 Lunneskär. 17.30 Vattenmannen och Speed. 17.45 Animated science – molekyler. 17.50 Superhemligt. 18.00–18.30 Bolibompa. 18.30–19.30 Sommarlov. 19.30 Det hemsökta huset. 19.50–20.00 Oscars oas.

15.00–18.00 UR Samtiden.

18.00 Sista sommaren med fjällbete (R) Norsk reportage från 2012. 18.15 Historiska trädgårdar (R) Dansk trädgårdsserie från 2010. 18.45 Detox (R) Brittisk livsstilsserie från 2014. Del 2 av 2. 19.30 Berlin-Tokyo med bil (R) Tysk reseserie från 2013. Del 3 av 10. 20.15 Unga talar så andra lyssnar (R) Brittisk realityserie från 2014. Del 1 av 8. 21.00 Kaukasus: Rysslands egna alper (R) Dokumentär från 2015. 21.50 Russell Brand och kriget mot drogerna (R) Brittisk dokumentär från 2015. 22.50 Skandinavien i Hitlers järngrepp (R) 23.20 Motståndsmannens flykt (R) 23.50–0.50 Idévärlden (R)


35

29 juni 2017

TV TISDAG 4 JULI 2017

6.00 SVT Nyheter. 6.05 Gomorron Sverige sammandrag. 6.30 SVT Nyheter. 6.37 Godbitar ur Gomorron Sverige. 6.55 Gomorron Sverige. 10.00 Kemiska vapen med Mosley. 10.50 Fråga doktorn fakta. 11.00 Känselsinnets ABC. 11.30 Cowboykåken. 12.00–18.00 SM-veckan. 12.00 SM-veckan. 12.10 SPORT Cykel. 13.10 SMveckan. 13.20 SPORT Styrkelyft. 14.10 SMveckan. 14.20 SPORT Cykel. 15.20 SM-veckan. 15.30 SPORT Rullskidor. 16.30 SPORT Boxning. 17.30 SPORT Cykel.

18.00 Rapport 18.10 Kulturnyheterna 18.20 Sportnytt 18.25 Lokala nyheter 18.30 Cykel SPORT Direkt. SM-veckan. Herrarnas kortdistanslopp. 19.30 Rapport 19.55 Lokala nyheter 20.00 Allsång på Skansen Svensk musikunderhållning från 2017. Del 2 av 8. Gäster är Miriam Bryant, Per Gessle, Tina Ahlin & Orsa spelmän och Stor & Jireel. Även 5/7 och 7/7. 21.00 Morden i Midsomer Brittisk kriminalserie från 201617. Del 2 av 4. Crime and punishment. I den avlägsna byn Bleakridge har en grupp invånare bildat ett medborgargarde, och man är beredd att ingripa närhelst ett misstänkt brott är på gång. Även 9/7 och SVT24 5/7. 22.30 Friday night dinner 22.55 SVT Nyheter 23.00 Sverige idag sommar 23.15–0.50 Försvunnen :FILM: ¡¡ Svensk thriller från 2011. En kvinnas liv förvandlas till en vaken mardröm när hon blir kidnappad och inlåst i en källare av en okänd man. I rollerna: Sofia Ledarp och Kjell Bergqvist. 4.45 Sverige idag sommar (R) 5.00–6.00 Allsång på Skansen (R)

9.30–16.00 SVT Forum: Almedalen. 9.30 Almedalen. 12.00 SVT Nyheter. 12.05 Almedalen.

16.00 SVT Nyheter 16.05 Partiledartal i Almedalen (R) 17.05 Deadly 60 (R) 17.35 Nyhetstecken 17.45 Uutiset 17.55 Oddasat 18.00 Rom – supermakten (R) Brittisk dokumentärserie från 2014. Del 1 av 4. Rikets födelse. 18.45 En bild berättar (R) Historisk fotoserie från 2016. Del 5 av 8. Amelia Earhart. 18.50 Beatles forever (R) Dansk musikserie från 2012. Del 5 av 10. 19.00 Partiledartal i Almedalen Politik från 2017. Del 3 av 8. 20.00 Opinion live Svenskt samhällsmagasin från 2017. Del 3 av 8. Belinda Olsson intervjuar Centerpartiets partiledare Annie Lööf i Almedalen. Därefter: Kan enkla jobb lösa arbetslösheten bland nyanlända? 21.00–21.30 Aktuellt 21.30 Sportnytt 22.00 Kommunpampar (R) Svensk dokumentärserie från 2013. Del 1 av 4. Vilka är de som varje dag fattar beslut som påverkar ditt liv? I en samtidsskildring följer vi med bakom kulisserna in till kärnan i svensk politik. Även 6/7. 23.00 Please like me Australisk komediserie från 2015. Josh, Tom och Arnold får en minnesvärd kväll när de experimenterar med droger och går på nattklubb. 23.25 Nya perspektiv (R) Program på teckenspråk från 2017. 0.25 Deadly 60 (R) 1.00–9.30 Nyheter

6.40 Nyhetsmorgon. 10.00 Dr Phil. 11.50 Det stora familjeäventyret. 12.50 First dates. 13.55 Husjägarna. 15.00 Tareq Taylors nordiska matresa. 15.30 SPORT Cykel.

17.25 Tareq Taylors nordiska matresa Brittisk matlagningsserie från 2014. 17.55 112 – på liv och död Svensk realityserie från 2013. Även 9/7. 18.50 Keno 19.00–19.30 Nyheterna 19.30 Halv åtta hos mig Svensk matlagningsserie från 2016. Del 18 av 44. 20.00 Bygglov (R) Svensk inredningsserie från 2017. Del 2 av 13. Familjen Ramstrand bor i ett stort hus men köket är gammalt och trångt. Bygglovsgänget bestämmer sig för att flytta köket till vardagsrummet. Programledare: Matte Carlsson, Willy Björkman. 21.00 Brynolf & Ljung – Street magic Svensk underhållning från 2015. Del 3 av 6. Med hjälp av psykologi, suggestion och vilseledning får Brynolf och Ljung det omöjliga att verka möjligt. Programledare: Peter Brynolf, Jonas Ljung. 22.00–22.30 Nyheterna 22.30 Maffiabröder :FILM: ¡¡¡¡ Amerikanskt kriminaldrama från 1990. Redan som ung blir Henry involverad med maffian, och som vuxen tar den över hela hans liv. I rollerna: Robert De Niro, Ray Liotta och Joe Pesci. 1.30 Revolution 2.30 Blue bloods 3.25 Law & order: Special victims unit 4.20 Reign 5.35–6.40 Husjägarna

6.00 Community. 6.20 Jims värld. 6.45 Stargate SG-1. 7.35 Kung av Queens. 8.30 Våra värsta år. 9.30 Anger management. 10.00 My name is Earl. 10.30 NCIS: Los Angeles. 11.30 Stargate SG-1. 12.30 Kung av Queens. 13.30 How I met your mother. 14.30 Simpsons. 15.30 Brooklyn nine nine.

16.00 Scrubs 17.00 Seinfeld Amerikansk komediserie från 1996. 18.00 How I met your mother Amerikansk komediserie från 2009. Del 24 och 1 av 24. 19.00 Anger management Amerikansk komediserie från 2013. Del 6 av 22. 19.30 Brooklyn nine nine Amerikansk kriminalkomediserie från 2014. Del 12 av 23. 20.00 Simpsons Amerikansk animerad komediserie från 2005. Del 3-4 av 22. Maggie får vattkoppor, och Marge försöker hålla Homer borta eftersom han själv aldrig haft viruset. 21.00 The change-up :FILM: ¡¡ Amerikansk komedi från 2011. Mitch och Dave växte upp tillsammans som bästa vänner, men med årens lopp har de långsamt glidit isär. I rollerna: Leslie Mann, Ryan Reynolds, Jason Bateman. 23.10 Superstore (R) Amerikansk dramkomedi från 2016. 23.40 Brooklyn nine nine (R) Amerikansk kriminalkomediserie från 2016. 0.15 American dad 0.50 Taken (R) 1.45 Scrubs (R) 2.40 My name is Earl 3.05 American dad (R) 3.30 Seinfeld 4.20 Fear factor USA 5.05–6.00 Våra värsta år (R)

6.30 Wisska. 6.35 Bing. 6.45 Lekdags. 6.50 Octonauterna. 7.00 Hej Jycke. 7.10 Greta Gris. 7.15 Lässugen. 7.30 Äventyr i tid och rum. 7.40 Kate och Mim-Mim. 7.50 Draken Digby. 8.05 Så många frågor, Luna! 8.15 Masha och björnen. 8.20 Överraskningen. 8.35 Miss Moon. 8.45 Jamillah och Aladdin. 9.00–10.00 Sommarlov. 14.35 Sommarlägret. 14.50 Superkrypen. 15.00 Djungelgänget: Till undsättning. 15.10 Ziv & Zack. 15.20 Knäppala skola. 15.45 Flyg 29 saknas. 16.05 MI High. 16.35 Mitt livs värsta år igen. 17.00 Pyjamashjältarna. 17.10 Katie Morag. 17.25 Sara och Anka. 17.30 Pippi Långstrump. 18.00–18.30 Bolibompa. 18.30– 19.30 Sommarlov. 19.30 Människor för ändring. 20.00 Tracy Beaker kommer tillbaka. 20.25 Unge greve Dracula. 20.55–21.00 Larva.

15.00–18.00 UR Samtiden.

18.00 Nytt liv för Håøya Norskt reportage från 2016. 18.10 Antikmagasinet (R) Svensk antikvitetsserie från 2017. 18.40 På vintagejakt (R) Australisk antikvitetsserie från 2015. 19.25 Nya Zeeland: Den blå kusten (R) Nyzeeländsk naturserie från 2014. Del 6 av 6. 20.10 Marknadsföringens hemligheter Brittisk faktaserie från 2014. 21.00 Dödsdömd – min sista sommar (R) Brittisk dokumentärserie från 2014. 21.50 Dokument utifrån: Oljepirater (R) Fransk dokumentär från 2016. 22.40 60-talets USA (R) 23.20 Världskrigen (R) 0.10–1.10 Russell Brand och kriget mot drogerna (R)

TV ONSDAG 5 JULI 2017

6.00 SVT Nyheter. 6.05 Gomorron Sverige sammandrag. 6.30 SVT Nyheter. 6.37 Godbitar ur Gomorron Sverige. 6.55 Gomorron Sverige. 10.00 Game, set och skit också! 10.15 Allsång på Skansen. 11.15 Friends with kids. FILM ¡¡ Amerikansk komedi från 2012. 13.00 Stugor. 13.30 SPORT SM-veckan.

18.00 Rapport 18.10 Kulturnyheterna 18.20 Sportnytt 18.25 Lokala nyheter 18.30 SM-veckan SPORT Direkt. 19.30 Rapport 19.55 Lokala nyheter 20.00 Uppdrag granskning sommar Svenskt samhällsmagasin från 2017. Del 4 av 6. Konkurrensens pris. På Peabs storbygge Mall of Scandinavia skulle svensk lag och kollektivavtal gälla. Även 6/7 och 8/7. 21.00 Gisslan hos SS Historiedokumentär från 2015. Del 1 av 2. Mot det okända. 21.55 Känselsinnets ABC (R) Dansk faktaserie från 2015. Del 3 av 4. Smärtans makt. Smärtan kommer och går under hela vårt liv. Den skyddar oss från faror men är också ett stort mysterium. 22.25 Helt knäpp! Finsk ungdomsserie från 2016. Del 3 av 4. Löjliga familjerna. Papillon och Näktergalen har en varsin förälder på besök för sam­ tal med läkaren. Det går sådär. 22.55 SVT Nyheter 23.00 Sverige idag sommar 23.15 Elitstyrkans hemligheter (R) 0.05–1.40 Dox: Weiner – sex, lögner och bultande kalsonger (R) 4.45 Sverige idag sommar (R) 5.00–6.00 Uppdrag granskning sommar (R)

9.30–16.00 SVT Forum: Almedalen. 9.30 Almedalen. 12.00 SVT Nyheter. 12.05 Almedalen.

16.00 SVT Nyheter 16.05 Partiledartal i Almedalen (R) 17.05 Deadly 60 (R) 17.35 Nyhetstecken 17.45 Uutiset 17.55 Oddasat 18.00 Rom – supermakten (R) Brittisk dokumentärserie från 2014. 18.45 En bild berättar (R) Historisk fotoserie från 2016. Del 6 av 8. 18.50 Beatles forever (R) Dansk musikserie från 2012. Del 6 av 10. 19.00 Partiledartal i Almedalen Politik från 2017. Del 4 av 8. 20.00 Opinion live Svenskt samhällsmagasin från 2017. Del 4 av 8. Direkt från Visby. Belinda Olsson intervjuar finansminister Magdalena Andersson (S) i Almedalen. Hur får vi bukt på kriminalitet och otrygghet? 21.00–21.30 Aktuellt 21.30 Sportnytt 22.00 Kommunpampar (R) Svensk dokumentärserie från 2013. Ebba ställs inför hård kritik när hon vill skära ner i bokservi­ cen för kommunens äldre. Peters drömmar om ett höghus skapar upprorsstämning i Höganäs. 23.00 Nurse Jackie Amerikansk dramakomediserie från 2014. Pressen att dölja miss­ bruket tär på Jackie. Coop blir befordrad medan Zoey gräver ner sig totalt i jobbet. 23.30 Sök och du skall finna (R) K special. Svensk dokumentär från 2016. 0.30 Deadly 60 (R) 1.00–8.30 Nyheter

6.40 Nyhetsmorgon. 10.00 Dr Phil. 11.50 Det stora familjeäventyret. 12.50 First dates. 13.55 Husjägarna. 15.00 Tareq Taylors nordiska matresa. 15.30 SPORT Cykel.

17.25 Tareq Taylors nordiska matresa (R) Brittisk matlagningsserie från 2014. 17.50 112 – på liv och död Svensk realityserie från 2013. Även 5/7. 18.25 Lotto, joker och drömvinsten 18.35 112 – på liv och död Svensk realityserie från 2013. Del 36 av 36. 18.50 Keno 19.00–19.30 Nyheterna 19.30 Halv åtta hos mig Svensk matlagningsserie från 2016. Del 19 av 44. 20.00 Alla bygger Svensk realityserie från 2017. Del 5 av 8. Vindskyddet till häs­ tarna i hagen blir klart i Kungs­ lena. Bygget med den åttakantiga bastun har kommit halvvägs när Wille får en ny idé. Även 9/7. 21.00 Kvinna inför rätta Brittisk thrillerserie från 2017. Del 2 av 4. Efter det som hänt får Yvonne svårt att prata med både polisen och sin man. Även 9/7. 22.00–22.30 Nyheterna 22.30 Son of a gun :FILM: ¡¡¡ Australiskt kriminal­ drama från 2014. 19­årige JR hamnar i fängelse efter en mindre förseelse. I rollerna: Ewan McGregor, Brenton Thwaites, Alicia Vikander. 0.50 Gotham 1.50 Revolution 2.45 Blue bloods 3.40 Law & order: Special victims unit 4.40–5.30 Reign 5.35–6.40 Husjägarna

6.00 Community. 6.20 Jims värld. 6.50 Stargate SG-1. 7.35 Kung av Queens. 8.30 Våra värsta år. 9.30 Anger management. 10.00 My name is Earl. 10.30 NCIS: Los Angeles. 11.30 Stargate SG-1. 12.30 Kung av Queens. 13.30 How I met your mother. 14.30 Simpsons. 15.30 Brooklyn nine nine.

16.00 Scrubs 17.00 Seinfeld 17.30 Seinfeld 18.00 How I met your mother Amerikansk komediserie från 2009. Del 2­3 av 24. 19.00 Anger management Amerikansk komediserie från 2013. Del 7 av 22. 19.30 Brooklyn nine nine Amerikansk kriminalkomediserie från 2014. Del 13 av 23. 20.00 Simpsons Amerikansk animerad komedi­ serie från 2005. Del 5­6 av 22. När Marge köper en tandemcykel och Homer inte vill cykla med henne, tar Bart hans plats och de har jättekul ihop. 21.00 Tracers :FILM: ¡¡ Amerikansk action från 2015. Cam är ett dödsföraktande cykelbud i New York vars liv förändras helt då han stöter ihop med Nikki. I rollerna: Taylor Lautner, Marie Avgeropoulos och Adam Rayner. 22.50 Family guy Amerikansk animerad komedi­ serie från 2008. 23.50 American dad Amerikansk animerad komedi­ serie från 2014. 0.20 Scrubs 1.20 My name is Earl 1.50 Family guy (R) 2.45 American dad (R) 3.10 Seinfeld (R) 3.35 Seinfeld (R) 4.00 Fear factor USA 5.25–6.00 Våra värsta år (R)

6.30 Lunneskär. 6.35 Bing. 6.45 Lekdags. 6.50 Octonauterna. 7.00 Hej Jycke. 7.10 Greta Gris. 7.15 Biss och kajs. 7.25 Fixarna. 7.30 Mästerflygarna. 7.40 Regnbågsstadens hjälte. 7.55 Servettmannens äventyr. 8.05 Så många frågor, Luna! 8.20 Philofix. 8.30 Andys förhistoriska äventyr. 8.45 Pyjamashjältarna. 9.00–10.00 Sommarlov. 15.00 Djungelgänget: Till undsättning. 15.10 Ziv & Zack. 15.25 Knäppala skola. 15.45 Flyg 29 saknas. 16.05 MI High. 16.35 Mitt livs värsta år igen. 17.00 Äventyr i tid och rum. 17.10 Kate och Mim-Mim. 17.25 Wisska. 17.30 Pippi Långstrump. 18.00–18.30 Bolibompa. 18.30–19.30 Sommarlov. 19.30 Det hemsökta huset. 19.50 Tracy Beaker kommer tillbaka. 20.20 Unge greve Dracula. 20.50– 21.00 Oggy och kackerlackorna.

15.00–18.00 UR Samtiden.

18.00 Aurlandsdalen, vild och vacker (R) Norskt naturserie från 2014. 18.10 Studio natur (R) Svenskt naturmagasin från 2016. Del 2 av 9. 18.40 Världens fakta: En tiger i soffan (R) Brittisk djurserie från 2014. Del 3 av 4. 19.30 Fighten mot fobier (R) Realityserie från 2014. Del 6 av 6. 20.10 Mikromonster (R) Brittisk naturserie från 2012. Del 1 av 4. 21.00 Berlin-Tokyo med bil (R) Tysk reseserie från 2013. 21.45 Min skadade hjärna (R) Dokumentär från 2015. 22.35 Dödsdömd – min sista sommar (R) 23.25 Skandinavien i Hitlers järngrepp (R) 23.55–0.25 Motståndsmannens flykt (R)


Nssommar 26 17  

Ett av Nordsveriges sommarnummer Vecka 26 2017

Nssommar 26 17  

Ett av Nordsveriges sommarnummer Vecka 26 2017