Page 1

CROSS

Vecka 24

BOKA & MER INFO

onsdag 13 juni 2018

Kontakta oss Jokkmokk Gratistidning eller info@100p.se

PRINT - DIGITALT - SOCIALT

Gratis till alla hushåll och företag i Jokkmokk • Årgång 1 • annons@gratistidning.com • tipsa@gratistidning.com • jokkmokk.gratistidning.com • jokkmokk.lokalteve.se • facebook.com/jokkmokkgratistidning

Varje vecka! - Vädret .....................................sid 2 - Lokalteve...............................sid 2 - Jobb & Karriär...................sid 4 - Motorblocket...............sid 6-7 - Gratis Radis ........................sid 9

riär

&

Älvsbyn Gratistidning

r Karriär

ning

Jobb&

Varje onsdag i Älvsbyn Gratistidning

Lediga jobb DU LEDIGA JOBB I JOKKMOKK GRATISTIDNING HÄR HITTAR söka på referensnumret du hittar vid respek- varje Varje veckavecka hittar du iaktuella jobb i Jobb- & tive jobb. Om du som arbetsgivare vill nå ut Karriär – allt samlat på en och samma plats. Jokkmokk med dina lediga jobb i den här listan så kan du När du hittar en intressant tjänst och vill läsa enkelt registrera dig på jobb.eljester.se. Gratistidning. mer så kan du surfa in på jobb.eljester.se och sid 4

fjällstation AB Referensnr: 22570917

ADMINISTRATION, EKONOMI OCH JURIDIK Personalstrateg

KULTUR, MEDIA OCH DESIGN

Ansökan senast: 2018-05-24 Antal tjänster: 1 Organisation: Lapplands kommunalförbund Referensnr: 7675989

Ferieungdomar sökes till sommarkyrkan

Ansökan senast: 2018-05-20 Antal tjänster: 10 Organisation: Jokkmokks församling Referensnr: 0018-243457

CHEFER OCH VERKSAMHETSLEDARE Sameskolstyrelsen söker skolchef

Ansökan senast: 2018-05-22 Antal tjänster: 1 Organisation: Experis Referensnr: 7687296

HOTELL, RESTAURANG OCH STORHUSHÅLL

Lärare i textil / skinn sömnad

Ansökan senast: 2018-05-27 Antal tjänster: 1 Organisation: Sámij Åhpadusguovdásj / Samernas Referensnr: 22463509

Lärare i trä – och hornslöjd

Ansökan senast: 2018-05-27 Antal tjänster: 1 Organisation: Sámij Åhpadusguovdásj / Samernas Referensnr: 22463457

PEDAGOGISKT ARBETE Lärare i dans till Kulturskolan

Ansökan senast: 2018-05-21 Antal tjänster: 1 Organisation: Jokkmokks kommun sid 4 Referensnr: 7683582

MOTOR

Personal till vår fjällstation sommarsäsongen 2018

Ansökan senast: 2018-05-18 Antal tjänster: 1 Organisation: Kvikkjokk

SANERING OCH RENHÅLLNING

Pierre-Emmanuel Leclerc, Europeiska kommissionen, Silva Herrmann, miljöstrateg & energiexpert Jokkmokks kommun och Kirsti Mijnhijmer, direktör Northern Periphery and Arctic Programme.

Lokalvårdare

Ansökan senast: 2018-05-25 Antal tjänster: 2 Organisation: Ajtte , Svenskt Fjäll – och Samemuseum Referensnr: 22488822

EU-kommissionen bjöd in Jokkmokks kommun

Lärare i musik till Kulturskolan Ansökan senast: 2018-05-21 Antal tjänster: 1 Organisation: Jokkmokks kommun Referensnr: 7683641

Under de senaste tre åren har ­Jokkmokks ­kommun arbetat för att ­hitta nya miljösmarta ­lösningar inom renhållning, fjärr­värme och V&A i EU-­projektet ­RECENT.

EU:s Sustainable Energy Week är den största och viktigaste konferensen för hållbara energi­system inom EU. Läs mer på sidan 8.

kta oss

Konta Gratistidning Jokkmokk 0p.se eller info@10

onsdag 23 maj 2018

sid 6-7

Jokkmokk Gratistidning varje vecka!

Gratis till alla

hushåll och

kmokkgratistidning

Vecka 22

CROSS

onsdag 30 maj 2018

Varje vecka!

Gratis till alla

hushåll och

företag i Jokkmok

- Vädret ................ .....................sid 2 - Lokalteve ..............................s id 2 - Motorblocket ...............sid 6-7 - Gratis Radis ........................sid 9

Jobb&

PRINT - DIG

k • Årgång 1 • annons@ gratistidning.com

• tipsa@g ratistidn

ing.com • jokkmok k.gratist

idning.com

BOKA & MER INFO Kontakta

oss Jokkmokk Gratisti eller info@10 dning 0p.se

ITALT - SOC IALT

• jokkmokk.lokalte

ve.se • facebook

.com/jokkmokkgr

atistidning

i Älvsbyn Gratistidning

Karriär Karr iär Jobb&

i Älvsbyn Gratistidning

onsdag i Älvsbyn Gratistidning Lediga jobb HÄR HITTAR DU LEDIGA JOBB I JOKKMOKK GRATISTID söka på referens NING numret

Gratistidning

Varje A JOBB I R DU LEDIG HÄR HITTA du aktuella jobb i Jobb- & onsdag i Älvsbyn

plats. hittar Varje vecka en och samma läsa samlat på vill Karriär – allt t tjänst och en intressan ster.se och När du hittar på jobb.elje du surfa in mer så kan

skolchef

2018-05-22 Ansökan senast: 1 Antal tjänster: Experis Organisation: 7687296 Referensnr:

ANG OCH HOTELL, RESTAUR STORHUSHÅLL n vår fjällstatio Personal till 2018 sommarsäsongen 2018-05-18 Ansökan senast: 1 Antal tjänster: Kvikkjokk Organisation:

llig

för en tillfä s ett vernissage eleverna på n anordnade Förra vecka Ájtte museum. Det var på utställning

vid respekumret du hittar nå ut söka på referensnsom arbetsgivare vill du kan du tive jobb. Om jobb i den här listan så med dina lediga dig på jobb.eljester.se. enkelt registrera

MOTOR

Lärare i textil

OCH DESIGN KULTUR, MEDIA sökes till Ferieungdomar 0 sommarkyrkan 2018-05-2 Ansökan senast: 10 Antal tjänster: Jokkmokks Organisation: församling 0018-243457 Referensnr:

et Motorblock - i Jokkmokk g. Gratistidnin

Ansökan senast: 1 Antal tjänster: Jokkmokks Organisation: kommun 7683582 Referensnr:

NING RENHÅLL 10-11 SANERING OCH sid 5 Lokalvårdare

lan till Kultursko

2018-05-2 Ansökan senast: 2 Antal tjänster: Ajtte , Svenskt Organisation: eum Fjäll – och Samemus 22488822 Referensnr:

2018-05-21 Ansökan senast: 1 Antal tjänster: Jokkmokks Organisation: kommun 7683641 Referensnr:

helgen Tankar inför son och Gud-Fader, ande

ADMINISTRATION , EKONOMI OCH JURIDIK

på Ájtte.

arVårfest i somm värmen

com atistidning. jokkmokk.gr EBOOK LA OSS PÅ FAC

du hittar vid tive jobb. Om respekdu med dina lediga som arbetsgivare vill nå ut enkelt registrer jobb i den här listan så kan du a dig på jobb.elje ster.se.

fjällstation AB Referensnr: 22570917

Lärare i textil

KULTUR, MEDIA OCH DESIGN Ferieungdomar sommarkyrkan sökes till

Ansökan senast: Antal tjänster: 2018-05-20 10 Organisation: Jokkmokks församling Referensnr: 0018-243457

CHEFER OCH VERKSAMHETSLEDARE Sameskolstyrelsen söker skolchef

Ansökan senast: Antal tjänster: 2018-05-22 1 Organisation: Experis Referensnr: 7687296

Ansökan senast: Antal tjänster: 2018-05-18 1 Organisation: Kvikkjokk

/ skinn sömnad

Ansökan senast: Antal tjänster: 2018-05-27 1 Organisation: Sámij Åhpadusguovdásj / Samerna Referensnr: s 22463509

Lärare i trä

– och

PEDAGOGISKT ARBETE Lärare i dans till

Ansökan senast: hornslöjd Antal tjänster: 2018-05-27 1 Organisation: Sámij Åhpadusguovdásj / Samerna Referensnr: s 22463457

Vuollerim Extreme

Ansökan senast: Kulturskolan Antal tjänster: 2018-05-21 1 Organisation: Jokkmokks

sid kommun 4

SANERING OCH RENHÅLL NING Lokalvårdare

I Vuollerims

Ansökan senast: Antal tjänster: 2018-05-25 2 Organisation: Ajtte , Svenskt Fjäll – och Samemuseum Referensnr: 22488822

Referensnr: 7683582

Lärare i musik

till

Ansökan senast: Kulturskolan Antal tjänster: 2018-05-21 1 Organisation: Jokkmokks kommun Referensnr: 7683641

I Vuollerim finns det en föreningslivet lång tradition av att saml gemang, särsk och skapa egna, spän a nande ilt sommartid . Denna somm arranar planeras

Lokalt Arbetet med Berggatan rullar på sid 5

MOTOR

lag i vår Missa inte! Boka upps onsdag 29/8. Utgivning

- kontakta eller tipsa Boka annons d, 070-280 71 17 lun Andreas Vik tidning.com und@gratis andreas.vikl

Ansökan senast: Antal tjänster: 2018-05-24 1 Organisation: Lapplands kommunalförbund Referensnr: 7675989

HOTELL, RESTAUR STORHUSHÅLL ANG OCH Personal till vår fjällstatio n sommarsäsongen 2018

ga Stor Valbila vecka 35 Valbilaga.

sid 14

Personalstrateg

visade upp nskolan, som ammet på Boke samiska progr på slöjdlektionerna. sidan 15. ade Läs mer på föremål skap

Äntligen! er Nu komm Jokkmokk Gratistidning varje vecka!

– och hornslöjd

2018-05-27 Ansökan senast: 1 Antal tjänster: Sámij Organisation: / Samernas Åhpadusguovdásj 22463457 Referensnr:

ARBETE PEDAGOGISKT lan till Kultursko Lärare i dans 2018-05-21

Lärare i musik

/ skinn sömnad

2018-05-27 Ansökan senast: 1 Antal tjänster: Sámij Organisation: / Samernas Åhpadusguovdásj 22463509 Referensnr:

Lärare i trä

aget vid verniss Bokenskolan,

llning e elevutstä En lysand

Lokalt solen - Bli vän medISTIDNING sid 7 GRAT JOKKMOKK

AB fjällstation 22570917 Referensnr:

- varje Varje veckavecka hittar du aktuella i Jokk-jobb Karriär – allt samlat mokk i Jobb- & Gratistidnin på en och När du hittar g.samma plats. en intressan t tjänst och mer så kan vill läsa du surfa in på jobb.elje sidster.se 4 och

sid 5

mmet samiska progra Eleverna i

Jobb&

VERKSAMHETSCHEFER OCH LEDARE söker Sameskolstyrelsen

Lokalt Pierre Åhrén ställer ut sin konst

• facebook.com/jok

Varje

Lokalt a för - Vattengymp hälsans skull.

Ansökan senast: 1 Antal tjänster: Lapplands Organisation: kommunalförbund 7675989 Referensnr:

Boka uppslag i vår Valbilaga. Utgivning onsdag 29/8. Missa inte!

.lokalteve.se

Varje onsdag

Personalstrateg 2018-05-24

sid 10

• jokkmokk

Varje onsdag

EKONOMI ADMINISTRATION, OCH JURIDIK

Tankar inför helgen Den Helige Ande

idning.com

Jobb&

Jobb&

Stor Valbilaga vecka 35

k.gratist g.com • jokkmok

Karriär

i Älvsbyn Gratistidning

i Älvsbyn Gratistidning

atistidnin ing.com • tipsa@gr

- Vädret ................. 2 ....................sid - Lokalteve........... 8 ...................sid - Jobb & Karriär .......... sid 10-11 - Motorblocket. 12 ......................sid - Gratis Radis ................ sid 13-15 - Nöje .................

Karriär rriär Karriär Ka Varje onsdag

gratistidn • annons@ • Årgång 1

TALT

PRINT - DIGI

- SOCIALT

ka! Varje vec 2 ....................sid

Jobb& Varje onsdag

företag i Jokkmokk

BOKA & MER INFO

CROSS

Vecka 21

Motorblocket - i Jokkmokk Gratistidning.

underbara

T FLÖDE- GIL

anordnas

ett riktigt kraftprov den 16 juni.

något helt nytt – ett moti bana geno onslopp i m byn och näraliggande form av en hinderskogsområden .

Pajala M arknad 6-7-8 juli 2018 Sommarens

höjdpunkt!

Läs mer på

sidan 10.

NYHET I ÅR! Vi har nytt tivoli: HUGOS TIVOLI! Och på ny placering! Yiiiiie haa!

Motorbloc ket - i Jokkmokk Gratistidnin g.

Du kommer väl? sid 6-7

om atistidning.c

jokkmokk.gr

Nu är förbere delsen marknad 2018 för Pajala i full gång! Du har väl bokat in 6-7-8 i din kalend juli er? Om inte, gör det Mer info samt program hittar nu! www.pajalat ni på: urism.se

sid 15

I DIT LOCAL NEWS

omgivningar

Tankar inför helgen Vårt dop sid 11

VÄLKOMM EN!

jokkmokk. LOCAL NEWS

Boka annons eller tipsa - kontakta Andreas Viklund, 070-280 71 17 andreas.viklund@gratistidning.com

sid 11

jokkmokk.gratistidning.com LOCAL NEWS I DITT FLÖDE- GILLA OSS PÅ FACEBOOK

gratistidnin

I DITT FLÖDE

- GILLA OSS

g.com

PÅ FACEBOO K

jokkmokk.gratistidning.com


Jokkmokk Gratistidning vecka 24, onsdag 13 juni 2018

2

LOKALT VÄDER - JOKKMOKK ONSDAG

TORSDAG

13/6

14/6

FREDAG

15/6

JOKKMOKK

LÖRDAG

SÖNDAG

16/6

- i din lokala gratistidning

17/6

VECKANS KLIPP 4°C 11°C

2°C 15°C

10°C 17°C

8°C 16°C

7°C 20°C

4 m/s

6 m/s

6 m/s

6 m/s

5 m/s

TEMPERATUR STÄDER Umeå Stockholm Göteborg Köpenhamn Oslo Helsingfors London Rom Madrid Paris

TURISTORTER Gran Canaria Nice Málaga Mallorca Rhodos Alanya Bangkok Dubai New York Orlando

12°C 21°C 22°C 22°C 20°C 21°C 20°C 23°C 20°C 16°C

Heja! heja!

NORRBOTTEN

Jokkmokks Ridklubb ( facebook )

ONSDAG 13/6

22°C 21°C 28°C 25°C 26°C 27°C 31°C 35°C 21°C 29°C

KIRUNA 7°

GÄLLIVARE 9°

PAJALA 10°

JOKKMOKK 9° BODEN12° PITEÅ 11°

- en gång i månaden i din lokala Gratistidning

LULEÅ 12°

Årets fulla plantsortiment! Ringand jokkmokk maj 2018 ICA Rajden Jokkmokk ( facebook )

HUNDÄGARE!

ROVAS POTATIS Mandel & rund • Kaffeost & ägg

Skydda våra vilda fåglar och däggdjur!

Säljes vid restaurang Opera, Jokkmokk

OBS! Onsdag 20/6 kl 15.00-18.00

Under tiden 1 mars till den 20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Den övriga tiden av året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt. Enligt paragraf 16 i lagen om tillsyn över hundar och katter, (2007:1150)

Folkets Hus, Vuollerim

kl 19.00-20.00

Tel. 070-647 11 40 Sista gången för säsongen!

VINDISEGLEN !!! & totalt myggfritt Team Sportia Jokkmokk ( facebook )

SE FLER LOKALA KLIPP - ELLER DELA DITT

JOKKMOKK.LOKALTEVE.SE

gratistidningen

BOKA ANNONSERING

- kan du lita på

Boka annons eller frågor - välkommen att kontakta oss!

ger effekt hög räckvidd

POSTADRESS

Jokkmokk Gratistidning Västergatan 7 962 33 JOKKMOKK Annons: annons@gratistidning.com Tipsa: tipsa@gratistidning.com Webb: jokkmokk.gratistidning.com

- Din lokala tidning GRATIS i postådan!

ANSVARIG UTGIVARE

Peder Gidlund 070-590 95 69 peder.gidlund@gratistidning.com

SKRIBENT

Peder Gidlund

Andreas Viklund 070-280 71 17 andreas.viklund@gratistidning.com Tryck: Norrans Tryckeri, Skellefteå. Upplaga: 2 700 ex Ansvarig utgivare: Peder Gidlund, 070-590 95 69, peder.gidlund@gratistidning.com Annonspriser: Se www.gratistidning.com

Ansvarig utgivare 070-590 95 69 peder.gidlund@ gratistidning.com

Distribution: Alla hushåll och företag av PostNord. Betalningsvillkor: 10 dgr netto. Efter förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8% Utgivningsdag: Onsdag

Andreas Viklund Jokkmokk 070-280 71 17 andreas.viklund@ gratistidning.com

Monica Stubé

Business Norrbotten 070-515 80 07 monica.stube@ gratistidning.com

Manusstopp: Radisannonser måndag 08.00. Företags- och föreningsannonser fredag 12.00 Annonsgranskning: Jokkmokk Gratistidning förbehåller sig rätten att avböja olämpliga annonser Reklamationer: Reklamationer

Åke Tapani

Norge, Turist 070-330 50 67 ake.tapani@ gratistidning.com

beträffande annonser skall göras inom 3 dgr beträffande fakturor inom 10 dgr. För fel i annonser är tidningen utan ansvar för eventuell skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande eller fördröjda annonssvar.

STARKA ANNONSPAKET www.gratistidning.com

Jokkmokk Gratistidning ansvar är begränsat till högst annonskostnaden. Organisationsnummer: Jokkmokk Gratistidning ges ut av Svenska Civildatalogerna AB i Kiruna, 556348-5928

Copyright: Observera att annonser i Jokkmokk Gratistidning innefattas av Copyright (upphovsrätt). Får ej införas i annat media utan tillstånd. För mer information/tidningen på nätet: www.gratistidning.com.


Jokkmokk Gratistidning vecka 24, onsdag 13 juni 2018

3

Jokkmokks Skor

jokkmokks it-center din lokala it-leverantör

i Vuollerim, vid Konsum

- Kameraövervakning för hemmet, stugan eller jobbet. - RUT-avdrag för IT-tjänster, 50% rabatt på arbetskostnaden.

måndag 18/6 kl. 10-18 tisdag 19/6 kl. 10-18

- Hemsidor. - Internetleverantör.

Massor av skor & väskor

- Felsökning, reparationer och installationer av datorer. - Försäljning av datorer och kringutrustning.

Tony: 070-634 35 74

Eric: 070-244 45 69

Vi säljer

Välkommen

Jörnkängan vinter

Lions Club Jokkmokk

Engelsk Cockerspaniel Underbara Eng Cockerspanielvalpar (brokiga) efter meriterade och trevliga föräldrar. Allt enl SKKS regler. Endast personliga kontakter. En tik och en hane kvar i kullen som vi säljer. Leverans v 26. Kontakta: Ewa Wikermo Rajala • Tel: 070-3957341 & 070-3250244

/kg

Helgskinka /st

Nybergs deli. Sverige. Färdigkokt . Ca 2 kg

/st

Parisare/Chorizoparisare Nyhléns Hugosons. 4-pack . 400g

Ros 50cm. Blandade färger

/st

Grapefrukt Klass 1. Spanien

/st

Kiwi Klass 1. Nya Zeeland. Max 5 köp/hushåll.


är

Jokkmokk Gratistidning vecka 24, onsdag 13 juni 2018

4

Gratistidning

LEDIGA JOBB I JOKKMOKK FRÅN JOBB.ELJESTER.SE

LOKALA NÄRINGSLIVSNYHETER FRÅN

Karriär Jobb&

NORRBOTTEN.COM

Varje onsdag i Älvsbyn Gratistidning

HÄR HITTAR DU LEDIGA JOBB I JOKKMOKK GRATISTIDNING Varje vecka hittar du aktuella jobb i Jobb- & Karriär – allt samlat på en och samma plats. När du hittar en intressant tjänst och vill läsa mer så kan du surfa in på jobb.eljester.se och söka på ADMINISTRATION, EKONOMI OCH JURIDIK

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sjuksköterskor natt, Observationsavdelningen

Vikarierande verksamhetsutvecklare

Ansökan senast: 2018-08-12 Antal tjänster: 2 Organisation: Reg. Norrbotten Referensnr: 7731691

Ansökan senast: 2018-08-19 Antal tjänster: 1 Organisation: Jokkmokks kommun Referensnr: 7762425

Sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor

CHEFER OCH VERKSAMHETS LEDARE

Kvalitetsansvarig

Ansökan senast: 2018-06-22 Antal tjänster: 1 Organisation: Vattenfall AB Referensnr: 22595366

IT Tekniker HPC datacenter Porjus

Ansökan senast: 2018-06-22 Antal tjänster: 3 Organisation: As67 AB Referensnr: 22609788

Pizzabagare/Kock Lilla Paradiset

Ansökan senast: 2018-08-23 Antal tjänster: 1 Organisation: Imcare AB Referensnr: 22466748

Ansökan senast: 2018-08-31 Antal tjänster: 3 Organisation: Jokkmokks kommun Referensnr: 7718258

Tandhygienist

DATA OCH IT

HOTELL, RESTAURANG OCH STORHUSHÅLL

referensnumret du hittar vid respektive jobb. Om du som arbetsgivare vill nå ut med dina lediga jobb i den här listan så kan du enkelt registrera dig på jobb.eljester.se.

Ansökan senast: 2018-06-19 Antal tjänster: 1 Organisation: Lapplands kommunalförbund Referensnr: 7756528

Vikarierande idrottslärare

Ansökan senast: 2018-06-18 Antal tjänster: 1 Organisation: Jokkmokks kommun Referensnr: 7751004

SANERING OCH RENHÅLLNING Lokalvårdare Giella förskola

Ansökan senast: 2018-06-17 Antal tjänster: 1 Organisation: Reg. Norrbotten Referensnr: 7750860

Ansökan senast: 2018-06-17 Antal tjänster: 1 Organisation: Sameskolstyrelsen Referensnr: 22615852

PEDAGOGISKT ARBETE

Lokalvårdare Sameskolan

Förskollärare, Sameskolan

Lärare till Vård och omsorgsprogrammet

Ansökan senast: 2018-06-20 Antal tjänster: 1 Organisation: Sameskolstyrelsen Referensnr: 22621209

Lärare i Sydsamiska

Ansökan senast: 2018-06-15 Antal tjänster: 1 Organisation: Jokkmokks kommun Referensnr: 7746894

Ansökan senast: 2018-06-17 Antal tjänster: 1 Organisation: Sameskolstyrelsen Referensnr: 22615861

Euro Mine Expo öppnar mässa med flera av de v ­ iktigaste gruvbolagen på plats 11 juni 2018

NÄRINGSLIV Euro Mine Expos öppnar 12 juni i Skellefteå med mässa, konferens, delegater från ett 40-tal länder och flera av de viktigaste gruvbolagen på plats. – Det är viktigt att Euro Mine Expo inte bara är en mässa. Konferensdelen, med föreläsningar och seminarier, ger bredd och tyngd åt hela arrangemanget säger till exempel Åsa Allan, platschef på Kaunis Iron i Pajala. Läs mer på www.norrbotten.com

Källa: Nolia

Lokalvårdare

Ansökan senast: 2018-06-15 Antal tjänster: 1 Organisation: Corona – städservice AB Referensnr: 22611246

Facebook supersatsar 8 juni 2018

VÄDEROBSERVATÖR Kan du mäta temperatur, nederbörd och snöjdjup varje dag i Jokkmokk?

SÖKER DU ETT NYTT JOBB?

Börja leta här i din lokala gratistidning!

Läs mer om tjänsten på smhi.se/jobbobs

NÄRINGSLIV Facebook bygger ut sitt datacenter i Luleå och dubblar storleken. Anläggningen blir därmed en av världens största. När anläggningen är färdig har Facebook en verksamhet i Luleå på över 100 000 kvm – i dagsläget finns inget större datacenter i Europa. Läs mer på www.norrbotten.com Källa: Galären

Varje gång du väljer Fairtrade-märkt bidrar du till att odlare och anställda kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Läs mer på fairtrade.se

Byggplaner i media 8 juni 2018

NÄRINGSLIV Nyligen uppmärksammades Hotell Savoys spännande byggplaner över att tillföra en skybar till sin verksamhet. Hotellet har sedan öppningen 2014 varit en succé och de satsar nu vidare med utökning av sin kapacitet.

Anmäl angör st i l lHot elAker l und, 097110010el l eri nf o@hot el aker l und. s e

Läs mer på www.norrbotten.com

Källa: Galären

GRATIS LOKALA NYHETER OM NÄRINGSLIVET I NORRBOTTEN

Det du kan läsa här ovan är ett litet urval från Business Norrbottens nyhetssajt www.norrbotten.com. I tidningen kommer vi varje vecka att publicera ett urval ur gångna veckans nyheter. Vill du veta mer och hålla dig uppdaterad, läs vidare på www.norrbotten.com.


Jokkmokk Gratistidning vecka 24, onsdag 13 juni 2018

5

HÖGSKOLEUTBILDNING PÅ DISTANS MÖJLIGGÖR STUDIER PÅ HEMORTEN! Nu i höst kommer Sámi allaskuvla i Kautokeino att köra två samiska grundskollärare utbildningar, 1–7 eller 5–10 på distans med några fysiska träffat i Kautokeino. Informationsmöte för dig som vill veta mer om dessa utbildningar

Måndagen den 18/6 Klockan 15.00 Lapplands Lärcentra, Jokkmokk. Ylva Jannok-Nutti från Sàmi allaskuvla deltar och berättar mer om utbildningarna. Följ mötet via länk på Lärcentrat i Gällivare och Kiruna! Under din studietid kan du använda dig av våra lärcentra där du har tillgång till studieplatser, teknisk utrustning, studerande- och tentamensservice för för dina studier. Det går att läsa mer om utbildningarna på deras sida www.samas.no. För mer info kontakta: Kristina.unga-backman@lapplands.se www.lapplands.se/larcentra

Fr a mt i de nse ne r gi ä rf ö r ny ba r F ö ra t ts k a pae nhå l l b a rf r a mt i dmå s t e v i s t ä l l ao mt i l l 1 00pr o c e ntf ö r ny b a r e ne r g i o c hs l ut aa nv ä nd af o s s i l a b r ä ns l e ns o mk o l , o l j ao c hg a s . S a mt i d i g tmå s t ev i b l i me re ne r g i -o c h r e s ur s e ffe k t i v a . J o k k mo k k sk o mmunha rund e rfle r a å r st i ds a t s a tpåa t ta r b e t ame df r å g o r s o mr ö rhå l l b a rut v e c k l i ng , k l i ma to c h e ne r g i . L ä sme rpå ht t p: / / www. j o k k mo k k . s e / e ne r g i


6

Motorblocket

Jokkmokk Gratistidning vecka 24, onsdag 13 juni 2018

MOTOR VARJE VECKA I DIN GRATISTIDNING tips: motor@gratistidning.com

Vad ger mest glädje?

Vilken musikgenre skapar mest körglädje? Enligt Kvdbil.se, som genomfört en Sifo-undersökning, är det den genrer som ger mest glädje pop, 45 procent, och hårdrock, 27 procent, medan punk får allra flest att stänga av musikanläggningen i bilen. – För svenskarna är det en självklarhet att sätta på musik i bilen, det ger många en känsla av frihet på vägarna och bidrar till körglädje, säger Henrik Otterstedt, vice vd på Kvdbil

18,1 miljoner kostade en av världens dyraste bilar, Ferrari 250 GT LWB California Spider Competizione, senast den såldes.

Döda och allvarligt skadade i mopedolyckor per län 2007-2017 Västra Götalands län: 255

Norrbottens län: 23

Skåne län: 211

Södermanlands län: 19

Stockholms län: 134

Gävleborgs län: 16

Hallands län: 40

Kronobergs län: 16

Västerbottens län: 37

Dalarnas län: 13

Värmlands län: 36

Örebro län: 13

Västmanlands län: 33

Västernorrlands län: 12

Blekinge län: 30

Okänt: 8

Jönköpings län: 30

Jämtlands län: 7

Kalmar län: 29

Uppsala län: 5

Östergötlands län: 24

Gotlands län: 1

Under de senaste elva åren har 1 000 personer dödats eller skadats allvarligt i mopedolyckor.

Foto: Pixabay

Mopeder farligast i trafiken

Trots införandet av mopedkörkort för snart tio år sedan är mopeder fortfarande det trafikslag som skadar flest ungdomar i trafiken. Bara under de senaste elva åren har 1 000 personer dödats eller skadats allvarligt i mopedolyckor. MOTOR Sommaren är här och med det börjar vägarna trafikeras allt flitigare av mopeder, det trafikslag som orsakar flest skadade och döda ungdomar i trafiken. Det har gått nästan tio år sedan mopedkörkortet infördes, en lagändring som skulle bidra med ökad trafiksäkerhet för mopedförarna och medtrafikanter, men trots detta har

1 000 personer antingen omkommit eller skadats allvarligt de senaste elva åren, enligt statistik från Strada som försäkringsbolaget If analyserat. Mellan 2007 och 2017 omkom hela 88 personer och nästan 900 skadades allvarligt i mopedolyckor. Inte helt oväntat var en stor del just unga förare. I 41 procent av olycksfallen

var föraren mellan 15 och 17 år och i fem procent under 15 år, vilka inte ens är tillåtna att framföra fordonen. – En moped går fort och många unga klarar inte av att göra rätt bedömningar i trafiken i den höga farten. Många har helt enkelt för liten erfarenhet och mognad för att framföra fordonet säkert. Lägg därtill att föraren sitter helt oskyddad, så en ”liten” olycka kan orsaka stora skador, säger Irene Isaksson-Hellman, trafiksäkerhetsexpert på försäkringsbolaget If.

Trimmad Många olyckor och dess utgång kan härledas till att mopederna framförs

Foto: Ford

Ford uppgraderar sin bästsäljande modell.

Mustang uppgraderas

Inte helt oväntat vill Ford fortsätta att vara den mest sålda sportbilen i världen med modellen Mustang och meddelade nyligen att ytterligare uppgraderingar kommer att lanseras. Bland annat kommer modellens 2,3-liters motor

att få teknologi från den större 5-litersmodellen, Active Valve Performance, som gör det möjligt för föraren att justera ljudet från bilens avgasrör. Dessutom lanseras ett nytt premiumljudsystem samt nya färgval.

trimmade, dvs att motordelar bytts ut för att fordonet ska kunna köras snabbare. Även om det inte finns statistisk bevisning över hur många mopeder som körs trimmade, visar en tidigare undersökning som försäkringsbolaget gjort att många föräldrar är medvetna om att deras barn trimmar sina mopeder. Konsekvenserna som det kan leda till verkar de däremot ovissa om. Idag finns två klasser av mopeder. Klass 1 får framföras i max 25 km/t medan klass 2 får framföras i 45 km/t. Att öka effekten på maskinerna är likvärdigt med att köra en lätt motorcykel, men utan rätt skyddsutrustning och kunskap, vilket kan resultera i

förödande konsekvenser. – Många trimmar sina mopeder, med eller utan sina föräldrars tillåtelse. I praktiken kör många barn och ungdomar omkring på motorcykel, utan körkort eller skyddskläder, säger Irene Isaksson-Hellman. Bortsett från den ökade risken för dödsfall och olyckor kan konsekvensen av att ertappas på en trimmad moped ge dagsböter, varning i körkortet, att personen tappar sitt mopedkörkort och att mopeden tas i beslag. Konsekvensen blir ofta också att personen får ett uppskjutet körkortstillstånd för bil eller motorcykel. Men i vissa fall räcker inte detta. Är du som

Rekordmånad för Kia

Maj blev en rekordmånad för biltillverkaren Kia som blev det mest sålda bilmärket i kategorin ”miljöbilar” med hybridmodellerna Niro Plug-In Hybrid och Optima Sportswagon PlugIn Hybrid tillsammans med elbilen Soul EV.

Totalt placerade sig Kia som det tredje mest sålda märket under månaden med sammanlagt 2 405 sålda bilar, vilket är en ökning med över 16 procent jämfört med samma månad föregående år.

Andreas Lindegren

Foto: Volvo

Foto: SMH FotoTeknik AB

Kia Niro Plug-In Hybrid och Optima Plug-In Hybrid.

förälder medveten eller till och med har bidragit till att trimma mopeden kan även du drabbas av dagsböter och i sällsynta fall att körkortet dras in! En annan konsekvens är att försäkringsbolagen kan sätta ned ersättningen om man tillåtit sitt barn att köra olovligen, exempelvis trimmad moppe och något händer. – Som förälder är det inte bara viktigt att se till att ens barn kör med hjälm och naturligtvis nyktert. Man bör även själv handgripligen kontrollera att mopeden inte är trimmad med jämna mellanrum, särskilt om det finns anledning att misstänka det.. n (CC)

Volvo V90 och S90 är fortsatt den mest sålda modellen

Volvo vinnare, igen

Det går bra för många biltillverkare i Sverige, men ingen verkar kunna knuffa Volvo från första platsen. Maj blev ytterligare en segermånad för Volvo som fortsatt får stoltsera som marknadsledare med den mest sålda bilmodellen

under månaden, Volvo S90 och V90, som totalt såldes i 2 555 nya exemplar. Volvo knep även tredjeplatsen, bakom Volkswagen Gold, med XC60 med 1 523 sålda exemplar. Totalt registrerades 6 544 Volvobilar under månaden. n


Motorblocket

Jokkmokk Gratistidning vecka 24, onsdag 13 juni 2018

Nästa generation 508

MOTOR Peugeot lanserar nästa generation av modellen 508 SW. Sex centimeter lägre och fem centimeter kortare. Vid en fÜrsta anblick verkar den senaste generationen av Peugeots modell 508 SW inte skilja sig mer än centimeter frün fÜrra generationen och sanningen är att münga nog fÜrväntat sig mer. I vanlig ordning har bilen fütt den senaste teknologin fÜr night vision-system, autobroms,

MOTOR

VARJE VECKA I DIN GRATISTIDNING

parkeringsassistans och adaptiv farthüllare, men frügan är om det väger upp fÜr det tidigare sü generÜsa bagageutrymmet som minskats med 30 liter? 508 SW kommer med tvü olika bensinalternativ och fyra dieselutfÜranden, frün 130 till 180 hästar. Mest intressant är nog att modellen kommer att lanseras som plug-in-hybrid under andra halvan av 2019.

Ny münad, ny statistik. Under maj nyregistrerades nästan 40 000 nya bilar i Sverige! 2018 väntas inte bli nügot rekordür i nybilsfÜrsäljning, men statistiken säger nügot annat just nu. Under maj nyregistrerades 38 190 av ürsmodeller frün 2016–2018 och 1 256 av äldre ürsmodeller, sammanlagt 39 446. Det är en

Kia Sportage kommer att lanseras som dieselhybrid, Sportage EcoDynamics+.

ETT URVAL AV SOMMARENS TRAFIKPĂ…VERKANDE VĂ„GARBETEN 2018

Ükning med 6,2 procent jämfÜrt med maj münad fÜregüende ür och hittills i ür har nyregistreringar av personbilar Ükat med 2,3 procent jämfÜrt med samma period fÜregüende ür. Dieselbilarna har det dock tungt. Hittills under üret har 66 259 nyregistrerats, en minskning med 20,5 procent jämfÜrt med samma period fÜregüende ür. n (CC)

Kiruna

E10 Kulleribacken

LuleĂĽ

Väg 97 Sävast

Väg 616 Bergnäsbron

Väg 95 Boliden– Norrbottens länsgräns

SkellefteĂĽ

Väg 92 Marhällan–Vännäs Väg 92 BalsjÜ–Bjurholm

UmeĂĽ

Ă–stersund

E4 Länsgränsen mot Västernorrland– Nordmaling

E4 Ullünger–Docksta Sundsvall

Väg 84 Sveg–MÜckelbäcken E4 Gävle S–Enünger

Gävle

Väg 66 Ludvika

Karlstad

E45 GÜtatunneln E45 Lilla Bommen–Marieholm

Uppsala

9lJ7UDÂżNSODWV.YDUQKROPHQ Stockholm

Ă–rebro

9lJ7UDÂżNSODWVHUQD9HJDRFK+DQGHQ Väg 226 Tullinge–Skyttbrink

LinkĂśping

GĂśteborg

E6 GlumslĂśv (7UDÂżNSODWV/RPPD

E4/E20 Hallunda Väg 55 Åby–SÜdermanlands länsgräns

JĂśnkĂśping

E4 Huskvarna–Gränna VäxjÜ

(7UDÂżNSODWV.URQHWRUS

(5RWHEUREURQÂą7UDÂżNSODWV*OlGMHQ

E20 Kjula–Härad

Väg 160 Säckebäck–Varekil

Halmstad Hässleholm MalmÜ

(YlJ7UDÂżNSODWV$UODQGD

Borlänge

E20 Kumla–Örebro

9lJ*UDQLQJHÂą6SHNH

E4 Sundsvall–Birsta (%M|UQHERUJVJDWDQ Bergsgatan–Matfors Väg 622 Timmervägen (8SSVDOD¹6WRUYUHWD

E16 Falun

Väg 587 Jordfallsbron E6/168 Kungälvsmotet– Marstrandsvägen

Foto: Peugeot

Nya Peugeot 508 SW.

Ökningen fortsätter

Diselhybrid

Väg 44 Uddevallatunnlarna

7

Väg 26/47 Münseryd–MullsjÜ Kalmar

Väg 137 Ölandsbron

9lJ7UDÂżNSODWV+HOJHYlUPD9l[M|

Karlskrona

Väg 11 Knivüsen–VeberÜd Östra

Foto: Pixabay

Nyregistreringen fortsätter att Üka i Sverige.


Jokkmokk Gratistidning vecka 24, onsdag 13 juni 2018

8

EU-kommissionen bjöd in Jokkmokks kommun till Bryssel JOKKMOKK Under de senaste tre åren har ­ okkmokks ­kommun arbetat för att ­hitta nya J miljösmarta ­lösningar inom renhållning, fjärr­ värme och V&A i EU-­projektet RECENT. EU:s Sustainable Energy Week är den största och viktigaste konferensen för hållbara energi­ system inom EU. Med anledning av denna ­konferens diskuterade nu Jokkmokksteamet och de andra projektpartner med EU-representanter i Bryssel vilka dessa lösningar är och vad det är som krävs för att verkställa dem. Kirsti Mijnhijmer, som representerar det så kallade Northern Periphery and Arctic Programme, betonade att ”RECENT-projektet är ett utmärkt exempel på hur samarbetet stärker förmågan för kommuner i glesbygden att bli mer hållbara”. Hon gratulerade projektet till konkreta resultat i både verkligheten och i att lyfta frågorna på en politisk nivå. ­Pierre-Emmanuel Leclerc, som representerade EU kommission, lyfte fram hur stor ­potential norra ­Sverige har när det gäller förnybar energiproduktion och att det är en viktig del i hela Europas energi­omställning. Under ­konferensen presenterades ­Jokkmokk Värmeverks spännande arbete med förnybar energi och energieffektivisering. I Jokkmokks värmeverk används redan idag 99 procent biobränsle som kommer från skogen i närområdet och som flisas på plats. Andel förnybar energi är därmed betydligt högre än genomsnittet bland värmeverken. Men även skogen är en begränsad resurs så det är viktigt att ha en så effektiv värme­produktion och distribution som möjligt.

Det är dessutom mest ekonomiskt. Värme­ verket har därför byggt om och för att för att få en bättre styrning av produktionen och för att kunna få ut värmen bättre. I varje ansluten fastighet finns en fjärrvärmecentral, som kopplar huset upp till fjärrvärmenätet och värmer varmvatten och element. Genom att se över dessa så kallade undercentraler och åtgärda fel i några av dem kunde Värmeverket öka energieffektiviteten med runt 1000 MWh per år. Det motsvarar ungefär energibehovet för 45 ­villor. Återbetalnings­ tiden ligger på under ett år. Det är en vinst för både Värmeverket och alla kunder! Jokkmokks kommuns partner i Skottland har bland annat jobbat med ett projekt i Glen ­Urquhart, där man vill byta uppvärmnings­ system för kommunhuset och äldreomsorg till spillvärme från reningsverket. I Norra Finland vill kommunen Muhos utveckla ett nytt bostadsområde som ska ha ett effektivt uppvärmingssystem med värmepump och solar­ energi. Norra Irland och Irland har fokuserat mer på vind- och vattenkraft, och på att hjälpa byarna

Pierre-Emmanuel Leclerc, Europeiska kommissionen, Silva Herrmann, miljöstrateg & energiexpert Jokkmokks kommun och Kirsti Mijnhijmer, direktör Northern Periphery and Arctic Programme.

som en på Clare Island i Mayo County att ta reda på deras energikostnader och energianvändning. Med detta underlag kan byarna söker finansiering för energieffektiviseringsåtgärder för sina fastigheter. För att säkerställa att kunskaper som man har vunnit i projektet ska leva vidare och att fler kan få del av dem så har vi jobbat med ett om­ fattande mentoring program. Mentorer finns i alla deltagande regioner och de kommer att vara tillgängliga även ­efter projektets slut (vilket infaller höst 2018). En annan viktig del i RECENT är att ge

Glad Sommar

kommuner i Norra Europa en röst i ­Europa. Projektteamet har därför jobbat med en så kallad ”Policy Influ­ encer Programme”. Vi gör förslag på hur EU och de nationella regeringarna kan förbättra förutsättningarna för landsbygden i norr, men även hur andra regioner i Europa kan ha nytta av den kunskapen och de tillgångar som finns i våra regioner. Vi har även samlat verktyg som kan hjälpa andra kommuner att jobba med politikpåverkan på regional, nationell eller internationell nivå. Projektet med­finan­ sieras av ­Europeiska Regional­fonden, Inter-

Norrbottens största sommartidning v. 27-31 juli-aug 2018

Utgivning: vecka 27-31 2018 Upplaga: 140.000 ex

Manusstopp: 15/6 2018 (tryckfärdig 18/6) Boka via: annons@gratistidning.com

Upplaga 140.000 ex!

Delas ut tlll all a hushåll & företa g i Norrbotten!

Jokkmokks värmeverk.

reg ­Northern Periphery and Arctic, och partner ­kommer från Irland, Nordirland, Skottland,

Sverige och Finland. REDAKTIONEN redaktion@gratistidning.com

Sista chansen att boka annonsplats! Välkommen med din annonsbokning till: annons@gratistidning.com


Jokkmokk Gratistidning vecka 24, onsdag 13 juni 2018

9

Gratis radisar

från gratistidning.com i Norrbotten

BARNSAKER

HUS & HEM

MOTOR

SPORT & FRITID

ÖVRIGT

SÄLJES

SÄLJES

SÄLJES

SÄLJES

SÄLJES

Tripptrappstol

Hushållsvåg

Citroen/Peugeot diagnos-

Säljer 2 st Stocke tripp trapp stolar. Från 50-tal, i fint skick 1234 kr. verktyg + C5 innerskärmar Bruna, utan bygel. 500 kr. LULEÅ - Tel: 070-374 07 30 Diagnosverktyg med programvara LULEÅ - Tel: 070-311 78 89 sk Lexia för Windows. Kan läsa Liten teakbyrå och radera felkoder, konfigurera Lego Liten teakbyrå från 50-talet 200 kr inställningar, i stort sett göra allt en Diverse legobyggsatser 300 kr. fåtölj i kanonskick 150 kr. märkesverkstad kan göra, koda nya KIRUNA - Tel: 070-632 19 08 BODEN - Tel: 076-069 50 77 nycklar osv 500:Nya plastinnerskärmar till C5 årsm Möbel 01-04. Hö+vä fram 100:-/st BYGG & VITVAROR Tvåbäddssoffa i vinkel, gott skick LULEÅ - Tel: 070-569 75 06 500 kr. BODEN - Tel: 073-180 31 61

SÄLJES

Jordfräs

Spis 50 cm bredd

Spis/ugn i bra skick 50 cm bred 85 cm hög. 3 plattor. Kan skicka bilder vid intresse. 500 kr. LULEÅ - Tel: 070-259 50 49

HEMELEKTRONIK

SÄLJES

Ikea skrivbord + hurts på hjul + byrå grön vit

Lådhurts på hjul 35x75 cm 200 kr Skrivbord 73x50x75cm 150 kr Delar till Chevrolet transport Byrå 40x55 cm 200 kr. Måste bort omgående! Ring efter 17 men smsa mycke delar till Chevrolet transport motor växellåda inredning m.m när som =) KIRUNA - Tel: 070-251 41 67 100kr. BODEN - Tel: 076-069 50 77

Soffa & Fåtölj Säljes

Plasmaskärare GYS 31FV

1fas dvs 220-240V. Smidig lätt effektiv & portabel. Aktuell modell! Nyskick! Nya Slitdelar & Cirkelskärsats. VÄRDE 18.000 för allt. Du får det för MINDRE än halva priset, 7.900 kr för rubbet! Centrala Piteå/Norrfjärden. Ring efter 12:00 /Tobbe PITEÅ - Tel: 070-320 91 23

Recliners av bättre kvalite säljes i fint skick. Fåtölj modell recliner (Bodens möbler) 1500:- Soffa modell recliner (Antnäs möbler, 2 sits) 2500:- El ev motbud. Inga djur/rent hushåll (Allergi) Ring efter 12:00, finns i centrala Piteå /Tobbe PITEÅ - Tel: 070-320 91 23

SAMLARE

Trådlös telefon

Gigaset C430, bild finns på nätet. 250 kr. LULEÅ - Tel: 070-677 76 27

Radisarna avser endast privatpersoner

Husqvarna. Gammal, säljes billigt ring för mer info LULEÅ - Tel: 070-219 80 36

Åretruntdäck

Komplett Torne - Kalix Älvdalsdräkt Diesel eller bensin ej äldre än 2004 Småfix är inget hinder. 0-30000:1912 års modell st 38-40. Finns i Tveka inte Ring Luleå. LULEÅ - Tel: 070-236 99 00 BODEN - Tel: 070-232 45 25

HOBBY

SÄLJES Flipp av plast. Längd 4,35m Bredd, 70cm. Finns i Hortlax 6000 kr. PITEÅ - Tel: 070-360 50 42

2012 SUPERSKICK TILLFÄLLE

Köptillfälle KABE ROYAL I SYPERSKICK Slät Plåt Dubbelsäng Vit Kök & Ugn Svart Rundsittgrupp Duschkabin Golv & Elementvärme Fungerar Överallt Utvändig Dusch & Cityvatten Stor Kyl & Frys Skidfack Solcellsladdare Dubbla Gardiner & Överkast Helutrustad LULEÅ - Tel: 070-3740163

Damcykel

3 växlad Crecent City. Obetydligt använd. Nypris ca: 6000 kr säljes för 2500kr. Ring LULEÅ - Tel: 070-236 99 00

Herrcykel Monark (Veteran)

Veteran herrcykel Monark blå färg, märke på framskärm 26”tum hjul lite bredare däck nya. Mycket fin 2800kr. PITEÅ - Tel: 070-669 88 52

Fin herrcykel 26” växlad i mycket fint skick. Kan hämtas i Piteå alt. Norrfjärden. Ring efter 12:00 /Tobbe 1500kr. PITEÅ - Tel: 070-320 91 23

KÖPES

Gamla cyklar köpes Endast bra skick av intresse. Från -1960 talet o äldre, även repRing o berätta vad ni har. LULEÅ - Tel: 073-825 47 04 objekt. Ev moped. LULEÅ - Tel: 073-825 47 04

SÄLJES

Gammal moped köpes

Önskar köpa gammal moped, hel Folkdräkt -Kalix älvdal eller trasig även lösa delar är intresKomplett folkdräkt - Kalix älvdal. sant. 60-70-80 tal. (Ej remdrivna) Storlek 40. Bra skick! ring och berätta vad du har PITEÅ - Tel: 070-366 63 45 LULEÅ - Tel: 070-545 02 66

LÄGG UPP EN RADIS PÅ PORTALEN & I TIDNINGEN - Välj kategori, fyll i uppgifterna (kortare text för tidningen), välj annonstyp, ladda upp en bild på objektet & klicka sedan på Skicka.

- Klicka på ”Gå till den gamla sajten - Klicka här!” som finns mitt på sidan i röd text.

Så var det klart!

- Klicka på Skapa konto uppe i högra hörnet (det är gratis).

Postadress:.........................................................................................

Adress:..................................................................................................

Namn:....................................................................................................

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

5

v. 24 - 16 juni

3

4

Festina Klocka!

Festina chrono bike chrome herr klocka. Köpt från GBG 2011 för 2299 kr. Säljes billigt, passar som studentpresent. Ring mer info. Kan skickas bild. LULEÅ - Tel: 072-450 02 77

Kom ihåg att återvinna din lästa gratistidning!

BORTSKÄNKES Solarium

Helkropps proffssolarium, användbart BODEN - Tel: 073-180 31 61

ÖVRIGT Loppis i Boden

16/6 och 17/6 9.00-16.00 Kyrkgatan 15. Välkommen BODEN - Tel: 070-695 84 60

1

1

4

9

10

11 13

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm Namn:..................................................................................................................................................... Adress:...................................................................................................................................................

9

2 8

3 8 2

2

6 7

6

5 8

5

9

7 5

7

9

7 6

1

3

9

3 4

4

8

5

9 8

4 1

7

7

1

2

5

6

12

Fina rensade frysta Skogshallon i 1 kg påse. Åkerbär 200 eller 500 gram per ask. Perfekt för tårtor skolavslutningar osv. Pris hallon 100kr/kg Åkerbär 800kr/kg (vid köp av ett kg) Fri utkörning i Luleå centrala delar... LULEÅ - Tel: 070-533 16 64

BLODGIVARDAGEN

gratistidning.com

Melodikrysset v.24 - 16 juni 2

Skogshallon Åkerbär

INTERNATIONELLA

OBS! Detta är ett urval av Gratis-Radis annonser som visas i din lokala gratistidning beroende på platstillgång. Alla annonser finns på webben på respektive ort, t.ex boden.

- Fyll i dina uppgifter och klicka på registrera. Det skickas nu ett aktiveringsmail till din e-post. Klicka på länken och logga sedan in på portalen.

1

Porsöberget Gnejstigen 31 Lördag 16 juni kl 10.00 - 16.00 LULEÅ - Tel: 092098292

14 JUNI

Lägg in din radis före 08.00 måndag aktuell vecka

- Klicka på Skapa annons under fliken Köp & Sälj.

- Gå in på annonsportalen på den ort du vill lägga upp annonsen på t.ex lulea.gratistidning.com/ gratis-radis.

Melodikrysset

Garage Loppis

Gammal bil köpes

KLÄDER

Kanot

Frysta. Lokalt plockade/odlade. Ca 2 kg förpackning. • Hjortron Cykel Scott voltage YZ 0,1 24 tum 90 kr/kg • Jordgubbar 75 kr/kg säljes i fungerande skick 950kr. • Sv vinbär 60 kr/kg. Endast KIRUNA - Tel: 073-816 35 56 avhämtning. Ring för beställning. Pär KABE ROYAL 610 DXL KS BODEN - Tel: 070-295 41 34

Cykel 26” säljes

Bil köpes

Folkdräkt

Hjortron m.m.

4 st åretruntdäck Nokian 2 st 7 mm Ryds Plastbåt med motor 2 st 4 mm 500 kr. BODEN - Tel: 070-391 63 90 Kan användas som motorbåt eller roddbåt. Passar även bra som fiskeKÖPES Husqvarna Jordfräs båt med de öppna ytorna. Stabil båt Husqvarna jordfräs T250 motor 3,5 som tack vara sin relativt plana köl hk Briggs o Stratton encylindrig är lätt driven i sjön: Storlek på båten Resepresentkort köpes 4-takt med back, justerbart handL.3,75m O B. 1.50m. Motor 8 hkr Ya- Ving, Ticket, Solresor, Resia, Tui, tag. Mycket lite använd.Instuktions- maha 2 Taktare kort rigg. 13700kr. Superpresentkort/GoGift. Även kort bok medföljer. Tilfälle 4400 kr. PITEÅ - Tel: 070-669 88 52 datum av intresse. 21744 kr. PITEÅ - Tel: 070-669 88 52 KIRUNA - Tel: 073-501 45 63

KÖPES

SÄLJES

Cykel Scott voltage YZ 0,1 24 tum

4

7

8 6

1

3

5

2 6

5

Sudoku vecka 24 Lycka till!

8 7 4


10

Nöje & Evenemang

Jokkmokk Gratistidning vecka 24, onsdag 13 juni 2018

TANKAR INFÖR HELGEN

Sommartips

för både kropp, knopp och sj

äl!

Ett morgondopp eller kvällsdopp som kan kittla ända in i själen Sitta på en strandkant en riktigt tidigt morgon och bara lyssna in när en ny dag gryr Sitta på balkongen en sen kväll och lyssna in när natten går på sitt skift Ta ett underbart och skrubbigt fotbad Testa någon ny maträtt som får magen att sjunga Idas sommarvisa Även små underverk kan få oss att blomma ut i en midsommarvals Hälsoinspiratören Tina Persson

Tredje söndagen efter trefaldighet

FÖRLORAD OCH ÅTERFUNNEN

VIKTIG INFORMATION

Manusstopp Inför utgåvor vecka 25-27. Vecka 25 Midsommar

Utgivning onsdagen den 20 juni Manusstopp för garanterad korrektur fredag 15 juni kl. 12.00 Tryckfärdiga annonser måndag 18 juni kl. 12.00

Vecka 26

Utgivning onsdagen den 27 juni Manusstopp för garanterad korrektur torsdag 21 juni kl. 12.00 Tryckfärdiga annonser måndag 25 juni kl. 12.00

GLAD SOMMAR

Utgivning i norrbotten onsdagen den 4 juli Manusstopp för garanterad korrektur fredag 15 juni OBS! Sista chansen! Tryckfärdiga annonser måndag 18 juni kl. 12.00

”Vi har tagit studenten, vi har tagit studenten, vi har tagit studenten, hurra vad vi är bra! ” Så kommer vårt äldsta barnbarn att sjunga och ropa ifrån något traktorsläp till helgen. Vi som är hennes mormor och morfar kommer att tillsammans med hennes övriga släkt stå utanför någon av Strömbackaskolans portar och vänta på att hon och alla hennes klasskamrater ska rusa ut ur skolan.

Varför Jesus berättar om det f­ örlorade och den glädje som blir när man funnit det man sökt, är att han går i polemik med de skriftlärde och de fromma som tycker det är stötande att han äter och umgås med samhällets utstötta. Jesus säger att det blir stor glädje i himmelen över varje människa som varit borta från Gud och omvänder sig. Det blir till ock med större glädje över denna enda människa än över alla de andra som tillhör de fromma.

En euforisk glädje kommer att smitta av sig på oss alla som väntar på våra barn och barnbarn. Ungdomarna kommer att rusa ut till friheten, ut till en framtid som är som ett oskrivet blad, en del till arbete, andra till fortsatta studier. Vissa kommer att följa sina drömmar och visioner, andra inte. Vi var i Umeå förra veckan, där vi bland annat följde yngsta grabbens barn till Röbäcks ko-utsläpp. Där hoppade och skuttade kossorna runt i euforisk glädje över att efter en lång vinter äntligen fått komma ut i ­friheten. En tredje glädjeyttring hittade jag när Sverige på nytt blev världsmästare i ishockey. Ett enormt mottagande fick hockeygrabbarna ute i Kungsträd­ gården i centrala Stockholm. Tusentals människor var samlade och jublet ville inte riktigt ta slut. Varför jag lyfter fram glädjen och jublet i dessa tre exempel är, att när jag läst helgens texter, där Jesus undervisar om det förlorade som blir återfunnet, och hans beskrivning om den väldiga glädje som uppstår när det uppdagas att det som troddes vara förlorat inte var det. Han berättar om ett ­förlorat får, ett förlorat silvermynt och en förlorad son. Förtvivlan som byts i glädje är känne­tecknet för helgens texter.

Studenterna och kossorna, som kom ut i friheten, Hockeylagets glädje över VM guld, det är inget mot den glädje som beskrivs i vår bibel över varje människa som kommer till Gud. Förtvivlan byts i glädje när en ­människa söker sig till Gud. Hur många föräldrar är det inte som har ropat för sina barns frälsning. De har i förtvivlan stormat himlen för att deras barn ska hitta frälsningen i Jesus Kristus. Vilken glädje i det hemmet när barnet hittat hem. Under väckelsetiden här i Piteå området, sjöngs sången, ”Ring i himlens klockor, fröjd i dag det är, ty en syndar har kommit hem”. Den sången sjöngs varje gång när någon vittnade att han eller hon hade hittat tron på Jesus Kristus som sin personlige frälsare. En glädje som kan närma sig eufori uppstod bland Gudstjänstbesökarna när de fick höra att ännu en människa var bärgad för evigheten. De delade änglarnas glädje i himlen över att en människa bestämt sig för att följa Jesus. Hur har du det? Är du med i glädjetåget?

En skön helg önskar jag dig Gösta Degerman


Nöje & Evenemang

Jokkmokk Gratistidning vecka 24, onsdag 13 juni 2018

11

Pierre Åhrén ställer ut sin konst Pierre Åhrén, sydsamisk konstnär och aktivist boendes i Stockholm men med rötter i norra Jämtland, ställer under sommaren ut sina verk på Sameslöjdstiftelsen – Sámi Duodji. I lördags öppnades utställningen med ett vernissage, och Pierre själv var på plats för att berätta om sin bakgrund som i stort sett självlärd konstnär. Berättelsen om hur Pierre blev bildkonstnär börjar lite mer än fyra år bakåt i tiden med ett försök att måla i syfte att må bättre. Det började med enkla former, liknande afrikanska ansiktsmasker, och växte sakta men säkert till figurer som sedan kompletterades

Pierre Åhrén, sydsamisk konstnär, ställer ut sina verk på Sameslöjdstiftelsen - Sámi Duodji under sommaren.

av symboler. Stilen är färgstark, kontrastrik, öppenhjärtig och baserad på Pierres egna tankar och drömmar – och inspiration finner han även i urfolkskulturer i hela världen. I några av tavlorna skymtas samiska symboler, trumman på en målning och trumpinnar på en annan. Musik är också en del av skapandet, som ytterligare en inspirationskälla. Efter några års deltagande i kursen Fritt måleri på Svalans bildateljé i Aspudden, två gånger varje vecka, har Pierre nu kommit till en punkt där han känner att han vill visa upp målningarna – och det kan han utan tvekan göra med stolthet. För att vara målningar skapade av någon som bara har målat i lite mer än fyra år, är det tydligt att det finns en egen genomgående stil, ett eget bildspråk och en samhörighet mellan bilderna som ger aningar om en mycket större och djupare tankegång än vad de enskilda målningarna

var för sig visar. Att höra Pierre berätta om svårigheter i livet, och hur han hanterar dessa genom målandet, visar att målandet är en sann passion i konstnärens liv och vardag. Och att sedan gå in i utställningslokalen och se målningarna som många olika delar av en helhet, är en rörande och fin upplevelse. Ställer ut på Sámi Duodji Efter utställningar på bland annat Gaaltije i Östersund och Thráhppie i Umeå är nu turen kommen till Sameslöjdstiftelsen – Sámi Duodji i Jokkmokk. Utställningen kommer att finnas kvar till och med den 18:e augusti.

REDAKTIONEN redaktion@gratistidning.com

Pajala Marknad 6-7-8 juli 2018

Nordens Riviera

Sommarens höjdpunkt!

t ve ha d vi ga Stu i sommar?

NYHET I ÅR! Vi har nytt tivoli: HUGOS TIVOLI! Och på ny placering! Yiiiiie haa!

STUGOR VID HAVET HOTELLRUM TOPPRENOVERADE SVITER LÄGENHETER FEMSTJÄRNIG CAMPING VANDRARHEM’ BÅTPLATS

Nu är förberedelsen för Pajala marknad 2018 i full gång! Du har väl bokat in 6-7-8 juli i din kalender, om inte så gör det nu! Mer info samt program hittar ni på www.pajalaturism.se eller ring oss på 073-823 93 98. VÄLKOMMEN! Arrangör: Huvudsponsor:

Pierre Åhréns utställning består av 23 målningar.

med flera. Guldsponsor:

12 REST & SE


YOUR GOALS Fördelarna med utomhusträning är magiska eftersom naturen är läkande i sig. Genom att bara vistas utomhus kan du sänka blodtrycket och sänka nivåerna av stresshormon. Och det finns det forskning som bevisar. Det finns också studier som visar att när vi tränar utomhus, känner vi oss starkare och vi tränar hårdare.

Veckans nyheter & erbjudanden!

I STOLT SAMARBETE MED:

NU

3995:

ADIDAS UCL FINALE KIEV CAPITANE FOTBOLL SJÖSALA MARIEDAL 3-VXL 28”

Sista leveransen av Sjösalacyklar för sommaren 2018 har nu kommit till butiken.Tex den fina Sjösala Mariedal, 28” Klassisk damcykel med 3 vxl Shimano Nexus. En mycket prisvärd damcykel med mycket utrustning och god komfort. Lås, korg och LED- belysning ingår. Finns i färgerna Röd (bild), Svart, Vit & Turkos. Ord ca.pris 4995 kr

0000:

VARUMÄRKE PRODUKTNAMN

At omnis sit ut Ectaqui ommolesto qui dolorer natur? Quibus, sit harit, niscimusam es ipsundi blant la aut fugitatent pa conemporio.

299:

Fotbolls-VM sätter igång i veckan. Vi har fått hem nya fräscha fotbollar. tex denna replika av den officiella matchbollen i UEFA Champions League-finalen med slitstark, maskinsydd TPU-yta. Den har turneringens kända stjärndesign och en butylblåsa som håller den uppblåst längre.

0000:

BÄST I VARUMÄRKE PRODUKTNAMN TEST!

149:

At omnis sit ut Ectaqui ommolesto qui dolorer natur? Quibus, sit harit, niscimusam es ipsHAV MYGG & FÄSTING SPRAY undi blantSJÖ la aut&fugitatent pa conemporio.

Testvinnare och fem plus i Aftonbladets test av myggprodukter! Ett bra skydd för hela familjen mot insektbett. Ett insektsmedel med en aktiv naturlig komponent från Citroneukalyptusträdet. Skyddar i upp till 8 timmar. Missfärgar ej textil så produkten kan även sprayas ovanpå kläderna. Rekommenderas ej att använda på barn under 3 år! Kan med fördel användas även på husdjur. En viktig egenskap hos denna produkt är minimal inverkan på miljön.

FRÅN

199:

0000:

VARUMÄRKE PRODUKTNAMN

At omnis sit ut Ectaqui ommolesto qui dolorer natur? Quibus, sit harit, niscimusam es ipsADIDAS SVERIGE T-SHIRT undi blant la aut fugitatent conemporio. Denna fotbolls-t-shirt för visarpa upp det svenska landslagets klassiska färger. Tillverkad av bomullsjersey, med en vävd logga på bröstet och adidas klassiska tre ränder längs med ­axlarna som pricken över i. Vävd Sverige-­ logga på bröstet. Vävd adidas ­Badge of Sport på bröstet. Adidas samarbetar med Better Cotton Initiative för att förbättra bomulls­ odlingen på en global nivå. 100% bomull. Finns i JR från stl 122 cl till SR stl XXXL.

BERKLEY TECTUBE BELLY BOATS!

0000:

RAPALA AUTOMATISKA FLYTVÄSTAR

De uppblåsbara räddningsvästarna är tunna och ­smidiga tills du hamnar i sjön då de blåser upp sig till en säkerhetsklassning på 150 Newton. Många av ­modellerna är även VARUMÄRKE PRODUKTNAMN dessutom försedda med grenband. Rapala Premium: Skön, bekväm automatisk flytväst med nättyg i ryggen för extra komfort. Rapala Automatic: Automatisk eller manuell uppblåsning. Midjeband med snabbspänne, bekväm fleece­ fodrad krage, samt munventil för uppblåsning och tömning av lungan. Alla västar 40 - 150 kg. Flera färger.

999:

Toppmodellen: Ripple XCD. Flytringen som tar dig bekvämt och pålitligt till ditt häftigaste fiskeäventyr. Ripple XCD är tillverkad i tåligt pvc- och 1000d nylonmaterial. Stora för­ varingsfickor för betesaskar och annan utrustning. 5999:Beställningsvara. Ca 5 - 10 dgr leveranstid.

0000:

VARUMÄRKE PRODUKTNAMN

• Smart bärsystem som gör att du enkelt lyfter flytringen med utrustning • Kardborreband på sidorna för att säkra utrustning • Mätmatta med cm • Förbättrad sits med ryggstöd för hög komfort

0000:

VARUMÄRKE PRODUKTNAMN

FRÅN VAD ÄR KOMPRESSIONSKLÄDER? FRÅN

2499:

Ett kompressionsplagg är ett tunt och tight åtsittande plagg i funktionsmaterial, som håller muskler och andra vävnader på plats. Plagget fungerar lika bra som ett första lager under dina vanliga träningskläder som helt på egen hand, vid så gott som alla olika typer av träning. STORGATAN 20, 0971-120 30 | MÅN-FRE 10.00-18.00 | LÖR 10.00-13.00

JOKKMOKK

ORT, GATUNAMN | Tel. 000-00 00 00 | teamsportia.se | Öppet: Mån–fre 00.00–00.00, Lör 00.00–00.00, Sön 00.00–00.00

Jokkmokk Gratistidning  

vecka 24, 2018

Jokkmokk Gratistidning  

vecka 24, 2018