Page 1

EN DEL AV TIDNINGAR I NORR AB

V 47 • 23 november 2017 • Årgång 98 • Lösnummerpris: 15 kronor

A-POSTTIDNING

Tandlös skogslag hämmar hänsyn Få avverkningar når lagens krav om naturhänsyn. Därtill är Västernorrland sämst i landet på att ta hänsyn till kulturlämningar. Men skogsvårdslagen är tämligen tandlös för att

Akutvården får kritik av IVO Sidan 6

Startdax för årets julmarknader

komma tillrätta med problemet. – Det är lite av en gummiparagraf utan tänder, säger David Loeffler, arkeolog och expert på kulturlämningar.

Sidan 8

Foto: LENNART LUNDBERG

Sidorna 4-5

Bocken Tyson önskar God Jul Följ med och fira jul på getgården i Forsed. Där doftar det redan av jul. Getmesen står i kylskåpet och hela lantbutiken är juldekorerad långt före första advent. Sidorna 16-17

Från boxar till tunnor i whiskyfabriken Sidan 12

”Polisen borde åka runt här oftare och se vad som pågår. ” Sidan 14

Dags att förebygga influensa Sidan 18

✁ Gäller t o m 9: dec 2017. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

och få en halv sub köpet

(från 91 kr)

Köp två halva meny för 100 kr

Räkmacka eller valfri paj 65:-

Köp en valfri meny

Köp 2 st Kaffe Latte för 50:(Exkl smak)

(Inkl kaffe) Gäller t o m 9: dec 2017. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller t o m 9: dec 2017. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

0612-150 10 Öppet: Mån-fre 10-18, Lör 10-15, Sön stängt

Gäller t o m 9: dec 2017. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

0612-155 15 Öppet: Mån-fre 10-20, Lör 10-18, Söndag 11-18 Med reservation för prisförändringar, ändrade öppettider och tryckfel.


2

23 november 2017

LEDARE Nordsveriges ledarsida präglas av en vision om en livskraftig, växande landsbygd. Genom att spegla förutsättningar samt att visa på goda exempel hoppas vi kunna visa på de möjligheter och den kreativa kraft som finns i små byar och samhällen på landsbygden. Kontakt: debatt@nordsverige.se

Maria Boström Redaktör 0660 - 431 400 maria.bostrom@ nordsverige.se

Susannhe Melin Reporter 0612 - 701 400 susannhe.melin@ nordsverige.se

Lennart Lundberg Vik. reporter 0620- 773 050 lennart.lundberg@ nordsverige.se

Martin Yde Prenumerationsansvarig 090-711 381 prenumeration@ nordsverige.se

Hans-Åke Mårtensson Prenumerationssäljare 0660 - 431 990

Gerd Edstrand

Prenumerations-

säljare 0663 - 310 06

Mikael Wännström Företagsannonser 076 - 677 04 37 mikael.wannstrom@ nordsverige.se

Gustav Gavelin Företagsannonser 090 - 711 514 gustav.gavelin@ nordsverige.se

Besöksadress: Köpmangatan 56, Bredbyn, Ringvägen 4, Kramfors, Järnvägsgatan 18, Sollefteå. Telefon: 0660-813 91 Fax: 0660-813 77 Tryck: VK Daily, Umeå Redaktionen: redaktionen@nordsverige.se Politisk redaktör: Maria Wennberg debatt@nordsverige.se Företagsannonser: Display Umeå AB, 090-71 15 00 Privatannonser: www.nordsverige.se Utges av: Tidningar i Norr AB, Box 3053, 903 02 Umeå Ansvarig utgivare: Jakob Sjöström, vd. Tel: 090-711 382 Distribution: Vid utebliven eller försenad tidning: Ring 090-711 381, eller mejla: prenumeration@nordsverige.se Prenumerationspris: 599:–/helår, 369:–/halvår SMS:a in din prenumeration: För 12 månader, skicka texten: NS12 och ditt namn och adress till 073-129 75 75. Redaktionen ansvarar ej för insänt, icke beställt material. Skatt på tävlings­priser betalas av vinnaren. Nordsverige är medlem i Tidningsutgivarna (TU). Upplagan är TS-kontrollerad. facebook.com/ tidningennordsverige

Vad fan får lantisar för pengarna? N är Leif Östling, Svenskt Näringslivs ordförande, ställdes mot väggen och anklagades för skatteflykt så myntade han det nu smått klassiska uttrycket ”vad fan får jag för pengarna”. Kraftiga reaktioner kom direkt, både i traditionella och sociala medier. Många förståsigpåare var rejält upprörda och Östling sågades förstås vid fotknölarna. Vi översköljdes också av inlägg och artiklar som omsorgsfullt hamrade in budskapet om vad han faktiskt fått av samhället för skattepengarna. Allt detta borde självklart alla vi andra också kunna förvänta oss att få, eller? Gratis utbildning, vård, omsorg, räddningstjänst, vägunderhåll, bibliotek, museer, idrottsanläggningar, kollektivtrafik och mycket mer. Vartefter jag läste inläggen som droppade in blev jag allt mer förbannad, men inte främst på de som skatteplanerar. Utan det var när jag såg på frågeställningen ur ett landsbygdsperspektiv det brann till rejält. För på fullaste allvar - Vad fan får vi lantisar för pengarna? Sanningen är att vi inte får särskilt mycket. Våra byaskolor läggs ned och våra barn får växa upp längs vägarna i skolbussar. Vi ska föda barn i bilen och vi ska klara oss utan poliser. Vägarna ute i byarna får vi fixa själva men vi ska såklart ändå via skattsedeln betala för underhållet inne i stan. Utan att knota ska vi också subventionera den kollektivtrafik som

främst stadsborna kan nyttja. Vi betalar dyrt för kulturen men det snålas och skärs i glesbygdsutbudet. Vi är med och betalar för stora dyra idrottsanläggningar i städerna men vi får spola vår egen hockeyplan, dra upp våra egna skidspår och spela innebandy i små skokartonger. Vi får själva ta ansvar för bygdens tillväxt eftersom kommunen centraliserar och förtätar för mer än vad tygen håller. Vi måste helt enkelt själva fixa massor av saker som inkluderas i samhällsservicen i städerna. I klartext så förväntas vi helt enkelt hålla käft, svälja orättvisorna och gå vidare utan att ifrågasätta. Men den här frågan som ingen egentligen verkar få ställa är ur

Skogen en stor tillgång REDAKTIONENS RADER Lennart Lundberg

S

kogskiften är inte något för den som söker kortsiktiga placeringar. Den skog som nu planteras ger inte pengar till den som planeerar men åt framtida generationer. Min bild är att skogsägare är rädd om och värnar sitt kapital, skogen. Men samtidigt så anmäls varje är 60 000 avverkningar till Skogsstyrelsen och av dessa når inte ens var fjärde lagens krav om naturhänsyn. Trots det anmäldes i fjol bara 137 misstänkta brott mot skogsvårdslagen varav bara tre lagfördes. Det är något som mina kollegor Maria Boström och Allan Fjällström berättar om. Samtidigt

11

9 november 2017

DEBATT

Vad tycker du? Svara på en debattartikel eller skriv en egen! Vi publicerar insändare på 2 500 och 1 400 tecken. Repliker får max vara 1400 tecken. Vi förbehåller oss rätten att i vissa fall korta och redigera texten.Insänt material returneras inte. Uppge namn, adress och telefon samt signatur. Kontakt: debatt@nordsverige.se, www.nordsverige.se

Kontakt: debatt@nordsverige.se, www.nordsverige.se. Vi publicerar insändare på 2 500 och 1 400 tecken. Repliker får max vara 1400 tecken. Vi förbehåller oss rätten att i vissa fall korta och redigera texten. Insänt material returneras inte. Uppge namn, adress och telefon samt signatur.

C vill lyfta Långsele med storskalig datacenterhall E n del av er har säkert uppmärksammat att det tas krafttag för att nå ut med den fantastiska potential som Hamre-området i Långsele besitter. Området är ett av de bäst lämpade i Sverige för etableringar av datacenterhallar eller likande verksamheter. Energikrävande anläggningar som är ytstora och som efterfrågar kalllare klimat och närhet till energiproduktion är perfekt för Långsele. I Långsele finns kraften och potentialen. Hamreområdet är flackt och lämpar sig mycket väl för byggnationer av datacenterhallar eller liknande. Detta i likhet med de som Facebook byggt i Luleå. I Sollefteå kommun produceras stora mängder förnyelsebar energi, att mer av denna energi förbrukas på plats i kommunen är minst sagt eftersträvansvärt. Detta framför allt för att minska energiförlusterna som långa avstånd medför. Hamreområdet ligger väldigt nära Hjälta Vattenkraftverk i Långsele vilket skulle kunna möjliggöra en hög leveranssäkerhet av förnyelsebar energi direkt till en anläggning som denna. Vårt relativt kalla klimat är även detta en stor konkurrensfördel i sammanhanget. En etablering av datacenterhallar i Långsele skulle betyda oerhört mycket för både Långsele som ort och Sollefteå kommun som helhet. Det skulle innebära den största satsningen under lång tid i kommunen. Centerpartiet anser att det är av största vikt att kommunen gör allt som står i vår makt för att möjliggöra en etablering. En datacenterhall i Långsele skulle enligt kommunens uppgifter kunna innebära omkring 300- 400 arbeten och under byggfasen betydligt fler. Etableringen skulle lyfta Långsele samhälle enormt och samhällservicen skulle kunna utvecklas än mer. Vi skulle dessutom få ytterligare ett argument i kampen för persontrafik på järnvägssträckan Långsele - Nyland, Ådalsbanan. Visst vill vi kunna hoppa på tåget i Långsele och Sollefteå igen? Goda kommunikationer är en stor utmaning för Sollefteå kommun och här kan en etablering i denna storleksordning vara en god hjälp.

​ ​

​Foto: EUROPARL.EUROPA.EU

I Långsele finns kraften och potentialen. Hamre-området är flackt och lämpar sig mycket väl för byggnationer av datacenterhallar eller liknande. Detta i likhet med de som Facebook byggt i Luleå. Långsele är ett livskraftigt samhälle som växer och utvecklas med en ökande befolkning. Det märks av inte minst på skolan som byggdes alldeles för liten. Med en etablering som denna kanske till och med Socialdemokraterna inser att det borde finnas en högstadieskola i Långsele. Den skulle aldrig ha lagts ned. Kommunfullmäktige beslutade 201710-30 om en ny detaljplan för Hamre 3:5 med flera, vilket är ett steg i rätt riktning för att kunna möjliggöra en storskalig etablering av datacenterhallar eller liknande i Hamre, Långsele. Det här är

viktigt för hela Sollefteå kommun, nu har vi chansen att utveckla kommunen på riktigt, uppnå inflyttning, skapa arbetstillfällen och utökad samhällsservice. Potentialen finns i Långsele! Centerpartiet i Sollefteå kommun genom Andreas Jonsson Kristoffer Svensson Sellin Paul Höglund Joel Ölund Ulf Lhådö

(S)anering av miljögifter en senaste tiden har vi i Västernorrland kunnat läsa om planerna på sanering av våra älvar och längs havskusten i våra gamla industriområden. En viktig miljöinvestering som också skapar möjligheter för nya bostadsområden och därmed jobbtillfällen. Detta är ett bra exempel på att den socialdemokratiskt ledda regeringens budget ger positiva effekter för en offensiv miljöpolitik. I budgeten för 2018 ökar insatserna för sanering och återställning av förorenade områden längs Sveriges kust med 105 miljoner kronor. Delar av dessa medel kommer att gå till en sanering av de fiberbankar och miljögifter som släpptes ut i Västernorrland under 1900-talet.

De statliga saneringsanslag som tilldelas Sundsvall innebär att ett nytt bostadsområde kan växa fram i stadens centrala delar. I tider där bostadspriser i städerna stiger fort skapar en sådan investering nya boendemöjligheter i centrum. Fortfarande finns det mycket kvar att göra. Vi behöver åtgärda över 100 år av miljöförstöring i såväl Domsjö som längs Ångermanälven. En stor del av problemet ligger i de fiberbankar som uppstått i havet utanför fabriken. Saneringsprojekt som dessa är kostsamma och tar tid. Den socialdemokratiskt ledda regeringens satsningar för att bekämpa miljögifter och plastföroreningar kommer att fortsätta och att öka de kommande åren om vi får fortsatt förtroende att leda landet. Saneringsprojekten innebär också att nya arbetstillfällen kan växa fram. I första steget krävs arbetskraft för att utföra det faktiska saneringsarbetet. Efter saneringen kommer bättre tillgänglighet till haven och renare miljöer bidra till andra typer av jobbtillfällen i länet. Den socialdemokratiskt ledda regeringens satsningar på renare hav innebär positiva saker för miljön, svensk natur och det svenska näringslivet. Den visar att en ansvarsfull miljöpolitik kan kombineras med en effektiv tillväxtpolitik som gynnar både oss och framtida generationer. Ingemar Nilsson (S) riksdagsledamot Västernorrland

Maria Wennberg Politisk redaktör

11

26 oktober 2017

DEBATT Politisk redatör

å måndagsmorgon bjöds det in till företagsfrukost i Junsele. Arrangör var Junsele Företagarförening som bjudit in flera intressanta personer, dels representanter från Coompanion som talade om alternativa former vid företagsöverlåtelser och mikrolån, men även anställda vid kommunens Näringslivskontor som pratade idéutveckling och finansiering. En mycket bra inledning på ett möte som tog upp och levererade nya lösningar på två stora utmaningar som vi har i vår region, hur vi får befintliga företag att leva vidare efter att företagaren själv går i pension samt hur vi löser finansieringen för att ta över befintliga företag eller för att starta nytt. Den mindre upplyftande delen av tillställningen stod dock de ledande socialdemokraterna för när de presenterade vad de anser är ett bra företagsklimat och hur de verkar för företagande. Efter att Sollefteå fortsatt rasa i Svenskt Näringslivs ranking och nu återigen ligger i den absoluta botten i Sverige hade man hoppats att det parti som styrt Sollefteå sedan kommunsammanslagningen på 70-talet skulle ha sett sig själv i spegeln och funderat på varför man alltid får så dåligt betyg av företagarna. Tyvärr lyser det försöket till självinsikt med sin frånvaro. Av tre saker som Åsa Sjödén, kommunstyrelsens ordförande, räknar upp som sitt mantra när man diskuterar de utmaningar som Sollefteå står inför och vilka lösningar man har på det så är det bara en av tre som ens kommer nära det som krävs för att skapa ett bättre näringslivsklimat och bättre förutsättningar för företagarna. Det är väldigt talande att ett parti som tror att statliga ersättningsjobb och en satsning på försvaret ska lösa de utmaningar vi har, inte klarar av att leverera den service som företagarna i kommunen behöver för att på ett enkelt sätt driva och utveckla sina befintliga företag eller för den delen locka till sig nya företagare som vill satsa i vår del av Sverige. Om man som företagare vill ha ett styrelsealternativ i Sollefteå med personer

S svarar C om företagande i kommunen

D

et är tråkigt att Kristoffer och Joel från Centerpartiet valde att missförstå mej när jag pratade om vad vi försöker lyfta på den nationella nivån och istället, avsiktligt, valde att utelämna avsnittet när jag faktiskt pratade om företagande och näringslivsutveckling på hemmaplan. Det vi alltid lyfter fram när vi träffar politiker på riksnivå är utveckling av Ådalsbanan, fler statliga jobb och en försvarsmaktsetablering. Dessa etableringar skulle betyda oändligt mycket för såväl näringsliv som kommuninnevånare. De satsningar i kommunen som jag lyfte upp och som ni valde att ignorera är de LIS områden som beslutades om i vår översiktsplan. LIS står för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Vi beslutade

Kontakt: debatt@nordsverige.se, www.nordsverige.se. Vi publicerar insändare på 2 500 och 1 400 tecken. Repliker får max vara 1400 tecken. Vi förbehåller oss rätten att i vissa fall korta och redigera texten. Insänt material returneras inte. Uppge namn, adress och telefon samt signatur.

Centerpartiet lovar att lyfta företagsklimatet Sollefteå P

Nordsverige 26 oktober

om LIS-områden kring Betarsjön i Junsele och Storsjön i Omsjö. Att dessa områden nu blir LIS-områden gör att vi kan tillåta strandnära byggande på attraktiva tomter. Vi känner sedan tidigare till att dessa två områden är mycket attraktiva och min uppfattning är att människor kommer att vilja börja bygga i första hand fritidsboende men också permanentboende. Det kommer att betyda mycket för företag i byggbranschen men i förlängningen också för övriga näringsliv. Blir vi fler som bor i vårt område så så får vi också ett större underlag för service och affärer. Jag tycker att detta är en mycket bra satsning, vi ger förutsättningarna för utveckling genom detta beslut, tar fram detaljplaner och tillhanda håller tomter. Sedan får privatpersoner tillsammans med närings-

livet forma det boende man vill ha. Vi vet genom statistik att våra företag i kommunen går bra. Och det förstår jag! Under mina besök har jag mött många positiva företagsledare som gett oss massor av goda exempel på hur man samarbetar med andra. ”Vi tar på oss hela jobbet även om vi inte har alla delar som behövs och lejer in våra samarbetspartners för att göra det vi inte kan” har varit ständigt återkommande kommentarer.

Jag har ensam eller tillsammans med

andra politiker, tjänstemän och arbetsförmedlingen under de två senaste månaderna besökt 15 företag för att samtala om deras verksamhet, framtidsplaner och behov av arbetskraft. En röd tråd i dessa samtal är att våra

Åke Häggström, Norrmesunda – Nej, men det är mer snö i Örnsköldsvik än här i Bredbyn.

D

Maria Wennberg

Replik

Robert Axebro debatt@nordsverige.se

Janne Edholm Kramfors. – Jag var beredd men jag tycker att snöröjningen kom igång försent och hoppas att dest blir bättre i fortsättningen.

Maria Wennberg

Skriv till oss!

landsbygdens synvinkel högst relevant. Det är dessutom både vår rättighet och skyldighet som medborgare att kritiskt granska och ifrågasätta hur myndigheter hanterar våra gemensamma skattemedel. Vi har också en skyldighet mot våra barn och barnbarn, för ska det finnas en levande landsbygd i framtiden så måste frågan ställas högt och ofta. Så återigen - Vad fan får vi lantisar för pengarna? I Sollefteå har vi inget BB eller akutsjukhus längre, men det är ju tur att vi betalar rejält med skatt, för transporterna kommer inte att bli billiga…

Blir du förvånad över snökaoset?

skriver jag om att inte heller kulturlämningar och fornlämningar får vara ifred. Den senaste skadeinventeringen från 2015 visade att närmare 70 procent av kulturlämningar inom vissa områden var skadade. Fornlämningar har ett starkt skydd genom kulturmiljölagen och brott mot dessa regler kan  leda till böter och/eller fängelse. Övriga kulturhistoriska lämningar skyddas dåligt då skador på dessa inte medför någon som helst påföljd. Så borde det inte vara. Så klart att vi ska sköta vår skog på ett bra sätt inte minst ekonomiskt. Men de lämningar efter tidigare generationer som finns i skogen bör vi vara rädda om.

Politisk redatör

Vi ska föda barn i bilen och vi ska klara oss utan poliser.

För att klättra i företagsrankingen måste man bland annat underlätta för befintliga företag att leva vidare efter att företagaren själv går i pension, anser skribenterna.

Vi i Centerpartiet är sprungna ur småföretagande inom jord och skog, och har alltid drivit frågor som ska underlätta för företagare.

S-budget bra för hela länet

D

et är mindre än ett år kvar till nästa val och Socialdemokraternas riktning för Sverige har hittills skördat goda resultat. Sysselsättningsgraden är på sin högsta nivå sedan 1981 och vår regering har skapat ett budgetöverskott som ger ett stort reformutrymme för satsningar på jobben, pensionerna, barnbidragen, skolan och vården. Resultatet är att förtroendet för den socialdemokratiska politiken ökar. Här i Västernorrland har de senaste åren varit turbulenta med många tuffa diskussioner och beslut. När jag möter folk i länet förstår jag att det hos vissa finns en tveksamhet inför Socialdemokraternas förmåga att utveckla vårt län. Den budget som vi Socialdemokrater tillsammans med Miljöpartiet presenterat innebär i Västernorrland väntas den sänkta pensionärsskatten göra en direkt skillnad i plånboken för nära 50 000 av länets invånare, medan över 30 000 hushåll i länet kommer att gynnas av de 200 extra kronorna i barn- och studiebidrag. Därutöver satsar Socialdemokraterna i riksdagen fortsatt stort på kortare vårdköer, mer vårdpersonal, en bättre och mer jämlik skola och fler poliser. Detta görs samtidigt som vi skapar ett budgetöverskott på nära 40 miljarder nationellt. En ansvarsfull fördelningspolitik gynnar i längden länets alla invånare. I kommunerna Kramfors och Sollefteå tillskjuts till exempel 4,3 respektive 5,3 miljarder kronor bara på skolan, och 2,2 miljoner kommer att gå till Ånge. Det ska inte stickas under stolen med att vårt parti har varit tvungna att ta en del smärtsamma beslut under den här mandatperioden. Oppositionen har gått till upprepad attack mot oss som parti och på våra företrädare, men visat en oförmåga att presentera seriösa alternativ till de beslut som vi har tagit. Regeringens nya budget skapar goda förutsättningar för Västernorrlands invånare. Våra förtroendevalda på regional och kommunal nivå ska se till att dessa satsningar förvaltas på bästa sätt. Vår socialdemokratiska politik, som förbättrar skola och fritids, underlättar för våra äldre och utvecklar den svenska modellen är vägen framåt för Sverige, regionen och våra sju kommuner. Eva Sonidsson Ordf. Socialdemokraterna Västernorrland och riksdagsledamot

företagare vill se en kommunledning som vågar satsa och ha visioner. I det sammanhanget är det tråkigt att Centerpartiet valde att i fullmäktige rösta emot ett köp ha dialog inte pekpinnar av de återståendeJägareförbundet 50 procent vill i SollefteåforI ” sen AB. Vi ser nu hur vi kan skriva upp våra prognoser med 10 miljoner tack vare dessa intäkter. Dessa pengar kan vi nu använda i vård, skola och omsorg och göra vår kommun än mer attraktiv för samtliga medborgare oavsett om de är företagare eller inte. Det är med stor stolthet jag som kommunalråd i Sollefteå kan stå bakom våra ledord, ”vi har en politik för alla, inte bara för vissa”. Åsa Sjödén kommunstyrelsens ordförande Sollefteå kommun som verkligen förstår sig på företagares vardag så ska man inte se till Socialdemokraterna. Om man som kommuninnevånare tycker att näringslivet är viktigt för att kommunen ska kunna leverera jobb och utveckling ska man inte heller se till Socialdemokraterna. Vi i Centerpartiet är sprungna ur småföretagande inom jord och skog, och har alltid drivit frågor som ska underlätta

för företagare. Det kommer vi att fortsätta att göra och om vi får chansen att ta över makten i kommunen så kommer vi att lyssna till företagarna och lovar att vi ska tillse att Sollefteå kommun inom tio år ska ligga i den översta tredjedelen av Svenskt Näringslivs ranking. Kristoffer Svensson Sellin Joel Ölund Centerpartiet i Sollefteå

12 oktober 2017

11

DEBATT

Maria Wennberg Politisk redatör

Nordsverige 12 oktober

en debattartikel uppmanar företrädare för privat – och storskogsbruket samt en enskild person som utger sig för att vara naturvårdare, jägarna att jaga ännu mer för att därmed skjuta mer älg. Uppmaningen är inte ny och upplevs av många jägare som ständigt återkommande ”pekpinnar”. Jägareförbundet Mitt Norrland (Jämtland och Västernorrland) har förståelse för att skogsbruket vill ha så lite älgskador som möjligt. Däremot har vi mindre förståelse för att budskapet framförs via media och inte direkt till de som berörs, jägarna/kunderna.” Bättre att prata med och inte om”. I våra ögon gör jägarna en stor insats för

Kontakt: debatt@nordsverige.se, www.nordsverige.se. Vi publicerar insändare på 2 500 och 1 400 tecken. Repliker får max vara 1400 tecken. Vi förbehåller oss rätten att i vissa fall korta och redigera texten. Insänt material returneras inte. Uppge namn, adress och telefon samt signatur.

Jägarna måste skjuta fler älgar för miljöns skull S

Replik

att minska älgens skadegörelse på skog. Jakten är också en hobby där man ofta tar ut en semestervecka för att sedan jaga under helgerna. Dessutom betalar man för sitt intresse. Jägarna i Mitt Norrland uppskattas bara i år lägga ner cirka 400 000 dagar i älgskogen. Tillkommer hitresande från andra delar av landet. Jägarna har också ställt upp på skogsbrukets propåer om att minska älgstammen. Detta har gett effekt och återspeglas även i avskjutningssiffrorna.Från 2012, då den nya älgförvaltningen infördes har avskjutningen minskat med över 20 procent, från 20800 till 16300 älgar. Som kuriosa kan nämnas att vi i början av 80-talet fällde nära 37000 älgar i Mitt Norrland

och även då lyckades bromsa och minska stammens storlek. I skogsbrukets debattartikel framförs flera faktauppgifter som kan ifrågasättas. Att Sverige är världens älgtätaste land är tveksamt då man i Norge skjuter fler älgar per ytenhet. Påståendet om att älgen är ett hot mot den biologiska mångfalden är ett annat exempel där forskning visar att ett måttligt betestryck i skogen är positivt. Att älgen gillar att beta asp vet de flesta jägare och markägare. Glädjande så har vi också, enligt SLU, dubbelt så mycket volym av detta trädslag i våra skogar sedan man började mäta på 1950-talet. Skogsbruket har också ökningen av an-

verige har världens största älgstam, mer än dubbelt så många älgar på samma yta som Finland och 3-4 gånger fler än Kanada. Den stora älgstammen orsakar årligen mycket skador på både skog och människor. Jakten är det enskilt viktigaste verktyget för att minska skadorna. Nu har halva jaktperioden passerat. Tyvärr har vi fortfarande långt till målet med antal skjutna älgar. Skogsägare, jägare och myndigheter måste nu hjälpas åt så att älgstammen inte fortsätter att växa. Dagens viltstammar kan mycket väl vara de största någonsin i Sverige historiskt sett, enligt forskningsprojektet ”Beyond Moose” på SLU. Detta faktum får nu allt större samhällskonsekvenser. Till exempel ökar antalet älgolyckor i trafiken. Bara under 2016 inträffade fler än 180 stycken älgrelaterade olyckor i Västernorrland. Dessa olyckor skapar stort mänskligt lidande, stora kostnader för samhället och går stick i stäv med Trafikverkets Nollvision. Älgen äter helst lövträd (rönn, asp, sälg och ek), därefter tall. Skogsstyrelsen varnar för att ett nytt ”normaltillstånd” riskerar att infinna sig om älgarna äter upp lövträden innan de får växa upp och bilda vuxna träd. Många arter i skogen är beroende av lövträd för att överleva och älgbetet riskerar därmed att leda till betydande konsekvenser för skogens flora och fauna. Älgbetet påverkar även möjligheten att bedriva ett långsiktigt hållbart skogsbruk. När älgarna äter av tallarna i toppen eller på grenarna växer träden sämre och blir krokiga. Detta leder i sin tur till mindre mängd klimatvänlig råvara och färre jobb i glesbygden. Totalt sänker dagens älgbete tillväxten av tall med cirka 20 procent. Det innebär lägre tillgång till förnyelsebar råvara till textil, matförpackningar och hus av trä. I förlängningen påverkar älgens kraftiga bete omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Den stora älgstammen får negativa konsekvenser för arbetstillfällen, omställningen till ett fossilfritt samhälle, biologisk mångfald och orsakar stort lidande och stora kostnader i samband med älgolyckor. Älgstammen är en samhällsfråga och vi önskar ett större engagemang från politiker, myndigheter, jägare och markägare i frågan. Nu är det halvtid i älgjakten, vad är ställningen? Årligen genomförs omfattande inventeringar av hur många älgar som finns i skogen. Utifrån detta faktaunderlag beslutar sedan myndigheter, jägarrepresentanter och markägare tillsammans hur många älgar som bör skjutas för att få en lagom stor älgstam. Detta kallas avskjutningsmål. Dessvärre är vi långt ifrån vårt avskjutningsmål i Västernorrland. Vi har mer än 50 procent av älgarna kvar att skjuta då älgjakten börjar igen i oktober efter brunstuppehållet.

Vi vill härmed uppmana jägare och skogsägare att jaga så mycket som möjligt under kommande månader för att vi ska nå avskjutningsmålet. Vi har ett ömsesidigt ansvar, når vi inte målet i älgskötselplanen innebär det att älgstammen ökar och därmed också risken för ytterligare betesskador och olyckor. David Markusson, vd Höglands Såg och Hyvleri AB Gunnar Heibring ordförande Norrskog Lars Bengtsson Naturvårdare Torgny Hardselius ordförande Norra Skogsägarna Anette Waara chef Marknadsområde Nord, Sveaskog Mathias Westerlund regionchef, Holmen Skog AB, region Nord Björn Larsson skogsförvaltare, SCA Skog AB, Ångermanlands skogsförvaltning

Skogen är en viktig resurs

S

kogen är en viktig resurs för AB Sverige, folket och miljön. Därför kändes det gott då EU-parlamentet röstade nej, till kommissionens förslag om avverkningstak. Möjliga avverkningsreferenser måste sättas av medlemsstaterna själva och framförallt i ett skogsland som Sverige. Genom skogsvårdslagen, utveckling av avverkningsteknik och kunskap om vad som påverkar miljön, så bedriver vi ett ansvarsfullt skogsbruk. För varje avverkat träd planteras minst två samtidigt som det sker en självföryngring som bidrar med ytterligare träd. Det är tråkigt att se de krafter som menar att nederlaget i parlamentsröstningen är ett nederlag för Europas skogar. Vi är fullt medveten om att några medlemsländer behöver titta på det egna landets långsiktiga skogsbruk. De besluten och det arbetet måste ske i och av länderna själva.I Sverige är tillväxten i skogen större än den volym som vi avverkar. Vi tar ansvar för framtida skogar och träden är viktiga som koldioxidbindare under sin uppväxt. När de nått avverkningsmogen ålder så skall virket användas inom byggandet och därigenom fortsätta sin koldioxidbindning. Vi har fantastisk kunskap om hur trädet kan användas för att byta ut den svarta kolatomen mot den gröna. I ett län som Västernorrland med stora skogsarealer, kunskap om och ansvar för skogen så har vi mycket att bidra med. Som skogsägare så känns det ibland som vi måste huka oss, inte visa den stolthet och ynnest vi känner då vi befinner oss i den egna skogen. Vi måste våga berätta om vad vi ser av djur, svampar och lavar i den egna skogen. Och om det skulle vara så att vi och tidigare generationer skapat naturvärden som inte får tas med i fasighetens intäktssida vid en skogsåtgärd, så måste fastighetsägaren ersättas för bortfallet. Vi har fortfarande likställda mål för produktion och miljö i svenskt skogsbruk. Omröstning om avverkningstak förändrade inte svensk skogsvårdslag utan gav Sverige fortsatt eget ansvar. Gunilla Kjellsson ordförande LRF Västernorrland Gunnar Heibring ordförande Norrskog Torgny Hardselius ordförande Norra Skogsägarna

talet älgolyckor i trafiken som argument i debatten. En granskning av Nationella Alkoholfritt är inne och sortimentet växer Viltolycksrådets statistik under de senaste D fem åren (2012-2016) visar dock en tämligen plan kurva för Jämtland medan den för Västernorrland är vikande. Jägarförbundet vill ha en konstruktiv dialog med skogsbruket med fokus på en älgstam av god kvalitet i balans med betesresurserna. Gun Fahlander Ordf. Jägareförbundet Mitt Norrland Peter Eriksson Vice ordf. Jägareförbundet Mitt Norrland Göte Grubb Länsjaktvårdskonsulent Jägareförbundet Mitt Norrland en senaste statistiken från Systembolaget visar att alkoholfritt är en del av sortimentet som växer explosionsartat. Även organiska och lite lyxigare produkter är växande produktkategorier. Vi tycker det ligger helt rätt i tiden att vi unnar oss klimatsmarta, lyxiga och alkoholfria produkter. För oss bekräftar det här vår vision: att det med sunda, alkoholfria val finns plats för nya livsupplevelser. Det är av samma anledning vi återigen stödjer kampanjen Sober October, som utmanar allmänheten att ifrågasätta alkoholnormen under oktober månad. Det kanske låter lätt. Men den gamla vanans fälla är lätt att fastna i. Du är på middag med vännerna: någon tar med en vinflaska som välkomstgåva. Det serveras

Men den gamla vanans fälla är lätt att fastna i.

bubbel till förrätt. En öl till grillningen. Sedan, lagom till efterrätten dyker brännvinet upp. En annan dag har du kanske blivit befordrad: kollegorna bjuder på after work. När det ska firas måste det drickas öl. Du kommer hem, någon du tycker om väntat på dig. Kanske förberett en liten matbit. Bjuder på bubbel och stänkare – en befodring ska ju minsann firas! Det är väl kanske kul, men så kommer

morgonen efter. Kanske sover du lite för länge. Maten smakar inte riktigt som den borde, och att måla sovrummet får vänta till en annan dag. Det blir lätt så att helgen försvinner bort i en bakfylla, där den vila du längtat efter drunknat i flaskhalsen. För visst kan alkohol vara trevligt, men mycket som är trevligt förutsätter alkoholfritt. Exempelvis en utvilad fredagsmorgon, båttur på kvällen, biltur i skymningen, löprunda i natten, garagerensning på söndagen eller brödbaket efter lördagsmiddagen. Den goda smaken är viktig, det är ett av livets bästa njutningar. Vilken tur att det finns så många andra spännande alternativ. Alternativ som tillfredsställer smakmässigt och lämnar helgdagarna fyllda av energi.

Muster, alkoholfritt, bärdrycker, téer och mer. Alternativ som öppnar för nya perspektiv och där nya konversationer kan växa fram med de vänner du har känt i många år. Kanske har ni aldrig riktigt provat att umgås nyktert? Tänk då allt ni aldrig kunnat utforska! Att vara fri från alkohol behöver inte innebära någon uppoffring. Firandet kan istället fortsätta lite längre. Att livet lever upp till förväntningarna lite lättare med klimatsmarta, lyxiga och alkoholfria produkter. Dessutom är vi inte ensamma med att förespråka alkoholfritt – det ligger i tiden. Prova en Sober October du också! Ann-Christine Ericsson Verksamhetsutvecklare, NBV MittSverige

Per-Olov Törnkvist Kramfors. – Snöröjningen kom ju inte på gång på allvar förrän på söndagf eftermiddag här i Kramfors. Det var sent.


Näringslivsfrukost 12 december

Kl. 07:15 - 09:05, First Hotel Kramm Frukost serveras från 07:15. Föreläsningen startar 08:00. Avslutning 09:05.

Konsten att njuta av livet - och ändå få saker gjorda Årets Talare 2015

Olof Röhlander Licensierad mental tränare, författare och har en bakgrund som elitspelare i bordtennis. heter Konsten att njuta av livet - och ändå få saker gjorda, och som också är titeln på Olofs frukostföreläsning med oss. Olof - som blev utnämnd till Årets Talare 2015 - utlovar energi till jobbet, samt inspiration och tankar om det goda livet och tiden vi lever i. Kanske kan Olofs idé och resa ge dig en kick.

Frukosten kostar 70 kronor och betalas på plats. Bindande anmälan: Senast 8 december till tel 0612– 80 000, e-post: komin@kramfors.se. Kramfors kommun/Näringslivsenheten


4

23 november 2017

Satsar 15 miljoner på bostäder

Länsborna Sverigesämst på sparande

Stor variation i slutbetygen

LÄNET. Boverket meddelade idag vilka kommu-

LÄNET. Bara 42 procent av länsborna har ett regelbundet

ÖRNSKÖLDSVIK. Det är stor bredd mellan skolor-

ner som får ta del av det statliga stödet till ökat bostadsbyggande. Sundsvall, Örnsköldsvik och Härnösand har fått sina ansökningar beviljade.Totalt rör det sig om över 500 bostäder.

sparande. 80 procent av de som är bosatta i länet tycker att de har bra koll på sin ekonomi, men 14 procent har varken sparkonto, fonder eller aktier. Detta enligt en undersökning av Novus på uppdrag av Länsförsäkringar.

na i hur eleverna uppnår kunskapskraven i alla ämnen. Närmare bestämt diffar det mellan 69,6 procent och 98,5 procent mellan sämsta och bästa skolan i Örnsköldsvik. Arbete pågår för att höja nivån på eftersläpande skolor.

Få fälls för brott mot skogsvårdslag ÅNGERMANLAND. Varje år anmäls 60 000 avverkningar till Skogsstyrelsen och av dessa når inte ens var fjärde lagens krav om naturhänsyn. Trots det anmäldes i fjol bara 137 misstänkta brott mot skogsvårdslagen varav bara tre lagfördes. För några år sedan antogs en gemensam körskadepolicy fram av skogsbruket, en policy som också ingår i målbilden för god naturhänsyn. Men fortfarande slarvas det med naturhänsynen och få fall lagförs. Enligt Skogsvårdslagen står det tydligt och klart att skador på mark och vatten ska förhindras. Men med laglydigheten är det lite si och så. Vid exempelvis körskador vid avverkningar bör avverkningen stoppas och ses över, men om det alltid sker är oklart. – Man kan behöva avbryta avverkningen helt och återkomma vid en annan väderlek. Det är inget lagkrav men ett råd, säger Vanja Strand, Skogsstyrelsen, distriktschef Örnsköldsvik.

Målbilderna för bra miljö-

hänsyn är handfasta vägledningar för hur miljöhänsyn ska fungera i praktiken i skogsbruket, allt från terrängkörning och kantzoner intill våtmarker och även hänsyn till kulturmiljöer. Samtidigt som målbilderna är på väg att bli norm krävs det både långsiktighet och uthållighet. Inte minst

som det sällan sker att ett ärende går vidare till domstol om inte Skogsstyrelsen i förväg angett förbud eller villkor som det sedan brutits mot. – Körskador i samband med avverkningar har varit ett problemområde i Västernorrland. I takt med klimatförändringar och mildare vintrar kan vi nog förvänta oss att problemet ökar, befarar Vanja Strand. Vad är vanligaste problemen med skogsbruk? – Vi följer upp återväxtena också. Återväxten är en viktig produktionsfråga och det finns tydliga krav som går att koppla till vitesförelägganden om lagen inte har följts efter avverkningen. När det gäller miljöhänsynen ser lagstiftningen ut på ett annat sätt. Det är mycket svårare att komma i efterskott på miljöhänsynsfrågorna. Är det svårt att leda dålig naturhänsyn till någon form av repressalie, typ böter eller åtal? – Som alla myndigheter så prioriterar vi våra resurser och det blir stickprover. Vi har ändå jobbat målmedvetet för att hänsynen ska bli mer enhetlig över hela

Skogsvårdslagen om miljöhänsyn I samband med olika skogliga åtgärder är det viktigt med hänsyn till den bilogiska mångfalden, kulturmiljön och även friluftslivet. Som skogsägare har man ansvar för att riksdagens miljömål uppfylls. Detta genom: ✔✔Markbered inte i skyddszoner mot vatten och våtmarker. ✔✔Avverka och transportera virket så att allvarliga skador på mark och vatten undviks. ✔✔Se till att skadligt näringsläckage och skadlig slamtransport till sjöar och vattendrag inte uppstår vid skogliga åtgärder. ✔✔Markbered inte i skyddszoner mot vatten och våtmarker. ✔✔Undvik att skada hänsynskrävande biotoper och värdefulla kulturmiljöer. ✔✔Gör inte för stora hyggen. ✔✔Lämna buskar, enstaka träd, trädsamlingar och döda träd vid all avverkning. ✔✔Undvik att skada stigar, spår och leder och se till att de är framkomliga. ✔✔Lämna skogliga impediment större än 0,1 hektar orörda.

landet, konstaterar Vanja Strand och fortsätter: – Vi får jobba tydligare med att skriva förbud eller föreläggande. Men hur många som går vidare till fällande dom, det är det domstolarna som hanterar.

Statistik från Skogsstyrelsen

och Brottsförebyggande rådet bekräftar det. Under fjolåret 2016 anmälde Skogsstyrelsen 137 fall till åklagare där myndigheten ansåg att det bröts mot lagen i Sverige. Övervägande delen av anmälningarna handlade om olovliga avverkningar.

Av 137 fall var det bara 3 som ledde till lagföring enligt statistik hos Brottsförebyggande rådet. Sedan mitten av 2005 har situationen sett likadan ut. Det handlar om högst ett par fall per år som leder till åtal. I ungefär hälften av fallen hinner inte fallen komma upp i domstol utan istället nöjer sig åklagaren med ett strafföreläggande och böter. Den korta preskiptionstiden på två är innebär också att många anmälningar blir för gamla innan åklagare hinner granska fallen.

Körskador längs flera hundra meter långa sträckor syns tydligt efter avverkning. Men avverkningar där det tas dålig miljöhänsyn - trots lagens krav om just miljöhänsyn . är tämligen riskfria. Få fall anmäls och åklagare har svårt att bevisa uppsåt. Foto: ALLAN FJÄLLSTRÖM

MARIA BOSTRÖM

Skogsstyrelsen ökar tillsynen ÅNGERMANLAND. Skogsstyrelsen lovar att öka tillsynen och utöka antalet förelägganden och förbud för att minska antalet lagöverträdelser. I år planeras minst 356 beslut om miljöhänsyn. Löftet om 356 beslut är en marginell ökning av målet på 333 beslut under 2016 och trots löftet om ökad tillsyn så fortsätter skogsbolagen och skogsägare att bryta mot lagen. Tillsynen som görs i samband med avverkningar rör en marginell del av de totalt cirka 60 000 ansökningar

som kommer in varje år till myndigheten. I Skogsstyrelsens egen tidning Skogseko förklarar Åsa Lundberg, samordnare för Skogsstyrelsens tillsynsarbete, att myndigheten i första hand inte är ute efter att hitta lagbrytare.

”Vi är inte ute efter att hitta

lagbrytare, utan att skogsbruket ska bedrivas på ett bra sätt. Det gäller både produktion och miljö. Den allra största delen av vår tillsyn är trots allt förebyggande” förklarar hon. Undfallenheten att följa lagen bidrar till att Sverige

inte kommer att klara miljömålet ”Levande skogar” till år 2020 enligt Naturvårdsverkets senaste uppföljning av Sveriges nationella miljömål.

Enligt rapporten för 2017 så

påverkas var femte hänsynskrävande biotop stort i samband med avverkningar. Det finns heller inget som tyder på att arealen kända nyckelbiotoper som avverkas håller på att minska. Skogsbolagen fortsätter också att köra virke över vattendrag i oförminskad omfattning. Vid var fjärde avverk-

ning sker transporter över vattendrag och tio procent av körskadorna innebär en stor negativ påverkan på vattenmiljön. Hänsynen till forn- och kulturlämningar vid avverkning blir långsamt blir bättre, men skador orsakas fortfarande vid var tredje avverkning Skogsstyrelsen har också börjat anmäla misstänkta lagöverträdelser av miljöbalken. I fjol anmäldes 18 fall i Sverige. Det finns inga uppgifter på hur många som tagits upp av åklagare.

ALLAN FJÄLLSTRÖM


5

Bilbältet används i större omfattning

Varnar för snömängder

LÄNET. Bältesanvändningen i tätort ökar från 94 till 95 procent

ÅNGERMANLAND. I dag väntas ex-

enligtNTF:s årliga bältemätning som genomförs i landets samtliga kommuner. En orsak tros vara bältespåminnare i nyare bilar. Fortfarande är det så att var tredje förare som omkommer i personbil saknar bilbälte, varför bältesbruket är en viktig säkerhetsfråga.

Foto: ARKIV

​Foto: PRESSBILD

23 november 2017

trema snömängder enligt SMHI. Det kan handla om två decimeter snö i kombination med friska vindar. Viss beredskap kan därmed vara nödvändig.

Kulturella lämningar har förstörts HÄRNÖSAND. Allt för många kulturlämningar i Västernorrland har blivit skadade.Det anser David Loeffler arkeolog och expert på kulturlämningar vid Murberget, Västernorrlands länsmuseum I början av 90-talet genomfördes en skadeinventering över fångstgropar inom vissa delar av Västernorrland som visade sig att en av fem var skadade. Den senaste skadeinventeringen från 2015 visade att närmare 70 procent av kulturlämningar inom vissa områden var skadade. – Det är naturligtvis inte så bra. Speciellt med tanke på att dessa var kända samt registrerade och därför inte borde ha skadats, säger David Loeffler. I hans arbete ingår att på uppdrag av länsstyrelsen, skogsbolag, enskilda och andra aktörer inventera områden för att dokumentera och märka ut kulturlämningar samt bidra med  råd om hur man kan skydda och bevara dessa.

Länsstyrelsen är den anti-

kvarisk myndigheten som fattar beslut om hur dessa lämningar ska behandlas och vilka skyddsåtgärder som ska vidtas. – Min bild är att markägarna och bolag är hörsamma och tar stor hänsyn till inventeringsresultatet till exermpel i samband med avverkningar. Därför är det märkligt att kulturlämningar ändå skadats. Begreppet kulturlämningar innefattar dels så kallade fornlämningar och dels övriga kulturhistoriska lämningar. Fornlämningar har ett starkt skydd genom kulturmiljölagen och brott mot dessa regler kan  leda till böter och/eller fängelse. Övriga kulturhistoriska lämningar skyddas av

Teknik kan räta upp situationen

ÅNGERMANLAND.Dålig naturhänsyn i dag. Morgondagen med utmaningar i form av ett mildare klimat. Där kan ny teknik vara en stor möjlighet. – Teknikutvecklingen är en möjlighet, säger Clas Fries, en av Skogsstyrelsens ses skogsskötselspecialister i landet.

Teknisk utveckling och och vidareutveckling av metoder som exempelvis att lägga grenar och toppar i basvägar och körstråk som

tagits fram de senaste åren.

Det är möjligheter som Clas

Fries ser som möjliga förbättringar i framtiden rörande god naturhänsyn. – Jag tror att den tekniska utvecklingen, exempelvis bandfordon, kan vara en dellösning på problemet med körskador. – Men lika viktigt är att använda och vidareutveckla de metoder med att lägga grenar och toppar i basvägar och körstråk som tagits fram de senaste åren.

MARIA BOSTRÖM

Bandgående skotare ger mildare marktryck vilket är en stor möjlighet enligt Clas Fries. Foto: ELISABET FRIES

David Loeffler har fullt upp med att inventera kulturlämningar och fornlämningar  Foto: BJÖRN GRANQUIST MURBERGET Skogsvårdslagens paragraf 30 som säger att man ska visa hänsyn till dessa.

– Det är lite av en gum-

miparagraf utan tänder då skador på dessa inte medför någon som helst påföljd. Det finns ca 18 500 registrerade kulturlämningar i Västernorrland län. – Västernorrland har en rik och varierade historia som sträcker  sig 10 000 år tillbaka i tiden. Kanske bör man från Museets sida anordna en workshop för allmänheten så folk kan själv utforska sin egen samt sitt bygds historia med hjälp av dessa digitala resurser.

Över 450 kulturlämningar

i Västernorrland har skadads mellan 2012 och 2015. Vad mörkertalet är vet man inte. Alla skulle behöva återställas eller undersökas.  – Jag har skisserat på ett projekt för att komma till rätta med skadorna samt som skulle kunna  även bistå och engagerar nyanlända så de lär känna länet. Tyvärr har jag inte lyckats få gehör för detta projekt  från vare sig museet eller fråm berörda myndigheter.

LENNART LUNDBERG

Jag har skisserat på ett projekt för att komma till rätta med skadorna samt som skulle kunna  även bistå och engagerar nyanlända så de lär känna länet. David Loeffler


6

23 november 2017

Tid kvar att granska plan

KRAMFORS. Det finns

fortfarande möjlighet att framföra dina synpunkter på förslaget till ny detaljplan för kvarteret Garaget i Kramfors. Du kan ta del av planförslaget fram till den 30 november. Detaljplanens syfte är att skapa byggrätt för bostäder samt gruppboende på fastigheten Garaget 4 i den norra delen av planområdet. För övrig del är syftet att ersätta ”industriområde” med ”verksamhetsområde” vilket ger en mer flexibel användning och skapar möjlighet till utveckling av befintliga verksamheter och möjlighet till nya. Detta innebär att det tillåts lager, service, kontor, handel med mera. Bostäder ingår inte i användningen verksamhetsområde.

Seniorer talar om hbtq KRAMFORS. Som en

del i Regnbågsveckan i Kramfors visar Royal bio i dag en film av Nasrin Pakkho där hbtq-seniorer berättar om sina liv och upplevelser. Lite om filmen: Nils berättar om konfrontationen med en skolklass som ropat? Bögjävel! efter honom och Maria ger en gripande bild av hur det var att växa upp som annorlunda; en traumatisk uppväxt präglad av tvångsomhändertagande och medicinering. I personliga och intima samtal berättar fem äldre hbtq-personer om händelser och skeenden som påverkat deras liv. Det kostar ingenting att se filmen.

Julmarknad i Bjärtrå BJÄRTRÅ. På lördag

den 25 november är det julmarknad i Bjärtrå församlingshem. Det utlovas en traditionell julmarknad med bland annat tunnbröd, julfika, olika hantverk julgranar med mera. Detta sker i samarbete med BIS/BUMS, Bjärtrå IS.

Holmberg signerar bok KRAMFORS. Författa-

ren Bo R Holmberg har aldrig tidigare haft ett boksläpp, men nu när han ger ut sin sextionde bok är han på plats på Kramfors konstall. Där kommer Holmberg att presentera sin självbiografiska bok ”Inte långt från älven” som utspelar sig i Lo, Loön, Sandslån och Nyland. Han läser ur boken samt säljer och signerar den.

Transporter till andra sjukhus från sjukhuset i Sollefteå innerbär förhöjda risker konsterar Inspektion för Vård och Omsorg, IVO. Foto: ARKIV

Riskfyllt med transporter SOLLEFTEÅ. Väntetiderna har blivit längre för de patienter som ska transporteras till ett annat sjukhus. Det skriver Inspektionen för Vård och omsorg i en rapport om hur akuten fungerar på sjukhusen i Västernorrland. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har inspekterat akutmottagningarna på de tre sjukhusen i Västernorrland. Inspektionen konstaterar, enligt landstingets hemsida, att länets tre akutmottagningar tar hand om sina patienter på ett säkert sätt.

Bedömningen gjordes efter oanmälda besök för att undersöka säkerheten för patienter som väntar på vårdplats i slutenvård. Rap-

porten redovisar brister. Intervjuer med personal pekar på att väntetiderna blivit längre på Sollefteå sjukhus för de patienter som ska transporteras till ett annat sjukhus för vård.

I IVO:s intervjuer med perso-

nal kommer det fram att det finns risker med patientsäkerheten för de patienter som väntar på transport. Det kan handla om en transport till en vårdavdelning eller till vård på ett annat

sjukhus. Detta eftersom belastningen på personalen är hög. Det handlar bland annat om en risk för fallolyckor som kan inträffa på grund av förvirring och oro. Äldre, multisjuka och patienter med demens eller med missbruksproblem bedöms löpa störst risk att råka illa ut.

”Risken bedömdes öka yt-

terligare för patienter som ska transporteras till andra sjukhus eftersom väntan på taxi/sjukrersa ofta är lång. Det upplevdes också att ambulansen användes i onödan på grund av långa väntetider för taxi eller sjukresa. Samtidigt konstaterar IVO att någon längre väntan på en vårdplats är sällan förekommande.

IVO har också tittat på sjuk-

huset i Örnsköldsvik. Där kan man konstatera att intervjuerna med personal visar att patienterna på akuten får en god omvårdnad. ”Dock upplever man från personalens sida att det vare sig finns utrymme, personal eller kompetens att genomföra omfattande omvårdnadsåtgärder om väntetriderna blir långa eller om omfattande vårdnadsbehov finns.” Det finns ökade risker vid hög arbetsbelastning. Detta för att att bemanningen inte är anpassad för en hög arbetsbelastning.

Särskild risk löper de som lider av trycksår, är äldre eller undernärda och de som inte kan tala förs sig.

Men samtidigt är det sällan någon längre väntan på en vårdplats på sjukhuset i Örnsködsvik. Även på Sundsvalls sjukhus lyfter personalen fram att det råder en ökad risk för de pateinter som väntar på en transport.

IVO konstaterar att pa-

tienterna sällan vårdas kvar någon längre tid på akutmottagningarna och att personalen har möjlighet att ta hand om patienterna på ett sätt som gör att risken för vårdskador minimeras. Detta ses som ett tydligt resultat av det patientsäkerhetsarbete som bedrivs på akutmottagningarna i Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik.

LENNART LUNDBERG

Stipendier till sex unga skidtalanger i Västernorrland LÄNET. Sex unga talanger inom skidåkning uppmärksammades med varsitt stipendium. Detta i samband med Ångermanlands Skidförbunds årsmöte. Bakom stipendiet står Sparbanksstiftelsen Norrland som vill uppmuntra talanger till fortsatt utveckling. Stipendierna, som motsvarar 12 500 kronor vardera, delas årligen ut inom såväl alpint som längd och skidskytte. De delas ut till en manlig

och en kvinnlig utövare inom varje gren. – Skidåkande är starkt förknippat med Västernorrland och en viktig del av vår identitet. Det är underbart att kunna uppmärksamma så många duktiga unga idrottare. Förhoppningsvis sporrar det dem ytterligare, säger Stig Wiklund, stiftelsens ordförande, som delade ut stipendierna.

Stipendiaterna ska, enligt

kriterierna, vara melan 17 och 19 år sam tha en stark anknytning till Västernorr-

land och vara något av en ambassadör för idrotten och stipendiets riktlinjer.

Det är inte bara bästa års-

resultaten som belönas, utan stor vikt läggs även på sportsligt uppträdande och förmågan att kämpa och satsa på sin idrott. – Jag känner mig jättehedrad. Skidåkning är en stor del av mitt liv och jag satsar otroligt mycket på det. Självklart gör stipendiet skillnad, säger Ella Bromée, en av årets stipendiater.

MARIA BOSTRÖM

Fem av de sex stipendiaterna tillsammans med Sparbanksstiftelsen Norrlands ordförande Stig Wiklund. Fr. v: Jonathan Modin, Ella Bromée, Stig Wiklund, Oskar Karlsson, Johanna Nordkvist, Lovisa Olsson. Foto: PRIVAT


7

23 november 2017

Långsiktigt, enkelt och tryggt! Skogsägarplan – grunden för ett framgångsrikt och lönsamt skogsägande Det är viktigt att utföra skogsåtgärder i rätt tid. En Skogsägarplan hjälper dig att planera långsiktigt och hållbart. Din skoginspektor har god kompetens att upprätta eller se över din Skogsägarplan.

Hitta värdet i din skog TILLSAMMANS MED VÅRA EXPERTER Ta kontakt med oss så berättar vi mer! Ångermanälven

Örnsköldsvik södra

Anundsjö

Julia Mellåker, skogs­ inspektor 072­147 92 64

Arne Alstergren, skogs­ inspektor 070­604 14 06

Cecilia Persson, skogs­ inspektor 070­336 37 84

Erik Westman, skogs­ inspektor 070­656 42 40

Ove Eriksson, skogs­ inspektor 070­224 26 32

Axel Rödström, skogs­ inspektor 072­147 89 30

Lars Boström, skogs­ inspektor 072­147 11 44

Staffan Nordin, skogs­ inspektor 070­219 58 68

Jörgen Tellström, skogs­ inspektor 070­341 31 74

Sara Amsby, skogs­ inspektor 070­656 84 80

Frida Vesterlund, skogs­ inspektor 072­141 80 10

Linnea Forsberg, Produk­ tionsledare 070­890 34 47

Åke Larsson, skogs­ inspektor 070­585 88 23

Axel Nilsson, skogs­ inspektor 070­665 99 80

Emil Fahlén Arne Lindblad Tomas Sjölund Richard Sahlén

070-210 92 20 070-298 67 70 070-642 42 34 070-332 14 50

Marie Löfgren, skogs­ inspektor 070­237 72 02 Daniel Åkermark, Produk­ tionsledare 070­663 20 10

www.holmen.com

www.norra.se

Din veterinär i Sollefteå AB

firar 3 år fredagen den 24/11! 30%

på alla vaccinationer som görs under dagen.

30%

på bokningar som görs under dagen.

Gratis hälsoundersökning, värde upp till 600 kr

Vi bjuder på fika! Gilla oss på

Årets sista ögonlysning

27/11

I samarbete med Näbbar & Klor

Jämtgatan 6, 881 30, Sollefteå • Tel: 0620-144 44 • www.dinveterinar.com


8

23 november 2017

Jonny Lundin /C)  Foto: LENNART LUNDBERG

Lundin toppar Centerlistan HÄRNÖSAND. Det blir Centerpartisten Jonny Lundin som toppar Centerns lista till regionfullmäktige, före detta landstinget. Det föreslår nu valberedningen för Centerpartiet. Han tog över som gruppeldare i i våras och föreslås nu få nytt förtroende. Jonny Lundin kommer ursprungligen från Örnsköldsvik men är sedan många år bosatt i Stigsjö i Härnösands kommun. – Det behövs ett nytt ledarskap i Västernorrland för en god vård och ett regionalt ansvar i hela länet och jag är hedrad över förtroendet att föreslås som första namn på Centerpartiets regionlista till valet 2018, säger Jonny Lundin (C).

Viktigast idag är, enligt

Lundin, att återupprätta förtroendet hos befolkningen. – Framåt handlar det om att lösa kompetensförsörjningen, få ordning på ekonomin och säkerställa en tillgänglig vård i hela länet, fortsätter Jonny Lundin (C). Mer tydlig än så vill han för närvarande inte vara när det till exempel gäller akutkirurgi i Ångermanland och BB i Sollefteå.

Sverige och Europa be-

höver, enligt Lundin,ett Västernorrland som fortsatt levererar . – Och nyckeln till detta är en fungerande infrastruktur vilket behöver prioriteras, inte minst ett dubbelspår på Ostkustbanan, avslutar Jonny Lundin (C). Dessa följer på Lundin: 2, Sanna Jonsson 32 år Sundsvall, 3, Roger Byström 62 år Örnsköldsvik, 4, Kristina Eriksson 37 år Sollefteå och 5, Jessica Ulander 38 år Kramfors

LENNART LUNDBERG

Vanligt med löneutmätning

ÅNGERMANLAND. 516

personer i Önrsköldsvik har löneutmätning, det vill säga att den del av lönen varje månad går till Kronofogden direkt. Antalet med löneutmätning i Ångermanland är störst i just Örnsköldsvik. Totalt är det omkring 100 000 svenskar som har löneutmätning.

Godis och glögg är några av de klassiska varor som säljs på julmarknader runt om i Västernorrland. Personen på bilden har ingenting med artikeln att göra. Foto: PRESSBILD

En försmak av julen startar LÄNET. Nu börjar julmarknadsäsongen. Och i västernorrland är det många olika gammeldags julmarknader att välja på. En av av årets första hålls i Forsmo, Sollefteå den 2 december. – Det är tredje gången vi kommer att köra i år och det är en ”gammeldags” marknad med hantverk och mat. Tomte, kolbullarna, servering och lotteri. Vi har i dag över 60 klara knallar och tror att fler trillar in, säger Elaine Axelsson, Formo IF, som arrangerar.

Julmarknaden blir en vinst

för föreningen. – Men vi gör det också för att Formonöjet ska leva upp även vintertid. Det är många som tycker att vår marknad

Det är många som tycker att vår julmarknad är trevlig. är trevlig. Man har lagt den den andra december för att inte krocka med Jamtlis julmarknad och med Kajsa Kavat-marknaden i Ramsele.

En julmarknad med ett lite

annorlunda stuk är marknaden i Sörberge. Där kan du fynda alla möjliga saker som hör julen till bland knallarna i Sörberge centrum. De som vill har chansen att åka häst, som brukar vara en höjdare bland barnen. Julmusik med Confettikören och fyrverkeri. Det som gör julmarknaden i Sörberge lite speciell är det numera traditionsenliga bröllopet som av många an-

Elaine Axelsson ses vara höjdpunkten under marknaden.

En annan populär julmark-

nad är Kajsa Kavat i Ramsele den 9 december. En traditionell marknad som erbjuder bland annat handgjorda julklappar.

Här kan du hitta det mesta

som hör en riktig julmarknad till: hantverk, fisk, ost, kläder, tovade textiler, korv, hemlagad glögg, skinn- och läderhantverk och mycket annat. Barnen får träffa tomtemor och även Lucia kommer på besök.

LENNART LUNDBERG MIKAEL WIKMAN

Julmarknader/Skyltsöndag ✔✔Norråker julmarknad i parken. Lördag 25 november. ✔✔Nylands julmarknad. Lördag 25 november. ✔✔Örnsköldsviks vintermarknad. Lördag 2 december/ söndag 3 december. ✔✔Julmarknad på Forsmonöjet, Sollefteå. Lördag 2 december. ✔✔Julmarknad i Kölsillre. Lördag 2 december. ✔✔Lidens julmarknad. Lördag 2 december. ✔✔Kramfors skyltsöndag. Söndag 3 december. ✔✔Julmarknad i Galtströms bruk. Söndag 3 december. ✔✔Jul på Jamtli, Östersund. 8–10 december. ✔✔Bönhamns julmarknad. Lördag 9 december. ✔✔Kajsa Kavat julmarknad, Ramsele. Lördag 9 december. ✔✔Norra bergets julmarknad, Sundsvall. Lördag 9 december/ söndag 10 december. ✔✔Julmarknad på Östanbäcken Härnösand. Söndag 10 december. ✔✔Julmarknad med vinterbröllop, Sörberge. Söndag 10 december. ✔✔Nordvik julmarknad. Lördag 16 december. ✔✔Julmarknad på Bruksgodset, Banafjäl. Lördag 16 december/söndag 17 december. ✔✔Julmarknad på Murberget, Härnösand. Söndag 17 december. Detta är ett urval av julmarknader med reservation för ändringar.

Öronmärkta pengar för kulturarvet går till tre projekt ÅNGERMANLAND. Projekt som avser att bevara, använda och utveckla kulturarvet, det är något som Riksantikvarieämbetet nu fördelat pengar till. Av totalt 8 miljoner kronor går 480 000 till tre kulturarvsprojekt i Västernorrland. Pengarna för att bevara, använda och utveckla kulturarvet är ett nyt tbidrag för i år och kan gå till organisationer som bedriver ideell kulturarvsverksamhet.Totalt har det inkommit närmare 400 ansökningar från hela Sverige och utifrån dessa

har riksantikvarieämbeteet valt 74 ansökningar som får bidrag för kulturarvsprojekt, varav tre projekt i Västernorrland.

Bland ansökningarna har

det varit en stor spännvidd som rymmer allt från tilgänglighetsanpassning av hembygdsgårdar till vidareutveckling av immateriellt kulturarv. – Kulturarvsbidraget är viktigt för att stötta det ideella kulturarvsarbetet och det idéburna civilsamhället, kommenterar riksantikvarie Lars Amréus.

MARIA BOSTRÖM

De fick kulturarvspengar Beviljade projekt: ✔✔Mannaminne - som ska renovera Land du välsignade. ✔✔Orrestaare Saemien Sibrie - för ett samiskt språkprojekt med kulturöverföring mellan generationer. ✔✔Medelpads hembygdsförbund - som ska säkra hembygdsrörelsens digitala samlingar.

Riksantikvarie Lars Amréus. Foto: JONAS WIDHE


9

23 november 2017

Sandå Måleri & Golv Sollefteå Vi är en del av Sandå Måleri och Golv i Sverige

Vi finns här för dig och din skog!

karminkom.se • Foto: Jonna Jinton

BEHÖVS DET MÅLNING, TAPETSERING ELLER GOLVLÄGGNING?

Funderar du på att avverka? Just nu är det stor efterfrågan på virke. När du väljer SCA får du en samarbetspartner som är trygg, lokal och långsiktig. Våra tjänster täcker skogsägarens hela behov – från skogsbruksplan och skogsvård till gallring och slutavverkning.

Hör av dig så hjälper vi dig!

Magnus Hamberg Örnsköldsvik södra/ Docksta/Ullånger tel 0660-704 60 magnus.hamberg@sca.com

Thomas Jonsnäs Kramfors tel 0612-77 13 54 thomas.jonsnas@sca.com

Mats Andersson Sollefteå/Kramfors tel 0620-255 60 mats.andersson.skog@sca.com

Utyttja ROT-avdraget För kostnadsfri offert/anbud kontakta: Jerry: 070-676 93 17 jerry.johansson@sanda.se Urban: 073-033 48 62 urban.westin@sanda.se

HELA SVERIGES MÅLERI!

www.scaskog.com

W W W. S A N D A . S E

Ådalens TV service – mer än bara TV…

BLACK FRIDAYERBJUDANDEN

Panasonic 55”, 4K LED

SMART-TV

TX-55EX613

9.990:SOUNDBAR

TCL – 32” LED-TV

2.495:-

1.999:- (3.000:-) JBL Flip3

690:-

(1.200:-)

Samsung Tab A

1.790:-

10,1" (2.700:-) Köp till Book Cover

KONFERENS – MÖTESRUM Vi hjälper er från idé till komplett installation. Videokonferens, Trådlösa presentationer, Whiteboard-skåp, Touchskärmar, Skypekameror, Konferensmöbler mm. Besök vårt showroom på FLER N E Kyrkogatan 5 i Sundsvall ERBJUDAND I BUTIKEN eller i Lunde.

Galaxy A5 (2017)

2.490:-

(3.800:-)

Priserna gäller endast fredag 24 nov. Begränsat antal, först till kvarn.

Lunde • 0612-326 20 • www.aatv.se

Panasonic SCHTB385

ACER 17,3” i3-processor, 128 GB SSD-disk, 6 GB minne

6.995:-

MOBILTELEFONER Prisexempel från 549:-/mån inkl. telefon (vid 24 mån abo) – iPhone 6, 7 och 8, Samsung S8, S8+ och Note 8, Sony XZ1 och XZ1 compact


10

23 november 2017

PERSONLIGT

Krister Hallstensson besöker Nyland ett par gånger varje år och hoppas astt han snart kan få spela på hemmaplan. Foto: JULIA PERSSON

Lämnade Nyland för sin dröm NYLAND. Han växte upp i Nyland ett stenkast från Ångermanälven. Hans dröm var att bli fotbollsproffs. Men han blev i stället musiker. Nu bor han på Öland Och nu släpper Krister Hallstensson sitt debutalbum, både på CD och vinyl. Dessutom även digitalt. – Jag är uppväxt i Nyland bara ett stenkast från Ångermanälven. Att växa upp i Nyland på 90-talet var väldigt fint så här när jag tänker tillbaka på det. berättar Krister Hallstensson . Hans föräldrar bor kvar i hans barndomshem,och är nu pensionärer. Hans bror och syster bor och jobbar i närheten av Nyland.

Hans högsta önskan var att få bli fot-

bollsproffs eller få slippa utomhusrinken, de där snorkalla vintrarna. – Jag vill minnas att jag och min bästa kompis ofta tog promenaden längs strandvägen upp till Ica Rosen i brist på annat, för drömma sig bort.

Hans musikaliska resa började i Nyland när jhan var 12 år och fick sin första gitarr. Demokassetter började produceras fram med hjälp av familjens kassettradio.

– Jag märkte fort att det inte var lika

enkelt och lät inte heller lika bra som när jag spelade playback men det vara bara att öva och öva. Jag bildade band på högstadiet, fortsatte med musik på gymnasiet.

Hans granne Magnus var en stor idol på

denna tiden för han hade en elgitarr och en drös med ashäftiga skivor – Vem ville inte vara som han? Under den här perioden gick jag fortfarande på Nylandskolan och hade Kebbe som lärare. – Jag minns att jag och min kompis Andreas brukade stanna inne på raster och spela på Kebbes gitarrer. Jag förstår fortfarande inte riktigt hur han vågade det men han märkte väl att vi tyckte det var kul och ville uppmuntra oss att spela.

– För några år sedan följde svärföräldrarna med från Öland och vi hyrde en stuga i Norrfällsviken. – De var väldigt imponerade över vyerna och jag kan inte annat än hålla med. Det är väl det man saknar, när man nu bor på en plats där allt är platt, att kunna stå på ett berg och se sig omkring. Varför flyttar du inte bara hem då? – Ja, tanken har slagit en men för mig är Nyland bäst som ett besök.

Att göra den här skivan är att uppfylla en dröm som han haft väldigt länge. – I Oslo började jag skriva musik och texter som jag blev riktigt nöjd med och kände att bollen måste börja rulla. Utan några som helst förhoppningar skickades ett meddelande till producenten Carl Granberg om att – det vore kul att jobba någon gång framöver. När han plötsligt svarade och ville jobba med detta så var bollen igång. – Hela den här resan har varit fantas-

och det bar iväg till först Norge sedan till Öland.

tisk och det känns så himla bra att äntligen få släppa skivan. Jag ville verkligen göra det rätt från början, att göra en skiva i en riktigt studio, med

Föräldrajobb och städning. Aktuell: Med ett album inspelat i Oslo, på den skånska slätten och i Kristers hus på Öland med musiker som Bebe Risenfors (Tom

Waits, Elvis Costello) och producenten Carl Granberg (Bob Hund, Tingsek, Christian Kjellvander). Intressen: Familj, vänner och musik.

Efter gymnasiet lämnade han Nyland

” I Oslo började jag skriva musik och texter som jag blev riktigt nöjd med.

Krister Hallstensson

en producent och släppa den på riktigt. Nu har det varit ganska mycket att hålla koll på inför släpp då han släpper skivan på eget bolag . – Men det känns ändå skönt att kunna säga att jag verkligen gått all in för denna dröm!

Uppväxten längs Ångermanälven och

drömmarna om ett liv bortom barndomshemmet är det som präglar Kristers skrivande.Albumet handlar mycket om att lämna, växa upp och längta tillbaka. – Nyland har en viss roll i texterna kan man säga. Hittills har man har kunnat höra hans singel Stannar hellre här som släpptes i oktober. Den 14 december släpper han sitt debutalbumet Fram tills idag  som innehåller 11 låtar.  – Det första som kom var texterna på svenska, några av de tidigaste låtarna var ursprungligen dikter.

Han brukade gå på en öppen scen för

låtskrivare när jag bodde i Oslo. – Och det var där någonstans musiken föll på plats. Att göra denna skivan har varit otroligt häftigt och lärorikt.

LENNART LUNDBERG

Krister Hallstensson Familj: Sambo och två barn. Bor: På Öland. Jobb:

Det visste du inte: Att jag på gymnasiet fick MVG i dans. Framtidsplaner: Få möjlighet att spela ute och gärna i hemtrakten.


11

23 november 2017

DEBATT Maria Wennberg Politisk redatör

Kontakt: debatt@nordsverige.se, www.nordsverige.se. Vi publicerar insändare på 2 500 och 1 400 tecken. Repliker får max vara 1400 tecken. Vi förbehåller oss rätten att i vissa fall korta och redigera texten. Insänt material returneras inte. Uppge namn, adress och telefon samt signatur.

11

16 november 2017

DEBATT

Maria Wennberg Politisk redatör

Kontakt: debatt@nordsverige.se, www.nordsverige.se. Vi publicerar insändare på 2 500 och 1 400 tecken. Repliker får max vara 1400 tecken. Vi förbehåller oss rätten att i vissa fall korta och redigera texten. Insänt material returneras inte. Uppge namn, adress och telefon samt signatur.

Skogsägarna toppstyrs av byråkraterna

A

rtskyddsförordningen i dess nuvarande form börjar bli en svår belastning för svensk skogsnäring i allmänhet och oss 330000 privata skogsägare i synnerhet. Förordningen har ett gott syfte men saknar förankring till praktisk skötsel av modernt skogsbruk. De skogsägare som sköter sin skog oklanderligt, och det är kan jag garantera 99 procent, genom att ta hänsyn till djur och växter blir kriminella när kortsynta byråkrater klampar in på våra marker och hojtar om avverkningsstopp utan att ge något alternativ. Detta är förnedrande.

Replik

Skogsnäringen levererar produkter till

Nordsverige 16 november

Socialdemokraterna gör särskilda landsbygdssatsningar i budgetpropositionen för 2018, bland annat en livsmedelsstrategi för fler jobb i livskedjan.

(S) kritiserar Moderaterna för dålig landsbygdspolitik M oderaterna har lagt sitt budgetförslag för 2018. Det svarar inte upp mot landsbygdens utmaningar. Marknadslösningar och uteblivna satsningar på välfärden är inte det som kommer att vända utvecklingen på svensk landsbygd. Sverige har under många år glidit isär och klyftan har vuxit mellan stad och land och inom städer. Att vända utvecklingen tar tid men regeringen har tydligt lagt om kursen för såväl den ekonomiska politiken som landsbygdspolitiken. Vi har nu den ekonomiska styrkan att kunna ta tag i samhällsproblemen mer kraftfullt. Regeringen använder en stor del av styrkan i ekonomin för att Sverige ska hålla ihop, på den svenska modellen, inte minst med omfattande investeringar i välfärden och särskilda landsbygdssatsningar i budgetpropositionen för 2018.

Moderaterna väljer än en gång bort politik för att hålla ihop vårt land. De vill på nytt återinföra en orättvis beskattning mellan pensionärer och löntagare redan nästa år. De vill spara in 3,7 miljarder på landsbygden de kommande tre åren och inte göra de satsningar som behövs. Moderaternas budgetförslag för 2018 visar också på en övertro på att marknaden och stora skattesänkningar, ska stoppa att Sverige dras isär. Det är helt fel väg att gå. Därför gör vi bland annat: Fler jobb och högre tillväxt i hela landet genom en stor utbyggnad av utbildningsplatser, ökat stöd för enmansföretag som gör sin första anställning, en livsmedelsstrategi för fler jobb i livskedjan, enklare anställningsstöd för nyanlända och andra arbetssökande och så kallade gröna jobb. Göra det lättare att bo i hela landet

med en bostadspolitik som gör att det byggs historiskt många bostäder, förstärkt kollektivtrafik och vägunderhåll på landsbygden, stöd för att driva lanthandlar och nya statliga servicekontor i hela landet. Bara under 2018 så stärker regeringen landsting och kommuner i hela landet med ytterligare omkring 11 miljarder kronor. För vår regering är det självklart att människor ska kunna bo, jobba och driva företag i alla delar av landet. Då måste människor också kunna bo där under rimliga förutsättningar. Vår regering är tydlig – hela landet ska leva och utvecklas. Inte bara storstäder och höginkomsttagare! Sven-Erik Bucht (S) landsbygdsminister Jasenko Omanovic (S) riksdagsledamot

export som ger Sverige intäkter varje år på över 100 miljarder kronor. Det måste finnas mer intelligenta sätt att bruka skyddade arter än att totalstopp av avverkningar när vi har stora arealer skyddad skog under statens kontroll. Det verkar överdrivet att domstolar skall bestämma avverkningar i svenska skogar. Detta måste kunna skötas internt inom skogsnäringen eftersom det finna gemensamma syften med avverkningarna. Att det skall behöva förekomma personliga tragedier på grund av myndigheternas beslut är ovärdigt ett civiliserat samhälle.

Nu måste sunt förnuft gälla och inte juridiska hårklyverier och människans rätt gå före växter och djur när det gäller att tolka skogsvårdslagen och miljöbalken. Vi påminns om de otroliga personliga tragedier med självmord som blev följden av stormen Gudruns härjningar. Då var det naturens krafter som skapade förödelsen och det är svårt att freda sig mot men nu är det byråkraterna som bestämmer över våra liv och dem kan vi freda oss från. Vi vädjar till besinning och hänsyn till den enskilda människan, skogsägaren, som behöver stöd och inte byråkrati. Alf Karman, Stora Sundby Gunilla Fluur, Näsåker Landsbygdspartiets oberoende (LPo)

Vad tycker du? Svara på en debattartikel eller skriv en egen! Vi tar emot texter som är 1400 eller 2500 tecken.

Norrland kan bli en turistmagnet

Landsbygden ska växa av egen kraft I H

ela Sverige ska leva säger vår statsminister Löfvén, men knappast något om vad eller på. Drygt 75 procent av Sveriges exportnetto kommer från Norrland; vattenkraft, skogs- och gruvnärning samt turism. Men av dessa håvor får Norrlands kommuner och landsting inte mycket. Därmed fortsätter utarmningen och avfolkningen av särskilt Norrlands inland på kapital och välutbildad arbetskraft. Att inte Sveriges regering insett detta och vidtar ekonomiskt lönsamma åtgärder är illa. Vi norrlänningar, bagarbarn i sverigefamiljens bageri, har inte heller insett Norrlands möjligheter som turistland. Förutom fjällen torde Ångermanland och Jämtland ha det mest sevärda i Sverige som;

tidningen Nordsverige (16/11) kritiserar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) och Jasenko Omanovic (S) Moderaternas budgetförslag gällande landsbygden. För oss moderater är det självklart att landsbygden måste få ta vara på sina möjligheter och tillåtas växa av egen kraft. Tyvärr hotar den rödgröna regeringens politik landsbygdens utveckling, tillväxt och framtid. Grunden i regeringens budget är att straffbeskatta landsbygden och använda pengarna till nya ineffektiva stöd, i många fall där stöd inte ens efterfrågas. Det är en politik som ger med ena handen och tar med den andra. Vi moderater menar att om Sverige ska ha en levande landsbygd behöver vi istället bra kommunikationer, växande företag, minskad byråkrati, förenklade regelverk och ett konkurrenskraftigt lantbruk och skogsbruk. Regeringens budget innehåller konkreta försämringar av landsbygdens villkor, till exempel förslaget om en kilometerskatt som slår direkt mot de gröna näringarna. Det är skattekostnader som hotar landsbygdsföretagens konkurrenskraft. Vi säger därför nej till skadliga skattehöjningar på transporter. Istället satsar vi långsiktigt på ett ökat avdrag för koldioxidskatt på diesel som används i jordbruket, skogsbruket och vattenbruket. Bristande vägunderhåll och höga drivmedelsskatter gör att människor som bor utanför städerna, utan något alternativ till bilen, drabbas hårdast. Möjligheten att använda sig av kollektivtrafik för att ta

Världsarvet Höga kusten, Hemsö fästning, fyren Högbonden, Norrfällsviken med sina stigar, Skuleskogens nationalpark, Icktjärns naturreservat i Kramfors kommun, naturreservatet Granvågsniporna vid Faxälvens inflöde i Ångermanälven, Sollefteå med stort hotell på Hallstaberget, skidbacke och många motionsspår, varav några farbara med rullator. i Sollefteå stad och uppströms Ångermanälven de världsunika femtiotalet nipor och laxfiske, i Näsåker Nämnforsens hällristningar, i Junsele djurpark och äventyrsberget, Långvattnets naturreservat, i Backe Mystiska korset, en urgammal målning i rödockra, Ruckastenen, Uppallade jätteflyttblocket, Flyttblocksvägen-Käften, Vasatallarna, skidbacken och ett naturre-

servat bara fem kilometer från byn. Vidare till Rossön och fornfynden vid Nagasjöån; ett rödockrarum i stenålderns eget galleri. I Hoting bilmuseet, vackra Vattudal, Jorm och Ankarvattnet, Bjurälvens naturresservat med sina slurpar, silar, slukhål, doliner, underjordiska älvar och gröna dalgångar. T Sollefteå kommun och länsstyrelsen i Z och Y län kan satsa 50 000 kronor på att marknadsföra ovan sevärt. Är säker på att pengarna är åter inom några år. Ity svear och götar vet inte mycket om vad som finns i Norrland, som utgör 2/3 av landets yta, men knappt 20 procent av landets befolkning. Erland Lundgren

I Ångermanland finns det fantastiska turistmål till exempel Ulvö hamn i Höga kusten. Foto: ARKIV

Regeringens budget innehåller konkreta försämringar av landsbygdens villkor.

sig till arbete eller fritidssysselsättningar är starkt begränsad. Ett väl fungerande vägnät är därföravgörande för jobb och tillväxt i hela Sverige. Moderaterna satsar 200 miljoner kronor mer på drift och underhåll av vägnätet för att stärka kvaliteten i hela landet. Samtidigt är vi för en ökad inblandSvara på en debattartikel ning av förnybara bränslen eller skriv en egen! för att minska utsläppen Vi tar emot texter som är från transporter. 1400 eller 2500 tecken. Jordbruket, livsmedelsindustrin och skogsindustrin lägger grunden för en livskraftig landsbygd och därmed för Sverige. Det är självklart för oss moderater att stärka förutsättningarna för företagande och handel. Med lägre skatter och bättre konkurrensvillkor blir det möjligt att bo och arbeta i hela Sverige. Regeringens politik leder till den raka motsatsen. Sten Bergheden (M) Landsbygdspolitisk talesperson ​ Foto: ARKIV

Vad tycker du?

J U LK L A P PA R SOM RÄDDAR LIV kö p n yå r s ly k t o r

&

lotter

eller sk ä nk en gåva på cancerfonden.se


12

23 november 2017

”Skeppet” en pionjär SVERIGE. Att Sverige gjort en egen whisky tidigare är det kanske inte många som känner till. Men det fanns en gång i tiden en svensk whisky med namnet – Skeppets Whisky.

whisky. I Mackmyra utanför Gävle fanns sanna entusiaster som satte Sverige på whiskykartan under 1999. Då satte de igång den första laddningen av single malt whisky.

Denna destillerades första gången 1955 hos V&S i Södertälje. 1961 kom den ut på marknaden. ”Skeppet” hade det svårt i konkurrensen med de andra whiskysorterna och 1966 lade man ner tillverkningen. Skeppet var en blended whisky.

de Vahl på idén att det gamla kraftverket i Box skulle passa bra för ett whiskydestilleri. Tillsammans med lokala whiskyvänner beslutade de att grunda Box Destilleri. 2010 fanns kapitalet som behövdes för att genomföra bygget av destilleriet, och resten är historia som det brukar heta.

I dag kan vi med förväntan se fram emot nya generationer av helsvensk

År 2004 kom Mats och Per

MIKAEL WIKMAN

Olika typer av Whisky ✔✔Single malt whisky – framställs vid ett och samma destilleri. Den innehåller enbart mältat korn. När den tappas på flaska kan den innehålla whisky från olika årgångar från samma destilleri. Exempelvis om det står 12 år på flasketiketten så innebär det att den yngsta whiskyn har mognat på fat i 12 år. ✔✔Blended malt – tillkommer genom att blanda ihop maltwhisky från olika tillverkare. På flaskan står det ofta Pure Malt eller Scotch Malt Whisky. ✔✔Grain whisky – framställs genom kontinuerlig destillation. Mältat omältat korn, majs, ris eller vete destilleras under tryck av het vattenånga i kolonnpannor. Med denna metod får whiskyn en renare högre alkoholhalt. Till skillnad från maltwhisky, mognar den här snabbare. ✔✔Single grain whisky – en grainwhisky från ett enda destilleri - framställs oftast av omältat spannmål ofta majs. Liksom single malt är det den yngsta ingående whiskyns ålder som anges på flaskans etikett. ✔✔Blended whisky – består av single malt och grain whisky. De blandningar som går under benämningen de luxe innehåller oftast en högre halt malt.

Tidigaste gången i ”modern” tid som whisky nämns i skrift är 1494 i Skottland. Foto: PRESSBILD

Höga Kusten Catering Gallsäter

Leif Skoglund kontrollerar styrkan i råspriten. Foto: LENNART LUNDBERG

Uppskattad whisky tillverkas i Kramfors BJÄRTRÅ. Det går bara för whiskytillverkaren Box Destilleri. Produktionen bara ökar och flaskorna med det efterfrågade innehållet säljs över hela Europa och även till länder i Asien. Och nu ska Box bygga ut och öka produktionen ännu mer. I den gamla fabriken i Bjärtrå, Kramfors kommun på norra sidan av Ångermanälven ligger Box destilleri. Namnet har man tagit eftersom det tidigare tillverkades lådor, boxes, som exporterades till Storbritannien. Men nu är det helt andra varor som exporteras. Även ttill Storbrittanien. – Vi har en export till hela Europa och flera länder i Asien, exemeplvis Japan. Även i Skottland uppskattas och säljs våra produkter, berättar Lars Karlsson, kvalitetansvarig på Box Whisky.

Hans arbete är att se till att

produkterna som lämnar destilleriet har en mycket

hög kvalité. – Jag har länge haft ett stort intresse för Whisky och jag är duktig på lukter och smaker, säger han och är glad för att hans hobby nu också blivit hans arbete. På fabriken jobbar några whiskyentusiaster men alla är det inte. Det finns andra komptenser som behövs för att lyckas.

vill besöka fabriken och nyligen har besökutrymmen byggts om och under sommaren avlöser guidade turer gen m fabriken varandra. Och bolaget ska fortsätta att växa. I dag tillverkas 110 000 liter ren alkohol om året, och efter ombyggnationen kommer företaget dubbla produktionen och tredubbla kapaciteten. – Investeringen omfattar två nya kopparpannor, sju nya jäskar samt ombyggnationer inne i destilleriet. Den utökande kapaciteten kommer innebära nyanställningar . Idag är vi 18 anställda.

Fabriken är ordentligt ut-

I planerna ingår också att att

byggd sedan träepoken men alla byggndader går i gammal stil och nya byggnader målas faluröda för att matcha in. Box Destilleri har uppmärksammats både i Sverige och i andra länder. Många

inom en tvåårsperiod bygga ett nytt lagerhus, Företaget har nytta av det nordliga läget. – De stora temperaturskillnaderna mellan sommar och vinter, och mellan dag och natt, är bra för

whiskyn. Det gör bland annat att vi kan ha en något lägre alkoholhalt, 60 procent, i våra ekfat. Den råsprit som tillverkas får en styrka på mellan 71 och 72 procent men späds sedan till 60 procent innan den tappas på ekfat. Några av Ekfaten tillverkas av en tunnbindare Högsjö, dock inte det Högsjö som ligger i Härnösand. Andra ekfat importeras bland annat från USA där fat bara får användas en gång.

Vattnet påverkar också.

– Varje sekund passerar 485 kubikmeter kristallklart vatten. Ett kallt kylvatten är mycket betydelsefullt när man tillverkar whisky. mMjligheten att kyla spritångorna effektivt hänger direkt samman med förmågan att tillverka ett smakrikt destillat I andra länder är tillgången på kallt kylvatten en bristvara.

LENNART LUNDBERG

JULBORD OCH JULTALLRIKAR

Beställ fram till den 18 december Lö 9/12 abonnerat. Anmälan julbord 1–2 dec senast 27 nov. Kall jultallrik Utkörning 150 kr, hämtning 125 kr, 3 dagar i förväg Varm + kall jultallrik utkörning 250 kr, hämtning 225 kr 0730-932938, 070-3585384 • Välkomna! /Personalen

NYTT LEENDE. NYTT LIV. SWISHA EN GÅVA: 90 02 221 www.operationsmile.se

Lars Karlsson berättar att företaget ska nyinvestera. ​

I lagerlokalen lagras whiskyn. Tre år är den minsta lagringstiden för Whisky men de flesta tunnorna lagras väsentligt längre. ​


13

23 november 2017

VEM VILL INTE NJUTA AV VÄRMEN PÅ VINTERN OCH FÅ GRATIS KYLA PÅ SOMMAREN?

Här finns

Julprylar i massnoinr! Välkomme

het Det kan bli verklig med Bergvärme! Öppettider: Tisdagar 13-17, Torsdagar 11-14, Lördagar 10-13 Inlämning måndag–torsdag • Ring 0612-145 55 för hämtning

Gilla oss på Facebook

BORRNING • VÄRMEPUMPAR • VATTENBRUNNAR • SERVICE • DRÄNERING • AVLOPP

Aspåsvägen 18 (Fiskja)

Flygdestinationer:

Stockholm • Gällivare • Lycksele

den. r och människor i Nor avståndet mellan orte Vår uppgift är att minska god stund i luften. en när rese som dig tioner och vi ger Vi flyger till 20 destina

uhlinmedia.se

r Affärsreso

etagskunder. Erbjudandet gäller nya förkontakta on För mer informati e Mobil: 0704-199400 angela.friberg@nextjet.s

kustenairport.se

Gör din bokning på hoga

Höga Kusten Airport 0612 – 718 110, hogakustenairport.se

Alltid fri parkering


14

23 november 2017

Upprepad äggkastning i Herrskog HERRSKOG. Herrskogs Bröd har utsatts för äggkastning. – Folk stannar på gatan och undrar vad jag har gjort med huset. Fy så förargligt och 100 000 kronor kostar ommålningen, suckar ägaren Gunnel Thorsson uppgivet. Motivet till skadegörelsen är oklart men Gunnel Thorsson har sina misstankar. – Det är så mycket skumma typer här nu. Folk kör med olagliga bilar och så är det en fastighetsägare som eldar med surved fast det inte är tillåtet. Jag törs aldrig ha dörren olåst nu för tiden, berättar hon.

Herrskogs Bröd med minilivs

har varit navet kring vilket mycket i byn snurrade. Smörgåstillverkningen efterfrågades i samband med begravningar och någon semester var det aldrig tal. Numera är Gunnel ofärdig men saknar ruljansen och inte minst skolungdomarna. – De kommer fortfarande och hälsar på. Fina ungdomar som är stora i dag. Synd bara att det finns ett annat klientel som förstör, tycker hon. Buset har gått lite i vågor

under årens lopp. Någon byavakt har inte funnits med en grupp bofasta har ändå varit polisens ögon. . Gunnel har en anteckningsbok noterade registreringsnummer från bilar som är avställda men ändå rattat runt på byn. – Olustigt känns det och jag har funderat på att flytta men sambon älskar Herrskog. Polisen borde åka runt här oftare och se vad som pågår. Kommunen skulle behöva kolla upp fastighetsägare bättre och se så de sköter sig. Jag har blivit kallad för satkärring och folk tar genvägen över vår tomt så det blir upptrampade stigar.

Gunnel Thorsson är bedrövad över äggkastningen på husfasaden. 100 000 kronor kostar ommålningen. Foto: SUSANNHE MELIN

Äggkastningen var droppen.

100 000 kronor kostar ommålningen. – Väldigt mycket pengar och sedan vet man inte om det kastas ägg igen. För jäkligt, rena rama dumheter.

SUSANNHE MELIN

Gunnel Thorsson har svårt att gå och törs numera inte ha dörren olåst. Nyckel viras ner från balkongen när det kommer besök. ​

”Tryggheten är som bortblåst”, säger Gunnel Thorsson som fått ägg kastat på huset i Herrskog. ​

Osund vedeldning ett pågående ärende KRAMFORS. Olämplig vedeldning i Herrskog är ett pågående ärende hos kommunens miljö- och byggförvaltning. – Fastighetsägaren har lovat ordna med en annan uppvärmning av huset men väntar på ett rör som dröjer, säger handläggaren Sofia Sundell. Klagomålen har varit att det eldats med blöt ved. Efter att klagomål har inkommit till miljökontoret kontaktade handläggaren fastighetsägaren som då kunde berätta att

avsikten var att konvertera uppvärmningen till pelletsbrännare. En sådan uppvärmning av huset innebär inte lika mycket rökutveckling som med ved.

– Klagomålet har varit att de eldat med blöt ved, men det sker inte längre.

I våras var det problem med att hyresgästerna ansåg att det var för kallt och eldade själva utan tillstånd. Vilket är åtgärdat genom att det numera är låst till pannrummet. Dessutom har uppvärmningen konverterats från vedeldning till pelletspanna och därmed

ska problemet vara löst. – Inga klagomål har inkommit sedan första oktober. Nu denna vecka ska fastighetsägaren försöka kalibrera in pelletsbrännaren säger Sofia Sundell och fortsätter. – Jag hoppas att det ska ordna sig nu där. Ärendet är inte avslutat, utan fastighetsägaren ska säga till när pelletsbrännaren är inkalibrerad. Sedan är ärendet

Inga klagomål har inkommit sedan första oktober. avklarat om det inte kommer in fler klagomål som vi måste undersöka. Myndigheten har rätt att ställa krav om man kan konstatera att uppvärmningen

Sofia Sundell innebär en olägenhet. Eldningsförbud är ett påtryckningsmedel som kan tas till om förbättringar uteblir.

SUSANNHE MELIN MARIA BOSTRÖM

JULKL APPAR SOM RÄDDAR LIV kö p n yå r s ly k t o r

&

lotter

eller sk änk en gåva på cancerfonden

• begravning, bouppteckning,

arvskifte, testamente,

• gravsten

Strinne 147, Bjärtrå Tel: 0612-520 44 monica.klintbo@telia.com www.bjartra.se

Gärdsgårdar på gammeldags vis Även grindar och portaler

Dagens lunch 90 kr serveras vardagar 11-13 Se meny på www.kvinnotrappan.se Café med hembakat bröd Öppet 9-15 vardagar Jultallrik 110 kr varje dag from 1 dec

HÖGAKUSTEN GÄRDSGÅRD Ring för information Tommy 070-651 12 99

www.hkg.just.nu

l! God Ju

Obs! Vi stänger 21 dec-7 jan.

KVINNOTRAPPANS CAFÉ & RESTAURANG VALLEN FÖRETAGSVÄGEN 2 | 872 34 KRAMFORS | 0612-125 11

.se


15

23 november 2017

Ett viktigt servicecenter för att hålla landsbygden levande.

PLOWER POWER! PLOWER POWER!

Tel: 0612-51065. Lugnvik lugnviksnarkop@telia.com

Du kan beställa helghandeln här och vi gör den klar att hämta. Vi har utkörning av varor själva och i samarbete med Eko Teck Lugnvik Vi är ombud för: Posten Svenska Spel Recash

KÖP SPORTSMAN 570 FÅ FÄRDIGMONTERAT PLOGKIT PÅ KÖPET* VINSCH • PLOGFÄSTE570 • PLOGRAM • PLOGBLAD KÖP SPORTSMAN FÅ FÄRDIGMONTERAT PLOGKIT PÅ KÖPET*

SPARA 11.700:SPARA 11.700:VINSCH • PLOGFÄSTE • PLOGRAM • PLOGBLAD

* Erbjudande inkl. moms och montering. Gäller Sportsman 570 SP/ EPS/ Touring. Vi reserverar oss för slutförsäljning, tryckfel och prisjusteringar. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Gäller till 30 nov. 2017 eller så långt lagret räcker. * Erbjudande inkl. moms och montering. Gäller Sportsman 570 SP/ EPS/ Touring. Vi reserverar oss för slutförsäljning, tryckfel och prisjusteringar. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Gäller till 30 nov. 2017 eller så långt lagret räcker.

Apoteket Systembolaget ATG DB Schenker Uttagsautomat DHL

Följ oss på facebook

BESTÄLL NU – FÖR LEVERANS INNAN VINTERN! Dags att rusta garaget för ännu en vinter? Hitta porten för ditt hem, vi har marknadens bredaste utbud. Varmt välkommen!

Bollstabruk • 0612-211 88, 070-224 44 73 • www.dahlinsmotor.se

WWW.POLARISSVERIGE.COM

Gilla oss på Facebook!

Örnsköldsvik Ravesta 135, Arnäsvall Tel: 0660-37 51 11

Härnösand Sälstensgränd 5 Tel: 0611-218 18

WWW.POLARISSVERIGE.COM

jul & advent i Gudmundrå församling

Musik och ljuständning - lördagar i Gallerian 2 dec kl.12:00 9 dec kl.12:00 16 dec kl.12:00 23 dec kl.12:00

Gospelkören & Eva Nilsson Luciatåg med barnkörer Sirkut Ungdom

a p a k s t t a s g a d

! g n i n m ä t s jul Snart är det ADVENTSTIDER

– hos oss hittar du sakerna som ger en härlig julstämning där hemma!

Adventsauktion- 25 nov kl.14:00, Mariakapellet

Insamling till årets julkampanj. Kransar, handarbeten, bakverk mm. Julklappstips!

Konsert - Mariakapellet 17 dec kl.14:00

De vackraste julsångerna - Sirkut

Konserter - Gudmundrå kyrka 19 dec kl.18:30 6 jan kl.17:00

Kulturskolans julkonsert Julens sånger - kyrkokören, ensemble & Emanuel Bagge

Gudstjänster - Gudmundrå kyrka 3 dec kl.11:00 10 dec kl.11:00 17 dec kl.11:00 24 dec kl.11:00 24 dec kl.23:30 25 dec kl.11:00 26 dec kl.18:00 31 dec kl.18:00 1 jan kl.15:00

Vi firar 1a advent - Avskedspredikan Kh Agne A Andersson, församlingens körer medverkar Familjemässa med barnens luciatåg Vi firar mässa - Gospelkören medverkar Julkrubban - vi samlas kring Jesusbarnet Midnattsmässa - Julkören, Pär-Åke Stockberg Juldagsmässa - sång av Julstjärnorna Julbön - gudstjänst i julefrid Sinnesromässa - värdar: Måviken, Patricia sjunger Ekumenisk gudstjänst för fred & frihet

Gemensam jul - 24 dec kl.13:00, Mariakapellet Fira julen tillsammans! Anmäl via: 0612-771385 Tips: klipp ut och sätt upp på kylskåpsdörren

JUST NU!

20% rabatt på Ambiance väggfärg

Dynäs Måleri

Kramfors: Gränsg. 14 Tel: 061 2 - 129 00 Öppet: Vard 9–17, lör 10–13 www.dynasmaleri.se


16

Julstämning med gran och hembakat tunnbröd. gjort efter Christina Åströms recept.

23 november 2017

Bocken Tyson trivs att få komma uty ett tag. ​

Vackra kartonger med deras egna och andra landsbygdstillverkares varor ligger klara för attskickas iväg till jul. ​

Christina och Hans Åström har skapat julstämning sin gårdsbutik i Forsed som ligger en dryg mil från Bollstabruk och drygt 15 kilometer från Kramfors. Foto: LENNART LUNDBERG

Julen har kommit till getgården FORSED. Det doftar jul i Forseds Getgård. Getmesen står i kylskåpet och hela lantbutiken är dekorerad för jul. Tomtarna står framme och adventsstjärnan hänger i fönstret. Och den varma glöggen står framme på vedspisen. I butiken står julkartongerna och julpåsar framme och väntar på att levereras till hugade beställare. Getfarmarna Christina och Hans Åström ser fram emot årets andra högsäsong. Den första är under sommarmånaderna. Gården satsar framför allt på att sälja de egna produkterna. Men man har också ett samarbete med andra landsbygdsföretagare i Västernorrland. Ett samarbete som gör att man förutom det egna rökta get- och killingköttet även kan sälja andra rökta produkter från närområdet, inklusive vildsvinskött marinerat i whisky från Box.

Samarbetet gör att man har ett rikt utbud med bland annat getost, getmese, tunnbröd, rökta charkvaror. fläskfilé, skinka sidfläsk, renkött m.m. rökt killing/getkött , marmelader, sylt, honung, svenska fårskinn, get/killingskinn...och mer därtill. Under den nu hektiska tiden kommer beställningar på lådor och påsar som ska delas ut till jul. – Det är kunderna som själva bestämmer vad lådorna ska innehålla. Vi säljer både billiga låder och de som kostar lite mer. Kunderna är både företag och privatpersoner, berättar Christina Åström.

Och den som kommer in i butiken ser

att alla varor är vackert paketerade. Varoina är lika mycket en fröjd för ögonen som för gommen. Och julstämningen infinner sig direkt när man kommer på besök. Gården drivs i Christinas barndomshem. Hon och maken Hans skaffade de första getterna 1984 men man började driva gården på allvar 1996. Så de har

hunnit skaffa sig en rejäl erfarenhet. – Jag kommer från Luleå på och är uppfödd vid ett järnverk och kunde inget om getter eller om djur när jag flyttade hit, berättar han.

Christina hade lite mer erfarenhet.

– Min första ystningslektion fick jag i Helgum av Ulrika Bodéns mamma Gunilla. Hon gav mig värdefull kunskap och insikt i mejeristyrket som jag burit med mig genom åren, berättar Christina Åström. I tjugo år har de två försörjt sig på sin getgård. – Vi brukar ha cirka 60 getter. Det går bra, säger Hans.

Bock bland getterna är bocken Tyson, en snäll och tam getabock som passar på att äta lite av rosenbusken när han visar upp sig för Nordsveriges utsände. –Vi har haft honom sedan 2009. Och han får gå kvar även när han tjänat ut som bock, säger Hans. En idé som de två haft är att allt ska användas. Getternas och killingarnas

Det är ett så roligt jobb. Nåt jag aldrig vill byta bort. Christina Åström

skinn garvas och säljs. Köttet röks hon en annan landsbygdsföretagare och getmjölken blir till ost och mese. – Vi har ett mycket bra samarbete med andra landsbygdsföretagare. Och vi ser inte andra getfarmer som konkurreenter utan mer som kollegor, säger Hans. Det är en hektisk tid före jul med att få ordning på alla varor som ska säljas i julhandeln. det ska vara närodlat och kännas som gammeldags. – Honungen har en granne slungat, berättar Christina.

Efter jul brukar det vara lite lugnare.

– Vi kan ta lite ledigt i januari eller februari, säger hon. Men sen är det dags för att förbererda sig inför sommarsäsongen med alla turister som brukar kunna hitta till getgården i Forsed. – Det är ett så roligt jobb. Nåt jag aldrig vill byta bort, säger Christina Åström, innan vi rullar ner mot Bollstabruk.

LENNART LUNDBERG


17

23 november 2017

Boktipset Av Erika Westerlund

Det eviga sextiotalet

Det här är årtiondet som Sverige på allvar blir ett modernt land både samhällsmässigt och tekniskt, när ungdomsrevolterna tilltar och ett världspolitiskt uppvaknande står för dörren. Boken Mitt 60-tal bjuder på nostalgiska återblickar och redogör för de viktigaste händelserna samt överflödar av härliga bilder!HISTORISKA MEDIA

Varför så svårt? När förälskelsens förskönande sol har gått i moln och vardagens dimma breder ut sig, vad händer då? Alain de Botton vill med sin senaste roman Kärlekens väg utforska hur ett modernt äktenskap kan fås att både överleva och fungera. Med en ovanlig och underhållande berättarteknik blandar de Botton ren fiktion med infällda filosofiska analyser av det nyss skildrade familjedramat.

Hans Åström är nöjd med flytten söderut till Ångermanland.

Min första ystningslektion fick jag i Helgum av Ulrika Bodéns mamma Gunilla. Hon gav mig värdefull kunskap och insikt i mejeristyrket som jag burit med mig genom åren. Christina Åström

VOLANTE

Flaskor på rad Presentkorgarna står redo för försäljning i gårdsbutiken. ​

Den här kan vid första anblicken se ut som ytterligar en i raden av hushållsböcker om saft och sylt men Petter Bergström tänker nytt och inspirerar med sin bok Safthushållning. Om ni inte provat tidigare så är det dags att laga saft av violer, berberis, rallarros och älggräs! Ett helt nytt skafferi öppnas med denna mycket vackra och givande kokbok.

NATUR & KULTUR

Mumins mamma skriver

60

getter, ungefär, brukar de ha på Forseds getgård. Vackert skyltat i gårdsbutiken.

I början av sjuttiotalet började Tove Jansson att skriva för vuxna, både romaner och noveller. Den nyutkomna samlingen Romaner innehåller verken Solstaden, Den ärliga bedragaren, Stenåkern och Rent spel. Tove berättar på sitt allvarliga, självklara sätt om vad det innebär att leva och vad det betyder att vara människa.

MODERNISTA

Den ultimata boyebiografin

Olika delikatesser.

Fina killingskinn

Johan Svedjedal har tagit på sig den mastodontiska uppgiften att skriva om Karin Boyes författarliv och hela gärning. Vi får lära känna Boye som en djärv, viljestark idealist som bland mycket annat ville förändra sin samtids syn på kvinnans roll och rättigheter. Den nya dagen gryr är ett, nästan 700 sidor långt, lysande personporträtt av en särdeles speciell individ.

WAHLSTRÖM & WIDSTRAND


18

23 november 2017

Influensan här – vaccinera dig

ÅNGERMANLAND. Känner du dig hängig? Det kan finnas orsak till det. Årets influensasäsong står för dörren.✔ – Vi rekommenderar starkt att man vaccinerar sig om man tillhör riskgrupperna, säger smittskyddsläkare Hans Boman.

Antalet influensafall har ökat sista tiden men aktiviteten är ändå fortfarande relativt låg. Det var A(H1N1), svininfluensan, som dominerade i fjol. I år verkar det enligt Folkhälsomyndigheten bli Influensa A och B. – Man ser att det är en risk för överdödlighet när influensan går, kanske inte direkt av influensan men av komplikationer som lunginflammation eller en förvärring av kroniska sjukdomar, säger smittskyddsläkare Hans Boman. Årets influensa beräknas inte bli någon epidemi men man kan dock aldrig vara säker på någonting i förhand.

MIKAEL WIKMAN MARIA BOSTRÖM

Du bör vaccinera dig om du: ✔✔Fyller 66 år i år eller är äldre. ✔✔Har astma. ✔✔Har kronisk hjärt- och lungsjukdom. ✔✔Har kronisk lever- eller njursvikt. ✔✔Har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av medicin eller sjukdom. ✔✔Har svår diabetes. ✔✔Har extrem fetma. ✔✔Har neurologiska eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen. ✔✔Är ett barn med flerfunktionshinder. ✔✔Är gravid. ✔✔Varje år kommer dock nya influensavirus till Sverige och därför måste du vaccinera om dig varje år. Källa: Häsovårdsmyndigheten Då ska du söka vård: ✔✔I vissa fall ger influensan inte vika av sig själv. Om något av följande stämmer in på dig bör du kontakta en vårdcentral. ✔✔Hög feber som inte ger vika efter tre till fem dygn. ✔✔Hög feber som först går ner för att sedan stiga igen. ✔✔Om du plötsligt blir mycket sämre. ✔✔Andningsbesvär vid vila. ✔✔Ovanstående kan vara tecken på följdsjukdom. Och tillhör du en riskgrupp är det läge att kontakta en vårdcentral så snabbt som möjligt. Källa: Folkhälsomyndigheten Det finns fyra influensavirustyper: ✔✔A, B, C och D. Influensa A och B, ger upphov till den typiska influensasjukdomen. Influensa C orsakar oftast mycket milda symtom och ingår därför inte i någon ordinarie sjukdomsövervakning. Influensa D har inte påvisats hos människa, men hos flera däggdjursarter och är vanlig hos boskap. Källa: Folkhälsomyndigheten

Tillhör du riskgrupperna så bör du ta influensavaccinet. Det valde Maria Boström att göra samtidigt som hon och döttrarna vaccinerade sig inför en resa. Därav ett stycke Saga Boström med på bilden. Foto: ALICIA BOSTRÖM

Vi erb juder riser trävaror till kanonp Prisexempel Granregel Impregnerad Furu 45x45 mm 6,50:28x95 mm 10,50:45x95 mm 12,50:28x120 mm 12,50:45x145 mm 19,50:(långa längder) 45x195 mm 28:45x95 mm 16:Timmerpanel 45x145 mm 24:från 145:-/m2 45x195 mm 40:Råspont 75:-/m2 Faspanel 85:-

Fina erbjudanden i butiken!

Finns även andra dimensioner och övrigt sortiment. Frakt ordnas. Ni är välkomna med order eller ev. frågor. För mer info gå in på vår hemsida www.berglundstimmerpanel.com

Välkommen in! Vardagar: 10-18 Lördagar: 11-15 Tel 0612-103 69

Välkommen!

PASSADEN Limstagatan 5 • Kramfors • 0612-103 69

BERGLUNDS TRÄ KRAMFORS

Tel 0612-300 01 • Fax 0612-307 50 e-post: 30001@telia.com • www.berglundstimmerpanel.com

Kolla gärna in vår Facebooksida Guld Carlsén Kramfors

Vi har många härliga sovplagg och morgonrockar - dags för vintermys! Nattskjorta

Vid köp av Morgonrock &

Nattlinne

400 kr 200 kr

så får du en sovmask och ett par tofflor på köpet (värde 100 kr) Mer i butiken - vi har morgonrockar från 300 kr och mysdressar från 500 kr

Rutig

450 kr

Pyjamas Rutig

600 kr

Nattlinne Hjärta

250 kr

Finns även i blått

DAM- OCH HERR Öppettider: Vardagar 10–18 • Lör 10–15 Limstagatan 7 • Kramfors • 0612-102 99


19

23 november 2017

THOMAS BOSTRÖMS RÖKERI

LAPPMARKSPOTATIS

Julkväll i rökeriet! Ta med dina julskinkor så saltar vi dem medan du dricker glögg och minglar! Även försäljning av rökta produkter.

Välkommen! För mer info ring 070-541 32 99

Tel fax 0661-212 16 Mobil 070-211 06 60 Kubbe 160 • Bredbyn

Utför allt från grund till yttertak!

HÄRNÖSANDS TUREN

ÖRNSKÖLDSVIKS TUREN

Torsdag 23/11. Docksta Preem 9.30 Ullånger OKQ8 10.00 Härnösand Butik Unik Bränna 11.30 Älandsbro GTM 13.00 Kramfors Möbler o Hemkultur. 14.00 Bollsta Busstation 15.00 Sollefteå Statoil 16.00 Strand P 17.30 Näsåker Stureplan 18.00 Junsele Torget 19.00 Nästa tur 7/12.

Torsdag 30/11. Björna torget 9.30-10 Gideå Livs 10.25-10.35 Husum IP 11.10-11.40. Ö-vik DjurMagazinet 15 - 16 Bjästa busstation 16.30 Bredbyns Gästgiveri 18.00 Solberg Handlarn 19.15 Nästa tur 14/12.

JULKL APPAR SOM R ÄDDAR LIV &

lot ter eller sk änk en gåva på

cancerfonden

Värmekanin fr 179:-

Värmekanin två storlekar, 179 resp 299 kr. Värmande gosedjur med värmepåse som kan värmas i micro och sedan stoppas in i mjukisdjuret för en värmande, avslappnande kramstund.

Välkommen!

Torggatan 15, Kramfors tel. 0612-136 70 Öppet vardagar 10.00-18.00, lunch 13.30-14.00, lördag 10.00-15.00

Förbeställ gärna! Tel 0941-200 93, 070-5237347 Anna o Martin www.lappmarksbonden.se • Åsele Välkomna!

Inget uppdrag är för litet! Kostnadsfri rådgivning.

kö p n yå r s ly k t o r

Skön fotmassagerulle i trä som ökar blodcirkulationen.

EGE odlin N g

Tisdag 19 december kl 17–20

t Nu dags at ina lämna in d för r e kt u d pro för jul in g röknin

Fotmassagerulle 149:-

Mandel • King-E • Princess • Solist • Blue Belle

.se

minnesgåva

Höststämma Lördag 25 nov kl 10.00, Härnösands Folkhögskola

Tel 08 - 587 755 00

ENERGY FOR LIFE

Centerpartiet/Centerkvinnorna i Västernorrland kallar till:

Fastställande av listor till Riksdag och Region. Fastställande av länsprogram.

plansverige.org

Välkommen!

Såthes Snickeri i Kramfors

har inriktningen kundanpassade special­ snickerier som t ex inredningsdetaljer, trappor, fönster och dörrar. Vi har också ett glasmästeri. Ta gärna kontakt med oss om ni har funderingar eller söker tillverkare för just era önskemål.

Såthes Snickerifabrik www.sathes.se

0612-133 62 Kramfors

www.sathes.se • 0612-13362

Välkommen till Ica Rosen i Nyland! – din Mat- och spelbutik!

HEJ, VI HETER NIBE F1155 OCH F1255 Vi är de smarta värmepumparna som tyst och effektivt omvandlar bergets naturkraft till ditt perfekta inomhusklimat. En ren och hållbar energilösning som dessutom gör din plånbok glad! Du kan spara upp till 80% av dina uppvärmningskostnader. Med din mobil eller läsplatta kan du enkelt bestämma vad vi ska göra eller kolla hur vi mår – från jobbet eller hängmattan.

Öppet alla dagar 8-20 i butiken Frukost kl 8–9 på spelhörnan endast

25 kr

BUTIK, 0612–227 00 Mån–Sö ......... 8–20

NYLAND

Vår mångåriga erfarenhet och tusentals timmar av utveckling speglas i vårt breda produktsortiment. Läs mer om våra värmepumpar NIBE F1155/F1255 och andra produktinnovationer på nibe.se/varmepumpar.

VI SÄLJER OCH INSTALLERAR NIBE VÄRMEPUMPAR

ÖPPETTIDER

ÖPPETTIDER Biljettombud för Modo Hockey

SPEL & CAFÉ Mån–fre ........8–19 Lördag ............. 10–15 Söndag ............ 11–15

Black Friday-priser RESVÄSKOR samt PLÅNBÖCKER och VÄSKOR från på

SOLLEFTEÅ Övergårdsvägen 14 • 0620-147 15 Öppet: Mån–tors 7–17, fre 7–16.30, lör 10–13


20

23 november 2017

  STRYKTIPSET

BANKEN Manchester United gjorde inget misstag förra helgen då man enkelt spelade ut Newcastle. Den här helgen möter man nykomlingarna Brighton. Gästerna har gjort det okej så här långt men de kommer inte att kunna hota United som har fått tillbaka både Pogba och Ibrahimovic.   Sex hemmamatcher har gett sex segrar och bara ett insläppt mål, men 19 gjorda så här långt. Den här matchen vinner United med ett par mål.

Enkelrad

64 rader

R-0-7-16 432 rader

1. Liverpool – Chelsea

X

X

1X2

1X2

2. Crystal Palace – Stoke

1

1X

1X

1X

SKRÄLLEN

3. Manchester United – Brighton

1

1

1

1

4. Newcastle – Watford

2

12

12

12

5. Swansea – Bournemouth

2

X2

X2

X2

Newcastle är när detta skrivs klara favoriter hemma mot Watford, det är fel tycker jag. Hemmalaget har stora problem med målskyttet, bara två mål framåt i de fyra senaste matcherna. Watford kom tillbaka efter ett par förluster och vann hemma mot West Ham. Den här matchen passar Watford perfekt då Newcastle får föra matchen och gästerna ligga på kontring, något man är riktigt bra på.

6. Tottenham – West Bromwich

1

1

1

1

7. Aston Villa – Ipswich

1

1

1X

1X

8. Fulham – Millwall

1

1X

1X

1X

9. Hull – Bristol City

X

X

1X2

---

10. Middlesbrough – Derby

1

1X

1X

---

11. Norwich – Preston

1

1

1X

---

12. Reading – Sheffield W

1

1X

1X2

---

13. Wolverhampton – Bolton

1

1

1

---

TIPSET Gunnar Ekström

F

örra helgen blev favoritbetonad. 13 rätt gav bara drygt 8 000 där även Nordsverige hade alla rätt på stora systemet. Det blev däremot ingen utdelning på varken elva eller tio rätt. Det innebär att i helgen är det dubbeljackpot med cirka 14 miljoner extra i 13-rättspotten. Lite extra att se fram emot med andra ord. Det är tufft att vara tränare på den högsta nivån. Premier League har bara spelat en tredjedel så här långt men i måndags fick den femte managern sparken. 0–4 hemma mot Chelsea blev en förlust för mycket för Tony Pulis i West Bromwich Albions. Tidigare i höst har Ronald Koeman, Everton, Slaven

Topptips 96 rader

TÄNK PÅ ATT Det har spelats full omgång i andra divisionen The Championship i veckan. Liverpool, Chelsea, Manchester United och Tottenham har också spelat tuffa matcher i Champion League. Liverpool har inte besegrat Chelsea hemma i de fem senaste matcherna, tre har slutat kryss och två har Chelsea vunnit. Liverpool och United är ännu obesegrade i hemmaspelet. Millwall och Bolton vet ännu inte hur det känns att vinna borta.

SYSTEMEN Systemen vi spelar här är ett vanligt matematiskt 64-raders, med sex halvgarderingar. Därefter ett reducerat, R-07-16, som jag byggt ut med tre matematiska helgarderingar. Då blir det 432 rader. Systemet har 12-rätts garanti. Sedan kommer vi in på Topptipset och då ett 96-raders, vilket innehåller en hel och fem halvgarderingar. När det gäller Topptipset tycker jag att man ska chansa lite mer och gardera favoriterna, det betalar sig om man får alla rätt.

Bilic, West Ham, Craig Shakespeare, Leicester och Frank De Boer, Crystal Palace fått lämna. Tålamod, vad är det? Jag tror dessutom att det är fler managers som ligger risigt till. Jag undrar hur länge Swansea har tålamod med Paul Clement, Svanarna har bara vunnit två matcher så här långt och ligger under strecket med åtta inspelade poäng. Förlorar man hemma på Liberty Stadium mot Bournemouth på lördag är nog Clement illa ute. Nästa tränare jag tror ligger risigt till är gamle Unitedhjälten Mark Hughes i Stoke som inte heller har inlett årets säsong något vidare. ”The Potters” har spelat ihop 13 poäng och möter i helgen Crystal Palace borta i en viktig 6-poängsmatch. Förlust för Stoke och Hughes får nog gå, men Mark vet hur det känns att få sparken som manager. I december 2009 fick han lämna Manchester City och i november 2012 fick Queens Park Rangers nog av hans tjänster. Man kan lugnt påstå att spelarkarriären var mer fram-

Premier League har bara spelat en tredjedel så här långt men i måndags fick den femte managern sparken.

gångsrik. Mark Hughes, vann två ligatitlar med Manchester United där han under sina två sejourer i klubben gjorde 120 mål. Han var också den förste att vinna Players Player of the year två gånger, 1989 och 1991. En annan får väl se till att tipsen blir bra till helgen, annars kanske jag får sparken på måndag…

START FREDAG KL

10:00

25% Släck ljusen och stäng av spisen innan du lämnar bostaden!

Glömd spis och levande ljus är några av de vanligaste orsakerna till bränder i bostäder.

PÅ ALLT Gäller på ordinarie priser tom måndag 27/11. (Gäller ej på presentkort)

KRAMFORS

Biblioteksgatan 1, tel nr 0612-10402 Öppet: måndag-fredag 10.00-18.00, lördag 10.00-15.00


21

23 november 2017

SPORT Solvalla Lördag 25 november 2017

TRAVET Magnus Bergström Avd 1 10 M.T.Joinville vann hur enkelt som helst senast. Hästen ser finfin ut för dagen och blir inte lätt att stå emot. 2 Västerbo Exact är snabb ut och biter ifrån sig bra från ledningen. 9 Obi Degato har lopp i kroppen och bör vara snäppet bättre nu. Ranking: 10-2-9-6-4-5-3-11-18-7-12 Avd 2 6 Kash Brodda har hög kapacitet och dessutom visat god form på sistone. Hon ska ses med fin vinstchans här. 10 Erica är stark och tål att gå den tunga vägen. 1 Stella Newmen är snabb ut och lär säkert vara sugen på ledningen. Runt om? Ranking: 6-10-1-13-12-15-5-49-8-2-11-3-14-7 Avd 3 7 Generaal Bianco har lurigt läge och riskerar att hamna illa till. Med rätt resa är han troligast starkast i spurten. 5 Springover är

snabb ut och kan få överta täten tidigt. Han ska räknas tidigt. 8 Linus Boy såg fin ut senast, men fick inte se dagens ljus. Ranking: 7-5-8-1-4-9-10-11-32-6

Veckans segerstaplare I fredags skedde en uppmärksammad flytt då stjärnhästen Diamanten, som ägs av bland andra Peter Forsberg, bytte tränare från Robert Bergh till Stig H Johansson. Peters pappa Kent, också delägare, förklarar flytten med att flera av delägarna bor i Stockholm och när Solvalla nu kommer köra två dagar i veckan nästa år blir det lättare att följa hästarna på plats. Ett hårt slag för Robert Bergh och det ska bli intressant att se vad Diamanten presterar på lördag.

Avd 4 6 Chianti var inte gynnad av banunderlaget senast och hästen kan bättre än så. Han är snabb ut och borde hävda sig fint här. 4 Baja Rosa Akema var duktig senast och ska passas. 2 Global Trader gör alltid bra prestationer och är inte avsågad. Ranking: 6-4-2-11-9-3-1-12-75-8-10 Avd 5 10 Reckless var väldigt bra i monté senast. Han skulle vara gynnad av hårt tempo och kan sänka allt över upploppet. 7 Dante Boko är snabb iväg och lär laddas för ledningen. 5 Zenit Brick är stark och får inte nonchaleras. Ranking: 10-7-5-11-1-2-6-9-43-8-12 Avd 6 2 Diamanten gör högintressant debut för Stig H Johansson. Hästen kan öpp-

Lilla systemet

Stora systemet

Avd 1: 10 M.T.Joinville (2,9) Avd 2: 1,6,10,13 (12,15) Avd 3: 1,4,5,7,8 (9,10) Avd 4: Alla 12 hästarna (6,4) Avd 5: 5,7,10 (11,1) Avd 6: 2,3,8 (11,10) Avd 7: 2 Now Or Never Flair (3,5) 2160 rader = 1 080 kronor na snabbt och behåller han ledningen är vinstchansen stor. 3 Cyber Lane har gjort allting rätt på sistone. Även han är snabb ut, men ska räknas oavsett position. Ranking: 2-3-8-11-10-9-7-6-45-12 Avd 7 2 Now Or Never Flair var

Avd 1: 10 M.T.Joinville (2,9) Avd 2: 6,10 (1,13) Avd 3: 1,4,5,7,8 (9,10) Avd 4: 2,4,6 (11,9) Avd 5: 5,7,10 (11,1) Avd 6: 2 Diamanten (3,8) Avd 7: 2 Now Or Never Flair (3,5) 90 rader = 45 kronor härlig att skåda vid segern senast. Han har vettigt läge och bör hamna i främre träffen. Normalt sett blir han jobbig att stå emot. 3 Masterglide är startsnabb och har siktet inställt på ledningen. Han är främste utmanare. Ranking: 2-3-5-9-10-4-1-6-78-11

FYRA AKTIVA OCH EN GÄSTTIPPARE

SOLVALLA LÖRDAG 25 NOVEMBER TIMO NURMOS

SUSANNE RICHTER

HANS R STRÖMBERG

ROLF ERKERS

SOLVALLA

SOLVALLA

ROMME

RÄTTVIK

ETAPPVINNARE VM I V75

AVDELNING

KENNETH HAUGSTAD

1 2

10 M.T.Joinville 2 Västerbo Exact 6 Handsome Brad 3 Tobacco 6 Kash Brodda

10 M.T.Joinville

6 Kash Brodda 1 Stella Newmen

3

1 Cab Hornline 7 Generaal Bianco

1 Cab Hornline 7 Generaal Bianco 5 Springover 8 Linus Boy

4

2 Global Trader 9 Uncle di Poggio 10 Assault 4 Baja Rosa Akema 1 Rhesos Face

2 Global Trader 4 Baja Rosa Akema 1 Rhesos Face 7 Wingait Erik 11 Orlando Knick

5

2 On Track Piraten 5 Zenit Brick 1 Västerboonthenews

5 Zenit Brick 2 On Track Piraten 7 Dante Boko

6

3 Cyber Lane 2 Diamanten

3 Cyber Lane

7

2 Now Or Never Flair

2 Now Or Never Flair 5 Joe Martini

240 RADER ENLIGT MODELLEN 1x1x2x2x3x4x5.

10 M.T.Joinville

10 M.T.Joinville

10 M.T.Joinville

6 Kash Brodda 10 Erica 12 Bula Bula Am

6 Kash Brodda

12 Bula Bula Am

1 Cab Hornline

1 Cab Hornline 7 Generaal Bianco 3 Bottnas Commandeur 11 Valeur

7 Generaal Bianco 5 Springover

5 Global Takover 4 Baja Rosa Akema

1 Rhesos Face 7 Wingait Erik 12 Global Raceway

1 Rhesos Face 2 Global Trader

1 Västerboonthenews 4 Poochai

2 Diamanten 3 Cyber Lane 10 Test Drive 8 Love Matters 5 Joe Martini 2 Now Or Never Flair 6 Twigs Briard 1 Mack Dragan 4 J.S.Apollo

2 On Track Piraten 7 Dante Boko

2 Diamanten 3 Cyber Lane

3 Masterglide 5 Joe Martini 1 Mack Dragan 10 Noble Dolly 4 J.S.Apollo

Fet stil = kusken/stallet tippar sin egen häst.

7 Dante Boko 1 Västerboonthenews 2 On Track Piraten 11 Spring Erom 3 Cyber Lane 2 Diamanten 11 Makethemark 10 Test Drive 8 Love Matters 2 Now Or Never Flair 1 Mack Dragan 3 Masterglide

Lopp 5. V75-1. Auto. 2140: 1 Tiger Williams - Jansson T 30303 2 Västerbo Exact - Uhrberg T 5d220 3 Tobacco - Haugstad K 11223 4 Pharaon Face - Eriksson C 70542 5 Voulez Vous - Kihlström Ö 10122 6 Handsome Brad - Jepson C J 36130 7 Archie Dream* - Adielsson E 22241 8 Marciano - Kolgjini A 10071 9 Obi Degato - Goop B 01112 10 M.T.Joinville - Kontio J 11111 11 Importedfrmdetroit - Ohlsson U 4dd12 12 Silver Annie - Andersson R 21240 Lopp 6. V75-2. 2140: 1 Stella Newmen - Kontio J 41151 2 Melba B.T. - Oscarsson K 74124 3 Västerbo RealWorld - Frick K d3230 4 Linda’s Girl - Kylin-Blom O 61712 5 Global Teardrop - Ohlsson U 21155 6 Kash Brodda - Untersteiner P 05111 7 Cash’em Online - Andersson M M 4 4260 8 Tricia - Moberg K 44163 2160: 9 Makera - Untersteiner J 03503 10 Erica - Sjöström C 12011 11 Greece Boko - Eriksson C 02002 12 Bula Bula Am - Kihlström Ö 4131d 13 Annabelle Dimanche - Bergh R 04020 14 Legoholm Zon - Eriksson K 51620 15 Mellby Dashing - Goop B 60241

13,4a 11,8a 11,6a 11,3a 12,1a 12,1a 11,6a 12,0a 11,8a 12,1a 14,5a 11,4a 16,3 14,8 14,3 13,8 15,0 13,8 14,2 16,6 12,3 12,6 15,1 14,3 12,2 14,9 13,1

Lopp 7. V75-3 V5-1. Auto. 2140: 1 Cab Hornline - Lennartsson P 02711 2 Officer C.D. - Eriksson C 31245 3 Bottnas Commandeur - Takter J 25450 4 M.T.Insider - Goop B 00027 5 Springover - Untersteiner J 11314 6 Merry Broline - Ohlsson U 40401 7 Generaal Bianco* - Untersteiner P 1 1122 8 Linus Boy - Adielsson E 22335 9 Rolex Bigi - Kihlström Ö 12233 10 Angle of Attack - Bergh R 1d1d3 11 Valeur - Nordemo S d1101

10,1a 09,8a 11,3a 10,7a 11,4a 12,7a 11,7a 12,2a 10,3a 10,4a 10,7a

Lopp 8. V75-4 V5-2. Auto. 2140: 1 Rhesos Face - Kolgjini A 12011 2 Global Trader - Kihlström Ö 15212 3 Minnestads el Paso - Dahlén R 33121 4 Baja Rosa Akema - Svensson C 15121 5 Global Takeover - Eriksson C 41114 6 Chianti - Goop B 43217 7 Wingait Erik - Oscarsson K 51121 8 Viking’s Topline - Svanstedt A 02113 9 Uncle di Poggio - Untersteiner P 12100 10 Assault - Adielsson E 51015 11 Orlando Knick* - Ohlsson U 41251 12 Global Raceway - Persson S 10421

13,8a 13,7a 13,6 12,1a 12,1a 13,0a 13,2a 13,9a 13,2a 13,5a 13,2a 12,9a

Lopp 9. V75-5 V5-3 Top7. Auto. 2140: 1 VästerboontheNews - Kihlström Ö 1 1222 2 On Track Piraten - Takter J 04553 3 Food Money - Sjöström C 24564 4 Poochai - Adielsson E 35103 5 Zenit Brick - Haugstad K d1132 6 I Love Paris* - Untersteiner P 21316 7 Dante Boko - Kolgjini A 40261 8 Uzo Josselyn* - Bergh R 05100 9 Beau Mec - Ohlsson U 0d225 10 Reckless - Goop B 22301 11 Spring Erom - Eriksson C 21204 12 Mind Your Face - Kontio J 10405

10,8a 09,4a 10,0a 11,2a 11,0a 10,8a 09,2a 10,7a 11,5a 10,4a 09,2a 11,1a

Lopp 10. V75-6 V5-4 DD-1 V3-1. Auto. 2140: 1 Global Trustworthy - Kontio J 32040 11,8a 2 Diamanten - Adielsson E 11116 10,0a 3 Cyber Lane - Untersteiner J 11111 11,1a 4 Dominion Beach - Takter J 61d0d 10,1a 5 Milligan’s School - Jansson T 0d0d4 09,9a 6 Dartagnan Sisu - Djuse M 10502 10,5a 7 Bruno Bagheera - Lennartsson P 3 6623 10,8a 8 Love Matters - Kihlström Ö 1321d 10,0a 9 Han Herred - Haugstad K 11534 11,0a 10 Test Drive - Goop B 45251 12,4a 11 Makethemark - Ohlsson U 32032 10,5a 12 Lavidaloca de Vie - Eriksson U 01203 10,7a Lopp 11. V75-7 V5-5 DD-2 V3-2. Auto. 2140: 1 Mack Dragan - Jepson C J 20114 14,1 2 Now Or Never Flair - Kihlström Ö 4 3621 11,9a 3 Masterglide - Untersteiner P 12013 11,6a 4 J.S.Apollo - Silvén J 11524 12,6a 5 Joe Martini - Goop B 23111 13,2a 6 Twigs Briard - Untersteiner J 2d136 12,1a 7 Run Ceasar Run - Adielsson E d0003 11,4a 8 Rambo Rivner - Lindberg K 16436 13,1a 9 Santiago Kyu - Eriksson K 41323 10,9a 10 Noble Dolly* - Eriksson C 10112 12,4a 11 Lukas Bris - Eriksson U 22520 11,2a


22

23 november 2017

För att annonsera - gå in på www.nordsverige.se - klicka på FYNDTORGET och följ instruktionerna. Det är enkelt!

Säljes isolerglasrutor med 4 fasta vita plexiglasrutor under. Nedmonterad. Total HxB 2,56x3,02m. Pris 4900 070522 80 32 Skellefteå

4/114,3 Saab 99 v-däck 4/114,3 Vinterdäck med fälg till saab 99 900 Hyndai Honda Toyota DAEWOO Nissan volvo v40 s40 mfl tre stycken däck . 200- st alla 500:- 070-2161770 Kramfors

Babyskydd Babyfix Babyskydd använt av ett barn. Inköpt augusti 2016. Bas sätts fast med iso-fix eller bilbälte. Självklart aldrig krockad. Instruktionsbok och samtliga tillbehör med. 0732051522 Nordmaling

Duschblandare mm

Mazda 6

Rakhuvud

Duschblandare FMM, både dusch och kar, cc 160mm. dessutom en tvättställsblandare. pris för båda 400;. frakt tillkommer om det skall skickas 0730-793553 Dorotea

Besiktad och skattad t.o.m oktober 18.sommar och vinterdäck. drag. xenon halvljus. klimatanläggning. Regnsensor.bose ljudanläggning. pris.35 000. 070-3475737 Burträsk

Braun 11B rakhuvud,Passar till series 1, 130,140,150 p.g.a. felköp. Pris: 150:- nypris 349:Tel. 076-239 86 01 DOMSJÖ

Gå och löpband Gå och löpband Pris 1400:el. Bud Säljes p.g.a flytt 0702513851 Umeå

Radiostyrdbil 4 bult alufälgar 14" 4/108 Fälgar 14" Volvo 850 Audi och Saab Partner, berlingo mfl alufälgar 4/108 14 tum Dåliga sommardäck sitter på.150:st 070-2161770 Kramfors

Björk och Blandved 30-35 cm fin ved Pris 600:för bland ved Björkved 800:Enbart bara björk 800:- Lastas med traktor 070 3292648 Stensträsk Burträsk

Dan Browns nya bok Dan Browns senaste bok , Begynnelse, säljes för 150 kr + ev frakt. 070-2036299 Burträsk

Monogramböcker 3 st Hundvalpar Dvärgpudel/dvärgpinscher.1 svart o en brunsvart. Född 12 juli. Vet.bes. och vacc 2 ggr, avmask, chip. Ev. lev. L-sele, Åsele. Pris 7 000 kr. Tingpeng 1.500 kr. 073-3537037 Vilhelmina

3 fina böcker till dig som gillar att brodera. Alla tre i fint skick. Boken Bomärket innehåller även olika typer av stygn. Säljer alla tre tillsammans för 120kr. Kan skickas med posten mot porto 0702323861 Umeå

Retrobunke

Expansionstankar AIK-Fågelholkar AIK-Fågelholkar 250:- Finns i SkellefteåTel 070-6259720

Brandbil Scania L36 Super Brandbil. mkt utrustning finns ring för info 25 000 kr 070-3515342 Kramfors

Radiostyrd bil Två kontroller Lancia lc2 Reservdelar medföljer och orginalkartong Funkade sist jag prövade 070-3130275 Umeå

100 kr 070-3379302 Örnsköldsvik

2 st Expansionstankar i rostfritt säljes, volym i vardera ca 50 l 0730-793553 Dorotea

Hushållsvåg Hushållsvåg 0-12 kg alt.010kg pris 100 kr 070-2513852 Umeå

Nagelfil Scholl nagelfil, ny i förpackning, Pris: 150:- ny pris 250 – 400:-Tel. 076-239 86 01 DOMSJÖ

Ski Doo Grand Touring 600 Välskött hel och fin skoter. Bytt lager boggie, styrstål, insugsgummi, rengjort förgasare i ultraljudstvätt mm. Fler bilder finns. 2200:070-6045477, 070-5660230 Lycksele

Filt/pläd nr.3 Aluminiumfälgar

Brandpost

Alufälgar 4/108 däcken dålig 500:- 070-3130275 Umeå

Brandpost 070-3130275 Umeå

1 St. ny hemvävd filt/ pläd, 100% ull, malsäkrad ull, B= 125 cm,L= 195 cm + frans, vikt 830 g, Pris :400:- Tel. 076-239 86 01 DOMSJÖ

Julloppis

Bandsåg Metabo BS1638 Bandsåg Metabo BS 16383 fas.bandlängd 2225 mm.kaphöjd 16 cmvikt. 45kg.3500.076-7973048 Norrmjöle Umeå

Böcker 30kr/st Sjung Svenska Folk!Umeå, Gammal kulturbygd - ung högskolestad Norrland i konsten, Med Dr Helge Dahlstedt 30kr/ styck. Skickas med posten mot porto 070-2323861

Filt/pläd nr.1

Försäljning av auktionsgods under begränsad tid. Köpmansgatan 11 (fd Stilkläder) Burträsk. Fredag, lördag och amp; söndag kl 10 - 15 Gäller v 47 till 50. Vi fyller på med nytt gods varje dag 0703340944 Burträsk

Pannluckor Har några pannluckor till salu enligt bild, kommer från utbyt Albin panna 0730-793553 Dorotea

Sockerskrin

1 St. ny hemvävd filt/ pläd, 100% ull, malsäkrad ull,B= 125 cm, L= 185 cm + frans, vikt 920 g, Pris :400:-Tel. 076239 86 01 DOMSJÖ

Sockerskrin komplett med kniv, sockertång samtsockertopp. Pris 500:- 076-8101851, Nordmaling

Portfölj Kall om fötterna? Fotvärmare obetydligt begagnad. 300 kr. 070-3607582 Bjurholm

Belosar 3st belos 1 funkar Ring för mer info 070-3134053 Täfteå

Snöslunga Huskvarna Pris 7000,kr 0731825116 Strömnäs

Stegmatare Sjömab lämplig till minder traktor 070-5413299 Långsele

Storbalsvagn Lastbils bakände, enkel axel, tvilling hjul 22,5 flak mått 8,5+ 2,5met projekt 0705413299 Långsele

CTC 1200 family 25/40

Fasadblommor

Beg panna från 2011. Eldad med olja. Aggregat och expansionskärl ingår. Fungerat mycket bra inga driftsstopp. Kan eldas med olja, el och pellets.Nypris 2011 29600 kr. Nu 10000. Pris kan diskuteras. 070-2065508 Storuman

Fasadblommor 28 bitar 3 varvade 350:- Finns även 12 bitars 2 varv 150:-0706259720 Skellefteå.

Passat Kombi diesel 2003 dragkrok extraljus mycket bytt vinterdäck och nya sommardäck mycket bra värme 070-219 77 08 Örnsköldsvik

Sommardäck 4 st sommardäck på fälg + fälgsidor 175/65 R14 Pris 500:073-832 24 14 Nordmaling

Kappa Varm, fodrad yllekappa.Obet. använd. Stl. 42. Pris 500:- Ev frakt bekostas av köparen. Tfn 073-1815948 Åkullsjön

VW Kombi -03

Glasvägg Inglasning. 4 skjutbara

Portfölj retro, från troligen 1940-talet, brunt skinn, 4 st. fack, bra bruksskick. Storlek L=42,H=31,B max 10 cm. Made in England på låset. Pris: 100:-Tel. 076-239 86 01 DOMSJÖ

Plåtfälg till solifer Plåtfälgar till solifer 45t 0703130275 Umeå

Balpress

Stor grip

Claas markant 50. lite använd 070-5413299 Långsele

grip Ring för info25000:- st 070-3515342 Kramfors


23

23 november 2017

För att annonsera - gå in på www.nordsverige.se - klicka på FYNDTORGET och följ instruktionerna. Det är enkelt!

Säljes

Köpes Flakkåpa

Daihastu.

Kåpa till pickup 150x200 cm med sidolucka. 070-3437446 Vindeln

Är det någon som har en Daihastu mindre lastbil eller buss, i gömmorna att sälja ev subari fanns. Inga skogsvrak. RING. 070-6106700 Arnäsvall.

Folkdräkt Säng

Skoterlyft + skoterolja

Utdragssäng från slutet av 1800-talet, 1200 kr. 0725085203 Kramfors

Skoterlyft - 400 kr Skoterolja, 2 x 4 L - 400 kr 0702 - 11 62 21 Åsele

Tornedalsdräkt med tillbehör. Pris: 6000:- 072-589 90 52 Skråmträsk

Häst och Ridsaker Häst och Ridsaker Tävlingsbyxor 2 par Vit resptive grå Tävlings Jacka blå storl. 36 Obs! Kompl. Kostym. Allt. i fint skick. Pris efter överenskommelse (Först till kvarn) 070-2513851 Umeå

1900-tals design

Ved

liten behändig vagn för traktor kan anv till ved eller last vagn. med broms 2500kr 076 8003781 eller sms skorped 0768003781 skorped

blandved längd 30-35cm. 600:-björkved längd 3035cm. 800:står på pall.lastning med traktor ingår 070 3292648 Stensträsk Burträsk

Värmlandsvagnen -99 Totalvikt 1250 kg nytt golv två år sen, som ochamp; vinter hjul, bes ett år sen 070-5413299 Långsele

Potatisupptagare Trima typ sprätt 070-5413299 Långsele

BMW Mc

W123.allt av intr köped 0738438491 Sollefteå

Jag söker en äldre mc helst BMW - boxer, ring, SMS;a eller skicka ett mail och berätta vad Du har! 070-6468877 Bureå

Söker möbler (främst fåtölj/ fåtöljer) av kända formgivare från hela 1900-talet. Bra betalt! 070-2964321 Skellefteå

Emaljskyltar Gamla enaljskyltar och plåt skyltar köpes 070-2113422 Husum

Hästtransport Traktorvagn

Långmerca

Bagge

Veterancross

Grävmaskin

Köpes Veterancross 80-tal, 125-500cc Staffan 0709570957 Örnsköldsvik

Grävmaskin 1,5-15 ton köpes Max 70 000 070-5511486 Tallberg

Är det någon i närheten av Burträsk som kan hyra ut en bagge för betäckning av sex tackor? Helst finullsfår. 0702036299 Burträsk

Mercedes 250 diesel W124 reservdelsbil köpes 0738438491 Sollefteå

Skoterpulka

Självlastarvagn Hagedon med vidvinkelaxel lite använd 070-5413299 Långsele

Treglasfönster

Öl-Läskbackar

Fabriksnytt fönster. Trä vitmålat med foder.Storlek: 480mm x 750mm. Pris: 1000 kronor 073-8203259 Sorsele

Öl-Läskbackar 300 kr:- Finns i Skellefteå Tel 070-6259720

Skoter doning Säljes i bra skck med kedjor och två björnar.ring för mer info 0705120547 Vännäs

Skördare -99 Volvo V40 VW Passat ECOFuel DSG -10 Besiktad t.o.m. 2018-1130. Nyservad m. komplett servicebok. Bilskatt endast 470:-/år. 7-växlad automatlåda. Bi-Xenon helljus. 5 sommar- + 4 vinterdäck på alu-fälg. Dragkrok. Takräcke. 070-553 90 36 Bureå

Volvo -99, V40 20 turbo rostfri, fint skick Besiktad: April. Nytt: Batteri. Pris: 9500kr Kom och provkör! Tfn: 0730-930475 Vilhelmina

Rottne 2000 -92 logmax 828 agr, 070-5413299 Långsele

Släpvagn Besiktad och körklar, sommar och vinterhjul. 070-3437446 Vindeln

Släpvagn 4P med tipp -93 1,8+3,2 met besiktad ett år sen, ny botten två år sen, totalvikt 1000 kg 070-5413299 Långsele

Slåtterkross Bosch stora köksmaskin

Vindsnurror Fina vindsnurror i trä. Olika färger och storlekar.Fungerar lika bra inne som ute. 0730668698 Umeå

Bosch stora köksmaskin i mkt fint skick och med full utrustning till julbaket: Degbuke 7 liter, köttkvarn med extra skiva och korvhorn, mixer/ blender och den nya stora vispskålen med visp. Pris 700:070-2419591 Örnsköldsvik

Hushållsvåg 0-12 kg pris 100 kr/bud 070-2513851 Umeå

Def Volvo 745 -88 Reservdelsbil eller repobjekt, ingen rost, skattad och besiktad tom april 2018. SoV-däck. Billig 2000:- 0613-214 04, kväll

Telfer. Demag 380volt lyfter 500 kg komplett säljes 700 Kr. 070 6106700 Arnäsvall.

Vajerspel

Balpress Claas markant 50. lite använd 070-5413299 Långsele

Golf combi tdi -02

Gissebo ca 2+4 meter riktig boggi 070-5413299 Långsele

Våg

Kverneland 2,80 m 0705413299 Långsele

Kraftigt spel lämpligt till jakt och slakt, 070-5413299 Långsele

Balvagn

Citroen Berlingo 2001 Citroen Berlingo med defekt vattenpump säljes för 500:kronor. 1,9 Diesel. Går bra. 070/2880012 Nordingrå

Drivaxel Drivaxel till Huyndai Tucson 2006 höger sida bak. 070 5776056 Nordmaling.

Volvo 145

Skaylift Denka 23 meter, nya däck , senast bes jun -16 0705413299 Långsele

defekt golf kombi tdi -02 avställd bes till 04 18 1500kr 070-3306162 kramfors

Husvagn ev byte hobby 510 -88 bes till 2019 säljes 16000kr eller bytes mot traktor lastmaskin grävare kan lägga pengar imellan 070-3306162 kramfors

Traktor Fiat 580 dt-79 traktor fiat 580 dt 4 wd som rep objekt rostig hytt o skärmar 50 %däck dålig startmotor elen dålig 30000kr 070-3306162 kramfors

Gratis och endast för privatpersoner!

Skoterpulka med kapell och avfjädring sökes. 0730 793553 Dorotea

Gamla reklamskyltar Söker gamla reklamskyltar i plåt och/eller emalj. Enstaka eller hel samling. Bra betalt! 070-2964321 Skellefteå

Köpes !! Allt av intresse har ni en Volvo 145 eller en Volvo 145 Express stående i någon lada eller uthus!! Jag är intresserad av alla modellerna mellan 1968 och 1972 i vilket skick som helst! 070-3028488 Mörtkullnäset

Till Zundapp KS50 1974 Kåpan över styret samt nedre gaffelben höger vänster. Annat till Zundapp kan också vara av intresse. Även en motor till Casal moped önskas. Kontakt säkrast kvällar 0703269387 Sollefteå

Vill du annonsera – gör så här:

1

2

Klicka på ”Fyndtorget” längst upp till höger på hemsidan.

Klicka sedan på ”Lägg in din annons här”

3

4

Fyll i formuläret. Har du en bild till din annons går det bra att ladda upp den här. Välj en liggande bild.

Klicka på ”skicka in annons” – KLART!

Annonsen ska vara oss tillhanda

senast tisdag kl 23:59 för publicering i kommande veckas tidningar!

Ladda upp din annons via hemsidan

originalbild

du ser i toppen på denna sida och välj en liggande bild till din annons. Stående bilder kommer att beskäras per automatik.

beskuren bild


24

23 november 2017

FAMILJE

Publicera nära och kära gratis på vår familjesida. För införande i onsdagens tidning ska bilderna vara oss tillhanda senast klockan 12 på måndagen samma vecka. För dödsannonser: Kontakta din begravningsbyrå. l Kontakt: familj@nordsverige.se l www.nordsverige.se l Nordsverige, Box 3053, 903 02 Umeå (Märkes familj). Foton returneras endast i medsänt svarskuvert.

Vi firar

Under vinjetten ”Snacket i bygda” är Ni läsare 31 välkomna att bidra. Här blandar vi högt och lågt med smalt och brett. ygderna om din mbinformera e h r Har du tagit en rolig bild, vill fö e ss v intre ala namn asenaste möte eller berätta vad som hänt Lokförenings i bygden? Då är det bara att starta datorn och gå in på vår hemsida: nordsverige.se och klicka på ”Snacket i bygda” 22 december

2016

och djur, n på växter mmittén Lokala nam diko ANUNDSJÖ. ssant ämne för Arte . det är ett intreö hembygdsförening inom Anundsjmed att behålla – Vi vill bidra nen, säger du Kan nam de lokala n på in Zamano. lokala nam Solveig Nord

växter och

djur?

ar ooksimittén arbet a på vår Faceb natur Artedikom Kommenter till redaktionen: sätta upp nu med att längs nuvaranda eller skriv n an 56 vid informatio Köpmangat yn sagostigen yn. de Kultur-och 895 30 Bredb ården i Bredb hembygdsg det arbetet komi lyftas Som en del att arter näm där vomer vissa den , en liextra, och med nas lilla fisken stäm fram lite xlas intressant udda ofta förvä re det även . Precis som ten fisk som lokala namn kallas rallarellt med löja. även är så speci mjölkört che. – Det som att det inte ros och almy det inte är nåstäm är et om spe- med ting skriv – Även om lyfter fram det fanns någon Artedi började he. om gon art vi t ros och almyc den när Peter då gick han det rolig lokala både rallar ciellt är e och det ett infram de sitt arbet örten kallas Aristoteträffas är lyfta till att Nord ne, inte går ig ända a namn. Mjölk är man samtalsäm a namtillbaka erfar Solve har mång lokala namn tressant namnen, Kärt barn att de lokal se. Men alla les tid. no. Zama minst för äxter i in av intresse. r helgerna när som är ros, läkev fågrter och mask och växter – Nu unde jöns 18 fiska de Andra djur är bäver, älg och naturen samt ett antal sdsjös intre evan Anun av särskilt antal landl ingår intressant r som vit- och lar som är r och ett även fågla precis björn, växtelingon, blåbär och , djur erialet, rödklöver i arbetsmat Däribland kan r. som växte

ILD

Foto: PRESSB

Det vore leva kvar. ska. nen ska de föll i glöm ÖM synd om A BOSTR

MARI

Ni läsare i bygda” är ten ”Snacket Under vinjet bidra. brett. att smalt och lågt med”Snacket välkomna ochvinjetten Under bygda” är Ni läsare era omi din vi högt vill inform Här blandar rolig bild, att berät bidra.ta vad som hänt en välkomna ellervi högt och lågt med smalt och brett. Har du tagit te möte blandar senasHär förenings på vår in vill Har du tagit en rolig bild, informera ”om din n och gå i bygda i bygden? att starta dator senaste möte ellerket berätta vad som hänt på ”Snac bara förenings klicka och Då är det .se i verige bygden? hemsida: nords Då är det bara att starta datorn och gå in på vår hemsida: nordsverige.se och klicka på ”Snacket i bygda”

Sollefteå fick besök n av biskope

Gråsparvar sjöng ut julen

iskor NORRFLÄRKE. Den 21 Det gäller både sparstötta männ Efbistå och januari 2017 samlades bankskort och när man skeden. refori livets olika ett 80-tal medlemmar pratar med någon om in Luthers blev ter Mart pengar. Ewy pratade om från PRO Anundsjö 1500-talet, mation på diakonämbeolika kurser som till exi Norrflärke för att och biskopsEvangempel Bredbyns historia, sjunga ut julen. inom den an. tet kvar Ipad, Iphone, Windows 10. rska kyrk eliskt luthe bröt Sverige Det inleddes med Grå- Det framkom att vi skulle a tid Vid denn och vi kunna ha namnskylt på sparvarna som sjöng med Rom gekontakten Pensionärsvisa. Däref- rollatorn. ge en Evan na i PRO fick i Sveri statskyrkan medlemmar ter åt vi risgrynsgröt Sedan rsk ber. blev ENdet dragde cirka 65och i novem lisk Luthe kvar ända till humör på smörgås medi Tjärns skinka. påK.lotteriet tugan ning HELLGR och Jan its Foto: Det var glatt som funn des kyrkan drig”, som samla Svenska Sedan pratade Kurt Ny- avslutade mötet. Till sist Anundsjö är ”urål inte år 2000 då staten. Vissa Kyrkan lander om hur vi kan bli sjöng Gråsparvarna. tionen får skildes från staten finns men tradi amheten, lurade på olika sätt. KERSTIN HELLGREN med s teå. verks pelvi Hon band ”tynga” besökt Sollef i dag, exem kyrFoto: PRIVAT efter Biskop Eva. med kvar än Byström har svenska fika, mat betonar Nordung om raget Eva resa, n p föred ingår ”lage har Bisko avslutar 65 ingen. viktiga . Biskopen på några DSJÖ. Runt ades föreställnViberg berättahetsfrågor ansvaret” för liga kan”. ANUN att peka kyrkyrk a en iga saml ar Sylvi ”andl finns i den 2017 skall lyfmedlemm n den 9 eten för e en ny orga- träden. Det rar det området garna och ten: Att kyrsom regle de att budg kronor, den 1989 trädd församlin n”. i Tjärnstuga dskaverksamhe i kraft inom från koordning 2016. Kent kärleksbu var 76 000 nisation es ”utöva tillsy ska verka för amheten. november spelade av mötet. ta fram frågor, Kyrkan skild skiftet. verks entiella godkändes Biskopen präsberg r, kan. : sekel kalla l Sund pet, exist kultu och rafen vid k, flerta , viga ett anmusi ha lade i 1 parag staten och sjöng är, bland ner samt själavård, röm omta få Det fastslås gens grundläg- enhet ete. Ewy Källst Detta inneb kapitlet inte idakan ter och diako amlin sånger. flyktingarb prästkand Anundsjö p har ett att Dom åt ”Förs uppgift är att fira samtal med har också na- att PRO i det nya gymmet e Varje Bisko p Evas är: nat, e är arbetsgivare var inbju pen va underg gand Bisko a Håkans pratade egen tid . längr exempeljänst, bedri diakoni ter. Bisko anställnin hus. Britt s valspråk. rag (grek All gudst tid.” Framtiden utöva och hon ten Kent prästerna. flyttades över tionella uppd upp- i den gäst s tid). spelade ”Nu är Guds visning sam Kyrkomötet i Biskopsmö n Till sist t tid =Gud s. Det var av personal . lotterivis delta mission” om artro kairos=rät nivå, möte rande. berg och tande orn- och pastoraten de närva nationell en till be- Sund världsförkörde igång ”självstyra skattat av högsta besluka kyrkan. på Lutherska Dessa är blir är betet har sJan an n Holmberg och dragningen Svens med en er. psäm kyrk Jörge inom orvinst ska s oherd Bisko värld gan en egen et, Sven om våren tion i den med fina tackade för de”. Kyrk i pastoratet. d. rättade lång tradi Kyrkan har att marke- bund det(SKUT), hålla sträcknsson teaterutbu an. Den finns för ”högste chef” a ska i utlan sommarens rberg infor- Håkagandet. vida kyrk ka ända till garn ganisation an är kyrka”. med de nordi orFörsamlin Kyrkoråden kontakt Ulla Söde Mittrevyn delta K HELLGREN , Kyrk er sig tillba I den äldsta ra att ”kyrk finns stiftsmen rkyrkorna har om let. kvar å erska de syste nivå 00-ta ällmera 200-3 mlingsniv På stifts apitel. sråd, Luth ri och i den två jämst på försa Församlse och domkansvar nas värld undet. den 14 janua kyrkan fanns biskop och ts med ett st styre har sförb ten, ersat lsen enda värld STRÖM ett da ämbe (FR) som Stiftsstyre skogsBENGT SAND pen hade lingsråd e roll. kyrkans diakon. Bisko i kyrkan. rådgivand i för- för bl.a. fastigsvar har en av och vissa deltar tillsynsan hade hand om oherden an- inneh Diakonen än i dag för- Kyrk ådens samm vi samlingsr de uppgi fter en diakon, att Runt 80 medlemmar från PRO Anundsjö sjöng ut julen knippar med tillsammans i Norrflärke. Foto: KERSTIN HELLGREN

. Biskop SOLLEFTEÅ Byström Eva Nordung fteå och besökte Solle ry Club den Nipan Rota r. Hon är 9 decembelänning och ångermanpräst i 30 år i har varit ds stift. 2014 Härnösan till biskop i valdes hon stiftet.

ndsjö g hos PRO Anu Glad stämnin

Stort Grattis min stora prinsessa Stella Boström som fyller 3 år den 21 november. Ha en bra dag Stella Kramar från Farmor Ewa

​På söndag den 26 november ska vi fira att Alfred Pedersen blir hela 5 år gammal! Stort grattis önskar mamma, pappa, mormor, morfar och farmor

Säljes kilos balar säljes. Bra kvalité! Ev transport kan ordnas. 0702292078 Bygdeå

Farmartank, Fodervagn,

Traktordäck med fälg 15,5/2512st bulthål, Passar Bm 4200, 070-6282214 RÖDÅSEL,

Jorbrukstraktor.

Jämthundsvalpar

Båris Båtsson vinnande bidrag i vår båtnamnstävling Där satt den! Segergester utväxlades vid den spännande brännbollsmatchen som anordnats på en av lägdorna strax bortom Kulturfabriken, åt Mjällomslandet till. – De är vinnarskallar allihop! tjoar Johan Melinder totalt yr av feststämningen. Boende och markägare varskoddes innan och alla gav glatt sitt medgivande förstärkt av kommentaren:”Skojigt att det händer något här”.

trakten så festplatsen var liksom given. Prick 30 gäster, varav de flesta tillresta från Mälardalen, kom för att fira Johan på den speciella dagen. – Vi är ett härligt gäng som alltid varit väldigt tighta och följts åt genom livet, bubblar Johan vidare. Järngänget har över tid utökats med sambor och barn. Hur känns det att fylla 30? – Ha ha…fantastiskt att Sommarsemestern tillbring- kunna ha så här kul nu! Vi ar Stockholmsbördige Jokunde lika gärna ha varit 15 år och haft lika kul. han på kära lantstället i Bredviken, Höga kusten. Så var det båten, den mest Farfars hette Birger geniala present polarMelinder och Jona kunde ha överraskat jubilaren han är mån om att bibehålla med. ko nt a k t e n – En frukmed sina tansvärt bra nor rl ä ndidé och jungNamnförslag på båten kan ska rötter. fruturen ska mejlas till redaktionen@ Bästisen gå i Bredviken, nordsverige.se Mippe Åmans deklarerar han farfars far kombestämt. mer också från SUSANNHE MELIN

Johan Melinder, sommarboende i Bredviken, fick en prima båt av kamraterna i födelsedagspresent. Foto: SUSANNHE MELIN

Båtnamnsförslag!

Folk var inte svårövertalade när inbjudningarna till födelsedagsfesten skickades ut. Johan Melinders kamrater slöt upp mangrant inför festen i Mjällom.

Bröllop GRATIS skicka in firarhälsningar!

Sommarbröllop i Värmland

Publicera nära och kära gratis på Nordsveriges familjesida. För införande i torsdagens tidning ska bilderna vara oss tillhanda senast klockan 12 på måndagen samma vecka. E-posta till: familj@ nordsverige.se eller posta till Nordsverige, Box 3053, 903 02 Umeå. Foton returneras endast i medsänt svarskuvert.

Släkt och vänner sammanstrålade för att fira vigseln mellan Erik Segerpalm och Daniela Melin på Skiveds hembygdsgård i Forshaga. En glädjens dag med Amor själv som gäst! Det lyckliga brudparet poserar tillsammans med bestman Mattias Bergqvist, brudtärnorna Cornelia Melin, Rahinii Belzu och Katja Stenke.

Nordsverige 3 augusti 2017 ALL LYCKA TILL ER ÖNSKAR KRAMFORSFAMILJEN

Sudoku

Annons

(ingen tävling)

MELLAN

5

1

7

Vill du synas med ditt företag i

Kungörelse

Lagfartssammanträde

en alldeles egen båt för den nyblivne 30-åringen. En båt vars jungfrutur blev i Bredviken där Johan har sitt kära lantställe som en stark koppling till sina 9 5

Det var inför 30-årskalaset i Mjällom som Stockholmsbördige Johan Melinder överraskades av kompisarna som skramlat ihop till

8 9

8

4

6

6

7

3

4

6

2

8

3

4

8

Ring Mikael 076-677 04 37

2

5

6

6

9

1 av 3 får cancer.

9 4

Men alla drabbas.

Emma Berg, Juristbyrån har hos Lantmäteriet Fastighetsinskrivning Härnösand, ansökt om lagfartssammanträde för utredning angående ägarrätten till Sollefteå Ärtrik 1:40. Sammanträdet äger rum torsdagen 9 november 2017 kl. 10:00 i Lantmäteriets lokaler, Brunnshusgatan 6, 871 23 Härnösand. Lagfart kan komma att meddelas med stöd av vad som kommer fram vid sammanträdet.

Bli månadsgivare på cancerfonden.se

3

5

gåva, medan båtens namn varen angenäm utmaning. Nordsverige fick utlysa en båtnamnstävling och in kom det förslag. Bland förslagen kan nämnas ”Polaren”, ”Bredavik” och ”Tålamod”, medan det namn som verkligen föll Johan i smaken blev ”Båris Båtsson”. – Ett kul namn, sammanfattar Johan Melinder som nu har båten vintrad inför nästa sommar och troligen efterlängtade båtsäsong.

MARIA BOSTRÖM

(ingen tävling)

8

1

9

2

7

2

9

5

1

annons

till defekta Det sker snabb affär utan krångel. Ring och slipp annonseraVi åker runt hela Sverige för rätt bil 0735423231 Stockholm

Frihjulsnav manuelt

Mc 98 cc allt av intresse

till Nissan kingcab årsm 89 070-3603618 Docksta

40-70 talet Stenkakor, LP, Singel i gott skick. Gärna lite större partier Sven-Ingvars, Elvis, Johnny Cash, Lill-Babs pop o rock mm mm ring och berätta vad du har 073 0775419 Näsåker

Jag önskar köpa en mc 98cc skicket spelar ingen roll bara den är något så när komplett. 070-5711241 Viksjö

Moped Moped köpes. Derbi senda eller liknande “crossmodell”, ej vespor. Alternativt så är moped med limpa från 70 eller 80 tal intressant. 0706052955 Sävar

tället en förhoppning att de som ville ge något istället skänkte en slant till cancerforskningen. Ett fromt

önskemål med goda intentioner som i slutändan kan hjälpa till att rädda liv.

MARIA BOSTRÖM

Inga presenter eller blommor till mig, skänk hellre till cancerforskningen. Det önskemålet hade jubilaren.

Köper alla slags bilar

Trimnings prylar B18,B20 Jag vill köpa trimningsprylar till B18,B20 som tex insugningsrör till en enkel weber 45.alt 48 även weber 28/36 eller 36/36.070-5711241 Viksjö

Gamla grejer

Volvo Amazon, PV

fiske och fångstredskap, bjällerkransar hästbjällror, gamla klockor, strykjärn, mm mm kommer gärna och kollar i dina gömmor 073-0775419 Näsåker

Jag önskar köpa en Volvo Amazon eller PV i ett bra skick men alla svar beaktas. Ring mig gärna: 070-3317622 Umeå

MB w124 diesel allt av intr 073-8438491 ramsel

höger sida.startmotorsidansidoplåt köpes 073-8438491 ramsel

Motorplåt bm 218 td

Äldre motorcykel

Snöslunga ariens 1032

Tippvagn till traktor köpes. Enkelaxel eller boggi av intresse. 070-2197708 Arnäsvall

Jag söker en äldre motorcykel i bra skick! Ring 070-6468877 och berätta vad Du har. Bureå

köpes.även resevdels slunga av intresse. ariens st 1032 073-8438491 ramsele

Ektorpsklädsel

Köksfläkt

Frihjulsnav manuelt

Fläkt till spis 70 cm 0730931002 Näsåker

till Nissan kingcab årsm 89 070-3603618 Docksta

Tippvagn till traktor

Sälj din bil idag. Vi köper alla slags bilar från fungerande

Hårdpressat torrhö i ca 16

till en ektorp soffa 2-sits eller 3-sits, gärna i vitt, svart eller grått. 070-313 5262 Bjurholm

Gratis och endast för privatpersoner!

Johan Melinders 30-årspresenten, båten ”Båris Båtsson” är nu vintrad i väntan på nästa säsong. Foto: PRIVAT

Puzzle 47 (Hard, difficulty rating 0.69)

2

3

9

3 5

6

8 1

6

4

7

5

4 7

7 5

1

7

1

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Dec 28 07:17:19 2016 GMT. Enjoy!

4

9

8

2

5

2

2

8

6

9 8 4 2

1 5

3

7

6

1

8 2

3

1 7

4 1

7

2

9

8

3 1

6 4

7

4

5

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Dec 28 07:13:28 2016 GMT. Enjoy!

Gamla bensin och affärsrelaterade reklamskyltar etc. Även skadade. Allt av intresse. 070-6450465 x

via hemsidan

Torrhö

6

8

5

2

8

1

4 5

6

Ladda upp din

B M 868,band kedjor, i behov av servis. 35,000 kr 0706106700. arnäsvall

4 9

4

Emaljskyltar

Skotare

SVÅR

6

MEDIUM

LÄTT

7

1

Valpar efter finsk och svensk dubbelchampion karhunkerääjän Taavi och finsk dubbelchampion mustanlammin olga säljes till jaktprovs intresserade jägare. Fiskbergets kennel Håkan Malmin 072-5498070 Norsjö

Puzzle 47 (Medium, difficulty rating 0.51)

5

Från scenen underhöll Agneta Olsson och Peter Grundström som varvade egen musik med andras, inklusive jubilarens egen favorit Taube.

Mångårige flerföretagaren Knut Sehlin firade 90 år med en bjudning på Varvsbergsrestaurangen för ett 65-tal inbjudna gäster. Foto: MARIA BOSTRÖM

norrländska rötter.

Puzzle 47 (Easy, difficulty rating 0.42)

2

Från scenen bjöds det på musikaliska pärlor inklusive låtar av Knuts egen favorit Taube samt Ted Gärdestads ”Jag vill ha min egen måne” medan gästerna förnöjsamt kun-

de inmundiga förrätten bestående av Toast Skagen innan varmrätten med en perfekt tillagad oxfilé tog vid för att sedan avsluta med kaffe och banangräddtårta. – Det är tacksamt att få vara till åren kommen men ändå klar i knoppen. Jag märker ingen skillnad när jag jobbar med siffror nu jämfört med för 30 år sedan, säger jubilaren Knut Sehlin och fortsätter. – Det är i kroppen åldern märks, att man blir stelare och mindre rörlig. Vare sig presenter eller blommor önskade sig jubilaren, utan uttryckte is-

Båten blev en uppskattad

MJÄLLOM. Vilket makalöst party! Johan Melinder firade 30 år i Mjällom med brakfest för polarna. I största hemlighet hade gästerna skramlat ihop till en båt och som födelsedagsbarnet vill ha hjälp av Nordsveriges läsare att döpa.

7

Sudoku

21

Knut Sehlin är en mångårig och erfaren företagare med intressen i flera olika företag. När han nu firade 90 år var det tillsammans med vänner och medarbetare som högtidsdagen firades med trerätters middag inklusive underhållning av Agneta & Peter (Agneta Olsson och Peter Grundström) utgjorde en trivsam kväll.

Gamla grammofonskivor

Fent 306 4wd-85,i behov av sevis. 40,000kr 070-6106700. Arnäsvall

3 augusti 2017

ÖRNSKÖLDSVIK. Aktiv företagare och därtill jubilar. Härom helgen anordnades en bjudning för att fira företagsprofilen Knut Sehlin som firade sin 90-årsdag. Detta med 65-tal personer på Varvsberget där god mat och underhållning bjöds under kvällen. – Nu bjuder jag inte på mat på tio år. Men när jag fyller 100 blir det dags igen!

Köpes

Stora bm till trima eller Lillabm, 070-6282214 RÖDÅSEL,

1500 L farmartank ibra skick, Fodervagn 200 L 0706282214 RÖDÅSEL,

Vad ska Johans båt heta?

90 år och fortfarande aktiv

För att annonsera - gå in på www.nordsverige.se - klicka på FYNDTORGET och följ instruktionerna. Det är enkelt!

Adepter

ÅNGERMANLAND. När Johan Melinder fyllde 30 år hade kompisarna skramlat ihop den ultimata födelsedagspresenten i form av en egen båt. Nu, efter att Nordsverige fick äran att utlysa en båtnamnstävling, är namnvalet avgjort. – Jag tror det blir Båris Båtsson, det var ett kul namn.

27

9 mars 2017

1

8

9

5

7 3

7 1

4

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Dec 28 07:18:06 2016 GMT. Enjoy!


25

23 november 2017

Landstinget satsar på eko LÄNET. Landstinget Västernorrland satsar på ekologiska livsmedel. För Landstinget Västernorrland har andelen ekologiskt ökat från fyra procent 2009 till 38 procent 2016. Andelen ekologiska livsmedel har ökat tack vare krav i upphandlingen. Men det är inter bara landstinget Västernorrland som ökar det ekologiska sortimentet. Inköp av ekologiska livsmedel i landsting och regioner har tredubblats från 2009-2016. Det visar nya öppna jämförelser från SKL som pibliceras i november. Målet inom Landstinget Västernorrland är att minst 40 procent av kostnaden för livsmedel ska utgöras av ekologiska produkter till 2019. För att nå det målet ärkommer landstinget upphandla livsmedel som är ekologiska eller ekologiska och rättvisemärkta. Köken ska också ta hänsyn till matens klimatpåverkan i matsedelsplaneringen och landstinget ska använda ekologiska livsmedel i samband med de konferenser som landstinget anordnar.

SKL publicerar i november. Jämförelsen visar att läkarna i Västernorrland skriver ut allt mindre antibiotika. jämfört med riket. Landstinget Västernorrland fick 2012-2015 pengar till Stramaarbete. Strama betyder Samverkan mot antibiotikaresistens och handlar om patientens rätt till bästa infektionsbehandling i en sjukvård som motverkar antibiotikaresistens. Västernorrland låg redan då bland de lägre landstingen, men lyckades ändå sänka antibiotikaförskrivningen ytterligare. Strama är inget projekt utan en metod för förbättringsarbete för att säkerställa möjligheterna till en god och säker sjukvård både nu och i framtiden.

Västernorrland ligger också

nat och sjukvården i Västernorrland har fortfarande en bit kvar ner till det nationella målet på 250 recept per

på en fortsatt bra nivå i antal utskrivna antibiotikarecept. Det visar de jämförelser som

Under 2017 har vi även påbörjat sort ering av matavfall . Sofia Mackin

1000 invånare och år. Just nu förskriver sjukvården i Västernorrland 273 recept per 1000 invånare och år. riksmedeltalet är 303 recept per 1000 invånare och år. 

Nu kommer landstinget att

Sänkningen har dock avstan-

satsa extra på sopor och sophantering. Avfallshantering är ett område där extra fokus kommer att ligga de närmaste åren. – Landstinget satsar de kommande två åren 6,3 miljoner kronor för att förbättra utrymmena för avfallshanteringen, främst för avfallscentralen på sjukhuset i Sundsvall. Under 2017 har vi även påbörjat sortering av matavfall i våra verksamheter, säger landstingets hållbarhetschef Sofia Mackin.

LENNART LUNDBERG

Landstinget kommer nu att satsa på ekologiska livsmedel. Foto: LENNART LUNDBERG

En julklapp som räcker länge! Ge bort en eller flera halv- eller helårsprenumerationer.

1

Fyll i talongen nedan

Prenumerationen på Nordsverige ska gå till denna person:

Halvår + 2 månader:

369:-

Oss tillhanda senast den 13 december

3

2

P!

JULKLAP

Halvår Helår

Helår + 3 månader:

God Jul! Vi skickar presentkortet till dig

Prenumerationen på Nordsverige ska gå till denna person:

Halvår Helår

Namn ............................................................................................

Adress ........................................................................................

Adress ...........................................................................................

Postadress ..................................................................................

Postadress .....................................................................................

Telefonnummer .........................................................................

Telefonnummer ............................................................................

P!

JULKLAP

Halvår Helår

Postadress ..................................................................................

Porto betalt

...och Jag betalar 369 kr/599 kr per prenumeration! Namn ..................................................................................

Namn ......................................................................................... Adress ........................................................................................

Ge bort presentkortet på julafton

4

P!

JULKLAP

Namn .........................................................................................

Prenumerationen på Nordsverige ska gå till denna person:

599:-

Adress ................................................................................. Postadress ........................................................................... Telefonnummer ..................................................................

Prenumerationsavdelningen Svarsförsändelse Kontonummer 900141500 908 50 Umeå

Telefonnummer .........................................................................

G

För information: Personuppgiftansvarig, Martin Yde, 090-71 13 81, www.nordsverige.se

Klipp ut och skicka in denna talong


26

KRYSSET v 47 Namn:................................................................................... Adress:...................................................................................

23 november 2017

Lös krysset och du kan vinna: 1:a pris: 2 Trisslotter 2:a-5:e pris 1 Trisslott Din lösning oss tillhanda senast nästa fredag. Vinnare och lösningar presenteras om två veckor.

Skicka lösningen till nedanstående adress: Nordsverige, Box 3053 903 02 Umeå (Märkes kryss och veckans nummer) Åldersgräns för deltagande: 18 år.

VINN ! trisslotter

Postort:...................................................................................

Lösning/Vinnare Krysset v 45 1:a pris: 2 trisslotter Elisabeth Walfridsson, Sundsvall 2-5:e pris: 1 trisslott Per Byström, Sollefteå Lars Hägglund, Sollefteå Sven-Olof Braf, Sollefteå Gun-Marie Johansson, Häggenås

Krysslösning finns även på hemsidan! www.nordsverige.se

Grattis!


27

23 november 2017

Kärlekens fånge

En intensiv och gripande roman av LENNART EK

KAPITEL 7

Detta har hänt: Den unge framgångsrike industriägaren Stig Hessel har just invigt sin nya fabrik i Nybro. Han lever helt för sitt arbete och har inte en aning om att hans duktiga sekreterare, Bodil Wester, är lidelsefullt förälskad i honom. Men Bodil är övertygad om, att han en dag ska upptäcka henne som kvinna. Bodil bor hos sina föräldrar, Gunnar och Elsa Wester, och en dag kommer hennes halvsyster Majvor hem efter en tids vistelse i Stockholm. När Stig besöker familjen för att fråga om Bodil vill följa med honom på bio, träffar han Majvor i stället. De två blir genast djupt förälskade i varandra, och Bodil är nära att förtäras av svartsjuka. En dag när Stig ska visa Majvor omkring i fabriken, ser Bodil hur en kätting med en tung järnkrok närmar sig Majvors huvud, men hon skriker inte en varning förrän det är för sent. Efter flera veckor på sjukhus vaknar Majvor till medvetande och upptäcker, att hon har blivit blind. Bodil försöker övertyga henne om, att hon måste bryta med Stig för att inte bli en black om foten på honom. Men Stig vill inte höra talas om någon brytning och lyckas ge hennes livsmodet tillbaka. Nu har Stig just hämtat hem henne från sjukhuset. Hela familjen var samlad, när de kom till villan på Grönvägen. Med den lyhördhet som Majvor utvecklat för stämningar, registrerade hon genast de olika reaktionerna. Hennes mor var nedstämd och hjärtängslig för att Majvor skulle törna emot något och göra sig illa, fadern dolde sina verkliga känslor genom att skämta och prata med förstorad samtalston och Bodil fanns någonstans i bakgrunden som en tyst iakttagare till det hela. Det var en prövning för henne att se Stig och Majvor tillsammans, det kärleksfulla uttrycket i hans ansikte när han såg på sin fästmö och lotsade henne in i huset. Det gjorde Bodils nederlag så verkligt, att hon var färdig att skrika av förtvivlan. Hon var övertygad om att hennes desperation måste synas på henne, men ingen märkte något. Majvor stod i centrum för allas uppmärksamhet. Bodil var reducerad till en bifigur. Hon kände sig som död invärtes, tills de satt vid middagsbordet och Majvor vände sig mot henne och sa: – Bodil...? Stig och jag ska börja möblera vårt hem, och vi skulle båda vara mycket tacksamma, om du vill hjälpa oss. Vad säger du om det? Bodil kände det plötsligt som om en gnista satte hela hennes inre i brand. Den vackra villan på Strandvägen framträdde för hennes inre syn. När Stig köpt den, hade hon betraktat den som sitt eget blivande hem. Nu skulle han och Majvor bo där, men deras erbjudande kom som en fingervisning av ödet. Bodil kunde inreda huset precis som hon själv ville ha det – och vem visste, vad framtiden kunde föra med sig? En dag skulle hon kanske få ta det i besittning... Hon tvingade tillbaka sin upphetsning och gjorde rösten lugn och neutral, när hon svarade: – Om ni vill ha min hjälp, så står jag naturligtvis gärna till tjänst! ––– Efteråt föreföll det Bodil som om det var arbetet med att inreda villan, som hjälpt henne att uthärda det planerade bröllopet. Signe Engström hade flyttat in med sina möbler i rummet närmast köket, Stig sov i en säng på övervåningen, men i övrigt stod huset tomt. Bodil planerade och delgav Stig och Majvor sina idéer. – I vardagsrummet ska vi ha Majvors nya piano, påpekade Stig, och Bodil fick justera sitt förslag. Annars hade hon i det närmaste fria händer. Både Stig och Majvor litade på henne, och hon gick med liv och lust in för att skapa sitt drömhem. Slutligen var allt färdigt. Långsamt vandrade hon igenom rummen och beskådade resultatet, men då kände hon ingen glädje längre. Det var som om hon vaknat ur ett rus som förblindat henne. Nu var verkligheten över henne igen, och hon stod där som förlorare. Om några dagar skulle Majvor flytta in. Utan att kunna se något, utan att

kunna uppskatta färgerna och harmonin. Hon skulle inte ens kunna säga, att det var ”tjusigt”. Bodil gick ut på balkongen, som vette mot stadens lilla insjö. Nu var den isbelagd, men när det blev vår skulle den lysa som ett blått smycke mellan nyutslagna björkar. Hennes händer slöt sig hårt om balkongräcket. Jag släpper inte detta ifrån mig, tänkte hon oklart. Det är inte rättvist, att jag ska avstå. En dag måste detta bli mitt... ––– Stig och Majvor vigdes i prästgården en frusen februaridag, och efteråt bjöd brudens föräldrar på lunch på Stora Hotellet. Bodil hade vant sig vid att se på Majvor och mötas av det avlägsna, ogripbara uttrycket i hennes ögon, men nu utstrålade hennes ansikte en sådan glädje och lycka att även ögonen tycktes leva. Hon var förtrollande söt i vit klänning och med det ljusa håret i luftiga lockar. Stig var mycket stilig i mörk kostym med en skär nejlika i knapphålet... Bodil vågade knappast se på honom för att inte förråda hur upprörd och olycklig hon var, men hon blev tvungen när han mot slutet av måltiden räckte henne ett kuvert och sa: – Som tack för allt arbete du har lagt ner på vårt hem vill vi ge dig ett körkort i present. Det ligger i tiden nu att allt fler kvinnor lär sig att köra bil, så jag har anmält dig till Tages Trafikskola, och jag kommer att stå för alla kostnader, tills du har körkortet i din hand. Bodil log och tackade, och snart var hon inte medelpunkten längre. Efter lunchen åkte de till Grönvägen, där Majvor skulle byta om inför bröllopsresan, som skulle gå till hemlig ort. Bodil och Stig blev ensamma i vardagsrummet. – Du kanske undrar, varför jag är så hemlighetsfull, sa han, men jag vill inte att någonting ska störa oss de här dagarna. Jag vet att du klarar affärerna under tiden, men för säkerhets skull lovar jag att ringa dig några gånger. Bodil nickade tyst. Hon hade med ens en våldsam hjärtklappning och visste inte, vad som fick henne att plötsligt låta skyddsvallarna rasa. Hon gick närmare honom och lade armarna om hans hals. – Lycka till, Stig, viskade hon. Sedan tryckte hon sina läppar mot hans i en het, sökande kyss, som fullständigt överrumplade honom. Nästan illa till mods drog han sig undan och såg häpet på hennes rodnande ansikte. – Lycka till själv... med jobbet och körkortet, sa han. Hon vände sig bort med ett generat uttryck och han kände sig rörd över hennes förlägenhet. På sin systers bröllopsdag hade även hon blivit berörd, och för den som sällan visar sina känslor slår det lätt över... Strax därpå hade han glömt intermezzot. Majvor kom gående nedför trappan, tätt följd av sin mor. Även hen-

nes far dök upp. – Majvor, du måste spela något för mig, innan du åker, bad han. – Gärna, men då måste du sjunga till. Lova det! Gunnar Wester lovade, och snart blandades hans basröst med Majvors ljusa stämma. – Famnen vill utan solsken får du nu utav mig Solens gyllene strålar lyser bara för dig... Allas blickar var som fastnaglade vid den lyckligt sjungande flickan vid pianot, som utan ett enda felslag exekverade melodin. – Famnen full utav solsken jag är glittrande glad Se hur solblänket målar guld på blommor och blad... Gunnar Wester sjöng inte längre. Hans ansikte var förvridet av gråt och stora tårar rullade nerför hans fårade kinder. Slutligen var avskedet över. Bodil stod i dörren och såg den svarta bilen försvinna med Stig vid ratten och Majvor vid hans sida. Hon skulle ha kunnat offra sina egna ögon för att få vara i Majvors ställe nu! I Majvors ställe... Tanken bet sig fast i henne och frätte omkring sig, tills den kändes som ett öppet sår. I Majvors ställe... ––– En blek vintersol lyste in genom fönstret på Stig Hessels kontor, där Bodil satt bakom skrivbordet. En av förmännen hade just varit inne med en rapport, och hans underdåniga uppträdande hade tydligt sagt henne, att hon betraktades som chef under Stigs frånvaro. Det tilltalade hennes ärelystnad, men hon kunde inte njuta av det så som hon önskat. Varje gång telefonen ringde, fick hon hjärtklappning och väntade att få höra Stigs röst. Det var tortyr att veta, att han befann sig på bröllopsresa med hennes

syster! Hon skulle inte stå ut med att höra honom berätta om hur lyckliga de var! Under natten hade hon legat vaken och lekt med tanken att få honom att avbryta smekmånaden och komma hem, men hon hade inte kommit på någon hållbar förevändning. Och kanske var det lika bra, att han fick ha sin bröllopsvecka. Det kunde vara tillräckligt för att han skulle upptäcka, vilken svår uppgift han tagit på sig, när han gift sig med en blind flicka. Telefonen ringde. Bodil ryckte till och drog ett djupt andetag, innan hon lyfte luren och svarade. – Hej Bodil, det är Torsten. Jag borde väl inte störa dig på jobbet, men nu när chefen är på bröllopsresa, kan du väl tilllåta sig ett privatsamtal...? – Jag tror att du har missuppfattat min ställning, sa Bodil kyligt. Som Hessels privatsekreterare och närmaste medarbetare har jag faktiskt ganska fria händer. Han slog genast om tonen. – Förlåt, om jag uttryckte mig klumpigt. Jag är väl medveten om din position, och den är du värd. Du jobbar hårt och du kan dina saker. Hans respektfulla röst gjorde henne genast på bättre humör. – Hur är det med dig nu? bytte hon ämne. Under hösten hade Torsten Lindén plötsligt drabbats av blödande magsår. Tillståndet hade varit så allvarligt att han blivit opererad. Det hade medfört att Amatörteatern hade fått inställa höstens program. – Men nu känner jag mig i form igen, och jag är säker på att vi kan ge Nybroborna en föreställning som de sent ska glömma. Alla som medverkar kan ju redan sina roller, så vi behöver bara repetera och finjustera för att allt ska sitta som det ska... Hans entusiasm lämnade Bodil oberörd.

– Jag vet inte, om jag har lust att ställa upp, sa hon. Det har hänt så mycket sen i höstas och jag har inte ägnat en tanke åt rollen. Det måste väl finnas någon annan, som kan ta den? – Är du galen? Varifrån skulle jag få henne? Det gäller ju en av de bärande rollerna! Hela föreställningen faller platt till marken utan dig. Inget ont om de andra, de gör alla sitt bästa, men de saknar det där extra som du har. Du har karisma, du blir medelpunkten bara du visar dig på scenen, och du har ett fantastiskt register i din röst... Omdömet var inga överord, men Bodil visste att det i hög grad handlade om medfödd begåvning. För att ge liv åt en gestaltning behövde hon aldrig anstränga sig särskilt mycket. Det hade visat sig redan under skoltiden. I folkskolan hade de haft en mycket originell lärarinna. Bodil hade imiterat hennes egenheter så skickligt, att skolkamraterna tjutit av skratt. Egentligen hade hon väl alltid varit skådespelerska. Hon tyckte om att stå i händelsernas centrum, och i vardagslivet gjorde hon sällan något utan att beräkna effekten. Medan hon lyssnade till Torstens övertalande röst slog det henne, att det kunde vara nyttigt för henne att stå på scen igen och leva sig in i en uppdiktad roll. Kanske kunde det hjälpa henne att komma bort från tankarna, som hela tiden kretsade kring en och samma sak i allt snävare cirklar. Stig och Majvor i varandras armar... Innan hon cyklat till jobbet i morse, hade hennes mor påpekat att hon såg blek och trött ut och undrat, om hon höll på att bli sjuk. Ja, Bodil var sjuk – av längtan, besvikelse och bitterhet. Nu måste hon rycka upp sig, om hon inte skulle gå under. – Okej, Torsten, jag ger mig. Jag ska inte svika dig. Jag ställer upp! Fortsättning i nästa nummer


28

23 november 2017

TVTORSDAG 23–ONSDAG 29 NOVEMBER 2017

FILMTIPS

SKIDSPORT

Foto: SVT

¡¡¡

Hollywoodteam gör Vietnamfilm på plats och hamnar i strid med lokal armé av gangstrar. De fattar inte riktigt att det är på riktigt. Respektlöst roligt, med Ben Stiller och Robert Downey jr. (USA, 2008) TV4FREDAG23.10

Simon och ekarna ¡¡¡ Om Simon (Bill Skarsgård) som – nästan som tjuren Ferdinand – trivs bäst vid en ek. Lisa Ohlins film (en av de dyraste i svensk film­ historia) efter Marianne Fredrikssons episka roman försöker vara lite mer än den klarar av. (Sverige, 2011) SVT1LÖRDAG21.50

Värmlandsduo hyllar en ikon

Nurejevs avhopp skapade skandal

En värmländsk humorduo tävlar i ”Doobidoo”: Johan Östling och Björn A Ling, just nu aktuella med andra säsongen av komediserien ”Ack Värmland”. De passar på att hylla dansbands­ ikonen Sven-Erik Magnusson.  SVT1FREDAG20.00

Rudolf Nurejev var en av de största balettstjärnorna i Sovjet, men hoppade av till väst under dramatiska former 1961. ”Nurejev hoppar av” berättar his­ torien, med Artiom Ovtjarenko i rollen som Nurejev.

DOKUMENTÄR

THRILLER

DRAMA

Friday night lights ¡¡¡¡ Sportdrama på riktigt. Invånarna i lilla Odessa, Texas, har en stolthet: skollaget i amerikansk fotboll. När lagets stjärna skadas i första matchen blir det kris. Med en grym Billy Bob Thornton. (USA, 2004) DRAMA

TV3SÖNDAG13.30

Foto: TV4

”En stark upplevelse” En nypa sig i armen-upplevelse. Så sammanfattar Tomas Andersson Wij sin dag i ”Så mycket bättre”. – Jag kände att det här kommer jag aldrig att få vara med om igen, att få sitta ihop med kollegor som jag respekterar och höra deras versioner av mina låtar. Tomas Andersson Wij vaknade tidigt och började förbereda en speciell frukost för de andra musi­ kerna. Dagens aktiviteter,

som även de handlade om musik, varvades med mat och framträdanden. – Jag serverade ganska mycket alkohol. Lunchen minns jag som underbar, middagen var lite tyngre för då hade vi hållit i gång sedan frukost. Dessutom bjöd jag på fördrink innan maten. Det var inte en jättebra idé så här i efter­ hand, men jag tror inte att det kommer synas så mycket i tv. Han har tittat på ”Så mycket bättre” ända

sedan starten. – Jag tycker att det är intressant att lyssna på människor som jobbar med samma sak när de pratar om sitt jobb, oavsett vad de jobbar med. Det är en grym grej att mötas kring. Det roligaste med inspel­ ningen var att tolka de andras låtar. – Jag har spelat för tio personer och för 10 000, men jag hade aldrig tidiga­ re spelat inför en upphovs­ man. Det var en stark upp­ levelse. TV4LÖRDAG20.00

Foto: ANNIKA OHLSSON

Det blev mingel och fördrink före middagen på Tomas Andersson Wijs dag i ”Så mycket bättre”.SVT2LÖRDAG19.05

Foto: JOHAN PAULIN/SVT

Tropic thunder KOMEDI

Foto: BBC

MUSIK

Kim Wall i ny dokumentär

Zelmerlöw gör sin skådisdebut

Den svenska journalisten Kim Walls död har skakat världen. I dokumentären ”Kim Wall porträtteras journalisten och personen Kim Wall. Hon som reste runt i världen, bland annat till Haiti, Uganda och Sri Lanka. SVT1SÖNDAG22.00

Efter flera musikaler och röster till animerade filmer tar artisten Måns Zelmerlöw steget till dramatiskt skådespeleri. Den här veckan gör han entré i thrillerserien ”Jordskott”, där han spelar en nybliven pappa.  SVT1SÖNDAG21.00

TVTORSDAG23 NOVEMBER 2017

6.00 Morgonstudion. 9.10 Go’kväll. 9.55 Tolv ting om Finland. 10.20 Strömsö. 10.50 När kemin stämmer. 11.30 Au pair i Los Angeles. 12.30 Sverige! 13.00 Uppdrag granskning. 14.00 Jills veranda. 15.00 Engelska Antik­

rundan.

16.00TolvtingomFinland Finlandssvensk dokumentärserie från 2017. 16.30NatursåiniNorden Finlandssvensk naturserie från 2015. 17.00Vemvetmest?(R) Svensk frågesport från 2017. 17.30Sverigeidag 18.00Rapport 18.13Kulturnyheterna 18.25Sportnytt 18.30Lokalanyheter 18.45Go'kväll Magasin från 2017. Del 68 av 90. 19.30Rapport 19.55Lokalanyheter 20.00Mittinaturen Svenskt naturmagasin från 2017. Del 8 av 9. Ljud i naturen. Fågel­ kvitter, bröl och vrål. Naturens egen kör kan bjuda på en rad olika ljud. Även 24/11 och 26/11. 21.00Toppmötet Svensk intervjuserie från 2017. Del 3 av 4. Jan Eliasson träffar Norges tidigare statsminister, Gro Harlem Brundtland. Även 25/11 och SVT24 26/11. 22.00Opinionlive Svenskt samhällsmagasin från 2017. Del 15 av 17. Även 25/11. 22.45Japansmörka sexindustri Brittisk dokumentär från 2016. 23.35Rapport 23.40Veckansbrott(R) Svenskt kriminalmagasin. 0.40–0.50Dödsstraffetsoffer: Svartsjukedramat(R) 4.45Sverigeidag(R) 5.15–6.00Go’kväll(R)

8.00 Naturens hemligheter. 8.30 Förväxlingen. 9.00–16.15 Forum. 9.00 Forum. 12.00 Rap­ port. 12.05 Forum. 14.00 Riksdagens fråge­ stund. 15.15 Forum. 16.00 Rapport. 16.05

Forum.

16.15Korrespondenterna(R) Svenskt utrikesmagasin från 2017. Även 25/11. 16.45LivochHoraceiEuropa –dennyaresan(R) Svensk kulturhistorisk serie från 2017. Även SVT24 26/11. 17.15Nyheterpålättsvenska 17.20Nyhetstecken 17.30Oddasat 17.45Uutiset 18.00EngelskaAntikrundan(R) Brittisk antikvitetsserie från 2012­13. Del 13 av 25. Stowe House, Buckinghamshire. Även SVT1 24/11. 19.00Vemvetmest? Svensk frågesport från 2017. Del 69 av 85. Även SVT1 24/11. 19.30Förväxlingen Turkisk dramaserie från 2015. Del 62 av 120. Även 24/11. 20.00Kramforsbarnen klass6A Svensk dokumentär från 2017. 1970, efter skolavslutningen i sexan, flyttade journalisten Karin Swärd från sin födelsestad Kram­ fors i Ådalen. Även 26/11. 21.00–22.00Aktuellt 22.00Sportnytt 22.20Rustandbone :FILM: ¡¡¡¡ Fransk­belgiskt dra­ ma från 2012. Alain lämnar Bel­ gien och reser till sin syster i Antibes för att kunna ge sin tolv­ årige son ett bättre liv. Där möter han djurskötaren Stephanie. I rol­ lerna: Marion Cotillard, Matthias Schoenaerts och Armand Verdure. 0.20–0.50Plus(R) 1.00–4.05Nyheter 5.00–5.05Rapport

5.45 Nyhetsmorgon. 10.00 Malou efter tio. 12.00 Hem till gården. 12.30 Rena rama Rolf. 13.00 Downton Abbey. 14.30 Tareq Taylors nordiska matresa. 15.00 Antiques roadshow.

16.00Enplatsisolen:Vintersol 16.55Fixerupper Amerikansk livsstilsserie från 2016. 17.55112–pålivochdöd Svensk realityserie från 2014. 18.50Keno 19.00–19.30Nyheterna 19.30Halvåttahosmig Svensk matlagningsserie från 2017. Del 56 av 72. 20.00Byttärbytt Svensk underhållningsserie från 2017. Del 11 av 12. Dan och Camilla älskar antikviteter och på sina loppsrundor letar de alltid efter det stora fyndet. Program­ ledare: Renée Nyberg. Även 26/11. 21.00Syrror Svensk dramaserie från 2017. Del 8 av 10. En febrig patient har va­ rit utomlands och sjukhuset tvingas placera några av de an­ ställda i karantän. 22.00–23.00Nyheterna 23.00Hawaiifive-0 Amerikansk kriminalserie från 2015. Teamet utreder när en för­ mögen enstöring hittas död på ett fält med en knapp miljon dollar i förfalskade sedlar på sig. 23.55Law&order:Special victimsunit Amerikansk dramaserie från 2004. Stabler och Benson utreder ett fall där två poliser våldfört sig på sina fruar. 0.55Brottskod:Försvunnen 1.55112–pålivochdöd 3.00Antiquesroadshow(R) 4.00Enplatsisolen: Vintersol(R) 5.10–5.45Halvåttahosmig

6.00 Jims värld. 6.25 Community. 6.45 Star­ gate SG­1. 7.35 Våra värsta år. 8.30 Face off. 9.30 My name is Earl. 10.00 Brooklyn nine nine. 10.30 NCIS: Los Angeles. 11.30 Stargate SG­1. 12.30 Face off. 13.30 How I met your mother. 14.30 2 1/2 män. 15.00 Simpsons.

16.00Scrubs 17.00Seinfeld Amerikansk komediserie från 1997­98. 18.00HowImetyourmother Amerikansk komediserie från 2009. Del 20­21 av 24. Home wreckers. 19.00Brooklynninenine Amerikansk kriminalkomediserie från 2015. Del 23 av 23. 19.3021/2män Amerikansk komediserie från 2004. Del 5 av 24. Bad news from the clinic. 20.00Lethalweapon Amerikansk actionserie från 2017. Del 6 av 22. Gold rush. Riggs inser att hans före detta barndomsvän kanske är involve­ rad i ett rån och ett mord. 21.00Thegunman :FILM: Amerikansk action från 2015. Åtta år efter att han flydde från Kongo sedan han mördat landets gruvminister är den gamle lönnmördaren Jim Terrier åter tillbaka. I rollerna: Sean Penn, Jasmine Trinca och Javier Bardem. 23.20Familyguy Amerikansk animerad serie från 2015. 0.20Americandad 0.50Americandad 1.25Seinfeld(R) 2.20Scrubs(R) 3.05MynameisEarl(R) 3.30Familyguy(R) 4.15Americandad(R) 4.40Americandad(R) 5.05Community(R) 5.30–6.00Våravärstaår(R)

6.30–8.00 Morgonshowen. 8.00 Andys förhis­ toriska äventyr. 8.15 Träd Fu Tom. 8.35 Masha och björnen. 8.40 Fixarna. 8.50 Kate och Mim­ Mim. 9.00 Draken Digby. 13.45 Totalt globalt. 14.00 Testa! 14.15 Paulinas vlogg. 14.30 Las­ sie. 14.50 Flax Max. 15.05 Hank Zipzer: Värl­ dens bästa underpresterare. 15.30 Dubbelliv. 15.40 MI High. 16.10 Elefantprinsessan. 16.35 Pyjamasklubben. 17.00 Jamillah och Aladdin. 17.10 Mästerflygarna. 17.25 Voffa, Kvittra och Len. 17.35 Sara och Anka. 17.45 Djur med Ju­ lia. 18.00 Tripp trapp träd. 18.15 Bästa boksta­ ven. 18.20 Pinos dagbok. 18.25 Vims i rymden. 18.30 Lilla Sportspegeln. 18.45 Programmera mera 2.0. 19.00 Spegelvänd. 19.15 Lilla Aktu­ ellt. 19.25 Vem vet mest junior. 19.55–20.20

Retorikmatchen 2017.

15.00 UR Samtiden.

18.00Frisörerivärlden(R) Belgisk dokumentärserie från 2017. 18.25Denaustraliskakusten (R)Brittisk­australisk dokumen­ tärserie från 2017. Del 5 av 8. 19.15Världensnatur:Thailand –tempelochtigrar(R) Brittisk naturserie från 2017. Del 1 av 3. 20.05MartinLutherKing tillObama Dokumentärserie. Del 1 av 4. 21.00Studionatur Svenskt naturmagasin från 2017. Del 8 av 9. 21.30Lärarensomutmanade Hitler(R) Brittisk dokumentär från 2016. 22.15Life(R) Brittisk naturserie från 2009. 23.05Vetenskapsstudion(R) 23.35SågjordesDoldkamera blanddjuren(R) 0.30USAenligtOliverStone(R) 1.30–2.25Gaybybaby(R)


29

23 november 2017

TV FREDAG 24 NOVEMBER 2017

6.00 Morgonstudion. 9.10 Go’kväll. 9.55 Tolv ting om Finland. 10.20 Natur så in i Norden. 10.50 Mitt i naturen. 11.50 Kobra. 12.20 SPORT Längdskidor. 14.20 Sverigeresan. 14.30 När kemin stämmer. 15.10 Engelska Antik­

7.45 Naturens hemligheter. 8.15 Förväxlingen. 8.45–17.15 Forum: Sverigedemokraternas landsdagar. 8.45 Sverigedemokraternas lands­ dagar. 12.00 Rapport. 12.03 Sverigedemokra­ ternas landsdagar. 16.00 Rapport. 16.05 Sveri­

rundan.

gedemokraternas landsdagar.

16.10 Karl för sin kilt (R) 17.00 Vem vet mest? (R) Svensk frågesport från 2017. 17.30 Sverige idag 18.00 Rapport 18.13 Kulturnyheterna 18.25 Sportnytt 18.30 Lokala nyheter 18.45 Go'kväll Magasin från 2017. Del 69 av 90. 19.30 Rapport 19.55 Lokala nyheter 20.00 Doobidoo Svensk musiklek från 2017. Del 11 av 12. Malin Arvidsson och Lisette Pagler tävlar mot Johan Östling och Björn A Ling. Även 27/11 och SVT24 25/11. 21.00 Skavlan Svensk-norsk pratshow från 2017. Del 11 av 12. Programledare: Fredrik Skavlan. Även 27/11. 22.00 Grotescos sju mästerverk Svensk humorserie från 2017. Del 4 av 8. Moralpanik – ett samtidsscenario. Även 26/11 och SVT24 30/11. 22.30 Uti bögda Svensk komediserie från 2017. 22.45 American odyssey Amerikansk thrillerserie från 2015. 23.30 Rapport 23.35 Stephans klassiker – filmen (R) Svensk sportdokumentär från 2017. 0.35–1.35 Jordskott (R) 4.55 Sverige idag (R) 5.25–6.10 Go'kväll (R)

17.15 Nyheter på lätt svenska 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Engelska Antikrundan (R) Brittisk antikvitetsserie från 2012-13. 19.00 Vem vet mest? Svensk frågesport från 2017. 19.30 Förväxlingen Turkisk dramaserie från 2015. Del 63 av 120. 20.00 Zorn bakom kameran K special. Svensk dokumentär från 2017. En filmberättelse om Anders Zorns länge helt okända foton, och denna fotoskatts långa och komplicerade väg från lönnfack till sent offentliggörande. 21.00 Aktuellt 21.30 Sportnytt 21.45 Efterskalv :FILM: Svenskt drama från 2015. Tonårige John återvänder till sin hemstad efter att ha avtjänat ett straff för ett hemskt brott. I rollerna: Ulrik Munther och Mats Blomgren. 23.25 Min sanning: Malena Ivarsson (R) Svensk intervjuserie från 2017. Malena Ivarsson är prästdottern som bröt tabun när hon för trettio år sedan pratade öppet om sex i tv. Fem miljoner svenskar såg hennes Fräcka fredag. 0.25 Läkarkandidaterna (R) 1.00–2.05 Nyheter 2.05–2.35 Profilerna (R) 3.00–3.05 Rapport 4.00–4.05 Rapport 5.00–5.05 Rapport

10.00 Malou efter tio. 12.00 Hem till gården. 12.30 Rena rama Rolf. 13.00 Downton Abbey. 14.55 Antiques roadshow. 15.55 En plats i so­

len: Vintersol.

16.50 Fixer upper 17.50 V75-klubben 17.55 112 – på liv och död Svensk realityserie från 2014. 18.50 Keno 19.00 Nyheterna 19.30 Drömpyramiden Svenskt underhållningsprogram från 2017. Del 9 av 10. 20.00 Idol 2017 Svenskt underhållning från 2017. Del 26 av 28. Även 25/11. 21.30 Ack Värmland Svensk komediserie från 2017. Del 6 av 10. Lokaltidningen ska kora årets värmlänning och alla försöker visa upp sina mest värmländska sidor. Även 26/11. 22.00 Nyheterna 22.25 Idol 2017 – resultatshow Svenskt underhållningsprogram från 2017. Del 13 av 15. Även 25/11. 22.45 Idol extra Svenskt underhållning från 2017. 23.10 Tropic thunder :FILM: ¡¡¡ Amerikansk komedi från 2008. Tre Hollywoodstjärnor som spelar in en krigsfilm i djungeln misstas för riktiga soldater och hamnar i en uppgörelse med sydasiatiska knarksmugglare. I rollerna: Ben Stiller, Robert Downey jr, Jack Black. 1.20 Lay the favorite :FILM: ¡¡ Amerikansk komedi från 2012. I rollerna: Rebecca Hall, Bruce Willis, Vince Vaughn. 3.10 Ingen utväg :FILM: ¡¡¡ Amerikansk thriller från 1987. I rollerna: Kevin Costner, Gene Hackman och Sean Young. 5.25–6.30 Hela England bakar

6.00 Jims värld. 6.25 Community. 6.45 Starga­ te SG­1. 7.35 Våra värsta år. 8.30 Face off. 9.30 My name is Earl. 10.00 Brooklyn nine nine. 10.30 NCIS: Los Angeles. 11.30 Stargate SG­1. 12.30 Cops. 13.30 How I met your mother. 14.30 2 1/2 män. 15.00 Simpsons.

16.00 Scrubs 17.00 Seinfeld 17.30 Seinfeld 18.00 How I met your mother Amerikansk komediserie från 2009. Del 22-23 av 24. Robots vs. wrestlers. 19.00 Brooklyn nine nine Amerikansk kriminalkomediserie från 2016. Del 1 av 23. 19.30 2 1/2 män Amerikansk komediserie från 2004. Del 6 av 24. The price of healthy gums is eternal vigilance. 20.00 Simpsons Amerikansk animerad komediserie från 1994-95. Del 23-24 av 25. Homer provar på att vara filmkritiker under Springfields filmfestival. 21.00 Lockout :FILM: ¡¡¡ Fransk thriller från 2012. En oskyldigt dömd före detta regeringsagents enda chans att säkra sin frihet ligger i ett farligt uppdrag. I rollerna: Guy Pearce, Maggie Grace och Vincent Regan. 23.00 Welcome to the punch :FILM: ¡¡¡ Amerikansk-brittisk thriller från 2013. I rollerna: James McAvoy och Mark Strong. 1.00 American dad 1.30 Seinfeld (R) 1.55 Seinfeld (R) 2.25 Scrubs (R) 3.10 My name is Earl (R) 3.35 Gang related 4.20 American dad (R) 4.45 Manick 5.10 Community 5.35–6.00 Våra värsta år

6.30–8.00 Morgonshowen. 8.00 Ett fall för KLURO. 8.15 Piggley Winks äventyr. 8.35 Ma­ sha och björnen. 8.45 Fixarna. 8.50 Regnbågs­ stadens hjälte. 12.20 Dinosaurietåget. 12.30 Roboten Rob. 12.40 Maxat hela maskinen – teckenspråkstolkat. 13.25 Tjena chavale. 13.30 Ninjaman – romani. 13.40 Totalt globalt. 13.55 Testa! 14.05 Familjen Rysberg – teckenspråk­ stolkat. 14.30 Lilla Aktuellt skola. 14.45 Lilla Aktuellt teckenspråk. 15.05 Hank Zipzer: Värl­ dens bästa underpresterare. 15.25 Dubbelliv. 15.40 MI High. 16.10 Elefantprinsessan. 16.35 Pyjamasklubben. 17.00 Jamillah och Aladdin. 17.10 Mästerflygarna. 17.20 Dinosar. 17.35 Sara och Anka. 17.45 Katie Morag. 18.00– 18.30 Bolibompa. 18.30–19.55 Fredagkväll. 19.55–20.00 Kändisbesöket.

15.00 UR Samtiden.

18.00 Flyggalen (R) 18.15 Guld på godset (R) Dansk antikvitetsserie från 2014. 19.15 Med livet som insats Norsk populärvetenskaplig serie från 2016. 19.45 Frisörer i världen Belgisk dokumentärserie från 2017. 20.10 Ljudvågornas universum Brittisk vetenskapsserie från 2017. Del 2 av 2. Fysikern Helen Czerski utforskar hur vi kan utnyttja, manipulera och kontrollera ljud. 21.00 Historiska hemligheter Brittisk dokumentärserie från 2017. 21.50 Orkneyöarnas okända historia 22.40 Bretts fenomenala fötter (R) 23.40 Världens natur: Thailand – tempel och tigrar (R) 0.30 Mina 85 barn i Himalaya 1.25–2.10 Berlin-Tokyo med bil

TV LÖRDAG 25 NOVEMBER 2017

6.10 Fråga doktorn. 6.55 Opinion live. 7.40 Uppdrag granskning. 8.40 Toppmötet. 9.40 Karl för sin kilt. 10.30 Vinterstudion. 10.45 SPORT Längdskidor. 11.50 Vinterstudion. 12.30 SPORT Längdskidor. 13.55 Vinterstudion. 14.30 Curling: EM. 14.55 SPORT Curling.

17.50 Helgmålsringning 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport 18.15 Go'kväll Magasin från 2017. Del 70 av 90. 19.00 Sverige! Svenskt kulturmagasin från 2017. Del 14 av 18. 19.30 Rapport 19.45 Sportnytt 20.00 Moraeus med mera Svensk musikunderhållning från 2017. Del 7 av 8. Wiktoria bjuder på en unik akustisk version av ”Save me”. Electric Boys drar stories från rockstjärnelivet i LA. 21.00 Grantchester Brittisk kriminalserie från 2017. Del 2 av 6. Hela byns cricketlag insjuknar efter att någon förgiftat ölen. Men alla tillfrisknar, utom en ung man som hittas död nästa dag. 21.50 Simon och ekarna :FILM: ¡¡¡ Svenskt drama från 2011. Om två familjer, deras vänskap och gemensamma öde i Göteborg på 1940- och 1950-talen. I rollerna: Bill Skarsgård, Helen Sjöholm och Jan Josef Liefers. 23.50 Rapport 23.55–1.25 Broken :FILM: ¡¡¡ Brittiskt drama från 2012. Elvaåriga Skunk och hennes pappa bor i en grå förort. En av hennes bästa vänner är Rick. Han bor fortfarande hemma och lever ganska isolerat. I rollerna: Tim Roth och Cillian Murphy. 5.00 Go'kväll (R) 5.45–6.15 Natur så in i Norden (R)

7.40 Profilerna. 8.10 Förväxlingen. 8.40 Rapport. 8.45–12.30 Forum: Sverigedemokraternas landsdagar. 8.45 Sverigedemokraternas landsdagar. 12.00 Rapport. 12.03 Sverigedemokraternas landsdagar. 12.30 Min sanning: Malena Ivarsson. 13.30–17.15 Forum: Sverigedemokraternas landsdagar. 13.30 Sverigedemokraternas landsdagar. 16.00 Rapport. 16.05–17.15 Sverigedemokraternas landsdagar.

17.20 Sverige idag på romani chib, arli 17.25 Sverige idag på romani chib, lovari 17.30 Smaker från Sápmi (R) 18.00 Nordiska rådets kulturpris 19.00 Kulturstudion 19.05 Nurejev hoppar av Brittisk dramadokumentär från 2015. 20.35 Kulturstudion Kulturstudion med gäster serverar dokumentärer och föreställningar från Sverige och hela världen. 20.40 Dancer – Polunin, den nakna dansaren Dokumentär från 2016. En kraftfull och samtidigt gracil dansare är han, Sergej Polunin. Han tog tidigt dansvärlden med storm, och gör så än i dag. 22.00 Kulturstudion Kulturstudion med gäster serverar dokumentärer och föreställningar från Sverige och hela världen. 22.05 Hitlåtens historia – Forever young (R) Svensk musikserie från 2017. 22.35 Korrespondenterna (R) 23.05 Yvas historia (R) 23.35 Stolthet (R) 0.05–0.35 Läkarkandidaterna (R) 1.00–4.05 Nyheter 5.00–5.05 Rapport

6.30 Lucky dog – en andra chans. 7.00 Bygglov. 7.55 Nyhetsmorgon. 11.30 Idol 2017. 13.00 Idol 2017 – resultatshow. 13.25 Hela Sverige bakar. 14.30 SPORT Ishockey: Skellefteå–

HV71.

17.55 Keno 18.00 V75 Direkt SPORT Direkt. V75 Direkt. 19.00 Nyheterna 19.30 Drömpyramiden Svenskt underhållningsprogram från 2017. Del 10 av 10. Programledare: Rickard Sjöberg. 19.55 Lotto, joker och drömvinsten 20.00 Så mycket bättre Svensk underhållningsserie från 2017. Del 6 av 8. Det är Thomas Andersson Wijs dag och han tar tillfället i akt när han har alla artisterna samlade att göra en låt tillsammans. Thomas berättar bland annat om sin uppväxt i ett kristet hem. Dessutom blir Uno utsatt för en rejäl blåsning. Även 26/11. 21.35 Så ock på jorden :FILM: ¡¡ Svenskt drama från 2014. Efter den älskade körledaren Daniels bortgång hamnar den lilla kören i norrländska Ljusåker i kris. I rollerna: Frida Hallgren, Niklas Falk och Lennart Jähkel. Regi: Kay Pollak. 22.00 Nyheterna 22.15 Så ock på jorden, forts. 0.35 Six bullets :FILM: Amerikansk action från 2012. I rollerna: Jean-Claude van Damme, Joe Flanigan, AnnaLouise Plowman. Regi: Ernie Barbarash. 3.00 Napoleon Dynamite :FILM: ¡¡¡ Amerikansk komedi från 2004. I rollerna: Jon Heder, Jon Gries, Efren Ramirez. 5.00–6.00 Hela England bakar – masterclass

6.00 The vampire diaries. 6.45 Grimm. 7.40 Jims värld. 8.40 Marry me. 9.35 Royal pains. 10.30 Simpsons. 11.30 Amazing race: Allstars. 12.25 Ink master USA. 13.15 Manick. 13.45 NCIS: Los Angeles. 15.30 SPORT Fotboll:

Manchester United–Brighton.

18.30 Almost genius Amerikansk underhållning från 2015. Del 10 av 20. 19.00 2 1/2 män Amerikansk komediserie från 2003. Del 17-18 av 24. Ate the hamburgers, wearing the hats. 20.00 Simpsons Amerikansk animerad komediserie från 2002. Del 10-11 av 21. Marges syster Patty gifter sig med en kvinnlig golfare. 21.00 Semi-pro :FILM: ¡¡ Amerikansk komedi från 2008. Jackie Moon är en före detta sångare vars liv kretsar kring det misslyckade basketlaget Tropics. I rollerna: Will Ferrell, Woody Harrelson, Maura Tierney. 22.50 Red lights :FILM: ¡¡ Spansk-amerikansk thriller från 2012. Psykologen Margaret Matheson och hennes assistent, Tom Buckley, är specialister på bedragare inom det övernaturliga. Ett medium fångar deras intresse. I rollerna: Sigourney Weaver och Robert De Niro. 1.05 Dead in Tombstone :FILM: Amerikanskt actionäventyr från 2013. I rollerna: Danny Trejo och Mickey Rourke. 3.00 30 days of night – dark days :FILM: Amerikansk rysare från 2010. I rollerna: Kiele Sanchez och Rhys Coiro. 4.25 Cops (R) 4.50 Brickleberry 5.10 Marry me 5.30–6.00 Cooper Barret's guide to surviving life

6.35 Abbys flygande skola för feer. 6.45 Djur med Julia. 7.00–9.55 Morgonshowen. 13.50 Indogas. 14.00 Programmera mera 2.0 – teckenspråkstolkat. 14.15 Spegelvänd – teckenspråkstolkat. 14.30 Pyjamasklubben. 14.55 MI High. 15.20 Flax Max. 15.30 Kapten Flinn & Piratdinosaurierna. 15.45 Zoé Kézako. 15.55 Katten i hatten vet allt om ditten och datten. 16.10 Äventyr i tid och rum. 16.20 Dinosaurietåget. 16.35 Lilla prinsessan. 16.45 Full fart i Verksta. 16.55 Biet Maya. 17.10 Riddare Micke. 17.20 Mästerflygarna. 17.35 Bing. 17.40 Ramajetterna. 18.00–18.35 Bolibompa. 18.35 Pyjamashjältarna. 18.45 Snickesnackarn. 19.00 Nicke Nyfiken: En apkul jul. 19.55 Sam tar över. 20.15 Pingvinerna från Madagaskar. 20.35 Bara på skoj. 20.45–21.00 Tre vilda vänner.

9.00–15.00 UR Samtiden. 15.00 Studio natur. 15.30 Orkneyöarnas okända historia. 16.20 Historiska hemligheter. 17.10 Joanna Lumleys

japanska äventyr.

18.00 Vetenskapsstudion (R) 18.30 Läraren som utmanade Hitler (R) 19.15 Människosläktets äventyr (R) Kanadensisk vetenskapsserie från 2015. 20.10 Den australiska kusten Brittisk-australisk dokumentärserie från 2017. 21.00 Världens fakta: Lejon – hanarnas kamp Brittisk naturfilm från 2013. 21.50 Hitlers sista tid 22.45 Dokument utifrån: Lön utan jobb (R) 23.40 Martin Luther King till Obama (R) 0.35 Gayby baby (R) 1.30 Pappan och cancerdraken (R) 2.30–3.15 Berlin-Tokyo med bil (R)


30

23 november 2017

TV SÖNDAG 26 NOVEMBER 2017

6.15 Mitt i naturen. 7.15 Äventyrsfamiljen. 8.15 Sverige! 8.45 Go’kväll. 9.30 Vinterstudion. 9.45 SPORT Längdskidor. 10.20 Vinterstudion. 10.45 Stephans klassiker – filmen. 11.45 Vinterstudion. 12.00 SPORT Längdskidor. 12.45 Vinterstudion. 13.00 Ridsport: Världscupen hoppning. 14.00 Vår tid är nu. 14.55 Det sitter i väggarna. 15.55 Jills veranda.

16.55 Moraeus med mera (R) 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport 18.10 Lokala nyheter 18.15 Landet runt Del 37 av 40. 19.00 Sportspegeln 19.30 Rapport 19.55 Lokala nyheter 20.00 Allt för Sverige Svensk realityserie från 2017. Del 6 av 8. Amerikanerna flyttar in på slottet Torpa stenhus och förflyttas därmed till 1500-talet och får leva slottsliv i tidsenliga kläder. 21.00 Jordskott Svensk thrillerserie från 2017. Del 7 av 8. Eva och Wass tvingas arbeta vidare trots att deras relation aldrig mer blir densamma. 22.00 Kim Wall – hon som ville berätta Svensk dokumentär från 2017. Kvällen den 10 augusti 2017 kliver den svenska journalisten Kim Wall ombord på uppfinnaren Peter Madsens ubåt i hamnen i Köpenhamn. 22.30 Rapport 22.35 Cider med Rosie :FILM: ¡¡¡ Brittisk tv-drama från 2015. I rollerna: Samantha Morton och Timothy Spall. 0.05 Grotescos sju mästerverk (R) 0.35 Full patte (R) 0.50 Sökarna (R) 1.00–1.55 Monster (R) 4.45 Sportspegeln (R) 5.15–6.00 Landet runt (R)

7.40 Naturens hemligheter. 8.10 Smaker från Sápmi. 8.40 Rapport. 8.45 Forum: Sverigedemokraternas landsdagar. 10.05 Gudstjänst. 11.05 Forum: Sverigedemokraternas landsdagar. 12.00 Rapport. 12.03 Zorn bakom kameran. 13.00 Forum: Sverigedemokraternas landsdagar.

16.00 Rapport 16.05 Resan till Antarktis 16.20 Livet som nysvensk 16.50 Sverige idag på romani chib, kalderash 16.55 Sverige idag på meänkieli 17.00–18.00 UR 18.00 Profilerna Svensk realityserie från 2017. 18.30 Skärgårdsbilder: Tillbaka till Kökar Finlandssvenskt reportage från 2017. 19.00 Världens natur: Thailand – tempel och tigrar Brittisk naturserie från 2017. 19.55 En sällsynt fågel (R) Fransk kort animation från 2013. 20.00 Min sanning: Jasenko Selimovic Svensk intervjuserie från 2017. Del 3 av 6. Anna Hedenmo intervjuar EU-parlamentarikern och tidigare teaterchefen Jasenko Selimovic (L). 21.00 Aktuellt 21.15 Agenda Svenskt samhällsmagasin från 2017. 22.00 Dokument utifrån: Människosmugglarna Dansk dokumentär från 2017. 23.00 Gudstjänst (R) 0.00 Kramforsbarnen klass 6 A (R) 1.00–2.05 Nyheter 2.05 Raving Iran (R) 3.00–3.05 Rapport 4.00–4.05 Rapport 5.00–5.05 Rapport

6.00 112 – på liv och död. 7.00 Bygglov. 7.55 Nyhetsmorgon. 11.30 Så mycket bättre. 13.10 Ack Värmland. 14.00 SPORT Skidskytte. 15.00 Enkelstöten. 15.55 Bonde söker fru.

16.55 Bytt är bytt (R) Svensk underhållningsserie från 2017. Del 11 av 12. 17.55 Keno 18.00 Bingolotto Svenskt spelprogram från 2017. Del 14 av 19. Uppträder gör Wiktoria och Kalle Moreaeus med bandet Hej Kalle. Programledare: Ingvar Oldsberg. Även 26/11. 19.00 Nyheterna 19.30 Bingolotto, forts. 20.00 Hellenius hörna Svensk pratshow från 2017. Del 5 av 8. David gästas av programledaren Carina Berg och artisten Per Gessle. Programledare: David Hellenius. 21.00 Maria Wern: Min lycka är din :FILM: Svensk kriminalfilm från 2015. I rollerna: Eva Röse, Allan Svensson och Peter Perski. Regi: Erik Leijonborg. 22.00 Nyheterna 22.15 Maria Wern: Min lycka är din, forts. 23.05 Three to tango :FILM: ¡¡¡ Amerikansk romantisk komedi från 1999. Oscar och Peter får plötsligt en chans att designa och bygga ett stort och viktigt kulturcentrum i Chicago för affärsmannen Charles Newman. I rollerna: Matthew Perry, Neve Campbell och Dylan McDermott. 1.05 Tre systrar och en mamma :FILM: ¡¡ Amerikansk komedi från 2007. I rollerna: Diane Keaton, Mandy Moore, Gabriel Macht. 3.10–5.00 Att bygga sitt drömhus 5.10 Vad blir det för mat 5.45–10.00 Nyhetsmorgon

6.00 The vampire diaries. 6.45 Grimm. 7.35 Amazing race: All-stars. 8.30 Ink master USA. 9.20 Jims värld. 9.50 Almost genius. 10.20 99 nya saker med Erik & Mackan. 11.20 NCIS: Los Angeles. 14.00 Lethal weapon. 14.55 Percy

Jackson: Monsterhavet. äventyr från 2013.

FILM

¡¡ Amerikanskt

16.55 Simpsons 18.00 Amazing race Amerikansk realityserie från 2015. Del 12 av 12. 19.00 Tattoo fixers (R) Brittisk realityserie från 2015. Del 12 av 15. 20.00 Man with a plan Amerikansk komediserie från 2016. Del 12 av 22. När Andi tvingar Adam att hänga med Lowell känner Don sig utanför och Andi måste se till att de blir vänner. 20.30 How I met your mother Amerikansk komediserie från 2005. Del 20 av 22. Barney får för sig att en tv-stjärna är hans pappa. 21.00 2 1/2 män Amerikansk komediserie från 2003. Del 19-20 av 24. Det är Jakes födelsedagskalas och Judiths snygga syster Liz stöter på Alan och då blir Judith rasande. 22.00 Manick (R) Svensk underhållning från 2017. Del 11 av 12. 22.30 American dad 23.00 Man with a plan 23.30 How I met your mother 0.00 Tattoo fixers (R) 1.00 Almost genius 2.00 Amazing race (R) 2.50 Royal pains (R) 3.30 Erik & Mackan – hela och rena 4.20 Anger management 5.05 Marry me (R) 5.25–6.00 Cooper Barret's guide to surviving life

6.35 Djur med Julia. 6.50 Gympa med Matilda. 7.00–9.55 Morgonshowen. 14.15 Solen, månen och den röda planeten – syntolkat. 14.25 Lampornas mat. 14.30 Pyjamasklubben. 14.55 MI High. 15.25 Kapten Flinn & Piratdinosaurierna. 15.35 Zoé Kézako. 15.45 Katten i hatten vet allt om ditten och datten. 15.55 Äventyr i tid och rum. 16.10 Så många frågor, Luna! 16.20 Dinosaurietåget. 16.35 Lilla prinsessan. 16.45 Minimello 2017. 17.05 Biet Maya. 17.15 Rymdrekryterna. 17.25 Mästerflygarna. 17.40 Roboten Rob. 17.55 Tom & jordgubbssyltmackan med honung. 18.00–18.30 Bolibompa. 18.30 Maxat hela maskinen. 19.15 Stjärnhoppningen. 19.40 Så funkar Sverige. 19.50 Backstage. 20.15 Vargblod. 20.40 Bara på skoj. 20.50–21.00 Rabbids.

9.00–10.05 UR Samtiden. 10.05 Forum: Sverigedemokraternas landsdagar. 11.05–15.00 UR Samtiden. 15.00 Byggnadsvårdarna. 15.10 Med livet som insats. 15.40 Ljudvågornas universum. 16.30 Guld på godset. 17.30 Joanna

Lumleys japanska äventyr.

18.20 Dox: Joyride – jakten på den kvinnliga kondomen (R) 19.20 Grannarna på bidrags­ gatan (R) Brittisk dokumentärserie från 2015. 20.10 Life Brittisk naturserie från 2009. 21.00 Jahas löfte Dokumentär. 21.50 Den australiska kusten (R) Brittisk-australisk dokumentärserie från 2017. 22.40 USA enligt Oliver Stone (R) 23.40 Bretts fenomenala fötter (R) 0.40 Mina 85 barn i Himalaya (R) 1.30–2.15 Fighten mot fobier (R)

TV MÅNDAG 27 NOVEMBER 2017

6.00 Morgonstudion. 9.10 Landet runt. 9.55 En bild berättar. 10.00 Sportspegeln. 10.30 Uti bögda. 10.45 Jills veranda. 11.45 Doobidoo. 12.45 Skavlan. 13.45 Engelska Antikrundan. 14.45 Kanske en diktare. FILM ¡¡ Svenskt drama från 1933.

16.00 Guld på godset 17.00 Vem vet mest? (R) 17.30 Sverige idag 18.00 Rapport 18.13 Kulturnyheterna 18.25 Sportnytt 18.30 Lokala nyheter 18.45 Fråga doktorn Svenskt hälsomagasin från 2017. Del 15 av 18. 19.30 Rapport 19.55 Lokala nyheter 20.00 Vår tid är nu Svensk dramaserie från 2017. Del 9 av 10. Hemmafrun. Stockholm 1950. De senaste åren har inneburit dramatiska förändringar för familjen Löwander. Även 1/12 och 2/12. 21.00 Första dejten Svensk realityserie från 2017. Del 5 av 8. Är beröring och närhet en viktig ingrediens på en första dejt? Om man frågar Luciano så är det ett måste. Även 28/11 och SVT24 senare i kväll. 22.00 Monster Norsk thrillerserie från 2017. Del 4 av 7. Morden skakar om det lilla samhället och gammal vänskap förvandlas till hat. Även 1/12 och SVT24 2/12. 22.55 Dödsstraffets offer: Svartsjukedramat 23.10 Au pair i Los Angeles (R) 23.40 Rapport 23.45 Japans mörka sexindustri (R) 0.35–1.35 Stephans klassiker – filmen (R) 4.45 Sverige idag (R) 5.15–6.00 Fråga doktorn (R)

7.50 Sverige idag på romani chib, arli. 7.55 Sverige idag på romani chib, lovari. 8.00–9.00 UR. 8.00 Kortfilmsklubben – samiska. 8.20 Kortfilmsklubben – spanska. 8.30 Dai, domanda! 8.40 Tyst tagning. 8.53 NO-land. 9.00– 16.15 Forum. 9.00 Forum. 12.00 Rapport. 12.05 Forum. 16.00 Rapport. 16.05 Forum.

16.15 Gudstjänst (R) 17.15 Nyheter på lätt svenska 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Engelska Antikrundan (R) Brittisk antikvitetsserie från 2011. Del 1 av 30. 18.50 Beatles forever (R) Dansk musikserie från 2012. Del 1 av 10. 19.00 Vem vet mest? Svensk frågesport från 2017. Del 71 av 85. 19.30 Förväxlingen Turkisk dramaserie från 2015. Del 64 av 120. 20.00 Vetenskapens värld Svenskt vetenskapsmagasin från 2017. Del 15 av 17. Nobelpris och ljudvetenskap. Nu kan vi se hur livets minsta beståndsdelar fungerar på atomnivå. 21.00–22.00 Aktuellt 22.00 Sportnytt 22.15 Dox: Bäbisfabriken Amerikansk dokumentär från 2017. Mammor, nyfödda, sköterskor, doktorer, havande, pojkvänner – alla har sin plats i det kontrollerade kaos som är världens största BB. 23.55 Agenda (R) 0.40–0.50 Beatles forever (R) 1.00–1.30 Nyheter 1.30 Smaker från Sápmi (R) 2.00–3.05 Nyheter 3.05–3.35 Naturens hemligheter (R) 4.00–4.05 Rapport 5.00–5.05 Rapport

10.00 Malou efter tio. 12.00 Hem till gården. 12.30 Rena rama Rolf. 13.00 Downton Abbey. 14.30 Tareq Taylors nordiska matresa. 15.00 Antiques roadshow. 15.55 En plats i solen: Vin-

tersol.

16.55 Fixer upper Amerikansk livsstilsserie från 2016. 17.55 112 – på liv och död Svensk realityserie från 2014. 18.50 Keno 19.00–19.30 Nyheterna 19.30 Halv åtta hos mig Svensk matlagningsserie från 2017. Del 57 av 72. 20.00 After dark Svensk dokumentärserie från 2017. Del 1 av 2. After dark pratar om vad man gör när man redan gjort allt och vad som hände med den internationella karriären. 21.00 Diggiloo 2017 Svensk underhålling från 2017. Del 1 av 2. 22.00–23.00 Nyheterna 23.00 Hawaii five-0 Amerikansk kriminalserie från 2015. Del 5 av 25. McGarrett undersöker ett gäng stuntmän för att hitta en mördare som flydde från platsen genom att hoppa med motorcykel från ett tak till ett annat. 23.55 Law & order: Special victims unit Amerikansk kriminalserie från 2005. Del 1 av 22. Stabler måste arbeta under täckmantel som frisläppt sexförbrytare för att komma med i samma terapigrupp som en misstänkt våldtäktsman. 0.55 Brottskod: Försvunnen 1.55 112 – på liv och död 3.00 Antiques roadshow (R) 4.00 En plats i solen: Vintersol (R) 5.10 Halv åtta hos mig 5.45–10.00 Nyhetsmorgon

6.00 Jims värld. 6.25 Community. 6.45 Stargate SG-1. 7.35 Våra värsta år. 8.30 Cops. 9.30 My name is Earl. 10.00 Brooklyn nine nine. 10.30 NCIS: Los Angeles. 11.30 Stargate SG-1. 12.30 Cops. 13.30 How I met your mother. 14.30 2 1/2 män. 15.00 Simpsons.

16.00 Scrubs 17.00 Seinfeld 18.00 How I met your mother Amerikansk komediserie från 2009. Del 24 och 1 av 24. 19.00 Brooklyn nine nine Amerikansk kriminalkomediserie från 2016. Del 2 av 23. 19.30 2 1/2 män Amerikansk komediserie från 2004. Del 7 av 24. 20.00 Simpsons Amerikansk animerad komediserie från 1994-95. Del 25 av 25. Lisa blir helt förkrossad när hennes idol, jazzmusikern Bleeding Gums Murphy, dör. 20.30 Simpsons Amerikansk animerad komediserie från 1995. Del 1 av 25. 21.00 Manick Svensk underhållning från 2017. Del 12 av 12. 21.30 Simpsons Amerikansk animerad komediserie från 2016. Del 20 av 23. Bart råkar i trubbel på mor- och farföräldrarnas dag i skolan och tvingas att umgås med Skinners mamma som straff. 22.00 Tattoo fixers Brittisk realityserie från 2015. Del 13 av 15. 23.00 Family guy 0.00 American dad 1.00 Seinfeld 2.00 Scrubs 2.55 My name is Earl 3.20 Family guy 4.10 American dad 5.00 Community 5.25–6.00 Våra värsta år

6.30–8.00 Morgonshowen. 8.00 Ett fall för KLURO. 8.10 Piggley Winks äventyr. 8.35 Masha och björnen. 8.40 Fixarna. 8.50 Regnbågsstadens hjälte. 9.00 Sagoträdet. 14.50 Flax Max. 15.00 Hank Zipzer: Världens bästa underpresterare. 15.25 Dubbelliv. 15.40 MI High. 16.05 Elefantprinsessan. 16.30 Programmera mera 2.0. 16.45 Kortrasten. 17.00 Jamillah och Aladdin. 17.10 Äventyr i tid och rum. 17.20 Sara och Anka. 17.30 Värsta kalaset. 17.40 Matildas mattegåta. 17.45 Hur vet du det? 17.55 Läsa med. 18.00–18.30 Bolibompa. 18.30 Pyjamashjältarna. 18.45 Snö + 7. 19.05 Ugglan och co. 19.15 Lilla Aktuellt. 19.25 Vem vet mest junior. 19.50 Backstage. 20.15 Vargblod. 20.40 Lilla Aktuellt. 20.45 Tre vilda vänner. 20.55–21.00 Larva.

15.00–18.00 UR Samtiden.

18.00 Frisörer i världen (R) Belgisk dokumentärserie från 2017. Del 5 av 6. 18.25 Människosläktets äventyr (R) Kanadensisk vetenskapsserie från 2015. Del 3 av 3. 19.20 Historiska hemligheter (R) Brittisk dokumentärserie från 2017. Del 2 av 8. 20.10 Jahas löfte (R) Dokumentär. 21.00 Världens natur: Thailand – tempel och tigrar (R) Brittisk naturserie från 2017. Del 2 av 3. 21.55 Vetenskapsstudion Svenskt vetenskapsmagasin från 2017. Del 9 av 10. 22.25 Mitt biologiska barn (R) Dokumentär. 23.20 Med livet som insats (R) 23.50 Hitlers sista tid (R) 0.40 USA enligt Oliver Stone (R) 1.40–2.40 Han får inte slå dej! (R)


31

23 november 2017

TV TISDAG 28 NOVEMBER 2017

6.00 Morgonstudion. 9.10–9.55 Fråga doktorn. 10.00 Strömsö. 10.30 Första dejten. 11.30 Döva barns språkutveckling. 12.00 Lärlabbet. 12.30 Byggänget. 12.45 Moraeus med mera. 13.45 Engelska Antikrundan. 14.35 Jag dräpte. FILM

¡¡¡ Svenskt drama från 1931.

16.00 Finland från ovan 17.00 Vem vet mest? (R) Svensk frågesport från 2017. 17.30 Sverige idag 18.00 Rapport 18.13 Kulturnyheterna 18.25 Sportnytt 18.30 Lokala nyheter 18.45 Go'kväll Magasin från 2017. Del 71 av 90. 19.30 Rapport 19.55 Lokala nyheter 20.00 Det sitter i väggarna Svensk faktaserie från 2017. Del 5 av 8. Den gamla prästgården i Funbo i Uppland har anor ända från medeltiden. Även 29/11 och 30/11. 21.00 Veckans brott Svenskt kriminalmagasin från 2017. Del 7 av 10. Även 30/11 och SVT24 1/12. 22.00 Kobra Svenskt kulturmagasin från 2017. Del 7 av 10. Jakten på Afrikas modigaste designer. Lagos modescen har beskrivits som pulserande och explosiv, redo att ta över världen. Även 2/12. 22.30 Full patte Svensk humorserie från 2017. 22.45 Sökarna (R) Svensk kortfilmsserie från 2017. 22.55 Au pair i Los Angeles (R) Finsk realityserie från 2015. 23.25 Rapport 23.30–1.20 Girlhood :FILM: ¡¡¡¡ Franskt drama från 2014. I rollerna: Karidja Touré, Assa Sylla och Lindsay Karamoh. 4.45 Sverige idag (R) 5.15–6.00 Go'kväll (R)

7.50 Sverige idag på romani chib, kalderash. 7.55 Sverige idag på meänkieli. 8.00 Läkarkandidaterna. 8.30 Förväxlingen. 9.00–16.15 Forum. 9.00 Forum. 12.00 Rapport. 12.05 Forum. 16.00 Rapport. 16.05 Forum.

16.15 Agenda (R) 17.00 Amerikafinnar (R) 17.15 Nyheter på lätt svenska 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Engelska Antikrundan (R) Brittisk antikvitetsserie från 2011. Del 2 av 30. 18.50 Beatles forever (R) Dansk musikserie från 2012. Del 2 av 10. 19.00 Vem vet mest? Svensk frågesport från 2017. Del 72 av 85. 19.30 Förväxlingen Turkisk dramaserie från 2015. Del 65 av 120. 20.00 Korrespondenterna Svenskt utrikesmagasin från 2017. Del 8 av 10. Det nya guldet. Enorma mängder sand krävs för att bygga vår civilisation – hus, vägar, glas. 20.30 Plus Svenskt konsumentmagasin från 2017. Del 9 av 12. 21.00–22.00 Aktuellt 22.00 Sportnytt 22.15 Hitlåtens historia – No coke Svensk musikserie från 2017. Del 3 av 6. 22.45 Lycklig utan piller (R) 23.35 Zorn bakom kameran (R) 0.35–0.45 Beatles forever (R) 1.00–2.05 Nyheter 2.05–2.35 Profilerna (R) 3.00 Rapport 3.05–3.35 Naturens hemligheter (R) 4.00–4.05 Rapport 5.00–5.05 Rapport

10.00 Malou efter tio. 12.00 Hem till gården. 12.30 Rena rama Rolf. 13.00 Downton Abbey. 14.00 Mord och inga visor. 14.55 Antiques roadshow. 15.55 En plats i solen: Vintersol.

16.55 Fixer upper Amerikansk livsstilsserie från 2016. Del 13 av 14. 17.55 112 – på liv och död Svensk realityserie från 2014. Del 33 av 35. Även 3/12. 18.50 Keno 19.00–19.30 Nyheterna 19.30 Halv åtta hos mig Svensk matlagningsserie från 2017. Del 58 av 72. Dagen värd är IT-entreprenören Ivar. 20.00 Hela Sverige bakar Svensk matlagningsserie från 2017. Del 10 av 12. Programledare: Tilde de Paula Eby. Även 2/12. 21.00 Cardinal Kanadensisk kriminalserie från 2016. Del 5 av 6. Keith. Cardinal och Delorme har identifierat mördaren och nu återstår bara att hitta den misstänkta innan fler personer mister livet. 22.00–23.00 Nyheterna 23.00 Hawaii five-0 Amerikansk kriminalserie från 2015. Del 6 av 25. Det är halloween och teamet är på jakt efter en seriemördare som inspireras av Frankenstein. 23.55 Law & order: Special victims unit Amerikansk kriminalserie från 2005. Del 2 av 22. Benson räddar April Troost från att begå självmord. 0.55 Brottskod: Försvunnen 1.55 112 – på liv och död 3.00 Mord och inga visor (R) 4.00 En plats i solen: Vintersol (R) 5.10 Halv åtta hos mig 5.45–10.00 Nyhetsmorgon

6.00 Jims värld. 6.25 Community. 6.45 Stargate SG-1. 7.35 Våra värsta år. 8.30 Cops. 9.30 My name is Earl. 10.00 Brooklyn nine nine. 10.30 NCIS: Los Angeles. 11.30 Stargate SG-1. 12.30 Cops. 13.30 How I met your mother. 14.30 2 1/2 män. 15.00 Simpsons. 15.30 Simpsons.

16.00 Scrubs 17.00 Seinfeld 18.00 How I met your mother Amerikansk komediserie från 2009. Del 2-3 av 24. 19.00 Brooklyn nine nine Amerikansk kriminalkomediserie från 2016. Del 3 av 23. 19.30 2 1/2 män Amerikansk komediserie från 2004. Del 8 av 24. Frankenstein and the horny villagers. 20.00 Simpsons Amerikansk animerad komediserie från 1995. Del 2-3 av 25. Ett besök på den lokala djurparken leder till att Lisa vill bli vegetarian. 21.00 The fast and the furious: Tokyo drift :FILM: ¡¡ Amerikansk-tysk action från 2006. Sean Boswell kör streetrace och hamnar i konflikt med polisen. Han skickas att bo med sin pappa, en karriärsmilitär stationerad i Tokyo. I rollerna: Lucas Black, Bow Wow och Zachery Bryan. 23.05 Simpsons Amerikansk animerad komediserie från 2016. 23.35 American dad (R) 0.05 American dad 0.35 Seinfeld 1.30 Scrubs 2.25 My name is Earl 2.45 American dad 3.10 Cooper Barret's guide to surviving life (R) 3.55 Community 4.20 Cops 5.05–6.00 Våra värsta år

6.30–8.00 Morgonshowen. 8.00 Andys förhistoriska äventyr. 8.15 Träd Fu Tom. 8.35 Masha och björnen. 8.45 Fixarna. 8.50 Kate och MimMim. 9.00 Draken Digby. 13.30 Musikkollot. 13.45 Tungan rätt i mun. 14.00 Uppdrag kroppen. 14.15 Paulinas vlogg. 14.30 Lassie. 14.55 Flax Max. 15.05 Hank Zipzer: Världens bästa underpresterare. 15.30 Dubbelliv. 15.45 MI High. 16.10 Elefantprinsessan. 16.35 Pyjamasklubben. 17.00 Jamillah och Aladdin. 17.15 Mästerflygarna. 17.25 Riddare Micke. 17.40 Sara och Anka. 17.45 Voffa, Kvittra och Len. 18.00–18.30 Bolibompa. 18.30 Siri på banan. 18.45 Superdräkten. 19.15 Lilla Aktuellt. 19.25 Vem vet mest junior. 19.55 Backstage. 20.15 Vargblod. 20.40 Lilla Aktuellt. 20.45 Abel och Fant. 20.55–21.00 Larva.

15.00–18.00 UR Samtiden.

18.00 Övergivna rum (R) 18.20 Hitlers sista tid (R) Dokumentärserie. 19.15 Frisörer i världen (R) Belgisk dokumentärserie från 2017. 19.40 Studio natur (R) Svenskt naturmagasin från 2017. 20.10 Världens fakta: Lejon – hanarnas kamp (R) Brittisk naturfilm från 2013. 21.00 Orkneyöarnas okända historia (R) Brittisk dokumentärserie från 2016. 21.50 Dokument utifrån: Människosmugglarna (R) 22.50 Ljudvågornas universum (R) 23.40 Martin Luther King till Obama (R) 0.35 7 miljoner steg längs Nilen (R) 1.25 Fighten mot fobier (R) 2.05–2.50 Iran inifrån (R)

TV ONSDAG 29 NOVEMBER 2017

6.00 Morgonstudion. 9.10 Go’kväll. 9.55 Hitlåtens historia på två minuter. 10.00 Finland från ovan. 10.30 Sverige! 11.00 Det sitter i väggarna. 12.00 Allt för Sverige. 13.00 Jakten. 13.20 Uti bögda. 13.35 Engelska Antikrundan. 14.30

Spöke på vift. från 1941.

FILM

¡¡¡ Amerikansk komedi

16.00 Tolv ting om Finland 16.30 Strömsö 17.00 Vem vet mest? (R) Svensk frågesport från 2017. 17.30 Sverige idag 18.00 Rapport 18.13 Kulturnyheterna 18.25 Sportnytt 18.30 Lokala nyheter 18.45 Go'kväll Magasin från 2017. Del 72 av 90. 19.30 Rapport 19.55 Lokala nyheter 20.00 Uppdrag granskning Svenskt samhällsmagasin från 2017. Del 15 av 15. Även 30/11 och 2/12. 21.00 Jills veranda Svensk underhållning från 2017. Del 3 av 6. Dregen, den första hårdrockaren på verandan, anlän­ der till Nashville. Även 30/11 och 3/12. 22.00 En vecka på gatan (R) Norsk dokumentär. Föreställ dig att alla dina privilegier tas bort och du flyttar ut på gatorna. Vad lär du dig om dig själv? Även 5/12. 22.30 Lärlabbet Svensk fortbildning från 2016. 23.00 Byggänget (R) Svensk inredningsserie från 2015. 23.15 När kemin stämmer Norsk dejtingserie från 2016. 23.55 Rapport 0.00–1.40 Dox: Bäbisfabriken (R) 4.45 Sverige idag (R) 5.15–6.00 Go'kväll (R)

8.00 Läkarkandidaterna. 8.30 Förväxlingen. 9.00–16.15 Forum. 9.00 Forum. 12.00 Rapport. 12.05 Forum. 16.00 Rapport. 16.05 Fo-

10.00 Malou efter tio. 12.00 Hem till gården. 12.30 Rena rama Rolf. 13.00 Downton Abbey. 14.00 Mord och inga visor. 15.00 Antiques ro-

rum.

adshow.

16.15 Vetenskapens värld (R) 17.15 Nyheter på lätt svenska 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Engelska Antikrundan (R) Brittisk antikvitetsserie från 2011. 18.50 Beatles forever (R) Dansk musikserie från 2012. 19.00 Vem vet mest? Svensk frågesport från 2017. 19.30 Förväxlingen Turkisk dramaserie från 2015. Del 66 av 120. 20.00 Liv och Horace i Europa – den nya resan Svensk kulturhistorisk serie från 2017. Del 3 av 6. Denna gång är det Liv som väljer resmålen och det är till de storslagna drömmar­ na och de förlorade paradisen resan tar dem. 20.30 Smaker från Sápmi Samisk matserie från 2017. Samerna har åtta årstider och varje period har sina råvaror och smaker. Hur kan man utnyttja detta för att skapa något unikt? 21.00 Aktuellt 22.00 Sportnytt 22.15 Mr Robot Amerikansk thrillerserie från 2017. 23.15 Livet som nysvensk 23.45 Min squad XL – samiska 0.45 Beatles forever (R) 1.00–1.30 Nyheter 1.30 Min squad XL – meänkieli 2.00–3.05 Nyheter 3.05–3.35 Naturens hemligheter (R) 4.00–4.05 Rapport 5.00–5.05 Rapport

16.00 En plats i solen: Vintersol Brittisk livsstilsserie från 2014. 17.00 Skidskytte SPORT Direkt. Världscupen Östersund. 19.00 Nyheterna 19.30 Halv åtta hos mig Svensk matlagningsserie från 2017. Del 59 av 72. 20.00 Bonde söker fru Svensk realityserie från 2017. Del 10 av 13. Dennis går på slutdejt med bad, mys och kyssar. Joacim väljer vilka två tjejer han vill fort­ sätta dejta och Marcus avslöjar en hemlighet för Linda. Programleda­ re: Linda Lindorff. Även 3/12. 21.00 Enkelstöten Svensk dramakomediserie från 2017. Del 3 av 6. Jenny och Cecilia är tillbaka i Kalmar med rånbytet inlåst i värdekassetter. Även 3/12. 22.00 Nyheterna 23.00 Hawaii five-0 Amerikansk kriminalserie från 2015. Del 7 av 25. McGarretts första dejt med Lynn på en över­ given ö tar en farlig vändning när det visar sig att en gangsterboss gömmer sig där. 23.55 Law & order: Special victims unit Amerikansk kriminalserie från 2005. Benson får ett telefonsam­ tal från en liten flicka som säger att hon är alldeles ensam. 0.55 Brottskod: Försvunnen 1.55 112 – på liv och död 3.00 Mord och inga visor (R) 4.00 En plats i solen: Vintersol (R) 5.10 Halv åtta hos mig 5.45–10.00 Nyhetsmorgon

6.00 Jims värld. 6.25 Community. 6.45 Stargate SG-1. 7.35 Våra värsta år. 8.30 Cops. 9.30 My name is Earl. 10.00 Brooklyn nine nine. 10.30 NCIS: Los Angeles. 11.30 Stargate SG-1. 12.30 Cops. 13.30 How I met your mother. 14.30 2 1/2 män. 15.00 Simpsons.

16.00 Scrubs Amerikansk komediserie från 2005. 17.00 Seinfeld Amerikansk komediserie från 1991. 18.00 How I met your mother Amerikansk komediserie från 2009. Del 4­5 av 24. 19.00 Brooklyn nine nine Amerikansk kriminalkomediserie från 2016. Del 4 av 23. 19.30 2 1/2 män Amerikansk komediserie från 2004. Del 9 av 24. Yes, monsignor. 20.00 Simpsons Amerikansk animerad komedi­ serie från 1995. Del 4­5 av 25. Bart säljer sin själ för fem dollar. 21.00 The amazing Spider-man :FILM: ¡¡¡ Amerikanskt äventyr från 2012. Peter Parker är en utstött kille som blev övergiven av sina föräldrar och uppfostrades av sin farbror och faster. Nu vill han hitta sina föräldrar. I rollerna: Andrew Garfield, Emma Stone och Rhys Ifans. 23.40 Family guy Amerikansk animerad komedi­ serie från 2007. Meg får jobb på den nya Superstore­butiken i staden. Men den nya butiken driver alla andra butiker i konkurs. 0.40 American dad 1.40 Seinfeld (R) 2.35 Scrubs (R) 3.25 My name is Earl (R) 3.50 Family guy 4.35 American dad 5.25–6.00 Community

6.30–8.00 Morgonshowen. 8.00 Ett fall för KLURO. 8.10 Piggley Winks äventyr. 8.35 Masha och björnen. 8.40 Fixarna. 8.45 Regnbågsstadens hjälte. 9.00 Q Pootle 5. 13.30 Indogas. 13.40 Pingu. 13.45 Tungan rätt i mun. 14.00 Uppdrag kroppen. 14.15 Heidi. 14.35 Superkrypen. 14.50 Flax Max. 15.00 Hank Zipzer: Världens bästa underpresterare. 15.25 Dubbelliv. 15.40 MI High. 16.10 Elefantprinsessan. 16.35 Pyjamasklubben. 17.00 Jamillah och Aladdin. 17.10 Äventyr i tid och rum. 17.25 Dinosar. 17.35 Roboten Rob. 17.45 Biet Maya. 18.00– 18.30 Bolibompa. 18.30 Alex hittar hobbyn. 18.45 Geronimo Stilton. 19.05 Kampen. 19.15 Lilla Aktuellt. 19.25 Vem vet mest junior. 19.55 Backstage. 20.15 Vargblod. 20.45 Lilla Aktuellt. 20.50–21.00 Abel och Fant.

15.00–18.00 UR Samtiden.

18.00 En bild berättar (R) Svensk historisk fotoserie från 2017. 18.05 Studio natur (R) Svenskt naturmagasin från 2017. 18.35 Grannarna på bidragsgatan (R) Brittisk dokumentärserie från 2015. Del 4 av 4. 19.25 Ljudvågornas universum (R) Brittisk vetenskapsserie från 2017. Del 2 av 2. 20.15 Joanna Lumleys japanska äventyr Brittisk dokumentärserie från 2016. Del 3 av 3. 21.00 Hubbleteleskopet: Att förstå vårt universum (R) Dokumentär. 21.55 USA enligt Oliver Stone (R) Amerikansk dokumentärserie från 2012. 22.55 Life (R) 23.45 Hitlers sista tid (R) 0.35–1.20 Berlin-Tokyo med bil (R)


LL I T N E M M VÄLKO

L L Ä V K S N O I INSPIRAT 1 1 / 3 2 G TORSDA

Med julens inredningsdetaljer, glittrande ljus och doftande blommor kan du skapa äkta julstämning i husets alla vrår! Vi bjuder på en mysig kväll i julens tecken torsdag 23/11 kl 17.00–20.00. Ingen föranmälan, vi bjuder på glögg med tilltugg.

Priser under kvällen: Amaryllis, 2-knopp

ppnade butik Välkommen till vår nyö erbjuder vi r ä d , n le pi öm r t S på n! livemusik under kvälle

29

90

Hyacint

745 Orkide, 2-stänglad

4990 Rosor, Fairtrade 9-pack

2990 Rosenkalla

7450

Lev livet lite grönare Umeå Sandåsvägen 35 Öppet: vardag 10–19, lördag 10–16, söndag 11–16 Strömpilsplatsen 17 Öppet: vardag 10–19, lördag 10–17, söndag 11–17 www.blomsterlandet.se

Ns 47 17  

Nordsverige vecka 47-17 Ert smakprov!

Ns 47 17  

Nordsverige vecka 47-17 Ert smakprov!