Page 1

04

Lichtwerkplaats magazine

2017

De ziel sterft niet | De stroom van overvloed Gelukkig? Durf te bloeien | Maak je bijenhotel Wat je zegt ben jezelf | De schorpioen Zomer: kom allemaal tot bloei Verder: Column Spiriland | Aardbeien Smoothie | Acupunctuur | Amanae | Energiewerk | Cursus Canva | Doe Mee | En meer...


Krachtzieners kijkt met je mee door advies en hands-on support. Voor jou: je bent zelfstandige en je zaak is helder: voor de kracht van je zaak wil je meer bezieling integreren, of je bezieling is helder: nu wil je als zelfstandige concreet werk van je kracht maken, of je wilt wilt op een natuurlijke manier de kracht van je zaak profileren. Kennismaken? Mail naar tiara@krachtzieners.nl

de kracht van je zaak

www.krachtzieners.nl


4

6

11

8

12

Uitgelicht inspireert je graag om voorbij je bekende horizon te kijken. Hoe kijk jij tegen het leven aan? Geloof je in een

37

ziel die niet sterft? Is er een stroom van overvloed waaruit we allemaal kunnen putten? En we nodigen je graag uit om je geluk te vergroten en te bloeien helemaal met wie jij bent. Over

16

bloei gesproken... de bloemetjes en de bijtjes, we hebben een leuke tip om zelf je bijenhotel te maken. En natuurlijk zijn er weer boeken- en kadotips. Gun jezelf het beste, geef jezelf het beste, open je en deel het mooiste van jezelf. Als jij straalt,

36

34

30

geniet je omgeving daar vanzelf van mee!

Uitgever: Stichting 360graden mens, werkplaats voor bezieling, project Lichtwerkplaats

Vormgeving & illustraties: 360graden Mens, werkplaats voor bezieling, Alexandra van der Graaf en Tiara Dijkhof

Lay-out design: Helder www.heerlijk-helder.com

Redactie: Mirjam Tannemaat, Julia Hogeling en Sabine Pfenninger

28

26

Pagina

3

Uitgelicht

18 Redactionele bijdragen: Maaike Averink, Cas Gebbink, Carina Lucassen, Judith van den Berge, Tiara Dijkhof en DaniĂŤlle Botermans.

24

20

22


Wetenschappers bewijzen dat de ziel niet sterft Het keert terug naar het universum Volgens twee vooraanstaande wetenschappers, is het menselijk brein in feite een ‘biologische computer’ en het ‘bewustzijn van de mens’ een programma van de kwantumcomputer die zich in de hersenen bevindt en die nog blijft bestaan nadat we sterven. ‘Zoals experts het uitleggen; nadat mensen sterven, gaat hun ziel terug naar het universum, en het zal niet sterven’.

heef t een groep onderzoekers een

programma van de kwantumcomputer

nieuwe waarheid over de ziel ontdekt:

die z ich in de hersenen bevindt en

de “z iel” sterf t niet; ze keert terug

d ie n og bl i jf t best aan na da t we

naar het universum.

sterven. ‘

hersencellen.

Wat betekent dit in theorie

Geschiedenis

Hun ‘provocerende’ theorie stelt dat

een fase genaamd “klinische dood in

Het debat over het bestaan van de

de menselijke ziel wordt opgenomen

ziel en of het onsterfelijk is of sterft met

door de hersencellen in de structuren

de persoon is een eindeloos verhaal dat

binnen hun genaamd microtubules.

de daarin vervatte informatie behouden

universele geschiedenis heef t bez ig

De twee onderzoekers geloven dat

deskundigen het uitleggen; nadat

gehouden. Haar mysterieuze natuur

h e t m ensel i jk bre in in f e i t e een

bl ijf t op verschillende gebieden van

‘biolog ische computer’ is en het

de wetenschap fascineren, maar nu

‘ be wu st z i jn van d e men s ’ een

Bovendien beweren beide wetenschappers Sinds 1996, hebben Dr. Stuart Hameroff,

dat wat mensen zien als ‘bewustzijn’ in

een Amerikaanse fysicus en emeritus

f e i t e he t resul t aa t is va n

in de afdel ing Anesthesiolog ie en

‘kwantumgravitat ie “ef fecten z ich

psycholog ie, en Sir Roger Penrose,

in

een wiskundig natuurkundige aan

bevinden. Dit proces wordt door de

de Universiteit van Oxford, gewerkt

twee wetenschappers” georchestreerde

aan een Quantum Theory of Consciousness,

object ieve

waarin z ij stellen dat de z iel wordt

genoemd.

gehandhaafd in microtubul i van de

de

zogenaamde

reduct ie

microtubul i

“(Orch-

OF)

De theorie geeft aan dat wanneer men

al eeuwenlang de grote denkers van de

gaat, de microtubul i in de hersenen hun kwantumtoestand verl iezen, maar bl ijf t. Met andere woorden, zoals men sen st e rven , kee rt h un z iel terug naar het heelal, en sterf t niet’. Sprekend met Science Channel’s Through the Wormhole documentary, zei Dr. Hamerof f:

Lees verder >> Pagina

4

Uitgelicht


Laten we zeggen dat het hart stopt

bijna-dood-ervaring.” Als ze niet

Bron:

met kloppen, het bloed stopt met

nieuw l e ven ing ebl a zen kr i jg t, en

www.sciencedaily.com

stromen; de microtubules verl iezen

de patiënt sterft, is het mogelijk dat deze

hun kwantumtoestand. De quantum

quantum informatie kan bestaan buiten

Documenta ire:

informatie binnen de microtubuli wordt

het l ichaam, misschien zelfs voor

wormhole’ met Morgan Freeman te

niet verniet igd, kan niet worden

onbepaalde t ijd als z iel.

z ien op D iscovery Channel.

‘Through

the

verniet igd, en het wordt gewoon gedistribueerd en verdwijnt in het

Volgens

universum in het algemeen. Als de

mensel ijke z ielen meer dan alleen

patiënt is gereanimeerd, nieuw leven

‘interact ies’ van neuronen in onze

ingeblazen,

hersenen en zouden al aanwez ig

kan

deze

quantum

deze

theorie,

z ijn

de

informatie terug gaan in de microtubuli

ku n n en z i jn s in d s he t beg in d e r

en de patiënt zegt dan: “Ik had een

t ijden.

Pagina

5

Uitgelicht

Dvd serie: ‘Through the Wormhole’


Overvloed Afstemmen op de stroom van overvloed

Waardeer wat er is Overvloed betekent dat alles mogelijk is. Er is genoeg van alles voor iedereen. Dat besluit kunnen we op dit moment nemen en vervolgens bewijzen dat het echt zo is. Er is genoeg voedsel, geld en spullen voor de hele wereld. Zeker in onze westerse samenleving leven we in overvloed. Er komen dan ook steeds meer groepen en andere organisaties die bezig zijn met delen. Door vraag en aanbod op elkaar af te stemmen bijvoorbeeld, of door overtollige spullen en voedsel te verdelen onder mensen die iets extra’s kunnen gebruiken. Wanneer je je aandacht verlegt van een doel in de toekomst naar het heden, zul je de rijkdommen en geschenken in het huidige moment leren zien.

Heb jij weleens het gevoel dat je tijd, geld, liefde, vrienden of spullen tekort kwam? Maak je regelmat ig keuzes gebaseerd op de angst voor een tekort? Liever die saaie baan met een vast inkomen dan dat je je passie volgt? Onze cultuur en onze economie zijn gebaseerd en opgebouwd vanuit een schaarstegedachte. Hoe minder er van een product is, hoe meer geld het waard is. In gedachten streven we naar altijd meer en beter. We zijn pas gelukkig als we al het geld hebben dat nodig is, we bezitten alle spullen waar we van dromen, we vinden alle liefde waar we naar hunkeren en al het succes waar we naar streven. Maar is het ooit genoeg? Is er ooit iemand echt ‘daar’ aangekomen?

Dat is de manier om jouw overvloed te ontdekken. Focus op wat er is en op wat er goed gaat. Bijvoorbeeld de lach van een kind, de prachtige zonsopgang, dat spontane aanbod of kado dat je kreeg. Ware overvloed komt niet voort uit materiële zaken, maar uit waardering hebben voor wat er is. •

Wat zou er gebeuren als we met zijn allen die negatieve overtuiging zouden loslaten en zouden gaan leven vanuit overvloed? Wanneer je ervan uitgaat dat er altijd genoeg is kun je heel veel angsten loslaten. Je kunt meer bereiken, ziet meer mogelijkheden en daardoor voel je je gelukkiger.

• •

Pagina

6

Uitgelicht

Wees dankbaar voor wie je bent en wat je hebt. Voel je verbonden met iedereen. Wees dankbaar voor echt alles dat je hebt; je vrienden, je familie, een potlood of de warme douche na het opstaan. Ga uit van overvloed en dat het jou ten deel valt.


L

ieve schat, ja jij...

Wat sta je daar aan de deur te morrelen alleen en verdrietig omdat het maar niet lukt. Zou je niet gewoon kunnen vragen of je naar binnen mag waardoor de deur gewoon open gaat? Jij denkt aldoor maar dat je alleen bent, ook al zijn er voorbijgangers. Maar je bent niet alleen, je vergeet dat ik je altijd zie. Dat ik je altijd bekijk, met heel veel liefde naar hoe je je dingen doet. Zelfs op de meest moeilijke momenten en je je moederziel alleen voelt. Ik zie hoe je vergeet dat je handelingen zeer waardevol zijn. Voor jou lijken ze nutteloos, je ziet niet wat het is dat je nalaat zodra je iets hebt gedaan, gezegd of geraakt. Want je bent dan alweer verder gelopen. Ik zie dat wel. Ik zie wat het met mensen doet. Ik zou willen dat ik het je kon laten zien, op een groot scherm waar je dan zo af en toe naar kunt kijken als een mooie film waar je zo nu en dan naartoe gaat. Dan zou je de vreugdevolle ontroering voelen. In eerste instantie is wat je zegt of doet soms confronterend voor mensen. Maar lief, weet dat dit niet betekent dat wat je doet verkeerd is. Wat je doet is nieuw, vernieuwend, mensen moeten even wennen. Dat heeft tijd nodig, zo eenvoudig is het. En in die tijd, raak jij alweer nieuwe wegen aan. Ja, dat voelt vaak als een eenzame weg. Daarom, daarom ben ik er. Ik ben er altijd. Ook al heb jij je muurtje opgetrokken. Ik ben en blijf er altijd om je de liefde te geven die je nodig hebt. Het enige wat jij hoeft te doen is te vertrouwen dat die liefde er altijd is op momenten dat je het nodig hebt. Klop aan, vraag of je naar binnen mag en de deur gaat altijd voor je open. Zelfs als de donkerte je meevoert in ogenschijnlijke eindeloosheid. Ik ben er altijd, de liefde is er altijd. Open je maar, ontspan je maar, ontvang het maar. Voel hoe zacht je je erin kunt laten zakken. Hoe je elke ademteug kunt laten vollopen met de liefde die ik overvloedig voor je laat stromen. Stap in de stroom. Kom laat gaan, Ga mee...

R Pagina

7

umi Uitgelicht


Psychologie Psychische klachten zijn te voorkomen door te bouwen aan een beter leven. Je moet leren floreren. Geluk is de afwezigheid van ongeluk. Wie niet in armoede leeft, niet werkloos is, niet ziek is, geen ernstig zieke dierbaren heeft en niet in een scheiding is verwikkeld, mag van geluk spreken.

Gelukkig worden? Durf te bloeien

Het ongeluk is vooralsnog aan je voorbijgegaan, tel je zegeningen. Lucky you!

het verhelpen van klachten maar op het

makkelijk vrienden. Kortom, deze bloeiers bezitten

Zou je zeggen. Maar sommige wetenschappers

voorkomen ervan door te bouwen aan een

de vaardigheden om hun leven zo optimaal mogelijk

vinden dit niet genoeg. Ze beschouwen het als

beter leven.”

in te richten.”

deze psychologen kun je, met een beetje

Iets nieuws leren als geluksmiddel

En hoe zit het met de pechvogels? Voor hen is

inspanning, veel meer uit het leven halen. Zo’n

Laat je deze def initie los op het

er goed nieuws, zegt Schotanus-Dijkstra, die

wetenschapper is Marijke Schotanus-Dijkstra.

bevolkingsonderzoek Nemesis-II van het

als ‘gelukscoach’ ook cursussen ‘floreren in het

Zij promoveerde onlangs op „hoe je kunt floreren

Trimbos-instituut, dan blijkt dat 37 procent

dagelijks leven’ geeft. Want veel van die

in je dagelijkse leven” en deed haar onderzoek

van de Nederlanders het geluk heeft in volle

eigenschappen zijn aan te leren. „Deze mensen

in samenwerking met het Trimbos-instituut

bloei te staan. Deze mensen noemen zichzelf

moeten ontdekken wat hun sterke kanten zijn.

en de vakgroep eHealth en welbevinden aan

gelukkig, menen een betekenisvol leven te

Wat zijn de vaardigheden waarin ze uitblinken,

de Universiteit Twente. Flourishing, zoals deze

leiden en voelen zich een waardevol lid van de

waar halen ze plezier uit? Ontdekken wat je

opvatting van welbevinden heet in de psychologie,

gemeenschap.

leuk vindt en daar ruimte voor maken, is de

is een theorie over welzijn waarbij de mens

Hebben zij gewoon meer mazzel in het leven

essentie van positief leven.”

‘tot bloei komt’: hij of zij heeft goede relaties,

dan mensen die in de knop blijven? „Mensen

Ook het definiëren van eigen waarden is belangrijk.

voelt zich tevreden, en doet wat hij of zij goed

die floreren blijken andere karaktereigenschappen

„Gaat het om succes, plezier, liefde, gezin,

kan en nuttig vindt.

te hebben dan mensen die niet floreren,”

rechtvaardigheid, vrijheid, humor, wijsheid,

zegt Schotanus-Dijkstra. „De eersten zijn wat

eerlijkheid, openheid? In hoeverre komen die

Deze opvatting over optimale geestelijke

minder nerveus en dus stabieler. Ze zijn beter

waarden overeen met het huidige leven? Zit er

gezondheid komt, aldus Schotanus-Dijkstra,

in het realiseren van doelen, dus als ze twee

een grote discrepantie tussen wat je belangrijk

uit de positieve psychologie. „Het is een jonge

keer per week willen sporten, dan gáán ze ook

vindt en wat je daadwerkelijk doet?”

onderzoeksrichting die niet de nadruk legt op

twee keer per week sporten. Bovendien maken ze

Lees verder >>

een schamele opvatting van geluk. Volgens

Pagina

8

Uitgelicht


Het helpt volgens Schotanus-Dijkstra ook om

Veerkrachtig zijn

zwangere vrouwen en chronisch zieken. En

stil te staan bij positieve emoties. Bijvoorbeeld door

Stemmingsklachten zijn de belangrijkste

dan is er ‘het Geluksbudget’, een project van

regelmatig op te sommen of op te schrijven wat er allemaal goed gaat. Ze verwijst naar de ‘broaden-and-built theorie’ van psycholoog Barbara Frederickson. „Als we positief zijn, staan we meer open voor andere dingen. Als we ons richten op negatieve emoties versmalt onze aandacht.” Bovendien hebben florerende mensen vaak een altruïstische instelling: ze dragen graag bij aan het geluk van de ander en geven daarmee weer zin aan hun eigen bestaan. Iets nieuws leren is ook een krachtig geluksmiddel, stelt ze. „Of het nu een cursus Frans, omgaan met Excel of een opleiding tot sommelier is. En ten slotte is iemand die wil opbloeien een beetje mild en vriendelijk voor zichzelf, dat voorkomt stress.” Wie probeert zich te bekwamen wordt dubbel beloond. De vaardigheden leiden niet alleen tot een beter leven, ze beschermen ook in moeilijke tijden. Uit onderzoek van Schotanus -Dijkstra blijkt dat mensen die nu ‘in bloei

veroorzakers van ziekte in Nederland. Schotanus-Dijkstra wil mensen graag mentaal fit krijgen „zodat ze zo lang mogelijk een leven leiden dat ze leuk vinden”. Volgens haar werken we steeds meer met ons hoofd. „Dus dat hoofd moet ook sterk blijven om optimaal te kunnen functioneren. Sporten doe je om je lichaam fit te houden, deze oefeningen helpen de mentale veerkracht.” Ze zou graag willen dat binnen de klinische psychologie floreren meer aandacht krijgt. Hoe staat het in Nederland met dat trainen van de mentale weerbaarheid? Volgens de psycholoog is sprake van groeiende aandacht. Zo lanceerde het Trimbos-instituut in 2010 ‘Mentaal Vitaal’, een website betaald door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn

onder meer Almelo waarbij mensen in de bijstand een klein bedrag krijgen om iets te doen waarvan ze gelukkiger worden. Iemand die al jarenlang alleen woonde en nog maar weinig op z’n scootmobiel de deur uit kwam, kreeg bijvoorbeeld een camera waarmee hij buiten kon gaan fotograferen. De man bloeide naar eigen zeggen helemaal op. Overigens legt het bloeiprogramma van Schotanus-Dijkstra, in tegenstelling tot de andere programma’s, wel net iets meer de nadruk op talentontwikkeling. Wat haar betreft krijgen we straks op school, de universiteit en de werkvloer cursussen ‘tot bloei komen’. Ze is overtuigd van haar missie: „Ik richt me liever op het voorkomen van behandelen dan op behandelen.”

en Sport, met informatie en onlinecursussen om ‘psychisch fit’ te blijven. Ook zijn er op maat gesneden varianten voor middel bscholieren, zoals ‘Happy-les’ voor vmbo- en mbo-leerlingen van 13 tot 25 jaar, en ook cursussen voor

staan’ een veel grotere kans hebben om over drie jaar nog steeds ‘optimaal geestelijk gezond’ te zijn. Niet omdat ze nu eenmaal mazzelaars zijn die het lekker hebben getroffen in het leven, maar omdat ze veerkrachtig zijn en meer vaardigheden hebben om met tegenslag om te gaan. „Nare dingen maken we allemaal mee. Maar wie zich in rotperiodes ook op positieve dingen kan richten, herstelt sneller.”

Pagina

9

Uitgelicht

Bron: www.nrc.nl/mens-durf-te-bloeien


Inspirerende Inspirerendeboeken boeken Het boek van vreugde - Dalai Lama & Desmond Tutu De Dalai Lama en Desmond Tutu hebben beiden veel tegenslagen moeten overwinnen. Ondanks hun ontberingen - of zoals ze zelf zeggen dankzij hun ontberingen - behoren ze tot de vrolijkste mensen ter wereld. Ter gelegenheid van de 80e verjaardag van de Dalai Lama reisde Desmond Tutu naar Dharamsala om samen HET BOEK VAN VREUGDE te maken als cadeau voor iedereen. 19,95

Puur - Jolijn Hendriks Puur hooggevoelig, een compleet en praktisch boek voor hooggevoelige mensen van Jolijn Hendriks is een echt praktisch, niet zweverig boek voor hooggevoelige mensen. Jolijn Hendriks geeft in haar boek Puur hooggevoelig vanuit een psychologische benadering eenvoudige en begrijpelijke handvatten en tips om je als hoogsensitief mens al snel beter in je vel te voelen. Als hooggevoelig persoon hoef je niet altijd maar binnen te blijven of je rustig te houden. Juist door gebruik te maken van je talenten en je hooggevoeligheid leer je om volop in het leven te staan en te genieten. In het boek vind je veel voorbeelden en tips uit de praktijk!

15,-

Het energieke vrouwen voedingskompas - Marjolein Dubbers Een schat aan kennis en waardevolle tips, Het Energieke Vrouwen Voedingskompas is de ultieme gids voor elke vrouw om inzicht te krijgen in hoe hormonen werken en hoe je zo lang mogelijk vitaal en gezond blijft. Voeding heeft een grote invloed op de vrouwelijke hormoonhuishouding. Door je voeding aan te passen verander je je hormonen. Dit boek geeft daarvoor concrete handvatten. Als je begrijpt hoe hormonen werken krijg je de regie over je energie en gezondheid terug, zowel fysiek als mentaal.

Pagina

10 Uitgelicht

20,-


Tandoori Tandoori

Tofoeballetjes in currysaus

Tofu saai? Juist fun! De kunst is de tofugoed op smaak te maken. Hier maken we er heerlijk geurige balletjes van. De extra kurkuma is een sterke anti-oxidant en geeft je gerecht een warme gele kleur.

ingrediënten:

Bereiding:

1 el kurkuma, 1 el korianderzaad,

Stamp de kurkuma, koriander

1 el garam massalapoeder, 1

zaad, massalapoeder en de

dessertl zoete paprikapoeder

paprikapoeder in de vijzel fijn.

2 teentjes knoflook

Doe de knoflook, de sojasaus,

1 dessertl sojasaus

de cornflakes en de tofoe in de

1 handje cornflakes

kom. Voeg eerst de helft van de

1 blok tofu (300 g)

gevijzelde kruiden toe en pureer

2 uien gesnipperd

de massa met een staafmixer.

klont kokosvet of scheutje

Proef dan en maak op smaak

wokolie

met zout en peper en/of nog

2 el sesamolie

wat kruiden.

potjes currysaus uit de lekker.

Fruit in kokosvet of wokolie de

Verwenbox

uien tot ze glazig zijn. Vorm

300 g (volkoren) basmatirijst

balletjes van het tofumengsel

2 stronken broccoli

en bak ze bij de ui goudbruin.

amandelschaafsel of cashewnoten

Voeg de currysaus toe en verwarm. Bestrooi met de noten. Lekker met basmati rijst en twee

Bron: www.vegetariers.nl

groentegerechtjes.

Pagina

11 Uitgelicht


I

nterview

w

Voor mij als ondernemer en therapeut is het belangrijk om na te denken over wie ik ben als mens en hoe mijn praktijk blijft passen bij de visie en missie die ik graag wil uitdragen. Onderstaand interview is daar een mooi voorbeeld van.

aaike Averink

acupunctuur

als ik rust kan brengen in een overprikkeld

ik met mijn sterk ontwikkelde intuĂŻtieve

zenuwstelsel, bij onrust, spanning en heftige

vermogen tot healing. In de praktijk werk ik

emoties. Mijn passie uit ik ook door mensen

met een combinatie van een aantal technieken

bewuster te maken van de prachtige

en methoden die ik als zeer effectief heb

samenwerking tussen lichaam, geest en ziel,

zien werken. Gaandeweg heb ik mijn eigen

en de bijzondere zelf genezende vermogens

stijl van behandelen ontwikkeld.

die ieder mens bezit. Wat probeer met de behandelingen in je

Welke expertise heb jij je eigen gemaakt, waardoor je dit werk kunt doen? Welke methodieken zet je in?

praktijk te bereiken, wat streef je na?

Bij welke activiteiten binnen je bedrijf voel jij je heel sterk en helemaal in je element?

Mijn werk bestaat voor een deel uit opgedane

functies die niet correct of voldoende

kennis in mijn acupunctuur-studie en

functioneren beter aan te sturen. Ik maak

nascholingen, dan met name de methoden

hierbij gebruik van prikkelverwerking die via

Wanneer ik pijn kan bestrijden zoals acute

van Master Tung en Dr. Tan. Dit combineer

het zenuwstelsel verwerkt wordt. Bij

Ik streef ernaar om het lichaamsbewustzijn van mijn cliĂŤnten te activeren, om de lichamelijke

pijnbestrijding bijvoorbeeld, betekent dit een

chronische pijnklachten en neuropathie. En

acute verbetering van de bloedcirculatie in het betreffende gebied waardoor de pijnprikkel gedempt kan worden en eventueel beschadigd weefsel sneller kan helen. In de behandeling met acupunctuur komen stoffen vrij zoals dopamine, die direct zorgen voor ontspanning. Op de lange duur levert dit op dat lichaam, geest en ziel meer tot rust kunnen komen. dit op dat lichaam, geest en ziel meer tot Lees verder >> Pagina

12 Uitgelicht


gevallen kunnen we met een lage

Ik geloof in de drie eenheid; lichaam,

behandelfrequentie het resultaat onderhouden.

geest en ziel en ik geloof in de samenw-

Bij andersoortige klachten let ik natuurlijk

erking tussen reguliere en

op andere resultaten, en neem ik gemiddeld

complementaire geneeskunde.

6 behandelingen om te bepalen of we via acupunctuur het gewenste resultaat kunnen behalen. Zo niet, dan

In welke rol zie jij jezelf, als therapeut, coach, wereldverbeteraar...?

verwijs ik door naar andere

Ik zie mezelf voornamelijk als pionier in de

kunnen

specialisten of terug naar de

wereld van lichaam, geest en ziel. Ik probeer

komen.

huisarts. Tijdens iedere sessie toets ik

op de hoogte te blijven van medische kennis,

rust

de tevredenheid van de cliënt, check ik Aan

of we samen op de juiste weg zitten en

welke

voor elkaar de geschikte therapeut-cliënt

criteria toets je

zijn. Na een behandelserie vraag ik

of je op de goede

mensen terug te kijken op de behandel

weg bent met een

periode en mij een beeld te geven van de

behandeling?

ervaring en resultaten.

Bereikte wat je

maar mezelf ook de vrijheid te geven om kritische vragen te stellen. Dat vind ik belangrijk, zo creëer je openheid in het grijze gebied; datgene wat we nog niet voldoende begrijpen. Ik zoek naast spiritueel of filosofisch gegronde theorie ook naar bruggen die meer wetenschappelijk van aard zijn. Een mooi voorbeeld daarvan vind ik dat er momenteel veel onderzoek is naar de werking van

wilde bereiken?

Welke overtuigingen heb jij, waar

collageen en het bindweefsel, wat mogelijk

Als we het hebben

geloof je in?

een verklaring vormt voor hetgeen wij binnen

over pijnklachten, zijn

Ik geloof in de simpele en tegelijkertijd

de Chinese geneeskunde Qi noemen. Ik ben

meestal 3 - 6

leren door de natuur te observeren, niet door

behandelingen afdoende.

haar te manipuleren. Ik geloof in het grote

Via pijnscores houd ik

vermogen tot zelfgenezing en de enorme

nauwlettend de

geestelijke en spirituele capaciteit van ieder

voortgang in de gaten.

mens, zolang je niet op onnatuurlijke wijze te

Het effect van acupunctuur bij pijn is direct

veel ingrijpt op haar organische wijsheid.

voelbaar tijdens de behandeling. In de loop van een aantal sessies merk je dat de pijn langduriger afwezig blijft. Na een intensieve behandelperiode bouw ik voorzichtig af en monitoren we hoe lang de klacht afwezig blijft. In veel gevallen is de pijn dan duurzaam vermindert, en in sommige (zeer chronische) Pagina

13 Uitgelicht

Lees verder >>


graag leraar en leerling tegelijkertijd; en ik

Een van de belangrijkste boodschappen die

Welke 3 of 4 problemen gaan jou echt

denk dat dat inherent is aan dit vak. Het is

ik wil uitdragen is dat het zelf genezend

aan het hart?

te groot om volledig te begrijpen, maar ik ben

vermogen vele malen groter is dan de reguliere

Op de eerste plaats de complete afhankelijkheid

wel groot genoeg om anderen te leren wat ik

geneeskunde ons voorspiegeld. We zijn veel

van pijnbestrijdende medicatie en

tot nu toe heb geleerd en ervaren aan

minder afhankelijk van medicatie en mechanische

symptoombestrijdende middelen. Dit veroorzaakt

waardevolle kennis en wijsheid.

ingrepen dan we helaas geleerd hebben binnen de

op de lange duur grote gezondheidsproblemen!

westerse maatschappij.

Een tweede probleem dat me aan het hart

Wat zie je als jouw ‘taak’ in deze

gaat is de groep mensen die tussen wal en

wereld, je missie met jouw praktijk?

Mijn missie is om preventief bewust te maken

schip beland omdat hun klachten westers

Wat heb jij in dit leven in deze tijd op deze

van wat gezondheid en welzijn nu werkelijk

medisch gezien niet erkent of begrepen

aardbol te doen? Dit is een wellicht wat

is, daar waar we voornamelijk geleerd

worden. De zogenaamde SOLK aandoeningen;

‘grootse’ vraag; elk antwoord hoe ‘groot of

worden wat ziek-zijn en niet-ziek-zijn is.

Somatische

klein’ ook, is prima. Wat wil jij bijdragen? Ik

Ik rebelleer tegen een maatschappij van

Klachten. Daarbij vind ik het beperkte

geloof sterk dat ik op aarde ben gekomen om

drugsgebruik (medicatie) en onnozelheid.

bewustzijn van teveel mensen zorgwekkend

een brug te slaan tussen de kennis van de

Ik sta voor zelfbewustzijn, zelf genezend

als het gaat om preventief omgaan met

medische wetenschap en de wijsheid van de

vermogen en zelfverantwoordelijkheid; voor

gezondheid en welzijn. Dan denk ik aan

oosterse geneeskunde. Als kind al voelde ik

gezondheid en welzijn.

voeding, beweging, rust, geestelijke

de enorme behoefte om ‘wakker te schudden’,

Onverklaarbare

Lichamelijke

ontwikkeling.

‘over grenzen te kijken’ en verbanden te leggen.

Heb je het idee dat je onderdeel

Dat heb ik in het begin voornamelijk op

uitmaakt van een groep, van een groter

Wat wens je iedereen toe die dit interview

spiritueel en filosofische vlak gedaan, en ben

geheel? Waardoor jij deze ‘missie’ hebt?

leest, of zou je mee willen geven?

ik later gaan doen op medische wetenschappelijk

Ik voel mij deel van een evoluerende

'Weer lekker in je vel en meer inzicht in

en Taoïstisch filosofisch gebied van de

mensheid, die zijn reikwijdte nog volop

hoe dat nu bij joú werkt!'

Chinese geneeskunde.

aan het ontdekken is.

Maaike Averink werkt met de klassieke acupunctuur, een speciale zeer effectieve methode van pijnbestrijding en innovatieve Laseracupunctuur. Beide methoden hebben haar speciale aandacht gehad binnen haar studie aan de Hwa To International University of TCM, waarbij ze al snel in gaten had hoe je acupunctuur nóg effectiever

Pagina

14 Uitgelicht

in kan zetten. Je kunt terecht bij de acupunctuurpraktijk in Apeldoorn. Voor meer informatie en het maken van een afspraak: www.acupunctuur-maaikeaverink.nl


‘‘Net als manen en zonnen er zijn met de zekerheid van getijden, en net zoals hoop altijd ons geloof doet groeien, sta ik telkens weer op’’ Maya Angelou

Pagina Pagina17 15Uitgelicht Uitgelicht


om trauma’s los te laten, om angst, verdriet of boosheid om te zetten in vrije energie, om vitaliteit te hervinden, of om stressgerelateerde problematiek op

Amanae:

te lossen. Ook kan het helpen om beter in contact te komen met lichaam en gevoel, om het zelfhelend vermogen te activeren of als hulpmiddel bij rouwverwerking.

krachtig, confronterend en diepgaand, maar de beste keuze voor mezelf en mijn praktijk

Mijn eigen ervaring Tijdens de eerste Amanaesessie die ik zelf onderging, ging er een wereld voor me open. Ik stond versteld van zowel de praktische en concrete werkbaarheid van Amanae, als van de enorme impact die de sessie op mezelf had. In de daaropvolgende

Zo’n tien jaar geleden kwam ik met Amanae in aanraking. Als psycholoog was ik al jaren op zoek naar een fysieke werkvorm die ik in mijn coachingspraktijk kon inzetten om klanten verder te helpen.

jaren heb ik de opleiding gevolgd, een opleiding als in oude Indiaanse traditie: kennis en vaardigheden worden overgedragen door het zelf te ondergaan en uit te voeren. Ik leerde een prachtig vak en ging daarbij zelf volledig ondersteboven

In bijna alle begeleidingsgesprekken zag ik

Het maakt spanningen en geblokkeerde

en binnenstebuiten. Het was zwaar,

namelijk een grote discrepantie tussen wat

gevoelens in het lichaam los. Deze blokkades

confronterend en diepgaand, maar de

mensen enerzijds over zichzelf en hun

ontstaan vaak in de eerste kinderjaren of

beste keuze die ik voor mezelf en mijn

gevoelens vertelden en de taal van hun

door heftige emoties die te groot zijn om

prakt ijk heb kunnen maken. M ijn

l ijf hierover anderzijds. Shiatsu,

te voelen en te verwerken. Deze gevoelens

vastgeroeste gevoelens en patronen,

accupunctuur, craneo-sacrale therapie,

hebben zich in de loop der tijd in het

die ik inmiddels begreep, verdwenen en

aikido en familie-opstellingen waren het

lichaam vastgezet. Met ademhalings-

bleven weg.

voor mij allemaal niet. Amanae daarentegen

en druktechnieken worden vastzittende

was direct raak.

emoties vrijgemaakt en gaat de energie weer stromen.

De werkwijze van Amanae Nog steeds verwondert de simpele

Wat is Amanae voor vorm?

kracht van het werk me. Ik oefent met

Amanae is een krachtige en effectieve

Een behandeling kan op verschillende

vorm van emotioneel lichaamswerk.

vlakken ingezet worden. Het kan helpen Pagina

16 Uitgelicht

Lees verder >>


mijn handen druk uit op de blokkades

naar de oppervlakte komen en worden

in het lichaam van de cliĂŤnt en richt zo

ontladen.

d iens aandacht op opgeslagen spanningen. Door stevige bewegingen in de geblokkeerde gebieden komen oude, vastzittende energie en geblokkeerde gevoelens weer aan de oppervlakte. Een diepe en bewuste ademhaling helpt deze blokkades te ontladen en zorgt ervoor dat de energie weer gaat stromen. Oude patronen en geblokkeerde gevoelens worden aangeraakt en daardoor daadwerkelijk opgelost. In feite is het principe heel simpel: toen de gevoelens te zwaar waren om te voelen, werd de adem oppervlakkig en werden de gevoelens genegeerd. Tijdens een sessie krijgen gevoelens wel de aandacht en is de adem diep, rustig en bewust. De bewuste aandacht en ademhalingstechniek zorgen ervoor dat de geblokkeerde gevoelens

Het resultaat Het gevolg is meer emotionele rust en ruimte. Het lichaam wordt zachter en de energie stroomt weer. Net als ik, zijn mijn klanten enthousiast over de behandelingen. Van hun hoor ik dagelijks dat ze minder stress en spann ing ervaren, dat ze m inder medicijnen zoals antidepressiva, astma medicatie, bètablokkers en hartritme medicatie gebruiken, dat ze zich meer geaard en gegrond voelen, dat ze minder last van trauma’s of rouwgevoelens hebben, en dat ze hun authentieke kracht en het contact met hun lichaam meer voelen. Daarnaast biedt Amanae een nieuw perspectief

om

met

ongemakkelijke

gevoelens en situaties om te gaan.

Cas Gebbink is Amanae therapeut, hij werkt vanuit de basis adem en aandacht. Samen geven ze de kracht om te helen. Ik leer mensen zichzelf emotioneel te helen door hen bewust te laten worden van hun gevoelens en hun ademhaling.

maar in ons lijf. Je ademhaling kan je bij je gevoel brengen. En .'De oplossing voor de pijn zit in de pijn.' Dat heb ik niet geleerd tijdens mijn studie psychologie of in mijn werk daarna, maar in mijn opleiding tot Amanae therapeut.

Gevoelens zitten niet in ons hoofd,

www.casgebbink.nl

Pagina

17 Uitgelicht


Is het al gelukt? Dat wonderleven te creĂŤren? Je geld stroomt binnen. Je kan makkeljk sparen en bent zorgeloos. Je stapt iedere dag om 5 uur uit bed om eerst te mediteren of te gaan hardlopen. Natuurlijk heb je een killerbody en draaien hoofden zich naar je om... Je eten komt iedere dag mooi opgemaakt op tafel. Net als op die plaatjes, gezond, lekker, iedere dag op geweldig mooi servies. Heerlijk! Uiteraard is er geen flintertje negativiteit meer in je leven te vinden. Alles gaat geweldig! Niets zit tegen, niets brengt je uit balans, niets overvalt je. Alles is gezellig, leuk en kansen stromen naar je toe. En dat wat je niet hebt manifesteer je effekes. Gewoon, bibbedie babbedie boe. Ff positief denken en daar is het al.

Toch? Nooit meer een bleh dag. Of wel? Eerlijk? Een leven als hierboven bestaat niet. Ja, op internet, mooie plaatjes en in marketing praatjes. Wat er wel bestaat is een fijn leven waarin je regelmatig geniet, je groeit, vanuit balans om kunt gaan met wat het leven je soms aandraagt en op sommige dagen ook gewoon een bleh dag hebt. Dat wonderleven bestaat alleen in sprookjes. Eigenlijk is het net als die keer op het strand. Zie je het strand? Wit, lekker

van. Want de media wil je laten geloven dat iedereen zo kan surfen en iedereen al zo surft. Alleen jij, suffe jij, nog niet. Er zijn geheime manieren waarin je in 1 dag leert surfen, echt waar. Op hun manier.

Uitgelicht Column Carina Lucassen is expert op het gebied van edelstenen en online coaching. In haar webshop genaamd Spiriland vind je de meest bijzondere edelstenen. Steun en kracht is wat ik je graag meegeef met deze wonderen van moeder aarde.

windje, heerlijke zon en strakblauwe hemel. Ohhh ja, er ligt een surfplank. Wauw.. dat wil jij. Lekker los, in de wind, op de zee.. surfen. Dus je huurt een plank en wil leren surfen. Stapt erop, en na 2 meter val je eraf. Nat, koud en weer zwemmen naar de plank. Ik wil meteen kunnen surfen. Als een babe.. hangend en iedere wind onder controle hebben. Heerlijk in balans. Iedere bocht die ik wil kunnen nemen. Met 2 vingers in mijn neus. Nou ja soort

Pagina

18 Uitgelicht

Geloof me, slechts heel weinig mensen surfen zo. De rest is nat. En niet van de hairdip. Er is maar 1 manier. En dat is jouw manier. De manier die hoort bij jou, bij jouw kern en blauwdruk. En hoort bij jouw leven. Niet dat van de toekomst, maar dat van nu. Met alles wat er is. Je zal zien dat als je jouw manier volgt, dat je leven mee verandert. Want dan doe je niets meer wat uit angst of ego voortkomt. Als je leeft naar jouw kern, naar jouw blauwdruk, dan gaat je leven weer stromen. Dan vormt het leven zich om je heen naar jou. Dan kijk je niet meer naar buiten maar naar binnen. Dan hoor je de fluisteringen van je innerlijke weten, van jouw kern.

www.spiriland.nl info@spiriland.nl


Wat je denkt, wordt je Wat je voelt, trek je aan Wat je fantaseert, creĂŤer je De wet van aantrekking

Pagina

19 Uitgelicht


Wat je zegt ben je zelf Over projectie en schaduwkanten; wat het is en wat je ermee kan

of deze toe te schrijven aan iemand anders. Dit kan bijvoorbeeld gaan om waarheden die te veel angst of verdriet oproepen, maar ook om driftmatige verlangens, die men liever uit hetbewustzijn weg wil houden. Projectie op een ander is een veel gebruikt afweermechanisme dat zowel kinderen als volwassenen inzetten. Denk even terug aan de situatie op het schoolplein; Ik kan mij goed voorstellen dat het voor een kind niet fijn is om te horen dat iemand vindt dat je kattig doet. Hoe reageer jij eigenlijk zelf als je zo’n opmerking naar je hoofd

‘Kattekop’ riep een meisje met een boos, rood aangelopen hoofd, op het schoolplein tegen een klasgenootje. Het klasgenootje stond stil, draaide zich om en riep verontwaardigd terug: ‘Wat je zegt ben je zelf!’ De meisjes waren zichtbaar niet van plan om elkaar weer snel aardig te gaan vinden. Na enkele kalmerende woorden van een moeder hoorde ik nog wat verontwaardigde en verwijtende kreten zoals: “Zij deed het ook”, “Zij noemde mij….” en “Zij begon…” Kinderen die ruziën zijn voor ouders of opvoeders een hele uitdaging.

omdat het wat mij betreft gaat over de wijze van kijken en over projecteren.

Kijken door een gekleurde bril Iedereen kijkt naar de wereld en naar zichzelf via zijn eigen gekleurde bril. De beelden die we waarnemen ontstaan mede door onze eigen behoeftepatronen en kunnen daardoor gaan leiden tot absolute beelden. In feite zijn het afbeeldingen van onze eigen wensen, idealen en verlangens die de werkelijkheid vervormen naar zoals we het zelf willen zien.

projecteren net zoals kinderen hun emoties of eigenschappen op de ander. Ontkennen en de opmerking terugkaatsen kan voor even wel handig lijken. Op de lange termijn help je jezelf daarmee niet. De oorzaak van jouw gedrag of gevoel wordt immers niet onder ogen gezien en het persoonlijke conflict wordt genegeerd.

Schaduwkant De psycholoog C.G. Jung benoemde de kanten van onszelf die we niet leuk vinden en graag negeren, onze donkere kanten of onze schaduwkanten. In een schaduwkant zit alles dat we onacceptabel of lelijk vinden van onszelf en waarover we een negatief oordeel hebben. Vaak zien we onze schaduwkanten dan ook onze ‘slechte’ eigenschappen.

Luisteren Eén uitdaging kan zitten in het goed luisteren

Bekijk het eens anders

wat er nu eigenlijk gezegd wordt. In het geruzie van kinderen kun je een hoop lege

geslingerd krijgt? Volwassenen

Het is een uitdaging voor ieder mens om

woorden horen maar ook grote wijsheden.

Projecteren

Neem bijvoorbeeld het zinnetje ‘Wat je zegt

Er is sprake van projectie als je eigenschappen

ben je zelf!’. Dat bevat een grote wijsheid,

of emoties van jezelf probeert te ontkennen Pagina 20 Uitgelicht

het leven te ervaren zonder goed en slecht. Zonder het direct hebben van een oordeel. Lees verder >>


Het is een prachtige uitdaging om naar

mist niet alleen de kans om te groeien en

schaduwkanten te kijken als aspecten

ontwikkelen maar accepteert daarnaast

van onszelf die we nog niet tot volledige

ook zichzelf niet helemaal. Slechts je

ontwikkeling hebben gebracht. Waarop

talenten mogen er dan zijn, en dat is niet

het licht nog mag gaan schijnen. Waar nog

volledig. Elk mens heeft schaduwkanten.

groei mogelijk is. Waar potentie nog niet

Bewustwording van je schaduwkanten is

tot volledige wasdom is gekomen. Neem

een pad naar authenticiteit, naar wie jij

bijvoorbeeld iemand die passief is. Dat

bent en dat maakt jou uniek.

wordt geregeld als een slechte eigenschap ervaren. Je kunt het ook zien als een nog

Irritatie als ingang

Spiegelkinderen

onontwikkeld gebied waarin diegene nog

Vaak raken mensen geïrriteerd als ze in

Kinderen zijn vaak puur en kunnen heel

kan groeien. Het vraagt nog iets meer

de ander onbewust hun schaduwkanten

goed eerlijk reflecteren. Juist onze eigen

aandacht en bewustzijn. Misschien is

herkennen. Als je een bepaalde eigenschap in

kinderen maar ook de kinderen van an-

voor deze persoon slechts een beetje

jezelf hebt verdrongen, dan roept dat steeds

deren kunnen heel goed de vinger her-

meer zelfvertrouwen al genoeg om

weerstand op als je het in een ander tegenkomt.

haaldelijk op zere plekken leggen. Zij

in it iat iefrijk te kunnen z ijn. Een

Zo kun je ergernissen en irritaties, die

zijn een fantastische spiegel van jouw

ander voorbeeld is drammerigheid.

in eerste instantie belastend lijken, ook

eigen uitdagingen en schaduwkanten.

Als je die eigenschap leert beheersen,

beschouwen als kleine cadeautjes die

Netwerk Spiegelkinderen daagt je daar-

ontstaat er daadkracht voor in de plaats.

je iets over jezelf vertellen. Cadeautjes

om bij deze uit om kinderen écht te zien,

Door op een andere manier te kijken, zet

die je via de spiegel van de ander krijgt

écht te horen en écht te voelen en er ook

je je schaduwkanten in een ander licht en

aangeboden. Als je ze durft te herkennen,

nog door te groeien.

ontstaat er een mogelijkheid tot groei.

uit te pakken, en te erkennen, neemt je bewustzijn toe. Nemen de irritaties af en

Herkennen van je schaduwkanten Wie

zijn

schaduwkanten

helpt het vooroordelen voorkomen.

onderdrukt,

Judith van den Berge is initiatiefnemer

Als volwassenen en jongeren

van Spiegelk inderen en verbind

of kinderen van hart tot hart met

verschillende "werelden" met elkaar.

elkaar in contact z i jn kan het meest wezenlijke van een ieder

De doelstelling van Spiegelkinderen

persoonlijk verschijnen en geleefd

is om kinderen en volwassenen in

worden.

openheid, vrijheid en zonder oordeel met elkaar in verbinding te brengen zodat er écht contact kan ontstaan. Pagina

21 Uitgelicht

www.spiegelkinderen.nu


Smoothie Aardbeien Smoothie

Aardbeien zijn gezond, smaakvol en bevatten weinig calorieën. Ze zijn het ideale ingrediënt voor een gezonde en lekkere smoothie. Aardbeien hebben een typisch, sterk aroma. Dat is ook de reden waarom de smaak ‘aardbeien’ zo populair is in de voedselindustrie. Van jam tot ijs, van yoghurt tot snoep: overal is wel een aardbeienvariant van te vinden. Smoothies kunnen daarbij niet achterblijven. Aardbeien bevatten weinig calorieën: maar 32 kcal per 100 gram! Dat is ongeveer de helft van het aantal calorieën dat je in ander fruit vindt. Aardbeien bestaan namelijk voor 92% uit water, en 25% van de totale hoeveelheid koolhydraten zijn vezels. De combinatie van veel aroma en weinig suikers zorgt ervoor dat aardbeien de perfecte basis vormen voor een caloriearme, smaakvolle smoothie. ingrediënten: •

Aardbeien 200 gram (Houd het kroontje aan de aardbeien:

deze zijn eetbaar, gezond en smaken

een beetje naar spinazie)

100 – 200 ml plantaardige melk of water

1 eetlepel chiazaad

1 handje (20 gram) noten

Je kunt dit basis recept natuurlijk altijd aanvullen met bijvoorbeeld: •

Extra fruit

Haverout

andere zaden

en of groenten

Bron: www.puurf iguur.nl Pagina 22 Uitgelicht


Lente - zomer - cadeau's - inspiratie - tips - duurzaam

Oolaboo Sun cream: Zachte zonnecrème voor gezicht & lichaam. De Super Foodies Sun MS|06: Moisturizing Sun Cream SPF30 is een niet-vette,

Werfzeep - Bloemenset

niet-plakkerige zonnecrème voor

In dit doosje vind je drie heerlijk bloemige en toch flink uiteenlopende

zonnecrème beschermt en

geursensaties. Bloesemzeep is een zachte, friszoete zeep met lekker

hydrateert de huid intensief

licht schuim en een echte bloesemgeur die toch niet doordringend is.

tijdens het zonnen, waardoor deze

Het brengt lente in je huis! En de lavendelzeep is zoals je het mag

de gehele dag soepel en zijdezacht

verwachten: diep geurend naar

blijft. Super Foodies Sun MS|06:

lavendel. De geur komt volledig van

Moisturizing Sun Cream SPF30 is

etherische lavendula angustifoliaolie.

zweet- en waterbestendig.

uw gezicht en lichaam. De

Deze klassieke lavendel groeit van nature op Zuid-Europese droge,

Super Foodies SUN combineert de energie die wij ontvangen

kalkrijke grond en heeft meer frisheid

van de zon, met de effectieve eigenschappen van

dan haar zoetere gecultiveerde zusje. ( 19,95)

dit product. Oolaboo gebruikt Matcha thee met een exclusieve mix van actieve ingrediënten, die u beschermen

www.werfzeep.nl

tegen vroegtijdige huidveroudering, tijdens het zonnen. Ook bevat de crème een exot isch aroma van 100% gecertificeerde

Rosel Heim - Intensive Lotion

organische

essences

uit

kokosolie.

( 50,50) www.nutricosmedicals.nl

De biologische producten van Rosel Heim

Weleda Duindoornolie

en de moderne wetenschappelijke kennis van

Duindoornolie geeft na het aanbrengen de

de universitair afgestudeerde huidige generatie.

Nature+Science zijn gebaseerd op de kennis van verschillende generaties natuurgeneeskundigen

warmte af die de duindoornbes in zich heeft

Er wordt overwegend gebruik gemaakt van natuurlijke

opgeslagen. Vernieuwing van huidcellen

grondstoffen. De toegepaste grond en werkzame stoffen

wordt gestimuleerd en de spankracht en

komen overeen met de huideigen stoffen. Zij worden

elasticiteit van de huid verbeteren. De

op dezelfde wijze door de huid geaccepteerd. Daarom

olie werkt zuiverend en helend bij een

zijn zij veel effectiever en worden aanzienlijk beter

rode, geprikkelde of droge huid en

beschermt tegen vrije radicalen met

verdragen dan stoffen die de huid niet kent.

provitamine A en vitamine E. ( 7,95)

www.renatememelink.nl

www.weleda.nl Pagina 23 Uitgelicht


De schorpioen 11 dingen die je moet weten over het liefhebben van de schorpioen De liefde van een schorpioen kan branden met een vurige intensiteit die doet denken aan de woestijn waar schorpioenen leven. Als je niet alleen wilt proberen om dit soort relaties te overleven, maar te laten opbloeien, dan is deze lijst de moeite waard voor jou. Weten hoe je een schorpioen moet liefhebben is als het hebben van zonnebrandcrème in de woestijn. Je wilt je tenslotte niet branden… Of je nu je horoscoop leest of niet, volgens astrologen is de liefde van levensbelang voor een schorpioen. Geboren worden tussen 23 oktober en 21 November betekent dat je partners sterrenbeeld bepaalde persoonlijkheids-trekken heeft die het liefhebben zowel makkelijk als ingewikkeld maken. Natuurlijk zijn we niet in een hokje te vatten, maar er zit ongetwijfeld herkenbaarheid.

1. Liefde is passie voor een schorpioen. De meest intense, diep gepassioneerde en brandende liefde die Hollywood ooit in een film heeft gestopt kan niet

wedijveren met hoe jouw schorpioen zich voelt over jou. Geen liefdesroman is hiermee te vergelijken. De liefde van een schorpioen is dat allemaal en meer. Schorpioenen willen je ware ziel kennen. Je hebt heel veel geluk.

2. Je kunt hem niet imponeren. Nou ja, je kunt het uiteraard proberen. Feitelijk zal jouw schorpioen intelligente,talentvolle en intuïtieve mensen zoals henzelf waarderen. Helaas is dat net het probleem, je bent niet hen. Maar maak je niet ongerust. Als de schorpioen je gekozen heeft als hun partner, zullen ze van je houden ondanks je tekortkomingen.

3. Probeer niet om ze te controleren. Schorpioenen willen de balans van kracht aan hun kant. Het is je toegestaan om een mening te hebben, maar omdat de schorpioen zo goed als een genie is zul je geen kans maken om een discussie te winnen. Pagina 24 Uitgelicht

4. Ze houden van mysterie. Maak niet de fout om een schorpioen te bedriegen, maar door een klein beetje mysterie in je relatie te houden zul je hun volle aandacht kunnen vasthouden. Een schorpioen is nieuwsgierig, dus geef hints terwijl je de verrassing geheim houdt. Dit zal je schorpioen gek maken van gelukkige nieuwsgierigheid.

5. Ze zijn ontzettend loyaal. Als de schorpioen jou kiest kun je rekenen op de comfortabele en meest oprechte toewijding die je ooit in een relatie hebt ervaren. Je bent het helemaal voor de schorpioen. Er is geen ander. Tenslotte heeft de schorpioen bijna perfectie in jou gevonden. Als ze je zouden verlaten zou dat betekenen dat ze een minder goede keuze hebben gemaakt en dat is natuurlijk onmogelijk. Als je de loyaliteit van een schorpioen hebt gewonnen is Lees Verder >>


felicitatie op zijn plaats, want dat was geen gemakkelijke opgave. De schorpioen is snel in het wantrouwen van anderen en geeft er de voorkeur aan dat vertrouwen eerst wordt bewezen voordat het wordt gegeven.

te blijven en hen te herinneren aan hoe geweldig ze zijn.

7. Emoties kunnen hoog oplopen.

Een schorpioen staat niet bekent om zijn vergevingsgezindheid. Ze kunnen wraakzuchtig en genadeloos zijn als iemand onbetrouwbaar blijkt te zijn. Vermijd het om het humeur van je schorpioen te verpesten en je hebt niets om bang voor te zijn. Maar als je afdwaalt over de grenzen van je relatie kun je vergelding verwachten.

Net als ieder watersterrenbeeld, staat een schorpioen bekent om zijn emotionele uitbarstingen. Of het nu positief of negatief is, de intentie van de emoties kunnen af en toe overweldigend zijn voor de partner van een schorpioen. Zet de doos met tissue’s maar vast klaar als een schorpioen een inzinking heeft. Je bent waarschijnlijk de minst stabiele partner in jullie relatie. Je kunt de schorpioen je steun bieden door sterk te blijven en hen te herinneren aan hoe geweldig ze zijn.

7. Emoties kunnen hoog oplopen.

9. Ze hebben jou niet nodig.

Net als ieder watersterrenbeeld, staat een schorpioen bekent om zijn emotionele uitbarstingen. Of het nu positief of negatief is, de intentie van de emoties kunnen af en toe overweldigend zijn voor de partner van een schorpioen. Zet de doos met tissue’s maar vast klaar als een schorpioen een inzinking heeft. Je bent waarschijnlijk de minst stabiele partner in jullie relatie. Je kunt de schorpioen je steun bieden door sterk

Voel je niet gepasseerd, maar een schorpioen is gewoon zo onafhankelijk, ambitieus, moedig en vindingrijk dat ze zich prima redden zonder jou. Hoe meer de eigenwijze schorpioen leert en ervaart, hoe beter.

6. Verraad is op eigen risico.

10. Raak gewend aan hun jaloezie. Bekijk dat van de positieve kant, want de schorpioen laat hiermee zien dat ze jou in bezit hebben en dat

Pagina 25 Uitgelicht

ze niet van delen houden. Onthoudt dat de schorpioen jou gekozen heeft, en niet andersom. Obsessief is een passende omschrijving die kan worden gebruikt om de liefde van de schorpioen te omschrijven. Als het tijd is om afscheid te nemen van je schorpioen kun je dit het beste in alle eerlijkheid doen, zonder teveel drama, en als het even kan voor je een nieuwe liefde gevonden hebt. Anders zul je geconfronteerd worden met punt 6 uit dit artikel: Verraad is op eigen risico.

11. De beste seks van elk sterrenbeeld. Niet dat de schorpioen erover opschept, maar het is bekend dat het bedrijven van de liefde met een schorpioen waarschijnlijk de beste is die je ooit zult hebben. Niet dat ze extra talentvol zijn op dit gebied, maar de combinatie van hun intensieve gepassioneerde liefde voor jou en hun loyaliteit maakt dat ze jouw gekozen hebben en je alles willen geven. Schorpioenen denken aan niets of niemand anders in de slaapkamer. Je krijgt dus al hun energie en toewijding. Ze zullen hun fantasie gebruiken in hun seksleven, dus het is onwaarschijnlijk dat de seks een routineklus wordt.


Wil jij meer natuur en biodiversiteit in je tuin? Met een bijen / insectenhotel biedt je een fijn onderdak aan allerlei nuttige diertjes. Leuk voor jong en oud! Met een insectenhotel in je tuin creëer je een f ijn plekje

uit de wind en in de zon ligt.

voor allerlei insecten en help je je leefomgeving weer een

In principe kun je een insectenhotel van elk materiaal

beetje groener te maken.

maken, maar sommige materialen zijn wat minder geschikt dan anderen. Zoals gezegd leggen

Insecten zijn nuttig voor het bestuiven

bijen hun eitjes in holle gangetjes, dus

van bloemen en ze eten bladluis en

het is het makkelijkst om te kiezen

ander ongedierte. Ze hebben het

voor holle takjes van planten, of

steeds moeilijker in onze strakke

kleine pvcbuisjes. Een aantal

steriele tuinen en ook door de

voorbeelden van gesch ikte

vele bestrijdingsmiddelen en

planten:

monoculturen in de landbouw

- Bamboe

Bijen Hotel verdwijnen er steeds meer soorten insecten.

- Riet

Je kunt natuurlijk bij een tuincentrum

een kant-en- klaar hotellet je kopen,

- Braam - Rozen

maar een insectenhotel is ook heel makkelijk

- Brandnetels

zelf te maken.

Een insectenhotel kan heel eenvoudig zijn. Je kunt bijvoorbeeld een bosje holle bamboestokjes ophangen. Gaten in gewone

Als je zelf aan de slag wilt zijn dit de richtlijnen:

tuintegels of bakstenen boren en dit leuk opstapelen. Maar

In een insectenhotel horen gaten te zitten, variërend van

je kunt je ook creatief helemaal uitleven of samen met je

4 tot 12 mm doorsnee. De gaten zijn ca 5 tot 20 cm diep.

kinderen aan de slag gaan.

Door in grootte te variëren trek je verschillende soorten insecten aan. Alle insecten houden van een dichte wand

Voor meer inspiratie kijk dan op:

achter in het ganget je, gladde wanden en een ingang die

www.eigenwijsblij.nl

Pagina 26 Uitgelicht


‘NEE’ zeggen betekent ‘JA’ zeggen tegen jezelf!

Pagina 27 Uitgelicht


Energiewerk, kunst of kunde? Iedereen kan een healing geven, toch? Daar zijn de meningen over verdeeld. Het woord healing vind ik overigens zelf geen prettig woord, ik gebruik liever energiewerk over energetische behandeling. “Een vogel zal nooit gaan hardlopen om

na een ommekeer, in de vorm van een

De wijsheid en kracht van de natuur is

vooruit te komen. Een vogel volgt zijn

burn-out,

praktijk

haar inspiratiebron en daar zouden we

natuur: vliegen. Niets in de natuur zal

startte. Eerst als massagetherapeut en

veel meer naar moeten luisteren. Op

zijn essentiële kracht onbenut laten.

geleidelijk aan verschoof dit steeds

jonge leeftijd, opgroeiend op de boerderij

Wij mensen doen dat te vaak wel. Wat

meer naar energetisch werk.

temidden van natuur en dieren, zag ze

een

zelfstandige

leidt tot disbalans en niet goed in je vel

al dat de natuur een grote wijsheid in

zitten. Met alle gevolgen van dien voor

Ze ervoer zelf wat de impact is van

zich droeg en we als mensen te ver de

je gezondheid, relaties, werk en gevoel

stress en werk doen dat niet bij je

natuur verwijderd zijn geraakt. Vooral

van geluk.”

past. Op een gegeven moment besloot

ook van onze innerlijke natuur.

ze

zich

te

bekwamen

in

diverse

Op jonge leeftijd zag en voelde Tiara al

therapievormen en energetisch werk.

“Ik ben blij dat energetisch werk steeds

veel. Hoewel onzekerheid de overhand

Sinds 2003 werkt ze als adviseur, trainer en

meer wordt toegepast en dat we ons

had en ze haar waarneming niet alti-

begeleider op het gebied van persoonlijke en

meer en meer realiseren dat we meer

jd volgde. Pas op latere leeftijd gaf ze

professionele ontwikkeling waar hart en

zijn dan alleen stof. Veel mensen denken

hier gehoor aan. Ze werkte vele jaren

ziel centraal staan. Ook richtte ze de

dat het beoefenen van energetisch werk

in de zakelijke dienstverlening waar ze

stichting 360graden Mens op.

Lees verder >>

Pagina 28 Uitgelicht


niet voor ze is weggelegd. Dat het om

door

een uniek talent gaat, maar ik denk

energetische lichaam.

het

dat dat niet waar is. Net zoals we

Het is belangrijk een techniek, methode,

Vedische wijsheid bestaan er meer dan

allemaal

een

fysiek

aangeboren

verschillen

in

je

ligt besloten in de energie waarmee beoefend

wordt.

Volgens

de

lichaam

te vinden die goed bij je past. Met de

1000 verschillende soorten energie in

hebben, zo hebben we ook allemaal een

juiste methode is het een kwestie van

een menselijk lichaam. En ik denk dat

energetisch lichaam en kunnen dus

ervaring opdoen en geduld hebben

er nog wel meer te tellen zijn. Dat geeft

elkaars energetische lichamen aanraken.

totdat je de vruchten van je inspanningen

keuze genoeg waarmee en hoe je aan de

Niet iedereen is een topsporter, zo kan

zult gaan merken. Vertrouwen is daarbij

slag wilt gaan.

ook niet iedereen even veel met het

the key.

energetisch lichaam. Maar, iedereen

Vier basis handelingen

kan het wel ontwikkelen.�

Iedere vorm van energetische werk is in

Hoe weet je welke vorm van talent je op het gebied van energetisch werk bezit?

principe gebaseerd op het uitvoeren van

Voor sommigen gaat de ontwikkeling

Van nature zal de een meer talent hebben

van hun genezende kracht heel snel,

voor 1 van de vier aspecten en zal dan

terwijl het voor anderen een heel proces

ook het beste resultaat bereiken door

is dat lang kan duren met de nodige

zich hier op te richten.

vier handelingen: energie verplaatsen, wegnemen, toevoegen of transformeren.

strubbelingen om vooruit te komen. Merendeels

wordt

dit

bepaald

Het verschil tussen de diverse methodes

Tiara Dijkhof | In haar coachingswerk combineert ze oude kennis en verschillende methoden als mindfulness, visualisatie, werken met aff irmaties en het formuleren van missie, visie en waarden. Zelf ontdekte ze een diversiteit aan methoden, waardoor een integrale werkwijze is ontstaan. Pagina 29 Uitgelicht

Haar werk is maatwerk, waarbij ze put uit een rijk gevulde kist met ervaring. www.lichtwerkplaats.nl


Dit voorjaar hebben alle zaden van afgelopen jaar weer kunnen ontspringen en nu staat de zomer voor de deur. De tijd om helemaal tot bloei te komen en te genieten. Weet jij wat je nodig hebt om optimaal te kunnen bloeien? Het begint met regie nemen over jouw leven, met andere woorden: persoonlijk leiderschap. De appeloogst blijft dit jaar achter door de vorst in het voorjaar. De appelboom is afhankelijk van diverse elementen: wel of geen vorst, voldoende water en zonlicht of niet, komen er insecten die de bloesem bevruchten? De boom heeft daar geen

Zomer:

Kom helemaal tot bloei

heel bewust mee bezig. Wat doe je dan

Er zijn heel veel verschillende vormen van

wanneer je constateert dat je zaken tegen

systemisch werk. De bekendste vorm is

komt waar je maar niet doorheen lijkt te

de familie opstelling. Hierbij wordt aan

komen? Zaken die meer grip op jou lijken

de hand van een specifieke vraag en een

te hebben dan andersom?

korte verkenning gekeken welke personen en concepten een rol spelen. Voordat we

uiteindelijke oogst van de uitbundige

Systemisch werk: kijk eens naar het geheel

bloei niet beĂŻnvloeden.

Ook dan kun je zorgen dat jij aan het

invloed

op

en

kan

daardoor

de

stuur blijft zitten en het niet met je aan Wij hebben het voordeel dat we deze regie

de haal gaat. Door er systemisch naar te

wel zelf in de hand hebben en kunnen

laten kijken bijvoorbeeld. Gefeliciteerd! Je

reageren en anticiperen op omstandigheden.

bent al zover gegroeid in jouw persoonlijk

Daarmee hebben we ook direct invloed op

leiderschap dat je nu klaar bent voor de

onze eigen groei en bloei. Optimale bloei

lastigere zaken! Het feit dat je het besef

voor ons betekent vooraleerst persoonlijk

hebt dat je tegen zo’n issue aanloopt

leiderschap: ga zelf aan het roer staan

betekent dat je er klaar voor bent om een

van jouw leven. Ook wij hebben niet alles

laag dieper te kijken. Dus haal diep adem

in de hand wat om ons heen gebeurt en

en duik mee de diepte in; in de onzichtbare

ons overkomt. We hebben wel in de hand

onderstroom die ongrijpbaar lijkt.

wat we hiermee doen en hoe we er mee

Dat kan bijvoorbeeld door vanuit het

omgaan. Waarschijnlijk ben je hier al

systeemdenken naar jouw issue te kijken.

Pagina 30 Uitgelicht

verder ingaan op deze vorm van systemisch werken, is het goed eerst even een stap terug te zetten en te kijken waar dit vandaan komt. Je ziet het al in de titel van deze paragraaf staan: systemisch werk kijkt naar het geheel. Het komt uit het systeemdenken, een wetenschappelijke benadering die tracht overzicht van het geheel te houden, in plaats van zich te concentreren op afzonderlijke onderdelen alleen. Deze stroming zien we in veel wetenshapsgebieden terug zoals de biologie, sociolog ie en economie. Denk bijvoorbeeld aan ons ecosysteem. Lees verder >>


Je kunt de delen niet afzonderlijk van

behandeling geeft wederom tijdelijk

elkaar bekijken. Onderdelen van een

verlichting, maar helpt het probleem

systeem beïnvloeden elkaar. Een groep

niet de wereld uit. Wanneer je deze

Hoe werkt een familieopstelling?

mensen is ook een systeem. Of het

casus

systeemdenken

Bij een familieopstelling wordt gewerkt

nu je familie is, een vriendenclub, je

benadert, dan ga je eerst op zoek naar

met representanten, mensen die de

werkomgeving, een vereniging waar

de oorzaak van de nekklachten. Misschien

vraagsteller vaak niet kennen, en die

je bij zit. Dit zijn allemaal systemen

komen ze helemaal niet van de nek

als plaatsvervanger van een familielid

waarin mensen elkaar bewust en vooral

en ligt de oorzaak ergens anders. Te

van de vraagsteller of van een concept

onbewust beïnvloeden.

veel stress bijvoorbeeld, of te lang een

een plek krijgen in de ruimte. Vervolgens

eenzijdige houding achter de pc. Het is

worden dynamieken, verhoudingen en

Er komt een man bij de dokter…

ook goed mogelijk dat deze mijnheer te

verstoringen daarbinnen duidelijk. Ter

Laat ik een eenvoudig voorbeeld gebruiken

kampen heeft met een beenlengteverschil

plekke wordt duidelijk wat nodig is om

uit een ander gebied om deze manier van

en letterlijk niet goed op zijn voeten

deze op te lossen. De vraagsteller ziet

denken te illustreren. Er komt een man

staat. Elke van deze oorzaken vraagt een

voor zijn of haar ogen ontvouwen wat

bij de dokter met serieuze nekklachten.

andere behandeling en aanpak.

er onder de oppervlakte speelt en hoe

vanuit

het

Na alles goed bekeken en onderzocht

de regie over jouw leven (terug).

dit geheel of gedeeltelijk opgelost kan

te hebben, constateert de arts dat de

Het mooie van het systemisch werk

nek inderdaad erg gespannen is en dat

is dat het een ‘klacht’, een concrete

een behandeling nodig is. Hij adviseert

vraag, als uitgangspunt neemt en dat

Een opstelling vraagt een open mind en

fysiotherapie

met

vandaaruit wordt gekeken naar de

vertrouwen. Het laat vaak informatie

massage en al snel verminderen de

werkelijke oorzaak, ook als deze in

van diepere lagen zien dan via gesprekken

klachten.

eerste instantie niet meteen voor hand

naar boven gehaald kan worden. Dat

ligt. Hierdoor kun je de bron aanpakken

maakt het heel dankbaar en verrassend

in

combinatie

Echter, na een aantal weken komen

en voorkomen dat klachten terug komen.

de klachten terug. Herhaling van de

Met andere woorden: je krijgt volledig

Pagina

31 Uitgelicht

worden.

Lees verder >>


werk. Daarnaast kan het ook best

Het is ook mogelijk om een opstelling te

confronterend zijn. Je kunt vooraf nooit

doen zonder representanten. We werken

bedenken wat er naar boven komt. Altijd

dan met andere hulpmiddelen.

geef t het inzicht en vaak oplucht ing omdat zaken die vaak al jaren onder de

Kijk op www.humance.nl voor de vele

oppervlakte sudderen, er ineens mogen

mogelijkheden.

zijn.

Nieuwsgierig geworden? Wil je zelf eens ervaren hoe dit werkt? Sluit dan aan bij één van de bijeenkomsten die Humance regelmatig organiseert. Je kunt jouw opstelling laten doen of aansluiten als representant in een opstelling van iemand anders. Ook zijn er Open ochtenden, waar iedereen wordt

kan

aansluiten

gekeken

welke

en

ter

plekke

vraag

wordt

opgesteld. Vind je het een brug te ver om meteen in een groep jouw vraag neer te leggen?

Daniëlle Botermans ondersteunt jou op weg naar Dynamisch & Effectief Leiderschap. Hierbij richt ze z ich zowel op leiderschap in organisaties als op persoonlijk leiderschap. Dit doet ze via haar bedrijf Humance waarbij haar motto is te gaan voor 'groei in balans'. Systemisch werk is één van de methoden waar ze veel mee werkt. Voor bedrijven organseert ze organisatieopstellingen en vervolg Pagina 32 Uitgelicht

trajecten. Voor individuen organiseert ze regelmatig diverse workshops en lezingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling naar persoonlijk leiderschap. Voor meer informatie en recente workshops: www.humance.nl info@humance.nl


Het gevoel van voldoening is een sleutel tot het vinden van geluk

Pagina Pagina17 33Uitgelicht Uitgelicht


7 7 tips

Ben je toe aan het maken van de switch? Van onrust in je leven naar leven vanuit je kracht en innerlijke rust? Of ga je door een wat onrustige tijd? Ben je er klaar voor om meer van je potentieel te ontdekken? Zet de stap en wordt meester over je energie. Meester over je energie is erop gericht je hoofd (denken), emoties en lichaam tot rust en ontspanning te brengen en weer meer balans in jezelf te ervaren. Heel praktisch: voor every-day-life. Je zult merken dat je weer dichter bij jezelf komt, bij de kracht van de stevigheid die jij van nature in je hebt. Je gaat je weer vrijer, opgeruimd en meer in balans voelen.

Ruimte voor diepere lagen van jezelf Voel je dat je met oude ballast rondloopt en is het tijd voor een volgende stap? Of heb je emoties die zwaar voor je voelen? Heb je meer spanning dan je lief is? Ben je uit balans? Of, misschien ben je gewoon wel heel nieuwsgierig en wil je ontdekken hoe je zelf meer kunt doen met energie.

Pagina 34 Uitgelicht


Kortom: ben je toe aan inzicht, bewustwording

war zit, haal je er ook een borstel doorheen.

en persoonlijke groei, ook spiritueel?

Dus waarom zou je er niet bewust bij

Ben je toe aan ruimte voor jezelf, ruimte voor innerlijke kracht en rust?

Waar denken en praten over situaties je

stilstaan om je energie weer even in balans

Door je bewuster meester over je energie

soms alleen maar verder van jezelf weg

te brengen?

te worden zal je:

kunnen brengen, gaat energiewerk juist direct naar je kern.

- actief bewuster leven Energiewerk is een heel doeltreffende

- verdieping van je intuïtie

manier om ontspanning te creëren en

- meer balans in je hooggevoeligheid

Met een paar minuten per dag leer je al hoe energie voor je kan werken. Hoe energiewerk veranderingen in je dagelijkse leven brengt. Bijvoorbeeld bij:

je weer opener te voelen. Je gaat meer

- gronden en aarden

ruimte ervaren. Een betere balans tussen

- herstel van contact met je gevoel

voelen en denken ontstaat. Je gaat je

- loslaten van wat je niet meer dient

vrijer voelen in het omgaan met wat

- verbondenheid met jouw kern

zich aandient. Meer vanuit vitaliteit en

- inzichten en nieuwe perspectieven innerlijke

- focus van je aandacht

flow. Lekker toch!

rust en harmonie met dat wat bij jou hoort

- vergroten van je creativiteit

- je spirituele kant krijgt meer ruimte

- bouw een krachtiger aanwezig zijn

- meer leven vanuit jouw waarden en wensen

- verbeter je grenzen - verander je emoties - behoud jouw eigen ruimte

Ben je geïnspireerd geraakt en wil je met de 7 energie tips aan de slag?

- maak op een diepe laag connectie

7 dagen lang dagelijks een praktische tip in je mailbox.

Alles is energie Alles is energie, overal zit energie en energie

Meld je aan en wordt meester over je

kan blijven hangen in ruimtes door 1001

eigen energie!

redenen. Als het om positieve energie

Klik op de link om aan de slag te gaan:

gaat is er natuurlijk niets aan de hand

Meester over je energie

en zal je je alleen maar goed voelen. Het wordt echter een ander verhaal als het om

Kijk voor meer informatie,

negatieve energie gaat die blijft hangen

tips en inspirerende blogs

en je uit balans raakt. Als je haar in de

www.lichtwerkplaats.nl

Pagina 35 Uitgelicht


Cursus Canva Maak eenvoudig je eigen social media artwork met Canva De cursus Canva is bedoeld voor zelfstandige professionals en degenen in beheer van Social Media. Het doel is kennis en vaardigheden verkrijgen om artwork voor eigen sociale media te creëren en beheren. Dit atwork is te gebruiken voor o.a. website, blog, social media, nieuwsbrief en salespagina. Want je vindt het belangrijk om op een professionele manier jou dienst of product met de juiste sfeer te presenteren.

logo daar heb je dan nog wel een grafisch

huisstijl en beeldmateriaal, om mee

vormgever voor nodig, maar voor de social

aan de slag te gaan. We helpen je

media artwork kun je het voordelig in eigen

zowiezo op weg.

beheer houden d.m.v. de cursus Canva. Met deze cursus laat ik zien dat het maken van je eigen social media items echt niet veel werk hoeft te kosten. Naast het leren werken

Meer informatie Wil je meer weten over de cursus Canva, Stuur dan een e-mail naar tiara@krachtzieners.nl

in Canva zul je ontdekken dat een mooi ontwerp ook zal bijdragen aan het aantrekken van klanten en de verkoop van je producten. Je leert werken met de online tool Canva. Hiermee maak je heel eenvoudig je eigen social media items in jouw huisstijl. Met Canva

Natuurlijk kun je er voor kiezen dit werk uit te

creëer en beheer je per project of thema je

besteden aan een grafische vormgever, maar je

eigen gekozen items zodat een krachtige

bespaart er een hoop geld mee door het zelf te

eenheid in de uitstraling van je sociale media

doen. Een gemiddeld Grafisch Vormgever vraagt

performance ontstaat.

zo’n 50-80 euro per uur, terwijl je social media items vrij eenvoudig zelf kunt maken. Voor het

De cursus duur is 2 uur en het enige dat je

maken van bijvoorbeeld een flyer, brochure of

nodig hebt is een laptop of I-pad en je eigen Pagina 36 Uitgelicht

www.krachtzieners.nl


nieuwe manier van samen leven en

Ben je mensenwerker, coach, trainer

werken. Met normen en waarden die

of therapeut? Wil je jouw expertise,

uitgaan van het belichten van kracht,

kracht en wijsheid delen? Verbind je

samenwerken, kwaliteiten delen. Waar

dan met ons en neem contact op om

klachten omgezet worden naar krachten.

krachten te bundelen.

Waar de som der delen ruimte krijgt. De Lichtwerkplaats is onderdeel van de Werkplaats voor Bezieling: een non-profit en sociaal maatschappelijk

De Lichtwerkplaats, onderdeel van een groter geheel

betrokken stichting voor het vergroten van duurzaam geluk. Doe je mee?

We staan voor een bewuste, pure en bezielde manier van leven. Gericht op heel de mens. Voor hoofd en hart, voor

Verbind je als expert of ambassadeur

je innerlijke en uiterlijke welzijn. Voor zowel persoonlijke-, professionele- als organisatie-ontwikkeling.

We hebben de ambitie om uit te groeien naar alle regio’s in Nederland

De Lichtwerkplaats is niet zomaar een

met in elke regio een team van

bedrijf. Ze is ontstaan uit een ideaal,

mensenwerkers. Voor elke regio hebben

een droom. Wij dromen van een wereld die weer draait om de kracht van mensen en het bundelen daarvan. Het gaat ons om de manier waarop we

Doe mee, bouw mee. Samen scheppen we duurzaam geluk

we een ambassadeur nodig die de regionale drijfveer is en de linking pin naar de landelijke organisatie. Heb je een passie voor verbinden,

met elkaar samenleven en oprechte

De Lichtwerkplaats biedt mensenwerkers een

aandacht kunnen hebben voor elkaar.

landelijk netwerk. Belicht je kracht! is

Een wereld waar de economie ten

wat we uitdragen. We vormen samen

dienste staat voor mens en samenleving,

een platform voor consulten, workshops,

We horen graag van je!

niet andersom. We geloven in een

trainingen, retraites en bijeenkomsten

mail@lichtwerkplaats.nl | lichtwerkplaats.nl

Pagina Pagina 1937 Uitgelicht Uitgelicht

organiseren, kracht belichten, persoonlijke ontwikkeling en geloof je in co-creatie?


Gewoon het beste uit jezelf halen! Geef ruimte aan je persoonlijke ontwikkeling, zingeving en verdieping. Lichtwerkplaats geeft je inspiratie voor een bewuste, pure en bezielde manier van leven. Voor hoofd en hart, voor je innerlijke en uiterlijke welzijn. Tal van experts delen vanuit diverse methodes hun wijsheid met je in hun activiteiten en blogs over thema’s als leven en werken, gezondheid, ontspanning en welzijn. Gericht op heel de mens.

Doe je mee?

Kijk op www.lichtwerkplaats.nl Volg ons op facebook Lichtwerkplaats

Ben je trainer, coach, therapeut of ben je op een andere manier een echte mensenwerker? We nodigen je van harte uit om je te verbinden met de Lichtwerkplaats om kwaliteiten en krachten te bundelen voor een missie die we delen, belicht je kracht! www.lichtwerkplaats.nl

Lichtwerkplaats is een project van stichting 360graden Mens,Werkplaats voor Bezieling.

Uitgelicht Lichtwerkplaats  
Uitgelicht Lichtwerkplaats  

Met artikelen en inspiratie over Bewuster leven, je Habitat, Inspiratie, Liefde, Lijf en Leden, Persoonlijke Groei en Vrije Tijd. Alles geri...

Advertisement